Sunteți pe pagina 1din 7

c) Calculul pretului apei

1. Calculul amortismentelor

Nr. crt. Denumirea obiectului Durata de

(%) ( lei) (lei)


0 1 2 3 4 5
c+m 40 2.50% 42,128 1,053
Ob 1. St pompare
1 echipamente 24 4.17% 69,961 2,915
c+m 40 2.50% 346,259 8,656
Ob 2. Aductiune
2 echipamente 24 4.17% 25,276 1,053
c+m 40 2.50% 320,169 8,004
Ob 3. Inmagazinare
3 echipamente 10 10.00% 101,106 10,111
c+m 50 2.00% 741,444 14,829
Ob 4. Retea distributie
4 echipamente 24 4.17% 38,757 1,615
5 Total 1,685,100 48,236
6 Alte cheltuieli 358,381 10,259
7 Total general 2,043,481 58,495

Rata medie de amortizare pentru c+m 2.24 %

Rata medie de amortizare pentru echipam. 6.68 %

Rata de amortizare alte cheltuieli 2.86 %

2. Calculul pretului de cost al apei Pa

C1 Volum de lucrari 1,450,000 lei


C2 Volum echipamente 235,100 lei
I1 Rata de amortizare c+m 2.24%
I2 Rata de amortizare echipamente 6.68%
C3 Alte cheltuieli 358,381 lei
I3 Rata de amortizare alte cheltuieli 2.86%
E Costul energiei 52,560 lei 52,560
I Cheltuieli intretinere 20,435 lei 1% din investitie
S Cheltuieli salarii 10,500 lei
Q Debit de apa prelevat maxim(Qzimax) 283 mc/zi

Pa =[ C1 x I1 + C2 x I2 + C3 x I3 + E + I + S] / 365 x Q
Pa= 1.3746 lei/mc 0.616579
11680 euro
Proiectant: Proiect Nr.
Adresa: Faza:
Tel: Beneficiar:

DEVIZ GENERAL privind cheltuielile necesare realizarii obiectivului:

Valoare Valoare
Nr Denumirea capitolelor si fara TVA TVA cu TVA
crt subcapitolelor de cheltuieli Lei Lei Lei
1 2 3 4 5
Capitolul 1 Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
1.1. Obtinerea terenului
1.2. Amenajarea terenului
1.3. Amenaj. pt. prot. med. si aducere la starea initiala
1.4. Cheltuieli pt relocarea/protectia utilit
Total capitolul 1

Capitolul 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului


2.1. Retele utilitati
Total capitolul 2

Capitolul 3 Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică


3.1. Studii 25,277 4,803 30,079
3.1.1.Studii de teren
3.1.2.Raport privind impactul asupra mediului
3.1.3.Alte studii
3.2. Doc. si cheltuieli obtinerea de avize, acorduri
3.3. Expertizare tehnica
3.4. Audit energetic
3.5 Proiectare 50,553 9,605 60,158
3.5.1. Tema de proiectare
3.5.2. Studiu de prefezabilitate
3.5.3. Studiu de fezabilitate
3.5.4. DTAC
3.5.5. Verificare tehnica proiect
3.5.6. Proiect tehnic si DE
3.6. Organizarea proc. de ach. publica
3.7. Consultanta
3.7.1. Management de proiect
3.7.2. Audit financiar
3.8 Asistenta tehnica 16,851 3,202 20,053
3.8.1. Asistenta tehnica proiectant
3.8.1.1. pe perioada executie lucrari
3.8.1.2. participare la FD avizate ISC
3.8.2. Dirigintie de santier
Total capitolul 3 92,681 17,609 110,290

Capitolul 4 Cheltuieli pentru investiţia de bază


4.1. Constructii si instalatii 1,450,000 275,500 1,725,500
4.2 Montaj utilaj tehnologic
4.3 Utilaje, echip.tehn.si funct.care necesita montaj 235,100 44,669 279,769
4.4 Utilaje fara montaj si echip. de transp.
4.5 Dotari
4.6. Active necorporale (know how)
Total capitolul 4 1,685,100 320,169 2,005,269

Capitolul 5 Alte cheltuieli


5.1. Organizare de santier 72,500 13,775 86,275
5.1.1. Lucrari de constructii
5.1.2. Cheltuieli conexe org. de santier
5.2. Comisioane, cote, taxe, cost credit 23200 23200
5.2.1. Comisioane si dobanzi credit
5.2.2. Cota ISC control calitate 1450
5.2.3. Cota ISC autoriz constr 7250
5.2.4. Cota Casa Soc Constr
5.2.5. Taxe si avize aut constr 14500
5.3. Cheltuieli diverse si neprevazute 145000 27550 172550
Total capitolul 5 240700 41325 282025

Capitolul 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice şi teste şi predare la beneficiar


6.1 Pregatirea personalului de expl
6.2 Probe tehnologice 0.5% din cap 4 25,000
Total capitolul 6 25,000 0 0

Total general 2,043,481 379,103 2,397,584


Din care C+M(1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1) 1,450,000 275,500 1,725,500

In preturi la data de ……… ; 1 euro=……lei

S-ar putea să vă placă și