Sunteți pe pagina 1din 4

Ingineria produselor alimentare

Numele, prenumele studentului: Shchuka Ionichiia


Data:

EXAMEN
DISCIPLINA: Microbiologie generală

SUBIECTUL 1 – 30 de puncte, 3 puncte per întrebare


Să se încercuiască varianta corectă:

1. Bacteriile Gram negative, în urma coloraţiei Gram, se prezintă pe frotiu de


culoare:
a) galben
b) verde
c) roşu
d) Violet +
e) negru

2. Înmulţirea prin înmugurire este caracteristică:


a) Virusurilor
b) Bacteriilor
c) Levurilor
d) Protozoarelor
e) Helminţilor+

3. Virusurile sunt microorganisme:


a) Unicelulare +
b) multicelulare
c) acelulare
d) procariote
e) eucariote

4. Cocii care în urma diviziunii celulare se grupează în lanţuri sunt:


a) gonococii
b) meningococii
c) stafilococii
d) gonococii+
e) streptococii

5. Levurile prezintă structură internă:


a) similară cu cea a bacteriilor
b) diferită de cea a bacteriilor
c) nu se cunoaşte încă
6. Care dintre următoarele genuri de microorganisme produc pigmenţi
carotenoizi:
a) Rhodotorula +
b) Pichia
c) Candida

6. Microorganismele termofile sunt:


a) rezistente la temperaturi ridicate+
b) rezistente la temperaturi scăzute
c) adaptate la temperaturi mai ridicate

7. Înmulţirea prin spori este caracteristică:


a) Virusurilor
b) Bacteriilor
c) Levurilor+
d) Protozoarelor
e) Mucegaiurilor

9. Bacteriile sub formă de bacili sunt:


a) sferice +
b) spiralate
c) cu formă de bob de cafea
d) cu formă de bastonaş+
e) cu formă de virgulă

10. Care dintre relaţiile de mai jos sunt antagonice:


a) comensalismul
b) competiţia+
c) sinergismul

SUBIECTUL 2 – 50 puncte (5 puncte per întrebare)


Să se completeze răspunsul la întrebarea următoare:

1. Majoritate virusurilor nu conţin în acelaşi timp ambele molecule de ......... de aceea au


fost clasificate în adenovirusuri (ADN) şi ribovirusuri (ARN).
2. Virusurile sunt alcătuite din. Capsida si genom
viral........................................................................................................................................
....

3. Multiplicarea populaţiei bacteriene cuprinde următoarele


faze: .......................................................................................................................................
.............................
4. Forma celulelor de drojdii poate
fi:............................................................................................................................................

5. Reproducerea la ciuperci se face printr-o mare varietate de forme. Există două moduri
principale de reproducere:....................... şi prin .................................................................

6. Ciupercile filamentoase formează ......................................................................................

7. Substanțele organice sunt: ..................................., ...............................................

8. Domeniul general de aw pentru dezvoltarea microorganismelor


este .................................................................

9. Factorii extrinseci sunt reprezentaţi de: ……………………, ………………………….

10. Microorganismele heterotrofe folosesc substanţele ................... atât ca sursă


de .................... cât și ca sursă de ............................................

SUBIECTUL III - 10 puncte Răspundeți cu adevărat sau fals la următoarele afirmații (A


sau F, 2 puncte per variantă):

____ Virusurile sau inframicrobii sunt agenţi infecţioşi fără organizare celulară, ce parazitează
obligatoriu celule vii, şi reprezintă entităţi corpusculare care includ acizii nucleici purtători ai
informaţiei genetice.
____ Bacteriile formează colonii cu următoarele aspecte: - tip S (smooth – neted lucios); tip R
(rough – rugos, aspru, cutat); - tip M (aspect mucoid).
____ Drojdiile se dezvoltă bine într-un domeniu larg de pH, cu valori limită între 2,5 şi 8,5 şi un
pH optim la 6,5.
____ Mucegaiurile sunt microorganisme termofile cu temperaturi optime de creştere la 25°C.
____Microorganismele folosesc în nutriţia minerală săruri în următoarea succesiune:
fosfaţi>sulfaţi>azotaţi>carbonaţi

Oficiu=10 puncte!
Succes!

S-ar putea să vă placă și