Sunteți pe pagina 1din 9

Numele:…………………………………………...

Prezenta lucrare conțține pagini


...........................................................................
Ini iala prenumelui tatălui: ……………............
Prenumele:……………………………...............
........................…………………....………………
coala de provenien ă: ………........................
EVALUAREA NAȚIONALĂ PENTRU
...........................................................................
ABSOLVENȚII CLASEI a VIII-a
Centrul de examen: .........................................

Anul școlar 2021 – 2022 Localitatea: ………………………………...........


Jude ul: …………………………………….........
Nume şi prenume asistent Semnătura
Limba și literatura română

Test de antrenament 7

NUMELE ŞI PRENUMELE
A COMISIA DE EVALUARE NOTA (CIFRE ŞI LITERE) SEMNĂTURA
PROFESORULUI
EVALUATOR I
EVALUATOR II
EVALUATOR III
EVALUATOR IV
NOTA FINALĂ

NUMELE ŞI PRENUMELE
B COMISIA DE EVALUARE NOTA (CIFRE ŞI LITERE) SEMNĂTURA
PROFESORULUI
EVALUATOR I
EVALUATOR II
EVALUATOR III
EVALUATOR IV
NOTA FINALĂ

NUMELE ŞI PRENUMELE
C COMISIA DE EVALUARE NOTA (CIFRE ŞI LITERE) PROFESORULUI SEMNĂTURA

EVALUATOR I
EVALUATOR II
EVALUATOR III
EVALUATOR IV
NOTA FINALĂ

Probă scrisă la limba și literatura română

1
• Toate subiectele sunt obligatorii.

• Se acordă zece puncte din oficiu.

• Timpul de lucru efectiv este de două ore.

Subiectul I______________________________________ (70 de puncte)


Citește fiecare dintre textele de mai jos pentru a putea rǎspunde cerințelor formulate.

TEXTUL 1
Dar romanul trebuie scris. Mi-a spus și Dinu: „Cine va mai cuteza atunci să te lase corigent?” Se
gândește, poate, cu bucurie la însemnătatea lui în roman. M-a rugat să se numească tot Dinu, și să-l fac
melancolic, încolo, pot scrie orice despre el. Stăruie chiar să scriu tot ce cred eu despre el. „Dar pe cine ar
putea interesa aceasta?” gândesc eu, ca un adevărat autor de romane. Îmi merge tot mai rău, de la o vreme,
cu școala. Singura nădejde a rămas romanul care va apărea în vitrine la toamnă. Corigent tot voi rămâne, dar
pentru cea din urmă oară. Profesorii se vor teme de mine, mă vor respecta și se vor împotrivi în cancelarie
când Vanciu va hotărî să mă lase corigent la matematică, iar Faradopol la germană. Nu am avut deloc noroc
săptămâna aceasta; și se apropie sfârșitul ultimului trimestru. Luni am dat extemporal la franceză, din
„gramatică”. Trollo dă, de șase ani, extemporale numai din „gramatică”. Și, firește, nu am învățat nimic de șase
ani. Am să iau și de data aceasta „insuficient”, cum am luat ieri la germană, când Faradopol mi-a cerut să-i
povestesc pe nemțește primul act din Nathan, der Weise. Din clasa a II-a, ne cere să povestim pe nemțește. ...
Robert mi-a mărturisit, odată, că D'Annunzio îi seamănă. A citit L'enfant de volupte și Le Feu, dar
pronunța Piacere, II Fuoco. Mă vizitează în mansardă și îmi vorbește melancolic de neghiobia noastră și de
gloria sa. Ascultându-l, mă gândesc la personajul pe care îl voi crea eu din Robert. Câteodată zâmbesc:
întrevăd un Robert împlinit, schimbat, transfigurat. El mă suspectează:
‒ Ce ai, doctore? Trebuie să născocesc răspunsuri istețe. Robert bănuiește de mult că îi ascund păreri
asupră-i. El mă admiră și mă disprețuiește, în același timp. Mi se plânge de slăbiciunile lui, care îl împiedică să
ajungă glorios... E un adolescent fără sprâncene, cu buze de țărancă tânără, cu bărbie lustruită, cu obrajii moi
și frunte îngustă. Eu spun tuturor că Robert e un băiat frumos. Dar nu scriu, încă, în caietele menite romanului.
Nu mă silește nimeni să amănunțesc portretul prietenului meu. Vreau să mă ocup acum de Robert, pentru că
el va fi un personaj de seamă în romanul meu, și trebuie să chibzuiesc conflictul pe care îl va dezlănțui.
Conflict, între cine? Iată ceea ce mă împiedica să încep primul capitol. Nu mi-am hotărât intriga. Eroul sunt eu;
aceasta e tot ce știu. Romanul va cuprinde crizele și sfârșitul adolescenței mele, firește. Mă voi zugrăvi și
analiza alături de atâți prieteni și tovarăși de școală. Dar subiectul romanului meu trebuie să-l inventez. Și
pentru că nu cunosc subiect fără eroine, trebuie neapărat să introduc pe vară-mea. Am încercat. N-am putut
scrie nici o pagină. Mi se părea că trebuie să scriu ca într-un roman: atent, înflorit, exagerat. Am înțeles că mă
depărtez de ceea ce puteam spune eu, că repetam scene citite în cărți. Și atunci amânam iar capitolul. Care ar
putea fi subiectul romanului?
( Mircea Eliade, Romanul adolescentului miop)

Probă scrisă la limba și literatura română

2
TEXTUL 2

Rămas vreme de aproape șase decenii în manuscris, primul roman al lui Mircea Eliade a constituit la
apariție o adevărată revelație pentru publicul românesc. La sfârșitul anilor ’80, iubitorii literaturii sale
descopereau astfel un cu totul alt scriitor decât cel cu care se obișnuiseră până atunci. Și totuși, romanul
acesta de prima tinerețe, scris ca un jurnal, ba chiar având la bază un jurnal, pare să-i fi pecetluit autorului
destinul de prozator. În capitolele sale se dezvăluie într-adevăr sorgintea* confesivă* a multora dintre scrierile
sale literare de mai târziu: „Viața se viețuiește înainte, iar eu scriu ceea ce a viețuit“, notează undeva eroul
romanului, tânăr licean care-și propune să scrie o cronică a adolescenței cum nu s-a mai scris. Și, lăsându-se
purtat de meandrele* cotidianului, îmbătat de puterea pe care i-o conferă transcrierea imediată a acestora,
Eliade face într-adevar un portret autentic al adolescenței, alcătuit din jocul prieteniilor și al iubirilor, din
frământările și aspirațiile caracteristice vârstei, din urmărirea încordată a făgăduielilor viitorului, din privirea
necruțătoare aruncată lumii adulților.
(https://jessiebooksworld.wordpress.com/2015/08/23/recenzie-romanul-adolescentului-miop-
de-mircea-eliade/)
*sorginte – sursă, origine;
*confesiv – de la confesiune (mărturisirea unor gânduri și sentimente legate de viața personală a autorului);
*meandre – sens figurat, suișurile și coborâșurile vieții

A.
1. Notează numele celor doi prieteni care pot deveni eroi ai romanului, identificate în textul 1.

2 puncte

__________________________________________________________________________________________________

2. Scrie în casetă litera corespunzătoare răspunsului corect, valorificând informațiile din textul 1.

Profesorul de franceză, Trollo, le dă lucrare de control din: 2 puncte

a) verbe;
b) literatură;
c) gramatică;
d) poezie.
Răspunsul corect:

3. Scrie în casetă litera corespunzătoare răspunsului corect, valorificând informațiile din textul 2.
Primul roman al lui Mircea Eliade a rămas în manuscris:
a) 30 de ani;
b) 50 de ani;
c) 60 de ani;
d) 80 de ani.

Răspunsul corect 2 puncte

Probă scrisă la limba și literatura română

3
4. Scrie în casetă litera corespunzătoare răspunsului corect, valorificând informațiile din textul 1.

În fragmentul extras din textul lui Mircea Eliade, se evidențiază:

a) dorința de citi romane despre adolescenți.


b) interesul de a publica romanul într-o revistă;
c) intenția de a scrie un roman;
d) ideea de a scrie o carte de știință.

Răspunsul corect: 2 puncte

5. Notează „X” în dreptul fiecărui enunț, pentru a stabili corectitudinea sau incorectitudinea acestuia,
bazându-te pe informațiile din textele suport. 6 puncte
ENUNȚ CORECT INCORECT
Dinu i se adresează autorului cu apelativul „doctore”.

Autorul și-a hotărât intriga romanului.

Singura nădejde de a scăpa de corigențe a rămas romanul care va apărea în


vitrine, la toamnă.
Robert a citit L'enfant de volupte și Le Feu, dar pronunța Piacere, II Fuoco.

Romanul acesta din perioada maturității, scris ca un jurnal, ba chiar având la


bază un jurnal, pare să-i fi pecetluit autorului destinul de prozator.
Eliade face într-adevăr un portret autentic al adolescenței.

6. Menționează, în câte un enunț, tiparul textual identificat în fiecare dintre fragmentele de mai jos.
6 puncte
a) „E un adolescent fără sprâncene, cu buze de țărancă tânară, cu bărbie lustruită, cu obrajii moi și frunte
îngustă. Eu spun tuturor că Robert e un băiat frumos. Dar nu scriu, încă, în caietele menite romanului. Nu mă
silește nimeni să amănunțesc portretul prietenului meu. ”

b) Mi-a spus și Dinu: „Cine va mai cuteza atunci să te lase corigent?"

Probă scrisă la limba și literatura română

4
7. Prezintă, în cel puțin 30 de cuvinte, o legătură care se poate stabili, la nivelul conținutului, între
fragmentul din Romanul adolescentului miop de Mircea Eliade și fragmentul din recenzia cărții lui.
6 puncte

________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

8. Crezi că un elev poate scrie o carte de succes? Justifică-ți răspunsul, în 50 – 90 de cuvinte,


valorificând unul dintre cele două texte. 6 puncte

________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________

9. Asociază fragmentul din Romanul adolescentului miop de Mircea Eliade cu un alt text literar studiat
la clasă sau citit ca lectură suplimentară, prezentând, în 50 – 100 de cuvinte, o valoare culturală
comună, prin referire la câte o secvență relevantă din fiecare text. 6 puncte

________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________

Probă scrisă la limba și literatura română

5
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________

B.
1. Scrie în casetă litera corespunzătoare răspunsului corect.
Conțin diftongi toate cuvintele din seria:

a) „aceasta”, „băiat”, „glorios”.


b) „trebuie”, „poate”, „numească”.
c) „apropie”, „seamă”, „împiedica”
d) „adolescenței”, „disprețuiește”, „prieteni”.
2 puncte

Răspunsul corect:

2. Scrie în casetă litera corespunzătoare răspunsului corect.

Seria care conține derivate parasintetice este:

a) „însemnătatea”, „dezlănțui”,„ dezvăluie”.


b)„ îmbătat”,„despre”,„neapărat”.
c) „încordată”,„câteodată”, „cerut”.
d) „transcrierea”,„dezvăluie”,„nemțește”.
2 puncte

Răspunsul corect:

3. Construiește enunțuri cu două sensuri diferite ale cuvântului balon. 4 puncte


a) _____________________________________________________________________________________________
b)_____________________________________________________________________________________________

Probă scrisă la limba și literatura română

6
4. Transcrie din fragmentul de mai jos trei pronume personale, la cazuri diferite, precizându-le.
6 puncte.
„Mi se plânge de slăbiciunile lui, care îl împiedică să ajungă glorios.”

a)______________________________________________________________________________________
b)______________________________________________________________________________________
c)______________________________________________________________________________________

5. Alcătuiește un enunț afirmativ, în care substantivul „scriitor” să aibă funcția sintactică de


complement direct (1) și un enunț negativ, în care adjectivul „singur” să aibă funcția sintactică
de atribut (2). 6 puncte

1.______________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
2.______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

6. Precizează numărul de propoziții din enunțul următor și tipul de raport sintactic existent între prima
și a doua propoziție: 6 puncte
„Profesorii se vor teme de mine, mă vor respecta și se vor împotrivi în cancelarie când Vanciu va hotărî să mă
lase corigent la matematică.”

Numărul de propoziții este________________________________________________________________

Raportul sintactic este____________________________________________________________________

7. Rescrie enunțul următor, corectând greșelile de orice natură. 6 puncte


Ași vrea să știu ce se petrece întro carte, cît stă închisă. Probabil că nu există decât literele tipărite pe hârtie
dar ceva tot trebuie să se petreacă, findcă, atunci când o deschid găsesc acolo o întreagă poveste.
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________

Probă scrisă la limba și literatura română

7
Subiectul al II-lea (20 de puncte)

Imaginează-ți că ești un personaj al romanului scris de Mircea Eliade.


Scrie o notă de jurnal, de cel puțin 150 de cuvinte, în care să prezinți o zi de școală, incluzând o secvență
narativă și una descriptivă. Data redactării jurnalului este 5 ianuarie 2022.

Punctajul pentru compunere se acordă astfel:


• conținutul compunerii – 12 puncte
• redactarea compunerii – 8 puncte (marcarea corectă a paragrafelor – 1 punct; coerența textului – 1 punct;
proprietatea termenilor folosiți – 1 punct; corectitudinea gramaticală – 1 punct; claritatea exprimării ideilor –
1 punct; respectarea normelor de ortografie – 1 punct; respectarea normelor de punctuație – 1 punct;
lizibilitatea – 1 punct).

Notă! Punctajul pentru redactare se acordă doar în cazul în care compunerea are minimum 100 de
cuvinte și dezvoltă subiectul propus.

________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
Probă scrisă la limba și literatura română

8
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________

Probă scrisă la limba și literatura română

S-ar putea să vă placă și