Sunteți pe pagina 1din 6

Nume:___________________ Data:_______________

Test de evaluare predictivă


Comunicare în limba română

a) Încercuiește imaginile în a căror denumire se află sunetul „a”.


b) Scrie în cerc litera corespunzătoare sunetului inițial al obiectelor din fiecare imagine.
Încercuiește litera corespunzătoare sunetului final.
Reprezintă grafic silabele cuvintelor sugerate de imagini.

B E V R Ă S P R E O L U

Trasează doar literele pe care le auzi:

Realizează corespondența literelor mici și mari de tipar:

A R Ș M E N Ț B U

ș a r m ț b e u n

Se dă textul:

Roberta și Ciprian sunt elevi în clasa întâi. Ei se întorc de la


școală. Intră în casă repede.
a) Încercuiește toate literele mari de tipar din text. Scrie numărul lor în caseta alăturată:

b) Taie cu o linie oblică următoarele litere mici de tipar: ă, i, n.

Unește cuvântul cu imaginea corespunzătoare:

ȘCOALĂ creion

penar GUMĂ

CAIET

Ascultă propoziția. Scrie in casetă câte cuvinte are propoziția. Ilustrează (în chenarul de mai jos) prin desen
propoziția ascultată.

Trasează 6 elemente grafice pe care le-ai făcut în clasa pregătitoare:


TEST DE EVALUARE PREDICTIVĂ
COMUNICARE ÎN LIMBA ROMÂNĂ
Data:
Clasa: I A
Învăţător: Alecu Ionela-Sanda
Aria curriculară: Limbă şi comunicare
Disciplina: Comunicare în limba română

Competențe specifice:
Cs1 – identificarea sunetelor (inițiale/finale) dintr-un cuvânt, a silabelor și a cuvintelor din
propoziții rostite rar și clar;
Cs2 – trasarea elementelor grafice si a contururilor literelor;
Cs3 – recunoașterea unor cuvinte uzuale, din universul apropiat, scrise cu litere mari și
mici de tipar;
Cs4 – identificarea semnificației unui mesaj scurt, rostit clar și rar;

Itemi de evaluare:
Cs1: I1: identificarea sunetului inițial și final din anumite cuvinte date; reprezentarea
grafică a silabelor din cuvintele sugerate de imagini;
I6: identificarea cuvintelor dintr-o propoziție rostita rar și clar de către învățătoare;
Cs2: I2: trasarea literelor corespunzătoare sunetelor rostite clar și rar de către
învățătoare;
I7: scrierea elementelor grafice studiate în clasa pregătitoare;
Cs3: I3: realizarea corespondenței între literele mari si mici de tipar;
I4: identificarea literelor mari de tipar; recunoașterea literelor ă, i, n;
I5: punerea în corespondență a cuvintelor cu imaginile corespunzătoare,
reprezentând obiecte din universul apropiat;
Cs4: I6: reprezentarea prin desen a propoziției ascultate (Irina udă florile.)

Item Foarte bine Bine Suficient


1. Încercuiește 3 imagini ale Încercuiește 2 imagini ale Încercuiește o imagine a
a) căror denumiri conțin căror denumiri conțin cărui denumire conține
sunetul ”a”; sunetul ”a”; sunetul ”a”;
b) Identifică sunetele Identifică sunetele Identifică sunetul inițial
inițiale ale cuvintelor inițiale ale cuvintelor al unui cuvânt sugerat de
suegrate de cele 4 suegrate de 2-3 imagini o imagine și scrie litera
imagini și scrie literele și scrie literele corespunzătoare;
corespunzătoare; corespunzătoare;
c) Recunoaște literele Recunoaște literele Recunoaște litera
corespunzătoare corespunzătoare corespunzătoare
sunetelor finale ale sunetelor finale ale sunetului final al unui
celor 4 cuvinte sugerate cuvintelor sugerate de 2- cuvânt sugerat de o
de imagini; 3 imagini; imagine;
d) Reprezintă grafic silabele Reprezintă grafic silabele Reprezintă grafic silabele
a 4 cuvinte; a 2-3 cuvinte; unui singur cuvânt;
2. Trasează corect literele, Trasează literele, Trasează literele,
urmărind modelul; depășind ușor conturul depășind atât conturul,
acestora; cât și liniatura spațiului
destinat scrierii;
3. Realizează Realizează Realizează corespondența
corespondența a cel corespondența a cel a cel puțin 2 litere mici și
puțin 8 litere mici și mari puțin 5 litere mici și mari mari de tipar;
de tipar; de tipar;
4. Încercuiește 4 litere de Încercuiește 3 litere de Încercuiește 2 litere de
a) tipar; tipar; tipar;
b) Taie cu o linie oblică cel Taie cu o linie oblică cel Taie cu o linie oblică cel
puțin 12 litere (ă, i, n); puțin 9 litere (ă, i, n); puțin 5 litere (ă, i, n);
5. Unește 5 cuvinte cu Unește 3-4 cuvinte cu Unește 1-2 cuvinte cu
imaginile imaginile imaginile
corespunzătoare; corespunzătoare; corespunzătoare;
6. Identifică numărul de Identifică numărul de Nu identifică numărul de
cuvinte din propoziția cuvinte cu puțin sprijin cuvinte și ilustrează
ascultată și ilustrează din partea învățătoarei și parțial propoziția;
prin desen; ilustrează prin desen
propoziția ascultată;
7. Trasează cel puțin 6 Trasează cel puțin 4 Trasează cel puțin 2
elemente grafice elemente grafice elemente grafice studiate
studiate în clasa studiate în clasa în clasa pregătitoare;
pregătitoare; pregătitoare;
Nr. Crt. Numele și prenumele elevului I1 I1 I1 I1 I2 I3 I4 I4 I5 I6 I7
a) b) c) d) a) b) T
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.