Sunteți pe pagina 1din 2

UNIVERSITATEA TRANSILVANIA DIN BRAOV

FACULTATEA DE PSIHOLOGIE I TIINELE EDUCAIEI


DEPARTAMENTUL PENTRU PREGTIREA PERSONALULUI DIDACTIC

PORTOFOLIUL PENTRU EVALUARE LA:

MODULUL PEDAGOGIC NIVEL I


DISCIPLINELE:
FUNDAMENTELE PEDAGOGIEI
TEORIA I METODOLOGIA CURRICULUM-ULUI
An universitar 2010 - 2011

DATE DE IDENTIFICARE A CURSANTULUI:


NUMELE I PRENUMELE: ..
FACULTATEA: ..
SPECIALIZAREA:
GRUPA: ..

Titular de curs: Lector univ. dr. COCAN CORNELIA


Seminar: Prep. univ. TOMOZII SIMONA

CUPRINS
Tema nr. 1. .. pag. .
Tema nr. 2. .. pag. .
Tema nr. 3. .. pag. .
Tema nr. 4. .. pag. .
Tema nr. 5. .. pag. .