Sunteți pe pagina 1din 13

Proiect Constructii din Lemn

by

SALANTA Ionut Anul III Seria C Grupa 10 BRICIU Monica

CUPRINS 1. DATE TEMA GRINDA DIN LEMN CU CONSUM MEDIU DE METAL 2. EVALUARE INCARCARI 2.1 INCARCARI PERMANENTE 2.2 INCARCARI DIN ZAPADA 3. GRINDA CU CONSUM MEDIU DE METAL 2 2 2 2 3

3.1 BARE CU SECTIUNE SIMPLA DIN LEMN SUPUSA LA INTINDERE CENTRICA (TALPA INFERIOARA) 3 3.2 BARE CU SECTIUNE SIMPLA DIN LEMN SUPUSE LA COMPRESIUNE CENTRICA CU FLAMBAJ (TALPA SUPERIOARA; DIAGONALE) 4 3.2.1 TALPA SUPERIOARA 4 3.2.2 DIAGONALE 5 4. DIMENSIONAREA MONTANTILOR 5. IMBINARI PRIN CHERTARE 7 8

6. VERIFICAREA PRGURILOR DE CHERTARE LA STRIVIRE SUB ACTIUNEA UNUI UNGHI ALFA 8 7. VERIFICAREA PRAGURILOR DE CHERTARE LA FORFECARE 8. VERIFICAREA BULOANELOR DE AVARIE 9. VERIFICAREA NODULUI INTERMEDIAR 6 10 11 11

Dimensionare

Verificare

Desen

1. DATE TEMA GRINDA DIN LEMN CU CONSUM MEDIU DE METAL

D= 9 h = 1,8 t=2 gp = 40 S0,k = 250 Ce = 0,8

[m] [m] [m] [daN/m2] [daN/m2]

2. EVALUARE INCARCARI

2.1

Incarcari permanente = 21,80 deg qpermn = x t = 86,16 [daN/m] [daN/m]

qpermc = 1,35 x qpermn = 116,32 2.2 Incarcari din zapada - ipoteza I: I1() = 0,8

0 30 [daN/m2] [daN/m] [daN/m]

Sk = I1 x Ce x Ct x S0,k = 160 qzI,n = Sk x t = 320 qzI,c = 1,5 x qzI,n = 480

- ipoteza II: II1() = 0,5 x I1 = 0,4 II2() = 0,8 + 0,8 x = 1,38

qzII,1,n = II1 x Ce x Ct x S0,k x t = 160 qzII,1,c = 1,5 x qzII,1,n = 240 qzII,2,n = II2 x Ce x Ct x S0,k x t = 552 qzII,2,c = 1,5 x qzII,2,n = 828

[daN/m] [daN/m]

[daN/m] [daN/m]

3. GRINDA CU CONSUM MEDIU DE METAL

3.1 Bare cu sectiune simpla din lemn supusa la intindere centrica (T.I) Tr Tef Tef = 7199,54 [daN] Tr capacitatea de rezistenta a unui element cu sectiune simpla din lemn supus la compresiune centrica. Tr = Rtc x Anet x mT = 10464,27 Anet mT = 0,9 Rtc = mut = 1 mdt = t = 1,4 = 968914,29 [daN/m2] clasa I de exploatare = 0,942 [daN]

Rtn = 14,4 x 105 = 1440000 [daN/m2] = 0,00826

clasa I de calitate

Anet = 0,1 x 0,12 = 0,012 m2

3.2 Bare cu sectiune simpla din lemn supuse la compresiune centrica cu flambaj (T.S.; D) 3.2.1 Talpa Superioara (T.S) Cr Cef. Cef. = 7753,7 supus [daN]

Cr capacitatea de rezistenta a unui element cu sectiune simpla din lemn la compresiune centrica cu flambaj. Cr = Rc||c x Acalc x mT x fc = 12112,68 [daN] Acalc

- se propune grinda cu sectiune 0,1 x 0,15m Imin = imin = = =0 m4

Ac= 0,015 m2

= 0,043 m

= 37,44 [m] fc = 1-0,8( ) = 0,888

75 Rc||c = = 15 x 105 muc = 1 mdc =

= 1010400 [daN/m2] [daN/m2] - clasa I

= 0,842

c|| = 1,25 = 0,0096 3.2.2 Diagonale (D) 10x 12 cm Diagonala 3 - 4 Cr34 Cef.34 lf34 = 1,61 [m] mdc34 = Rc||c34 = = 15 x 105 Cef.34 = 1204,6 = 0,834 = 1000800 [daN/m2] [daN/m2] - clasa I [daN]

Cr = Rc||c x Acalc x mT x fc = 9598,07 [daN] Diagonala 5-6 Cr56 Cef.56 lf56 = 1,92 [m] 56= 75 mdc56 = Rc||c56 = = 15 x 105 Cef.56 = 1431,8 = 44,65 [m] fc = 1-0,8 ( ) = 0,841 = 0,834 = 1000800 [daN/m2] [daN/m2] - clasa I [daN]

Cr = Rc||c x Acalc x mT x fc = 9090,07 [daN]

Diagonala 6 -9 Cr69 Cef.69 lf69 = 1,92 [m] 69= 75 mdc69 = Rc||c69 = = 15 x 105 Cef.69 = 2267,3 = 44,65 [m] fc = 1-0,8 ( ) = 0,841 = 0,843 = 1011600 [daN/m2] [daN/m2] - clasa I [daN]

Cr = Rc||c x Acalc x mT x fc = 9188,16 [daN] Diagonala 8 11 Cr811 Cef.811 lf811 = 1,61 [m] 811= 75 mdc811 = Rc||c811 = = 15 x 105 Cef.811 = 1907,5 = 37,44 [m] fc = 1-0,8 ( ) = 0,888 = 0,844 = 1012800 [daN/m2] [daN/m2] - clasa I [daN]

Cr = Rc||c x Acalc x mT x fc = 9713,16 [daN]

4. DIMENSIONAREA MONTANTILOR

Montantii supusi la tensiuni de intindere se realizeaza din OB-37. Montantii 2-3 si 10-11 au solicitarea de tensiune egala cu 0 si se va alege diametrul d= 12 [mm] R = 1600 x 10-2 = 16 [daN/mm2] rezistenta la intindere a otelului OB37. Ks = 1,25 coeficient care ia in consideratie slabirile din zona de filetare. Montantul 4 5 Nt45 = 447,24 [daN] Anec45 = dnec45 = x ks = 34,9406 mm2 = 6,6699 [mm]

Se va alege d45 = 12 [mm] Montantul 6 7 Nt67= 1950,96 [daN] Anec67 = dnec67 = x ks = 152,4188 [mm2] = 13,9307 [mm]

Se va alege d67 = 14 [mm] Montantul 8 9 Nt89 = 1064,56 [daN] Anec89 = dnec89 = x ks = 83,1688 mm2 = 10,2905 [mm]

Se va alege d89 = 12 [mm]

5. IMBINARI PRIN CHERTARE

Deoarece nu s-a verificat imbinarea prin chertare s-au marit dimensiunile talpii inferioare 15x19 [cm]. Conditii pentru realizarea pragurilor de chertare. hc1 0,02 hc2 (hc2 - hc1) 0,02 lp1 10 x hc1 lp2 10 x hc2 lp1 2 x bti hc1 = 0,03 [m] hc2 = 0,06 [m] lp1 = 0,20 [m] lp2 = 0,50 [m]

6. VERIFICAREA PRGURILOR DE CHERTARE LA STRIVIRE SUB

ACTIUNEA UNUI UNGHI ALFA. Nr,total NC, ef Rncpp = 3,3 x 105 [daN/m2] Rncp = 12 x 105 cpp = 1,1 cp = 1,25 sin = 0,189986675 cos = 0,98178667 Astr1 = Astr2 = x hti = 0,005 [m2] x hti = 0,009 [m2] [daN/m2]

Nod de reazem 1

mdc = RcC|| = RcCpp = RCc = = 808320

= 0,842 [daN/m2]

= 252600 [daN/m2] = 796306,42 [daN] [daN] [daN] [daN]

NR1 = RCc x Astr1 x mT = 3583,38 NR2= RCc x Astr2 x mT = 6450,08 Nr,total = 10033,46 NC, ef = 6021 Nr,total NC, ef Nod de reazem 2 mdc = RcC|| = RcCpp = RCc = = 808320

= 0,842 [daN/m2]

= 252600 [daN/m2] = 796306,42 [daN] [daN] [daN] [daN]

NR1 = RCc x Astr1 x mT = 3583,38 NR2= RCc x Astr2 x mT = 6450,08 Nr,total = 10033,46 NC, ef = 7753,7 Nr,total NC, ef

7. VERIFICAREA PRGURILOR DE CHERTARE LA FORFECARE

Fr1 Fef1 Fr2 Fef2 RnF|| = 3 x 105 muf = muc F|| = 1,25 - forfecare unilaterala [m2] [m2] [daN/m2]

Af1 = lp1 x bti = 0,03 Af2 = lp2 x bti = 0,075 Nod de reazem 1 mdf = RcF|| =

= 0,561 = 134640 [daN/m2]

FR1 = 0,7 x RcF|| x Af1 x mT = 2544,70 [daN] FR2 = RcF|| x Af2 x mT = 9088,2 NC1 = NCnod1 x NC2 = NCnod1 = 6021 Fef1 = NC1 x cos = 2111,19 Fef1 = NC2 x cos = 5911,34 = 2150,36 [daN] [daN] [daN] [daN] [daN]

10

8. VERIFICAREA BULOANELOR DE AVARIE Nef.bulon Ncap.bulon mo = 0,6 coeficient care tine seama de solicitarea dinamica la care sunt supuse buloanele ROL = 210 x 105 kSL = 1,25 Buloane de avarie din reazemul 1 d = 0,018 Abrut.bulon = Anet.bulon = = 0,00025 = 0,0002 [m] [m2] [m2] [daN/m2]

Ncap.bulon= 2 x ROL x Anet.bulon x mo = 5040 [daN] Nef.bulon = Ncnod1 x 0,54745627 = 3296,23 [daN]

9. VERIFICAREA NODULUI INTERMEDIAR 6 Verificarea pragurilor de chertare sub actiunea unghiului 6 bd = 0,10 [m] hd = 0,12 [m] NR NC, ef hcd = 0,035 hcd 0,02 hcd sin = 0,830991766 cos = 0,556284715

11

Astr1 =

x hd = 0,0076

[m2]

mdc = RcC|| = RcCpp = RCc = = 800640 = 250200

= 0,834 [daN/m2] [daN/m2] [daN] [daN]

= 347565,56

NR = RCc x Astr1 x mT = 2377,35

NC, ef = 1431,8 NR NC, ef

[daN]

Verificarea pragurilor de chertare la forfecare FR6 Fef6 mdf = RcF|| = = 148080 = 0,617 [daN/m2] [daN]

FR = RcF|| x Af x mT = 1999,08 NC = 1431,8 Fef = NC x cos = 796,49

[daN]

12