Sunteți pe pagina 1din 30

Lista lui Secu cre[te: Cei 84 de securi[ti de pe lista Doinei Cornea

24 feb. 1 mart. 2004 Anul XIV nr. 8 (637) 24 feb. 1 mart. 2004 28 + 4 pagini 15.000 lei

Atentat cu bomb` sexy, la Penitenciarul Ia[i

Iubita primarului Maz`re sufer` din amor la pu[c`rie


s ` p t ` m \ n a l d e m o r a v u r i g r e l e

Mi[eLIE sau lovitur` de staff?

Pe umerii [i pe epole]ii cui pl\nge v`duva Roberts

ine-i Lia Roberts? Cu cine e? Cu cine a fost? Cum se face c` cei cu care a fost nu mai s\nt? Nu mai s\nt deloc? Dac` nu mai s\nt, c\]i bani i-au l`sat Liei cei ce nu mai s\nt? Ce face Lia cu ei? D` [i la al]ii? Ce caut` \n Romnia? Cine o ajut`? S\nt oameni buni cei care o ajut`? De ce o ajut` ni[te oameni r`i? Toate aceste \ntreb`ri \[i afl` r`spunsul \n ancheta Academiei Ca]avencu din num`rul acesta. Pofti]i la cetit!

Pagina 3

rimarul Constan]ei, Radu Maz`re, este un personaj \n general omnipotent. Face sport; parcuri municipale; f\nt\ni arteziene; se plimb` cu iahtul; pune ab]ibilduri cu el \n[u[i pe autobuze; intr` \n PSD; se ia de g\t cu consilierii din partid c`rora le face ni[te propuneri pe care, culmea, ei \[i iau libertatea de a le refuza; [i, peste toate, \[i face timp s` ias` la discoteca lui cu gagici tinere [i inaccesibile electoratului de r\nd. Despre cel pu]in una dintre acestea, Nicoleta Ungureanu, fost manechin [i, culmea culmilor, gardian la Penitenciarul Ia[i, \n cele ce urmeaz` \n

Micky, Adi [i Priboi ne trag ]ara \napoi

Pagina 17

Trenu-n gar` patineaz`, ]ara nu se integreaz`


S` fie foarte clar: s\ntem \n continuare pe drumul cel bun. Trenul integr`rii nu e deraiat! Doar l-am \nclinat noi ni]el ca s` cad` corup]ii. ...Iar ceferi[tii str`ini s` nu ne mai ]in` nou` lec]ii despre acceleratul reformelor! C` c\nd construiau ei g`ri c\t catedralele, noi f`ceam pav`z` la por]ile Orient Expres-ului cu vitejii no[tri bagaji[ti. Aveam cel mai rapid serviciu de lustragii din toat` Europa!

Haide]i, domnule comisar UE, chiar a[a, s` ne da]i 32 de amendamente pentru \ncetinire de vitez`, nesemnalizarea corup]iei [i acordarea de prioritate Bulgariei? |mi pierd p\inea [i am [i io ni[te copii acas` de \nfiat ilegal. N-am putea s` ne \n]elegem [i noi ca oamenii? Hai, bre, c` ai [i matale copii... Cum, n-ai? Da te-ar interesa?

T
V`z\nd c` Europa ne-a schimbat macazul, grupul de cioc`nari de pe linia Bucure[ti-Bruxelles a tras fr\na la trenul Integr`rii ca s` urineze pe toate semnalele negative ale Comisiei

academia CA}AVENCU
Nr. 8, 24 feb. 1 mart. 2004

DEMNITARII SPUN P`i bine, [efu, LUCRURI TR~sNITE ai dat autostrada


Bra[ov-Bor[ la americani f`r` s`-mi spui [i mie? P`i, ce autostrad` e aia care nu trece [i pe la mine pe la ]ar`, unde am io at\ta teren asfaltabil de v\nzare? Trebuia s`-mi dai un bip [i te sunam io \napoi de pe telefonul de servici ca s` nu vorbe[ti pe banii Guvernului.

Anun] pe bune
Faptul c` Romnia st` la cheremul investitorilor risc` s` ne lase cu senza]ia c` suntem chiar ni[te terchea-berchea, c` suntem un popor burt` verde. Ei bine, uite c` romnul are totu[i atta brum` de generozitate \nct e dispus s` le dea papuci investitorilor. Papuci \n de[ert. O nou` edi]ie a expedi]iei Cu papucii \n de[ert se preg`te[te s` transporte ma[ini din Bucure[ti la Dakar. Pentru cine, cu cine, pe unde [i cnd pute]i afla miercuri, 3 martie, la ora 18, \n pub-ul La Belle Epoque, din Pia]a Doroban]i. Unde sunte]i invita]i nu la bere belgian`, ci la conferin]a de pres` a organizatorilor.

Brfe, [menuri, [u[anele


al Constan]ei, zis [i care-i problema?, a NNNPrimarul Maz`redragoste fa]`trecut la PSD nu dintr-o mare de social-democra]ia lui N`stase [i Mitrea, ci dintr-o necesitate care frizeaz` PNA-ul. Tactica partidului de guvern`mnt e una generalizat` politic, eliminnd cu consecven]` to]i oamenii cinsti]i din cursa administrativ`. Altfel spus, cum e vreun primar cu ceva bube prin acte, hop, e trt la PSD. Dac` nu, unde-i va sta capul \i vor sta [i dosarele. A[adar, profilul oamenilor partidului de guvern`mnt devine unul foarte specializat: complicitatea \mpotriva legii. |n timp ce cu Romnia se d`dea de p`mnt la Bruxelles, Adrian N`stase era \n China cu o delega]ie destul de bizar` ca reprezentativitate etnic` pentru o ]ar` european` (un rrom de afaceri [i o chinezoaic` de biznis, so]ie de persoan` important`). Scopul a fost unul politico-financiar, c-a[a-i \n politica mare: pu]in` Interna]ional` Socialist` merge [i cu ni[te mari plasamente financiare private. Chestiunea schimb`rii ministrului Rodica St`noiu s-a tran[at: omul lui Iliescu din fruntea Justi]iei lui Iliescu r`mne \n post pe motiv c` N`stase nu trebuie s` controleze chiar [i Justi]ia \n ]ara asta; trebuie s-o controleze [i Pre[edintele. Iar N`stase s` se mul]umeasc` cu banii. |n plus de asta, coana Rodica [tie prea multe. Omul care trebuia s` vin` la conducerea ministerului era deputatul Ion Neagu, avocat ce-a ap`rat ni[te infractori de toat` frumuse]ea, iar cnd vrei s` scapi un infractor, nici nu [ti]i de ce este \n stare un avocat. A[adar, la Justi]ie r`mnem cu sinistra pre[edintelui [i cu monitorizarea Europei. Cel care a administrat \n toate cele lume[ti afacerea Tutunului Romnesc cu toate penalele sale consecin]e este nimeni altul dect decoratul Fran]ei, Micky {p., care, la partid, este mai

NN

A[ez`m\ntul cultural

Lacomul Micky [i nes`tulul Ady explic\ndu-i novicelui Alex Athanasiu filosofia lor de pr`dat bugetul: la noi \n partid conteaz` cum te-mbraci fiindc`, vorba aia, hiena \l face pe om
puternic [i mai pu]in expus ca la guvern, cu toate c` tare r`u i-a p`rut c` n-a putut prelua cancelaria premierului. Dar asta e, unii cu gloria, al]ii cu [paga. Iar Mu[etescu cu ancheta. Gheorghi]` Iona[cu este profesor doctor [i decanul Facult`]ii de Silvicultur` din Bra[ov. Se laud` cu o oper` de 3.000 de pagini, care sunt compilate de la al]i autori, neindica]i \n bibliografie, dup` modelul patentat de Beuran. A avut o ascensiune tipic` oric`rui aparatcik produs pe b`ncile UTC-ului [i PCR-ului. A fost recompensat de autorit`]ile postcomuniste cu pre[edin]ia comisiei care acord` licen]ele de func]ionare pentru firmele de exploatare a lemnului din Romnia, care au \nsemnat 12 ani de jaf [tiin]ific al resurselor forestiere. Vadim Tudor n-a f`cut armata, de[i biografia lui oficial` men]ioneaz` c` a absolvit o [coal` militar` de ofi]eri \n rezerv`, \n anul 1975. |n schimb, s-a travestit \n uniforma de soldat \n acela[i an, lng` gardul unei unit`]i militare din Bucure[ti [i a f`cut o poz`-document, cu o pu[c` mitralier` \n mn`, cu care se laud` la nun]i, botezuri [i \nmormnt`ri. |n 1975, Vadim Tudor lucra ca ziarist la Romnia liber`, de unde a fost dat afar` pentru plagiat, pentru a a fi angajat la Agen]ia Agerpres. Treaba cu a[a-zisa [coal` militar` i-a aranjat-o frate-s`u, Marcu Tudor, actualment deputat PRM, care \n perioada aceea era ofi]er \n cadrul Direc]iei de Informa]ii a Armatei. Acum vreo dou` s`pt`mni, ministrul Justi]iei se preg`tea de o vizit` la Tribunalul Bucure[ti, institu]ie condus` cu mn` de fier de prietena sa Maria Huza. A trimis \nainte Inspec]ia Judec`toreasc`, probabil \n chip de buzdugan, ca s` vad` dac` mi[c` cineva \n front prin tribunal. Venind vremea protocolului, pre[edintele Huza a lansat subordona]ilor invita]ia de a contribui cu ceva lei pentru prnzul inspectorilor. Cum sumele oferite au fost oferite mai mult la mi[to, adic` 10.000, maximum 50.000, s-a enervat [i a pl`tit din buzunar toat` consuma]ia. La urma urmei, oamenii au dreptate: vremea meselor tov`r`[e[ti a trecut, iar propriul stomac e mai aproape de corp dect c`ma[a inspectorului. Acciduzzu Legend` N brf` pentru care nu b`g`m mna-n foc NN brf` cu parfum de credibilitate NNN brf`-beton

NNN

(BULETINUL ACADEMIEI) (BULETINUL ACADEMIEI)


R E DAC}IA: {tefan AGOP AN {tefan AGOPIIAN IIon BARBU on BARBU Secretar general de redac]ie: Mar us BOR}EA Mariius BOR}EA Doru BU{CU Redactor-[ef: Doru BU{CU Doru COSTEA Trebi juridice: Doru COSTEA R`zvan CUCU R`zvan CUCUII Marius DR~GHICI Birou Investiga]ii: Marius DR~GHICI Florin IARU Consilier tehnic: Florin IARU A n ONESCU Alliin IIONESCU Eugen STODOR Eugen IISTODOR Cornel IVANCIUC {ef Birou Investiga]ii: Cornel IVANCIUC August n JULEA Augustiin JULEA Octav MARDALE Redactor artistic: Octav MARDALE Liviu MIHAIU Redactor-[ef adj.: Liviu MIHAIU Ioan T. MORAR {ef Birou Externe: Ioan T. MORAR {ef Birou Distrac]ii-Amuzament: V ore MO}OC Viiorell MO}OC Drago[ MU{AT Drago[ MU{AT Bogdan PETRY Grafician: Bogdan PETRY Dan STANCIU Secretar de redac]ie: Dan STANCIU Iulian T~NASE Birou Investiga]ii: Iulian T~NASE Mircea TOMA {ef Birou Social-Politic: Mircea TOMA Alexandru C~UTI{, Reporteri: Alexandru C~UTI{, Gabr e DROGEANU Dan e GOACE Gabriiell DROGEANU,, Daniiell GOACE,, C`t` n MATE A exandru V~RZARU C`t`lliin MATEII,, Allexandru V~RZARU {ef Sec]ie Moravuri U[oare: Drago[ VAS LE Drago[ VASIILE Sorin VULPE General Manager: Sorin VULPE [i cititorii no[tri, care s\nt la fel de inteligen]i ca noi.

NNN

NN

NNN

NNN

Bula demnitarului
CATEGORIA

Alexandru ULEA Marketing Director: Alexandru ULEA ulea@catavencu.ro Delia DR~GU{IN Promotion Manager: Delia DR~GU{IN delia@catavencu.ro Laura IV~NCIOIUPR&Events Manager: Laura IV~NCIOIUIIONII}~ ON }~ laura@catavencu.ro Roxana BODEA Traffic Manager: Roxana BODEA roxana.bodea@catavencu.ro 2002 Concept Multimedia Design: 2002 Concept Multimedia V ad ARGH R & F or n ARU Vllad ARGHIIR & Flloriin IIARU Corina M|}~ Tehnoredactare: Corina M|}~ Comenzi publicitare la Comenzi publicitare la Publimedia International Publimedia International Mircea Ionescu Mircea Ionescu director publicitate 021.305.32.40 021.305.32.40 mircea.ionescu@mpg.ro mircea.ionescu@mpg.ro DIFUZARE prin NDC Group 2000 , DIFUZARE prin NDC Group 2000 SRL, Tel.: 021.205.72.00; Tel.: 021.205.72.00; Fax: 021.223.21.00 Fax: 021.223.21.00 Abonamente prin Rodipet S.A. Abonamente prin Rodipet S.A. Nr. de catalog 2002 sau direct Nr. de catalog 2002 sau direct la la Academia Ca]avencu ADRESA REDAC}IEI: ADRESA REDAC}IEI: Bulevardul Regina Elisabeta 7-9, etaj 6, Bulevardul Regina Elisabeta 7-9, etaj 6, Sector 2, Bucure[ti Sector 2, Bucure[ti Tel.: 314.02.35; 314.02.38; 314.02.39 Tel.: 314.02.35; 314.02.38; 314.02.39 Fax: 314.02.58 Fax: 314.02.58 ISSN 1221-5597 ISSN 1221-5597 Tip`rit la Tipografia Tip`rit la Tipografia Romnia liber`
Biroul Romn de Audit al Tirajelor a eliberat Certificatul de Audit pentru revista Academia Ca]avencu \n conformitate cu Standardele Interna]ionale de Audit

MIGRA}IA DE LIBERTATE

CATEGORIA

VIPU{CA DE V|N~TOARE

Cristian Popescu-Piedone Gheorghe Filip (comisar(inspector, prim`ria sectoru- [ef, IPJ Ialomi]a): Dac` nu v` lui 6): Microbii migreaz` nu voi scoate unghiile, s` nu-mi stau numai \n chilo]ii doamnei zice]i mie Filip! V` bate]i joc de Filip? sau ai domnului. Sta]i s` vede]i ce v` face CATEGORIA Filip!

Emile, s` recunoa[tem c` ne-a fost greu s` tr`im o s`pt`m\n` cu 400.000 lei. E drept, nu ne compar`m cu pesedi[tii, c` `[tia oric\t ar avea nu se mai satur`. Da roag`-te la Dumnezeu [i mul]ume[te-i c` e[ti \n Parlament, chiar [i \n Opozi]ie. C` afar` nu-i de tr`it pe vremurile astea...

DIN PU}UL FL~M|NZIRII

Emil Boc (deputat PD): ORA |NCHIDERII, Ca s` supravie]uie[ti \n ziua de ULTIMA COMAND~ azi, \n Romnia, trebuie s` fii Nicolae V`c`roiu (pre[eori matematician, ori magician. dintele Senatului): Domnule Popa, dac` nu vre]i s` v` dau CATEGORIA afar`, lua]i loc!

CATEGORIA

PASS MEDIA

Ion Iliescu (pre[edintele Romniei): aceast` presiune care vine din partea unor grupuri de interese mediatizate prin mijloace media.
CATEGORIA

CATEGORIA

O S~PT~M|N~ SPAL~ PE ALTA


Emanoil Savin, (pre[edinte PSD Bu[teni): C\[tig`torii vor primi gratuit c\te un week-end de [ase zile la hotel.

ACESTE CUVINTE NE DOARE

Internet: Internet: http://www.catavencu.ro E-mail: E-mail: office@catavencu.ro


academia@catavencu.ro marius.bortea@catavencu.ro

Fevronia Stoica (senator CATEGORIA PSD): De ce s` dezechilibr`m EMIL BOBU un sistem creat de Dumnezeu, Ion Iliescu (pre[edintele drumul care a dat pe lumea asta femeia Romniei): S` nu uit`m c` Lia Roberts (candidat la me[te schimbare. Trebuie s` mergem spre [i b`rbatul? \ntr-un proces exist` dou` p`r]i Pre[edin]ia Romniei): Eu m` numesc Lia Roberts, dar Est spre Vest. S` mergem cu pe pozi]ii divergente. ceea ce facem noi aici se nu- picioarele \nainte, s` ne urm`m

Dup` o cur` de \nfometare suportat` benevol la sugestia Jurnalului Na]ional, actuala opozi]ie, spre deosebire de fosta Conven]ie, semneaz` un contract mai realist: Contractul de 20 de kile (\n minus) cu gastronomia

|ntunericitul

unora le place jaful

academia CA}AVENCU
Nr. 8, 24 feb. 1 mart. 2004 Mi-am clarificat \n sf\r[it strategia electoral`: \l conving pe Iliescu s-o lase pe Nina [i s` se c`s`toreasc` cu mine. S\nt sigur` c` mo[u ar pune botu la \nc` un mandat, fie el [i numai de pre[edinte-consort. |ns` tare mi-e fric` s` nu-i toarne \n ureche vreun consilier vigilent, gen Talpe[ sau Opaschi, c` am mai \ngropat doi b`tr\nei superbi la via]a mea.

O fantom` LIE-DIE la Cotroceni?


B\rfitorul lui Clinton caut` clien]i romni
Dick Morris e la fel ca vedetele de la Cerbul de Aur, vin la noi dup` ce [i-au tr`it traiul [i [i-au risipit m`laiul, cnd mai ciupesc un ban cu bruma de glorie care le-a mai r`mas. n acest moment, marele strateg american este ntr-o sc`dere de credibilitate la Washington. Apari]ia volumului de memorii semnat de Hillary Clinton i-a mai tras lui Dick Morris un bobrnac, fosta Prim` Doamn` neavnd cuvinte m`gulitoare pentru fostul prieten al so]ului ei. Realizarea cea mai mare a lui Dick Morris este contribu]ia la victoria lui Bill Clinton n fa]a lui Bush senior. Partea nasoal` [i ruptura dintre Bill [i Dick a intervenit n urma unui scandal de pres` care a ar`tat c` Morris avea leg`tur` cu o prostituat`, Sherry Rowlands, c`reia, ca s` se dea mare, i povestea discu]iile cu Clinton [i chiar o l`sa s` asculte conversa]iile secrete. Discursurile preg`tite pentru Hillary Clinton ajunseser` s` fie citite n premier` de aceast` Sherry. Cnd s-a aflat toat` t`r`[enia, Bill Clinton i-a ntors definitiv spatele, iar Dick Morris a nceput s` critice administra]ia pe care a servit-o s` ajung` la putere. Deh, t`rie de caracter. ncepnd cu acest scandal, credibilitatea lui Dick Morris a sc`zut [i el [i-a c`utat de lucru pe afar`, prin alte ]`ri, profitnd doar de o parte din CV-ul s`u, adic` de realiz`rile de pn` la scandalul cu prostituata. n preajma alegerilor din 2000, Dick Morris a fost consultat, prin Victor G`etan, de Virgil M`gureanu n leg`tur` cu candidatura ridicol` la pre[edin]ie a lui Marian Munteanu. I-a spus c` nu are nici o [ans` [i, prin urmare, nu au mai b`tut palma. Dar americanul a mai avut contacte de tain` [i cu alte for]e politice. Chiar a furnizat un scenariu de succes: finala Iliescu-Vadim. Beneficiile din aceast` final` au fost clare: Ion Iliescu a devenit salvatorul na]iunii [i toat` lumea bun`, speriat` de perspectiva c[tigului lui Vadim, s-a dus s`-l voteze! din SUA, care ar putea promite marea cu sarea. C` oricum nu ajunge pre[edinte [i nu trebuie s`-[i ]in` promisiunile! O femeie ar ob]ine voturi de la electoratul feminin [i de la naivii pro-occidentali din tab`ra Stolojan. C` naivi pro-occidentali nu se prea g`sesc n tab`ra lui N`stase. Asta ca s` v` servim, n acela[i pre], [i pu]in` analiz` politic`! O campanie profesionist` o poate aduce pe candidata respectiv` la un 7 procente, ceea ce poate stabili, n clasamentul final, locul trei pentru Stolojan. Femeia din SUA a fost deja identificat` n persoana doamnei Lia Roberts, despre care vom vorbi n ultima parte a articolului. Pentru c` pn` atunci v` prezent`m un alt personaj-cheie al acestei afaceri, o mai veche cuno[tin]` a revistei noastre, Victor G`etan. dintre oamenii de care s-a ata[at G`etan dup` 89 a fost Dumitru Mazilu. Nu [tim dac` a fost o rela]ie personal` sau una, s` zicem, institu]ional`! Dar a ncercat s` intre [i pe sub pielea lui Corneliu Coposu, reu[ind s` p`c`leasc` ni[te oameni. De altfel, exist` ni[te scrisori ale Seniorului n care acesta afirm` clar c` Victor G`etan este un mincinos [i c` tot ce a declarat n numele s`u s\nt pure inven]ii. Le putem aduce la proces! Apoi, G`etan a trecut meteoric [i prin tab`ra v`tra[ilor, fiind prieten cu senatorul PUNR Adrian Mo]iu [i f`cnd lobby \n SUA pentru Gheorghe Funar. Dar luptnd [i mpotriva ambasadorului Alfred Moses, dac` v` mai aduce]i aminte. A[a cum, n zilele noastre, Dick Morris a pornit o campanie mpotriva lui Michael Guest. Nu [tim pe ce cale au ajuns s` se mprieteneasc` G`etan cu Morris, dar cartea ultimuMic test de inteligen]` medie lui, ap`rut` recent la editura ziarului Ziua, a fost prefa]at` de 1. Securitatea a trimis mul]i primul. oameni afar`, nainte de 89, pentru diverse ac]iuni, cu diverse Gerontofilia acoperiri. Una dintre cele mai salveaz` Romnia? bune acoperiri pentru un infiltrat este, trebuie s` o recunoa[Ei, ace[ti doi oameni s\nt tetem, o galerie de art`. E un loc melia campaniei electorale a public, poate veni oricine, poate doamnei Lia Roberts, care a aservi de c`su]` po[tal` [i, de nun]at c` va arunca n lupt` 15 asemenea, de casierie. Tran- milioane de dolari. Deci, cu att zac]iile cu tablouri pot ascunde ar cump`ra ea voturile romfoarte bine fluxuri de bani. Ce nilor. Oare e vorba de o simpl` mai, o galerie de art` e o exce- inabilitate prin apari]ia n disculent` cas` conspirativ`. Victor ]ie a sumei sau e vorba de o mi[G`etan are o galerie de art` n care inten]ionat`, ca s` ameWashington, Galeria Alex, un- ]easc` adversarii? Sf`tuit`, prodeva ntr-o zon` bun`. Pentru babil, de [efii de campanie, Lia concluzia corect` ve]i ob]ine Roberts a [i spus c` vor veni atacinci puncte! curi din partea PSD. Aceste rn2. Visul de aur al oric`rei duri nu s\nt un atac PSD! S\nt agen]ii de spionaj (chiar [i al doar un efort de a n]elege mai spionajului romnesc) este s` bine resorturile acestei candiplaseze un pion n miezul clasei daturi. O dat` ie[it` n arena politice din ]ara-]int` [i, astfel, public`, doamna Lia Roberts tres` aib` acces la diversele infor- buie s` spun` despre ea absolut ma]ii pe care nu le-ar putea ob- tot. Cum a f`cut banii, ce drum ]ine n alt mod. Sau chiar s` poat` a parcurs pn` aici, tot, absolut influen]a, ntr-o oarecare m`- tot. {i, mai ales, dac` nainte de sur`, decizia politic` din ]ara res- 89 a activat n vreo organiza]ie a pectiv`. S` reu[e[ti s` determi- exilului sau a fost pur [i simplu ni c`s`toria unui agent de-al t`u adormit`. {i, mai ales, ce rol a cu fiica unui om politic ame- avut ex-amantul ei, Gelu Voican rican este un vis! Victor G`etan Voiculescu, \n plecarea ei din este c`s`torit cu Eleanor Ken- 1979, la un an dup` defectarea nelly, fiica fostei membre a Con- generalului Pacepa?! Nu trebuie gresului SUA, Barbara Kennelly. s`-i mai spunem noi uzan]ele, {i aici ave]i ocazia s` c[tiga]i doar tr`ie[te n SUA, acolo unde cinci puncte dac` ajunge]i la transparen]a n campanii e maxim`! Sigur, e explicabil` prima concluzia corect`! c`s`torie cu un cet`]ean ameriG`etan [i face oare can, voia s` plece din ]ar` [i s` c`l`toreasc`. Nu conta c` domnumai datoria? nul Arnold era un om mult mai Cu punctele n buzunar, mer- n vrst` dect ea, dragostea nu gem mai departe. n mediul ro- cunoa[te obstacole. R`mas` mnesc din Washington, G`etan v`duv`, doamna Lia, nc` tn`r` este cunoscut drept un tip tulbu- [i nelini[tit`, s-a orientat tot spre re, fost lobbyst iliescian imediat un om n vrst`. Joseph Grier dup` Revolu]ie, lupt`tor, aproape Roberts, veteran din al doilea la propriu, mpotriva disiden]ilor r`zboi mondial, a fost cel de-al [i nainte, [i dup`. Dar gata pen- doilea so] care a l`sat-o pentru a tru orice fel de misiuni n pa- doua oar` v`duv`. {i mo[tenitria-mum`. De men]ionat c`, n toare. Joseph avea 87 de ani anul momentul emigr`rii n SUA, G`- trecut, cnd a murit, pe 7 aprilie, etan se numea Andronescu. {i-a ntr-un spital din Las Vegas. De la schimbat numele n urma unui cei doi so]i, Lia mo[tene[te mul]i proces. B`ie]ii [tiu de ce. Unul bani. Potrivit reporterilor spe-

N`stase nu se las` mb`tat cu ap` plat`


Cic` la nt\lnirea recent` a pesedi[tilor bihoreni cu premierul Adrian N`stase, Arogantul, minte versat`, [i-a ntrebat deschis subordona]ii: Care este p`rerea voastr` despre fra]ii Micula? Eu nu s\nt hot`r\t n privin]a lor. Nu am ncredere n ei. Oricum, exist` vreun adev`r n spusele lor, c` pot aduce partidului voturile celor 12 mii de angaja]i pe care i au?. R`spunsul cel mai fain a venit din gura lui Miron Mitrea, care i-a t`iat av\ntul prefectului de Bihor, mare prieten cu fra]ii: Domle, cred c` nici pe dou` mii de voturi nu ne putem baza. Oamenii s\nt nemul]umi]i de condi]iile de munc` [i salarizare. Hait! Nu credeam s` tr`im s-o auzim [i pe asta! S` fie oare primul semn al dec`derii holdingului patronat de regii nencorona]i ai ree[alon`rilor?

}`r`ni[tii vor un candidat cu priz`


S`pt`m\na trecut`, Victor Ciorbea, pre[edintele PN}CD, a avut o consf`tuire de tain` cu un analist politic cunoscut. Pe care l-a]i v`zut la televizor [i ale c`rui comentarii pertinente s\nt publicate ntr-un cotidian central [i ntr-un s`pt`m\nal cu o bun` formul`. Discu]ia nu se anun]a extrem de interesant`. Ce mai face]i, ce mai zice]i, ce p`rere ave]i etc. La un moment dat, Victor Ciorbea i-a propus omului din fa]a sa s` devin` candidatul acestui partid la pre[edin]ie. Chestie care pe analist l-a l`sat f`r` replic` [i a cerut r`stimp de gndire o s`pt`m\n`. {i, uite a[a, abia dup` o s`pt`m\n` vom [ti dac` analistul va accepta [i candidatul ]`r`nist va ap`rea n public. Chiar a[a, crede]i c` ]`r`ni[tii vor avea vreo [ans` s` intre n Parlament cu Dan Pavel ca locomotiv`?

Lia Roberts, o fantezie electoral` agitat` pe care o sus]ine fin [i lin Dick Morris
ciali care au publicat un amplu reportaj de la fa]a locului, ar fi vorba de 500 de milioane! De dolari. antena parabolic` [i-ar fi montat-o la negru! Bine, putem zice, e o femeie care nu [i-a pierdut capul cu at]ia bani. Ar fi l`udabil. Dar doamna Lia chiar este zgrcit`! A ini]iat o burs` n amintirea tat`lui s`u care a fost defavorizat n carier` din cauza plec`rii fiicei n SUA. Asta se obi[nuie[te, s\nt zeci de societ`]i americane [i sute de oameni boga]i care fac dona]ii [i dau burse studen]ilor. Doamna Lia a ini]iat o burs` pentru un student din Romnia (bursa a avut dou` edi]ii). Bursa, pe un an, este n valoare de cinci sute de dolari. Nu pe lun`, pe an! Asta, scuza]i-ne, nu e burs`, e un mic bac[i[ cu care nu te mai [i lauzi!

Ne va da sau nu ne va da doamna din NEVADA?


Poate v` aminti]i, imediat dup` victoria lui George W. Bush a ap`rut numele Liei Roberts ca ambasador sigur al SUA n Bucure[ti. Pentru a ob]ine acest post, Lia a f`cut o serie de eforturi, i-a determinat pe oamenii politici din Nevada s` o sus]in`. Dar administra]ia SUA a preferat un excelent diplomat de carier`. Poate de aceea l atac`, acum, Dick Morris pe Guest? Intr` n contractul de campanie? Doamna Lia nu s-a resemnat [i, pentru c` a reu[it s` adune un milion de dolari fonduri pentru campania republicanilor, a fost aleas` pre[edinta organiza]iei din Nevada. Adic` omul care d` telefoane [i adun` cotiza]ii. De altfel, colegii de partid [tiu de mai multe luni c` Lia va candida la pre[edin]ia Romniei. Doar nou` ni s-a dat impresia c` decizia a fost luat` recent dup` sondaje de opinie [i chibzuin]e electorale. Da, trebuie s` [tim tot despre doamna Lia. Doamna Lia este zgrcit`. Cnd ai 500 de milioane de dolari, ai cel pu]in un [ofer [i o ma[in` potrivit` cu averea. Doamna Lia conduce un Mercedes model mai vechi [i locuie[te ntr-un cartier obi[nuit, ntr-o cas` f`r` personal de serviciu. Ba mai mult, dup` cum sus]ine un romn ntors din Nevada, [i

Misterul cu col]i de argint


Ilie Srbu a revenit dup` opera]iunea complex` de num`rat ou`le cu flinta [i, dup` cum se vede, se simte mai bine, a ie[it n public, a ap`rut la televizor, ne-a asigurat c` totul e n ordine. A[a c` [i va p`stra locul de ministru. {i, n consecin]`, [i va ]ine gura mult [i bine. Astfel nc\t noi va trebui s` apel`m la gurile rele pentru a afla care e adev`rul cu v\n`toarea bucluca[`. {i una din gurile rele sus]ine c` tot secretul n ceea ce prive[te componen]a grupului de v\n`tori ar fi fost ]inut dintr-o cauz` neinvocat` p\n` acum. Cic` printre participan]i s-ar fi aflat [i un tn`r, pe numele s`u Andrei, care nu ar fi avut permis de v\n`toare [i de aia nu s-a spus cine a fost acolo. Ei, dar asta nu e chiar o problem` c\nd tat`l t`u e primul v\n`tor al ]`rii, nu-i a[a?

ntrebare de zece puncte


{i, cu toat` zgrcenia ei, Lia Roberts anun]` c` arunc` n lupt` 15 milioane de dolari. n acest caz exist` dou` posibilit`]i: ori banii nu s\nt ai ei, ori sper` s`-i scoat` ulterior. Noi spunem c` nu s\nt ai ei. Dar dac` nu s\nt banii ei, atunci ne gndim unde duc firele urzite de Victor G`etan. Dac`, ns`, s\nt ai ei [i ar vrea s`-i recupereze, atunci chiar e nasol. Din salariul preziden]ial, n nici un caz nu va putea s` pun` attea milioane de dolari la loc. Atunci din ce? {i cine r`spunde la ntrebarea asta ob]ine nc` zece puncte. Face]i totalul. Ct ave]i? Dou`zeci de puncte? E clar, nu s\nte]i votant de-al Liei Roberts! Biroul de Investiga]ii

Alt actor, aceea[i pies` cu final patriotic


Dac` un scenariu a mers o dat`, de ce nu ar merge [i a doua oar`, cu o distribu]ie u[or schimbat`? Adic` de ce nu s-ar duce lumea s`-l voteze pe N`stase ca s` scape ]ara de perspectiva lui Vadim? Cum s-ar putea realiza acest scenariu de turul doi? Prin redistribuirea voturilor din primul tur, prin prezen]a unui candidat care s` ciupeasc` semnificativ de la Stolojan, astfel nct el s` ajung` pe locul trei, n vreme ce N`stase [i Vadim se calific` pentru final`. Bun scenariu! Dar cine ar putea s` ia voturi numai de la Stolojan [i nu [i de la N`stase? De pild`, o femeie

f i n c`

Platon [i Aristotel c-un Winchester frumu[el

academia CA}AVENCU
Nr. 8, 24 feb. 1 mart. 2004

Cuget, deci subzist

Aceste interviuri au fost adev`rate, s\nt reale [i vor fi autentice

IONEL BL~NCULESCU: V` asigur c` \n Romnia se fur` ca peste tot \n lume


Ce pot s` spun eu despre ministrul Controlului? E potrivit de \n`l]ime, mare [i tare. Chel, must`cios, un balon prea umflat. l cheam` Ionel. Reporter: Care-i filosofia controlului \n Romnia? Ionel Bl`nculescu: Filosofia controlului \n Romnia este aceea[i ca \n orice alt` ]ar` civilizat`: s` fac` \n a[a fel \nc\t legea s` fie respectat`, s` aib` rezultate concrete de recuperare a sumelor furate [i de pedepsire a celor vinova]i dar [i s` previn`. Rep.: Oare se fur` la noi altfel? Ar fi interesant de aflat de c`tre cititorii no[tri. I.B.: V` asigur c` \n Romnia se fur` ca peste tot \n lume. Nu este nici o re]et` special`. A[ putea s` exemplific \n acest sens cazuri precum ENRON, World Com, Parmalat, Arthur Andersen [i c\te [i mai c\te. Metodele s\nt acelea[i ca peste tot \n lume: evaziunea [i frauda fiscal`, \n top la noi afl\ndu-se ramburs`rile ilegale de TVA, eludarea legii prin diferite mijloace. Rep.: Cine controleaz` pe cine \n Romnia? I.B.: |n primul r\nd, cei care s\nt abilita]i prin lege s` o fac`. Controleaz` cei care au curajul s` o fac` [i cei care nu au vulnerabilit`]i. Rep.: A]i observat [i dumneavoastr` c` v` scap` din m\n` controla]ii? I.B.: Sim]im [i noi adesea c` nu \ntotdeauna adev`ra]ii responsabili s\nt prin[i. De aceea [i necesitatea elabor`rii [i adopt`rii unui act normativ cum este Legea elaborat` de c`tre Autoritatea Na]ional` de Control \n care frauda fiscal` este asociat` cu crima [i care cuprinde m`suri f`r` precedent pentru pedepsirea ac]iunilor care p`gubesc bugetul de stat [i care eludeaz` legea. Nu de pu]ine ori se scap` din cauza lipsei de profesionalism a celor care instrumenteaz` cazurile, dar [i din lips` de probe. Se pare c` la noi se pune accent \nc` pe spectacolul care exist` \n jurul cazurilor supuse anchetei [i nu \ndeajuns de mult pe etapa probelor. Rep.: Nu v` deranjeaz` dac` v` \ntreb de ce dureaz` at\t judecarea vinova]ilor? I.B.: Oric\t am vrea ca rezolvarea cazurilor s` fie una rapid` [i realizat` \n timp real, nu putem s` trecem peste pa[ii pe care trebuie s` \i realizeze legea \n acest sens. De altfel, trebuie s` recunoa[tem c` nu numai \n Romnia procesele dureaz` mult. |n Occident, chiar [i cu proceduri de urgen]`, un proces poate dura ani de zile. Rep.: Ziarele spun c` s\nte]i un balon de s`pun. I.B.: Sincer, mult prea pu]in m` intereseaz` p`rerea [i opinia acelor ziare \n spatele c`rora se ascund grupuri de interese din diverse domenii. Judecata acestora nu poate fi dec\t deformat`, [tiu c` aceste grupuri de interese urm`resc s` m` opreasc` \n demersul pe care l-am demarat o dat` cu \nvestirea mea \n func]ia de ministru al Controlului. |n ceea ce m` prive[te, nu am nimic a-mi repro[a, [tiu c\t de mult vorbele mele s\nt reflexia c\t se poate de clar` a faptelor mele [i c\t de corecte s\nt toate ac]iunile pe care le \ntreprind. De altfel, le transmit celor care doresc s` m` intimideze c` nu o pot face ci, dimpotriv`, m` determin` la o ac]iune [i mai sus]inut` \mpotriva lor. Rep.: Am aflat ceva denigrator la adresa dumneavoastr`. |mi pare r`u. Se spune c` s\nte]i fost securist. I.B.: Nu am colaborat niciodat` cu Securitatea. Ba chiar mai mult dec\t at\t, \n exclusivitate, v` pot spune c` am luptat \mpotriva Securit`]ii. Rep.: Ce pre] ave]i, dac` nu v` sup`ra]i? I.B.: |n ceea ce prive[te pre]ul, v` pot spune cu t`rie c` nu am nici un pre], pentru c` nu s\nt de v\nzare. Nu am microbul averii \n mine, nu am nici o dorin]` de \navu]ire. S\nt un om normal, corect, cu o via]` decent`. Rep.: Controla]i \n numele lui N`stase. Contribui]i la imaginea lui N`stase? I.B.: Domnul Adrian N`stase este prim-ministrul Romniei [i [eful meu direct. Este un om pe care \l respect foarte mult, al c`rui sprijin \l simt permanent \n lupta pe care o duc [i care m-a \ncurajat \ntotdeauna \n activitatea mea. Dac` m`car 1% din rezultatele activit`]ii mele se poate r`sfr\nge asupra imaginii domnului Adrian N`stase, nu pot dec\t s` m` bucur pentru acest lucru. Rep.: Ce s-a \nt\mplat cu presupusa candidatur` la Prim`rie? I.B.: Nu m` intereseaz` s` candidez la Prim`ria General` pentru c` \n prezent am un alt mandat de \ndeplinit, cel de ministru al Controlului. S\nt actualmente \n plin proces de construc]ie [i reorganizare a institu]iilor de control preluate \n subordinea Autorit`]ii Na]ionale de Control [i, de aceea, orice alt` activitate nu ar face dec\t s` m` \ndep`rteze de la obiectivele pe care mi le-am propus. Pe de alt` parte, nu pot s` nu dezavuez spiritul total aventurier [i lipsit de corectitudine [i profesionalism care a caracterizat activitatea

Deci, [efu, ave]i aici gloan]e oarbe pentru marii corup]i. Vi le-a trimis personal domnu N`stase. Dup` ce le trage]i pe toate, v-am preg`tit petardele pentru pres` [i, la sf\r[it de tot, fumigenele pentru observatorii UE. A, [i s` nu uit: v` transmite domnu Micky s` v` b`ga]i ceva \n urechi, s` nu vi se sparg` timpanele, c` iar \ncep colegii dvs. cu tunurile. {eful Controlului, o amenin]are-marionet` la adresa corup]iei, care l-a transformat pe teribilul Bl`nculescu \ntr-un biet Ionel
primarilor generali ai Bucure[tiului din ultimii 14 ani. Pentru mine, Bucure[tiul este ora[ul \n lacrimi [i sper ca, m`car \n acest an, bucure[tenii s` acorde mandatul pentru Prim`ria General` Partidului Social-Democrat [i s` aib` astfel Primarul General pe care \l merit`. Rep.: Este nevoie de Vlad }epe[? E mai bun Cuza? I.B.: Este nevoie de spiritul de dreptate al unui Vlad }epe[ modern, incoruptibil, de neab`tut \n lupta \mpotriva ho]iei [i a fraudei. Ocaua lui Cuza cuprinde \nv`]`minte pe care cu to]ii ar trebui s` le avem \n minte. Rep.: Planuri de viitor? I.B.: |n primul r\nd, realizez un management performant al informa]iei, astfel \nc\t s` pot ac]iona \n acele zone care s\nt cele mai sensibile. M` \ndrept c`tre acele domenii care produc cele mai mari pagube bugetului de stat [i implicit cet`]eanului, nu controlez de dragul de a controla [i nici nu realizez ac]iuni f`r` substan]`, f`r` fond. Pe de alt` parte, nu merg nici pe principiul c` un act de control trebuie s` g`seasc` neap`rat ceva \n neregul`, ceva ilegal. |mi place s` cred ca voi putea implementa cu succes re]eta controlului preventiv. Eugen ISTODOR

Tomozei, Manuela {tef`nescu, Mihai Dobrovolschi, Cristian Boureanu, Rodica Mandache, Mihaela Mihai, Elena Lasconi, Victor Ciorbea, Anca Fusariu, Mariana {oitu, Horia Romanescu, Doru Dumitrescu, Doina Cacoveanu, Mihaela R`dulescu, Gheorghe Tache, P`rintele Ioan Marchi[ [i cei 1.500 de Motto: Trei zile dac` mai tr`iesc, da vreau s` [tiu c` s-a limpezit lumea membri ai Federa]iei Romne a Fo[tilor Elisabeta Rizea De]inu]i Politici Lupt`tori Anticomuni[ti (pre[edinte Borore] Vasile [i dr. Cornea). Le mul]umim din suflet jurnali[tilor de la Au semnat pentru: Dan Pavel, Aurora Liiceanu, Adrian Cioroianu, H.-R. Patapievici, Gazeta de Maramure[ care ni s-au al`turat Neagu Djuvara, Monica Lovinescu, Virgil att \n ac]iunea de popularizare a Ierunca, Mircea Toma, Cornel Ivanciuc, monumentului, ct [i \n cea de finan]are. Le s-au sinucis sau au fost executa]i de Securi- Andrei Ple[u, Gabriel Liiceanu, Marius mai mul]umim \n mod deosebit jurnali[tilor N`scut` \n Domne[ti-Muscel, Arge[, tate, ultimii \n anul 1962. Elisabeta Rizea [i Oprea, Stej`rel Olaru, Ioan T. Morar, Anton de la Televiziunea Romn`, devenit` un stra[nica femeie care-[i f`cea cruce cu so]ul ei au fost aresta]i prima dat` \n 1949, Georgescu, Alexandru Ionescu, {tefan partener de n`dejde pentru \ntreprinderea limba \n cerul gurii \n timpul anchetei a Agopian, Dana Deac, Costi Rogozanu, ancheta]i [i b`tu]i de Securitate. Eliberat` noastr`. fost arestat` prima dat` \n 1949 [i an\n 1956, a continuat s`-i ajute pe partizani. Ludovic Spiess, Dumitru Costin, Matei Lista r`mne deschis`. chetat` de Securitate pentru c` a sprijinit Dup` doi ani a fost din nou arestat` [i con- Br`tianu, Petru Romo[an, Dan Turturic`, activ banda terorist` Arsenescudamnat` la moarte, pedeaps` comutat` la Marius Ghilezan, Viorel Mo]oc, Mona Arn`u]oiu. Grupul de partizani, de fapt 25 de ani de munc` silnic`. A fost eliberat` Musc`, Cornel Nistorescu, Marius Tuc`, eroi ai rezisten]ei anticomuniste, supranuTitus Muntean, Sorin Ro[ca St`nescu, Gabri- A[ez`mntul cultural Academia \n 1964 [i a murit \n 2003, dup` ce a fost mit Haiducii Muscelului, ajuta]i de Elisabeta Rizea, so]ul ei Gheorghe [i fiica sa, ct vizitat` de c`tre Regele Mihai I [i pre[edin- ela Adame[teanu, Rodica Palade, Doru Ca]avencu va aduna [i administra Bu[cu, Mihai R`zvan Ungureanu, Nae tele Constantinescu. Urm`ri]i de vorbele [i de c`tre majoritatea s`tenilor din fondurile necesare [i va ini]ia toate Trei zile dac` mai tr`iesc, da vreau Caranfil, Lucia Hossu-Longin, Florin C`lisale: Trei zile dac` mai tr`iesc, da vreau Nuc[oara (familiile Arn`u]oiu, Jubleanu [i demersurile pentru construc]ia s` [tiu c` s-a limpezit lumea, s` [tiu c` s-a limpezit lumea, \ncerc`m nescu, Lucian M\ndru]`, Cozmin Gu[`, Chirca au fost familii care s-au sacrificat monumentului Elisabetei Rizea, simbol al Mircea Dinescu, Simona Kessler, Simona aproape \n \ntregime), a fost fondat de un rezisten]ei \mpotriva comunismului. S-a s`-i onor`m aceast` ultim` dorin]`, dar [i Marinescu, Valentin Nicolau, Dan Chi[u, fost colonel al Armatei Regale, Gheorghe ob]inut acordul primarului general al pe acele femei care au luptat um`r la Cristian P\rvulescu, Stelian T`nase, Radu Arsenescu, \mpreun` cu locotenentul Toma um`r cu b`rba]ii lor, uneori cu arma-n Capitalei. Se va organiza un concurs Varia, Tudor Octavian, Mariana Nicolescu, Arn`u]oiu, [i a activat \ntre anii 1949-1958 na]ional pentru proiectul acestui mn`, murind \n \nchisoare sau \n mun]i: Andrei Gheorghe, Viorel Hrebenciuc, Dan C. monument, ce va fi ales de c`tre un juriu pe versantul sudic al Mun]ilor F`g`ra[, Arn`u]oiu Lauren]ia, Plop Maria, Chirca Mih`ilescu, Traian B`sescu, Rodica Culcer, Iezer [i Leaota. To]i lupt`torii, inclusiv coalc`tuit, deocamdat`, din: Andrei Ple[u, Elena, Maria Jubleanu, Tomeci Elisabeta. Varujan Vosganian, Sorin Radu, Dan Mihai Oroveanu, Radu Varia, Aurora mandan]ii acestora, au fost uci[i \n lupte, Monumentul propus s` ia locul statuii lui

Pentru monumentul unei femei monumentale

Cine este Elisabeta Rizea [i cui folose[te acest monument

Lenin \n Pia]a Presei Libere este nu numai o simpl` statuie a unei femei-simbol al luptei populare \mpotriva comunismului sau un exemplu de verticalitate pentru to]i ziari[tii care trec pe lng` el, ci [i o satisfac]ie profund uman` c`, cel pu]in o dat` \ntr-o sut` de ani, se face un pic de dreptate. Liviu MIHAIU

FINAN}A}I AICI!

Liiceanu. Cei care doresc s` contribuie financiar la realizarea acestui proiect sunt ruga]i s` doneze \n conturile: ROL 4220102299012 USD 4220102299013 EUR 4220102299014 deschise la B.C. ION }IRIAC sucursala Izvor; titular cont: A{EZ~MNTUL CULTURAL ACADEMIA CA}AVENCU.

teoria constipa]iei

academia CA}AVENCU
Nr. 8, 24 feb. 1 mart. 2004

cuv\ntul care

reorienteaz`
Joi sear`, singurul om din ]ar` cu procent mai mare ca N`stase, Turcescu Robert cu 100%, l-a avut ca invitat pe c`l`torul str`in \n }`rile Romne Jonathan Scheele. |ntr-o romneasc` mai corect` ca a multor UDMR-i[ti [i mai pu]in stupid` ca a Liei Roberts, politicianul european ne-a anun]at c` s-a cam terminat cu terminarea negocierilor \n 2004. De c\nd s\nt \n Romnia am \nv`]at c` aici nimic nu este alb sau negru, zice domnul din Albion. Sub semnul acestui cenu[iu dialectic [i al cozii de pe[te a stat [i relatarea, \n presa de vineri, a raportului Comisiei pentru afaceri externe a Parlamentului European. De dragul orfanului popor romn, negocierile nu se suspend`. Dar tutorele PSD care l-a \nfiat \n 2000 ca s`-i m`n\nce aloca]ia a fost amendat. A[a c`, datorit` presta]iei dezastruoase a autorit`]ilor romne Romnia liber`, Adev`rul se reorienteaz` strategia de aderare. Evenimentul zilei \ncrope[te pe dou` pagini o antologie a tunurilor guvern`rii. Pentru B`sescu [i Emma Nicholson, reorientare [i suspendare s\nt acela[i lucru (Ziua). Pentru Jurnalul Na]ional, reorientarea \nseamn` un succes [i \nc` un pas; probabil un pas al PUR-ului c`tre PSD; pentru Cronica Romn`, \nseamn` ne\ntreruperea negocierilor; pentru Curierul Na]ional, o monitorizare mai atent`, iar \n Na]ional se cheam` pur [i simplu reorientare. Ziua [i Romnia liber` consider` practic imposibil` aderarea \n 2007, inventariind principalele probleme: adop]iile, corup]ia, presiunile asupra presei, afacerea Bechtel [i vio-

len]a poli]ieneasc`. Dincolo de hermeneutica social-democrat`, cea mai potrivit` traducere a reorient`rii ar fi: B`ie]i, a]i f`cut progrese importante, dar a[a nu se mai poate continua!. C` N`stase a a[teptat mereu s`-l \mping` de la spate cineva din Europa [tiam. Dar parc` mai departe de UE ca anu `sta, ca anu trecut [i ca de c\nd se [tie n-a fost niciodat`. Tot vineri, ministrul Rus ne spune c` renun]area la serviciul militar obligatoriu cost` prea mult (Evenimentul zilei), iar tinerii s` lase discoteca [i alte prostii, fiindc` serviciul militar va fi obligatoriu mult [i bine de acum \ncolo (Na]ional); apoi se reorienteaz` [i afl`m c`, treptat, serviciul militar obligatoriu dispare (Adev`rul). Oricum, e bine ca aceia care au votat Constitu]ia de frica armatei militare s` se reorienteze pe viitor c\nd voteaz` ceva propus de PSD. Luni, Evenimentul zilei ne-o prezint` pe Miss PSD Timi[. {i-or fi f`cut pagin` cu harta prosti-

tu]iei? |ntr-un puseu de sinceritate, rup\nd tradi]ia PSD-ului [i a Miss-elor, aceasta declar` c` singurul ei hobby s\nt banii. Ca PSDizd` i-or fi pl`c\nd [i copiii? Dar Europa? Adev`rul de luni. La solicitarea a 50 de familii, primarul din T\rgu Jiu a elaborat un grafic, repartiz\ndu-i pe zile pe cei care scormonesc \n groapa de gunoi a ora[ului. Se \ncearc` astfel aplanarea conflictelor \ntre am`r\]ii care tr`iesc din gunoaie. S-ar putea, zic eu, concesiona prin licita]ie [i groapa de gunoi a istoriei. Cum ar ar`ta atunci comisionul de licita]ie al PSD-ului, dat fiind c` au destule gunoaie la partid? G`sesc ei o solu]ie. Adev`rul de mar]i. Dac` Europa nu ne vrea, s\ntem \n America. Elena Ceau[escu este personajul unui show la New York, al`turi de alte patru so]ii de dictatori celebri. Oare c\te perechi de pantofi sau piramide de cranii \i mai trebuie Danei s-ajung` pe Broadway? Alexandru DU}U

Haiducii lui 7 Chei

n aceast` fotografie, din care lipse[te personajul principal, popcornul, face figura]ie R`zvan Theodorescu d\nsul afl\ndu-se \n C`minul Cultural de la Vulcana B`i, jude]ul D\mbovi]a, acolo unde lanseaz` celebrul program Cinematografe la sate. Doamna din st\nga lui este Viorica Arghire, inspector n Inspectoratul de Cultur` D\mbovi]a. Dar acesta nu este nici pe departe cel mai interesant lucru. Cel mai interesant lucru nu este nici c` domnul Theodorescu, dimpreun` cu ceilal]i ]`rani din sala C`minului Cultural, a urm`rit direct de pe DVD filmul Haiducii. Cel mai interesant lucru e c` ministrul a avut o prezen]` discret` [i n-a deranjat pe nimeni din sal`. E [i normal, c`ci \n orice sal` de proiec]ie ar merge, domnul Theodorescu n-o s` aud` niciodat` din spate celebra expresie: Alo, domnu din fa]`... Da, dumneata, cu claia aia... Nu te mai f\]\i, domle, at\ta, c` nu vedem nimic! Hai, c` poate te [i tund!.

DVD Copperfield

canalul

mass-midia n`vodari
q Angaja]ii s`pt`m\nalului or`dean Informa]ia de Vest, un fel de Formula AS a Bihorului, au fost lua]i prin surprindere c\nd, deun`zi, patronul i-a anun]at c` a m`ritat foaia cu un investitor strategic american. Americanul e ns` foarte romn [i se nume[te Adrian T`r`u jr. Da, da, e b`iatul acela arestat de procurorul Alexandru Lele pentru trafic cu petrol [i pe care Adrian N`stase l-a scos din p\rnaie printr-o simpl` declara]ie de pres`, ntr-un gest sublim de trafic de influen]`. Informa]ia de Vest se va transforma de la 1 martie n cotidian [i se va supune cu trup [i peni]` intereselor pesedeilor locali. Cine [tie?! Poate revine [i T`r`u jr. n ]ar`, c` mult a mai pribegit degeaba prin `le str`in`t`]uri, de vreme ce IGP-ul nici m`car nu l-a dat n urm`rire interna]ional`! q Corespondentul nostru la Ia[i \mi scrie pe e-mail: Ce se mai \nt\mpl` la PSD Ia[i, \n leg`tur` cu jurnali[tii: Solcanu a dat ordine exprese s` se afle cine e corespondentul de la Ia[i al Academiei Ca]avencu, av\nd \n vedere c` multe din articole se refer` (\n mod negativ) la PSD, deputa]i, parlamentari PSD [i primarul interimar PSD Gigi Nichita. Deocamdat`, nu \mi e prea clar nici mie de ce s\nt a[a c`utat, dar cert e c` se \nt\mpl` lucrul `sta. Crezi c` poate fi dat un textule] pe tema asta? |n ideea c` noi [tim c` ei nu [tiu cine scrie despre ei... Altfel, ce mai zici?. Ce s` mai zic, omule? Nimic deosebit, nici s`pt`m\na asta n-am c\[tigat la LOTO. Tu?

Ze]arul Ivan

academia CA}AVENCU
Nr. 8, 24 feb. 1 mart. 2004

mama natur` tat`l alcoolic


Nu, dom plutonier, nu-mi sc\r]\ie ]evile, ci \mi ghior`ie ma]ele.

Romnia. Mici fragmente de neant.


Poezie ceferist` cu r\m` \ncruci[at`
C`ile Ferate Romne au \n dotare, printre altele, R\m` scurt`, R\m` lung`, Castravete, Prezervativ. Este vorba de acele garnituri automotoare, un fel de autobuze s`te[ti, care fac curse scurte. Un ceferist dobrogean ne-a explicat c` r\ma scurt` are dou` osii [i merge, de exemplu, de la Medgidia la Negru Vod`. R\ma lung` face Constan]a-Mangalia, castravetele leag` Medgidia de Tulcea. Prezervativul e S`geata Albastr`, care la ei, \n Vest, e tot un fel de r\m`, doar la noi e tren de lux [i face juma de ]ar` o dat`. |n Ardeal \i spune Andreea Marin, c` umbl` mai mult goal`. N-am aflat de ce \n Dobrogea \i zice Prezervativ. Doar n-o fi chiar de unic` folosin]`!

reportaj cu ]ara de g\t

Hai la lupta cea mare, Robinet cu robinet s` ne unim


la 124, un vinovat, un agent, un robinet care scoate zgomote dup` ora 22, un proces-verbal la ora 17 [I dou`zeci. Vinovatul Gean`u declar`: Domnule redactor, Pe 22.I.2004, \n jurul orei 17, au sunat la u[a mea doi oameni \n uniform` de poli]ist \nso]i]i de Craiu Ghe. de la ap. 124, spun\nd c` un robinet de la baie face zgomot [i trebuie reparat. Unul din poli]i[ti a zis c` nu are legitima]ia la el, dar se nume[te B`cil` Dan. I-am ar`tat c` un robinet produce un anume zgomot atunci c\nd este \nv\rtit prea mult, dar eu nu-l folosesc dec\t la un nivel mediu [i nu produce zgomot. A doua zi, tot \n jurul orei 17 cei doi poli]i[ti au revenit [i le-am spus c` defec]iunea aceea a fost remediat`. Pe data de 30.I.2004 am primit prin po[t` un avertisment. Mul]umesc, Gean`u Mircea per` ]eava de colectare ca s` se poat` vedea care e cauza inunda]iei. Craiu Ghe. refuz` s` se fac` aceste cercet`ri [i spune c` Gean`u \l inund` voit, turn\nd ap` \n debara \n mod voit. Timp de luni de zile, Craiu Ghe. continu` activitatea de h`r]uire sun\nd la u[a apartamentului lui Gean`u [i amenin]\nd cu fiul s`u poli]ist la sec]ia 11. Administratorul Ti]a Ilie declar`: S\nt oameni cam ciuda]i \n blocul `la. Am constatat nu de pu]ine ori c` sesiz`rile domnului Craiu s\nt ne\ntemeiate, dar domnul Craiu are dreptate c` domnul Gean`u ascult` muzic` simfonic` la ore care nu s\nt corecte. |n sunete de Adrian Minune, putem aduce la cuno[tiin]` c` Craiu Ghe. are un fiu la sec]ia 11 Poli]ie, iar descinderea agentului B`cil` e pur` \nt\mplare. Eugen ISTODOR

Sprayul pe P`m\nt
Am v`zut un afi[ pe care scria: Avem spray paralizant de autoap`rare cu arom` de ardei iute. Pentru mine, cuv\ntul arom` are un sens pozitiv. |n general, aroma ar trebui s` te binedispun`, p`rerea mea. Poate ar fi binevenite paralizantele cu arom` floral`, lemnoas` sau de mosc. Sau paralizantele Palmolive, antibacteriale, cu ulei de jojoba. Paralizantele antim`trea]`, cu balsam. Cred c`, p\n` la urm`, tot paralizantele cu arom` de b\t` de baseball, de cheie francez` sau de levier ar fi mai bune.

Extazul agoniei
S`pt`m\na trecut`, o doamn` stimabil`, func]ionar` de banc` (cunoa[te]i, probabil, genul), \i povestea cuiva c` [i-a luat apartament. Era [i pe bun` dreptate foarte fericit` pe chestia asta. Pentru c` voia s` afirme mai mult dec\t simplul fapt c` e fericit`, \n cele din urm`, func]ionara aceea a exclamat: Vai, drag`, s\nt \n agonia fericirii!.

gentul constatator B`cil` Dan, din sec]ia 18 Poli]ie, scrie acest proces-verbal: Proces-verbal seria AT nr. 597860 \ncheiat ast`zi 22.01.2004 \n localitatea Bucure[ti, sector 5. Constat c` Gean`u Mircea, fiul lui Ion [i al Simona str. Gheorghe Iorga nr. 1, act de identitate BI DG 695630 CNP 1400811400046 \n ziua de 22.01.2004 ora 17 [i dou`zeci locul Bucure[ti a s`v\r[it urm`toarele: produce regulat zgomot \n apartamentul s`u prin deschiderea [i \nchiderea robinetului de la apa cald` \n camera de baie deranj\nd lini[tea locatarilor de la ap. 124 \ntre orele 22 [i 6. Sus-numitul a fost sesizat verbal \n lucrarea nr. 1440608 din 10.10.2003. Faptele s\nt prev`zute de art. 2 pct. 28 din 161 pe 91 [i sanc]ionate de art. 3 lit. b din 161 pe 91 cu amend` de la 700.000 p\n` la 40.000.000. Stabilesc avertisment. Nu a fost de fa]` nici un martor deoarece VECINII NU DORESC S~ INTRE |N CONFLICT CU CONTRAVENIENTUL. CONTRAVENIENTUL A LUAT LA CUNO{TIIN}~ de faptul c` i se va \ncheia proces-verbal [i m`sura care va fi luat` [i ne-a comunicat c` nu este de accord cu m`sura luat`. Agent Constatator Contravenient

Deci, robinetul, agen]ii, \nvinuitul [i reclamantul exist` cu adev`rat. Povestea are o istorie. Intr` \n aren` martorii Emilia [i Cornel Str`nutu: Pe data de 16 septembrie 2003 s-a \nregistrat la sec]ia 18 Poli]ie reclama]ia nr. 1430643 ce se refer` la agresiunea \ntreprins` de Craiu Ghe. de la apartamentul 124 din blocul de pe Ghe. Iorga \mpotriva lui Gean`u Mircea. Pretinz\nd c` a turnat ap` \n debara \n mod voit, pe data de 14 septembrie 2003, numitul Craiu Ghe. a s`rit asupra lui Gean`u Mircea agit\nd un topor [i \njur\nd. Pe 15 septembrie administratorul asocia]iei de locatari, domnul Ti]a a venit [i constatat c` inunda]ia nu este cauzat` de instala]ia interioar` a apartamentului lui Gean`u. Administratorul a propus s` fie date S` recapitul`m: un locatar de jos por]iunile de plastic ce aco-

Un efect monstruos al tranzi]iei prelungite: \n Bucure[ti a fost amendat primul romn pe motiv c` se spal`

Lista datornicilor la drumul mare

Proces-vrebal de con[tiin]`
Eu am mai mul]i prieteni. Unul din ei a fost toat` via]a \mpotriva bancurilor cu poli]i[ti. Crezul s`u de-o via]` s-a modificat \ns` brusc [i iremediabil. Acum dou` s`pt`m\ni, un poli]ist l-a oprit pentru c` a trecut strada printr-un loc nemarcat. I-a scris omului procesul-verbal [i, la ora infrac]iunii, domnul poli]ist a scris... aten]ie!... tobele!... a scris... 22:75!!! Excep]ional! |nc` un motiv pentru a crede c` Poli]ia Romn` a inventat de fapt ma[ina timpului, dar aceasta este ascuns` de public prin acele Volkswagen-uri cu girofar, pe care le conduc ni[te fiin]e venite parc` din paleozoic, c\nd \nc` nu se inventase ceasul.

Ethos, Porthos [i Aramis

Anun]ul de mai sus este at\rnat pe o strad` din cartierul Zamora Bu[teni, un cartier de lux, unde au vile de vacan]` urm`torii: Petre Roman, Marga Barbu, Nicolae V`c`roiu, foarte mul]i SRI-[ti [i oameni de afaceri. Este vorba de o bucat` de strad` reparat` pe banii localnicilor. Mai exact, un drum din apropierea

vilei lui Bebe Ivanovici, vil` care are n curte un steag al UE! Mai potrivit era totu[i steagul pira]ilor, `la cu craniu [i oase: ar fi redat [i o imagine destul de sugestiv` a localnicului s`r`cit de taxele pentru drumurile [mecherilor. George Bushteni

Paragini Aurii

academia CA}AVENCU
Nr. 8, 24 feb. 1 mart. 2004

Lungul drum al tractoristului Marian c`tre diploma de licen]`


V` aminti]i cum era c\nd a]i terminat [coala general`? C\te elanuri v` \ncercau... Hehe, s` pleca]i peste m`ri [i ]`ri. {i ce ocazie mai bun` puteai avea dec\t Liceul de Marin` de la Gala]i? Mai ales c\nd e[ti de la Foc[ani, de pe uscat, cum e Marian. Ei bine, nu a fost s` fie. Marian nu a stat mult acolo. S-a \ntors \n Foc[ani. La Liceul 4. De construc]ii. De dragul schelelor, care aduceau vag cu velele [i catargele. Dar nici aici nu a stat mult. A trecut la num`rul 5, Liceul Agricol din Foc[ani, clasa de mecanic` agricol`. Acolo via]`: \n 84 avea deja o diplom` de Bac \n buzunar [i un permis de conducere pentru tractor. Profesionist, b`i! El muncea, nu g\ndea! Chestie de care s-a prins p\n` [i securistul la care turna dimpreun` cu mama. De atunci, despre Marian se mai [tie ceva cu o fabric` de confec]ii, ni[te gre[eli gramaticale [i ni[te haine care \i veneau, poate m` repet, ca turnate. Dup` 90, s-a \nscris la Funda]ia Academic` Petre Andrei (FAPA). |n 97 a fost exmatriculat. A fost re\nmatriculat, dar numai c\t s` nu se duc` la nici un examen \n 99. {i s` fie apoi repetent doi

bursa [p`gilor
Mai e pu]in, mai e \n plic p\n` la marele nimic
Tagma corup]ilor r`sufl` greu n Piatra Neam]. De ochiul [i biciul autorit`]ilor competente nu au reu[it s` scape pn` acum nici un na[ de tren [i aproape nici un navetist corup`tor f`r` bilet. Corup]ia mic`, vezi bine, nu e l`sat` s` creasc` [i s` se transforme n corup]ie mare. {i totu[i! Un caz de corup]ie aproape mijlocie era s` existe! Acum vreo dou` luni, un cet`]ean din Neam] a mers la poli]ie, unde a reclamat c` un inginer de la Distrigaz Neam] i-ar fi cerut 3 milioane de lei pentru a-i elibera ni[te avize necesare instal`rii unei centrale termice. Poli]i[tii de la Biroul Anticorup]ie al Poli]iei Economice au anun]at, conform legii, Biroul Anticorup]ie al Parchetului Jude]ean Neam]. {eful acestui birou era pe atunci procurorul Mihaela Arsene. Dnsa a ascultat faptele, apoi a amnat totul pe motiv c` pleac` n concediu [i nu are chef s` fac` flagrante la sfr[it de s`pt`mn`. Ca s` vezi chestie, cnd poli]i[tii [i procurorii au organizat flagrantul s`pt`mna urm`toare, inginerul nu a mai vrut nici mort s` pun` mnu]a pe banii impregna]i cu substan]` fluorescent`. n schimb, au nceput s` circule vorbe printre poli]i[tii am`r]i c` procuroarea a fost v`zut` ntlnindu-se cu omul ntr-un local din Piatra Neam]. Lucru pentru care nu putem s` garant`m. Dar m`car avem bucuria c` acest text, n care ar fi fost vorba despre un om cu dosar penal, e acum despre un inginer care e liber. S` cear` alte [p`gi.

Duduie, mi-am ales profesia de conduc`tor al Vrancei pentru c`, cu partidul nostru, se arat` a fi meserie de viitor. Nu cere [coal` mult` [i, mai ales, \]i permite s`-]i pierzi min]ile \ntr-un cadru legal, cu vile [i ma[ini luxoase. Acum m` scuza]i, dar m` gr`besc s`-mi bag mai repede jude]ul \n UE, c` aici \n Foc[ani n-am mai l`sat nimic de furat. Asta \nseamn` ]ar` mic`: se termin` prea repede, domle!

Marian Opri[an, un tractorist de [coal` nou`, na]ional` [i de studii politice [i administrative pe deasupra. Absolvind-o, s-a r`zbunat pe Revolu]ie, care l-a \nt\rziat cu 14 ani la {tefan Gheorghiu.
ani la r\nd: 2000 [i 2001. {i din nou exmatriculat \n 2002, pentru neplata taxelor de studii. Dar, gata. Tractoristul cu costum [i-a v`zut cu ochii pohta ce-a pohtit: sub titlul Elite [i leadership politic, Marian [i-a luat \n sf\r[it licen]a la [tiin]e politice, la FAPA. Sub \ndrumarea unui etern perdant PSD de Ia[i, vicerectorul Doru Tompea. Orice asem`nare a tractoristului cu diplom` universitar`, Marian O. de la Foc[ani, cu mecanicul cu universitate [i stadion, Dumitru S. de la Bac`u, este o pur` [i trist` coinciden]`. De partid. Marian Opincian

Pachetul Na]ional Anticorup]ie

Ro[u, galben [i cadastru


Poate a]i auzit [i dumneavoastr` de Cadastrare [i Intabulare. S\nt cele dou` surori pe care nu le pute]i evita atunci c\nd vre]i s` vinde]i sau s` ipoteca]i o cas`. Dac` a]i trecut vreodat` prin fa]a vreunei administra]ii financiare de sector, nu se poate s` nu fi auzit vreo femeie \n v\rst` pl\ng\ndu-se alteia: Mi-au dat `[tia un num`r... cadastral, maic`... {i acu m-au trimis s`-mi fac intrabulan!. |n mod normal, cele dou` opera]iuni v` cost` \mpreun` cel pu]in dou` luni din via]`. Dou` luni de cozi pe la judec`torie, nervi, nu e complet dosarul, v` mai trebuie aia/ailant`, tocmai am \nchis, veni]i dvs. luni diminea]` etc. Pentru a sc`pa de datul m`runt din buze sau de datul cu capu de to]i pere]ii, dumneavoastr` trebuie s` \nv`]a]i datul din urechi. Datul din urechi \n sens cadastral [i intabular se \nva]` bine numai la notar. Cursul intensiv dureaz` o lun`, iar clientul are de dat mai \nt\i din urechea dreapt` 500.000 de lei [pag` pentru cadastru [i apoi din cea st\ng` 500.000 pentru intabulare.

Ani de liceu, cu emo]ii la dat din m\n`


|n urm` cu vreo 2 s`pt`mni, la distan]` de cteva zile, la Liceul Sf. Sava din Bucure[ti, domnu N`stase, n calitate de fost elev, a mai pus de o funda]ie [i de o func]ie de pre[edinte. Pn` aici nimic nou, nimic uimitor, suntem n campanie electoral`, N`stase exceleaz` n asemenea demersuri noroc c` nu st` la bloc, altfel ar fi fost ales [i pre[edinte al asocia]iei de locatari. |n calitate de unic locatar al blocului, bine\n]eles. Partea dr`gu]` vine, ca de multe ori, de la pu[timea romn`. Fiica mea, proasp`t elev al numitului liceu, mi spusese doar n trecere, cu pu]in naintea apari]iei ve[tii \n pres`, cum \ntr-o zi, profitndu-se c` din alte motive obiective nu f`ceau 2 ore din program, clasa lor a fost eliberat` de tot din liceu. Fiindc` tot venea domnu N`stase n vizit`. Cic` [i restul profesorilor i-au nvoit n bloc Copiii s-au mpr`[tiat rapid n Ci[migiu, la McDonalds sau chiar la Humanitas-Kretzulescu (deh, copiii no[tri sunt mai cititori dect ai lor!), iar comentariile lor haioase au nceput abia dup` ce au aflat, din pres`, ce nainta[i str`luci]i au: Ce-o fi c[tigat Ficat-de-O]el (a[a-i spun ei unui domn prof din conducerea liceului Prietenii [i femeia de serviciu [tiu de ce!...) la chestia asta?! sau Uuaaauuuu! Deci aici, la noi, a nv`]at domnu N`stase s` numere ou`le!. Un pedagog de [coal` ou`

Intabula rasa

Se \ngra[` gluma
Uneori, pesedi[tii gra[i, din teritoriu, fac [i zic unele lucruri chiar interesante. Uita]i, de pild`, cum explic` enigma acumul`rii de bunuri luxoase cu patru ro]i, de c`tre elita pesedist`, senatorul PSD de Br`ila, Viorel Balcan, barona[ local, la o conferin]` local` a partidului, cu o declara]ie care nu a mai ajuns n presa mare: Acum vreo 4-5 ani, am mers n teritoriu cu o Dacie Break, BR 01 BCV, iar acum m` deplasez n teritoriu cu un jeep, pentru c` am mai crescut [i m-am mai ngr`[at ntre timp. Ce simplu era. i sf`tuim pe to]i aleg`torii pesedi[ti s` m`nnce mult` p\ine cu pine ca s` se ngra[e. Vor vedea cum jeep-ul va veni de la sine.

Chimir Sen

Cum a nimerit Nae

Drumul spre nalta sa]ietate


Ce-i mai lipse[te oare profului romn de la privat`, ajuns prof plin ([i Partidul [tie cum), dar ajuns, dup` ce decenii la rnd a disecat pe fa]` [i pe dos cuvnt`rile Toar`[ului [i Toar`[ei, explicndu-le studen]ilor avantajele ornduirii [i ale economiei socialiste multilateral dezvoltate? P`i, ce altceva dect s` se-ajung` academician? A[a [i cu Nae Niculescu, unul dintre talibanii influen]i ai PSDului ie[ean, ntemeietor de funda]ie (academic`, desigur!), pentru care institu]ia venerabilului Eugen Simion e ca materia mirositoare gata s` atrag` musca n`ucit` de duhori. Musca noastr`, sus]ine ea, a publicat nenum`rate c`r]i, mai ceva ca un institut de cercetare n c`lduri. R`uvoitorii, pe de alt` parte, spun c` i le-ar fi scris colaboratorii [i asisten]ii, c` Nae n-ar fi avut timpul s` le scrie, ocupat fiind cu politica [i biznisul. {i mai zic, aceia[i r`uvoitori, c` toate c`r]ile seam`n` suspect de mult cu anuarele statistice ale Romniei. C` la prima sa tentativ` de tez` de doctorat (despre cre[terea productivit`]ii socialiste la Combinatul de Fire [i Fibre Sintetice S`vine[ti n.n.), ndrum`torul, profesorul Mihai Teodosia, i-ar fi acordat calificativul bazaconii. Drept care Nae a dat o fug` n Oltenia sa natal`, de unde ar fi revenit cu mult rvnita patalama de doctor n economie. Acum ]ine mor]i[ s` p`trund` [i-n academie. Pn` s`-[i vad` visul cu ochii ns`, ntre dou` conferin]e mai ncearc` un tun ici-colo, dup` modelul aplicat pe cnd era la [efia studen]ilor comuni[ti, convins c` singura lege ar fi aceasta: s` te pi[i pe orice lege. A[a fu tunul de la Billa, cu autogara din Ia[i, de unde Nae a tras parai purcoi. Autogar`, academie, tot cu A ncepe. Aspiru Haret

Busola lui V`c`roiu arat` \ntotdeauna restul

Cum, am ajuns \n Alaska? E-heeei, pe vremea c\nd eram eu Nr. 8, 24 feb. 1 mart. 2004 ghid la Neptun, am prins un grup de eschimoase din Alaska... Toate mi-au cedat din prima sear`! Le plimbam toat` ziua prin soare, c` [tiam c`, odat` ajunse \n camer`, se bag` cu capul \n mini-frigider ore \ntregi. Partea mi[to era c` \n timpul `sta puteai s` le faci orice. Partea nasoal` era c` aveau ni[te bikini din blan` de Un nou serviciu oferit de telefomors` crea]`, de nu [tiai niciodat` nia mobil` l-a scandalizat pe dac` ai dezbr`cat-o compre[edintele Senatului, domnul Am ajuns [i \n Alaska. Surpriz` mare. facem un film, s-a dat plet.

academia CA}AVENCU

oficina cea de tain`

Cu taximetristul romn prin Alaska

Nicu V`c`roiu. Faptul c` pe telefonul mobil era afi[at tot timpul locul \n care acesta se afl` l-a f`cut s` se simt` \n nesiguran]`. Propunem celor care au inventat Serviciul Busola s` \i fac` o pl`cere domnului pre[edinte de Senat [i s` afi[eze pe ecranul acestuia alte chestii folositoare, care s`-l panicheze [i mai r`u: S\nte]i la Bufetul Senatului. Ce penibil!, S\nte]i la a patra sticl` de vin, Ave]i de plat` 640.000 lei, f`r` bac[i[, S\nte]i melancolic, V` vine s` da]i cu cu]\tu-n chiatr`, Garon, o bere la b`iatu cu celular, Ridica]i-v` de jos c` v` vede lumea, Vreau s` mai st`m, Be]ivu din col] a pus ochii pe mine [i Bea-m`!.

Celulara Croft

L-a furat somnul la furat


La Bac`u, un ho] a fost arestat dup` ce a adormit \n gr`dini]a pe care tocmai o sp`rgea. I se potrive[te sloganul `la: }i-am preg`tit un pat la noi \n celul`.

Mo[ Lene

Cea pe care o [tiam eu, din serialul PRO TV-ist Doctor \n Alaska, nu avea nici o leg`tur` cu ceea ce am g`sit aici (de fapt, am [i aflat mai trziu c` serialul se filma \n Vancouver/Canada). |nc` de la aeroport, albanezul care ne-a preluat \n taxi s-a bucurat c` venim din aceea[i parte a lumii, ba [i mai mult, ne-a f`cut o list` cu to]i romnii care lucrau \n Anchorage. A[a am aflat c` Benone e taximetrist [i Ciprian e dresor la o pizzerie. Travers`m n`me]ii de z`pad` de peste doi metri, aduna]i de la ninsoarea c`zut` cu cteva minute \nainte, ne instal`m la hotel, dup` care SM-ul ne las` s` ie[im pu]in prin curte, \n Alaska. Anchorage-ul `sta e un fel de Foc[ani, care are un mic cartier de blocuri mai \nalte, vreo 200 de baruri [i o via]` tare lini[tit`. |mprejurimile sunt, \ns`, de vis! Imaginez ce partide de pescuit se trag aici, vara, cnd captura minim` (de somon!) pe zi nu scade niciodat` sub 100 de kile, dup` spusele localnicilor. A doua zi, mai g`sim un taximetrist albanez, care se mir` c` suntem a[a albi [i nu crede c` suntem romni, pentru c` cei pe care \i [tie el \n Alaska sunt mult, mult mai brune]i, dup` cum am b`nuit [i noi la auzul numelui de Benone, \nc` de la sosire. Culmea, Benone `sta e foarte cunoscut de to]i taximetri[tii! L-am sunat [i noi, a[a, m`car s` schimb`m un Mnca-]i-a[ cu el, dar cnd a aflat c`

la fund, de fric` s` n-apar` pe la televizor prin Romnia [i s`-l vad` familia c` e [ofer de taxi, nu {men Manager, cum s-o fi l`udat el. Al treilea albanez, tot [ofer de taxi, ni l-a [i ar`tat pe Benone \ntr-o parcare (un bronzat de Ferentari, \n mijlocul iernii!), pe cealalt` parte a uli]ei din satul Anchorage. Acesta ne-a mai spus c` romnul ar fi navetist; o lun` \n Romnia, o lun` \n Alaska, ba mai mult, cic` ar fi propitar de benzin`rie prin Bucure[ti, zice el. Am tras dou` ture cu s`nii trase de c`]ei [i, obosi]i, ne-am \ntors la hotel, ca s` medit`m asupra urm`toarei probleme: Cum a putut rusu s` vnd` bun`tate de p`mnt s`lbatic, pe doi lei [i un pic??? Cred c` [i acuma se oftic` Putin c` dolarii de pe vnzarea somonului afumat de Alaska, care se caut` \n draci \n toat` lumea, intr` \n buzunarul americanului, ca s` nu mai vorbim de petrol. Sup`ra]i c` n-am dat totu[i ochii cu Benone, plec`m \nspre Vancouver, unde chiar a doua zi am \nchiriat o barc`, s`-l pescuim pe Somon. Dup` ce am \nghe]at patru ore, am reu[it s` prindem un guvide local, pu]in mai ro[u [i ceva mai mare, pe care bine\n]eles c`, imediat ce l-am aruncat \n ap`, l-au halit vulturii. A[a c` ne-am r`zbunat pe somon, seara, \ntr-un restaurant de pe[te. Delicios. Era ultima mas` rezonabil`, pentru c` de a doua zi, \n America, n-am avut parte dect de farfurii

Aflat \n ]ara somonului fum pe gratis, Dan Chi[u se bucur` sincer c` ru[ii au v\ndut Alaska americanilor, fiindc` altfel acum ar fi \ncasat diurna \n ruble
imense, cu o mncare gre]oas`, mult` [i proast`. Noroc cu don Toni Roma [i faimoasele sale coaste [i aripioare, care ne-au mai schimbat gustul despre ]ara asta. {i dac` tot am ajuns la Dallas, ne-am hot`rt s` vedem [i noi locul \n care a fost \mpu[cat Kennedy. Aici, ni[te b`ie]i au dezvoltat o \ntreag` industrie, fiecare tip`rindu-[i propriul lui ziar (numai 5 parai bucata!), un fel de edi]ie special` a asasinatului, fiecare cu varianta [i ipotezele lui, vis--vis de num`rul de gloan]e, pozi]ia lui Oswald, moartea suspect` de cancer a lui Ruby, \n \nchisoare, [i implicarea mafiei sau a CIA-ului. M` \ntreb de ce pn` acum nu a luat nimeni o asemenea ini]iativ` [i la Trgovi[te, c` variante avem [i noi, slav` Domnului, iar ca s`-]i tip`re[ti un ziar, chiar nu mai e o mare problem`. Ce, coana Leana [i nea Nicu nu merit` [i ei pu]in` vlv`?!? Cel mai bine l-a[ vedea f`cnd chestia asta pe Gelu]u V. Voiculescu, c` a fost \n miezul trebii [i cine poate s` [tie mai bine ca el de la ce fereastr` s-a tras, care era pozi]ia lui nea Nelu sau ceva despre sinuciderea suspect` a procurorului Popa? {i, cu banii ob]inu]i, s` se mai pliveasc` pu]in mormntul din Ghencea. Despre Zapata [i Che Guevara, \n num`rul viitor. Dan CHI{U 1969 [i p\n` \n 1973, Micky {pag` urmeaz` specializarea \n echipamente hidraulice de presiune), 21 (\n 1992, Micky {pag` devine membru PDSR); 2 (din 02, Micky {pag` este doctorand \n Perfec]ionarea sistemului de management din administra]ia public` central`). Varianta nr. 5. Numerele magice ale lui Ilie Srbu: 26, 5 (n`scut pe 26 a cincea); 10 (timp de 10 ani, din 1981 [i p\n` \n 1991, Ilie S\rbu este consilier economic la Mitropolia Banatului); 29 (ziua \n care, \n iunie 2000, Ilie Srbu nu a mai fost directorul general al grupului de firme Fangmeier mor`rit [i panifica]ie); 2 (c\te avea \nainte); 1 (c\te mai are acum). S` vedem acum c\t voi pierde din nou cu guvernarea PSD! Succes! D. M.

I-am num`rat PSD-ului [ase din patrujnou`le


Gata! Dragi iubitori ai numerelor magice, care visa]i s` v` \mbog`]i]i prin nemunc` cinstit` la Loto, s`pt`m\na aceasta v-am preg`tit ceva special. Ei bine, s`pt`m\na aceasta vom \ncerca s` ne \mbog`]im juc\nd numerele magice ale conduc`torilor ]`rii noastre. Ce, ei n-au numere magice? Ia s` vedem ce-ar fi jucat s`pt`m\na aceasta la 6 din 49 domnii Rodica St`noiu, Ion Iliescu, Adrian N`stase, Ilie Srbu, Micky {pag`. Interesant! Iat` variantele pe care le-am jucat cu numerele lor magice: Varianta nr. 1. Numerele magice ale lui Ion Iliescu: 3, 30 (n`scut pe trei a treia \n 30 la Olteni]a); 7 (7 milioane de aleg`tori l-au ales pe Ion Iliescu \n 1992, c\nd a ie[it pre[edinte cu 61,5%); 26 (\ncep\nd cu 1979, Ion Iliescu conduce Consiliul Na]ional al Apelor 1+9+7+9= 26); 14 (725 de lei a fost primul salariu al Ion Iliescu 7+2+5= 14); 21 (1992 apare volumul Probleme globale. Creativitate de Ion Iliescu). Varianta nr. 2. Numerele magice ale lui Adrian N`stase: 22, 6 (s-a n`scut pe 22 iunie 1950); 25 (1996: Adrian N`stase public` volumele Drept Economic Interna]ional II [i Umor parlamentar; 1+9+9+6= 25); 28 (pe 28 decembrie 2000, Adrian N`stase a fost \nvestit \n func]ia de prim-ministru al Romniei); 2 (2 b`ie]i); 26 (1997: Adrian N`stase public` volumul de legi str`ine Documenta Universalis I Documente Fundamentale ale Dreptului Interna]ional [i ale Rela]iilor Interna]ionale, volumele I [i II). Varianta nr. 3. Numerele magice ale Rodic`i St`noiu: 10, 5 (n`scut` pe 10 mai \n localitatea Nucet, jude]ul D\mbovi]a); 28 (1999: doamna St`noiu este nominalizat` la titlul Femeia anului pentru Whos Who; 1+9+9+9= 28); 39 (n`scut` \n 39); 14 (Rodica St`noiu este autoarea a nu mai pu]in de 14 monografii); 24 (1995: Rodica St`noiu prime[te premiul V.V. Stanciu al Uniunii Juri[tilor din Romnia; 1+9+9+5= 24). Varianta nr. 4. Numerele magice ale lui Micky {pag`: 8, 3 ({erban Mih`ilescu se na[te pe 8 martie), 44 (\n 44), 4 (din

Darurile au fost aruncate

academia CA}AVENCU
Nr. 8, 24 feb. 1 mart. 2004

Rodica St`noiu [i-a mai f`cut o cas`!


Brrr, cred c` deja \i vine s` ne dea-n cap cu balan]a aia a Justi]iei, cu toate ciocanele de judec`tor din teritoriu sau cu un teanc de dosare puse la \mpu]it pe la vreun parchet din centru. De fapt, nu e vorba chiar de St`noiu, ci de ministerul s`u, [i nu e vorba c` [i-a f`cut o cas`, ci c` tocmai [i-a renovat una, adic` tribunalul de la Constan]a. Iar ministra a fost nevoit` s` se trambaleze la inaugurare, ca orice demnitar cu o imagine cam de Diamant pe l`mpi. S` vedem, \n continuare, cum arat` o astfel de festivitate, \ntr-o zi de s\mb`t`, la sute de kilometri de cuibul t`u din Pipera, la minus 200 de grade, c\nd trebuie s` inaugurezi o cas` care nu-i a ta [i, deci, n-o s` fie niciodat` \n aten]ia Petromului. Deci, frig. O cioar` a c`zut la datorie \n curtea imobilului, cineva o ia [i o arunc` \n lada de gunoi a istoriei. La Justi]ie \n poart` / E o cioar` moart`, zice unu, refren de peluz`. Vine St`noiu, prime[te flori, intr`, pup`turi. Abia dup` c\teva minute apare [i prefectul PSD, Martin. S`rut` m\na superiorului. Apoi ia [i alte m\ini de femei la r\nd, le s`rut` [i pe acelea, str\nge [i c\teva de b`rba]i. Toate astea, cu st\nga \n buzunar. Elegant, ca la ]ar`. |n sf\r[it,

St`noiu merge la Giurgiu pentru o agap` n dou`


Nu cu mult timp n urm`, Rodica St`noiu se l`f`ia pe bancheta din spate a unui Volkswagen Touareg care alerga cu girofarurile date la maximum pe [oseaua Giurgiu-Bucure[ti. Se gr`bea s` taie pamblicu]a noului sediu al Tribunalului Giurgiu, o cl`dire a c`rei arhitectur` megalolitic` nu are prea mult de-a face cu acest ora[ unde apa cald` nu s-a mai v`zut la robinete nc` de pe vremea cnd era raia turceasc`. {i unde oamenii se mai ngrijoreaz` [i acum c` li se termin` butelia. n fine, femeia se gr`bea, ve]i spune, fiindc` e ditamai ministreasa [i are, vezi Doamne, program nc`rcat. Ei bine, dragilor, mai exist` o explica]ie: pre[edinta Tribunalului Giurgiu, madam Dobre Ecaterina, este fosta coleg` de camer` din vremea cnd doamna St`noiu tocea la criminologie n c`min. V` da]i seama c` toat` acea atmosfer` festiv` de la inaugurarea giurgiuvean` a avut [i aerul unei agape n care cele dou` justi]iare [i-au amintit, ntr-o atmosfer` cald`, tov`r`[easc`, de vremurile minunate n care pr`jeau cartofi n semiobscuritatea coridorului. {i [i promiteau una alteia c`, la o adic`, se vor promova reciproc numai [i numai pe criterii de competen]`.

{i ce dac` nu mai intr`m \n Europa din cauza Justi]iei? Pe mine personal m` doare-n cur. Acesta e r`spunsul oficial pe care, men]in\ndu-m` \n func]ie, domnul Iliescu [i domnul N`stase vi-l tot dau de trei ani. Alte \ntreb`ri?

Rodica St`noiu, co[marul Justi]iei romne[ti, un personaj desprins parc` din memoriile lui Eliade: oric\t de tare ne-ar izola Europa de lumea civilizat`, ea [tie c`, undeva, la ]ar`, o a[teapt` o cas` d`r`p`nat`, gata s` fie v\ndut` a doua oar` pe un pre] fabulos la Petrom
apare [i Maz`re. Ca s` \ncap` jeepul lui [i ma[ina badigarjilor, a trebuit s` zboare o Leganz` de la minister. La fel, s`rut`ri de m\ini. Primarul e mai sp`lat, nu st` cu st\nga \n n`dragi, dar nu prea bag` pe nimeni \n seam`, lec]iile de arogan]` de la [efu Adi au prins perfect la el. Apare [i |PSD Teodosie Tomitanul, cu un alai de studen]i la teologie. Normal, s`rut`ri de m\ini. Dup` slujba arhiepiscopului, urmeaz` alte pup`turi. Pre[edintele Cur]ii de Apel Constan]a: Finalizarea \n termenul recomandat de doamna ministru, mul]umim doamnei ministru,

mul]umim doamnei ministru, mul]umim doamnei ministru etc. Zice [i ceva de rela]ia dintre om, lege [i cet`]ean, de unde pricepem c` cet`]eanul nu e om, iar omul n-are nici o treab` cu cet`]eanul. Urmeaz` St`noiu: Onora]i reprezentan]i ai celor trei puteri din stat. Ooops! Ce ad\nc, v` da]i seama? Cu presa nu vorbe[te, presa e rea [i \i num`r` casele. Bate c\mpii despre standardele europene pentru magistra]i [i \ncheie cu sprijinul din partea Guvernului, personal a prim-ministrului, domnul Adrian N`stase. |n acest timp, prefectul [i-a pip`it freza, nu cumva s` i-o deranjeze Teodosie cu busuiocul, Maz`re s-a leg`nat plictisit [i a c`scat cu ochii pe ceas, iar subprefectul Moga [i-a scos o pat` de pe gulerul hainei, cu pu]in scuipat. S-au mai plimbat pu]in prin cl`dire, primarul s-a c`rat pe furi[, iar studen]ii teologi s-au apucat de poante cu microfonul: Bun` ziua, s\ntem de la Partidul Noua Genera]ie. Asta e o inaugurare. {efii locali \i mul]umesc ministrului, ministrul prim-ministrului, iar arhiepiscopul cui [tie el mai bine. Dura lexus

Faultatea de Drept

Loc de retrocedat cu capul Moartea ca o prad` de propriet`]i


Dup` ce a fost uns primar \n dreptate localnicilor care voiau ni[ti. {i, ca un bun cre[tin ce comuna Trife[ti, jude]ul Ia[i, s`-[i recupereze p`m\ntul [i este, a \nceput s` dea p`m\nt Vasile Untu a \nceput s` fac` p`durile confiscate de comu- mor]ilor. Astfel a primit p`m\nt \n 2001 Manea Ion, mort \n 1999. Ca s` aib` ce munci [i din ce tr`i pe lumea cealalt`, s` nu moar` de foame [i s` se \ntoarc`, Doamne fere[te, pe lumea asta. La pu]in timp \ns`, tot ca un bun cre[tin, primarul Untu s-a \n]eles cu mortul [i cu familia lui [i a reu[it s`-i ia el lotul, ca s` nu mai munceasc` bietul om decedat, [i acum, dup` o via]` de munc`. {i ca s` nu existe certuri \ntre fra]i, domnul Untu a mai luat o decizie \n]eleapt`. Fratelui celui mort, lui Manea Mihai, viu [i \n zilele noastre, nu i-a dat act de proprietate asupra a 10 ha de p`dure, recuperate \n justi]ie din 2003. A[teapt` probabil s` moar` ca s` \i dea proprietatea. Pentru c`, \n politic`, e mai bun un om mort dec\t unul viu [i trebuie r`spl`tit. P`i, un mort apare pe liste de adeziuni electorale [i poate vota apoi de mai multe ori, cu cine vrea primarul.

Biroul de Investiga]ii

Se va suna trezirea pentru Oliviu Gherman?


Se zvone[te c` printre cei avu]i n vedere de PSD pentru postul de ambasador al Romniei la Paris ar fi [i vicele partidului, Ion Solcanu, cel cu figur` de pa[optist tocmai ntors din Ora[ul Luminilor. Drept urmare, n cazul pu]in probabil c` Senatorul cu Cioc ar face ceva n aceast` viitoare demnitate, noua sa porecl` n presa francofon` va deveni Barbichette.

Ambasadorul Lelii

10

academia CA}AVENCU
Nr. 8, 24 feb. 1 mart. 2004

LIBERTE, Egalite, infrac]ionalite


Romnia vesel`:

La PD Codlea \nc` se mai c\nt` O, brand frumos

Dar din murdar se face


Aceast` forma]iune geologic` ap`rut` acum c]iva ani pe trotuarul de vizavi de Gara de Est din Bucure[ti, v` pare probabil familiar`. Seam`n` a ceva, dar a ce? Pe vremea c\nd era]i copii r`spundea]i repede: a pe[te, nu? Dar acum a]i crescut, s\nte]i patrio]i [i r`spunsul e altul: Romnia! Da, Romnia e ]ara a c`rei hart` sugereaz` o form` pe[teasc`. Are form`, dar s` [ti]i c` nu miroase a pe[te, ci a diferite materii pe care bucure[tenii le arunc` pe strad`. Cele trei instantanee snt f`cute n diferite anotimpuri. Unul iarna, cnd vremea rece [i stratul de ghea]` acoper` cojile de ro[ii, felia de pepene, flegma verde [i chi[tocul de ]igar`. Unul prim`vara cnd vegeta]ia se str`duie[te s` r`zbat` [i s` supravie]uiasc` printre plasticuri, chi[toace [i cioburi. {i, n sfr[it, unul toamna, cnd vezi c` vegeta]ia a murit definitiv [i c` stolurile de gunoaie c`l`toare au r`mas. Alter jego

La Codlea, campania electoral` a luat de pe acum forme agresive. Iat` c` exact l\ng` sediul organiza]iei municipale a PD au ap`rut primele afi[e electorale ale concuren]ei. U[or subliminal, at\t c\t permite mu[chiul cerebelic, partidul lui Petre Roman pare-se c` s-a decis s` ia taurul de coarne. Sau m`car melcul. Iar un slogan mai potrivit dec\t PROLAB nici c`-[i putea g`si. Poate doar

PROHAB. Aflat` deocamdat` sub form` de b`nuial`, ideea c` \n spatele afi[ului se ascunde sala de For]` Democrat` a lui Petric` ne duce cu g\ndul (explicabil) nu foarte departe la probele pe care membrii acestui partid trebuie s` le treac` pentru o pozi]ie mai bun` pe listele electorale. Probabil c` se ]ine cont de c\te ridic`ri

face fiecare la bar` sau de c\t de repede se dezbrac` \n vecin`tatea aceluia[i obiect, a[ezat \ns` pe vertical`.

Din rahat, biceps

Ce-]i doresc eu Lie, dulce limb` romn`


Lia Roberts [i-a anun]at candidatura la pre[edin]ie \ntr-o limb` romn` pe care nici R`ducioiu n-ar fi \n stare s-o egaleze. Pentru curio[ii [i masochi[tii care n-au prins discursul de lansare \n direct, \l reproducem mai jos: Doamnelor, leidiz end gent`lmeni [i di`r cildr`n of z` lovilu\[`n, |n acest frumoas sear` de february, aici, la postul de televij`n Antena Oan salutare mist` Marius Tuca, hello, Jojo, s`ru m\na, Mirceo Rado; ce mai faci, m`, Horezean? ce ziceam?... Scuz mi, pardon, scuza]-m`. Scuza], nu pardon... cum se zice \n iour limba la americ`nescu pardon? So, m` scuza], ai mast s` dau un fonspic, s`-l \ntreb pe Dick cum se zice. Hello, Dick is home? Hu z` fac ar iu, bici?! Ghiv mi ior big Dick... Scuz mi, giv mi Dick! Aaa, iu, bici, iu ar an prostituat, Dick is in z` bedrum, ai andestend... So, tel him... Hello!... Alo, a dracu bagaboant, ai \nchis! So, pip`l din aceast sal`, ar iu redi s` auzi]i de ce v-am chemat? Ar iu redi? Sei ieee! Yo, yo! Ai gat z` pau`r! Ai gat z` pau`r! Cechirap! Yo, man, mist` Voiculescu, put io hends in di er! Z` mani ai lu mist` Ceau[esco s\nt la tine? Fac! Pe acest oldman l-am ratat! So, di`r Mirceo Rado, is z` moment tu anun] iu pentru ce z` hell v-am chemat aici. V-am

chemat tu anun] iu mai candidatura pentru Palatul Coceni! Ai hav mani, ai hav fivtin bilioarde tu invest in dis compania electoral` or dis holding electoral or uat z` fac is dis, SRL, SA, familiar asociei[`n, eniuei. La mine mani no problem`! |nc`

t\n`r`, gud luching old u`m`n uit nais tits, uant american bogat stabilit \n SUA. Sori, Mircea Rado, rog aventurierii cu hangri-n g\t s` se ab]in` sau s` trimit` foto. Bruce Lia

ministerul p`rerii na]ionale

tupeu 2004
Parlamentul romnesc:

S`racu, proasta [i o gugu[tiuc`

|n leg`tur` cu... p\r]!... scuza]i, proiectul meu de... p\r]!... pardon, lege, ideea mea a fost un... p\r]!... scuze, un demers normal pentru Parlamentul nostru de... p\r], p\r], p\rrr]!!! Hai c-am dat dracu [i pijamaua asta!

{eful Comisiei juridice din Senat, Ion Predescu, un accelerator al \nt\rzierii integr`rii europene
|n timp ce marile probleme ale ]`rii atrag aten]ia de la adev`ratele probleme ale ]`rii, corup]ia corupe, iar puterea pute. A [pag`, a baronet umplut cu ceap`, a c\rnat de Bucure[ti cu Mercedes la scar` [i varz` de Bruxelles la [tiri. To]i proSt`noii s-au adunat \n fa]a Uniunii Europene s` se jure c` nu fur`, dar i-au prins cu Crea]a-n gur` cum o scoteau Iliescu [i Corina fat` mare pe Rodica. Haide]i s`-i \njur`m pe: Ion Predescu: Nesim]ire 2004. PSD = PCR, Predescu = Elena Ceau[escu. |n timp ce toat` lumea se preocup` de limitarea puterilor conferite aiurea parlamentarilor pe stil ]ar` balcananier` tataia Predescu vine [i propune un proiect de lege. Proiectul prevede: suspendarea pedepsei cu \nchisoarea sau a anchetei penale privind un parlamentar; o v\rst` sc`zut` de pensionare pentru parlamentari: 57 [i 62 de ani; pensie de 80% din media salariului lunar; [i alte m`g`rii n`scute din imunitatea parlamentar`. Ai dracu, nu v` mai ajunge un buget, n-a]i vrea poate s` anex`m [i Cadrilaterul, s` mai suge]i voi ni[te indemniza]ii [i diurne?! PSD: T\mpeu 2004. Partidul-[tat s-a pus cu analiza pe pres`. Partidul a tras mega-concluzia c` \n ]ar` s\nt prea multe ziare [i canale mass-media, \n special fa]` de pia]a de publicitate. M`, nu v` e ru[ine, voi a]i vrea s` r`m\ne]i numai cu Ziua [i cu Adev`rul, s` ne umple]i la [tiri interne de Nou! Distrigaz Sud v` recomand` s` stinge]i gazul la plecare [i, la externe, CFR-Marf` v` ureaz` La Mul]i Ani!. Guvernul Romniei. Tupeu 2004. Guvernul care nu-l merit` pe cel mai bun premier Adrian N`stase a mai tr`snit o idee: fiindc` nu a primit fondurile de la UE pentru construc]ia autostr`zii Bra[ov-Bor[, guvernul a luat trei mii de miliarde de la bugetele S`n`t`]ii, Educa]iei, Justi]iei, \n total 7 ministere. ~sta e paradoxul marelui rafinat Adrian N`stase: \n marea lui \n]elepciune, c\nd aude de Cultur`, marelui colec]ionar N`stase \i vine s` scoat` pu[ca [i s` jug`neasc` poporul, ca pe Ilie Srbu la v\n`toare!

{i acum, s` vedem ce s-a \nt\mplat \n topul general Tupeu 2004:

1. Ion Iliescu 2. Adrian N`stase 3. PSD

11 puncte 9 puncte 4 puncte

poli]ia presei
Avampremier` sau n-aveam premier`? Domnul Rus mpline[te mai multe vrste!
S\mb`t`, ministrul Ioan Rus a mplinit o anumit` vrst`, iar Realitatea TV s-a gr`bit s` ne arate acest eveniment pe banda de text care curge n josul ecranului. Numai c`, pe la ora 12, ni se spunea c` ministrul mpline[te 55 de ani, pe cnd, peste vreo dou` ore, la acela[i post, pe aceea[i band`, acela[i ministru mplinea alt` v\rst`, respectiv 49 de ani! Iat` cum, sub ochii no[tri, se petrece fenomenul extraordinar de ntinerire a Guvernului! Ofi]erul Bun`st`rii Civile

...Aceasta-i \ntrebarea. Dup` o scurt` dezbatere, sec]ia |ndrept`ri ortografice, ortoepice [i ortopedice de pe l\ng` Academia Ca]avencu a hot`r\t c` nu se spune corect nici avampremier`, a[a cum au formulat pe copert` cei de la

revista AutoShow, [i nici avanpremier` a[a cum se spune corect. Ci avampremier. Iar \n unele cazuri, doar atunci c\nd este vorba de doamna Dana N`stase, so]ia premierului, s` se spun` Avampremier`. Daniel GOACE

12

academia CA}AVENCU
Nr. 8, 24 feb. 1 mart. 2004 B`ie]i, e greu s` joci rolul dac` nu tr`ie[ti totul cu adev`rat. Eu, de pild`, c\nd spun Craiova, m` aplec; c\nd spun Satu Mare, dau ochii peste cap; iar la Constan]a m` \ntorc cu spatele. Se spune despre mine c` mimez vremea bun` mai bine dec\t Nicole Kidman.

tunul catodic

Anacronica TV
Parlamentarii [i-au f`cut testul Brca
Mar]ea trecut`, a[a, numai de-al dracu, mi-am pus la cuptor un pui bine \mp`nat cu usturoi [i stropit cu sos haiducesc, apoi mi-am f`cut o salat` de fructe cu kiwi, banane, portocale, ananas, gref, plus coniac [i dou`-trei linguri de fri[c` [i am dat drumul la Observator s` v`d cum supravie]uiesc `ia [ase parlamentari numai din 400.000 pe s`pt`m\n`. I-auzi]i un calcul la doamna Maria Petre (PD): |n prima zi am f`cut economie astfel c` mi-au mai r`mas bani de legume, orez [i ap`. Probabil c` ap` mineral`, de sp`lat pe m\ini, c` altfel nu mi-l imaginez pe s`rmanul `la care din 50.000 pe zi se g\nde[te s`-[i mai cumpere ap` de b`ut. Miliardaru Raj Tunaru e mai [mecher: M` descurc destul de bine cu banii pentru c` nu m`n\nc. Cred c` o s` m` apuc de sl`bit. A]i auzit, dragi pensionari costelivi care c\nt`ri]i 50 de kile abia dup` ce v-a]i luat medicamentele [i asta cu tot cu c`ruciorul lu `la mic? Asta-i solu]ia: apuca]i-v` de sl`bit! O s` economisi]i bani [i o s` mai [i sc`pa]i de kilogramele \n plus!

trampa [i ecranul
A venit vremea doamnei Jurca
Nu \n]eleg ce le-a tunat [i le-a fulgerat celor de la Antena 1 pe Romica Jurca. Venerabila doamn` care a \nvins vremurile prezent\nd timpul [i invers are parte acum de un statut special fa]` de celelalte prezentatoare de meteo, mai tinere, mai sportive. Dac` P`s`rina st` la c`ldur` [i \[i f\]\ie decolteul prin fa]a unei h`r]i imaginare, doamna Jurca este scoas` de trei ori pe zi din 5 L-am v`zut la Antena 1 pe B`lan de la Saliva Mobil` f`cnd un reportaj cu Terente, n genul acelor reconstituiri de pe Discovery. La un moment dat, Terente, eh, Terente, un barcagiu de Delt`, vai de steaua lui, se repede pe mal la ni[te don[oare costumate n haine populare de epoc` [i le bul`ne[te de-a binelea n timp ce cameramanul alerga dup` el cu camera pe um`r. Mi-am dat seama clar c` era trucaj pentru c` altfel vocea lui B`lan ar fi trebuit neap`rat s` lase pe obiectiv ni[te dre de scuipat. 5 La Teo a debutat o trup`, Playback pe numele ei. Cic` i studiouri sau din cas` [i filmat` \n strad`. Nu \n]eleg de ce e nevoie s` se fac` at\ta deranj. S` fie oare pentru c` INMH-ul nu coopereaz` cu doamna Jurca astfel \nc\t dumneai nu poate s` afle cum e vremea \n ]ar` [i trebuie s` se uite pe cer ca s` zic`: Se pare c` ast`zi \n Bucure[ti nu plou`. Dar cum r\ndunelele zboar` destul de jos, cred c` dac` mai st`m ceva pe aici, o s` ning`. C\t despre temperaturile de ast`zi din Capital`, mie una mi-e frig. Jurc` plouat` parodiau pe `ilal]i care f`ceau playback pe dos n timp ce ei, sinceri, fac pe fa]`. Erau durdulii [i-[i mi[cau buzi]ele a[a de conving`tor nct nu m-am prins c-ar fi vreo vr`jeal` la mijloc. Oi fi eu tmpit, dar dac` asta e o parodie de playback, eu nu mai n]eleg chiar nimic. Genial mi s-ar fi p`rut dac` puneau CD-ul [i pe urm` ar fi plecat acas`. A[a da, m-a[ fi prins c` fac playback. 5 Am [i eu o nedumerire: de ce nu a ap`rut Cristian Tudor Popescu n trening la ultimul Tuc` Show? Oare de cnd s-a l`udat Lia Roberts cu treningul ei american, lui Popescu i-e ru[ine s` mai ias`-n lume cu

Cosmina P`s`rin, interpret` principal` \n Vara ispitelor, ajuns` acum s` prezinte [i celelalte anotimpuri \n filmul serial Vremea la PRO TV. Aici, al`turi de Badea [i Oreste, c`rora le-a trecut vremea la Prima TV.
Adidas-ul lui? 5 L-am v`zut pe Petri[or la televiziunea sa actual`, Tele 7 abc, cum \[i b`ga degetul [i gusta de prin buc`t`riile restaurantelor malteze. Petri[or era s` ia b`taie de la buc`tari dac` nu ar fi fost cel`lalt romn, cameramanul. Care, judec\nd dup` tehnologia folosit` la Tele 7 abc, sigur era un b`iat zdrav`n, c` doar o camer` din aia veche VHS nu poate s` ]in` oricine. 5 De c\nd s-a mutat S.O. B`lan la emisiunea Zahare[tilor, z`u dac` am mai v`zut un z\mbet pe fe]ele celor doi. |nainte mai f`ceau glume, conversa]ie, chiar dac` nes`rat`, da m`car \[i mai d`deau ni[te ghionturi pe sub mas`. Acum ce ar putea s`-[i zic` unul altuia: Ai v`zut, drag`, c\t de desfigurat` era baba aia violat`? Uau, da, ai dreptate. De o s`pt`m\n` n-am mai v`zut a[a ceva. 5 Ceva s-a schimbat la Cosmina P`s`rin. Nu mai e ca pe vremuri, de ga[c` [i u[or prostu]`. E afectat`, serioas` [i demn` ca o secretar` cu ochelari. Cine naiba a stricat-o: George Vintil` sau pictorialul `la din Playboy cu ea [i Luciu? 5 |ntr-o armonie familial` des`v\r[it` cum numai \n reclamele la asigur`ri \nt\lne[ti un tat` \i arat` copilului noua lor cas`. Cu un z\mbet plin de dragoste [i satisfac]ie, \i spune: E mic`, dar e a noastr`. Mi-amintesc toate discu]iile \nveninate pe care le-am avut \n pat cu fostele mele iubite. Nici una nu m-a \nv`luit \n c`ldura tandr` a acestei replici. Ale dracului curve f`r` sentimente! Ooofff. 5 |nsetat de senza]ii tari [i adrenalin`, dau joi, 12 f`urar, pe serialul T\n`r [i nelini[tit. Da, mai e, [i e la episodul 2089. Gluma s-a ngro[at din cauza fazelor n care personajele stau [i vorbesc singure f`r` nici un rost. 40 de minute de: Ha, ha! Crede c` m` p`c`le[te pe mine?, Oare ce urm`re[te...?, Vor vedea ei!, A[a... m` duc la tribunal... o pun eu la punct!. Am stat p\n` la final, s` v`d m`car un personaj care ntr-un moment de inspira]ie genial` s` se ntrebe, cu o lic`rire discret` n ochi: Cine naiba scrie scenariul?, Ce dracu caut eu n serialul `sta? sau m`car De ce vorbesc singur?. N-a fost s` fie. 5 Alo, tanti CNA? Se aude? Suntem noi, Bugs Bunny, Duffy Duck, Sylvester [i Porky Pig, [i vrem s` v` anun]`m c` intr`m n grev` dac` nu vorbi]i cu p\rp\r-p\rli]ii (mi se [opte[te din spate) de la Cartoon Network Romnia, s` nu ne mai du-dudu-bleze vocile. Mai cerem [i dede-demiterea tipului care a crecre-zut c` replica Ce se nt\mpl`, mo[ule? ar fi comic`... Asta a fo-fo-fost tot! 5 Afl`m de la {tirile PRO TV c` romnii s\nt pe locul 6 n topul mincino[ilor. Cu acest anun], tocmai am urcat pe locul 5. 5 Romnia 1. S\mb`t`, 21 februarie. La 48 de ore dup` ce Europa ne-a f`cut cu degetul mijlociu, postul public na]ional se mobilizeaz` exemplar. Un amplu reportaj difuzat \n cadrul principalei emisiuni de [tiri ne-a ar`tat c\t de nasol este cu mafia din Bulgaria, o ]ar` fa]` de care, prin compara]ie, vorba realizatoarei, Romnia este paradis. Despre c\t de european este raiul romnesc aveam s` afl`m \ns` abia a doua zi, c\nd, la aceea[i or`, pe alte canale, se difuzau dou` [tiri \n prime-time: Nicolae Gu]` declan[eaz` r`zboiul cu Adi Minune pentru coroana de Rege al Manelelor, \n timp ce ni[te ]`rani din Dolj dezgroap` un mort, \l c`s`pesc, \l ard, \i beau cenu[a [i astfel lichideaz` definitiv strigoiul. Deci, e limpede: \n ]ig`nia ei medieval`, Romnia a ajuns o ]ar` mult mai sigur` dec\t Bulgaria. 5 Cred c` subtitrare mai proast` ca aceea de la Singurul supravie]uitor, duminic`, pe Antena 1, n-am v`zut nici la filmele de pe calculator. Replicile ap`reau scrise \n felul urm`tor: Da? Chair a[a? sau Ce vrei s` demonsterzi?. Dac` problema asta nu se remediaz`, \ntr-o zi o s` v` mira]i c` nu ave]i voie s` v` uita]i la un film pe Atnena 1 pentru c` pe bulina ro[ie scrie 61.

Gra[i-Hopper Zrich

CLO{CACU PUII DE [aur

academia CA}AVENCU
Nr. 8, 24 feb. 1 mart. 2004

13

Vergilic` \ntreab`

Analiz` final` Maria & Virgil Show


menii `ia s` testeze pe mine medicamentele. Dar cu banii \nainte. Vergilic`: P`i, mori, f`, dintr-o gre[eal`! Maria: Mor, v` r`m\n vou` banii. |i iei [i lu G`bi]u de \mbr`cat, \i dai bani la [coal`, \i faci [i tu o friptur` ca lumea Vergilic`: Mori ca proasta? Maria: P`i, nu tr`iesc ca proasta de nu-n]eleg nimic de la un salariu la altul? Acum, na, mor. Vergilic`: N-or s` te primeasc`, c` e[ti bolnav`! Maria: Nu, s\nt s`n`toas` tun Vergilic`: P`i, n-ai fost la spital anul trecut? Maria: Ce-ai tu, Vergilic`, cu trecutul meu, ce-l tot admiri? Vergilic`: P`i, nu era s` mori? Crezi c` `ia nu se uit` pe cine ia? Maria: Las`-m`, c` eu m` duc la teste de medicamente [i m` v\nd pe buc`]i. Vrea `la rinichi? Dau rinichiul s` se bage medicamente \n el. Vergilic`: C\t cost` asta? Maria: C\teva mii de dolari. Trei-patru termin`m asta, \ntre]inerea [i lu`m teveu. Vergilic`: Dar pe inim` c\t po]i lua? Maria: Inima? La zece mii de dolari! Vergilic`: P`i, atunci vinde inima! Maria: M`, s` [tii c` ai dreptate! Vergilic`: Dar capul, c\t e cu capul? Maria: Cred c` e dublu dec\t cu inima! Vergilic`: {i tu e[ti bun`, c` ai ni[te vise, ni[te prenesim]iri ni[te aspira]ii. Plus c` nu bei, nu fumezi. Tocmai bun` e[ti. Dar dac` nu treci de preselec]ie? Maria: P`i, vorbim [i noi cu colegii no[tri de la Ca]avencu, o fi cineva care cunoa[te la medicamente. Vergilic`: Vrei s` mori pentru bani? Maria: Parc` m` bate g\ndul!

Dar la poarta poli]iei oare cine bate? Piedone.


Acest [ir de trei fotograme ne-a impresionat pl`cut de c\nd l-am v`zut pe site-ul unei agen]ii de pres`. Ne-a pl`cut pentru c` am realizat imediat valoarea lui educativ`. S` v` explic`m de ce. |n primul r\nd, pozele ilustreaz` lupta lui Piedone (alias Cristian Popescu) cu ho]ul. Pozele au fost realizate acum trei ani, iar cel care [i-o ia este chiar un nenorocit care a vrut s` fure Mercedesul 500 al celui mai cunoscut inspector alimentar din Romnia. Privind la aceste poze, \n]elegem de ce lui Cristian Popescu i se spune Piedone. Nu numai c` seam`n` un pic la statur`, dar [i bate ca Piedone. A]i v`zut filmul `la \n care Piedone-actorul \i d` una r`uf`c`torului, iar r`uf`c`torul zboar` 7 metri? Ei, [i aici e la fel, dar al nostru e mai [mecher. I-a pus pe cei doi poli]i[ti s` \l ]in` ca s` nu fie nevoit s` se aplece dup` el de fiecare dat` c\nd \l zboar` prin sediul poli]iei.

n cutremur`tor articol din ziarul Libertatea a f`cut-o pe prea sim]ita Maria Stoica s` intre la idei. Ce-ar fi s` \ncerce [i ea chestia asta? {i nenorocirile ar trece ca un fum! Ce-ar fi s` fie adev`rat? Ce-ar fi s` se poat`? Vergilic`: Mario, chiar nu \n]elegi c` o s` miro[i a chimicale? Maria: Da, dar voi mirosi [i a dolari. Dolari, acili[ea \n m\na mea. Vergilic`: La ce \]i trebuie at\ta b`net? Maria: Vreau [i eu un televizor nou, vreau s` iau alt` mobil` \n cas`, vreau [i eu alte covoare, vreau s` pl`tesc \ntre]inerea. Vergilic`: Adic` tu crezi c` dac` \]i vinzi trupul medicinei ne ies at\]ia bani? Maria: Vezi c` nu ai \n]eles? Eu vreau s` m` duc la o firm` de medicamente [i s`-i pun pe oa-

Maria r`spunde

La Piedona mobile

14

academia CA}AVENCU
Nr. 8, 24 feb. 1 mart. 2004

MANGLA CUM LAUDE

academia CA}AVENCU
Fac un apel la cet`]enii ora[ului Roman s` m` voteze! Dragi cet`]eni, m` angajez c` voi aduce o mul]ime de investitori evrei care, v` promit, vor face din ora[ul vostru o adev`rat` Elve]ie. Astfel, pentru fiecare [omer vor exista cel pu]in zece b`nci care se vor bate pe ajutorul lui de [omaj, iar pentru fiecare disponibilizat vor exista cel pu]in zece bijutieri care s` le verifice verighetele [i din]ii de aur \n fa]a modernului angro de amanet.

15

Liviu Mihaiu v` prezint` din realiz`rile Biroului de Investiga]ii:


un peremist ce-[i trateaza calvi]ia cu petrol irakian, o modalitate prin care un prefect dobrogean face un trick american [i o scrisoare spurcat` a unui personaj vopsit la p`r [i la dosar.

dosarele chi
l`sate \n urm`, de pe vremea cnd a activat \n diploma]ie, s-a pricopsit cu trei apartamente \n centrul Capitalei. Dintre care unul este \n blocul Dun`rea II, pe strada Biserica Enei, vizavi de Arhitectur`. Din informa]iile noastre, Lupoi a vndut cupoanele \ntr-o ]ar` occidental`. Nou`zeci de procente din valoarea tranzac]iei au intrat \n vistieria mullahului Vadim, pe care n-o controleaz` nimeni, iar restul, la Mihai Lupoi.

x
adresa www. Corporate.com. Contacta]i firma respectiv` [i solicita]i-i s` v` nregistreze o firm` n SUA cu ce capital social dori]i dumneavoastr`. Poate fi [i de un milion de dolari. Contra unei taxe de cteva mii de dolari figura]i cu acest capital [i primi]i ac]iunile aferente. Ni[te hrtii f`r` valoare n fapt, dar care n Romnia pot valora mult. Cu condi]ia s` g`si]i fraierii care s` le cumpere, s` p`c`li]i b`nci care s` v` crediteze lundu-le drept garan]ie. {i mai este un avantaj! Firma respectiv` poate fi trecut` pe un nume fictiv [i pe adresa unei cutii po[tale. Adic` n cazul unui proces, n instan]` se prezint` o firm`-fantom`. Dac` nu v-am convins nc` de avantajele unei astfel de inginerii, afla]i c` [i prefectul Constan]ei, Gheorghe Martin, [i-a nfiin]at o astfel de firm` Polaris Enterprises Inc. la care, conform unor date din 2002, a men]inut balan]ele ntre 1-10 milioane de dolari. Pe aceea[i adres` cu firma lui Martin figureaz` [i firma Alfa el Corporation, care e implicat` n
rezolva respectivele probleme. n timp ce alte societ`]i de transport din ]ar` ntmpin` diverse piedici de ordin administrativ, indiferent c` e vorba de vam` sau de eficacitatea opera]iunilor, Galassini lucreaz` en fanfare, beneficiind de sprijinul autorit`]ilor locale. C` doar suntem fratelli de gint` latin`!

dosarele chi

xXL
Va fi re]inut de autorit`]ile militare, \mpreun` cu 346 de cadre ale UM 0666, din care f`cea parte. Membrii acestei unit`]i au fost considera]i terori[ti. P`rerea noastr` este c` parte dintre ofi]erii acestei unit`]i cu num`rul de cod al Fiarei apocaliptice au f`cut poli]ie politic`. |n prezent, Soare este [eful Diviziunii A, Ap`rarea Constitu]iei, [i face poli]ie politic`. Pentru el, a ap`ra Constitu]ia \nseamn` s` ordone interceptarea telefoanelor ziari[tilor incomozi. Dosarul acestora cuprinde cteva zeci de ]inte, numai \n Bucure[ti. |i furnizeaz` informa]ii lui Corneliu Vadim Tudor. A fost pus \n discu]ia consiliului de onoare al SRI de nenum`rate ori, pentru c` \[i declar` simpatia fa]` de PRM, dar a c`zut \n picioare de fiecare dat`, inclusiv \n timpul marii vn`tori de vr`jitoare, promovat` de colegiul director al SRI. Marea vn`toare a fost demarat` de Virgil M`gureanu [i continuat` cu succes de Costin Georgescu. Ea a constat \ntr-o opera]iune de supraveghere informativ` a ofi]erilor care furnizau date Romniei Mari. |n timpul mandatului lui Costin Georgescu, au fost surprin[i \n flagrant 14 ofi]eri, demi[i pe loc [i trecu]i f`r` menajamente \n rezerv`. Cum Ovidiu Soare este general, d`dea ordin ca datele s`-i fie transmise tribunului Tudor, prin intermediul subalternilor. Partidul de guvern`mnt, care are o problem` nerezolvat` cu Romnia Mare, ar trebui s` ]in` cont de acest semnal pe care i-l furniz`m, \n deplin` cuno[tin]` de cauz`.

Nr. 8, 24 feb. 1 mart. 2004

Fugi Mircea Toma de obsesia re]elelor de securi[ti mafio]i [i nimeri \n pagina asta.
Fu tare [ocat de cte alte re]ele mai exist` \n ]ara asta. G`si re]eaua de cumna]i ai familiei N`stase? G`si! Ba d`du [i de o re]ea de peremi[ti \n re]eaua SRI-[tilor. Dar la ceva nu se a[tept`! Cum s-ajung`, taic`, [i poli]i[tii \n re]ele de sp`lat banii!? Numai Nati Meir lucreaz` singur. La Roman.

cump`rarea Casei Bucur din Bucure[ti, un imobil din patrimoniul na]ional al Romniei, ce nu putea fi n nici un caz vndut. Acum, n instan]` nu are cine da socoteal`

de aceast` mn`rie. Vede]i, se poate face treab` bun` cu astfel de firme-fantom`. Trece]i repede pe Internet! Biroul de Investiga]ii

Mihai Lupoi a primit petrol de la Saddam


n februarie 2001, o delega]ie oficial` a Partidului Romnia Mare s-a deplasat \n Irak. Ea a fost format` din senatorii Mihai Lupoi [i Nicolae Iorga [i din deputatul Cristian Buzea, la care s-au mai ad`ugat \nc` 59 de persoane, dintre care 12 oameni de afaceri irakieni cu societ`]i \n Romnia [i [ase moldoveni. Deplasarea a fost organizat` de Camera de Comer] [i Industrie romnoirakian`. La Bagdad, parlamentarii romni s-au \ntlnit cu ministrul irakian al Petrolului [i cu al]i oficiali ai lui Saddam. Mullahul Romniei Mari, Vadim Tudor, uit` c` avionul companiei Moldavian

Air a transportat la Bagdad o ton` de materiale sanitare, \n cadrul programului Petrol contra hran`. Mullahul se face c` plou`, c` i-a dat binecuvntarea lui Saddam \mpotriva coali]iei anglo-americane, \n to]i anii care au precedat eliberarea Irakului. C` a primit un ceas de la satrapul irakian, cu care n-a sc`pat prilejul s` se f`leasc` de nenum`rate ori \n public. C` l-a sprijiit moral [i propagandistic pe Saddam, \mpotriva programelor de integrare european` [i euro-atlantic` ale Romniei. Mullahul uit` c`, \n contrapartid` pentru acest ajutor, Saddam i-a dat cupoane de petrol lui Mihai Lupoi. La scurt` vreme dup` \ntoarcerea din Irak, standardul lui Mihai Lupoi a s`rit [tacheta. Dintr-un am`r`[tean de ofi]er \n rezerv`, cu o sumedenie de belele penale

O scrisoare pierdut` de Securitate


Aristide Buhoiu este un personaj vopsit nu numai la p`r, dar [i \n dosar, despre care foarte mult` lume informat` [i r`ut`cioas` spune c` este un securist c`zut \n dizgra]ie. Plecat din ]ar` \nainte de 89 cu autoturismul, familia [i pl`cile pentru viitorul ziar romnesc din SUA, Universul, fostul coleg al ofi]erilor Tudor Vornicu [i Alexandru Stark a primit din ]ar`, zice-se, pn` [i biblioteca personal` prin amabilitatea organelor de partid [i de Securitate a statului. Dezavuat de c`tre diaspor`, vine \n ]ar` \n preajma evenimentelor din 89 [i \ncearc` pn` ast`zi s` se integreze \n structurile statului, \n anturajul pre[edintelui Iliescu, \n \mp`r`]ia lui Gigi Becali (c`ruia a \ncercat s`-i vnd` o licen]` de televiziune) sau chiar sub fustele fantomei DIE, Lia Roberts (a \ncercat s` intre f`r` succes \n staful ei de campanie, cu toate c` dna era deschis` 360 de grade). O scrisoare veche, furioas`, dar mai ales autodenun]`toare, face din domnul Buhoiu nu numai un cameleon penibil, ci [i un candidat la un asasinat de revolu]ie. Citi]i [i v` minuna]i: Tovar`[e Emanoil Valeriu, Am plecat din Bucure[ti complect desgustat de felul t`u de a m` primi [i-mi satisface dorin]ele profesionale \n limitele posibilit`]ilor. Nu m` mir` deloc pozi]ia ta de ling`u comunist. Ai fost sluga credincioas` a banditului de Ceau[escu, acuma \l slug`re[ti pe porcul de Iliescu [i a[a mai departe. Ru[ine s`-]i fie de bestie bol[evic`. Afl` dac` nu ai [tiut p\n` acuma, c` individul care l-a \njunghiat pe Nicu Ceau[escu era omul meu, pl`tit cu dolari grei, dar f\st\cindu-se de a nu fi prins, nu a \nfipt cum trebuia lama \n p\ntecele diavolului. O va \nfinge bine de data asta, sau poate chiar eu personal, cu ocazia viitoarei judec`]i a \ntregii na]iuni romne[ti \mpotriva actualului regim criminal terorist, la fel ca [i a lui Ceau[escu. Ru[ine s`-]i fie animal incon[tient cu chip de om.

}epe americane pe meleaguri romne[ti cu prefec]i dobrogreni

n ultimul timp, tot mai multe firme din SUA au tras tunuri mari n Romnia. {mecheria este una foarte simpl` [i o pute]i ncerca chiar dumneavoastr`, cu condi]ia s` ave]i acces la Internet pre] de jum`tate de or`. Ce ave]i de f`cut este s` c`uta]i firme din Statele Unite specializate n nfiin]area de firme. Pute]i ncerca la
ar ncerca s` i verifice? E foarte u[or de presupus c` italienii de la Galassini nu [i-ar fi permis un asemenea gest dac` nu ar fi beneficiat de acceptul conducerii IPJ Bihor cu care, probabil, au strnse rela]ii de amici]ie. Mai departe, este foarte u[or de presupus c` cei de la F.lli Galassini nu s-ar sfii, n cazul n care ar ntmpina cine [tie ce probleme, s` apeleze la comandan]ii din poli]ia bihorean` pentru a li se

C.V. Tudor, acest Sancho Panda al politicii romne[ti, [i Nati Meir, un evreu care, ca s` poat` candida din partea PRM, accept` s` devin` chiar sionist r`t`citor [i jidan tr`d`tor, pl`tit cu argin]ii lui Iuda

Dormi lini[tit, cumnatul lui N`stase lucreaz` pentru tine!


nainte de a ajunge acolo unde, \n general, foarte greu se ajunge, n-ar fi lipsit de sens s` facem o scurt` recapitulare. V` mai aminti]i cine este Adrian N`stase? Adrian N`stase este so]ul Danei, mama copiilor primministrului Romniei. Dar Dana ea cine este, oare? Dana N`stase este sora Rodic`i Odobescu, actualul director general de la Tarom. Recapitularea aceasta pe care unii ar putea s` o considere (sau nu) lipsit` de sens atrage dup` sine o alt` recapitulare, a doua. Instalat` \n fruntea Tarom, sora Rodica a Danei [i-a propus, pentru anul 2004, pierderi de numai 10 milioane de dolari, cu 10 milioane mai pu]in dec\t pierderile din 2003 aceasta nu este o glum`, ci o declara]ie a unei surori de so]ie de primministru. Dar s` l`s`m Taromul acolo unde \i este locul, adic` \n aer, [i s` spunem c` surioara Rodica ar fi purtat un cu totul alt nume dac` nu ar fi fost c`s`torit`

bunelor maniere
F`-te fratelli cu poli]ia jude]ean` pn` treci vama!
Una dintre firmele de transport influente care se trag de izmene cu [efii de v`mi din Romnia este societatea F.lli Galassini, prezent` de mult` vreme pe pia]a romneasc`. Faptul c` lucreaz` de atta timp n Romnia le-a permis Fratellilor Galassini s` aib` rela]ii mai mult dect privilegiate cu to]i factorii de decizie din sistemul vamal sau din poli]ie. Att de privilegiate nct, a[a cum vede]i n fotografia al`turat`, F.lli Galassini nu se sfie[te s` sponsorizeze producerea de materiale promo]ionale cu cntec. Nu am fi aflat de aceast` ini]iativ` de marketing, dac` unul dintre reporterii no[tri nu ar fi reu[it s` fotografieze cele dou` brichete ce z`ceau pe masa unui angajat vamal din Bor[. Poza nu are o calitate deosebit`, fiind f`cut` cu ajutorul unui telefon mobil. Pute]i ns` u[or distinge c` F.lli Galassini [i-a permis s` asocieze numele companiei cu cel al Inspectoratului de Poli]ie Bihor. De ce oare? Ca s` i pun` n gard` pe eventualii poli]i[ti care

codrul

Padronatul {oferilor

Dornene! B```, Dornene! Scoal`, b```!... Ia zi, cum serve[ti? Sec? {pri]?... Hai, tat`, c` avem treab` c`c`l`u \n Parlament! Habar n-ai c\te s-au adunat pe ordinea de zi. {i pe-aia de noapte, c` n-are ei tupeu s` \nchid` localul!

cu Dan Odobescu. Dar cine este Dan Odobescu? Dan Odobescu este, \n primul r\nd, cumnatul cuplului N`stase, un cuplu c\t se poate de banal [i de neinteresant dac` nu ar fi fost compus dintr-un prim-ministru [i o so]ie de premier. A[adar, s` recapitul`m \nc` o dat`, pentru a ne asigura c` am \n]eles bine: Dana este so]ia lui Adrian, Rodica este sora Danei, iar Dan este so]ul Rodic`i [i, de c\tva timp, consilier al pre[edintelui Comisiei de Supraveghere a Asigur`-rilor, Nicolae Cri[an. Pentru cei care au deschis mai t\rziu apa-ratele de m`surare a gradelor de rudenie facem precizarea c`, imediat \n urma lui Adrian N`stase, Comisia de Supraveghere a Asigur`rilor este autoritatea suprem` de specialitate, al c`rei scop principal ar trebui s` fie acela de ap`rare a drepturilor asigura]ilor [i de men]inere a stabilit`]ii activit`]ii de asigurare din Romnia. Dar p\n` la ap`rarea asigura]ilor, CSA se ocup` cu promovarea cumna]ilor, [i nu doar a cumna]ilor, ci [i a soacrelor, so]iilor [i a[a mai departe. C\nd spunem nu doar a cumna]ilor ne g\ndim \n primul r\nd la soacra pre[edintelui CSA,

Aurelia Vasile, care este angajat` a Comisiei, [i la so]ia pre[edintelui CSA, Cristina Cri[an, care este director general al unei societ`]i autorizate s` fac` brokeraj pe pia]a asigur`rilor. Dar iat` c` ne-am luat cu soacrele [i fiicele lor [i ne-am \ndep`rtat de cumna]i. |n schimb, cumna]ii N`stase [i Odobescu s-au apropiat, iat`, de o pia]` a asigur`rilor care, dup` intrarea \n vigoare a Legii fondurilor private de pensii, va fi o pia]` foarte mare, de multe miliarde de dolari. {i cum CSA este aceea care va hot`r\ ce societ`]i vor fi autorizate s` intre pe aceast` pia]`, atunci s` te ]ii, cumnate!

Apus de Soare peste pres`, dinspre SRI

vidiu Soare a fost ofi]er de Securitate \n Direc]ia V, paz` demnitari. S-a ocupat de protec]ia lui Nicu Ceau[escu [i a Alexandrinei G`inu[e. |n timpul ac`, la nivel na]ional, mini[tri revolu]iei, care l-a prins cu gradul ca Dan Ioan Popescu munde c`pitan, s-a refugiat \n Circa 1 cesc la contracte care ajut` ni[te Mili]ie din Bdul Ana Ip`tescu, b`trne sute de milioane de euro pentru a nu fi lapidat de mase. s` traverseze grani]a Romniei,

La Otopeni, banii murdari se spal` \n famiglie

la Otopeni, acelea[i eforturi umanitare sunt cheltuite pentru sume de ordinul miliardelor de lei. O microradiografie executat` de un grup de exper]i locali ne-a pus pe urmele unor speciali[ti \n pierdut urma banilor, numai buni de promovat mini[tri. Iat` un traseu exemplar: filiala BCR din localitate acord` \n serie \mprumuturi de cte 2 miliarde de lei unei firmei de bodyguarzi a lui Toader Florian; \ntre cererea creditelor [i virarea sumelor trec maximum 24 de ore; la nici cteva minute dup` \ncasarea banilor, ace[tia p`r`sesc firma de bodyguarzi pentru a lua calea altei firme a aceluia[i Toader Florian, o firm` de construc]ii. Nu privi]i cu dispre] aceste firme, pentru c` ele opereaz` \n cartierul de bog`tani din zona de nord a Bucure[tiului. Dar cum banul nu e f`cut s` stea, el pleac` din Otopeni spre Bra[ov, \n gaura neagr` a unor firme aflate \n proprietatea onest` a ctorva cet`]eni moldoveni cu minile curate de c]i bani au sp`lat. |n timp ce o echip` a Academiei Ca]avencu sap` la Bra[ov pentru a lua amprentele mafiei locale a sp`l`rii banilor, ne \ntoarcem la Otopeni ca s` vedem ce reac]ii au avut autorit`]ile locale cnd au fost sesizate cu privire la opera]iune. Cum nu a fost nimic de v`zut, o s` pomenim aici cum se plictise[te subinspectorul Drago[ Braharu din lips` de subiecte serioase, ct [i pe directorul BCR Otopeni, Apopei Daniel, care moare de plictiseal` \n a[teptarea cuiva care s`-l cerceteze. {i nu ne vom opri din a ne exprima admira]ia cu privire la cadrele fostei mili]ii, din care s-a desprins

sclipitorul Toader Florian, fost plutonier la Poli]ia Otopeni [i care demonstreaz` c` \n ]ara asta nu numai fo[tii securi[ti sunt \n stare s` construiasc` re]ele de crim` organizat`.

Nati Meir [i m\ndria de a fi Roman

tia]i c` Roman e ora[ul \n care s-a n`scut Andreea Marin? Nu [tia]i, a[a-i? {i ea s-ar mira s` afle asta. Dar mai [tia]i c` la Roman este o echip` de fotbal care se cheama Laminorul? Nu [tia]i nici asta. Fotbali[tii s\nt at\t de anonimi, c` nici Andreea Marin n-a auzit de echipa asta. Dar [tia]i c` o firm` cu nume ciudat, Orwaslam, este acuzat` c` a ]epuit o c`ru]` de oameni din Roman cum c`-i duce la munc` afar`? Nu [tia]i nici asta. Nici Andreea n-are de unde s-o [tie, fiind vorba totu[i despre munc`. Dar c` ni[te bani de la Orwaslam au finan]at Laminorul, ca sponsorizare, [tia]i? Hai c` nu [ti]i nimic. Parc-a]i fi Andreea Marin! Pariez c` nu [tia]i nici c` t`ticul Orwaslam este Nati Meir, b`iatul `la de-l consiliaz` pe Vadim [i care a promis c` duce Laminorul \n A. Toate acestea s\nt suficiente, pentru Nati, ca s` cread` c` poate deveni [i primar la Roman. El, [i nu Andreea! A fost propus de doi PRM-i[ti locali, Ioan Z`bav` [i Virgil Vieru. Vota]i Nati Meir! Singurul care poate duce Laminorul \n A, pe Vadim \n turul 2 [i pe Andreea, poate, de ce nu, la o cafea. Biroul de Investiga]ii

M` duc azi prima zi la serviciu [i i-auzi ce-mi zice Mitrea [i cu Micky: cic` s` repet dup` ei a, e, i, ou, `, \... N-am \n]eles de ce s` t`v`leau pe jos de r\s dup` ce treceam de i.

...Iar pe-aici, privi]i, mi-a intrat nesim]itul de Ciuvic` direct \n dosar!

V`c`roiu [i Dorneanu, pre[edin]ii celor dou` Camere, propun\nd eliberarea unor resurse de la Bufet c`tre popula]ie, \n ideea de a cre[te Produsul Intern B`ut

Petric`, v`d c` nu te-ai maturizat. |n loc s` te \ntorci la partidul-mum`, ai vrut tu neap`rat s`-]i faci partid, ca s` distrugi Opozi]ia din interior. Politic nu avem ce s`-]i mai facem. Dar s` [tii c` am vorbit cu Adrian, starostele v\n`torilor: te penaliz`m pe linie de AGVPSD. Ilie Srbu, unicul pesedist care se pl\nge c` el a pierdut milioane dintr-un singur foc Marinarul Traian B`sescu, cel care s-ar lega bucuros de catargul Prim`riei Capitalei ca s` nu mai aud` c\ntecele sirenelor trase de PSD

Petre Roman, un biet fiu de activist, care a tr`it toat` via]a din v\n`toare. De func]ii.

16

academia CA}AVENCU
Nr. 8, 24 feb. 1 mart. 2004

MONDENII VECHI {I NOI


teul agendei iat` cum [i croie[te drum spre inima presei domnul subprefect. Frem`t`toare, ziaristele se preg`tesc de o nou` aventur` cu galantul Moga. De M`r]i[or, Nicu le-a promis c` le arat` muntele. Cine face cinste?, au ciripit ele nveselite. Nu v` bate]i voi c`p[oarele! Doar sim]i]i-v` bine!, le-a r`sf`]at subprefectul. El a fost pus s` promit` c`-[i va da toat` silin]a pentru a desf`ta sim]urile acestor june, stresate peste an de avansurile b`d`ranilor din Prim`rie, Poli]ie sau Port [i care habar n-au s` aprecieze sufletul: ei se opresc \ntotdeauna la bumbacul, poliesterul sau din ce naiba se mai fac bluzi]ele de ziariste \n ziua de azi. este reprezentan]a \n Romnia a interna]ionalei ceva mai cunoscute Madison Models, care ia comisioane durdulii din presta]iile Evei Herzigova sau ale Laetitiei Casta. Filiala b`[tina[` este condus` de o duduie intitulat` sugestiv Lavinia P\rlea. De la aceast` frumoas` doamn` am aflat c` imaginea Etoiles Models este nimeni alta dec\t Ileana Lazariuc, dar, \ntrista]i p\n` la sughi], am fost \n[tiin]a]i c` iubita lui Ion Ion }iriac nu a putut fi prezent` la acest eveniment fiind re]inut` de business-uri \nsemnate \n afara ]`rii. Noroc c` am z`rit-o \ntr-o poz`, pe care scria: Fii al`turi de mine. Suficient pentru un vis \nstelat Veninul [i c\nepa

Romnia,

]ar` de p`cat

muzeul figuran]ilor de cear`


Mui columbien, mademoiselle Anne Marie!
nioan` light a lui Peter Imre, de la Philip Morris (\ntre Corina D`nil` [i o alt` [tirist` full flavour, Diana L`sc`rescu). Cert e c` senr Gabriel (s`-i tr`iasc` fran]uzoaica!) pare super-prins \n mrejele iubirii, la fel cum s-a \nt\mplat [i \n cazurile precedente, c\nd leg`turile lui primejdioase au debutat cu o explozie de entuziasm amoros. Care \ns` s-a fle[c`it rapid, atunci c\nd artistul fotograf bine cl`dit la sal` a realizat c` duduile \n cauz`, cum ar fi Daniela Gyrfi (pe care Hennessey a pozat-o din toate pozi]iile timp de aproximativ 11 zile) sau Cristina Anescu (actualmente ve[nica logodnic` a hedonistului Miu), nu corespund exigen]elor sale intelectuale.

indexul evenimentelor mondene

Cel mai prost cote] din lume!


Cheeky Girls au c\[tigat premiul pentru cel mai netalentat duo [i cel mai prost album interna]ional, la premiile britanice Naomi. Compatrioatele noastre meritau \ns` [i premiul pentru cel mai prost dans din cele mai slabe fundule]e.

Un nou peisaj de studio cu blond` [i fuste scurte tulbur` acum, la final de anotimp geros, teleobiectivul fotoreporterului Gabriel Hennessey. Renumit \n mediile hipermondene pentru c` a venit din \ndep`rtata Columbie ca s` ne fure nou` manechinele [i s` le execute s`pt`m\nal pictoriSindicatul c\nt` ale, Hennessey a ie[it recent la \n strad` ramp`, cu ocazia T\rgului de VIP ne anun]` c` Elena C\rstea a b`rba]i de la Salsa, unde a fost fost dat` afar` din sindicatul achizi]ionat decent, pentru suma c\nt`re]ilor (ARTIS) de c`tre de 9.200.000 de lei ora. Dar blonpre[edintele acestuia, Mihaela da care l-a stors de sentimente pe Mihai, pe motiv c` nu [i-a pl`tit celebrul pictorialist se nume[te cotiza]ia. n semn de protest, Anne Marie Paraschivescu [i o Elena va intra \n greva foamei [i pute]i admira \n mai toat` splennu va mai c\nta \n c\rciumi, ci doarea, al`turi de al ei fotograf, \n numai la metrou [i la arteziana imaginea de mai jos (mai multe de la Universitate. poze [i mai provocatoare \n noul num`r al revistei Tabu, reMincinosul vista sexului frumos [i sexos). Dar cine este ilustra Anne are picioare scurte Costi Ioni]` se laud` c`-i va com- Marie P.? Ei bine, e mai greu de spus cine este, dar pare mai u[or pune c\teva melodii Shakirei, pentru viitorul ei album. Deci da, de men]ionat cine a fost: ucenic de vigei]` la MTV, vedet` a unor s\nt sigur c-o s`-i compun` c\teva manele de pus la sonerie, celebre emisiuni-concurs de pe TVR2, respectiv fost` compapentru noul ei album de poze
f`cute la mobil.

Lia Roberts are boi verzi pe pere]i

Emilic` [i cele 15.000 de specialit`]i de patiserie


A[a cum o merita, de altfel, fostul pre[edinte Emil Constantinescu a \nv`]at rapid ce \nseamn` via]a de om normal, cu datorii la \ntre]inere. Mai nou, dom profesor \[i ia gust`rica la patiseria din Roman`, aia de l\ng` sediul Ac]iunii Populare. Ca de exemplu s`pt`m\na trecut`, c\nd Constantinescu a intrat \n patiserie, \nso]it de unul dintre SPP-i[tii `ia mari [i nem\nca]i, mo[teni]i de pe vremea c\nd se afla la putere. Normal, domnia sa le-a l`sat cu gura plin` [i c`scat` pe studentele [i pensionarele care poftiser` la un [trudel cu mere [i care nu [i-au mai putut termina pr`jiturica de uimire c` la masa de-al`turi se \ndoap` un ditamai fost pre[edinte de ]ar`, cu socialdemocratul pateu cu br\nz`. Ca s` demonstreze c` e un cu totul alt fel de candidat la pre[edin]ie Acuma, e drept, poate tocmai la dec\t N`stase-{apte Case, Lia Roberts a invitat ni[te colegi ziari[ti s`-i asta se [i a[tepta dom profesor: viziteze locuin]a din Bucure[ti. Ea de]ine una bucat` apartament s` fac` impresie poporului munci- r`pciugos situat la etajul al [aptelea al unui bloc de pe Titulescu. |n tor [i f`r` bani. C`, altfel, b`nuim blocul acela a locuit c\ndva [i Elena C\rstea, dar, sc\rbit` de zgomotul c` se g`seau vreo mas` [i-un str`zii [i de peisajul n`cl`it, c\nt`rea]a s-a mutat cu prima ocazie. |n scaun de plastic [i la sediul AP, schimb, preabog`ta[a americanc` pare fericit` [i m\ndr` c` [ade \n unde se putea servi \n lini[te un sectorul 1 al Capitalei, \ntr-un apartament de bloc pe care [i l-a pateu] mic [i delicios, de [ase mii cump`rat singur` \n 1999. Tot spre deosebire de premierul dedulcit la de lei bucata. bombonele [i picturi de mare valoare, Lia Roberts [i-a \mpopo]onat

Nicu Moga, un subprefect en mogue


V`dit lucru, subprefectul Constan]ei, Nicu Moga, i eclipseaz` pe ceilal]i maciomeni din administra]ia local`. De c\nd a p`truns n putere la putere, presa feminin` s-a deschis ca o floare. Plimb`ri cu elicopterul, revelioane la crama Murfatlar, pietre semipre]ioase v\r\te delicat n decol-

Sexiunea de sexamene
Student` la Facultatea de Psihologie Titu Maiorescu, Roxana Ciuhulescu a luat nota 5 la examenul de Psihologia sexualit`]ii! S\ntem \ns` convin[i c` vedeta din Playboy va lua o not` mult mai mare la Scuz`-m` c` Psihanaliza te ]in de ]\]e, da a[a sexualit`]ii, dac` va m-am obi[nuit la pozele cu avea o canapea pe iubita mea, Daniela, ca s` care s` se-ntind` [i pot s` o prind pe toat` m`car un sutien pe ea, \n cadru. ca s` aib` unde s`-[i bage copiu]ele.

Bun e Vinul fustangiu


Afl`m din Story c` top-modelul Alina Pu[c`u s-a cuplat cu actorul Vin Diesel (Triplu X, The Fast and Furious). S-o fi g\ndit [i ea c` jmekerii `[tia care joac` \n filme de super-ac]iune au ma[ini din alea scumpe, cu care intr` \n vitrinele magazinelor de ]oale f`r` s` [ifoneze nici o rochie de firm`!

Duios, fiica Anastasiei p\rlea


Vineri sear` am fost convoca]i la sediul noii agen]ii Etoiles Models, l\ng` Arcul de Triumf, \n vili[oara cu pricina. Acolo, ce s` vezi? Ni s-a promis din prima c` repede de tot, \n doar c\teva luni, nou ap`ruta Etoiles Models va deveni lider de pia]` \n exportul de manechine romne[ti peste hotarele ]`rii, c`tre agen]ia mam`. Pentru c` Etoiles Models

Cheeky e Poveri

Gabriel Hennessey, un columbian care, \n loc s` se ocupe de afaceri serioase, columbiene, s-a apucat de trafic de poze. P`rea c` are chiar un dezvoltat sim] estetic p\n` ce am aflat c` s-a \ncurcat cu kitsch-ul chirurgilor plasticieni, Daniela Gyrfi.

casa cu tablouri m\zg`lite de mari mae[tri ai picturii de gang, arti[ti educa]i la [coala vie]ii [i tr`itori pe timp de var` pe aleile de la Eforie Sud. |n sufrageria trei pe patru, ornamentat` cu persan [i canapea \nfofolit` \n cuvertur` cu ciucura[i, exact pe peretele de vizavi de dulapul cu vitrin` odihne[te, \n ram` vopsit`, un car cu boi genul `la de reproducere care at\rn` \n toate hotelurile de dou` stele de pe litoral. Animalele [ov`ielnice par atinse de boala vacii nebune, a[a cum atinse de filoxer` [i urticarie par floricelele [i pepenii [i trifoii din naturile moarte [i cele intrate (cu picioarele \nainte) \n com`, \nr`mate [i at\rnate pe acela[i perete. Totul \ntr-o dev`lm`[ie de culori [i forme ce n-au nimic \n comun cu arta [i, iertat` fie-ne l`b`r]area ra]ionamentului, nici cu fabuloasele investi]ii de valori promise.

R`pirea din SRI

Localul b`lan
Pericol de indigestie cultural`
De[i am tot auzit vrute [i nevrute despre Locanta Jari[tea, abia s`pt`m\na trecut` am ajuns pe acolo. Am avut re]ineri pentru c` printre cei care l`udau locul se aflau [i persoane n al c`ror gust nu aveam ncredere. {i, totu[i, mi-am c`lcat pe inim` [i am intrat. Primul lucru pe care l-am remarcat este c` localul respectiv are program. O solist` cnta arii de prin operete, ceva mai bine dect Marcel Pavel. Dar eu intrasem, totu[i, la restaurant, nu la Operet`. OK, poate c` patronii se gndesc la cei care, altfel, n-ar avea timp s` asculte arii. Doresc s` mbine s`]iosul cu pl`cutul. Bun, ajung la mas`, unde felurile de mncare s\nt nso]ite, toate, de o flac`r` dintr-un mic vas cu spirt a[ezat pe platouri. Pe ringul de spectacol apare o doamn` costumat` ca o boieroaic` u[or atemporal` [i ne cite[te diverse date despre Bucure[tiul de odinioar`, obiceiuri gastronomice, bucate boiere[ti etc. Apoi apar ni[te tineri dansatori care chiar se mi[c` bine, ceva ntre dans clasic [i balet light. Dup` dans perechile se desfac [i s\nt invita]i n ring diver[i clien]i din local ca s` se ncing` pu]in atmosfera. Din cnd n cnd se stinge lumina [i vine dinspre buc`t`rie un convoi cu bucate nfl`c`rate (la propriu) [i torturi de s`rb`torit. Iar apare cucoana care ne ]ine un cursule] de istorie. Apoi intr` pe ring Gil Do-

bric`. Apropo de asta, la masa la care am fost se avansau diverse variante ale vrstei pe care ar avea-o cnt`re]ul. Pentru comesenii mei [i pentru al]i interesa]i, s` [ti]i c` vrsta real` este 58 de ani. Am c[tigat pariul! ntr-o scurt` pauz` de spectacol mi plimb ochii pe pere]ii localului, cam nc`rca]i dup` gustul meu, [i m` simt de parc` a[ lua masa ntr-un muzeu. Ei, [i ultimul punct din program, stima]i meseni, va fi taraful. Dar nu nainte de a nghi]i noi [i noi informa]ii vechi despre cum se p`pa n Bucure[tiul de alt`dat`! Bine c` toaleta aminte[te numai printr-un joben b`tut n cuie pe

u[` de toaletele de alt`dat`! Taraful bun, foarte bun. Servici- LEGEND~: ul la mas`, foarte atent. Mncarea? Nu mai [tiu, am fost atent la DDDD ca la mama acas`; DDD ca la tata acas`; spectacol! DD ca la mine acas`;

ca la m`-sa acas`.

Buc`t`rie: D D D ; pre]: ; WC: . Bursucul gastric

ieftin ca braga; caut`-te-n buzunar \nainte de a intra; e bine s` mergi \n ziua de salariu ca s` nu te faci de r\s; numai dac` te invit` cineva care pl`te[te.

po]i s` [i adormi; cur`]el; ai grij` pe unde p`[e[ti; n-ai putea s` mai rabzi?

frumoasa [i chestia

academia CA}AVENCU
Nr. 8, 24 feb. 1 mart. 2004

17

dosarele hardcore Cine l-a b`gat (\n boal`) pe primarul Maz`re la Penitenciarul Ia[i
Locotenentul Kelley Jeter avea ochi verzi, p`rul ro[cat [i era genul c`los-american, bine cl`dit, dar sexy. Func]ia (\n englez`): spokeswoman for the 458th Air Expeditionary Group. Locul (\n Romnia): Constan]a, unde trupele americane sta]ionate vremelnic, anul trecut, au fost bine primite, cu p\ine, sare [i conferin]e de pres`, de c`tre primarul Maz`re. Mai mult: c\nd s-a pus problema unei permisii, domnul Radu (galanton, irezistibil) a invitat-o pe lt. Kelley la o plimbare cu iahtul personal prin Delt`, ca s` trag` un pui de somn \mpreun` [i s`-i arate circuitul lap]ilor \n natur`. ~sta e Maz`re, \l [tie un ora[ \ntreg: b`rbat fatal, cosmopolit, se mi[c` repede. Tocmai de aceea ne-a uimit stra[nic zvonul recent c` domnia sa, primarul, se va c`s`tori, anul acesta, cu o anume Nicoleta (misterioas`, t\n`r`, disponibil`). De la \nceput v` spunem, fetelor: cel mai r\vnit burlac din Constan]a \n afar`, poate, de Lauren]iu Du]` de la 3rei Sud Est n-are nici un g\nd s` se lege cu pirostriile la cap, dup` cum el \nsu[i ne-a m`rturisit. Deci zvonul exprim`, de fapt, ni[te speran]e de[arte de la ea din cap, ale Nicoletei. Dar ceva exist`, domnilor: o frumoas` poveste de dragoste [i pu[c`rie, pe care v-o dezv`luim \n premier` mondial`, cu men]iunea c` ea nu epuizeaz` poten]ialul unui primar omnipotent [i pesedit ca Maz`re. ingenuu care, au observat const`n]enii informa]i, \l atrag irezistibil pe baronul urbei. |n scurt timp, Nicoleta a \nceput s` fac` naveta, de la Ia[i la Constan]a, [i, la drept vorbind, nici azi nu s-a s`turat. C`ci, totu[i, Maz`re o scoate \n lume, \i d`, sadic, speran]e. De pild`: anul trecut, de Izvorul T`m`duirii, a dus-o \n excursie, la Schitul Dervent, unde i-a prezentat-o oficial |PS Teodosie Snagoveanul-{pagoveanul-Tomitanul, a[a s`-i r`m\n` numele. Dumnezeu [tie ce-au discutat acolo, \n trei. Doar nu despre justi]ia divin` a PSD-ului ar fi fost un subiect prea odios pentru o dudui]` delicat` ca Nicoleta Ungureanu. De[i, dac` analiz`m \n profunzime, fata ar avea ceva experien]` dur` \n domeniu. }ine]i-v` bine: de vreo doi ani, manechina lui Maz`re lucreaz` ca func]ionar` (Serviciul Eviden]`) la Penitenciarul Ia[i! {i asta dup` ce a exercitat, cu succes, func]ia de gardian la aceea[i

institu]ie de stat cu z`brele, unde, spre lini[tea primarului, Nicoleta n-are nici o [ans` s` fac` cu- q Alte aventuri cu Dan Diaconescu no[tin]` cu nici un baron local, i-o (exist` un orizont de a[teptare, cel garanteaz` Rodica St`noiu! pu]in la mine \n fa]a blocului, c\nd Mult mai nesigur` pare si- ies pensionarii la o citric`). Cum tua]ia, \n general, la Constan]a. v` povesteam recent, Diaconesco Unde a ap`rut \nc` o amenin]are Il Peremisto a b`gat la \naintare real` la adresa zvonului men]io- un vag cet`]ean italian, care s-a nat, cu casa aia de piatr`: Roxana dus cu cererea de licen]`-n din]i la Poalelungi consilier la Prim`ria CNA. Ce se-nt\mpl`? Neav\nd Constan]a (Direc]ia Organizare [i (legal) ce le face, consiliul le-a Informatizare). Nici nu vrem s` emis patalamaua, iar OTV este ne g\ndim unde [i-a pus Roxana gata s` emit` \n dou` s`pt`m\ni, poalele sau prin ce discoteci din zice Diaconescu, din aceea[i deMamaia arde gazul c\nd Radu e bara decomandat` din Roman`. pu]in ocupat cu Nicoleta. Dar se Singura lui problem` filosofic` e pare c` [i asta mic`, Roxana, e tot c` marile companii de cablu (Aso lucrare finu]`, finan]at` de tral, RCS) trateaz` cu scepticism Prim`ria Ora[ului Constan]a insinuarea OTV-ul pe fir, av\nd Primar Radu {tefan Maz`re. deja un Animal Planet [i-un CarBiroul de moravuri u[oare P.S. Poate, totu[i, v-am f`cut curio[i. Chiar vre]i s` [ti]i ce s-a \nt\mplat anul trecut cu americanca aia de Kelley Jetter \n iahtul lui Maz`re? Ei bine, absolut nimic! Cu amabilitatea purt`torului de cuv\nt, dar cu hot`r\rea tipic` membrilor NATO, gagica l-a refuzat pe primarul Constan]ei. Deci, se poate. Dar poate c` altfel s-ar fi petrecut lucrurile dac` lt. Kelley s-ar fi decis s` r`m\n` la Constan]a [i-ar fi avut nevoie de avizul prim`riei, ca orice om de afaceri obi[nuit.
toon Network. Interesant e altceva: c` directorul de programe al noului OTV este Liana Ionescu (fost redactor la Europa Liber` Bucure[ti, cu o reputa]ie impeca-

VIP-ude la cablu

b\rfe din televiziune


bil` p\n` acum, f`r` pete unsuroase pe CV). Iar directorul artistic talentatul actor Claudiu St`nescu (de la Bulandra), apreciat de critic` [i mai ales de c`tre colegul s`u, tragi-comedianul Dan Diaconescu, pentru rolurile din A treia ]eap`, respectiv Mobil` [i durere. Vom reveni. q Aud c` Virgil Ian]u va realiza \n cur\nd pe 99,3 FM, la Radiostar deci, o emisiune live, intitulat`, ciudat, Copiii spun lucruri tr`snite. O fi tot aia de la Prima TV a lui Burci? Eu \nclin s` cred c` da [i sper c`, \n cur\nd, Radiostarul lui Burci o s` difuzeze, \n reluare, [i filmele de ac]iune de la Prima TV, pe care le pierd eu c\nd m` uit la Kiss FM, tot al lui Burci.

Una [i cu una fac, normal, dou` tipe


Pe Nicoleta Ungureanu pe deasupra Radu a cunoscut-o pu]in \n 1999, la Copacabana discotec` pe plaja din Mamaia, care ghici a cui se spune c` e, iar noi zicem la fel? Nicoleta (dress: 42; height: 1,74; measurements: 8660-90) avea 17 ani [i era manechin la Agen]ia Fargo Models din Ia[i, coleg` de prezent`ri, la Romanian Fashion Week, c-o debutant` tupeist`, pe nume Monica B\rl`deanu. Maz`re a remarcat-o urgent. Avea genul acela de prospe]ime, talie [i sex-apeal

Deschis FM

Rectificare la dosare
Cu deosebit regret v` inform`m c`, s`pt`m\na trecut`, la rubrica Dosarele hardcore am luat [i noi o ]eap`, pentru care ne facem nostra culpa. {i le trasmitem surselor noastre salut`ri mamelor lor. Deci este adev`rat c` Ileana [i Dinu Pescariu trec printr-un moment mai foarte delicat al c`sniciei, dar, momentan, nu divor]eaz`. Lucru valabil [i \n cazul Irinei [i lui Zobi Schrotter, acesta din urm` fiind, sus]in protagoni[tii, un simplu vechi prieten al Ilenei Pescariu. Pe de alt` parte, aceasta din urm` ne-a m`rturisit c` realiz`rile ei din domeniul publicit`]ii nu se datoreaz` lui Elan Schwarzenberg, ci exclusiv meritelor sale profesionale. Promitem s` fim mai aten]i data viitoare [i s` amu[in`m toate aspectele problemei, \nainte s` le miroas` altora ur\t.

18

academia CA}AVENCU
Nr. 8, 24 feb. 1 mart. 2004

interne]e f`r` b`tr\ne]e


Dac` voi nu m` WWW eu v` www

Vreau s` m`... beep... dot com


De vreo dou`-trei s`pt`m\ni tot \ncerc s` scriu despre un site mai deocheat, \ns` \n ultimul moment, \n loc s`-l trimit \n re]ea, mi se face ru[ine [i-l \ngrop \n trash. S`pt`m\na asta poate am noroc: domni[oara Adriana de la corectur` a fost \nlocuit` de un domn, iar la machetare poate \l nimeresc de serviciu pe Florin Iaru [i nu pe Corina. M`garul `la de site despre care v` vorbeam se nume[te aten]ie, urmeaz` bulina ro[ie cu Interzis minorilor sub 18 www.vreausamafut.com/ro. Sub generosul slogan de larg` inspira]ie Ce bine e sa te futi...,

site-ul pretinde c` este singurul motor de c`utare care te ajuta sa gasesti de futut la sigur. Cit`m Gata curtea, gata vrajeala... Nu mai astepta sa te futi! Aici spui ce muschii tai cauti! Direct la subiect! Tot ce ai de f`cut este s` completezi un formular \n care ]i se cer un username, o parol` [i c\teva date esen]iale despre tine, cum ar fi: sexul, v\rsta, rezultatul la testul SIDA, ce metod` de contracep]ie folose[ti ([i exist` o gam` destul de larg` de r`spunsuri, crede]i-m`!) sau cum e[ti tuns \n zona pubian`. |]i mai trebuie o poz` care s` nu fie porno [i nici cu Bruce Willis, respectiv, Angelina Jolie, [i gata \nscrierea. Nu cumva s` rata]i piesele de rezisten]` ale

site-ului: melodia oficial` interpretat` de Rud`rel [i filmule]ul sexy cu topless pe plaj`!

A[ da mobile de la mine
Aten]ie! Dac` primi]i un apel pe mobil de la A C E (\n loc de num`r apar cele 3 litere!), nu r`spunde]i, rejecta]i apelul! Este un virus care distruge SIM-ul [i avariaz` mobilul etc. Acest fapt este confirmat de Motorola, Sagem [i Nokia... Transmite]i mai de-

parte! A[a, nu v` l`sa]i, prieteni, avertiza]i-i pe to]i de pericolul care le p\nde[te pe telefoanele mobile! Cu c\t ave]i mai mul]i prieteni, cu at\t mai bine! Da]i Forward la tot cartieru! E mult mai u[or dec\t s`-l \ntrebi \n prealabil pe Google ce e cu virus ACE mobile phones! Ce o s` se mai bucure cel care inventat hoaxul `sta acum vreo doi ani v`z\nd c` \nc` mai ]ine gluma... Hacker, poli]ist texan
danielgoace@catavencu.ro

s Pn` de curnd, pentru mine, mintea femeilor era o enigm` comparabil` doar cu salariul lui Esca. Dar gata. Acum pot afla orice gnde[te o duduie, \i pot afla cele mai ascunse inten]ii, \i pot afla cele mai adnc ascunse secrete. {i pentru c` nu sunt un tip egoist, am s` v` dezv`lui [i vou` cum. La www.parascope.com/articles/0397/kubark06.htm se g`se[te un document original nepre]uit, manualul CIA pentru interogatorii, sim]i]i-v` liberi s` \l folosi]i. Bine, mai pu]in partea cu torturile... s Are mecanicul meu auto o vorb`: omul care nu are nici un plan e ca o bujie ne\n[urubat` suficient. Bill Miller nu este un astfel de om, Bill Miller are un plan. Planul lui Bill Miller este s`-[i \ntemeieze o familie. Nimic deosebit, 1-6 femei care s` nasc` 1-15 copii. Bill are un plan foarte detaliat \n aceast` privin]`. Bill are [i o atitudine permisiv`. Bill are [i o firm` de tuns gazonul. |n fine, Bill are [i un site unde este prezentat` toat` t`r`[enia, la www.fypl.info. s Am un prieten ofticat c` nu o s` apuce Apocalipsa. Mai am un prieten ofticat c` nu o s` apuce vremurile \n care Internetul o s` intre direct \n creier. Eu a[ vrea s` merg pu]in \n viitor s` v`d dac` apuc s` m` \mprietenesc/c`s`toresc cu tipa mi[to care \mi place acum. |n ajutorul nostru [i al altor vis`tori la croaziere pe coridoarele \ntunecate ale Timpului au s`rit o mn` de savan]i care au pus bazele unui institut unic de cercetare, [i anume Institutul pentru C`l`torii Temporale. Normal, [i pe Internet la www.timetrav-

elinstitute.com.
s Nu to]i ne permitem o Corina Cre]u care s` vorbeasc` n locul nostru. Nu exist` copywriteri de nchiriat. Cu toate acestea nu trebuie s` intr`m n panic` atunci cnd avem nevoie de un text frumos sau de un slogan cu lipici care s` ncununeze discursul nostru, oriunde s-ar ]ine el. n ajutorul nostru sare, tadaaam, nimeni altul dect atotputernicul Internet cu www.betterworkplacenow.com/ bigword, un generator de fraze pompoase, [i http://thesurrealist.co.uk/slogan, generatorul de slogane.

Net plus ultra

Cornu de umbr`

academia CA}AVENCU
Nr. 8, 24 feb. 1 mart. 2004

19

protec]ia presei
Sediul Rompres se afl` pe [oseaua de cenzur`
Vineri [i-au dat demisia doi ziari[ti de la Rompres, Roxana Preda [i Florin Rusu. Nimic senza]ional, nu-i a[a? Dar dac` ad`ug`m c` este vorba fix despre ziari[tii care erau acredita]i la PD [i respectiv la PNL, parc` ridici o sprncean`. Cei doi au plecat pentru c` s-au s`turat s` li se cenzureze [tirile despre cele dou` partide; iar cenzura nu era cel mai r`u lucru, uneori era modificat` substan]a informa]iei. Din declara]ia PD fa]` de amenin]area cu suspendarea negocierilor de aderare, a r`mas pe fluxul Rompres doar faptul c` PD-ul sprijin` demersurile PSD pentru continuarea negocierilor, nu [i restul mesajului, care critica guvernul N`stase pentru e[ecurile reformei; o alt` [tire, care con]inea criticile aduse de B`sescu executivului \n leg`tur` cu transformarea BCR-ului \ntr-un nou Bancorex a fost cenzurat` de c`tre directorul economic Marcu, astfel \nc\t cuvntul BCR lipse[te cu des`vr[ire din text. Inventivitatea cenzorilor este uimitoare: o circular` intern` a stabilit un plafon de 350 de cuvinte pentru o [tire; evident, se admit excep]ii fastuoase doar \n favoarea [tirilor despre Guvern, Pre[edin]ie sau PSD. Circulara a introdus explicit mecanismul cenzurii prin impunerea aviz`rii [tirilor de c`tre redactorul-[ef sau, dup` caz, de c`tre directorul general adjunct. Din relat`rile unor surse din agen]ie, [tirile cele mai sensibile sunt re-redactate de cerberi]a informa]iilor despre N`stase, doamna Dorina Mih`ilescu. Reamintim c` Rompres nu este o unitate militar` a cabinetului N`stase, ci o institu]ie public` aflat` \n subordinea Parlamentului.

Justi]ia impresionist` are punct de lucru n Timi[oara


(mine n toat` ]ara?)
Am mai scris n revista noastr` despre cazul unui tn`r, Claudiu Cristian Popa, din Timi[oara, arestat pentru trafic de droguri, de[i nu a fost prins n flagrant, iar probele din proces s\nt ndoielnice. Judecat de trei ori, inculpatul a primit la primele dou` instan]e un an cu suspendare, la Curtea de Apel fiind condamnat la 11 ani, dup` ce au fost modificate, pe hrtie, cantit`]ile probelor luate n discu]ie prima dat`, 0,04 grame din procesul-verbal de perchezi]ie devenind 1,2 grame. Dubios este [i faptul c` mandatul de arestare a fost semnat la ora 10, n timp ce rezultatele de la laborator ajungeau la poli]ie n aceea[i zi, dar la ora 14. Seam`n` cu o nscenare. Dar, dac` citim r`spunsul judec`toarei inspector Ana Prohorov, ne d`m seama c` poate fi vorba doar de incompeten]`. n leg`tur` cu descrierile diferite ale probelor, doamna judec`tor sus]ine c` este vorba de diferen]e nesemnificative ce nu pun n discu]ie o eventual` substituire, ci o capacitate diferit` a lucr`torilor MI de a le reda. Cu alte cuvinte, poli]i[tii s\nt ni[te incapabili! [i nc` un fragment din judecata doamnei Prohorov: neconcordan]ele strecurate n cuprinsul rechizitoriului [i al deciziei din recurs s\nt erori de tehnoredactare. Deci, orice eroare judiciar` din lume poate trece drept eroare de tehnoredactare! {i un ultim citat care spune ceva despre capacitatea de judecat` a respectivei doamne: Recursul a fost solu]ionat de un complet constituit cu 3 judec`tori, incluznd n afar` de doamna judec`tor Cosneanu Rodica, pe domnii judec`tori Godea Sandu Mircea [i Decean Mihail acesta din urm` fiind la rndul s`u participant la revolu]ia din decembrie 1989. Ce are Revolu]ia cu capacit`]ile diferite ale lucr`torilor MI [i cu erorile de tehnoredactare e greu de n]eles. Numai dac` nu cumva doamna Prohorov este chiar incompetent`. {i, n caz c` ne va ac]iona n judecat`, o rug`m s` considere acest articol drept o eroare de tehnoredactare!

Cinele de poz` a democra]iei


Reforma Justi]iei continu`, \n ciuda detractorilor europeni ai actualei guvern`ri. Iat`, ca dovad`, \n ultima variant` a proiectului de Cod Penal a fost introdus` pedeapsa cu \nchisoarea pentru fotografierea propriet`]ilor private din spa]iul public. |n]elegem c` vilele [mecherilor la care se refer` articolul sunt echivalate cu obiective militare, iar ziari[tii cu spionii. OK. |n aceast` situa]ie, spionii de ziari[ti au lansat, pe lista freex, un contra-proiect: Ghid de buzunar contra Codului Penal. Regula nr. 1: Antrena]i-v` \n fotografiatul cheilor. Lua]i cheile de la cas` sau ma[in` etc., ]ine]i-le \n

fa]a unei vile, de exemplu vila ministrului de Interne Ioan Rus de la Some[ul Rece, [i ap`sa]i declan[atorul aparatului foto. Nu exist` nici o prevedere legal` care s` interzic` unui cet`]ean romn s`-[i fotografieze cheile. Publica]i fotografia cu titlul: Grup de chei surprinse \n dreptul vilei ministrului Rus. Regula nr. 2: Da]i-le adresele. Nu putem fotografia? Publica]i un chenar gol cu explica]ia Aici ar trebui s` fie fotografia vilei [efului poli]iei; o pute]i vedea la a-

dresa [i publica]i adresa, c` \nc` nu exist` o lege care s` interzic`. Regula nr. 3: Publica]i desenul vilei \n Statele Unite este interzis` fotografierea \n s`lile tribunalelor; s-a dezvoltat, \n consecin]`, desenul cu valoare de document. Lista de solu]ii r`mne deschis`, a[tept`m contribu]iile tuturor rebelilor. Jos dictatura! Tr`iasc` fotografia liber`! Mircea TOMA www.freeex.org

Ioan T. MORAR

Pofta noastr` de cultur` trece spre stomac prin gur`


Cruciada mpotriva lui Augustin Buzura iscat` de falanga Opaschi a noului consiliu de conducere al Institutului Cultural Romn nu e una de principii, ci o lupt` tipic` pentru ciolan. Pentru ciolanul cultural, desigur, spre care se deschid mai multe guri! Dup` unele, bugetul ar trebui cheltuit pe achizi]ionarea tablourilor care s` fie expuse la ambasadele Romniei. Dup` gura lui Mironov, urgen]a snt calculatoarele cu care s` fie realizat` o uria[` Romnie virtual`. Iar altele sus]in c` trebuie achizi]ionate c`r]i, [i anume de la editurile pe care le recomand` ([i finan]eaz`) R`zvan Theodorescu. }rlea [i gura lui viseaz` la birou cu secretar`, dar [i la filialele Institutului din str`in`tate. Fiecare, dup` cum se vede, are interese pentru clientela sa. Deocamdat`, nici m`car organigrama Institutului nu poate fi aprobat`. Asta pn` cnd bugetul nu va fi pus de acord cu ciol`netul. Dezorganigrama de func]ionare

Stai c` trag! Trag o amend` dac` stai!


V` mai aduce]i aminte de filmele romne[ti? Acelea cu Iancu Jianu Haiducul [i Iancu Jianu Zapciul? Jianu din zilele noastre este comandantul Poli]iei Rutiere din Bucure[ti. Chiar a[a l cheam`, Jianu. Iar zapciii [i haiducii s\nt oamenii din subordinea lui care, probabil, or fi primit plan la amenzi, ca pe vremuri, c` altfel nu se explic`. De[i ar trebui s` [tie c` mp`r]ind num`rul de ma[ini la spa]iile de parcare le d` cu virgul`, agen]ii nu se las`. {i au luat la ochi zonele n care, fiind o aglomera]ie mare de ma[ini, cet`]enii [i le parcheaz` oblic, nu n paralel cu trotuarul. {i ce fac haiducii cu uniform`? P`i, iau de la boga]ii cu ma[ini [i dau la s`racul de Buget. Cum? Simplu: trec cu ma[ina de patrul` [i cu o camer` video [i filmeaz` ma[inile. Apoi se duc la birou [i, n vreme ce traficul din Bucure[ti se sufoc`, iar [oferii [i ies din min]i, ei stau cumin]i la o cafelu]` [i, cu ochii la televizorul pe care ruleaz` produc]ia lor video, scriu amenzi pentru parcare ilegal`. Oare ar trebui s`-i ncurc`m pu]in pe ace[ti iste]i [i s` le spunem c`, ei lucrnd la Circula]ie, se ocup` cam mult de sta]ionare? Poli]ia Brutier`

La curv` ru[inile trosnesc


Un proiect de lege privind prostitu]ia prevede c` dac` doamna a fost prins` o singur` dat` pe lun` la produs, nu se pune prostitu]ie [i nu va fi condamnat`. Adic`, ne-am prins, curv` e numai de la dou` \n sus mandate, evident [i-i zice Politic` sau PSD. Daniela Brfy

20

academia CA}AVENCU
Nr. 8, 24 feb. 1 mart. 2004

reclame de ras

caterinca publicit`]ii pure


Ste a Arto s Stelllla Artoiis II,, IIII,, IIIIII.. La \nceput am z\mbit. Mi-am zis: ia uite p\n` unde au mers belgienii cu autoironia ca s`-[i v\nd` berea. Au ajuns s`-[i asume chiar [i proverbiala naivitate na]ional` de care \i b`nuiesc de secole vecinii lor. Dup` mai multe difuz`ri \ns`, am \nceput s`-mi pun \ntreb`ri. Adic` prostu satului flamand \[i vinde toate florile pe c\teva pahare de bere cu guler? Haps\nul de c\rciumar nu [tie c` flor`ritul e singurul lui venit pentru care a muncit luni de zile? Nu [tie c` acas` \l a[teapt` multe guri de hr`nit cu praline de la ora[? {i atunci de ce-l jupoaie \n halul `sta? C\rciumarul nu e [i el belgian? N-o fi cumva belgian-belgian? M-am convins c` e un tic`los sadea c\nd am v`zut c` nu se d` \n l`turi s`-i escrocheze nici pe celebrii pictori flamanzi, fl`m\nzi. M`garul, nu are m`car bunul-sim] s`-i ofere pe tablou halba cea mare t\n`rului impresionist. Acum s\nt sigur c` ar lua pielea de pe arti[ti [i dac` i-ar cere o foarfec` cu \mprumut ca s`-[i mai taie c\te o ureche. De la al treilea clip deja \l ur`sc de-a binelea. Chiar trebuie s` fac` glume proaste cu bietul p`lma[ care \i car` berea? Ce dac` are fa]a aia de oligofren? Dar cel mai mult m` deranjeaz` c` butoiul sc`pat la vale \i \ndoaie capota \nsu[i marelui Hercule Poirot! Mare bulangiu! Un rea se (ma ?) ntoarce Uniirea se (maii?) \\ntoarce IIIIII.. Am auzit c` s-a dat camionul de la Unirea. {i am mai auzit c` cel care l-a c\[tigat a optat pentru bani. Am r`suflat u[urat la vestea c` un \nc`rc`tor frunta[ de coneac a l`sat-o cu [oferia la punctu mort. A[a, Camioane \n mul]ime, spre dezam`girea lui Adelin Petri[or [i a lui C`t`lin Radu T`nase, a r`mas doar trup` muzical`. Sincer, mie-mi pl`cea de [mechera[ii `ia. Erea b`ie]i d`[tep]i [i d`scurc`re]i. Cel pu]in B`rbi]` `la, o combina]ie \ntre Mitic` proletar [i Pintea d` Bucure[ti, un gagiu care a f`cut cam d` toate la via]a lui, ne aducea de fiecare dat` c\te o mic` victorie, tuturor [oferilor, indiferent de clas` social`, venituri [i op]iune de cump`rare a spirtoaselor. Ne r`zbuna pe noi, cei afla]i la volan, \nfrunt\ndu-i pe complexa]ii de vatmani care \nv\rt de o manivel` toat` ziua [i, pentru c` ei nu pot s` dep`[easc` pe nimeni, de-abia a[teapt` s` te prind` cu Dacia pe [inele de tramvai. Mi-e tare dor de ga[ca nebun`! {i m` simt frustrat de parc` am pierdut ultimul episod din serialul pe care-l urm`risem doi ani la r\nd. A[adar, cum se termin` serialul Unirea? Am s` v` povestesc eu. De fapt, este bancul care a generat ideea \ntregii campanii [i care spune totul despre solidaritatea romnilor, despre modul \n care [tim s` ne asum`m noi responsabilitatea. Este chintesen]a mentalita]ii unui popor priceput la orice, foarte generos atunci c\nd trebuie s` dea sfaturi. Un rea (propunere) Uniirea IIIIII (propunere).. Imagine ro[iatic` [i cald`, de film romnesc cu muncitori din anii 70. Pelicul` Azomure[ prelucrat` \n studiourile Buftea pe vechi. Sonor, evident, prost. CADRUL 1. Mai la prim`var`. B`ie]ii stau la o mas` pe trotuar [i consum` ultimele capete de bar` ale camionului v\ndut. Mai devreme b`user` jigloarele [i m\ncaser` cardanul. DIALOG (fr\ntur`): Ce f`ceai tu, m`, dac` ]i se oprea Saviemu \n drum?! Saviem?! Avea motor de Saviem?! P`i, la Saviem \i schimb garnitura de chiulas` \n mijlocul drumului!, Du-te, b`, cu capra la raze! CADRUL 2: Un papagal cu ochelari de intelectual, cu m`m`liga \n geam, se chinuie s` parcheze \n dreptul lor. Are ma[in` str`in` cu num`r de rodaj. Spa]iul dintre celelalte dou` ma[ini este foarte str\ns. Tureaz` motorul pe loc precum Schumacher pe final. CADRUL 3. B`ie]ii se opresc cu paharele \n aer ca s`-i sar` \n ajutor: Ia a[a!, D`-i a[a!, Ia mult de volan!. Acelea[i gesturi ample, a frecangeal` maxim`, ca \n primul clip. CADRUL 4. Papagalul scoate capul pe geam [i \ntreab`: St\nga sau dreapta?. Corul de voci \i strig`: St\nga!, A[a!, |ndreapt` volanu!, Ia dreapta mult!. {oferul vede gesturile \n oglind`, c\nd dreapta e st\nga [i st\nga e dreapta. Mesenii s\nt [i ei \mp`r]i]i: meseria[ii dau indica]ii din perspectiva [oferului, cei f`r` carnet din perspectiva proprie. D`-i, d`-i c` merge!... BUF!!! Hopa! Lini[te... B`rbu]`: D`-te jos, de[teptule, s` vezi ce-ai f`cut! CADRUL FINAL. M\inile, care muncite, care cu unghii negre, care cu tatuaje, ciocnesc pahare diferite (unele foste ambalaje de mu[tar) con]in\nd toate mult r\vnita licoare. Hai noroc!, Bine c` n-avem ma[in`!, Baft`, s` tr`ie[ti!. VOICE OVER. Unirea. Bla, bla, bla (la cererea clientului, \n func]ie de Brief).

condica de sugestii [i reclame


Trecerea de pietoni pe lumea cealalt`
n imaginea de mai jos, condi]ia ca [oferii din trafic ave]i ocazia s` vede]i o s` ntoarc` privirea n reclam` care ntr-adev`r direc]ia indicat` de s`geat`. poate s` asigure cre[terea vnz`rilor n mare vitez`. Cu Automorbid

Evrei nu vrei, cre[tin te nume[ti

Iat` un butic pe care probabil, cel pu]in n acest an electoral, C.V. Tudor l va frecventa asiduu. Pentru a afla, desigur, care este secretul succesului electoral nu doar al unui pre[edinte, ci al unui ntreg popor, care de 2000 de ani ncoace tot este ales. Corneliu Vado in retro Tudor

abera]ia de libertate
La Costel \n barb` oare cine bate?...
camdat` felul trei, \ns` v` putem servi ca care s-a g\ndit vreodat` la a[a ceva. desert o excelent` cafea fierbinte pe fa]` Lipitoarea Omida cu tot cu ibric... Caft Jacobs Suchard Atlasul cu puii de aur

Lipitoarea S.A. / Lipitoare pe ac]iuni


V` salut! M` numesc Arnold {vai]er Negu, zis [i Gic`-Cian din Ferentari. S\nt absolvent al liceului de Aorte plastice [i chirurgie reparatorie Nicolae Toc`nitza din Bucure[ti, \n prezent student la facultatea de Managementul luptei cu piciorul st\ng, clasa domnului profesor Titi Mar]ialu, sec]ia Arde-i, Mar]iale!. A[ vrea s` [tiu ce \n]elege]i dvs. prin nivel mediu? V-ar aranja un meniu format din: amenin]are de cu]it pe g\t, cu pic`tur` de s\nge, ca aperitiv, plus un bor[ pe nas romnesc la felul \nt\i [i un senza]ional genunchi \n burt` la felul doi? Sau a]i prefera un piept bine f`cut cu ]igara, plus antreu de rinichi \n s\nge? Nu avem deoCa orice tip de discurs, [i o carte, fie ea chiar un atlas [i fie atlasul chiar un atlas care con]ine alte cinci atlase, e un demers ce nu poate emite preten]ii de a fi exhaustiv. De aici nu vom afla, din p`cate, nimic mai mult dec\t totul. {i asta numai despre o parte, oricum infim`, a lumii \nconjur`toare, adic` Universul. A[a c` visul meu de a g`si cartea \n care s-a scris totul despre tot r`m\ne \n continuare un deziderat utopic. Anun]ul mi-a rezolvat totu[i o dilem` celebr`: exist` un catalog sau atlas care s` con]in` numai cataloagele care nu se con]in pe ele \nsele? Muntele Atlas

R`zvan CUCUI

Nu m` pot pl\nge. S\nt harnic, hot`r\t [i via]a m-a d`ruit cu tot ce-mi trebuie pentru a reu[i \n afaceri. |mi mai trebuie doar o tehnologie performant` de stat \n pat [i ars gazul toat` ziua [i o institu]ie care s` m` pl`teasc` pentru asta. |n definitiv, exist` tehnologii [i pentru lipitori ca mine [i chiar institu]ii interesate. Poate m` lipesc [i eu. Ar fi [i p`cat s` nu creez un imperiu financiar cu ideea asta genial`. S\nt, oricum, primul [i singurul

capitalul fra]ilor marx

academia CA}AVENCU
Nr. 8, 24 feb. 1 mart. 2004

21

File de cec din istoria privatiz`rii gazului est-european


V-am povestit s`pt`m\na trecut` cine s\nt cei care vor s` liciteze pentru Distrigaz [i am b`gat pe ]eav` c\teva date despre cum au f\s\it companiile astea sistemul na]ional de gaze din Slovenia. S` vedem acum pe larg cum a decurs privatizarea \n Slovenia [i, \n a[teptarea privatiz`rii de aici, s` punem pe noi o hain` mai groas` cu un buzunar mai consistent.

Derapaj pesedist pe autostrad`

Slovena[ cu 300 de milionei


|n martie 2002, consor]iul format din Gazprom, Ruhrgas [i Gaz de France a c\[tigat licita]ia de privatizare a companiei Slovensky Plynarensky Priemysel (SPP), cel mai mare operator est-european de tranzitare a gazelor naturale (cu v\nz`ri anuale de peste 1,5 miliarde USD). Nici n-a fost greu: consor]iul a fost unicul ofertant! De[i autorit`]ile inten]ionau s` v\nd` pachetul de 49% din ac]iuni cu cel pu]in 3 miliarde USD, Alexei Miller, pre[edintele consiliului de administra]ie al Gazprom, a reu[it, \n urma unor discu]ii personale [i neoficiale (conform propriei declara]ii!), s` impun` pre]ul neoficial de doar 300 de milioane USD. Re]ine]i aceast` sum` fiindc` mai la vale v` vom explica [i ce \nseamn` pre]ul neoficial ([pag`, pentru cei care nu vor avea r`bdare p\n` atunci). Astfel, 49% din ac]iuni au fost \mp`r]ite egal \ntre Ruhrgas [i GdF (c\te 24,5%), iar Gazprom a ob]inut dreptul de a-[i manifesta, \n termen de un an [i jum`tate, op]iunea de preluare a 16,34% din ac]iuni, \n schimbul a re]ine]i [i suma asta, lua]i un antinevralgic [i apoi compara]i 900 de milioane USD.

La Bra[ov, pesedi[tii locali au luat o hot`r\re istoric`: s` abandoneze un pic drumul mare [i s` se ocupe mai mult de autostrada Bra[ov-Bor[. Ei au plecat la adunat semn`turi prin ora[, miz\nd pe o presupunere din start deplasat`: aceea c` un num`r semnificativ de simpatizan]i PSD din Bra[ov cunosc tainele scrisului [i, \n particular, ale semn`turii.

Dracula Parkare

la cass` |n numele fiului


frauda consta \n exportul ilegal al profitului [i capitalurilor SPP. Dana Krshakova, reprezentant al SPP, a justificat lipsa girului consiliului de supraveghere prin invocarea unor ra]iuni de securitate [i protec]ie a informa]iilor cu caracter comercial. o cre[tere a pre]ului gazelor, chestie care, culmea, a diminuat veniturile SPP [i a crescut profiturile companiilor din consor]iu.

Din nou

Economiei [i Comer]ului, Pavol Russko, a declarat c` guvernul Slovaciei inten]ioneaz` s` dea \n judecat` membrii consor]iului [i membrii consiliului director al SPP pentru fraud`. CSFB, banca prin care s-a derulat privatizarea [i care supravegheaz` \ndeplinirea post-privatizare a obliga]iilor asumate de consor]iu, a sesizat autorit`]ile cu privire la \ncheierea de c`tre SPP a unor contracte fictive de consultan]` cu companii afiliate sau subsidiare ale membrilor consor]iului. Contractul de privatizare instituie, pentru o perioad` de 5 ani, obligativitatea aviz`rii prealabile de c`tre consiliul de supraveghere post-privatizare (din care fac parte [i reprezentan]i ai statului) a contractelor cu valoare ce dep`[e[te 150.000 USD dac` acestea s\nt \ncheiate cu companii afiliate sau subsidiare Tagma cum fraude ale membrilor consor]iului. Astfel, La 11 ianuarie 2004, ministrul conform afirma]iilor lui Russko,

Minge de Meciar
Partea bun`, pentru slovaci, este c` Vladimir Meciar, premierul lor, st` \n sondaje mult mai prost dec\t N`stase al nostru sau dec\t Robert Fico a[a c` DIP-ul lor ar putea ajunge s`-[i \nmoaie degetele nu \n bure]elul care ajut` la num`rat milioanele, ci \n tu[iera poli]iei. Partea nasoal`, de data asta pentru noi, e c` acela[i consor]iu particip` la privatizarea Distrigaz, PSD-ul se l`f`ie \n sondaje, iar DIP \[i va folosi, \n continuare, degetele pentru a deschide u[a Mer]anului cu senzor de amprent`. Biroul de aprofund`ri contabilice[ti

Pe cine vor s` (de)mit`


Acum vine partea care pe noi, ca romni cu PSD [i DIP b`ga]i p\n` la g\t \n privatizarea Distrigaz, ne intereseaz` cel mai mult: Robert Fico, liderul partidului de opozi]ie SMER, care a ini]iat ancheta privitoare la privatizarea SPP, sus]ine c` cele aproape 300 de milioane USD (suma pe care v-am rugat s` o re]ine]i), pl`ti]i de SPP din 2002 [i p\n` \n prezent pentru consultan]`, erau sco[i din ]ar` [i transfera]i apoi politicienilor care au facilitat preluarea SPP de c`tre consor]iu. {i c`, prin privatizare, nu s-a ob]inut dec\t

Ce faci atunci c\nd, deodat`, te treze[ti c` e[ti ministrul Finan]elor, c` nimic nu mai este ca \nainte? |ntrebarea aceasta, al c`rei r`spuns e mai bine s` r`m\n` \n stadiul de \ntrebare, poate fi reformulat` astfel: Ce faci atunci c\nd, deodat`, te treze[ti c` t`ticul t`u, cu care obi[nuiai s` vorbe[ti la pert, ajunge ministrul Finan]elor?. Un posibil r`spuns ar fi: P`i, ce s` fac? Bine, chiar foarte bine!. Ministrul acesta de Finan]e este chiar ministrul Finan]elor, Mihai T`n`sescu. El este un tat` fericit, desigur, din moment ce odrasla sa, {erban T`n`sescu (25 ani), lucreaz` la Deutsche Bank din Londra. Poate c` {erban o fi un geniu, sau poate c` nu. Cert este c` reprezentan]a Deutsche Bank din Romnia o duce bine, chiar foarte bine. Cu numai trei angaja]i, reprezentan]a aceasta a intermediat wirklich, ohne Scheiss! afaceri de 1 miliard de euro. O fi mult, o fi pu]in? Mihai T`n`sescu ar putea spune c` nu e mult, {erban T`n`sescu c` nu, t`ticu, nu e mult, Deutsche Bank Romnia c` Entschuldigung, sehr geehrte Damen un Herren, aber das ist nicht zu viel!, dar, oare, Deutsche Bank din Londra ce o spune ea, oare?

|n numele [i prenumele nepotului


Mihai T`n`sescu este, v-a]i dat seama, un tat` fericit. {erban al lui o duce bine-mersi la Londra. |ns` mai exist` un {erban! Nu, acest al doilea {erban nu este fiul lui T`n`sescu, ci nepotul so]iei ministrului Finan]elor, mai exact nepotul celei de-a doua so]ii a lui T`n`sescu. {erban Pop, pe numele s`u \ntreg, este [eful de cabinet al unchiului de Finan]e, unchi care a avut grij` s`-[i mul]umeasc` \nc` o dat` a doua so]ie plant\ndu-i nepotul \n Consiliul de Administra]ie al Romtelecom. |ns` so]ia era oricum foarte mul]umit`, fiindc` nepotul ei {erban, de pe pozi]ia de [ef de cabinet al so]ului de Finan]e, avea [i are multe sfori la dispozi]ie, pe care le trage (\n sus, \n jos) cum \i vine la socoteal`, respectiv la socoteli.

La Ia[i, anchetele curg \ncet-\n CET


V-am povestit noi odat` c` ni[te ru[i care au falimentat fosta banc` Unirea, actual` Nova Bank (controlat` tot de ei), au c\[tigat la CET Ia[i o licita]ie de c`rbune. Cu pre]uri de s` nu-]i vin` s` crezi ce mici erau (deh, probabil c` ru[ii, \ntre ei, or fi luat c`rbunele f`r` comision). Numai c` firmele ru[ilor (Global Corporation din Singapore [i Alitrade, logic, din Elve]ia!) au adus la Ia[i un transport de vreo 600 de tone de c`rbune ce nu e bun nici de p`m\nt de flori. Nu se poate folosi dec\t, cel mult, ca p`m\nt de ]intirim pentru babele \nghe]ate prin garsoniere. Pe scurt, nu poate fi ars. {i, ca ru[ii s` aib` o zi proast` de tot, afla]i c` nu s\nt nici din clica unui anume ministeriabil de la MAI care se ocup` de licita]iile de gen la Bucure[ti. A[a c` ni[te b`ie]i r`i cu ochi alba[tri ca marea fraud`, de la combaterea crimei organizate, tocmai au dat o rait` pe la CET Ia[i. {i au luat cu ei exact contractele Global [i Alitrade. Probabil ca s` aib` ce citi pe drumul de \ntoarcere. Le ur`m lectur` pl`cut` [i \n continuare.

Yasser ArAPAPS

CLO{CACU PUII DE [aur

academia CA}AVENCU

23

cu m\inile curat murdare


Primarii On]anu [i Ple[ca fac harcea-parcea parcurile
Mul]i primari de sector au alergie la verde. Cnd dau de culoarea verde, v`d ro[u n fa]a ochilor. Cel mai ades verdele poate fi g`sit prin parcuri, de prim`vara pn` toamna, n iarb` [i copaci. n schimb, ace[ti primari respir` cum trebuie doar printre cl`diri, blocuri, ma[ini, [i mai ales ma[ini scumpe. Fa]` de aerul curat, aerul condi]ionat din birou sau din jeep reprezint`, pentru cteva exemplare de primar de sector, cam ceea ce reprezint` omul modern fa]` de primitivul de Neanderthal. Reprezint`, adic`, o evolu]ie. Din aceast` cauz`, rubrica noastr` ecologic` vrea s` v` arate ast`zi ce defri[`ri au n cap c]iva dintre primarii PSD din Bucure[ti. De pild`, primarul On]anu, de la sectorul 2. Una dintre cele mai aglomerate [i mai poluate zone ale Capitalei este Oborul. Dac` Pia]a Universit`]ii este inima Bucure[tiului, Oborul este un fel de ficat simbolic. n jurul statuii r`sculatului de la 1907 exista pn` anul acesta Parcul Obor. n locul vechiului sediu din strada Olari, ascuns printre str`du]ele din centru, On]anu a vrut sediu enorm. Un a[a sediu nu poate fi construit dect ntr-un spa]iu

liber. Un loc unde snt copaci e un spa]iu liber. A[a a murit Parcul Obor, unde deja au pornit lucr`rile de ridicare a noii prim`rii a sectorului 2. Un plan asem`n`tor are [i primarul PSD al sectorului 3, Eugen Ple[ca. n parcul IOR, care n organismul ora[ului e, datorit` m`rimii, tot un fel de pl`mn simbolic, Ple[ca pl`nuie[te ridicarea unui nou sediu al prim`riei, a unui supermarket [i a multor altor obiective. Totul pe o suprafa]` de 12,5 hectare. Sun` ca la o opera]ie unde amputezi mult [i f`r` s` ]i tremure mna. O astfel de decizie se face de obicei anun]nd cet`]enii sectorului [i mai ales ntrebndu-i dac` vor. Acum trei ani, cnd Ple[ca a anun]at prin pres` ce inten]ioneaz`, cei de la funda]ia EcoCivica l-au ntrebat dac` a anun]at oficial aceast` decizie a Con-

Nr. 8, 24 feb.s` faci politic` Domnule, ca 1 mart. 2004 adev`rat` \]i trebuie ceva ce guvernarea N`stase n-are. Uite, de exemplu, cam at\t le avea Coposu. Da, da, nu r\de]i, i siliului Local. Ple[ca a r`spuns c` probabil a fost pus` o hrtie la le-am v`zut eu! Odat` m` \ntorsesem mai devreme avizier. La avizier nu era nici o cu ]ig`rile [i Seniorul uitase deschis` u[a de la hrtie. Ple[ca a glumit [i a zis c` baie. Nu exagerez, at\t erau de mari. Nu or fi luat-o copiii. Doar din cau[tiu de ce, dar de atunci am \nceput za proceselor declan[ate de funeu s` vorbesc sub]ire.
da]ie ac]iunea a fost ntrziat`. Dar, ntr-o ]ar` unde PSD-ul se preg`te[te s` pun` mna pe tot [i ct mai repede, asta nu va mai dura mult. La Prim`ria Capitalei func]iona Agen]ia de Protec]ie a Mediului. Teoretic, cam toate ini]iativele edililor, cet`]enilor [i ntreprinz`torilor de a construi sau a d`rma, de a t`ia sau planta trebuia s` aib` avizul APM. Fire[te c` de cnd primarii PSD [i-au t`iat feliile lor din Capital`, nimeni nu mai ntreab` Agen]ia dac` are voie. Cele dou` construc]ii preconizate de Ple[ca [i On]anu nu au acordul APM. Crciumile din Ci[migiu, f`r` canalizare, nu au acordul de mediu pentru func]ionare. Dar apar]in unor func]ionari din Prim`ria Capitalei. Nici restaurantele din Ci[migiu, n afara unui num`r de trei, nu au aprobare de la Urbanism. Dar acolo [i-a b`gat coada [i interesele Silviu Popa, ex-[eful de la Administra]ia Parcurilor [i Gr`dinilor. De unde putem trage concluzia c` mult` lume e ecologist`, dar numai cnd e vorba de verdele de pe unele bancnote. Ecologic` Contra (rubric` realizat` cu sprijinul funda]iei Eco-Civica)

Emil Constantinescu, primul sinuciga[ \n serie din politica romneasc`

Constantinescu a ajuns la muzeu


Joi. Ora 17 [I patruzeci. Muzeul Bucure[tilor. Vlad Ro[ca, ministrul Administra]iei pe vremea lui Constantinescu, \ncepe s` vorbeasc` despre Adev`rul despre administra]ia Constantinescu prin cuvintele: M` scuza]i c` am \nt\rziat. Dintr-o saco[`, din primul r\nd al auditoriului, sun` un telefon, acoperindu-l pe Vlad Ro[ca. |l f`cea pe N`stase mincinos. Telefonul iar. Vlad reia transpira]ia de unde o l`sase. |ncepe s` sune iar mobilul. Este cu totul nedrept s` d`m vina pe faptul c` nenoroci]ii de Constantine[ti ne-au halit cei mai frumo[i ani ai vie]ii. Sun` mobilul. Administra]ia Constantinescu a preluat statul cu datorii. Sun` telefonul. C\ntecul telefonului e Lambada. Sun` alt telefon cu imnul Americii. |ns` foarte pu]in. Ro[ca ne spune despre autostr`zi, despre ce s-a dat ]`ranilor. Sun` Lambada. Cum s-a terminat mineriada. Sun` Lambada. Sigur, vom vorbi [i despre lipsuri, dar s\nt aici spre a v` spune c` nu am [tiut destul s` punem \n lumin` realiz`rile. Lambada \i preia ultimele cuvinte. Un simpatizant din primul r\nd opre[te transpira]ia lui Vlad Ro[ca: Domnule Nicolae Ro[ca, nu putem continua a[a! Trebuie s` fie \nchis acest telefon!. Lambada se aude. Ro[ca voia s` \nfiereze ceva. Dar nu, Lambada \l opre[te. Se face lini[te. Se ascult` Lambada. Un operator de la Realitatea TV observ` cu voce tare: Domnule, saco[a cu mobilul e l\ng` dumneavoastr`. Simpatizantul se uit` uluit, ia saco[a sub bra] [i fuge afar`. Ro[ca are cifre de pronun]at. Lambada se aude de dincolo de u[`. Ro[ca arat` drumul luminos al Ac]iunii Populare. Acest drum este, s\ntem siguri, dup` aceast` minunat` expunere de la Muzeul Bucure[tilor, spre Muzeul Geologiei, locul de suflet al regimului Constantinescu.

Pe aleile Parcului Obor se plimb` acum numai cl`dirile f`r` st`p\n

Pe B\rl` [i pe Dinu Dup` lapte [i r`splat` i-a cam apucat chinu


Dou` stelu]e de 0,004 la sut` au ap`rut pe firmamentul candida]ilor la pre[edin]ie. |l avem pe avocatul [i fostul ofi]er de la Doi [i un sfert Gheorghe Dinu [i nu o putem uita pe avocata [i ziarista Gra]iela B\rl`. Gheorghe Dinu se laud` cu faptul c` a fost un domn bine \n Doi [i un sfert, organiza zona Constan]a. Bine\n]eles, vrem s` [tim cine e-n spatele lui Dinu. |n spatele meu e familia mea. |n spatele securistului din mine e avocatul din mine, doctorul \n [tiin]e juridice din mine, expertul criminalist din mine. Dup` 1987, fiind \n Ministerul de Interne ca specialist, mi s-a refuzat \nscrierea la doctorat, am hot`r\t s` plec [i am plecat \n contrainforma]ii. Nu e nici un compromis. Compromis nu se face dac` vrei s` \nve]i. Eu s\nt un tip de principii [i nu unul al compromisului. Dovad`? Un personaj important din lumea politicului mi-a propus s` intru \ntr-un partid parlamentar. L-am refuzat pe acest personaj fiindc` eu nu vreau s`-mi compromit independen]a. Nebun? Crez\nd c` a]i pus \ntrebarea cu bun` credin]`, v` spun c` nu am certificat \n acest sens. Gra]iela B\rl` este femeie. {i are credin]a sa: Fiecare schimb` \n jurul lui ceva prin ac]iune sau inac]iune. Eu \ncerc s` trezesc \n jur ni[te con[tiin]e. Poate opinia public` nu e preg`tit` pentru o idee feminin`, dar m` expun fiindc` vreau ca mesajul meu s`-i schimbe pe al]ii. Poate se va g`si m\ine cineva care s` spun`: pot eu s` duc mai departe ce a pornit omul `la. Bine\n]eles, pe Gra]iela B\rl` o \ntreb`m de Ring, cel c`utat \n ziare de Interpol, poli]ie [i procuratur`. Domnul Ring e so]ul meu. E acas`. N-a p`r`sit ]ara. S\nt convins` c` se vor aduce astfel de mizerii \n discu]ie. Un nebun a aruncat o piatr` [i zece \n]elep]i nu au putut s-o scoat`. Nu l-a c`utat nimeni pe domnul Ring. |ntr-un asemenea context, o ultim` curiozitate: oare B\rl` nu-i toac` banii lui Ring ca s` se aud` de Gra]iela \n t\rg? R`spunsul e exact: Asta e o m`g`rie!. Lu Dinu [i lu Gra]iela le ur`m, bine\n]eles, ceva. Eugen ISTODOR Un cititor al Academiei Ca]avencu, mult mai atent dec\t cititorii [i scriitorii de regulamente de la Autoritatea Na]ional` pentru Protec]ia Consumatorului, ne atrage aten]ia asupra unui ordin, emis de aceast` institu]ie, care con]ine defini]ia laptelui. Doamnelor [i domnilor, stima]i clien]i, dragi elevi, iubi]i sugari, nea V`c`, laptele este Produsul ob]inut prin mulgerea uneia sau a mai multor vaci! Iat` cum, printr-un simplu ordin, autoritatea Rovanei

Plumb desfiin]eaz` fizic [i psihic tot neamul oilor, caprelor sau bivoli]elor, care, bine\n]eles, nu vor avea niciodat` [ansa s` se mai simt` ca o vac` sau ca mai multe vaci. Ele vor putea, eventual, s` produc` direct ca[caval sau s` se reprofileze pe napolitane, gum` de mestecat [i ciorb` de peri[oare. A[tept`m de acum o defini]ie c\t mai exact` pentru oul de g`in`, pentru icrele de crap [i, dac` se poate, pentru [orici. Oaia Dolby

Reporterre--terre

24

academia CA}AVENCU
Nr. 8, 24 feb. 1 mart. 2004

Foamea culpa

Umbra-v` minunat`

Ce c`uta Romnia \n lume?


[tiri din presa str`in` de la ei
|ntr-un num`r de s`pt`m\na trecut`, The Scotsman public` un articol du[m`nos la adresa Puterii de la Bucure[ti, acuz\nd mangafalele PSD de furt al fondurilor UE destinate unor proiecte de modernizare a ]`rii. |n continuarea articolului, pesedi[tii, de la cel cu barb` sur` p\n la `l cu tata-n gur`, s\nt f`cu]i pe r\nd, de la st\nga la st\nga: comuni[ti, corup]i, sadici, incompeten]i, antidemocra]i [i pref`cu]i sau cu dou` fe]e ori curve, \n traducere liber` f`r` profesor. Bine\n]eles c` \naltele fe]e pesede[ti se fac c` plou` cu milioane de parai, desigur. {i nimeni n-are m`car bunul-sim] s` se simt` cu musca pe portofel. C\inele occidental de paz` al democra]iei latr`, iar caravana trece \n vitez`, ajutat` de girofar. g`]i peste noapte, dac` \n noaptea aia dormi \n patul cui trebuie? Thank you! Domnule prim-ministru Adrian N`stase, subsemnatul, adresa, BI seria, num`rul, s\mb`ta trecut`, \n timp ce m` aflam \n sta]ia de autobuz citind pa[nic ziarele mondiale care, fie vorba \ntre noi, r\dea toate de dumneavoastr` [i cu curu am auzit-o cu urechile mele [i am v`zut-o cu ochii mei pe doamna Agen]ia Reuters zic\nd c` partidul ce cu horror \l conduce]i este de origine comunist`. La a[a vorbe nu am putut r`m\ne indiferent, drept pentru care m-am ridicat [i am plecat s` servesc un Brifcor. La \ntoarcere am constatat c` am pierdut autobuzul [i c` urm`torul vine abia peste 4 ani. V` mul]umesc! Potrivit agen]iei spaniole Invertia, investi]iile str`ine \n Romnia au crescut vertiginos \n ultimii ani [i urmeaz` o list` cu fel de fel de ]`ri participante la Euro 2004, l\ng` care stau sumele pe care le-au b`gat \n glia noastr` str`mo[easc`. Din list` \]i sare \n ochi Spania, ]ar` mare [i bogat`, care \n 14 ani a investit \n Romnia uria[a sum` de 150.000 de euro. Adic` un pic mai pu]in dec\t bea un pre[edinte de Senat \ntr-un an, cu tot cu sumele cu care-l p`c`lesc chelnerii la not` [i cu tot cu m`run]i[ul pe care i-l fur` aurolacii din buzunar c\nd cade \n canal. Normal c` au investit at\t de pu]in, din moment ce spaniolii cred c` Romnia e o ]ar` \napoiat` \n care abia acum s-a f`cut a doua mare diviziune a muncii, oamenii \mp`r]indu-se pe dou` ocupa]ii: ho]ia din supermarket [i c`p[un`ritul. Andreea Rompresca

Un anume domn Sadoveanu, dintr-unul din clanurile Sadoveanu, ne-a trimis la redac]ie aceast` fotografie cu dnsul \n Her`str`u, f`cut` ast`var`. n scrisoarea aferent`, dumnealui ne-a scris ct e de mul]umit c` proprietarii barului al`turat l-au ajutat ct timp a stat [i a dormit pe acest scaun. Umbrela pe cap l-a ferit [i de soare, [i de ploaie, [i de oamenii r`i care nu l-au observat [i care ar fi putut veni s` \i umble prin buzunar, unde avea portofelul cu onorariul primit de la o editur` pentru un roman cu o familie de animale s`lbatice, Fra]ii Jderi. Pentru c` s-a sim]it att de bine [i pentru c` \i place zona, domnul Sadoveanu le sugereaz` patronilor acestui bar ca la var` chiar s` \i pun` scaunul \ntr-un loc mai ferit, \n spate, nu chiar a[a la strad`, c` e om b`tr\n [i nu \l mai intereseaz` s` se uite la fetele care trec [i-[i arat` picioarele.

Dezv`luire [oc!

B`ie]ii de la Animal X s\nt, de fapt, fete!


Acum o s`pt`m\n`, un Vierme de la Animal X, sau Hien` sau {op\rl` sau alt animal, n-a vrut s`-mi deschid` u[a de la bloc! Fricosul era cu dou` gaboante [i st`teau ca pro[tii \n fa]a u[ii unui bloc de la Unirii. {i, de[i aveau cheia de la intrarea \n bloc, iar eu nu reu[eam s` intru pentru c` nu [tiam interfonul, gorobe]ii au a[teptat 5 minute p\n` li s-a \ntregit forma]ia

|n aceea[i not` de entuziasm [i s`rb`toare, Deutsche Welle afirm` c` integrarea Romniei \n UE ar putea fi am\nat` din cauza corup]iei sufocante care aproape a paralizat ]ara. DW are dubii serioase cu privire la capacitatea autorit`]ilor romne de a \n]elege una din limbile oficiale ale UE, din moment ce, \n declara]iile ulterioare chelf`nelii politice, mitrenii [i mischiii no[tri au b`tut c\mpii cu Hamul Ancu]ei veselie vorbind despre atitudine pozitiv`, schimbare binevenit` [i pas important. Mare [mecher Adelu `sta, adic` te bag` `ia cu capu-n gard la Strasbourg [i tu le mul]ume[ti pentru ajutor. Ca [i cum ]i-ar da cineva cu unu mai \n v\rst`, care p`rea un [ut \n cur [i tu ]i-ai da panc`-i ap`r`, [i abia pe urm` au binevoit s` descuie u[a. C\nd l-am talonii jos, crez\nd c` vrea s`-]i \ntrebat dac` nu cumva se \nt\mpl` fac` un bine [i mai mare!
s` aib` cheia, {oarecele X a stat un minut ca s` se g\ndeasc` dac` s`-mi r`spund` sau nu dup` care m-a min]it c` n-o au. S`racii `[tia nici s` fac` pe ei de fric` nu pot, dac` nu-i p`ze[te badigardul!

Vocea Americii anun]` descoperirea, \n Romnia, a unui schelet de pas`re \n etate de 70 de milioane de ani. La fa]a locului s-au mai g`sit c\teva ou` perFilarmonica din Hiena fect fosilizate apar]in\nd g`inii

respective, fapt ce confirm` 16, c` \n Stelea nu mai pun nici ipoteza c` indienii [u]i au venit o baz`. pe p`m\ntul `sta dup` cretacic. Las Vegas Sun scrie despre |ntr-o Sc\nteie de la Beijing, candidatura Liei Roberts, o fiic` pe numele s`u englezesc Peo- adoptiv` a de[ertului american, ples Daily, comuni[tii chinezi la pre[edin]ia Romniei. Doamsalut` cu bucurie, ridic\nd am- na Roberts afirm` c` va veni \n bele m\ini de pe ghidonul bici- Romnia s` stopeze corup]ia [i cletei, \nceputul unor rela]ii spe- s` transforme ]ara \ntr-o putere ciale de colaborare \ntre Made mondial`. Asta, bine\n]eles, in China [i Romnia, ca urmare dup` ce \l va omor\ pe Dracula, a protocolului semnat mai an de \l va prinde pe R\maru, \l va b`ga b`dica Ion [i pre[edintele ro[u \n pu[c`rie pe Ceau[escu [i va chinez Hu Jintao. Ce s` spun, muta capitala ]`rii de la Bunu m` pricep la biznis [i geo- dapesta la Bucure[ti. Doamna politic`, le am doar cu fotbalul Lia, eu o s` votez cu dumneaa[a c` m-a[ mul]umi ca, \n spi- voastr`, \ns` ce vreau s` v` ritul prieteniei dintre popoarele \ntreb: e adev`rat c` \n America noastre, s` ne \mprumute pu]in banii se fac mai greu din afaceri Marele Zid la meciul cu Olanda, [i mai u[or din c`s`torii? E la loviturile de la marginea lu adev`rat c` acolo te po]i \mbo-

coasa lux
rubric` permis` doar cu acordul rudelor decedate
Socrate este om. To]i oamenii s\nt muritori. Socrate este muritor. Deci to]i oamenii s\nt Socrate. Deci to]i oamenii s\nt homosexuali?! Un motiv \n plus s` ne aplec`m cu mare grij`. Asupra problemei mor]ii; dar nu a[a pro-fund, ca marii g\nditori. O actri]` porno, particip\nd la un show nem]esc de profil, a fost sf\rtecat` de drujba cu care partenerul ar fi trebuit s`-i taie sutienul \ntre s\ni. Femeile s\nt ve[nic nemul]umite de ne\ndem\narea b`rba]ilor \ntr-ale sexului. B`iatul s-a prezentat onorabil: scul` lung`, tare ca fierul, de-a sim]it-o fata ad\nc \n carne; la final a stropit-o elegant pe ]\]e, e drept, cu s\nge. {i nes`tula s-o fi g`sit s`-i zic` la ]igara de dup`: Hai, c` iar ai umplut-o de s\nge. Exist` \ns` [i femei recunosc`toare b`rba]ilor chiar [i dup` moarte. So]ia unui sco]ian mort a organizat o v\n`toare cu prietenii r`posatului la care s-a tras cu praf de pu[c` amestecat cu cenu[a defunctului. O fi vrut s`-l mai simt` la o ultim` tragere \n`untrul ]evii ei fierbin]i. Sau s`-i arate c` nu se sup`r` dac` se \mpu[c` [i se face praf cu prietenii. Iat` cum vorba unui \n]elept se \nt\lnesc \n abis sexul [i moartea. Dou` lucruri cu care te \nt\lne[ti o singur` dat` \n via]`. Dar m`car dup` moarte nu ]i-e grea]`. {tirile de la ora chici

popoarele denigratoare

academia CA}AVENCU
Nr. 8, 24 feb. 1 mart. 2004

25

r`spunsuri la scrisori
Petru Gheorghe (Pite[ti): V` mul]umim pentru informa]ii [i v` mp`rt`[im indignarea fa]` de abuzurile Puterii. Vom verifica faptele [i vom scrie despre ele. Carmen U (Bac`u): Cadrele pe care ni le povesti]i pot fi un foarte bun subiect de reportaj! Ren Brillant (Bucure[ti): V` mul]umim pentru semnal`rile de Poli]ia Presei, le voi nmna colegilor mei care vor rupe amenzi! Corina Mih`ilescu (Bucure[ti): Trebuie v`zut ce interese se ascund n spatele articolului respectiv. Noi am putea scrie ceva despre caz la rubrica special` dedicat` retroced`rilor. Ion Merfu (Craiova): Ave]i umor destul n scrisoarea referitoare la raportul dumneavoastr` fa]` de secretele de stat [i avantajul asupra lui Pacepa. Dup` umila mea p`rere, lucrurile stau altfel [i, n acela[i sens, cred c` nu ave]i dreptate. Ace Ventura (Gala]i): Problemele ridicate de dvs. n scrisoare vor fi analizate de colegii de la Biroul de Investiga]ii unde, dup` cum v` da]i seama, a [i ajuns plicul trimis. Ecaterina Nicolici (Liebling); V` felicit`m c` a]i primit, n sfr[it, titlul de proprietate n urma semnal`rii din paginile revistei noastre. Deci, se poate! Am re]inut [i ideea ca, dup` ce mpart terenul de pe Marte, americanii s`-[i trimit` n Romnia sateli]ii pentru c` ar mai fi de mp`r]it ceva p`mnt! Bebe Sugal (Bucure[ti): Haios textul, trist` realitatea! Ioan Ca]avei (Bra[ov): Colegul nostru Marius Dr`ghici se afl` n Canada, la un curs. Cnd se va ntoarce va primi [i plicul pe care i l-a]i trimis acum. Mihai Pop (Bucure[ti): Am primit abera]ia [i v` mul]umim. Doina Silagi (Timi[oara): Am re]inut c`, aflndu-v` n ora[ul Geoagiu sat, nu a]i putut cump`ra revista noastr` pentru c` nu ajunge acolo. S` nu care cumva s` contravin` medica]iei! Am primit [i plicul mai vechi din iarn`! Ioan T. MORAR

s`pt`m\na str`inilor
q n Tanzania a ap`rut o publica]ie destinat` numai [i numai vr`jitorilor. Probabil c` difuzarea revistei se face de c`tre o persoan` c`l`rind o coad` de m`tur`! q Nu facem nici un fel de discriminare, a[a c` v` servim pu]in umor negru: un canibal britanic a fost surprins de poli]ie exact n momentul n care g`tea creierul victimei sale, avnd, n preajm`, [i alte h`lci gata tran[ate. Fiind n prezent n arest, englezul nu poate participa la festivalul romnesc de folk cu un titlu att de sugestiv: Om bun! q Gorilele de la Gr`dina Zoologic` din Moscova vor primi, n curnd, un televizor la care vor putea urm`ri aspecte ale vie]ii maimu]elor din s`lb`ticie. Ce vor fi zicnd parvenitele de la ora[ v`zndu-[i la televizor verii din jungl`? Ni[te ]`rani! q De curnd, au ap`rut pe pia]` [i fac furouri, pardon, furori, ochelarii-lenjerie. Sub forma unui sutien purtat pe ochi, acest accesoriu ar atrage b`rba]ii, n opinia creatorilor s`i. Oare s` aib` succes, din punctul `sta de vedere, femeile cu ochii mari? q n Olanda, unde un sfert din popula]ie folose[te bicicleta, a ap`rut un accesoriu suplimentar pentru abona]ii unei anumite companii de telefonie mobil`. E vorba despre hands-free-ul pentru biciclete. P`i, ar mai r`mne

Acela[i Ilie cu alt` b`l`rie


Dup` repetate [i inutile s`rituri pe c`lc\ie, ministrul Ilie Srbu revine \n sf\r[it cu picioarele pe p`m\nt, m`rturisind \ntr-o nou` declara]ie de pres` cum s-a produs de fapt accidentul s`u de v\n`toare. N-au fost de vin` nici d\nsul, nici [oferul, nici N`stase, ci o banal` tuf` din teritoriu, care n-a mai pus niciodat` crengu]a pe o pu[c` adev`rat` de ministru de la Bucure[ti. Excitat` fiind de prezen]a celor trei trandafiri ]epo[i din sigla PSD, tufa [i-a strecurat o crengu]` \nspre coco[, declan[\nd astfel \mpu[c`tura. Dac` nu crede]i, data viitoare domnul ministru poate aduce drept martor r`sadul de mic[unele pe care se odihnea lansatorul de grenade pentru fazani al premierului Adrian N`stase.

Tufa viitorul!

Siliconul ca pe m\n`
Un medic bucure[tean a inventat o procedur` medical` de \nfrumuse]are a omului: m\inile din silicon. M\inile din silicon s\nt foarte asem`n`toare cu s\nii din silicon, [i ca material, [i ca mod de abordare ceea ce \nseamn` c` ne a[tept`m ca, \n cur\nd, Daniela Gyrfi, Anda Adam [i Laura Andre[an s` ias` \n societate m\ndre de noile lor m\ini din silicon, evident, mai mari dec\t cele naturale.

de inventat pentru amatorii de hipism hands-frul pentru cal! q {i tot de cal e vorba [i n ntmplarea care urmeaz`. Doi cet`]eni din India [i-au cump`rat un cal [i i-au cedat apartamentul lor, mutndu-se, n acest scop, n

apartamentul al`turat, cu p`rin]ii unuia din so]i. Culmea e ca, v`znd exemplul st`pnilor s`i, s` nu vrea [i calul s`-[i ia n apartament p`rin]ii! AgenCIA de pres`

Silicon carne

26

academia CA}AVENCU
Nr. 8, 24 feb. 1 mart. 2004

coana mi]a beletrista

Jurnalul lui

Tetelu

munca cu cartea
Un r`zboi numit dorin]`
Dac` ar fi s` pun n acela[i tablou R`zboiul de Secesiune al americanilor cu un r`zboi de-al nostru, atunci l-a[ nghesui pe aceea[i pnz` cu R`zboiul de Independen]` din 1877. Acela[i gen de pu[ti primitive cu nc`rcare manual` prelungite de baionete, acelea[i schije sp`rgndu-se n mii de firimituri metalice, acelea[i drumuri noroioase prin care se scurg ruri de schilozi. E un tip anume de fresc` n orice poveste care vrea s` readuc` n imaginar groaza \nceputurilor r`zboiului modern: oase, artere [i zgrciuri, carne de tun amestecat` cu carne de om, mini [i picioare zburnd prin aer, spitale insalubre r`sun\nd de zbieretele schilozilor. Cam `sta e fundalul romanului de debut al lui Charles Frazier*, o carte a c`rei notorietate pare s` fi fost dep`[it` de a filmului regizat de Anthony Minghella. Iar prin fa]a acestui decor morbid care ]i se plimb` prin minte, n genul acelor peisaje de carton din studiourile hollywoodiene ale anilor 50, se consum` povestea de dragoste dintre Inman [i Ada. El soldat r`nit, dezertor pelerin n c`utarea iubirii [i a c`minului, ea femeie

Lumea se schimb`. Nimic nu va mai fi la fel dup` 11 septembrie [i Tetelu. Curaj Tetelu merge mai departe!

cronic` pe l\ng` teatre


Comedia ororilor
O mas`, dou` scaune, trei crime. Undeva, foarte aproape, un perete tapetat cu oglinzi retrovizoare. |n fa]a oglinzilor, st\nd cu spatele la ele, apare primul personaj. E un t\n`r \n jur de 30 de ani care \ncepe s` povesteasc`, adres\ndu-i-se unui interlocutor invizibil. Vorbe[te despre lumea business-ului, dar acesta este doar un pretext subiectul este altul. S-a \nt\mplat \ntr-o sear` de vineri. El era obosit [i se pare c` a]ipise \n fa]a televizorului c\nd Emma, feti]a lui de numai cinci

tn`r`, ie[it` din adolescen]` cu handicapul de a fi tr`it r`sf`]at` de taic`-s`u ntr-o lume ermetic`, f`r` zvonul r`zboiului. n fond, tot traseul revenirii lui Inman n locurile natale, la poalele muntelui, e pres`rat cu jaloanele unui parcurs de ini]iere n arta lep`d`rii de r`zboi n care se ns`ileaz` traumele prezentului [i melancoliile vremurilor de alt`dat`. E un fel de drum parcurs de-a-nd`ratelea, un mers cu spatele, n care destina]ia este chiar punctul de origine. Acum, sigur, r`mne de v`zut [i filmul, pentru c` nu orice carte bate filmul, iar n tot timpul lecturii n-am putut s` mi-o imaginez pe Ada altfel dect n pielea, p`rul, gura [i ochii lui Nicole Kidman. Iar de fiecare dat` cnd eroul nostru b`ga un pasaj despre Cold Mountain-ul lui, eu vedeam cu ochii min]ii mele minunatele peisaje ale F`g`ra[ilor. {i pn` la urm` e destul de greu s` te decizi ntre Carolina de Nord [i }ara Semnalam entuziasmat, la Lovi[tei. prima ntlnire cu lucr`rile clujeanului Marian Sandu, tot la o Alin IONESCU expozi]ie de la Prometheus, * Charles Frazier, Cold Mountain, marea sa disponibilitate pentru trad. Antoaneta Ralian, Polirom, stiluri, direc]ii [i tehnici diferite. Mi se p`rea un artist la r`scruce 2004. care [i etaleaz` posibilit`]ile urmnd ca de acolo s` aleag` ceea ce i se potrive[te mai bine, ceea ce simte c` va fi direc]ia sa personal`. Am a[teptat curios noua sa expozi]ie* ca s` v`d pe ce a mizat luni, a murit sufocat` \n pat, artistul [i cum a avansat pe druacoperit` de p`turi. Ascult\ndu-i mul ales. Prima senza]ie a fost de povestea, interlocutorul ar putea dj vu ([i nu cred c` din cauza crede, la \nceput, c` moartea unor lucr`ri expuse [i atunci, [i feti]ei a fost un accident, c` Emma acum). {i iar`[i am inventariat a alunecat pur [i simplu sub acele cele cteva direc]ii promise de p`turi nenorocite, \ns` adev`rul artist. Acelea[i. Aceast` nou` expe care \l va afla foarte repede pozi]ie nu mi-a spus nimic nou, este c` t\n`rul \[i ucisese feti]a. nu a f`cut dect s` semnaleze o Mezinul familiei, Joseph, s-a anumit` stagnare. Acolo unde m` n`scut la exact nou` luni de la a[teptam s` v`d op]iunea, am nmoartea Emmei. Privindu-l cu c\t` tlnit aceea[i r`scruce, aceea[i senin`tate \[i relateaz` crima, in- nehot`rre a artistului referitoare terlocutorului ar putea s`-i revin` la chem`rile sale. Nu discut \n minte o fraz` bine cunoscut` a calit`]ile pe care le recomand`

lui Borges: Oglinzile [i copula]ia s\nt abominabile pentru c` multiplic` num`rul de persoane. Multiplicat` de oglinzile din spatele t\n`rului, oroarea devine de o strident` eviden]`. Firescul cu care t\n`rul \[i m`rturise[te crima nu poate face mare lucru \l \mpiedic` oglinzile retrovizoare. A doua poveste a acestei trilogii* \i are protagoni[ti pe Sue [i John. S\nt \mpreun` de [ase ani [i se iubesc. Cu spatele la oglinzi, povestesc. Exist` [i aici un interlocutor invizibil c`ruia cei doi i se adreseaz`. Undeva, departe, \n Central Park din New York, crima a[teapt` sur\z`toare. |mpreun` cu doi prieteni, John \l ucide \n b`taie pe un homosexual, \ntr-un WC public. Inelul de aur de pe degetul mic al homosexualului va ajunge \n cur\nd \n paharul cu ap` mineral` al lui Sue, pe post de inel de logodn`. Totul este povestit cu deta[are,

cu mult` senin`tate, pe un ton amuzat chiar. Reflectate de oglinzile retrovizoare din spate, crimele acestea s\nt mult mai aproape dec\t par. Exist` \n aceast` pies` un firesc al ororii, abjec]ia apare c\nd te a[tep]i mai pu]in. Asta se \nt\mpl` [i \n ultimul act, c\nd o femeie de 28 de ani se apuc` [i ea s` povesteasc`. Povestea e complicat`, dar, p\n` la urm`, tot la crim` se ajunge. Oglinzile retrovizoare din spate \[i fac datoria \nc` o dat`. Oglinzile acelea de care se temea Borges s\nt iar`[i abominabile, cu at\t mai abominabile cu c\t, \n aceast` pies`, ele multiplic` nu num`rul de persoane, ci num`rul de crime, relatate at\t de senin. Iulian T~NASE
* BASH. O trilogie contemporan`, de Neil LaBute, regia: Vlad Massaci.

rebele arte

Alte lucr`ri, aceea[i etap`


aceast` expozi]ie pentru c` ele s\nt acelea[i ca la expozi]ia anterioar` [i s\nt calit`]i dincolo de dubiu. Marian Sandu este un artist puternic n ciuda [ov`ielilor sale. Acum pare s` adnceasc` mai mult cump`na n care se afl` [i perfec]ioneaz` n toate direc]iile. Cocheteaz` cu toate posibilit`]ile pe care i le ofer` talentul s`u. S-ar putea s` existe, totu[i, un spor fa]` de expozi]ia anterioar`, un spor care nu este neap`rat cel dorit, anume o nclinare mai mare a artistului spre comercial. Explicabil` [i aceast` nclinare, arti[tii plastici trebuie s` vnd` ca s` poat` tr`i. {i Marian Sandu vinde bine. Las la o parte repro[urile [i mizez pe viitoarea expozi]ie care ne va ar`ta un artist la fel de proteic, dar ceva mai limpezit n op]iunile stilistice. Ioan T. MORAR
* Marian Sandu, Friz`, expozi]ie de pictur`, galeria Prometheus, februarie 2004.

show biz da cul]i


Eminescu \ngropat de viu
q C. St`nescu (critic literar cunoscut de publicul cititor \nc` de pe vremea c\nd era redactor-[ef adjunct la Sc\nteia tineretului sau m`car [eful sec]iei de cultur` la Sc\nteia, din 85 p\n` \n 89) reu[e[te s` dea o lovitur` mortal` istoricilor literari. El descoper` (f`r` nici un efort) c` Eminescu a murit la cu totul alt` dat` dec\t aceea acceptat` de toat` lumea. Iat` ce scrie (\n Adev`rul literar [i artistic, nr. 703): Despre pensia lui Eminescu, acordat` dup` deces (sic!) nu mai e nimic de spus. {i ca s` nu avem nici o \ndoial`, se repet`: ...destui al]ii vor beneficia de respectiva subven]ie ca Eminescu de pensia lui viager` semnat` de Carol (sic!) pe marginea catafalcului poetului na]ional. Cum regele Carol I (nu Carol, fiindc` acesta e numele a doi regi romni) a semnat legea de acordare a pensiei poetului (care la acea dat` nu era deloc na]ional) pe 12 februarie 1889, rezult`, dup` C. St`nescu, c` poetul era mort la respectiva dat`. q De fapt, C. St`nescu \l omoar` pe Eminescu cu patru luni mai devreme pentru a convinge publicul c\t de r`u era pe vremea burghezo-mo[ierimii conduse de unu Carol. q Cum nimeni nu avea de unde s` [tie c\nd va muri Eminescu, e greu de sus]inut c` pensia i s-a acordat cu greutate [i foarte t\rziu. Iat` cum au decurs lucrurile: pe 2 martie 1888, Iacob Negruzzi propune Adun`rii Deputa]ilor acordarea unei pensii lui Mihai Eminescu; Adunarea adopt` proiectul [i hot`r`[te s` fie votat \n regim de urgen]`; dup` o lun`, pe 2 aprilie, proiectul este votat cu 57 de voturi pentru [i 5 contra [i este trimis la Senat; pe 23 noiembrie (\ntre timp fusese vacan]a parlamentar`) Senatul voteaz` \n unanimitate respectivul proiect de lege; dup` o alt` vacan]` parlamentar` (Cr`ciun [i Anul Nou) regele Carol I promulg` legea, pe 12 februarie 1889. ({t. A.) q S`pt`mna trecut`, vineri,

la Clubul Prometheus s-a lansat o nou` traducere din Septuaginta, primul volum, n care s\nt cuprinse Geneza, Exodul, Leviticul, Numerii [i Deuteronomul. Pentru a duce la bun sfr[it acest proiect ambi]ios [i ndr`zne] (e vorba de o traducere nou`, dup` originalul grecesc, nu de o adnotare, adaptare sau compilare dup` alte edi]ii, cu trimiteri abundente, beneficiind de un aparat critic extraordinar) [i-au unit eforturile Colegiul Noua Europ` [i editura Polirom, beneficiind de generosul sprijin financiar al Funda]iei Anonimul. Coordonatorii acestui prim volum s\nt Cristian B`dili]`, Francisca B`lt`ceanu, Monica Bro[teanu [i Dan Slu[anschi, n colaborare cu preotul Ioan-Florin Florescu. Lansarea a adunat mult` lume, fe]e biserice[ti [i fe]e laice, amfitrionul lans`rii fiind Andrei Ple[u. Nu pot s` nu v` spun c`, la noi n redac]ie, s-a vorbit adesea despre posibilitatea de a face o cronic` de carte Bibliei. Desigur, era vorba de o glum` care, poate, ar face mai mult` lume s` deschid` Cartea C`r]ilor. Nu voi face o cronic`, dar v` voi povesti, foarte scurt, o ntmplare de s`pt`mna trecut`. Joi seara

am avut bucuria s` primesc un exemplar de semnal din Septuaginta de la directorul editurii Polirom, Silviu Lupescu. Am luat cartea cu mine la o ntlnire cu ni[te prieteni care se aflau ntr-un local cu preten]ii, inclusiv preten]ii culturale, considerndu-se un fel de muzeu al crcium`ritului bucure[tean. n final, trecnd amfitrioana localului pe lng` masa noastr`, a v`zut cartea [i mi-a spus c` e frumoas`. Dumneavoastr` a]i scris-o? I-am spus c` e vorba de Septuaginta pe care Dumnezeu [tie cine a scris-o. Vrnd s` fie amabil` pn` la cap`t, doamna a spus: Hai, nu fi]i modest, [tiu c` Dumneavoastr` a]i scris-o!. q R`mnem tot n zona textelor biblice [i v` recomand un site unde pute]i citi Biblia pe Internet: www.biblia.3x.ro. Realizatorii acestui proiect s\nt doi tineri cu studii teologice, Silviu Antone [i George Ioni]`, ajuta]i de informaticianul Bogdan Batea. Acest site dispune [i de un motor de c`utare specializat pe Biblie. Poate c` v` va ajuta [i n c`ut`rile voastre suflete[ti. (I. M.)

CARTONA{UL RO[u cu tricolor

academia CA}AVENCU
Nr. 8, 24 feb. 1 mart. 2004 B`i Gigi, tu s` nu te mai iei de oamenii mei de la Federa]ie, c` te-am spart! Praf te fac!... Ceee? Nu vrei s` te fac praf? Bine, mo[ule, atunci te fac iarb`, pastile sau direct \n ven`!

27

mazeta sporturilor LPF Liga Politicianist` de Fotbal


ast`zi. {i viceversa [i tot a[a, de ]i se ur`[te [i nici nu-]i mai vine s` te \ntrebi cine va triumfa: tab`ra Gigi-D. Dragomir sau tab`ra Giovanni-M. Sandu? E prea mult` politic` \n jur [i prea pu]in fotbal. {i nici n-a \nceput returul... |n lips` de altceva mai ac`t`rii (marele [i eternul derby InterMilan nu se pune aici), ne-am mul]umit s` vedem cum o[tile lui Puiu spulber` tot ce prind \n cale, de la Est la Vest, de la Georgia la Ungaria, trec\nd prin Belarus, \ntr-un surogat de turneu interna]ional, disputat \n Cipru, insula aia frumoas`, aflat` sub protec]ia trupelor ONU. Ce s` zicem? E un sentiment \n`l]`tor c\nd vezi c` e[ti cel mai tare dintre am`r`[teni. Ai no[tri au c\[tigat str`lucitor competi]ia (8 goluri marcate, 0 primite, 2 penalty-uri ratate de adversari), cam pe la ora c\nd viitorii no[tri inamici, cehii, jucau de la egal la egal (2-2), amical cu italienii. I-am strivit pe titanii din Tbilisi, Minsk sau Budapesta, \n timp ce colegii no[tri de grup` au avut serioase probleme cu anonimii de la Juventus, Inter sau AS Roma. A[a c` Generalul, pe r`bojul de sub ca[chet`, a mai bifat o

pozi]ie der f moftsaid b\ e din sport


q Nicu Ghear` s-a b`gat [i d\nsul la mardeala iscat` \ntre Gigi, Pi]i [i Corleone, de o parte, [i Mircea Sandu, fra]ii Becali [i Puiu de cealalt` parte. Istoria este deja celebr`: c\]iva juc`tori de la Steaua lui Gigi [i Pi]i au solicitat s` mearg` la o ac]iune a Na]ionalei ceva mai t\rziu dec\t ceruse federa]ia lui Sandu [i Puiu, iar federa]ia i-a l`sat definitiv pe al`turi, consider\nd c` ace[tia au refuzat convocarea. Al`turi de steli[ti a stat Mitic`, al`turi de ferefi[ti s-au a[ezat fra]ii Becali [i Nicu Ghear`. Umbl\nd un pic pe la Registrul Comer]ului, consta]i c` cele dou` tabere au (ori au avut, iar Registrul nu consemneaz` modific`rile) o pasiune comun`: cel pu]in o pasiune comun`: firma Melody Bar SRL. firma Melody Bar SRL. Ghear`, Victor Becali, Victor Pi]urc` [i Gigi Becali se aveau c\ndva ca fra]ii, fiecare cu 25% din ac]iuni. Acum nu se mai au nici m`car ca verii. q Pe l\ng` ipoteza care spune c` Mitic` cel care a regizat Dragomir a fost cel care a regizat din umbr` scandalul din umbr` scandalul cu fotbali[tii de la Steaua, s` privim un pic spre Victor Pi]urc`, antrenorul lor. El a fost \ndep`rtat din func]ia de selec]ioner dup` ce a calificat na]ionala la Euro 2000, \n timp ce Puiu a fost p`strat dup` ce a ratat dou` calific`ri la r\nd. Pare evident c` Pi]urc` nu era nebun s`-l mai ajute o dat` pe Puiu!

Pleac` Mitic`, nu pleac`? La ora c\nd scriem aceste r\nduri (luni), nu se [tie nimic precis. Urmeaz` ca preacinstita adunare a Ligii s`-[i bat` cappi [i s` decid`: \l p`streaz` pe Corleone sau \[i alege alt Na[. Hot`rasc`-se la ei \n stabor, cum i-o t`ia bibiloiul, c` noi ne-am [i plictisit, pe bune! De zile [i s`pt`m\ni \ntregi tot a[ez`m stegule]e pe hart`, \ncerc\nd s` descifr`m sistemul de alian]e, desf`[urarea trupelor [i evolu]ia ostilit`]ilor. P\n` [i pe Discovery e mai simplu: [tii deja cine o s` c\[tige al doilea r`zboi mondial. Dar la noi, \n r`zboiul nostru balcanic, n-ai cum s` nimere[ti \nving`torii. Partenerii [i prietenii de ieri devin adversarii [i du[manii de

Aflate momentan \n tabere opuse, aceste dou` personaje vor des`v\r[i opera de distrugere \nceput` de noii rivali Mitic` Dragomir [i Mircea Sandu, p\n` c\nd Cupa Ligii se va numi Cupa Gigi, iar c\[tig`torul titlului de golgeter va primi Gheara de Aur
ac]iune reu[it`: un util turneu de preg`tire, unde au fost rula]i numero[i juc`tori din campionatul intern, care nu vor apuca s` joace niciodat` \n meciurile oficiale. Revenit pe p`m\ntul sf\nt al patriei, misticul de carier` al Na]ionalei se treze[te \ns` \n plin r`zboi. Ca militar, dumnealui nu face politic`. |ns` la noi, dup` cum spuser`m, totul e politic`. Nu-i om de fotbal `la care n-a f`cut un complot, n-a s`dit o s`m\n]` de scandal [i n-a s`pat pe cineva. Uite, p\n` [i Mititelu de la U. Craiova, dup` modelul Gigi Becali din Pipera, amenin]` c`-[i face partid. |n cur\nd, a[adar, este de a[teptat ca fiecare club mai important s` se \nscrie pe listele electorale. Doamne, ce ne pa[te! Ce meciuri or s` mai fie \n etapa de pe 28 noiembrie, la parlamentare, [i \n runda de pe 12 decembrie, la returul preziden]ialelor! La ce ofert` avem \n Lig`, ar putea s` fie chiar mai nasol dec\t la alegerile din 2000. Vom ie[i cu to]ii, buluc, s`-l vot`m pe peremistul Dumitru Dragomir ca s` salv`m democra]ia amenin]at` de geala]ii lui Nicu Ghear`. Viorel MO}OC

Eva Hen]igova

Dormi lini[tit, CNI lucreaz` pentru tine episodul 2


V` povesteam acum ceva vreme, la o s`m\n]` de floare [i un pahar de cola de la dozator, despre cele 450 de s`li de sport promise de guvernul Adi ca s` aib` copiii unde consuma energia oferit` de lapte [i corn. V` prezent`m [i ast`zi c\teva mici reprize de spor la bani [i s`n`tate, av\nd al`turi Compania Na]ional` pentru Investi]ii (institu]ia croit` special pentru a duce la cap`t proiectul) [i un pix de ajutor de la colegii no[tri de la Gazeta de Cluj. Sala de sport din Sighetu Marma]iei, una din primele care au avut norocul de a ajunge la fini[, a fost inaugurat` de dou` ori. O dat` de Adrian N`stase, o dat` de Miron Mitrea. C\nd s-o inaugureze [i destinatarii, a fost pus` la p`strare, cu z`vorul tras, c`ci costurile de \ntre]inere s\nt prea mari. De altfel, se pare c` nimeni nu s-a g\ndit \nc` la cheltuielile de \ntre]inere, care au [anse s` bat` la fund bugetele pe ani de zile ale unor [coli care abia se caut` \n buzunare de var pentru closetul f`r` acoperi[ din spatele cancelariei. La c\teva luni dup` ce aproape 40 dintre obiective au fost inaugurate, CNI s-a trezit c` e cazul s` organizeze licita]ii pentru pardoseli speciale, elastice, cu care s` c`ptu[easc` restul de s`li. Evident, apar dou` \ntreb`ri. |nseamn` c` primele 40 au pe jos du[umele ordinare? Ori au tot podea de fi]e, dar achizi]ionat` f`r` licita]ie? Cum ar spune o defini]ie neoficial` a dilemei, a[a-i r`u [i-a[a nu-i bine! C\t despre rezultatele licita]iilor, acestea par s` fie reglate un pic din culise. La un moment dat, pe site-ul CNI a ap`rut o list` de 32 de loca]ii din toat` ]ara pe care urma s` le \ncal]e cu podele speciale unul [i acela[i furnizor, Mondego Contract. Nume asociat cu celebra sal` Rapid din Giule[ti, recondi]ionat` de faimosul Necolaiciuc, cel trimis la recondi]ionat, la r\ndul s`u, de c`tre [efii lui din Ministerul Transporturilor. Dup` c\teva zile, \ns`, lista execut` o figur` de mare efect \n urma c`reia Mondego dispare \n cea]`, iar \n locul s`u r`sar al]i furnizori. IPSAL, Artimex [i Protectim Com SRL, un ilfovean [i doi ardeleni. La Protectim este ac]ionar fostul subprefect de Cluj, Dan Canta, actual responsabil cu b`netul pentru PSD-ul local. Cum ar veni, la pardoseli noi, tot noi! Laptele [i cornerul

Toate p\nzele dus


C\nd vine vorba de sport [i aventur`, romnul n-are egal. Dup` diver[i cet`]eni care au \n[irat pe cuprinsul ]`rii care un OZN cu piese de Oltcit, care un zeppelin cu camer` de tractor, care o butelie cu turbin` [i elice, care o telecabin` legat` la s\rma de rufe iat` c` a venit [i r\ndul romnului din imaginea al`turat` s`-[i vad` visul cu ochii. Cu ochii pl\n[i ai min]ii. Domnul este din Slobozia, ora[ care a dat ]`rii, iat`, primul constructor de yacht-uri pentru uscat, c`ci n-a fost chip s`-[i scoat` opera din curte nici cu c\inii \nh`ma]i. Ca s`-[i poat` folosi crea]ia (finalizat` dup` vreo 3 \ncerc`ri, \n propria b`t`tur`), omul nu are dec\t [ansa unei mult a[teptate viituri, care s` transforme Slobozia \n Mica Vene]ie. P\n` atunci, \ns`, omul pare hot`r\t s`-[i construiasc` o trambulin` de schi peste spatele cote]ului lui Grivei, ca s` aib` de unde-[i lansa ambarca]iunea p\n` \n b`ltoaca f`cut` de pipiul lui Azoric`, s`-i tr`iasc`. Coatele apelor Dun`rii

28

academia CA}AVENCU
Nr. 8, 24 feb. 1 mart. 2004

dubios democra]ia trecea

Avem o ]ar`.
Cum proced`m?
indexul altor evenimente

contraeditorial Drumul Mare spre Europa


studiu de necaz
De acum e clar c` tanti Europa abia a[teapt` s` intr`m \ntr-\nsa. A[a ne-au asigurat guvernan]ii PSD, pe toate canalele. Bun, hai atunci s` vedem cam pe unde [i cam c\nd vom penetra. Va fi, conform contractului, \n decembrie 2012, pe traseul Bra[ovBor[. 415 kilometri deloc lineari de autostrad`. |n ]ara catastrofelor rutiere difuzate zilnic \n prime-time, povestea acestui proiect spune multe despre felul \n care mai-marii zilei concep drumul spre fra]ii maghiari [i surorile europene. Deci, ce se-nt\mpl`? Pe 18.11.2003, Guvernul atribuie firmei americane Bechtel International Inc. un frumu[el contract \n valoare de mii de milioane de dolari. C\te anume, nu-i foarte limpede. Cifrele variaz` generos \ntre 2,242 [i 3,433 miliarde de euro. Chiar lu\nd \n considerare cifra minim`, tot \]i ies cam 5,4 milioane pe cap de kilometru de [osea furajat`. Pe veri[oara Croa]ia, la condi]ii similare de clim` [i relief, [mecheria a costat-o doar vreo 4 milioane/kilometrul. Da s` zicem c`, dac`-i vorba de priorit`]i strategice, banii nu conteaz`. Drumul `sta trebuie f`cut! Pesemne c` tot d-aia s-a \nc`lcat [i acquis-ul UE privind achizi]iile publice [i tot d-aia autostrada noastr` spre Europa a fost \ncredin]at`, f`r` licita]ie, unui consor]iu american. Aici nu se acord` nici o prioritate. Calc` pedala, bag` vitez`! A[adar, ordonan]a trece \n tromb` [i prin Parlament. Distra]ii ale[i ai neamului au crezut c` proiectul se va realiza \n parteneriat publicprivat (PPP). |n realitate, lipsind creditarea extern`, banu va fi marcat de la Buget, adic` de la noi 82,2 milioane de euro, anul `sta. Unde v-a]i gr`bit, domnilor senatori? Vine prin urmare, cu vitez` excesiv`, hot`r\rea de guvern 83/2004. C`tre MMM (Mega-Ministerul lui Mitrea) s\nt redistribuite sume barosane de la alte ministere. Ministerul Public, Administra]ia [i Internele, Justi]ia decarteaz` din greu. Traseul dosarelor pe ruta Poli]ie-Par-

Pe foc repaus
Un medic din Tulcea a dat foc unui pacient pe masa de opera]ie. Bine c` nu i-a uitat butelia \n`untru, s`-i provoace omului [i c\teva arsuri interne.

Am cruce, b`!
|n nordul Bucure[tiului s-a deschis primul cimitir de animale din ]ar`. Cic` groparii s\nt ni[te c\rti]e.

Adolescen]i f`r` o droag`


Potrivit unui studiu al Institutului Na]ional de CercetareDezvoltare, 20% dintre adolescen]ii romni se drogheaz`. Restul emigreaz`.

chet-Instan]` poa s` r`m\n` cu gropi. Mai important este ca, de Ziua Americii, s` \nceap` lucr`rile pe traseul Suplacu de Barc`u-Bor[. Ne-o fi zis Baroneasa, \n raport, c` avem probleme cu corup]ia, administra]ia public` [i copiii. Capii baronilor [i-au zis c`, totu[i, S`n`tatea & Educa]ia merit` [i ele s` renun]e la peste o mie de miliarde de lei, jertfi]i pe altarul [i asfaltul unui nobil scop: autostrada. A, uitasem s` men]ion`m concluzia unui raport elaborat de Societatea Academic` din Romnia! Alegerea rutei Bra[ov-Bor[ prezint` un mare avantaj: autostrada noastr` nu se leag` cu nici un drum important de la ei. S` mai zicem? S` ne mai \ntreb`m de ce Romnia a avut mereu drumuri proaste, din epoca n`v`lirilor turce[ti [i p\n`-n Epoca de Aur? Sau s`

pomenim de scandalul cu Afacerea Strousberg din secolul XIX c\nd, tot a[a, f`r` licita]ie, statul romn a concesionat c`ile ferate? N-are rost. D`-o dracu de istorie! S` tr`im \n prezent, s` ]intim viitorul european! Un coleg zicea c` titlul acestui articol ar putea s` fie: M\ndria de a fi bulgar. N-ai dreptate, Bijule! Avem [i noi m\ndria noastr` na]ional`: drumul mare. C`ci numai noi, n`scu]i poe]i, am putut n`scoci un proiect de autostrad` ca o metafor` a integr`rii la roumaine. P\ndit` de t\lhari, o c`ru]` cu romni am`r\]i \nainteaz` poticnit spre Europa, pe o [osea american` care nu se leag` de nimic precis din Ungaria. Hai c`-i mi[to!

Viorel MO}OC

S`pt`m\na romnilor
UE ne va interpreta o Arie de Oostlander
S-a \ntors lumea cu fundu-n jos, domle! Totul era ca [i stabilit: afar` erau 10-12 grade Celsius, soare, prin ora[ rulau deja primele fuste [i decolteuri... Ne preg`team pentru un februarie prim`v`ratic urmat, normal, de un martie canicular c\nd, hop, ninsoare [i ger! {i v` rog s` observa]i c` una e s` cad` mercurul termometrului de la 0 grade Celsius [i mult mai r`u e c\nd cade de la \n`l]imea celor plus 10-12. P`i, se duce dracului at\t de jos \nc\t nu-l mai dezlipe[ti de pe fundul borcanului nici cu bricheta. Cam la fel stau lucrurile [i cu aderarea la UE. A fost de-ajuns un singur gest gre[it de-al lui N`stase [i din senin s-a f`cut furtun`. Degeaba a mai strigat el c`tre centrele de adop]ii: Ie[i]i, copii cu p`rul b`lan de z\mbi]i la Berlusconi, doar s-o mai \mbuna UE. Emma deja se \ntunecase la fa]`, Arie Oostlander tuna [i fulgera \mpotriva Romniei, iar Verheugen turna cu g`leata la Parlamentul European. Acum democra]ia parc` s-a mai r`zbunat. Dar st` gr`mad` peste stat. Noile teme pentru acase ale lui Adrian N`stase s\nt acum doar Presa, Justi]ia [i Corup]ia. Las` privatiz`rile, infrastructura, administra]ia public`... ai grij` doar de `[tia micii de care \]i zic eu, l-a avertizat UE pe premier. Nu [tiu judec`torii [i corup]ii cum stau, dar eu ca

Ura [i la ]igar`
Doi ofi]eri MApN din Pite[ti au fost prin[i la furat \ntr-un depozit de ]ig`ri. |n timpul `sta, recru]ii din subordinea celor doi cic` d`deau o spargere la un depozit de bromur`.

My God, ce ]ar` o mai fi [i asta? Cinci minute am lipsit [i mi-au disp`rut cricul, roata de rezerv` [i raportul c`tre Parlamentul European! |n schimb, uite ce au uitat ho]ii, pesemne din grab`: un milion de euro \ntr-o pung` de plastic albastr` cu trei trandafiri. V` rog, domnu poli]ist, fi]i ziarist m` simt ca \n clasa a patra c\nd bun, returna]i suma la PSD [i l-am chemat pe frati-miu mai mare s`-l spune]i-le c` m-au bat` pe Chelie, golanul [colii. P`i, nu confundat. r`m\i tu cu mine dup` ce pleac` fra-

Cu stema nef`cut`
Deputatul Metin Cerchez a \naintat un proiect de lege prin care cere repunerea stemei pe drapel. Mai bine cerea reg`urirea drapelului. S-ar fi potrivit mai bine pentru o ]ar` rupt`-n cur.

Camera Nepfuta]ilor
Deputatul Mircea Ifrim este de meserie vindec`tor, fiind specializat \n tratarea durerilor de cap prin acupunctur`. Auzind a[a groz`vie, r`m\nem la p`rerea c`, \n cazul parlamentarilor, durerile de cap se trateaz` doar cu metoda acupuncturii cu ace de sering`.

Ne rid [i curcile
Afl`m c` Monica Tatoiu va candida din partea PUR la Prim`ria Capitalei. Probabil c` sloganul electoral ei va fi O Capital` f`r` riduri!.

ti-tu!, m-a amenin]at el la ureche \n timp ce-[i freca falca umflat`. Zilele trecute s-a turnat [i produc]ia Mugur Ciuvic` versus Traian B` (tu ai turnat la) Sescu, un film de suspans [i Ac]iune Popular`, Romnia 2004. Lia Roberts [i-a lansat candidatura la pre[edin]ie. Pu]in cam t\rziu, doamn`. O s` fie destul de greu, v` asigur`m. A, dac` venea]i acum vreo 14 ani, era alt` treab`. Putea]i s` c\[tiga]i alegerile doar cu un camion de gum` de mestecat [i c\teva navete de Pepsi. {i Monica Oriflame Tatoiu, zis` Ce vor femeile?, [i-a lansat candidatura la prim`ria Capitalei din partea PUR. Cic` \n cazul \n care va c\[tiga o s` le aib` drept consilieri pe Ada Teslaru [i Andreea Raicu, \mpreun` cu care va declan[a lupta pentru astuparea gropilor de pe str`zi cu fond de ten [i rimel. Ilie Srbu s-a \ntors la serviciu [i are o nou` versiune cu privire la accidentul s`u de la v\n`toare: l-a \mpu[cat o tuf`. Nici angaja]ii din Ministerul Agriculturii nu au stat degeaba, lans\ndu-i deja ministrului un banc. Cic` Srbu cu Adrian N`stase la v\n`toare. Zice N`stase: Srbule, alearg` spre noi un mistre]... Ce s`

Emma Nicholson, confruntat` cu realit`]ile unei ]`ri bizare: dumneaei a l`sat \n Acord o porti]` pentru cele dou`-trei adop]ii cu actele \n curs de finalizare, iar guvernan]ii de la Bucure[ti au perfectat 150 de \nfieri la care actele nu erau \ncepute, procesul fiind abia \n faza de [pag` dat`
fac? S` trag?, Trage]i, domnule pre- \n p... mea! mier!... Nu mai sta]i!... Da trage]i odat` Cronic` a lu {tefan a Petrei

Ve[ti bune

Bingo Laden!
Romnia a b`tut Ungaria \n minifinala mini-turneului din Cipru. E bine. Dac` nu intr`m \n UE, m`car s`-i batem pe to]i `ilal]i care intr` \n locul nostru. Din p`cate, astfel s-au dus dracului toate [ansele ca Romnia s` organizeze cu Ungaria vreun Campionat European, cum ne aburea Mircea Sandu. Dac-ar fi totu[i a[a, \nseamn` c` la unguri s-ar desf`[ura Campionatul `la mare, iar la noi Divizia B a Campionatului European de Fotbal. Bin Laden a fost localizat. E, nu cre[te asta temperatura din apartamentele noastre, dar cel pu]in [tim: `l mai al dracului terorist e pe duc`, l-au ginit radarele americane undeva prin Pakistan, unde se joac` de-a r`zboiul cu americanii. Cu ce ne ajut` pe noi chestia asta? Cu nimic at\ta doar c` eroismul specific poporului nostru va mai ie[i o dat` \n eviden]` c\nd vom participa [i noi la prinderea lui Bin Laden doar schimb\nd eroic canalul pe CNN. Str`buna Vestire

Cronicarul Grigore dup` Ureche

e ibui . istr vencu ed a it. S Ca] atu emia Gr ad c cu A

Dosarul Doinei Cornea


Apare pn` cnd se termin` securi[tii!
de Securitate Prahova ar`ta cum, prin 1958, doi ofi]eri de Securitate din Trgovi[te au r`pit un cet`]ean pentru a ncerca recrutarea sa ca informator, ns` dup` 2 zile de presiuni acesta s-a sinucis. Pentru a ascunde adev`rul, cu aprobarea [efului Direc]iei regionale, cadavrul a fost dus n p`dure, unde a fost simulat` sinuciderea prin spnzurare. Nu este pomenit numele victimei [i nici al f`pta[ilor. {i, n urma unei hot`rri a Comitetului Central din care f`cea parte [i Ion Iliescu, nu avea s` existe vreun proces, nici mpotriva lor [i nici mpotriva altor criminali din Securitate. Peste dou` decenii, n 1989, gra]ie aceluia[i Iliescu, care a apelat la experien]a sa de succesor al lui Alexandru Dr`ghici, dovedindu-se un protector grijuliu al Securit`]ii, securi[tii au fost absolvi]i din nou de orice vin`. Marea lor dilem` din zilele revolu]iei, dac` aveau sau nu s` fie tra[i la r`spundere pentru faptele din trecut, [i-a g`sit rapid rezolvarea: s-au ales doar cu spaima.

DOSAR DE URM~RIRE INFORMATIV~ A SECURIT~}II

Iliescu [i Securitatea: o dragoste din tinere]e


Sntem n 25 aprilie, anul 1968. Este ultima zi a Plenarei Comitetului Central al Partidului Comunist Romn. O Plenar` cu un caracter special [i rezultate spectaculoase: reabilit`ri ale victimelor Securit`]ii, ncepnd cu Lucre]iu P`tr`[canu, condamnarea practicilor abuzive ale acesteia din primele dou` decenii ale regimului, precum [i g`sirea unui ]ap isp`[itor, n persoana lui Alexandru Dr`ghici, fostul ministru de Interne din vremea lui Dej. Plenara s-a ncheiat cu excluderea lui Dr`ghici din Comitetul Central [i trimiterea lui la munca de jos, ca director de IAS la margine de Bucure[ti. S-a ]inut cont de pasiunea lui: [i transformase curtea vilei de serviciu ntr-o adev`rat` cresc`torie de g`ini. Dup` care, s-a pus problema locului r`mas vacant n CC. Cit`m din stenograma secret` a lucr`rilor Plenarei: Tov. Nicolae Ceau[escu: () Avnd n vedere c` Comitetul Central s-a descompletat, propunem ca s` alegem ca membru plin, sau s` trecem din cadrul membrilor suplean]i, ca membru al Comitetului Central plin pe tovar`[ul Iliescu Ion. l cunoa[te]i, tovar`[i? To]i tovar`[ii: Da. Tov. Nicolae Ceau[escu: E vreo obiec]iune, tovar`[i? To]i tovar`[ii: Nu. Tov. Nicolae Ceau[escu: S` nu spun` cineva c` a votat numai pentru c` s-a f`cut propunerea. Atunci cine e pentru, tovar`[i? Mul]umesc. E cineva mpotriv`? Se ab]ine cineva? Atunci n unanimitate tovar`[ul Iliescu a fost trecut n rndul membrilor Comitetului Central al partidului. Dup` Plenar`, pe tot parcursul lunii mai, n [edin]e nchise, a nceput prelucrarea cadrelor partidului, c`rora li s-au dezv`luit o parte din crimele [i abuzurile din trecut ale Securit`]ii. La una din acestea, de pild`, maiorul Vasile Nicolae de la Inspectoratul

Marius OPREA

Lista Doinei Cornea


V` prezent`m, a[a cum v-am promis n num`rul trecut, lista ofi]erilor de Securitate care s-au ocupat de Doina Cornea. Lista de fa]` ne-a fost transmis` de doamna Doina Cornea, c`reia i mul]umim [i pe aceast` cale. Am omis din aceast` list` numele ofi]erilor pe care i-am men]ionat deja n num`rul trecut. Este interesant s` observ`m c` Doina Cornea a f`cut obiectul unei dispute aprige ntre Direc]iile I [i III ale Securit`]ii, ambele fiind hot`rte s` ob]in`, n acest caz, recunoa[terea calit`]ii de anchetator principal. Direc]ia III [i aroga dreptul primului venit: ea ncepuse ancheta, deoarece Doina Cornea fusese suspectat` de activit`]i de spionaj (vezi, n acest sens, prezentarea din num`rul trecut). n replic`, ofi]erii Direc]iei I sus]ineau c` activit`]ile Doinei Cornea intr` sub jurisdic]ia lor [i cereau, n consecin]`, dreptul de a ancheta. n disput` intervine, la un moment dat, chiar generalul Iulian Vlad. Astfel, n cererea sa din 5 august 1985 adresat` [efului Securit`]ii Cluj, generalul-maior Aurelian Mortoiu, [eful Direc]iei III scria: n conformitate cu ordinul rezolutiv al tovar`[ului adjunct al ministrului, general-colonel Iulian Vlad din 30 iulie a.c. n leg`tur` cu cele 5 scrisori deschise adresate [i difuzate de postul de radio Europa Liber` de c`tre numita Doina Cornea aflat` n aten]ia compartimentului dvs. de contraspionaj urmeaz` a se raporta de c`tre dvs. m`surile ce s-au luat n acest caz. De re]inut este [i rezolu]ia tovar`[ului adjunct al ministrului pus` n acela[i caz la 14 ianuarie 1985 pe raportul Direc]iei I care a informat despre Cornea Doina [i din care reproducem: n leg`tur` cu acest caz s-au dat ordine clare Direc]iei I [i Securit`]ii jude]ului Cluj nc` de la primele informa]ii cu privire la manifest`rile negative ale persoanei respective. De ce nu s-au executat aceste ordine?. Unitatea noastr`... din 10 aprilie 1984 [i ulterior la 25 ianuarie 1985 a ordonat scoaterea din preocup`rile compartimentului de contraspionaj a numitei Cornea Doina [i transferarea dosarului la compartimentul de informa]ii interne, n sfera c`ruia se nscriu manifest`rile denigratoare [i protestatare ale acesteia. n replic`, n raportul s`u din 7 august 1985 adresat Direc]iei III, colonelul Ioan Oprea, adjunctul [efului Securit`]ii jude]ului Cluj, scrie: Conducerea Securit`]ii, analiznd cazul, consider` c` acesta poate fi lucrat n continuare de Serviciul III, avnd n vedere suspiciunile care au stat la baza deschiderii dosarului de urm`rire informativ`, precum [i faptul c` acest compartiment dispune de cele mai bune mijloace informative pentru lucrarea cazului. Cu alte cuvinte, Serviciul III al Securit`]ii clujene se face c` n-aude [i continu` s` [i vad` de treab`.

Datele Securit`]ii [i datele realit`]ii sau cum mi trimiteam textele la Europa Liber`
armele adversarului viclenie, minciun` pentru a nu expune persoanele care m` ajutau. n ceea ce prive[te strict persoana mea, mizam exclusiv pe adev`r n aceast` confruntare. Iat` a[adar o explica]ie de ce, ncepnd cu aceast` a doua scrisoare, datele Securit`]ii (n privin]a expedierii textelor) nu mai coincid cu datele mele. Pentru a u[ura cercetarea tinerilor istorici care studiaz` metodele de lucru ale Securit`]ii, le pun la dispozi]ie, n continuare, cum [i prin cine am trimis restul textelor. Urm`toarele cinci texte adresate tinerilor: Despre libertate, Necesitatea ntoarcerii la spiritual, Despre adev`r, Despre creativitate, Despre nstr`inarea de sine au fost predate personal directorului pentru departamentul romnesc al Europei Libere, regretatul Vlad Georgescu. Textul 8 Medita]ie asupra posibilit`]ii unei rena[teri spirituale prin bun`voin]a unei turiste finlandeze, acostat` de mine la B`ile Herculane. Dup` cum se vede, povestea cu turistul str`in am chiar pus-o n aplicare. Textul 9 Despre machiavelism prin domnul Gilles Bardy. Textele 10, 11 Ce e de f`cut? sau: s` nu d`m cezarului ce i se cuvine lui Dumnezeu [i Scrisoare deschis` adresat` Doamnei Raluca Petrulian, tot prin Gilles Bardy; precum [i cel de-al 12-lea text Despre adev`r sau cum s` rezist`m terorii istoriei. Al 13-lea text Scrisoare deschis` adresat` Pre[edintelui Consiliului de Stat (n leg`tur` cu necesitatea unei reforme a nv`]`mntului) mi l-a trimis distinsa doamn` Lucia T`taru care m-a contactat pentru a-mi oferi aceast` oportunitate. n 1987, evenimentele se precipit`: un interviu pentru televiziunea francez` luat de Christian Duplan, manifeste de solidaritate cu Bra[ovul, arestarea noastr` (a fiului meu [i a mea), solidaritatea interna]ional` care s-a declan[at, eliberarea noastr` din arest... (continuare \n pagina III)

Iar acum, dup` ce v-am spus [i 21. cpt. Borojiu Tiberiu, Cluj aceast` poveste, v` invit`m s` 22. col. Rasina Dumitru, [eful Seciti]i lista Doinei Cornea. curit`]ii Arad 23. lt.-col. Marinescu Ana, [ef ser1. lt.-col. Pitulescu, DSS, Direc]ia viciu, Arad I, Bucure[ti 24. cpt. Vitejanu Grigore 2. gen. {erb`noiu, [eful Inspec- 25. cpt. Mesaro[ Emil toratului Jude]ean al MI Cluj 26. lt.-col. Ienea Mihai, [ef servi3. col. Ioni]` Nicolae, [eful Secu- ciu F, Cluj rit`]ii Cluj 27. cpt. F`t Cornel 4. lt.-maj. L`pu[an 28. col. Hulu]`, Cluj 5. col. C`lian Liviu, Cluj 29. lt.-maj. Vulpe Rodica, serviciul 6. col. Naghi Aurel, Cluj, serviciul F, Cluj F 30. col. Mure[an Adrian 7. lt.-maj. Borzan, ofi]er operativ 31. mr. Buc[e Emil, serviciul I A 8. lt.-maj. Molovan Rodica, Cluj, 32. lt. Negrea M. serviciul F 33. lt.-maj. Hard Ioan, Securitate 9. cpt. Mocan Viorel, Cluj Turda 10. cpt. Tuduca Adrian, Cluj 34. cpt. Rus Valer, [ef serviciu, Se11. col. Bura Vasile curitatea Municipiului Turda 12. cpt. Pop Dumitru, Cluj 35. mr. Mace[anu Constantin, 13. col. Du]a Gheorghe, Inspec- [eful Securit`]ii Media[ toratul Jude]ean Arge[, Cmpu- 36. col. Velea Eugen, [ef serviciu lung Muscel I A, Cluj 14. col. Tere[ Gheorghe, Inspec- 37. col. Feren] Mircea, [eful Setoratul Jude]ean Arge[, Cmpu- curit`]ii jude]ene Media[ lung Muscel 38. lt.-col. T`nase I. 15. col. }inca Ovidiu 39. col. Butiri Valeriu, [eful Secu16. col. Goran Gheorghe, Bucu- rit`]ii Zal`u re[ti 40. lt.-col. Ivan Ioan, [ef serviciul 17. col. Anghel Ion, Bucure[ti I, Zal`u 41. col. Sima Traian, [eful Secu18. mr. Her]a Gheorghe, Cluj rit`]ii Timi[oara 19. cpt. Mure[an Rodica, Cluj 42. mr. Pele Petru, [ef serviciul I A 20. mr. Burlacu Gheorghe, Cluj

43. mr. Dinu] Gheorghe 44. lt. Bl`g`il` Stelian 45. Tit Liviu Dom[a, procuror militar; n 1987 a emis mandatele de arestare n cazul Doinei Cornea [i al fiului acesteia 46. mr. Moisei 47. lt.-col. Danciu Victor, MI, Bucure[ti 48. mr. Matica Ioan, [eful PCTF Curtici 49. col. (sau gen.) Vasile Gheorghe, [eful Direc]iei Anchete Penale Bucure[ti; n 1987 a anchetat-o timp de aproximativ 2 s`pt`mni pe Doina Cornea la Cluj, n timpul deten]iei acesteia la Securitate 50. mr. Jurcu], anchetator, Securitate, Cluj 51. cpt. Hncu Ioan, serviciul F 52. mr. Per[a Gheorghe, serviciul F 53. lt.-col. Onciu Vasile, [ef serviciul I, Bac`u 54. col. Beidac Iulian, [eful Securit`]ii Bac`u 55. cpt. Dete[an Ilie 56. cpt. Zamfir, PCTF Otopeni 57. mr. Popa N. 58. mr. Popa D. 59. col. Zeno Andrei, [ef serviciu, Securitate, Cara[-Severin 60. lt.-maj. Pescar A. 61. lt. Negrea Mariana

62. caporal Dumitru Horia, Cluj 63. mr. Mari[ Dimitrie 64. lt.-col. Tudoran Eugen, Securitate, Cluj 65. mr. Pojar E. 66. lt. Inonu] 67. col. (sau gen.) Ioana, Cluj 68. cpt. Sebe[tean Simion, [ef birou 69. lt.-maj. Lasc`u Ioan 70. col. Ago[ton Alexandru, [eful Securit`]ii Mure[ 71. col. Batag` Tiberiu, [ef serviciu, Mure[ 72. col. (?) Cioar` Dumitru, Securitate, F`g`ra[ 73. col. (?) Cioab` Dumitru, Securitate, F`g`ra[ 74. cpt. Petcu Gheorghe, Securitate, F`g`ra[ 75. lt.-maj. Buturc` M. 76. lt.-col. Ermolai 77. mr. Petcu M. 78. cpt. Tot Cornel 79. lt.-maj. Balog Alexandru 80. mr. Tr[ Fl. 81. col. {tefan Constantin 82. lt.-maj. Biri[ 83. cpt. Machedon A. 84. lt.-col. Bucur Claudiu, [eful Securit`]ii F`g`ra[

Trimiterea primului text la Europa Liber`, trebuie s` m`rturisesc, a fost un e[ec, n sensul c` am recunoscut la anchet` c` a fost dus de fiica mea, declarat` persona non grata. Dar tot atunci mi-am dat seama c` Securitatea este mai preocupat` de modul cum sunt trimise textele dect de con]inutul lor. Trebuia deci s`-mi schimb strategia, n cazul c` voi mai trimite ceva. Prilejul s-a ivit dup` ce mi s-a desf`cut contractul de munc`. Sim]eam nevoia s` protestez. A[a s-a n`scut al doilea text, Scrisoare deschis` adresat` Rectorului Universit`]ii. La anchet` m-am prezentat hot`rt` s` fac uz de minciun`, drept r`spuns la previzibila ntrebare scitoare: cine a dus textul?. Trebuia s` menajez cu orice pre] persoana care m-a ajutat. M` sim]eam mult prea slab` [i tem`toare pentru a declara scurt: Refuz s` r`spund. {tiam prea bine de ce mijloace mai dispunea Securitatea pentru a smulge r`spunsuri! De aceea, f`r` s` ezit [i uitndu-m` n ochii col. Gocan, i-am r`spuns: Un turist german, ntlnit la C`lim`ne[ti. Desigur, au urmat alte zile de anchet` cu o puzderie de ntreb`ri ncuietoare, la care repetam cu nd`r`tnicie acela[i r`spuns. Pn` la urm` a fost acceptat. n realitate, textul a fost expediat prin bun`voin]a lectorului francez, domnul Gilles Bardy. i r`mn profund ndatorat`. Pu]in jenat`, trebuie s` recunosc c` n situa]ia dat` nu am avut t`ria unui comportament eroic, cum presupun c` a fost cel al inginerului Gheorghe Ursu. Mi se p`rea mai u[or s` fac uz [i eu de

II

Num`rul 11 Dosarul Doinei Cornea

Lista lui secu


din Craiova, [i perchezi]iile efectuate la domiciliul acestuia. 11. Ciobanu Florin n 1985 era lt.-maj., Inspectoratul Jude]ean Dolj, serviciul III. La 20 martie 1985 semneaz` o not`, cu referire la presiuni exercitate asupra lui Dimitrie Draghicescu, profesor la Facultatea de {tiin]e ale Naturii din Craiova, [i perchezi]ii la domiciliul acestuia. 12. Popa Viorel n 1985 era mr., Inspectoratul Jude]ean Dolj, Serviciul III. La 20 martie 1985 semneaz` o not` n care descrie presiunile exercitate asupra lui Dimitrie Draghicescu, profesor la Facultatea de {tiin]e ale Naturii din Craiova, [i perchezi]iile efectuate la domiciliul acestuia. 13. Pescaru Ilie n 1980 era col., [eful Securit`]ii Prahova. La 1 septembrie 1980 semneaz` o not` n care ofer` informa]ii despre Aurora Cornu. La 12 iunie 1981 semneaz` o alt` not` n care identific` persoanele din jude]ul Prahova care sunt cercetate n problema Eterul. 14. Goran Gheorghe n 1977 era maior, Direc]ia Cercet`ri Penale. n 1985 era lt.-col., [eful Securit`]ii Maramure[, ulterior colonel, [eful Securit`]ii Municipiului Bucure[ti (conform documentului din 13 noiembrie 1988, dosar Filip Iulius). La 20 martie 1985 semneaz` o not` n care afirm`: Cu ocazia recentei convoc`ri de nv`]`mnt profesional, to]i ofi]erii de contraspionaj au restudiat programul de m`suri n problema Eterul [i n cadrul dezbaterilor s-a constatat c` prevederile acestuia au fost nsu[ite n bune condi]iuni. La 13 noiembrie 1988 n dosarul de urm`rire informativ` a lui Filip Iulius semneaz` o not`: n cadrul ac]iunii Petarda, v` rug`m s` ne comunica]i ct mai urgent posibil, cum este cunoscut de c`tre dvs. numitul Filip Iulius. 15. Hoblea Pavel n 1985 era mr., [eful serviciului III, Inspectoratul Jude]ean Maramure[, Securitate. La 20 martie 1985 afirm` ntr-o not`: Cu ocazia recentei convoc`ri de nv`]`mnt profesional, to]i ofi]erii de contraspionaj au restudiat programul de m`suri n problema Eterul [i n cadrul dezbaterilor s-a constatat c` prevederile acestuia au fost nsu[ite n bune condi]iuni. 16. Furtun` Nicolae n 1985 era col., [eful serviciului III, Inspectoratul Jude]ean Suceava, Direc]ia III. La 28 martie 1985 face sinteza dosarului de urm`rire informativ` n cazul lui Dragomir Costineanu (dosarul Costescu). La 15 iunie 1981 semneaz` o not` n care identific` persoanele din jude]ul Suceava care sunt cercetate n problema Eterul. 17. {erban Costache n 1985 era mr., Inspectoratul Jude]ean Suceava, Direc]ia III, serviciul III. La 28 martie 1985 semneaz` sinteza dosarului de urm`rire informativ` n cazul lui Dragomir Costineanu (dosarul Costescu). 18. Rangu Constantin n 1981 era col., [eful Securit`]ii jude]ului Suceava. La 28 martie 1985 face sinteza dosarului de urm`rire informativ` n cazul lui Dragomir Costineanu (dosarul Costescu). La 15 iunie 1981 semneaz` o not` n care identific` persoanele din jude]ul Suceava care sunt cercetate n problema Eterul. 19. Tambrea Aurel n 1969 era col., [eful Securit`]ii jude]ului Vlcea, anterior maior (conform documentului din 9 septembrie 1969, dosar Lungu Constantin), Inspectoratul Jude]ean Vlcea, Biroul III. La 5 mai 1983 semneaz` un raport adresat DSS, Direc]ia III: La compartimentul de contraspionaj pe linia ac]iunii Eterul se afl` o singur` persoan`, respectiv Dinulescu C`t`lin, cet`]ean romn cu domiciliul n Fran]a. La 9 septembrie 1969 semneaz` o not` n care ofer` informa]ii despre o persoan` n leg`tur` cu ac]iunea R.V. (Lungu Constantin). 20. Oprea Ion n 1983 era lt.col., [eful Biroului III, Inspectoratul Jude]ean Vlcea. La 5 mai 1983 semneaz` un raport adresat DSS, Direc]ia III: La compartimentul de contraspionaj pe linia ac]iunii Eterul se afl` o singur` persoan`, respectiv Dinulescu C`t`lin, cet`]ean romn cu domiciliul n Fran]a. La 4 noiembrie 1985 prime[te o not` care ofer` informa]ii despre Dragu Radu. 21. Moga n 1978 era gen. DSS, UM 0544. La 11 noiembrie 1978 prime[te o not` referitoare la sursele de informare ale subredac]iei Europa Liber` de la Paris. 22. Vlad Iulian n 1978 era gen.-lt. La 18 noiembrie 1978 semneaz` o rezolu]ie pe nota DSS, UM 0544, din 11 noiembrie 1978: V` rog s` analiza]i informa]ia [i s` raporta]i m`surile ce le ve]i ntreprinde. 23. Ghergut Dumitru n 1981 era gen.-mr., loc]iitor [ef Direc]ia III DSS. La 2 iunie 1981 trimite o not` c`tre toate Inspectoratele Jude]ene MI, Securitate, serv. III: n conformitate cu ordinele din Programul de m`suri al DSS privind contactarea [i neutralizarea activit`]ii ostile desf`[urat` de posturile de radio str`ine, n special de Europa Liber` pn` la 15 iunie 1981 se va analiza baza de lucru n vederea stabilirii persoanelor care n cadrul dosarelor de obiectiv-problem` vor constitui capitolul: Persoane care ntre]in leg`turi cu posturile de radio str`ine (ETERUL). 24. Dumitrescu Dumitru n 1981 era col., [eful Inspectoratului Jude]ean Alba. La 13 iunie 1981 semneaz` o not` n care identific` persoane din jude] care ntre]in sau manifest` inten]ii de a lua leg`tura direct sau prin intermediari cu posturi de radio str`ine [i rude ale colaboratorilor sau angaja]ilor posturilor de radio str`ine. 25. Brihac Florian n 1981 este lt.-col., [eful Securit`]ii, Inspectoratul Jude]ean Alba, serviciul III. La 13 iunie 1981 identific` persoane din jude] care ntre]in sau manifest` inten]ii de a lua leg`tura direct sau prin intermediari cu posturi de radio str`ine [i rude ale colaboratorilor sau angaja]ilor posturilor de radio str`ine. 26. Coser Ioan n 1981 era col., [eful Securit`]ii jude]ului

Ofi]eri de Securitate care au anchetat cet`]eni romni b`nui]i c` au leg`tur` cu posturile de radio str`ine care transmit n limba romn` Cum unul dintre motivele pentru care Doina Cornea a intrat n aten]ia Securit`]ii l-a constituit leg`tura sa cu postul de radio Europa Liber`, cititorii Listei lui Secu merit` s` [tie cum n]elegeau b`ie]ii cu ochi alba[tri s` reac]ioneze n astfel de cazuri. Astfel, n 12 iunie 1981, generalul-maior Ghergu] Dumitru, loc]iitorul [efului Direc]iei III a DSS, transmitea un ordin circular c`tre toate Inspectoratele jude]ene de Securitate: n conformitate cu ordinele din Programul de m`suri al Departamentului Securit`]ii Statului privind contactarea [i neutralizarea activit`]ii ostile desf`[urat` de posturile de radio str`ine, n special de Europa Liber`, pn` la 15 iunie 1981 se va analiza baza de lucru n vederea stabilirii persoanelor care n cadrul dosarelor de obiectiv-problem` vor constitui capitolul: Persoane care ntre]in leg`turi cu posturile de radio str`ine (ETERUL). n acest sens n eviden]a dosarelor de problem` sau obiectiv vor fi inclu[i: a. cei care ntre]in sau manifest` inten]ii de a lua leg`tura, direct sau prin intermediar, cu posturi de radio str`ine sau cu alte organiza]ii din exterior care le folosesc n propaganda ostil` ]`rii noastre; b. cei care se ocup` de culegerea [i transmiterea de informa]ii c`tre posturile de radio str`ine ori intermediaz` leg`tura cu acestea (cet`]eni romni sau str`ini); c. sunt rude ale colaboratorilor sau angaja]ilor posturilor str`ine. ntruct la conducerea Direc]iei III urmeaz` s` se analizeze problema subredac]iei de la Paris a postului de radio Europa Liber` rug`m raporta]i n timp util la indicativul 331/PMT toate cazurile care se ncadreaz` n una din categoriile de mai sus, leg`turi sau rude ale colaboratorilor [i angaja]ilor acestui post de radio. n ansamblul activit`]ii postului de radio Europa Liber` subredac]ia parizian` ocup` o pozi]ie particular`, adresndu-se, n special, intelectualilor [i oamenilor de cultur`, aflndu-se n conlucrare [i contact permanent cu cele mai reac]ionare cercuri ale emigra]iei romne din Fran]a. Putem observa c` anchetarea activit`]ii Europei Libere era sarcina Direc]iei III oficial, Direc]ia care se ocupa cu probleme de contraspionaj. Cu alte cuvinte, ziari[tii posturilor de radio str`ine [i colaboratorii lor sunt eticheta]i ca spioni, lucru care demonstreaz` c`, practic, ofi]erii acestei Direc]ii se ocupau tot cu poli]ia politic`, n ciuda afirma]iilor lor de ast`zi. Prezent`m, n continuare, lista ofi]erilor care, potrivit documentelor pe care le de]inem, au fost implica]i n problema Eterul. 1. R`dulescu Emil n 1985 era lt.-col. MI, UM 0625 Bucure[ti. La 22 iunie 1985 semneaz` o not` n cadrul ac]iunii Eterul n care se dau informa]ii despre emisiuni ale postului de radio Europa Liber`. 2. Lopati]a Tiberiu n 1985

era cpt., loc]iitorul comandantului UM 0659 Bucure[ti MI. La 2 august 1985 semneaz` o not` n cadrul ac]iunii Eterul. Se dau informa]ii despre emisiuni ale postului de radio Europa Liber`. 3. Merce Ilie n 1984 era col., anterior lt.-col., [ef serviciu (conform documentului din 14 iunie 1982) MI, Direc]ia I, Serviciul 6, Bucure[ti. La sfr[itul lui decembrie 1984 d` o rezolu]ie pe raportul adresat de col. Oprea Ioan generaluluimaior Aron Bondea din 27 decembrie 1984: S` facem o lucrare documentat` pentru tov. gl.-col. Iulian Vlad. La 14 iunie 1982 semneaz` o not` cu informa]ii referitoare la m`surile ntreprinse asupra unor oameni de art` [i cultur` pentru implicarea lor n activit`]i de Medita]ie Transcendental`. 4. Popescu Romeo n 1976 era gen.-mr., [eful Direc]iei Pa[apoarte, eviden]a str`inilor [i controlul trecerii frontierei. La 10 noiembrie 1976 semneaz` o cerere adresat` UM 0625 Bucure[ti: Avnd n vedere activitatea ostil` fa]` de ]ara noastr` a susnumitului (Burileanu Aristide), suntem de p`rere s` se prezinte propuneri de retragerea cet`]eniei romne. 5. Macri Emil n 1981 era gen.-mr., [eful Direc]iei II DSS. La 6 decembrie 1981 prime[te o not` care se refer` la un canal de scurgere a unor date [i informa]ii c`tre postul de radio Europa Liber`. 6. Petri[or Theodor n 1981 era cpt., [ef serviciu, Direc]ia II. La 6 decembrie 1981 semneaz` o not` care se refer` la un canal de scurgere a unor date [i informa]ii c`tre postul de radio Europa Liber`. 7. Stamatoiu Aristotel n 1972 era col., adjunct [ef Direc]ia III. n 1981 era gen.-mr., [eful Direc]iei III, ulterior secretar de stat (conform documentului din 26 iulie 1984). La 21 iunie 1972 semneaz` o not` \n care prezint` discu]ia dintre ambasadorul RFG la Bucure[ti, Erwin Wickert, [i o surs` a Securit`]ii, discu]ie privitoare la Paul Goma. Nota din 6 decembrie 1981 a gen.-mr. Emil Macri este adresat` lui Aristotel Stamatoiu. La 26 iulie 1984 prime[te o not` cu informa]ii referitoare la Dragu Henri Georges (Fran]a). 8. Strat n 1981 era lt.-col., IMB, Securitate. La 21 decembrie 1981 semneaz` o not` n care precizeaz` c` Aurel Neagu, redactor-[ef la ziarul Sportul [i care face parte din nomenclatura CC, nu pare s` fie cel care ofer` informa]ii [i date postului de radio Europa Liber`. 9. Nitoiu Petre n 1985 era cpt., [ef Serviciul III, Inspectoratul Jude]ean Dolj. La 20 martie 1985 semneaz` o not` n care descrie presiunile exercitate asupra lui Dimitrie Draghicescu, profesor la Facultatea de {tiin]e ale Naturii din Craiova, [i perchezi]iile efectuate la domiciliul acestuia. 10. Gu]` Constantin n 1985 era lt.-maj, Inspectoratul Jude]ean Dolj, serviciul III. La 20 martie 1985 descrie ntr-o not` presiunile exercitate asupra lui Dimitrie Draghicescu, profesor la Facultatea de {tiin]e ale Naturii

Dac` vreun conduc`tor auto nu observa aberantul semn de interdic]ie, era pe loc admonestat de mili]ianul care-mi supraveghea poarta. n imagine e chiar mili]ianul care m-a b`tut la 18 mai 89. (Doina Cornea)
Arad, Inspectoratul Jude]ean Arad, serviciul III. La 12 iunie 1981 d` printr-o not` informa]ii despre elemente ce ntre]in leg`turi sau manifest` interes de a lua leg`tura cu posturi de radio str`ine; se ocup` de culegerea [i transmiterea de informa]ii la aceste posturi de radio; sunt rude ale colaboratorilor [i angaja]ilor acestor posturi. 27. Mo] Ioan n 1981 era mr., [eful Serviciului III, Inspectoratul Jude]ean Arad. La 12 iunie 1981 semneaz` o not` care con]ine informa]ii despre elemente ce ntre]in leg`turi sau manifest` interes de a lua leg`tura cu posturi de radio str`ine; se ocup` de culegerea [i transmiterea de informa]ii la aceste posturi de radio; sunt rude ale colaboratorilor [i angaja]ilor acestor posturi. 28. Cmpeanu Romeo n 1981 era colonel, [eful Inspectoratului, Inspectoratul Jude]ean Arge[. n iunie 1981 semneaz` o not` n care identific` persoanele din jude]ul Arge[ care sunt cercetate n problema Eterul. 29. Laz`r Ioan n 1981 era col., [eful Securit`]ii jude]ului Bac`u, Inspectoratul Jude]ean Bac`u. La 18 iunie 1981 semneaz` o not` n care identific` persoanele din jude]ul Bac`u care sunt cercetate n problema Eterul. 30. Preoteasa Emil n 1981 era lt.-col., [eful Serviciului III, Inspectoratul Jude]ean Bac`u. La 18 iunie 1981 semneaz` o not` n care identific` persoanele din jude]ul Bac`u care sunt cercetate n problema Eterul. 31. Sima Traian n 1981 era lt.-col., [eful Securit`]ii jude]ului Bihor. La 12 iunie 1981 semneaz` o not` n care identific` persoanele din jude]ul Bihor care sunt cercetate n problema Eterul. 32. Aronescu Constantin n 1981 este colonel, [eful serviciului III, Inspectoratul Jude]ean Bihor, Securitate, serviciul III. La 12 iunie 1981 identific` ntr-o not` persoanele din jude]ul Bihor care sunt cercetate \n problema Eterul. 33. Kuluda[ Constantin n 1981 era col., [eful Securit`]ii jude]ului Boto[ani, DSS, Inspectoratul Jude]ean Boto[ani. La 16 iunie 1981 semneaz` o not` \n care identific` persoanele din jude]ul Boto[ani care sunt cercetate n problema Eterul. 34. Galiano Cornel n 1981 era lt.-col., [eful Biroului III DSS, Inspectoratul Jude]ean Boto[ani. La 16 iunie 1981 semneaz` o not` n care identific` persoanele din jude]ul Boto[ani care sunt cercetate n problema Eterul. 35. {erban Dumitru n 1981 era gen.-mr., [eful Inspectoratului Jude]ean Bra[ov. La 15 iunie 1981 semneaz` o not` n care identific` persoanele din jude]ul Bra[ov care sunt cercetate n problema Eterul. 36. Neculicioiu Victor n 1981 era col., [eful Securit`]ii Bra[ov. La 15 iunie 1981 semneaz` o not` n care identific` persoanele din jude]ul Bra[ov care sunt cercetate n problema Eterul. 37. Calinescu Gheorghe \n 1981 era lt.-col., [eful Securit`]ii Br`ila, Inspectoratul Jude]ean Br`ila, Securitate. Printr-o not` din iunie 1981 identific` persoanele din jude]ul Br`ila care sunt cercetate n problema Eterul. 38. Chivu Ion n 1981 era colonel, [eful Securit`]ii Buz`u, Inspectoratul Jude]ean Buz`u, Securitate. Printr-o not` din iunie 1981 identific` persoanele din jude]ul Buz`u care sunt cercetate n problema Eterul. 39. David {tefan n 1981 era col., [eful Securit`]ii Cara[Severin, Inspectoratul Jude]ean Cara[-Severin, Securitate. Printr-o not` din iunie 1981 identific` persoanele din jude]ul Cara[-Severin care sunt cercetate n problema Eterul. 40. Badea Constantin n 1981 era lt.-col., [eful serviciului III, Inspectoratul Jude]ean Cara[-Severin, Securitate. Printr-o not` din iunie 1981 identific` persoanele din jude]ul Cara[-Severin care sunt cercetate n problema Eterul. 41. Gheorghi]` Chivu n 1981 era lt.-col., [eful Securit`]ii Constan]a, Inspectoratul Jude]ean Constan]a, Securitate. La 19 iunie 1981 semneaz` o not` n care identific` persoanele din jude]ul Constan]a care sunt cercetate n problema Eterul. 42. Florescu George n 1981 era col., [eful Securit`]ii Gala]i, Inspectoratul Jude]ean Gala]i. ntr-o not` din 15 iunie 1981 identific` persoanele din jude]ul Gala]i care sunt cercetate n problema Eterul. 43. Vasiliu Marcel n 1981 era lt.-col., [eful serviciului III, In-

Lista lui secu


din jude]ul Sibiu care sunt cercetate n problema Eterul. 58. Gruia Gheorghe n 1981 col., [eful serviciului III, Inspectoratul Jude]ean Timi[. La 12 iunie 1981 semneaz` o not` \n care identific` persoanele din jude]ul Timi[ care sunt cercetate n problema Eterul. 59. {tirbu Doina n 1986 era lt.-col., [eful Serviciului 14 DSS, Direc]ia III. La 18 decembrie 1986 solicit` o serie de rapoarte privind Programul de m`suri Eterul; printre altele, se cere s` se prezinte n ce cazuri s-au ini]iat m`suri de compromitere a unor angaja]i [i colaboratori ai posturilor de radio str`ine, cte surse au plecat n exterior cu sarcini pe lng` angaja]i [i colaboratori ai posturilor de radio str`ine n baza instructajului comun cu UM 0544/255. 60. Pung` Traian n 1980 era mr., ofi]er specialist II, DSS, Direc]ia III. La 26 februarie 1980 semneaz` o not` de analiz` a problemei emisarilor postului de radio Europa Liber` de la Paris. 61. Brestoiu M. n 1981 este colonel, [eful Securit`]ii Ia[i, Inspectoratul Jude]ean Ia[i. La 1 octombrie 1981 ofer` informa]ii referitoare la Virgil T`nase. 62. Bo]rlan M. n 1981 este lt.-col., [eful Serviciului III, Inspectoratul Jude]ean Ia[i. La 1 octombrie 1981 ofer` informa]ii referitoare la Virgil T`nase. 63. Zacoveanu Gheorghe n 1980 era gen.-mr., secretar de stat, UM 0544. La 11 august 1980 semneaz` o not` n care afirm`: De]inem date din care rezult` c` postul de radio francez RADIO FRANCE INTERNATIONAL inten]ioneaz` s`-[i reia emisiunile n limba romn`, c`utnd pentru aceasta s`-[i creeze un colectiv din emigran]i romni, recent sosi]i n Fran]a [i s` racoleze coresponden]i n Romnia. Pagini realizate de Sorin CUCERAI

Num`rul 11 Dosarul Doinei Cornea


(continuare din pagina I) toate acestea au contribuit la o schimbare de tactic`. Devenind cunoscut` n Occident, nu-mi mai sim]eam via]a n acela[i pericol. C[tigam ncredere. Urmeaz` textele mele majore, ncepnd cu anul 1988. Textul 14 Scrisoare adresat` celor care m-au sprijinit, trimis` printr-un reprezentant al ambasadei franceze c`ruia i s-a ng`duit s` m` contacteze (dup` grosol`nia comis` fa]` de ambasadorul Angliei, pe care mili]ianul l-a mpins pentru a-l mpiedica s` intre la noi [i dup` grosol`nia fa]` de diploma]i belgieni condu[i la Securitate [i ancheta]i). Pentru a-mi facilita expedierea textelor am stabilit cu domnul Yves Lorvellec o zi pe s`pt`mn`, o or` [i un loc de ntlnire cu eventuali ziari[ti n trecere prin Cluj. Astfel am trimis: Textul 15 Expunere destinat` Conferin]ei de la Cracovia, 25-28 august, unde eram invitat`. Cum serviciul pa[apoarte refuza s`-mi elibereze unul [i nu mi se ivea nici un alt prilej de-a expedia textul, nenfricata mea prieten`, Elvira Paian, s-a oferit s`-l trimit` prin cineva care tocmai pleca n str`in`tate. ncercarea a e[uat, ns` textul mi-a revenit. nfundndu-l atunci n capul unei p`pu[i, mpreun` cu protestul adresat Pre[edintelui Consiliului de Stat Textul 17 mpotriva d`rm`rii satelor, am reluat metoda turistului str`in. Cu securi[tii dup` mine, am oferit p`pu[a, n plin centrul Clujului, unui c`l`tor care se afla ntr-o ma[in` cu num`r de Belgia. Era Josi Dubi, ziarist [i autorul unui viitor reportaj pentru televiziune despre Romnia totalitar`, Dezastrul ro[u. Textul 18 Scrisoare adresat` Pre[edintelui Consiliului de Stat cu privire la necesitatea introducerii unor reforme, ncredin]at` unui universitar englez, Marc Almond, autorizat s` m` viziteze. De[i la frontier` a fost dezbr`cat la piele, textul nu a fost g`sit. Textul 19 n cinstea anivers`rii revoltei de la Bra[ov, intitulat Fra]i bra[oveni. Nu mai re]in cum l-am trimis.

III

17 noiembrie 1989: Ariadna Combes primind n locul mamei sale nsemnele titlului de Doctor Honoris Causa al Universit`]ii Libere din Bruxelles. (Doina Cornea)

spectoratul Jude]ean Gala]i. La 15 iunie 1981 semneaz` o not` n care identific` persoanele din jude]ul Gala]i care sunt cercetate n problema Eterul. 44. Bucura Vasile n 1981 este col., [eful Securit`]ii Gorj, Inspectoratul Jude]ean Gorj. La 12 iunie 1981 identific` persoanele din jude]ul Gorj care sunt cercetate in problema Eterul. 45. Cioana Gheorghe n 1981 era c`pitan, [eful Biroului III, Inspectoratul Jude]ean Gorj. Printr-o not` din iunie 1981 identific` persoanele din jude]ul Gorj care sunt cercetate n problema Eterul. 46. Simon Gheorghe n 1972 era col., inspector-[ef, Inspectoratul de Securitate al jude]ului Hunedoara. La 17 mai 1972 semneaz` o not` \n care ofer` Inspectoratului de Securitate al jude]ului Maramure[ informa]ii despre anumite persoane din jude]ul Hunedoara. 47. Ivan Ioan n 1981 era lt.col., [eful serviciului III, Inspectoratul Jude]ean Hunedoara. La 15 iunie 1981 semneaz` o not` n care identific` persoanele din jude]ul Hunedoara care sunt cercetate n problema Eterul. 48. Bunta F. n 1981 este lt.-

col., [eful Securit`]ii Ialomi]a, Inspectoratul Jude]ean Ialomi]a. La 12 iunie 1981 identific` persoanele din jude]ul Ialomi]a care sunt cercetate n problema Eterul. 49. Ciumacenco I. n 1981 era lt.-col., [eful serviciului III, Inspectoratul Jude]ean Ialomi]a. La 12 iunie 1981 identific` persoanele din jude]ul Ialomi]a care sunt cercetate n problema Eterul. 50. Mihalcea Aurel n 1981 era col., [eful Securit`]ii, Inspectoratul Jude]ean Neam], Securitate. La 13 iunie 1981 semneaz` o not` n care identific` persoanele din jude]ul Neam] care sunt cercetate n problema Eterul. La 2 octombrie 1984 semneaz` o not` n care afirm`: Urzic` Vasile va fi urm`rit n continuare n dosar informativ. 51. Sterparu Toderi]` n 1981 era lt.-col., [eful Serviciului III, Inspectoratul Jude]ean Neam]. La 13 iunie 1981 semneaz` o not` n care identific` persoanele din jude]ul Neam] care sunt cercetate n problema Eterul. 52. Ra]iu Gheorghe n 1981 era col., [eful Securit`]ii Olt. La 13 iunie 1981 semneaz` o

not` n care identific` persoanele din jude]ul Olt care sunt cercetate n problema Eterul. 53. Z`rnescu Nicolae n 1981 era lt.-col., [eful Biroului III, Inspectoratul Jude]ean Olt. La 13 iunie 1981 semneaz` o nota n care identific` persoanele din jude]ul Olt care sunt cercetate n problema Eterul. 54. Radu]` Ioan n 1981 era lt.-col., [eful Serviciului III, Inspectoratul Jude]ean Prahova. La 12 iunie 1981 semneaz` o not` n care identific` persoanele din jude]ul Prahova care sunt cercetate n problema Eterul. 55. Toie Petru n 1981 era cpt., [eful Biroului III, Inspectoratul Jude]ean S`laj. La 15 iunie 1981 semneaz` o not` n care identific` persoanele din jude]ul S`laj care sunt cercetate n problema Eterul. 56. Andre Mihail n 1981 era colonel, [eful Securit`]ii Sibiu, Inspectoratul Jude]ean Sibiu. Identific` persoanele din jude]ul Sibiu care sunt cercetate n problema Eterul. 57. Smaranda Lauren]iu n 1981 era mr., [eful Serviciului III, Inspectoratul Jude]ean Sibiu. La 15 iunie 1981 semneaz` o not` n care identific` persoanele

Textul 20 Scrisoare adresat` Sanctit`]ii Sale Papa Ioan Paul al II-lea a trecut frontiera tot ntr-o p`pu[` aflat` n mna nepo]elei mele de 11 luni, Julie. Pentru c` metoda locului de ntlnire cu ziari[tii ncepea s` func]ioneze [i cum eram tot mai frecvent vizitat` de reprezentan]i ai ambasadelor occidentale la Bucure[ti, ultimele 11 texte cele din 1989 au fost trimise pe aceste c`i (Scrisoare deschis` adresat` unei prietene maghiare; Scrisoare deschis` adresat` pre[edintelui ]`rii; Scrisoare adresat` fiicei mele; Protest; Rectorului Universit`]ii Libere din Bruxelles; Cu prilejul Bicentenarului Revolu]iei Franceze; Reflec]ii critice cu privire la interviul acordat de N. Ceau[escu revistei Newsweek; Consiliului Europei; Scrisoare deschis` adresat` Pre[edintelui ]`rii; Apel adresat guvernelor din ]`rile civilizate de-a sprijini poporul romn; Statutul de intelectual). Att ct mi-am putut r`sfoi dosarul, toate aceste texte par a fi prezente [i n el, sub form` de transcriere a unor nregistr`ri. Pe de alt` parte, informatorul Paul, n rapoartele sale, se laud` c` dnsului i ncredin]ez texte pentru Europa Liber`, f`r` s` precizeze care dintre ele. n ceea ce m` privea, preferam s` primesc n cas` o persoan` despre care [tiam sigur c` era informator, dect s`-mi vin` altcineva despre care nu b`nuiam nimic. Nu [tiu ns` n ce m`sur` acest Paul era crezut de Securitate, de vreme ce securi[tii n-au reu[it s`-mi intercepteze textele spre a le mpiedica apari]ia [i nici s` afle prin cine le trimiteam. Probabil c` n privin]a ultimelor texte aveau b`nuieli, dar nu li se mai permitea s` duc` la anchet` reprezentan]i ai corpului diplomatic str`in. Singurul lucru pe care-l puteau face era s` amplifice represaliile mpotriva familiei noastre pe m`sur` ce mesajele mele sporeau. Ceea ce au [i f`cut: agresiuni, amenin]`ri, b`t`i, desfacerea contractului de munc` al fiului meu, uneori privare de libertate.

Doina CORNEA

Cum [i-au pierdut securi[tii microfoanele...


n via]a mea de dinainte de 1989 am avut cu securi[tii nenum`rate ntlniri mai mult sau mai pu]in ne-pl`cute. Dar cea pe care vreau s` o relatez a fost una n care nici m`car nu ne-am ntlnit n mod direct. Fiecare [tia sau b`nuia ce face cel`lalt, dar ac]iunile ne erau limitate. Nici unul nu putea face tot ceea ce [i-ar fi dorit! n Centrul de Calcul Minier, unde lucram, n afara s`lilor ce con]ineau sistemele de calcul u[ile nu se ncuiau n timpul nop]ii, neexistnd aparatur`, ci doar dulapuri cu dosare, c`r]i [i benzi de calculator. ntr-o smb`t`, la ora 12, a venit la noi n birou mecanicul ntreprinderii, revoltat la culme, s` ne ntrebe de ce avem nevoie acum de yal` la u[` [i de ce nu se poate a[tepta pn` luni. Fiind foarte mira]i, ne-a spus c` l-a sunat directorul spunndu-i ca foarte urgent s` instaleze yal` la u[a biroului nostru. Corelnd acest lucru cu faptul c`, tot n mod surprinz`tor, colegul meu Petru Diaconu fusese nlocuit din func]ia de ofi]er de serviciu de duminic` cu un coleg care era cunoscut ca fiind leg`tura cu Securitatea [i care nu era programat niciodat` n aceast` func]ie, am ajuns la concluzia c` se pune la cale ceva... Pentru a vedea ce anume, am hot`rt, mpreun` cu Petru (care, orict eram de h`ituit de Securitate, nu mi-a ntors niciodat` spatele) s` punem semne n biroul nostru [i s` venim luni diminea]` mai repede dect de obicei pentru a fi primii. n concluzie, am num`rat cutele de la perdele, am aruncat cteva ace pe birouri, aparent n dezordine, am legat ni[te srme foarte sub]iri [i imperceptibile de picioarele birourilor, am ncuiat yala cea nou` [i am plecat... Luni diminea]` am controlat toate semnele [i am v`zut c` nici unele nu erau mi[cate, n afara celor de la biroul meu. Tr`gnd biroul de la locul lui, am v`zut ni[te urme aproape imperceptibile pe zugr`veala peretelui ntre o priz` [i [ipca de la parchet. Dupa ce am scos [ipca, am v`zut dou` buc`]i de conductor electric care intrau sub tencuial` avnd la capete dou` capsule minuscule de microfon. Am luat atunci o srm` [i am f`cut un scurtcircuit ntr-o priz`, dup` care am scos ntreaga instala]ie ce era ascuns` sub tencuial`. Nu a trecut nici o jum`tate de or` dup` ce am pus la loc biroul, mascnd astfel, cel pu]in par]ial, gaura ce r`m`sese n perete, c` a venit, de data aceasta, electricianul ntreprinderii, [i el extrem de furios: Da ce-i cu voi? Acum nici o siguran]` nu mai pute]i schimba singuri? {i oricum, dac` voia]i s` v-o schimb eu, trebuia s` m` suna]i direct pe mine [i nu s` reclama]i la director c` au s`rit siguran]ele!. Degeaba i-am spus c` nou` nici prin gnd nu ne-a trecut s`-i cerem directorului s`-l cheme! Dar n-am putut s`-i spunem de unde credeam noi c` a primit directorul telefon! Pentru protec]ia noastr` am ncercat, [i am reu[it, s` trimit instala]ia scoas` din perete acolo unde credeam eu c` nu va putea fi g`sit` de securi[ti. Surprinz`tor a fost ceea ce s-a ntmplat dup` aceea! M` a[teptam la ce e mai r`u: s` fiu arestat sau convocat la Securitate [i interogat sau, cel pu]in, s` fiu chemat de direc-

torul Centrului de Calcul [i luat la rost pentru gaura din perete. Dar nu s-a ntmplat nimic din toate acestea. La serviciu nimeni nu a v`zut [i nu s-a mirat de faptul c` era stricat peretele deasupra biroului meu. Peste cteva s`pt`mni s-a anun]at o mare ac]iune de renovare [i zugr`vire a Centrului de Calcul. Marea zugr`vire a nceput cu biroul meu, dup` care totul s-a terminat nu s-a mai reparat nici o alt` nc`pere. Pe de alt` parte, nici securi[tii nu au f`cut nimic ca s`-[i recupereze instala]ia pierdut` din inventarul lor. Acest eveniment a fost trecut sub o t`cere absolut`. Niciodat`, n cursul altor convoc`ri la Securitate, nu mi s-a pus nici o ntrebare despre microfoane... De altfel, cu toate cererile [i contesta]iile pe care le-am f`cut la CNSAS, SRI-ul nu a dat nici un document care s` fac` refe-

rire la aceste evenimente. {i totu[i..., trebuiau s` r`mn` urme: un ordin de instalare a microfoanelor, o discu]ie cu conducerea Centrului de Calcul, ni[te rapoarte despre pierderea instala]iei, ni[te propuneri de m`suri operative ce trebuiau luate n aceast` situa]ie etc. Leontin H. IUHAS P.S. Deoarece m` intereseaz` tot ceea ce s-a ntmplat de cealalt` parte [i cum, pn` n prezent, prin CNSAS nu am ob]inut prea multe informa]ii, le propun securi[tilor mei urm`torul trg: Dac` mi povestesc ce s-a ntmplat n acele zile la Securitate, Centrul de Calcul Minier, etc., eu le spun ce am f`cut cu instala]ia de ascultare [i cum pot ei s` ncerce s` [i-o recupereze.

IV

Num`rul 11 Dosarul Doinei Cornea

Lista lui secu


forma Armatei Ro[ii, n timpul episodului de enclavizare a Maramure[ului, petrecut sub comanda aventurierului ucrainean Odoviciuc, agent NKVD. 16) Matiu Pavel ofi]er superior la Securitatea Sighet n anii 60-70, activ n represiunea oponen]ilor la asaltul final al colectiviz`rii din 1962. 17) Medru] Manoil Cornel colonel, comandantul Securit`]ii Sighet din anii 70 [i pn` n 1989, acum pensionar. 18) Medve cadru activ n Securitatea Sighet n anii 60. 19) Mezei Gheorghe ofi]er la Securitatea Sighet n glorio[ii ani 50, suspect de crim`. 20) Mihai (Vasile?) maior de contrainforma]ii la Securitatea Sighet, decedat ntr-un accident dubios de vn`toare la nceputul anilor 80. 21) Morcovescu ofi]er superior la Securitatea Sighet n anii 60-70, activ n munca de colectivizare for]at` din 1962, mpreun` cu Matiu [i Banc, apoi n contrainforma]ii. 22) Mure[an c`pitan la Securitatea din Baia Mare, atestat ca atare n 1953. 23) Mure[an maior la Securitatea Sighet, atestat ca atare n 1975. 24) Pop Vasile subofi]er la Securitatea Sighet, n perioada lui Dej, suspect de crim`. 25) Popovici subofi]er la Securitatea Sighet n anii 50. 26) Popovici subofi]er auto la Securitatea Sighet pn` n 1989. 27) Radu subofi]er, apoi maior la Securitatea Sighet, pn` n 1989. 28) Rusu ofi]er superior la Securitatea Sighet n anii 70. 29) Siling locotenent la Biroul de Securitate din Trgu L`pu[, atestat ca atare n 1958. 30) Szatmari Alexandru ofi]erul politic al Penitenciarului Sighet, ntre anii 1953-1955. A avut gradul de locotenent-major n contrainforma]ii. n timpul n care de]inea aceast` func]ie au murit un mare num`r de demnitari [i oameni politici ncarcera]i la Sighet. Ulterior, a primit o func]ie n cultura socialist` (cea de director al Cinematografului Muncitoresc din Sighet), pozi]ie mo[tenit` de la colegul s`u de arme, Vasile Ciolpan. Szatmari sus]ine c` de]ine, spre vnzare, p`l`ria lui Iuliu Maniu, precum [i alte obiecte care au apar]inut marilor demnitari uci[i n nchisoarea sighetean`, pe care le-a sustras cnd era securist al nchisorii fapt pentru care ar trebui deferit instan]elor militare, iar obiectele s-ar cuveni confiscate [i predate Memorialului Sighet. La penitenciarul din ora[ au mai activat (ntre 1950-1955) nc` patru ofi]eri de Securitate, ale c`ror nume au r`mas necunoscute (pentru c` arhivele epocii s\nt incomplete). S-au p`strat doar poreclele sub care au fost cunoscu]i de de]inu]i: Mutul, Tebece-ul, Gorila [i Martel (ultima porecl` pare s` fi apar]inut chiar lui Szatmari). 31) Sofinet Ion [ef al Securit`]ii Sighet n anii 50. 32) Stern c`pitan la Securitatea Sighet, sec]ia Bande n anii 1949-1950; ulterior acestei date, posibil comandant al Securit`]ii. Suspect de crim`. 33) Tivadar Vasile ofi]er de Securitate la Sighet, sec]ia Bande, n anii 50. Suspect de crim`. 34) Vancea subofi]er la Securitatea Sighet, pn` n 1989. Lista prezentat` de Gazeta de Maramure[ a fost alc`tuit` cu sprijinul fo[tilor ancheta]i, de]inu]i politici, istorici specializa]i pe perioada comunist`, pe baza informa]iilor ap`rute n precedentele liste, dar [i cu nemijlocitul aport al ctorva fo[ti securi[ti [i informatori ai Securit`]ii, ale c`ror nume s\nt, la solicitarea lor, p`strate sub t`cere. Aceasta este doar prima list`. Demersul Gazetei va continua, pn` se va face lumin` n tenebrele Securit`]ii maramure[ene.

LISTA LUI SECU DE MARAMURE{


Gazeta de Maramure[ a publicat n edi]ia din 1 februarie 2004 lista securi[tilor din Maramure[, pe care o red`m mai jos, realizat` de jurnali[tii C`t`lin Vischi [i Teofil Ivanciuc. Probabil a[a se va afla cine au fost b`ie]ii cu ochii alba[tri [i vor putea fi smul[i din secretomania demn` de vremurile stalinismului. Vom putea afla cine dintre cei ce vor candida pe listele electorale sunt pasibili s` cad` sub inciden]a punctului 8 al Declara]iei de la Timi[oara. Este timpul Adev`rului, spun ei, [i au dreptate. Le mul]umim pentru aportul lor la marea list` a lui Secu [i sper`m c` exemplul lor va fi urmat! (M. O.) 1) Bank n 1953 era locotenent, [ef Raion Securitate Trgu L`pu[. 2) Bob Ioan locotenentcolonel de Securitate n Serviciul 1, informa]ii interne (antidisiden]i), ntre 1980-1985. Serviciul 1 monitoriza [i nemul]umirile minerilor din jude], informa pe primul secretar despre liderii acestora care erau n aten]ia organelor de Securitate ca potrivnici ornduirii socialiste. M`surile preventive luate de c`tre conducerea de partid a jude]ului erau concretizate prin mutarea turbulen]ilor n alte bazine miniere din ]ar` sub acoperirea intereselor de serviciu. Serviciul 1 s-a extins prin crearea a dou` compartimente: 1A (disiden]i romni) [i 1B (minorit`]ile maghiar` [i ucrainean`). Ofi]erii serviciului supravegheau problema Eterul (ascult`tori [i colportori de informa]ii ai posturilor de radio str`ine), probleme culte-secte (erau viza]i preo]ii reforma]i, romano-catolici [i pastorii sectelor religioase) etc. 3) Bretfelean Valentin Constantin fost ofi]er de Securitate. Pn` n septembrie 2001, cu gradul de maior, a condus Sec]ia SRI Maramure[. Demis [i trimis n fa]a Consiliului de Judecat` al SRI pentru abateri grave de la regulamentele institu]iei. Pn` n prezent, nu s-a pronun]at vreo sanc]iune mpotriva sa. 4) Costin locotenent-major la Securitatea Baia Mare, atestat ca atare n 1958. 5) Farca[ Nicodim fost ofi]er de Securitate, reciclat de SRI cu gradul de locotenent-colonel, subaltern al colonelului Moldovan Gheorghe n cadrul Sec]iei SRI Maramure[. A fost semnalat c` furniza PUNR informa]ii din interiorul serviciului. 6) Frindt Iuliu n 1973 era maior in Inspectoratul Jude]ean de Securitate Maramure[. Numele s`u apare ntr-o not` informativ` din 30 august 1973 despre vizita profesorului universitar Bodiu Anatolie la Bucure[ti. 7) Gherman Ioan n 1973 era maior, [ef serviciu III n Inspectoratul Jude]ean de Securitate Maramure[. O not` de raport semnat` de Gherman, datat` 19 august 1973, consemna: Cu aprobarea tov. Mr. Gherman Ioan [eful serviciului, la 17.08.1973 am efectuat contactarea lui Bodiu Anatolie, care este lucrat prin dosar de urm`rire informativ`. 8) Goran Gheorghe colonel, fost [ef al Securit`]ii Maramure[. n anul 1977 era maior n Direc]ia Cercet`ri Penale. n perioada 1981-1985 a fost loc]iitorul [efului Securit`]ii Maramure[, apoi n 1985 locotenent-colonel Goran Gheorghe a fost numit [eful Securit`]ii Maramure[. Din 1989, a fost [eful Securit`]ii municipiului Bucure[ti. 9) Hoblea Pavel maior, [ef al Serviciului III al Inspectoratului Jude]ean de Securitate Maramure[. n data de 20 martie 1985 semna o not` referitoare la convocarea de nv`]`mnt profesional, unde to]i ofi]erii de contraspionaj au restudiat programul de m`suri n problema Eterul, prevederile programului fiind nsu[ite. n problema Eterul, jude]ul Maramure[ se confrunta cu un mare num`r de persoane care ascultau [i dezb`teau [tirile postului de radio Europa Liber`. Hoblea a condus munca de contraspionaj din jude] cu rezultate bune pe linia recrut`rii de surse din rndurile minorit`]ii ucrainene, surse preluate de CIE (spionajul romnesc) [i trimise n misiuni acoperite n R.S.S. Ucraina. 10) Hotea Petru locotenent-major n Inspectoratul Jude]ean de Securitate Maramure[. n 19 mai 1972 semna o not` informativ` referitoare la activitatea profesional` a lui Bodiu Anatolie. 11) Hrin Vasile colonel n Inspectoratul de Securitate Maramure[, cumnat al vicepre[edintei Tribunalului Maramure[ (Mariana Iancu), actualmente pensionar, activ n reprimarea r`zmeri]ei de la Petrova din ianuarie 1989. Atunci, localnicii au protestat deschis contra proiectului ceau[ist de contopire a comunei lor cu nvecinata Leordina. Conflictul a fost anchetat n prima faz` de securistul Hrin, apoi de prim-secretarul jude]ean, Vasile B`rbule]. Mi[carea a fost domolit` pe parcursul a 24 de ore. Alt` r`zmeri]` spontan` s-a nregistrat n comuna Vadu Izei, n anul 1988. Atunci, mobilul conflictului a fost dat de inten]ia autorit`]ilor de cartelizare a pinii, m`sur` care nu s-a mai realizat ulterior. 12) Ivan (?) colonel, fost [ef Serviciu 1 la Securitatea S`laj. Dup` Revolu]ie a ajuns [eful SRI Maramure[ pentru o scurt` perioad`. 13) Marian (?) c`pitan de Securitate la Baia Mare, unde a decedat la mijlocul deceniului 9 n urma unui suspect accident rutier. 14) Miclea Iosif Mircea fost ofi]er de Securitate, n prezent locotenent-colonel, [eful sec]iei SRI Maramure[. 15) Mira Victor colonel. n prezent decedat. {ef Serviciu 1 la Securitatea Maramure[, ntre 1985-1987. 16) Moldovan Gheorghe fost colonel de Securitate, recuperat de SRI. n prima jum`tate a anilor 90, a fost numit [ef al sec]iei SRI Maramure[. Destituit pentru ascultarea ilegal` a telefoanelor unor lideri locali ai UDMR, a pretins c` ar fi executat opera]iunea din ordinul lui Virgil M`gureanu, ns` nu a prezentat nici o prob` n acest sens. Condamnat, cu suspendarea execut`rii pedepsei. 17) Mure[an c`pitan de Securitate la Baia Mare, n 1953. 18) Musc` Mihai posibil ofi]er acoperit DSS, inspector al Departamentului Culte Maramure[, f`cea leg`tura direct` ntre jude] [i Ministerul Cultelor. Se ocupa cu coordonarea preo]ilor [i f`cea presiuni asupra acestora pentru a colabora cu Securitatea. 19) Pop Viorel fost ofi]er de Securitate, reciclat n SRI cu gradul de locotenent-colonel. Subaltern al lui Gheorghe Moldovan n cadrul Sec]iei SRI Maramure[. A fost semnalat c` furniza PUNR informa]ii din interiorul serviciului. A avut o activitate profesional` mediocr`. 20) {anta (?) colonel de Securitate la Baia Mare, actualmente pensionar. anii 60-70. 3) Berinde Mihai ofi]er superior la Securitatea Sighet, pn` n 1989. 4) Big Vasile maior de contrainforma]ii la Securitatea Sighet pn` n 1989, s-a ocupat [i de sectorul secte religioase. 5) Ciolpan Vasile de[i doar mili]ian, merit` men]ionat pe considerentul c` a fost primul comandant al penitenciarului Sighet (ntre anii 1950-1955). Fost lemnar si lupt`tor n divizia Tudor Vladimirescu (l`sat la vatr` ca soldat, f`cut peste noapte plutonier-major [i apoi locotenent), Ciolpan a devenit celebru prin cinismul s`u. Trecut n rezerv` prin 1958, a fost director al cinematografului din Sighet, func]ionar al prim`riei, iar spre final a administrat un stand de tir sportiv, n centrul Sighetului. Pensionarul venerabil a fost ridicat n grad dup` 1989 (n 1991 la c`pitan, iar n 1995 la maior prin concursul tovar`[ilor). n 1997 a fost decorat de pre[edintele Emil Constantinescu, gaf` de propor]ii apocaliptice. Ast`zi, batrnul Ciolpan tr`ie[te retras la marginea Sighetului, ca un fericit beneficiar al unei pensii cumulate (de veteran de r`zboi, fost ofi]er de mili]ie [i fost angajat civil). Nu recunoa[te nici mort c` sub comanda sa de]inu]ii de la Sighet ar fi murit din cauza condi]iilor sinistre de ncarcerare. 6) Costiuc maior la Securitatea Sighet pn` n 1989. 7) Danciu subofi]er la Securitatea Sighet pn` n 1989. 8) Eleche[ {tefan ofi]er la Securitatea Sighet n anii 50-70, activ n ac]iunile de colectivizare for]at`, suspect de crim`. 9) Foica subofi]er auto la Securitatea Sighet n anii 60-80. 10) Foica fiul celui de mai sus, subofi]er auto la Securitatea Sighet pn` n 1989. 11) Grijac Nicolae colonel la Securitatea Sighet, sectorul secte, anii 70-1989, unul dintre cei mai duri securi[ti sigheteni ai epocii Ceau[escu. 12) Hotea Gheorghe ofi]er inferior la Securitatea Sighet pn` n 1989, sectorul str`ini. 13) Iuga ofi]er inferior la Securitatea Sighet pn` n 1989, ulterior n Jandarmerie, acum rezervist. 14) Izrail Zoltan c`pitan [i apoi ofi]er superior la Securitatea Sighet n anii 60-70. A de]inut func]ia de comandant al unit`]ii pentru doi ani de zile, naintea lui Iosif Banc. 15) Kaufmann Adalbert locotenent de Securitate, pare-se primul comandant al Securit`]ii Sighet, atestat ca atare n 1949, ulterior emigrat n SUA. El a ucis un ]`ran maramure[ean nc` din 1945, mbr`cat pe atunci n uni-

O perchezi]ie la Sighet
La 3 noiembrie 1966, un anchetator penal de Securitate de la Securitatea Sighet emite ordonan]a de perchezi]ie nr. 46. Pe 4 noiembrie, la domiciliul lui Ivanciuc Cornel din Sighet se prezint` maiorul Matiu Pavel [i c`pitanul Eleche[ {tefan, care g`sesc [i ridic` urm`toarele: 23 de caiete de cnt`ri, caiete cu poezii cre[tine, caiete de muzic` cu cntece religioase [i revistele Farul Mntuirii, Farul Cre[tin, Prietenul, ndrum`torul Cre[tin Baptist, apoi c`r]i [i bro[uri religioase [i o carte de muzic` n limba maghiar`. Laborioas` activitate a celor care garantau securitatea Republicii Socialiste Romnia n fa]a du[manului imperialist! Aceasta a fost prima din cele trei perchezi]ii la care a fost supus Ivanciuc Cornel, membru al bisericii baptiste din Sighet, cet`]ean romn supus mai multor anchete penale, b`nuit de trafic cu material religios [i propagand` religioas`. Asta cu toate c`, ncepnd din 1948 [i pn` n 1989, n toate guvern`rile comuniste [i sub ambele Constitu]ii, religia baptist` a fost recunoscut` de lege. Cnd la ultima perchezi]ie, cea din 1977, Ivanciuc a ripostat n fa]a securistului Grijac: Ceea ce fac este garantat de Constitu]ie, numitul ofi]er i-a ripostat brutal: ]i dau cu Constitu]ia n cap!. Ofi]erul Grijac tr`ie[te [i azi n Sighet, bine mersi [i pensionar al statului romn. Ivanciuc Cornel a decedat \n 1991 (Gazeta de Maramure[)

Sighetul securizat
n Sighetu Marma]iei, n prima perioad` a existen]ei Securit`]ii, a existat un puternic nucleu al temutei institu]ii. n anii 50, n ora[ul-capital` a Maramure[ului istoric erau zeci de ofi]eri [i subofi]eri. Apoi, num`rul acestora s-a diminuat; n anul 1989 mai erau doar vreo 12-15 cadre. Estim`m c` num`rul securi[tilor care au activat n Sighet, ntr-o perioad` sau alta, a fost de cel pu]in 100. i prezent`m mai jos pe unii dintre ei. 1) Ardelean Vasile subofi]er Securitate, sec]ia Bande, n anii 1950, suspectat de crim` (mai clar, se pare c` ar fi mpu[cat partizani sau al]i oponen]i ai regimului). 2) Banc Iosif maior, comandant al Securit`]ii Sighet, n

Institutul Romn de Istorie Recent`