Sunteți pe pagina 1din 6

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CHIȘINĂU

PROGRAMUL
acțiunilor și manifestărilor cultural-artistice organizate în contextul
Sărbătorii Naționale „Limba Noastră”
Data Ora Locul desfășurării Denumirea manifestării Descrierea programului Organizatori
Responsabil de
eveniment
29.08.2022 09.00- Sala de lectură, Vernisarea expozițiilor cu genericul: Expoziție de lucrări literare Direcția Cultură,
18.00 bd. Dacia, nr. 20 „Moldova – vatra doinelor străbune” B.M. „B.P. Hasdeu”,
și „Român Centrul Academic
mi-i neamul, românesc mi-i Internațional Eminescu
graiul…”
29.08.2022 11.00 CCCT „Vatra”, Activitate cultural-artistică cu Participă copii de la CCCT „Vatra”. Direcția Generală pentru
str. Ion Pelivan, nr. 15 genericul: „Limba Noastră – În program: Protecția Drepturilor
sărbătoare a identității și demnității - Recital de poezii și opere literare Copilului,
naționale” DPDC Buiucani
30.08.2022 10.00 CCCT „Codrii”, Activitate cultural-artistică cu Participă copii de la CCCT „Codrii”. Direcția Generală pentru
str. Sarmizegetusa, nr. 6 genericul: „Limba Noastră-i numai În program: Protecția Drepturilor
cântec” - Recital de poezii și opere literare Copilului,
- Program de muzică Pretura sectorului Botanica
30.08.2022 12.00 CCCT „Andrieș”, Activitate cultural-educativă cu Participă copii de la CCCT „Andrieș”. Direcția Generală pentru
str. Drumul Viilor, nr. genericul: „Limba Noastră-i graiul În program: Protecția Drepturilor
42/3 pâinii” - Recital de poezii și opere literare Copilului,
Muzeul de Istorie a
orașului Chișinău
30.08.2022 13.00 CCCT „Atlant”, Activitate cultural-artistică cu În program: Direcția Generală pentru
str. Romană, nr. 19/1 genericul: „Limba Noastră-i o - Recital de poezie Protecția Drepturilor
comoară” Copilului,
DPDC Râșcani
30.08.2022 13:00 Scuarul CAI Eminescu, Spectacol cu genericul: „Limba Recital de poezie și cântec cu Direcția Cultură,
bd. Dacia, nr. 20 română – casă a ființei noastre” participarea Cenaclului „Vocea B.M. „B.P. Hasdeu”,
generațiilor”. Centrul Academic
Eveniment moderat de Ștefan Eminescu,
Sofronovici Pretura sectorului Botanica
30.08.2022 13:30 Sala de lectură, Lecție publică cu genericul: „Mihai În program: Direcția Cultură,
bd. Dacia, nr. 20 Eminescu: Nu noi suntem stăpânii - Informații despre volumele B.M. „B.P. Hasdeu”,
limbii, Ci limba e stăpâna noastră” eminescologilor cu privire la Limba Centrul Academic
Română și lexicul ei Eminescu,
- Rolul lui Mihai Eminescu în Pretura sectorului Botanica
dezvoltarea limbii române literare
30.08.2022 14:00 Sala de lectură, Simpozion „Ion Melniciuc – străjer Participă specialiști în domeniu limbii și Direcția Cultură,
bd. Dacia, nr. 20 al limbii române” - Comemorarea a literaturii române B.M. „B.P. Hasdeu”,
5 ani de eternitate, 26 martie 1941- Invitați: Centrul Academic
17 august 2017 (in memoriam) Andrei Crijanovschi - profesor Eminescu,
universitar; Pretura sectorului Botanica
Lidia Vrabie, doctor; cercetător științific;
Alexei Axan - profesor;
Ana Onică, pedagog, scriitoare;
Ștefan Sofronovici, scriitor.
30.08.2022 14:00 Biblioteca Centrală, Lansarea volumului „Maria Participă lingviști notorii și bibliotecari Direcția Cultură,
bd. Ștefan cel Mare și Cosniceanu în slujba numelui B.M. „B.P. Hasdeu”
Sfânt, nr. 148 corect”: monografie bibliografică
31.08.2022 10.00 Grădina Publică „Ștefan Depunere de flori la Monumentul Participanți: Scriitori, oameni de Direcția Cultură,
cel Mare și Sfânt” lui Ștefan cel Mare și Sfânt cultură, artiști, oficialități, elevi Uniunea Scriitorilor din
Republica Moldova

31.08.202 10.10 Grădina Publică „Ștefan Depuneri de flori pe Aleea În program: Teo Chiriac, președintele Direcția Cultură,
cel Mare și Sfânt”, Clasicilor (toate busturile) Uniunii Scriitorilor din Moldova, Uniunea Scriitorilor din
Aleea Clasicilor Arcadie Suceveanu, Republica Moldova
Vladimir Beșleagă, Ion Hadârcă
Participanți: Scriitori, oameni de
cultură, artiști, oficialități, elevi etc.

31.08.2022 10.30 Grădina Publică „Ștefan Program muzical – literar cu În program: Direcția Cultură
cel Mare și Sfânt”, genericul ,,Odă Limbii Române” Interpreți de muzică ușoară autohtoni;
Havuzul Recitaluri de muzică și poezie ale
etniilor
Recital de poezie dedicate poetului Gr.
Vieru;
Recital de muzica populară:
Orchestra Municipală de Muzică
Populară
Frații Advahov
Soliști: Zinaida Julea, Nicolae Glib,
Doina Sulac, Mihai Ciobanu, Fetele din
Botoșani

31.08.2022 11.00 Scuarul ,,M. Eminescu” Spectacol muzical-literar cu În program: Pretura sectorului Centru,
bd. Ștefan cel Mare și genericul „Odă Limbii Materne” - Recital de poezie și cântec Direcția Generală
Sfînt - Vernisarea expoziției de opere literare Educație, Tineret și Sport
cu genericul: „O altă limbă mai frumoasă
nu-i...”
- Participă:
Centrul de creație a copiilor „Floarea
Soarelui”
31.08.2022 11.00 Parcul ,,Alunelul”, Manifestare cultural-artistică cu În program: Pretura sectorului Buiucani
str. Calea Ieșilor genericul: „Mai frumoasă limbă nu- - Interpreți de muzică din țară
i”
31.08.2022 11.00 Scuarul „Feciorilor Program cultural-artistic cu În program: Pretura sectorului Râșcani,
Patriei – Sfântă genericul: „Dulce și frumoasă-i - Recital de poezie și opere literare Direcția Generală
Amintire”, limba mea de acasă” Participă: Educație, Tineret și Sport
str. Miron Costin - Copii de la Centrul de Activitate
Extrașcolară „Curcubeul”
31.08.2022 12:00 Filiala „O. Ghibu”, Întâlnire cu personalități cu Invitat special: Vlad Pâslaru, dr. hab., Direcția Cultură,
Str. Nicolae Iorga, nr. 21 genericul: profesor universitar, cercetător științific B.M. „B.P. Hasdeu”
„Limba Noastră cea Română” principal la Academia de Științe a
Moldovei.
31.08.2022 12.00 Sala panoramică, Vernisarea expoziției și recital de Participă copiii de la Centrul Comunitar Direcția Cultură,
str. A. Mateevici, nr. poezie cu genericul: „Limba noastră „Andrieș”, sectorul Râșcani. Muzeul de Istorie a
60A – graiul pâinii” Orașului Chișinău
31.08.2022 12.00 Î.M. Casa Limbii Omagiu luptătorilor pentru În program: Întreprinderea Municipală
Române „Nichita renașterea națională și afirmarea - Lansarea cărții „Terasa galbenă” de A. Centrul de Cultură şi
Stănescu”, statalității limbii Suceveanu. Asistenţă Didactică „Casa
str. M. Kogălniceanu, 90 române în Republica Moldova - Lansarea unui nou număr al revistei Limbii Române”
„Limba Română”.
- Vernisarea expoziției de pictură a
elevilor Liceului de Arte „Igor Vieru”
- Recital de poezie în interpretarea
elevilor de la Școala de Artă „ Alexei
Stârcea” și a studenților de la cursurile de
limba română pentru alogeni, organizate
de Casa Limbii Române „Nichita
Stănescu”.
La acțiune vor participa scriitori,
jurnaliști, cadre didactice, studenți și
elevi.
31.08.2022 12.00- Sala de festivități a Gala Laureaților Festivalului În program: Pretura sectorului Ciocana,
15.00 preturii sectorului Internațional de Poezie „Renata - Recital de poezie susținut de către Uniunea Internațională a
Ciocana, Verejanu”, ediția a IX-a laureații festivalului din România, Oamenilor de Creație
bd.Mircea cel Bătrân, nr. Ucraina și Moldova
4/3 - Decernarea premiilor
Invitați: poeți, compozitori, declamatori
31.08.2022 12.00 DPDC Ciocana, Lecție publică cu genericul: În program: Direcția Generală pentru
str. Mircea cel Bătrân, „Promotorul limbii române – - Informații despre volumele Protecția Drepturilor
nr. 16 Alecu Russo” promotorului Copilului,
- Rolul lui Alecu Russo Pretura sectorului Ciocana
31.08.2022 13.30 Academia de Științe a Inaugurarea lucrărilor celei de-a XI- Cuvânt de deschidere: acad.Mihai Direcția Cultură,
Moldovei, a ediții a Congresului Mondial al Cimpoi. B.M. „B.P. Hasdeu”,
Sala Azurie, Eminescologilor. Parteneri: Academia de Științe a Centrul Academic
Bd. Ștefan cel Mare și Omagierea acad. Mihai Cimpoi la a Moldovei, Academia Română, Primăria Eminescu,
Sfânt, nr. 1 80-a aniversare Comunei Dumbrăveni.
31.08.2022 14.00- Terasa Uniunii Lansări de carte În program: Uniunea Scriitorilor din
16.00 Scriitorilor din Moldova - „’20. Antologie de poezie tânără din Republica Moldova
str. 31 august 1989, nr. Basarabia”, autor: Lucia Țurcanu
98 - Volumul de poezie „Terasa galbenă”,
autor: , Arcadie Suceveanu
31.08.2022 15.00 Sala cu coloane, Lansarea cărții: „În slujba numelui Vorbitori: Mariana Harjevschi, Lidia Direcția Cultură,
Bd. Ștefan cel Mare și corect” de Maria Cosniceanu Kulikovschi, Aurelia Hanganu, Viorica B.M. „B.P. Hasdeu”
Sfânt, nr. 148 Răileanu, Gheorghe Budeanu, Marcela
Mardare, Cecilia Melniciuc Ioan Ciuntu,
Elena Ungureanu
31.08.2022 15.15 Bustul poetului Alecu Depunere de flori la bustul poetului Participă: Pretura sectorului Ciocana,
Russo, Alecu Russo - Oameni de creație, laureații Festivalului Direcția Generală
str. Alecu Russo, nr. Internațional de Poezie „Renata Educație, Tineret și Sport
65/1 Verejanu”
- Centrul de creație a copiilor „Ghiocel”
31.08.2022 16.00 Parcul ,,Sarmizegetusa”, Spectacol muzical-literar cu - Gala laureaților Festivalului - concurs Pretura sectorului Botanica
str. Sarmizegetusa genericul: „Odă plaiului și Limbii „Vocea generațiilor”
Române” - Program de muzică populară:
Ansamblurile etnofolclorice „Doina” și
„Codrenii”
31.08.2022 19:00- Parcul Catedralei Spectacol poetic- muzical cu În program: Direcția Cultură
19:40 Mitropolitane genericul: „Suntem în cuvânt și-n Promovarea poeziei autohtone:
toate...’’ Ninela Caranfil - actriță, Artistă
Emerită;
Andrei Sochircă – actor;
Ioana Isac – poetesă, creație proprie;
Jelescu Nicolae - actor;
Maria Pilchin – critic literar (creație
proprie);
Aldea Teoorovici Orchestra
Soliști: Cristofor Aldea Teoorovici,
Natalia Barbu, Cătălin Josan

SECRETAR INTERIMAR Adrian TALMACI


AL CONSILIULUI

S-ar putea să vă placă și