Sunteți pe pagina 1din 2

Activitate 2.5.a.

Un exemplu de evaluare a învățării la matematică

Clasa a IV-a

Matematică

Competența 2.3. Ordonarea numerelor naturale în concentrul 0 – 1 000 000 şi respectiv a fracţiilor care
au acelaşi numărător sau acelaşi numitor, mai mic sau egal cu 10 sau numitor egal cu 100

1.Compară numerele :

808 088 ...... 808 808 76 002...... 760 002 600 063 .......600 997

2. Ordonează crescător numerele : 117 711; 717 711; 117 171; 771 117; 1 117; 711.

3. Ordonează descrescător numerele : 200 002; 220 000; 200 200; 2 002; 20 020; 202 200.

4. Încercuiește:

a) Cifra corespunzătoare ordinului 1 din numărul 786 549

b) Cifra corespunzătoare unităților de mii din numărul 189 995

c) Clasa unităților din numărul 307 551

5. Scrie rotunjirea următoarelor numere :

Numărul Rotunjirea la Rotunjirea la Rotunjirea la Rotunjirea la Rotunjirea la


zeci mii zeci de mii sute de mii
sute

454 454

55 468

233 677

Nivel minimal de realizare:

1.Elevul compară două numere.

2.Elevul ordonează crescător 2-3 numere.

3 Elevul ordonează descrescător 2-3 numere.

4.Elevul identifica o singură cerință a ordinelor și a claselelor.

5.Elevul rotunjește 6-10 situații.


În concluzie, este necesară asigurarea unui nivel minim al competențelor dobânbâdite de către elevi,
deoarece de la clasele mici se pun bazele formării competențelor matematice atât de necesare la clasele
mari și în viața de zi cu zi.