Sunteți pe pagina 1din 6

PROIECT DE ACTIVITATE DIDACTICĂ

UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT: Școala Gimnazială Nr.1 Derna

Grădiniţa cu program normal nr.3 Sacalasău vechi

EDUCATOARE: Nicoruț Adela Teodora

NIVEL: I

DATA: 19.01.2023

GRUPA: Boboceilor (grupa combinată)

TEMA ANUALĂ DE STUDIU: ”CÂND, CUM ȘI DE CE SE ÎNTÂMPLĂ?”

TEMA PROIECTULUI: ” Iarna și bucuriile ei”

TEMA SĂPTĂMÂNII: ”În împărăția iernii !”

TEMA ZILEI: ”Regatul de gheață”

CATEGORIA DE ACTIVITATE: Domeniul științe (Matematică) Joc didactic

TIPUL ACTIVITĂŢII: Consolidare de cunoștințe, priceperi și deprinderi

FORMA DE ORGANIZARE: Frontal și pe grupe


SCOPUL ACTIVITĂŢII: Consolidarea număratului în limitele 1-9, operarea cu cifre şi numere în aceste limite pe baza consolidării
deprinderilor de muncă intelectuală, recunoastere, identificare, ordonare după criteriul dat, completarea cifrelor care lipsesc
compunerea şi descompunerea numărului dat.

DIMENSIUNI ALE DEZVOLTĂRII:

COMPETENȚE VIZATE:

OBIECTIVE OPERAȚIONALE:

O 1: Să numere corect in limitele1-9;

O 2: Să raporteze numărul la cantitate;

O3 : Să identifice corect vecinii cifrelor, stabilind locul fiecăruia in şirul numeric;


O 4 : Să identifice corect locul obiectelor în şirul dat, folosind numeralul cardinal;

O 5 : Să rezolve sarcinile scrise pe ouă;

O6 : Să compună şi să descompună un număr dat;

SCOPUL JOCULUI: Verificare și consolidare capacității de recunoaștere și de denumire a cifrelor si a vecinilor acestora

CONȚINUTUL JOCULUI: Recunoașterea, ordonarea și valorificarea cifrelor în diverse situații și sarcini

SARCINA DIDACTICĂ: Consolidarea număratului în limitele 1-9, formarea raţionamentului ipotetico-deductiv prin rezolvarea
sarcinilor

REGULLE JOCULUI: Copiii vor fi împărțiți în două echipe și vor primi pe rând sarcini matematice, fiecare sarcină va fi punctată
cu un ecuson iar echipa care strange cele mai multe ecusoane câștigă.

Copiii respectă ordinea intrării în joc, răspund când sunt solicitaţi, rezolvă sarcinile cerute.

La propunerea educatoarei, copilul numit extrage o sarcină din coșuleț ;

Toţi copiii sunt atenţi pentru a corecta eventualele greşeli.

Răspunsurile corecte sunt aplaudate şi recompensate la final cuo gustare dulce.

ELEMENTELE DE JOC: aplauze, sarcini, coșulețe, ecusoane, numere.

STRATEGII DIDACTICE:

RESURSE UMANE: educatoare și copii

METODE ŞI PROCEDEE: conversația, explicația, demonstrația, exercițiul

MIJLOACE DE ÎNVĂŢĂMÂNT : cosulețe, sarcini, plansă, cartonașe grupe, cartonașe numere.

MODALITĂȚĂ DE EVALUARE: continuă și finală


DURATĂ:20-25 min

BIBLIOGRAFIE:

• Repere metodologice pentru consolidarea achizițiilor din anul școlar 2019-2020: Educație timpurie – nivel preșcolar, Editura
Didactică și Pedagogică S.A

• Curriculum pentru învăţământul preşcolar, Editura Copyright, Bucureşti, 2019

• Activitatea integrată în grădiniţă-ghid metodic, Ed. DPH, Bucureşti, 2008.

• Suport pentru explicarea și înțelegerea unor concepte și instrumente cu care operează curriculum pentru educație timpurie, 2019

Desfăşurarea activității

Nr. Eveniment Metode și Mijloace Forme de Evaluare


crt didactic Activitatea didactică procedee didactice organizare

1. Momentul Se asigură condițiile necesare pentru buna desfășurare a activității, precum


organizatoric aerisirea sălii de grupă, aranjarea mobilierului și pregătirea materialului
didactic. Conversația
2. Captarea Prietenii din Regatul de gheață ne-au adus un joc distractiv și ne invită să îl Conversația
atenției jucâm împreună.

3. Anunțarea În cadrul jocului copiii își vor forma și consolida noțiuni de ordin
temei și a matematic în conformitate cu nivelul lor de înțelegere. Întrebările având Conversație
obiectivelor diverse niveluri de dificultate.
Voi trebuie să fiți atenți și să răspundeți corect la întrebările adresate.
4. Reactualizarea Haideți să ne aducem aminte de cifrele noastre. Conversația
cunoștințelor Cine știe să numere corect ?
Cine le poate recunoaște?
5. Dirijarea Voi explica modul în care se va desfăşura jocul.
învățării Se execută jocul de probă respectând cerinţele. Va fi solicitat un copil Conversația
care va pune în corespondenţă elementele cerute. Explicația
Copiii vor executa exerciţii de punere in corespondenţă si pentru fiecare Demonstrația
răspuns corect vor fi răsplătiţi cu aplauze. Exercițiul
PROBA 1
- Numără crescător de la 1 la 9.
- Numără descrescător de la 9 la 1.
- Numără crescător de la 1 la 9 din doi în doi.
- Care sunt vecinii numărului 2?
- Așază pe tablă atăția bulgărași câte îți arată cifra.
- Aşază în cutiuță atâția fulgișori câte ferestre are castelul.
- Aşază lângă copac atâtea veverițe câte alune vezi pe jos.
- Hrăneşte cerbii din poiană dându-le fiecăruia câte un smoc de iarbă
proaspătă.
PROBA 2
- Așază în poiană 2 omuleți de zăpadă și un un brăduleț
- Completează pe fulgul de nea cifrele care lipsesc.
- Spune pe a câta casă se află o zăpadă.
- Mută fulgul pe a cincea piatră.
- Cum se numește operația prin care punem la un loc anumite obiecte?
- Cum se numeste operatia prin care luam anumite obiecte dintr-un numar
mai mare? Dar semnul acesteia?
PROBA 3
-Numără câte caprioare sunt în poiană. Caută în coşuleţ cifra
corespunzătoare şi aşaz-o lângă ei.
- Număra câte pietricele pe masă şi așază lângă ele cifra corespunzătoare.
-Adună de pe masă fulgișorii, numărăi si așază lângă ei cifra
corespunzătoare.
- Aşază lângă grupa țurțurilor cifra corespunzătoare.
PROBA 4 - Caută în coşuleţ un fulg de culoarea rosie şi așază-l pe a doua
casă.
- Caută în coşuleţ un fulg de culoare albastră şi așază-l pe a patra casă.
6. Obținerea Complicarea jocului
performanței -Numără câți reni au rămas fara mâncare și dă-le deoparte. Conversația
- Într-un coş sunt 5 fulgi. Câți fulgi mai trebuie adăugați să fie 7? Explicația
- Într-un coș erau 8 bulgări de zăpadă, iar 2 le-a mâncat Olaf. Câte au Exercițiul
rămas?
- Elsa a vopsit 4 bulgări de zăpadă roșii si 2 bulgări galbene. Câți bulgări a
vopsit în total?

7. Asigurarea Sarcinile au fost rezolvate iar prietenii din Regatul de Gheață sunt foarte Conversația
retenției și a fericiți. Olaf le mulţumeste copiilor pentru ajutorul primit. După finalizarea
transferului cerințelor vom fixa titlul jocului și sarcina acestuia.
Copii, cum s-a numit jocul pe care l-am jucat noi astăzi? - În ce a constat
jocul?
8. Evaluarea Se fac aprecieri generale și individuale asupra răspunsurilor date, apoi vor Conversația
fi recompensați cu surpriza dulce de la Olaf și prietenii lui pentru efortul
depus.

S-ar putea să vă placă și