Sunteți pe pagina 1din 18

I.

PROPRIETATI MATERIALE
tratament termic DA
Beton: C40/50
fck= 40 N/mm2
fctm= 3.5 N/mm2
fc= 26.66667 N/mm2
fct= 2.333333 N/mm2
Ecm= 35000 N/mm2
La transfer C30/37
fck= 30 N/mm2
fctm= 2.9 N/mm2
fc= 20 N/mm2
fct= 1.933333 N/mm2
Ecm= 31000 N/mm2
Otel pretensionat St1459/1700
clasa care indica comportarea la relaxare 2
fpk= 1549 N/mm2
fpd= 1346.957 N/mm2
fp0.1k= 1300 N/mm2
Ep= 195000 N/mm2
0.1k= 7.1
uk= 20
Otel moale
BST500S fyk= 500 N/mm2
fyd= 434.7826 N/mm2
Es= 200000 N/mm2
OB37 fyk= 240 N/mm2
fyd= 208.6957 N/mm2
Es= 210000 N/mm2
II. CARACTERISTICI GEOMETRICE
Deschiderea de calcul D= 22 m
Seciune 1 camp
Inaltime h= 1470 mm
inaltime medie talpa inferioara hi= 300 mm inaltime medie talpa inferioara hi= 300 mm
latime talpa inferioara bi= 350 mm
inaltime medie talpa superioara hs= 200 mm
latime talpa superioara bs= 650 mm
latime inima b= 180 mm latime inima b= 180 mm
Aria sectiunii Ac= 411200 mm2
Distanta de la CG la xb= 661.2905 mm
partea superioara a sectiunii
Momentul de inertie Ic= 101790000000.00 mm4 Momentul de inertie Ic= 101790000000.00 mm4
Modulele de rezistenta Wbs= 153926300.2 mm3
Wbi= 125867199.5 mm3
Coeficienti de echivalenta
np=Ep/Eb= 5.571428571 np=Ep/Eb= 5.571428571
na=Es/Eb= 5.714285714
Aria de otel pretensionat 18 toroane = 1800 mm2
distanta de la latura inferioara a sectiunii 134.5 mm
la C.G. al armaturii pretensionate la C.G. al armaturii pretensionate
Aria de otel moale la partea inferioara 425= 2588 mm2
distanta de la latura inferioara a sectiunii 79.49 mm
la C.G. al armaturii nepretensionate
Aria de otel moale la partea superioara 4 25 = 1960 mm2 Aria de otel moale la partea superioara 4 25 = 1960 mm2
distanta de la latura superioara a sectiunii 113 mm
la C.G. al armaturii nepretensionate
Aria idela de beton Ai= 447210 mm2
Distanta de la CG la xi= 685.9024 mm
partea superioara a sectiunii
Momentul de inertie Ii= 119950000000.00 mm4
Modulele de rezistenta Wis= 174879108.2 mm3
Wii= 152978404.7 mm3 Wii= 152978404.7 mm3
Excentricitatea fortei de precomprimare zcp= 649.5976 mm
Seciune 2 zona de ridicare
Inaltime h= 1140 mm
inaltime medie talpa inferioara hi= 293 mm
latime talpa inferioara bi= 300 mm
inaltime medie talpa superioara hs= 250 mm
latime talpa superioara bs= 600 mm latime talpa superioara bs= 600 mm
latime inima b= 300 mm
Aria sectiunii Ab= 459700.4704 mm2
Distanta de la CG la xb= 506.1994 mm
partea superioara a sectiunii
Momentul de inertie Ib= 55717537342 mm4
Modulele de rezistenta Wbs= 110070334.6 mm3
Wbi= 87910199.74 mm3
Coeficienti de echivalenta Coeficienti de echivalenta
np=Ep/Eb= 5.571428571
na=Ea/Eb= 5.714285714
Aria de otel pretensionat 18 toroane = 1800 mm2
distanta de la latura inferioara a sectiunii 134.5 mm distanta de la latura inferioara a sectiunii 134.5 mm
la C.G. al armaturii pretensionate
Aria de otel moale la partea inferioara 425= 2588 mm2
distanta de la latura inferioara a sectiunii 79.49 mm
la C.G. al armaturii nepretensionate la C.G. al armaturii nepretensionate
Aria de otel moale la partea superioara 4 25 = 1960 mm2
distanta de la latura superioara a sectiunii 113 mm
la C.G. al armaturii nepretensionate
Aria idela de beton Ai= 495720.4704 mm2 Aria idela de beton Ai= 495720.4704 mm2
Distanta de la CG la xi= 522.9955 mm
partea superioara a sectiunii
Momentul de inertie Ii= 67056601058.37 mm4
Modulele de rezistenta Wis= 128216401.6 mm3 Modulele de rezistenta Wis= 128216401.6 mm3
Wii= 108680894.6 mm3
Excentricitatea fortei de precomprimare zcp= 482.5045 mm
III. INCARCARI SI EFORTURI DE CALCUL
INCARCARE Valoare NormataCoef. de lunga durata VLD Coef. de calcul VC
Invelitoare 0.6 1 0.6 1.35 0.81
spatiu tehnic 0.5 1 0.5 1.35 0.675
zapada 1.5 0.4 0.6 1.5 2.25
Total 2.6 1.7 3.735
Greutate proprie grinda [kN/ml] 10.28 1 10.28 1.35 13.878
Travee 12 m
Momente de calcul
Sectiunea 1
Momentul din greutate proprie 839.619 kNm
Momentul din incarcari cvasipermanente 1856.14 kNm
Momentul din incarcari cu valori caracteristice 2509.54 kNm
Momentul din incarcari cu valori de calcul 3551.229 kNm
Forta taietoare de calcul 645.678 kN
Sectiunea 2
Pozitia punctului de ridicare 1.5 m de la capatul grinzii
Momentul din greutate proprie 15.61275 kNm
(manipulare)
Forta taiatoare in reazem 645.678 kN
IV. EFORTURI IN ARMATURA IN FAZA INITIALA
Forta maxima de pretensionare
cf. 5.10.2.1
Pmax=App,max= 2106000 N
Ap = aria de otel pretensionat Ap = aria de otel pretensionat
p,max= min{K1fpk; k2fp0.1k}
p,max= 1170 N/mm2
Forta de pretensionare imediat dupa transfer
Pmo=Pmax-Pi= 1920045.383 N
Pi= pierderile instantanee
Pi=Pel+Psl+Pr+P(x)= 185954.6 N
procent din pretensionare ce se pierde in faza initiala 8.83%
Pierderea datorita deformarii elastice a betonului
137206.8 N
procent din pretensionare ce se pierde prin deformarea elestica a betonului 6.52%
unde
Ap= arie de otel pertensionat
Ai= arie ideala de beton
zcp= excentricitatea fortei de precomprimare
Pierderea datorata frecarii la nivelul deflectorilor si alunecarii in ancoraj
Lungimea standului 100 m
Lunecarea in ancoraj 5 mm
Pierderea de efort din lunecarea in ancoraj 9.75 N/mm2
Psl= 17550 N
cf 5.10.5.3 pierderea prin frecarea in dreptul deflectorilor este specificata in agrementul tehnic european
procent din pretensionare ce se pierde datorita frecarii la nivelul deflectorilor si alunecarii in ancoraj 0.008333
Pierderea datorita relaxarii pe termen scurt
cf 3.3.2 (7)
clasa 1 clasa 1
clasa 2
clasa 3 clasa 3
unde
Valoarea absoluta a pierderilor prin relaxare
este efortul de control mai putin pierderile instantanee care se produc in cursul procesului de intindere
1160.25 N/mm2
t timpul dupa intindere= 25 ore
Nota: cf. 10.3.2.1. Daca se foloseste tratament termic pentru intarirea betonului, in functiile
care dau relaxarea in functie de timp se adauga un timp echivalent teq pentru a tine cont
de efectele tratamentului termic asupra pierderii de tensiune datorita relaxarii.
= 934.0862 ore
temperatura maxima pe timpul tratamantului
= 50 C = 50 C
temperatura pe durata intervalului de timp
intervalul de timp in care se aplica tratamentul termic i
tratament 1 2 3 4 5
C 45 50 45 0 0
ore 5 10 5 0 0
Timpul de calcul (daca exista tratament termic)
t = 959.086 ore
/fpk = 0.749031633 /fpk = 0.749031633
valoarea pierderii prin relaxare (in %) la 1000h dupa intindere la o temperatura medie de 20C
2.5 %
= 17.3321 N/mm2 = 17.3321 N/mm2
Pr = 31197.8 N
procent din pretensionare ce se pierde prin relaxarea pe termen scurt 1.48%
Pierderea datorita frecarii Pierderea datorita frecarii
Pentru tehnologia de precomprimare cu armaturi preintinse nu exista pierderi datorita frecarii
P(x) = 0 N
V. EFORTURI IN BETON IN FAZA INITIALA
Sectiunea 1
Eforturi unitare in beton in fibra superioara
1.962416983 N/mm2 fctm = 2.9 N/mm2
Eforturi unitare in beton in fibra inferioara
6.958062445 N/mm2 fckt0= 30 N/mm2
Eforturi unitare in beton la nivelul armaturii precomprimate
6.50 N/mm2 0.45fckt0= 13.5 N/mm2
cf 3.1.4.(2)
Sectiunea 2 (schema de manipulare)
-3.474049504 N/mm2 1.5fctm= 5.25 N/mm2
Armatura prevazuta la partea de sus impiedica existenta unor fisuri
cu deschidera peste cea admisibila
= + =
is
gp
is
op m
i
m
bs
W
M
W
e P
A
P
0
0

= + =
ii
gp
ii
op m
i
m
bi
W
M
W
e P
A
P
0
0

= + =
s
op gp
s
op mo
i
mo
bp
I
e M
I
e P
A
P
2

= = s p e r m I
= =
is
gp
is
op mo
i
mo
bs
W
M
W
e P
A
P

VI. EFORTURI IN ARMATURA IN FAZA FINALA


Cf. 5.10.6.(2) pierderile de tensiune sunt
410045.96 N
procent din pretensionare ce se pierde prin fenomene reologice 19.47%
unde unde
valoarea absoluta a variatiei efortului in armaturile pretensionate, la momentul t
din curgere lenta, contractie si relaxare.
valoarea estimata a contractiei, asa cum se indica la 3.1.4(6)
= 0.0004 = 0.0004
deformatia datorita contractiei la uscare
Valoarea finala a contractiei de uscare:
0.000324884
= 0.38 % cf tabel 3.2

cd
(t) =
ds
(t, t
s
) k
h

cd,0
=
= 0.38 % cf tabel 3.2
= 0.85 cf. tabel 3.3
= 2Ac/u= 208.731
1.005832301 ( )
( )
( )
,
t t
t t
s
s ds

= = 1.005832301
t= 20805 este vrsta betonului la momentul considerat, n zile
ts= 2 este vrsta betonului (zile) la nceputul contraciei de
uscare (sau umflare)
( )
( )
3
0
04 , 0
,
h t t
t t
s
s ds

= =
deformatia datorata contractiei endrogene
7.5E-05
ca
(t) =
as
(t)
ca
() =
0.000075
ca
() = 2,5 (f
ck
10) 10
-6
= 0.000075
1
valoarea variatiei efortului in armatura datorita relaxarii sub forta de precomprimare Pmo

ca
() = 2,5 (f
ck
10) 10 =

as
(t) =1 exp ( 0,2t
0,5
) =
= 51.75155 N/mm2
procent din pretensionare ce se pierde datorita relaxarii sub forta de precomprimare Pmo 0.044232
Intervalul de timp la care se calculeaza - 500000h (aprox 57 ani) cf 3.3.2.(8)
t= 500934.1 ore
coeficientul de curgere lenta la momentul t pentru o incarcare la timpul to
determinarea se face cf anexei B
4.729711
4.776426
2.42524
RH= 60 % umiditatea relativa a mediului
(t,t0) =
0

c
(t,t
0
) =

0
=
RH
(f
cm
) (t
0
) =

RH
=
1= 1.789766
2= 1.180939
3= 1.515544
2.459268
0.800834
cm
cm
f
f
8 16,
) ( = =
) , (
) (
,20 0
0
0
1 0
1
t
t
+
= =
0.99022
3 0
0
0
0
,
) (
) (
) , (

=
t t
t t
t t
H
c

=
692.82913
H
=
efortul in beton in vecinatatea armaturilor, sub actiunea greutatii proprii si a fortei
de precomprimare initiala
= 6.50 N/mm2
Eforturi in armatura in faza finala
1509999.4 N
Eforturi de calcul in armatura in faza finala
1 cf. 2.4.2.2 1 cf. 2.4.2.2
1.3 cf. 2.4.2.2
1509999.4 N = 1510.00 kN
1962999.3 N = 1963.00 kN
procent din pretensionare ce se pierde datorita efectelor de scurta si lunga durata 28.30%
VII. VERIFICAREA LA SLS PT. LIMITAREA EFORTURILOR UNITARE
1. Limitarea eforturilor unitare in beton (cf. pct 7.2)
Verificarea eforturilor unitare de compresiune la transfer
6.958062 0.6fck(t)= 18 N/mm2
Verificarea eforturilor unitare de compresiune sub incarcari caracteristice
12.11766 0.6fck(t)= 24 N/mm2
-6.61609 0.6fck(t)= 24 N/mm2
Verificarea conditiei liniaritatii fenomenului de curgere lenta:
8.381363 0.45fck(t)= 18 N/mm2
= + =
ii
gp
ii
op m
i
m
bi
W
M
W
e P
A
P
0
0

+ =
ii
E
CAR
ii
op d
i
d
bi
W
M
W
e P
A
P


= +

=
is
E
CAR
is
op d
i
d
bs
W
M
W
e P
A
P


= +

=
E
PER
op d
d
bs
M
e P
P

8.381363 0.45fck(t)= 18 N/mm2


2. Limitarea efortului in armaturi
Cf. pct. 5.10.3 efortul unitar in armatura dupa transfer trebuie sa fie:
1066.692 1040 N/mm2
cf. pct. 7.2.(5) sub incarcari caracteristice efortul in armatura trebuie sa fie
951.8511 1161.75 N/mm2
= + =
is is i
bs
W W A

p0

pm0
= min { k
7
f
pk
; k
8
f
p0,1k
}

0.75


VIII. VERIFICAREA LA SLS DE FISURARE
Verificarea se face conform pct. 7.3
Clasa de expunere cf tab 4.1 este XC1
Pentru aceasta clasa de expunere cf tab. 7.1N deschiderea admisibila a fisurilor sub incarcari fregvente este
0.2 mm
Calculul deschiderii fisurilor cf pct 7.3.4
0.125837 mm
= 0.000551
unde:
140.8042
3.5

=
,

=

( )
s
s
s
eff p, e
eff p,
eff ct,
t s
cm sm
E
,
E
1
f
k -

6 0
+
=

s
=
f
ct,eff
=
5.714286
0.062053
69553.75 mm2
hc,eff=min(2.5(h-d); (h-x)/3; h/2)= 198.725 mm
0.979796
unde:
20 mm

p
= 12.5 mm
0.6 cf. tab 6.2 pct 6.8.2
0.4 incarcare de lunga durata
228.2901
unde:

e
=

p,eff
=
eff c
p s
A
A A
,
' 2
1
+
=
A
c,eff
=
k
t
=
s
r,max
= k
3
c + k
1
k
2
k
4
/
p,eff
=

1

p
s

= =

s
=
=
Diametru 12.5 0 0 0
12.5 mm nr bare 22 0 0 0
c= 47 mm
k1= 1.6 pt armaturi pertensionate
k2= 0.5 pt incovoiere
k3= 3.4
k4= 0.425
2 1
2
2 2
2
1 1

2 1
eq
n n +
+
=
n n
=
IX. VERIFICAREA LA SLS DE DEFORMATII
Verificarea se face conform pct 7.4
Sageata admisibila
88 mm
Efortul de intindere la partea inferioara a elementului sub incarcari cvasipermanente
-2.34489 fctm = 2.333333 N/mm2
Sub incarcari cvasipermanente elementul este NEFISURAT
Modulul de elasticitate al betonului care include si curgerea lenta:
6108.510627 N/mm2
Valoarea contrasagetii datorate precomprimarii

250
=

( )
0
1 t
E
E
cm
eff c
,
,
+
=


2
8
=
=

+ =
ii
E
LD
ii
op d
i
d
bi
W
M
W
e P
A
P

80.99 mm
Valoarea sagetii din incarcari
127.7171658 mm
Valoarea totala a sagetii 46.73 mm


2
8
,

=
5
384

=
X. VERIFICAREA LA SLU DE REZISTENTA LA INCOVOIERE
= =
c
p p
p
R bh
R A
0

= =
c
a a
R bh
R A
0

= =
c
a a
R bh
R A
0
'
'

( )
( ) =
(
(

'

+

=
' '
0
2
2
1
2
1


p
med
p p p p
p
bh
h b b
k
k k
m
=

=
0
) 1 (
h
k
m m
x
p p
= =
c
p
p
p
R bh
R A
0
'
'

= =
p p pl
R m
( )
)
`

'
+
(

'

) (
2
85 , 0
'
0
' '
0
a h R A R z h b b
x
h bx M
a a c b
med
p p
calculul se face orientativ cu formulule din STAS10107/0-90.
pentru valori exacte se vor folosi progame de calcul pentru sectiuni.
0.36325427
= =
c
p p
p
R bh
R A
0

= =
c
a a
R bh
R A
0

= =
c
a a
R bh
R A
0
'
'

( )
( ) =
(
(

'

+

=
' '
0
2
2
1
2
1


p
med
p p p p
p
bh
h b b
k
k k
m
=

=
0
) 1 (
h
k
m m
x
p p
= =
c
p
p
p
R bh
R A
0
'
'

= =
p p pl
R m
( )
)
`

'
+
(

'

) (
2
85 , 0
'
0
' '
0
a h R A R z h b b
x
h bx M
a a c b
med
p p
0.19387371
0.14682862
= =
c
p p
p
R bh
R A
0

= =
c
a a
R bh
R A
0

= =
c
a a
R bh
R A
0
'
'

( )
( ) =
(
(

'

+

=
' '
0
2
2
1
2
1


p
med
p p p p
p
bh
h b b
k
k k
m
=

=
0
) 1 (
h
k
m m
x
p p
= =
c
p
p
p
R bh
R A
0
'
'

= =
p p pl
R m
( )
)
`

'
+
(

'

) (
2
85 , 0
'
0
' '
0
a h R A R z h b b
x
h bx M
a a c b
med
p p
0
k= 0.3 pt armatura preintinsa cf STAS 10107/0-90 (pag 50)
= =
c
p p
p
R bh
R A
0

= =
c
a a
R bh
R A
0

= =
c
a a
R bh
R A
0
'
'

( )
( ) =
(
(

'

+

=
' '
0
2
2
1
2
1


p
med
p p p p
p
bh
h b b
k
k k
m
=

=
0
) 1 (
h
k
m m
x
p p
= =
c
p
p
p
R bh
R A
0
'
'

= =
p p pl
R m
( )
)
`

'
+
(

'

) (
2
85 , 0
'
0
' '
0
a h R A R z h b b
x
h bx M
a a c b
med
p p
0.990522
43.5155949 mm
= =
c
p p
p
R bh
R A
0

= =
c
a a
R bh
R A
0

= =
c
a a
R bh
R A
0
'
'

( )
( ) =
(
(

'

+

=
' '
0
2
2
1
2
1


p
med
p p p p
p
bh
h b b
k
k k
m
=

=
0
) 1 (
h
k
m m
x
p p
= =
c
p
p
p
R bh
R A
0
'
'

= =
p p pl
R m
( )
)
`

'
+
(

'

) (
2
85 , 0
'
0
' '
0
a h R A R z h b b
x
h bx M
a a c b
med
p p
1334.18973 N/mm2
x/h0= 0.031295 <= 0.4 OK
z

=h-x/2-a = 1368.7522 mm
= =
c
p p
p
R bh
R A
0

= =
c
a a
R bh
R A
0

= =
c
a a
R bh
R A
0
'
'

( )
( ) =
(
(

'

+

=
' '
0
2
2
1
2
1


p
med
p p p p
p
bh
h b b
k
k k
m
=

=
0
) 1 (
h
k
m m
x
p p
= =
c
p
p
p
R bh
R A
0
'
'

= =
p p pl
R m
( )
)
`

'
+
(

'

) (
2
85 , 0
'
0
' '
0
a h R A R z h b b
x
h bx M
a a c b
med
p p
z
b

=h-x/2-a = 1368.7522 mm
Verificare la SLU de rezistenta
= =
c
p p
p
R bh
R A
0

= =
c
a a
R bh
R A
0

= =
c
a a
R bh
R A
0
'
'

( )
( ) =
(
(

'

+

=
' '
0
2
2
1
2
1


p
med
p p p p
p
bh
h b b
k
k k
m
=

=
0
) 1 (
h
k
m m
x
p p
= =
c
p
p
p
R bh
R A
0
'
'

= =
p p pl
R m
( )
)
`

'
+
(

'

) (
2
85 , 0
'
0
' '
0
a h R A R z h b b
x
h bx M
a a c b
med
p p
3551.229 kNm <= 4223.53375 kNm OK
= =
c
p p
p
R bh
R A
0

= =
c
a a
R bh
R A
0

= =
c
a a
R bh
R A
0
'
'

( )
( ) =
(
(

'

+

=
' '
0
2
2
1
2
1


p
med
p p p p
p
bh
h b b
k
k k
m
=

=
0
) 1 (
h
k
m m
x
p p
= =
c
p
p
p
R bh
R A
0
'
'

= =
p p pl
R m
( )
)
`

'
+
(

'

) (
2
85 , 0
'
0
' '
0
a h R A R z h b b
x
h bx M
a a c b
med
p p
XI. VERIFCAREA LA SLU LA FORTA TAIETOARE.
nr brate etrieri ne= 4
diametru etr = 10 mm arie barara etr = 78.54 mm2 diametru etr = 10 mm arie barara etr = 78.54 mm2
pas etrieri s= 100 mm
Cf 6.2.3(3) valoarea fortei taitoare capabile este minimul dintre:
867409.4 N = 867.4094 kN
1870471 N = 1870.471 kN
Valoare aleasa 45
aria sectiunii armarturii pentru forta taiatoare
s distanta intre etrieri
rezistenta de calcul a armaturilor pt forta taiatoare
coeficient de reducere a betonului fisurat la forta taietoare
= 0.504 cf. 6.2.3.(3) Nota 1
coeficient care tine seama de starea de efort in fibra comprimata
Valoarea lui este:
= 1.168824
valoarea efortului mediu din precomprimare
3.376489 N/mm2
Verificarea la forta taietoare:
Ved = 645.678 Vrd = 867.4094 kN OK

S-ar putea să vă placă și