Sunteți pe pagina 1din 2

Evaluarea capitalului social

Evsluarea capitalului social presupune evaluarea curenta a titlurilor prin care acesta se
identifica: parti sociale sau actiuni.
Actiunea reprezinta un titlude aloare negociabil, ce confera posesorului sau calitatea de
proprietar asupra unei parti din societate, cu toate drepturile si obligatiile ce decurg din
aceasta calitate.
Actiunea este o fractiune de capital ce confera detinatorului titlul de proprietar.
Limita minima legala de capital social in functie de tipul societatii comerciale s stabileste
astfel:
a) Societatile cu raspundere limitata(S.R.L.)
- Capitalul social este impartit in parti sociale egale ca valoare;
- Valoarea minima a capitalului social este de 200 lei;
- Vaoarea minima a unei parti sociale este de 10 lei.
b) Societatile pe actiuni (SA)
- Valoarea minima a capitalului social sete de 90000lei, adica 25000 euro, iar
valoarea minima a unei actiuni este de 1 leu/titlu.
- Capitalul social este compus din actiuni egale ca valoare.
Valoarea nominala reprezinta valoarea inscrisa pe actiune.
V.N.= Capital social : Numar de actiuni.
La constiturea societatilor, partilor sociale si a actiunilor li se atribuie valoarea nominal care
este specificata si in actul constitutive.
Capital social = numar actiuni / parti sociale*valoare nominal.
Valoarea de emisiune reprezinta valoarea de piata la care se vand actiunile emise de catre
intreprindere.
Valoarea de piata este pretul pe care investitorul este dispus sa-l plateasca pentru o actiune pe
piata libera. Valoarea de piata este stabilita prin negociere la bursa de valoari, pe baza
raportului dintre cerere si oferta, raport numit cotatie.
Valorea patrimoniala (de active net) exprima valoarea c ear trebui sa revina asociatilor, daca
acestia ar partaja elementele de active existente in societate, dupa plata datoriilor. Valorile
patrimoniale sunt: valoarea matematica contabila si valoarea de lichidare a titlurilor.
Valoarea matematica contabila reprezinta valoarea de protectie a actionarilor vechi fata de
noii actionari si se calculeaza raportand capitalurile proprii la numarul de titluri.
V.C.= Capitaluri proprii / numar de actiuni.

Valoarea de lichidare a titlurilor este valoarea care rezulta din vanzarea fortata a intreprinderii
intr-un interval limitat.
Valoarea matematica contabila se compara cu:
-

Valoarea nominala a titlurilor, rezultand gradul de capitalizare a rezultatelor pe


parcursul activitatii intreprinderii;
Valoarea de piata a titlurilor, rezultand aprecierea de catre investitori a
performantelor inregistrate de intreprindere.

Amortizarea
Antrenarea imobilizarilor corporale in procesele economice desfasurate in cadrul
intreprinderilor duce la deprecierea acestora:
-

Ireversibila (amortizare);
Reversibila (ajustari privind deprecierea).

Amortizarea exprima reducerea de valoare privind activele imobilizate ca rezultat al folosirii


sau nefolosirii acestora.
Se constituie pe seama cheltuielilor, care se maresc in mod corespunzator.
Din punct de vedere financiar, amortizarea este o sursa de autofinantare a capitalului
imobilizat care se constituie, chiar si in cazul in care intreprinderea nu realizeaza profit, prin
prelevarea asupra rezultatului.
Amortizarea este deci o component esentiala a capacitatii de autofinantare.
In Romania sunt premise urmatoarele metode de calcul a amotizarii:
-

Liniara
Degresiva
Accelerate.