Sunteți pe pagina 1din 16

Maria

Digitally signed
by Maria Baiasu
Date:
Baiasu 2020.12.29
11:51:27 +02'00'

Anexa 1 “Comisioane”
aplicabile persoanelor fizice

www.idea-bank.ro Valabila de la 01.01.2021


CAPITOLUL I

Comisioane aplicabile persoanelor fizice


in legatura cu conturile de plati cu servicii de plata,
precum si produsele si serviciile atasate acestora

Copyright @ Idea::Bank 2020 - www.idea-bank.ro Page 2


RON / VALUTA
1. CONTURI CURENTE
Standard Pensionari (1) Oferta Idea::activ (2)

Deschidere cont curent sau de tip economii Gratuit

Administrare cont curent 5 RON/ luna Gratuit Gratuit*


Administrare cont de economii 1 RON/ luna
Administrare cont curent pentru alocatii si alte drepturi similare Gratuit
Administrare cont curent dormant 2 RON/ luna
Comision gestiune poprire 30 RON
Comision plata poprire
Pana la 1.000 RON 10 RON
1.000,01 RON - 49.999,99 RON 20 RON
De la 50.000,00 RON 30 RON
Plata in regim de urgenta, orice valoare 30 RON
Comision eliberare extras de cont la ghiseele Bancii
Un exemplar lunar Gratuit
Incepand cu al doilea exemplar lunar 5 RON
Transmitere Extras de cont prin e-mail 5 RON
Transmitere Extras de cont prin posta 30 RON
Eliberare scrisori confirmare sold 100 RON + TVA
Dobanda la vedere bonificata la disponibilitatile din cont/ an 0% p.a.
2. DEPOZITE
Deschidere depozit la termen Gratuit
Comision constituire depozit Escrow 0,15% (aplicat la valoarea depozitului Escrow), min. 350 RON

* Se aplica pentru un singur cont curent in RON detinut la Idea::Bank. Pentru alte conturi in RON detinute la Idea::Bank, se percepe comisionul lunar de Administrare cont
curent - Standard / Pensionari - conform prezentei Anexe.

Copyright @ Idea::Bank 2020 - www.idea-bank.ro Page 3


3. OPERATIUNI CU NUMERAR

3.1. DEPUNERI DE NUMERAR IN LEI SAU VALUTA LA GHISEUL BANCII RON VALUTA

Depuneri de numerar in contul clientului/ in alt cont (in bancnote) Gratuit Gratuit
Depuneri de numerar (in moneda metalica)
Depunerile de numerar sub forma de monezi metalice pentru plata ratelor la credit nu se comisioneaza, indiferent daca 2,5% din suma depusa N/A
depunerea se efectueaza de catre titular sau de catre o alta persoana.
3.2. RETRAGERI DE NUMERAR IN LEI SAU VALUTA DE LA GHISEUL BANCII RON VALUTA

a. Sume provenind din depozite la termen cu scadenta ≥ 1 luna, in data scadentei 0,35% 0,35%

b. Sume din conturi curente de alocatii si drepturi similare deschise inainte de 22.04.2015 Gratuit N/A

c. Sume provenind din lichidarea depozitelor Escrow, in data scadentei 0,50%, min. 5 RON 0,50%, min. 5 u.m.

d. Sume anuntate indiferent de valoare / sume neanuntate mai mici de plafonul stabilit de Banca 0,70%, min. 10 RON 0,70%, min. 3 u.m.

e. Sume neanuntate mai mari de plafonul stabilit de Banca 1%, min. 15 RON 1%, min. 5 u.m.

f. Sume in cupiura preferentiala 1% (min 4 RON) 1% (min 2 u.m.)

Note:
• Sumele care se incadreaza in plafonul stabilit de banca sunt de pana la 10.000 RON sau 5.000 u.m. pentru valuta.
• Retragerile de numerar aferente creditelor contractate la banca nu se comisioneaza, insa retragerile de sume mai mari de 10.000 RON se anunta cu 24 de ore inainte.
• Programarile de ridicari de numerar pot fi efectuate cu pana la 2 zile lucratoare de la data anuntarii, in functie de disponibilitatea numerarului. Banca nu poate garanta
disponibilitatea numerarului decat pentru operatiunile in RON, EUR si USD.
• Numerarul sub forma de moneda metalica nu este folosit decat in cadrul operatiunilor de casierie in RON.

Copyright @ Idea::Bank 2020 - www.idea-bank.ro Page 4


4. OPERATIUNI FARA NUMERAR IN RON / VALUTE UE CATRE STATE MEMBRE ALE UE / SEE (3)

4.1. INCASARI PRIN ORDINE DE PLATA


Incasari intrabancare (Idea::Idea) Gratuit
Incasari interbancare (alte banci::Idea) Gratuit
4.2. PLATI PRIN ORDINE DE PLATA INTERNET BANKING si WEBDEPO
Catre conturi deschise la acelasi prestator de servicii (plati intrabancare) sau la alt GHISEU
prestator de servicii (plati interbancare) Standard Oferta Idea::activ (2)

4.2.1. Transfer credit - Plati intrabancare (Idea::Idea)


Transfer credit - Plati intrabancare 7 RON Gratuit
Sume provenind din depozite la termen cu scadenta ≥ 1 luna, in data scadentei Gratuit Standard
4.2.2. Transfer credit - Plati interbancare (Idea::alte banci)*
Pana la 1.000 RON 7 RON 3,5 RON Gratuit
1.000,01 RON - 49.999,99 RON 14 RON 7 RON Gratuit
0,06%, min. 30 RON, 0,03%, min. 15 RON,
De la 50.000,00 RON Gratuit
max. 200 RON max. 100 RON
0,06%, min. 30 RON, 0,03%, min. 15 RON, 0,03%, min. 15 RON,
Plata in regim de urgenta – orice valoare
max. 200 RON max. 100 RON max. 100 RON
Sume provenind din depozite la termen cu scadenta ≥ 1 luna, in data scadentei Gratuit** Standard
Anulare/ modificare ordin de plata la cererea ordonatorului 0,2% (minim 150 RON)
4.2.3. ORDINE DE PLATA CONDITIONATE (OPC) IN RON/ VALUTE UE
Comision avizare OPC primit 400 RON
Comision investigatie/ modificare conditii initiale OPC primit 100 RON
Comision emitere OPC 50 RON
* Platile interbancare includ comisionul Transfond / BNR:
o pentru sumele 0 - 49.999,99, comisionul Transfond este in valoare de 0,51 RON
o pentru sumele ≥ 50.000,00 sau plata in regim de urgenta, comisionul BNR este in valoare de 6,00 RON.
** Pentru platile in regim de urgenta, se percepe comision in valoare de 6 RON.
Copyright @ Idea::Bank 2020 - www.idea-bank.ro Page 5
5. OPERATIUNI FARA NUMERAR IN RON / VALUTE UE CATRE STATE DIN AFARA UE/ SEE (3) SI OPERATIUNI FARA NUMERAR IN ALTE VALUTE INDIFERENT DE TARA
5.1. INCASARI CU ORDINE DE PLATA SIMPLE
Incasari intrabancare (Idea::Idea) Gratuit
Incasari interbancare (alte banci::Idea) Gratuit
5.2. PLATI CU ORDINE DE PLATA SIMPLE GHISEU INTERNET BANKING si WEBDEPO

5.2.1. Transfer credit - Plati intrabancare (Idea::Idea) 3 EUR 1,5 EUR

5.2.2. Transfer credit - Plati interbancare (Idea::alte banci)

Plati in regim normal* 0,2% (minim 20 EUR) 0,1% (minim 15 EUR)

Plati in regim de urgenta prin Mesaj SWIFT** 0,2% (minim 10 EUR) 0,1% (minim 5 EUR)

Anulare/ modificare ordin de plata la cererea ordonatorului 0,2% (minim 30 EUR)

Comisioane transfer credit - plati interbancare in valuta, efectuate cu optiunea OUR***

Pana la 12,500.00 EUR, in echivalent 20 EUR


12.500,01 - 49.999,99 EUR, in echivalent 30 EUR
De la 50.000,00 EUR, in echivalent 50 EUR
5.2.3. ORDINE DE PLATA CONDITIONATE IN VALUTA (OPC)
Comision avizare OPC primit 400 RON, in echivalent
Comision investigatie/modificare conditii initiale OPC primit 100 RON, in echivalent
Comision emitere OPC 50 RON, in echivalent

* Platile includ comisionul cu mesaj SWIFT


** Se adauga la comisionul aferent Plati in regim normal
*** Se adauga la comisionul aferent Transfer credit - Plati interbancare (Idea::alte banci)
Copyright @ Idea::Bank 2020 - www.idea-bank.ro Page 6
6. ORDINE DE PLATA DOCUMENTARE
Avizare / emitere/ plata 0,15 % (minim 30 EUR)
Modificari conditii initiale 25 EUR
7. SCRISORI DE GARANTIE BANCARA
Text standard: 0,4% / trimestru* (min. 80 RON / 40 EUR in echivalent)
Comision Emitere scrisori de garantie, garantate cu depozite colaterale
Text non-standard: 0,5% / trimestru* (min. 120 RON / 60 EUR in echivalent)
Comision Emitere scrisori de garantie, garantate cu alte tipuri de garantii 0,5% / trimestru* (min. 100 RON / 50 EUR in echivalent)
Comision privind modificari aduse termenilor scrisorii de garantie emisa 25 EUR in echivalent/ modificare

Comision de plata in executarea SGB-urilor 0,25% din valoarea scrisorii de garantie, minim 50 EUR (echivalent)
8. COMISIOANE DIVERSE Standard Oferta Idea::activ (2)
Administrare Internet Banking Gratuit
Cost Serviciu Alerte SMS/ E-mail 6 RON/ luna Gratuit

Activare servicii de ordine de plata programata in lei / in eur / in alte valute: Gratuit
Ordine de plata programata (Standing Order) Comision plata recurenta: comisionul standard pentru plati la ghiseu sau prin Internet Banking, in
functie de canalul pe care s-a activat serviciul.

Europa: 50 RON + TVA


Trimitere corespondenta prin Posta Romania: 30 RON + TVA
Alte tari: 60 RON + TVA
Trimitere corespondenta prin companii curierat minim 50 EUR + TVA

Emitere scrisori de bonitate 150 RON + TVA

* Perioada inceputa dintr-un trimestru se comisioneaza un trimestru intreg

Copyright @ Idea::Bank 2020 - www.idea-bank.ro Page 7


8. COMISIOANE DIVERSE

Eliberari Documente / Confirmari / Alte adrese


Exceptie documentele cu privire la facilitate de credit pentru care se aplica prevederile contractului de credit si
100 RON (inclusiv TVA)
adrese de confirmare inchidere produse si servicii pentru care legea prevede ca eliberarea lor se face gratuit de
catre Banca

Verificare CIP la cererea clientului 5 RON + TVA


Inchiriere casete de valori
mica 15 EUR/echivalent / luna + TVA
medie 20 EUR/echivalent / luna + TVA
mare 25 EUR/echivalent / luna + TVA

Comision gestiune serviciu "PENSIA IN AVANS"

Se percepe din suma acordata in avans daca serviciul se acorda intre data de 1 a lunii si data de 5 a lunii 1% din suma acordata

Se percepe din suma acordata in avans daca serviciul se acorda intre data de 6 a lunii si data de 11 a lunii 0,75% din suma acordata

Incasarea subventiilor APIA: comision virare subventie APIA 2 RON/ operatiune

Copyright @ Idea::Bank 2020 - www.idea-bank.ro Page 8


9. COMISIOANE CARDURI DE DEBIT

IDEA::FOTO RON IDEA::PLATINUM RON


TAXE SI COMISIOANE APLICABILE
IDEA::FOTO EUR IDEA::PLATINUM EUR
CARDURILOR
Standard Oferta Idea::activ ( 2) Standard Oferta Idea::activ ( 2)

Furnizarea unui card de debit Gratuit Gratuit Gratuit Gratuit

Reinnoirea unui card de debit 20 RON 5 EUR 20 RON 5 EUR

Administrare lunara card de debit principal 3 RON Gratuit 1 EUR 25 RON 6 EUR

Administrare lunara card de debit suplimentar 3 RON 1 EUR 25 RON 6 EUR

Retrageri de numerar de la ATM/ POS din


2 RON Gratuit 1 EUR 2 RON Gratuit 1 EUR
reteaua Bancii/ Euronet in Romania
Retrageri de numerar de la ATM/ POS-ul altor
0,75% + 5 RON Gratuit 0,75% + 2 EUR 0,75% + 5 RON Gratuit 0,75% + 2 EUR
banci in tara/ strainatate

Comision interogare sold ATM 3 RON 1 EUR 3 RON 1 EUR


Comision schimbare PIN la ATM sau
2 RON 0,5 EUR 2 RON 0,5 EUR
regenerare PIN
Comision de contestare nejustificata tranzactie 45 RON 10 EUR 45 RON 10 EUR

Copyright @ Idea::Bank 2020 - www.idea-bank.ro Page 9


CAPITOLUL II

Comisioane aplicabile persoanelor fizice – consumatori vulnerabili


si consumatori nevulnerabili,
in legatura cu conturile de plati cu servicii de baza, precum si
produsele si serviciile atasate acestora

Nota: Orice operatiune diferita de cele mentionate in mod expres in prezentul


CAPITOL II se va comisiona conform tarifelor standard din CAPITOLUL I al
prezentei Anexe de comisioane aplicabile persoanelor fizice.

Copyright @ Idea::Bank 2020 - www.idea-bank.ro Page 10


RON
1. CONTURI CURENTE
Consumatori vulnerabili Consumatori nevulnerabili

Deschidere cont curent sau de tip economii Gratuit

Administrare cont curent Gratuit 3 RON/ luna

Administrare cont de economii 1 RON/ luna

Administrarea cont curent pentru alocatii si alte drepturi similare Gratuit


Comision gestiune poprire 30 RON
Comision plata poprire*:
10 RON 5 RON
Pana la 1.000 RON
20 RON 10 RON
1.000,01 RON - 49.999,99 RON
30 RON 15 RON
De la 50.000,00 RON
30 RON 15 RON
Plata in regim de urgenta, orice valoare
Comision eliberare extras de cont la ghiseele bancii
Un exemplar lunar Gratuit
Incepand cu al doilea exemplar lunar 5 RON
Transmitere Extras de cont prin e-mail 5 RON
Transmitere Extras de cont prin posta 30 RON
Eliberare scrisori confirmare sold 100 RON + TVA
Dobanda la vedere bonificata la disponibilitatile din cont/ an 0% p.a.

* Pentru consumatori vulnerabili: Gratuit pentru primele 10 plati efectuate in total in cursul unei luni, iar pentru urmatoarele plati efectuate in luna se aplica comisioanele standard
pentru plata poprire de mai sus. Platile interbancare includ comisionul Transfond / BNR (pentru sumele 0 - 49.999,99, comisionul Transfond este in valoare de 0,51 RON; pentru
sumele ≥ 50.000,00 sau plata in regim de urgenta, comisionul BNR este in valoare de 6,00 RON).

Copyright @ Idea::Bank 2020 - www.idea-bank.ro Page 11


3. OPERATIUNI CU NUMERAR RON

Consumatori Consumatori
3.1. DEPUNERI DE NUMERAR IN LEI LA GHISEUL BANCII
vulnerabili nevulnerabili

Depuneri numerar in contul clientului / in alt cont (in bancnote) Gratuit

Depuneri numerar (in moneda metalica)


Depunerile de numerar sub forma de monezi metalice pentru plata ratelor la credit nu se comisioneaza, indiferent daca Gratuit 1,25% din suma depusa
depunerea se efectueaza de catre titular sau de catre o alta persoana.

3.2. RETRAGERI DE NUMERAR IN LEI DE LA GHISEUL BANCII RON

a. Sume provenind din depozite la termen cu scadenta ≥ 1 luna, in data scadentei Gratuit

b. Sume provenind din lichidarea depozitelor Escrow, in data scadentei Gratuit

c. Sume anuntate indiferent de valoare / sume neanuntate mai mici de plafonul stabilit de banca Gratuit

d. Sume neanuntate mai mari de plafonul stabilit de banca Gratuit

e. Sume in cupiura preferentiala Gratuit

Note:
• Sumele care se incadreaza in plafonul stabilit de banca sunt de pana la 10.000 RON sau 5.000 u.m. pentru valuta.
• Retragerile de numerar aferente creditelor contractate la banca nu se comisioneaza, insa retragerile de sume mai mari de 10.000 RON se anunta cu 24 de ore inainte.
• Programarile de ridicari de numerar pot fi efectuate cu pana la 2 zile lucratoare de la data anuntarii, in functie de disponibilitatea numerarului.
• Numerarul sub forma de moneda metalica nu este folosit decat in cadrul operatiunilor de casierie in RON.

Copyright @ Idea::Bank 2020 - www.idea-bank.ro Page 12


4. OPERATIUNI FARA NUMERAR IN RON
Consumatori vulnerabili Consumatori nevulnerabili
4.1. INCASARI PRIN ORDINE DE PLATA
Incasari intrabancare (Idea::Idea) Gratuit Gratuit
Incasari interbancare (alte banci::Idea) Gratuit Gratuit
4.2. PLATI PRIN ORDINE DE PLATA GHISEU INTERNET BANKING
Catre conturi deschise la acelasi prestator de servicii (plati intrabancare) sau la alt Consumatori Consumatori Consumatori Consumatori
prestator de servicii (plati interbancare) vulnerabili** nevulnerabili vulnerabili** nevulnerabili
4.2.1. Transfer credit - Plati intrabancare (Idea::Idea)
Transfer credit - Plati intrabancare 7 RON 3,5 RON Gratuit Gratuit
Sume provenind din depozite la termen cu scadenta ≥ 1 luna, in data scadentei Gratuit Gratuit Standard Standard
4.2.2. Transfer credit - Plati interbancare (Idea::alte banci)*
Pana la 1.000 RON 7 RON 3,5 RON 3,5 RON 3,5 RON
1.000,01 RON - 49.999,99 RON 14 RON 7 RON 7 RON 7 RON
0,06%, min. 30 RON, 0,03%, min. 15 RON, 0,03%, min. 15 RON, 0,03%, min. 15 RON,
De la 50.000,00 RON
max. 200 RON max. 100 RON max. 100 RON max. 100 RON
0,06%, min. 30 RON, 0,03%, min. 15 RON, 0,03%, min. 15 RON, 0,03%, min. 15 RON,
Plata in regim de urgenta, orice valoare
max. 200 RON max. 100 RON max. 100 RON max. 100 RON
Sume provenind din depozite la termen cu scadenta ≥ 1 luna, in data scadentei Gratuit*** Gratuit*** Standard Standard
4.2.3. ORDINE DE PLATA CONDITIONATE (OPC)
Comision avizare OPC primit 400 RON 200 RON
Comision investigatie/ modificare conditii initiale OPC primit 100 RON 50 RON
Comision emitere OPC 50 RON 25 RON
* Platile interbancare includ comisionul Transfond / BNR: pentru sumele 0 - 49.999,99, comisionul Transfond este in valoare de 0,51 RON; pentru sumele ≥ 50.000,00 sau plata in
regim de urgenta, comisionul BNR este in valoare de 6,00 RON.
** Pentru consumatori vulnerabili: Gratuit pentru primele 10 operatiuni efectuate in total in cursul unei luni de la pct. 4.2.1. sau 4.2.2. sau 4.2.3. de mai sus, iar pentru urmatoarele
operatiuni efectuate in luna se aplica comisioanele de la pct. 4.2.1. sau 4.2.2. sau 4.2.3. de mai sus.
*** Pentru platile in regim de urgenta, se percepe comision BNR conform valorii de mai sus.
Copyright @ Idea::Bank 2020 - www.idea-bank.ro Page 13
Consumatori vulnerabili si
9. COMISIOANE CARDURI DE DEBIT
Consumatori nevulnerabili

TAXE SI COMISIOANE APLICABILE CARDURILOR IDEA::FOTO RON IDEA::PLATINUM RON

Furnizarea unui card de debit Gratuit Gratuit

Reinnoirea unui card de debit 20 RON 20 RON

Administrare lunara card de debit principal 3 RON 25 RON

Administrare lunara card de debit suplimentar 3 RON 25 RON

Retrageri de numerar de la ATM/ POS din reteaua Bancii/ Euronet in Romania Gratuit Gratuit

Retrageri de numerar de la ATM/ POS-ul altor banci in tara/ strainatate Gratuit Gratuit

Comision interogare sold ATM 3 RON 3 RON

Comision schimbare PIN la ATM sau regenerare PIN 2 RON 2 RON

Comision de contestare nejustificata tranzactie 45 RON 45 RON

Copyright @ Idea::Bank 2020 - www.idea-bank.ro Page 14


PRECIZARI generale aferente Anexei 1 “Comisioane” aplicabile persoanelor fizice:

• Simbolul “N/A” semnifica faptul ca respectiva operatiune nu este disponibila.


• Tarifele si comisioanele se afiseaza la ghiseele bancii si pe site-ul www.idea-bank.ro
• La comisioanele din prezenta lista se vor adauga si spezele postale, de teletransmitere sau de curierat rapid, precum si cele generate de folosirea unor formulare speciale
aferente operatiunilor efectuate si se percep odata cu acestea.
• Comisioanele se percep in moneda operatiunii sau in RON. In cazul comisioanelor percepute in alta valuta decat valuta in care este stabilit comisionul, echivalentul va fi calculat la
Cursul de Referinta BNR din ziua perceperii comisionului.
• Comisioanele se percep integral in momentul efectuarii operatiunii, daca nu se prevede altfel prin reglementari interne. Fac exceptie operatiunile a caror derulare se realizeaza
intr-o perioada mai mare de timp, devenind exigibile la momentele stabilite expres, la aprobarea operatiunii.
• Toate comisioanele percepute de bancile corespondente ale Idea Bank pentru operatiuni cu garantii bancare, incasso si carduri, din ordinul si in favoarea clientilor Idea Bank, vor
fi suportate de acestia.
• Calitatea de consumator vulnerabil sau consumator nevulnerabil se determina in unitatile teritoriale Idea Bank, pe baza documentatiei contractuale completate aferente deschiderii
de cont curent si se face in conformitate cu Legea nr. 258/19.12.2017 privind comparabilitatea comisioanelor aferente conturilor de plati, schimbarea conturilor de plati si accesul
la conturile de plati cu servicii de baza. Pentru informatii suplimentare va rugam sa solicitati in unitatile teritoriale Idea Bank informatii privind contul de plati cu servicii de baza sau
sa consultati aceste informatii pe website-ul Bancii, respectiv www.idea-bank.ro.

NOTE:
1. Pensionari: In baza prezentarii unui talon de pensie, clientii pot beneficia de Comision de administrare cont curent de 0 RON/ luna.
2. Oferta Idea::activ: Se aplica pentru clientii care realizeaza minim 3 plati cu cardul de debit / cu cardul de credit pe internet sau la comercianti sau transferuri interbancare prin
Internet Banking, in luna calendaristica anterioara.
3. Statele membre ale Uniunii Europene (UE):
• Statele zonei euro: Austria, Belgia, Cipru, Croatia, Estonia, Finlanda, Franta, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Luxemburg, Malta, Olanda, Portugalia, Spania si Slovenia;
• Statele zonei non-euro: Bulgaria, Republica Ceha, Danemarca, Letonia, Lituania, Ungaria, Polonia, Romania, Slovacia, Suedia.
Statele membre ale Spatiului Economic European (SEE/ European Economic Area – EEA): Statele membre UE precum si Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Elvetia si Monaco.
Valutele UE: EUR, BGN, CZK, DKK, HRK, HUF, PLN, SEK.

Copyright @ Idea::Bank 2020 - www.idea-bank.ro Page 15


Multumim!

www.idea-bank.ro

Copyright @ Idea::Bank 2020 - www.idea-bank.ro Page 16