Sunteți pe pagina 1din 1

2.2.b.

Accentele demersului didactic – experiențe la clasă

Învățarea din perspectiva competențelor marchează o schimbare strategică dinspre


obiectivele pedagogice spre competențele școlare și o mutație de accent dinspre evaluarea
sumativă/ normativă spre evaluarea formativă și formatoare, sugerând o abordare integratoare
a activității de formare-evaluare a competențelor școlare și realizarea acesteia după cerințele
instruirii și evaluării autentice.
De asemenea cu ajutorul acestui tip de învățământ profesorii dobândesc competente
de proiectare didactică în baza modelului centrat pe rezultate – reconstruiesc oferta de curs
din perspectiva competențelor vizate, fixează nivelurile de complexitate ale competențelor,
asociază teme suport care susțin și asigură formarea competențelor, creează situații practice
de învățare implicând activ clasa, stabilesc criterii de evaluare privind dobândirea
competenței, evaluează elevii într-un mod complex, precum și oferta educațională.
Sunt însă competențe ale programei pe care eu în mod personal nu le-am vizat în mod
sistematic; mi s-a întâmplat uneori să pun accent pe conținuturi. Uneori, conexiunea la
internet din școală este slabă sau nu există, ceea ce constituie o piedică în dezvoltarea
competențelor digitale. Mediul familial și social al elevilor, precum și influențele mass-media
au un mare aport negativ în reușita formării competențelor. De asemenea, apar unele
probleme legate de identificarea acelor modalități (tehnologii) ce duc la formarea în realitate
a celor opt competențe. Există, de asemenea, imposibilitatea aprofundării de către elevi a
cunoașterii specializate, precum și aglomerarea de cerințe școlare.
De asemenea, sunt de părere că activitățile de predare, învățare și evaluare, tehnicile
si instrumentele aferente trebuie gândite si construite în funcție de competențele care se cer a
fi asimilate de către elevi. Competența nu este reductibilă la o sumă de activități sau de
exerciții prezentate într-o ordine oarecare. Ea nu este un punct de sosire, ci un punct de
plecare, pornind de la care trebuie reorganizate situațiile de învățare si activitățile de
evaluare.
Cu toate că, în modul de proiectare al lecțiilor vizat de mine, conceptul de
interdisciplinaritate a câștigat tot mai mult teren, frământările mele din perspectiva aplicării la
clasă a programei țin de transdisciplinaritate. Cunoștințe și competențe din diverse arii
disciplinare sunt mobilizate pentru faptul că ele pot sprijini demersul de rezolvare a
problemei sau efortul de a răspunde la întrebare.