Sunteți pe pagina 1din 5

PARALELOGRAMUL

Prof. Corcalciuc V. Scoala nr. 146 I.G. Duca Bucuresti

CLASA A 6-A
DEFINITIE Patrulaterul convex care are laturile opuse paralele doua cate doua se numeste paralelogram. TEOREMA 1. Un patrulater convex este paralelogram daca si numai daca laturile opuse sunt congruente doua cate doua. 1. Implicatia directa:intr-un A D paralelogram laturile opuse 2 sunt congruente doua cate 1 doua.
1 2 B C

Ipoteza:
[ AB ]II [ DC ] [ AD ]II [ BC ] [ AB ] [ DC ] [ AD ] [ BC ]

ABCD paralelogram

Concluzie:

Demonstratie. Ducem diagonala [ AC ] . S-au format triunghiurile ABC si ADC

[ A ] l Ca t u n r aa c o m u [ A ] B [ D ] C A B AC D A1 C C1a l ti ene rtr cnn aee z u l U L U A C a l ti ene rtr nn ee [ A ] D [ B ] C 2 2

2.Implicatia reciproca:daca intr-un patrulater convex laturile opuse sunt congruente doua cate doua atunci patrulaterul este paralelogram. Ipoteza:ABCD patrulater convex
[ AB ] [ DC ] [ AD ] [ BC ] [ AB ]II [ DC ] Concluzie: [ AD ]II [ BC ] adica ABCD este paralelogram.

Demonstratie:

[ A ] [ DB ] C A1 C1a li etn e r t[ Arn] I [ CnBI e] e D A BA [ AC ] [ BDD] C c a z u l L L L [ A ] l aC tn u a r a A2 c C2ao mli etn e rut[ Arn] I [ BnDIe] eC

TEOREMA 2. Un patrulater convex este paralelogram daca si numai daca are doua laturi opuse congruente si paralele. TEOREMA 3. Un patrulater convex este paralelogram daca si numai daca unghiurile opuse sunt congruente doua cate doua. TEOREMA 4. Un patrulater convex este paralelogram daca si numai daca oricare doua unghiuri consecutive sunt suplementare. TEOREMA 5. A Intr-un paralelogram diagonalele se intersecteaza in parti D congruente doua cate doua. Implicatia directa : O

[ AC ] [ BD ] = {O} [ AO ] [OC ] Concluzie: [ BO ] [OD ]

Ipoteza: ABCD paralelogram

Demonstratie:

[ A ] [ DB ] C [ A ] [O ] C A O D BO AOC O C i enD rt na el t e r n e A BO O D i en C rt [ Bna ] [elO t] e D r n e


Implicatie reciproca: Daca intr-un patrulater convex diagonalele se intersecteaza in parti congruente, atunci patrulaterul este paralelogram. Ipoteza: ABCD patrulater convex: [ BO ] [OD ] Concluzie: ABCD paralelogram. Demonstratie: In patrulaterul ABCD avem
AOB DOC

[ AO ] [OC ]

[ A ] [ OO] C [ A ] [ DB ] C [ B ] [ OO] D A OD BO v f aC B r o AD p O[ ACu] I [ D IBs] O e C l a

laturile opuse paralele si congruente, deci ABCD este paralelogram. Deci proprietatile unui paralelogram sunt: i ) laturile opuse sunt congruente doua cate doua; ii) unghiurile opuse sunt congruentedoua cate doua; iii)oricare doua unghiuri consecutive sunt suplementare; iv)diagonalele se intersecteaza in parti congruente; Daca trebuie sa demonstram ca un patrulater convex este paralelogram, aratam ca: A ) Laturile opuse sunt paralele doua cate doua. B )Laturile opuse sunt congruente doua cate doua. C ) Are doua laturi opuse paralele si congruente. D ) Unghiurile opuse sunt congruente doua cate doua. E) Oricare doua unghiuri consecutive sunt suplementare. F) Diagonalele paralelogramului se intersecteaza in parti congruente doua cate doua. PROBLEMA Paralelogramele ABCD si ABEF au o latura comuna, iar dreptele DC si EF sunt diferite.Este DCEF paralelogram?
F

E A

[ A ] IB [ID ] C ABCD paralelogram [ A ] B [ D ] C [ A ] IB [IE ] F ABEF paralelogram [ A ] B [ E ] F


D C

Rezulta ca DCEF are doua laturi opuse paralele si congruente, deci DCEF este paralelogram.

[ A ] I [ DIB] C [ D ] I [ EIC] F [ A ] I [ EIB] F [ A ] [ DB ] C [ D ] [ E C] F [ A ] [ EB ] F