Sunteți pe pagina 1din 29

DEVIZ GENERAL

privind cheltuielile necesare realizrii

nfiinare Autoservice in comuna Studina, judetul Olt


in mii lei/mii euro la cursul 4,4938 lei/EURO din data de 11.07.2016

Nr. Valoare
TVA
crt. Denumirea capitolelor i subcapitolelor de cheltuieli (fr TVA)
Mii lei Mii Euro Mii Lei
1 2 3 4 5
CAPITOLUL 1: Cheltuieli pentru obinere i amenajarea terenului
1.1 Obinerea terenului 0.000 0.000 0.000
1.2 Amenajarea terenului 0.000 0.000 0.000
Amenajri pentru protecia mediului i aducerea la starea iniial
1.3 0.000 0.000 0.000

TOTAL CAPITOL 1 0.000 0.000 0.000


CAPITOLUL 2: Cheltuieli pentru asigurarea utilitilor necesare obiectivului
Cheltuieli pentru asigurarea utilitilor necesare obiectivului
2 62.260 13.855 12.452

TOTAL CAPITOL 2 62.260 13.855 12.452


CAPITOLUL 3: Cheltuieli pentru proiectare i asisten tehnic
3.1 Studii de teren 0.000 0.000 0.000
Taxe pentru obinerea de avize, acorduri i autorizaii 0.000 0.000 0.000
3.2

3.3 Proiectare i inginerie 26.735 5.949 5.347


3.4 Organizarea procedurilor de achiziie 0.000 0.000 0.000
3.5 Consultan 25.600 5.697 5.120
3.6 Asisten tehnic 14.078 3.133 2.816
TOTAL CAPITOL 3 66.413 14.779 13.283
CAPITOLUL 4: Cheltuieli pentru investiia de baz
4.1. Construcii i instalaii 256.162 57.003 51.232
4.2 Montaj utilaj tehnologic 54.779 12.190 10.956
Utilaje, echipamente tehnologice i funcionale cu montaj
4.3 0.000 0.000 0.000

4.4 Utilaje fr montaj i echipamente de transport 0.000 0.000 0.000


4.5 Dotri 513.307 114.226 102.661
4.6 Active necorporale 0.000 0.000 0.000
TOTAL CAPITOL 4 824.248 183.419 164.850
CAPITOLUL 5: Alte cheltuieli
5.1 Organizare de antier 12.500 2.782 2.500
5.2 Cheltuieli diverse si neprevazute 8.500 1.891 1.700
TOTAL CAPITOL 5 21.000 4.673 4.200
CAPITOLUL 6: Cheltuieli pentru probe tehnologice i teste i predare la beneficiar
6.1 Pregtirea personalului de exploatare 0.000 0.000 0.000
6.2 Probe tehnologice i teste 0.000 0.000 0.000
TOTAL CAPITOL 6 0.000 0.000 0.000
TOTAL GENERAL 973.921 216.725 194.784
Din care C+M (1.2, 1.3, 2, 4.1, 4.2 i 5.1.) 310.941 69.193 62.188

SC CONNECTION CONSULTING & CONSTRUCTION SRL


Intocmit,
Remus Blan
ul Olt
016
4.4938
Valoare
(inclusiv TVA)
Mii lei Mii Euro
6 7

0.000 0.000
0.000 0.000

0.000 0.000

0.000 0.000

74.712 16.626

74.712 16.626

0.000 0.000
0.000 0.000

32.082 7.139
0.000 0.000
30.720 6.836
16.894 3.759

79.696 17.735

307.394 68.404
65.735 14.628

0.000 0.000 psi


0.000 0.000 service+spalatorie
615.968 137.071
0.000 0.000
989.098 220.103

15.000 3.338
10.200 2.270
25.200 5.608
0.000 0.000
0.000 0.000
0.000 0.000
1,168.705 260.071
373.129 83.032
2200 92492.4 54779
740 14060 513307
9250 7673.25 568086

12190 114225.7
54779.42 513307.2

14800 740
14060

216725 151707.5
65017.5

1410
nfiinare Autoservice in comuna Studina, judetul Olt
DEVIZ FINANCIAR CAPITOL 3 - Cheltuieli pentru proiectare i asisten t

in mii lei/mii euro la cursul 4,4938 lei/EURO din data de 11.07.2016


nr necesar tarif/ora
ACTIVITATI DE PROIECTARE SI nr ore/exp ore de tarif/ora
INGINERIE experti ert munca lei/h euro/ora

Studiu de fezabilitate 1 32 32 417.8 92.973


Proiect tehnic 2 90 180 65.5 14.576
Detalii de executie 1 9 9 125 27.816

Verificare tehnica a proiectarii 1 1 1 423 94.130


TOTAL PROIECTARE SI
INGINERIE 5 132 222 1031.3
CONSULTANTA

Consultanta plan de afaceri


(studii de piata, de evaluare, la
intocmirea cererii de finantare) 1 32 32 400 89.01153

Plata serviciilor de consultanta


in domeniul managementului 1 32 32 400 89.01153
TOTAL CONSULTANTA
ASISTENTA TEHNICA
Asistenta tehnica din partea
proiectantului 1 32 32 252.45 56.1774
Diriginti de santier 1 15 15 400 89.01153
TOTAL ASISTENTA TEHNICA
TOTAL DEVIZ
TVA 20%

SC CONNECTION CONSULTING & CONSTRUCTION SRL


Intocmit,
Remus Blan
Olt
sisten tehnic

16 4.4938

valoare fara TVA


RON EURO
13370 2975.121
11790 2623.615
1125 250.345

450 100.138

26735 5949.219

12800 2848.369

12800 2848.369
25600 5696.738

8078.4 1797.677
6000 1335.173
14078.4 1797.677
66413 14778.81
79695.6 17734.57
nfiinare Autoservice in comuna Studina, judetul
DEVIZ FINANCIAR CAPITOL 4 - Cheltuieli pentru investiia
in mii lei/mii euro la cursul 4,4938 lei/EURO din data de 11.07.201
Valoare
Nr. crt. Denumirea capitolelor i subcapitolelor de cheltuieli (fr TVA)
Mii lei

1 2 3
I. LUCRRI DE CONSTRUCII

1 Terasamente 52.974

2 Construcii: Infrastructura si Arhitectura 133.016

3 Izolaii 0.000
4 Instalaii electrice 9.410
5 Instalaii sanitare 22.280
6 Instalaii termice, climatizare, PSI
38.482

7 Instalaii de alimentare cu gaze naturale


0.000

8 Instalaii de telecomunicaii
0.000

TOTAL I 256.162
II. MONTAJ
Montaj utilaje i echipamente tehnologice
54.779

TOTAL II 54.779
III. PROCURARE
Utilaje i echipamente tehnologice
513.307

Utilaje i echipamente de transport


0.000

Dotri 0.000

TOTAL III 513.307

TOTAL (TOTAL I + TOTAL II + TOTAL III)


824.248

SC CONNECTION CONSULTING & CONSTRUCTION SRL


Intocmit,
Remus Blan
na Studina, judetul Olt
ieli pentru investiia de baz
din data de 11.07.2016 4.4938
Valoare Valoare
TVA
(fr TVA) (inclusiv TVA)
Mii euro Mii lei Mii lei Mii euro

4 5 6 7

11.788 10.595 63.569 14.146

29.600 26.603 159.619 35.520

0.000 0.000 0.000 0.000

2.094 1.882 11.292 2.513

4.958 4.456 26.736 5.950

8.563 7.696 46.178 10.276

0.000 0.000 0.000 0.000

0.000 0.000 0.000 0.000

57.003 51.232 307.394 68.404

12.190 10.956 65.735 14.628

12.190 10.956 65.735 14.628

114.226 102.661 615.968 137.071

0.000 0.000 0.000 0.000

0.000 0.000 0.000 0.000


114.226 102.661 615.968 137.071

183.419 164.850 989.098 220.103


nfiinare Autoservice in comuna Studina, j
DEVIZ FINANCIAR CAPITOL 2 - Cheltuieli pentru asigurarea uti
in mii lei/mii euro la cursul 4,4938 lei/EURO din data de 11

Nr. crt. Denumirea capitolelor i subcapitolelor de cheltuieli

1 2
I. LUCRRI DE CONSTRUCII
1 Terasamente
Construcii: Infrastructura si Arhitectura
2

3 Izolaii
4 Alimentare cu energie electrica
5 Alimentare cu apa
6 Canalizare
7 Instalaii de alimentare cu gaze naturale
8 Instalaii de telecomunicaii

TOTAL I
II. MONTAJ
Montaj utilaje i echipamente tehnologice

TOTAL II
III. PROCURARE
Utilaje i echipamente tehnologice
Utilaje i echipamente de transport
Dotri

TOTAL III
TOTAL (TOTAL I + TOTAL II + TOTAL III)

SC CONNECTION CONSULTING & CONSTRUCTION SRL


Intocmit,
Remus Blan
e in comuna Studina, judetul Olt
pentru asigurarea utilitilor necesare obiectivului
8 lei/EURO din data de 11.07.2016 4.4938
Valoare Valoare
TVA
(fr TVA) (inclusiv TVA)
Mii lei Mii euro Mii lei Mii lei Mii euro

3 4 5 6 7

0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

0.000 0.000 0.000 0.000 0.000


16.090 3.580 3.218 19.308 4.297
13.070 2.908 2.614 15.684 3.490
26.450 5.886 5.290 31.740 7.063
3.850 0.857 0.770 4.620 1.028
2.800 0.623 0.560 3.360 0.748
62.260 13.855 12.452 74.712 16.626

0.000 0.000 0.000 0.000 0.000


0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

0.000 0.000 0.000 0.000 0.000


0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
62.260 13.855 12.452 74.712 16.626
0
An

Cheltuieli de exploatare 1 2
Cheltuieli cu materiile prime si
materiale combustibile 24668 27136
Alte cheltuieli materiale (reclama) 1800 1800
Cheltuieli cu utilitatile 6055 6221
Total cheltuieli materiale 32523 35157
Cheltuieli cu personalul 33000 35064
Cheltuieli cu asigurarile si protectia
sociala 11700 12320
Total cheltuieli cu personalul 44700 47384
Cheltuieli cu amortizarile 48696 48696
Cheltuieli cu prestarile externe 0 0
Cheltuieli cu impozite si taxe 0 0

TOTAL CHELTUIELI DE EXPLOATARE 125919 131237

SC CONNECTION CONSULTING & CONSTRUCTION SRL


Intocmit,
Remus Blan
An

3 4 5

29849 32834 36118

6408 6600 6798


36257 39434 42916
36923 38880 40980

12973 13661 14385


49896 52541 55365
48696 48696 48696
0 0 0
0 0 0

134849 140671 146977


salarii in anul 2015 37190
asigurari sociale 16592
nr crt Servicii de reparatie auto UM
serviciu
inlocuiri si reparatii la sistemul de rulare
1 auto sis sitemul de franare 1

2 reparatii motoare si componentele acestora 1

3 reparatii motoare si componentele acestora 1


inlocuiri si reparatii la instalatia electrica si
4 de semnalizare 1

testari, inlocuiri si reapartii pentru


5 echipamente electronice ale autovehiculelor 1
6 reparatii generale de mecanica auto 1
7 schimburi periodice de ulei 1
8 diagnoza computerizata 1
9 asistenta telefonica si tractare 1
TOTAL 9
Evaluari generale
Verificare motor
1 serie motor 1
2 compresie motor 1
3 pierderi ulei sau lichid de racire 1
etanseitate sistem de alimentare
4 combustibil 1
etanseitate sistem admisie/evacuare gaze
5 motor 1
6 diagnosticare zgomote motor 1
verificare coduri eroare stocate in
7 computerul masinii 1
TOTAL
Verificare tren rulare
1 joc roti 1
stare presiune, uzura, adancime profil
2 anvelope 1
3 stare amortizoare 1
TOTAL
Verificare sistem franare

1 Stare, fixare: conducte, furtune, componente 1


2 Etanseitate circuite frana 1
3 Uzura discuri, placute 1
TOTAL
Verificare instalatie electrica
1 Iluminare 1
2 Semnalizare 1
3 Auxiliara 1
TOTAL
Verificarea starii generale a caroseriei
Identificare urme de lovituri, revopsirea
1 caroseriei, rugina 1
Identificarea eventualelor schimburi de
2 piese pe autoturism 1
TOTAL
TOTAL GENERAL
servicii pe trim An 1 servicii pe trim An 1
lei/serviciu trim I trim II trim III trim IV trim I trim II

55 60 60 60 60 72 72

55 60 60 60 60 72 72

55 60 60 60 60 72 72

55 60 60 60 60 72 72

55 60 60 60 60 72 72
55 60 60 60 60 72 72
55 60 60 60 60 72 72
55 60 60 60 60 72 72
55 20 20 20 20 24 24
500 500 500 500 600 600

85 16 16 16 16 19.2 19.2
85 16 16 16 16 19.2 19.2
85 16 16 16 16 19.2 19.2

85 16 16 16 16 19.2 19.2

85 16 16 16 16 19.2 19.2
85 16 16 16 16 19.2 19.2

85 16 16 16 16 19.2 19.2
112 112 112 112 134.4 134.4

85 16 16 16 16 19.2 19.2

85 16 16 16 16 19.2 19.2
85 16 16 16 16 19.2 19.2
48 48 48 48 57.6 57.6
85 16 16 16 16 19.2 19.2
85 16 16 16 16 19.2 19.2
85 16 16 16 16 19.2 19.2
48 48 48 48 57.6 57.6

85 16 16 16 16 19.2 19.2
85 16 16 16 16 19.2 19.2
85 16 16 16 16 19.2 19.2
48 48 48 48 57.6 57.6

85 16 16 16 16 19.2 19.2

85 16 16 16 16 19.2 19.2
32 32 32 32 38.4 38.4
288 288 288 288 345.6 345.6
ervicii pe trim An 1 TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL
trim III trim IV an 1 an 2 an 3 an 4 an 5

72 72 240 288 345.6 414.72 497.664

72 72 240 288 345.6 414.72 497.664

72 72 240 288 345.6 414.72 497.664

72 72 240 288 345.6 414.72 497.664

72 72 240 288 345.6 414.72 497.664


72 72 240 288 345.6 414.72 497.664
72 72 240 288 345.6 414.72 497.664
72 72 240 288 345.6 414.72 497.664
24 24 80 96 115.2 138.24 165.888
600 600 2000 2400 2880 3456 4147.2

19.2 19.2 64 76.8 92.16 110.592 132.7104


19.2 19.2 64 76.8 92.16 110.592 132.7104
19.2 19.2 64 76.8 92.16 110.592 132.7104

19.2 19.2 64 76.8 92.16 110.592 132.7104

19.2 19.2 64 76.8 92.16 110.592 132.7104


19.2 19.2 64 76.8 92.16 110.592 132.7104

19.2 19.2 64 76.8 92.16 110.592 132.7104


134.4 134.4 448 537.6 645.12 774.144 928.9728

19.2 19.2 64 76.8 92.16 110.592 132.7104

19.2 19.2 64 76.8 92.16 110.592 132.7104


19.2 19.2 64 76.8 92.16 110.592 132.7104
57.6 57.6 192 230.4 276.48 331.776 398.1312
19.2 19.2 64 76.8 92.16 110.592 132.7104
19.2 19.2 64 76.8 92.16 110.592 132.7104
19.2 19.2 64 76.8 92.16 110.592 132.7104
57.6 57.6 192 230.4 276.48 331.776 398.1312

19.2 19.2 64 76.8 92.16 110.592 132.7104


19.2 19.2 64 76.8 92.16 110.592 132.7104
19.2 19.2 64 76.8 92.16 110.592 132.7104
57.6 57.6 192 230.4 276.48 331.776 398.1312

19.2 19.2 64 76.8 92.16 110.592 132.7104

19.2 19.2 64 76.8 92.16 110.592 132.7104


38.4 38.4 128 153.6 184.32 221.184 265.4208
345.6 345.6 1152 1382.4 1658.88 1990.656 2388.787
Grafic de esalo

ANUL I
Nr crt Denumire activitati Luna 1 Luna 2 Luna 3 Luna 4
amenajari pentru protectia
1 mediului
asigurarea utilitatilor
2 necesare
proiectare si asistenta
3 tehnica 26747 6768
4 constructie service
achizitie echipamente
5 tehnologice cu montaj
6 dotari
7 cereri plata, inclusiv avans 306785.4

ANUL II
Nr crt Denumire activitati Luna 1 Luna 2 Luna 3 Luna 4
amenajari pentru protectia
1 mediului
asigurarea utilitatilor
2 necesare
proiectare si asistenta
3 tehnica 20727
4 constructie service 47020
achizitie echipamente
5 tehnologice cu montaj
6 dotari
7 cereri plata, inclusiv avans 187480

ANUL III
Nr crt Denumire activitati Luna 1 Luna 2 Luna 3 Luna 4
amenajari pentru protectia
1 mediului
asigurarea utilitatilor
2 necesare
proiectare si asistenta
3 tehnica
4 constructie service
achizitie echipamente
5 tehnologice cu montaj 131374.7
6 dotari
7 cereri plata, inclusiv avans 187480

SC CONNECTION CONSULTING & CONSTRUCTION SRL


Intocmit,
Remus Blan
Grafic de esalonare a investitiei exprimat valoric pe luni si activitati

ANUL I
Luna 5 Luna 6 Luna 7 Luna 8 Luna 9 Luna 10 Luna 11

62260

47020 47020 47020 47020

ANUL II
Luna 5 Luna 6 Luna 7 Luna 8 Luna 9 Luna 10 Luna 11

21062

96014.9 154542.7

ANUL III
Luna 5 Luna 6 Luna 7 Luna 8 Luna 9 Luna 10 Luna 11

12171

131374.7
ati

Luna 12 TOTAL

62260

33515
188080

0
0 151708 68268.6
306785.4 306785.4

681745.4
374960
187480
Luna 12 TOTAL

0 65017.5 292175.6

20727
68082 188080

250557.6 94040
0 282120
187480 256162
25958
47020
21062
Luna 12 TOTAL

12171 568086
0 568086

54779 317528.4 0
0
187480