Sunteți pe pagina 1din 1

Activitate 2.3.d.

Clișee didactice la Geografie (60 min)

Pentru Geografie, dați un exemplu de clișeu didactic care blochează o practică didactică inovativă.

Care credeți că este cauza clișeului respectiv?

Cum credeți că poate fi depășit?

Un clișeu didactic la Geografie care blochează o practică didactică inovativă este ca predarea lecțiilor

nu ar trebui să fie bazată pe prelegerea/, expunerea informațiilor de către profesor sau realizarea unui
proces de învăţământ „în două părţi”: în prima parte de „ascultare” şi în a doua parte de „predare”.

Peste acest clișeu putem trece pornind, în predarea noului conținut, de la informațiile pe care le dețin
elevii din experiența anterioară, schimbând informații cu colegii de clasă, căutând informații din alte
surse.

Profesorul ar trebui să fie doar ghidul pentru aceste activități și un ajutor în caz de nevoie.