Sunteți pe pagina 1din 7

PROIECT DE LECȚIE

Clasa: Pregătitoare Clasa I


Prof.înv. primar: Mihai Ramona Cristina Prof.înv. primar: Mihai Ramona Cristina
Aria curriculară:Matematică și științe ale naturii Aria curriculară: Matematica şi ştiinţe ale naturii.
Disciplina: Matematică şi explorarea mediului Disciplina: Matematica şi explorarea mediului.
Unitatea tematică:Copilaria Unitatea de învăţare: ,,Ne mişcăm, ne plimbăm, călătorim”
Subiectul lecției: Unităţi de măsură pentru valoare - banii Tema: Banii (monedele şi bancnotele).Schimburi valorice.
Tipul lecţiei: Predare- invatare Forma de activitate: Lecţie integrată.
Forma de realizare: Activitate integrată Tipul lecţiei: Comunicare.
Discipline integrate:- Comunicare în limba română Domenii integrate: Matematica.Explorarea mediului.
- Matematică şi explorarea mediului (Integrare pe verticală).
- Arte vizuale şi abilităţi practice Scopul: Identificarea şi recunoaşterea bancnotelor şi
Competențe specifice : monedelor, a valorii lor şi aplicarea datelor în rezolvarea
Matematică şi explorarea mediului problemelor şi schimburilor valorice.
1.4. Efectuarea de adunări şi scăderi în concentrul 0-31, prin Competenţe generale:
adăugarea /extragerea a 1-5 elemente dintr-o mulţime dată; 6. Utilizarea unor etaloane convenţionale pentru măsurări şi
4.1. Formularea unor observaţii asupra mediului apropiat estimări.
folosind limbajul comun, reprezentări prin desene şi operatorii Competenţe specifice:
logici „şi”, „nu” 6.3 Realizarea unor schimburi echivalente valoric folosind
5.2. Rezolvarea de probleme în care intervin operaţii de adunare reprezentări convenţionale standard şi nonstandard în
sau scădere cu 1-2 unităţi în concentrul 0 – 10, cu ajutorul probleme joc simple de tip venituri-cheltuieli, cu numere din
obiectelor; concentrul 0-100.
6.3. Realizarea unor schimburi echivalente valoric folosind Obiective operaţionale:
reprezentări neconvenţionale în probleme-joc simple de tip La sfârşitul orei elevii vor fi capabili:
venituri-cheltuieli, cu numere din concentrul 0-31 O1. Să recunoască bancnotele de 1 leu, 5 lei, 10 lei, 50 lei şi
Comunicare în limba română 100 lei.
1.1. Recunoaşterea unor detalii dintr-un mesaj scurt, rostit clar O2. Să identifice monedele de 1 ban, 5 bani, 10 bani şi 50
şi rar; bani.
2.4. Exprimarea propriilor idei în contexte cunoscute, O3. Să schimbe un grup de monede/bancnote cu altul având
manifestând interes pentru comunicare; aceeaşi valoare.
Arte vizuale și abilităţi practice O4. Să pună în corespondenţă un obiect cu valoarea lui: 1 leu-
2.3. Realizarea de aplicaţii/compoziţii/obiecte/construcţii o pâine,1 leu –o acadea, 5 lei- o revistă, 5 lei-un suc.
simple, pe baza interesului direct O5.Să negocieze schimburi de obiecte echivalente valoric.
Strategii didactice : O6.Să echivaleze ca valoare un grup de obiecte cu un singur
Metode și procedee: conversația, expunerea, explicația, obiect(3 creioane = 1 pix)
observaţia, exercițiul, ciorchinele, jocul; O7.Să se implice în experienţe în care să decidă dacă pot/nu
Mijloace de învățământ și materiale didactice: caietele pot cumpăra un obiect cu suma de care dispun.
speciale- Matematică şi explorarea mediului, Editura Delta O8.Să rezolve probleme cu adunări şi scăderi in limitele 0-
Cart Educational; caiete cu foaie velină; creioane, culori, 100, cu monede şi bancnote.
planşe didactice, recompense; Resurse:
Forme de organizare: frontal, individual.  Metodologice: a) Metode şi procedee: conversaţia,
Evaluare – formativă, prin observarea comportamentului exerciţiul,jocul didactic,observare.
elevilor b) Mijloace didactice: monede şi
Durata: 35 de minute activitate propriu-zisă + 15 de minute bancnote, fişe cu ele, fişe de evaluare.
activitate recreativă c) Forme de organizare:pe grupe,
Bibliografie frontal, individual.
1. *** Programa şcolară pentru clasa pregătitoare, anexa 2  Forme şi tehnici de evaluare:
la OMECTS nr. 3418/19.03.2013, Bucureşti, 2013 - aprecieri verbale, teste .
2. *** Organizarea interdisciplinară a ofertelor de învăţare - observarea sistematică.
pentru formarea competenţelor cheie la şcolarii mici –  Umane: 9 elevi
program de formare de tip „blended learning” pentru  Temporale: 45 minute.
cadrele didactice din învăţământul primar, suport de curs  Bibliografice: a) Programa şcolară pentru disciplina
METCS, 2012 “Matematica şi explorarea mediului”clasa
3. Ghidul învăţătorului pentru clasa pregătitoare, editura pregătitoare,clasa I şi clasa a II-a-Aprobată prin ordin
DPH, 2012; al ministrului Nr. 3418/19.03.2013.
4. V.Preda, M. Pletea,F. Grama, A. Cocoş, D.Oprea, M.  Locative: Sala de clasă
Călin, Ghid pentru proiecte tematice, editura Humanitas
Educaţional, Bucureşti, 2005
DESFĂȘURAREA
LECȚIE
Clasa pregătitoare Timp Clasa I

Organizarea clasei. Se asigură un climat educaţional favorabil 2min Organizarea clasei


desfăşurării următoarei activităţi. Asigur un climat de ordine şi disciplină şi elevii
pregătesc ce le trebuie pentru oră:caiete, carţi, penare cu
cele necesare.

Captarea atenţiei Reactualizarea cunoştinţelor


Activitate directă 2min Activitate independentă
Ghicitoare despre bani Verificarea temei.
de Emilia PLUGARU 10 min Rezolvarea sarcinilor de pe fişa nr.1.Exerciţii de
calcul oral . Cum se numesc numerele care se adună?
Dar rezultatul adunării ?Rezultatul scăderii cum se
Nu e fioros, nu muşcă numeaşte?
FIŞA NR.1 -clasa I-
E un leu bine venit.
Calculează:
Dacă ai mai mulţi – nu strică, 39 lei + 27 lei = 23 lei + 42 lei =
Doar să îi câştigi cinstit. 54 lei + 18 lei = 98 lei – 30 lei =
81 lei – 68 lei = 65 lei + 16 lei =
  75 lei – 46 lei = 42 lei – 36 lei =
Când îi dai – primeşti în schimb
Află termenul necunoscut:
Haine, dulciuri – tot ce vrei. a + 36 = 74 72 – c = 53 m – 45 = 39
Bunica are în curte 24 de gâşte, iar găini cu 8 mai multe.
Ia priviţi o ciocolată!
Câte găini are bunica?
Costă tocmai zece… lei! Într-o clasă sunt 14 fete, iar băieţi cu 5 mai puţini. Câţi
elevi sunt în clasă?
Realizează corespondenţa dintre imagine şi cuvintele
care arată ce forţă acţionează asupra obiectelor.
Ce va trec prin mâini,
Fară de-a le fi stăpâni,
Se păstrează-n sân si-n banca
Fara ei nu faceti treaba?
(BANII)

Anuntarea temei si a obiectivelor 2min Captarea atenţiei


Activitate directă Activitate directă
Ghicitori despre bani.
- Acum, la matematică şi explorarea mediului, noi vom invata
despre unităţile de măsură pentru valoare- banii. Tu îl faci şi tu îl dai
Ca să iei în schimb ce n-ai.
El te ţine. te hrăneşte
şi tot el te cheltuieşte.
(banul)

Când îl ai în buzunar,
El îţi face orice dar!
(banul)
Nu e fioros, nu muşcă
E un leu bine venit.
Dacă ai mai mulţi – nu strică,
Doar să îi câştigi cinstit.(banii)

Elevii citesc şi dezleagă ghicitorile


Prezentarea conţinutului şi dirijarea învăţării Anunţarea temei
- Stie cineva cum se numeste moneda nationala?
...leu
Activitate independentă
Se realizeaza, pe caietul cu foaie velina ciorchinele valoric,
prin intermediul caruia elevii isi vor reaminti si insusi valoarea si 10 min Activitate direct 3 min
felul bancnotelor si monedelor romanesti: Vom învăţa despre“Bani”monede şi bancnote. -anunţ
obiectivele Elevii vor deschide caietele şi scriu data şi
titlul “Banii”.

Se solicita elevilor rezolvarea exercitiilor din auxiliar. Astfel,


ei deschid la pagina numarul 60 si citesc prima cerinta:
Numara bancnotele din fiecare grupa.
Formeaza, prin incercuire, grupe cu elemente de acelasi fel.

Încheierea activităţii 3 min Dirijarea învăţării


Activitate directă 15 min Activitate directă
Activitatea se finalizează cu aprecierea modulului de desfăşurare
a lecţiei, evidenţiându-se elevii care au răspuns foarte bine şi Joc didactic:
încurajându-i pe ceilalţi. Se vor împărţi recompense copiilor care “Ce ştiu despre bani?”
au fost activi la ora -dirijarea observaţiei cu ajutorul întrebărilor:
-Ce culoare are?
-Ce formă are?
-Ce este desenat pe faţă/verso.
-Jocuri didactice:
“La piaţă”,”La librărie”, “La chioşc”etc.
-se va preciza sarcina didactica
pentru fiecare grupă după ce grupele aleg jocul preferat.
Fiecare elev va spune cat mai multe
lucruri despre bani.-forma,mărimea,
culoarea,elemente de siguranţă,valoare,
personalităţi etc.
-vor nota în caiete:
1 leu =100 bani
-monede:1 ban, 5 bani,10 bani,50 bani.
-bancnote: 1 leu,5 lei 10 lei, 50 lei, 100 lei.

-fiecare echipă alege


jocul preferat având sarcini diferite:
-a) schimbarea unui grup de monede
/bancnote cu altul de aceeaşi valoare;
b) punerea în corespondenţă : 1 leu- o pâine; 5 lei –o
revistă etc.
c) negocierea unor schimburi de obiecte
echivalente(troc).
-echivalarea ca valoare a unor grupuri de obiecte ( 3
creioane= 1 pix)

Joc didactic:
„La cumpărături”
Problemă
-elevii decid dacă pot sau nu pot sa cumpere obiectele
date cu suma de care
dispun (indicată).
-rezolvă problema:
a)Ana are o bancnotă de 10 lei, una de 50 lei şi un
leu.Câţi lei are Ana?

10min Activitate independentă


Activitate recreativa: La magazin (15`)
Retenţia se distribuie fişele de evaluare
elevii citesc sarcinile din fişă şi rezolvă cerinţele

2min Activitate directă


Tema şi aprecieri

Se fac aprecieri,se dă tema.


-elevii notează tema şi formulează intrebări,dacă e cazul.