Sunteți pe pagina 1din 2

Conf. dr.

Nicoleta Vintilă Master Fiscalitate, Impozitarea veniturilor persoanelor fizice


SUPORT SEMINAR 4

VENITURI DIN AGRICULTURĂ. VENITURI DIN PREMII ȘI JOCURI DE NOROC.


VENITURI DIN TRANSFERUL PROPRIETĂȚILOR IMOBILIARE.
VENITURI DIN STRĂINĂTATE.

1. Gheorghe Petrea, având domiciliul în județul Brăila, desfășoară individual, în cursul anului fiscal curent, o serie de
activități agricole, despre care se cunosc următoare informații:
➢ cultivă grâu pe o suprafață de 50.000 m2 și legume (roșii și castraveți) în spații protejate (seră) a căror suprafață
totală este de 6.000 m2;
➢ crește animale: 40 de oi și 4 vaci.
Stabiliți impozitul pe venit datorat de contribuabil pentru acest exercițiu fiscal, considerând că acesta nu valorifică
produsele prin intermediul unei cooperative (terenul agricol cultivat este localizat pe teritoriul județului Brăila; pentru
calcule se vor folosi normele de venit prezentare cu titlu de exemplificare în suportul de curs).
Impozit = 10% * (3 * 272 + 0,4 * 1720 + 2 * 309) = .....

2. Petre Zaharia realizează următoarele venituri:


➢ câştigă de la același cazino, sumele brute de 20.000 euro în martie, respectiv 110.000 euro în octombrie;
martie: VB = 20000 * 5 = 100.000; Impozit = 667,5 + 16% * (100.000 – 66750) = 5.987,5
oct: VB = 110.000 * 5 = 550.000; Impozit = 61.187,5 + 25% * (550.000 – 445.000) = 87.437,5
➢ câştigă prin tragere la sorţi la o tombolă un premiu în sumă brută de 2.000 lei în septembrie (tombola este
organizată de o companie producătoare de bere).
Impozit = 10% * (2.000 – 600) = 140 lei
Stabiliţi impozitul datorat pentru aceste venituri.

3. Mihaela Petrescu deţine în patrimoniul personal mai multe proprietăţi imobiliare, iar în anul curent vinde două dintre
acestea, şi anume:
• un apartament (dobândit prin succesiune în urmă cu 5 ani) pentru care încasează suma de 150.000 euro;
Impozit = 3% * (150.000 EUR * 5 – 450.000) = 9.000 lei
• un teren în suprafaţă de 20.000 m2, achiziţionat în urmă cu 2 ani cu 30 euro/m2; preţul de vânzare este de 20
euro/m2.
Impozit = 3% * (20 EUR * 5 * 20.000 mp – 450.000) = 46.500 lei
Stabiliţi impozitul pe venit datorat în fiecare situaţie.

4. Irina Ciobanu, persoană fizică română, vinde în cursul anului curent următoarele bunuri din patrimoniul personal:
➢ în luna februarie: un apartament la preţul de 80.000 euro; apartamentul era deţinut în proprietate de 2 ani;
Valoare tranzactie = 80.000 * 5 = 400.000 < 450.000 → impozit = 0
➢ în luna august: un teren cu pășune la preţul de 70.000 lei; terenul a fost deţinut în proprietate timp de 1 an;
Impozit = 0
➢ în luna octombrie: o casă la preţul de 220.000 euro; casa a fost deţinută în patrimoniul personal timp de 10 ani;
Impozit = 3% * (220.000 EUR * 5 – 450.000) = 19.500 lei
➢ în luna noiembrie: un autoturism pentru care încasează suma de 24.000 lei, pe care l-a deținut în proprietate
timp de 6 ani.
Venit neimpozabil
Determinaţi impozitul pentru veniturile din transferul bunurilor deținute în patrimoniu. Stabiliți maniera de declarare
și plată a acestor impozite.
Conf. dr. Nicoleta Vintilă Master Fiscalitate, Impozitarea veniturilor persoanelor fizice
5. Ernest Stoicescu, persoană fizică cu domiciliul în România, a obţinut în exercițiul fiscal curent următoarele categorii
de venituri:
• din România: venit net anual din activităţi independente în sumă de 120.000 lei, persoana a efectuat plăţi de
7.000 lei în timpul anului, în contul impozitului aferent acestui venit;
Impozit datorat = 10% * 120.000 = 12.000 lei
Impozit de plata = 12.000 – 7.000 = 5.000 lei
• din statul A: venit brut în sumă de 16.000 euro din închirierea unei locuinţe pe care a moştenit-o în urmă cu doi
ani, pentru care a plătit impozit de 3.000 euro în ţara de origine a venitului;
Impozit datorat in RO (venit din A) = 10% * 16.000 * 5 * 60% = 4.800 lei
Credit fiscal = min (4.800; 3.000 * 5) = min (4.800; 15.000) = 4.800 lei
Impozit de plata in RO = 4.800 – 4.800 = 0 lei
• din statul B: venituri din dividende în sumă de 5.000 euro, pentru care i-a fost reţinut un impozit calculat cu o
cotă proporţională de 10%;
Venitul se declara → Nu se impoziteaza in RO
• din statul B: venituri din dobânzi în sumă de 600 euro, pentru un depozit de economii la termen, venit scutit de
impozit în statul B.
Venitul se declara → Nu se impoziteaza in RO
România are încheiate convenții de evitare a dublei impuneri cu statele în care domnul Stoicescu realizează venituri,
iar impozitele plătite în străinătate au fost stabilite prin aplicarea prevederilor acestor convenții (metoda prevăzută
pentru evitarea dublei impuneri: metoda creditării pentru veniturile din statul A, respectiv metoda scutirii pentru
veniturile din statul B).
Să se determine impozitul de plată în România, pentru veniturile realizate în ţară şi în străinătate, aferente exercițiului
fiscal curent. Precizați obligațiile declarative ale contribuabilului în acest caz.

S-ar putea să vă placă și