Sunteți pe pagina 1din 42

STRUCTURA ANULUI SCOLAR 2019- 2020

SEMESTRUL I
14 săptămâni- 70 zile 09 .IX. 2019 - 25.X. 2019
- ciclul primar-
Cursuri 04.XI. 2019- 20. XII. 2019

09. IX. 2019 - 20.XII. 2019


Vacanţă (pentru clasele 26. X. 2019 – 3. XI. 2019
din învăţământul primar)
Vacanţa de iarnă
21. XII. 2019– 12. I. 2020

SEMESTRUL al II -lea
20 săptămâni- 93 zile 13. I. 2020 – 03. IV. 2020
- ciclul primar-
Cursuri 22. IV. 2020 – 12. VI. 2020

13. I. 2020 – 12. VI. 2020


Programul 30. III. 2020 – 3. IV. 2020
“ Să ştii mai multe, să fii
mai bun”
Vacanţa de primăvară 4. IV. 2020 – 21. IV. 2020
13. VI. 2020– 7. IX. 2020
Vacanţa de vară
SCHEMA ORARĂ
CLASA a IV-a B
ANUL SCOLAR 2019-2020
Aria curriculară Plan cadru Nr. de ore alocate
Disciplina Observaţii
I Limbă şi comunicare
Limba şi literatura română 5 5
Limba modernă 2 2 Predă profesor
II Matematică şi Ştiinţe ale naturii
Matematică 4 4
Ştiinţe ale naturii 1 1
III Om şi societate
Educaţie civică 1 1
Istorie 1 1
Geografie 1 1
Religie 1 1 Predă profesor
IV Arte
Muzică şi mişcare 1 1
V Educaţie fizică, sport şi sănătate
Educaţie fizică 2 2 Predă profesor
Joc şi mişcare 1 1
VI Tehnologii
Arte vizuale şi abilităţi practice 1 1
Discipline opţionale 0– 1 0

Număr de ore pe săptămână 21– 22 21


Aria curriculara : Limba si comunicare
Disciplina : Limba și literatura română
Clasa a IV-a B
Nr. de ore pe saptamana : 5
Manual : Limba si literatura romana, Editura Intuitext
Autori : Mirela Mihăescu, Ştefan Pacearcă, Aniţa Dulman, Crenguţa Alexe, Otilia Brebenel

PLANIFICARE CALENDARISTICĂ
AN ȘCOLAR 2019 – 2020

Unitatea de Competenţe Conţinuturi Nr. de Săptămân Observaţii


învăţare ore a
1. 2. 3. 4. 5. 6.
SEMESTRUL I – 14 săptămâni
1. Din cartea  Recapitulare – clasa a III-a 5 I
vacanței (9.09-
13.09.
2019)
2. O carte, un 1.1.  Funcții ale limbii (acte de vorbire): 18 II- V
prieten în plus 2.3. - prezentarea (a unor rezultate/proiecte);
3.1. - relatarea unei întâmplări imaginate. (16.09-
3.2.  Textul literar: 10.10.
3.4. - titlu, autor, rolul ilustrațiilor; 2019)
4.4. - tipuri de litere de tipar;
4.5. - textul în versuri (versul, strofa);
- organizarea în tabele, cadrane, diagrame a
informațiilor din textul citit.
 Organizarea textului scris:
- jurnalul de lectură;
- scrierea unui text după un șir de ilustrații;
- scrierea creativă.
 Variabilitatea limbii și a comunicării în contexte
Unitatea de Competenţe Conţinuturi Nr. de Săptămân Observaţii
învăţare ore a
1. 2. 3. 4. 5. 6.
diferite:
- cuvinte cu același înțeles;
- cuvinte cu înțeles opus;
- scrierea corectă a unor cuvinte
 Recapitulare
 Evaluare
 Exersezi, corectezi, progresezi!
3. Din natură, 1.1.  Funcții ale limbii (acte de vorbire): 14 V - VIII
în cartea de 1.3. - relatarea unei întâmplări imaginate.
lectură 1.1  Textul literar, narativ:
1.3 - personajele textului; (10.10
1.4. - timpul, locul, ordinea desfășurării întâmplărilor; -06.11.
2.1. - delimitarea unui text în fragmente logice; 2019)
3.1. - planul simplu de idei;
3.2.
- organizarea în tabele, cadrane, diagrame a
3.3.
informațiilor din textul citit.
3.4.
 Organizarea textului scris:
3.5.
4.4. - scrierea unui text după un plan de idei;
- scrierea creativă.
 Variabilitatea limbii și a comunicării în contexte
diferite:
- cuvinte care au aceeași formă, dar înțeles diferit;
- substantivul (genul, numărul);
- felul substantivelor;
- scrierea corectă a unor cuvinte.
 Recapitulare
 Evaluare
 Exersezi, corectezi, progresezi!
Unitatea de Competenţe Conţinuturi Nr. de Săptămân Observaţii
învăţare ore a
1. 2. 3. 4. 5. 6.

4. Să facem 1.2.  Funcții ale limbii (acte de vorbire): 14 VIII - XI


cunoştinţă cu 2.1. - descrierea de personaje imaginare, de film sau
personajele! 3.1. carte;
3.3. - deducerea sensului unui cuvânt prin raportare la (06.11 –
3.4. mesajul audiat în contexte de comunicare 26.11.
3.5. previzibile. 2019)
4.3.  Textul literar (textul narativ și textul descriptiv de
4.4. tip portret):
- formularea de întrebări şi răspunsuri prin diferite
procedee;
- delimitarea unui text în fragmente logice;
- extragerea ideilor principale și secundare;
- realizarea planului dezvoltat de idei;
- povestirea unui fragment;
- personajele - însușiri fizice, însușiri morale și
sufletești;
- exprimarea unor opinii personale referitoare la
personaje;
- organizarea în tabele, cadrane, diagrame a
informațiilor.
 Organizarea textului scris:
- scrierea unui text în care se prezintă un portret;
Unitatea de Competenţe Conţinuturi Nr. de Săptămân Observaţii
învăţare ore a
1. 2. 3. 4. 5. 6.
- scrierea creativă
 Variabilitatea limbii și a comunicării în contexte
diferite:
- adjectivul (numărul, genul);
- scrierea corectă a unor cuvinte
 Recapitulare
 Evaluare
 Exersezi, corectezi, progresezi!
5. Primim și 1.1.  Funcții ale limbii (acte de vorbire): 12 XI – XIII
dăruim 2.1. - formularea de solicitări formale şi informale;
2.3. - iniţierea şi menţinerea unui schimb verbal.
2.4.  Textul literar, narativ: (27.11 – 12.
2.5. - delimitarea unui text în fragmente logice; 12. 2019.)
3.1. - extragerea ideilor principale și secundare;
3.2. - realizarea planului dezvoltat de idei;
3.4.
- povestirea unui fragment;
3.5.
- exprimarea unor opinii personale referitoare la
4.1.
personaje;
4.2.
4.5. - organizarea în tabele, cadrane, diagrame a
informațiilor.
 Textul nonliterar funcţional:
- invitaţia.
 Organizarea textului scris:
- textul funcțional – invitația;
- scrierea creativă.
 Variabilitatea limbii și a comunicării în contexte
diferite:
- pronumele personal (numărul, persoana);
- scrierea corectă a unor cuvinte.
Unitatea de Competenţe Conţinuturi Nr. de Săptămân Observaţii
învăţare ore a
1. 2. 3. 4. 5. 6.
 Recapitulare
 Evaluare
 Exersezi, corectezi, progresezi!

6. Învăţăm 1.4.  Funcții ale limbii (acte de vorbire): 7 XIII – XIV


cum să 1.5. - prezentarea (unor rezultate/proiecte).
învăţăm 2.2.  Textul nonliterar (de informare):
2.3. - organizarea informațiilor sub formă de scheme; (13.12
2.4. - extragerea informaţilor principale sub formă de -20.12.
3.1. titluri şi enunțuri ; 2019)
3.4. - transferarea informaţiilor din text într-un tabel şi
3.6. dintr-un tabel într-un text.
4.1.
 Organizarea textului scris:
4.2.
- textul funcțional (cartea poștală).
4.5.
 Variabilitatea limbii și a comunicării în contexte
diferite:
- sensul cuvintelor.
 Recapitulare
 Evaluare
 Exersezi, corectezi, progresezi!

SEMESTRUL AL II-LEA -19 săptămâni


7. Pentru un  Recapitulare 5 XV
start bun
Unitatea de Competenţe Conţinuturi Nr. de Săptămân Observaţii
învăţare ore a
1. 2. 3. 4. 5. 6.
(13.01.-
17.01.2020)

8. Universul 1.5.  Funcții ale limbii (acte de vorbire): 18 XVI-XIX


școlii 2.3. - susţinerea unei opinii.
2.5.  Textul literar, narativ:
3.2. - delimitarea unui text în fragmente logice; (20.01
3.4. - extragerea ideilor principale și secundare; -14.02.
3.5. - realizarea planului dezvoltat de idei; 2020)
4.1 - susținerea unor opinii personale referitoare la
4.5.
personaje;
- organizarea în tabele, cadrane, diagrame a
informațiilor.
 Organizarea textului scris:
- textul funcțional (fluturaşul publicitar).
 Variabilitatea limbii și a comunicării în contexte
diferite:
- verbul (numărul, persoana, timpurile verbului);
- scrierea corectă a unor verbe.
 Recapitulare
 Evaluare
 Exersezi, corectezi, progresezi!

9. Comunicăm 1.1.  Funcții ale limbii (acte de vorbire): 16 XIX –


2.1. - iniţierea şi menţinerea unui dialog. XXIII
2.2.  Textul literar, narativ:
3.3. - identificarea unor secvenţe dialogate, respectiv
3.4. (18.02
Unitatea de Competenţe Conţinuturi Nr. de Săptămân Observaţii
învăţare ore a
1. 2. 3. 4. 5. 6.
4.1. descriptive; -10.03.
4.4. - transformarea unei secvențe dialogate în povestire. 2020)
 Organizarea textului scris:
- textul funcțional (elaborarea unui fluturaş
publicitar pentru comunicarea rezultatelor unui
proiect);
- banda desenată.
 Variabilitatea limbii și a comunicării în contexte
diferite:
- scrierea corectă a unor cuvinte;
- punctuaţia propoziției.
 Recapitulare
 Evaluare
 Exersezi, corectezi, progresezi!

10. A şti , a 1.3.  Funcții ale limbii (acte de vorbire): 18 XXIII –


face, a fi 2.2. - corectarea abaterilor din mesaje audiate. XXVII
împreună 2.4.  Textul literar, narativ:
3.2. - delimitarea unui text în fragmente logice;
3.3 - extragerea ideilor principale și secundare; (11.03 –
3.4. - realizarea planului dezvoltat de idei; 28.04.
3.5. - povestirea unui fragment; 2020)
4.1.
- susținerea unor opinii personale referitoare la
personaje;
- organizarea în tabele, cadrane, diagrame a
informațiilor.
 Organizarea textului scris:
- scrierea unui text în care se prezintă o întâmplare
trăită;
Unitatea de Competenţe Conţinuturi Nr. de Săptămân Observaţii
învăţare ore a
1. 2. 3. 4. 5. 6.
- scrierea unui text în care se prezintă întâmplări
imaginate.
 Variabilitatea limbii și a comunicării în contexte
diferite:
- cuvântul –parte de propoziție;
- intuirea relaţiilor simple dintre cuvinte: subiect -
predicat;
- scrierea corectă - ortografie şi punctuaţie.
 Recapitulare
 Evaluare
 Exersezi, corectezi, progresezi!

11. Planeta 1.4.  Funcții ale limbii (acte de vorbire): 18 XXVII -


copilăriei 2.5. - relatarea unei acţiuni/ întâmplări cunoscute (citite); XXX
3.3. - prezentarea (unor rezultate/proiecte).
3.4.  Textul literar (textul narativ, poezii scurte
3.6. adecvate nivelului de vârstă): (28.04
4.1. - delimitarea unui text în fragmente logice; -22.05.
4.2. - extragerea ideilor principale și secundare; 2020)
4.5. - realizarea planului dezvoltat de idei;
- povestirea unui fragment;
- susținerea unor opinii personale referitoare la
personaje;
- organizarea în tabele, cadrane, diagrame a
informațiilor.
Unitatea de Competenţe Conţinuturi Nr. de Săptămân Observaţii
învăţare ore a
1. 2. 3. 4. 5. 6.
 Organizarea textului scris:
- textul funcțional (E-mailul , afişul).
 Variabilitatea limbii și a comunicării în contexte
diferite:
- intuirea relaţiilor simple dintre cuvinte: enunțul,
propoziţia simplă, propoziţia dezvoltată.
 Recapitulare
 Evaluare
 Exersezi, corectezi, progresezi!

12. Doar un 1.3.,1.4.2.1.,  Recapitulare finală 15 XXXI-


pas până la 2.2.2.3.,3.1.  Evaluare finală XXXIII
vacanţă 3.4.,3.5.4.1,
4.2. (26.05-
4.3.4.5. 12.06.
2020)
Aria curriculara : Matematică și științe
Disciplina : Matematică
Clasa a IV-a B
Nr. de ore pe saptamana : 4
Manual : Matematica, Editura Intuitext
Autor : Mirela Mihăescu, Ştefan Pacearcă, Aniţa Dulman, Crenguţa Alexe, Otilia Brebenel

PLANIFICARE CALENDARISTICĂ
AN ȘCOLAR 2019 – 2020

Unitatea de învăţare Competenț Conţinuturi Nr. de Săptămâna Observaţii


e ore
1. 2. 3. 4. 5. 6.
SEMESTRUL I – 19 săptămâni
Să ne amintim din  Recapitulare – clasa a III-a 4 I
clasa a III-a - (09.09.-
Recapitulare 13.09. 2019)
1.1. 1.2.  Numerele naturale cuprinse între 0 – 1 000 000 11 II-IV
Numerele naturale 2.1. 2.2. - formare, citire, scriere comparare, ordonare, rotunjire
cuprinse între 2.3. 4.1 5.1 - scrierea numerelor cu cifrele romane I, V, X, L, C, D, (16.09-
0 – 1 000 000 M 02.10. 2019)
 Recapitulare
 Evaluare
 Exersezi, corectezi, progresezi!
1.2.  Adunarea şi scăderea numerelor naturale în concentrul 13 IV-VII
Adunarea și scăderea 2.4. 0 – 1 000 000, fără trecere și cu trecere peste ordin
Unitatea de învăţare Competenț Conţinuturi Nr. de Săptămâna Observaţii
e ore
1. 2. 3. 4. 5. 6.
numerelor naturale 5.1. - adunarea şi scăderea; proprietăţi ale adunării (03.10.-
în concentrul 5.2. - număr necunoscut: aflare prin diverse metode (metoda 25.10. 2019)
0 – 1 000 000, fără mersului invers, metoda balanţei).
trecere și cu trecere  Recapitulare
peste ordin  Evaluare
 Exersezi, corectezi, progresezi!
Înmulțirea 2.5.  Înmulţirea numerelor naturale în concentrul 0 – 1 000 14 VIII-X
numerelor naturale 5.1. 000
în concentrul 5.3. - înmulţirea unui număr cu 10, 100, 1000 (04.11.2019
0 – 1 000 000 - înmulţirea numerelor când factorii au cel mult trei cifre -
- proprietăţile înmulţirii 26.11.2019)
- ordinea efectuării operaţiilor
 Recapitulare
 Evaluare
 Exersezi, corectezi, progresezi!
Împărțirea 1.1.  Împărţirea numerelor naturale în concentrul 0 – 1 000 15 XI-XIV
numerelor naturale 2.4 000
în concentrul 2.5. - împărțirea unui număr la 10, 100, 1000 (27.11-
0 – 1 000 000 5.1. - împărţirea numerelor mai mici de 1 000 000 la un 20.12.2019)
5.2 număr de cel mult două cifre (cu rest zero sau diferit
5.3. de zero)
- ordinea efectuării operatiilor
- cazuri speciale de împărţire/aflarea unui număr
necunoscut
 Recapitulare
 Evaluare
 Exersezi, corectezi, progresezi!

SEMESTRUL AL II-LEA -19 săptămâni


Unitatea de învăţare Competenț Conţinuturi Nr. de Săptămâna Observaţii
e ore
1. 2. 3. 4. 5. 6.

Ordinea efectuarii 2.4.  Ordinea efectuării operaţiilor şi folosirea parantezelor 18 XV – XIX


operatiilor. Probleme 2.5. rotunde şi pătrate
3.1  Organizarea şi reprezentarea datelor (13.01 –
5.1. - date din tabele: analiza datelor, interpretare 11.02. 2020)
5.2 - grafice cu bare şi liniare: construire, extragerea unor
5.3. informaţii şi prelucrarea lor
 Probleme care se rezolvă prin operaţiile aritmetice
cunoscute
 Probleme care se rezolvă prin metoda reprezentării
grafice
 Probleme care se rezolvă prin metoda comparației
 Probleme care se rezolvă prin metoda mersului invers
 Recapitulare
 Evaluare
 Exersezi, corectezi, progresezi!
Fracții 2.1.  Fracţii cu numitorul mai mic sau egal cu 10 sau cu 18 XIX –
2.2. numitorul egal cu 100 XXIV
2.3. - diviziuni ale unui întreg: sutime; reprezentări prin
2.4. desene (12.02 –
5.1. - citire, scriere, comparare, ordonare 12.03.2020)
- fracţii subunitare, echiunitare, supraunitare
- adunarea şi scăderea fracţiilor cu acelaşi numitor
- scrierea procentuală (numai pentru 25%, 50%, 75%)
 Recapitulare
 Evaluare
 Exersezi, corectezi, progresezi
Unitatea de învăţare Competenț Conţinuturi Nr. de Săptămâna Observaţii
e ore
1. 2. 3. 4. 5. 6.
1.2.  Figuri geometrice 15 XXIV-
Elemente de 2.1. - drepte perpendiculare, paralele XXVIII
geometrie 2.4 - unghiuri drepte, ascuţite, obtuze
2.5 - poligoane: pătrat, dreptunghi, romb, paralelogram, (16.03-
3.1. triunghi 04.05.2020)
3.2. - cerc
4.1.  Axa de simetrie
5.1.
 Perimetrul
 Aria unei suprafeţe (prin reprezentări, estimând cu
ajutorul unei reţele de pătrate cu latura de 1 cm)
 Corpuri geometrice
- cub, paralelipiped, cilindru, sferă, con (identificare,
desfăşurare, construcţie folosind tipare sau diverse
materiale)
- volumul cubului şi paralelipipedului (folosind cubul cu
latura 1 cm)
- piramida
 Localizarea unor obiecte
- terminologie specifică: paralel, perpendicular
- coordonate într-o reprezentare grafică sub formă de
reţea
- hărţi
 Recapitulare
 Evaluare
 Exersezi, corectezi, progresezi!
Unitatea de învăţare Competenț Conţinuturi Nr. de Săptămâna Observaţii
e ore
1. 2. 3. 4. 5. 6.
2.5.  Unităţi de măsură pentru lungime 13 XXVIII-
Unități de măsură 4.1. - unităţi de măsură: metrul cu multiplii și submultiplii XXXI
4.2. - transformări pentru lungime în limita operațiilor
cunoscute
- instrumente de măsură: riglă, metrul de tâmplărie, (05.05-
metrul de croitorie, ruletă 26.05.2020)
- operaţii cu unităţile de măsură pentru lungime
 Unităţi de măsură pentru volumul lichidelor
- unităţi de măsură: litrul cu multiplii şi submultiplii
- transformări pentru volum în limita operațiilor
cunoscute
- operaţii cu unităţile de măsură pentru volumul
lichidelor
 Unităţi de măsură pentru masă
- unităţi de măsură: kilogramul cu multiplii şi
submultiplii (inclusiv tona și chintalul)
- transformările unităților de măsură în limita operațiilor
cunoscute
- instrumente de măsură: cântarul, balanţa
- operaţii cu unităţile de măsură pentru masă
 Unităţi de măsură pentru timp
- calculul unor intervale temporale, transformări din
unităţi mai mari în unităţi mai mici de timp
- instrument de măsură: ceasul, cronometrul
 Unităţi de măsură monetare
- unităţi de măsură: leul şi banul, euro şi eurocentul
(monede și bancnote în uz)
- schimburi monetare echivalente în aceeaşi unitate
monetară
Unitatea de învăţare Competenț Conţinuturi Nr. de Săptămâna Observaţii
e ore
1. 2. 3. 4. 5. 6.
 Recapitulare
 Evaluare
 Exersezi, corectezi, progresezi!
 Recapitulare finală 8 XXXI-
Recapitulare finală  Evaluare finală XXXIII
(27.05-
12.06.2020)

Aria curriculara : Matematică și științe


Disciplina : Ştiinţe ale naturii
Clasa a IV-a B
Nr. de ore pe saptamana : 1
Manual : Ştiinţe ale naturii, Ed. Aramis
Autori : Tudora Pițilă, Cleopatra Mihăilescu

PLANIFICARE CALENDARISTICĂ
AN ȘCOLAR 2019 – 2020
Nr.
Unitatea de Competențe Nr.
crt Conținuturi Săptămâna Observații
învățare specifice ore
.

1. • Cicluri de viață în 1.1; 1.2 • Părinți și urmași în lumea vie 1 I- IV


lumea vie
2.1; 2.2; 2.3 • Principalele etape din ciclul de viață al plantelor 1 09.09.2019-
04.10.2019
2.4; 2.5 • Principalele etape din ciclul de viață al animalelor 1
• Recapitulare 1

• Evaluare

2. • Relațiile dintre 1.1; 1.2 • Adaptări ale plantelor la condițiile de viață din 1 V-IX
viețuitoare și mediul diferite medii
lor de viață. 2.1; 2.2; 2.3 07.10.2019-
• Adaptări ale animalelor la condițiile de viață din
Menținerea stării de 2.4; 2.5 diferite medii 1 15.11.2019
sănătate a omului 3.1 • Relațiile de hrănire dintre viețuitoare

• Menținerea stării de sănătate a omului 1

• Recapitulare 1

• Evaluare 1

3. • Pământul în 1.1; 1.2 • Soarele – sursă de căldură și lumină 1 X-XIV


Sistemul Solar
3.1 • Planetele din Sistemul nostru Solar 1 18.11.2019-
20.12.2019
• Mișcările Pământului 1

• Ritmuri cotidiene și anuale ale activității


viețuitoarelor
1
• Recapitulare

• Evaluare
1
Semestrul al II-lea

Nr.
Unitatea de Competențe Nr.
crt Conținuturi Săptămâna Observații
învățare specifice ore
.

1. • Mărturii ale vieții 1.1; 1.2 • Fosilele 1 I-V


din trecut
2.1; 2.2; • Dispariția speciilor 1 13.01.2020-
Influența omului 14.02.2020
asupra mediului de 2.4; 2.5 • Protejarea mediului 1
viață 3.2 • Recapitulare 1

• Evaluare 1

2. • Corpuri. 1.1; 1.2 • Proprietățile apei. Utilizări 1 VI-XI


Proprietăți și
schimbări ale 2.1; 2.2; • Plutirea corpurilor în apă 1 17.02.2020-
caracteristicilor 27.03.2020
2.3; 2.4; • Amestecuri și separarea amestecurilor. Dizolvarea 1
corpurilor
2.5 • Transformări ale caracteristicilor corpurilor 1

3.2 • Recapitulare 1

• Evaluare 1

3. • Căldură și lumină. 1.1; 1.2 • Surse de lumină. Vizibilitatea corpurilor. Umbră 1 XIII-XVIII
Curentul electric
2.1; 2.2; • Curcubeul. Culorile 1 22.04.2020-
29.05.2020
2.3; 2.4; 2.5 • Transferul de căldură între obiecte. Materiale 1
conductoare și izolatoare de căldură
3.2 1
• Circuitul electric simplu 1

• Recapitulare; Evaluare 1

4. Recapitulare finală 1.1; 1.2  Recapitulare finală 2 XIX-XX


 Evaluare finală
2.1; 2.2; 02.06.2020-
12.06.2020
2.3; 2.4;

PLANIFICARE CALENDARISTICĂ
Aria curriculară: Om și societate
Disciplina de învăţământ: Educație civică
Cls. a IV-a B
Manual: Educație civică, Ed. CD Press
Nr. de ore: 1 oră/săpt.
Semestrul I

Nr. Competențe Nr.


Unitatea de învățare Conținuturi Săptămâna Observații
crt. specifice ore
1. - Amintiri din vacanță 2 I
- Noțiunea de persoană. Trăsături morale ale persoanei II
- Raporturile noastre cu lucrurile, animalele plantele 9 sept.-20
3.1., 3.2., 3.3. sept.
DIN NOU LA - Obiective personale
ȘCOALĂ Lecțiile propuse:
1. Zbor printre amintiri
2. Pornim la drum împreună!
Evaluare inițială
2. LOCURI ÎN CARE 1.1., 1.2. Apartenența locală 7 III-IX
- Localitatea și domiciliul 23 sept.-15
- Tradiții locale nov.
Apartenența națională
- Țara natală și, după caz, țara în care locuim
- Însemnele țării: drapelul, imnul, stema, ziua națională
- Dragostea față de țară
Apartenența europeană
- România, membră a Uniunii Europene
- Însemnele Uniunii Europene: drapelul european, imnul
european, Ziua Europei
MĂ SIMT ACASĂ
Lecțiile propuse:
1. Acasă, în localitatea mea
2. Festivalul tradițiilor locale
3. Să vorbim despre țara mea!
4. Simbolurile țării mele
5. Din dragoste pentru țara mea
6. România, printre stelele Uniunii Europene
7. Călătorie printre simbolurile Uniunii Europene
Recapitulare. Locuri în care mă simt acasă
Evaluare
3. Drepturile universale ale copilului 5 X-XIV
- Drepturile copilului 18 nov.-20
- Apărarea drepturilor copilului dec.
- Drepturi și responsabilități
ALBUMUL CU
Lecțiile propuse:
DREPTURI ȘI
2.4., 3.2. 1. Și copiii au drepturi!
RESPONSABI-
2. Cine îmi apără drepturile?
LITĂȚI
3. Am drepturi și responsabilități!
Recapitulare. Albumul cu drepturi și responsabilități
Evaluare
Proiect: Dăruim zâmbete!

Semestrul al II-lea

Nr. Competențe Nr.


Unitatea de învățare Conținuturi Săptămâna Observații
crt. specifice ore
1. Valori morale 10 I-X
- bine/rău 13 ian.-20
- altruism/egoism mart.
- cinste/necinste
- respect/lipsă de respect
- responsabilitate/lipsă de responsabilitate
- solidaritate/lipsă de solidaritate
Norme morale
- exemplificări ale normelor morale
VALORILE ȘI - rolul normelor morale
NORMELE Lecțiile propuse:
1.3., 2.1.
MORALE ÎN CARE 1. E bine să faci bine!
CRED 2. Ce aduce solidaritatea?
3. Ce înseamnă să fii cinstit?
4. Altruism contra egoism
5. Fețele respectului
6. Sunt o persoană responsabilă?
7. Normele morale fac parte din viața ta
8. De ce avem nevoie de norme morale?
Recapitulare. Valorile și normele morale în care cred
Evaluare
Proiect. Campania „Responsabili pe internet”
2. ÎN DIRECT… 2.2., 2.3. Comportamente moral-civice 6 XI-XVII
COMPORTA- - viața morală cotidiană: comportamentul în familie; 23 mart.-15
MENTE comportamentul în școală; comportamentul în grupul de mai
MORAL-CIVICE prieteni; comportamentul în locuri publice
- comportamente prosociale (ajutorare, cooperare,
competiție,
toleranță, sprijin, voluntariat) și antisociale (conflictuale,
agresive)
- schimbarea comportamentelor
Lecțiile propuse:
1. Cum mă comport zi de zi?
2. Pentru că mie îmi pasă!
3. Furtuna comportamentelor antisociale
4. Schimbarea începe cu mine!
Recapitulare. În direct… Comportamente moral-civice
Evaluare
Proiect: Reciclăm și refolosim din grijă pentru mediu
3. - Locuri de apartenență 3 XVIII-XX
- Drepturile universale ale copilului 25 mai-12
- Raporturile noastre cu ceilalți oameni. Valori, norme și iunie
1.1., 1.2., 1.3.,
comportamente moral-civice
MAI APROAPE DE 2.1., 2.2., 2.3.,
EDUCAȚIA CIVICĂ 2.4., 3.1., 3.2.,
Lecțiile propuse:
3.3.
Recapitulare finală. Beneficii pentru o viață moral-civică
Recapitulare finală. Schimbă în bine!
Evaluare finală

Aria curriculara : Om şi societate


Disciplina : Istorie
Clasa a IV-a B
Nr. de ore pe saptamana : 1
Manual : Istorie, Editura Aramis
Autori : Cleopatra Mihăilescu, Tudora Piţilă

PLANIFICARE CALENDARISTICĂ
AN ȘCOLAR 2019 – 2020
Unitatea tematică Competenţe Conținuturi Nr. Săptămâna Observaţii
ore
SEMESTRUL I
1.1,1.2, 1.3,2,1.  Ce este istoria?
Trecutul şi prezentul din 2.2,3.1,3.2,4.1  Timpul istoric şi modul 3
jurul nostru geografic I-III
Comunitatea- familia  Familia
 Comunitatea locală şi (09.09-
naţională. Comunităţi ale 27.09.2019)
minorităţilor pe teritoriul
României
Trecutul şi prezentul din 1.1,1.2,1.3  Copilăria de ieri şi de azi
jurul nostru ,2.1,2.2,2.3  Cunoasterea lumii prin 4 IV-VII
Popoare de ieri şi de azi 3.1,3.2,4.1 calatori
4.2,4.3  Popoare de ieri si de azi (30.09-
 Recapitulare 25.10.2019)
 Evaluare
Epoci istorice. 1.1,1.2,1.3,2.1  Antichitatea
Evenimente, 2.2,2.3,3.1,3.2 Grecii – prima civilizaţie a 3 VIII-X
personalităţi, 4.1,4.3 Europei
locuri istorice Dacii şi romanii. Întemeierea (04.11-
(I) poporului român 22.11.2019)
 Epoca Medievală
Întemeierea statelor medievale
româneşti
Gelu, Dragoş, Basarab
Epoci istorice. 1.1,1.2,1.3,2.1  Figuri legendare ale Ţării 4 XI – XIV
Evenimente, 2.2,2.3,3.1 Româneşti
personalităţi, 3.2,4.1,4.2,4.3 - Mircea cel BătrâN
locuri - Vlad Ţepeş (25.11-
istorice(II) - Mihai Viteazul 20.12.2019)
 Recapitulare
 Evaluare

SEMESTRUL II
Epoci istorice. 1.1,1.2,1.3,2.1  Moldova în timpul lui
Evenimente, 2.2,2.3,3.1,3.2,4.1, Ştefan cel Mare 3 XV-XVII
personalităţi, 4.2, 4.3  Iancu de Hunedoara,
locuri istorice. voievod al Transilvaniei 13.01-
Epoca  Transilvania – spaţiu 31.01.2020)
medievală(III)
multietnic. Sat şi oraş în
Evul Mediul. Despre
personalităţi ale
minorităţilor
Epoci istorice. 1.1,1.2,1.3,2.1  Cuza şi Unirea
Evenimente, 2.2,2.3,3.1,3.2,4.1, Principatelor Române 4 XVIII – XXI
personalităţi, 4.2, 4.3  Cucerirea Independenţei
locuri istorice. în timpul lui Carol I (03.02 –
Epoca  Eroi ai Primului Război 28.02.2020)
modernă(IV) Mondial
 Regele Ferdinand şi
Marea Unire
Epoci istorice. 1.1,1.2,1.3,2.1
Evenimente, 2.2,2.3,3.1,3.2,4.1,  România la cumpăna 3 XXII-XXIV
personalităţi, 4.2, 4.3 dintre milenii
locuri istorice.  Recapitulare (03.03 –
(V)  Evaluare 20.03.2020)

Epoca
cotemporană

Cultură şi patrimoniu 1.1,1.2,1.3,2.1  Locuri istorice în


2.2,2.3,3.1,3.2,4.1, comunitate 4 XXV-XXIX
4.2, 4.3  Construcţii religioase şi
ctitorii lor (23.03 –
 Monumente şi locuri 15.05.2020)
istorice incluse în
patrimoniul UNESCO
 Recapitulare
 Evaluare
Recapitulare finală 1.1,1.2,1.3,2.1  Recapitulare finală
2.2,2.3,3.1,3.2,4.1,  Evaluare finala 4 XXX –
4.2, 4.3 XXXIII
(18.05 –
12.06.2020)

Aria curriculara : Om şi societate


Disciplina : Geografie
Clasa a IV-a B
Nr. de ore pe saptamana : 1
Manual : Geografie, Editura Intuitext
Autori : Manuela Popescu, Ştefan Pacearcă

PLANIFICARE CALENDARISTICĂ
AN ȘCOLAR 2019 – 2020

Unitatea de Competenţe Conţinuturi Nr. de Săptămâna Observaţii


învăţare ore
1. 2. 3. 4. 5. 6.
SEMESTRUL I
Locuri din jurul 1.1.  Orizontul local 4 I-IV
meu. Orizontul 1.2. Orizontul, linia orizontului, punctele cardinale
1.3.  Orizontul apropiat (09.09 –
2.1. Clasa, școala, cartierul, localitatea 04.10.2019)
2.2. Orientarea și distanțele în orizontul apropiat
3.1. Planul clasei, al locuinței, școlii, cartierului și
3.2. localității
3.3. Hărți ale orizontului local
3.4.  Caracteristici generale observabile ale
4.1. orizontului local
Relief, hidrografie, vegetație
Populație, așezări, activități ale oamenilor
Locuri din jurul 1.1.  De la orizontul local la țară 3 V-VII
meu. Orizontul 1.2. Localitatea natală
Unitatea de Competenţe Conţinuturi Nr. de Săptămâna Observaţii
învăţare ore
1. 2. 3. 4. 5. 6.
local 1.3. Regiunea înconjurătoare
2.1. De la orizontul local la regiune și țară (07.10 –
2.2.  Modificări observabile și repere de timp 25.10.2019)
3.1. Modificări observabile în realitatea
3.2. înconjurătoare
3.3. Ora, ziua, săptămâna, anul
3.4. Calendarul
4.1.  Recapitulare
 Evaluare

România – 2.2  Limite și vecini 4 VIII-XI


geografie 2.3
generală
Iomânia – 3.1  Relieful: caracteristici generale și trepte (04.11 –
geografie 3.2 de relief 29.11.2019)
4.3  Clima, apele, vegetația, animalele și
solurile
România-  Locuitorii și așezările omenești 3 XII-XIV
geografie  Activități economice
generală Resurse și activități industriale (02.12 –
IIIGHHFFmânia Principalele produse agricole 20.12.2019)
– geografie Căi de comunicație
 Recapitulare - Evaluare
 Recapitulare semestrială
Unitatea de Competenţe Conţinuturi Nr. de Săptămâna Observaţii
învăţare ore
1. 2. 3. 4. 5. 6.
SEMESTRUL II

3. România- 1.1  Marile unități geografice ale României – 5 XV-XIX


geografie 1.3 caracteristici generale (pe trepte de relief)
regională (I) 2.3 Carpații
3.3 Dealurile și podișurile (13.01 –
4.2 Câmpiile (inclusiv Delta Dunării) 14.02.2020)
4.3

3. România- 1.1  Caracteristici geografice ale regiunii în 5 XX-XXIV


geografie 1.3 care este situat orizontul local
regională (II) 2.3 Elemente de prezentare ale unei regiuni (poziție, (17.02 –
3.3 limite, caracteristici naturale, resurse și activități 20.03.2020)
4.2 economice)
4.3 Caracterizarea regiunii (sau a regiunilor) din
jurul orizontului local
 Organizarea administrativă a României
Organizarea administrativă actuală
Orașul București – caracterizare geografică
Caracterizarea geografică a județului și a
localității în care este situat orizontul local
 Recapitulare
 Evaluare
4. România în 2.2  România în Europa 5 XXV-XXXI
Europa și în 2.3 Poziția geografică a României în Europa: limite
lume 3.1 și vecini
Unitatea de Competenţe Conţinuturi Nr. de Săptămâna Observaţii
învăţare ore
1. 2. 3. 4. 5. 6.
3.3 Țările vecine: denumire, capitală (20.04-
4.1  Europa – un continent al planetei 29.05.2020)
Europa – scurtă caracterizare geografică
Europa și România – elemente comune
Uniunea Europeană
 Terra – planeta noastră
Caracteristici generale (formă, mărime, mișcări)
Continente și oceane
 Terra – o planetă a sistemului solar
- Planiglobul – imaginea Terrei
 Recapitulare
 Evaluare
5. Geografia fără 1.1; 2.3; 4.1;  Recapitulare finală 2 XXXII-
frontiere 1.2; 2.2; 3.1; XXXIII
3.4 ;4.2;1.3; (01.06 –
2.1; 3.2 ;3.3; 12.06.2020)

Aria curriculara : Educaţie fizică, sport şi sănătate


Disciplina : Joc şi mişcare
Clasa a IV-a B
Nr. de ore pe saptamana : 1

PLANIFICARE CALENDARISTICĂ
AN ȘCOLAR 2019 – 2020
Unitati tematice Competenţe Continuturi Nr. ore Sapt. Observatii
1.1  Mesaje de tip asertiv în jocurile de
1.2 mişcare 2 I-II
2.1  Modalităţi de comunicare verbală şi
2.2 nonverbală elev-elev, în achipă, în (09.09 –
întreceri 20.09. 2019)
 Atribuţiile rolurilor în jocurile de
mişcare
 Drepturile şi obligaţiile participanţilor
la jocurile de mişcare
 Responsabilităţile rolurilor de
organizare a jocurilor
 Jocuri de mișcare cuprinzând variante
de mers, cu schimbări de direcție
JOC: Ștafete cu deplasări în diferite variante
de mers
1.1  Mesaje de tip asertiv în jocurile de 4 III-VI
Capacitate 1.2 mişcare
psiho – 2.1 ( 23.09 –
 Modalităţi de comunicare verbală şi
motrică 2.2 18.10.2019)
nonverbală elev-elev, în achipă, în
Deprinderi
întreceri
de
comunicar  Atribuţiile rolurilor în jocurile de
e şi lucru mişcare
în echipă  Drepturile şi obligaţiile participanţilor
la jocurile de mişcare
 Responsabilităţile rolurilor de
organizare a jocurilor
 Jocuri de mișcare și ștafete cuprinzând
variante de alergare:
- în zig-zag
JOC: Vizitiul și căluțul, Figurile geometrice
- cu ocolire de obstacole
JOC: Troica, Semănatul și culesul cartofilor,
Cursa vocalelor, Vizitiul și doi cai, ,
Calculatoarele)
- cu trecere peste obstacole
JOC: Vânătorul, vrabia și albina, Șoarecele
și pisica
- cu transport, punere și culegere de obiecte
JOC: Poșta merge
Din cerc în cerc
Naveta spațială
1.1  Mesaje de tip asertiv în jocurile de 2 VII-VIII
2.1 mişcare
2.2  Modalităţi de comunicare verbală şi (21.10-
nonverbală elev-elev, în achipă, în 08.11.2019)
întreceri
 Atribuţiile rolurilor în jocurile de
mişcare
 Drepturile şi obligaţiile participanţilor
la jocurile de mişcare
 Responsabilităţile rolurilor de
organizare a jocurilor
 Jocuri de mișcare și ștafete cuprinzând
variante de sărituri cu desprindere de
pe un picior și de pe ambele picioare;
în lungime, înălțime și adâncime, cu
coardă
JOC: Elasticul Șotronul,Cercurile
zburătoare, Ferește-ți picioarele, Broscuțele
sar în lac.
 Mesaje de tip asertiv în jocurile de 3 IX-XI
1.1 mişcare
1.2  Modalităţi de comunicare verbală şi
2.1 nonverbală elev-elev, în achipă, în (11.11- 29.11.
2.2 întreceri 2019)
 Atribuţiile rolurilor în jocurile de
mişcare
 Drepturile şi obligaţiile participanţilor
la jocurile de mişcare
 Responsabilităţile rolurilor de
organizare a jocurilor
 Jocuri de mișcare și ștafete cuprinzând
variante de aruncare și prindere:
- aruncare azvârlită la distanță, la țintă și la
partener
JOC: Suveica dublă, Ferește-ți capul,
Mingea la căpitan,
- aruncare împinsă cu două mâini de la
piept
JOC: Vânătorii și rațele, Între două focuri,
- prindere cu două mâini a obiectelor
rostogolite
- prindere cu două mâini a mingii
transmise de un partener
JOC: Ciobanul își apără oile, Țintașii
iscusiți, Suveica încrucișată
1.1,1.2  RECAPITULARE/ EVALUARE 3 XII – XVI
2.1,2.2 JOC: Vizitiul și doi cai, Șarpele își prinde
coada, Cursa broscuțelor (02.12-
20.12.2019)

SEMESTRUL II
1.1  Mesaje de tip asertiv în jocurile de 3
1.3 mişcare XV-XVIII
2.1  Modalităţi de comunicare verbală şi
2.2 nonverbală elev-elev, în achipă, în
Capacitate psiho- întreceri (13.01-
motrică  Atribuţiile rolurilor în jocurile de 31.01.2020)
mişcare
 Drepturile şi obligaţiile participanţilor
la jocurile de mişcare
 Responsabilităţile rolurilor de
organizare a jocurilor
 Jocuri de mișcare și ștafete vizând
dezvoltarea calităților motrice
combinate:
- viteza de deplasare în relație cu un
partener
JOC: Vânătorul, vrabia și albino, Al treilea
fuge
- forță dinamică a trunchiului și
abdomenului
JOC: Nu te lăsa frate, Banda rulantă
Nu te lăsa frate - variantă
- rezistența generală
JOC: Șoarecele isteț și pisica periculoasă
Șotronul ,Vânătorii și rațele
 Mesaje de tip asertiv în jocurile de 2 XIX-XX
mişcare
 Modalităţi de comunicare verbală şi (03.02-
nonverbală elev-elev, în achipă, în 14.02.2020)
întreceri
 Atribuţiile rolurilor în jocurile de
mişcare
 Drepturile şi obligaţiile participanţilor
la jocurile de mişcare
 Responsabilităţile rolurilor de
organizare a jocurilor
 Jocuri pentru coordonare oculo-
motorie:
- coordonare ochi – mână
- coordonare ochi – picior
JOC: Ocupă locul, Păsărelele intră-n cuib
Recunoaște-ți vecinii , Țintașii iscusiți,
- coordonare generală
JOC: Poșta merge, Cercurile zburătoare
Vânătorii și rațele, Între două focuri)
1.3  Mesaje de tip asertiv în jocurile de 2 XXI-XXII
Deprinderi de 2.1 mişcare
comunicare și lucru în 2.2  Modalităţi de comunicare verbală şi
echipă nonverbală elev-elev, în achipă, în (17.02-
întreceri 28.02.2020)
 Atribuţiile rolurilor în jocurile de
 mişcare
 Drepturile şi obligaţiile participanţilor
 la jocurile de mişcare
Stil de  Responsabilităţile rolurilor de
viață activ organizare a jocurilor
 Jocuri de mişcare cu conţinuturi
complexe pentru dezvoltarea capacităşii
generale de efort
JOC: Ancorăm corabia la mal, Vânătorii
şi raţele, Între două focuri, Năvodul,
Leapşa pe ghemuite

1.3  Mesaje de tip asertiv în jocurile de 4 XXIII-


2.1 mişcare XXVI
2.2  Modalităţi de comunicare verbală şi
nonverbală elev-elev, în achipă, în (02.03-
întreceri 27.03.2020)
 Atribuţiile rolurilor în jocurile de
mişcare
 Drepturile şi obligaţiile participanţilor
la jocurile de mişcare
 Responsabilităţile rolurilor de
organizare a jocurilor
 Jocuri de mișcare pentru timpul liber
desfășurate în excursii, tabere, drumeții
JOC: Batistuța, Vânătorul iscusit
JOC: Acul cu ața,Salut prietene
 Jocuri de mişcare desfăşurate între
echipe stabile
JOC: Ancorăm corabia la mal, Naveta
spaţială, Calculatoarele, Infanteriştii
 Ofertele școlilor și comunităților locale
de practicare a activităților fizice
(concursuri școlare – în școală, între
școli; centre locale de inițiere în diferite
sporturi, serbări sportive)
 Echipamente pentru jocuri de mişcare
desfăşurate în activităţile
extracurriculare
JOC: Calculatoarele
 RECAPITULARE 2 XXVII-
JOC: Coșulețul cu două toarte XXVIII
Mingea prin tunel (variantă)
(20.04.2020
-
30.04.2020)

 EVALUARE 1 XXIX-XXX
JOC: Crabii și creveții
Îndemânaticii ( 04.05-
08.05.2020)

 JOCURI IN AER LIBER LA 5 XXXI-


ALEGERE XXXIV
(11.05-
12.06.2020)

Arii curriculara : Educaţie fizică şi sport- Arte


Disciplina : Muzică şi mişcare
Clasa a IV-a B
Nr. de ore pe saptamana : 1
Manual : Muzică şi mişcare, Editura Aramis
Autori :Dumitra Radu, Alina Perţea

PLANIFICARE CALENDARISTICĂ
AN ȘCOLAR 2019 – 2020
Unitati tematice Competenţe Continuturi Nr. Saptamana Observatii
ore

SEMESTRUL I

1.1  Cântare vocală


CÂNTAREA 2.1 - Cântare vocală, în colectiv, în 3 I-III
VOCALĂ 3.1 grupuri, individual
- Poziţie, emisie naturală, ascultarea şi (09.09-
preluarea tonului, semnal de debut, 27.09.2019)
dicţie, sincronizare cu colegii şi/sau
acompaniamentul
 Recapitulare
 Evaluare
1.2  Elemente de limbaj muzical 5 IV-VIII
ELEMENTE 2.2 - Melodia – diferențierea înălțimii
DE LIMBAJ sunetelor, elemente de notație – portativ, (30.09-
MUZICAL- cheie SOL, note de la SOL la SOL2 08.11.2019)
MĂSURA, - Ritmul – valori de note (notă întreagă,
PAUZA, doime, pătrime, optime) is pauze (de
RITMUL pătrime și optime), măsurile de 2, 3 și 4
timpi

ELEMENTE 1.2  Elemente de limbaj muzical 3 IX- XI


DE LIMBAJ 2.2 - Genuri muzicale – folclorul copiilor,
MUZICAL- colinde, dansuri, genuri clasice/de ( 11.11-
GENURI divertsiment 29.11.2019)
MUZICALE  Recapitulare
 Evaluare
1.1  Elemente de limbaj muzical 3 XII – XIV
2.1 - Timbrul – sunete din mediul
TIMBRUL. 3.1 înconjurător, diferențierea tipurilor de (02.12-
DINAMICA voce (copil, femeie, bărbat), a anumitor 20.12.2019)
instrumente muzicale
- Dinamica (nuanțe)
 Recapitulare
 Evaluare

SEMESTRUL II

1.1  Elemente de limbaj muzical 5 XV-XIX


ELEMENTE 1.3  Alterații (diez, bemol, becar)
DE LIMBAJ 2.1 - Legătura dintre text și melodie – (13.01-
MUZICAL 3.1 strofa/refrenul 14.02.2020)
- Semnele de repetiție
- Elemente de formă: strofă/refren,
repetiție/schimbare
 Recapitulare
 Evaluare
2.1  Cântarea instrumental 5
CÂNTAREA 3.3 - Percuția corporală diversă XX – XXIV
INSTRUMEN- - Utilizarea de jucării muzicale,
TALĂ instrumente muzicale (17.02-
- Cântarea cu acompaniament realizat 20.03.2020)
de cadrul didactic și/sau de copii
(jucării, percuție corporală,
instrumente muzicale)
 Recapitulare
 Evaluare
MIȘCAREA PE 2.1  Mișcarea pe muzică 6 XXV-XXX 01.06.2020 și 08.06.2020-zile
MUZICĂ 3.1 - Dansuri populare libere
3.2 - Dansuri de societate și moderne (23.03 –
- Mișcări de tactare a măsurii 29.05.2020)
- Mișcări sugerate de ritm, melodie,
expresivitate, mișcări libere

 Recapitulare
 Evaluare
Arii curriculara : Arte- Tehnologii
Disciplina : Arte vizuale şi abilităţi practice
Clasa a IV-a B
Nr. de ore pe saptamana : 1
Manual : Arte vizuale şi abilităţi practice, Editura Litera
Autori :Cristina Rizea, Daniela Stoicescu, Ioana Stoicescu

PLANIFICARE CALENDARISTICĂ
AN ȘCOLAR 2019 – 2020
Unitati tematice Competenţe Continuturi Nr. Saptamana Observatii
ore

SEMESTRUL I

2.1; 2.2; 2.3  Recapitulare: materiale și 3


In zbor instrumente , elemente de limbaj I-III
plastic-punctul, linia, pata de culoare,
forma, tehnici de lucru învățate în (09.09-27.09.2019)
clasa a III-a, elemente de limbaj
plastic: linia, punctul, culoarea,
forma
 Tehnici de lucru mixte: colaj 3D,
tangram
 Evaluare
1.1; 1.2; 2.2;  Elemente de limbaj plastic: linia, 4 IV-VII
Povesti de 2.4 punctul, culoarea (nuanțe), forma
toamna  Tehnici de lucru mixte: decupare (30.09-25.10.2019)
după contur,
 Evaluare
2.1; 2.2;  Elemente de limbaj plastic: linia, 4 VIII-XI
Noi, în 2.3;2.4 punctul, culoarea (culori calde, culori
diversitatea lumii reci), forma (04.11-29.11.2019)
 Tehnici de lucru mixte: trasare,
hașurare, portretul
 Fotografia ca limbaj
 Evaluare
1.1; 2.1; 2.2;  Elemente de limbaj plastic: linia, 3 XII-XIV
Povesti de iarna 2.4 punctul, culoarea, forma
 Tehnici de lucru mixte: creioane (02.12-20.12.2019)
colorate-acuarele, pictura pe suport
textil cu coloranţi cu termofixare
 Evaluare

SEMESTRUL II

1.1; 2.2; 2.3;  Elemente de limbaj plastic: linia, 4


Meseriile 2.4 punctul, culoarea, forma XV-XVIII
pamantului  Fotografia ca limbaj
(13.01-07.02.2020)
1.1; 2.1; 2.3;  Elemente de limbaj plastic: linia, 4
Lumea florilor punctul, culoarea, forma XIX – XXII
 Tehnici de lucru mixte: îndoire,
kirigami, decupare după contur (10.02-06.03.2020)

1.1; 2.1; 2.2;  Elemente de limbaj plastic: linia, 4 XXIII – XXVI


In lumea celor 2.3; 2.4 punctul, culoarea, forma
care nu cuvanta  Tehnici de lucru mixte:modelare (09.03-24.04.2020)
libera, decupare după contur, rupere
și lipire, îndoire, țesere cu benzi de
hârtie

2.1; 2.3; 2.4  Elemente de limbaj plastic: linia, 3 XXVII-XXIX


Inventeaza/ punctul, culoarea, forma
Reinventeaza  Tehnici de lucru mixte: lucru cu fâșii (27.04-15.05.2020)
de hârtie, îndoire, lipire, răsucire,
quilling, decupare după contur
 Fotografia ca limbaj
 Elemente de limbaj plastic: linia, punctul, 4 XXX-
Trecut, prezent, 1.1; 2.3; 2.4 culoarea, forma XXXIII
viitor  Tehnici de lucru mixte
 Evaluare finala -Expozitie cu lucrari (18.05-
12.06.2020)