Sunteți pe pagina 1din 4

PROIECT DIDACTIC

GRUPA: MARE
Prof înv preșc: NARIŢĂ GABRIELA

DOMENIUL ȘTIINȚE
ACTIVITATEA: Activitate matematică
TEMA: ,,Caută vecinii”
TIPUL DE ACTIVITATE: Consolidare şi verificare
FORMA DE REALIZARE: Joc didactic
SCOPUL ACTIVITĂŢII: Consolidarea şi verificarea deprinderii de a găsi vecinul mai mic
sau mai mare al unui număr, în limitele 1 – 10.
OBIECTIVE OPERAŢIONALE:

a) cognitiv – informaţionale:
- să compare numerele şi să determine vecinii numerelor;
- să determine locul fiecărui număr în şirul numeric;
- să raporteze corect numărul la cantitate;
- să recunoască cifrele de la 1 la 10;
- să compare grupele pentru a putea stabili vecinii;

b) psiho – motorii:
- să rezolve sarcinile fişei;
- să mânuiască materialele puse la dispoziţie stabilind locul fiecărui număr în raport
cu ,,vecinii”;

c) afective:
- să-şi coordoneze acţiunile în colectiv;
- să recepteze afectiv regulile jocului;
- să participe activ în interesul echipei din care face parte;

METODE ŞI PROCEDEE: conversaţia, explicaţia, exerciţiul, problematizarea, expunerea,


convorbirea, observaţia, brainstorming-ul;
MATERIAL DIDACTIC FOLOSIT:
a) demonstrativ: flanelograf, jetoane, mascotă, cifre, imagini;
b) distributiv: buline, cifre, jetoane pentru fiecare echipă, fişe de evaluare individuală,
carioci, stimulente, surprize;
SARCINA DIDACTICA:Găsirea numărului mai mare sau mai mic cu o unitate şi chiar două
unităţi faţă de numărul dat.
REGULILE JOCULUI: Copiii împărţiţi în două echipe,,FLORI” şi ,,ALBINE” îşi
adresează întrebări unii altora. Conducătorul de joc de la o echipă ridică un jeton şi cere
copilului de la cealaltă echipă să caute vecinul mai mic şi mai mare al numărului înscris pe
jeton. Dacă copii răspund corect primesc un punct, vor fi aplaudaţi, încurajaţi de coechipieri.
Pe rând echipele îşi adresează întrebări. Va câştiga echipa care a căutat corect ,,vecinii” şi are
mai multe puncte.
ELEMENTE DE JOC: mânuirea materialului, aplauzele, întrecerea, închiderea şi
deschiderea ochilor, stimulente;
MATERIAL BIBLIOGRAFIC: ,,Programa activităţilor instructiv
- educative în grădiniţa de copii”
,, Jocuri didactice matematice”-
îndrumător metodic

DURATA: 35- 40 minute.

Evaluare
Evenimentul Conţinutul Strategii (instru-
didactic ştiinţific didactice mente şi
indicatori)
1.Organiza- - pregătesc materialele necesare;
rea jocului - aşez scăunelele în formă de semicerc;
- împart colectivul în două
echipe: ,,ALBINELE” şi ,,FLORILE”;
- distribui fiecărui copil câte un jeton
marcat cu însemnul echipei;

2.Captarea Se realizează cu ajutorul


atenţiei răţuştei ,,MAC-MAC” care s-a rătăcit şi - expunerea
nu mai ştie unde locuieşte. Copii trebuie
s-o ajute să ajungă acasă. - conversa-ţia
3.Anunţarea ,,Copii, astăzi la activitate matematica
jocului şi a ne vom juca un joc numit ,,CAUTĂ
obiectivelor VECINII”. Voi trebuie să fiţi foarte
atenţi pentru a descoperi corect vecinii. - expunerea
4.Reactuali- La flanelograf se vor completa cifrele şi
zarea grupele care lipsesc în limitele 1-10. - observaţia
cunoştinţe-lor Se va număra în şir crescător apoi
descrescător în limitele 1-10.
Se va număra din doi în doi începând cu - conversaţia Evaluare
cifra 1 apoi cu cifra 2. iniţială

-problematizarea
5.Desfăşura- a) Explicarea jocului.
rea jocului.
Conducătorul jocului anunţă ca MAC- - explicaţia
MAC locuieşte pe strada FLORILOR la
numărul 3.Copilul din această echipă
care are numărul 3 îl va lua pe MAC-
MAC în braţe şi cere celeilalte echipe să
,,CAUTE VECINII”. Dacă vecinii sunt
găsiţi corect echipa va primi un punct. Evaluare
Apoi MAC-MAC locuieşte pe - demonstraţia continuă
strada ,,ALBINELOR” la numărul 5.
Copilul care are acest număr îl va lua pe
MAC-MAC în braţe şi va cere celeilalte
echipe să caute vecinii. Dacă vecinii ,,Caută
sunt găsiţi corect şi această echipă va vecinii!”
primi un punct.
Va câştiga echipa care are mai multe - conversaţia
puncte.

b) Jocul de probă.

Se verifică în ce măsură copiii şi-au


însuşit regulile stabilite
.
c) Executarea jocului.

Se urmăreşte ca la joc să participe toţi


copiii, regulile stabilite să fie respectate
de toţi participanţii, sarcinile să fie - demonstraţia
corect îndeplinite, să se folosească un
limbaj adecvat.
Se stimulează buna dispoziţie şi
întrecerea între copii. Răspunsurile
corecte vor fi punctate şi aplaudate de
cele două echipe. Cele spuse vor fi - exerciţiul
prezentate pe un panou cu buzunare.

COMPLICAREA JOCULUI ŞI
REALIZAREA FEED-BAK-ULUI

,,Ograda cu animale”

Material: un panou cu buzunare pe care


se aşează grajduri numerotate de la 1 la
10. În fiecare grajd locuieşte câte un -problematizarea
animal sau pasăre domestică.
Desfăşurare: pe echipe. Un copil din
echipa FLORILOR alege un număr de la
1 la 10.Cere unui copil din echipa
adversă să menţioneze cine locuieşte la
acel număr şi care sunt vecinii mai mici Evaluare
şi mai mari cu o unitate sau doua. Dacă continuă
copilul din echipa adversă răspunde
corect primeşte un punct şi echipa lui
preia conducerea jocului. - exerciţiul
-problematizarea

Fiecare copil va primi o fişă de evaluare.


6. Obţinerea Se dau - explicaţia
performanţei indicaţii pentru rezolvarea sarcinilor Evaluare
fişei. Se urmăreşte rezolvarea sumativă
individuală a sarcinilor.
Evaluarea fişelor se face împreună cu - exerciţiul ,,Rezolvă
copiii. fişa!”
7.Încheierea Voi face aprecieri asupra modului de
jocului. desfăşurare al activităţii. Se va desemna
echipa câştigătoare. Pentru buna
desfăşurare voi oferii copiilor buline şi
răţuşca MAC-MAC le oferă copiilor
dulciuri.

S-ar putea să vă placă și