Sunteți pe pagina 1din 11

BRAZILIA

Facultatea de tiin e Economice i Gestiunea Afacerilor


Specializarea: Management Anul III zi

Proiect - Turism Interna ional -

BRAZILIA

Tan u Vasile Ungureanu Alexandru Vana Florin tefan

Cluj-Napoca 2011

BRAZILIA

1.Analiza poten ialului turistic interna ional al


1.1 Prezentarea general a rii

rii Brazilia

Brazilia (portughez Brasil), oficial Republica Federativ a Braziliei ( Repblica Federativa do Brasil), este o republic federativ format din 27 de unit i federative Districtul Federal i 26 de state. ara este mp r it administrativ n 5.564 de municipii. n 2010 avea o popula ie de 190,732,694 de locuitori i o suprafa de 8.511.965 km, ocupnd 47% din teritoriul continentului sud-american. Comparat cu celelalte ri ale lumii, Brazilia ocup locul al cincilea dup num rul popula iei i aceea i pozi ie dup suprafa . Fiind a noua putere economic din lume i cea mai mare din America Latin , Brazilia are ast zi o influen interna ional mare, att la nivel regional ct i la nivel global. De asemenea, aproximativ 1520% din biodiversitatea mondial se concentreaz aici, exemple ale acestei bog ii fiind P durea Amazonian , Pantanal i Cerrado. Brazilia se nvecineaz cu Venezuela, Guyana, Surinam i Guyana Francez la nord, cu statul columbian la nord-vest, cu Peru i Bolivia la vest, cu Paraguay i Argentina la sud-vest i cu Uruguay la sud. Dintre rile Americii de Sud, doar Chile i Ecuador nu au frontier comun cu aceast ar . La nord-est, est i sud-est, Brazilia are ie ire la Oceanul Atlantic. De asemenea, n larg, departe de coast , ara posed i cteva arhipelaguri, cum ar fi Fernando de Noronha. nainte ca portughezii s ajung n Brazilia, acest teritoriu era locuit de aproximativ 5 milioane de amerindieni. Oficial, cel care a descoperit Brazilia este Pedro lvares Cabral. La 22 aprilie 1500, Cabral a luat n st pnire coastele orientale braziliene, teritoriu care ast zi corespunde, aproximativ, cu zona n care se afl ora ul Porto Seguro (statul Bahia). Colonizarea a nceput n 1532 odat cu fondarea cet ii So Vincente de Martim Afonso de Sousa. Mai trziu, la 7 septembrie 1822, Brazilia i-a declarat independen a i a devenit o monarhie constitu ional . Imperiul Brazilian a avut o existen de 67 de ani, perioad n care a fost condus de doi mp ra i. n 1889, o lovitur de stat militar a cauzat demisia primului ministru Afonso Celso de Assis Figueiredo. Apoi, sub influen a mi c rii republicane, mare alul Deodoro da Fonseca a proclamat republica i a for at exilul familiei imperiale. Dup lovitura de stat, Imperiul Braziliei s-a transformat n Republica Statelor Unite ale Braziliei, Deodoro da Fonseca devenind primul pre edinte al Braziliei. n secolul al XX -lea s-au remarcat personalit i politice precum Getlio Vargas i Juscelino Kubitschek. n ciuda faptului c Brazilia este a cincea ar a lumii ca popula ie, ea are una dintre cele mai mici densit i ale popula ie. Majoritatea locuitorilor tr iesc n zonele situate de-a lungul litoralului, pe cnd interiorul i partea de vest se caracteri zeaz printr-o populare extrem de sc zut . Brazilia este unica ar american n care limba oficial este portugheza, acest lucru fiind rezultatul coloniz rii portugheze. Religia predominant este romano-catolicismul, Brazilia fiind statul cu cel mai mare num r de catolici de pe Glob. Exist ns i reprezentan i ai altor culte, n special protestan i, dar i atei. Societatea brazilian este, printre altele, una dintre cele mai diverse din punct de vedere etnic, fiind format din descenden ii europenilor, popoarelor autohtone, africane i asiatice.

BRAZILIA

Principalele orase: Brasilia, Sao Paolo, Rio de Janeiro, Salvador, Fortaleza, Belo Horizonte , Santos, Porto Alegre Aeroporturi: Pe teritoriul Braziliei exist aproximativ 2.500 de aeroporturi, incluznd aici i pistele de aterizare, doar Statele Unite ale Americii avnd un num r mai mare de aerog ri. Aeroportul Interna ional So Paulo-Guarulhos, amplasat n apropierea ora ului, este cel mai mare i mai aglomerat aeroport al rii, acest lucru datorndu-se traficului intern de m rfuri i persoane, dar i faptului c So Paulo are leg turi aeriene permanente cu aproape fiecare ora important al lumii. n Brazilia exist 34 de aeroporturi interna ionale. Principalele aeroporturi: Brasilia International Airport, Sao Paolo Intern ational Airport, Rio de Janeiro International Airport Pe teritoriul Braziliei exist i 37 de porturi maritime interna ionale, dintre aceastea: Macapa, Belem, Sao Luis, Forteleza, Natal, Recife, Rio de Janeiro, Maceio, Santos, Porto Alegre, Rio Grande. Santos - oras si cel mai important port al Braziliei, se afla in statul Sao Paolo, cunoscut indeosebi ca cea mai mare piata mondiala a cafelei. De fapt orasul Santos reprezinta debuseul orasului Sao Paolo, prima metropola industriala a statului brazilian. Portul este situat intr- un golf natural si este adapostit de cateva mici insule: Santo Amaro si Sao Vicente, adancimea apei oscileaza intre 10,5- 12m, iar lungimea cheiurilor este de 7,3 km. Prin portul Santos se realizeaza circa 40% din comertul brazilian, este un port cu caracter general, in care se deruleaza importuri de petrol si produse industriale si exporturi deproduse tropicale.

BRAZILIA

1.2. Analiza macromediului de marketing Mediul Economic Brazilia este cea mai mare putere economic na ional a Americii Latine, ocupnd locul opt n lume dup produsul intern brut bazat de pe paritatea puterii de cump rare, conform datelor Fondului Monetar Interna ional, avnd sectoarele agriculturii, mineritului, industriei i servicilor bine dezvoltare, dar i o for de munc suficient . Exporturile braziliene sunt ntr-o cre tere vertiginoas . Produsele principale destinate exportului includ aeronave, cafea, automobile, soia, fier, suc de portocale, o el, etanol, es turi, pantofi, carne de vac conservat i ma ini electrice. ara i-a extins prezen a pe pia a interna ional i face parte, mpreun cu India, China i Rusia, din grupul celor patru economii cu o dezvoltare rapid , numit BRIC. n 2007, guvernul brazilian a nceput s realizeze un plan cvadrienal al c rui scop este modernizarea re elei rutiere statale, centralelor electrice i porturilor principale. Realul brazilian (R$) a fost legat cu dolarul american ntre 1994 i 1999. Dup criza financiar din Asia din anul 1997, datoriile c tre Rusia din 1998, dar i seria de evenimente financiare adverse care au urmat, au cauzat eliberarea unui curs de schimb al monedei n 1999 de c tre Banca Central a Braziliei. Brazilia a primit pachetul de salvare de la FMI la jum tatea anului 2002, ob innd 55,4 miliarde de dolari amricani [88], o sum record la acea dat . mprumutul a fost pl tit n 2005[89]. Istoria economic a Braziliei a fost marcat de cteva cicluri succesive de dezvoltare, bazate pe diferite produse. n timpul Primului R zboi Mondial este ncurajat industrializarea. Dup marea criz din 1929, Brazilia ncepe s - i croiasc drumul spre o economie modern , i sub influen a gndirii economice a unui romn, economistul Mihail Manoilescu. ntre 1945 i 1974 economia brazilian a crescut, n medie, cu 7,4% pe an, iar ntre 1970 i 1980, n ciuda crizelor petroliere, aceast cre tere avea s fie i mai mare, de 8% pe an, PIB-ul pe cap de locuitor crescnd de patru ori i ajungnd la 2200 de dolari americani n 1980. Actualmente, PIB-ul pe cap de locuitor este de circa 5.000 de dolari americani. n anii '90 politica economic a Braziliei s-a bazat pe stabilizarea economic i deschiderea economiei spre comer ul i investi iile interna ionale. Au fost reduse tarifele vamale i au fost eliminate restric iile cantitative la import, iar n 1995 Brazilia devenea unul din membrii fondatori ai Organiza iei Mondiale a Comer ului (OMC). Iunie 1994 marca un punct de cotitur n cadrul procesului de stabilizare economic a Braziliei - lansarea Planului Real. Acesta avea trei obiective principale: - controlarea infla iei; - reducerea dezechilibrelor sociale; -ob inerea unei cre teri sus inute, pe termen lung, a PIB -ului, a investi iilor, a nivelului de angajare i a productivit ii. n 1998 infla ia ajungea la numai 1,71%, de la peste 2000% n 1993, nainte de lansarea Planului Real. Produsul Intern Brut a crescut, ntre 1995 i 1997, cu 17%, iar venitul pe cap de locuitor a crescut n aceea i perioad , n medie, cu 2,6% pe an. De la implementarea Planului Real, investi iile str ine au crescut de circa 15 ori, de la 2,2 miliarde dolari americani n 1994 la 29 miliarde dolari americani n 1999. Cu un PIB de 805 miliarde dolari americani n 1997 i o valoare asem n toare n anii urm tori, economia brazilian , a opta economie a lumii, este dinamic i diversificat . n 1998 industria era responsabil pentru 34% din PIB, agricultura pentru 8,4% i serviciile pentru 57,6%. Exporturile au crescut de la 35,8 miliarde dolari

BRAZILIA

americani n 1992 la 48,1 miliarde dolari americani n 1999, peste 70% din produsele exportate fiind manufacturate. Mediul demografic Popula ia Braziliei este compus din grup ri etnice i rasiale diverse. Ultimul recens mnt, realizat de Institutul Brazilian de Geografie i Statistic , a pus n eviden urm toarele date statistice: din punct de vedere rasial, o pondere de 77% a popula iei este reprezentat de albi, 13% pardo (brunii), 6% negri, 2% asiatici, iar 1% reprezentan i ai popula iei indigene. n perioada de st pnire portughez , aproximativ 700.000 de coloni ti din Portugalia i peste 2 milioane de sclavi adu i din Africa au populat teritoriul actual al Braziliei. Unica limb oficial a Braziliei este portugheza, vorbit i scris de majoritatea popula iei. Portugheza este folosit n administra ie, justi ie, nv mnt, medii de informare i afaceri. Brazilia este singura ar a Americiilor unde aceast limb are statut de limb oficial . Limbajul brazilian al semnelor limbajul semnelor folosite n comunicare de c tre persoanele surdo-mute este i el recunoscut ca mijloc de comunicare legal n Brazilia.

NR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Municipiu So Paulo Rio de Janeiro Salvador Brasilia Fortaleza Belo Horizonte Curitiba Manaus Recife Porto Alegre Belm Guarulhos Goinia Campinas So Lus So Gonalo Macei Duque de Caxias Nova Iguau So Bernardo do Campo

Unitate federativa So Paulo Rio de Janeiro Bahia Capitala Cear Minas Gerais Paran Amazonas Pernambuco Rio Grande de Sul Par So Paulo Gois So Paulo Maranho Rio de Janeiro Alagoas Rio de Janeiro Rio de Janeiro So Paulo

Populatie 10.990.000 7.0502.472 2.948.733 2.557.158 2.473.614 2.434.642 1.828.092 1.709.010 1.549.980 1.430.220 1.424.124 1.279.202 1.265.394 1.056.644 986.626 982.832 924.143 864.392 855.500 801.580

Cele mai importante aglomer ri urbane ale Braziliei s-au format n jurul ora elor So Paulo, Rio de Janeiro, Recife, Belo Horizonte, Braslia i Fortaleza. Exceptnd ora ele Vitria (Esprito Santo) i Florianpolis (Santa Catarina), toate capitalele statelor federale sunt i cele mai mari ora e din respectivele unit i administrative. Totu i exist i alte aglomer ri urbane

BRAZILIA

avnd ca centru un ora care nu este re edin a statului din care face parte, cum ar fi Campinas, Santos i Vale do Paraba n statul So Paulo, Vale do Ao n Minas Gerais i Vale do Itaja n Santa Catarina. Mediul cultural Cultura brazilian este foarte diversificat datorit caracterului complex al societ ii. A fost puternic influen at de tradi iile i obiceiurile de origine european , african i autohton . Se bazeaz , n special, pe un substrat al culturii portugheze, fapt datorat lungii perioade de timp n care Brazilia a fost o colonie portughez . Printre principalele influen e se num r limba portughez , catolicismul i stilul manuelin n arhitectur . Imigran ii europeni, mai ales germanii i italienii, au contribuit i ei la diversificarea culturii rii. Influen ele popoarelor autohtone se pot observa mai ales n arta culinar , dar i prin numeroasele mprumuturi lingvistice, n timp ce sclavii africani elibera i au influen at aproape toate domeniile culturale, n special muzica i dansul. Carnavalul brazilian, cu muzica vibrant i paradele spectaculoase, a devenit unul dintre cele mai r spndite imagini asociate Braziliei, fiind simbolul tinere ii, frumuse ii i sexualit ii. Este celebrat nainte de postul mare n toate municipiile rii, ns cele mai impun toare petreceri au loc n Rio de Janeiro, Salvador, Recife i Olinda. Mediul politico-legislativ Conform constitu iei din 1988, Brazilia este o republic federativ preziden ial . Forma de guvern mnt a fost inspirat de modelul Statelor Unite ale Americii, ns sistemul juridic brazilian urmeaz tradi ia romano-germanic a dreptului pozitiv. Sistemul politic brazilian este bazat pe principiul separ rii puterilor n stat al lui Montesquieu, puterea legislativ , puterea executiv i puterea judec toreasc fiind independente i avnd aceea i importan a. Puterea executiv este exercitat de pre edintele Republicii, care cumuleaz func ia de ef al statului cu cea de ef al guvernului. Este ales pentru o perioad de patru ani i poate fi reales consecutiv. Actualul pre edinte al Braziliei este Dilma Rousseff. Puterea legislativ este reprezentat de Congresul Na ional, mp r it n dou camere Camera Deputa ilor cu mandat de patru ani i Senatul Federal, ai c rui membri au un mandat pe o perioad de opt ani. Puterea judec toreasc este exercitat de cur i i tribunale. Instan a superioar a puterii judec tore ti este Tribunalul Federal Suprem, compus din unsprezece judec tori numi i de pre edinte cu aprobarea Senatului. Mediul Tehnologic Economia Braziliei este extrem de diversificat , practic neexistnd domenii care s nu fie acoperite, ca: industria automobilelor, industria aeronautica, aerospatiala industria. Unele dintre cele mai notabile institute tehnologice ale Braziliei sunt Oswaldo Cruz, Institutul Bunantan, Comanda General de Tehnologia Aerospa ial , ntreprinderea Brazilian a Cercet rii Agrare i Institutul Na ional de Cercet rile Spa iale. Brazilia are cel mai bine

BRAZILIA

dezvoltat program spa ial din America Latin , cu resurse semnificative de combustibil necesar rachetelor de lansare i cu o produc ie a sateli ilor artificiali. La data de 14 octombrie 1997, Agen ia Spa ial Brazilian a semnat un acord cu NASA n vederea construc iei unor module pentru Sta ia Spa ial Interna ionala. Mediul natural Teritoriul Braziliei cuprinde o gam variat de ecosisteme diferite, cum ar fi P durea Amazonian , recunoscut c fiind cea mai diversificat din punct de vedere biologic din lume, P durea Atlantic sau Cerrado. Bog ia natural a Braziliei se reflect prin varietatea biotopurilor, existnd totu i multe aspecte necunoscute nc , specii noi de animale i plante fiind descoperite aproape zilnic. Oamenii de tiin estimeaz c num rul total al speciilor de animale i plante poate s se apropie de patru milioane, existnd peste 56.000 de specii de plante, 3.000 specii de pe ti de ap dulce, 517 specii de amfibieni, 1.677 specii de p s ri i 530 de specii de mamifere, num rul speciilor de insecte desp ind 10.000. Printre mamiferele mari se num r puma, jaguarul, ocelotul, cinele sud-american i vulpea. Alte specii precum pecarul, tapirul, furnicarul, lene ul, oposumul i animalul tatu sunt de asemnea foarte r spndite i au un efectiv mare de indivizi. P durile din sud sunt populate de cerbi, iar maimu ele, prezente sub diverse specii, sunt foarte r spndite n ntinderile p duroase din partea de nord a rii. Problemele Braziliei legate de protejarea mediului nconjur tor sunt att de acute nct au provocat reac ii interna ionale. Mo tenirea natural a rii este amenin at de activit ile economice intensive cum sunt cre terea bovinelor, agricultura, exploatarea for estier , mineritul, extragerea uleiului i gazului, pescuitul intensiv, urbanizarea, incendiile, schimb rile climatice, comer ul cu animale, construirea barajelor, poluarea apelor i ap rarea speciilor invazive. n multe p r i ale rii dezvoltarea economic rapid amenin ambian a natural , rezolvarea c reia este, al turi de cea a problemelor sociale, una dintre cele mai importante sarcini de pe agenda guvernului brazilian

BRAZILIA

1.3. Identificarea principalelor atrac ii turistice interna ionale P durea Amazonian Cunoscut i ca Amazonia este o p dure umed de foioase care acoper mare parte a bazinului Amazonului, situat n partea de nord a Americii de Sud, pe teritoriul Braziliei, Perului, Columbiei, Venezuelei, Ecuadorului, Boliviei, Guyanei, Surinamului i Guyanei Franceze. Are o suprafa de 5,5 milioane de kilometri p tra i. Amazonia reprezint peste jum tate de p duri tropicale r mase pe P mntul i formeaz ecosistemul cel mai bogat al lumii, cu multe specii nc nedescoperite i endemice. Ctiva oameni politici i ziari ti cred c brazilienilor ci a toatei umanit ii. P durea Amazonian nu este proprietatea

Amazonul este fluviul cu cel mai mare debit hidrografic din lume, care nregistreaz la v rsare n estuarul s u valoarea de 219,000 m/s, respectiv fluviul cu cel mai extins bazin hidrografic din lume (6,915,000 km), acoperind cinci ri ale Americii de Sud: Brazilia (62.4%), Peru (16.3%), Bolivia (12.0%), Columbia (6.3%) i Ecuador (2.1%). Amazonul ocup locul doi n lume, dup Nil, n lungime, dar este cel mai mare curs de ap dulce al Terrei datorit a 2 caracteristici de baz debitul de ap i suprafa a bazinului hidrografic. Expeditia pe Amazon (Balem, Amazonia, Brazilia) Vastul regat al Amazonului a fascinat exploratorii timp de secole, iar navigarea pe toata lungimea acestuia este una dintre marile aventuri pe care cineva le poate trai. Dimensiunile fluviului - o data cunoscut ca "Raul Mare sunt pur si simplu incredibile, fluviul cu cel mai extins bazin hidrografic din lume. Adunandu-si puterea de la peste 1.000 de afluenti, debitul Amazonului este de zece ori mai mare dect cel al Mississippi-ului. Expeditiile Abercombrie & Kent pe fluviu sunt conduse de ghizi naturalisti, cu experienta, care abordeaza fiecare excursie cu sensibilitate, expertiza, atentie si incantare, mpartasind aceste sentimente cu sute de pasageri care pe timpul excursiei transforma vasul Explorer in propria lor casa plutitoare. Piata Ver-o-Peso si La Em Casa (Balem, Amazonia, Brazilia) Belem este punctul de oprire pentru majoritatea excursiilor de pe Amazon, iar exuberanta sa piata zilnica Ver-o-Peso (al carui nume provine din epoca coloniala) este o intindere uimitoare de bunuri exotice. Confuzia hipnotica si mirosul impetuos al ierburilor uscate, radacini medicinale, esente concentrate, elixire si potiuni atrag vizitatorii de pretutindeni. Piei de sarpe, sapun de broasca testoasa si ochii de delfin pot fi produse de co ntra-banda, insa toate au farmecul lor in acel loc, mpreuna cu alte elemente legate de superstitia Macumba si voodoo: afrodiziace, amulete, dinti de aligator, praf de soparla, cap uscat de Boa constrictor, si alte lucrui despre care nu vreti sa aflati inc a detalii. Aerul umed poarta aroma mancarurilor delicioase pregatite de catre femeile indigene, care gatesc pentru sute de furnizori/vanzatori din cea mai mare piata din Brazilia. Principala atractie a pietei este abundenta celor mai neobisnuite specii de peste (Piranha!), carne

BRAZILIA

(Armadillo!), fructe si legume, multe dintre ele garantand sa apara n aceeasi zi la La Em Casa, cel mai bun restaurant din Belem pentru originara cosinha brasileira. Pantanal si Refugiul Ecologic Caiman (Mato Grosso do Sol, Brazil ia) Cele mai mari zone cu sol spongios din lume - Pantanal este o oaza de apa si animale salbatice, a caror varietate si numar este ametitor. Este locul de ntlnire al raurilor, ultimul paradis intact ecologic, acasa multitudinii de animale salbatice vnate n alta parti sau pe cale de disparitie, lucru pe cate majoritatea Sud Americanilor nici nu il stiu. Lopatari, chaco chachalaca, coatis, jabiru,rhea-probabil nici nu ati auzit de aceste nume sau creaturi exotice. Alte animale ca lupii,jaguari,tapiri sau caprioare, va sunt cunoscute insa nu atat de mari ca marime, aici aceste animale cresc mai mult decat normal. Mare parte din Dakota de Sud este detinuta de fazendas (fermieri de bovine).Bovinele si caimanii traiesc in pace alaturi. Refugiul Ecologic Caiman, o combinatie de ferma si destinatie ecoturistica, este gazda ideala pentru a explora o parte din Pantanal. Desi cei 131.000 acri ai refugiului este doar o particica din fascinantul Pantanal, posibilitatile unei excursii mai vaste sunt nelimitate. Ghidurile profesionale va pot face un tur pe jos, cu barca, masina sau calare. Spectacolul naturii continua desigur si pe timp de noapte cand milioane de licurici creeaza un efect de Craciun, iar suentul sinistru al vanatorilor nocturni va inconjoara de pretutindeni. Aceasta fazenda, original conacul familiei, este o cladire eleganta in stil Mediteranean. Impreuna cu alte trei cladiri imprastiate pe vastul teren, vechiul conac gazduieste oaspetii care vin aici pentru a se cufunda in unica rezervatie a naturi i salbatice, insa cu aer conditionat, piscina si o mancare delicoasa. Fernando de Noronha (Pernambuco, Brazilia) Una din ultimele, putin -cunoscutele si cele mai mari destinatii ecoturistice, este mini arhipelagul Fernando de Noronha, care va poate oferi o neobisnuita experienta. Ca un parc national marin bine pazit, ale carui netulburate ape asigura un ecosistem curat, cu vizibilitate de peste 90 de metri, pe tot parcursul anului, nu e de mirare ca paradisul de 21 de insule este considerat unul dintre cele mai mari atractii din lume pentru scuba si snorkeling. Adauga in aceasta comunitatea si peste 600 de delfini Spinner care au ales sa faca Baia dos Dolfinhos (Golful Delfinilor) casa lor inca din anii 1700; faimoasa acrobatie a delfinilor care sfideaza gravitatia poate fi vizualizata din excursiile cu barca. Carnaval ! (Rio de Janeiro, Brazilia) Cuvantul Carnaval duce pe oricine cu gandul la Rio de Janeiro. In fiecare an, intreg orasul devine o scena imensa, care gazduieste una din cele mai mari productii de teatru de strada, incorporand exuberantul spirit Brazilian. Carnaval, asa cum este scris in Portugheza, este constant creat si re-creat, incarcat sexual si bogat in pasiune creativa, dar pana la un anumit grad.

BRAZILIA

xista trei moduri diferite de a experimenta acest Carnaval. Evenimentul principal sunt paradele celor 18 scoli de samba costumate. Parada televizata incepe la 6 seara si tine pana in zori de zi. Insa, probabil cea mai autentica experienta din toate este sa va alaturati formatiilor care serpuiesc de-a lungul plajelor vecine cu Copacabana, Ipanema si Leblon. Aceste formatii hoinaresc zgomotos pana cand audienta dispare-insa re-apar imediat. Ajunul Anului Nou pe Plaja Copacabana (Rio de Janeiro, Brazilia) Deloc mai putin impresionant decat Carnavalul din rio este Ajunul Anului Nou de -a lungul Plajei Copacabana, in timpul omagiului adus misterioasei si exoticei Zeite Africane Iemanja, zeita marii. Inainte de inserare, mii de adepti incep sa se adune pe plajele din Rio, in special in Copacabana, unde botezul macumbeiros este initiat, in timp de altii canta si creeaza altare de lumanari pe nisip. Aerul este impanzit de mirosul de tamaie iar un foc de artifii urias transforma 36 de etaje ale hotelului Meridien Copacabana intr-o lumanare Romana Gogantica. In acets timp, Cariocas (rezidentii din Rio) dau drumul pe apa unor barcute mici facute de mana, umplute cu flori, parfum, ruj, oglinzi sau lumanari (acestea reprezentand darurile oferite)-curiosi sa vada daca Iemanja le va accepta si implini dorintele (barcutele sunt curatate de mare si scufundate) sau le va respinge (valurile aduc barcutele inapoi la mal). Ce mai bun loc de a vedea acest spectacol este de undeva de sus, puteti sa rezervati o camera (La Meridien) cu vedere spre mare la Avenida Atlantica, insa cu cel putin 2 luni in avans. Muntele Corcovado (Rio de Janeiro, Brazilia) Fermecatoarea panorama de 360 de grade de pe varful Muntelui Corcovado, arata Rio de Janeiro in plina sa glorie, cu plaje unduitoare, zgarie-mori, stadionul Maracana, munti de granit, paduri luxuriante si Golful din Guanabra. Pe acest munte se afla statuia Mantuitorului Iisus, inalta de 36 metri inaltime si 22 metri latime (bratele intinse); statuia este simbolul orasului, fiind terminata cu noua ani intarziere, in 1931, comemorand independenta Braziliana. Aproape de doua ori mai inalta decat rivala sa, 396 metri Pao de Acucar, Corcovado confirma faptul ca nici o alta metropola nu este binecuvantata cu frumusetea fizica si naturala, asemenea orasului Rio. Plaja Ipanema (Rio de Janeiro, Brazilia) Cele 23 de plaje din Rio formeaza o intindere de 72 de km de n isip alb, insa Ipanemaeste cea mai sofisticata si de elita, pentru cei care sunt inzestrati cu trupuri mladioase si o atitudine pe masura. Aceasta este plaja favorita a celor mai chic si in pas cu moda grupuri de tineri, care socializeaza zilnic flirtand, jucand volei, jogging, facandu-se observati, sau pur si simplu lafaindu-se la plaja. Dupa o zi petrecuta aici, cei arsi de soare se indreapta rapid spre festivalele de strada din Copacabana, caci acolo nu au nevoie de invitatie.

BRAZILIA

Palja Ipanema se intinde la nord si nord-vest de Plaja Copacabana; preferabil de vizitat in lunile Noiembrie-Martie (vara). Stadionul Maracana Stadionul Jornalista Mrio Filho , cunoscut mai ales sub numele Estdio do Maracan ("Stadionul Maracana"), este un stadion n aer liber din ora ul brazilian Rio de Janeiro. Este de inut de Guvernul statului Rio de Janeiro i este denumit dup cartierul Maracan din Rio de Janeiro. A fost inaugurat n anul 1950 pentru a g zdui meciuri de la Campionatul Mondial de fotbal din 1950. De atunci a fost folosit mai ales pentru meciurile de fotbal ale echipelor din Rio de Janeiro, ntre care Botafogo, Flamengo, Fluminense i Vasco da Gama. De asemenea, a g zduit numeroase alte evenimente sportive, dar i culturale. Recordul de asisten a fost atins la finala Mondialului din 1950, cu 199.854 de spectatori pl titori. In urma lucrarilor de renovare acesta mai are acuma doar 95.000 de locuri. Va g zdui meciuri de la Campionatul Mondial de fotbal din 2014 i va fi stadion olimpic la Olimpiada din 2016.

1.4. Imaginea destina iei analizate n rndul turi tilor interna ionali