Sunteți pe pagina 1din 2

Tema 3.1.2.

Analiza, adaptarea și integrarea resurselor suport pentru activități de învățare

https://www.youtube.com/watch?v=pg1aPs7bTlo

     Ideea centrală :  O vulpe care nu era mai brează decât alte vulpi viclene, reușește sa îl
păcălească pe urs.

      Valorile promovate: răutate, minciună, înșelătorie

2.      Competența generală:  Exprimarea adecvata a emotiilor in interactiunea cu copii si adulti


cunoscuti

      Competențe specifice:

2.1. Exprimarea emoțiilor de bază în situații variate.

2.2. Utilizarea unor elemente de ascultare activă.

2.3. Explorarea abilităților de relaționare cu ceilalți

3.  Cum  poate  fi  valorificată  această  resursă  la  clasă  în  activitățile  DP?

- După ce elevii vizionează filmul ,,Ursul păcăliă de vulpe’, se inițiază o dezbatere despre
comportamentul unuia dintre personajele principale. Elevii sunt invitați să-și exprime opinia
despre comportamentul ursului sau a vulpii, apoi să aleagă unul din colțurile sălii de clasă: colțul
pentru tabăra "acuzatorilor" respectiv cel pentru tabăra "apărătorilor" personajului ales. Într-un
alt colț vor sta elevii indeciși (cărora nu le este clară opțiunea pentru unul dintre celelalte două
colțuri) sau vor trece în colțul indiferenților (care adună pe cei care nu au nici o părere). În
măsura în care argumentele prezentate de apărători sau acuzatori sunt convingătoare, elevii sunt
invitați să-și modifice opțiunile personale și locul în sala de clasă (adică se mută în colțul în care
își identifică mai clar punctul lor de vedere). 

- Pe flipchart pe o coală mare de hârtie, elevii se vor preciza asemănările și deosebirile, dintre
vulpe și urs; însușirile fiecărui personaj. Acestea se nota în Diagrama Venn.
     4.  Cum poate fi valorificată această resursă în activitatea de evaluare la  DP: autoevaluare/
inter-evaluare?

-se asaza imaginile corespunzatoare firului epic al povestii,

-se repovestește după imagini;

-joc de rol.

     5.  Sugestii de adaptare la categorii de elevi în risc

Unii copii pot avea anumite reacții pe parcursul vizionării filmului. Cei sensibili pot fi emoționați din
cauza întâmplărilor prin care trece personajul . Voi discuta cu ei pe marginea filmului și voi încerca
să-i ajut să înțeleagă că e vorba de o poveste, o ficțiune.