Sunteți pe pagina 1din 3

Bibliografia

Bibliografie

1. Banu G.– Teatrul memoriei.// B.: 1993.


2. Banu G.- P. Brook de la Timon din Atena la
Furtuna. // Flamarion, 1991.
3. Brook P.– Spaţiul gol. // B.: Unitext, 1997.
4. Cristea M. – Teatrul experimental contemporan.
Curente. Tendinţe. // B.: Ed. Didactică şi pedagogică,
1996
5. Grotowski J.– Spre un teatru sărac. // B.: Unitext,
1998.
6. Gassner J. - Forma şi idea în teatrul modern. // B.:
Meridiane, 1972.
7. Kivu D. – Teatrul la timpul prezent: Marele spectacole.

31
// B.: 1993.
8. Nicoară E.– Istoria teatrului universal – Cehov. // B.:
IATC, 19
9. Pandolfi V.– Istoria teatrului universal. v.I-IV. // B.:
Meridiane, 1971.
10. Zamfirescu I. – Probleme de viaţă, teorie şi istorie
teatrală. // B.: Eminescu, 1974.
11. Аникст А. А. – Творчество Шекспира. // М., 1963.
12. Гительман Л. И. – Из истории французской
режиссуры. // Л.,1976.
13. Якимович Т. К. – Французская драматургия на
рубеже 1960 – 70 –х годов. // Киев, 1973.
14. Artaud A. Teatrul şi dublul său. UNITEXT
15. Banu G. Ultimul sfert de secol teatral. Ed. Paralela 45,
2003
16. Banu G. Actorul pe calea fără de urmă. Ed. Fundaţiei
culturale române, Bucureşti, 1995
17. Banu G. Teatrul memoriei. Ed. Univers, Bucureşti,
1993
18. Banu G. Peter Brook. Spre teatrul formelor simple.
Iaşi, Polirom – UNITEXT, 2005
19. Barba E. O canoie de hârtie – Tratat de antropologie
teatrală. UNITEXT
20. Baty G., Chavance R. Viaţa teatrală de la începuturi
până-n zilele noastre. Ed. Meridian, Bucureşti, 1969
21. Berceanu A. Metode în arta teatrală contemporană.
Ed. Minerva, Bucureşti, 1990
Bibliografia

22. Breda F. Fiinţa şi teatrul. Ed. Dacia, Cluj-Napoca,


2003
23. Borie M. Antonin Artaud. Teatrul şi întoarcerea la
origini, Iaşi, Polirom – UNITEXT, 2004
24. Caillois R. Omul şi sacru. Ed. Nemira, Bucureşti,
1997
25. Costescu Isac. Teatrul şi viaţa. Iaşi. Junimea. 1978
26. Drimba O. Teatrul de la origini până azi. Ed. Univers,
Bucureşti, 1973
27. Eliade M. Sacru şi profan. Ed. Humanitas,
Bucureşti, 1995
28. Eliade M. Aspecte ale mitului. Ed. Univers,
Bucureşti, 1978
29. Ghiţulescu M. Cartea cu artişi

31
30. Grotowsky J. Spre un teatru sărac. UNITEXT
31. Lovinescu V. Incantaţia sângelui. Ed. Institutul
European, Iaşi, 1993
32. Mihnea Gh. Cinci lumi ca spectacol. Meridiane,
Bucureşti,1980
33. Menta Ed Andrei Şerban – Lumea magică din spatele
cortinei. UNITEXT, 1999
34. Pandolfi V. Istoria teatrului universal. Ed. Meridiane,
Bucureşti, 1971
35. Penciulescu R. Pagini din istoria gîndirii teatrale
romîneşti. Bucureşti Minerva. 1981.
36. Perruci Andrea. Despre arta reprezentaţiei dintre
gîndire şi despre improvizaţie. Bucureşti. Meridiane.
1982
37. Popa V.I. Mic îndreptar de teatru. Ed. Didactică şi
Pedagogică, Bucureşti, 1977
38. Popescu C-tin. Actorul şi măştile sale. Meridiane,
Bucureşti, 1997
39. Runcan M. Modelul Teatrului Românesc. Bucureşti,
Unitext, 2000

40. Sava I. Teatralitatea teatrului. Ed. Eminescu,


Bucureşti, 1981
41. Stanislavski K.S. Munca actorului cu sine însuşi. Ed.
Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1962
42. Stanislavski K.S. Viaţa mea în artă. Moscova, 1955
43. Steiner R. Modelarea vorbirii şi arta dramatică. Ed.
Triade, Cluj, 1999
Bibliografia

44. Tănase A. O istorie a culturii în capodopere. Ed.


Univers, Bucureşti, 1998
45. Vianu T. Responsabilitatea actorului în Scrieri despre
teatru Ed. Eminescu, Bucureşti, 1989
46. Zamfirescu I. Istoria universală a teatrului. Ed.
Pentru literatură şi artă, Bucureşti, 1958
47. Zamfirescu I. Probleme de viaţă, teorie şi istorie
teatrală. Bucureşti, Unitext, 1974
48. Teatrul Azi 1994-2006
49. Coliseum Teatru.nr. 3 – 4// stagiunea 1998 – 1999/
1999 – 2000
50. <http://en.wikipedia.org/wiki/Peter_Brook>
51. <http://en.wikipedia.org/wiki/The_Mahabharata_
%281989_film%29>

31
52. <http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE
%D0%BD_%D0%B2_%D0%BB
%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%8E%D1%8E_
%D0%BD%D0%BE%D1%87%D1%8C>
53. <http://www.tonnel.ru/?l=gzl&uid=946>
54. <http://www.svobodanews.ru/Article/
2007/07/13/20070713130110260.html>
55. http://www.smotr.ru/2004/zagran/
2004_spielzeiteuropa_bruk.htm>
56. <http://www.smotr.ru/2004/zagran/
2004_spielzeiteuropa_bruk.htm>

S-ar putea să vă placă și