Sunteți pe pagina 1din 2

RAPOARTE ŞI PROPORŢII

TEST 1

1. Determinaţi raportul numerelor: a) 3 şi 5; b) şi ; c) 22 · 32 · 5 şi 23 · 33 · 5.

2. Calculaţi ştiind că şi
3. Verificaţi dacă numerele 2; 5; 10 şi 4 formează o proporţie . Dar 1; 3; 2 şi 5 ?
4. Dacă , calculaţi ab – 3.

5. Dacă şi yz=36, aflaţi x.

6. Dacă , calculaţi 5 – .
7. Determinaţi x şi y dacă au suma 10 şi sunt direct proporţionale cu 2 şi 3 .
8. Dacă , calculaţi .

9. Dacă , aflaţi şi .
10. Trei muncitori termină o lucrare în 10 zile. În câte zile termină lucrarea 6
muncitori ?
11. Dacă 4 caiete costă 20 lei, aflaţi cât costă 3 caiete.
12. Pe o hartă cu scara 1 : 500 000, distanţa între două oraşe este de 8 cm. Aflaţi
distanţa reală.
13. Aflaţi numerele a, b, c ştiind că sunt direct proporţionale cu 2; 3; 5 şi că
2ab + 3bc – ac = 423.

RAPOARTE ŞI PROPORŢII
TEST 2

1. Determinaţi raportul numerelor: a) 7 şi 5; b) şi ; c) 32 · 53 · 7 şi 33 · 52 · 7.

2. Calculaţi ştiind că şi .
3. Verificaţi dacă numerele 3; 5; 10 şi 6 formează o proporţie . Dar 2; 3; 4 şi 5 ?
4. Dacă , calculaţi xy – 2.

5. Dacă şi cd = 25, aflaţi a.

6. Dacă , calculaţi + 3.
7. Determinaţi x şi y dacă au suma 14 şi sunt direct proporţionale cu 3 şi 4 .
8. Dacă , calculaţi .

9. Dacă , aflaţi şi
10. Patru muncitori termină o lucrare în 10 zile. În câte zile termină lucrarea 5
muncitori ?
11. Dacă 3 caiete costă 21 lei, aflaţi cât costă 4 caiete.
12. Pe o hartă cu scara 1 : 600 000, distanţa între două oraşe este de 5 cm. Aflaţi
distanţa reală.
13. Aflaţi numerele a, b, c ştiind că sunt direct proporţionale cu 2; 3; 5 şi că
2ab + 3bc – ac = 423.