Sunteți pe pagina 1din 1

Chestionarul de apreciere a activităţilor de formare a competenţelor profesionale

Stimaţi participanţi, pentru a identifica părerea dvs. privitor la eficienţa activităţilor


desfăşurate în cadrul acestui program de formare la care aţi participat, vă rugăm să
răspundeţi la următoarele întrebări.

Nr. Item Scala de măsurare


crt.
În mică măsură În mare Asa si asa În mare măsură În foarte mare
măsură măsură

1 2 3 4 5


1 Apreciaţi dacă activităţile pentru formarea
dvs. profesională fost adecvate

2 Consideraţi că temele abordate sunt utile


pentru activitatea dvs. profesională 
3 Consideraţi că temele prezentate au fost de
actualitate 
4 Consideraţi că conţinuturile tematice au
fost bine structurate 
5 Consideraţi că strategiile didactice utilizate
de formatori au fost adecvate 
6 Cum apreciaţi modul de stimulare şi
activizare a activităţii cursanţilor 
7 Cum apreciaţi documentaţia suport oferită
în cadrul activităţilor 
8 În ce măsură apreciaţi că ceea ce aţi învăţat
puteţi folosi pentru îmbunătăţirea 
activităţii dvs. didactice

9 Consideraţi că stagiul de formare a fost


suficient adaptat nevoilor de formare ale 
dvs. ca participant

10 Consideraţi că stagiul de formare parcurs


a contribuit la dezvoltarea competenţelor 
dvs profesionale_

11. Prezentaţi cel puţin trei alte teme pe care aţi dori să le regăsiţi în cursurile de formare profesională:

Tema 1 Metode de stopare a momentelor de crize la antepreșcolari

12. Menţionaţi alte opinii în legătură cu activităţile programului de formare:

.................................................................................................................................... ................................................................................