Sunteți pe pagina 1din 228

NORMA

TEHNICA

ENEL

Prezentul document este proprietatea intelectuală a societăţii S.C. ENEL Distribuţie Banat S.A.; S.C. ENEL Distribuţie Dobrogea S.A.; S.C. ENEL Distribuţie Muntenia S.A.; Reproducerea sau divulgarea acestuia se va face cu obţinerea în prealabil a aprobării societăţii susmenţionate care îşi va proteja drepturile civile şi penale conform legii.

This document is intellectual property of S.C. ENEL Distribuţie Banat S.A.; S.C. ENEL Distribuţie Dobrogea S.A.; S.C.ENEL Distribuţie Muntenia S.A.; reproduction or distribution of its contents in any way or by any means whatsoever is subject to the prior approval of the above mentioned company which will safeguard its rights under the civil and penal codes.

Titlu Regulament tehnic de referinţă pentru racordarea Consumatorilor şi Producătorilor la reţelele ÎT şi MT ale societăţii Enel Distribuţie Banat, Dobrogea si Muntenia

Title Technical regulation reference for connecting electricity Consumers and Productors in HV and MT distribution network of Enel Distributie Dobrogea, Banat and Muntenia

Editie

Natura Modificărilor

Traducerea in limba romana si adaptarea la normele romanesti. Aceasta specificatie se refera la editia originala CEI 0-16, DK 5400, DK 5600, DK 5740 drepturile de copiere apartinand Enel Distribuţie.

Translation to romanian language and adaptation to romanian norm. This spec is referred to the master edition CEI 0-16, DK 5400, DK 5600, DK 5740 copyright of Enel Distribuţie.

1

Unitatea

Redactat

Verificat

Aprobat

Data

   

S. PETRE

   

Inginerie

M. DOMNICU

V. OBREJAN

17/03/2010

F.D. ANDREI

A. POENARU

 

G. DISSEGNA

 

Director General ENEL Distribuţie Banat, ENEL Distribuţie Dobrogea, ENEL Distribuţie Muntenia

Alberto BIRGA

25/03/2010

NORMA TEHNICA ENEL

REGULAMENT PRIVIND RACORDAREA UTILIZATORILOR LA REŢELE ELECTRICE DE MEDIE TENSIUNE ŞI ÎNALTĂ TENSIUNE ALE SOCIETĂŢILOR DE DISTRIBUTIE DE ENERGIE ELECTRICĂ ENEL

CUPRINS

Ediţia de faţă, furnizează prescripţii de referinţă pentru conectarea corectă a instalaţiilor Utilizatorilor ţinând cont de caracteristicile utilizatorilor, electrice şi de gestionare a majorităţii reţelelor din România. Prescripţiile ţin cont atât de cerinţele distribuţiei energiei electrice şi a siguranţei funcţionale a reţelelor, cât şi de cerinţele Utilizatorilor care vor trebui să fie racordaţi la acestea din urmă. Toţi Distribuitorii, formulând în detaliu Utilizatorilor prescripţiile de racordare, respectând Norma de faţă, pun în practică un comportament uniform, transparent şi echitabil (ne-discriminatoriu) pe teritoriul naţional. Prescripţiile din Norma de faţă au ca scop racordarea la reţelele de distribuţie cu condiţia ca instalaţiile Utilizatorilor să fie conforme acesteia. Norma de faţă se aplică noilor utilităţi şi parţial şi celor existente: regulile pentru acestea din urmă sunt stabilite de ANRE.

Partea 1 – Obiect, scop şi definiţii

11

1

Obiectul şi scopul Normei

11

2

Domeniul de aplicare

11

3

Definiţii termeni

 

12

3.1.

Gol de tensiune

12

3.2.

Staţia de Transformare (ST)

12

3.3.

Sarcini esenţiale (referitoare la instalaţiile de producere)

12

3.4

Sarcini privilegiate (referitoare la instalaţii de producere)

12

3.5

Sarcini

proprii

12

3.6.

Cablul de legătură

 

12

3.7.

Compatibilitate electromagnetică (CEM)

12

3.8

Racordare

 

12

3.9

Dispozitiv de control al paralelismului

12

3.10

Dispozitivul generatorului

12

3.11

Dispozitiv

de

Interfaţă

13

3.12

Dispozitiv de manevra

13

3.13

Dispozitiv General al Utilizatorului (DG)

13

3.14

Distribuitor

 

13

3.15

Exploatare

13

3.16

Sarcină de energie electrică

13

3.17

Flicker

13

3.18

Funcţionarea reţelei în condiţii excepţionale

13

3.19

Funcţionarea reţelei în condiţii normale de funcţionare

13

3.20

Funcţionare insularizată

13

3.21

Gestionarul reţelei electrice de transport (RET - Transelectrica)

14

3.23

Grup generator

 

14

3.24

Instalaţie de producere

14

3.25

Instalaţie de autoproducere

14

3.26

Instalaţie de cogenerare

14

3.27

Instalaţie de utilizare (sau de Utilizator)

14

3.28

Instalaţie

Consumator

14

3.31

Instalaţie de racordare

14

3.33

Întreruperea

alimentării

14

3.34

Limite admisibile pentru perturbaţiile provocate de receptoarele Utilizatorului15

3.35

Nivel

de

compatibilitate

15

3.36

Nivel

de

emisie

15

3.37

Nivel de emisie transferată

15

3.38

Planificarea operaţională a RED

15

3.39

Puterea maximă posibilă a unei unităţi (a unei centrale)

15

3.41

Puterea cerută de reţea

15

3.42

Puterea

nominală

15

3.43

Programarea operaţională a funcţionării RED

15

3.44

Limita de proprietate

15

3.45

Punct

de delimitare

15

3.46

Punct de racordare (la RED)

16

3.47

Variaţia

tensiunii

16

3.48

Variaţia rapidă de tensiune

16

3.49

Reţea (reţea de distribuţie, reţea de distribuţie publică)

16

3.50

Reţea de Înaltă Tensiune (ÎT)

16

3.51

Reţea Foarte Înaltă Tensiune (FÎT)

16

3.52

Reţea

Joasă Tensiune (JT)

16

3.53

Reţea în insulă

16

3.54

Reţea

MT

16

3.55

Reţea

planificată

16

3.56

Refuz

de sarcină

16

3.57

Reanclanşare automată rapidă

16

3.58

Servicii auxiliare de reţea

16

3.59

Servicii auxiliare generale

17

3.60

Serviciul de reglare a frecvenţei

17

3.61

Serviciul de reglare al tensiunii

17

3.62

Sistem de Protecţie Generală (SPG)

17

3.63

Staţie electrică

17

3.64

Serviciul de întrerupere a sarcinii (DAS)

17

3.65

Sistem cu neutrul legat direct la pământ

17

3.66

Tensiune

armonică

17

3.67

Tensiune de exploatare declarată (tensiune declarată)

18

3.68

Utilizatorul reţelei

18

3.69

Consumator

(de energie electrica)

18

3.70

Consumator

nedispecerizabil

18

3.71

Consumator

dispecerizabil

18

3.72

Grup electric (generator)

18

3.73

Grup

dispecerizabil

18

3.74

Grup

nedispecerizabil

18

Partea 2 – Caracteristici ale Utilizatorilor, ale reţelelor, ale criteriilor pentru alegerea nivelului de tensiune şi ale schemelor de racordare la reţelele ÎT şi MT 19

4

Caracteristici ale Utilizatorilor şi clasificarea acestora

19

4.1

Instalaţia de utilizare

19

4.1.1

Sensibilitatea echipamentelor în functie de parametrii de calitate a energiei

electrice

19

4.1.2

Aparate perturbatoare

20

4.1.3

Utilizatori întreruptibili

22

4.2

Instalaţii de producere

22

4.2.1

Puterea

22

4.2.2

Instalaţii de producere perturbatoare

22

4.4

Reţele de distribuţie

23

5

Caracteristicile reţelelor

24

5.1

Caracteristicile reţelelor de ÎT

24

5.1.1

Caracteristici structurale

24

5.1.1.1

Niveluri de tensiune şi frecvenţă

24

5.1.1.2

Starea neutrului

24

5.1.1.3

Curent de scurtcircuit trifazat maxim în scopul dimensionării echipamentelor

24

5.1.1.4

Curent de scurtcircuit monofazat maxim în scopul dimensionării prizei de pământ

24

5.1.1.5

Curent de scurtcircuit trifazat maxim în punctul de racordare

24

5.1.1.6

Curent de scurtcircuit trifazat minim în punctul de racordare

24

5.1.1.7

Curent de scurtcircuit trifazat minim convenţional în punctul de racordare.24

5.1.1.8

Curent de defect monofazat în punctul de racordare şi timpul de eliminare a

defectului

25

5.1.1.9

Nivel de ţinere al izolaţiei

25

5.1.2

Caracteristici de exploatare

25

5.1.2.1

Funcţionarea reţelei

25

5.1.2.2

Eliminarea defectelor

25

5.1.2.3

Automatizari de reţea

26

5.1.3

Calitatea serviciului

26

5.1.3.1

Continuitatea serviciului

26

5.1.3.2

Calitatea tensiunii

26

5.1.4

Supravegherea reţelelor de distribuţie

27

5.1.5

Sisteme de comunicaţie

27

5.1.6

Indisponibilitate pentru lucrări

27

5.2

Caracteristici ale reţelelor de MT

27

5.2.1

Caracteristici structurale

27

5.2.1.1

Niveluri de tensiune si frecvenţă

27

5.2.1.2

Starea

neutrului

27

5.2.1.3

Curent de scurtcircuit trifazat maxim (în scopul dimensionării echipamentelor)

27

5.2.1.4

Curent de scurtcircuit trifazat maxim de exploatare

28

5.2.1.5

Curent de scurtcircuit trifazat minim de exploatare

28

5.2.1.6

Curent de scurtcircuit trifazat minim convenţional

28

5.2.1.7

Curent de defect monofazat şi timp de eliminare a defectului

28

5.2.1.8

Defect dublu monofazat (dublă punere la pământ)

29

5.2.1.9

Nivelurile de ţinere ale izolaţiei

29

5.2.2

Caracteristici de exploatare

29

5.2.2.1

Funcţionarea

reţelei

29

5.2.2.2

Funcţionarea porţiunilor de reţea MT de distribuţie în insulă

29

5.2.2.3

Eliminarea defectelor

30

5.2.2.4

Automatizari de reţea

30

5.2.3

Calitatea serviciului în reţelele de MT

30

6

Criterii pentru alegerea nivelului de tensiune şi a schemelor de racordare la

reţelele de ÎT şi MT

31

6.1

Obiective şi reguli generale

31

6.2

Definiţia racordarii

31

6.3

Determinarea nivelului de tensiune şi a punctului de racordare (pasul P1) 31

6.4

Alegerea schemei instalaţiei de racordare (pasul P2)

33

6.4.1

Scheme de racordare

33

6.4.2

Fiabilitatea diferitelor scheme de racordare

33

Partea 3 – Reguli de racordare la reţelele ÎT

35

7

Racordarea la reţelele ÎT

35

7.1

Scheme de racordare

35

7.1.1

Racordare rigidă în derivaţie în T

35

7.1.2

Racordare în intrare-ieşire

35

7.1.3

Racordarea în antenă

36

7.1.3.1

Racordarea în antenă simplă (figura 6)

36

7.1.3.2

Racordarea în antenă în staţie adiacentă

36

7.1.3.3

Racordarea în antenă in celula Staţiei de Transformare

37

7.2

Schema instalaţiei pentru racordare

37

7.2.1

Absenţă bare

38

7.2.2

Sistem monobara

38

7.2.2.1

Schema

normală

38

7.2.2.2

Scheme

reduse

38

7.2.2.3

Schema

extinsă

39

7.2.2.4

Schemă cu mai mulţi Utilizatori şi schemă cu multiple bare Utilizator

39

7.2.3

Dispozitive de legare la pământ necesare racordarii

39

7.3

Soluţii indicative de racordare

39

7.4

Scheme de racordare

42

7.4.2

Scheme monofilare pentru racordarea în antenă

47

7.4.3

Scheme monofilare pentru conectare intrare-ieşire

51

7.5

Reguli tehnice de racordare comune tuturor categoriilor de Utilizatori

59

7.5.1

Puncte de delimitare şi echipamente ale Utilizatorului necesare pentru racordare

59

7.5.1.1

Punct de delimitare de gestiune

60

7.5.1.2.

Echipamente ale Utilizatorului aferente racordării

61

7.5.2

Instalaţie de racordare la retea

61

7.5.3

Instalaţia de utilizare pentru racordare

62

7.5.3.1

Echipamente prevăzute

62

7.5.3.2

Criterii

de

dimensionare

63

7.5.4

Puncte de racordare multiple şi alimentare de rezervă

63

7.5.5

Instalaţia de legare la pământ

64

7.5.5.1

Dimensionare

64

7.5.5.2

Verificări

64

7.5.5.3

Racordari la alte instalaţii de legare la pământ

65

7.5.6

Responsabilitati privind

securitatea

66

7.5.7

Indisponibilitate datorită lucrarilor de mentenanţa

66

7.5.8

Servicii auxiliare

66

7.5.9

Caracteristicile suprafetelor şi spatiile aferente instalaţiei de racordare

66

7.5.10

Caracteristicile

componentelor electrice

68

7.5.11

Dispozitiv General

68

7.5.12

Sistemul de protecţie asociat la Dispozitivul General

68

7.5.12.1

Criterii generale

68

7.5.12.2

Protecţiile adoptate de Utilizatori

69

7.5.12.3

Reglajul dispozitivelor de protecţie

70

7.5.12.4

Intervenţii pe dispozitivele de protecţie

70

7.5.12.5

Dispozitive de reanclanşare automată

70

7.5.13

Starea neutrului

71

7.5.14

Sisteme de comunicaţie

71

7.6

Reguli tehnice de racordare pentru Consumatori

71

7.6.1

Dispozitive pentru întreruperea sarcinii

71

7.6.2

Limite de schimb de putere reactivă

72

7.7

Reguli tehnice de racordare pentru Producători

72

7.7.1

Prescriptii generale

72

7.7.1.1

Teledeclanşare

rapidă pentru protecţie

72

7.7.1.2

Teleprotecţie şi diferenţiale longitudinale

72

7.7.2

Producători nedispecerizabili

72

7.7.2.1

Instalaţie de utilizare. Echipamente prevăzute

72

7.7.2.2

Performanţele aferente instalaţiilor producătorului

73

7.7.2.3

Protecţii ale grupurilor de generare

74

7.7.2.4

Protecţii împotriva defectelor interne în instalaţia de utilizare

74

7.7.2.5

Dispozitive specifice pentru separarea reţelei

74

7.7.3

Producători

dispecerizabili

75

7.7.4

Funcţionarea grupului din reţea în insula

75

7.7.5

Informaţii pentru evidenta evenimentelor

75

7.7.6

Limite de schimb de putere reactivă

75

7.8

Reguli tehnice pentru racordare reţelelor interne de utilizare

75

8

Racordarea la reţeaua de MT

76

8.1

Scheme de racordare

76

8.1.1

Racordare în intrare – ieşire pe liniile existente (schema A)

77

8.1.2

Racordare în antenă din staţie ÎT/MT (schema B1)

77

8.1.3

Racordare în antenă din postul de MT/JT (schema B2)

77

8.1.4

Racordare în antenă prin EDM (eventual adăugat în post existent) în lungul

unei linii existente (schema C)

77

8.1.5

Racordare în derivaţie rigidă în T pe o linie existentă (schema D)

77

8.2

Schema instalatiei de racordare

77

8.2.1

Dispozitive de legare la pământ aferente racordării

79

8.3

Soluţii de racordare

 

80

8.4

Schema instalaţiei de utilizare pentru racordare

81

8.4.1

Schemă cu o singură celulă (caz general aplicabil tuturor Utilizatorilor)

81

8.4.2

Schema cu doua celule de MT pe bara principală

83

8.5

Reguli tehnice de racordare comune tuturor categoriilor de Utilizatori

85

8.5.1

Punct de delimitare, puncte de delimitare de gestiune şi de exploatare

85

8.5.2

Instalaţia de racordare

86

8.5.3

Instalaţia de utilizare

 

86

8.5.3.1

Echipamente prevăzute

86

8.5.3.2

Criterii

de

dimensionare

87

8.5.4

Puncte de racordare multiple şi alimentări de rezervă

88

8.5.5

Instalaţia de legare la pământ

88

8.5.5.1

Dimensionare

 

88

8.5.5.2

Verificări

90

8.5.5.3

Legături la alte instalaţii de legare la pământ

91

8.5.6

Responsabilităţi privind securitatea

91

8.5.7

Indisponibilitate datorată lucrărilor de mentenanţă

91

8.5.9

Caracteristicile

spaţiilor

91

8.5.10

Caracteristicile

echipamentelor electrice

93

8.5.11

Dispozitiv General

94

8.5.12

Sistem de protecţie asociat la Dispozitivul General

94

8.5.12.1

Criterii

generale

94

8.5.12.2

Protecţii adoptate pentru toţi Utilizatorii

95

8.5.12.3

Reglaje ale PG

 

97

8.5.12.4

Circuite de comandă

99

8.5.12.5

Intervenţii pe dispozitivele de protecţie

100

8.5.12.6

Dispozitive de reanclanşare automată

100

8.5.12.7

Coordonare selectivă între protecţiile de MT ale utilizatorului (protecţii bazate pe schimb de informaţii)

100

8.5.13

Limite de putere pe secţiunile de bare de JT

102

8.5.14

Limitele energizării ale transformatoarelor instalate simultan

103

8.6.1

DG simplificat pentru instalaţia Consumatorului cu un transformator MT/JT

de putere nominală egală sau mai mică de 400 kVA (soluţie în studiu)

104

8.6.2

Instalaţie consumator cu linie în antenă

105

8.6.3

Limite de schimb de putere reactivă

105

8.7

Reguli tehnice de racordare pentru Producători

105

8.7.1

Limite de putere totală produsă care se pot racorda la reţelele de MT

105

8.7.2

Schema generală de racordare a unui Producător

105

8.7.3

Condiţii de funcţionare a instalaţiei de producere

110

8.7.4

Dispozitive prevăzute

110

8.7.4.1

Dispozitivul de Interfaţă (DDI)

111

8.7.4.2

Dispozitivul generatorului (DDG)

112

8.7.5

Sisteme de protecţie

112

8.7.5.1

Protecţii asociate DDI

112

8.7.5.2

Protecţie de rezervă în caz de refuz de deschidere a DDI

113

8.7.5.3

Eliminarea temporară a SPI

114

8.7.5.4

Protecţiile grupurilor de producere

114

8.7.5.5

Caracteristicile TT pentru SPI

114

8.7.5.6

Dispozitive de control pentru punerea în paralel (generator-reţea)

115

8.7.6

Instalaţia producătorului conectat în antenă

115

8.7.7

Limite de schimb de putere reactivă

115

8.8

Reguli tehnice pentru racordarea reţelelor interne ale Producătorilor

116

Partea 5 – Prevederi pentru Producători şi Consumatori, IT şi MT, pentru compatibilitatea electromagnetică (EMC), măsurarea continuităţii şi calităţii tensiunii

117

9

Prevederi pentru compatibilitatea electromagnetică

117

9.1

Evaluarea perturbaţiilor

117

10

Măsurarea continuităţii şi calităţii tensiunii

117

Partea 6 – Reguli de racordare între reţele de distribuţie

118

11

Reguli tehnice de racordare pentru reţelele de distribuţie

118

11.1

Punct de interconectare

118

11.2

Măsurarea energiei schimbate

118

11.3

Semnale şi măsurări schimbate între operatorii de retea

118

11.4

Exploatare şi întreţinere

118

11.5

Calitate tehnică a serviciului

118

Partea 7 – Sisteme de măsurare a energiei 119

12

Sisteme de măsurare a energiei

119

12.1

Caracteristicile sistemelor de măsurare

119

12.2

Instalarea sistemului de măsurare

120

12.3

Cerinţe funcţionale ale contorului

121

12.4

Activarea şi întreţinerea sistemului de măsurare

122

12.5

Sistemul de măsurare al energiei în punctele de consum

123

12.6

Sistemul de măsurare a energiei în punctele de producere

123

Parte 8 – Contract de Distributie/Furnizare, obligaţii de informare şi documentaţii125

13

Contract de Distributie/Furnizare, obligaţii de informare şi documentaţie .125

13.1

Contract

de

Distributie/Furnizare

125

13.1.1

Caracteristici indicative ale REŢELEI în punctul de racordare

125

13.1.2

Caracteristici ale instalaţiilor şi ale proceselor

126

13.1.3

Exploatarea, conducerea şi controlul instalaţiilor

126

13.1.4

Convenţia de Exploatare

127

13.2

Documentaţie tehnică necesară pentru racordare

127

13.2.1

Schemă monofilară

128

13.2.2

Schemele funcţionale ale Sistemului de Comandă, Control şi Protecţie

128

13.2.3

Descrieri tehnice, manuale şi date de recepţie

129

ANEXA L1

 

130

(Model de scrisoare care trebuie trimisă clienţilor înainte de punerea în funcţiune a

Postului

de transformare)

 

130

ANEXA

L2

132

Declaratie de confirmare a racordarii

132

ANEXA A

133

Coordonarea protecţiilor şi a automatizarilor de reţea cu protecţiile instalaţiilor utilizatorului

133

A.1 Reţele de ÎT

133

A.1.1

Protecţii şi automatizari de reţea

134

 

A.1.2

Coordonarea protecţiilor reţelei cu cele ale utilizatorului

134

A.2 Reţele de MT

134

 

A.2.1

A.2.2

A.2.3

Protecţii şi automatizări de reţea

134

Coordonarea protecţiilor reţelei cu cele ale Utilizatorului

135

Coordonare selectivă între protecţiile utilizatorului la aceeaşi tensiune cu

tensiunea de racordare

135

ANEXA B

137

Cerinţe minime ale DG şi SPG pentru instalaţii de MT existente

137

Declaraţie de conformitate

137

B.1

Încercări la complexul DG+PG

137

ANEXA C

140

Caracteristici privind Sistemul de Protecţie General pentru reţelele de ÎT

140

C.1 Generalităţi

140

 

C.1.1

C.1.2

C.1.3

C.1.4

Transformatoare de curent pentru protecţie (TC)

Indicaţii de funcţionare pentru PG

140

Transformatoare de tensiune pentru protecţie (TT)

141

141

Încercări şi certificări ale PG

142

C.1.4.1

C.1.4.2

C.1.4.3

C.1.4.4

Încercări

Încercări de compatibilitate cu mediul înconjurător

de

funcţionare

142

142

Încercări de supraîncărcare a circuitelor de măsurare

143

Conformitatea dispozitivelor

144

ANEXA D

145

Caracteristicile Sistemului de Protecţie Generală (SPG) pentru reţele de MT

145

D.1

Definiţia SPG pentru reţele de MT

D.2.1

D.2.1.1

D.2.1.1.1

D.2.1.1.2

D.2.1.2

D.2.1.2.1

D.2.1.2.2

D.2.1.3

145

D.2

Caracteristicile SPG neintegrat

146

TC pentru protecţia maximală de curent

147

Caracteristici şi verificări în cazul utilizării de TC lineare

148

Verificări efectuate pe TC lineare

148

Încercări funcţionale pentru PG care utilizează TC liniare

149

Caracteristici şi verificări în cazul utilizării TC neliniare

149

Verificări în cazul TC neliniare

149

Încercările pentru confirmarea cuplării corecte PG+TC neliniar

149

Soluţii de protejare prin utilizarea de transformatoare de curent

neconvenţionale

152

D.2.2

Transformatoare de curent toroidale pentru protecţia împotriva defectelor la

pământ (TCH)

153

D.2.2.1

Caracteristicile şi încercările pentru transformatoarele de curent homopolar

(TCH) omologate

D.2.2.1.1

omologate

154

Caracteristicile TCH

154

D.2.2.1.2

D.2.2.2

Încercări funcţionale pentru PG care utilizează TCH omologate

155

Caracteristicile şi încercările pentru TCH neomologate

155

D.2.2.2.1

Caracteristicile

TCH

neomologate

155

D.2.2.2.2

D.2.2.3

D.2.3

D.2.3.1

Încercări funcţionale pentru PG care utilizează TCH neomologate

155

Caracteristicile şi încercările pentru TCH neconvenţionale

157

Transformatoare de tensiune pentru tensiunea homopolara

157

Caracteristicile şi încercările pentru TT homopolare omologate

158

D.2.3.1.1

Caracteristicile

TT homopolare omologate

158

D.2.3.1.2

D.2.3.2

Încercări funcţionale pentru TT homopolare omologate

158

Caracteristicile şi încercările pentru TT homopolare neomologate

158

D

2.3.2.1

Caracteristici ale TT homopolare neomologate

158

D

2.3.2.2

D.2.3.3

D.2.4

D.2.4.1

Încercări funcţionale pentru TT homopolare neomologate

159

TT homopolare neconvenţionale

159

Caracteristicile Protecţiei Generale (PG)

159

Prescripţii funcţionale pentru protecţia maximală de curent de fază

159

D.2.4.2

Prescripţii funcţionale pentru protecţia împotriva curentului maximal

homopolar

160

D.2.4.3

Prescripţii funcţionale pentru protecţia homopolară direcţională

161

D.2.4.4

Încercări cu

arc intermitent

162

D.2.4.4.1

Încercări pe SPG cu protecţie maximală homopolară de curent

162

D.2.4.4.2

Încercări pe SPG cu protecţie homopolară direcţională

163

D.2.4.5

Comenzi de deschidere întreruptor

164

D.2.4.6

Semnalizări

locale

164

D.2.4.7

Încercări

pe PG

164

D.2.4.7.1

Încercări

funcţionale

165

D.2.4.7.2

Încercări de compatibilitate electromagnetică

166

D.2.4.7.3

Încercări de compatibilitate cu mediul

166

D.2.4.7.4

Încercări de supraîncărcare ale circuitelor de măsură

167

D.2.5

Conformitatea dispozitivelor

167

D.3

Caracteristicile Sistemului de Protecţie Generală integrat

168

D.3.1

Prescripţii

funcţionale

pentru

SPG integrat

168

D.3.1.1

Prescripţii funcţionale pentru protecţia maximală de curent de fază

168

D.3.1.2

Prescripţii de funcţionare pentru protecţia maximală homopolară de curent169

D.3.1.3

Prescripţii de funcţionare pentru protecţia homopolară direcţională

171

D.3.1.4

Comenzi de deschidere întreruptor

172

D.3.1.5

Semnalizări locale

172

D.3.2.

Încercări şi certificări ale SPG integrat

172

D.3.3 Încercări

de

funcţionare

172

D.3.3.1

Exemplu de posibilă modalitate de verificare a treptei homopolare

direcţionale în SPG integrate care folosesc 3 traductoare de curent

173

D.3.3.2

Încercări pentru defecte polifazate

176

D.3.3.3

Încercări

de defect monofazat

177

D.3.3.3.1

Încercări la SPG cu protecţie maximală homopolară de curent

177

D.3.3.3.2

Încercări la SPG cu protecţie homopolară direcţională

179

D.3.3.4

Încercare cu arc intermitent

179

D.3.3.4.1

Încercări la SPG integrat cu protecţie de curent homopolar maxim

180

D.3.3.4.2

Încercări pe SPG cu protecţie homopolară direcţională

180

D.3.4

Încercări

de

compatibilitate şi adiţionale

181

D.3.5

Conformitatea dispozitivelor

183

D.4

Sistemul de control şi înregistrări asociat la PG

186

D.4.1

Caracteristici

186

D.4.2

Funcţii ale data logger

187

D.4.2.1

Prezenţa legăturii între PG şi logger (doar dacă logger nu e incorporat în

PG)

187

D.4.2.2

Prezenţa alimentării logger (doar dacă logger nu e incorporat în PG)

187

D.4.2.3

Prezenţa

alimentării

PG

187

D.4.2.4

Prezenţa şi continuitatea circuitului de declanşare

187

D.4.2.5

Trepte de reglaj setate pe PG după instalare

187

D.4.2.6

Evenimente care au cauzat activarea PG

188

D.4.2.7

Evenimente care au cauzat emiterea comenzii de deblocare a DG

188

D.4.2.8

Funcţionalitatea releului

188

D.4.2.9

Prezenţa circuitelor

de

de

curent

tensiune

188

D.4.2.10

Prezenţa circuitelor

188

D.4.3

Încercări de funcţionalitate

189

D.4.4 Conformitatea dispozitivelor

189

ANEXA E

191

Caracteristici ale Sistemului de Protecţie de Interfaţă (SPI)

191

E.1

Caracteristici ale sistemului de protecţie de interfaţă (SPI)

191

E.2

Traductori de măsură (TT)

191

E.3

Caracteristici ale protecţiilor

191

E.3.1

Componenţa sistemului

191

E.3.2

Protecţia minimală de tensiune de linie

192

E.3.3

Protecţia maximală de tensiune de linie (59)

192

E.3.4

Protecţia minimală de frecvenţă (81 <)

192

E.3.5

Protecţia maximală de frecvenţă (81 >)

193

E.3.6

Protecţia maximală de tensiune homopolară (59 Vo)

193

E.3.7

Erori limite pentru mărimile de intervenţie

194

E. 3.8

Consum şi suprasarcină a circuitelor de tensiune de măsură

194

E.3.9 Circuit de declanşare

194

E.3.10

Semnalizări

194

E.3.11

Teste

194

E.3.11.1 Teste funcţionale

194

E.3.11.1.1 Precizări suplimentare pentru teste

195

E.3.11.2

Teste de compatibilitate electromagnetică

195

E.3.11.3

Teste de compatibilitate cu mediul

196

E.3.11.4

Teste de suprasarcină a circuitelor de măsură şi de alimentare

196

E.3.12 Certificare

196

ANEXA

F

198

Puterea de scurtcircuit în punctul de racordare

198

ANEXA

G

200

Informaţii de furnizat cu privire la funcţionalitatea şi la reglajele SPG

200

ANEXA H

201

CONSTRUCŢIE PT

201

ANEXA J

204

CONVENTIE DE EXPLOATARE

204

ANEXA K

205

CONVENTIE DE EXPLOATARE

205

ANEXA L

212

(Model scrisoare de trimis la clienti pentru a le comunica valoarea curentului homopolar si timpul de eliminare al acestuia)

212

ANEXA M

 

213

REGULAMENT PRIVIND RACORDAREA UTILIZATORILOR LA REŢELE ELECTRICE DE ÎNALTĂ TENSIUNE ŞI MEDIE TENSIUNE ALE SOCIETĂŢILOR DE DISTRIBUTIE DE ENERGIE ELECTRICĂ ENEL

Partea 1 – Obiect, scop şi definiţii

1 Obiectul şi scopul Normei

Norma de faţă are scopul de a defini criteriile tehnice pentru racordarea Utilizatorilor la reţele electrice de distribuţie de curent alternativ cu tensiune nominală mai mare de 1 kV până la 110 kV. Soluţiile tehnice indicate în documentul de faţă reprezintă regulile în materie care se utilizează la momentul actual. Soluţii alternative faţă de cele indicate aici, în măsură să obţină aceleaşi prestaţii solicitate în ceea ce priveşte fiabilitatea şi siguranţa, pot fi aplicate, cu condiţia să fie în prealabil supuse atenţiei şi acceptate de către ANRE.

Instalaţiile care fac obiectul Normei de faţă trebuie să fie construite după toate standardele şi reglementarile în vigoare şi în acest scop este suficientă concordanţa cu normele şi standardele Europene şi Internaţionale.

2 Domeniul de aplicare

Norma de faţă se aplică tuturor instalaţiilor electrice aferente utilizatorilor serviciului de distribuţie şi de racordare la reţelele de distribuţie în continuare denumiţi Utilizatori ai reţelei (Utilizatori). Utilizatorii reţelei sunt proprietari de:

- instalaţii de utilizare care includ consumatori racordati la reţele de distribuţie a energiei electrice de MT si JT;

- instalaţii de utilizare care cuprind consumatori racordati la reţele de distribuţie a energiei electrice ENEL de IT (acestor instalaţii li se aplică de asemenea regulile tehnice stabilite de către Gestionarul reţelei de transport Naţional (în continuare, Transelectrica) pentru aspectele care privesc dispecerizarea);

- instalaţii de producere care cuprind unităţi de producere nedispecerizabile racordate la reţele de distribuţie a energiei electrice ENEL.

- instalaţii de producere care includ unităţi de producere dispecerizabile racordate la reţele de distribuţie a energiei electrice (acestor instalaţii li se aplică de asemenea regulile tehnice stabilite de către Transelectrica pentru aspectele referitoare la dispecerizare, măsurare, programarea mentenanţei, precum şi aspecte referitoare la dispozitive de control şi protecţie) 1 ;

- reţele interne de utilizare după cum sunt definite de dispoziţiile ANRE în vigoare;

- reţele de distribuţiei interconectate (cu alţi propietari).

Norma de faţă se aplică noilor racordări (aplicare integrală); aplicarea acesteia la instalaţiile Utilizatorilor existenti este reglementata de către ANRE.

1 În faza cererii de racordare, Utilizatorul are drept interfaţă pe Transelectrica. Ulterior, după realizarea racordării, în faza de exploatare, subiectul proprietar al instalaţiilor de producere care cuprind unităţi de producere dispecerizabile va avea raporturi şi cu Distribuitorul. În acest scop, Regulamentul de Exploatare (prevăzut în cadrul Contractului de Distributie) trebuie să fie redactat împreună de Utilizator, de Distribuitor şi de Transelectrica.

3

Definiţii termeni

În mod convenţional, în continuarea textului Normei de faţă, expresia „în amonte” identifică circuitele inainte de punctul de racordare; respectiv, expresia „în aval” identifică circuitele Utilizatorului aflate dupa punctul de racordare.

În accepţia prezentei Norme se aplică următoarele definiţii.

3.1. Gol de tensiune

Reducerea bruscă a tensiunii de alimentare la o valoare între 90% şi 1% din tensiunea nominală (declarată) urmată de o revenire a tensiunii, după un scurt interval de timp. În mod convenţional durata unui gol de tensiune este între 10 ms şi 1 minut. Amplitudinea golului este definită ca diferenţa între valoarea minimă efectivă, pe durata golului şi tensiunea declarată. Variaţiile de tensiune care nu conduc la o reducere a tensiunii sub 90% din tensiunea declarata nu se consideră goluri de tensiune. Golul de tensiune poate afecta una sau mai multe faze şi se numeşte unipolar, bipolar sau tripolar dacă afectează respectiv una, două sau trei faze.

3.2. Staţia de Transformare (ST)

Staţie electrică alimentată la ÎT, prevăzută cu cel puţin un transformator ÎT/MT dedicat reţelei de distribuţie.

3.3. Sarcini esenţiale (referitoare la instalaţiile de producere)

Sarcini electrice asociate direct procesului de producere a energiei electrice al producătorului şi indispensabile continuităţii aceluiaşi proces de producere a energiei electrice.

3.4 Sarcini privilegiate (referitoare la instalaţii de producere)

O parte din sarcinile electrice prezente în instalaţie (în sensul prezentei Norme, în instalaţia de

producere) cărora Utilizatorul intenţionează să le garanteze o continuitate în mod deosebit. În caz de funcţionare separată de reţeaua electrică de distribuţie, sarcinile privilegiate sunt în mod obişnuit alimentate de către instalaţia de producţie după deschiderea întreruptorului de interfaţă. Sarcinile privilegiate includ sarcinile esenţiale.

3.5 Sarcini proprii

Toate sarcinile electrice prezente în instalaţia de producere a energiei electrice sau care sunt direct conectate la aceasta fără interpunerea reţelei de distribuţie.

3.6. Cablul de legătură

Porţiunea de cablu, complet echipat cu terminale, care leagă în punctul de delimitare clemele din intrare ale Dispozitivului General al utilizatorului MT. A se vedea în acest sens şi Figura 19.

3.7. Compatibilitate electromagnetică (CEM)

Aptitudinea unui dispozitiv (echipament sau sistem) de a funcţiona în mediul său electromagnetic, fără să producă el însuşi perturbaţii electromagnetice intolerabile pentru orice ce se găseşte în acest mediu.

3.8 Racordare

Legătura la o reţea a unei instalaţii electrice pentru care există, cel puţin într-un punct, continuitatea în alimentare, fără interpunerea instalaţiilor electrice ale terţilor, cu aceeaşi reţea.

3.9 Dispozitiv de control al paralelismului

Automatizare care permite efectuarea legăturii în paralel între reţele sau între reţea şi generator.

3.10 Dispozitivul generatorului

Echipament de manevră a cărui deschidere (comandată de un sistem de protecţie adecvat) determină separarea grupului de generare de reteaua de distributie.

3.11

Dispozitiv de Interfaţă

Unul (sau mai multe) echipamente de manevră a cărei/căror deschidere (comandată de un sistem de protecţie adecvat) asigură separarea instalaţiei de producere de reţea, permiţând instalaţiei de producere funcţionarea în insulă pentru sarcinile privilegiate.

3.12 Dispozitiv de manevra

Echipament de manevră a cărei deschidere (comandată de un sistem de protecţie adecvat) asigură separarea unei celule întregi a Utilizatorului de la reţea.

3.13 Dispozitiv General al Utilizatorului (DG)

Echipament de manevră şi separare al cărui deschidere (comandată de un Sistemul de Protecţie Generala) asigură separarea întregii instalaţii a Utilizatorului de la reţea.

3.14 Distribuitor

Orice persoana care deţine, sub orice titlu, o retea electrică de distribuţie şi este titulară a unei licenţe de distribuţie prin care răspunde de operarea, asigurarea întreţinerii şi, dacă este necesar, dezvoltarea reţelei de distribuţie într-o anumită zonă şi, acolo unde este aplicabil, interconectarea acestuia cu alte sisteme, precum şi de asigurarea capacităţii pe termen lung a sistemului de a raspunde cererilor rezonabile privind distribuţia energiei electrice. (Legea energiei electrice nr. 13/2007 cu modificările şi completările ulterioare)

3.15 Exploatare

Ansamblul de operaţii (manevre) executate pentru asigurarea adaptării continue la cerere a producerii, transportului, distribuirii şi furnizării de energie electrică în condiţii corespunzătoare tehnico-economice şi de siguranţă. (Ordinul 35/2002 Regulament de conducere şi organizare a activităţii de mentenanţă)

Toate activităţile care cuprind lucrările necesare pentru a permite funcţionarea instalaţiei electrice. Aceste activităţi cuprind domenii precum comutaţia, comanda, controlul şi întreţinerea precum şi activitatea electrică şi neelectrică. (SR EN 50110/1)

3.16 Sarcină de energie electrică

Cererea de energie electrică pe care sistemul electric naţional trebuie să o satisfacă; prezintă o evoluţie în timp variabilă, în cursul zilei, al lunii şi al anului.

3.17 Flicker

Impresia de jenă vizuală produsă de o sursă luminoasă a cărei luminozitate sau distribuţie spectrală variază în timp datorită variaţiei tensiunii de alimentare. Caracterizat şi normat prin severitatea fliker-ului pe termen scurt (Pst), măsurată pe o perioadă de 10 minute cu aparate specializate, respectiv pe termen lung (Plt) calculată pe o perioadă de două ore (12 intervale de 10 minute). (Ord 28/2007 - Standard de performanţă pentru serviciul de distribuţie a energiei electrice)

3.18 Funcţionarea reţelei în condiţii excepţionale

Condiţii de funcţionare a reţelei, apărute în funcţionarea SEN care necesită reducerea consumului de energie electrică pe zone de reţea sau la nivelul SEN.

3.19 Funcţionarea reţelei în condiţii normale de funcţionare

Condiţii de funcţionare a reţelei, care permit realizarea acoperirii sarcinii, a generării, a manevrelor în reţea şi eliminarea defectelor de către sistemul automat de protecţie în absenţa unor condiţii excepţionale, determinate de influenţe exterioare sau de evenimente majore. (SR EN 50160)

3.20 Funcţionare insularizată

Funcţionare stabilă a unei părţi de reţea după insularizare. Insularizare - măsură de urgenţa care constă în fracţionarea reţelei în subreţele, fiecare dintre acestea păstrând echilibrul între producere şi sarcină pentru a funcţiona separat. (SR CEI 60050 – 603)