Sunteți pe pagina 1din 5

Secretariatul Parlamentului Republicii Moldova

Extras din Registrul de evidentă a cadourilor admisibile


Trimestrul III, a. 2022

Nr. Nr. Data, luna Numele, Numele, Descrierea Descrierea Descrierea cadoului Valoarea Decizia luată Soarta cadoului
de de și anul prenumele prenumele relației împrejurărilor admisibil de piață a în raport cu (se indică, după
ord înreg predarii beneficiarului persoanei/ (personală, în care a fost cadoului cadoul caz, returnat
cadoului primit cadoul admisibil (se beneficiarului,
ine istra denumirea profesională) admisibil
admisibil, admisibil indică una returnat
re al instituției, care a dintre (lei)
funcția deținută dintre cele trei beneficiarului
cado oferit cadoul beneficiar și decizii luate ca urmare a
admisibil
ului persoană/ de Comisie* răscumpărării
instituția precum și sau trecut în
(denumirea), numărul și gestiunea
care a oferit data organizației
procesului publice**) și
cadoul
verbal) data
admisibil
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1. 173. 05.07.2022 Igor Grosu, Dumitru Chiriță, Profesională În cadrul Farfurie din ceramică, 85,00 Art. 22 pct. 3 Primit cu
Președintele Președintele întrevederii din decor tradițional lit. b) al transmiterea
Parlamentului Autorității 05 iulie 2022 Horezu, diametru 16 cm, Regulamentului, ulterioară în
Republicii Naționale de desfășurată în în cutie colorată gestiunea
proces-verbal
Moldova Reglementare în incinta muzeului
Domeniul Parlamentului nr. 10 din Parlamentului/
Energiei din RM 08.07.2022 Transmis în
România muzeu, proces -
verbal de
predare-primire
nr. 5 din
29.07.2022

2. 174. 05.07.2022 Igor Grosu, Dumitru Chiriță, Profesională În cadrul Set 4 suporturi de 160,00 Art. 22 pct. 3 Primit cu
Președintele Președintele întrevederii din pahare Țăranul Român, lit. b) al transmiterea
Parlamentului Autorității 05 iulie 2022 din plută, dim. 9 x 9 cm, Regulamentului, ulterioară în
Republicii Naționale de desfășurată în produs fabricat în gestiunea
proces-verbal
Moldova Reglementare în incinta România muzeului
Domeniul Parlamentului nr. 10 din Parlamentului/
Energiei din RM 08.07.2022 Transmis în
România muzeu, proces -
verbal de
1
Nr. Nr. Data, luna Numele, Numele, Descrierea Descrierea Descrierea cadoului Valoarea Decizia luată Soarta cadoului
de de și anul prenumele prenumele relației împrejurărilor admisibil de piață a în raport cu (se indică, după
ord înreg predarii beneficiarului persoanei/ (personală, în care a fost cadoului cadoul caz, returnat
cadoului primit cadoul admisibil (se beneficiarului,
ine istra denumirea profesională) admisibil
admisibil, admisibil indică una returnat
re al instituției, care a dintre (lei)
funcția deținută dintre cele trei beneficiarului
cado oferit cadoul beneficiar și decizii luate ca urmare a
admisibil
ului persoană/ de Comisie* răscumpărării
instituția precum și sau trecut în
(denumirea), numărul și gestiunea
care a oferit data organizației
procesului publice**) și
cadoul
verbal) data
admisibil
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
predare-primire
nr. 5 din
29.07.2022

3. 175. 05.07.2022 Igor Grosu, Dumitru Chiriță, Profesională În cadrul Album „The Danube 400,00 Art. 22 pct. 3 Primit cu
Președintele Președintele întrevederii din Delta. The Paradise lit. b) al transmiterea
Parlamentului Autorității 05 iulie 2022 among the Waters”, pag. Regulamentului, ulterioară în
Republicii Naționale de desfășurată în 175, format: 24 x 29 cm, gestiunea
proces-verbal
Moldova Reglementare în incinta ISBN 9789731805337 bibliotecii
Domeniul Parlamentului nr. 10 din Parlamentului/
Energiei din RM 08.07.2022 Transmis în
România bibliotecă,
proces - verbal
de predare-
primire nr.6 din
16.09.2022

4. 176. 11.07.2022 Igor Grosu, Delegația Profesională În cadrul Butoni de manșetă 850,00 Art. 22 pct. 3 Primit cu
Președintele Comitetului întrevederii din realizați din chihlimbar lit. b) al transmiterea
Parlamentului pentru afaceri 11 iulie 2022 baltic natural, dim. 20 x Regulamentului, ulterioară în
Republicii externe din desfășurată în 14 mm, certificat de gestiunea
proces-verbal
Moldova cadrul Seimas- incinta calitate și origine, amb. muzeului
ului Republicii Parlamentului în cutie din piele cu nr. 11 din Parlamentului/
Lituania RM logotipul Seimas-ului 13.07.2022 Transmis în
Republicii Lituania muzeu, proces -
verbal de
predare-primire
nr. 5 din
29.07.2022

5. 177. 04.08.2022 Igor Grosu, Federația Profesională În cadrul Tricou de culoare 900,00 Art. 22 pct. 3 Primit cu
Președintele Moldovenească evenimentului galbenă, stil sport, cu lit. b) al transmiterea

2
Nr. Nr. Data, luna Numele, Numele, Descrierea Descrierea Descrierea cadoului Valoarea Decizia luată Soarta cadoului
de de și anul prenumele prenumele relației împrejurărilor admisibil de piață a în raport cu (se indică, după
ord înreg predarii beneficiarului persoanei/ (personală, în care a fost cadoului cadoul caz, returnat
cadoului primit cadoul admisibil (se beneficiarului,
ine istra denumirea profesională) admisibil
admisibil, admisibil indică una returnat
re al instituției, care a dintre (lei)
funcția deținută dintre cele trei beneficiarului
cado oferit cadoul beneficiar și decizii luate ca urmare a
admisibil
ului persoană/ de Comisie* răscumpărării
instituția precum și sau trecut în
(denumirea), numărul și gestiunea
care a oferit data organizației
procesului publice**) și
cadoul
verbal) data
admisibil
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Parlamentului de Fotbal de înmânare a imprimeul stemei Regulamentului, ulterioară în
Republicii distincțiilor din Republicii Moldova, proces-verbal gestiunea
Moldova partea simbolului FMF și nr. 12 din muzeului
Parlamentului inscripția „Moldova – 04.08.2022 Parlamentului/
Republicii țară mică, inimă mare” , Transmis în
Moldova ambalat în sticlă muzeu, proces -
Selecționatei organică verbal de
Naționale de predare-primire
Fotbal pe Plajă nr. 7 din
din 04 august 30.09.2022
2022

6. 178. 22.08.2022 Igor Grosu, Serviciul Român Profesională În cadrul Medalie din aliaj de zinc 1000,00 Art. 22 pct. 3 Primit cu
Președintele de Informații întrevederii din acoperită cu aur, cu lit. b) al transmiterea
Parlamentului 17 august 2022 emblema Serviciului Regulamentului, ulterioară în
Republicii desfășurată în Român de Informații gestiunea
proces-verbal
Moldova incinta reprodusă pe aversul muzeului
Parlamentului medaliei, cu semnătura nr. 13 din Parlamentului/
RM directorului, diametru 20.09.2022 Transmis în
60 mm, amplasată în muzeu, proces -
cutie de culoare albastră verbal de
din catifea predare-primire
nr. 7 din
30.09.2022

7. 179. 22.08.2022 Igor Grosu, Serviciul Român Profesională În cadrul Stilou Montblanc 11500,00 Art. 22 pct. 3 Primit cu
Președintele de Informații întrevederii din Meisterstuck Gold - lit. b) al transmiterea
Parlamentului 17 august 2022 Coated Regulamentului, ulterioară în
Republicii desfășurată în gestiunea
proces-verbal
Moldova incinta muzeului
Parlamentului nr. 13 din Parlamentului/
RM 20.09.2022 Transmis în

3
Nr. Nr. Data, luna Numele, Numele, Descrierea Descrierea Descrierea cadoului Valoarea Decizia luată Soarta cadoului
de de și anul prenumele prenumele relației împrejurărilor admisibil de piață a în raport cu (se indică, după
ord înreg predarii beneficiarului persoanei/ (personală, în care a fost cadoului cadoul caz, returnat
cadoului primit cadoul admisibil (se beneficiarului,
ine istra denumirea profesională) admisibil
admisibil, admisibil indică una returnat
re al instituției, care a dintre (lei)
funcția deținută dintre cele trei beneficiarului
cado oferit cadoul beneficiar și decizii luate ca urmare a
admisibil
ului persoană/ de Comisie* răscumpărării
instituția precum și sau trecut în
(denumirea), numărul și gestiunea
care a oferit data organizației
procesului publice**) și
cadoul
verbal) data
admisibil
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
muzeu, proces -
verbal de
predare-primire
nr. 7 din
30.09.2022

8. 180. 22.08.2022 Igor Grosu, Serviciul Român Profesională În cadrul Pix și stilou cu peniță, 190,00 Art. 22 pct. 3 Primit cu
Președintele de Informații întrevederii din amplasate în cutie lit. b) al transmiterea
Parlamentului 17 august 2022 neagră cu inscripția Regulamentului, ulterioară în
Republicii desfășurată în „Patriarhia Română” gestiunea
proces-verbal
Moldova incinta muzeului
Parlamentului nr. 13 din Parlamentului/
RM 20.09.2022 Transmis în
muzeu, proces -
verbal de
predare-primire
nr. 7 din
30.09.2022

9. 181. 16.09.2022 Igor Grosu, Joel Lion, Profesională În cadrul Hamsa – obiect de decor 1900,00 Art. 22 pct. 3 Primit cu
Președintele Ambasadorul întrevederii din confecționat din metal, lit. b) al transmiterea
Parlamentului nerezident al 14 septembrie placat cu argint, lucrat Regulamentului, ulterioară în
Republicii Statului Israel în 2022 manual, prod. gestiunea
proces-verbal
Moldova Republica desfășurată în HAZORFIM muzeului
Moldova incinta nr. 13 din Parlamentului/
Parlamentului 20.09.2022 Transmis în
RM muzeu, proces -
verbal de
predare-primire
nr. 7 din
30.09.2022

4
Nr. Nr. Data, luna Numele, Numele, Descrierea Descrierea Descrierea cadoului Valoarea Decizia luată Soarta cadoului
de de și anul prenumele prenumele relației împrejurărilor admisibil de piață a în raport cu (se indică, după
ord înreg predarii beneficiarului persoanei/ (personală, în care a fost cadoului cadoul caz, returnat
cadoului primit cadoul admisibil (se beneficiarului,
ine istra denumirea profesională) admisibil
admisibil, admisibil indică una returnat
re al instituției, care a dintre (lei)
funcția deținută dintre cele trei beneficiarului
cado oferit cadoul beneficiar și decizii luate ca urmare a
admisibil
ului persoană/ de Comisie* răscumpărării
instituția precum și sau trecut în
(denumirea), numărul și gestiunea
care a oferit data organizației
procesului publice**) și
cadoul
verbal) data
admisibil
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
10. 182. 16.09.2022 Igor Grosu, Prof. Dr. Profesională În cadrul Farfurie decorativă de 890,00 Art. 22 pct. 3 Primit cu
Președintele Mustafa Șentop, întrevederii din porțelan, pictată lit. b) al transmiterea
Parlamentului Președintele 15 septembrie manual, prod. Gural Regulamentului, ulterioară în
Republicii Marii Adunări 2022 Porselen, diametru 38 gestiunea
proces-verbal
Moldova Naționale a desfășurată în cm, amplasată în cutie muzeului
Turciei incinta din piele de culoare nr. 13 din Parlamentului/
Parlamentului roșie 20.09.2022 Transmis în
RM muzeu, proces -
verbal de
predare-primire
nr. 7 din
30.09.2022

11. 183. 20.09.2022 Viorel Barda, Hamad Rashid Profesională În cadrul creării Tricou în ramă cu logo- 1400,00 Art. 22 pct. 3 Primit cu
deputat în Al – Athba, Grupului de ul Campionatului lit. b) al transmiterea
Parlamentul Însărcinat cu prietenie Mondial de Fotbal Regulamentului, ulterioară în
Republicii afaceri al interparlamentar „FIFA World Cup Qatar gestiunea
proces-verbal
Moldova Ambasadei între Statul Qatar 2022”, dim. ramă muzeului
Statului Qatar în și Republica 80 x 90 cm nr. 13 din Parlamentului/
Republica Moldova 20.09.2022 Transmis în
Moldova muzeu, proces -
verbal de
predare-primire
nr. 7 din
30.09.2022

S-ar putea să vă placă și