Sunteți pe pagina 1din 8

LISTA PLANURILOR-CADRU DE ÎNVĂŢĂMÂNT ÎN VIGOARE ÎN ANUL ŞCOLAR 2010-2011

ÎNVĂŢĂMÂNT DE ZI

Nivelul de
Clasa Denumirea documentului, numărul şi data aprobării Adresa Website
învăţământ
Primar I - II ORDIN nr. 4686/05.08.2003 privind aprobarea Planului- http://www.edu.ro/index.php/articles/186
cadru de învăţământ şi a programelor şcolare pentru clasele I -
a II-a, în condiţiile începerii învăţământului obligatoriu la vârsta
de 6 ani
- Plan-cadru de învăţământ pentru clasele I – a II-a, aprobat în http://www.edu.ro/index.php/articles/6118
Anexa 1 la O.M.E.C.T. nr. 4686/ 05.08.2003 http://www.edu.ro/index.php/articles/6119
- Plan-cadru de învăţământ pentru clasele I – a II-a pentru învă- http://www.edu.ro/index.php/articles/6118
ţământul în limbile minorităţilor naţionale, aprobat în Anexa 2 http://www.edu.ro/index.php/articles/6119
la O.M.E.C.T. nr. 4686/05.08.2003
- Plan-cadru de învăţământ pentru clasele I – a II-a, învăţământ http://www.edu.ro/index.php/articles/6118
integrat de artă – Muzică, şi Precizări privind aplicarea planului- http://www.edu.ro/index.php/articles/6119
cadru de învăţământ la şcolile cu program integrat şi suplimen-
tar de artă – Muzică, aprobate în Anexa 3 la O.M.E.C.T. nr.
4686/ 05.08.2003
- Plan-cadru de învăţământ pentru clasele I –a II-a, învăţământ integrat spor- http://www.edu.ro/index.php/articles/6118
tiv, şi Precizări privind aplicarea planului de învăţământ, aprobate în Anexa 4 http://www.edu.ro/index.php/articles/6119
la O.M.E.C.T. nr. 4686/ 05.08.2003
III - ORDIN nr. 5198/01.11.2004 cu privire la aprobarea planurilor-cadru http://www.edu.ro/index.php/articles/137
IV de învăţământ pentru clasele a III-a – a IV-a şi a noilor programe şcolare
pentru clasa a III-a
- Plan-cadru de învăţământ pentru clasele a III-a – a IV-a, pen- http://www.edu.ro/index.php/articles/6117
tru învăţământul în limba română, aprobat în Anexa 1.1 la http://www.edu.ro/index.php/articles/6116
O.M.E.C. nr. 5198/ 01.11.2004
- Plan-cadru de învăţământ pentru clasele a III-a – a IV-a, pen- http://www.edu.ro/index.php/articles/6117
tru învăţământul în limbile minorităţilor naţionale, aprobat în http://www.edu.ro/index.php/articles/6116
Anexa 1.2 la O.M.E.C. nr. 5198/01.11.2004
- Plan-cadru de învăţământ pentru clasele a III-a – a IV-a, învă- http://www.edu.ro/index.php/articles/6117
ţământ integrat de artă - Muzică, şi Precizări privind aplicarea http://www.edu.ro/index.php/articles/6116
planului-cadru de învăţământ la şcolile cu program integrat şi
suplimentar de artă – Muzică, aprobate în Anexa 1.3 la
O.M.E.C. nr. 5198/ 01.11.2004
- Precizări privind aplicarea planului-cadru de învăţământ la şcolile cu http://www.edu.ro/index.php/articles/6117
program integrat şi suplimentar de artă - Coregrafie, aprobate în Anexa http://www.edu.ro/index.php/articles/6116
1
Nivelul de
Clasa Denumirea documentului, numărul şi data aprobării Adresa Website
învăţământ
1.4 la O.M.E.C. nr. 5198/ 01.11.2004
- Plan-cadru de învăţământ pentru clasele a III-a – a IV-a, învă- http://www.edu.ro/index.php/articles/6117
ţământ integrat sportiv, şi Precizări privind aplicarea planului http://www.edu.ro/index.php/articles/6116
de învăţământ, aprobate în Anexa 1.5 la O.M.E.C. nr. 5198/
01.11.2004
Gimnazial V- ORDIN nr. 3638/11.04.2001 cu privire la aplicarea Planului- http://www.edu.ro/index.php/articles/225
VIII cadru de învăţământ pentru clasele I-a VIII-a, în anul şcolar
2001-2002 [valabil numai pentru clasele V-VIII]
- Plan-cadru de învăţământ pentru clasele I – a VIII-a, aprobat http://www.edu.ro/index.php/articles/225
în Anexa 1 la O.M.E.C. nr. 3638/ 11.04.2001[valabil numai pen-
tru clasele V-VIII]
- Plan-cadru de învăţământ pentru clasele I – a VIII-a, pentru http://www.edu.ro/index.php/articles/225
învăţământul în limbile minorităţilor naţionale, aprobat în Anexa
2 la O.M.E.C. nr. 3638/ 11.04.2001 [valabil numai pentru clasele
V-VIII]
- Plan-cadru de învăţământ pentru clasele I – a VIII-a, învăţă- http://www.edu.ro/index.php/articles/225
mânt integrat de artă-muzică, aprobat în Anexa 3.1 la O.M.E.C.
nr. 3638/ 11.04.2001[valabil numai pentru clasele V-VIII]
- Aria curriculară de specialitate pentru învăţământul primar şi http://www.edu.ro/index.php/articles/225
gimnazial cu program integrat de artă - Muzică (aprobată în
Anexa 3.2 la O.M.E.C. nr. 3638/ 11.04.2001 [valabilă numai
pentru clasele V-VIII]
- Precizări privind aplicarea planurilor de învăţământ la şcolile http://www.edu.ro/index.php/articles/225
cu program integrat de artă, aprobate în Anexa 3.3 la O.M.E.C.
nr. 3638/ 11.04.2001 [valabile numai pentru clasele V-VIII]
- Plan-cadru de învăţământ pentru clasele I – a VIII-a, învăţă- http://www.edu.ro/index.php/articles/225
mânt integrat de artă - Coregrafie, aprobat în Anexa 3.4 la
O.M.E.C. nr. 3638/ 11.04.2001 [valabil numai pentru clasele V-
VIII]
- Plan-cadru de învăţământ pentru clasele I – a VIII-a, învăţă- http://www.edu.ro/index.php/articles/225
mânt integrat de artă - Arte plastice, aprobat în Anexa 4 la
O.M.E.C. nr. 3638/ 11.04.2001 [valabil numai pentru clasele V-
VIII]
- Plan-cadru de învăţământ pentru clasele I – a VIII-a, învăţă- http://www.edu.ro/index.php/articles/225
mânt integrat sportiv, aprobat în Anexa 5.1 la O.M.E.C. nr.
3638/ 11.04.2001 [valabil numai pentru clasele V-VIII]

2
Nivelul de
Clasa Denumirea documentului, numărul şi data aprobării Adresa Website
învăţământ
- Precizări privind aplicarea planului de învăţământ la şcolile cu http://www.edu.ro/index.php/articles/225
clasele I – a VIII-a, învăţământ integrat sportiv, aprobate în
Anexa 5.2 la O.M.E.C. nr. 3638/ 11.04.2001 [valabile numai
pentru clasele V-VIII]
- Plan-cadru de învăţământ pentru clasele I – a VIII-a, „Educaţie http://www.edu.ro/index.php/articles/225
artistică de specialitate” pentru şcolile cu program suplimentar
de muzică, respectiv coregrafie, aprobat în Anexa 6.1 la
O.M.E.C. nr. 3638/ 11.04.2001 [valabil numai pentru clasele V-
VIII]
- Plan-cadru de învăţământ pentru clasele I – a VIII-a, pentru şcoli http://www.edu.ro/index.php/articles/225
cu program suplimentar de artă - Arte plastice, aprobat în Anexa
6.2 la O.M. nr. 3638/ 11.04.2001 [valabil doar pentru clasele V-
VIII]
Ciclul IX ORDIN nr. 3410/16.03.2009 privind aprobarea planurilor- http://www.edu.ro/index.php/articles/11498
inferior cadru de învăţământ pentru clasele a IX-a – a XII-a, filierele teo-
al liceului retică şi vocaţională, cursuri de zi
- Planuri-cadru de învăţământ pentru clasele a IX-a şi a X-a, http://www.edu.ro/index.php/articles/11498
ciclul inferior al liceului, filiera teoretică, cursuri de zi, aprobate
în Anexele 1.1 şi 1.2 la O.M. nr. 3410/ 16.03.2009
- Planuri-cadru de învăţământ pentru clasele a IX-a şi a X-a, http://www.edu.ro/index.php/articles/11498
ciclul inferior al liceului, filiera vocaţională, cursuri de zi, apro-
bate în Anexele 1.3 – 1.14 la O.M. nr. 3410/ 16.03.2009
ORDIN nr. 3608/03.04.2009 cu privire la aprobarea disciplinelor http://www.edu.ro/index.php/articles/11824
de specializare din curriculumul diferenţiat pentru clasele a IX-a – a
XII-a, ciclurile inferior şi superior ale liceului, filiera vocaţională
- Curriculum diferenţiat pentru ciclul inferior al liceului, filiera http://www.edu.ro/index.php/articles/11824
vocaţională, aprobat în Anexa 1 la OM nr. 3608/03.04.2009
ORDIN nr. 3411/16.03.2009 privind aprobarea Planurilor-cadru http://administraresite.edu.ro/index.php/articles/11501
de învăţământ pentru clasa a IX-a, ciclul inferior al liceului, fili-
era tehnologică, învăţământ de zi şi învăţământ seral
- Plan-cadru de învăţământ pentru clasa a IX-a, ciclul inferior al http://administraresite.edu.ro/index.php/articles/11501
liceului, filiera tehnologică, învăţământ de zi, aprobat în anexa la
O.M. nr. 3411/16.03.2009
X ORDIN nr. 3410/16.03.2009 cu privire la aprobarea planuri- http://www.edu.ro/index.php/articles/11498
lor-cadru de învăţământ pentru clasele a IX-a – a XII-a, filierele
teoretică şi vocaţională, cursuri de zi
3
Nivelul de
Clasa Denumirea documentului, numărul şi data aprobării Adresa Website
învăţământ
- Planuri-cadru de învăţământ pentru clasele a IX-a şi a X-a, http://www.edu.ro/index.php/articles/11498
ciclul inferior al liceului, filiera teoretică, cursuri de zi, aprobate
în Anexele 1.1 şi 1.2 la O.M. nr. 3410/ 16.03.2009
- Planuri-cadru de învăţământ pentru clasele a IX-a şi a X-a, http://www.edu.ro/index.php/articles/11498
ciclul inferior al liceului, filiera vocaţională, cursuri de zi, apro-
bate în Anexele 1.3 – 1.14 la O.M. nr. 3410/ 16.03.2009
ORDIN nr. 3608/03.04.2009 cu privire la aprobarea discipli- http://www.edu.ro/index.php/articles/11824
nelor de specializare din curriculumul diferenţiat pentru clasele
a IX-a – a XII-a, ciclurile inferior şi superior ale liceului, filiera
vocaţională
- Curriculum diferenţiat pentru ciclul inferior al liceului, filiera http://www.edu.ro/index.php/articles/11824
vocaţională, aprobat în Anexa 1 la OM nr. 3608/03.04.2009
ORDIN nr. 3081/27.01.2010 cu privire la aprobarea planului- http://www.edu.ro/index.php/legaldocs/13310
cadru de învăţământ pentru clasa a X-a, ciclul inferior al liceu-
lui, filiera tehnologică, învăţământ de zi şi învăţământ seral
- Plan-cadru de învăţământ pentru ciclul inferior al liceului, fili- http://www.edu.ro/index.php/legaldocs/13310
era tehnologică, învăţământ de zi, clasa a X-a, aprobat în Anexa
2 a O.M. nr. 3081/27.01.2010
Ciclul XI - ORDIN nr. 3410/16.03.2009 cu privire la aprobarea planuri- http://www.edu.ro/index.php/articles/11498
superior al XII lor-cadru de învăţământ pentru clasele a IX-a – a XII-a, filierele
liceului teoretică şi vocaţională, cursuri de zi
- Planuri-cadru de învăţământ pentru ciclul superior al liceului, http://www.edu.ro/index.php/articles/11498
filiera teoretică, cursuri de zi, clasele a XI-a şi a XII-a, aprobate
în anexele 2.1 – 2.4 la O.M. nr. 3410/ 16.03.2009
- Planuri-cadru de învăţământ pentru clasele a XI-a şi a XII-a, http://www.edu.ro/index.php/articles/11498
ciclul superior al liceului, filiera vocaţională, cursuri de zi,
aprobate în anexele 2.5 – 2.27 la O.M. nr. 3410/ 16.03.2009
ORDIN nr. 3608/03.04.2009 cu privire la aprobarea discipli- http://www.edu.ro/index.php/articles/11824
nelor de specializare din curriculumul diferenţiat pentru clasele
a IX-a – a XII-a, ciclurile inferior şi superior ale liceului, filiera
vocaţională
- Curriculum diferenţiat pentru ciclul superior al liceului, filiera http://www.edu.ro/index.php/articles/11824
vocaţională, aprobat în Anexa 2 la OM nr. 3608/03.04.2009

fără ORDIN nr. 3412/16.03.2009 privind aprobarea planurilor- http://www.edu.ro/index.php/articles/6427


clasa. cadru de învăţământ pentru clasa a X-a, şcoala de arte şi mese-
rii, pentru clasa a X-a, ciclul inferior al liceului, filiera tehnolo-
a X-a gică, ruta directă de calificare, pentru clasa a XI-a, anul de
4
Nivelul de
Clasa Denumirea documentului, numărul şi data aprobării Adresa Website
învăţământ
zi şi completare, precum şi pentru clasele a XI-a – a XII-a şi a XII-
seral a/a XIII-a, ciclul superior al liceului, filiera tehnologică, cursuri
de zi şi seral
- Planuri-cadru de învăţământ pentru clasele a XI-a – a XII-a şi http://www.edu.ro/index.php/articles/6427
a XII-a/ a XIII-a ciclul superior al liceului, filiera tehnologică,
cursuri de zi, aprobate în anexa 4 la O.M. nr. 3412/
16.03.2009
Clasa a XI- XI ORDIN nr. 3412/16.03.2009 privind aprobarea planurilor-cadru http://www.edu.ro/index.php/articles/11503
a, anul de de învăţământ pentru clasa a X-a, şcoala de arte şi meserii, pentru
completare clasa a X-a, ciclul inferior al liceului, filiera tehnologică, ruta direc-
tă de calificare, pentru clasa a XI-a, anul de completare, precum şi
pentru clasele a XI-a – a XII-a şi a XII-a/a XIII-a, ciclul superior al
liceului, filiera tehnologică, cursuri de zi şi seral
- Planuri-cadru de învăţământ pentru clasa a XI-a, anul de http://www.edu.ro/index.php/articles/11503
completare, cursuri de zi, aprobate în anexele 3.1 – 3.5 la O.M.
nr. 3412/16.03.2009
XI ORDIN nr. 5026/26.09.2005 privind aprobarea planului- http://www.edu.ro/index.php/articles/5179
cadru de învăţământ pentru anul de completare – specializarea
„cântăreţ bisericesc”
- Plan-cadru de învăţământ pentru anul de completare, speciali- http://www.edu.ro/index.php/articles/5180
zarea „cântăreţ bisericesc”, aprobat în anexa la O.M. nr.
5026/26.09.2005

ÎNVĂŢĂMÂNT SERAL

I. Filiera teoretică
Nivel de Clasa Numărul, data, denumirea ordinului Adresa Website
învăţământ
Ciclul IX, ORDIN nr. 4051/24.05.2006 cu privire la aprobarea Planurilor- http://www.edu.ro/index.php/articles/5330
inferior al X, cadru de învăţământ pentru învăţământul seral
liceului XI - Notă de prezentare a planurilor-cadru pentru învăţământul se- http://www.edu.ro/index.php/articles/5343
ral, ciclurile inferior şi superior ale liceului, filiera teoretică,
aprobată în Anexa 1 la O.M. 4051/ 24.05.2006
- Planurile-cadru pentru învăţământul seral, ciclurile inferior şi http://www.edu.ro/index.php/articles/5341
superior ale liceului, filiera teoretică, aprobate în Anexa 2 la O.M.

5
Nivel de Clasa Numărul, data, denumirea ordinului Adresa Website
învăţământ
4051/ 24.05.2006
Ciclul XII, ORDIN nr. 4051/24.05.2006 cu privire la aprobarea Planurilor- http://www.edu.ro/index.php/articles/5330
superior XIII cadru de învăţământ pentru învăţământul seral
al liceului - Notă de prezentare a planurilor-cadru pentru învăţământul se- http://www.edu.ro/index.php/articles/5343
ral, ciclurile inferior şi superior ale liceului, filiera teoretică,
aprobată în Anexa 1 la O.M. 4051/ 24.05.2006
- Planurile-cadru pentru învăţământul seral, ciclurile inferior şi http://www.edu.ro/index.php/articles/5341
superior ale liceului, filiera teoretică, aprobate în Anexa 2 la O.M.
4051/ 24.05.2006

II. Filiera tehnologică

II.1. Ruta directă de calificare profesională

Nivel de Clasa Numărul, data, denumirea ordinului Adresa Website


învăţă-
mânt
Ciclul IX ORDIN nr. 3411/16.03.2009 privind aprobarea Planurilor-cadru http://administraresite.edu.ro/index.php/articles/1150
inferior de învăţământ pentru clasa a IX-a, ciclul inferior al liceului, filiera 1
al liceului tehnologică, învăţământ de zi şi învăţământ seral
- Plan-cadru de învăţământ pentru clasa a IX-a, ciclul inferior al http://administraresite.edu.ro/index.php/articles/1150
liceului, filiera tehnologică, învăţământ seral, aprobat în anexa la 1
O.M. nr. 3411/16.03.2009
X ORDIN nr. 3081/27.01.2010 cu privire la aprobarea planului- http://www.edu.ro/index.php/legaldocs/13310
cadru de învăţământ pentru clasa a X-a, ciclul inferior al liceului,
filiera tehnologică, învăţământ de zi şi învăţământ seral
- Plan-cadru de învăţământ pentru ciclul inferior al liceului, filiera http://www.edu.ro/index.php/legaldocs/13310
tehnologică, învăţământ seral, clasa a X-a, aprobat în Anexa 3 la
O.M. nr. 3081/27.01.2010
XI ORDIN nr. 4051/24.05.2006 cu privire la aprobarea planurilor-cadru pen- http://www.edu.ro/index.php/articles/5330
(sem. tru învăţământul seral
I)
- Plan-cadru pentru învăţământul seral, ciclul inferior al liceului, filiera tehno- http://www.edu.ro/index.php/articles/5337
logică, profil tehnic, ruta directă de calificare profesională, aprobat în anexa
5.1 la O.M. nr. 4051/ 24.05.2006
- Plan-cadru pentru învăţământul seral, ciclul inferior al liceului, filiera tehno- http://www.edu.ro/index.php/articles/5337
logică, profil resurse naturale şi protecţia mediului, ruta directă de calificare

6
Nivel de Clasa Numărul, data, denumirea ordinului Adresa Website
învăţă-
mânt
profesională, aprobat în anexa 5.2 la O.M. nr. 4051/ 24.05.2006
- Plan-cadru pentru învăţământul seral, ciclul inferior al liceului, filiera tehno- http://www.edu.ro/index.php/articles/5337
logică, profil servicii, ruta directă de calificare profesională, aprobat în anexa
5.3 la O.M. nr. 4051/ 24.05.2006
Ciclul XI ORDIN nr. 4051/24.05.2006 cu privire la aprobarea planurilor-cadru pen- http://www.edu.ro/index.php/articles/5330
superior (sem. tru învăţământul seral
al liceului II),
XII, - Planuri-cadru pentru învăţământul seral, ciclul superior ale liceului, filiera http://www.edu.ro/index.php/articles/5333
XIII tehnologică, rutele directă şi progresivă de calificare profesională, aprobate în
anexa 8 la O.M. 4051/ 24.05.2006

ORDIN nr. 3412/16.03.2009 privind aprobarea planurilor-cadru http://www.edu.ro/index.php/articles/6427


de învăţământ pentru clasa a X-a, şcoala de arte şi meserii, pentru
clasa a X-a, ciclul inferior al liceului, filiera tehnologică, ruta direc-
tă de calificare, pentru clasa a XI-a, anul de completare, precum şi
pentru clasele a XI-a – a XII-a şi a XII-a/a XIII-a, ciclul superior al
liceului, filiera tehnologică, cursuri de zi şi seral (nu se mai aplică
la clasa a X-a, învăţământ de zi şi seral)
- Nota de prezentare a planurilor-cadru de învăţământ, ciclul su- http://www.edu.ro/index.php/articles/6427
perior al liceului, filiera tehnologică, aprobată în anexa 4 la O.M.
nr. 3412/ 16.03.2009
- Planuri-cadru de învăţământ pentru clasele a XI-a – a XII-a şi a http://www.edu.ro/index.php/articles/6427
XII-a/ a XIII-a ciclul superior al liceului, filiera tehnologică, cur-
suri de zi, aprobate în anexa 5 la O.M. nr. 3412/ 16.03.2009

II.2. Ruta progresivă de calificare profesională

Nivel de Clasa Numărul, data, denumirea ordinului Adresa Website


învăţă-
mânt
Anul de XI ORDIN nr. 4051/24.05.2006 cu privire la aprobarea planurilor-cadru http://www.edu.ro/index.php/articles/5330
comple- XII pentru învăţământul seral
tare (sem.I) - Notă de prezentare a planurilor-cadru pentru învăţământul seral, ruta http://www.edu.ro/index.php/articles/5338
progresivă de calificare profesională prin şcoala de arte şi meserii, anul de
completare şi ciclul superior al liceului, aprobată în anexa 4 la O.M. 4051/
7
Nivel de Clasa Numărul, data, denumirea ordinului Adresa Website
învăţă-
mânt
24.05.2006

- Planuri-cadru pentru învăţământul seral, anul de completare (3 semes- http://www.edu.ro/index.php/articles/5335


tre), aprobate în anexele 7.1 – 7.4 la O.M. 4051/24.05.2006
Ciclul XII ORDIN nr. 4051/24.05.2006 cu privire la aprobarea planurilor-cadru pen- http://www.edu.ro/index.php/articles/5330
superior (sem.II tru învăţământul seral
al liceului ), - Notă de prezentare a planurilor-cadru pentru învăţământul seral, ruta http://www.edu.ro/index.php/articles/5338
XIII, progresivă de calificare profesională prin şcoala de arte şi meserii, anul de
XIV completare şi ciclul superior al liceului, aprobată în anexa 4 la O.M.
4051/24.05.2006
- Planuri-cadru pentru învăţământul seral, ciclul superior ale liceului, filiera http://www.edu.ro/index.php/articles/5333
tehnologică, rutele directă şi progresivă de calificare profesională, aprobate în
anexa 8.1 – 8.4 la O.M. 4051/24.05.2006

ALTERNATIVE EDUCAŢIONALE
Nivelul de Denumirea documentului,
Clasa Adresa Website
învăţământ numărul şi data aprobării
Primar I-VIII ORDIN nr. 5290/28.12.2001 privind aprobarea Planurilor-cadru de
învăţământ şi a programelor şcolare pentru clasele I – VIII-a, alternativa
educaţională Waldorf
Gimnazial I-VIII ORDIN nr. 5290/28.12.2001 privind aprobarea Planurilor-cadru de –
învăţământ şi a programelor şcolare pentru clasele I – VIII-a, alternativa
educaţională Waldorf
Liceal IX-XII ORDIN nr. 5393/19.12.2000 privind aprobarea Planului-cadru de –
învăţământ şi a programelor şcolare pentru învăţământul liceal, alterna-
tiva educaţională Waldorf (filiera teoretică, specializarea Filologie)