Sunteți pe pagina 1din 728

Iubitorului de cultur\, SORIN V~NTU

ALEX MIHAI STOENESCU

ISTORIA LOVITURILOR DE STAT ~N ROMNIA


1821-1999
vol. 3

Cele trei dictaturi

rao international publishing company

RAO International Publishing Company Grupul Editorial RAO C.P. 2-124 Bucure[ti, ROMNIA

ALEX MIHAI STOENESCU Istoria loviturilor de stat `n Romnia 1821-1999 vol. 3 Cele trei dictaturi Editura RAO International Publishing Company, 2002 Tipar digital executat de EDITURA RAO Bucure[ti 2003 ISBN 973-576-457-1

Cuprins
Introducere / 7

Capitolul I PERIOADA INTERBELIC|, PRELUDIU AL DICTATURII 1920-1938 / 10

Capitolul II CAMARILA, CENTRU DE PUTERE ~N STAT / 47

Capitolul III LOVITURA MARILOR TR|D|RI / 185

Capitolul IV NOAPTEA GENERALULUI / 258

Capitolul V TENTATIVA DE LOVITUR| DE STAT DIN 20-23 IANUARIE 1941 / 368

Capitolul VI CEA DIN URM| GAF| / 454

Capitolul VII INSTALAREA SISTEMULUI COMUNIST ~N ROMNIA / 575

BIBLIOGRAFIE / 696

Introducere

Nevoia de a ar\ta, cu probe aduse din istoria plin\ de adev\ruri crude a Romniei, c\ destinul nefast al ]\rii noastre nu se poate schimba radical dect prin asumarea con[tient\ de c\tre na]iunea romn\ a deciziei de a construi aici un stat democratic func]ional [i un capitalism modern, este scopul acestui studiu. Romnia trebuie s\ ias\ din ciclul erorilor sale istorice, mereu repetate. Folosirea datelor istorice n scopuri politicianiste, pentru legitim\ri ndoielnice sau pentru demagogie, ascunderea n continuare a numeroaselor erori, din care tinerii n-au cum s\ nve]e ceva, precum [i proiectarea eroic\ a autorilor acestor erori ne mpiedic\ s\ facem saltul obligatoriu din mentalitate. Cititorul a observat c\ n cursul acestor volume s-a ntlnit mereu cu cteva teme fundamentale ale analizei, care, de[i face apel la informa]ii evocate [i n alte lucr\ri istoriografice sau la detalii mai pu]in cunoscute, surprinde mai ales prin unghiul diferit de abordare. Aceast\ op]iune nu vine neap\rat din orientarea politic\ a autorului am c\utat n permanen]\ s\ ob]in o maxim\ obiectivitate ci din faptul c\ alternativa a lipsit analizei din ultimele decenii, abia mije[te ast\zi, iar cet\]eanul romn continu\ s\ nu aib\ acces la o alt\ viziune asupra cronologiei istorice a Romniei moderne [i contemporane.

ALEX MIHAI STOENESCU STOENESCU

Pe de alt\ parte, o serie de am\nunte ignorate sau subevaluate se dovedesc acum la o privire mai atent\ asupra repet\rii proceselor socio-politice, deja tipice statului romn mult mai importante pentru n]elegerea fenomenului de care ne ocup\m. De aceea, volumele surprind [i unele secven]e cunoscute ale istoriei noastre, dar individualizate altfel. Urm\rind evolu]ia statutului [i a regimurilor sale politice, este, n consecin]\, normal s\ grup\m cele trei dictaturi carlist\, antonescian\ [i comunist\ ntr-o singur\ etap\. Altfel spus, cartea de istorie a Romniei moderne poate avea [i o alt\ cronologie, pe care o propunem spre reflec]ie: Preliminariile constituirii na]iunii romne moderne; apari]ia mi[c\rii na]ionaliste n snul marii boierimi [i confruntarea sa cu interna]ionalismul revolu]ionar pa[optist (1821-1859). Introducerea prin [oc a institu]iilor burgheze occidentale [i apari]ia conflictului stat-societate (1859-1871). Inaugurarea sistemului democratic romnesc, diferit de cel clasic occidental, continuat\ de efortul pentru gestionarea sl\biciunilor sale structurale, (1871-1918). Criza sistemului democratic romnesc [i pr\bu[irea sa structural\, (1920-1938). Regimul dictaturilor (1938-1989). Deceniul libert\]ii anarhice (1990-2000). Iat\, a[adar, de ce studiul asupra cauzei marilor [ocuri politice pe care le-a cunoscut, altfel inexplicabil, Romnia n toat\ aceast\ perioad\ urm\re[te cteva teme de profunzime. Dou\ sunt centrale: raportul stat-societate [i studiul imagologic al mentalit\]ii na]iunii romne. Alte trei sunt secundare: evolu]ia curentului politic de Dreapta, de la apari]ie [i pn\ ast\zi; chestiunea evreiasc\ [i influen]a francmasonic\, aspecte aparent marginale, dar care au intervenit direct n cursul istoriei na]ionale din ultimul veac [i jum\tate. Ca o coloan\ vertebral\ a ntregii analize, Istoria loviturilor de stat n Romnia ncearc\ s\ demonstreze c\ a existat o decizie politic\ gre[it\ la originea statului modern romn, c\ era posibil\ [i o alt\

ISTORIA LOVITURILOR DE STAT N ROMNIA ISTORIA STA

cale, mult mai apropiat\ de sufletul poporului romn [i pentru care Barbu Catargiu a pl\tit cu via]a, Eminescu [i Caragiale au fost ostraciza]i, iar Petre P. Carp sau Mircea Eliade sunt [i ast\zi prezenta]i ca ni[te tr\d\tori. Demersul [tiin]ific [i literar pe care l ncerc aici n-ar fi dect o simpl\ proiec]ie n erorile trecutului, dac\ nu ar exista [ansa ca ast\zi, con[tien]i de ciclul distructiv al vie]ii noastre statale din trecut, s\ producem modific\rile substan]iale care s\ stabileasc\ un raport firesc ntre na]iune [i ]ara ei. nc\ mai este timp ca Romnia s\ reprezinte o crea]ie natural\ [i organic\ a societ\]ii sale [i, crescnd nivelul de civiliza]ie al na]iunii, s\ emancipeze [i Romnia, ca stat, cu un con]inut [i ntr-o form\ mult evoluate. Altfel, statul agresor al cet\]eanului, statul care [i d\ o Constitu]ie inaplicabil\ [i i oblig\ pe cet\]eni s-o respecte, statul care continu\ s\ copieze modele din str\in\tate [i le impune cet\]enilor s\i, nu va disp\rea [i toate fenomenele negative, violente sau umilitoare pe care le nf\]i[eaz\ acest studiu se vor repeta. Demersul principal al acestei c\r]i este prin studiul lipsit de menajamente al experien]ei istorice evitarea situa]iei ca ridicarea nivelului de civiliza]ie al na]iunii [i dezvoltarea statului s\ fie din nou o crea]ie a unor modele str\ine, impuse prin reguli care nu ni se potrivesc sau cu sacrificii care s\ ating\ viziunea nc\ ireductibil\ a na]iunii asupra unit\]ii statului.

Capitolul I

PERIOADA INTERBELIC|, PRELUDIU AL DICTATURII 1920-1938


Moto: Cu politicieni venali [i o ]\r\nime fl\mnd\ nu po]i sus]ine credin]a ntr-o idee. OCTAVIAN GOGA

Analiza perioadei interbelice porne[te cu un studiu imagologic concentrat asupra percep]iilor noastre despre acest interval celebru al istoriei noastre recente. Mai nti, o precizare necesar\ n]elegerii unghiului din care este privit\ perioada de antecamer\ a regimului dictaturilor `n Romnia. Pentru a ndep\rta orice confuzie, vom ar\ta c\, [i aici, demersul nostru nu urm\re[te distrugerea unor statui sau demitizarea unor personalit\]i istorice. Ceea ce subliniem noi cu probe este c\, pentru a legitima ac]iuni [i fenomene politice, istoriografia noastr\ a scos n relief personalit\]i [i evenimente, le-a mitizat [i oferit ca hran\ propagandistic\ cet\]eanului, n timp ce al]i eroi [i evenimente adev\rate au fost marginalizate, ascunse sau interzise cunoa[terii populare. Dovada tr\ie[te n manualele noastre de istorie: sunt hiperbolizate figurile lui Tudor Vladimirescu, Alexandru Ioan Cuza, Ion Antonescu, Iuliu Maniu, a c\ror biografie [i activitate politic\ sunt criticabile n foarte multe privin]e. Escamotarea subiectului eroic face ca erou s\ fie numai Tudor Vladimirescu [i s\ nu fie eroi marii boieri na]ionali[ti care au gndit, finan]at [i condus emanciparea modern\ a Principatelor Romne, pl\tindu-l, printre al]ii, [i pe Tudor Vladimirescu. Mai erou ar fi Nicolae B\lcescu, mare

ISTORIA LOVITURILOR DE STAT N ROMNIA ISTORIA STA

11

patriot romn, dar adept al scenariului francmasonic interna]ionalist, [i l\sat n umbr\ s\ fie Avram Iancu, singurul mare conduc\tor al romnilor, pentru c\ era na]ionalist? Cuza este marele erou al Unirii Principatelor [i al reformelor (catastrofale, de altfel), [i nu Barbu Catargiu sau Lasc\r Catargiu, care au pus ]ara asta pe picioare din haos, printr-o guvernare exemplar\. Ministrul de finan]e Mavrogheni un necunoscut. Eugeniu Carada o figur\ stranie [i att. Tot astfel, Cuza, autorul unei lovituri de stat prin care a introdus un regim politic personal, este eroizat pn\ la satura]ie, n timp ce monstruoasa coali]ie, care a salvat sistemul democratic [i a inaugurat n Romnia regimul parlamentar, este [i ast\zi blamat\, acuzat\, ridiculizat\. Cei doi mari Br\tieni sunt doar vag percepu]i de c\tre romni ca ntemeietori de stat na]ional unitar. Numai literatura, nu [i opera politic\ a lui Eminescu sau Caragiale, str\luce[te n orice bibliotec\, n timp ce romnului de ast\zi continu\ s\ i se ntmple exact ce scriau Eminescu [i Caragiale n secolul al XIX-lea. Iuliu Maniu este marele lupt\tor pentru unire caz de falsificare grosolan\ a informa]iei istorice n timp ce Nicolae B\lan, Miron Cristea, Iuliu Hossu, Alexandru Vaida-Voevod sau chiar regina Maria apar ca personaje din decor. Nimeni nu [tie, de exemplu, c\ organizatorul Marii Adun\ri de la Alba Iulia din 1918, n cele mai mici detalii, cu ordine [i civilitate perfecte, producnd astfel un eveniment istoric autentic [i curat, a fost Ioan Suciu din Ineu. Unde sunt eroii ace[tia [i faptele lor adev\rate? Libertatea ob]inut\ dup\ 1989 a permis unor istorici de substan]\, unor cercet\tori cu oper\, s\ investigheze [i s\ publice informa]ii care modific\ substan]ial imaginea cet\]eanului romn despre perioada interbelic\, n general, [i a felului cum a trecut Romnia de la regimul democratic la dictaturi, n particular. Dar chiar [i ast\zi sau mine pot ap\rea mari surprize, care s\ modifice profund n]elegerea cursului vie]ii politice romne[ti din ultimii 70-80 de ani. ncepem deja s\ avem o serie de informa]ii despre penetrarea spionajului

12

ALEX MIHAI STOENESCU STOENESCU

Marilor Puteri la vrful clasei politice romne[ti, precum [i la conducerea superioar\ a statului. De[i s-au adunat destul de multe informa]ii asupra activit\]ii de agent\ sovietic\ a Elenei Lupescu, nu avem nc\ proba, multe documente importante fiind distruse sau nc\ n arhivele Rusiei. Poate c\ peste ani vom intra n posesia dovezilor care ar atesta controlul statului romn de c\tre URSS, ncepnd cu primii ani ai deceniului patru, prin intermediul unei femei pe ct de remarcabile, pe att de devastatoare pentru ]ara noastr\.1 Rolul lui Nicolae Titulescu n presiunile exercitate de francmasoneria str\in\ asupra ]\rii noastre nu a fost elucidat, cu toate c\, n ciuda faimei de care s-a bucurat [i se bucur\ marele diplomat romn, rezultatele finale ale activit\]ii sale sunt ct se poate de discutabile. Cnd Titulescu a fost demis din func]ia de ministru de externe, Gheorghe T\t\rescu i-a desf\[urat pe mas\ regelui Carol II harta Europei [i i-a ar\tat situa]ia real\ a politicii externe romne[ti: Iat\, sire, Titulescu ne-a certat cu toat\ lumea, prezentndu-i pe rnd conflictele la zi cu vecinii, nc\p\]narea de a fi ostili cu orice pre] Germaniei, slug\rnicia fa]\ de Fran]a [i Anglia (care nu au ntrziat s\ profite de sl\biciunea aceasta), complicit\]ile cu Rusia sovietic\. Avea dreptate T\t\rescu? n sfr[it, cu toate c\ avem unele dovezi concludente, nu [tim ct de timpuriu [i n ce propor]ie a fost infiltrat\ Mi[carea legionar\ de c\tre comuni[ti. Noi ns\ nu vom ezita s\ atac\m direct aceste subiecte. Ca o concluzie a observa]iilor de mai sus se contureaz\ ideea c\ posibilitatea apari]iei surprizelor, n special a marilor surprize care s\ r\stoarne ntregi istorii, este strns legat\
1 Cunosc istorici de ]inut\ care nu mai au dubii asupra apartenen]ei Elenei Lupescu la serviciile secrete sovietice, dar le este jen\ s\ admit\ public c\ Romnia s-a aflat sub controlul statului vecin [i c\ a fost dirijat\ timp de decenii spre ocupa]ia final\ din 1944. Curajul acestor istorici este alterat [i de teama de a nu intra n caruselul scenariilor, dintre care unele, chiar foarte adev\rate, nu mai sunt crezute ast\zi din cauza multitudinii de fabula]ii publice care ne-au parazitat luciditatea istoriografic\.

ISTORIA LOVITURILOR DE STAT N ROMNIA ISTORIA STA

13

tocmai de felul incomplet sau politizat n care a fost prezentat\ sau comentat\ Istoria pn\ acum.

Imaginea regimului democratic


Analiza evolu]iei statului romn ntre lovitura de stat din 1864 [i cea din 1930, din primele dou\ volume, ridic\ acum o problem\ de fond, pe care ne-am obi[nuit s\ o plas\m, ncrez\tori, la anexa mitologiei noastre istoriografice: problema celebrului instinct colectiv al poporului romn. Am v\zut din primele volume cum au fost create statul na]ional (1859-1861) [i statul na]ional unitar (1918-1920) de personalit\]i de excep]ie, pe un fond de adeziune relativ\ a popula]iei, mai degrab\ condus dect conduc\toare. Peste timp, dincolo de activitatea politic\ a acestor personalit\]i, pare la fel de productiv\ [i infuzia de sentiment patriotic [i unionist dat\ genera]iilor de romni. Sunt ns\ cteva momente cruciale care infirm\ teza instinctului colectiv. n februarie 1859, cnd bucure[tenii, craiovenii [i ie[enii se mbr\]i[au pe str\zi, iar proasp\tul domn se ghemuia paralizat de fric\, n fundul cupeului s\u, nu se [tia c\ va urma un regim autoritar, de camaril\, [i aducerea din str\in\tate a unor institu]ii ce vor transforma statul modern romn ntr-un organism agresor la adresa propriilor cet\]eni. Entuziasmul romnilor la momentul Marii Uniri n-a putut previziona marea destr\mare care a urmat [i incapacitatea guvernan]ilor de a conserva acest stat rotund [i firesc, precum [i infiltrarea periculoas\ a bol[evismului n rndurile muncitorimii [i criza economic\ de care a profitat acesta. n 1928, ]\r\nismul a scos mase de oameni n strad\ [i le-a mi[cat `ntr-un iluzoriu mar[ spre Capital\, f\r\ ca oamenii s\ simt\ marile dezam\giri na]ionale pe care i le preg\teau liderii acestuia. Cnd a fost dat\ lovitura de stat din 7-13 iunie 1930 [i a fost adus Carol II pe tron, entuziasmul popular [i al intelectualit\]ii a fost f\r\

14

ALEX MIHAI STOENESCU STOENESCU

precedent. To]i sperau ntr-o domnie benefic\ [i solid\, aduc\toare de bel[ug. A fost o catastrof\ f\r\ precedent, pe toate planurile. n august 1944, n timp ce Romnia era livrat\ cu bra]ele ridicate Uniunii Sovietice, popula]ia s\rb\torea n strad\ terminarea r\zboiului [i pacea, cnd, n realitate, abia atunci ncepea cel mai cumplit r\zboi ndreptat chiar mpotriva ei, a popula]iei. n 1968, romnii s-au strns n fa]a cl\dirii Comitetului Central al PCR cu un entuziasm spontan derutant, f\r\ s\ n]eleag\ c\, exact n acele clipe, tocmai legitimau dictatura paranoic\ a lui Nicolae Ceau[escu. Pentru revolu]ia din 1989 nici nu mai este nevoie de detalii nc\ suferim la prezent naivitatea noastr\ de atunci, ca pe o gaf\ repetat\ zilnic, pe m\sur\ ce ne lovim de efectele atitudinii noastre din acele zile [i nop]i de abolire a statului. Ne ntreb\m: cnd a ac]ionat instinctul colectiv? Conservatorismul proverbial al poporului romn se refer\ la rezisten]a la modernitate, la scoaterea societ\]ii din tipare la care cu chiu cu vai s-a adaptat, la schimbarea ritmului s\u social. De aceea, n planul mecanismului paradoxal, la sfr[itul fiec\rui proces declan[at printr-o schimbare de ritm, rezultatele au fost invers propor]ionale cu speran]ele. Adus\ la concretul rezultatului m\surabil, istoria dovede[te c\ revolu]ia din 1848 a fost un moment de r\scruce pentru poporul romn, pentru c\ i-a schimbat brusc [i artificial direc]ia, iar asasinarea lui Barbu Catargiu patriotul care a vrut s\ duc\ lucid poporul romn pe drumul s\u firesc un act mult mai criminal dect suprimarea unui om. n orice analiz\ asupra istoriei Romniei moderne nu trebuie s\ se uite nici o clip\ c\ ne-am inaugurat democra]ia cu asasinarea celui dnti prim-ministru al ]\rii. O balt\ mare de snge st\ sub picioarele noastre [i nu ncet\m s\ c\lc\m cu bocancii n ea. n aceea[i balt\ s-a scurs [i sngele lui I.G. Duca [i al lui Corneliu Z. Codreanu, al lui Iorga sau Madgearu, al lui Ion Antonescu, Iuliu Maniu sau Gheorghe Br\tianu. Trebuie s\ n]elegem o dat\ de ce. Respectul pentru trecut are nevoie de repere autentice [i de asumarea adev\rului istoric, astfel

ISTORIA LOVITURILOR DE STAT N ROMNIA ISTORIA STA

15

nct eroii [i faptele lor excep]ionale s\ nu se mai piard\ ntr-un diluviu de legende mincinoase, diversioniste, politizate pn\ la rizibil. Pentru nceput, s\ privim o scurt\ cronologie, s\ subliniem perioadele n care Romnia a cunoscut regimul democratic [i s\ ne l\murim ce tradi]ie avem n acest sistem de valori: 1859-1864 primii ani ai statului romn modern; Romnia era condus\ printr-un document numit Statutul dezvolt\tor al Conven]iei de la Paris din 1858, ca expresie a voin]ei Marilor Puteri Protectoare, nu a voin]ei na]iunii romne. 1864-1866 ca urmare a loviturii de stat date de Alexandru Ion Cuza, se instituie un regim cezarist, de autoritate personal\, sus]inut de o camaril\. 1866-1871 dup\ lovitura de stat care l-a ndep\rtat pe Cuza, este introdus\ Constitu]ia democratic\, ale c\rei prevederi nu pot fi aplicate nc\; este o perioad\ predemocratic\, str\b\tut\ de conflicte antidinastice [i mari tulbur\ri publice. 1871-1906 regim democratic; familia Br\tianu conduce ns\ ferm statul, din umbr\. 1907 ca urmare a r\scoalei instigate din exterior, se introduce starea de asediu, care limiteaz\ libert\]ile democratice. 1908-1916 regim democratic. 1916-1922 perioad\ de r\zboi [i prelungire a st\rii de asediu, cu limitarea libert\]ilor democratice. 1922-1930 regim democratic. 1930-1932 lovitura de stat din 7-13 iunie 1930 love[te Constitu]ia democratic\ [i introduce sistemul politic dirijat de rege [i camaril\. 1933-1937 reintroducerea st\rii de necesitate, cu restrngerea libert\]ilor democratice. 1938-1940 dictatur\ regal\. 1940-1944 dictatur\ militar\, n regim de r\zboi.

16

ALEX MIHAI STOENESCU STOENESCU

1944-1947 regim de ocupa]ie militar\ sovietic\, cu restrngerea sau anularea libert\]ilor democratice. 1947-1990 dictatur\ comunist\. Cele trei dictaturi din perioada 1938-1989 au ocupat 50 de ani din cei aproximativ 130, de cnd exist\ statul modern romn consolidat. Din 1859 pn\ n 1871 au fost 12 ani tulburi [i agita]i de c\ut\ri. ntre 1871 [i 1930 am avut parte de 59 de ani de ncerc\ri democratice, cu destule amendamente, suficient de aproximative, dar totu[i n drum spre democra]ie. Problema este c\, pe acela[i interval, n 1877 [i 1878, n 1913 [i apoi ntre 1916 [i 1919, precum [i ntre 1940 [i 1945 am avut parte, n total, de 13 ani de r\zboi, situa]ie n care unele libert\]i democratice se suspend\ sau se limiteaz\, iar democra]ia func]ioneaz\ condi]ionat. Numeroasele decret\ri ale st\rii de necesitate limitau principalele drepturi ale omului: la liber\ circula]ie, dreptul de ntrunire, libertatea cuvntului (cenzura) [i legiferau dreptul autorit\]ii de a folosi Armata mpotriva cet\]enilor turbulen]i, dreptul de a aresta f\r\ mandat, de a viola proprietatea n scopul cercet\rii cauzelor. n anii 1920 [i 1921, sub ministeriatul generalului Alexandru Averescu, am avut un regim pseudomilitar, de urgen]\, cu toate libert\]ile democratice limitate n diferite grade. A[adar, Romnia a cunoscut libert\]ile democratice doar ceva mai mult de 4 (patru) decenii, cu intermiten]e, din care cei mai mul]i ani au apar]inut secolului al XIX-lea. Cnd privim o astfel de statistic\ implacabil\, trebuie s\ n]elegem cu mintea limpede c\ mentalit\]ile cet\]eanului romn de ast\zi au fost prea pu]in construite de o tradi]ie democratic\. Oricum, peste 86% din popula]ia actual\ a Romniei este n\scut\ [i educat\ n comunism. Cu att mai mult, este misiunea cea mai grea s\ i modific\m mentalitatea acum, c\ci ]ara nu poate a[tepta pasiv maturizarea altor genera]ii. Deocamdat\, cronologia ne ofer\ o singur\ certitudine: nainte de 22 decembrie 1989 am avut o dictatur\ comunist\ de 45 de ani; nainte de aceasta a fost o dictatur\ militar\ de

ISTORIA LOVITURILOR DE STAT N ROMNIA ISTORIA STA

17

4 ani [i nainte de ea o dictatur\ regal\ de aproape 3 ani. nainte de oficializarea regimului dictatorial regal, au mai fost 8 ani de distrugere sistematic\ a regimului democratic. Numai ntre 1930 [i 1947, ntr-un interval de 17 ani, s-au dat n Romnia 6 lovituri de stat (1930, 1938, 1940, 1944, 1945, 1947) [i au avut loc alte dou\ tentative (1934, 1941). Democra]ia este, a[adar, un moment prea ndep\rtat, ca s\ poat\ fi un model viu, r\mas n memoria colectiv\, [i de aceea r\mne pentru Romnia o imagine exclusiv istoric\, spre deosebire de alte state unde democra]ia este un eveniment apropiat, conservat n amintirea vie a multor oameni sau n memoria dinamic\ a unei rezisten]e politice mpotriva dictaturii. Altfel spus, pentru alte state democra]ia este un mod de via]\ la care s-a revenit dup\ 1989, nu o noutate, ca la noi. Dac\ accept\m c\ un individ devine con[tient de procesele politico-sociale din jurul s\u n preajma vrstei de 14 ani, vom constata c\ martorii democra]iei romne func]ionale trebuie s\ aib\ ast\zi cam 85 de ani. Ce chip al democra]iei au v\zut ei ntre 1916 [i 1930, de la na[tere [i pn\ la urcarea lui Carol II pe Tron? R\zboi, greve, regim pseudomilitar, Lege Mar]ial\, partide care apar, c[tig\ alegerile [i dispar, campanii electorale sngeroase, antisemitism, demonstra]ii de strad\, sterilitate [i b\[c\lie parlamentarist\, corup]ie la cel mai nalt nivel politic, dou\ partide majore n lupt\, folosind toate mijloacele denigr\rii. Ce democra]ie au v\zut ei sau cei n\scu]i dup\ 1930? Un rege corupt [i o camaril\ care manevra partide figurante, un Parlament [i un guvern f\r\ nici o autoritate. S\ facem apel la m\rturia unui contemporan, Nicolae Carandino, director al ziarului Dreptatea [i atent observator al lumii romne[ti: Cnd m\ uit napoi, mi v\d copil\ria sf[iat\ de primul r\zboi mondial, de ocupa]ia german\, tinere]ea tr\ind repercusiunile economice ale crizei din Wall Street [i maturitatea suportnd succesiv ecourile fascismului, ale hitlerismului. Dar, prin 1930, eram departe de a b\nui toate

18

ALEX MIHAI STOENESCU STOENESCU

loviturile pe care mi le rezerva destinul. Sensibilitatea noastr\ juvenil\ era grav jignit\ de manifest\rile exterioare ale burgheziei posedante. Toate u[ile se nchideau n fa]a solicit\rilor tinere. Noi trebuia s\ suport\m, direct [i indirect, consecin]ele crizei mondiale. Pentru cei boga]i se deschidea perspectiva dezagreabil\ a mic[or\rii dividentelor, a renun]\rii eventuale la o c\l\torie n str\in\tate sau la un Lincoln; pentru noi se punea ns\, zilnic, problema casei, a pinii, a familiei ntemeiate sub amenin]area lipsei [i a mizeriei2. Dac\ a[a gndea un om de Stnga, ce trebuie s\ fi fost n mintea lui Corneliu Z. Codreanu? ntr-o alt\ parte a intelectualit\]ii, imaginea societ\]ii romne[ti interbelice primea nuan]e radicale. Nichifor Crainic a fost unul din purt\torii de cuvnt: Democra]ia consumatoare a bunurilor publice [i incapabil\ s\ creeze, socialismul parazitar, comunismul amenin]\tor, iudaismul exploatator, francmasoneria cu banditismul ei ocult [i tr\d\tor de neam, abuzul de autoritate [i mezalian]a de pe Tronul ]\rii toate au ap\rut cu masca sf[iat\ de viguroasele condeie ale redac]iei mele3. Aceast\ op]iune radical\ avea s\ domine cel de-al doilea deceniu al perioadei interbelice, deceniul de criz\ structural\ profund\, deceniul pr\bu[irii politice, economice [i teritoriale. Din ntreaga popula]ie matur\ a Romniei de ast\zi, to]i cet\]enii care sunt mai tineri de 63 de ani s-au n\scut sub regim dictatorial. Altfel spus, imaginea autentic\ asupra sistemului democratic n Romnia nu este de]inut\ dect de un num\r extrem de restrns de pensionari. Lipsi]i de model autohton [i de o tradi]ie institu]ional\ vie, cu cine [i cu ce s\ reconstruie[ti sistemul democratic n Romnia? Acesta este [i principalul motiv pentru care imaginea despre democra]ia romnesc\ este ast\zi aproape exclusiv fic]ionar\, continund s\ slujeasc\ propagandistic cauze politice curente. Totodat\,
2 3

N. Carandino, Nop]i albe [i zile negre, Ed. Eminescu, Bucure[ti, 1992, p. 144. Nichifor Crainic, Germania [i Italia, Ed. Cugetarea, Bucure[ti, 1941, p. 9.

ISTORIA LOVITURILOR DE STAT N ROMNIA ISTORIA STA

19

n lipsa unei tradi]ii democratice autohtone, actualele genera]ii politice caut\ din nou un model str\in. Este bine s\ [tim unde am gre[it. Iluzionndu-ne n continuare cu legende, nu vom reu[i s\ schimb\m acest curs nefericit al istoriei. Faptul c\ sistemul democratic nu a ajuns niciodat\ la maturitate n Romnia a permis interpretarea libert\]ilor sistemului drept o cale spre abuz, sistemul fiind mereu invocat drept model, iar defec]iunile sale mereu folosite pentru amendamentele la uz. Un alt subiect de imagologie, cu consecin]e mai mici n mentalitate, dar cu efecte majore n administrarea statului, este problema liderului. Moartea lui Ionel I.C. Br\tianu, cum afirma cu regret Constantin Argetoianu, a schimbat toat\ situa]ia politic\ n Romnia. Ionel Br\tianu ajunsese un fel de dictator ocult, care, sub forme constitu]ionale, avea ]ara n mn\4. ntr-adev\r, moartea marelui lider liberal l\sa un gol autentic, nu declarativ, n politica romneasc\. Se ntmpla n 1927 ceea ce se ntmplase n 1866, cnd a plecat domnitorul Cuza, [i criza politic\ a l\sat ]ara timp de trei luni f\r\ conducere. Dou\ cete de turci dac\ intrau atunci n ]ar\, n frunte cu un ba[-bulucba[, ar fi schimbat soarta Principatelor Romne, atta dezordine [i lips\ de autoritate se instalase. {ase decenii dup\ moartea lui Br\tianu, dispari]ia lui Nicolae Ceau[escu produce aceea[i debandad\. Ce r\spuns putem da unui astfel de colaps al autorit\]ii, prin dispari]ia unui om? O posibil\ explica]ie a fost oferit\ chiar n cazul Nicolae Ceau[escu. Liderii autoritari de tip Cuza, Br\tianu, Ceau[escu (cu toate marile deosebiri dintre ei), au reu[it s\ concentreze puterea n mna lor de o manier\ care a nghi]it autoritatea, politicienii, birocra]ii [i popula]ia canalizndu-[i speran]ele [i respectul spre ei, ca surs\ unic\ a puterii. Experien]ele zilnice ale cet\]eanului n contact cu aparatul birocratic, care au fost mereu o expresie cotidian\ a conflictului stat-societate,
4 Constantin Argetoianu, Memorii, vol. VIII, inedit, Ed. Machiavelli, Bucure[ti, 1997, p. 169.

20

ALEX MIHAI STOENESCU STOENESCU

l-au f\cut pe individ s\ n]eleag\ faptul c\ la conducerea ]\rii se afl\ o personalitate paternal\, singura capabil\ s\ rezolve problemele [i de care se leag\ orice speran]\ social\. De altfel, a[a cum am dezvoltat prin analiz\ n volumele precedente, statul birocratic [i bugetar, pe care l-a avut [i nc\ l mai are Romnia, nu putea evolua dect prin voin]a [i opera luminat\ a unui conduc\tor sau prin proiec]ia fals\ n rndurile popula]iei a imaginii lui de lider luminat. A fost [i cazul lui Carol II. n ciuda defectelor lui evidente [i a trecutului infamant, popula]ia l-a aclamat mult timp. Asta, pn\ s-a trezit f\r\ ap\rare militar\ [i cu ]ara sf[iat\ teritorial. Acela[i simptom s-a nregistrat [i n cazul arest\rii lui Ion Antonescu. }ara nu i-a acordat nici m\car un oftat. Iat\ de ce, caracterul improvizat [i nesigur al sistemului democratic n Romnia a putut produce c\deri politice de o asemenea anvergur\ n urma dispari]iei liderului s\u autoritar [i de ce, n ultim\ instan]\, dup\ Carol II a urmat un general n rezerv\ cu mari probleme de s\n\tate [i de preg\tire politic\, considerat ns\ un salvator al neamului. n acela[i plan, s-a nscris [i performan]a politic\ a Partidului Na]ional }\r\nesc, deosebit de activ [i eficient n Opozi]ie, dar o catastrof\ cnd ajungea la guvernare. Dup\ dispari]ia sistemului bipolar de putere, att de caracteristic democra]iei moderne autentice, prin ie[irea din scen\ a Partidului Conservator adic\, odat\ cu apari]ia Romniei Mari [i pn\ ast\zi, n anul 2002, Opozi]ia a fost n permanen]\ foarte slab\, iar Puterea foarte puternic\. Transferul de putere s-a produs exclusiv prin uzura la guvernare, nu prin meritele Opozi]iei. Aceast\ realitate ncuraja regimul personal autoritar. Pe aceast\ sinusoid\, Romnia este expus\ [i n viitor la c\deri politice grave [i, implicit, la fenomene de tip lovitur\ de stat sau revolt\ popular\. A r\mas n mentalitatea curent\ s\ consider\m intervalul 19201938 drept perioada interbelic\, cu toate c\, strict cronologic, ea s-a ntins pn\ n 1940. Anul 1923 este preferat ca jalon pentru c\ atunci a fost dat\ Constitu]ia democratic\.

ISTORIA LOVITURILOR DE STAT N ROMNIA ISTORIA STA

21

Anul 1938 este ales pentru c\ ar fi reprezentat momentul de vrf al dezvolt\rii economice. Chiar dac\ nf\]i[area simpl\ a primelor cifre arat\ c\ epoca este mai mic\ de dou\ decenii oricum, infim n istoria unei ]\ri acestei perioade i s-a atribuit o importan]\ sporit\ n istoria modern\ a Romniei. Gloria ei vine din urm\ n contemporaneitatea primului deceniu al secolului XXI din dou\ surse: 1. Proiec]ia n mentalul colectiv a imaginii c\ n 1938 Romnia ar fi atins un vrf al dezvolt\rii sale economice [i 2. Concentrarea ntr-o perioad\ scurt\ de timp a unui boom cultural romnesc f\r\ precedent. Realitatea frustr\ a Romniei interbelice, ca stat, a fost ns\ aceea a unui sistem administrativ clientelar condus de un grup restrns de indivizi, constitui]i n camaril\, n fruntea c\rora se afla un cap ilegitim al statului, Carol II. Regimul politic, la rndul s\u, se ndep\rtase substan]ial de sistemul democratic, corpul partinic al ]\rii intrnd n etapa oligarhiei politice. Oligarhia politic\ apare atunci cnd institu]iile fundamentale ale statului Parlamentul, Guvernul [i Justi]ia sunt rezervate unui grup constant de oameni politici, mult timp aceia[i, care, n ciuda a[ez\rii lor n partide cu denumiri diverse, urm\resc doar ob]inerea [i de]inerea Puterii n scopurile proprii acelui grup. Pe acest e[afodaj limitat, ideologia, doctrina sau programele partidelor se fluidizeaz\, nu mai cunosc diferen]e de fond, sau devin doar sloganuri propagandistice, menite s\ ascund\ atingerea scopurilor [i finalizarea intereselor proprii prin exploatarea Puterii. n acela[i context, trecerea unor oameni politici de la un partid la altul, tr\d\rile, furtul programelor sau dizolvarea, fuziunile [i apari]ia unor noi partide, dar formate din aceia[i oameni, nu afecteaz\ mecanismele oligarhiei politice. n interiorul ei, n pofida aparentelor divergen]e publice, politicienii sunt solidari, [tiu s\-[i apere mpreun\ statutul [i privilegiile, joac\ pn\ la cap\t att comedia confrunt\rii parlamentare, ct [i vodevilul respectului reciproc. Sub regimul tiraniilor, oligarhia politic\ este precis identificabil\ [i relativ u[or de ndep\rtat, de regul\ prin revolte populare sau revolu]ie.

22

ALEX MIHAI STOENESCU STOENESCU

Marea literatur\ sud-american\ [i are sursele din aceast\ realitate, iar Gabriel Garca Mrquez sau Mario Vargas Llosa sunt cronicarii inspira]i ai acestui fenomen. Mai greu este ca popula]ia s\ identifice cu claritate existen]a oligarhiei politice [i s\ o r\stoarne atunci cnd fenomenul apare n interiorul sistemului democratic. Mai precis n perioada de criz\ a sistemului, n momentul configur\rii e[ecului s\u, ca solu]ie de administrarea a unui stat. Demagogia, a[adar, a fost instrumentul de adormire a reflexelor societ\]ii. n miezul ei s-a g\sit mereu problematica na]ional\ diluat\, amestecat\ [i v\rsat\ propagandistic popula]iei. Cnd diferite grupuri sociale au protestat, li s-a ar\tat Constitu]ia, li s-au citit paragrafe de legi, li s-a pus n fa]\ for]a militar\, n numele democra]iei. Paradoxul vie]ii politice romne[ti este c\, prin efectul desincroniz\rii Constitu]iilor cu realitatea social\, represiunile s-au f\cut n numele legii. De[i la suprafa]\ exista un Parlament, felul n care erau ale[i parlamentarii devenise de mult un proces viciat, ca sistem. S\ nu uit\m c\ Romnia a cunoscut alegeri cu adev\rat libere abia n 1996! Ora[ele [i satele Romniei interbelice erau, practic, devastate de valul electoral, b\t\ile, abuzurile de tot felul, falsificarea rezultatelor fiind nu numai mereu identificate [i reclamate, dar [i recunoscute. Acesta este un mare semnal de alarm\ pentru n]elegerea lucid\ a sl\biciunilor cu care a intrat Romnia n epoca celui de-al doilea r\zboi mondial. Pentru exemplificare, s\ alegem un caz [i un om cu imagine credibil\: Grigore Gafencu. Iat\ cum descrie el campania electoral\ din 1931, n care a candidat pentru Camera Deputa]ilor la Caliacra: S-au arestat delega]ii [i candida]ii, s-au furat urnele [i c\r]ile de aleg\tori, s-au b\tut mai ales, s-au schingiuit [i snopit sub lovituri de ciomege sute [i mii de aleg\tori. [...] Am fost respins de la sec]iile de votare cu baioneta n piept. Un colonel isteric Bolintineanu urla de diminea]\: da]i-i nd\r\t, sparge]i capetele cu patul pu[tii. La o sec]ie singura! delega]ii au p\truns n urma judec\torului. Au fost da]i afar\ de judec\tor [i de un c\pitan

ISTORIA LOVITURILOR DE STAT N ROMNIA ISTORIA STA

23

de infanterie. Pretutindeni, jandarmii [i armata, comanda]i de b\t\u[i, brutalizau, amenin]au [i mpiedicau de la vot cet\]enii. Sub ochii mei se petreceau scene de barbarie, de vulgaritate, de la[itate abject\. P\rea o revolu]ie a uniformelor militare [i administrative, o revolu]ie a statului, prin organele sale con[tiente [i incon[tiente, mpotriva cet\]eanului civil. [...] La fiecare mi[care eram aresta]i [i trebuia s\ ne liber\m cu for]a. La Sec]ia de votare Ceamurlia suntem opri]i de solda]i din cavalerie. Se ncarc\ n fa]a noastr\ carabinele. Doi b\t\u[i macedoneni, dintre care unul, un criminal cunoscut, comanda armata5. El nsu[i, Grigore Gafencu, a fost nevoit s\ se narmeze [i s\-[i foloseasc\ revolverul pentru a sc\pa cu via]\ din jude]ul unde candida din partea PN}. De fapt, liberalii se r\zbunau pentru felul s\lbatic n care se comportase PN} la alegerile din 1929: n timpul campaniei electorale s-a nregistrat un fenomen interesant: s\tenii, convin[i c\, n sfr[it, aveau guvernul lor, na]ional-]\r\nesc, prezidat de Iuliu Maniu, nu au acceptat ca n localitatea lor s\ fac\ propagand\ partidele din opozi]ie. La marginea satelor se constituiser\ grupuri de ]\rani narma]i cu ciomege, sape [i coase, care interziceau pur [i simplu reprezentan]ilor partidelor din opozi]ie s\ intre n sat6. n campania din 1929, sub teroarea comisarilor politici ai PN} s-au nregistrat cele mai grave incidente electorale din istoria Romniei moderne. Imediat ce se ntrunea Parlamentul, lucrurile se potoleau, intrau n faza de lupt\ surd\ pentru Putere, pn\ ce un factor extern acestuia o putere str\in\, guvernul sau regele hot\ra s\ strice jocul. Sub imaginea de grandilocven]\ a Parlamentului, conservat\ n fantezia public\, n s\lile celor mai importante decizii se petreceau lucruri de mahala. Ziaristul Nicolae Carandino a asistat la
Grigore Gafencu, nsemn\ri politice, Ed. Humanitas, Bucure[ti, 1991, pp. 143-144. 6 Ioan Scurtu, Via]a cotidian\ a romnilor n perioada interbelic\, Ed. RAO, Bucure[ti, 2001, p. 272.
5

24

ALEX MIHAI STOENESCU STOENESCU

cteva scene: O amintire mi st\ruie n minte despre acest Robu, prin]ul b\t\u[ilor gogo-cuzi[ti. Eram n incinta Camerei, martor la o agresiune. Robu frngea ni[te scaune [i b\tea cu picioarele respective ceva deputa]i. Furlugean, chestor al Camerei liberale [i ns\rcinat n aceast\ calitate cu paza, s-a apropiat de grup [i, cu un aer de suprem\ indiferen]\, a prins ntre degete bicepsul robului. Dintr-odat\ acesta s-a oprit [i, f\r\ s\ lase din mn\ prada, a ntors ochii cu mai mult respect dect spaim\. [i g\sise na[ul. Dup\ ce b\taia s-a potolit, chestorul [i cuzistul s-au plimbat alene pe culoar. Discutau [i [i pip\iau mu[chii7. Alt\dat\, la o interven]ie profesionist\ [i serioas\ pe probleme de buget a lui Virgil Madgearu, contraargumentul parlamentar [i responsabil al lui Constantin Argetoianu a fost acesta: ... s-a ridicat de pe banca ministerial\ [i a spus o fraz\: S\ m\ pupi n c...8. {i, cu toate astea, inclusiv ast\zi, lumea plin\ de violen]e verbale [i fizice, de b\[c\lie [i la[it\]i a Parlamentului interbelic este prezentat\ drept model. Dup\ doi ani [i jum\tate de la prima sa experien]\ electoral\, n decembrie 1933, Gafencu va candida pentru Senat n acela[i loc unde fusese b\tut [i gonit. De data aceasta ns\ tipic pentru rela]iile care se stabilesc n interiorul oligarhiei politice Gafencu l sun\ pe [eful partidului inamic, nimeni altul dect prim-ministrul I.G. Duca, [i i cere s\-i permit\ victoria n Caliacra. Duca i va transmite prin fratele s\u, Grigore Duca, cu superioar\ m\rinimie: Fii lini[tit, am dat ordin ca prietenul t\u s\ fie l\sat n pace!9. Ca prin farmec, b\t\u[ii dispar, primarul [i ofi]erii care l maltrataser\ n 1931 devin acum extrem de politico[i. n mijlocul chefului de la crciuma Paradis din Bazargic, organizat n cinstea alegerii lui Gafencu, la care participau [i
7 8

N. Carandino, Nop]i albe [i zile negre, Ed. Eminescu, Bucure[ti, 1992, p. 180. Ibidem, p. 181. 9 Grigore Gafencu, op. cit., p. 308.

ISTORIA LOVITURILOR DE STAT N ROMNIA ISTORIA STA

25

adversarii, [eful poli]iei locale l trage deoparte [i l anun]\ cu voce stins\ asasinarea prim-ministrului I.G. Duca de c\tre legionari pe peronul g\rii din Sinaia. nchipui]i-v\ c\ n finalul Scrisorii pierdute, la mijlocul chefului, se anun]\ moartea lui Zaharia Trahanache. ntregul sens al piesei ar fi schimbat, toate evenimentele comice ducnd acum spre consecin]a tragic\ final\. A[adar: moartea lui Duca a fost destin, ntmplare nefericit\, nebunie sau consecin]\? Aceasta va fi [i de acum ncolo marea ntrebare a istoriografiei romne[ti, de cte ori va ajunge n punctul unde sunt judeca]i legionarii lui Codreanu. S-a scris ndelung despre marele salt economic f\cut de Romnia sub domnia lui Carol II. A existat, f\r\ ndoial\, o cre[tere accelerat\ a produc]iei industriale, dar n mic, de la subdezvoltare la un nivel de dezvoltare mediu. Sentimentul saltului [i imaginea cotidian\ imediat\ a acestuia i-a ame]it pe mul]i. Apoi s-a trecut la fel de repede la risip\. Dispari]ia nefireasc\ a lui Ionel I.C. Br\tianu [i a lui Vintil\ Br\tianu, precum [i venirea la putere prin [antaj interna]ional a ]\r\ni[tilor, au compromis aplicarea principiului prin noi n[ine, destinat unui salt decisiv al economiei na]ionale. Romnia a intrat n faza critic\ a capitalismului financiar, devenind dependent\ n totalitate de masive mprumuturi externe, necesare stabiliz\rii monedei, st\pnirii infla]iei, consumului intern. Acela[i Grigore Gafencu avea s\ recunoasc\ plin de am\r\ciune c\ ]ara se afla pe pragul unei ru[inoase capitul\ri n fa]a capitalului interna]ional. Banca Na]ional\ a Romniei supravie]uia numai prin sus]inerea b\ncilor de emisiune europene, care, binen]eles, o ajutau, dar o [i controlau. A[a cum ar\ta Mihail Manoilescu, Romnia birocratic\ [i bugetar\ f\cuse un salt imens n timp, prin etapele capitalismului, dar le [i consumase rapid, nemestecate. Relund, dar la dimensiuni uria[e, metoda camarilei corupte din jurul lui Alexandru Ioan Cuza, n materia raporturilor cu capitalul str\in, noua camaril\ regal\ din jurul lui Carol II v\muia orice investi]ie major\ n Romnia.

26

ALEX MIHAI STOENESCU STOENESCU

O parte din sumele pl\tite pentru exploatarea de c\tre str\ini a monopolurilor statului se ducea la consumul intern din acel domeniu, inclusiv la construc]ia de sedii, o alt\ parte intra n conturile personale ale camarilei [i ale regelui, iar alt\ parte era destinat\ propagandei, cultului personalit\]ii [i filantropiei culturale. Ca o acoperire a actelor de corup]ie, ca o transformare a afacerilor murdare n generoase sponsoriz\ri, procente ale fiec\rei tranzac]ii ilegale erau dirijate c\tre programele culturale. Spectaculoasa explozie a culturii romne din perioada interbelic\, dincolo de aspectul s\u exuberant, a avut [i rolul propagandistic de a crea impresia c\ finan]area ei provine din mersul excelent al economiei romne[ti. Funda]ia cultural\ a lui Carol II era, n realitate, o institu]ie de sp\larea a banilor murdari. Ea sprijinea marile valori, lansa [i mediocrit\]i pentru a le face foarte populare, dar, n acela[i timp, le cump\ra [i le exploata n scopuri propagandistice. Un singur exemplu: este adev\rat c\ Cezar Petrescu a scris ntunecare, dar a scris [i ru[inosul Cei trei regi, n care lingu[irea lui Carol II atinge marginile absurdului, dezertorul de pe front [i aventurierul ajungnd ba p\rintele solda]ilor din tran[ee, ba salvatorul satelor [i al plugarilor, ba domnitorul cobort din cer. n acest interval, [eful Ministerului Propagandei a fost Jean Pangal, Mare Maestru al Marii Loji Na]ionale din Romnia [i Suveran General Comandor al Supremului Consiliu de 33 din Romnia, o personalitate autentic\, n stare s\ transforme biografia catastrofal\ a lui Carol II ntr-o legend\ credibil\. Aceasta nu a putut ]ine ns\ loc de guvernare responsabil\. Cnd cineva vorbe[te despre vrful economic din 1938, trebuie imediat s\ se ntrebe dac\ o ]ar\ cu economie nfloritoare, cu democra]ie [i armat\ puternice se poate pr\bu[i n numai dou\ luni, a[a cum s-a pr\bu[it Romnia n 1940. {i ce anume descopeream noi n 1940, cnd Romnia Mare era sfrtecat\ spiritual [i teritorial n numai dou\ luni: o economie ruinat\, care nu-[i putea sus]ine armata [i o armat\ care nu-[i putea ap\ra teritoriul, rezervele bancare [i masa

ISTORIA LOVITURILOR DE STAT N ROMNIA ISTORIA STA

27

monetar\ aflate n suferin]\, Basarabia abandonat\ economic, social [i transformat\ n colonie de pedeaps\ pentru func]ionarii corup]i, 80% din zona locuit\ a ]\rii lipsit\ de cele mai elementare semne ale civiliza]iei ap\ curent\, canalizare, curent electric, nc\lzire central\, drumuri moderne. n plan politic o clas\ de politicieni nchis\ n propria sa oligarhie [i o mi[care radical\ a tineretului na]ionalist, care o zdruncina din toate temeliile. Justi]ia f\cea figura]ie, aceasta fiind perioada celor mai stranii sentin]e. Monarhia, stimat\ la suprafa]\ [i preocupat\ de ntre]inerea imaginii ei, cu fast, [i ncheiase rolul. Dup\ un rege glorios, a urmat o regin\ str\lucit\, apoi un rege copil detronat de tat\l s\u, urcat ilegitim pe Tron, o anularea a domniei legitime a copilului [i a legitimit\]ii statului ntre 1927 [i 1930, inclusiv cu transformarea regelui n mo[tenitor al Tronului. Regele s-a nconjurat imediat de o camaril\ veroas\, cu care a condus statul, apoi a cedat provizoriu prerogativele sale fiului, f\r\ s\ abdice, n timp ce [eful nencoronat al statului a devenit un general, Ion Antonescu. Cnd acesta a fost nl\turat, regele nelegitim revendic\ din nou Tronul, dar ocupantul sovietic hot\r\[te s\-l recunoasc\ drept rege pe Mihai I, pn\ atunci rege neconstitu]ional, devenit din 30 august 1944 garant al unei Constitu]ii care nu se aplica. }ara era condus\ de naltul Comandament Aliat (sovietic). ntr-un plan secundar, dar totu[i autentic, tn\rul rege avea un frate mai mare n via]\ cu drepturi constitu]ionale la Tron. Cam aceasta este povestea real\ a legitimit\]ii Monarhiei romne ntre 1927 [i 1947. Cele dou\ decenii de simulacru sunt cauza u[urin]ei cu care a fost ndep\rtat\ Monarhia, f\r\ nici o reac]ie din partea popula]iei [i f\r\ s\ lase alte urme dect cteva grupuri r\zle]e de lupt\tori n mun]i, care `i r\m\seser\ loiali regelui lor [i democra]iei fictive, precum [i nostalgia ctorva degringola]i contemporani. Numai aceast\ imagine poate explica pr\bu[irea statului romn ntr-un timp att de scurt. Alta nu avem. Paginile de

28

ALEX MIHAI STOENESCU STOENESCU

istorie care glorific\ perioada interbelic\ r\mn complet inexplicabile, ca [i pentru alte situa]ii `n care legenda istoriografic\ [i dorin]a expres\ de eroizare a evenimentelor este urmat\ de explica]ii jenante pentru catastrofele care le-a urmat acestora. De cele mai multe ori, se bate moned\ pe r\ul venit din afar\. Ast\zi avem posibilitatea s\ privim lucid lucrurile n fa]\ m\car pentru a nu repeta erorile [i mai avem [i puterea exemplului tr\it de genera]ii contemporane. Imaginea de prosperitate [i libertate a perioadei interbelice, simultan\ unui regim autocratic, corupt [i neconstitu]ional, este perfect similar\ a[a-numitei perioade de liberalizare din ultimii ani ai lui Gheorghe Gheorghiu-Dej [i din primii ani ai lui Nicolae Ceau[escu. Magazinele erau pline, se chefuia bine n familii [i prin restaurante, se f\cea sport cu mare succes interna]ional, se construia enorm [i repede, se publicau c\r]i fundamentale ale literaturii universale, se tip\reau c\r]i romne[ti n tiraje ame]itoare, se f\cea muzic\ mult\ [i de calitate, la televiziunea na]ional\ se difuzau aproape toate filmele premiate cu Oscar. La un moment dat, rela]iile Romniei cu Statele Unite au devenit privilegiate, pentru ntregul lag\r comunist. Republica Socialist\ Romnia era singurul stat comunist din Europa care avea un acord cu Pia]a Comun\. Cine ar putea spune ns\ c\ regimul politic era `nvestit de popor, c\ na]iunea se bucura de libert\]ile fundamentale, c\ economia socialist\ func]iona pe baze realiste, c\ n spatele exploziei culturale nu se aflau compromisuri, altfel de neacceptat? Iluzia avea la baz\ finan]area condi]ionat\ f\cut\ de URSS, furnizarea preferen]ial\ de petrol [i gaze naturale, precum [i mprumuturile externe occidentale n valoare de 11 miliarde de dolari. Se ad\uga la secretul succesului [i o dependen]\ de institu]iile financiare interna]ionale, care, n momentul trezirii la realitate a lui Ceau[escu, au costat na]iunea romn\ un efort epuizant pentru plata datoriei externe. Altfel spus, romnilor le-a ie[it pe nas perioada de liberalizare [i au pl\tit-o cu vrf [i ndesat. n 1940, spre deosebire de 1989, n loc de revolu]ie

ISTORIA LOVITURILOR DE STAT N ROMNIA ISTORIA STA

29

instigat\ [i organizat\ din exterior, am avut o agresiune militar\ direct\ a Uniunii Sovietice [i o cedare la amenin]area cu for]a militar\. Statul nu a avut for]a s\ se opun\, iar cet\]enii s\i au continuat s\ moar\ eroic n r\zboaie calde [i reci, ap\rnd, n realitate, doar patria ideal\ pe care o aveau n suflet. De aceea, istoria crizelor sistemului politic din Romnia [i, n particular, a loviturilor de stat este att de important s\ fie scris\ f\r\ menajamente.

Tabloul realist al nivelului de civiliza]ie


Segmentat\ pe diferite intervale cronologice, imaginea perioadei interbelice s-a construit n principal pe propaganda multicolor\ la adresa domniei lui Carol II ntre 1930 [i 1938. Trebuia ar\tat cu perseveren]\ c\ aducerea lui Carol II pe tron prin lovitur\ de stat era o necesitate [i c\ a avut drept efect att salvarea na]iunii, ct [i perspectiva dezvolt\rii economice. Pn\ n 1930, Romnia ridicase 172 de ora[e, dintre care numai [ase aveau (pu]in) peste 100 000 de locuitori, aspect al subdezvolt\rii urbanistice [i argument suplimentar pentru afirma]ia c\ func]ionam, de fapt, ca un stat rural. Opt ani mai trziu ancheta sanitar\ din 1938 a stabilit c\, din 176 de ora[e, 74 erau lipsite de alimentare cu ap\ curent\, iar 123 nu aveau canalizare. n mahalale, apa se aducea de la fntni sau de la ci[mele amplasate n cap\tul str\zilor. Lumina electric\ nu ajungea n aceste zone. n Bucure[ti, din 670 str\zi, 371 erau luminate [i 299 nu aveau lumin\ electric\. Situa]ia era mult mai grav\ n ora[ele mici10. S\ re]inem [i faptul c\, n timpul primilor opt ani de domnie ai lui Carol II, au ap\rut doar patru ora[e. Burghezia ]\rii, compus\ din mari industria[i, mari
10

Ioan Scurtu, op. cit., p. 30.

30

ALEX MIHAI STOENESCU STOENESCU

comercian]i, bancheri, mari proprietari agricoli, ingineri particulari, economi[ti particulari [i rentieri reprezenta doar 0,12% din popula]ia Romniei, cifr\ simpl\ [i dezarmant\ care arat\ clar imaginea unui stat care nu este, cu adev\rat, capitalist. Din acest stupefiant 0,12%, aproape jum\tate era compus\ din marii proprietari de p\mnt.11 Din aproximativ 18 000 000 de cet\]eni, 13 000 000 lucrau n agricultur\, 600 000 erau func]ionari [i restul constituia o mas\ a bugetarilor, divers mp\r]it\ profesional. Chiar n rndurile burgheziei [i ale pseudoburgheziei membri ai meritocra]iei medii peste 63% depindeau de bugetul statului12. S-au nregistrat rezultate spectaculoase n produc]ia industrial\, dar ele proveneau cu un procent zdrobitor din comercializarea rezervelor naturale [i din prelucrarea inferioar\ a acestora: La petrolul [i lemnul din Vechiul Regat s-au ad\ugat bog\]iile Transilvaniei (mine de fier [i metalurgia V\ii Jiului, metale neferoase, huil\ [i sare). Sub impulsul liberalilor, reconstruc]ia postbelic\ a fost rapid\, iar nivelul de via]\, ridicat. Din 1923 pn\ n 1938 produc]ia industrial\ s-a dublat, dar a r\mas n venitul na]ional inferioar\ agriculturii: 30% la 38%13. n ciuda viziunilor sale partizane asupra vie]ii politice romne[ti interbelice, Eugen Weber a observat cu precizie realit\]ile economice: ...politica economic\ a ]\rii n perioada interbelic\ a fost dominat\ de un mic grup de economi[ti apar]innd clasei de mijloc, forma]i n universit\]ile din Germania. Indiferent de partidul n cadrul c\ruia au optat s\-[i realizeze cariera, to]i mp\rt\[eau idei similare cu privire la industrializare [i protec]ionism, ceea ce i f\cea s\ aib\ tendin]a de a-l sacrifica pe ]\ran n favoarea intereselor industriale [i comerciale. Dar s\r\cia ]\ranului excludea posibilitatea dezvolt\rii unei pie]e interne; lipsa unor planuri
Ibidem, p. 63. Ibidem, p. 66. 13 Georges Castellan, Histoire des Balkans, XIV-XX sicle, Ed. Fayard, Paris, 1991, p. 420.
12 11

ISTORIA LOVITURILOR DE STAT N ROMNIA ISTORIA STA

31

de perspectiv\ a mpiedicat cre[terea ra]ional\ a resurselor na]ionale [i a l\sat industria s\ se dezvolte sau s\ stagneze la ntmplare [i nu corespunz\tor nevoilor. O dezvoltare exista, dar era vorba de una anarhic\, costisitoare, risipitoare, care se g\sea cu mult n urm\ fa]\ de alte economii comparabile. ntre 1926 [i 1939 venitul per capita a sporit cu 35% n Bulgaria, cu 11% n Grecia [i doar cu 8% n Romnia14. Saltul economic al ]\rii a fost vizibil sub regimurile liberale. Mai nti a existat scurta perioad\ postbelic\ n care a func]ionat principiul prin noi n[ine [i care a scos statul din criza economic\. A urmat colapsul de sub guvernarea ]\r\nist\, accentuat de efectele crizei mondiale. Momentul de vrf al cre[terii economice s-a produs sub guvernarea T\t\rescu, dar ntr-un mod nes\n\tos. Cifrele saltului f\cut de Romnia n economie ntre 1932 [i 1938 sunt impresionante la prima vedere: Valoarea produc]iei globale a industriei [i meseriilor a crescut n 1938 cu aproape 82%, iar a agriculturii [i p\durilor cu circa 70%15. Mai ales n industria metalurgic\ valoarea produc]iei a crescut cu peste 260%, principalul client fiind Armata. Am ales doar cteva cifre spectaculoase, ns\ realitatea lor consta n saltul de la nimic sau foarte pu]in la ceva, [i acela insuficient. n plus, dezvoltarea avea defecte structurale: lipsa total\ de corela]ie ntre rentabilitatea privat\ [i productivitate, n sensul c\ realizarea interesului optim pentru capitalist nu coincidea [i cu interesul optim na]ional, ntre interesele individuale [i cele generale existnd o contradic]ie de nenl\turat n condi]iile sistemului economiei capitaliste [i a ac]iunii legilor obiective proprii modului de produc]ie capitalist16. Tradus\ ntr-un limbaj actual, observa]ia pune n lumin\ fenomene tipice
14 Eugen Weber, Romnia n Dreapta european\. Profil istoric, Ed. Minerva, Bucure[ti, 1995, p. 395. 15 Emilia Sonea, Gavril\ Sonea, Via]a economic\ [i politic\ a Romniei (1933-1938), Ed. {tiin]ific\ [i Enciclopedic\, Bucure[ti, 1978, p. 83. 16 Ibidem, p. 85.

32

ALEX MIHAI STOENESCU STOENESCU

capitalismului s\lbatic, n care economia unui stat este exploatat\ mai mult pentru realizarea venitului rapid [i substan]ial al investitorului [i care ia apoi o alt\ direc]ie dect economia na]ional\, sarcina principal\ a investi]iei revenind aproape exclusiv Bugetului. De fapt, sub domnia lui Carol II dezvoltarea economic\ s-a desf\[urat printr-un circuit al valorilor economice care pornea de la Buget, de unde se d\deau marile comenzi dirijate spre firme legate de camaril\, firmele realizau venituri substan]iale, din care mare parte se ducea n conturi personale interne sau externe ale patronilor, alt\ parte se ndrepta spre camaril\ [i rege, iar produsul comandat de stat ajungea la client (cel mai important fiind Armata) unde se transforma n mijloc fix, nu producea nimic mai departe. Alt\ parte a produc]iei de exemplu, locomotivele se ndrepta spre servicii, iar alt\ parte spre consum. Dintr-un astfel de circuit, controlat strict de camaril\ [i de rege adic\ centralizat nu se putea na[te dect un sistem industrial monopolist, n care principalul motor al capitalismului, competi]ia, lipsea. n industria metalurgic\, ntreprinderile monopoliste de]ineau 98% din capitalul investit, foloseau 86% din for]a motrice [i controlau 44% din valoarea produc]iei.17 Sistemul monopolist, n care un num\r restrns de firme de]inea n mod artificial controlul produc]iei industriale, nu se putea men]ine dect printr-un sprijin decisiv din partea statului. De aceea, regimul lui Carol II aplica unul din cele mai restrictive mecanisme vamale [i de taxe, pentru a proteja rentabilitatea artificial\ a industriilor clientelare. Dac\ la acest tablou ad\ug\m faptul c\ majoritatea activit\]ii comerciale [i de industrie mic\ era dominat\ de evrei, vom avea o cu totul alt\ imagine despre saltul economic al Romniei interbelice. Romnul se ocupa cu agricultura sau era slujba[ la stat. n schimb, mult mai nefast\ era activitatea partidelor politice pentru locuitorii
17

Ibidem, p. 91.

ISTORIA LOVITURILOR DE STAT N ROMNIA ISTORIA STA

33

]\rii. Aceste partide, n special cel liberal, nfiin]au, la ad\postul unor bariere vamale prohibitive, industrii care fabricau articole de consum de calitate absolut inferioar\ [i la pre]uri astronomice. Statul avea mijloace fiscale pentru a lovi n plutocra]ia evreiasc\, ns\ aceste m\suri nu conveneau pentru c\ ar fi lovit [i n politicienii [i latifundiarii plutocra]i romni.18 Cu precizarea c\ referirea la partidul liberal acoper\ generic [i imperfect guvernarea T\t\rescu, trebuie subliniat c\ imaginea produs\ de aceste surse nu este alta dect a statului birocratic [i bugetar, nicidecum a unui stat capitalist n dezvoltare. Cifrele cele mai elocvente sunt ns\ acelea comparative. Decalajul mare dintre Romnia interbelic\ prezentat\ n legende drept o for]\ economic\ european\, a c\rei moned\ era la paritate cu valutele occidentale! [i statele capitaliste dezvoltate se traducea ntr-o produc]ie industrial\ pe cap de locuitor de 7,3% mai mic\ dect a Fran]ei, de 8,5 ori mai mic\ dect a Germaniei pr\bu[ite [i de 12 ori mai mic\ dect a Marii Britanii. Prezentat\ ca mare produc\toare agricol\, Romnia recolta n 1938 doar 12,6 chintale de gru la hectar, n timp ce Danemarca, un stat f\r\ tradi]ie cerealier\ [i cu suprafe]e mult mai mici, recolta 35,1 chintale la hectar. Compara]iile cele mai [ocante nu sunt ns\ cele cu statele occidentale dezvoltate, ci acelea cu statele din zon\. n jurul anilor 1933-1935, nzestrarea agriculturii cu tractoare era de peste 3 ori mai mic\ dect n Ungaria, Cehoslovacia [i Germania19. n sfr[it, n anul de vrf 1938, venitul na]ional al Romniei era de aproape dou\ ori mai mic dect al Cehoslovaciei [i Ungariei20. Aceast\ situa]ie nu a fost complet acoperit\ de propagand\. C]iva economi[ti valoro[i au atras aten]ia asupra dezvolt\rii nes\n\toase a capitalismului n Romnia. Cei doi mari
Radu Lecca, op. cit., p. 87. Sonea, Gavril\ Sonea, op. cit., p.93. (Toate datele dup\ Enciclopedia Romniei 1938, vol. III.) 20 Ibidem, p. 94.
19 Emilia 18

34

ALEX MIHAI STOENESCU STOENESCU

economi[ti romni ai acestei perioade au fost Virgil Madgearu [i Mihail Manoilescu. Virgil Madgearu accepta realitatea societ\]ii romne[ti subdezvoltate [i propunea o viziune socialist-rural\ a ]\rii, astfel nct Romnia s\ treac\ la o politic\ de dezvoltare economic\ cu bazele n cooperative agricole de produc]ie, aducnd statul la o bun\stare determinat\ organic nu numai de preponderen]a agriculturii, dar [i de nivelul ridicat de modernizare a exploat\rii agricole. Viziunea pornea de la realitate [i c\uta o solu]ie pentru ceea ce putea s\ fac\ statul romn n perioada interbelic\, nu pentru ceea ce-[i dorea sau visa clasa politic\. Opera economic\ a lui Virgil Madgearu este, de fapt, un prim semnal de alarm\ profesionist la pericolul pr\bu[irii economiei romne[ti sub greutatea structurii defectuoase a statului [i a incapacit\]ii ca acest stat slab s\ r\spund\ marilor agresiuni externe, c\utnd cu eforturi imense s\ dezvolte o industrie capitalist\ performant\ ntr-un loc unde momentul prielnic a fost pierdut n decenii de reforme aproximative. Ca mereu n doctrinele ]\r\niste, ce s-au tot enun]at n politica romneasc\, Madgearu ofer\ solu]ia statului agrarian: Cnd ]es\tura fundamental\ a organiza]iei economice este format\ de milioane de economii familiare ]\r\ne[ti, care nu cunosc aproape deloc sistemul salariatului [i au o concep]ie deosebit\ despre profit [i rentabilitate, iar ntreprinderile economice nu sunt elementul predominant n via]a social\, cnd, prin urmare, ordinea economic\ nu este capitalist\, ci social-agrar\, Statul aflat n aceast\ situa]ie trebuie s\-[i ornduiasc\ ntrega sa politic\, n a[a fel nct s\ deschid\ drumul larg pentru dezvoltarea, n primul rnd, a celulelor fundamentale ale organismului social, a economiilor ]\r\ne[ti21. Este reflexul n economie al constat\rii lui Nicolae Iorga, n politic\, [i anume c\, n urma loviturii de
21

V.N. Madgearu, Agrarianism, capitalism, imperialism, Ed. Inst. Arte Grafice Bucovina, Bucure[ti, 1936, p. 138.

ISTORIA LOVITURILOR DE STAT N ROMNIA ISTORIA STA

35

stat din 1930, Romnia a ncetat s\ mai urmeze un plan de viitor [i a cobort doar la gestionarea unei realit\]i imediate, descurcndu-se. Stat social-agrar napoiat, din punct de vedere al capitalismului, Romnia ar fi trebuit n viziunea lui Madgearu s\ aplice un socialism prudent, controlat de un sistem democratic aproximativ, dar care s\ mpiedice alunecarea planului economic socialist spre comunism. Nu a reu[it. Unii colegi de partid cu Madgearu, ca Armand C\linescu, considerau c\ proiectul de stat ]\r\nesc al acestuia este o tmpenie. Grigore Gafencu, alt membru marcant al PN}, avea s\ scrie n jurnalul s\u, pe aceea[i tem\: Acest salt de la un extrem la altul, de la ]\ranii de azi, lipsi]i de unelte [i de poft\ de munc\, ducnd o via]\ de mizerie n sate nc\ pe jum\tate s\lbatice, la p\tura ]\r\neasc\ st\pnitoare de mine, izvor de lumin\, de [tiin]\ [i de civiliza]ie (universit\]ile [i academiile la ]ar\ preg\tesc aceast\ oper\ de culturalizare rural\!) v\de[te o nchipuire bogat\, n contrazicere, fire[te, cu legile istoriei, cu att mai cuprinz\toare ns\ de devize politice, electorale [i demagogice22. Mihail Manoilescu prezenta o viziune de Dreapta, na]ionalist\, dar cu interes pentru dezvoltarea industrial\, capitalist\ a statului. El considera c\ Romnia nu trebuie s\ abandoneze planul dezvolt\rii economice, ntr-un raport echilibrat ntre industrie [i agricultur\, ]ara avnd poten]ial [i, n plus, o perspectiv\ favorabil\ prin evolu]ia industrial\ rapid\ demonstrat\ de Italia fascist\ [i de Germania nazist\ n Europa. Acest exemplu european avea la baz\ na]ionalismul antidemocratic [i aspectele incipiente ale totalitarismului de Dreapta. F\r\ ndoial\, economistul romn pornea de la aceea[i idee fundamental\ a Dreptei conservatoare, conform c\reia saltul economic spectaculos nu se poate produce dect prin conducerea autoritar\ a statului de c\tre o elit\
22

Grigore Gafencu, nsemn\ri politice. 1929-1939, Ed. Humanitas, Bucure[ti, 1991, p. 326.

36

ALEX MIHAI STOENESCU STOENESCU

responsabil\ [i patriotic\. Teoretic, Manoilescu a constatat dou\ sl\biciuni majore ale statului romn: o Romnie Mare inconsistent\ [i o Romnie Mare ieftin\. Mai nti, aspectul cultural al unirii: A cere independen]a [i ntregirea nseamn\ pentru un neam a nu cere nimic. C\ci acestea se confund\ cu dreptul la existen]\ colectiv\ a neamului. Numai de aici n sus ncep n\zuin]ele ntr-adev\r superioare [i idealurile pozitive de afirmare a personalit\]ii [i geniului colectiv al unui neam. [...] Ct prive[te realizarea Romniei ntregite, ea reprezint\ numai o nf\ptuire pur formal\, c\reia urmeaz\ s\ i se dea de acum nainte con]inutul23. Sec [i dur, ca un cristal: Romnia Mare era o construc]ie politic\, diplomatic\, recunoscut\ interna]ional, ajuns\ la dimensiunile ei teritoriale fire[ti. Ea trebuia organizat\ economic [i administrativ ca un stat viabil. Scria atunci Mihail Manoilescu: ~nchiznd definitiv ciclul revolu]iilor pentru form\ [i al revolu]iilor pentru drepturi, neamul nostru va face saltul cel mai mare din istoria lui n ziua cnd [i va ncorda puterile ca s\ ating\ idealul calit\]ii24. Nu l-a atins nici ast\zi. Din punct de vedere economic scria atunci Manoilescu Romnia este, n primul rnd, ]ara muncii ieftine, ]ara materiilor prime ieftine, ]ara combustibilului ieftin, ]ara transportului ieftin, pe scurt Romnia ieftin\, o ]ar\ care [i vinde ieftin resursele naturale, consum\ mai mult dect produce [i, mai ales, consum\ aproape exclusiv din vinderea acestor resurse naturale. n plus, capitalul, care ar fi trebuit s\ produc\ dezvoltarea economic\ a statului, se afla n mna str\inilor, ca urmare a politicii iresponsabile a guvern\rilor ]\r\niste: Politica economic\ promovat\ de na]ional-]\r\ni[ti a avut rezultate dezastruoase. Pe fondul crizei economice mondiale, cnd statele dezvoltate au luat m\suri de
23

Mihail Manoilescu, Rostul [i destinul burgheziei romne[ti, Ed. Cugetarea, Bucure[ti, 1942, p. 361. 24 Ibidem, p. 397.

ISTORIA LOVITURILOR DE STAT N ROMNIA ISTORIA STA

37

protejare a economiei lor na]ionale, Romnia a deschis por]ile n fa]a capitalului str\in, a contractat mari mprumuturi externe, cu dobnzi foarte ridicate. n 1932, circa 40% din bugetul ]\rii era rezervat pentru plata extern\25. Ultima plat\ s-a f\cut n anul 2001, sub guvernul Adrian N\stase trei sute de milioane de dolari c\tre Suedia, pe fondul unui [antaj evident la cererile de finan]are prin FMI [i Banca Mondial\. n fa]a acelei realit\]i economice anormale, care marca dependen]a total\ a Romniei interbelice de marile cercuri financiare, Mihail Manoilescu vedea solu]ia n na]ionalizarea capitalului din Romnia. Pornind de la constatarea c\ str\inii sunt cu profitul, iar romnii cu impozitele, el lansa o tez\ care va fi plasat\ curnd la baza legilor de romnizare: Na]ionalismul economic pe frontul intern, adic\ romnizarea vie]ii economice, nseamn\ trecerea veniturilor capitaliste din minile str\inilor (a str\inilor din afar\ sau a evreilor din Romnia) n minile romnilor, adic\ o opera]ie folositoare na]iunei romne[ti. n acest sens merit\ s\ observ\m c\, din punct de vedere al avantajelor economice directe, este mai mare pasul pe care-l face ]ara atunci cnd trece dela o industrie cu capital str\in la una cu capital romnesc, dect atunci cnd trece dela o economie pur agrar\ la o industrie cu capital str\in26. Manoilescu vedea, a[adar, o Romnie cu mare poten]ial agricol, n care industria menit\ s\ modernizeze [i s\ sprijine agricultura, prin contribu]ia sa sporit\ la venitul na]ional, se afla n minile str\inilor. Ace[tia transferau n str\in\tate toate beneficiile ob]inute n Romnia, astfel c\ investi]ia n economia romneasc\ r\mnea tot n obliga]ia bugetului. Economistul romn ar\ta, de fapt, c\ industria de care are nevoie Romnia exist\, dar nu este a ei. Proiectul lui Manoilescu, chiar n condi]iile existen]ei a dou\ dictaturi, ntre 1938 [i 1944, s-a dovedit nerealist [i nu a putut fi pus n aplicare. L-au pus comuni[tii sub Ana Pauker [i
25 26

Ioan Scurtu, op. cit., pp. 2-72. Mihail Manoilescu, op. cit., p. 260.

38

ALEX MIHAI STOENESCU STOENESCU

Gheorghiu-Dej, dar nu prin trecerea propriet\]ii private str\ine n minile propriet\]ii private romne[ti, ci prin na]ionalizare, termen impropriu prin care se n]elegea distrugerea propriet\]ii private [i trecerea ei n proprietatea statului. Asta face analiza istoric\ mult mai dificil\ [i responsabilitatea celor care au preluat puterea n 1990 mult mai grea. Din perspectiv\ marxist\, Lucre]iu P\tr\[canu vedea perioada interbelic\ drept un timp al marilor dezvolt\ri industriale, mai ales n industria grea, deoarece ea aducea o cre[tere cantitativ\ a clasei muncitoare. Acest proces i nt\rea convingerea n viitorul socialist al ]\rii, pentru c\ o m\rire substan]ial\ a num\rului muncitorilor d\dea posibilitatea unui con]inut numeric [i pentru Partidul Comunist, altfel o adun\tur\ de alogeni, de frustra]i romni [i de agen]i sovietici. Activitatea Partidul Comunist, trimis n ilegalitate, depindea n totalitate de agentura sovietic\, legendele cunoscute ale suferin]elor ndurate de comuni[ti n beciurile Siguran]ei fiind, n realitate, cteva cazuri de spioni prin[i [i condamna]i. Dedesubtul adnc al mesajului dat de Lucre]iu P\tr\[canu n cartea sa Sub trei dictaturi era acela al constituirii unui partid comunist romnesc, compus din muncitori romni. Este cumva paradoxal, dar pn\ la revolu]ia din 1989, industria romneasc\ s-a sprijinit substan]ial pe navetist, de cele mai multe ori ]\ran transformat diminea]a n muncitor industrial [i redevenit n fiecare sear\ din nou ]\ran. Dac\ ne amintim [i cine a populat masiv noile blocuri de locuin]e muncitore[ti, vom constata c\ tema lui Lucre]iu P\tr\[canu era ct se poate de autentic\. Astfel se explic\ [i de ce anul 1944 a g\sit Partidul Comunist cu un efectiv de sub o mie de membri, muncitorii fiind ata[a]i socialismului sindical [i legionarismului. Era o form\ de adaptare la agresiunile ora[ului. P\tr\[canu observase destul de exact configura]ia statului romn bugetar [i birocratic: Statul nu apare sub form\ de capitalist, ci de consumator. Nu face investi]ii menite s\ produc\ beneficii. Din bugetul

ISTORIA LOVITURILOR DE STAT N ROMNIA ISTORIA STA

39

statului, sub form\ de masive avansuri, pl\]i anticipative de comenzi [i prime de ncurajare, s-au defalcat, an de an, sume din ce n ce mai mari, puse apoi la dispozi]ia ini]iativei particulare. O ini]iativ\ care lua nu rareori forma de adev\rat jaf n banii contribuabililor27. Pozi]ia liderului comunist devine, poate, exponen]ial\ pentru fund\tura n care ajunsese Romnia n a[a-zisul an de vrf 1938: aprig adversar al dictaturii regale, el vede solu]ia tot ntr-o dictatur\, dar a proletariatului. Un proces s\n\tos al dezvolt\rii economice capitaliste a Romniei Mari nu putea fi condus dect cu o elit\ politic\ [i cu o elit\ intelectual\ de for]\. Care sunt marile nume politice ale perioadei interbelice? Ionel I.C.Br\tianu mort n 1927; I.G. Duca asasinat n 1933; Iuliu Maniu n etern\ opozi]ie, steril\ [i mai degrab\ distructiv\; Averescu consumat; Iorga compromis, Titulescu numai n str\in\tate. Au mai r\mas ca amintire doi poli]i[ti, oameni de cas\ ai regelui corupt: Gheorghe T\t\rescu [i Armand C\linescu. Primul [i datoreaz\ faima urii cu care a fost urm\rit de Iuliu Maniu probabil, pentru c\ fusese martorul secret al tr\d\rii Mar[ului asupra Bucure[tiului cel de-al doilea, pentru c\ a murit asasinat de legionari. Doar intelectualitatea romneasc\ a reu[it performan]a remarcabil\ de a crea o elit\ cultural\. Am excelat n filozofie, art\, literatur\, [tiin]e exacte. Ea a fost aproape n ntregime na]ionalist\. ns\ sub acest\ elit\ se c\sca un h\u. Din aproximativ 300 000 de studen]i [colariza]i n perioada interbelic\, doar 9,5%, n medie, terminau studiile universitare cu diplom\. Absolven]i cu diplom\ la Drept erau doar 7,1% din cei nscri[i, la Teologie doar 5,9% (!), la {tiin]e doar 7,2%, la Litere doar 10,2%. O adev\rat\ boem\, dar s\ nu ne l\s\m am\gi]i de gravitatea cifrelor. Aceast\ intelectualitate minim\ era dominat\ de o uria[\ p\tur\ mijlocie de o mediocritate agresiv\, dedicat\ insistent
27 Lucre]iu P\tr\[canu, Sub trei dictaturi, Ed. Forum, Bucure[ti, 1945, p. 15.

40

ALEX MIHAI STOENESCU STOENESCU

dependen]ei bugetare. Mi[carea legionar\ [i-a extras partizanii din aceste dou\ straturi, f\r\ capacitatea de a le a[eza ntr-un sistem coerent, dincoace de extremism. Ne-a mai r\mas ca mo[tenire imaginea dezvolt\rii nv\]\m`ntului rural, scena copiilor de ]\rani care mergeau la [coal\, descul]i, dar cu dragoste de carte. F\cnd apel la statistica realizat\ de Iosif I. Gabrea pentru primul deceniu de dup\ Marea Unire, Constantin R\dulescu-Motru avea s\ arate: ntre anii 1921/1932 au fost nscri[i n medie anual\ n [colile rurale ([colile au fost 11 104 n 1921/1932 [i 13 777 n 1931/1932) un num\r de elevi ntre 1 245 914 [i 1 795 037. Am avut astfel n timpul acestor zece ani un num\r de aproximativ 16 000 000 de nscri[i. Dintre ace[tia, au absolvit aproximativ numai 730 00028. Uluitor! Din 16 000 000 de copii de ]\rani trimi[i la [coala din sat, doar 4,5% o terminau! S\ vedem situa]ia de la ora[: n [colile urbane, situa]ia este ceva mai bun\, dar f\r\ s\ se dep\rteze prea mult. Aci, n aceea[i ani, am avut 2 227 000 elevi nscri[i, dintre care au absolvit 174 00029. Rezult\ un procent de 7,8%! n [coli medii, gimnazii, licee au fost nscri[i n aceea[i perioad\ 1 243 911 de elevi, din care au absolvit doar 95 000. A[adar, doar 7,6% au absolvit nv\]\mntul mediu n primul deceniu de dup\ r\zboi. Ace[ti copii cu educa]ie incomplet\ vor avea, n 1940, cnd Mi[carea legionar\ va veni la putere, ntre 16 [i 26 de ani, adic\ vor fi exact stratul social cel mai dinamic al tineretului ]\rii. Putem n]elege acum de ce baza Mi[c\rii legionare a explodat dintr-o dat\ dup\ 1937, precum [i faptul c\ vinov\]ia pentru expunerea unei ntregi genera]ii de tineri la experimentul extremist [i are originea n erori politice [i administrative f\cute cu mult nainte: peste 90% din tineretul ]\rii nu-[i terminase [coala! Putem n]elege, de asemenea, [i de ce, dup\ instalarea dictaturii comuniste, a fost nevoie de
28

C. R\dulescu-Motru, Psihologia poporului romn, Ed. Albatros, Bucure[ti, 1999, p. 101. 29 Ibidem.

ISTORIA LOVITURILOR DE STAT N ROMNIA ISTORIA STA

41

20 de ani de programe de alfabetizare a ]\rii. Aceast\ realitate se afl\ [i la baza n]elegerii unui anumit succes al comunismului, pornind de la fiul simplu de ]\ran care era obligat s\-[i urmeze [coala pn\ la cap\t, iar aceasta era gratuit\, intra n facultate f\r\ examen [i ajungea, sub o form\ sau alta, activist al regimului, [i terminnd cu fiul de ]\ran racolat direct de Securitate sau de organiza]ia de partid [i crescut de ele n ura fa]\ de vechiul regim. ndreptndu-se vertiginos spre un colaps economic [i politic, Romnia va cunoa[te prima dictatur\ n 1938. Originea ei politic\ se afl\ n lovitura de stat din 1930, nu att prin aducerea lui Carol II pe Tron, ct prin lovitura dat\ sistemului democratic, vie]ii partidelor, Constitu]iei. Dup\ actul din 7-13 iunie 1930 ele [i-au pierdut complet credibilitatea [i, n scurt timp, cum am v\zut din memoriile lui Nicolae Iorga, s\ fi vrut, [i tot n-ar mai fi putut func]iona. Puterea se concentrase n mna camarilei conduse de Elena Lupescu, guvernele f\cnd figura]ie, iar Parlamentul o penibil\ scen\ de teatru comic. n 22 de ani de perioad\ interbelic\ (1919-1940), Romnia a cunoscut 33 de guverne. Dintre acestea, doar dou\ au avut un mandat ntreg de 4 ani guvernul Ionel I.C. Br\tianu (19 ianuarie 1922-29 martie 1926) [i guvernele Gheorghe T\t\rescu (5 ianuarie 1934-28 decembrie 1937). Guvernele lui T\t\rescu au cunoscut nu mai pu]in de 24 de remanieri. Ref\cnd calculul, vom constata c\ n cei 14 ani ai perioadei interbelice am avut 31 de guverne. Tot ntre 1919 [i 1940 s-au organizat 11 alegeri generale, iar Parlamentul a cunoscut doar 2 legislaturi ntregi! n nici un caz, nu este imaginea unei ]\ri cu sistem democratic autentic! Pentru a completa tabloul realist al perioadei interbelice, s\ amintim c\, dup\ primul r\zboi mondial, Romnia Mare cunoscut reforma agrar\, reforma electoral\ [i o nou\ Constitu]ie. Reforma agrar\ a atins aspecte de ira]ional [i iresponsabilitate, c\utndu-se rezolvarea promisiunilor f\cute ]\ranilor n r\zboi, mobilizarea [i cointeresarea acestora n

42

ALEX MIHAI STOENESCU STOENESCU

momentul greu al refugiului din Moldova. Pe de alt\ parte, reforma agrar\ a fost [i un r\spuns al statului la agresiunea bol[evic\, [tiut fiind c\ o clas\ muncitoare substan]ial\ nu aveam [i c\ bol[evismul ar fi avut succes doar dac\ reu[ea s\ r\scoale ]\ranii, a[a cum se ntmplase n 1907. Practic, att putea face statul n fa]a pericolului bol[eviz\rii: reform\ agrar\, vot universal [i un guvern de for]\, cel al generalului Alexandru Averescu. Noua mpropriet\rire a ]\ranilor venea din nou n contradic]ie cu gradul de preg\tire al societ\]ii: Solu]iile preconizate se caracterizeaz\ printr-un anumit radicalism ce nu se potrivea dincolo de bunele inten]ii din acei ani cu realit\]ile din Romnia, att n ce prive[te raportul de for]e social-politic, ct [i dorin]a ]\r\nimii de a avea p\mnt n proprietatea proprie30. ntr-adev\r, o reform\ agrar\ era bun\ [i necesar\, dar la situa]ia real\ a ]\r\nimii [i agriculturii romne, reforma agrar\ f\cut\ n grab\ imediat dup\ r\zboi nu a avut dect un singur efect: o grav\ lovitur\ dat\ regimului propriet\]ii. Practic, vechii [i noii genera]ii de ]\rani li s-a ar\tat nc\ o dat\ c\ proprietatea privat\ poate fi desfiin]at\ printr-o lege. A lua peste noapte mo[iile marilor proprietari [i a le mp\r]i ]\ranilor a reprezentat atunci, practic, ruinarea fundamentului regimului propriet\]ii n Romnia. Totodat\, a lovit brutal [i iresponsabil tocmai n clasa cea mai puternic\, n stare s\ se opun\ pn\ la moarte [i prin toate mijloacele comunismului. Temeliile economice ale aristocra]iei, ale elitei economice romne[ti au fost aproape nimicite. Astfel, a fost distrus\ Dreapta economic\ [i politic\ a ]\rii, exact cnd statul era cel mai violent atacat de mesajul marxist. Este u[or s\ g\sim vinova]ii n suprastructura Puterii: regele Ferdinand era un figurant, iar Ionel I.C. Br\tianu avea mari probleme de credibilitate. Va trebui s\ accept\m c\, ntr-o total\ bun\ inten]ie din partea celor doi factori de putere, ]ara ie[ise att de sl\bit\ din
30 Ion Agrigoroaiei, Romnia interbelic\, vol. 1, Ed. Universit\]ii Alexandru Ioan Cuza, Ia[i, 2001, p. 78.

ISTORIA LOVITURILOR DE STAT N ROMNIA ISTORIA STA

43

r\zboi, nct nu a avut alte solu]ii la dispozi]ie. Speran]a sa a stat nc\ o dat\ n clasa politic\. Cu sim]ul s\u na]ional att de fin, Take Ionescu, el nsu[i marea speran]\ pierdut\ tragic a curentului de Dreapta, avea s\ cread\ c\ genera]ia politic\ dinainte de r\zboi, epuizat\ n luptele sterpe inerente unei ]\ri de arbitrar aziatic, de impostur\ [i de ieftin [i echivoc politicianism [i n stupidele compromisuri cotidiane cu o lume m\l\ia]\ [i umoristic\, cu o biat\ vermin\ de apelpisi]i [i de cabotini politici carnavale[ti31, avea s\-[i r\scumpere toate p\catele prin nf\ptuirea Marii Uniri. S-a n[elat. Probabil incon[tient, avnd n vedere personalit\]ile implicate n acest proces, a fost cl\tinat\, n mentalitatea cet\]enilor romni, credin]a n natura sfnt\ a propriet\]ii private, unul din aspectele secundare generate de erorile reformei agrare fiind exportul de capital. Cet\]enii Romniei, [i foarte boga]i, [i mbog\]i]i peste noapte, [i func]ionari care au dat un tun, vor plasa ilegal n b\ncile din str\in\tate sume imense [i valori greu de m\surat n toat\ perioada interbelic\, nencrez\tori n stabilitatea legislativ\ a ]\rii. Cnd a fost dat\, n 1932, o lege a conversiunii datoriilor, pentru a u[ura din nou situa]ia ]\r\nimii, imaginea fixat\ n mentalitatea locuitorului de la sat a fost una [i foarte durabil\: putem s\ facem oricte mprumuturi [i datorii, vine statul pn\ la urm\ [i le [terge. Bazele capitalismului erau nc\ o dat\ c\lcate n picioare. Un exemplu de bun-sim] ar putea ]ine loc de sintez\ pentru modul n care a fost abordat\ problema agriculturii n Romnia. Orice stat abia ie[it dintr-o conflagra]ie [tie c\ r\zboiul distruge exploatarea agricol\, las\ p\mnturi necultivate, compromite recolte, afecteaz\ calitatea ns\mn]\rilor, pe de o parte, [i atac\ fondul genetic al zootehniei, pe de alt\ parte. Vitele sunt sacrificate masiv, iar cele care supravie]uiesc sunt sl\bite, subnutrite, expuse degener\rii. La sfr[itul r\zboiului, un stat responsabil intervine n agricultur\
31 Take Ionescu, Amintiri, Ed. Socec, Bucure[ti, 1922, p. III, (note N. Baboeanu).

44

ALEX MIHAI STOENESCU STOENESCU

cu m\suri specifice, etapizate pe c]iva ani, astfel nct necesara reform\ agrar\ s\ se desf\[oare dup\ un plan de redresare rapid\ a fondului cerealier, forestier sau zootehnic. Numai anumite m\suri cum sunt, de exemplu, m\rirea num\rului de p\[uni sau orientarea centralizat\ a culturilor pot da rezultate. O reform\ agrar\ aplicat\ oamenilor, nu fondului agricol este doar o m\sur\ politic\, nu una [tiin]ific\. Noi am f\cut de fiecare dat\, din 1864 [i pn\ n 2000, acela[i lucru: am mp\r]it p\mnt oamenilor, care au pus pe el ce-au vrut, p\[unile [i p\durile au fost un permanent subiect de tribunal urmare a distrugerii sistemului juridic ancestral al satului romnesc [i nlocuirii acestuia cu institu]ii franceze iar echilibrul efectivelor de animale s-a reglat prin export. Constatarea erorilor de conducere din perioada interbelic\ este valabil\ [i din punctul de vedere al abord\rii postbelice a reformei electorale. S-a introdus votul universal ntr-o societate complet nepreg\tit\ pentru el. F\r\ a mai intra n detalii, este ns\ de subliniat c\ reforma electoral\ a avut, n substratul s\u, un alt fenomen periculos: n timp ce ]ara se m\rea, nucleul s\u politic se dilua. Astfel, n sistemul electoral din Romnia s-a introdus principiul primei majoritare, simbol al inconsisten]ei regimului democratic: Legea electoral\ din 27 martie 1926 prevedea c\ repartizarea mandatelor pentru Adunarea Deputa]ilor se f\cea, dup\ totalizarea voturilor [i calcularea ponderii partidelor la nivelul ntregii ]\ri, astfel: partidul care ob]inea cel pu]in 40% din totalul voturilor beneficia de prima majoritar\, primind 50% din mandate; restul de 50% din mandate se repartizau ntre toate partidele (listele) participante, inclusiv cea majoritar\32. Aceast\ improviza]ie electoral\, n care un partid ce nu atinge majoritatea prime[te voturi din burt\, ale unor aleg\tori care au votat altceva, poate chiar contra partidului beneficiar, a fost o oglind\ fidel\ a naturii
32

Ion Agrigoroaiei, op. cit., p. 121.

ISTORIA LOVITURILOR DE STAT N ROMNIA ISTORIA STA

45

aproximative a sistemului democratic din Romnia. Chiar [i principiul elementar al deciziei majorit\]ii era afectat. El punea n discu]ie foarte serios legitimitatea regimului politic din ]ara noastr\. n ultimul deceniu al secolului XX numit al libert\]ii anarhice tot mai mul]i istorici de ]inut\ au nceput s\ prezinte perioada interbelic\ n adev\rata sa lumin\, cu lacunele sale institu]ionale [i cu sl\biciunile ei sociale periculoase: Aceste reforme au tulburat, cum era [i firesc, echilibrul social; pe temeiul votului universal s-a ridicat mult\ pleav\ politic\, de dreapta ca [i de stnga, la sate, la ora[e [i pn\ pe treptele Palatului regal. Din nefericire pentru ]ar\, genera]ia ctitorilor a disp\rut nea[teptat de repede, iar cei c]iva r\ma[i au fost repede dep\[i]i de valul nou-veni]ilor [i de cursul evenimentelor. Noua genera]ie politic\, cea n\scut\ din reforme, cea de dup\ 1930, nu mai seam\n\ cu genera]ia b\trnilor: corup]ia, violen]a, arivismul au nlocuit civilitatea vechii elite politice. Fenomenul era, desigur european, dar aceast\ generalitate nu-l face mai atractiv. Ca urmare, oamenii noi, care nu ar fi putut ap\rea f\r\ liberalizarea vie]ii politice de la nceputul anilor 20 [i care ar fi trebuit s\ consolideze Romnia Mare, n fapt au distrus-o, cu mult nainte de dezmembrarea ei de c\tre puterile totalitare [i sateli]ii lor33. n condi]iile unei astfel de improviza]ii statale, cu p\mntul luat abuziv de la proprietari [i dat ]\ranilor lipsi]i de mijloace de a-l exploata, cu un Parlament compus artificial, din procente nerealiste, Romnia nici nu avea cum s\ reziste agresiunilor externe care au urmat, fiind, efectiv, un stat napoiat [i cu dezvoltare social\ ntrziat\. De altfel, dac\ privim cu al]i ochi evenimentele politice ale sfr[itului celui de-al doilea r\zboi mondial, vom observa c\, la numai dou\ decenii dup\ o reform\ agrar\ radical\, b\t\lia electoral\ s-a dat tot pe subiectul mpropriet\ririi, la 23 martie 1945 legiferndu-se o nou\
33 Cristian Troncot\, Istoria serviciilor secrete romne[ti. De la Cuza la Ceau[escu, Ed. Ion Cristoiu, Bucure[ti, 1999, p. 88.

46

ALEX MIHAI STOENESCU STOENESCU

reform\ agrar\. Altfel spus, ]\ranilor li se tot d\dea p\mnt, la intervale de c]iva ani sau de decenii, [i problema agrar\ tot nu se rezolva. Nu se poate s\ nu ne ridic\m mari semne de ntrebare asupra unei economii care produce astfel de modific\ri structurale [i face reforme agrare la intervale att de scurte: 1864, 1879, 1882, 1889, 1893, 1907, 1912, 1921, 1932, 1945. Este, mai degrab\, o serie neagr\. Primul intelectual romn care a atins, dup\ revolu]ia din 1989, esen]a fenomenului, sco]nd la suprafa]a analitic\ nocivit\]ile istorice ale reformei electorale de la sfr[itul primului r\zboi mondial, a fost Horia Roman Patapievici34. Din p\cate, caracterul eufuistic al textului s\u a limitat accesul la sensurile sale profunde doar la un grup foarte restrns de intelectuali de extrac]ie umanist\, impactul politic sau social fiind nul. Totu[i, adev\rul a fost spus, [i din rndurile societ\]ii civile, [i din rndurile istoricilor. Asumarea lui n practica politicii guvernelor postdecembriste continu\ s\ ntrzie, motiv pentru care principalele fenomene negative ale istoriei Romniei moderne [i contemporane vor continua s\ se repete. Toate aceste fenomene negative ale perioadei interbelice sunt cel mai bine simbolizate prin rezultatul politic: distrugerea sistemului democratic parlamentar prin lovitura de stat condus\ de Iuliu Maniu n 1930 a permis concentrarea puterii la vrf, favoriznd regimul autoritar al lui Carol II [i u[urnd activitatea ocult\ a camarilei.

34

H.R. Patapievici, Cerul v\zut prin lentil\, Ed. Nemira, Bucure[ti, 1995, p. 137 (v. n ntregime articolul Durata lung\ [i alegerile).

Capitolul II

CAMARILA, CENTRU DE PUTERE N STAT

Moto: Lupescu, regele, Malaxa, Aristid Blank [i Gavril\ Marinescu. Iat\ sovietul de solda]i [i [per]ari care hot\r\sc ast\zi soarta guvernelor noastre.

CONSTANTIN ARGETOIANU

Cuvntul camaril\ provine din limba spaniol\ [i nsemna,


la origin\, o nc\pere mic\ (diminutiv de la camara = camer\), anex\ a dormitorului regal al regelui Spaniei, unde acesta se izola, mpreun\ cu consilierii s\i intimi, pentru a nu fi auzit de slugi sau de oamenii Inchizi]iei. Faptul c\ n acel loc se luau decizii f\r\ controlul Bisericii sau al Cortesurilor a n\scut reac]ia public\ a acestor institui]ii, care au r\spndit prin zvon no]iunile de camaril\, ca centru de putere nociv, [i de om de camaril\, ca persoan\ care influen]eaz\ ocult deciziile regelui. Cuvntul a nceput s\ circule n Europa, cu sensurile sale mult deformate, dup\ secolul al XVII-lea, dar, p\strndu-[i individualitatea spaniol\, fiind folosit doar cnd era vorba de obiceiurile acelei Cur]i. Termenul a f\cut ns\ marea sa carier\ n presa comunist-revolu]ionar\ a anilor 1848-1849, cnd a fost atribuit anturajului de represiune sngeroas\ al lui Friedrich Wilhelm IV al Prusiei. Ideea de grup restrns care l controleaz\ pe lider a fost nt\rit\ de notorietatea faptului c\ regele Prusiei era lovit de o afec]iune mintal\, responsabilitatea ac]iunii politice fiind atribuit\ astfel camarilei. De[i nu este un am\nunt determinant pentru

48

ALEX MIHAI STOENESCU STOENESCU

cazul Carol II, el este totu[i un am\nunt prezent n cazul camarilei carliste, a[a cum vom ar\ta la analiza cazului medical Carol II. Folosit n Fran]a, termenul de camaril\ a fost asociat [i apoi identificat cu sensul peiorativ pe care l luase acolo cuvntul boudoir nc\perea secret\ n care [i primeau femeile aman]ii [i [i exercitau prin ace[tia influen]a asupra treburilor statului. Sub aceast\ nuan]\ de camaril\ de femei a fost importat termenul [i la noi, fiind folosit pentru prima oar\ cu temei n cazul Alexandru Ioan Cuza. Ca defini]ie modern\, camarila este un grup restrns de intimi ai puterii supreme care-[i exercit\ influen]a asupra unui [ef de stat, controlndu-i deciziile. n presa [i memorialistica perioadei interbelice vom ntlni destul de des [i cuvntul cabal\, pentru a descrie ac]iunile oculte ale camarilei n via]a politic\. Semnifica]ia sa autentic\ era aceea de mistic\ evreiasc\35, semnifica]ie pe care vocabularul european o pierduse o dat\ cu Reforma, dar a reg\sit-o odat\ cu apari]ia antisemitismului modern. Pentru Romnia, termenul de cabal\ identifica nu numai intrigile camarilei, dar [i caracterul lor evreiesc, prin conducerea acesteia de c\tre Elena Lupescu. Sprijinul din rndurile Armatei. El a ap\rut la aproximativ doi ani dup\ fuga lui Carol n str\in\tate din 1925. A[a cum am v\zut n volumul II al acestei lucr\ri, motivul principal al fugii sale a fost descoperirea scandalului Armstrong-Fokker, fapt confirmat ast\zi de surse care au avut acces la documente ale Ministerului de Externe al Germaniei36. Ancheta declan[at\ de guvern a dus la pedepsirea unor ofi]eri, dar a creat [i o asociere de imagine ntre ideea fals\ c\ prin]ul Carol a fost ostracizat de Ionel Br\tianu [i situa]ia de victime a ofi]erilor implica]i. n rndurile Armatei a continuat s\ persiste un sentiment de ata[ament fa]\ de prin]ul Carol, nu numai pentru faptul c\
35

Alexandru {afran, n]elepciunea Cabalei, Ed. Hasefer, Bucure[ti, 1997, p.17.

36 Paul D. Quinlan, Regele playboy. Carol al II-lea de Romnia, Ed. Humanitas,

Bucure[ti, 2001, p. 109 (nota 2).

ISTORIA LOVITURILOR DE STAT N ROMNIA ISTORIA STA

49

avea numeroase aventuri erotice chestie la mod\ printre militari, dovad\ de b\rb\]ie etc. dar, n primul rnd, pentru credin]a c\, din pozi]ia nalt\ pe care o de]inea, prin]ul Carol putea ob]ine direct, repede [i sigur fonduri suplimentare pentru nzestrare. Fie c\ priveau acest aspect din perspectiva intereselor na]ionale de ap\rare, fie c\ vedeau n el o surs\ de c[tig ilicit, mul]i militari cu grade [i func]ii nalte au preferat orientarea simpatiilor c\tre Carol, dect subordonarea unei Regen]e compuse din oameni ce nu se puteau constitui omene[te n Cap al O[tirei. Se ad\uga faptul c\ aveam un rege n vrst\ de cinci ani. n Armat\, aceste am\nunte, pe care societatea civil\ le ridiculizeaz\, sunt foarte sensibile. Cine nu le n]elege [i nu le gestioneaz\ risc\ s\ se trezeasc\ peste noapte cu un puci. Iuliu Maniu a fost singurul om politic al momentului care a n]eles acest fenomen subteran, dezamorsndu-l o dat\ n prima sa guvernare (1928-1930) [i c\utnd cu disperare s\-l controleze n a treia sa guvernare (1932-1933), cnd se temea de o lovitur\ de stat militar\. Pe toat\ durata activit\]ii sale politice din Opozi]ie, Iuliu Maniu va ntre]ine rela]ii informative n rndurile Armatei, ac]iune care l va duce, la un moment dat, la n]elegerile din 1940 cu generalul Ion Antonescu, rela]ii care l vor costa n final libertatea, surprins de comuni[ti furniznd anglo-americanilor informa]ii militare. ntr-o ]ar\ unde la[it\]ile [i lipsa de preg\tire ale corpului ofi]eresc de grade mari a dus la dezastrul din primul r\zboi mondial, urmate de eroizarea artificial\ a acestuia dup\ r\zboi, la[it\]ile [i defectele personale ale prin]ului Carol se pierdeau n decor. Oricum, ns\, fenomenul nu poate fi generalizat. Observnd calitatea profesional\ [i moral\ a ofi]erilor care s-au ata[at de Carol dup\ ntoarcerea sa n ]ar\, vom ajunge u[or la concluzia c\ a fost vorba de carieri[ti. Conducerea Marelui Stat-Major, precum [i ofi]erii de rnd l dispre]uiau pe aventurierul autor al unor infrac]iuni condamnate de Codul Justi]iei Militare [i de Codul Penal. Dup\ moartea regelui Ferdinand [i retrezirea interesului lui Carol pentru ]ar\, francmasoneria i va facilita accesul la informa]ii din interiorul

50

ALEX MIHAI STOENESCU STOENESCU

Armatei [i va lucra propagandistic pentru mbun\t\]irea imaginii lui. n diminea]a de 7 iunie 1930, cnd Carol a nceput s\-[i formeze echipa personal\, numindu-l pe un aparent oarecare Buhman secretar particular [i pe un aparent oarecare Strassmann, [ef de cabinet, la Palatul Cotroceni, n nc\perea unde [i-a desf\[urat toate negocierile viznd alegerea sa ca rege se afla acela[i comandor francmason Nicolae P\i[37. Principala calitate a prin]ului, care se punea atunci n lumin\, era autoritatea, valoare drag\ militarilor [i cu adev\rat necesar\ n acea perioad\. Calculul militarilor, ca [i al politicienilor, a fost gre[it, Carol II v\znd n Armat\ doar principalul vehicul al unor afaceri foarte b\noase [i un corp c\ruia i putea schimba foarte des uniformele [i decora]iile imaginate de el. Proiectul politic al lui Carol II. Ceea ce nu se spunea este faptul c\ modelul de autoritate ales de Carol se numea Benito Mussolini, dictatorul Italiei. Prin]ul romn admira fascismul reamintesc c\ aceasta este denumirea corect\ [i exclusiv\ a socialismului italian [i, mai ales, realiz\rile sale sociale, legislative [i economice. Trebuie spus c\ regimul mussolinian, nainte s\ devin\ interven]ionist pe plan interna]ional, reu[ise s\ redreseze Italia, s\ o scoat\ din mizerie [i s\ o aduc\ la standardul de mare putere european\. Aceasta a fost o performan]\ remarcabil\, n primul rnd de natur\ economic\, care n-a putut fi contestat\ nici de cei mai aprigi du[mani, dar continu\ s\ fie ascuns\, pentru a p\stra regimului mussolinian natura criminal\ cu care a ie[it din istorie. Constatnd c\ n societatea italian\ a anului 1924 persist\ confruntarea ntre clase [i, n consecin]\, pericolul bol[eviz\rii, Mussolini a lansat un program vast de reforme politice, administrative [i economice viznd controlul centralizat al statului asupra ntregii societ\]i. Spre deosebire de na]ional-socialismul german, care fundamenta principiul partidului totalitar/rasei totalitare, socialismul italian urm\rea cooperarea ntre patronat
37

Paul D. Quinlan, op. cit., p. 152.

ISTORIA LOVITURILOR DE STAT N ROMNIA ISTORIA STA

51

[i proletariat n condi]iile curentului corporatist, pe principiul statului totalitar. Statul controla toate procesele [i, mai ales, dirija investi]iile n folosul public, printr-un program politic luminat, astfel c\, pe de o parte, bazele produc]iei erau salvate, iar, pe de alt\ parte, toat\ lumea avea de lucru. Constituirea unui nucleu de elite administrative, precum [i adoptarea na]ionalismului de factur\ tradi]ional\ mpingeau guvernarea lui Mussolini c\tre Dreapta. A[a se face c\, din pozi]ia de conduc\tor al statului totalitar, fostul comunist [i francmason Mussolini a pornit cu o reform\ legislativ\ care a cointeresat patronatul [i sindicatele la munc\ [i profit, sub auspiciile statului unitar italian. n celebrul Discurs al Ascensiunii din 26 mai 1927, Mussolini anun]a programul politic na]ionalist destinat dezvolt\rii economice a Italiei. nconjurat de speciali[ti [i de tehnicieni remarcabili, cum a fost ministrul agriculturii, Giacomo Acerbo, sau celebrul ministru al instruc]iei publice, Giovanni Gentile, (care provenea din rndul liberalilor), Mussolini a putut dezamorsa tensiunea ideologic\ a na]iunii f\r\ s\ fac\ apel la antisemitism, lag\re de exterminare sau teorii aberante ale rasei. Propaganda antifascist\ este cea care l-a prezentat ca pe un caraghios pe Benito Mussolini, pentru c\ nu-l putea acuza de crime rasiale. Se strmba, lua pozi]ii teatrale, p\rea mai italian dect al]ii, dar r\mne n istorie personalitatea care a condus saltul Italiei de la subdezvoltare la condi]ia de stat capitalist dezvoltat. O lege fascist\ anume i pl\cea lui Carol Caraiman cel mai mult: reforma politic\ din 24 decembrie 1925 n aceea[i zi Carol lua decizia de a renun]a la Tron [i venea la Milano! reform\ prin care se legifera rentroarcerea la un guvern neparlamentar, dar constitu]ional, r\spunz\tor fa]\ de rege, nu fa]\ de Parlament38. Este modelul cu care s-a ntors Carol n cap [i pe care a ncercat s\-l aplice Romniei, reu[ind s\-l impun\ prin lovitura de stat din
38 Gioacchino Volpe, Istoria mi[c\rii fasciste, Ed. Novissima, Roma, 1940, p. 166.

52

ALEX MIHAI STOENESCU STOENESCU

1938, dar e[und tocmai n partea esen]ial\: baza sa economic\. El a nlocuit succesul economic cu propaganda despre succesul economic. Nucleul prim al camarilei. Pe vremea ct s-a aflat n Fran]a, n jurul lui Carol s-a constituit un cuplu de intimi, Elena Lupescu [i Constantin (Puiu) Dumitrescu, care reu[ise destul de u[or s\-l domine, att prin controlul asupra gravelor sale probleme fizice [i psihice pe care le vom analiza mai jos dar [i n privin]a dirij\rii voin]ei acestuia de a se ntoarce n ]ar\ [i a prelua conducerea autoritar\ a statului. Aflnd c\ ofi]erii romni afla]i la studii n Fran]a sunt carli[ti [i c\ unul dintre ei, un anume Teodoru, a devenit secretar al lui Carol Caraiman, I.G. Duca a ordonat o anchet\ discret\ [i chemarea n ]ar\ a celui vinovat. Acesta l-a l\sat provizoriu n loc pe cumnatul s\u, Puiu Dumitrescu. Zvelt de talie [i mai mult simpatic la prima vedere, familiar [i spurcat la gur\, devenea odios la a doua. Analfabet, dar inteligent, sau, mai bine zis, de[tept [i [iret, f\r\ nici un scrupul, gata s\ fac\ orice pentru parale, devenise indispensabil regelui, ca o g\leat\ pentru l\turi39, Puiu Dumitrescu a intrat rapid ntr-o rela]ie intim\ cu Elena Lupescu, prin a c\rei interven]ie tn\rul iubit a r\mas secretar particular al fostului prin] mo[tenitor. Victim\ a unor tulbur\ri de comportament, care se vor accentua n jurul vrstei de 35-36 de ani, Carol va ceda ini]iativa n mna celor doi. Dotat cu o inteligen]\ speculativ\, accelerat\ biologic de simptomele bolii sale, priapismul, Carol se va nscrie n acest triunghi cu o contribu]ie distinct\, [i anume partea de joc politic menit s\ distrug\ partidele din Romnia [i s\ aduc\ statul la un regim de conducere autoritar\ dup\ modelul fascist. Elena Lupescu [i Puiu Dumitrescu aveau misiunea de a st\pni informa]ional [i ocult centrele de putere ale statului [i de a asigura att baza financiar\ a puterii centrale, ct [i rezerva financiar\
39

Constantin Argetoianu, Memorii, vol. IX, Ed. Machiavelli, Bucure[ti, 1997, p. 45.

ISTORIA LOVITURILOR DE STAT N ROMNIA ISTORIA STA

53

personal\ a triunghiului. Doctrina politic\ a acestui nucleu nu avea nici o importan]\, chiar modelul fascist fiind doar un instrument cazuistic pentru un anumit tip de gestionare a puterii, motiv pentru care n ac]iunile viitoare ale nucleului de putere din jurul lui Carol (de fapt, al Elenei Lupescu) vom ntlni [i atitudini comuniste, [i ale capitalismului s\lbatic, [i semite, [i antisemite, [i progermane, [i prosovietice, filofranceze sau italofobe, func]ie de modul n care interpreta triunghiul impactul lor asupra intereselor proprii. Principalele ]inte ale grupului Carol Elena Lupescu Puiu Dumitrescu (ulterior Ernest Urd\reanu) au fost, pe rnd, individualizarea puterii prin constituirea unui suport politic pentru noul rege, apoi concentrarea puterii la vrf prin formarea unei camarile unite [i eficiente [i, n final, gestionarea puterii. Gestionarea puterii, n viziunea de inspira]ie fascist\ a lui Carol II, urm\rea configurarea unui stat romn condus autoritar [i luminat de rege, cu eliminarea Parlamentului [i cu subordonarea direct\ a guvernului de c\tre suveran, precum [i prin constituirea unei for]e politice unice (partid unic) al c\rei [ef neoficial, dar incontestabil, s\ fie chiar regele, dublat de un prim-ministru, mna dreapt\. Sub acest plan general au func]ionat cteva scenarii de maxim\ importan]\ pentru ]ar\, pe care noi avem obliga]ia s\ le cunoa[tem [i s\ le n]elegem, scenarii care, fie c\ s-au finalizat, fie c\ au e[uat, au influen]at subteran evolu]ia statului romn, constituindu-se, pn\ la urm\, n schelet discret al istoriei acestei perioade. A[adar, sub planul general al gestion\rii puterii n scopuri personale s-au aflat: Planul francmasonic extern, menit s\ conserve Romnia ca platform\ pentru supravie]uirea sau afluxul evreilor dintr-un mediu european tot mai ostil.

54

ALEX MIHAI STOENESCU STOENESCU

Planul sovietic, urm\rind sl\birea capacit\]ii generale de ap\rare a ]\rii [i intrarea acesteia n sfera de influen]\ a Marii Puteri de la R\s\rit. Elena Lupescu a fost legat\ de ambele scenarii. De[i arhivele noastre sunt distruse n mare parte40, o serie de documente [i m\rturii importante confirm\ afirma]ia de mai sus. Nu avem pn\ acum dovezi c\ regele Carol ar fi ac]ionat con[tient pe aceste planuri, fiind dispus s\ accepte doar pn\ la un punct protejarea evreilor, [i afi[ndu-se aparent ostil Uniunii Sovietice. Chiar dac\ era poreclit regele bol[evic, din cauza viziunilor sale socialiste, Carol se orienta, cum am v\zut, c\tre socialismul italian (fascism), nu spre bol[evismul autentic din URSS. Dar trebuie s\ lu\m n calcul [i faptul c\, la punerea n aplicare a acelor scenarii, au intervenit amendamente personale (provenite din caracterul imoral al regelui), mentalit\]i balcanice, hazardul, transformarea vendettei personale a lui Iuliu Maniu n curent de opozi]ie viabil, precum [i reac]ia public\ a unor factori lega]i de interese strict na]ionale, cum au fost Partidul Na]ional Liberal sau Mi[carea legionar\. Actori ai loviturii de stat. n opinia lui Pamfil {eicaru, leg\turile din str\in\tate ale lui Carol cu partidele politice din ]ar\ nu erau att de importante, pentru c\ cea mai util\ nu-i putea fi dect leg\tura cu ofi]erii, [i aceasta i-a fost nlesnit\ de secretarul lui particular, C. Dumitrescu, prin mijlocirea tat\lui s\u, care era colonel41. Afirma]ia este superficial\. n primul rnd, colonelul Dumitrescu, tat\l lui Puiu, era la vremea aceea [ef de comisariat militar n Constan]a, f\r\ nici o influen]\ asupra atitudinii Armatei. n al doilea rnd, [tim c\ propaganda carlist\ n Armat\ a fost desf\[urat\ de
40 V. Flac\ra lui Adrian P\unescu, nr. 1/6 septembrie 2001, Ion Cristoiu, Adev\rul pentru totdeauna pierdut, p. 8. 41 Pamfil {eicaru, Istoria Partidelor Na]ional, }\r\nist [i Na]ional }\r\nist, Ed. Victor Frunz\, Bucure[ti, 2000, p. 320.

ISTORIA LOVITURILOR DE STAT N ROMNIA ISTORIA STA

55

francmasoneria na]ional\ [i, pe aceea[i platform\ logistic\, de prin]ul Nicolae. Putem presupune [i influen]a reginei Maria care nu a ncetat s\-[i doreasc\ revenirea fiului mai mare pe Tron n rela]ia cu comandan]ii celor dou\ regimente de vn\tori din Bucure[ti, de care era legat\ direct [i sentimental prin imaginea sa n Armat\. ntr-adev\r, cei doi comandan]i, coloneii Paul Teodorescu [i Gabriel Marinescu, l-au luat sub protec]ia lor imediat dup\ sosirea clandestin\ de pe aeroportul B\neasa [i l-au dus cu fanfar\ la Palatul Cotroceni, fapt inexplicabil din punct de vedere militar, pentru c\ reprezenta un act de insubordonare [i r\zvr\tire pasibil de cele mai grave pedepse. Pe de alt\ parte, se invoc\ prezen]a mai multor militari de grade medii n anturajul conspirativ al lui Carol. Este vorba de locotenent-colonelul Victor Precup [i de maiorul Ion Nicoar\, care asigurau curieratul spre [i dinspre ]ar\, de colonelul Dahintean [i de c\pitanul Cristescu, atra[i n conspira]ie din pozi]iile lor de comand\ local\ n avia]ia militar\, cu sopul exclusiv de a asigura etapele c\l\toriei cu avionul spre ]ar\, [i de un anume Nicolae Gatoski, ns\rcinat cu preluarea mesajelor trimise din Fran]a. Rolul celor doi ofi]eri de avia]ie s-a dovedit important, deoarece prezen]a lui Carol pe teritoriul Romniei fusese semnalat\ la Bucure[ti nc\ de la aterizarea pe aerodromul Some[eni, fiind posibil\ astfel o doborre a avionului s\u pe traseul spre Bucure[ti. De aceea, angajarea unei escadrile n misiunea de nso]ire. Dar acest lucru nu se putea face dect printr-un ordin superior de sorginte guvernamental\. Se ad\ugau locotenent-colonelul Nicolae T\t\ranu, ata[atul militar al Romniei la Paris, [i un oarecare Fericianu, fost angajat n Ministerul de Finan]e, care avea misiunea de a asigura o eventual\ aterizare for]at\ a avionului lui Carol pe teritoriul Ungariei. Felul n care s-a produs venirea clandestin\ n ]ar\, demonstreaz\ c\ to]i militarii implica]i au fost executan]i ai unui plan, nicidecum autori. Greutatea responsabilit\]ii pentru venirea clandestin\ a lui Carol Caraiman n ]ar\ st\ pe umerii prim-ministrului Iuliu Maniu,

56

ALEX MIHAI STOENESCU STOENESCU

aflat ntr-un permanent schimb de informa]ii cu ofi]erii conspiratori, pe care binen]eles c\ nu i-a ndep\rtat din Armat\ sau arestat, de[i duceau o activitate evident ilegal\. S\ nu uit\m c\, naintea evenimentului, Maniu l-a numit ministru al Ap\r\rii Na]ionale pe generalul Condiescu, omul lui Carol. Cine s\-i aresteze? Este semnificativ\ pentru implicarea guvernului ]\r\nist n conspira]ia din 1930 ntmplarea povestit\ de Alexandru Vaida Voevod lui Grigore Gafencu. Exasperat de exager\rile [i de gafele propagandei carliste, interzise prin cenzur\, Vaida se hot\r\[te s\ scrie el o bro[ur\ procarlist\, pe care o intituleaz\ S\ vin\ Salvatorul. Vaida era ministru de Interne n exerci]iu al ]\rii! Bro[ura a fost tip\rit\ la tipografia subsecretarului de stat din Ministerul de Interne, care s-a ocupat [i cu difuzarea ei n ora[. Cteva exemplare sunt aruncate [i prin ferestrele deschise ale Palatului Regal, probabil, mizndu-se pe faptul c\ regele Mihai I, avnd 8 ani, nv\]ase deja s\ citeasc\. Siguran]a, alertat\ de apari]ia acelei bro[uri, l informeaz\ pe ministrul de Interne, Vaida. Mimnd perfect inocen]a, autorul bro[urii convoac\ toate autorit\]ile de informa]ii [i anchet\ [i le cere capul autorului [i al tipografului. Raportul Siguran]ei i d\dea ca presupu[i vinova]i pe Grigore Filipescu [i pe Radu Budi[teanu. Dincolo de incompeten]a Siguran]ei, incidentul i demonstreaz\ lui Vaida [i ct de u[or i va fi conspira]iei s\ reu[easc\. Scena este exponen]ial\ pentru ncadrarea ac]iunii din iunie 1930 n categoria loviturilor de stat, care presupun ac]iunea conspirativ\ din interiorul structurilor de stat. Dar s\ privim [i altfel lucrurile: locotenent-colonelul Nicolae T\t\ranu, ata[atul militar n Fran]a, le furnizeaz\ lui Carol [i lui Puiu Dumitrescu pa[apoarte false; colonelul Dahintean, comandantul Grupului II de Avia]ie Cluj, preg\te[te aeroportul Some[eni pentru aterizarea, alimentarea [i decolarea spre Bucure[ti a avionului, gardat de o escadril\ menit\ s\-i asigure siguran]a zborului mpotriva doborrii ca urmare a unui ordin unilateral; comandan]ii unor regimente

ISTORIA LOVITURILOR DE STAT N ROMNIA ISTORIA STA

57

din Bucure[ti scot subunit\]ile [i fanfara n strad\ [i defileaz\ cu ele prin tot ora[ul, pn\ la palatul Cotroceni. Poate s\ cread\ cineva c\ astfel de ac]iuni ilegale se desf\[urau f\r\ a fi cunoscute de conducerea Armatei, cel pu]in prin intermediul serviciului de contrainforma]ii, [i, implicit, de conducerea statului? Ori aveam o armat\ dezorganizat\, n care ofi]erii [i p\r\seau posturile [i se ocupau cu naveta pe traseul Paris Budapesta Bucure[ti, n timp ce al]i ofi]eri mi[cau escadrile [i regimente dup\ capul lor, ori trebuie s\ accept\m c\ folosirea militarilor [i a func]iilor acestora n Armat\ a fost aprobat\ de conducerea statului. Cel pu]in ntr-un caz, Carol a l\murit lucrurile n memoriile sale: Am cerut [generalului Cihosky, n.a.] s\ se intervie n chestiunea ostracismului [i ca T\t\ranu s\ aibe dreptul de a veni continuu n leg\tur\ cu mine. ntrevederea a avut loc cu [tirea lui Maniu42. A[adar, autorii loviturii de stat se afl\ n zona politic\. De altfel, marginalizarea ulterioar\ a majorit\]ii militarilor care au participat la aducerea lui Carol n ]ar\, fapt care va genera [i tentativa de asasinat a lui Victor Precup, arat\ c\ ei ac]ionaser\ din ordin. Doar Gavril\ Marinescu va r\mne lng\ rege, impresionndu-l pe acesta prin brutalitate [i servilism. F\r\ ndoial\ c\, urm\rit de proiectul s\u de domnie autoritar\, Carol s-a aflat de la nceput n situa]ia unui conflict cu proiectul lui Iuliu Maniu. Fiecare vedea altceva n a[a-numita restaura]ie. Maniu n]elegea s\ restabileasc\ autoritatea monarhiei [i s\ o foloseasc\ ntr-un regim constitu]ional, n care via]a politic\ s\ fie condus\ de sistemul parlamentar democratic, dominat de PN}, cu o nuan]\ apropiat\ modelului domina]iei liberale de sub Br\tieni. Liderul ]\r\nist se deosebea fundamental de Br\tieni prin lipsa de dinamism, prin absen]a filonului na]ionalist [i prin fragilitatea controlului s\u asupra propriului partid. Avea ns\
42

Carol II, ntre datorie [i pasiune. nsemn\ri zilnice, vol. I, Ed. Silex, Bucure[ti, 1995, p. 145.

58

ALEX MIHAI STOENESCU STOENESCU

anumite calit\]i deosebite, cum ar fi tactul, ra]ionalizarea deciziilor, introducerea componentei morale n via]a politic\, anglofilia, ca orientare general\ s\n\toas\ a politicii externe. n mod fundamental, Iuliu Maniu c\uta instalarea unui regim democratic a[ezat, cu tendin]e sociale [i chiar socialiste controlate de economia pie]ei libere, actor al politicii europene din pozi]ia unui stat stabil, serios [i orientat spre civiliza]ia occidental\. A ajunge la acest scop printr-o lovitur\ de stat dat\ mpotriva Constitu]iei democratice, prin miza pe un aventurier cunoscut n toat\ lumea pentru imoralitatea sa, prin credin]a n actualitatea unui sistem democratic clasic, de secolul al XIX-lea, cnd n toat\ Europa [i n primul rnd n Anglia se ridica ideologia na]ionalist\, prin declan[area acestei ac]iuni politice violente n plin\ criz\ economic\ mondial\ adic\ n lipsa unui suport economic [i financiar din partea capitalismului romnesc a reprezentat o grav\ eroare politic\, care dovede[te cel pu]in neconcordan]a ntre actele politice ale lui Iuliu Maniu [i realitate. Aceast\ realitate s-a confirmat imediat, prin refuzul lui Carol de a se sprijini pe componenta politic\ a loviturii sale, n particular pe Partidul Na]ional }\r\nesc, [i prin nconjurarea rapid\ cu acoli]i. Primele sale m\suri au vizat scoaterea unor personalit\]i politice din dispozitivul partidelor lor, cum au fost Gheorghe Br\tianu, Constantin Argetoianu [i Ion Mihalache, nc\ din noaptea n care a sosit la Palatul Cotroceni. Proiectul lui con]inea [i ideea mussolinian\ a constituirii Marelui Consiliu al Fascismului (Gran Consiglio del Fascismo), sub acoperirea unui Consiliu de Coroan\ permanent, format din personalit\]i politice provenite din partide diferite, a[ezat deasupra unui partid unic. El a reu[it nfiin]area ambelor institu]ii dup\ lovitura de stat din 1938. n toat\ perioada 1930-1940, Carol II a mai c\utat [i o mn\ dreapt\, un prim-ministru dur [i devotat, pe care nu l-a indentificat dect n dou\ persoane: Gheorghe (Gu]\) T\t\rescu [i Armand (Monocles) C\linescu. Este ns\ interesant c\ primul om de mn\ forte la care se gndise era

ISTORIA LOVITURILOR DE STAT N ROMNIA ISTORIA STA

59

un general incoruptibil, energic [i foarte hot\rt, pe nume Ion Antonescu, cunoscut de pe vremea cnd era ata[at militar la Londra, dar pentru faptul c\ nu-l putea controla, l-a abandonat [i a [i intrat n conflict cu el. Deocamdat\, abia instalat pe Tron, Carol a apelat la corpul tehnic al loviturii de stat. A nfiin]at func]ia de secretar particular al regelui [i l-a numit pe Puiu Dumitrescu, apoi i-a numit pe colonelul Gabriel (Gavril\) Marinescu prefect al Poli]iei Capitalei [i pe Victor C\dere [ef al Siguran]ei. Ei ocupau func]ii cheie, n tentativa de a controla [i suplini administrativ lipsa de adeziune a factorului politic, care nu putea fi nc\ subordonat. Pentru asisten]a pe probleme economice, Carol a apelat la C. Argetoianu [i la Aristide Blank, bancherul implicat n finan]area revenirii sale pe Tron. Pentru imagine, a beneficiat de sprijinul exuberant al lui Nae Ionescu. Un alt apropiat, Mihail Manoilescu, a fost impus de Carol n guvernul Maniu, format dup\ reu[ita loviturii de stat. Toate aceste persoane, la care se ad\uga [i colonelul Paul Theodorescu, folosit pentru leg\turile cu liberalii georgi[ti, aveau acces direct la rege [i exercitau actul de consiliere n regim de grup aderent [i intim. Cu toate c\ mi[c\rile lor, fie prin sfaturile pe care le d\deau regelui, fie prin executarea ordinelor confiden]iale ale acestuia, ocoleau traseele constitu]ionale ale ierarhiei de stat [i, n primul rnd, guvernul membrii grupului ini]ial nu se constituiser\ nc\ ntr-o camaril\, n sensul modern al cuvntului, ci ntr-un anturaj. De altfel, perioada pe care am descris-o mai sus a durat doar dou\ luni, ntre 13 iunie [i 12 august 1930, data sosirii n ]ar\ a Elenei Lupescu. Secretele rela]iei Carol II-Elena Lupescu. Doar absen]a unui act oficial sau a unei recunoa[teri din partea Vaticanului n privin]a c\s\toriei catolice secrete dintre Carol [i Elena Lupescu ne mpiedic\ s\ afirm\m cu certitudine c\ raporturile dintre cei doi se ntemeiau pe o leg\tur\ de nedesf\cut n fa]a lui Dumnezeu, dar avem suficiente dovezi c\, independent de actul formal, cei doi se comportau ca so]

60

ALEX MIHAI STOENESCU STOENESCU

[i so]ie. n nsemn\rile sale, la 1 ianuarie 1929, Carol nota: Pn\ n mai, de atunci m\ voi considera moralmente degajat, voi trebui s\-mi organizez astfel via]a, m\ voi nsura cu Duduia, ce mi-o fi scris43. ntr-o convorbire cu regina Maria, consemnat\ la 25 martie 1929, la ntrebarea mamei: Vreau s\ m\-nsor cu dnsa?(cu Elena Lupescu, n.a.), Carol va r\spunde: M-am gndit, dar e o chestiune despre care n-am vorbit44. La 7 aprilie, atitudinea lui Carol devine foarte sigur\: Hot\rrea, dup\ conversa]ia cu Mama, de a m\ nsura cu Duduia, e din ce n ce mai ferm\. E singurul hop ce mai trebuie trecut [i atuncea, situa]ia devine complet clar\45. n august 1928, regina Maria i-a scris o scrisoare Elenei Lupescu, n care i-a cerut s\ se c\s\toreasc\ cu Carol, act care avea calitatea unei binecuvnt\ri p\rinte[ti. Dincolo de natura formal\ sau nu a leg\turii cu Elena Lupescu, mai important n acest caz este faptul c\ principala autoritate politic\ a ]\rii, Iuliu Maniu, [i ducea b\t\lia pe un teren indestructibil [i c\ ntregul efort de rupere a leg\turii Carol-Lupescu ni se pare nu numai inutil, dar [i ridicol. Practic, Maniu [i-a risipit ntreaga energie politic\ pentru a-l desp\r]i pe rege de so]ie (?), pierznd timp [i for]\ ntr-o vendett\ pe care numai o enorm\ naivitate o poate justifica. Dar era Iuliu Maniu un naiv? Altfel, cnd trecem la analiza pe baz\ de m\rturii, vom constata c\ Maniu f\cea un joc propriu cu Carol. R\mas n legend\ printr-o alt\ imagine fals\, aceea a luptei sale pentru anularea divor]ului regelui [i revenirea n ]ar\ a principesei Elena, Iuliu Maniu a sacrificat-o pe mama regelui Mihai atunci cnd Carol i-a oferit Guvernul n octombrie 1932. Nicolae Titulescu ne informeaz\ precis: n timpul dineului oferit de Carol II, Titulescu i-a prezentat o telegram\ semnat\ de Iuliu Maniu [i adresat\ lui Caius Brediceanu ca s\
43 Carol II, ntre datorie [i pasiune. nsemn\ri zilnice, Ed. Silex, Bucure[ti, 1995, p.111. 44 45

Ibidem, p. 125. Ibidem, p. 129

ISTORIA LOVITURILOR DE STAT N ROMNIA ISTORIA STA

61

se duc\ la Floren]a, Villa Borghesse 80 (aceasta era atunci adresa Prin]esei Elena), pentru a-i spune c\ napoierea sa n Romnia este nedorit\46. Cunoscnd valoarea incontestabil\ a liderului ]\r\nist, ca analist [i om politic, precum [i leg\turile sale privilegiate cu Vaticanul, nu ar fi exagerat s\ credem c\ Iuliu Maniu aflase de c\s\toria secret\ a celor doi. A[adar, Maniu [tia s\ prezinte public o imagine [i s\ ac]ioneze n subteran invers. De aceea, lupta sa public\ de mai trziu mpotriva lui Carol, dar mai ales mpotriva Elenei Lupescu, con]inea n substrat o vendett\ personal\, politicianul ardelean v\znd n capul camarilei regale pe autoarea e[ecului s\u politic. Nu [tim precis n ce m\sur\ Iuliu Maniu, legat cu fire nev\zute, dar indestructibile, de Vatican, a avut informa]ii asupra st\rii civile reale a lui Carol [i tocmai din acest motiv a for]at pe teren public, n stilul s\u caracteristic, desp\r]irea de Elena Lupescu. n lumea de ast\zi o lume a sexului afi[at, a erotismului [i pornografiei publice, a homosexualit\]ii protejate prin lege [i a emancip\rii paradoxale spre animalic n rela]iile dintre parteneri ideea c\ Elena Lupescu [i Carol II se iubeau romantic [i frumos nu mai este suficient\. Nimeni nu mai poate crede aceast\ versiune. Este greu de nl\turat argumentul c\ ntre cei doi exista un sentiment, dar m\rturiile tot mai transparente ap\rute n ultimii ani aduc informa]ii att de puternice asupra felului n care Elena Lupescu l domina pe Carol, nct existen]a real\ a unui sentiment al femeii pentru b\rbatul ei este complet n\bu[it\. A[a cum am ar\tat, fondul rela]iei acestui cuplu era cel dintre un bolnav [i sora lui medical\. Carol II suferea de priapism, dar acesta era un efect secundar al maladiei sale, un aspect accidental, eventual o consecin]\ specific\ al unei tulbur\ri genetice. Priapismul,
46

Nicolae Titulescu, Documente confiden]iale, Editura Academiei Romne, Bucure[ti, 1992, p. 101 (Memoriul-Raport trimis regelui Carol al II-lea la nceputul anului 1940, referitor la istoricul raporturilor romno-sovietice).

62

ALEX MIHAI STOENESCU STOENESCU

de altfel, nu este o boal\ sexual\ sau veneric\, ci una a sngelui. Carol, ca [i mama lui, regina Maria, ca [i alte rude apropiate, avea o dereglare genetic\ provenit\ din ncruci[\rile seculare ale familiei nobile din care proveneau. ntr-o convorbire cu Alexandru Averescu, medicul Mamulea al Casei Regale i va declara: Ca medic, i-a[ da diagnosticul de nevroz\. Nu uita]i c\ n venele sale pulseaz\ snge nem]esc, portughez, fran]uzesc, englezesc [i rusesc. Un astfel de amestec nu poate fi judecat dup\ m\surile obi[nuite. ntre noi fie vorba, acela[i lucru este valabil [i pentru p\rin]ii lui, care sunt amndoi nevrotici47. n realitate, nevroza era [i ea un efect secundar, dar doctorul Mamulea voia s\ nu se ating\ de boala milenar\ a regilor europeni, declan[at\ n secolul IX la Roma, odat\ cu ncruci[\rile degenerante ale familiei Colonna, n capul c\reia s-a aflat timp de cteva decenii celebra curtezan\ Marosia, [i continuate apoi prin regulile stricte ale Bisericii Catolice asupra c\s\toriei capetelor ncoronate. Carol I de Hohenzollern se mndrea cu ascenden]a sa din vechea familie Colonna48. Dar, dincolo de vechime, mo[tenirea ei nu era foarte binecuvntat\: la sfr[itul secolului al IX-lea, pe fondul na[terii na]ionalismului medieval roman [i al inaugur\rii controlului papalit\]ii de c\tre familia senatorului Theofilact, so]ia [i fiicele acestuia ini]iaz\ un sistem al prostitu]iei de lux (o variant\ a hierogamiei), n care vor fi implicate [i descendentele acestora, precum [i o tentativ\ de ncruci[are interfamilial\ cu scopul de a crea o nou\ ras\, de st\pni. ncruci[ndu-se cu fra]ii [i fii s\i, Marosia di Colonna a reu[it, n cele din urm\, s\ aduc\ n scaunul papal pe fiul s\u Ioan XII, n\scut ns\, nu ntmpl\tor, cu numele p\gn imperial Octavianus. Cardinalul Baronius l considera pe papa Ioan XII, a[ezat de ambi]ioasa sa mam\ pe Tronul
47 Joachim von Krenberg, Carol al II-lea [i Doamna Lupescu, Ed. {tiin]ific\, Bucure[ti, 2000, p. 96. 48 Mihail Polihroniade [i Alexandru-Christian Tell, Domnia lui Carol I, Ed. Vremea, Bucure[ti, 1937, p. 26.

ISTORIA LOVITURILOR DE STAT N ROMNIA ISTORIA STA

63

Sfntului Petru la vrsta de 12 ani, un avorton, copilul avnd grave deficien]e mintale, fizice, dar mai ales morale49. Conform marelui teolog cardinal Baronius, s\mn]a acestei cosanguinit\]i s-a transmis n marile Case Regale europene, iar cercet\torii moderni germani au identificat-o pn\ n secolul al XIX-lea, una dintre Case fiind cea de Hohenzollern50. La circula]ia acestei informa]ii, pe care unii istorici catolici o consider\ legendar\, au contribuit o serie de cronici contemporane, preocupate s\ suprapun\ imaginea desfrului din familia domnitoare Colonna, imaginii Romei medievale. Tema politic\ a c\derii Romei n desfru [i a ridic\rii Germaniei prin moralitate [i prin sfin]enia irepro[abil\ a lui Otto cel Mare (912-973) a asigurat, de fapt, vitalitatea informa]iei despre degenerescen]a princiar\ n cauz\. De cte ori era necesar\ compara]ia inegal\ ntre Roma [i Aachen, se f\cea apel la cazul Marosia di Colonna. Astfel, de fiecare dat\ cnd au ap\rut prin secole simptome de degenerescen]\ la unele Case Regale europene [i este semnificativ c\ n evocare predomin\ Casele germane, franceze [i portugheze! am\nuntele originii acestei anomalii patologice au circulat din nou, reactualiznd informa]ia pn\ la stabilitate. n opera anonim\ Versus Romae, ap\rut\ la Napoli n 878, Ora[ul Etern era stigmatizat ca str\mo[ul degenerat al Europei51. Teza s-a fixat pentru prima oar\ cu ocazia Sinodului de la Verzy (sud-est de Reims), din anul 991, cnd episcopul Arnulf de Orleans define[te deceniile de
49 50

Maurice de la Chatre, Histoire des Papes, Paris, 1898, p. 290. V. Maurice de la Chatre, Histoire des Papes, Paris, 1898, pp. 231-270; P. Brezzi, Roma e limpero medievale, Roma, 1947, pp. 97-113; Fedor Schneider, Rom und Romgedanke im Mittelalter, Drei Masken Verlag, Mnchen, 1926, pp. 182-186; Harald Zimmermann, Parteiungen und Papstwahlen n Otto der Grosse, Wissenschaftliche Buchgesellschaft V., Darmstadt, 1976, p. 325, dar mai ales o excelent\ analiz\ asupra cazului la Josef Benzinger, Invectiva in Romam, Matthiesen Verlag, Lbeck [i Hamburg, 1968. 51 F. Dlger, Rom in der Gedankenwelt der Byzantiner, Ettal, 1953, p. 105.

64

ALEX MIHAI STOENESCU STOENESCU

domina]ie ale familiei Colonna drept epoca pornocra]iei [i atrage aten]ia asupra pericolului r\spndirii sngelui stricat atunci prin mon[trii52. F\r\ a dramatiza cazul, posibila descenden]\ din familia Colonna introduce [i posibila problem\ de snge. Altfel, regulile stricte ale cuplajelor familiale princiare catolice pot fi un argument mult mai apropiat. Regina Maria semnaleaz\ consecin]ele acestei afec]iuni genetice n amintirile sale: Cnd a fost vorba de o c\s\torie ntre fiul meu Carol [i Olga, fiica mai mare a ]arului, eu am fost mpotriva acestei idei din pricina misterioasei hemofilii pe care o transmit copiilor lor femeile din unele familii. {tiam c\ biata Alix trecuse mo[tenitorului ei aceast\ boal\ [i nu ndr\zneam s\ privesc n fa]\ o asemenea primejdie pentru familia noastr\53. S\ amintim c\ finalul tragic al familiei ]arului este legat de influen]a pe care o avea Rasputin asupra ]arinei, de origine german\, al c\rei fiu, ]areviciul Aleksei (Alexis) Nicolaevici, suferea de aceea[i grav\ afec]iune a sngelui: Boala tragic\ a fiului lor [hemofilia] [i dependen]a crescnd\ a mp\r\tesei de Grigori Rasputin, sfntul c\lug\r ale c\rui puteri miraculoase de vindecare l salvaser\ pe Alexis deja de la multe suferin]e, [i puneau tot mai mult amprenta asupra rela]iei lor afective54. Cazul Rasputin este ns\ un alt exemplu de manipulare a capetelor ncoronate prin specularea st\rii lor de s\n\tate. n ziua de 18 iulie 1938, Carol va descrie n jurnalul s\u moartea reginei Maria: Diminea]\ mi se telefoneaz\ c\ n decursul nop]ii a avut din nou o puternic\ [h]emoragie. n total, n aceste dou\ zile a pierdut peste doi litri snge. [...] De fapt, s-a sfr[it din lipsa de
52 R. Holtzmann, Geschichte der schsischen Kaizerzeit (900-1024), Darmstadt, 1961, p. 317. 53 Maria, Regina Romniei, Povestea vie]ii mele, vol. II, Ed. Eminescu, Bucure[ti, 1991, p. 377. 54 William Clarke, Averea pierdut\ a ]arilor, Ed. Vivaldi, Bucure[ti, 1997, p. 31.

ISTORIA LOVITURILOR DE STAT N ROMNIA ISTORIA STA

65

snge, inima devenise o pomp\ care nu mai avea ce pompa55. Sora reginei Maria, marea duces\ Kiril, a murit tot dintr-o puternic\ hemoragie. Str\mo[ul ei, regele George III, suferise de porphyrie, o dereglare genetic\ care afecta sistemul nervos [i cel circulator, fiind tratat de nebunie ntre anii 1811 [i 1820. Efectul acestei maladii asupra lui Carol II a fost priapismul (de la Priapus, zeul fertilit\]ii n mitologia greac\)56, ce const\ ntr-o erec]ie prelungit\ [i foarte dureroas\, care poate dura de la cteva ore la cteva zile, independent de actul sexual, [i n care sngele p\truns n penis ca urmare a excita]iei are tendin]a s\ se coaguleze acolo [i s\ nu mai dreneze organul sexual masculin, permi]ndu-i astfel s\ se relaxeze dup\ ejaculare. Tratamentul cunoscut n acea perioad\ era [i el extrem de dureros [i consta n nfigerea unor ace de sering\ n penis [i `n extragerea artificial\ a sngelui. A[adar, Carol II avea o boal\ cumplit\. n plus, priapismul cunoa[te trei faze: recurent\, acut\ [i cronic\. n prima faz\, vasele penisului sunt intacte, elastice [i capabile totu[i s\ dreneze sngele n timp de cteva ore, b\rbatul avnd senza]ia unei virilit\]i deosebite, de cele mai multe ori fiind incon[tient c\ este vorba de o maladie a sistemului s\u circulator. n faza a doua, erec]ia prelungit\ devine dureroas\, producnd o indispozi]ie de lung\ durat\, cu manifest\ri de chin la primele ore ale dimine]ii [i cu influen]e asupra echilibrului energetic [i nervos. Cu ocazia unor ntrevederi politice matinale, Argetoianu, care era [i medic, avea s\ constate c\ se ntlnea diminea]a, cu regele istovit, cu ochii scur[i, cu privirea sticloas\ [i cu mintea nchis\, nf\]i[are ce p\rea mai mult consecin]a unei epuiz\ri nervoase patologice, dect a unei oboseli naturale. Carol se trezea din somn n dureri atroce, ca urmare a efectului stimulator al viselor
55 56

Carol al II-lea, op. cit., pp. 281-282. V. Anca Balaci, Mic dic]ionar mitologic greco-roman, Ed. {tiin]ific\, Bucure[ti, 1966, p. 330.

66

ALEX MIHAI STOENESCU STOENESCU

asupra erec]iei. n aceast\ faz\ apar efecte secundare de natur\ psihic\, b\rbatul putnd ajunge [i la violen]\ asupra partenerei, cu scopul de a produce ejacularea rapid\ [i ncetarea durerii. De regul\, prin nen]elegerea secretelor acestei maladii, dar [i prin fenomenul de trivializare a situa]iei de c\tre partenerele ocazionale, care descriu n cercul lor social detaliile contactului sexual, producnd astfel o r\spndire prin zvon a informa]iilor intime, bolnavul [i domin\ greu instinctele [i atitudinile, avnd absolut\ nevoie de ngrijire [i afec]iune. n cazul regelui Carol II, escapadele sale nocturne printre prostituatele Bucure[tilor [i chiar contactele sexuale accidentale cu alte femei nu implicau sentimentul, ci un fel de tratament. De aici, rolul extrem de important al prefectului Poli]iei Capitalei, Gabriel Marinescu, membru de baz\ al camarilei, care se ocupa cu acoperirea activit\]ilor nocturne de strad\ [i de alcov ale regelui. R\spndirea zvonului despre starea suveranului [i comentariile acide ale protipendadei aveau un efect psihologic direct asupra bolnavului, principalul simptom fiind acela al dilat\rii sentimentului de aversiune [i ur\ fa]\ de societate, lume, oameni. Alimentat permanent cu informa]ii de salon de c\tre Gabriel Marinescu, Carol II vedea ntr-un om politic pe care l primea n audien]\ pe individul care comentase ironic sau batjocoritor, cu o sear\ nainte, personalitatea sa deviant\. Cu Elena Lupescu era altceva: rela]ia implica n]elegerea [i grija fa]\ de bolnav a partenerei. n cea de-a treia faz\ a priapismului se produce o degradare accentuat\ a vaselor penisului, o inflamare progresiv\ [i ireversibil\, pe fondul unei semierec]ii permanente, boala devenind cronic\. Efectul imediat [i cel mai dramatic este impoten]a. n perioada 1933-1934 Carol II cuno[tea deja simptomele impoten]ei, efectele psihice asupra bolnavului fiind nsemnate, ntlnirile sale erotice cu diferite femei de strad\ desf\[urndu-se n zona exhibi]ionismului [i a perversiunilor de tip travesti. n cercurile intime ale camarilei se cuno[tea deja faptul c\, dup\ un episod erotic Carol-Lupescu, n care

ISTORIA LOVITURILOR DE STAT N ROMNIA ISTORIA STA

67

partenerul [i excita partenera f\r\ a ajunge la contactul sexual, Elena [i chema unul din aman]i pentru a finaliza prin act starea de excita]ie produs\ de Carol. Rela]ia curioas\ a Elenei Lupescu cu aman]ii ei, chiar n prezen]a regelui Carol, este evocat\ delicat [i de regele Mihai I57. Aspectul cel mai important al acestei tragedii personale este nc\ o dat\ subliniez efectul psihologic. Un b\rbat de natura libertin\ a lui Carol II, nc\ tn\r [i aflat n vrful puterii este tentat, este condus de reac]iile psihicului c\tre suprasolicitarea problematicii Puterii. Analiza speciali[tilor n psihiatrie arat\ c\ impoten]a la o astfel de personalitate na[te n primul rnd dorin]a de a ascunde adev\rul, de a c\uta mijloace spre a dovedi contrariul de aici legenda cu virilitatea sa excesiv\ de a-[i dovedi virilitatea politic\ prin gestionarea autoritar\ [i violent\ ca un viol sexual a Puterii. R\zbunarea pe cel care [i rde n spate de situa]ia lui, dar, mai ales, pe cel care i atac\, i contest\ sau i obstruc]ioneaz\ accesul la Putere este, n mintea lui, o chestiune de via]\ [i de moarte. Al doilea aspect important al cazului medical Carol II este legat de condi]ia partenerelor. n situa]ii extreme, unul, dou\ sau trei contacte la rnd se pot produce n limitele pl\cerii. Dar dincolo de un anumit prag fizic intervine durerea [i chiar r\nirea partenerei, actul sexual transformndu-se n agresiune. Femeia poate fi serios traumatizat\ fizic [i psihic. Este ceea ce putem presupune c\ s-a ntmplat cu principesa Elena, o virgin\ retras\ [i nsingurat\, educat\ ntr-un spirit foarte conservator. Intimele prin]esei Elena l\sau s\ se n]eleag\ c\ motivul principal al fobiei acesteia pentru regalul ei so] era brutalitatea cu care o supunea zi [i noapte, n pat sau la repezeal\ pe un col] de canapea, ndatoririlor ei conjugale58. Conflictul dintre cei doi so]i ncepuse ns\ nc\
57

Mircea Ciobanu, Convorbiri cu Mihai I al Romniei, Ed. Humanitas, Bucure[ti, 1992, p. 120. 58 Constantin Argetoianu, op. cit, vol. IX, p. 76.

68

ALEX MIHAI STOENESCU STOENESCU

din timpul sarcinii59 [i s-a acutizat dup\ na[terea prematur\ a regelui Mihai I, la 25 octombrie 1921, dac\ nu cumva a avut loc un contact prenup]ial, iar regele Mihai este, n realitate, n\scut la timp. Raportndu-ne la cazuistica medical\ curent\, putem presupune c\ anumite gesturi sau incidente din timpul actului sexual, precum [i teama, justificat\ sau nu, de hazardul unei nboln\viri venerice, au creat complexul de respingere al reginei Elena fa]\ de Carol. G\sind n Italia un b\rbat care a reu[it s\-i ofere sentiment [i confort intim, regina Elena a fost dominat\ de nstr\inare fa]\ de so]ul ei [i, natural, de aversiune. Acum, s\ ne imagin\m c\ I.G. Duca se amestec\ n aceast\ rela]ie anormal\ [i ia partea oficial, n calitate de avocat, reginei Elena! Ne putem imagina nc\ de pe acum sentimentele lui Carol II fa]\ de Duca, dincolo de povestea politic\? Elena Lupescu era o femeie foarte versat\, cu un lung episod de prostitu]ie nainte s\-l ntlneasc\ pe Carol, [i care a n]eles c\, gestionnd boala b\rbatului, va gestiona [i puterea politic\ pe care o avea acesta. A[a cum am ar\tat, Carol asocia sexul cu Puterea n mod con[tient. Este greu de [tiut n ce stadiu al bolii a avut loc ntlnirea Carol-Lupescu (14 ianuarie sau 14 februarie 1925), dar putem folosi aparatul logic pentru a n]elege c\ fuga n str\in\tate din perioada 1925-1930, a limitat posibilit\]ile practice [i condi]iile morale ale escapadelor lui Carol, accentund dependen]a de partenera Elena Lupescu. Astfel, exact n acea perioad\, cuplul s-a consolidat definitiv, presupusa c\s\torie catolic\ avnd doar rolul de a-i da un aspect formal, dar foarte intim, pentru c\ numai n intimitatea unei perfecte n]elegeri psihice, bolnavul Carol [i putea g\si echilibrul. n aceast\ ecua]ie, aspectul fizic al partenerei este lipsit de importan]\. S-a comentat legendar n jurul frumuse]ii Elenei Lupescu, dar, cu excep]ia ochilor pu[i bine n contrast de culoarea violent\
59

Arthur Gould Lee, Elena, regina-mam\ a Romniei, Ed. Humanitas, Bucure[ti, 2000, p. 77.

ISTORIA LOVITURILOR DE STAT N ROMNIA ISTORIA STA

69

a p\rului, restul nu putea pierde dect min]ile unui b\rbat cu handicap. Pentru oameni cu capul pe umeri, ca diplomatul german Rolf Pusch, [ocul era produs doar de confruntarea legendei cu realitatea: La o serbare de var\ a unuia din cele dou\ cluburi am v\zut-o (de departe) pe doamna Lupescu, iubita regelui. De ce c\zuse monarhul n mrejele acestei femei, pe care aspectul exterior nu o avantaja? P\rul ro[u, o fa]\ t\iat\ ascu]it, dominat\ de un nas puternic, un ten alb [i o figur\ umflat\, plin\, nu o f\ceau chiar atr\g\toare60. Analiznd acum fazele priapismului lui Carol II vom constata c\ rela]ia sexual\ propriu-zis\ nu a mai fost, de la un anumit moment, important\ [i c\ se ntemeia fundamental pe unitatea unui cuplu legat medical, dar [i suflete[te. Intrarea bolii n faza sa cronic\, cu apari]ia impoten]ei, explic\ [i escapadele exibi]ioniste ale lui Carol [i riturile masochistice din interiorul cuplului [i leg\turile sexuale ale Elenei Lupescu cu al]i b\rba]i, f\r\ ca ele s\ afecteze solidaritatea cuplului. De asemenea, acest tip de raport personal d\ o dependen]\ total\ a bolnavului de partenera sa [i `i asigur\ acesteia o domina]ie exclusiv\. De altfel, n metafizica sexual\ termenul de partener/partener\ dep\[e[te cu mult [i de mult simpla rela]ie sexual\ [i acoper\ un complex de atitudini intime, ale cuplului, care nu au leg\tur\ direct\ cu aceasta. Din acela[i motiv, expresia partener de via]\ con]ine o complexitate de evenimente conjugale sau de concubinaj nesexuale, de la sp\latul rufelor n familie pn\ la lini[tea hormonal\ din perioada senectu]ii naintate a cuplului. Nimeni nu o putea nlocui pe Elena Lupescu. N\scut\ la Ia[i n 1899 dup\ toate probabilit\]ile, dar exist\ [i suspiciunea c\ se n\scuse n 1897 Elena Lupescu era cunoscut\ ca o femeie de moravuri u[oare, cu clientel\ de nivelul clasei medii. n anul 1925, Elena Lupescu se cuplase cu cineastul Tudor Posmantir, evreu din Br\ila, care se ocupa
60 Rolf Pusch [i Gerhard Stelzer, Diploma]i germani la Bucure[ti, Ed. All, Bucure[ti, 2001, p. 52.

70

ALEX MIHAI STOENESCU STOENESCU

cu jurnale de [tiri [i documentare la comand\ de efect propagandistic, dar conducea [i o mic\ afacere cu filme porno [i albume de plasament. Elena Lupescu pozase pentru un astfel de album, fotografiile sale nud fiind mai trziu recuperate din str\in\tate cu sume importante. Unul dintre clien]ii lui Posmantir din anii 20 era chiar prin]ul Carol, pe care l nso]ise n c\l\toria n jurul lumii [i c\ruia i plasa n mod curent femei. Este de presupus c\ tehnica sexual\ a femeii i-a atras aten]ia lui Carol, g\sindu-[i astfel o partener\ potrivit\ pentru excesele sale maladive. Dar mai important n evolu]ia rela]iei Carol-Lupescu din cursul anului 1925 a fost faptul c\ Elena Lupescu avea acces la presa socialist\, la anumite cercuri francmasonice [i la o serie de indivizi suspecta]i de leg\turi cu Uniunea Sovietic\. De altfel, Posmantir nsu[i era suspectat de serviciile de informa]ii romne[ti c\ folose[te re]eaua sa de prostituate pentru culegerea de informa]ii de la clien]ii din lumea politic\ [i financiar\. Carol se afla atunci ntr-un moment foarte greu al vie]ii sale, implicat n afaceri murdare de corup]ie a[a cum am v\zut izolat [i cu imagine foarte proast\. Elena Lupescu i-a facilitat accesul la presa socialist\ [i la re]elele de propagandi[ti ai acesteia, singura parte dispus\ la ap\rarea public\ a prin]ului-infractor mpotriva guvernului liberal. Firele ipotezei unei Elena Lupescu agent\ sovietic\ se leag\ [i de acest domeniu, mai ales prin suspectele sale deplas\ri la Viena, unde femeia afirma c\ [i viziteaz\ mama trecut\ la catolicism. Cum, n unele ocazii, s-a constatat c\ mama Elenei Lupescu era bine-merci la Bucure[ti, putem presupune c\ amanta regelui avea ntlniri conspirative cu [efii INO Numit\ mai nti Osobi Otdel, n cadrul CEKA, sec]ia special\ a GPU pentru activitatea de spionaj a URSS pe teritorii str\ine, INO [i instalase sediul la Viena, beneficiind de sume imense [i de o banc\ de documente secrete, furate sau copiate din cancelariile statelor europene. {eful INO pentru Europa Central\ [i Peninsula Balcanic\ era un anume Goldenstein, implicat n sustragerea planurilor de mobilizare ale Ungariei [i

ISTORIA LOVITURILOR DE STAT N ROMNIA ISTORIA STA

71

predarea acestora Romniei, n schimbul unui presupus plan de alian]\ romno-portughez\61, fabricat de Biroul de dezinformare din cadrul aparatului informativ al Marelui Stat-Major al Armatei romne. Subliniez c\ centrul de informa]ii interna]ionale al Romniei era la Lisabona, preluat intact, f\r\ nici o c\dere a re]elei, de regimul comunist de la regimul Antonescu, dup\ 1944. Este [i locul unde s-a refugiat cuplul dup\ r\zboi [i unde se g\sesc ast\zi mormintele lor. Naveta Elenei Lupescu ntre Viena [i Lisabona devine astfel foarte suspect\ [i justific\ ntructva laudele pe care nu nceteaz\ s\ i le aduc\ regele Carol II n memoriile sale, pentru activit\]i de informa]ii. n februarie 1931, regina Maria avea s\-i dest\inuiasc\ lui Grigore Gafencu temerile sale n leg\tur\ cu existen]a unei dirij\ri oculte din partea francmasoneriei externe, de orientare comunist\: Eu m\ tem ns\ de ceva mai grav. Am auzit vorbindu-se toat\ via]a mea de conjura]ii, de societ\]i secrete [i activit\]i oculte. Nu am crezut niciodat\ n ele. Acum am nceput s\ cred. Cred n mna neagr\! Orict de ridicol\ ar p\rea o asemenea m\rturisire, ea exprim\ totu[i sentimentul meu adev\rat: cred c\ regele e nconjurat de o influen]\ nefast\ [i c\ acei ce-i stau mai aproape, fie femeia aceea, fie al]ii, nu sunt dect instrumente n slujba unei puteri oculte care urm\re[te, prin rege, cine [tie ce plan. Am dovezi c\ n urma unor interven]ii misterioase [i-a schimbat adesea inten]iile, p\rerile, ntreaga atitudine62. Carol g\sise nu numai o partener\, ci [i o protectoare. Momentul psihologic a fost, probabil din ntmplare, foarte potrivit, deoarece tocmai atunci dragostea oedipian\ a lui Carol fa]\ de mama lui se transformase n gelozie [i resentiment63. Un portret prea bun al acestui moment face
61 Essad Bey, Histoire du Gupou, la police secrte de L U.R.S.S (1917-1933),

Ed. Payot, Paris, 1934, p. 226. Grigore Gafencu, op. cit., p. 87. 63 Paul D. Quinlan, Regele playboy. Carol al II-lea de Romnia, Ed. Humanitas, Bucure[ti, 2001, p. 104.
62

72

ALEX MIHAI STOENESCU STOENESCU

autorul Paul D. Quinlan, pentru a c\uta alte explica]ii: O dat\ ce Lupescu s-a infiltrat n inima lui Carol, a f\cut toate eforturile ca s\ n]eleag\ caracterul iubitului ei [i s\ se comporte dup\ placul lui. A priceput curnd c\ sub fa]ada virilit\]ii sale princiare Carol era cumplit de vulnerabil: un b\iat slab, nehot\rt, imatur, care avea nevoie chiar mai mult dect de sex s\ fie consolat, reconfortat, alintat [i cople[it cu afec]iune. Mai ales, Carol sim]ea nevoia s\ tr\iasc\ ntr-o ambian]\ familiar\, printre lucruri simple care i lipseau n c\minul oficial mncare neoa[\ romneasc\ (Lupescu era o adev\rat\ maestr\ n preg\tirea m\m\ligii), glume piperate, f\r\ perdea (pe care le nv\]ase la cluburile ofi]erilor), muzic\ popular\ [i de jazz, prieteni romni din popor, f\r\ preten]ii, jocuri de c\r]i [i plimb\ri n ma[ini rapide. Dup\ ce fusese ridiculizat pentru lipsa lui de rafinament, prin]ul era flatat de aten]ia ei admirativ\ [i protectoare care i t\m\duia orgoliul r\nit64. T\v\lindu-se prin bordelurile [i cluburile deocheate ale Bucure[tilor, partener al grupului homosexual din jurul lui Alexandru Davila [i frecvent client al trotuarelor, prin]ul Carol coborse de la n\l]imea Tronului n promiscuitate; o promiscuitate care nu l-a p\r\sit pn\ la sfr[itul vie]ii. Din arsenalul psihiatric folosit de Elena Lupescu nu lipseau nici fantomele, legenda femeii n alb care bntuie Castelul Pele[ fiind o specula]ie ignobil\ a naturii ultrapoetice, nc\rcate de misticism [i ciud\]enii a fostei regine Elisabeta, cu care ro[cata cu ochii verzi l speria pe partenerul ei. Pentru a-l convinge c\ este mereu n pericol, Elena Lupescu s-a oferit s\ g\teasc\ personal mncarea lui Carol [i s\ o guste prima, mpotriva tentativelor de otr\vire65. Cuplul Elena Lupescu-Puiu Dumitrescu a [tiut mereu s\ apeleze la ideea unui pericol de atentat la via]a lui
Ibidem, p. 103. Pamfil {eicaru, Istoria Partidelor Na]ional, }\r\nist [i Na]ional }\r\nist, Ed. Victor Frunz\, Bucure[ti, 2000, p. 319.
65 64

ISTORIA LOVITURILOR DE STAT N ROMNIA ISTORIA STA

73

Carol, folosindu-se de frica patologic\ a acestuia, [i ar\tndu-i pe rnd du[mani, care erau de fapt inamici ai celor doi66. Prin aceea[i metod\ psihologic\ a fost determinat\ [i asasinarea, mai trziu, a lui Corneliu Z. Codreanu. Din punct de vedere al rela]iei sexuale, Elena Lupescu pentru a nu ne ndep\rta de promiscuitatea descris\ apela din bel[ug la o practic\ a caselor de toleran]\, prin tratarea organului ei sexual cu piatr\ acr\, un astringent menit s\ atenueze efectul fizic deformant al unor contacte sexuale ndelungate [i excesive67. Am insistat pe toate aceste am\nunte indiscrete cu scopul precis de a n]elege cine a condus Romnia ntre anii 1930 [i 1940 [i de ce camarila a fost att de important\ n exercitarea puterii statului nostru. n calitate de [ef al statului, nu att priapismul lui Carol a fost important, ct efectele sale psihiatrice. Cele ce aveau de suferit erau comportamentul, nevoia permanentei dedubl\ri, existen]a continu\ a unor cauze personale mai importante dect cele publice. Aici, acuza adus\ de istoriografia comunist\, cum c\ regele Carol era un afacerist, un individ a[ezat pe Tron printr-o eroare a clasei politice, [i care individ nu urm\rea dect acumularea de averi, atinge un fapt real, de[i colateral al cazului. Cazul n sine nici nu este neobi[nuit. Dac\ ne gndim la traumele suferite de Carol n copil\rie, mai ales din partea preceptorului homosexual Moehlen, este u[or s\ apel\m la valoarea patogen\ a experien]ei de via]\ tr\ite de copil [i explicate de Freud, dar [i la constat\rile lui Alfred Adler: Pentru el, temperamentul nervos ]ine de predominarea doctrinei de afirmare ([i a voin]ei de putere) asupra sentimentelor sociale. A. Adler pune accentul pe
66

Tot prin metoda invent\rii unui pericol de asasinat [i a unor du[mani nchipui]i, [i tot pe substrat sexual, l-a dominat Elena Ceau[escu pe Nicolae Ceau[escu n ultimii ani a[a cum mi-a relatat n 2001 Silviu Brucan. 67 Paul D. Quinlan, op. cit., p. 178.

74

ALEX MIHAI STOENESCU STOENESCU

gre[elile de educa]ie [i pe experien]ele de via]\ ale copilului pre[colar [i [colar68. O carte de propagand\ antimonarhic\ ap\rut\ dup\ r\zboi sugereaz\ c\ dezechilibrul sexual al lui Carol s-a declan[at n anii adolescen]ei, cnd, pentru a contracara influen]ele nefaste ale lui Moehlen, prin]ul a fost supus unei terapii heterosexuale cu prostituatele de cas\ ale regelui Ferdinand, deja celebrele Mi]a Biciclista [i Lili Gheorghiade69. Odat\ cu revenirea Elenei Lupescu n ]ar\, camarila intr\ n faza sa de organizare func]ional\ n sistem concentric: n centru, Elena Lupescu; cercul intim: Puiu Dumitrescu, Felix Wieder, Nicolae Tabacovici, numit director la CFR, Alexandru Mavrodi, ziarist (to]i aman]i ai Elenei Lupescu [i implica]i n opera]iuni de culegere de informa]ii) [i colonelul Gabriel Marinescu, prefect al Capitalei; cercul de sprijin: Aristide Blank, Nae Ionescu, Mihail Manoilescu; cercul de interese materiale: avocatul Dumbr\veanu, v\r, Nicolae Lupescu, tat\l Elenei Lupescu, generalul Constantin Dumitrescu, tat\l lui Puiu Dumitrescu, mai trziu Malaxa. Acest grup restrns a condus Romnia pn\ la catastrofa din 1940, cu unele modific\ri de nume, dar nu de func]ii, [i existen]a unui nucleu de conducere de acest tip n locul Parlamentului, Guvernului sau Justi]iei explic\ [i lovitura de stat din 1938. Vina cea mai mare nu este ns\ a lui Carol sau a celor care i-au dirijat activitatea, ci a corpului politic al ]\rii care a dat lovitura de stat din 7-13 iunie 1930. Pamfil {eicaru, membru al PN} [i istoric al acestui partid, va da diagnosticul precis al acestei maladii: Lucurile s-au desf\[urat a[a de u[or de la 6 iunie pn\ la 13 iunie, nct, f\r\ s\-[i dea seama, personalul politic al Romniei a creat psihologia tipic\ a regelui Carol: [i poate permite orice, neexistnd voin]e capabile s\-i opun\ o rezisten]\ eficace, n
68 V.L. Bologa, Istoria medicinei universale, Ed. Medical\, Bucure[ti, 1970, p. 334. 69 Alexandru Grnea]\, Adev\rata istorie a unei monarhii. Familia

Hohenzollern, Ed. Cartea Romneasc\, Bucure[ti, f.a., p.100.

ISTORIA LOVITURILOR DE STAT N ROMNIA ISTORIA STA

75

scopul de a ap\ra unele principii. Partidele i s-au ar\tat compuse din molu[te, oameni politici nevertebra]i. ntre 6 iunie [i 13 iunie, frnele monarhiei au fost distruse, decizndu-se soarta monarhiei n Romnia70. Primii trei ani de func]ionare a camarilei au produs un fenomen netipic genului, dar simptomatic pentru cazul romnesc. Implica]i direct n politica ]\rii, membrii camarilei au ajuns, spre sfr[itul anului 1933, la o situa]ie intern\ de criz\, care copia fenomenele critice ale vie]ii politice romne[ti. Practic, asist\m la o mp\r]ire a camarilei n dou\ tabere, avnd ntr-o parte echipa Puiu Dumitrescu, Nae Ionescu, Mihail Manoilescu [i nou-venitul Nicolae Malaxa, grup cu orientare politic\ na]ionalist\ [i cu contacte semnificative n Mi[carea legionar\ [i camarila evreiasc\ a Elenei Lupescu, la care se al\turau, n principal, Alex Wieder, Max Auschnit [i Aristide Blank. Aici se afl\ [i secretul asasin\rii lui I.G. Duca de c\tre trei legionari, instrumente ale unui joc politic mult mai adnc. Cunoscnd bine tainele raportului intim Carol-Duduia, gruparea na]ionalist\ considera c\ femeia nu mai este absolut necesar\, nici m\car pentru tratamentul bolnavului, [i c\uta s\ o ndep\rteze, profitnd de ascensiunea popularit\]ii Mi[c\rii legionare [i de efectele la sol ale comediei intransigen]ei jucate de Iuliu Maniu. Sub influen]a lui Mihail Manoilescu, economistul care n]elesese c\ singura salvare a economiei romne[ti era un parteneriat cu Germania, a lui Nae Ionescu, filogerman cunoscut, [i a lui Puiu Dumitrescu, un afacerist aflat n a[teptarea p\trunderii capitalului german pe pia]a noastr\ pentru a-[i rotunji averea, Carol II nclina s\-[i orienteze politica spre tandemul fascisto-nazist european. n fa]a acestui proiect periculos pentru ea, Elena Lupescu avea nevoie absolut\ de un [oc devastator n lupta pentru putere. Duca fusese adus la Guvern din exteriorul ]\rii, prin
70

Pamfil {eicaru, op. cit., p. 327.

76

ALEX MIHAI STOENESCU STOENESCU

mijlocirea lui Titulescu, [i cu ordinul de a distruge Mi[carea legionar\. Dup\ impactul enorm la nivelul publicului, pe care l-a avut asasinarea prim-ministrului liberal, camarila [i distruge configura]ia sa ini]ial\, Elena Lupescu reu[ind s\ c[tige partida prin asocierea n ochii lui Carol a membrilor na]ionali[ti ai camarilei cu asasinii lui Duca. Elena Lupescu l amenin]\ pe Carol cu sinuciderea ca alternativ\ la ideea c\ legionarii se vor r\zbuna pe ea, o vor batjocori [i apoi ucide imagine care trezea n rege instincte brutale; Puiu Dumitrescu este gonit din ]ar\, iar Nae Ionescu, ndep\rtat de la palat. Pentru a-[i salva afacerile oneroase, Malaxa [i pl\te[te cu sume exorbitante r\mnerea n slujba Elenei Lupescu. ntre aceste manevre imunde de alcov, r\mne ns\ cu capul zdrobit un cadavru cel al prim-ministrului I.G. Duca. n murd\ria asasinatului a fost amestecat, din p\cate, [i Nicolae Titulescu: Camarila se scindase n dou\, de o parte, cre[tinii care cochetau prin Nae cu Garda de Fier, pe de alt\ parte, jidanii, gata s\ sprijine politica antigardist\ a d-lui Titulescu. Lupeasca ajunsese factor european, exponenta politicii antantiste n Romnia, era aliata fireasc\ a lui Titulescu n lupta lui de purificare. Ea a condamnat. El a gr\bit execu]ia71.

Asasinarea prim-ministrului I.G. Duca


Istoriografia noastr\ are [i aceast\ problem\, a raportului ntre performan]ele publice ale unui om politic [i felul n care a murit acesta. Sunt eroi I.G. Duca, Armand C\linescu, Ion Antonescu, Iuliu Maniu [.a., pentru c\ au murit violent. Dar a fost activitatea lor politic\ irepro[abil\? [i, mai ales, exist\
71

Grigore Gafencu, op. cit., p. 318.

ISTORIA LOVITURILOR DE STAT N ROMNIA ISTORIA STA

77

cumva posibilitatea ca moartea lor violent\ s\ fi fost provocat\ de erori personale? Este destinul omului politic determinat doar de calit\]i, nu [i de felul n care abordeaz\ responsabilit\]ile sale? Iat\ ntreb\ri tulbur\toare la care avem obliga]ia s\ r\spundem. Dar, pentru a ajunge la detaliile asasin\rii lui I.G. Duca pe peronul g\rii din Sinaia, va trebui s\ parcurgem un scurt drum pe o cale nc\ neabordat\ de analiza noastr\: politica extern\. Dezechilibrul politicii externe romne[ti interbelice. Este acum destul de evident c\ Marea Unire din 1918 a fost un ideal na]ional legitim al romnilor [i c\ a fost mplinit prin efortul unor oameni politici, al Armatei, dar [i al ctorva femei remarcabile, ntre care regina Maria [i Martha Bibescu ar trebui s\ aib\ statuie n fiecare ora[. Politica prin noi n[ine a lui Ionel [i Vintil\ Br\tianu a ncurcat socotelile Fran]ei, care vedea n noul mare stat nfiin]at ntre ea [i Rusia un aliat sigur, dar [i o colonie economic\, st\pnit\ prin controlul str\in asupra petrolului, c\ii dun\rene [i a nengr\ditei evolu]ii a emigra]iei evreie[ti. Anglia dubla Fran]a prin interesul n exploat\rile petroliere, n timp ce interesul ei politic se oprea la grani]a noastr\ de vest. Pozi]ia oficial\ a Angliei fa]\ de Romnia a fost sintetizat\ onest de fostul ambasador al SUA n Romnia, David B. Funderburk: De fapt, Marea Britanie p\rea s\ considere, n mod tipic, c\ Romnia era virtual o colonie politic\ a Fran]ei72. Important este s\ ne dezmeticim m\car acum [i s\ n]elegem c\, din punctul de vedere al marilor no[tri alia]i, Romnia Mare era o crea]ie artificial\, a lor, hot\rt\ de ei ntr-un cabinet, [i nu un rezultat istoric natural, a[a cum l vedeam noi. n consecin]\, garan]ia Puterilor antantiste pentru integritatea Romniei Mari era condi]ionat\ de obliga]ia ]\rii noastre de a satisface
72

David Britton Funderburk, Politica Marii Britanii fa]\ de Romnia (1938-1940), Ed. {tiin]ific\ [i Enciclopedic\, Bucure[ti, 1983, p. 45.

78

ALEX MIHAI STOENESCU STOENESCU

nevoile stratergice, politico-economice ale alia]ilor. Orice form\ de na]ionalism, fie c\ era condus de un Br\tianu sau de un Corneliu Z. Codreanu, era considerat\ ostil\ acestui proiect. Dispari]ia liderilor principali ai ]\rii regele Ferdinand, Ionel [i Vintil\ Br\tianu a adus n prim-planul vie]ii politice asocia]ia de dragul Puterii ntre un partid regional, catolic [i filobritanic, [i un partid stngist de clas\, de orientare prosovietic\, formnd mpreun\ Partidul Na]ional }\r\nesc. C\derea Partidului Na]ional Liberal n criz\ de conducere [i de program, precum [i efectele loviturii de stat din 7-13 iunie 1930 asupra raporturilor dintre PNL [i conduc\torul statului, au f\cut din PN} principala for]\ politic\ a ]\rii. Suprema]ia lui nu a durat dect un an. Se cunoa[te faptul c\, n leg\tur\ cu lovitura de stat, I.G. Duca a f\cut o declara]ie fulminant\ [i istoric\ la [edin]a Comitetului Executiv din 7 iunie 1930: Fapta de ast\-noapte este cea mai primejdioas\ aventur\ ce s-a putut face [i este tot ce poate aduce mai mult r\u consolid\rii noastre na]ionale [i situa]iunii ]\rii n toate privin]ele. La o primejdioas\ aventur\ nu pot s\ iau parte, refuz s\ m\ duc, chiar dac\ via]a mea politic\ ar lua sfr[it azi73. Citat\ de toate c\r]ile de istorie, declara]ia lui Duca a fost folosit\ drept argument att pentru a caracteriza actul din 7-13 iunie 1930 o aventur\, ct [i pentru a ar\ta demnitatea omului politic asasinat la Sinaia. n realitate, Duca a regretat imediat declara]ia sa [i a ncercat s\ transmit\ regretul s\u prin mai multe canale la rege. A dat vina pe Vintil\ Br\tianu, care i-ar fi for]at mna, apoi a folosit din plin argumentul c\ PNL nu se putea rupe de realitatea domniei lui Carol II, orict de ilegitim\ era aceasta. Paradoxul face ca Duca s\ fi avut dreptate, cu precizie, n ambele situa]ii: lovitura de stat dat\ de Iuliu Maniu [i de Carol a f\cut numai
73

Viitorul, an XXII, Nr. 6698, 8 iunie 1930, p. 1.

ISTORIA LOVITURILOR DE STAT N ROMNIA ISTORIA STA

79

r\u consolid\rii noastre na]ionale [i situa]iunii ]\rii n toate privin]ele, iar, pe de alt\ parte, liberalii nu se puteau sustrage la infinit unei realit\]i intervenite brusc n destinul ]\rii, cu un rege urcat pe Tron [i recunoscut de na]iune. Deocamdat\, n primii doi ani de domnie, criza economic\ generat\ de gravele erori ale guvern\rii ]\r\niste lovise ]ara frontal, iar din 1931 ncepuser\ s\ se manifeste [i consecin]ele marii crize mondiale declan[ate n 1929. Succesiunea corect\ este aceasta ntre 1929 [i 1931 criza economic\ a avut un caracter exclusiv intern, determinat\ de erorile de guvernare ale PN}, [i abia din 1931 au nceput s\ se simt\ efectele crizei mondiale, nu a[a cum a fost prezentat\ destul de frecvent ca o consecin]\ exclusiv\ a crahului din 1929. Problema mprumuturilor este cheia n]elegerii modului n care, dup\ o tentativ\ liberal\ de emancipare economic\, a urmat o pr\bu[ire a ]\rii n dependen]\ total\ fa]\ de marii s\i alia]i. Totodat\, putem g\si un r\spuns [i la atrnarea inexplicabil\ [i ilogic\ a ]\rii noastre de Fran]a, pn\ la nfrngerea ei ridicol\ din 1940. Subiectul politic\ extern\ are nevoie de tratate ntregi pentru a fi explicat. Vom ncerca o sintez\. ncepnd cu 1928, odat\ cu leg\turile stabilite de Elena Lupescu pe linie francmasonic\ n sprijinul venirii lui Carol pe Tron, precum [i odat\ cu implicarea unor oameni de afaceri britanici [i americani n propaganda antiromneasc\, Ungaria a declan[at o nou\ campanie de atacuri publice la adresa ]\rii noastre, cu o singur\ tem\ major\: Ungariei i s-a f\cut o nedreptate la Trianon [i i s-a luat pe nedrept Transilvania. Aceast\ campanie, sus]inut\ frenetic de concernul de pres\ al lordului Rothermere, n prelungirea n]elegerilor secrete cu Carol [i Maniu, a f\cut mult zgomot, dar f\r\ s\ sensibilizeze mult timp pe cineva. Asta, pn\ ce ridicarea temei revizuirii tratatelor de c\tre Italia [i Germania a agitat serios politica european\. Ungaria a ncercat s\ se ata[eze demersului celor dou\ state na]ional-socialiste, pentru a putea juca din plin cartea sa revizionist\. De la nceput trebuie ar\tat c\ demersul revizionist al Germaniei [i Italiei

80

ALEX MIHAI STOENESCU STOENESCU

avea un caracter limitat [i urm\rea scopuri care nu implicau n nici un fel integritatea teritorial\ a Romniei. Documente ale Cancelariei [i ale Ministerului de Externe german, cercetate recent [i de autenticitate inatacabil\, arat\ c\, de la generalii germani [i pn\ la Hitler, o revizuire a grani]elor Romniei n favoarea Ungariei era exclus\. La ntlnirea din 17-21 iunie 1933 a prim-ministrului maghiar cu Hitler, cancelarul german a atras aten]ia c\ revizionismul maghiar putea conta pe sprijinul german numai contra Cehoslovaciei, politica german\ a Mitteleuropei avnd la baz\ conceptul ca, prin p\trunderea economic\, Romnia [i Iugoslavia s\ intre n sfera de interese german\74. Ra]iunile politicii germane erau determinate de realit\]i geopolitice care o f\ceau s\ intre n competi]ie chiar cu Italia un aliat aparent sigur. Neg\sind n]elegere la Hitler, Ungaria a accelerat leg\turile sale cu Italia, speculnd interesul acesteia pentru Austria. Ungaria oferea Italiei sprijinul pentru domina]ia acesteia asupra Austriei, sub formula refacerii Austro-Ungariei. mpotriva acestei ac]iuni, Hitler a ales Anschluss-ul, anexarea Austriei de c\tre Germania, fapt care mpiedica pentru totdeauna refacerea pe vechile baze imperiale a dualismului austro-ungar. Lucrul \sta nu s-a v\zut la Bucure[ti [i nici nu avea cum s\ fie v\zut, deoarece ministrul de externe romn, Nicolae Titulescu, nu transmitea n ]ar\ toate informa]iile pe care le ob]inea, nu informa asupra tuturor ntlnirilor diplomatice avute, uneori falsifica notele de convorbiri [i comunica n Romnia numai opiniile, viziunile [i interpret\rile sale personale75. n plus, Romnia avea n acea perioad\ un ministru de externe, acela[i Nicolae Titulescu, care tr\ia n str\in\tate. Toate comunica]iile sale secrete cu Ministerul, Guvernul [i regele s\u treceau prin Viena [i Budapesta, fiind interceptate de serviciile de informa]ii ungar [i german chiar n clipa cnd erau transmise. {i pentru ca dezastrul politicii externe
74 75

Ioan Chiper, Romnia [i Germania nazist\, Ed. Elion, Bucure[ti, 2000, p. 63. Ibidem, p. 64.

ISTORIA LOVITURILOR DE STAT N ROMNIA ISTORIA STA

81

romne[ti, care ne-a dus la pr\bu[irea teritorial\ din 1940, s\ primeasc\ o imagine mai clar\, vom ar\ta c\ la 18 martie 1933, Titulescu i-a cerut lui Hitler o ntrevedere secret\, c\ Adolf Hitler i-a acordat-o imediat, deplasndu-se pentru asta la Mnchen, dar Nicolae Titulescu nu s-a mai dus, punndu-l pe liderul Germaniei n cea mai penibil\ situa]ie76. Cu toate acestea, [i Hitler, [i Gring au declarat din timp [i de o manier\ tran[ant\ lui Gh. Br\tianu, ministrului de externe Comnen [i lui Carol II personal c\ Germania este preg\tit\ s\ garanteze frontierele Romniei Mari n schimbul avantajelor economice. n plus, Germania se oferea s\ participe masiv la narmarea Romniei cu echipament militar modern, astfel nct amenin]area ungar\ [i chiar cea sovietic\ s\ fie anulate sau serios diminuate, cel pu]in prin descurajare. Romnia a r\spuns public c\ r\mne fidel\ alian]ei sale cu Fran]a. n aceste condi]ii, Berlinul a atras aten]ia Romniei, nc\ din 1935, prin v\rul regelui Carol, prin]ul Friedrich V. Von Hohenzollern-Sigmaringen c\ Romnia va pierde toate simpatiile n Germania; rela]iile romno-polone vor primi o grea lovitur\; n consecin]\, Romnia va deveni complet dependent\ de Uniunea Sovietic\ [i ar fi o iluzie s\ se cread\ n garan]iile ruse[ti pentru grani]ele Romniei; pentru nici o ]ar\ comunismul nu ar prezenta o mai mare amenin]are dect pentru Romnia nvecinat\ cu Rusia Sovietic\77. Tot atunci, din motive pe care acum nc\ nu ni le putem explica, Nicolae Titulescu era denun]at ca agent de influen]\ sovietic. Faptul cel mai important este c\ previziunea Germaniei din 1935 se va dovedi precis\ n 1940. Este inutil a[adar s\ mai ar\t\m c\ Romnia a avut [i o alt\ solu]ie dect legarea sentimental\ de Fran]a, solu]ie care avea la baz\ p\trunderea capitalului german n ]ara noastr\, producerea unui salt tehnologic decisiv [i, mai ales, protejarea intereselor sale n
76 77

Ibidem, pp. 53-54. Ibidem, p. 115.

82

ALEX MIHAI STOENESCU STOENESCU

Romnia pe orice cale. R\spunznd la o interpelare a deputatului V. Demetrescu-Br\ila, f\cut\ n [edin]a Parlamentului din 12 decembrie 1931, prim-ministrului Nicolae Iorga avea s\ enun]e un principiu fundamental al politicii externe: Fiecare na]ie, o spun cu toat\ hot\rrea, are considera]ii de oportunitate al\turi de politica sa fundamental\78. Acest principiu nu a fost aplicat [i tot Iorga a r\spuns [i de ce: din considerente de datorii ereditare fa]\ de Fran]a. n aceea[i [edin]\ a luat cuvntul [i un filogerman, A.C. Cuza, iar opinia sa merit\ s\ fie cunoscut\: (A.C. Cuza): [...] P\rerea mea este aceasta: nu ne atingem de rela]iunile noastre de prietenie cu Fran]a [i, prin urmare, cnd vin [i v\ vorbesc de revizuirea tratatelor, nu n]eleg s\ sacrific rela]iunile noastre de prietenie cu Fran]a. (Gen. M. Racovi]\): Nici teritoriul na]ional! (A.C. Cuza): Aceasta binen]eles! Nu trebuie ns\ s\-[i nchipuie Fran]a c\ noi suntem ni[te copii nevrstnici [i c\ trebuie s\ urm\rim ori[ice atitudine pe care ea o poate avea, [i care poate s\ convin\ intereselor noastre sau nu. Dac\ ar fi a[a, se n[eal\. Noi suntem oameni maturi [i voim s\ conducem politica noastr\ a[a cum o n]elegem noi, f\r\ ca s\ jignim pe nimeni... (d-l deputat Trifu discut\ cu d-l Ta[cu-Pucerea)... D-le Trifu, te rog, ascult\-m\ cel pu]in d-ta. (Dr. I. Costinescu): Nu te ascult\ nici ai d-tale. (A.C. Cuza): D-le doctor, vorbe[ti n limbaj de partid: nu te ascult\ nici ai dumitale?... Nu sunt ai mei, fiindc\ nu sunt robi de partid. (Dr. I. Costinescu): Dar nici prietenii dumitale nu te ascult\... (V. Trifu): E cu totul alt\ socoteal\; vin din alte grup\ri politice n jurul nostru [i nu ne las\ s\ ascult\m. (C. Xeni): Ca la [coala primar\.
78 Gheorghe Sbrn\, Parlamentul [i politica extern\ a Romniei (1919-1940), Ed. Sylvi, Bucure[ti, 2000, p. 176.

ISTORIA LOVITURILOR DE STAT N ROMNIA ISTORIA STA

83

(A.C. Cuza): Partidul Liberal are fa]\ de mine o anumit\ tactic\ [i politic\. Eu v\ previn pe d-voastre c\, dac\ continua]i cu aceast\ atitudine [i m\ mpiedica]i s\ vorbesc, nu ve]i mai vorbi nici unul din d-voastre. V\ dau n scris79. {i previziunile lui A.C. Cuza s-au mplinit: parlamentarii n-au mai vorbit timp de 60 de ani, pentru c\ n-au mai avut unde, Parlamentul fiind desfiin]at de dictaturile care au urmat. Pentru noi, cei de ast\zi, fascina]ia leg\turii ombilicale cu Fran]a este de nen]eles. Garan]iile de securitate oferite de ea erau nule nici n-au func]ionat iar cele oferite de Anglia au venit trziu [i inutil. n plus, rela]ia Fran]a-Romnia s-a sprijinit dup\ 1920 exclusiv pe factorul politic, n absen]a cvasitotal\ a factorului economic: Fran]a, marea prieten\ [i aliat\, nu cump\ra nici un produs din Romnia. n aceste condi]ii, care erau interesele Fran]ei n ]ara noastr\? ntr-o telegram\ cifrat\, trimis\ la sfr[itul anului 1930 de ambasadorul Fran]ei la Bucure[ti, Gabriel Puaux, c\tre secretarul permanent al Ministerului de Externe francez, Philippe Berthelot, se propunea urm\torul program: Se prezint\ o ocazie foarte favorabil\, acum cnd Romnia trece printr-o grea criz\ financiar\ [i are nevoie de un mprumut. Pe pia]a Fran]ei se g\sesc capitaluri mari, din lumea ntreag\, care au c\utat acolo refugiu din cauza crizei interna]ionale [i nu g\sesc plasament. Romnia, aflat\ acum la strmtoare, nu va refuza nici o garan]ie cerut\ de noi pentru acordarea mprumutului. Vom putea deci controla finan]ele ]\rii [i mpiedica ca regele Carol II, c\lcnd pe urmele lui Carol I, s\ nregimenteze Romnia n sistemul economic german, iar Partidul Na]ional }\r\nesc, ncasnd un comision substan]ial, u[or de acoperit prin cursul sc\zut al titlurilor de emisiune, va r\mne obligatul nostru. Avnd asigurate ambele partide de guvern\mnt din Romnia cel liberal [i cel na]ional-]\r\nesc
79

Ibidem, p. 181.

84

ALEX MIHAI STOENESCU STOENESCU

nu ne vom mai teme de surprize dezagreabile din partea lui Carol II80. Acest program a fost pus n practic\, PN} primind un comision ilegal de 5% din mprumutul de dou\ miliarde (franci francezi) f\cut de Romnia, ca urmare a unui ordin expres al Ministerului de Externe al Fran]ei c\tre Banca De Paris et des Pays Bas (director, un anume Finally, evreu ungur). Dup\ comisioanele importante ob]inute n afacerea Skoda, afacere care ne va costa narmarea ]\rii [i dezv\luirea prin spionaj a ntregului nostru sistem de ap\rare, afacere din care Iuliu Maniu a primit [apte milioane de lei sub numele de cod Palaelibus (S\p\lig\, de la latinescul pala, palae = sap\), Partidul Na]ional }\r\nesc se nscria [i el ferm pe calea sentimentelor filofranceze [i pro Mica Antant\. Numai c\ ata[amentul Romniei fa]\ de Mica Antant\ (Mica n]elegere) era v\zut de Ministerul de Externe al Fran]ei astfel: Din punct de vedere politic, Mica n]elegere este de un pre]ios ajutor Fran]ei n snul Ligii Na]iunilor. Din punct de vedere economic, alian]a Fran]ei cu Mica n]elegere mpiedic\ sud-estul Europei s\ devin\ iar\[i un Hinterland economic german [i petrolul s\ fie la dispozi]ia militarismului prusac. Este drept c\, din punct de vedere militar, alian]a noastr\ cu Mica n]elegere are o valoare mai mic\, pentru c\ Cehoslovacia, astfel cum spunea [i Ferdinand Foch, are o constela]ie geografic\ extrem de vulnerabil\ [i aproape imposibil de ap\rat. n schimb, for]a militar\ a Romniei este complet anulat\ de problema deschis\ a Basarabiei. S\ nu uit\m ns\ c\ multiplele litigii teritoriale care exist\ n toate ]\rile Micii n]elegeri pot servi n momente grele drept compensa]ie pentru salvarea altor pozi]ii mai importante81. Acest document [ocant cere formularea unor concluzii:
80 Radu Lecca, Eu i-am salvat pe evreii din Romnia, Ed. Roza Vnturilor, Bucure[ti, 1994, p. 62. 81 Ibidem, p. 68. (Telegram\ de r\spuns a secretarului permanent al M.A.E. francez c\tre ambasadorul Fran]ei la Bucure[ti, Gabriel Puaux.)

ISTORIA LOVITURILOR DE STAT N ROMNIA ISTORIA STA

85

1. Sprijinul acordat Romniei de Fran]a nu era determinat de o prietenie de sorginte latin\, ci de interese politice proprii. 2. Nefiind n stare s\ combat\ Germania n plan economic, Fran]a intervenea politic n statele membre ale Micii n]elegeri pentru a le mpiedica s\ ntre]in\ rela]ii comerciale normale cu adversara sa; n timpul \sta, Germania c\lca Fran]a n picioare, intra n regiunea renan\ [i se narma, trecnd peste aproape toate prevederile tratatului de pace. 3. Fran]a nu avea de gnd s\ intervin\ militar n ajutorul Cehoslovaciei [i Romniei, fapt devenit realitate n 1939-1940, Cehoslovacia fiind prima vndut\ prin Acordul de la Mnchen. 4. Pentru Fran]a, Basarabia era o problem\ deschis\, ceea ce demonstreaz\ c\ tocmai Fran]a nu recuno[tea integritatea teritorial\ absolut\ a Romniei, dreptul istoric asupra acestei provincii romne[ti [i rezultatul voin]ei na]iunii romne, [i mar[a n continuare pe ideea c\ Basarabia a fost d\ruit\ de Marile Puteri nving\toare la sfr[itul r\zboiului, motiv pentru care putea fi subiect de negociere. 5. n telegrama M.A.E. francez c\tre ambasadorul Puaux se preciza clar c\ existen]a litigiilor teritoriale ntre statele Micii n]elegeri este folosit\ de Fran]a n eventualitatea c\ va trebui s\ schimbe teritorii ale acestor state pentru alte interese majore ale Fran]ei. n 1939, Nicolae Titulescu intra n posesia unor documente ultrasecrete, care reproduceau stenogramele secretarului Mantoux luate la discu]ia Celor Patru (Wilson, Lloyd George, Orlando [i Clemenceau), care au decis pacea lumii la sfr[itul primului r\zboi mondial. Transmi]nd n mod confiden]ial rezumatul acestor documente regelui Carol, Nicolae Titulescu se ar\ta zguduit s\ constate c\, la intrarea Romniei n r\zboi, Fran]a ne n[elase cu bun\ [tiin]\: Nu exist\ nici un inconvenient de a garanta Romniei concesiuni imposibil

86

ALEX MIHAI STOENESCU STOENESCU

de realizat; nu ne vom ]ine angajamentele noastre f\r\ nici o remu[care, pentru c\ nu avem nici un mijloc de a le executa82. Aceast\ politic\ francez\ duplicitar\ [i p\guboas\ pentru noi [i-a g\sit adep]i n lumea corupt\ a vie]ii politice romne[ti. Cele dou\ mprumuturi ob]inute de Romnia prin intermediul Fran]ei pn\ n 1933 au reprezentat tot attea lan]uri de gtul nostru. n 1933 venise rndul lui I.G. Duca s\ negocieze un nou mprumut, deoarece, dup\ 1928, Romnia ajunsese s\ supravie]uiasc\ economic [i financiar ca [i ast\zi cu FMI [i Banca Mondial\ numai prin bani mprumuta]i din str\in\tate. Acestea sunt adev\rurile crude ale perioadei interbelice [i singurele care pot explica cu claritate de ce s-a pr\bu[it teritorial, politic [i economic Romnia n numai dou\ luni ale anului 1940. Aducerea liberalilor la guvernare, n frunte cu I.G. Duca, du[manul lui Carol din 1930, cu scopul de a ob]ine un nou mprumut din Fran]a, a fost condi]ionat\ de desfiin]area G\rzii de Fier. Mijlocitorul acestui [antaj a fost Nicolae Titulescu. n viziunea sa boln\vicioas\ confirmat\ de to]i contemporanii s\i Garda de Fier era exponenta Germaniei naziste n Romnia. Documentele secrete ale arhivelor germane demonstreaz\ c\, pn\ n 1938, Germania nu a mizat pe Mi[carea legionar\, nu a finan]at-o [i chiar a ignorat-o.83 Berlinul considera c\ este o mi[care mistic\, neserioas\ [i f\r\ ecou important n rndurile popula]iei. n plus, toate marile companii germane care au p\truns pe pia]a romneasc\ [i sunt acuzate de finan]area Mi[c\rii legionare I.G. Farbenindustrie, AEG, Krupp (sub acoperirea firmei Bofors) erau conduse la Bucure[ti de directori, administratori [i contabili evrei. Germania a investit bani n partidule]e de buzunar nfiin]ate peste noapte de Goga, de fiul
82 Nicolae Titulescu, Documente confiden]iale, Ed. Academiei Romne, Bucure[ti, 1992, p. 77. 83 Ioan Chiper, op. cit., p. 84.

ISTORIA LOVITURILOR DE STAT N ROMNIA ISTORIA STA

87

lui A.C. Cuza sau de fratele lui Constantin T\t\rescu [i probabil c\ l-a pl\tit ca agent de influen]\ pe Nae Ionescu. Pn\ n 1936, Corneliu Z. Codreanu era v\zut de nazi[ti ca un fel de profet religios f\r\ nici un program politic. Adev\rul este c\ nici nu avea unul [i nici nu se putea miza pe idealismul lui nerealist. ntr-un rezumat al interviului pe care l acordase ziarului britanic News Chronicle, chiar regele Carol II [i ar\ta p\rerea despre Mi[carea legionar\: Am explicat originea mi[c\rii [i bunul ei fundament moral, am dezmin]it c\ sunt pl\tite de germani [i am ar\tat c\ aceast\ mi[care, ca [i celelalte de dreapta sunt rezultatul alian]ei na]ionaliste de pretutindeni. La noi, aceste mi[c\ri au totdeauna o not\ antisemit\, din cauza ovreiului specific de la noi84. ntreaga germanofobie a politicii romne[ti interbelice avea la baz\ amenin]area revizionismului maghiar, teama c\ cererea Germaniei de rediscutare a termenilor p\cii de la sfr[itul primului r\zboi mondial nseamn\ [i revizuirea Tratatului de la Trianon, care ne d\duse Transilvania, [i spaima de o venire a G\rzii de Fier la putere, ca exponent\ a Germaniei naziste. Toate aceste temeri se dovedesc ast\zi nentemeiate, iar n ce prive[te posibilitatea ca tocmai na]ionali[tii extremi[ti s\ accepte ruperea teritorial\, absurde. Trebuie s\ ne gndim cu luciditate, simplu [i chiar f\r\ a apela la documente [i m\rturii, c\ este un nonsens a crede c\ na]ionali[tii cei mai duri puteau vinde ]ara cuiva. Deschiderea arhivelor arat\ cu att mai dureros erorile f\cute de noi atunci [i, dac\ oamenii de rnd nu cuno[teau realit\]ile ofertelor economice germane [i garan]iile de securitate pentru Romnia Mare, cercurile camarilei [i ale vrfului Ministerului de Externe o [tiau. Dreapta politic\ [i legionarii o aflaser\ [i ei direct de la germani. De aici, pozi]iile altfel ciudate ale unui A.C. Cuza, Nae Ionescu, Gheorghe Br\tianu, Mihail Manoilescu, Corneliu Z. Codreanu. n
84 Carol al II-lea, regele Romniei, nsemn\ri zilnice, Ed. Scripta, Bucure[ti, 1995, p. 46 (nsemnarea din 17 aprilie 1937).

88

ALEX MIHAI STOENESCU STOENESCU

aceste coordonate s-a nscris [i declara]ia, att de hulit\, a lui Codreanu, c\ n 48 de ore de la venirea la putere vom avea o n]elegere cu Germania. S\ reproducem o imagine clasic\ despre Nicolae Titulescu: Ca ministru al afacerilor externe, ambasador al Romniei la Londra, delegat permanent al ]\rii la Societatea Na]iunilor [i conduc\tor al numeroaselor delega]ii la diferite conferin]e [i reuniuni interna]ionale, Nicolae Titulescu a pus geniul s\u juridic, diploma]ia sa, arta diplomatic\ [i oratoric\ n slujba ap\r\rii [i promov\rii intereselor na]ionale ale statului romn, promov\rii colabor\rii [i p\cii n cadrul comunit\]ii interna]ionale [i ndeosebi europene85. Problema noastr\ este c\, n momentul cnd citim jurnalele sau amintirile colegilor s\i politici, imaginea lui Titulescu [i a politicii sale este cu totul alta. Argetoianu, Iorga, Armand C\linescu, Constantin C. Giurescu, Radu Rosetti, Grigore Gafencu au scris c\ Titulescu a adus mari deservicii ]\rii prin folosirea influen]ei sale din Fran]a de altfel, cump\rat\ cu banii ministerului pe care l conducea n interes propriu de imagine. Titulescu pl\tea cu sume importante ziare din Occident [i principalele agen]ii de pres\ pentru a scrie despre el [i ca s\-i publice, sub diferite semn\turi de ziari[ti str\ini, opiniile personale. n principiu, Titulescu era acuzat c\ [i face imagine proprie n detrimentul intereselor ]\rii. Carol II a fost informat [i a consemnat n jurnalul s\u: Sunt ndoieli asupra sincerit\]ii lui. Se crede c\ face un joc personal, c\ el este un campion al democra]iei sau o ac]iune de r\zbunare. A v\zut to]i ziari[tii, [i articolele sunt, a[a-zis, dictate de el86. Intrat n cercul foarte intim al francmasoneriei speculative [i oculte, Titulescu ar fi fost un pion important n derutarea Romniei. Un ministru francez i-a dest\inuit lui Victor Antonescu:
85 Nicolae Titulescu, Documente confiden]iale, Ed. Academiei Romne, Bucure[ti, 1992, p. 21. (Studiu introductiv de dr. Ion Grecescu.) 86 Carol al II-lea, regele Romniei, nsemn\ri zilnice, Ed. Scripta, Bucure[ti, 1995, p. 53.

ISTORIA LOVITURILOR DE STAT N ROMNIA ISTORIA STA

89

Domnul acesta are preten]ii s\ fac\ [i s\ desfac\ ministere franceze87. Nicolae Iorga vedea astfel activitatea lui Titulescu: De fapt, de la domnia regelui Ferdinand ncoace, politica extern\ a Romniei o pretinde pentru sine, peste capul ministrului de resort, [i ea-i revine totdeauna. Va veni vremea cnd nu se va mai g\si nici un om cu demnitate care s\ primeasc\ a lucra n aceste condi]ii: riscul pentru el [i gloria pentru altul. Dar ambi]iile d-lui Titulescu nu se opresc numai aici. D-sa vrea s\ fie conduc\torul suprem, peste partide, dar cu partidele, [i al politicii interne a Romniei88. Asupra rolului lui Titulescu n lansarea diversiunii despre pericolul pe care l-ar reprezenta Garda de Fier, ni s-au p\strat nsemn\rile lui Grigore Gafencu din ianuarie 1934: St\pn pe mijloacele de informare ale str\in\t\]ii, a participat la alarmarea centrelor apusene cu privire la primejdia G\rzii de Fier [i a adus apoi la cuno[tin]\ regelui, n calitate de intermediar dezinteresat, ostilitatea Parisului mpotriva lui Vaida, pe care el o provocase. La Titulescu, elementul personal e totdeauna hot\rtor. Denun]area marii primejdii hitleristo-fasciste n Romnia [i apoi desfiin]area acestei primejdii, prin hot\rrea, st\ruin]a [i meritul s\u, i p\reau un succes u[or [i nsemnat, menit s\ nt\reasc\ situa]ia sa privilegiat\ de unic reprezentant al Romniei fa]\ de str\in\tate, de unic reprezentant al str\in\t\]ii n Romnia. Astfel a venit la putere Jean Duca: protejat de Titulescu, cerut de Paul Boncour, dorit de presa democratic\, impus de camarila evreiasc\...89. Portretul f\cut de Constantin Argetoianu este [i cel mai acid: nc\p\]narea lui, am priceput-o prea trziu, era datorit\ unui sentiment mai tare dect toate, n acea natur\ de impotent [i de insuficient glandular, a sentimentului de fric\. Nu
87

Armand C\linescu, nsemn\ri politice (1916-1939), Ed. Humanitas, Bucure[ti 1990, p. 329.

Nicolae Iorga, Supt trei regi, Ed. PRO, Bucure[ti, 1999, p. 496. Grigore Gafencu, nsemn\ri politice (1929-1939), Ed. Humanitas, Bucure[ti, 1991, p. 312.
89

88

90

ALEX MIHAI STOENESCU STOENESCU

ndr\znea s\ se certe sau s\ se strice cu nimeni. Fiecare gest al lui era calculat n vederea c[tig\rii unei prietenii sau a unei neutralit\]i binevoitoare. Era gata s\ sacrifice orice ca s\ dezarmeze un adversar. Cum se ntmpl\ foarte des la degenera]ii fiziologici, la care creierul s-a dezvoltat n dauna celorlalte organe, Titulescu suferea [i sufer\ de o boln\vicioas\ hipertrofie a personalit\]ii lui. Ca Iorga la Ia[i, care dup\ dezastrele din toamna anului 1916 [i formulase menirea pe acest p\mnt ntr-o ecua]ie cu trei termeni, poporul, el [i regele, tot a[a [i Titulescu [i fixase rosturile activit\]ii sale ntr-o formul\ n care Europa, el [i ]ara romneasc\ se legau n raporturi variabile, dup\ mprejur\ri. Familiaritatea juca la dnsul un rol nsemnat: abia vedea un om de dou\ ori [i conversa]ia curgea per tu [i m\. A[a izbutise s\ conving\ pe mai to]i n Romnia c\ era amic intim cu conduc\torii tuturor ]\rilor Europei, pe care i tutuia dar care nu-l puteau suferi90. Singurul cerc n care Nicolae Titulescu era pe deplin acceptat a[a cum ne arat\ tot C. Argetoianu era cel francmasonic stngist, care, de altfel, a fost singurul ce a protestat la ndep\rtarea lui din func]ia de ministru de externe, la 29 august 1936. La nivel de state a protestat doar URSS! R\mnem [oca]i s\ afl\m c\ Titulescu i frecventa [i schimba informa]ii, la un nivel care dep\[ea protocolul, cu Gabriel Pri, secretarul general al Tineretului Comunist Francez [i [ef al sec]iei de politic\ extern\ a ziarului comunist LHumanit, sau pe ziaristul comunist Pertinax, denun]at public drept spion sovietic. De fapt, ambii erau membri activi ai agenturii sovietice n Fran]a. Dar nici oamenii de Stnga de la noi nu-l vedeau altfel: Titulescu avea l\comia mapamondic\, angrenndu-[i ]ara n tot felul de aventuri ideologice [i politice, el nsu[i fiind un conservator tipic, aproape retrograd n mentalitate [i concep]ie general\ asupra vie]ii [i asupra politicii. [...] Cu Nicolae Titulescu
90

Constantin Argetoianu, op. cit., vol. IX, p. 177.

ISTORIA LOVITURILOR DE STAT N ROMNIA ISTORIA STA

91

ne-am amestecat n Abisinia, n China [i n posesiunile engleze. De-altminteri, str\lucitul, prea str\lucitul retor Titulescu, izgonit de regele Carol II [i de Gheorghe T\t\rescu din Romnia, a murit ca avocat consilier stipendiat de societatea anonim\ Canalul-de-Suez. A zburat, teoretic [i ideologic vagamente, din Abisinia pn\ n Egipt [i a l\sat un morman de ruine n politica extern\ romn\, dnd pretexte tuturor invaziilor s\ ne jefuiasc\ petrolul, teritoriile [i sngele bunilor ]\rani, decreta]i peste noapte osta[i crucia]i91. Am eliminat cu bun\ [tiin]\ din acest portret p\rerile legionarilor despre el, folosindu-le doar pe cele ale unor colegi de idei, de partid [i de guvern cu Titulescu. Conflictul lui cu Mi[carea legionar\ venea, de fapt, din motivul c\ legionarii l considerau membru al camarilei [i complice al intereselor antiromne[ti din jurul Elenei Lupescu. Teza legionar\ general\ era aceea c\ iudeo-masoneria blocheaz\ apropierea Romniei de Germania, pentru ca aceasta s\ nu mpiedice exodul sau supravie]uirea evreilor europeni prin ]ara noastr\. Elita intelectual\ legionar\, att cea cultural\, ct [i cea economic\ vedea n acest proiect umanitar o frn\ n calea dezvolt\rii economice fire[ti a Romniei, ]ara noastr\ avnd nevoie atunci de un partener comercial substan]ial. Toate m\rturiile men]ionate, inclusiv accesul lui Titulescu [i al Elenei Lupescu la acela[i tip de francmasonerie ocult\ [i stngist\, confirmau tacit aceast\ pozi]ie a legionarilor. Lor li se asociau, din punct de vedere al cauzei germane, membrii camarilei cre[tine, Nae Ionescu, Mihail Manoilescu [i Puiu Dumitrescu. Dar [i ace[tia aveau o ra]iune, n pozi]ia lor, [i nu priveau combina]iile periculoase ale lui Titulescu dintr-o perpectiv\ strict personal\, dintr-o aversiune particular\, ci din punctul de vedere economic. Era evident recunoscut intim de Carol II [i de to]i economi[tii c\ pie]ele Germaniei [i Romniei erau complementare, c\ Romnia putea juca petrolul ca o arm\
91

Petre Pandrea, Helvetizarea Romniei, Ed. Vremea, Bucure[ti, 2001, pp. 48 [i 52.

92

ALEX MIHAI STOENESCU STOENESCU

redutabil\ n sprijinul stabilit\]ii [i siguran]ei sale, c\ n acei ani de criz\ ]ara noastr\ avea nevoie disperat\ de devize str\ine, de valut\ forte [i, cum Fran]a nu cump\ra nimic din Romnia, iar Anglia doar exploata prin intermediari, Germania era singurul nostru mare client, singura posesoare de valut\ cu a c\rei prezen]\ se putea renun]a la mprumuturile nrobitoare oferite de Fran]a. Germania va pl\ti Romniei n timpul lui Ion Antonescu [i vagoane de aur pentru produsele agricole [i petroliere, pentru lemn [i confec]ii, singurele produse pe care le puteam exporta din economia noastr\ mutilat\ de corup]ie [i de mari dezechilibre structurale. n fa]a noilor dovezi, care apar acum alarmant de contrariante, prin deschiderea arhivelor [i prin accesul liber la informa]ia istoric\, Nicolae Titulescu trebuie ap\rat. F\r\ ndoial\ c\, pentru a proteja figura istoric\ a lui Titulescu, va trebui s\ lu\m n calcul realitatea conducerii Ministerului de Externe din str\in\tate, fapt care trezea frustrarea [i invidia oric\rui guvern. Cum Romnia depindea atunci de Marile Puteri nving\toare att de mult, iar marja de ac]iune a oric\rui guvern se limita la resurse financiare modeste, politica intern\ a ]\rii noastre depindea fundamental de politica sa extern\. Titulescu ajunsese s\ fie un garant al sprijinului politic [i economic oferit de ]\rile Antantei, cu pre]ul orient\rii unilaterale a politicii noastre externe c\tre acel pol. Aici, cei care afirm\ c\ pr\bu[irea construc]iei europene postbelice a determinat [i pr\bu[irea noastr\, nu pot fi contrazi[i. Analiza activit\]ii [i a felului de a fi ale lui Nicolae Titulescu arat\ ast\zi, dup\ ce numeroase documente secrete au ie[it la iveal\, c\, n felul lui exclusivist [i grandilocvent, celebrul ministru de externe romn tr\ia drama cunoa[terii [i percep]iei imediate a fragilit\]ii marilor tratate de pace de la sfr[itul primului r\zboi mondial. El a n]eles acolo, n Occidentul nesigur [i complicat, c\ principalele documente de politic\ extern\ care garantau legitimitatea politic\ a Romniei Mari se ]ineau ntr-o a]\. De aceea, s-a b\tut pn\ la cap\t, ncurcnd multe socoteli f\cute peste capul nostru,

ISTORIA LOVITURILOR DE STAT N ROMNIA ISTORIA STA

93

pentru a ]ine n via]\ tratatele prost f\cute n 1920, dar care certificau voin]a na]iunii romne [i legitimitatea sa istoric\, acordndu-ne o fragil\, dar meritat\ legitimitate politic\. Teama, ns\, exista. Ea a fost exprimat\, incon[tient, de Ion Incule] n Parlamentul Romniei: Trebuie de notat c\ din punct de vedere geografic, noi suntem din toate p\r]ile nconjura]i de vecini pe socoteala c\rora s-a creat Romnia noastr\ de ast\zi. [i s-a creat n primul rnd pe baza dreptului istoric [i, n al doilea rnd, pe baza principiului de autodeterminare a popoarelor92. Ceea ce nou\ ni se pare ast\zi o blasfemie venit\ din partea unui om politic romn, lupt\tor pentru Unire, atunci era un subiect serios de ngrijorare. Nu [tim n ce m\sur\ Titulescu a mai n]eles c\ legitimitatea istoric\ a Romniei Mari (adic\ drepturile noastre istorice asupra teritoriilor locuite de romni) avea nevoie [i de o legitimitate politico-economic\ (adic\ dezvoltarea unui stat democratic puternic economic [i bine narmat), lucru pe care noi nu l-am realizat. Oricum, este de constatat c\ Nicolae Titulescu ocolea Parlamentul ]\rii, deoarece acolo era pus n cele mai delicate situa]ii. Fie nu putea dezv\lui secrete care ]ineau de uzan]ele discre]iei diplomatice, fie nu avea, pur [i simplu, r\spuns, dar atunci cnd a vorbit n Parlament a fost pus n v\dit\ inferioritate de I.G. Duca, de Grigore Gafencu sau de A.C. Cuza. Se ntmplau lucruri grave n politica interna]ional\ [i Romnia ncepuse s\ primeasc\ deja cu]ite n spate. Fran]a [i Polonia, marii no[tri alia]i, semnaser\ n 1932 tratate cu Uniunea Sovietic\ peste capul nostru, tr\dnd n]elegerile Micii Antante [i abandonndu-ne litigiului cu Rusia asupra Basarabiei. n [edin]a Parlamentului din 23 noiembrie 1932, Nicolae Titulescu a fost literalmente b\gat la col] [i c\lcat n picioare pentru faptul c\, de[i fusese ales n dou\ rnduri pre[edinte al Ligii Na]iunilor, nu a fost n stare s\ previn\ sau
92

Gheorghe Sbrn\, Parlamentul [i politica extern\ a Romniei (1919-1940), Ed. Sylvi, Bucure[ti, 2000, p. 183.

94

ALEX MIHAI STOENESCU STOENESCU

s\ mpiedice aceast\ tr\dare a Romniei. Mai nti, a primit un [ah la rege din partea lui Grigore Gafencu: V-am pus aceast\ ntrebare, fiindc\ trebuie s\ ]inem seama, n raporturile noastre cu Rusia, de interpretarea ruseasc\. D-le ministru, cine ne-ar ajuta pe noi s\ impunem Rusiei interpretarea Societ\]ii Na]iunilor? Alia]ii no[tri, Fran]a [i Polonia? Dar Fran]a [i Polonia, d-le ministru, au isc\lit textul acesta pe care d-voastr\ l-a]i respins; Fran]a [i Polonia au dovedit prin aceasta c\ accept\ interpretarea ruseasc\, care, dup\ d-voastr\, gole[te de substrat Pactul Kellog. Deci, pentru a nu r\mnea peste cinci ani, pe baza unui Pact Kellog sl\bit, noi r\mnem numai dect pe baza unui Pact Kellog fa]\ de Rusia tot att de slab93. R\spunsul lui Titulescu a fost lung, complicat [i foarte tehnic, pe alocuri jenant (s-a scuzat c\ a trimis un raport n ]ar\, la care nu i s-a r\spuns), dar n final nu a putut da solu]ii. Obosit [i tracasat, ministrul de externe romn a f\cut atunci [i o gre[eal\ capital\: R\spunsul, domnii mei, e foarte u[or de dat. Nu aceste state au sim]it trebuin]a unui nou pact de neagresiune, ci Sovietele l-au cerut ca un element dintr-o serie de instrumente de ordin comercial, menit s\ apropie aceste state ntre ele, din punct de vedere economic. Nu este cazul Romniei94. Titulescu excludea din calcul rela]iile economice, drept factor al apropierii ntre state. Interven]ia este o expresie evident\ a marelui dezechilibru principial care se instalase atunci la baza politicii externe romne[ti. A.C. Cuza nu a sc\pat ocazia s\-l contrazic\ pe Titulescu, f\cnd mai nti o demonstra]ie destul de conving\toare asupra comportamentului incorect al Fran]ei fa]\ de Romnia: ... [i atunci au recurs diploma]ii francezi la acest mijloc [i ne-au dat pe noi drept compensa]ie Rusiei pentru semnarea tratatului care o intereseaz\ numai pe dnsa, iar pe noi nu ne intereseaz\ [...] trebuia guvernul romn
93 94

Ibidem, p. 201. Ibidem, p. 207.

ISTORIA LOVITURILOR DE STAT N ROMNIA ISTORIA STA

95

s\ spun\ Fran]ei, care a intervenit [i ne invita s\ semn\m, trebuia s\ spun\ Fran]ei: noi nu intervenim n aceast\ chestiune, noi nici nu voim s\ lu\m contact cu guvernul rusesc, noi nu st\m de vorb\ cu Litvinov-Finkelstein [numele evreiesc al acestuia, n.a.], noi v\ rug\m pe d-voastr\, ca guvern amic, s\ interveni]i la Moscova. [...] Prin urmare, aceia care au intrat n leg\turi cu Rusia, ministrul de Externe romn, care a f\cut marea gre[eal\ de a intra n contact cu Rusia, pentru semnarea unui pact de neagresiune, acolo este punctul de plecare al enormei gre[eli diplomatice care s-a f\cut [i pe care d-l ministru Titulescu putea s\ o opreasc\, dar pe care nu a oprit-o [i a spectacolizat-o prin demisia sa...95 n continuare, [edin]a Parlamentului a devenit furtunoas\, pozi]iile na]ionaliste [i interna]ionaliste confruntndu-se vehement: (A.C. Cuza): Eu constat [i cred c\ cu ocazia aceasta s-a v\zut mai bine c\ noi nu avem alia]i. Alia]i nseamn\ acei care sunt lega]i de noi prin interese comune. Alia]ii no[tri de ast\zi nu au nici un interes comun cu noi. Interesele economice comune pe care le-ar avea Polonia, nu prea conteaz\. Iar Fran]a are interes s\ ne men]in\ pe noi ca anex\ a politicii sale externe, n-are nici un interes deosebit pentru noi, nici economic, nici de alt punct de vedere, [i de la politica francez\ nu ne putem a[tepta la nimic de acum nainte. ({t. Cicio-Pop, Pre[edintele Camerei): Noi avem s\ mul]umim mult Fran]ei, [i-i vom mul]umi [i n viitor. (A.C. Cuza): Politica extern\ a unei ]\ri nu se face prin declara]iuni sentimentale... ({t. Cicio-Pop): Avem Romnia Mare. Nu este sentimentalism, ci o realitate! (A.C. Cuza): Dac\ Romnia Mare s-a constituit, ea s-a constituit prin jertfele ei de snge [i prin coinciden]a fericit\ a mprejur\rilor. Nu dator\m existen]a Romniei nim\nui.
95

Ibidem, p. 225.

96

ALEX MIHAI STOENESCU STOENESCU

Romnia, ast\zi izolat\, va [ti s\ mearg\ pe c\ile ei [i va [ti s\-[i asigure existen]a, cum [i-a asigurat-o [i n trecut. Dar vreau s\ spun, d-le ministru, c\ noi nu mai putem face politica de anex\ [i c\ politica extern\ a Romniei trebuie s\ devin\ o politic\ autonom\, avnd n vedere interesele exclusiv ale statului [i ale na]iunii romne[ti. A]i v\zut d-voastr\ cum se trata peste capul nostru la Paris? ntreba Litvinov pe cei de la Paris: cam ce zicem noi! Ei, bine, d-lor, nu v\ love[te, nu v\ impresioneaz\ pe d-voastr\ aceasta? Ce avea el s\ se duc\ la Paris? Trebuia s\ se adreseze la Bucure[ti. Dar aceasta caracterizeaz\ politica de anex\, pe care statul romnesc a f\cut-o pn\ acum [i care trebuie s\ nceteze odat\ pentru totdeauna. (I. Vasilescu-Nottara): D-le Cuza, adineaori spunea]i s\ nu mai vorbim de Finkelstein. (A.C. Cuza): D-lor deputa]i, existen]a Romniei nu se ap\r\ prin petice de hrtie. Oricte petice de hrtie vom semna, n ziua cnd interesele vor coincide altfel, s\ [ti]i c\ aceste petice de hrtie vor fi nl\turate. nainte de a ne g\si siguran]a noastr\ n semnarea Pactului Kellog sau n semnarea unui pact de neagresiune, trebuie s\ ne g\sim siguran]a noastr\ n propriiile noastre puteri la care trebuie s\ ne gndim necontenit96. Iat\ un avertisment serios [i, din p\cate, premonitoriu, nc\ din 1932! Nicolae Titulescu n]elegea s\ ac]ioneze n folosul Romniei cu instrumentele oferite de principiile Societ\]ii Na]iunilor [i, din acest punct de vedere, a str\lucit. Numai c\ realitatea Europei deceniului patru a demonstrat c\ principiile pot r\mne intacte [i continuate prin ONU dar nu pot mpiedica r\zboiul mondial [i n-au putut mpiedica distrugerea Romniei. Problema fundamental\ a lui Nicolae Titulescu a fost aceea c\, cernd imperios [i asumndu-[i
96

Ibidem, p. 227.

ISTORIA LOVITURILOR DE STAT N ROMNIA ISTORIA STA

97

ntrega responsabilitate asupra politicii externe romne[ti, a intrat ntr-o capcan\ pe care al]i diploma]i sau mini[tri de externe o evit\. Titulescu nu beneficia de rezerva pe care o ofer\ ntotdeauna unui diplomat complexitatea de nuan]e [i subterfugii ale regimului din ]ara sa, programul [i politica guvernului s\u, precum [i de nevoia democratic\ fundamental\ de a supune politica extern\ deciziilor unui Parlament. Titulescu s\rea peste toate aceste instrumente ale protec]iei pe care [i le ofer\ un stat. El contacta, negocia [i intervenea de unul singur asupra unor probleme care vizau destinul ]\rii. Corect sau deformat, transmitea apoi demersurile sale regelui sau camarilei. A[a se face c\ Romnia Mare a continuat s\ fie privit\ ea ns\[i cu rezerve, ca stat, [i tratat\ prin prisma unei realit\]i imediate: n planul performan]ei politice, Romnia Mare nu afi[a un sistem democratic, ci era condus\ de un rege autoritar, centrul ei de putere era camarila, iar ministrul s\u de Externe ac]iona de capul lui. Dac\ ar fi fost ca marii alia]i s\ protejeze Romnia, ce anume ar fi trebuit s\ apere: un rege corupt, o camaril\, sau un stat democratic? Acolo unde a meritat s\ apere pe cineva, adic\ pe Titulescu, au f\cut-o, acoperindu-l de onoruri [i dndu-i o anvergur\ interna]ional\ indubitabil\. Nu putem ndep\rta complet efectele de natur\ personal\ pe care le-a produs impactul asasin\rii lui Duca asupra lui Titulescu. Marele diplomat intr\ din acel moment ntr-o anumit\ panic\ existen]ial\, cu repercusiuni n performan]a sa, urm\rit fiind de gndul c\ va fi asasinat de fascisto-nazisto-legionari, ca urmare a implic\rii sale n conflictul Gard\-Duca. La 15 februarie 1934, Titulescu se ntlne[te la Atena cu I.H. Davtian, reprezentant plenipoten]iar al URSS n Grecia. n Nota de convorbire, diplomatul sovietic va transmite la Moscova: El ar accepta, chipurile, ca Romnia s\ fie mai de grab\ nghi]it\ de noi dect s\ permit\ acestor domni [feudalii germano-fasci[ti, n.a] s\ o mpart\. Eu, fire[te, am f\cut remarca, c\ (sic!) noi nu numai c\ nu avem de gnd s\ nghi]im Romnia, ci, dimpotriv\, vrem, ca, asemenea lui, s\ stabilim cu ea nu numai

98

ALEX MIHAI STOENESCU STOENESCU

rela]ii formale, ci [i rela]ii prietene[ti. El a preluat imediat ideea, spunnd, [tiu, [tiu, de aceea [i doresc s\ m\ bazez pe dvs97. Este greu de crezut ca cineva din conducerea statului, Parlamentul, prim-ministrul sau chiar regele Carol II, s\-l fi autorizat pe Titulescu s\ fac\ astfel de declara]ii riscante n fa]a Rusiei. Sl\biciunile n construc]ia unui stat, care trebuia s\ fie dotat cu democra]ie activ\ [i economie de pia]\ func]ional\, au f\cut ca Romnia s\ fie surprins\ de al doilea r\zboi mondial adic\ de conflagra]ia statelor puternic industrializate doar cu legitimitatea istoric\ la activ. Altfel spus, n ochii Marilor Puteri noi st\pneam Romnia Mare pentru c\ am reu[it s\ le convingem c\ romnii au un drept istoric asupra provinciilor revenite la Patria Mam\ [i c\ vom asigura, cu acest stat mare, echilibrul de for]e din Estul Europei. Ratarea dezvolt\rii democratice lovitura de stat [i apoi instalarea camarilei precum [i e[ecul dezvolt\rii economice, ne-au pus n situa]ia de a miza totul n politica extern\ pe un singur om Nicolae Titulescu. Pe de alt\ parte, tentativa francmasonic\ de a forma un guvern mondial sub denumirea de Societatea Na]iunilor (viitoarea O.N.U.) att de des invocat\ de fasci[ti, de nazi[ti [i de legionari , recunoscuse Romnia Mare, milita pentru integritatea sa teritorial\ [i reprezenta singura garan]ie interna]ional\ mpotriva unei agresiuni militare. Dac\ putem asimila ntr-adev\r Societatea Na]iunilor cu guvernul mondial, atunci suntem obliga]i a spune [i c\ Titulescu a fost n dou\ rnduri prim-ministrul acestui guvern. Totodat\, n nici un caz nu putem contesta patriotismul acestui om. Dar, cnd Fran]a [i Polonia ne-au njunghiat, semnnd pe spatele nostru un tratat cu URSS, cnd Germania [i Italia au ie[it din Societatea Na]iunilor, politica noastr\
97 Rela]iile romno-sovietice. Documente, vol.I (1917-1934), Ed. Enciclopedic\, Bucure[ti, 1999, p. 418.

ISTORIA LOVITURILOR DE STAT N ROMNIA ISTORIA STA

99

extern\ trebuia s\ fac\ o mi[care, pentru c\ interesul na]ional primeaz\ `ntotdeaun\, la oricare stat. N-a f\cut-o. Documentele confiden]iale ale ministrului de Externe, date publicit\]ii de Academia Romn\ n 199298, arat\ pericolul n care ne-am aflat permanent, odat\ cu apari]ia revizionismului [i ct de gre[it\ a fost respingerea brutal\ a garan]iilor germane. n aceast\ b\t\lie pentru supravie]uirea statului na]ional unitar romn, n care n-a fost n]eles de colegi [i pe care a trebuit s\ o duc\ singur, punnd la b\taie ntreaga sa genialitate diplomatic\, Nicolae Titulescu a f\cut concesii, a sacrificat oameni [i partide, a acceptat interven]ia unor interese str\ine n fondul profund al intereselor romne[ti, a f\cut gre[eli. Acesta a fost [i e[afodul pe care a fost executat\ Mi[carea legionar\ [i la care organiza]ia na]ionalist\ nu a g\sit alt r\spuns dect o crim\ n gara Sinaia. Efecte interne ale politicii externe. Poate c\ Mi[carea legionar\ [i partidul s\u, Garda de Fier, nu mai reprezentau n 1933 o mare speran]\ moral\, ca la nceputuri, dar atitudinile sale progermane aduceau un factor de echilibru [i, totodat\, o rezerv\ politic\ pentru eventualitatea c\ Germania ajungea s\ domine Europa. S-a ntmplat peste c]iva ani chiar a[a, dar la data aceea Mi[carea legionar\ era deja compromis\, dezorganizat\ [i infiltrat\ de agen]i. Romnia s-a prezentat n fa]a Marilor Puteri n genunchi, solidar\ cu o Fran]\ care pierdea r\zboiul n dou\ s\pt\mni. Este posibil s\ g\sim n cazul Titulescu [i o explica]ie pentru atitudinea ostil\ a Germaniei [i Italiei fa]\ de noi n preliminariile [i n actul Dictatului de la Viena? La sfr[itul lunii iulie 1940 cu o lun\ nainte de Dictat Hitler s-a ntlnit cu prim-ministrul Gigurtu [i cu ministrul de externe Mihail Manoilescu: [Hitler] pare s\ deteste pe unguri [i
98 V. n ntregime Nicolae Titulescu, Documente confiden]iale, Ed. Academiei Romne, Bucure[ti, 1992, mai ales scrisorile trimise lui Carol II, dup\ ndep\rtarea sa de la conducerea Ministerului de Externe, n care i explica suveranului fragilitatea recunoa[terii interna]ionale a Romniei Mari.

100

ALEX MIHAI STOENESCU STOENESCU

diese abscheuliche sterreichisch-Ungarische Monarchie. Dac\ n-ar fi fost Titulescu, Gafencu und die andern, declar\ el, nici n-ar fi luat fiin]\ apropierea germano-maghiar\. Ungurii, adaug\ mai departe, sunt ve[nic nemul]umi]i, protesteaz\ ntruna, chiar dup\ arbitrajul de la Belvedere unde li s-a dat mult prea mult din Slovacia99. n ziua de 27 iulie 1940, [i ministrul Afacerilor Externe al Italiei, Galeazzo Ciano, avea s\ le declare lui Gigurtu [i Manoilescu: Sunt romni al c\ror nume e scris n cartea neagr\ a istoriei Italiei. Vorbesc despre Titulescu, care a ndr\znit s\ ne considere s\lbatici. {tiu c\ nu trebuie confundat cu Romnia; cu toate acestea, o reprezenta oficial atunci cnd lua aceast\ atitudine100. Timp de un deceniu, Mi[carea lui Codreanu nu reu[ise s\ devin\ o organiza]ie de mas\ [i multe din temele sale, printre care [i cea antisemit\, nu era n]eleas\ de popula]ia rural\, de exemplu, dect n formele sale simple, f\r\ dimensiuni planetare. Despre masoni sau francmasoni nu se prea [tia nici la ora[e. A r\mas celebru pasajul din Via]a ca o prad\ a lui Marin Preda, n care marele prozator descrie rebeliunea din ianuarie 1941: Ajunsei ntr-o pia]\ cu statuie. Pia]a era plin\ de coloane de indivizi n c\ciuli ]\r\ne[ti, dar [i n [epci de elevi, [i indivizi r\u mbr\ca]i, cu paltoane ca ale mele, dar [i cu paltoane bune, bine croite pe corp, cu umeri ascu]i]i... Ce c\utau elevii aceia acolo? Strigau sau cntau... Distinsei urlete: Jos nasonii... jos nasonii... Cine dracu erau nasonii \[tia?101 Dar a venit un moment n care lumea neavizat\ s-a trezit n fa]a unui mare [oc interna]ional: la 30 ianuarie 1933, Adolf Hitler devenea cancelar al Germaniei [i partidul lui nazist c[tiga Puterea prin alegeri libere. La 27 februarie, Hitler
99 Raoul Bossy, Amintiri din via]a diplomatic\, vol. II, Ed. Humanitas, Bucure[ti, 1993, p. 264. (Primul text, cel n german\, care confirm\ dorin]a lui Hitler de a mpiedica refacerea monarhiei dualiste, nseamn\ n romn\: aceast\ oribil\ monarhie austro-ungar\.) 100 101

Ibidem, p. 265. Marin Preda, Via]a ca o prad\, Ed. Albatros, Bucure[ti, 1977, p. 206.

ISTORIA LOVITURILOR DE STAT N ROMNIA ISTORIA STA

101

nscena o incendiere a Reichstagului [i declan[a teroarea mpotriva comuni[tilor. La o cercetare atent\ [i pe baza ultimelor analize, f\cute mai ales de istorici britanici, incendierea Reichstagului se dovede[te mai important\ n istorie dect venirea lui Hitler la putere. For]ele politice germane n primul rnd, comuni[tii au considerat c\ venirea lui Hitler la Putere a fost un accident, c\ au pierdut pentru o clip\ controlul jocului electoral, [i se preg\teau s\-i nl\ture pe na]ional-sociali[ti prin mijloace clasice: lupt\ politic\, blocarea activit\]ii guvernamentale prin mo]iuni de cenzur\, campanii de pres\, ngreunarea de c\tre Opozi]ie a activit\]ii parlamentare a Puterii. Mul]i contemporani din toate p\r]ile spectrului politic, att din Germania, ct [i din afara grani]elor ei, aveau certitudinea c\ puterea lui Hitler era un fenomen de scurt\ durat\, c\ el era un nzestrat agitator al gloatelor, dar nu [i un conduc\tor nn\scut [i c\ va fi eliminat [i trecut pe linie moart\ odat\ ce criza iminent\ avea s\ fie dep\[it\, ceea ce dovede[te, binen]eles, eroarea fatal\ a acestor calcule102. Numai c\ Hitler, cunoscnd fragilitatea victoriei sale electorale [i avnd n minte un alt scenariu pn\ n 1933, doar 0,3% din liderii NSDAP citiser\ Mein Kampf! a dat o lovitur\ sistemului politic german, nscennd incendierea Parlamentului [i asigurndu-[i beneficiul de imagine prin incriminarea comuni[tilor pentru acest act de violen]\ antistatal\. Sub acoperirea emo]iei [i a sentimentului de revolt\ al popula]iei pentru distrugerea Reichstagului, Hitler [i-a redus la t\cere adversarii politici. Iat\ ns\ c\ tocmai n acel moment se produce un fapt la fel de grav, poate una din cele mai mari erori f\cute de evrei n istorie. Alertate de c\derea Germaniei n minile unui antisemit notoriu, cercurile francmasonice oculte (comuniste) [i marile organiza]ii evreie[ti mondiale ies public la contraatac, nu doar solidarizndu-se cu comuni[tii germani, ci ndemnnd chiar la r\zboi generalizat mpotriva
102

Ian Kershaw, Hitler, ascensiunea la Putere (ntre trecut [i viitor), Ed. Antet, 1991, p. 12.

102

ALEX MIHAI STOENESCU STOENESCU

regimului nazist. n toat\ presa mondial\ controlat\ de aceste cercuri se transmite ordinul de sabotare a produselor germane, folosindu-se arma influen]ei oculte evreie[ti asupra economiei mondiale. Acest fapt a fost o eroare de propor]ii, deoarece a dezv\luit lumii caracterul organizat [i solidar al influen]ei evreie[ti n lume, implicarea sa n francmasoneria ocult\ [i n economia mondial\. Dac\ pn\ atunci existau zvonuri, p\reri [i b\nuieli, precum [i dezv\luirile delirante [i greu de crezut ale antisemi]ilor, ie[irea public\ a acestei for]e va face ntreaga ideologie antisemit\ a lui Hitler extrem de credibil\. Practic, Hitler ar\ta cu degetul, pentru prima oar\ crezut, c\tre un guvern mondial care conduce un stat n state. n al doilea rnd, teza lui c\ evreii sunt unul [i acela[i lucru cu comuni[tii a nceput s\ fie crezut\, n fa]a unei dovezi aduse chiar de evrei. La 22 martie 1933, Nichifor Crainic publica n ziarul Calendarul articolul Boicotul evreesc, n care afirma: Prin aceast\ publicitate se demasc\ n fa]a lumii ntregi organiza]ia interna]ional\ evreiasc\, cu caracter de suprastat [i cu tendin]\ de dictatur\ asupra celorlalte popoare. [...] Dar demascarea unei organiza]ii cu caracter misterios francmasonic nseamn\, implicit, sl\birea acestei organiza]ii. Evreii au f\cut o gre[eal\ de tact ce le poate fi fatal\. Creznd c\ vor intimida lumea prin demascarea suprastatului evreesc, ei vor ajunge la un efect contrar103. ntr-adev\r, la plebiscitul din 19 august 1934, Hitler este ales [ef al statului [i al guvernului
103 Nichifor Crainic, Germania [i Italia n scrisul meu de la 1932 ncoace, Ed. Georgescu Delafras, Bucure[ti, 1941, p. 44. (Ca reac]ie la boicotul economic evreiesc, Hitler a ordonat boicotarea magazinelor [i pr\v\liilor evreie[ti celebrele secven]e de arhiv\ ale inscrip]ion\rii Jude cu vopsea pe geamurile magazinelor [i distrugerii unora dintre acestea contraboicot german care a durat o singur\ zi, 1 aprilie 1933.)

ISTORIA LOVITURILOR DE STAT N ROMNIA ISTORIA STA

103

de 89,9% din aleg\torii germani. Aceast\ zdrobitoare victorie a f\cut ca elementul opus lui Hitler [i, n primul rnd, evreii s\ apar\ ca o minoritate vulnerabil\ [i, mai ales, vinovat\. Germanii constatau ct de pu]ini erau cei care conduseser\ din umbr\ destinul lor mizerabil, iar Hitler nu a ezitat s\-i mpu]ineze [i mai mult, trecnd apoi, cu sprijinul ntregii popula]ii germane, la distrugerea prin r\zboi a puterii mondiale oculte. {tim ast\zi c\ for]ele din umbr\ erau foarte reduse numeric [i c\ evreimea mondial\, care tr\ia n marea ei majoritate ntr-o crunt\ s\r\cie, avea doar slabe leg\turi cu aceast\ suprastructur\ financiar-economic\. Confuzia a fost ns\ suficient\ pentru a fi sacrifica]i n num\r de peste [ase milioane. Avem acum posibilitatea s\ n]elegem de unde a ap\rut interesul unei p\r]i a popula]iei pentru platforma politic\ antisemit\ a Mi[c\rii legionare. Cu toate c\ afirma de ani de zile pericolul evreiesc, strig\tul legionarilor lui Codreanu a p\rut tot timpul ca un fel de toan\, o exagerare, un artificiu politicianist. Iat\ ns\ c\, n prim\vara anului 1933, ordinul de boicotare a m\rfurilor germane s-a aplicat imediat [i n Romnia, f\r\ a se ]ine cont de guvern, de economia romneasc\ sau de suveranitatea ]\rii. Peste noapte, comercian]ii [i industria[ii evrei din Romnia au nceput s\ opreasc\ de capul lor de la vnzare sau aprovizionare produsele germane [i s\ dea afar\ din ntreprinderile lor func]ionarii [i lucr\torii germani104. O bun\ parte din comer]ul ]\rii a fost blocat peste noapte. Era o atitudine de stat n stat pe care legionarii au sesizat-o imediat [i, binen]eles, au exploatat-o propagandistic. nc\ o dat\, solu]iile economice ale lui Mihail Manoilescu, privind necesitatea nlocuirii capitalului evreiesc cu capital romnesc au nceput s\ circule, dar, de data asta, luate mult mai mult n serios. Cu aceast\ ocazie, chiar [i pentru ultimul cet\]ean romn dintr-un sat ndep\rtat, unde func]iona un magazin sau o dughean\, realitatea controlului
104

Ibidem, p. 55. (Articolul Provocatori [i mistificatori din Calendarul, 23 aprilie 1933.)

104

ALEX MIHAI STOENESCU STOENESCU

evreilor asupra comer]ului romnesc a devenit o certitudine. Primul pas spre romnizare a fost f\cut atunci. Oamenii de afaceri romnii au naintat proteste, au demonstrat la Cluj, la Cern\u]i, la Constan]a [i la Bucure[ti, guvernul a fost somat s\ ia m\suri. Guvernul s-a dovedit incapabil de reac]ie, fapt folosit nc\ o dat\ de legionari pentru a demonstra c\ acesta se afl\ sub controlul iudeo-masonic. Vaida-Voevod, cunoscut francmason, dar un patriot romn, a fost nevoit s\ plece. Dar cum chemarea nea[teptat\ la Putere a lui I.G. Duca, alt francmason, prin interven]ia camarilei contribu]ia principal\ fiind a Elenei Lupescu [i a lui Alex Wieder , a ajuns [i ea repede un act de notorietate public\, ac]iunile de ostracizare a legionarilor pornite de I.G. Duca nu au venit dect s\ confirme, n mijlocul unei societ\]ii nevrozate de criza economic\, exact temele lor pline de exager\ri. Prin ac]iunea energic\ a lui Nicolae Titulescu [i a naivului I.G. Duca din 1933, legionarii au fost martiriza]i. n toat\ aceast\ fr\mntare n jurul unei teme fundamentale de politic\ extern\ s-au produs exager\ri de ambele tabere. Constantin Argetoianu, om politic cinic [i lucid, avea s\ consemneze n 1931 o opinie de cea mai strict\ actualitate: De cte ori n-am auzit, cu prilejul schimb\rilor noastre de guvern c\ Fran]a, sau Anglia, sau Patagonia, sau cutare sau cutare ]ar\ vrea sau nu vrea n Romnia un guvern Maniu, un guvern Duca, un guvern Averescu, [i a[a mai departe, ca [i cnd ]ara noastr\ ar fi fost buricul lumii [i toat\ lumea nu s-ar fi ocupat dect de daravelile noastre personale. Unul din marile argumente ce se aduseser\ mpotriva guvernului nostru a fost c\ Fran]a nu ne vrea. n realitate, n Fran]a, n Anglia [i n tot Apusul nimeni nu [tia cine eram, nici noi, nici Maniu, nici Averescu, nici Str\chinescu, nici to]i Valacii; am c\l\torit destul, am tr\it destul n str\in\tate, am stat de vorb\ cu destul\ lume [i n Paris, [i n Londra, [i n Roma, [i n Berlin, ca s\ fiu fixat asupra judec\]ii str\inilor cu privire la ]ara noastr\: tuturor le era indiferent cine guverna [i sub ce steag, dac\ era Monarhie, Republic\ sau

ISTORIA LOVITURILOR DE STAT N ROMNIA ISTORIA STA

105

Dictatur\ singurul, dar absolut singurul lucru ce-i interesa, era s\ fie un guvern de ordine [i de autoritate care s\ asigure lini[tea [i s\ garanteze capitalurile investite n afacerile [i n mprumuturile noastre105. Pe ct de exagerat era prezentat pericolul influen]elor iudeo-masonice n Romnia, pe att de exagerat era nf\]i[at [i pericolul ascensiunii G\rzii de Fier. Pe de alt\ parte, noua imagine a politicii externe romne[ti interbelice, furnizat\ abia ast\zi de eliberarea arhivelor din chingile cenzurii, ne dezv\luie un nou paradox: teza drag\ a str\lucitei politici externe, echilibrate [i active pe toate fronturile, ntre]innd rela]ii de bun\ vecin\tate [i de prietenie cu toate statele lumii, se pr\bu[e[te ca un castel de carton. Politica extern\ a Romniei interbelice era profund dezechilibrat\, nerealist\ [i cu serioase accente contrare intereselor na]ionale, ]ara miznd pe o singur\ carte, cea pierz\toare. F\r\ ndoial\ c\ Romnia nu putea renun]a la leg\turile sale cu Fran]a, c\ nu se putea asocia Germaniei hitleriste, trecnd dintr-o tab\r\ n alta solu]ie la care s-a ajuns, pn\ la urm\ fiindc\ era la fel de dezechilibrat\ [i nerealist\, dar, dac\ politica extern\ este un instrument al statului menit s\ asigure pacea [i siguran]a ]\rii, performan]ele sale trebuie judecate prin aceast\ perspectiv\ [i, binen]eles, prin prisma rezultatelor. Aici, lucrurile sunt clare: catastrof\ politic\, economic\ [i teritorial\. n acest loc trebuie subliniat\ atitudinea regelui Carol II, care a ncercat s\ creeze o stare de echilibru n rela]iile externe ale ]\rii, jucnd el nsu[i ntre cele dou\ tabere ale camarilei sale [i ini]iind astfel celebra politic\ de bascul\. Asasinarea lui I.G. Duca a dat totul peste cap. Imediat dup\ moartea lui Vintil\ Br\tianu [i dup\ alegerea sa ca pre[edinte al PNL, I.G. Duca a c\utat s\ intre rapid n leg\tur\ cu regele Carol II pentru a angaja partidul ntr-o refacere a rela]iei cu Palatul, n perspectiva revenirii la
105

Constantin Argetoianu, op. cit., vol. IX, p. 242.

106

ALEX MIHAI STOENESCU STOENESCU

putere. Programul lui Duca pare bine definit: o apropiere de rege, prin declara]ii de absolut\ supunere [i perfect\ lealitate, [i o apropiere de finan]a interna]ional\, prin declara]ii de vesel\ [i leal\ colaborare cu capitalul str\in106. Carol II era ns\ foarte reticent, din motive strict personale. Cauza nu era att declara]ia politic\ a lui Duca din momentul loviturii de stat de la 7-13 iunie 1930 regele cuno[tea bine pre]ul declara]iilor politice n Romnia , ct un fapt personal mult mai grav. Dup\ fuga prin]ului mo[tenitor n Italia cu Elena Lupescu, I.G. Duca f\cuse eroarea s\ mbr\]i[eze cauza reginei Elena n procesul de divor] cu Carol Caraiman [i trecuse n cererea de divor] motivul real al fugii so]ului ei: ... c\ a primit comision de la firma str\in\ Fokker, furnizoare de avioane statului romn107. Cnd s-a pus problema anul\rii divor]ului, la insisten]ele lui Maniu, dup\ ce l f\cuse rege prin lovitura de stat din 7-13 iunie 1930, Carol a cerut s\ vad\ dosarul [i astfel a g\sit vechea cerere de divor] ntocmit\ de Duca. Din acel moment, regele Carol II l-a urt pe Duca de moarte cu ntrega sa fire sanguin\, liderul liberal fiind singurul care avusese curajul s\ dezv\luie n scris adev\rata cauz\ a fugii n str\in\tate [i s\ n\ruie astfel ntregul e[afodaj de minciuni [i inven]ii care f\ceau din afaceristul Carol o victim\ n fa]a popula]iei. E[uarea contactelor cu regele nu l-a f\cut pe Duca s\ abandoneze demersurile pentru a aduce Partidul Na]ional Liberal la guvernare, chiar f\r\ el. Pe fondul primelor semne de sl\biciune ale guvern\rii Iorga-Argetoianu, Duca va n]elege s\ ac]ioneze n punctul sensibil al Puterii: Elena Lupescu. Duca a trimis nainte de criz\ pe dr. Scupiewsky la d-na Lupescu spre a-i cere s\ aduc\ pe liberali la putere! D-na Lupescu a chemat pe Puiu Dumitrescu [i Scupiewsky a repetat propunerea. Mai trziu, Puiu Dumitrescu a chemat pe Scupiewsky la palat. Pe cnd era Duca n audien]\, Puiu Dumitrescu l ntreab\ dac\ a
106 107

Grigore Gafencu, op. cit., p. 27. Petre Pandrea, Garda de Fier, Ed. Vremea, Bucure[ti, 2001, p. 489.

ISTORIA LOVITURILOR DE STAT N ROMNIA ISTORIA STA

107

autorizat pe Scupiewsky. Duca t\g\duie[te. Atunci, Puiu Dumitrescu cheam\ pe Scupiewsky. n fa]a confrunt\rii, (Duca) a r\mas ru[inat108. De[i umilit n acest fel, I.G. Duca [i va continua persuasiunile pe alte canale, unul dintre ele fiind agentul de leg\tur\ al lui Titulescu n ]ar\, ziaristul Scrutator, pe numele real Kalman Blumenfeld, redactor-[ef al cotidianului Adev\rul. Avizat, Titulescu i g\se[te o cale de acces spre camaril\ printr-un alt membru al acesteia, Tabacovici, el nsu[i omul de leg\tur\ ntre Titulescu [i Elena Lupescu. Conform unei alte versiuni, ntlnirea Duca-Elena Lupescu s-a produs la o mas\ dat\ la palatul Mogo[oaia, prin mijlocirea altui membru al camarilei, Richard Franasovici, dar am\nuntul acesta nu mai are importan]\. Vaida-Voevod, prim-ministru la acea dat\, o spune direct: ...criza e determinat\ de camarila doritoare de noi afaceri promise de liberali. Convin[i c\ Duca este dispus s\ ndeplineasc\ orice condi]ii pentru a ajunge la Putere, Titulescu [i camarila [i exercit\ ntreaga for]\ [i l determin\ pe Carol II s\-l numeasc\ prim-ministru pe omul cel mai detestat. n ziua de 16 noiembrie 1933, I.G. Duca l va vizita pe C. Argetoianu [i i va dest\inui c\ prima lui datorie era s\ aduc\ lini[tea n ]ar\ prin desfiin]area G\rzii de Fier [i c\ o va face cu prilejul alegerilor. Nu va l\sa Garda s\ candideze. Probabil c\ o va dizolva n ultima zi a depunerii candidaturilor, ca s\ mpiedice pe gardi[ti s\ candideze pe liste camuflate. Acest probabil era un eufemism; a[a cum l-a pronun]at se vedea bine c\ hot\rrea sa era luat\. Mi-am permis s\-i observ c\ comite o nou\ gre[eal\. Ce sau cine s-ar pr\p\di dac\ c]iva gardi[ti fie 10 sau 20 ar intra n Camer\? Sunt to]i submediocri [i n Parlament se vor cur\]i prin propria lor prostie, pe ct\ vreme, prin dizolvare, i va ndrji [i va spori popularitatea lor n ]ar\. Un curent serios, mai ales n straturile populare nu se poate n\bu[i prin violen]\. B\ie]ii sunt drji, [i la lovituri vor
108

Armand C\linescu, op. cit., p. 93.

108

ALEX MIHAI STOENESCU STOENESCU

r\spunde prin lovituri va curge sngele. Duca s-a uitat lung la mine: [tiu, Argetoianu, c\-mi risc via]a, dar nu pot s\ fac altfel. Mi s-a pus aceast\ condi]ie sine qua non [i e singura care mi s-a pus. Am primit-o. Acum e prea trziu, trebuie s\ merg pn\ la cap\t, orice s-ar ntmpla...109. Textul confirm\, a[adar, acuzele legionarilor c\ desfiin]area G\rzii de Fier era opera iudeo-masoneriei interna]ionale [i a camarilei regale, chiar dac\ pu]in\ lume i credea atunci. Lucrurile ns\ s-au complicat foarte repede, pe fondul unui start greoi al guvern\rii Duca [i al scurgerii informa]iilor de la Palat, prin intermediul lui Puiu Dumitrescu [i Nae Ionescu, membri ai camarilei cre[tine [i simpatizan]i legionari, c\ regele l va l\sa pe Duca la guvernare doar trei luni, pentru desfiin]area G\rzii [i organizarea alegerilor. Dincolo de aversiunea personal\ fa]\ de liderul liberal, se citea calculul lui Carol, care n]elesese s\ dea satisfac]ie cererilor venite din Fran]a prin intermediul lui Titulescu, s\ le rezolve problema, pentru ca apoi s\ treac\ la propriul s\u plan politic. Duca ns\ a ezitat n problema desfiin]\rii G\rzii de Fier pn\ n ultimul moment. A convocat o [edin]\ a guvernului [i a supus la vot actul, rezultatul fiind contrar inten]iilor. Titulescu a f\cut o criz\ [i a informat imediat Palatul. Duca, disperat de situa]ia n care a fost pus, cere atunci semn\tura regelui pe decretul de dizolvare, dar Carol, precaut [i la[, refuz\, astfel c\ desfiin]area partidului Garda de Fier a fost f\cut\ printr-un jurnal al Consiliului de Mini[tri (echivalentul unei Hot\rri de guvern de ast\zi). Imediat dup\ publicarea acestei decizii, Nicolae Titulescu cere o gard\ militar\ [i detectivi care s\-l nso]easc\ pn\ la grani]\, urmnd a c\l\tori cu trenul n Cehoslovacia. n momentul n care a intrat n compartimentul s\u special, Titulescu a g\sit pe banchet\ un plic. Era condamnarea lui la moarte, hot\rt\ de Mi[carea legionar\. Acela[i plic a fost g\sit [i de I.G. Duca pe biroul
109

Constantin Argetoianu, op. cit., vol. X, p. 262.

ISTORIA LOVITURILOR DE STAT N ROMNIA ISTORIA STA

109

s\u de prim-ministru. Viteza de reac]ie a legionarilor [i felul precis n care au reu[it s\ p\trund\ ne[tiu]i n acele locuri superp\zite i-a adus pe ambii oameni politici ntr-o stare de spaim\ paranoic\. [i d\deau deja seama c\ Mi[carea legionar\ avea oameni n imediata lor apropiere. Adev\rul este c\ Puiu Dumitrescu l informase pe Corneliu Z. Codreanu din timp asupra inten]iilor lui Duca. Codreanu, la fel de la[ ca [i Carol, a avizat eliminarea lui Duca, apoi s-a ascuns la o adres\ indicat\ de Puiu Dumitrescu, adres\ care apar]inea unei rude a Elenei Lupescu. Conform m\rturisirii f\cute de generalul Zizi Cantacuzino pe patul de moarte lui Ion Antonescu, ordinul de asasinare i-a apar]inut, f\r\ implicarea lui Codreanu, care s-a opus110. Titulescu s-a refugiat gr\bit n Occident. Duca singur a r\mas expus consecin]elor. Interzicerea partidului Garda de Fier a fost un act nedemocratic [i abuziv. Acest partid se nscrisese legal la alegeri [i n]elegea s\ participe la procesul electoral dup\ regulile sale democratice. Nu inten]iona s\ fac\ revolu]ii, s\ dea lovituri de stat [i nici nu avea posibilitatea s\ influen]eze ntr-un fel rezultatul alegerilor. Acceptase jocul politic, a[a cum era el definit n Romnia de atunci. Mai mult dect att, n preziua alegerilor, guvernul Duca a operat arest\ri masive, peste 2 000 de legionari fiind re]inu]i, b\tu]i, nchi[i f\r\ mandat [i c]iva dintre ei asasina]i. Sediile au fost devastate [i o bun\ parte din bunuri confiscate. Documente al Legiunii au fost re]inute, pentru a se putea demonstra finan]area de c\tre Germania nazist\. Nu s-a g\sit nimic, aplicarea torturii avnd acela[i scop, dar cu acela[i rezultat negativ. Conform estim\rilor, Garda de Fier ar fi ob]inut un num\r de voturi care ar fi plasat-o ca al treilea partid politic al ]\rii, dup\ PNL [i PN}. Decizia de dizolvare din 9 decembrie, contrasemnat\ doar de Consiliul
110

Radu R. Rosetti, Pagini de jurnal, Ed. Adev\rul, Bucure[ti, 1993, p. 137.

110

ALEX MIHAI STOENESCU STOENESCU

de Mini[tri, ca [i mijloacele for]elor de ordine au violat toate principiile statului de drept. Arest\ri f\r\ dispozi]ii judec\tore[ti, re]inere de persoane care nu apar]ineau Legiunii, reac]ii excesive ale poli]i[tilor [i ale jandarmilor au creat o stare de spirit, pe fundalul c\reia nu Legiunea, ci ac]iunea statului a provocat critica opiniei publice111. Dup\ asasinarea lui Duca, Armand C\linescu, n calitate de fost subsecretar la Ministerul de Interne, [i p\strase leg\turile cu [eful Siguran]ei, nimeni altul dect Eugen Cristescu. Prin intermediul acestuia, a aflat un lucru zguduitor: E de semnalat, ns\, c\ n ]ar\ probabil ca un ecou al brutalit\]ilor din timpul alegerilor foarte multe persoane, ]\rani [i intelectuali, [i exprim\ ntr-o form\ sau alta satisfac]ia pentru asasinarea lui Duca. Se fac, din aceast\ cauz\, foarte multe arest\ri [i procese112. Aici ajunsese Romnia! Atentatul. n ziua de vineri, 29 decembrie 1933, regele Carol II l-a chemat pe prim-ministrul I.G. Duca la Sinaia. Acest ordin a p\rut multora suspect, deoarece regele ncheiase toate activit\]ile de protocol la Bucure[ti nainte de Cr\ciun (25 decembrie) [i se preg\tea s\ serbeze Anul Nou la Pele[. Motivul chem\rii era cererea liberalilor de nlocuire de la Banca Na]ional\ a lui Constantin Angelescu, un avocat, cu Alexandru Ottulescu, reputat specialist n finan]e. Straneitatea acestei chem\ri vine din faptul c\ schimbarea guvernatorului B\ncii Na]ionale fusese cerut\ de liberali nc\ de la Bucure[ti, iar regele refuzase, subiectul fiind nchis chiar de rege pn\ dup\ s\rb\tori. Oricum, era vorba de o cerere a liberalilor, nu de o solicitare anterioar\ a regelui, care s\ justifice o chemare, deplasarea lui Duca la Sinaia neputnd fi, a[adar, o ini]iativ\ proprie pentru rezolvarea problemei. Cu totul ciudat, dar semnificativ pentru cazul nostru, audien]a lui Duca la Pele[ a
111 Armin Heinen, Legiunea Arhanghelului Mihail. O contribu]ie la problema fascismului interna]ional, Ed. Humanitas, Bucure[ti, 1999, p. 241. 112 Armand C\linescu, op. cit., p. 206.

ISTORIA LOVITURILOR DE STAT N ROMNIA ISTORIA STA

111

fost anun]at\ n ziare printr-un comunicat al Palatului, cu dou\ zile nainte de data ei. Acest anun] are toate atributele unui alibi construit astfel nct asasinatul s\ poat\ fi f\cut de orice uciga[ c\ruia i se pun la dispozi]ie data [i locul faptei. Ajuns la Pele[, Duca este refuzat din nou, regele propunnd n locul lui Angelescu pe un oarecare Dorel Dumitrescu. Primul ministru se retrage la vila prietenului s\u Costinescu [i ia masa mpreun\ cu acesta, n a[teptarea trenului. nc\ de diminea]\, n sala de a[teptare a g\rii Sinaia se instalaser\ legionarii Nicolae Constantinescu, Doru Belimace [i Ion Caranica. Conform unei versiuni, la venire, asasinii au c\l\torit n acela[i tren cu primul ministru. Descrierea asasin\rii lui I.G. Duca a insistat pe faptul c\ cei trei legionari fuseser\ observa]i imediat de agen]ii Siguran]ei [i ai Poli]iei [i, cu toate c\ trenurile veneau [i plecau f\r\ ca ei s\ se urce n vreunul, nu au fost nici m\car legitima]i. Dar, conform informa]iilor ob]inute din anchet\, cei trei asasini s-au deplasat prin ora[ul Sinaia [i au mncat la restaurantul Palace, condi]iona]i [i ei, ca [i primul-ministru, de programul regelui [i de ntrzierea trenului de la Bra[ov. Apare astfel b\nuiala c\ legionarii erau informa]i pe loc de cineva asupra deplas\rilor lui Duca prin Sinaia, astfel c\ au putut veni la gar\ [i s-au putut instala n dispozitivele de ac]iune exact la momentul oportun. Caranica avea fixat locul din partea de nord a sta]iei, Nichi Constantinescu la mijloc, imediat n dreapta u[ii principale, ad\postindu-se ntr-o ni[\ din perete, iar Belimace s-a postat n partea de sud a sta]iei, unde se afla de fapt garat vagonul ministerial, cam n dreptul g\rii regale113. Ac]iunea a fost favorizat\ de faptul c\, n momentul sosirii lui Duca, pe peronul g\rii nu au fost aprinse nici m\car luminile. Un alt am\nunt important nu a fost dezv\luit dect de dr. Milcoveanu ale c\rui informa]ii aparent stridente [i fantasmagorice, din primii ani de dup\ revolu]ia din decembrie 1989, ncep s\ se verifice cu documente [i m\rturii proaspete.
113

Paul {tef\nescu, Asasinatele politice n istoria Romniei, Ed. Vestala, Bucure[ti, 2000, p. 118.

112

ALEX MIHAI STOENESCU STOENESCU

O dat\ cu numirea guvernului Duca, regele i-a cerut acestuia trecerea localit\]ii Sinaia sub autoritatea Castelului Pele[, ca re[edin]\ regal\ autonom\, astfel nct autoritatea administrativ\ a statului n localitate s\ fie exercitat\ prin Casa Regal\. Este de b\nuit c\ regele Carol II dorea s\ limiteze accesul la informa]ii, inclusiv la mi[c\rile [i ac]iunile camarilei, din partea structurilor informative ale Poli]iei [i, mai ales, al partidelor politice. A[a se face c\ n Gara Sinaia autoritatea administrativ\, inclusiv paza, era exercitat\ de garda palatului [i c\ au lipsit agen]ii de protec]ie. Automobilul primului ministru a oprit la distan]\ de vagonul oficial, astfel c\ Duca a parcurs distan]a pe jos, f\r\ cei 8 poli]i[ti din gard\, pe care i avea la Bucure[ti. n clipa n care trenul intra n gar\, Ion Caranica a aruncat o grenad\ se pare, o petard\ fumigen\ [i Nicolae Constantinescu s-a apropiat nestingherit de Duca, tr\gndu-i trei gloan]e n cap. Alte dou\ gloan]e nu nimeresc ]inta. Asasinul a l\sat arma jos [i a a[teptat, cu minile ncruci[ate, s\ fie arestat. Dar peronul se golise n cteva secunde, detectivi, poli]i[ti, agen]i, oameni politici [i sportivi pleca]i la schi spre Bu[teni, fugind pentru a se ascunde n spatele g\rii. Numai dup\ cteva clipe, publicul s-a recules. Atunci a fost arestat Constantinescu, iar lini[tea fiind restabilit\, toat\ lumea [i-a putut manifesta indignarea [i curajul114. Conform jur\mntului depus nainte de asasinat [i a mp\rt\[aniei primite de la un preot nc\ de la Bucure[ti, complicii Belimace [i Caranica s-au predat singuri autorit\]ilor. Caranica s-a plimbat dou\ ore n Gara de Nord, la Bucure[ti, doar o g\si un comisar, care s\-l identifice. Pierznd r\bdarea, s-a dus acas\ la primul-procuror [i s-a predat115. Crima aceasta a fost explicat\ pn\ acum numai prin prisma fanatismului legionarilor [i a ordinelor venite de la Berlin.
114 Grigore Gafencu, op. cit., p. 314 (Informa]ia asupra comportamentului lui Nicolae Constantinescu este confirmat\ de sergentul Ion Dida, din garda de onoare aflat\ pe peronul g\rii Sinaia, martor direct al asasinatului). 115 Ibidem.

ISTORIA LOVITURILOR DE STAT N ROMNIA ISTORIA STA

113

Contextul psiho-ac]ional al asasinatului. Devine tot mai clar c\ prim-ministrul I. G. Duca a c\zut victim\ conflictului pentru suprema]ie din interiorul camarilei regale. Cauza pare minor\, dac\ reducem conflictul la un grup de oameni, dar nu trebuie s\ uit\m c\ n acel moment camarila, a[a cum am ar\tat, era principalul centru de Putere al ]\rii [i cu perspectiva s\ devin\ unicul. De aceea, [i dimensiunea tragediei se m\soar\ n coordonate maxime. Din ntunericul pu[c\riilor comuniste ni se nf\]i[eaz\ ast\zi n lumin\ o serie de am\nunte care conduc spre autorii imorali ai asasinatului. Amintirile fo[tilor de]inu]i politici devin extrem de importante ast\zi, pentru c\ au surprins dest\inuiri, am\nunte [i secrete pe care altfel, desp\r]i]i prin func]ii [i apartenen]e politice, fo[tii actori ai evenimentelor nu le-ar aflat unul de la cel\lalt. Colonelul magistrat Hotineanu, comisar regal [i cel care i anchetase pe cei trei asasini [Nicadorii Ni(colae Constantinescu), Ca(ranica Ion) [i Dor(u Belimace)], i va dest\inui lui Petre Pandrea n nchisoarea de la Ocnele Mari c\ cel care a preg\tit asasinatul a fost Nae Ionescu. Asasinii fuseser\ instiga]i la asasinat de [eful partidului Garda de Fier, gen. Zizi Cantacuzino-Gr\nicerul, la re[edin]a acestuia din Bucure[ti, primiser\ acordul lui Corneliu Z. Codreanu tot acolo, dar fuseser\ instrui]i de Nae Ionescu la restaurantul Manolescu din Sinaia, cu o sear\ nainte de atentat116. Hotineanu l-a arestat imediat pe Nae Ionescu [i l-a supus unui interogatoriu, dar chiar n momentul cnd i lua declara]ii a fost sunat [i din ordin superior a fost obligat s\-[i elibereze suspectul. Din informa]ia c\ Nae Ionescu s-a ntlnit cu o sear\ nainte la Sinaia, confirmat\ n anchet\ de Doru Belimace, [i din ceea ce i se ntmplase lui n timpul anchet\rii profesorului, Hotineanu a tras concluzia c\ regele Carol era implicat n asasinat. Chemarea nea[teptat\ la Sinaia a primului ministru [i ura cunoscut\ mpotriva lui Duca sunt
116

Petre Pandrea, Garda de Fier, Ed. Vremea, Bucure[ti, 2001, p. 493.

114

ALEX MIHAI STOENESCU STOENESCU

argumente suplimentare la aceast\ ipotez\. Legionarii nu au ncetat vreodat\ s\-[i asume asasinatul, dar au subliniat mereu vinov\]ia regelui. A[a cum am dovedit n alte texte, atentatul din 29 decembrie 1933 de pe peronul G\rii Sinaia mpotriva prim-ministrului I. Gh. Duca a fost executat de legionari, dar a fost conceput [i favorizat de ex-regele Carol II care, ntre alte preparative, a ordonat generalului Gavril\ Marinescu s\ ascund\ [i s\ nu transmit\ la Siguran]a General\ nota informativ\ Alex. Tale, denun]nd plecarea din Gara de Nord spre Sinaia a echipei punitive N. Constantinescu, Iancu Caranica [i Doru Belimace117. n jurnalul s\u, Armand C\linescu ne confirm\ indirect informa]ia: V\d pe Cristescu [Eugen, n.a.], care mi spune c\ Siguran]a cuno[tea inten]iile G\rzii de Fier de a asasina pe Duca, [i acesta fusese prevenit. ns\[i persoana atentatorului era cunoscut\. Organele subalterne au fost ns\ lipsite de vigilen]\ n ziua atentatului [i, de altfel, nsu[i Duca nfrnsese prescrip]iile118. Conform unei m\rturisiri f\cute la nchisoarea Jilava de Vasile Parizianu, celebrul chestor [i mna dreapt\ a lui Gavril\ Marinescu, nota informativ\ Alex. Tale a existat: n Gara de Nord, unul dintre Nicadori, Doru Belimace, deconspirase scopul c\l\toriei unui v\r de-al lui, tot macedonean, Alexandru Tale (Tales), f\r\ s\ [tie c\ el era informator al Poli]iei! Tale a f\cut imediat o not\ informativ\ care a ajuns la Gavril\ Marinescu, prefectul Poli]iei Capitalei [i unul din instrumentele folosite de Carol al II-lea n atingerea scopului s\u. Acesta l-a ntrebat pe rege cum s\ procedeze, pentru c\ trenul p\r\sise teritoriul Bucure[tiului [i el nu mai avea competen]a s\-l opreasc\; ordinul de oprire l putea da numai Siguran]a de Stat [i Inspectoratul Jandarmeriei. Indica]ia lui Carol al II-lea: ]ine nota la birou [i n-o
117

Dr. {erban Milcoveanu, Corneliu Z. Codreanu, altceva dect Horia Sima, vol. 1, Biblioteca nvierea, Bucure[ti 1996, p. 147. 118 Armand C\linescu, op. cit., p. 200.

ISTORIA LOVITURILOR DE STAT N ROMNIA ISTORIA STA

115

transmite mai departe119. Ne putem ntreba ce interes ar fi avut fostul chestor Parizianu s\ mint\ n anii 50, nchis pe via]\ ntr-o celul\ dintr-o pu[c\rie comunist\? Nici unul. F\r\ ndoial\ c\ serviciile de informa]ii romne[ti, [i nu numai ele, penetraser\ de timpuriu Mi[carea legionar\. Un personaj misterios al acestei drame este un anume Virgil Ionescu, omul de leg\tur\ din Bucure[ti ntre Puiu Dumitrescu [i Corneliu Z. Codreanu [i care s-a aflat n Sinaia n ziua crimei. Virgil Ionescu este denun]at de istoricii Mi[c\rii drept cine credincios al regelui Carol II [i verig\ a lan]ului de influen]\ care ducea la Elena Lupescu120. El are profilul perfect al celui care i putea dirija n Sinaia pe asasini dup\ programul de deplas\ri al lui Duca. Logica ns\ ne oblig\ s\ nu limit\m mobilul crimei la ura lui Carol fa]\ de I.G. Duca, cu toat\ c\, la profilul psihologic al regelui degenerat priapic, nici aceast\ pist\ nu trebuie exclus\. Mult mai plauzibil este un calcul inteligent al regelui Carol II sau, mai degrab\, al Elenei Lupescu, prin care camarila cre[tin\ s\ ias\ din joc, Garda de Fier s\ fie distrus\, francmasoneria ocult\, care l pusese prim-ministru pe Duca, s\ nu-[i retrag\ sprijinul financiar [i influen]a, iar du[manul personal al regelui s\ dispar\. Cnd privim cu aparatul logic aceste patru c[tiguri de cauz\ ale cuplului Carol-Lupescu vom constata c\ numai asasinarea lui Duca de c\tre legionari putea s\ le mplineasc\ pe toate [i cu folos total. Puiu Dumitrescu [i Nae Ionescu au fost ndep\rta]i de la Palat, Mi[carea legionar\ a fost stigmatizat\ pe vecie cu un asasinat oribil (fiind n anii urm\tori u[or de [antajat), francmasoneria ocult\ a fost mul]umit\ c\ poate lega aceast\ crim\ de p\trunderea capitalului german n Romnia, iar Duca,
119

Gh. Buzatu, Corneliu Ciucanu, Cristian Sandache, Radiografia Dreptei romne[ti (1927-1941), Ed. FF PRESS, Bucure[ti, 1996, p. 370. (Interviu cu {erban Milcoveanu de Elena Gugu [i Dinu Moraru, reprodus dup\ Lumea Magazin nr. 6,7,8/1995.) 120 Gh. Buzatu, Corneliu Ciucanu, Cristian Sandache, op. cit., p. 109.

116

ALEX MIHAI STOENESCU STOENESCU

denun]\torul afacerilor de corup]ie ale lui Carol, a murit ca un cine, dus pe un c\rucior de bagaje [i cu 80 de lei n buzunar. Un c[tig suplimentar dac\ poate fi numit astfel era acela al a[a-numi]ilor tineri liberali, care intraser\ prin intermediul lui Richard Franasovici n leg\tur\ cu camarila, pentru perspectiva venirii la Putere. Grupul acesta, condus de T\t\rescu, se distingea n interiorul Partidului Na]ional Liberal prin abaterea de la linia anticarlist\ tradi]ional\, dar [i prin transformarea ascensiunii la putere ntr-o oportunitate de afaceri. Via]a n Opozi]ie era grea. Pe tema n]elegerilor anterioare, inclusiv a intr\rii n contact [i tratative cu georgi[tii liberalii carli[ti condu[i de Gheorghe Br\tianu a fost lansat\ teza conspira]iei pentru ndep\rtarea lui Duca din interiorul Partidului Na]ional Liberal121. Se izoleaz\ drept consecin]e dou\ rezultate vizibile: 1. Tehnica sl\birii structurii partidelor prin constituirea de grup\ri antagonice, practicat\ de Carol II n toate partidele; 2. Numirea lui Constantin T\t\rescu n func]ia de prim-ministru, numire care a strnit nedumerire, fiind nu numai nea[teptat\ [i ciudat\, dar nc\lcnd brutal ierarhia Partidului Na]ional Liberal. n fa]a acestui cumul de interese, putem afirma c\ I.G. Duca era deja un mort necesar. Chiar dac\ nu a avut anvergura politic\ exagerat\ pe care i-o atribuie unii istorici, chiar [i cu vina de a fi f\cut compromisuri grele pentru a readuce PNL la putere, I. G. Duca r\mne n istorie ca instrument al unui [antaj interna]ional [i victim\ a unor mecanisme oculte pe care nu le-a putut controla. A murit s\rac. ntr-o scrisoare justificativ\ pe care i-a trimis-o lui Armand C\linescu la 27 ianuarie 1939, Nae Ionescu amintea un fapt necunoscut public, dar [tiut prin mijloace informative de c\tre adresant: La sfr[itul lui mai 1933 ns\, s-a ntmplat
121

V. o analiz\ mai detaliat\ la Grigore Traian Pop, Mi[carea legionar\, idealul izb\virii [i realitatea dezastrului, Ed. Ion Cristoiu, Bucure[ti, 1999, pp. 315-319.

ISTORIA LOVITURILOR DE STAT N ROMNIA ISTORIA STA

117

ceva nou: Corneliu Codreanu pe care nu-l cuno[team personal mi cerea o ntrevedere, mi nf\]i[a toat\ ac]iunea lui, n ]eluri [i realiz\ri, [i ntr-o form\ ocolit\, dar suficient de clar\, m\ f\cea s\ n]eleg c\ pune Mi[carea lui la dispozi]ia regelui122. Informa]ia asupra ntlnirii celor doi se confirm\ [i din alte surse [i este singura explica]ie pentru declara]iile promonarhice ale lui Codreanu, care au urmat acestui eveniment. A[adar, cu sus]inerea demersurilor prin declara]ii publice [i preciz\ri menite s\ atrag\ aten]ia c\ Legiunea este dinastic\ [i nu se opune Monarhiei, Corneliu Codreanu ncerca o apropiere de rege [i nu voia dect s\ fie primit, ca s\ fac\ act de omagiu123. Ajuns n nchisoare mpreun\ cu {erban Milcoveanu, Nae Ionescu i va reproduce altfel scena, pe care o vom schematiza pentru cursivitatea lecturii: (Carol): Tat\ Noe a[a i spune el ce [tii de legionari? (Nae Ionescu): Nu [tiu nimic, dect ce scrie prin ziare. (Carol): Avem nevoie de legionari. Cnd vom institui dictatura regal\ ne trebuie mase de oameni care s\ aplaude, care s\ aduc\ entuziasm. Du-te la legionari, bag\-te printre ei [i adu-i disciplina]i s\-mi sprijine dictatura. El a plecat cu aceast\ misiune la Casa Verde, unde [i-a l\sat cartea de vizit\ n care l invita pe Corneliu Zelea Codreanu la el acas\ a doua zi la orele 17. A doua zi, fix la orele 17, C.Z. Codreanu a ap\rut mbr\cat n haine ]\r\ne[ti. Au stat de vorb\ pn\ la 5 diminea]\, cnd au venit tramvaiele. Nae Ionescu s-a dus direct la Palat [i i-a spus regelui: (Nae Ionescu): Sire, \[tia nu sunt hahalere, s\-i punem s\ aplaude; \[tia sunt na]iunea, cu \[tia trebuie s\ ne n]elegem, nu-i putem manipula!
122 123

Gh. Buzatu, Corneliu Ciucanu, Cristian Sandache, op. cit., p. 306. Ibidem, p. 310.

118

ALEX MIHAI STOENESCU STOENESCU

(Carol): Bine, bine, bag\-te printre ei [i vedem noi ce facem pe urm\124. Chiar dac\ Nae Ionescu a speculat n ambele m\rturii ideea c\ liderul legionar a venit la el f\r\ s\-i spun\ lui Armand C\linescu c\ l invitase r\mne destul de conving\tor faptul c\ s-a produs un contact ntre Codreanu [i Carol II, fie [i printr-un intermediar. A[adar, Carol a intrat n acest joc prin omul de leg\tur\ Nae Ionescu. Motorul acestui demers nea[teptat al C\pitanului pe care l-a ascuns legionarilor s\i era convingerea sau poate informa]ia primit\ de la Berlin c\ regele Carol este nclinat spre o izb\vitoare apropiere de Germania, pe temeiul nevoilor economice bilaterale. ntre timp ns\, ncrederea lui Nae Ionescu n bunele inten]ii progermane ale regelui, dar mai ales n capacitatea acestuia de a pune n aplicare apropierea de Germania, mpotriva camarilei evreie[ti, a sc\zut vizibil. De la n]ep\turile din articolele sale din ziarul Cuvntul, a trecut la o ostilitate manifest\, nregistrat\ de apropia]ii s\i. Mircea Eliade o confirm\: Decembrie 1933 a fost, pentru ntreg grupul nostru, o lun\ de tensiuni. Nae Ionescu nu-[i mai ascundea acum f\]i[a ostilitate fa]\ de politica regal\. ntr-o serie de articole, se mpotrivise guvernului Duca [i atr\gea aten]ia asupra riscurilor pe care le comporta dizolvarea G\rzii de Fier, act pe care el l socotea nu numai ilegal, dar [i inutil. Pentru c\, spunea, ori e vorba de o mi[care artificial\, f\r\ r\d\cini n via]a public\ romneasc\, [i atunci interzicerea era inutil\, pentru c\ tot va disp\rea de la sine; ori, dimpotriv\, mi[carea e autentic\, puternic\ [i n cre[tere, [i atunci nu va putea fi anihilat\ printr-o decizie ministerial\. n cursul toamnei, Nae Ionescu l cunoscuse pe Codreanu [i se dusese s\-l vad\ la Casa Verde125. Aducerea lui Duca la putere [i ob]inerea mprumutului extern din Fran]a reprezentau o lovitur\ puternic\ dat\ apropierii de Germania. {antajul francmasonic
Ibidem, p. 365. Mircea Eliade, Memorii (1907-1960), Ed. Humanitas, Bucure[ti 1997, p. 283.
125 124

ISTORIA LOVITURILOR DE STAT N ROMNIA ISTORIA STA

119

ocult, exercitat imperios prin crizele panicarde ale lui Titulescu, i-a pus pe ambii actori, Nae Ionescu [i Zelea Codreanu, ntr-o situa]ie imposibil\. Tot ce s-a mai putut face a fost ca Puiu Dumitrescu s\-l previn\ pe Codreanu asupra deciziei lui Duca de a interzice Garda de Fier [i de a-l proteja mpotriva terorii care urma s\ se declan[eze n timpul alegerilor. Imediat dup\ interzicerea Legiunii, au fost asasina]i 16 legionari, peste 2 000 aresta]i (Codreanu invoca o cifr\ de 18 000 de legionari aresta]i) [i, n cele cteva cazuri cunoscute, al]ii tortura]i. Unul dintre legionarii supu[i torturilor la nchisoarea din F\g\ra[ a fost Nicolae Constantinescu. Eliberat imediat dup\ alegeri, Constantinescu a venit direct la Bucure[ti [i a cerut r\zbunare. Lui i s-au asociat imediat doi aromni, Belimace [i Caranica. To]i trei aveau un motiv personal s\-l ucid\ pe Duca, un motiv personal care se plaseaz\ n afara oric\rui complot sau scenariu. Ura lor a fost, pur [i simplu, folosit\. Trebuie ar\tat c\, nainte de asasinat, imaginea public\ a lui I.G. Duca, dar [i personalitatea acestuia n mediile politice, a fost puternic influen]at\ negativ printr-un corp de informa]ii denigratoare, despre care [tim doar n parte c\ erau adev\rate. Astfel, s-a afirmat c\ vizita f\cut\ de Duca n Fran]a, n vara anului 1933, a avut drept scop contactul cu acela[i Finally, finan]atorul mprumutului [i mesagerul cererilor francmasonice, ocazie cu care [i-a luat angajamentul c\ va desfiin]a Garda de Fier. Horace Finally, conduc\torul b\ncii de Paris et de Pays-Bas era cunoscut ca unul din liderii Alian]ei Israelite Universale, o denumire oficial\ a francmasoneriei iudaice. Cu aceea[i ocazie, Duca ar fi semnat un angajament francmasonic (probabil un jur\mnt) pentru asigurarea tranzitului evreilor din Germania prin Romnia [i facilitarea sta]ion\rii sau emigr\rii acestora pe la Constan]a spre Palestina126. A fost vehiculat\ [i o cifr\ cu aparen]e de precizie, anume 150 000
126

Petre Pandrea, op. cit, p. 334.

120

ALEX MIHAI STOENESCU STOENESCU

de evrei care urmau s\ treac\ prin Romnia127. Tema apare cu insisten]\ la istoricii legionari, dar cu alt\ cifr\: Finaly i-a mai cerut s\ acorde cet\]enie unui num\r de trei sute de mii de evrei, care fugiser\ din Germania dup\ venirea la putere a lui Hitler [i care erau n special comuni[ti128. Indiferent de cifr\, acest proiect s-a pus n aplicare c]iva ani mai trziu, gest pentru care a pl\tit cu via]a un alt prim-ministru romn, Armand C\linescu. Informa]ia confirm\ datele furnizate nc\ din 1929 de constraspionajul militar [i ob]inute din interiorul lojilor masonice romne[ti129. n ultimii ani au nceput s\ apar\ [i c\r]i care dezv\luie leg\turile strnse dintre suprastructura evreiasc\ american\ [i guverne de Dreapta din Europa Central\, ntre care [i cele romne[ti de sub Carol II [i Ion Antonescu: Schwartz era la fel de dedicat [i neobosit ca [i Avigur, [i str\b\tea Europa n lung [i n lat, n eforturile sale de a ajuta evreii refugia]i. Dup\ ce nazi[tii au invadat Belgia, Olanda [i Fran]a n mai 1940, el desanteaz\ la Budapesta mpreun\ cu Morris Troper, pe vremea aceea pre[edinte al Joints European Council, pentru a ajuta la organizarea mecanismelor de salvare pentru evreii din Ungaria [i Romnia n caz c\ r\zboiul separ\ acea parte a Europei de Est130. Pn\ n 1945, organiza]ia militar\ secret\ a Alian]ei Israelite, Mosad, va trece prin Romnia zeci, dac\ nu sute de mii de evrei. Un erou al acestei ac]iuni este Raul {orban. n plus, Duca mai avea o problem\ de imagine. Era considerat de legionari un venetic, adic\ un str\in de neamul
127 Ioan Scurtu, Gheorghe Buzatu, Istoria romnilor n secolul XX (1918-1948), Ed. Paidea, Bucure[ti, 1999, p. 278. 128 Grigore Traian Pop, Mi[carea legionar\, idealul izb\virii [i realitatea dezastrului, Ed. Ion Cristoiu, Bucure[ti, 1999, p. 260. 129 V. Alex Mihai Stoenescu, Istoria loviturilor de stat n Romnia, volumul II, edi]ia a doua, p. 277. 130 Tad Szulc, The Secret Aliance. The Extraordinary Story of the Rescue of the Jews since World War II, Ed. MacMillan, London, 1992, p. 21. (V. n ntregime capitolul The Road from the Balkans.)

ISTORIA LOVITURILOR DE STAT N ROMNIA ISTORIA STA

121

romnesc, grec [i fanariot, liderul liberal f\cnd impruden]a s\ se declare public cobortor din marile familii bizantine Ducas. n realitate, ascenden]a nu se putea demonstra genealogic. El a picat astfel exact pe una din preocup\rile extremi[tilor na]ionali[ti, xenofobi [i incul]i din rndurile Mi[c\rii legionare, care lansaser\ n pres\ teza c\ sngele curat al romnilor este supt de lifte str\ine: Nicolae Iorga (grec, nume de familie Arghiropol); Victor Iamandi (Iamandis, grec din Fanar); Ion Mihalache (bulgar din satul arge[ean Crcinov, colonizat de bulgari n secolul al XVI-lea [i romnizat apoi cu numele Topoloveni); bancherul Constantin Angelescu (Anghelov, bulgar) etc. Binen]eles, ace[ti xenofobi uitau s\-i pun\ pe list\ pe C\pitanul lor (polonezo-german, dup\ unii, rutean, dup\ al]ii), pe Nae Ionescu [i pe P.P. Panaitescu, pre[edintele Senatului legionar, amndoi ]igani, pe Nichifor Crainic (Dobrev, bulgar) sau pe pre[edintele partidului Garda de Fier, Zizi Cantacuzino-Gr\nicerul, grec sadea, cu acte autentice de fanariot. Dar nu acei impostori ai na]ionalismului romnesc reprezentau vreun pericol pentru I.G. Duca, ci ni[te romni cu identitate foarte bine definit\ [i perfect conservat\: aromnii. Numi]i [i macedoneni, macedo-romni sau cu]o-vlahi (de[i nu este acela[i corp minoritar balcanic), aromnii sufereau de secole teroarea turcilor, dar mai ales pe cea a grecilor moderni. Satele aromnilor din Balcani, ndeosebi din Grecia, au fost supuse n repetate rnduri pogromurilor, iar familiile obligate s\ se dezna]ionalizeze sau s\ se refugieze n Romnia. Ultimul val a fost colonizat n Dobrogea, din care face parte [i familia sportivului romn Gheorghe Hagi [i a fra]ilor Becali. n 1933, ca urmare a negocierilor diplomatice ale lui Nicolae Titulescu din jurul Micii n]elegeri [i a leg\turilor lui Duca cu asocia]ia etnicilor greci din Romnia, statul nostru a interzis continuarea aducerii n ]ar\ a aromnilor ostraciza]i de autorit\]ile grece[ti. Mai mult, s-a descoperit c\ o serie ntreag\ de activit\]i economice grece[ti din Romnia alimenteaz\ statul elen, fapt care era subliniat de legionari ca

122

ALEX MIHAI STOENESCU STOENESCU

o finan]are din Romnia a terorii mpotriva aromnilor din Grecia. Cteva familii au fost masacrate n Pind, altele r\sfirate [i b\rba]ii aresta]i, iar mai mult de 190 de aromni au fost interna]i n lag\re. n ochii tinerilor aromni ncadra]i n Mi[carea legionar\, Duca [i Titulescu dar mai ales Duca, pentru c\ era grec aveau chipul nu numai al unor tr\d\tori, dar [i al unor uciga[i. Cunoscu]i pentru verticalitatea lor moral\, pentru spiritul de sacrificiu [i pentru cultul cinstei [i al onoarei, aromnii Belimace [i Caranica nu au avut nici un dubiu c\, omorndu-l pe Duca, fac un act de dreptate. Ei tr\iau sentimentul c\ ndeplinesc o porunc\ sfnt\, cobort\ din tradi]ia de lupt\ pentru supravie]uire a acestei comunit\]i: snge pentru snge. Motiva]ia lor se g\se[te n ntregime ntr-un editorial publicat la 1 noiembrie 1933 n revista Armatoli: Invocnd considerente de politic\ extern\, oficialitatea romneasc\ a stabilit leg\turi de prietenie [i chiar de alian]\ cu asupritorii no[tri, nesocotind drepturile noastre consacrate prin tratate. Acest lucru a strnit legitimele noastre proteste. n cele din urm\ ns\ ne-am resemnat cu singura mngiere c\ [i de data aceasta sacrificiul nostru serve[te la consolidarea statului romn ntregit. O nou\ orientare [i-a f\cut loc printre noi. Sub impulsul instinctului de conservare, ideea repatrierii a fost considerat\ ca singura salvatoare [i n concordan]\ cu interesele statului [i neamului romnesc. {i am pornit pe drumul repatrierii. Se ntmpla ns\ un lucru curios. Aceea[i oficialitate care, pentru a[a-zise ra]iuni de stat, n-a putut lua m\suri de ocrotire pentru romnii de peste hotare, ridica din prima zi o serie de obstacole, pentru a mpiedica repatrierea lor. Vreme de 10 ani de zile am suportat consterna]i [i cu am\r\ciune acest tratament vitreg. n acest interval de timp am v\zut cortegii r\t\citoare de refugia]i aromni a[teptnd zadarnic, luni de-a rndul, pe cheiurile Salonicului nvoirea de a intra n ]ar\ sau degernd n miez de iarn\ n portul Constan]a, pn\ cnd n cele din urm\, actuala guvernare, nl\turnd orice sentiment de jen\, le-a interzis categoric

ISTORIA LOVITURILOR DE STAT N ROMNIA ISTORIA STA

123

dreptul de a se refugia n ]ar\. Nicicnd oficialitatea romneasc\ nu s-a pus ntr-o postur\ mai hidoas\. Acei care au tolerat invazia n ]ar\ a sutelor de mii de evrei gali]ieni [i au permis rentoarcerea la vetrele lor a tuturor delincven]ilor [i dezertorilor bulgari [i iau ndr\zneala s\ priveze de dreptul refugiului pe cei mai oropsi]i dintre romni131. Pe fondul antisemitismului latent din societate, argumentele aromnilor se nf\]i[au ca foarte ntemeiate, iar guvernan]ii, ca ni[te tr\d\tori. Vehicularea informa]iei c\ I.G. Duca s-a n]eles cu francmasoneria ocult\ pentru emigrarea evreilor din Germania n [i prin Romnia, n contrast cu interzicerea repatrierii aromnilor a constituit cea mai puternic\ proiec]ie de imagine pentru justificarea moral\ a pedepsirii lui Duca n gara Sinaia: nu numai asasinii se considerau ndrept\]i]i la acest act, dar [i mul]i cet\]eni, aviza]i de paradoxul selec]iei etnice operate de guvernan]i, au ajuns s\ vad\ n moartea lui Duca un fapt de legitim\ ap\rare. A[a se explic\ [i atitudinea de satisfac]ie a popula]iei la aflarea mor]ii lui, consemnat\ n jurnalul s\u de Armand C\linescu, la 10 ianuarie 1933. R\mne n discu]ie dac\ regele Carol II a fost vinovat de moartea lui I.G. Duca. Indiferent dac\ a ordonat asasinatul sau doar a [tiut de el, cnd crima se produce la nivelul prim-ministrului, [eful statului are ntotdeauna o responsabilitate. n ]ara lui s-au produs toate agresiunile [i nedrept\]ile la adresa Mi[c\rii legionare [i sub regimul lui au avut loc toate neglijen]ele din jurul prim-ministrului, neglijen]e care i-au favorizat pe asasini. Oricum, nu trebuie s\ uit\m c\ voin]a regelui Carol II era controlat\ de camaril\ [i c\ n spatele ac]iunilor sale trebuie s\ identific\m voin]a altei for]e. Istoricul german Joachim von Krenberg introduce n atmosfera atentatului un element nou. El arat\ c\ n anul 1933 au avut loc mai multe tentative de asasinare a Elenei Lupescu. ntr-o zi, prime[te la vila sa din Aleea Vulpache o bomb\ cu
131

Evantia Bozgan, Problema aromneasc\ n perioada Statului Na]ional Legionar. Ecouri n Pres\, manuscris n posesia autorului, p.1.

124

ALEX MIHAI STOENESCU STOENESCU

ceas, care ns\ [i oprise mecanismul la timp pentru a fi inofensiv\. Apoi, Elena Lupescu ar fi fost atacat\ n fa]a casei de un legionar [i numai interven]ia poli]istului din gard\ a sc\pat-o. Cel de-al treilea atentat este [i mai ciudat: Ofi]erii tocmai d\deau onorul regelui, care ie[ise n balconul Palatului pentru a-i saluta, cnd n spatele lui au z\rit-o [i pe doamna Lupescu, ceea ce a strnit mnia militarilor. Un c\pitan a tras dou\ focuri de arm\ n direc]ia prietenei regelui, dar ambele [i-au ratat ]inta. n noaptea care a urmat acestui atentat, doi legionari vor ncerca s\ escaladeze zidul vilei ro[ii [i s\ intre n dormitorul doamnei Lupescu. Ei vor fi prin[i [i aresta]i, apoi asasina]i n nchisoare132. Ambele scene sunt cusute cu a]\ alb\. Vom ncepe s\ le demont\m cu cel de-al doilea caz, mai u[or, Legiunea nerevendicnd moartea n temni]\ a celor doi atentatori, de[i nu au sc\pat nici o ocazie s\-[i nf\]i[eze public martirii. n ceea ce prive[te atentatul din fa]a Palatului, el este foarte important pentru descifrarea secretului acelei avalan[e de pericole la care era supus\ Elena Lupescu. Toate au izul unor nscen\ri, preg\tite din timp de Elena Lupescu [i puse n aplicare cu scopul unic de a-l ncredin]a pe bolnavul de fric\, rege Carol II, c\ via]a lui [i, mai ales, a ei sunt n pericol. Garda Palatului regal, cea care d\dea onorul, mpopo]onat\ cu uniforme caraghioase cum remarca Gafencu, asem\n\toare cu ale [efilor de gar\ din Cehia purta arme de parad\, f\r\ muni]ie. A[a se ntmpl\ la toate g\rzile de onoare din lume. Alte forma]iuni de gard\ sunt acelea care poart\ arme cu muni]ie, subunit\]i destinate ap\r\rii institu]iei. Acel c\pitan care a deschis focul, presupunnd c\ a premeditat atentatul, nu-l putea viza dect pe rege, neavnd de unde s\ [tie c\, n mod nea[teptat [i neobi[nuit, va ap\rea Elena Lupescu. Chiar [i n acest caz, prezen]a femeii n spatele regelui, arat\ c\ un ofi]er nu putea executa focul s-o omoare pe ea, avndu-l pe rege pe
132

Joachim von Krenberg, Carol al II-lea [i Doamna Lupescu, Ed. {tiin]ific\, Bucure[ti, 2000, p. 147.

ISTORIA LOVITURILOR DE STAT N ROMNIA ISTORIA STA

125

direc]ia focului. nc\ dou\ am\nunte. Distan]a de la care d\dea garda onorul din curte, n dreptul actualului gard [i pn\ la balconul regelui nu permite o precizie a focului de revolver. Trebuie s\ fi fost un ofi]er idiot, ceea ce nu corespunde cu realitatea selec]iei pe care o f\cea Carol personal pentru militarii s\i. Al doilea am\nunt este c\ Elena Lupescu nu venea la Palat n anul 1933, ci era vizitat\ de Carol la vila ei din Aleea Vulpache. n sfr[it, s-ar putea ad\uga faptul c\ nici un contemporan avizat Armand C\linescu, Grigore Gafencu, Constantin Argetoianu sau Pamfil {eicaru nu men]ioneaz\ n memoriile lor acest incident. Atentatele sunt ns\ perfect plauzibile dac\ le raport\m la controlul psihologic pe care l exercita Elena Lupescu asupra lui Carol II, care puteau declan[a decizia [i implicarea sa n asasinarea lui Duca. Poate c\ nu ntmpl\tor, imediat dup\ eliminarea lui Duca [i gonirea lui Puiu Dumitrescu de la Palat, a ap\rut din senin un nlocuitor, n persoana ofi]erului din garda regal\, Ernest Urd\reanu. n sfr[it, I.G. Duca era francmason. Pornind de la activitatea sa european\, cu ocazia conferin]ei de la Lausanne dedicat\ rezolv\rii pe cale pa[nic\ a litigiilor interna]ionale, [i a asocierii sale timpurii cu Nicolae Titulescu n proiectul francmasonic al Societ\]ii Na]iunilor, imaginea sa public\ a fost mereu mpins\ mai ales de A.C. Cuza [i de grupurile studen]ilor cuzi[ti c\tre portretul unui agent al intereselor francmasonice antiromne[ti, revenindu-i astfel [i partea de vinov\]ie pentru presiunile [i nedrept\]ile f\cute Romniei interbelice de Marile Puteri, precum [i pentru adncirea conflictului din jurul chestiunii evreie[ti. n realitate, Francmasoneria romn\ trecea n perioada 1932-1933 printr-o criz\ profund\, generat\ de diziden]e dintre care cea mai important\ va fi a grup\rii Mihail Sadoveanu iar cercetarea istoriei acestei organiza]ii n Romnia arat\, mai degrab\, o diminuare a influen]ei sale [i o pierdere a rolului de factor ponderator luminat n echilibrul puterilor, fiind nlocuit\ de camaril\, ca centru ocult de putere n stat [i asociat direct

126

ALEX MIHAI STOENESCU STOENESCU

unor cercuri francmasonice interna]ionale. Lui Duca i-a fost fatal\ intrarea n acest dispozitiv de putere, exact n luna n care Hitler interzicea francmasoneria n Germania. ncepea o lupt\ ntre colo[i, n care proiectului noii ordini mondiale pacifiste i se opunea noua ordine revizionist\. ~n momentul impactului, Romnia s-a prezentat ca un stat semicolonial, slab structurat [i subdezvoltat economic, vulnerabil la orice schimbare de direc]ie produs\ pe scena puterilor interna]ionale, pl\tind pentru sl\biciunile sale cu vie]i omene[ti [i teritorii. n plan politic, tentativa Mi[c\rii legionare de a schimba aceast\ situa]ie n mod radical a fost un e[ec. n plan istoric, tentativa sa era complet acoperit\ moral. Asasinarea lui Duca a compromis [i planul moral. Retrospectiva tuturor datelor cunoscute asupra asasin\rii lui I.G. Duca conduce la concluzia c\ instigatorii atentatului au fost Nae Ionescu [i Puiu Dumitrescu din ordinul regelui [i c\ Mi[carea legionar\ a fost doar executantul. O alt\ viziune asupra Mi[c\rii legionare. ntr-una din conferin]ele ]inute n fa]a legionarilor, Nae Ionescu atr\gea aten]ia asupra relativit\]ii Istoriei, printr-un exemplu sugestiv: dac\ pui un bob de gru n p\mnt, va r\s\ri un fir de gru. Aceasta este normal. Dac\ va r\s\ri o g\in\, asta ar fi anormal, de[i g\ina r\s\rit\ din bobul de gru ar putea fi perfect normal\. Orice analiz\ asupra unui fenomen att de complex ca Mi[carea legionar\ trebuie, obligatoriu, s\ fac\ apel [i la opinia legionarilor, la felul cum v\d, dar mai ales cum au v\zut ei, evenimentele. De la nceput vom sublinia c\ activit\]ile antistatale din anul 1923 [i, n primul rnd, tentativa de asasinat cunoscut\ cu numele de Complotul din Dealul Spirei, dac\ poate fi trecut\ de unii n rndul nebuniilor tinere]ii lui Corneliu Z. Codreanu, nu avea cum s\ treac\ a[a u[or pe lng\ autorit\]ile statului, f\r\ ca acestea s\ declan[eze cel pu]in o opera]ie legitim\ de punere informativ\ sub observare. n al doilea rnd, cnd Mi[carea legionar\ a nceput s\ joace un rol pe scena politic\ romneasc\, ea a fost infiltrat\ de serviciile secrete, pentru

ISTORIA LOVITURILOR DE STAT N ROMNIA ISTORIA STA

127

a putea fi monitorizat\. Abia dup\ 1933 evenimentul de cotitur\ n istoria Mi[c\rii s-a pus n aplicare de c\tre camaril\ un plan de controlare [i dirijare ocult\ a ei. Ajungem astfel la un criteriu fundamental pentru orice judecat\ de valoare asupra istoriei Mi[c\rii legionare: nevoia de a o judeca n evolu]ia sa, cu etape bine individualizate [i cu necesare distinc]ii. De exemplu, a[a cum legionarii n[i[i se mpart n codreni[ti [i simi[ti (ai lui Codreanu [i ai lui Horia Sima) [i cercet\torul are obliga]ia s\ semnaleze, cel pu]in, c\ Mi[carea din timpul lui Codreanu cnd n-a murit nici un evreu, de exemplu nu este acela[i lucru cu Mi[carea lui Horia Sima. Istoria ne nva]\ c\ firme cu acela[i text nu au [i acela[i con]inut. Faza primului deceniu de activitate politic\ a Mi[c\rii legionare nu poate fi egalizat\ cu faza sa final\, cnd a ajuns la putere, a provocat rebeliunea [i apoi s-a f\rmi]at, continund s\ supravie]uiasc\ ideologic, prin unii membri [i simpatizan]i, n Partidul Comunist. Tot a[a, nu putem afirma generic c\ Mi[carea legionar\ a fost finan]at\ de Germania de fapt, de filiera NSDAP, prin Himmler dect dup\ 1938, [i atunci cu certe dubii. Ceea ce poate fi demonstrat, [i este n deplinul asentiment al legionarilor, se compune din credin]a c\ acest fenomen nu a fost generat de fascism sau de nazism, ci a fost n ntregime un produs romnesc sau, mai bine spus, un produs al gravelor erori de construc]ie ale sistemului democratic n Romnia. De altfel, este u[or de observat c\, n timp ce fascismul, pentru Italia, [i nazismul, pentru Germania, au fost apari]ii de conjunctur\, la un anumit moment socio-istoric al popoarelor respective s\r\cia n Italia; nfrngerea din r\zboi, n Germania Mi[carea legionar\ ap\rea [i evolua n continuarea unor fenomene politice naturale, de reac]ie, ie[ite cum ar\ta Nae Ionescu mai sus din anormalitatea sistemului politic introdus la noi prin lovituri de stat succesive n a doua jum\tate a secolului al XIX-lea. Parafraznd un celebru dicton, dac\ democra]ia produce corup]ie politic\, sl\biciunile democra]iei produc corup]ie politic\ n mod absolut, iar

128

ALEX MIHAI STOENESCU STOENESCU

reac]ia la corup]ia n exces explic\ excesele absolutului s\u. Pn\ la tentativa lui Carol II de a rezolva criza na]ional\ prin solu]ia antisemit\ a guvernului Goga-Cuza (altfel, inofensiv ca putere politic\) [i pn\ la declan[area celui de-al doilea r\zboi mondial, Mi[carea legionar\ s-a r\zboit cu politicienii romni, cu tr\d\torii de neam [i cu Poli]ia. Nu s-a atins de nici un evreu. Evreii ap\reau doar pe fundal, ca ini]iatori ai tr\d\rii f\cute de politicienii romni. G\l\gia antisemit\ din presa legionar\ avea un cu totul alt scop: apelul la antisemitismul latent al popula]iei pentru ar\tarea unui vinovat [i pentru cre[terea bazei de mase, de care Mi[carea, n toate dimensiunile ei de Dreapta, a dus mereu lips\. Tragedia ei ideologic\ este tragedia conservatorismului romnesc, care a r\mas consecvent loial ideii de conducere a neamului prin elite. Pentru a se putea sprijini pe o baz\ multipl\, Mi[carea legionar\ trebuia s\ migreze spre Stnga, pentru c\ majoritatea popula]iei, a[a cum am descris-o n capitolul despre perioada interbelic\, era puternic orientat\ social c\tre Stnga. }\ranului trebuia s\-i rezolvi problemele lui imediate. Rezolvndu-le, produceai o crpeal\, adic\ un stat slab. De aici, repetarea la nesfr[it a reformelor agrare. Dreapta era singura n stare s\ construiasc\ un stat puternic, ca peste tot n ]\rile capitaliste dezvoltate, dar asta presupunea timp, suferin]\, program constant [i f\r\ echivoc al unei voin]e politice. Dreapta noastr\, de[i a avut n Eminescu pe geniul s\u creator, a fost fragmentat\, lansat\ de Conservatori, preluat\ de liberali, abandonat\ de liberali, reluat\ n anii finali de Carp-Marghiloman-Argetoianu [i pierdut\ apoi definitiv dup\ primul r\zboi mondial. n realitate, Mi[carea legionar\ a ap\rut pe un loc gol, nu n continuarea unui curent politic, slujindu-se doar de amintirea puternic\ a acestuia. Ea a continuat numai n nota tradi]ionalist\ ceea ce trebuia s\ aib\ [i realism. Realism, la debutul Romniei Mari, nsemna conducerea programului de consolidare a statului mpotriva tendin]elor stngiste ale popula]iei. Ionel Br\tianu n]elesese acest lucru [i l manevra

ISTORIA LOVITURILOR DE STAT N ROMNIA ISTORIA STA

129

cu abilitate pe Averescu pentru a aplica m\surile de Dreapta acolo unde el nu putea s\ o fac\. Poporul l-a adorat pe Averescu pentru rolul s\u din r\zboi [i apoi l-a urt pentru regimul de for]\ [i pentru reprim\rile dure ale oric\rei mi[c\ri populare. Dac\ nu ar fi fost argumentul pericolului bol[evic, Averescu ar fi reprezentat n plan popular cea mai mare deziluzie, iar n istorie un crud dictator. Or, Mi[carea legionar\, ini]iat\ [i condus\ de ni[te tineri preocupa]i de starea spiritual\ a ]\ranilor, [i-a g\sit elitele foarte trziu, programul ei economic a ntrziat s\ apar\, iar [ansele de a veni la putere pentru a introduce principiile clasice ale Dreptei au fost mpinse spre ultima buz\ a pr\pastiei, guvernarea `n numele ei durnd de aceea doar cinci luni, ntre septembrie 1940 [i ianuarie 1941. Modelele Mi[c\rii legionare au fost, n plan filozofic, Eminescu [i Vasile Conta, iar, n plan ac]ional, pandurii olteni [i Avram Iancu. n ciuda opiniei larg r\spndite c\ Nae Ionescu a fost ideologul Mi[c\rii legionare, ea p\le[te n fa]a constat\rii c\ filozoful romn era o fire contemplativ\, n timp ce Codreanu era, dimpotriv\, un intuitiv practic133. Sub aspect fundamental, cauzal, ra]iunea pentru care a ap\rut Mi[carea legionar\ era aceea de a face, nu de a vorbi. n consecin]\, nici nu prea avea nevoie de o doctrin\ elaborat\ [i se ghida dup\ ni[te documente de tip C\rticica [efului de cuib. n rest, Eminescu era suficient. Fuga de politicianism era [i fuga de doctrine [i de teorii sociale. Vasile Iasinschi alt romn! farmacist [i comandant legionar, vedea astfel sursele doctrinare ale Legiunii: Mi[carea legionar\ este, dup\ o jum\tate de secol, proiec]ia conservatorismului eminescian n domeniul vie]ii publice. Poate c\ n-a fost timpul necesar pentru ca s\ se produc\ acea structurare, ca fiecare s\-[i poat\ da seama de acest caracter al ei. Asta nu nseamn\ c\ ea este un nou Partid Conservator, opus unuia
133 Mircea Vulc\nescu, Nae Ionescu, a[a cum l-am cunoscut, Ed. Humanitas, Bucure[ti, 1992, p. 101.

130

ALEX MIHAI STOENESCU STOENESCU

liberal sau altora, ci c\ noi ne sus]inem numai purt\torii spiritului conservator, a unor valori morale permanente134. Observa]ia de bun-sim] este f\cut\ n 1957, retrospectiv, dar este valabil\ [i a[a. Marele savant sociolog Traian Br\ileanu, membru al Senatului Legiunii a[adar, un om al elitei intelectuale vedea lucrurile cu [i mai mult\ claritate: Mi[carea legionar\ nu este [i nu poate fi revolu]ionar\, ci ea este antirevolu]ionar\ [i conservatoare. A[a a definit [i Eminescu mi[carea na]ionalist\, conceput\ de el n ordinea conserv\rii tradi]iei [i a[a este ea prin firea ei, deoarece este expresia instinctului de conservare a na]iunii organizate politice[te. Ea se opune tendin]elor revolu]ionare ale demagogilor de tot felul, cari, pentru a ajunge la putere, a]]\ antagonismele de clas\ [i exploateaz\ toate nemul]umirile mul]imii guvernate mpotriva clasei politice guvernante135. Sunt cuprinse n aceast\ defini]ie lipsit\ de orice striden]\ ambele categorii de inamici ai romnilor: comunismul (inclusiv cu componenta sa iudeo-masonic\) [i partidele politice angrenate f\r\ sc\pare n democra]ia de parad\. Defini]ia, concentrat\ de Br\iloiu n cteva rnduri, face, totodat\, ct ntreaga oper\ a lui Dr\ghicescu despre psihologia poporului romn. La polul opus lui Br\ileanu s-a aflat, n mod paradoxal, Mircea Eliade, care considera c\ Legiunea este o mi[care revolu]ionar\, dar care nu apeleaz\ la ideologia marxist\: Mi se pare foarte natural s\ nu existe con[tiin]\ de clas\ n Romnia cnd [tiu c\ limba romn\ nu are dialecte, [i c\ poporul romn s-a format n centrul unei vaste arii ncepnd din mun]ii Tatra [i sfr[ind n Balcani, f\r\ a[a numitele mi[c\ri ciclonice. Mi se pare iar\[i natural ca revolu]iile sociale s\ se fi f\cut n Romnia firesc, patriotic, oarecum n familie. Nu n]eleg de ce revendic\rile sociale, juste, s\ se sus]in\ numai prin Karl Marx. Noi avem pe un
134 135

n Dr. {erban Milcoveanu, op. cit., vol. I, p. 71. Ibidem, p. 77.

ISTORIA LOVITURILOR DE STAT N ROMNIA ISTORIA STA

131

Nicolae B\lcescu, pe un Bogdan Petriceicu Hasdeu, pe un Eminescu care cereau reforme sociale pe temeiuri rasiste [i patriotice; se f\ceau, adic\, exponentul ]\r\nimii autohtone mpotriva fanario]ilor [i a str\inilor (nem]i, ru[i, evrei, bulgari)136. Eroarea, n plan politic, a lui Eliade venea din identificarea legionarismului exclusiv prin dimensiunile sale tradi]ionale, adic\ n lipsa dimensiunii realiste, a[a cum o lansase Eminescu [i o definise apoi teoretic Marghiloman. Crezul tn\rului Eliade era ns\ att de puternic ancorat n nevoia de schimbare a cursului nefast pe care naviga Romnia, nct l [i considera realizabil: Cred n destinul neamului romnesc de aceea cred n biruin]a Mi[c\rii Legionare. Un neam care a dovedit uria[e puteri de crea]ie, n toate nivelurile realit\]ii, nu poate naufragia la periferia istoriei, ntr-o democra]ie balcanizat\ [i ntr-o catastrof\ civil\137. Cu un Mircea Eliade, care vedea doar componenta spiritual\ a noii mi[c\ri de Dreapta, [i cu realitatea Romniei att din 1937, ct [i din 2002 la periferia istoriei, ntr-o democra]ie balcanizat\ [i ntr-o catastrof\ civil\ , timpul a ajuns s\-i dea dreptate lui Traian Br\ileanu. Dac\ Romnia mai are vreo [ans\ s\ devin\ un stat economic dezvoltat [i cu civiliza]ie avansat\, atunci Mi[carea legionar\ a lui Corneliu Codreanu, oper\ a unor tineri adu[i la disperare, nu trebuie judecat\ n cartea de Istorie numai prin crimele sale reu[ite, ci [i prin ceea ce a ratat n planul schimb\rii politice. Conform istoriografiei legionare, att Mi[carea, ct [i partidul ei, Garda de Fier, s-au ncadrat, dup\ 1930, n sistemul legal al vie]ii politice. n 1926, Codreanu candidase f\r\ rezultat
136

Mircea Eliade, Textele legionare [i despre romnism, Ed. Dacia, Cluj-Napoca, 2001, p. 41, (edi]ie ngrijit\ de Mircea Handoca). 137 Ibidem, p. 63 (r\spunsul la ancheta Bunei Vestiri).

132

ALEX MIHAI STOENESCU STOENESCU

la alegeri n jude]ul Putna. Apoi, att el, ct [i secundul s\u, Ion I. Mo]a, [i-au terminat studiile de drept n str\in\tate. Mo]a [i ia doctoratul la Grenoble cu teza La scurit juridique dans la Socit de Nations, n care ar\ta sl\biciunile acestei organiza]ii, incapacitatea ei de a ap\ra statele mici, precum [i pericolul ca Societatea Na]iunilor s\ fie privit\ ca o oficin\ evreiasc\. Este important de subliniat c\ sus]inerea cu str\lucire a acestei teze l-a pus n gard\ pe Nicolae Titulescu, ale c\rui teorii despre securitatea colectiv\ bune pentru viitor erau a[ezate sub un mare semn de ntrebare. Ion Mo]a era un intelectual rafinat [i de perspectiv\, diferit de Corneliu Z. Codreanu. Oricum, prin prisma caracterului s\u dificil, acest fapt personal a strnit ura lui Titulescu mpotriva Mi[c\rii legionare. n 1934, pe cnd participa la Congresul Fascist de la Montreux, Titulescu a pus poli]ia elve]ian\ s\-l aresteze pe Ion Mo]a [i s\-i perchezi]ioneze locuin]a, denun]ndu-l ca terorist venit n Elve]ia pentru atentate [i asasinate. Dup\ constatarea neseriozit\]ii denun]ului calomnios, autorit\]ile elve]iene s-au v\zut nevoite s\ `i prezinte scuze delegatului romn, iar Mo]a i-a trimis lui Titulescu o scrisoare de amenin]are: Romnia de mine, a noastr\, a tinerilor, care se va nst\pni cu siguran]\ [i, n curnd, va [ti s\ spele toate aceste ofense de pe obrazul ]\rii138. n 1927 au fost nfiin]ate Legiunea Arhanghelului Mihail [i primul cuib legionar n Bucure[ti. Pn\ la lovitura de stat dat\ de Maniu [i Carol n 1930, Mi[carea legionar\ strnge adep]i din rndurile studen]imii na]ionaliste, din rndurile clerului de jos [i [i axeaz\ mesajul pe pericolul comunist. Dar cum n viziunea legionar\ comuni[tii erau evrei, campaniile sale de propagand\ au nceput s\ vizeze acele locuri sensibile unde ]\ranii romni intrau ntr-un conflict direct [i imediat de interese cu evreii. Evrei printre ]\ranii romni existau numai n Basarabia, Bucovina [i Maramure[.
138

Preot {tefan Palaghi]\, Garda de Fier spre re`nvierea Romniei, Ed. Roza V`nturilor, Bucure[ti, 1993, p. 23.

ISTORIA LOVITURILOR DE STAT N ROMNIA ISTORIA STA

133

Primul incident s-a ivit la Bor[a, unde protestele preo]ilor ortodoc[i [i unitarieni mpotriva evreilor boga]i au fost folosite pentru o nrolare masiv\ a ]\ranilor n Legiune. S-a declan[at un conflict deschis, care a dus la arderea unei case. Ambele tabere se acuz\ reciproc. Vntul puternic a r\spndit incendiul, dnd evenimentului un ecou na]ional. Au fost aresta]i 50 de romni [i 20 de evrei. Sub presiunea realit\]ii c\ incidentul ini]ial fusese provocat de evrei [i sub presiunea presei cu patronat [i direc]iune evreie[ti, to]i au fost achita]i. Este ns\ de subliniat c\ incidentul de la Bor[a a vizat evrei boga]i, care exploatau [i sfidau s\r\cia ]\ranilor romni, fapt care contrazice presupusul motiv anticomunist al atitudinii legionarilor, cel pu]in n acest caz. n ultima decad\ a lunii iulie 1930, Mi[carea legionar\ organizeaz\ un mar[ impresionant n Basarabia, cu acordul [i ndrumarea ministrului de Interne, Alexandru Vaida-Voevod. Proiectul mar[ului fiind prezentat public de c\tre legionari, ac]iunea a fost blocat\ prin protestele [i agita]ia propagandistic\ a presei de Stnga, iar Vaida a fost schimbat din func]ie. Este evident c\ planificarea unor ac]iuni propagandistice legionare n Maramure[, Bucovina [i Basarabia lovea periculos n una din problemele cheie ale chestiunii evreie[ti din Romnia. Codreanu, probabil con[tient, ataca exact locurile unde statul romn prin diferite guvern\ri democratice acceptase supravie]uirea evreilor, n a[teptarea momentului emigr\rii masive spre Palestina. C\pitanul nu f\cea astfel dect s\ deschid\ un conflict care fusese nchis prin coniven]a guvernelor liberale [i conservatoare din trecut cu marile organiza]ii evreie[ti interna]ionale, n schimbul sprijinului pentru Unirea Principatelor, Independen]\ [i Romnia Mare. Cheia conflictului dintre legionari [i corpul politic al ]\rii era faptul c\, dup\ ce Romnia se constituise n c\min pentru refugia]ii evrei ace[tia p\strndu-[i n marea majoritate cet\]enia str\in\ dup\ primul r\zboi mondial, evreilor refugia]i li s-a acordat cet\]enia romn\, astfel c\ Romnia a dobndit peste noapte o minoritate oficial\. De unde pn\ atunci,

134

ALEX MIHAI STOENESCU STOENESCU

implicarea masiv\ a evreilor n economia ]\rii putea fi tolerat\, ca pasager\, n Romnia Mare ea devenea o problem\ de sistem. Decizia lui Codreanu de a cobor n mase prin atacarea direct\ a zonelor unde evreii intrau n contact cu ]\ranii romni a fost lipsit\ de inteligen]\, c\utnd s\ foloseasc\ drept argument politic numai antisemitismul. Romnia nu era n situa]ia s\ poat\ tran[a aceast\ problem\ la primul protest al tineretului ]\rii. n plus, ntre timp se mai petrecuser\ dou\ fapte reprobabile. Un anume Beza, aromn revoltat de proiectul legii Dobrogii noi al ministrului Angelescu, p\trunsese n biroul acestuia [i tr\sese cteva focuri, f\r\ s\-l ating\. Presa de Stnga s-a gr\bit s\-l prezinte pe Beza drept legionar, individul fiind, n realitate, membru al unei grup\ri minuscule numite Vlad }epe[, pe care Codreanu o considera ceva neserios. Ofensat de acest neadev\r, Codreanu l va ap\ra n proces pe Beza. n decembrie 1930, legionarul Dumitrescu-Z\pad\, arestat aiurea [i batjocorit de pres\ dup\ incidentul de la Bor[a, p\trunde n cabinetul ziaristului [i liderului socialist Emanuel Socor [i ncearc\ s\-l mpu[te, f\r\ succes. n urma acestui incident, Legiunea a fost interzis\ prin ordinul noului ministru de Interne, Ion Mihalache. S-au f\cut perchezi]ii la toate organiza]iile, s-au ridicat toate scriptele, s-au sigilat sediile. Acas\, la Ia[i, precum [i la Hu[i, mi s-au r\scolit pn\ [i pernele [i saltelele. Pentru a cincea oar\ mi se r\v\[ea casa, lundu-mi-se tot ce era n leg\tur\ cu Mi[carea, pn\ la cele mai mici nsemn\ri pe care le aveam. Saci ntregi, plini de acte, scrisori, hrtii, au fost ridicate din casele noastre [i duse la Bucure[ti. Dar ce puteau s\ g\seasc\ la noi ilegal sau compromi]\tor? Noi lucram la lumina zilei [i tot ce aveam de spus, spuneam n gura mare. Credin]a noastr\ ne-o m\rturiseam tare n fa]a lumii ntregi139. Tocmai aceasta era [i marea problem\ a autorit\]ilor: Mi[carea legionar\ nu ac]iona
139 Corneliu Zelea-Codreanu, Pentru legionari, Ed. SCARA, Bucure[ti, 1999, p. 307.

ISTORIA LOVITURILOR DE STAT N ROMNIA ISTORIA STA

135

subversiv, nu-[i ascundea inten]iile [i [i publica din timp toate programele [i proiectele politice. La procesul din 27 februarie 1931, completul de judecat\ a fost nevoit s\-i achite pe legionari. Iat\ ce con]inea sentin]a: Nu se constat\ ns\ c\ cei ce recrutau [i cei recruta]i au ntreprins vreo ac]iune mpotriva actualei forme de guvern\mnt statornicite prin Constitu]ie [i nici nu au ntreprins vreo ac]iune din care s\ rezulte vreun pericol pentru Siguran]a Statului140. Dispari]ia cenzurii, deschiderea arhivelor [i tenta]ia fireasc\ de a acorda aten]ie [i circumstan]e unui subiect istoric interzis pn\ acum nu trebuie s\ duc\ la glorificarea Mi[c\rii legionare. Ea se vede, de la nivel panoramic, ca un fenomen istoric controversat, nc\rcat de calit\]i, sl\biciuni [i enigme, dar ca o pagin\ de istorie nscris\ totu[i n tipologia vie]ii politice romne[ti interbelice. Insisten]a publicisticii legionare pe puritatea doctrinei [i a liderilor s\i se va umbri mereu cu aspectele ntunecate ale unor fapte ale sale. Este adev\rat c\ i s-au pus multe crime imaginare n spate, dar va fi greu s\ demonstr\m c\ o organiza]ie paramilitar\ [i agresiv\ se nfiin]ase [i ac]iona pentru scopuri de binefacere. Dac\ acum neg\m caracterul ei str\in acuzat nedrept de du[manii s\i suntem nevoi]i, tocmai de logica actului de obiectivitate, s\ accept\m [i c\ Mi[carea legionar\ participa, n felul ei particular, la lupta murdar\ de pe scena politic\ romneasc\, c\-[i negocia statutul [i c\ liderii s\i, n frunte cu Corneliu Z. Codreanu, urm\reau [i interese politice personale. Ceea ce analiz\m noi este ascensiunea Mi[c\rii legionare prin erorile adversarului, ridicarea unui fenomen politic romnesc provocat de sl\biciunile sistemului democratic din Romnia [i care a atins un anumit succes datorit\ unei succesiuni de inten]ii ratate de c\tre stat, pe plan administrativ, juridic, economic [i social. Pe noi ne intereseaz\ n continuare raportul ntre stat [i societate, n care
140

Ibidem, p. 313.

136

ALEX MIHAI STOENESCU STOENESCU

a intervenit la un moment dat Mi[carea legionar\. De ce a avut succes mistica sa religioas\? Oare, nu cumva, nivelul slab de instruc]ie public\ [i de acumulare cultural\ sarcini definitorii ale statului d\deau na[tere unor fenomene delirante, comic-primitive de genul Petrache Lupu? Programul anticorup]ie al Mi[c\rii legionare era o improviza]ie propagandistic\ sau comb\tea o realitate vizibil\, sim]it\ de fiecare cet\]ean? Ce se ntmpla cu Justi]ia romn\, n toate deceniile n care liderii legionari au trecut prin procese intens mediatizate? Ce impact trebuie s\ fi avut asupra popula]iei raportul dintre rechizitoriile exagerate [i prost ntocmite mpotriva Mi[c\rii legionare [i sentin]ele care o scoteau din cauze mai curat\ dect era? Cum trebuie s\ fi privit cet\]eanul turmentat distan]a de la amenin]\rile legionarilor la adresa clasei politice, p`n\ la reac]iile contradictorii ale acesteia, ng\duitoare sau brutale, lipsite de orice direc]ie principial\? nchis de mai multe ori [i achitat de tot attea ori, Corneliu Z. Codreanu atrage aten]ia asupra lui [i produce un efect tipic de reflux al simpatiilor populare, romnii ajungnd s\ cread\ c\ aceast\ organiza]ie are ceva de spus, dar, mai ales, c\ are dreptate. O scurt\ privire a mecanismului ac]iune-reac]iune: `n prim\vara lui 1931 Codreanu este judecat. Rezultat: la 31 august 1931, Codreanu este ales deputat n Parlamentul Romniei. n martie 1932, guvernul Iorga-Argetoianu dizolv\ din nou Legiunea. Rezultat: la alegerile din iulie, Legiunea p\trunde n Parlament cu 5 locuri! n 1933 se declan[eaz\ campania de abuzuri [i crime mpotriva Mi[c\rii legionare. Rezultat: n 1937 ajunge al treilea partid al ]\rii, dup\ PNL [i PN}. Era evident c\, pe m\sur\ ce Mi[carea legionar\ [i conducea activitatea n interiorul sistemului politic legal al ]\rii, guvernele o interziceau stupid, iar ac]iunile autorit\]ii r\spundeau din ce n ce mai mult la solicit\rile presei de Stnga (evreie[ti) [i pe m\sur\ ce liderii Mi[c\rii [i, n primul rnd Codreanu, nu reac]ionau dect prin nf\]i[area abuzurilor, un relativ succes popular al legionarilor

ISTORIA LOVITURILOR DE STAT N ROMNIA ISTORIA STA

137

a devenit realitate. n ace[ti trei ani de zile, de debut ai domniei lui Carol II sub conducerea camarilei, de criz\ economic\ acut\ [i de umilin]\ n fa]a finan]ei mondiale, Mi[carea legionar\ intr\ categoric pe scena politic\ [i ncepe s\ joace un rol ce nu mai putea fi ignorat. n jurul s\u roiau tot felul de grupuscule na]ionaliste, unele chiar fasciste [i naziste, tot felul de partidule]e ap\rute peste noapte [i declarate de Dreapta, ba ncercnd s\ renvie Partidul Conservator, ba copiind modele externe, toate neavnd nici o [ans\ n zona influen]\rii procesului decizional al statului. N-ar fi avut nici gruparea lui Codreanu, dac\ nu i se oferea martirajul de c\tre o Putere minoritar\ etnic (camarila), de ni[te guverne marionet\ [i de o pres\ de Stnga sinuciga[\. Anul decisiv 1933. Anul 1933 a debutat cu un incident semnificativ pentru imaginea pe care o proiectase deja Legiunea n societatea romneasc\. La 24 ianuarie, de ziua Unirii, studen]ii legionari depun o coroan\ de flori [i a[az\ o cruce la Monumentul Eroului Necunoscut din Parcul Carol. Numai c\ vizavi de acest monument sacru (cam pe unde, n perioada comunist\, a func]ionat un cinematograf) se aflau un bordel, o cas\ de pariuri [i un cazino patronate de prefectul Poli]iei Capitalei, Gavril\ Marinescu, tripoul fiind n realitate o surs\ de venituri a regelui Carol. Dezv\luirea, pentru ntreaga ]ar\, a sacrilegiului f\cut de rege [i sluga sa a produs furie la Palat. Ceremonia a fost reprimat\ brutal [i, binen]eles, ecoul ei n popula]ie a fost major. Ea atingea, de aceast\ dat\, elementele de credin]\ ale mesajului legionar, mai ales c\ ntreaga solemnitate fusese condus\ [i oficiat\ de preo]i ai Patriarhiei. Un nou val de agresiuni se revars\ asupra Mi[c\rii n cursul anului 1933, legionarii fiind acuza]i pe rnd [i la gr\mad\ c\ sunt n slujba ungurilor, n slujba Moscovei, c\ primesc bani de la evrei, apoi c\ primesc bani de la Hitler (care abia venise la putere [i nu [tia unde e Romnia), c\ au o fabric\ de bancnote false la R\[inari etc., toate acuzele fiind de o prostie patentat\, adic\ oficializat\ prin girul acelora[i publica]ii care pretindeau c\ informeaz\

138

ALEX MIHAI STOENESCU STOENESCU

corect [i util popula]ia. Vna]i n acest fel, dar beneficiind [i de impactul pe care l-a avut strecurarea public\ a informa]iei c\ Ambasada Japoniei din Bucure[ti i ofer\ azil politic lui Codreanu, ca solu]ie pentru persecu]iile la care este supus, legionarii primesc n ochii popula]iei imaginea bine conturat\ a unor victime. A fost o alt\ grav\ eroare strategic\ mpotriva acestui curent politic nc\ nefixat solid cu r\d\cini electorale. Jucnd mai departe pe scena politic\ [i dezv\luind involuntar precaritatea programului politic [i slabele performan]e ale parlamentarilor legionari, Mi[carea ar fi fost obligat\ s\ aleag\ una din dou\ c\i: s\ se deplaseze spre o posibil\ unitate a Dreptei romne[ti, n cadrul sistemului democratic rezerv\ politic\ de tip clasic n fa]a ascensiunii na]ional-socialismului european , sau s\ treac\ la ac]iuni ilegale [i teroriste, care ar fi epuizat-o rapid, mult naintea r\zboiului. Pe cnd a[a, aura ei de victim\ a avut foarte pu]ine contraargumente. Acest tablou al evolu]iei de neoprit a Mi[c\rii legionare n simpatia electoral\ a fost parte a calculului f\cut n 1933 de camaril\ pentru producerea unui eveniment dramatic, menit s\-i opreasc\ prin [oc ascensiunea asasinarea prim-ministrului. n interiorul Mi[c\rii legionare se produceau n aceast\ perioad\ cteva fenomene importante. n primul rnd, Codreanu c\uta o solu]ie pentru contracararea atacurilor venite pe adresa lui [i a Legiunii, ca urmare a ac]iunii neinspirate de abordare frontal\ a chestiunii evreie[ti, n miezul ei exploziv din Maramure[ [i Basarabia. Au fost analizate trei solu]ii: 1. Emigrarea lui Codreanu n Japonia, pentru a putea fi protejat, [i ntoarcerea lui n momentul consacr\rii victoriei na]ional-socialismului n Europa. Solu]ia a c\zut, Codreanu refuznd s\ p\r\seasc\ ]ara. 2. Intrarea n ilegalitate [i activitatea subversiv\, solu]ie propus\ lui Codreanu de c\tre Iuliu Maniu141, care ncerca n
141

Dr. {erban Milcoveanu, op. cit., vol. I, p. 36.

ISTORIA LOVITURILOR DE STAT N ROMNIA ISTORIA STA

139

acea perioad\ s\ apropie, ca bra] ac]ional al PN}, att Mi[carea legionar\, ct [i Partidul Comunist din Romnia, aflat deja n ilegalitate. Toate cele trei partide vor face cartel electoral sau pacte de neagresiune. n 1933 ns\ Codreanu nu n]elegea s\ intre n ilegalitate, a[a c\ a respins propunerea lui Maniu. 3. Acceptarea arest\rilor [i a condamn\rilor, c[tigarea victoriei prin t\cere, suferin]\ [i r\bdare [i a[teptarea mprejur\rilor de politic\ mondial\, cnd Mi[carea legionar\ va fi solicitat\ n lag\re [i nchisori, fiind singura capabil\ de a ap\ra, n timp util [i nainte de ireparabil, grani]ele [i independen]a ]\rii142. Aceasta din urm\ a fost solu]ia aleas\. Ca cercet\tori n cmpul istoriei, am putea fi tenta]i s\ credem c\ descrierea solu]iei g\site de Codreanu [i de adjunctul s\u, inginerul Gheorghe Clime, a avut drept cauz\ teama de o pierdere rapid\ a for]ei politice, ca urmare a represiunii, sau teama de o pierdere din mn\ a controlului asupra Mi[c\rii, prin apari]ia inevitabil\ a extremismului violent [i terorist n rndul membrilor, sau teama personal\ a lui Codreanu c\ ar putea fi lichidat nainte s\ ajung\ la putere. Totodat\, descrierea solu]iei alese ar putea fi un reflex contemporan nostalgic al depozitarului acestei informa]ii, istoricul legionar dr. {erban Milcoveanu. Toate aceste ipoteze se pr\bu[esc ns\, atunci cnd analiz\m dou\ concepte ale Mi[c\rii legionare, adoptate n anul 1933. Este vorba de conceptul perioadei de prigoan\, lansat de conducerea legionar\ n fa]a agresiunii tot mai violente a autorit\]ilor, [i de conceptul echipele mor]ii, care a avut un cu totul alt con]inut dect cel dat de propaganda comunist\ n lucr\rile de istoriografie antilegionare. Perioada de prigoan\ n care se afl\ Mi[carea legionar\ [i ast\zi, n 2002! a definit ntreaga manifestare antilegionar\,
142

Ibidem.

140

ALEX MIHAI STOENESCU STOENESCU

complexul injuriilor [i calomniilor la adresa ei, precum [i rata nsp\imnt\toare a arest\rilor, torturilor, de]inerilor n nchisori f\r\ mandat, a asasinatelor [i a extermin\rilor la adresa Mi[c\rii legionare, petrecute ntre 1933 [i 1940, ntre 1941 [i 1944 [i ntre 1948 [i 1965. Este interesant c\, la vrful Securit\]ii romne din perioada Nicolae Ceau[escu, Mi[carea legionar\ fusese reabilitat\ complet, subiect pe care l vom analiza n alt\ parte. Echipele mor]ii nu au fost nfiin]ate ca grupuri de asasini, organizate pentru a elimina adversarii politici. Aceasta este produsul propagandei comuniste. Ele au fost nfiin]ate pe principiul sacrificiului de sine, echipele fiind formate din legionari care [i asumau riscul mor]ii, de unde le-a venit [i titlul neinspirat de echipe ale mor]ii. A[adar, era vorba de moartea celor angaja]i prin jur\mnt n aceste echipe, nu de forma]iuni preg\tite pentru a da mor]ii pe al]ii. Distinc]ia prin nuan]\ este fundamental\. nfiin]area Echipelor mor]ii avea, de altfel, un scop imediat: erau grupuri de agen]i electorali ai Legiunii, care [tiau c\ vor fi maltrata]i, aresta]i, omor]i n teritoriu pe timpul campaniilor electorale. De altfel, lucrurile chiar a[a s-au ntmplat [i comportamentul lor a respectat ntocmai jur\mntul depus. La campania din 1933, Echipa mor]ii a fost trimis\ pe traseul Bucure[ti Pite[ti Rmnicu Vlcea Trgu-Jiu Turnu Severin Oravi]a Re[i]a, avnd drept suport logistic o camionet\ numit\ C\prioara [i 3 000 de lei pentru benzin\. Dormeau [i se hr\neau prin sate, din mila oamenilor. Reac]ia autorit\]ilor ntre care se remarc\ prin brutalitate Armand C\linescu a fost de-a dreptul paranoic\: La Tg. Jiu, la Turnul-Severin, la Bazovici sunt urm\ri]i [i ataca]i de poli]ie [i jandarmi. Ei [legionarii, n.a.] se a[az\ n genunchi n fa]a revolverelor, cu piepturile deschise, acoperind ro]ile ma[inei [jandarmii primiser\ ordin s\ mpu[te cauciucurile camionetei pentru a le opri deplasarea, n.a.]. La Oravi]a sunt a[tepta]i cu mitraliere la marginera ora[ului [i aresta]i. Dup\ o zi, procurorul Popovici le d\ drumul, neg\sindu-le nici

ISTORIA LOVITURILOR DE STAT N ROMNIA ISTORIA STA

141

o vin\. Pentru c\ ei nu fac nimic, nu vorbesc nimic, nu ]in ntruniri. Merg [i cnt\. Att143. La Re[i]a, Codreanu este mpiedicat s\-[i ]in\ discursul electoral, apoi Echipa mor]ii a plecat mai departe, spre Arad. n satul Chier s-a petrecut un fapt semnificativ pentru descifrarea adev\rului, jandarmii instigndu-i pe ]\rani cu diversiunea c\ legionarii sunt bande de comuni[ti venite din Ungaria. Ca urmare a agresiunii f\cute de ]\ranii instiga]i astfel, legionarii sunt aresta]i [i trimi[i n judecat\ pentru rebeliune, de[i ei fuseser\ pur [i simplu victimele acestei violen]e, f\r\ s\ riposteze. Tribunalul i elibereaz\, siderat la descoperirea adev\rului, [i legionarii sunt primi]i n aclama]ii de popula]ia romneasc\ a Aradului. De aici, Codreanu, patru dintre membrii Echipei mor]ii [i ]\ranul c\l\uz\ Fr\]il\ pleac\ pe jos, 140 de kilometri, pn\ la mormntul lui Avram Iancu de la }ebea. ntre timp, ceilal]i membri ai Echipei mor]ii ajung n satul-erou Mihal] unde se produsese n 1848 masacrul unguresc care a declan[at lupta lui Avram Iancu [i jandarmeria a blocat exact podul care `i desp\r]ise pe agresori de victime n anul revolu]ionar 1848. Acest gest a trezit furia ]\ranilor [i s-a ncins o lupt\ care a durat dou\ ore. A fost mpu[cat un ]\ran [i omort, iar trei legionari au fost grav r\ni]i. Ceilal]i membri ai Echipei mor]ii au fost du[i la Alba Iulia [i ntemni]a]i culmea! inclusiv n celula unde fusese Horea. Am putea crede c\ guvernul era compus din imbecili, dac\ a fost n stare s\ dea ordine att de stupide [i s\ scoat\ din anonimat, direct n martiraj, un grup de tineri care cntau [i f\ceau mar[uri. n lungul [ir al campaniilor electorale violente din Romnia modern\ [i contemporan\, nso]ite adesea de crime politice, cnd agen]ii liberali, conservatori sau ]\r\ni[ti mureau pe rnd, func]ie de cine organiza alegerile, ac]iunea Echipei mor]ii era un episod oarecare, de-a dreptul infantil. Mult mai important\ r\mne ns\ atitudinea legionarilor, pentru care ceea ce s-a
143

Corneliu Zelea-Codreanu, op. cit., p. 361.

142

ALEX MIHAI STOENESCU STOENESCU

ntmplat de data asta mpotriva lor reprezenta o rupere a oric\rei conven]ii cu statul condus de camarila lui Carol II. {i acesta este un alt punct de plecare al asasin\rii lui I.G. Duca. n sfr[it, la 10 iulie 1933, peste 200 de tineri legionari, veni]i pe jos din localit\]ile lor de origine, se adun\ n satul Vi[ani, de lng\ Rmnicu-S\rat, pentru a construi un baraj n calea apelor rev\rsate ale Buz\ului. Chemarea lor fusese f\cut\ de farmacistul Aristotel Gheorghiu, care dorea s\ opreasc\ inunda]iile devastatoare din regiune. Mi[carea legionar\ a trimis mai nti la fa]a locului ingineri hidrotehni[ti [i speciali[ti n hidrologie, care apoi au ntocmit planurile tehnice ale construc]iei. La 10 iulie urma s\ se deschid\ tab\ra de munc\ [i s\ se inaugureze organizarea [antierului. Au fost ataca]i cu brutalitate de jandarmi din ordinul lui Armand C\linescu, subsecretarul de stat la Interne neinformndu-se din timp c\ n rndurile legionarilor se aflau foarte mul]i elevi de liceu [i adolescen]i voluntari, copii de 12, 14 [i 16 ani. Reprimarea a luat astfel forma unei violen]e barbare. Codreanu avea s\ declare: Loveau n ace[ti copii cu ura cu care ar fi lovit n cei mai mari du[mani ai neamului romnesc. Revoltat de ceea ce s-a ntmplat la Vi[ani, Corneliu Z. Codreanu i va scrie o scrisoare prim-ministrului Vaida-Voevod, n care va dezv\lui c\ marele b\rbat politic era mentor al Mi[c\rii [i c\ el le recomandase s\ nu ntreprind\ nimic violent. n chestiunea evreiasc\, tot Vaiva-Voevod le-a cerut s\ se ntoarc\ la ndemnul lui Eminescu, [i anume s\ combat\ prezen]a dominant\ evreiasc\ din economia romnesc\ prin munc\. De aici [i proiectul barajului de la Vi[ani. n scrisoare exist\ [i o fraz\ cumplit\: V\ voi spune numai c\, de 10 ani, au obosit guvernele Romniei Mari, lovindu-ne. Scrisoarea mai dezv\luia un am\nunt important: construc]ia barajului de la Vi[ani fusese aprobat\ direct de prim-ministrul Vaida-Voievod, avea avizul Ministerului Lucr\rilor Publice [i pe cel al comisiei tehnice a Ministerului Industriei [i Comer]ului. n aceste condi]ii, este evident c\ represiunea de la Vi[ani a fost condus\ de Armand C\linescu

ISTORIA LOVITURILOR DE STAT N ROMNIA ISTORIA STA

143

din ordinul camarilei, peste capul prim-ministrului [i al guvernului. Vaida a protestat, [i acesta este un alt motiv, la care s-a ad\ugat n parte [i interven]ia str\in\, al c\derii guvernului s\u, precum [i al aducerii lui Duca la Putere. Grigore Gafencu nu a ratat ocazia s\ remarce: S-a vorbit de nevoia de a restabili ordinea public\. Or, dac\ guvernul Vaida a avut vreun merit, e tocmai acela c\ a [tiut s\ potoleasc\ agita]iile subversive [i s\ p\streze ordinea. Energic, cnd era nevoie, dar, de cele mai multe ori, lini[tit [i n]eleg\tor, dl. Vaida a [tiut s\ fac\ fa]\ [i tulbur\rilor de extrema stng\ [i celor de extrema dreapt\. S-a zis c\ ar fi sprijinit, cu ndemnuri [i bani, Garda de Fier. E inexact. Vaida a [i controlat de aproape Garda de Fier. Nu a intervenit cu brutalitate, fiindc\ avea convingerea c\ o mi[care tinereasc\ [i na]ionalist\, oricare ar fi zelul ei de a se manifesta, nu poate fi ndreptat\ [i potolit\ cu brutalitate. A [tiut ns\ s\ o ]ie n fru. {i, e mai mult ca sigur c\ din fru el n-ar fi sc\pat-o niciodat\. S-au alarmat de primejdia na]ionalist\ unele cercuri str\ine [i unele cercuri jidove[ti. Francezii s-au temut ca gardi[tii, fra]i buni cu hitleri[tii [i fasci[tii, s\ nu nstr\ineze Fran]ei simpatiile romne. Team\ nendrept\]it\, fiindc\ o mi[care na]ionalist\, orict de nrudit\ ar fi, prin modelele ei, cu mi[c\ri similare din Germania [i din Italia, nu urm\re[te, [i nu poate urm\ri, pn\ la sfr[it, dect interesele na]ionale ale ]\rii n care d\inuie[te144. Aceast\ nsemnare a fost scris\ de Gafencu la aflarea mor]ii lui I.G. Duca. Mai putem constata [i am\nuntul c\ ac]iunea Echipelor mor]ii s-a petrecut n Banat [i Transilvania, ocolind zonele ini]iale propuse n obiectivele programatice, Basarabia [i Maramure[ul. Se descifreaz\ aici nendoios influen]a lui Alexandru Vaida-Voevod, declarat na[ al Legiunii, dar [i credibilitatea informa]iei c\ acesta avea o puternic\ influen]\ asupra lui Corneliu Z. Codreanu, confirmndu-ne pe deplin opinia lui Gafencu. n al doilea
144

Grigore Gafencu, op. cit., p. 311.

144

ALEX MIHAI STOENESCU STOENESCU

rnd, este de observat c\ principiile de sacrificiu suprem consfin]ite n Echipele mor]ii au creat cu mare u[urin]\ fanatici, ace[tia fiind apoi facil de manevrat, ca n cazul Stelescu, n afara misiunilor nobile [i legale cu care fuseser\ nfiin]ate aceste echipe. Asasinarea prim-ministrului I.G. Duca a reprezentat o cotitur\ pentru destinul principalilor actori ai vie]ii politice romne[ti [i a trasat, pentru noi actori, noi destine. Nicolae Titulescu a fost acela care a insistat pentru ndep\rtarea lui Puiu Dumitrescu [i a lui Nae Ionescu de la Palat, condi]ionnd prezen]a sa n guverne de ndeplinirea acestei cerin]e. ntr-o convorbire telefonic\ de la St. Moritz a ministrului de externe romn cu Puiu Dumitrescu au fost nregistrate [i urm\toarele fraze: Pune placa ca (sic!) s\ raportezi textual, nu voi schimba: Duca a fost omort [i nu se [tie nc\ de cine, eu de voi fi omort, va [ti nu numai ]ara, dar [i Europa de cine145. Asupra detaliilor asasinatului, Nicolae Titulescu fusese informat de [eful Siguran]ei, Eugen Cristescu, la o ntlnire confiden]ial\ din ianuarie 1934, la care participase [i generalul de brigad\ Ion Antonescu146. Prezen]a lui Antonescu ntr-un astfel de moment [i ntr-o astfel de companie era determinat\ de rela]iile sale informative, din pozi]ia de ata[at militar la Londra [i Paris, cu Titulescu, dar [i din calitatea de ofi]er de contrainforma]ii, absolvent al [colii de spionaj [i contraspionaj de la Versailles. Titulescu l considera omul lui, [i pentru felul n care gestionase informa]iile din Fran]a n leg\tur\ cu instalarea lui Carol Caraiman n str\in\tate [i pentru adeziunea lui personal\ la orientarea anglo-francez\ a politicii
145 Sabina Cantacuzino, Din via]a familiei Ion C. Br\tianu, vol. II, Ed. Albatros, Bucure[ti, 1996, p. 268. (Placa, aluzie la faptul c\ Puiu Dumitrescu nregistra pe plac\ toate convorbirile telefonice importante [i le prezenta apoi regelui.) 146 Cristian Troncot\, Eugen Cristescu, asul serviciilor secrete romne[ti, Ed. Roza Vnturilor, Bucure[ti, 1995, p. 59.

ISTORIA LOVITURILOR DE STAT N ROMNIA ISTORIA STA

145

romne[ti. Antonescu chiar a avut probleme, fiind rechemat de la Londra n 1926 [i cercetat cu b\nuiala de a fi simpatizant carlist. Este interesant ns\ c\, ntr-o ntrevedere cu Sabina Cantacuzino din decembrie 1940, Ion Antonescu l va indica drept vinovat de ceea ce se ntmplase pe peronul G\rii Sinaia pe Duca: (Sabina Cantacuzino): Legionarii au nlocuit pe regele Carol al II-lea [i d-ta e[ti [eful lor. {eful unui partid de asasini. Ei au deschis n Romnia era asasinatelor, necunoscut\ la noi. (Ion Antonescu): Nu ei, Duca. (Sabina Cantacuzino): Cum, Duca! Numai fire de asasin nu avea Duca, [i de ar fi fost a[a, nu erai prieten cu el pn\ a murit [i nu ai fi r\mas bine cu d-na Duca dup\ moartea lui.147 Trecnd peste am\nuntul c\ Sabina Cantacuzino nu st\tea bine cu Istoria, era asasinatelor n Romnia fiind deschis\ prin uciderea prim-ministrului Barbu Catargiu, n 1862, b\nuiala c\znd mult timp asupra liberalilor, ar fi extrem de incitant s\ cunoa[tem ce i-a informat Eugen Cristescu la ntlnirea secret\ din ianuarie 1934 pe Titulescu [i Antonescu, de a ajuns viitorul mare[al s\-l considere vinovat de crime pe I.G. Duca! Pare verosimil ca Ion Antonescu s\ fi interpretat asasinarea lui Duca drept un act de legitim\ ap\rare din partea Legiunii, dup\ ce el nsu[i `l cunoscuse pe Codreanu. n martie 1937, i va spune lui Argetoianu: Toat\ lumea a fost indignat\ de omorrea lui Duca, dar cum po]i s\ ceri G\rzii de Fier s\ nu loveasc\, cnd tu, autoritate public\, faci acela[i lucru?148 Iat\, a[adar, o serie de evenimente premerg\toare asasinatului din Gara Sinaia care nu poate fi justificat oricum
Sabina Cantacuzino, op. cit., p. 297. Constantin Argetoianu, nsemn\ri zilnice, vol. II, Ed. Machiavelli, Bucure[ti, 1999, p. 142.
148 147

146

ALEX MIHAI STOENESCU STOENESCU

n fa]a umanit\]ii [i a dreptului dar care evenimente nf\]i[eaz\ un corp de consecin]e ale gravelor erori de politic\ intern\ din perioada interbelic\. Cnd facem bilan]ul [i tragem linie, vom vedea c\ multe evenimente tragice din deceniul care va urma [i au originea n performan]ele sc\zute ale democra]iei romne[ti, n nenorocita lovitur\ de stat din 1930, n opera distructiv\ a camarilei [i n realitatea c\ protec]ia pe care a asigurat-o Romniei marea influen]\ francmasonic\ din 1859 pn\ la 30 ianuarie 1933 cnd a venit Hitler la putere s-a pierdut atunci cnd ns\[i marea influen]\ francmasonic\ a fost lovit\ direct de nazism. Romnia a fost abandonat\ a[a cum era n 1933, un stat slab [i corupt, misiunea ei european\ reducndu-se doar la salvarea evreilor. Numai Germania [i Rusia vedeau altceva n Romnia un spa]iu strategic, important pentru asigurarea sursei energetice (petroliere) n eventualitatea izbucnirii oric\rui nou r\zboi n Europa. Problema nu este c\ evreii ar fi vinova]i de tragedia Romniei interbelice, ci ntrzierea de a recunoa[te faptul c\ supravie]uirea [i afluxul popula]iei evreie[ti ostracizate din Europa, n [i prin Romnia, s-a produs cu mari sacrificii din partea romnilor. Att timp ct aceast\ realitate nu va fi recunoscut\, vor exista extremi[ti antisemi]i n Romnia, inclusiv n absen]a evreilor. Pe de alt\ parte, descrierea obiectiv\ [i echilibrat\ a acestor evenimente nu poate s\ nu conduc\ la concluzia c\ momentul de criz\ antisemit\ din perioada 1938-1941 nu a ap\rut din senin, ci avea cauze adnci nu numai n antisemitismul latent al popula]iei romne[ti, generat de formele istorice ale chestiunii evreie[ti, dar [i n erori grave ale iudeo-masoneriei occidentale. Dup\ asasinarea lui Duca, a urmat un nou val de teroare asupra Mi[c\rii legionare. Procesul Nicadorilor a fost ns\ un adev\rat triumf pentru Corneliu Z. Codreanu, achitat mpreun\ cu ceilal]i acuza]i de complot, iar pe cei trei asasini, condamna]i pe via]\, i-a proiectat n dimensiunea legendar\. Cert este c\, de la 30 000 de membri n 1933 dintre care

ISTORIA LOVITURILOR DE STAT N ROMNIA ISTORIA STA

147

mul]i simpatizan]i ]\rani, pe hrtie , Mi[carea legionar\ ajunge n 1937 la peste 800 000 de membri [i simpatizan]i. Adev\ra]i, cu istorie, partid [i scopuri clare!

Mi[carea legionar\ [i evreii


Din paginile de mai sus se izoleaz\ un aspect extrem de delicat, foarte rar abordat n analize, dar constant dominat de confuzie: n ce m\sur\ leg\tura ntre milioanele de evrei r\spndi]i de secole n lume [i a[a-numita iudeo-masonerie a fost o realitate func]ional\. Chiar dac\ pare o vremelnic\ ndep\rtare de la subiectul dispari]iei violente a lui I.G. Duca, credem c\ abordarea acestei teme aici se nscrie firesc n problematica perioadei interbelice, iar anumite clarific\ri factologice ajut\ n]elegerea felului n care s-a ajuns la violen]\. n ultim\ instan]\, principala acuza]ie adus\ lui Duca a fost executarea unui ordin venit de la francmasonerie. A[adar, a fost obsesia legionar\ a pericolului iudeo-masoneriei ntemeiat\ pe o fic]iune? Este plauzibil\ teza [antajului francmasonic ocult exercitat asupra lui Duca pentru a distruge Mi[carea legionar\? Pentru a-[i da un r\spuns, fiecare om interesat de acest subiect dificil trebuie s\ porneasc\ de la o realitate m\surabil\, adic\ de la rezultate. Or, n planul rezultatelor, presupusa organizare mondial\ ntr-un guvern care dirijeaz\ procesele istorice din lume n favoarea evreilor se dovede[te [i ast\zi, dup\ 11 septembrie 2001, un lung [ir de catastrofe. De[i constituirea formelor interna]ionale de organizare centralizat\ ale evreilor se face sim]it\ abia din a doua jum\tate a secolului al XIX-lea, activitatea a[a-numitei iudeo-masonerii nu prea las\ loc de succese: 1. A ratat ob]inerea drepturilor civile pentru evrei n momentul cel mai prielnic, anul 1848. 2. Prin striden]ele cu care s-a manifestat n preajma Marilor Puteri pentru a exercita presiuni asupra tinerelor state na]ionale, nu a reu[it s\

148

ALEX MIHAI STOENESCU STOENESCU

produc\ dect antisemitism. 3. Sionismul, cea mai generoas\ [i profund\ misiune a oric\rei structuri evreie[ti dedicate emancip\rii na]iunii iudee, a avut foarte pu]ini adep]i [i mai mult a creat frac]iuni n unitatea iudaic\. 4. Nu a reu[it s\ conving\ Marile Puteri [i, n primul rnd, Marea Britanie s\ deschid\ Palestina evreilor, pentru a dezamorsa tensiunea german\. 5. Nu a reu[it s\ salveze de la masacru 6 000 000 de evrei europeni n timpul celui de-al doilea r\zboi mondial. 6. A creat statul Israel, care nici ast\zi, dup\ o jum\tate de secol de la nfiin]area sa, nu-[i poate exercita drepturile suverane na]ionale, conflictul din Orientul Apropiat fiind n continuare deschis n jurul aceluia[i subiect: dreptul de existen]\ a statului evreu n dimensiunile sale teritoriale sacre. Aceste preciz\ri mi se par importante pentru a n]elege nuan]ele de abordare ale prezentului studiu, atunci cnd demonstreaz\ c\ mai nocive pentru situa]ia evreilor din Romnia au fost interven]iile din afar\, dect o presupus-periculoas\ activitate antiromneasc\ a evreilor din ]ara noastr\. Pe scheletul acestei demonstra]ii se a[az\ att aspectele extremist-antisemite ale Mi[c\rii legionare raportarea la iudeo-masonerie, ca inamic al Romniei ct [i leg\turile discrete financiare, umane [i chiar politice pe care Mi[carea legionar\ le-a avut cu evreii autohtoni. Trecnd peste cele cteva cazuri izolate de membri legionari evrei, analizarea raporturilor Mi[c\rii legionare cu evreii, n alte coordonate dect cele generalizatoare [i stereotipe, poate da r\spunsuri la situa]ii paradoxale, cum este cea a ntlnirii de la sediul Mi[c\rii legionare (Casa Verde) dintre Corneliu Z. Codreanu [i rabinul David {afran sau cea a [ocantelor opinii ale lui Felix Aderca (Edelstein) despre C\pitan. Iat\ descrierea ntlnirii de la 11 februarie 1937 dintre rabinul David {afran [i Corneliu Z. Codreanu, la Casa Verde din Bucure[ti: Intrasem `n Casa Verde la ora 1 [i 20. Vorbeam de acum de peste dou\ ceasuri. Eram decis s\ mai r\mn, pentru a pleca limpezit. Nu era o discu]ie de cabinet, ci s-au amestecat

ISTORIA LOVITURILOR DE STAT N ROMNIA ISTORIA STA

149

aici durerile lumii. {tiam c\ l-am pus ntr-o situa]ie delicat\. De afar\, r\zb\teau voci, care ne mpiedicau s\ ne concentr\m. Adev\rurile lui [i ale mele ardeau, chinuiau gnd [i suflet, cer[indu-[i r\spunsuri, argumente, pentru a ne desp\r]i ca prieteni. Venisem la el cu sinceritate. l v\d cum se ridic\, mi ntinde mna [i-mi spune: Am avut mare pl\cere de ntlnirea noastr\. Nu [tiu dac\ am rezolvat probleme, dar am nv\]at f\rme din taina infinit\ a credin]ei. Eu nu am venit s\ provoc ur\ sau r\bufnire. Mi-e sufletul curat. Nu [tiu dac\ to]i legionarii gndesc ca mine. Dac\ un evreu a fost lovit sau r\nit ori jignit pe plan moral, iart\-i pe r\uf\c\tori. Ei nu-s dect oameni, poate chiar buni cre[tini. Nu pe omul superior ncerc\m noi s\-l [lefuim, ci pe omul-om. Am plecat. Am cnt\rit mult ultimul s\u r\spuns. Am v\zut n tr\irea lui un nceput de logic\. Apoi a venit t\v\lugul: Codreanu a fost ucis din ordinul lui Carol al II-lea, n 1938149. Ce concluzii putem trage din aceast\ m\rturie surprinz\toare a unui rabin despre [eful Mi[c\rii legionare? F\r\ a insista n analiza numeroaselor sensuri umane, putem afirma c\, n 1937, adic\ dup\ 18 ani de practic\ antisemit\, un rabin era primit la sediul Mi[c\rii legionare [i discuta n termenii unei des\vr[ite polite]i cu asasinul, antisemitul, fascistul [i nazistul, cu omul nc\rcat de ur\ fa]\ de evrei. Iar cuvintele acestuia au fost de iertare pentru legionarii care au jignit moral sau r\nit un evreu, numindu-i r\uf\c\tori! Marea ntrebare r\mne mai departe aceea[i: de[i se acuz\ cu atta patim\ caracterul s\u antisemit, terorist [i criminal, c]i evrei a omort Mi[carea legionar\ pn\ la venirea sa la putere din 1940, sub Horia Sima? Nici unul! Cum putem explica, uitnd pentru o clip\ propaganda antilegionar\ de sorginte marxist\, p\rerea unui intelectual
149

Duiliu Sfin]escu, Din luptele tineretului romn, 1919-1939 (culegere de texte), Ed. Buna Vestire, Bucure[ti, 1993, p. 232. (Apud David {afran, Karl Marx antisemit, Ierusalim, 1979.)

150

ALEX MIHAI STOENESCU STOENESCU

evreu de frunte, ca scriitorul Felix Aderca, despre Codreanu: Aderca, pe care l-am ntlnit asear\ la cercul sefard, unde am vorbit amndoi despre Baltazar, ntr-un fel de [ez\toare festiv\ mi spunea c\ deplor\ moartea lui Codreanu, care a fost un mare om, o apari]ie genial\, o for]\ etic\ f\r\ seam\n [i a c\rui moarte de sfnt este o pierdere ireparabil\150. Dup\ r\zboi, liderii Partidului Evreiesc au fost acuza]i de comuni[ti pentru participarea la alegerile din 1937 n cartel electoral cu Mi[carea legionar\: n anul 1937, Mi[u Benvenisti, care f\cea parte din conducerea partidului evreiesc, cu ocazia alegerilor care au avut loc sub guvernarea T\t\rescu, a acceptat ini]iativa lui Iuliu Maniu [i astfel partidul evreiesc a ncheiat un pact electoral din care a f\cut parte Partidul Na]ional }\r\nesc, Partidul Liberal al lui Gheorghe Br\tianu, Partidul Maghiar, legionarii [i partidul lui Goga-Cuza151. Poate c\ aceste cazuri nu sunt exponen]iale, dar ncepe s\ devin\ din ce n ce mai clar c\ principalul adversar [i obiect al tematicilor antisemite ale Mi[c\rii legionare din perioada codrenist\ erau acele for]e denumite, generic, iudeo-masonerie, care, ntr-o viziune na]ionalist\, ac]ionau pe plan extern mpotriva intereselor Romniei. Probabil c\ au fost multe exager\ri n stilul de atacare public\ a acestui adversar, probabil c\ [i sentimentele sau interesele filogermane ale unui om de mare influen]\ public\, a[a cum a fost Nae Ionescu, au contat, dar faptul c\ ast\zi descoperim cu certitudine presiunile financiare [i economice exercitate asupra Romniei n 1933, c\ I.G. Duca a acceptat distrugerea Mi[c\rii legionare ca garan]ie a unui [antaj [i c\ n politica extern\ romneasc\ se petreceau fapte grave, de profund dezechilibru, ne face s\ credem c\, dincolo de oricnd-posibilele cauze personale, Corneliu Z. Codreanu
150 151

Mihail Sebastian, Jurnal, 1935-1944, Ed. Humanitas, Bucure[ti, 1996, p. 195. Teodor Wexler, Mihaela Popov, Anchete [i procese uitate (1945-1960), vol. II, ed. Funda]iei W. Filderman, Bucure[ti 2001, p. 712 (Sentin]a nr. 259 a Tribunalului Militar Teritorial Bucure[ti, Dosar nr. 593/954.)

ISTORIA LOVITURILOR DE STAT N ROMNIA ISTORIA STA

151

c\uta [i protejarea patriotic\ a unor interese strict na]ionale. n aceast\ ecua]ie complicat\ [i cu multe necunoscute, comportamentul comunit\]ii evreie[ti din Romnia a nclinat ntotdeauna spre integrare, inclusiv prin formarea unui partid politic evreiesc, spre n]elegerea problemelor Romniei, spre asigurarea unei supravie]uiri lini[tite pe acest p\mnt, spre finan]area discret\ a unor activit\]i economice, sociale sau culturale cu scop progresist, [i, n final, prin contribu]ia cu un sfert din efortul de r\zboi al Romniei la eliberarea Basarabiei [i Bucovinei. Nenorocirea este c\, n mai multe momente cheie ale destinului s\u romnesc 1878, 1919, 1940 , aceast\ comunitate a fost nevoit\ s\ cear\ ajutorul extern sau l-a cerut f\r\ s\ calculeze prea bine consecin]ele sale n timp. Prin contagiunea greu de mpiedicat a influen]elor externe, comunitatea evreiasc\ din Romnia solidar\ n majoritatea ei covr[itoare cu capitalismul a fost pus\ inclusiv n situa]ia de a fi asociat\ comunismului. Rela]ia iudeo-masonerie comunism s-a aflat la baza doctrinar\ a antisemitismului Mi[c\rii legionare. S\ ncerc\m s\ afl\m dac\ avea dreptate.

Obsesia organiz\rii oculte a puterii


Dou\ planuri ale lumii exterioare Romniei au preocupat istoricii. Primul se refer\ la evolu]ia situa]iei interna]ionale, a marilor actori [i a intereselor economice care le determinau atitudinile politice, plan n care ]ara noastr\ avea un rol cu totul marginal; interesele ei na]ionale erau ignorate sau subordonate unor scenarii superioare, func]ie de aderen]a puterii din Romnia la acestea. Al doilea plan este acela al influen]ei, considerate de unii determinante, pe care au exercitat-o Marile Puteri n mod direct sau prin vecini ai no[tri asupra statului romnesc de la Gurile Dun\rii, context

152

ALEX MIHAI STOENESCU STOENESCU

n care noi am intervenit n r\zboiul balcanic, apoi am reu[it s\ juc\m un rol important n strategia primului r\zboi mondial. La sfr[itul acestuia, Romnia intra n plin paradox: pe de o parte atingerea idealului unit\]ii na]ionale, pe de alt\ parte condi]ionarea existen]ei Romniei Mari de subordonarea politic\ [i economic\, prin cedarea controlului asupra bog\]iilor naturale (n primul rnd, petrolul), a c\ii principale de comunica]ie (celebra Comisie dun\rean\) [i prin ncet\]enirea a peste 250 000 de evrei, despre care ini]ial, cu multe decenii n urm\, se convenise doar tranzitul spre Palestina. Dac\ asupra influen]ei pe care au avut-o interesele Marilor Puteri n destinul Romniei, acest studiu a ar\tat c\ orict de dure au fost [i nedrepte, datoria noastr\ era s\ dezvolt\m un stat puternic cu democra]ie [i economie solide, n stare s\ sus]in\ o armat\ care s\ pun\ la respect vecinii [i s\ descurajeze scenariile desenate pe spatele nostru , n privin]a mersului lumii ntre r\zboiul fraco-prusian [i primul r\zboi mondial, cu prelungirea sa n cel de-al doilea, ultimii ani dezv\luie informa]ii importante, care fac evenimentele din Romnia mult mai inteligibile. Pe unul din traseele urm\rite de acest studiu, cel al istoriei francmasoneriei, s-au petrecut fapte semnificative, cu efect direct asupra evolu]iei Europei n secolul XX. Analiza este ngreunat\ de preocup\rile profane ale unor exalta]i, precum [i de interesul altora de a vedea n tot ceea ce se ntmpl\ un scenariu bine pus la punct [i condus cu tenacitate [i atotputernicie de un guvern mondial, eventual dominat de evrei. Pe de alt\ parte, fascina]i de aura misterioas\ care plute[te asupra francmasoneriei, unii ncearc\ s\ se apropie de ea pentru a gusta din beneficiile unui Centru de Putere, altul dect cel oficial. Paginile urm\toare au menirea de a ar\ta c\ subiectul francmasonerie trebuie tratat cu realism [i luciditate, n baza unei document\ri obiective [i prin apelul la autoritatea recunoscut\ n materie. Ea este un fenomen istoric autentic, este adev\rat c\ a elaborat scenarii grandioase [i le-a pus n aplicare, dar nu a fost [i nu este singur\ n lume. Pentru aceast\ perioad\ pe care o analiz\m,

ISTORIA LOVITURILOR DE STAT N ROMNIA ISTORIA STA

153

francmasoneria ocult\ s-a implicat major n cursul istoriei europene [i a influen]at-o indiscutabil, ns\ a produs [i reac]ii, variante colaterale, multe [i dramatice e[ecuri. Din cele trei produse ale sale: Democra]ie liberal\, Comunism [i Na]ionalism extremist, ultimele dou\ au fost catastrofale pentru omenire. Pentru a n]elege cum s-a ajuns aici [i, implicit, de ce au avut parte romnii de trei dictaturi ntre 1930 [i 1990, s\ analiz\m cteva evenimente mai pu]in cunoscute. De la nceput, vom reaminti c\ francmasoneria pe care o analiz\m aici este cea speculativ\, ndep\rtat\, a[a cum am ar\tat n volumul 1, de francmasoneria originar\, operativ\. Chiar [i n condi]iile moderniz\rii francmasoneriei, ncepnd cu sfr[itul secolului al XVIII-lea, nu trebuie s\ uit\m nici o clip\ c\ a existat [i exist\ francmasomerie de nalt\ ]inut\ moral\ [i dedicat\ misiunii sale spirituale nobile [i francmasonerie ocult\, implicat\ n politic\. Toat\ analiza care urmeaz\ se refer\ exclusiv la francmasoneria ocult\, implicat\ n politica european\ din perioada ar\tat\ mai sus. n multitudinea de c\r]i despre francmasonerie, care au fost tip\rite dup\ 1989 n Romnia opin\m c\ doar dou\ sunt un produs autorizat [i profesionist al subiectului: Istoria Franc-Masoneriei (926-1960) de Radu Com\nescu [i Emilian M. Dobrescu [i Ordinul Masonic Romn, de Horia Nestorescu-B\lce[ti. E[ecul revolu]iilor din 1848 a fost primit ca o lovitur\ n plin de francmasonerie, n calitatea sa de organizatoare. Marile imperii reac]ionau acum prin reprim\ri violente, iar serviciile lor de informa]ii au pornit activit\]i metodice de cunoa[tere [i infiltrare n scop distructiv, astfel c\ putem consulta liste de reac]ionari sau [efi ai poli]iei printre masoni, f\r\ a fi siguri c\ aceast\ calitate era cea sincer\. Fenomenul cel mai grav se producea ns\ n structurile francmasonice [i n interiorul lojilor, acolo unde e[ecul revolu]iei democratice liberale a mp\r]it membrii n dou\ tabere: Adep]ii scenariului na]ionalit\]ilor fundamentate pe democra]ia liberal\, care s\ fie unite ntr-o Lig\ sau Societate

154

ALEX MIHAI STOENESCU STOENESCU

a Na]iunilor, pe proiectul mai vechi al Statelor Unite Europene, copie a experimentului reu[it peste ocean. Adep]ii scenariului comunist, inspirat de Karl Marx [i dedicat tot unei unific\ri mondiale, dar pe cale revolu]ionar\, cu apel la terorism [i crim\, avnd ca baz\ social\ muncitorimea [i p\turile cele mai defavorizate, [i implicnd distrugerea claselor opresoare, a religiei [i a statului capitalist. Abia dup\ primul r\zboi mondial, francmasoneria genereaz\ nc\ o ramur\ deviant\ a sa, na]ionalismul fascist [i nazist, care a pornit din zona socialismului marxist, a negat valoarea democra]iei liberale, ca [i acela, dar [i-a g\sit un drum propriu, de inspira]ie p\gn\ [i de esen]\ profund distructiv\. El a format o Dreapt\, alta dect conservatorismul clasic, mbinnd elemente doctrinare din na]ionalism [i socialism, acceptnd capitalismul [i unele elemente de religie, dar prelund interna]ionalismul agresiv. De[i pare un amalgam doctrinar aberant, na]ionalismul extremist a avut succes timp de dou\ decenii datorit\ unei conjuncturi favorabile [i determinante. Concep]iile rasiste haotice ale lui Hitler din perioada sa vienez\ au luat conturul unui sistem abia dup\ ce austriacul a frecventat organiza]ia ocult\ Thule, dedicat\ demonstr\rii superiorit\]ii arienilor, dar al c\rei Mare Instructor de Thule era evreul Erik Hanussen152. Tentativa de a salva scenariul francmasonic ini]iat prin domnia lui Napoleon III se terminase [i ea ntr-o catastrof\, la Sedan, producnd un dezastru [i mai mare pentru societatea ocult\: apari]ia unui nou imperiu, cel german. Pe acest fond, ca urmare a ultimului puseu revolu]ionar francmasonic, cunoscut cu numele de Comuna din Paris, care a dezgustat cet\]enii [i societatea, comuni[tii se vor separa formal de Masonerie, crendu-[i organiza]ii proprii, paramasonice. Ei preiau celebra deviz\ Libertate Egalitate Fraternitate, preiau principiul universalismului (interna]ionalismului
152 Radu Com\nescu, Emilian M. Dobrescu, Istoria Franc-Masoneriei (1926-1960), Ed. Tempus, Bucure[ti, 1992, p. 50.

ISTORIA LOVITURILOR DE STAT N ROMNIA ISTORIA STA

155

proletar), precum [i diverse simboluri masonice (va deveni celebr\ steaua n cinci col]uri care radiaz\). n toate documentele comuniste se men]ioneaz\ anul 1870 ca anul n care FrancMasoneria s-a transformat n societate reac]ionar\153. Apari]ia acestui fenomen din interiorul francmasoneriei a fost justificat de comuni[ti tocmai prin e[ecurile repetate ale scenariului democratico-liberal, pe ideea c\ burghezia, odat\ instalat\ la putere, va exploata n continuare muncitorii [i ]\ranii la fel ca [i imperiile, dndu-le doar iluzia cet\]eniei. Francmasoneria comunist\ pleda teoretic pentru o egalitate ntre to]i cet\]enii, dar c\uta s\ produc\ o iluzorie dictatur\ a proletariatului, pe cadavrele cet\]enilor apar]innd celorlalte clase. n final, comunismul urma s\ se extind\ n toat\ lumea, crend o societate f\r\ stat n care fiecare prime[te ce are nevoie. Dup\ cum se observ\, [i comunismul ncepea doctrinar la fel de aberant [i incoerent, revendicndu-se de la opera unui individ dezr\d\cinat [i dezechilibrat moral, social [i etnic, Karl Marx. Cum ra]iunea nu poate admite rezultate coerente din incoeren]\, va trebui s\ accept\m teza c\ cele dou\ ramuri francmasonice oculte destinate, a[adar, gestion\rii puterii politice s-au desp\r]it pentru c\ vedeau dou\ c\i diferite de ob]inere a puterii absolute [i de domina]ie a lumii. {tim ast\zi c\, ntre comunism [i nazism, a nvins pn\ la urm\ scenariul democra]iei liberale, dar mai [tim c\ orice alt\ op]iune se pedepse[te cu bombardament strategic. Mai important ns\ este c\ cele dou\ aripi au intrat n conflict, genernd tot felul de efecte secundare, de la sindicalism [i socialism parlamentar (social-democra]ie), la na]ional-socialism [i excluderi rasiale. Pe fondul acestui conflict, a ap\rut, suplimentar, problema evreiasc\. Anali[tii serio[i ai fenomenului arat\ cu to]ii c\ francmasoneria nu a fost un produs evreiesc [i c\ aceast\ organiza]ie a evoluat f\r\ problema evreiasc\ mult timp. Ei sunt nclina]i s\ confirme
153

Ibidem, p. 36.

156

ALEX MIHAI STOENESCU STOENESCU

aderen]a evreilor la anumite ramuri ale francmasoneriei speculative, n interiorul c\rora ace[tia au g\sit nu numai idealuri laice proprii, ci [i o ntreag\ simbolistic\ [i un ntreg ritual aparent iudaic, dar fiind n realitate de extrac]ie ndep\rtat\ egiptean\. A[a cum am ar\tat n primele dou\ volume, evreii au avut ntotdeauna organiza]ii proprii, c\utnd s\ se adapteze prin acestea societ\]ilor n care tr\iau, realit\]ilor interna]ionale, dar [i urm\rind scopul legitim de a-[i reg\si identitatea na]ional\ n interiorul unui stat propriu. Punndu-se, n Europa [i n Statele Unite, bazele principiului na]ionalit\]ilor, a doua jum\tate a secolului al XIX-lea va cunoa[te [i apari]ia na]ionalismului evreiesc. Este absurd s\ nu admi]i dreptul poporului evreu de a-[i constitui o na]iune modern\, ceea ce presupune cunoscute elemente definitorii ale na]iunii, ntre care [i teritoriul. Rezisten]a imperiilor, precum [i rezervele [i limitele impuse de na]ionalismul democratic liberal la cererea expres\ a evreilor de ntoarcere n teritoriul antic, au provocat un nou puseu antisemit, la mai pu]in de un secol dup\ dezorganizarea Inchizi]iei. Evenimentele care au poten]at na]ionalismul evreiesc au fost afacerea Dreyfus [i pogromurile din Rusia154. S\ nu uit\m c\ programul panslavist al Imperiului ]arist avea ]inta final\ n }ara Sfnt\, pe care n nici un caz nu voia s-o cucereasc\ pentru a o reda evreilor! n fa]a acestei ofensive antisemite, cel mai puternic ordin francmasonic evreiesc din care f\ceau parte numai evrei celebrul Bnai Birth american (Fiii Alian]ei) declan[eaz\ programul sionist. Sionismul nu trebuie confundat cu alte proiecte evreie[ti moderne, pentru c\ a reprezentat exclusiv lupta poporului evreu de a-[i constitui statul propriu n Palestina. De[i nu to]i evreii au fost sioni[ti, c\utnd supravie]uirea n alte state, acceptnd asimilarea sau integrarea n alte na]iuni, sionismul a ncetat a[adar abia n momentul apari]iei statului Israel, n 1948.
154

Ibidem, p. 40.

ISTORIA LOVITURILOR DE STAT N ROMNIA ISTORIA STA

157

Sionismul s-a organizat ca sistem odat\ cu Congresul Interna]ional Evreiesc desf\[urat la Basel n 1897. Cuplat la metodologia francmasonic\ [i convins c\, pe fa]\, puterile europene nu se vor m\cina n r\zboaie coloniale mpotriva arabilor [i de dragul evreilor, sionismul a hot\rt la Basel s\ ac]ioneze ocult asupra centrelor de putere pentru a le determina s\ accepte `nfiin]area statului evreu n Palestina. Mijloacele erau diverse, fie politice, fie economice sau financiare, dar folosirea lor presupunea penetrarea structurilor care gestionau atunci puterea. Acestea, din p\cate, nu erau guvernele, ci lojile care le dirijau din umbr\. Astfel se explic\ penetrarea masiv\ a lojilor de c\tre evrei [i, pe fondul slujirii inclusiv a intereselor na]ionale ale acestora, apari]ia iudeo-masoneriei. Antisemitismul nu a ntrziat s\ constate fenomenul, dar ceea ce pare c\ a alimentat reac]ia violent\ a sa a fost constatarea c\ evrei se g\seau [i n francmasoneria democrat-liberal\, [i n francmasoneria comunist\. Pe aceasta din urm\, descoperind-o mult mai permisiv\, dominnd-o categoric. Se construia astfel n creierul unor mari filozofi germani o imagine piramidal\ extrem de periculoas\: n dreapta puterea ocult\ democratic\, n stnga puterea ocult\ comunist\, iar deasupra lor, conducndu-le pe amndou\, puterea evreiasc\. De aici, la ideea c\ evreii vor s\ domine lumea, s\ formeze ei guvernul mondial [i s\ dirijeze procesele interna]ionale, nu a mai fost dect un pas. Suplimentar acestei teze incendiare, a fost formulat [i enun]ul c\ evreii, fiind foarte uni]i [i urm\rind n final acela[i scop, comunic\ ntre ei organic, de[i se afl\ aparent n cele dou\ tabere francmasonice opuse. Altfel spus, evreul, cu toate c\ pare la prima vedere comunist sau liberal, este, n realitate, numai evreu [i [i urm\re[te numai propriul interes. Tot propaganda antisemit\ ar\ta c\, fiind foarte bine plantat n marea finan]\ interna]ional\ prin calit\]i proprii, spunem noi evreul exponen]ial avea acces [i la banii care mi[cau marile reforme, revolu]iile [i r\zboaiele. Spion n lojile din spatele democra]iei, conduc\tor n lojile

158

ALEX MIHAI STOENESCU STOENESCU

comuniste, st\pn al banilor, evreul devine vinovat pentru nedrept\]ile lumii. Tot de aici se explic\ [i de ce antisemitismul a ap\rut din ambele curente politice. O pagin\ important\ a antisemitismului a fost difuzarea c\r]ii unui oarecare profesor rus S. Nilus, cu titlul Protocoalele n]elep]ilor Sionului, care pretindea c\ dezv\luie deciziile secrete luate de Congresul de la Basel. Textul, de[i s-a dovedit un fals grosolan, circul\ [i ast\zi ca material antisemit. Demonstrarea indiscutabil\ a falsit\]ii sale face ca orice republicare s\ fie un act deliberat de antisemitism, ceea ce este interzis de Constitu]iile statelor democratice. Dar atunci, n 1902, antisemitismul prindea un sol bun peste tot unde ncerca s\ ac]ioneze comunismul: O puternic\ surs\ a antisemitismului n epoc\ o constituie, de asemenea, teama imperiilor europene (Austro-Ungaria [i Rusia) fa]\ de socialismul radical [i de comunism. De la Karl Marx ncoace mul]i lideri [i activi[ti comuni[ti [i radical-sociali[ti erau evrei franc-masoni. Pe atunci, lupta mpotriva comunismului echivala cu atitudinea antisemit\ sau invers vorbind o atitudine filosemit\ denota convingeri politice de stnga. Iat\, de exemplu, cum descrie A.S. Rappaport situa]ia din Rusia ]arist\: Nu exista nici o organiza]ie politic\ n acest vast imperiu care s\ nu fi fost influen]at\ de evrei sau condus\ de ei. Partidul social-democratic, partidele socialist-revolu]ionare, partidul socialist polonez, toate aveau evrei drept conduc\tori155. Trebuie ns\ ar\tat c\, att timp ct evreul este identificat prin religia sa, p\r\sirea st\rii rabinice [i adoptarea st\rii revolu]ionare implic\ pierderea identit\]ii pure, pe care o invocau att evreii sioni[ti, ct [i antisemi]ii. Istoria a demonstrat c\ marii c\l\i comuni[ti nu au fost obligatoriu evrei, c\ printre marii lideri nazi[ti erau [i evrei [i c\ na]ionalitatea a nsemnat foarte pu]in n imperiul crimei ro[ii, cu stea sau cu svastic\. Nimeni nu a avut atunci timp [i
155

Ibidem, p. 41.

ISTORIA LOVITURILOR DE STAT N ROMNIA ISTORIA STA

159

interes s\ arate milioanele de evrei care tr\iau n s\r\cie, luptau n armatele ]\rilor unde locuiau sau se chinuiau s\-[i asigure supravie]uirea decent\ n mijlocul unor regimuri xenofobe. Esen]a crimelor lui Hitler se afl\ tocmai aici, pentru c\ tocmai aceste milioane de evrei f\r\ putere au fost exterminate. El a f\cut asta sub acoperirea imaginii de bol[evic, de iudeo-mason [i de Satana a evreului. Deruta numero[ilor oameni de bun\-credin]\ [i a istoricilor a venit din faptul c\, att timp ct aplicau metodologia criminal\ a lui Karl Marx, evreii marxi[ti cereau cu insisten]\ s\ fie considera]i comuni[ti, s\ se fac\ abstrac]ie de originea lor etnic\, iar atunci cnd au c\zut n mna Dreptei extremiste, au abandonat rapid culoarea lor politic\ [i au nceput s\ strige c\ sunt evrei. Cum la sfr[itul celui de-al doilea r\zboi mondial, suprapunerea imaginii comunistului pe cea a evreului era des\vr[it\, criminalii comuni[ti evrei s-au sustras pedepsei, suportnd doar aspectele na]ionaliste ren\scute sub sistemul comunist: epurarea [i expulzarea. Aceasta este una din marile diversiuni ale secolului XX [i, totodat\, una din cauzele pentru care ast\zi se consider\ c\ att nazismul, ct [i alte mi[c\ri antisemite au avut [i o baz\ ra]ional\ pentru atitudinea lor. Teza se sprijin\ pe cteva idei greu de comb\tut atunci, pentru c\ p\reau foarte logice. n primul rnd, att fascismul, ct [i nazismul au fost o reac]ie la pericolul bol[evic, definit nu att prin victoria cuplului Lenin-Tro]ki n Rusia, ct prin faptul c\ Asocia]ia Interna]ional\ a Muncitorilor, nfiin]at\ n 1864 (Interna]ionala I) [i autodizolvat\ n 1876, se renfiin]ase n 1919 la Moscova, de unde era condus scenariul de cucerire a lumii prin comunism. Caracterul antisemit luat de mi[c\rile na]ionaliste europene venea din faptul c\, n spatele acestui proces, fusese identificat\ iudeo-masoneria. Scenariul era simplu: Rusia ]arist\ a declan[at pogromurile sngeroase mpotriva evreilor, provocnd emigrarea a peste 2 000 000 de evrei orientali spre Vest, Vestul la rndul s\u s-a opus invaziei [i a c\utat s\-i blocheze n ]\rile tampon Ungaria, Polonia [i

160

ALEX MIHAI STOENESCU STOENESCU

Romnia apoi evreii s-au organizat [i prin activit\]i oculte, favorizate de guvernele occidentale interesate n blocarea emigr\rii, au finan]at, organizat [i desf\[urat revolu]iile bol[evice din Rusia. n al doilea rnd, ideea de piramid\ ocult\, avnd n vrf mi[carea na]ionalist\ evreiasc\, atingea sensibilitatea uneia din mentalit\]ile mo[tenite de civiliza]ia european\ din sursele sale culturale eline, care impunea o identificare precis\ a inamicilor. Pentru asta, ca urma[i ai structurilor juridice ateniene, europenii c\utau mai nti identificarea unei doctrine, a unui program, asocierea n jurul acesteia/acestuia [i apoi combaterea pe terenul luptei politice deschise. Aceasta era [i este baza parlamentarismului democratic. Proliferarea organiza]iilor oculte ntr-o multitudine de mici centre de putere, concurnd pentru o unificare subteran\ a puterii, obsesia mediocrit\]ii de a construi un alt tip de elit\ dect cel aristocratic [i confuzia n stabilirea exact\ a taberelor au atras aten]ia, cel pu]in prin diferen]\, asupra coeren]ei, unit\]ii [i eficien]ei cu care opera na]ionalismul evreiesc. De[i se ac]iona n numele democra]iei, iar modelul atenian era mereu invocat, difuzia periculoas\ a taberelor ndep\rtase decisiv civiliza]ia modern\ european\ de una din Legile lui Solon, care i obliga pe cet\]eni s\-[i precizeze clar apartenen]a n momentul declan[\rii unui conflict. Solon (640 558 .Ch.) a f\cut o lege special\ pentru ei, anume c\, cet\]eanul care, n timpul unei tulbur\ri civile, nu se declar\ pentru un partid [i nu-i d\ ajutor la rigoare chiar cu armele, s\ fie despuiat de onoruri [i scos din rndul cet\]enilor156. Exemplul ne permite s\ constat\m c\, n mijlocul conflictului ntre curentul democratic liberal [i vechile structuri imperiale europene, sistemul democratic ce se voia introdus avea foarte pu]ine leg\turi cu democra]ia autentic\, atenian\. Fascismul [i nazismul au observat imediat aceast\ anomalie [i au
156

Aristotel, Statul atenian, Ed. Antet, f.a, p. 27.

ISTORIA LOVITURILOR DE STAT N ROMNIA ISTORIA STA

161

exploatat-o, propagnd larg ideea c\ ceea ce numeau democra]ii democra]ie era o improviza]ie la baza c\reia se afl\ alte interese dect principiile generoase ale libert\]ilor fundamentale ale omului, pacea [i binele general al omenirii. A[a a ap\rut teza c\ democra]ia este un produs evreiesc [i, n consecin]\, mai toate curentele na]ionalist-extremiste au legat strns, n doctrina lor, combaterea democra]iei de antisemitism. Enigma ascensiunii lui Adolf Hitler. ntrebarea care se pune tot mai des la nceputul mileniului al III-lea, pe dureroasa tem\ a celui de-al doilea r\zboi mondial, este cum a reu[it un individ mediocru ca Adolf Hitler s\ ajung\ liderul suprem al unei Mari Puteri [i, mai ales, s\ trezeasc\ fascina]ia [i admira]ia a milioane de oameni din afara Germaniei? Este de remarcat c\ toate fenomenele sintetizate mai sus au circulat nainte sau mult nainte de apari]ia politic\ a lui Adolf Hitler. Ar mai fi de ar\tat c\ na]ionalismul rasist a excelat nainte n Anglia, cu referire la popula]iile din colonii, [i c\ s-a r\spndit ca idee n Europa la sfr[itul secolului al XIX-lea, mai ales prin opera scriitorului britanic Houston Stewart Chamberlain, ginere al lui Richard Wagner. Teoriile sale asupra superiorit\]ii rasei nordice, anglo-saxone, care puneau bazele filozofice ale unei alian]e germano-britanice pornind de la puritatea ei rasial\, au avut cel mai mare impact asupra tn\rului Hitler, englezul H.S. Chamberlain fiind considerat [i ast\zi de biografii dictatorului de mai trziu drept prim [i decisiv mentor al evolu]iei sale politice. n anul 1905, cnd Adolf Hitler avea doar 16 ani, la Berlin se inaugura Institutul pentru Puritatea Rasei, dar dup\ modelul institutelor similare de la Londra [i Stockholm157. Povestea invent\rii na]ionalismului rasial de c\tre Hitler [i de c\tre nazism ]ine de propagand\. Hitler [i nazismul au transformat-o n sistem politic asta este esen]a [i felul cum au reu[it nu ]ine de lupta politic\ dus\ de Hitler [i acoli]ii s\i nainte de
157

Franois-Georges Dreyfus, Le IIIe Reich, Ed. de Fallois, Paris, 1998, p. 25.

162

ALEX MIHAI STOENESCU STOENESCU

a lua Puterea aceasta fiind preponderent socialist\ [i populist-demagogic\ , ci de hot\rrea lui Hitler de a aplica aceast\ politic\ dup\ ce a ajuns la Putere, a dat lovitura de stat [i a primit sus]inerea a 90% din popula]ia german\. Aceast\ cronologie a ascensiunii politice a lui Hitler este obligatorie pentru a n]elege de ce a fost mult timp asociat mi[c\rilor socialiste din Germania [i abia trziu a lansat ideile sale de Dreapta. Aceast\ tez\ explic\ ntr-un fel [i modalitatea prin care a reu[it Hitler s\ p\c\leasc\ Stnga german\, dominat\ de evrei, [i s\ ajung\ la Putere, a[a cum am ar\tat, cu imaginea unui individ nepericulos, adept al unui socialism straniu, cu accente antisemite declarative. Istoricul Emil Ludwig arat\ n cartea sa Hindenburg c\ n anul 1932 se nregistreaz\ cea mai mare afluen]\ de comuni[ti care trec n sec]iunile de asalt ale lui Hitler. Astfel de hitleri[ti sociali[ti, trecu]i prin structuri francmasonice controlate de evrei, demagogi ai unor partidule]e socialist-na]ionale cu c]iva membri, erau destui n Germania. S-a ntmplat s\ fie Adolf Hitler din Braunau. Primul s\u drum de tn\r provincial a fost la Viena. Este interesant c\ n perioada decembrie 1912 ianuarie 1913, la Viena activau simultan n subteranele politicii de Stnga, dar f\r\ s\ se ntlneasc\, doi indivizi patibulari, un austriac [i un georgian, unul n vrst\ de 24 de ani, cel\lalt n vrst\ de 34 de ani. Prezen]a simultan\ n Viena cosmopolit\ a lui Adolf Hitler [i Iosif Stalin, tineri activi[ti ai ideilor socialiste, a fost interpretat\ ca anecdotic\, dar este deja un fapt istoric confirmat158. Nu avem date c\ s-ar fi ntlnit [i ar fi colaborat cumva, dar cunoa[tem influen]a covr[itoare pe care a avut-o aceast\ perioad\ asupra destinului lui Hitler [i mai [tim c\ ea a l\sat urme n concep]ia politic\ a lui I.V. Stalin. n decembrie 1912 ianuarie 1913, Stalin scrie la Viena una din cele mai importante opere ale sale Marxismul [i problema
158

Paul Marion, Leur combat, Ed. Fayard, Paris, 1939, p. 16.

ISTORIA LOVITURILOR DE STAT N ROMNIA ISTORIA STA

163

na]ional\, a c\rei tem\ central\ este, n realitate, problema evreiasc\. Mai nti, Stalin arat\ c\ valul de na]ionalism r\zboinic pornit de sus [i ntregul [ir de represiuni din partea celor care de]in puterea, care se r\zbunau pe regiunile de la periferie pentru dragostea lor de libertate, au strnit un contraval de na]ionalism de jos, care lua uneori formele unui [ovinism brutal. nt\rirea sionismului printre evrei, [ovinismul crescnd n Polonia, panislamismul printre t\tari, nt\rirea na]ionalismului printre armeni, georgieni [i ucrainieni, nclinarea general\ a micului burghez spre antisemitism toate acestea sunt fapte cunoscute tuturor159. Sionismul era privit de stalini[ti ca un curent reac]ionar na]ionalist, care a avut adep]i n rndurile burgheziei [i intelectualit\]ii evree[ti [i n p\turile cele mai napoiate ale muncitorimii evree[ti. Sioni[tii c\utau s\ izoleze massa muncitoare evreeasc\ de lupta comun\ a proletariatului160. Teza aceasta, a pericolului reprezentat de conflictul ntre na]ionalismul de sus [i cel de jos, l duce pe Stalin la analiza operei lui Otto Bauer, lider [i teoretician al social-democra]iei austriece. Bauer considera c\ autonomia na]ional\ nu poate constitui o revendicare a muncitorilor evrei, deoarece societatea capitalist\ nu le d\ (evreilor) posibilitatea de a se men]ine ca na]iune [i, n consecin]\, prin faptul c\ evreimii nu i se poate asigura un teritoriu propriu, ca atribut al na]ionalit\]ii, evreii nu au dect solu]ia asimil\rii. Stalin atrage aten]ia c\ aceast\ tez\ a mai fost sus]inut\ chiar de Karl Marx (Zur Judenfrage) [i de Kautsky. Ca o concluzie a analizei sale, I.V. Stalin lanseaz\, nc\ din 1913, teza criminal\ c\ singura salvare de la asimilare [i singura solu]ie pentru supravie]uirea na]ionalit\]ii evreie[ti este interna]ionalismul proletar, preluarea organic\ de c\tre evrei a comunismului de model sovietic.
159 I.V. Stalin, Opere, vol. 2 (1907-1913), Ed. P.M.R., Bucure[ti, 1949, p. 306. 160

Ibidem, p. 419.

164

ALEX MIHAI STOENESCU STOENESCU

Stalin izoleaz\ o minoritate evreiasc\ n zona burgheziei, pactizant\ a capitalismului [i inamic\ a na]ionalit\]ii evreie[ti, [i arat\ c\ marea mas\ de milioane de evrei s\raci [i comercian]i m\run]i, de mici afaceri[ti sc\p\ta]i [i intelectuali agresa]i de na]ionalismele popoarelor n mijlocul c\rora tr\iesc nu au dect [ansa victoriei comuniste n ntreaga lume. Pe acest temei stalinist s-a lansat, ca reac]ie anticomunist\ [i antisovietic\, teza na]ionalismului extremist de Dreapta conform c\reia comunismul este o crea]ie evreiasc\ sau starea politic\ natural\ a evreilor. Redactnd n acela[i an, 1913, Notele critice asupra chestiunii na]ionale, Vladimir Ilici Lenin reafirm\ primatul luptei de clas\ asupra oric\rui alt principiu revolu]ionar, apartenen]a la un popor fiind un lucru minor. Marxismul este incompatibil cu na]ionalismul, marxismul reclam\ interna]ionalismul, fuziunea tuturor na]iunilor ntr-o unitate suprem\, precizeaz\ el161. Aceast\ tez\ fundamental\ [i categoric\, enun]at\ identic de Marx, Lenin [i Stalin, pus\ n practic\ de ultimii doi, se opune categoric abera]iei doctrinare a unor comuni[ti nostalgici de la noi, care au inventat nonsensul socialism na]ional, pentru a defini epoca lui Ceau[escu. Fenomenul de na]ionalism controlat a ap\rut pentru a permite supravie]uirea comunismului n Romnia unui popor conservator, na]ionalist [i rusofob. Acolo, n Viena anului 1913, f\r\ s\ [tie, drumurile lui Adolf Hitler [i ale lui I.V. Stalin se ntlneau, cel pu]in n problema crucial\ a rela]iei evrei-comunism. Mi[cndu-se n lumea numeroaselor partidule]e [i a tot attea curente de Stnga germane, tn\rul Hitler va ntlni numero[i evrei la conducerea social-democra]iei, zon\ politic\ spre care Hitler se credea natural nclinat. El va fi influen]at decisiv de liderul evreu Victor Adler, al\turi de care, majoritatea suprastructurii social-democrate vieneze era de origin\
161

Thierry Wolton, Ro[u-Brun. R\ul secolului, Ed. Funda]iei Academia Civic\, Bucure[ti, 2001, p. 226.

ISTORIA LOVITURILOR DE STAT N ROMNIA ISTORIA STA

165

evreiasc\. Alte dou\ curente politice, cel pangermanist condus de Schnerer [i cel social-cre[tin al lui Karl Lger, [i dezvoltau lupta politic\ vienez\ mpotriva lui Adler prin apelul la antisemitism. Hitler a avut de ales. Cum Lger devine primar al Vienei [i, n aceast\ calitate, l ajut\ pe Adolf Hitler, sco]ndu-l din mizerie, tn\rul austriac [i asigur\ aderen]a politic\ printr-o tez\ la mod\: iudaism egal marxism162. Subliniez din nou c\ Hitler nu are nici o contribu]ie original\ la aceste teze, nu este inventatorul curentului na]ional-socialist, ci doar acela care, ajuns la Putere cu sprijinul complexului militar-industrial german, l-a transformat n sistem politic. Paralel cu evolu]ia anonim\ a mediocrului Adolf Hitler, n Austria [i Germania interbelic\ se perpetueaz\ un fenomen ciudat, venit cam de pe la sfr[itul secolului al XIX-lea, [i anume acela al antisemitismului promovat de personalit\]i evreie[ti. O seam\ de personalit\]i bancare, culturale sau ecleziastice cre[tine, de origin\ evreiasc\ sau chiar de credin]\ evreiasc\, se simt obligate (?) s\ se asocieze curentelor na]ionaliste germane, legitimndu-se ca germani, acuznd evreimea de lips\ de patriotism [i de tare seculare [i angajndu-se n tot felul de solu]ii asimilatoare sau migra]ioniste la adresa evreilor. Pastorii luterani de origin\ evreiasc\ au fost cei mai vehemen]i, dar printre antisemi]ii evrei s-au aflat [i un Walther Rathenau, ministru de externe n 1922, sau un bancher de talia [i notorietatea lui Meyer Carl Rothschild. Celebrul bancher avea s\ declare: n ce prive[te sentimentele antisemite, evreii ei n[i[i sunt de blamat [i agita]ia actual\ trebuie atribuit\ arogan]ei lor, vanit\]ii lor [i insolen]ei lor indicibile163. Parc\ ar fi cuvintele lui Hitler de mai trziu. Un om anume l-a influen]at pe Hitler ntr-o zon\ greu de sondat, cea a francmasoneriei. Doctrinarul revolu]ionar german Mller van den Bruck era principalul autor al tezei
162 163

Francois-Georges Dreyfus, op. cit., pp. 53-54. Ibidem, p. 26. ({i noi avem un caz din aceea[i tipologie: Vasile Alecsandri, aprig na]ionalist [i antisemit de origin\ evreiasc\.)

166

ALEX MIHAI STOENESCU STOENESCU

distrugerii Germaniei de c\tre francmasonerie, tez\ pe care Adolf Hitler a asimilat-o nc\ din clipa pierderii r\zboiului: Francmasoneria dinainte de r\zboi a preg\tit ncercuirea Germaniei. n timpul ostilit\]ilor ea a lucrat la ruinarea ei prin cea mai perfid\ propagand\. Tot ea este aceea care a construit, la Versailles, centura de fier destinat\ s\ sugrume energiile poporului vecin. Ea este peste tot, n spatele tuturor revolu]iilor din istoria modern\ [i contemporan\164. ns\, nainte s\ tr\iasc\ deziluzia nfrngerii germane [i nu ntmpl\tor nainte , Adolf Hitler f\cuse parte din Societatea Thule (Thulegesellschaft), condus\ de evreul Hanussen, societate care era bran[a bavarez\ a Ordinului germanic fondat n 1912, ca succesor al ordinului rosicruciat francmasonic. Societatea Thule era, nc\ o dat\ deloc surprinz\tor, o copie german\ a societ\]ii britanice Golden Down, fondat\ n 1887 tot pe tradi]ie rosicrucian\. Aceste dou\ societ\]i propov\duiau existen]a unei ini]ieri transmise esoteric de un popor originar pur, nordic [i dominator, de fapt, de acela[i complex rasial anglo-saxon fic]ionar. Printre membrii Societ\]ii Thule conduse de evreul Hanussen i vom ntlni pe tinerii Hans Frank (viitorul guvernator nazist al Poloniei), Rudolf Hess, Heinrich Himmler, Alfred Rosenberg, capii regimului nazist de mai trziu. Ce-o fi c\utat evreul Hanussen s\ propov\duiasc\ superioritatea rasei germane [i dreptul acesteia la suprema]ie mondial\, precum [i preg\tirea unor cadre de n\dejde ale rasismului german este foarte greu de n]eles! El ne este prezentat de apropia]i ai lui Hitler, cum a fost Otto Strasser, ca un Cagliostro al celuilalt medium care se numea Adolf Hitler165, ca un fel de mag al acestui grup. Cert este c\, n momentul n care un alt membru al Societ\]ii Thule, Helldorf, ajunge prefect al Poli]iei sub Hitler, prime[te [i
164

Edmond Vermeil, Doctrinaires de la rvolution allemande (1918-1938), Ed. Fernand Sorlot, Paris, 1938, p. 133. 165 Otto Strasser, Hitler et moi, Ed. Bernard Grasset, Paris, 1940, p. 34.

ISTORIA LOVITURILOR DE STAT N ROMNIA ISTORIA STA

167

ordinul de a [terge urmele activit\]ii lor francmasonice: Hanussen este asasinat. Nu exist\ o confirmare bazat\ pe documente autentice, dar numero[i biografi evoc\ originea evreiasc\ a lui Adolf Hitler, prin bunicul s\u, Alois Schicklgruber, zilier itinerant, care [i schimbase numele n Hiedler. Partea surprinz\toare din povestea arborelui genealogic al viitorului Fhrer este c\ tat\l s\u [i schimb\ n 1876 numele din Hiedler n Hitler, nume mult mai evreiesc dect cel purtat nainte! Cu toate c\ holocaustul evreiesc a cunoscut [i situa]ii schizofrenice, cum este cea a marelui criminal nazist Reinhard Heydrich prezentat de presa german\ a anilor 90 drept evreu care [i-a distrus mormintele familiei din cimitirul iudaic [i a inventat un ntreg [ir de morminte ale familiei n cimitirul catolic din Halle , este foarte greu de demonstrat c\ antisemitismul lui Hitler a fost consecin]a unui complex personal generat de presupusa sa origin\ evreiasc\. El ne d\ de n]eles n Mein Kampf ce-l deranjase n tinere]e la evrei: Faptele acuzatoare la adresa evreimii s-au adunat n ochii mei cnd am observat activitatea ei n pres\, n art\, n literatur\ [i n teatru [i Cnd am descoperit c\ evreul era [eful social-democra]iei, a nceput s\-mi cad\ o pnz\ de pe ochi166. A[adar, zugravul austriac, ca [i poetul Marx, [i-au ridicat revolta din ratare. Rata]ii \[tia au fost capabili s\ adune n jurul ideilor lor zeci de milioane de oameni, [i asta este, de fapt, marea problem\ inexplicabil\ a celor dou\ catastrofe planetare ale secolului XX. n lupta sa mpotriva conservatorismului creator de elite, marxismul a reu[it s\ mi[te marea mas\ a mediocrit\]ii. Hitler nu a inventat nimic. Biografia lui Adolf Hitler este dominat\ paradoxal pentru ceea ce s-a ntmplat mai trziu de evrei emblematici pentru un anume tip de comportament dominat de lipsa logicii. A fost publicat\ recent n Romnia o carte tulbur\toare Brigitte Hamann,
166

Adolf Hitler, Mein Kampf, vol. I, Ed. Beladi, pp. 73 [i 75.

168

ALEX MIHAI STOENESCU STOENESCU

Viena lui Hitler care, pe ct este de bine documentat\, pe att este de incendiar\. Autoarea german\ identific\ precis agitatorii care au influen]at destinul politic al lui Hitler n anii de formare de la Viena [i ne dezv\luie c\ aproape to]i au fost evrei de o anumit\ factur\. Un anume Guido List [i atribuise prin impostur\ particula de noble]e von [i organizase la Viena n preajma anului 1900 o loj\ de tip francmasonic, finan]at\ de evrei boga]i, al c\rei scop era cu totul inexplicabil elogiul vechii culturi germanice p\gne, demonstrarea existen]ei n timpuri imemoriale a unui popor arian (armani) n Nordul nghe]at de unde au cobort n Europa din cauza frigului. Ei ar fi format o ras\ nobil\, care se afla n secolul XX n r\zboi cu rasele inferioare: mongolii, slavii [i... evreii. Chiar [i dup\ ce orbe[te n 1902, List continu\ s\ influn]eze cercurile na]ionaliste exaltate prin viziuni pangermaniste [i antisemite, astfel c\, n anul 1911, se nfiin]eaz\, cu destul de mul]i adep]i, organiza]ia ocult\ Hhe Armanen Offenbarung (HAO) nalta Revela]ie Arman\, menit\ s\ propov\duiasc\ ideile poporului germanic superior [i dominant care trebuie s\ se purifice de infiltra]iile popoarelor inferioare, n primul rnd de evrei. Este interesant c\ acest List, care organizase o loj\ francmasonic\ [i era finan]at de evrei, conducea n acei ani cele mai vehemente atacuri mpotriva francmasoneriei, evreilor [i Bisericii Catolice. Cnd moare, n 1919, organiza]ia sa genereaz\ alte organiza]ii de tip francmasonic, ntre care [i Societatea Thule, dedicate abera]iilor despre rasa pur\ arman\ venit\ dintr-un imperiu al ghe]urilor [i care trebuie s\ extermine rasa iudaic\. Faptul [i mai straniu al acestor organiza]ii pangermaniste de la care [i-a ad\pat Hitler toat\ ura este c\ vehiculau un sistem de simboluri compozit sau, mai corect spus, un talme[-balme[ de semne politice n care se reg\seau ro[ul comunist, albul conservator, negrul prusac [i svastica p\gn\. Credin]a unor oameni ai timpului n aceast\ amestec\tur\ de simboluri ne conduce mai pu]in la

ISTORIA LOVITURILOR DE STAT N ROMNIA ISTORIA STA

169

concluzia c\ a fost o improviza]ie a unui refulat [i mai mult la ideea unui un act deliberat de diversiune. Dup\ moartea lui List, activitatea public\ de propagare a ideilor pangermaniste rasiale este preluat\ de un anume Lanz von Liebenfels, pe numele real Joseph Adolf Lanz, evreu ajuns c\lug\r cistercian. n 1900 p\r\se[te Biserica [i ntemeiaz\ Ordinul neotemplier, dup\ ce modific\ numele [i identitatea p\rin]ilor s\i. Principalele sale atacuri sunt ndreptate mpotriva Bisericii Catolice, din care abia ie[ise, accentund, pentru aderen]ii s\i [i pentru publicul vienez n derut\, caracterul p\gn al purit\]ii germane. {i acest evreu se manifest\ ca antisemit violent, a[eznd evreii [i preo]ii catolici n aceea[i categorie de inamici ai rasei germanice. Mai important\ pentru biografia lui Lanz este nfiin]area revistei OSTARA, sursa principal\ de informa]ie a lui Hitler n formarea concep]iilor sale antisemite. Hitler nu a ]inut cont de faptul c\ acel Lanz, atunci cnd d\dea exemple de indivizi ai rasei blonde arian-germanice din mediul vienez, numea mai tot timpul personalit\]i evreie[ti ale timpului, fapt care a trezit reac]ia unor medici [i antropologi de ]inut\ [tiin]ific\. Mai important\, pentru biografia lui Hitler, de data aceasta, a fost o tez\ anume a lui Lanz, al c\rei caracter era clar politic: Noi o lu\m spre Dreapta, evreii spre Stnga, nu vrem dect o separare net\167. Peste ani, Hitler va da de n]eles c\ ostilitatea lui Liebenfels fa]\ de Biserica Catolic\ provenea din supunerea sa la practici homosexuale n timpul noviciatului s\u. Un alt precursor al nazismului a fost Hans Goldzier, un evreu care conducea o campanie isteric\ despre rasa viguroas\ germanic\, dotat\ cu o energie divin\ superioar\, [i care a n\scut poporul german creator, n contrast cu celelalte popoare parazite. Evreii erau identifica]i drept p\duchi [i lipitori. De asemenea, citndu-l pe Goldzier, Adolf Hitler va
167

Brigitte Hamann, Viena lui Hitler. Anii de ucenicie ai unui dictator, Ed. Vivaldi, Bucure[ti, 2000, p. 379.

170

ALEX MIHAI STOENESCU STOENESCU

preciza c\ de la acesta a luat ideea, foarte important\ pentru comportamentul lui de mai trziu, c\, n drumul s\u politic, conducerea acestei lumi trebuie s\ o nf\ptuim cu anglo-saxonii. n portofoliul concep]iei lui Hitler despre lume a intrat de timpuriu [i opera tribunului evreu Otto Weininger, convertit la protestantism. El considera c\ evreii sunt din aceea[i ras\ cu mongolii [i negroizii din Africa [i America [i c\ trebuie ndep\rta]i din via]a public\, din cauza inferiorit\]ii lor. Autoarea Brigitte Hamann g\se[te la Weininger cel mai clar exemplu de criz\ de identitate iudaic\, a[a numitul morbus iudaicus, n care evreul se converte[te religios [i devine acuzator violent la adresa originii sale. n plus, el se transform\ n propov\duitor n exces al unor legende despre rasa pur\, pe care le mbog\]e[te cu fantezii noi [i mai extravagante, pentru a-[i legitima desp\r]irea de trecutul s\u iudaic. Cnd Weininger s-a sinucis la vrsta de 23 de ani, n plin\ criz\ de identitate, notorietatea sa s-a transformat ntr-un adev\rat mit, anume mitul sl\biciunii genetice a rasei iudaice. Citnd atacurile antisemite ale lui Weininger, Adolf Hitler va declara: Eu sunt un adev\rat prunc nevinovat n compara]ie cu aceste m\rturisiri despre evrei f\cute de evrei168. Antisemitul de cea mai mare violen]\ n epoc\ a fost totu[i scriitorul vienez Arthur Tubitsch, care s-a retras n 1909 din Comunitatea Iudaic\ a Vienei declarnd categoric: Nu sunt evreu, n-am fost [i nici nu voi fi vreodat\. Mai pu]in preocupat de exaltarea rasei pure germanice, Tubitsch se ocup\ de campanii feroce mpotriva evreilor, pe care i prezint\ ca erotomani [i nevrotici, atr\gnd aten]ia asupra unui plan iudaic de infectare a rasei germanice prin c\s\torii dirijate ntre b\rba]i evrei [i femei germane. Cum filia]ia la evrei este stabilit\ pe linie matern\, planul nu putea avea scopul supravie]uirii n exil a poporului evreu
168

Ibidem, p. 396.

ISTORIA LOVITURILOR DE STAT N ROMNIA ISTORIA STA

171

cum clamau liderii acestuia, cernd n]elegere [i toleran]\ , ci un act deliberat de nlocuire a poporului german, sl\bindu-l [i distrugndu-l din interior. Aceast\ idee a unei min]i bolnave, venit\ din partea unui evreu, a nceput s\ c[tige credibilitate, tocmai pentru c\ venea de la un evreu notoriu. Hitler s-a ntlnit cu Tubitsch la Mnchen [i, impresionat de vehemen]a antisemit\ a acestuia, precum [i de felul cum propov\duia ideile de domina]ie mondial\ a evreilor [i alian]\ a evreilor cu socialismul, l propune pentru func]ia de ideolog al partidului nazist, n locul lui Rosenberg169. n 1935, Hitler va recomanda apropia]ilor lectura operei lui Tubitsch: Citi]i cu aten]ie fiecare propozi]ie. I-a demascat pe evrei ca nimeni altcineva. Acest curent ideologic aberant, care se pierdea n dezordinea ideologic\ a Vienei dar genera, pentru mai trziu, un nucleu decisiv de antisemi]i provenind din mediile rata]ilor, r\mne [i ast\zi inexplicabil, f\r\ a se putea stabili dac\ a fost vorba de o ac]iune deliberat\ cu scopul de a na[te o alternativ\ la Biserica Catolic\, marele adversar al iudaismului [i al francmasoneriei, sau a fost rezultatul unei crize de identitate a ctorva dezaxa]i, de tip Karl Marx. Pentru c\, ceea ce au n comun to]i ace[ti indivizi, dincolo de tezele rasiste, este asem\narea destinului lor personal cu cel al lui Karl Marx, evreul trecut la cre[tinism, devenit adulator exaltat al acestuia, respins [i batjocorit, pentru ca, n final, s\ caute r\zbunare, ca orice refulat [i ratat, mpotriva ntregii lumi nerecunosc\toare. Nu [tim n ce m\sur\ Hitler a fost urm\rit de posibila sa origine evreiasc\ ea pare, n opinia noastr\, pu]in probabil\ dar trebuie s\ constat\m c\, n c\minul de nefamili[ti din Brigittenau [i la azilul din Meidling, unde evreii reprezentau o minoritate, Hitler s-a asociat acestei minorit\]i, de[i s-ar fi putut ata[a majorit\]ii germanice. Toate cercet\rile asupra biografiei sale, dar mai
169

Ibidem, p. 401.

172

ALEX MIHAI STOENESCU STOENESCU

ales constat\rile Brigittei Hamann, l plaseaz\ pe tn\rul Hitler purtnd barb\ [i p\rul lung n grupul evreilor Neumann, Lffner, Redlich, Robinson. El [i vindea acuarelele numai negustorilor evrei Morgenstern, Landsberger, Altenberg. Este posibil ca, frecventnd acest grup, Hitler s\ fi dat de n]eles c\ este evreu n aceast\ perioad\ [i de aici s\ vin\ legenda originii sale iudaice. Cu toate acestea, descoperind c\ azilurile respective nu erau evreie[ti, iar evreii reprezentau acolo o minoritate redus\ ca num\r, ntrebarea asupra aderen]elor rasiale ale lui Hitler din tinere]e r\mne f\r\ r\spuns. Este posibil ns\ ca secretul acestui anturaj s\ fie legat de ideile politice comune ale indivizilor din acest grup, adic\ de ceea ce putem numi perioada de formare a concep]ie sale politice. Cu toate acestea, ceea ce [tim noi c\ a fost [i reprezentat Hitler dup\ 1933 [i pn\ n 1945, de[i a fost puternic influen]at de trecutul s\u ideologic, se dovede[te a fi determinat de ceea ce a sim]it [i vrut na]iunea german\, n marea ei majoritate, la sfr[itul primului r\zboi mondial. Controversa Furet-Nolte. Lungul [ir al revolu]iilor [i r\zboaielor ini]iate de francmasoneria ocult\ (1776, 1789, 1830, 1840, 1848, 1870, 1918) a creat o uria[\ mas\ de manevr\ dintr-o popula]ie dominat\ de frustr\ri generate de noutatea [ocant\ a programelor revolu]ionare republicane, de violen]a punerii lor n practic\ [i de reac]iile excesiv represive ale imperiilor. A[adar, pericolul interna]ionaliz\rii bol[evismului, ca noul centru de putere mondial, a permis ie[irea na]ionalismului din limitele sale principiale, mai ales din caracterul s\u ra]ional, precum [i succesul la unele na]iuni puternice, drept a treia cale ideologic\ [i doctrinar\. Cum [tim c\ a treia cale nu exist\ ntre democra]ie [i comunism, va trebui s\ accept\m c\ nazismul s-a desprins din una dintre ele. Tema se dezbate ast\zi mai mult la nivelul parit\]ii ntre vinov\]iile naziste [i comuniste asupra holocaustului dintre 1942 [i 1989 [i [i-a atins vrful n coresponden]a dintre Franois Furet [i Ernst Nolte. C\utnd s\-l combat\ pe

ISTORIA LOVITURILOR DE STAT N ROMNIA ISTORIA STA

173

colegul s\u german, istoricul francez emite pe fondul unei logici atr\g\toare, dar inevitabil socialiste dou\ idei surprinz\toare. Prima lanseaz\ teza c\ fascismul [i comunismul sunt produse ale liberalismului, deoarece dezvolt\ mpreun\, ntr-o manier\ radical\, contradic]iile liberalismului170, evolund paralel n Europa pn\ au ajuns s\ se confrunte. Geometric, este un nonsens, dar filozofic poate fi acceptat. A doua idee, care este totu[i legat\ de prima, arat\ c\ desf\[urarea cronologic\ a ideologiilor criminale marxism, bol[evism, fascism, nazism este o capcan\, deoarece nu s-au condi]ionat una pe alta cronologic. Adic\, n[iruirea n timp a marxismului, dup\ care a venit bol[evismul, fascismul [i apoi nazismul nu are nici o relevan]\, deoarece ar fi evoluat separat din liberalism. Oricum, pe tot excursul s\u epistolar Franois Furet folose[te cu abilitate, dar speculativ, termenii marxism, comunism, bol[evism, socialism, ca [i cum ar fi ideologii distincte, [i nu acela[i lucru n etape diferite. Filozofnd pe tema (nedemn\) a fundalului melancolic al sfr[itului de secol, n care gnditorii dezbat inutil compara]iile ntre comunism [i nazism, Furet ncearc\ nc\ o dat\ s\ distrag\ aten]ia de la o cronologie implacabil\ [i sfr[e[te prin a sugera c\ introducerea democra]iei [i a liberalismului n Europa, prin revolu]ii sngeroase [i r\zboaie, a creat comunismul [i nazismul, l\snd o dr\ de snge n istorie pe care trebuie s-o privim cu indulgent\ deta[are. Pe de alt\ parte, teza vinov\]iei democra]iei pentru apari]ia comunismului l pune pe Furet al\turi de Adolf Hitler, ale c\rui baze doctrinare erau identice: n Europa occidental\ de ast\zi, democra]ia este precursoarea marxismului, care nu poate fi conceput f\r\ ea. Ea este, pentru aceast\ crim\ mondial\, terenul de cultur\ unde se poate propaga epidemia171. Ernst Nolte r\mne ns\
170 Franois Furet, Ernst Nolte, Fascism [i comunism, Ed. Univers, Bucure[ti, 2000, p. 28. 171 Adolf Hitler, Mein Kampf, vol. I, Ed. Beladi, Bucure[ti, 1997, p. 89.

174

ALEX MIHAI STOENESCU STOENESCU

lucidul acestei coresponden]e esen]iale [i, citnd tot un francez, aduce lucrurile la o sintez\ ra]ional\: fascismul a fost o ncercare de a copia bol[evismul, f\r\ teoria proletariatului, adic\ f\r\ partea utopic\ a marxismului172. Introducerea n sistem a libert\]ilor fundamentale ale individului, a celor mai generoase principii ale drepturilor omului [i ale democra]iei, f\cndu-se n subteranele politicii prin conspira]ii, organiza]ii oculte, scenarii [i planuri secrete mpotriva unor imperii vetuste [i ireformabile, a permis nu numai dirijarea unor procese politice, sociale [i economice progresiste, dar [i dezvoltarea pn\ la maturizare a concep]iei comuniste nega]ioniste [i distrug\toare, ntemeiat\ pe terorismul permanent, adic\ pe violen]\ la nivel de mas\. Secolul XX a fost faza critic\ a unui proces ntins pe trei veacuri, momentul de istorie n care scenariile au ie[it la suprafa]\ [i s-au confruntat sngeros, cu zeci de milioane de victime. Dac\ au existat dou\ curente n\scute n secret [i care s-au ciocnit n secolul XX, acestea nu au fost fascismul/nazismul [i leninismul, ci marxismul [i democra]ia liberal\. Leninismul (stalinismul) [i fascismul (nazismul) s-au confruntat pe fa]\, militar. Dac\ vei cobor la nivelul confrunt\rii ideologice dintre ele, vei descoperii identit\]i inconfundabile, care ar fi justificat alian]a, nu conflictul. A[a s-a n\scut Pactul Molotov-Ribbentrop! A[a a gndit Stalin pn\ n ultima clip\ a atacului din 22 iunie 1941. Ne putem ntreba, binen]eles, c]i dintre oamenii politici romni contemporani acestor procese au n]eles ce se ntmpla n plan ideologic [i doctrinar n lume? Evenimentele conflictuale ale perioadei interbelice din ]ara noastr\ arat\ c\, fie la Putere, fie n rndurile Opozi]iei, grup\rile politice sau personalit\]ile vie]ii noastre publice au ac]ionat mai degrab\ din instinct. n acela[i context, prezen]a unor personalit\]i romne[ti n lojile masonice nu era dect o mim\ la iluzia c\
172

Francois Furet, Ernst Nolte, op. cit., p. 93.

ISTORIA LOVITURILOR DE STAT N ROMNIA ISTORIA STA

175

sunt implica]i n deciziile mondiale. Este drama lui Titulescu. Ace[ti factori de nesubstan]ialitate au permis ca Romnia Mare s\ par\ o crea]ie francez\, iar mai trziu Hitler s\ schimbe soarta teritorial\ a ]\rii noastre ntr-o noapte. Noaptea cnd a descoperit documentele secrete ale francezilor, prin care ne angajam s\ arunc\m n aer cmpurile petroliere [i Por]ile de Fier, de dragul lor. Acum, la cap\tul acestei scurte analize asupra fenomenelor doctrinare [i geopolitice din Germania interbelic\, putem asocia Mi[carea legionar\ a lui Corneliu Z. Codreanu cu vreunul din curentele n\scute din lupta ntre diferite clone ale marxismului? Mai degrab\ nu. A ncercat s\ copieze cte ceva din Stnga populist\ [i din Dreapta na]ionalist\, dar ceea ce l-a ]inut n actualitate a fost reforma moral\, ca expresie a nemul]umirii popula]iei fa]\ de sistemul pseudodemocratic al ]\rii, [i mistica ortodox\, ca vector al penetr\rii Mi[c\rii n straturile cele mai de jos ale societ\]ii agrare romne[ti. Preocupat\ de satisfacerea vechilor sale mentalit\]i semicoloniale, Romnia se mp\r]ea la nceputul anului 1933 ntre starea uzat\ de anex\ a politicii Fran]ei [i starea previzibil\ de anex\ a politicii italo-germane. Doar anticomunismul ei r\mnea statornic.

Polarizarea elitelor intelectuale


Sub umbrela nev\zut\ a conflictului ntre ideologii, n copil\ria Romniei Mari se ridica o genera]ie de liceeni dota]i cu sensul moral al r\spunderii. n mai toate [colile medii ale ]\rii se formaser\ cluburi, grup\ri sau fr\]ii culturale, avide s\ preia mo[tenirea statului na]ional unitar. Adapta]i rapid contemporaneit\]ii postbelice, ei vor porni de la o certitudine: Romnia Mare nu poate fi condus\ de vechii politicieni [i de vechile partide, a[a cum a fost condus\ Romnia Mic\. Spiritul Genevei le inspira credin]a c\, sub paza garan]iilor

176

ALEX MIHAI STOENESCU STOENESCU

p\cii, ei au o patrie de construit. Petru Comarnescu [i amintea: Ceream primatul inteligen]ei, muncii, cinstei, priceperii [i ordinei; n\zuiam ca ]ara s\ capete o importan]\ cultural\, ce nu o avea din pricina politicienilor agrama]i [i obtuzi, ce ne conduceau ]ara; voiam ca institu]iile s\ fie conforme specificit\]ii poporului, tradi]iilor lui, dar totodat\ satisfacerii cerin]elor vie]ii moderne. Moralitate nou\, metode loiale, pricepere la cei care conduc cultura [i n genere via]a ]\rii, voiam selec]ia natural\ a valorilor poporului nostru, luptnd mpotriva nepotismului, ipocriziei, afacerismului173. Primii lor mentori s-au g\sit, mai degrab\, printre sociologi, economi[ti, arhitec]i [i ingineri, dect printre oameni de partid [i, de aceea, modelul occidental de civiliza]ie a fost acum mult mai tentant [i intens dect n 1848. Dup\ primele atrocit\]i ale experimentului comunist din Fran]a, Germania sau Rusia, filozofia care punea omul n centrul universului a nceput s\ fie interpretat\ ca o necesar\ m\rturie a intelectualit\]ii individului, dar [i npins\ n fundalul cultural, pentru a face loc credin]ei cre[tine. n cazul nostru, ortodoxe. Apelul la religie a fost cu certitudine o solu]ie moral\ mpotriva corup]iei sistemului politic din Romnia, iar ndreptarea c\tre na]ionalismul luminat o formul\ de c\utare a unei baze doctrinare pentru ac]iunea lor public\. Adolescen]ii din 1920 vor fi absolven]ii de facult\]i autohtone sau occidentale din 1933, urm\ri]i de realizarea personal\ [i de des\vr[irea comunitar\, [i viitorii de]inu]i politici din nchisorile comuniste. Pe vremea cnd l ascultau pe Nae Ionescu, Mircea Eliade [i Mihail Sebastian nu erau legionari sau comuni[ti. Ei f\ceau parte dintr-o genera]ie predestinat\ constituirii elitei cu care Romnia Mare urma s\ devin\ un stat capitalist dezvoltat, major n plan regional [i actor important al politicii europene. Acest proiect a e[uat, ca urmare a for]ei prea mari pe care o aveau inamicii:
173 Petru Comarnescu, Jurnal, 1931-1937, Institutul European, Ia[i, 1994, p. 12.

ISTORIA LOVITURILOR DE STAT N ROMNIA ISTORIA STA

177

sl\biciunile sistemului politic parlamentar; efectele n mentalit\]i ale loviturii de stat din iunie 1930; concentrarea puterii executive n mna camarilei. Vremurile grele care au venit peste noi din exterior nu au f\cut dect s\ nt\reasc\ blocajul evolutiv al societ\]ii romne[ti. Deocamdat\, la 1932 predomina intelectual spiritul Genevei [i func]iona politic autoritatea Societ\]ii Na]iunilor. n timp ce Iorga transforma [coala de la V\lenii de Munte n centru cultural de importan]\ na]ional\, iar la [coala lui Nicolae Filipescu de la M\n\stirea Dealu se concentra un adev\rat nucleu al elitelor, unde predau cei mai str\luci]i profesori ai ]\rii, sociologul Dimitrie Gusti organiza la Funda]ia Carol I un centru de conferin]e, frecventat de tinerii noii genera]ii intelectuale: Mircea Eliade, Emil Cioran, Mihail Sebastian, istoricii Mihail Polihroniade [i Alexandru Cristian-Tell, Vasile Voiculescu, Dan Botta, Emil Botta, Eugen Ionescu, Petru Comarnescu, Constantin Noica, Eugen Jebeleanu, Zaharia Stancu, arhitectul Haig Acterian, poetul Sandu Tudor. n jurul acestor b\rba]i, roia un num\r de femei atrase de lumina gloriei, ncurcndu-le sau descurcndu-le via]a [i ntre]innd o atmosfer\ de grup restrns, select [i amical. Asupra lor [i exercita influen]a decisiv\ Nae Ionescu. Numit conven]ional Forum, centrul de conferin]e [i dezbateri de la Funda]ia Carol I a devenit un pol de atrac]ie pentru tineretul bucure[tean, care, de[i oarecum mp\r]it dup\ vagi orient\ri politice diferite, g\sea for]a s\ se confrunte n plan intelectual [i s\ p\streze urbanismul. n aprilie 1932, tinerii conferen]iari au hot\rt s\ transforme Forum-ul ntr-un sindicat intelectual, denumire generic\ a unei asocia]ii de filozofie, arte, litere, [i au oscilat un timp ntre denumiri ca Daphne, Argonau]ii, Criterion. n mai 1932, asocia]ia prime[te denumirea definitiv\ Criterion [i func]ioneaz\ pe sistemul conferin]ei asupra unei teme, urmate de dezbateri libere. Foarte rar, n cazul unor subiecte delicate, membrii asocia]iei preg\teau dinainte detaliile desf\[ur\rii, de cele mai multe ori fiind suficient enun]ul

178

ALEX MIHAI STOENESCU STOENESCU

subiectului sau lipirea unui afi[ pentru ca sala s\ fie arhiplin\. Dup\ conferin]e, grupul se ntlnea la cafeneaua Corso sau la ber\ria Gambrinus, unde continua discu]iile [i f\cea analiza dezbaterii. Mai to]i membrii asocia]iei publicau n ziarele [i revistele vremii, asigurnd ntr-un fel dezbaterilor o circula]ie mai larg\. Uneori, la sfr[itul s\pt\mnii, grupul Criterion [i femeile ata[ate f\ceau ascensiuni n Mun]ii Bucegi. Un ciclu de conferin]e a atras n mod deosebit aten]ia: n duminica urm\toare, am c\zut de acord asupra primelor personalit\]i culturale [i politice pe care le vom prezenta [i discuta, din perspective diferite, dar complementare, patru sau cinci dintre noi: Gandhi, Lenin, Mussolini, Charlie Chaplin, Proust, Gide, Freud, Bergson, Picasso, Stravinski. Prev\zusem o alt\ serie de simpozioane, n jurul ctorva probleme: romanul romnesc contemporan, arta romneasc\ modern\, America [i cultura american\, Asia v\zut\ din Occident [i alte cteva174. Unele conferin]e au fost repetate, din cauza afluxului imens de participan]i. Prefectura Poli]iei fusese nevoit\ s\ trimit\ o duzin\ de sergen]i [i c]iva comisari s\ asigure circula]ia n fa]a Funda]iei Carol [i s\ apere intr\rile de mbulzeal\. Succesul acesta nemaiauzit nelini[tise Ministerul de Interne, iritase o seam\ de gazetari [i scriitori, iscase tot felul de invidii [i gelozii175. n interior, grupul era m\cinat de activitatea prozaic\ a femeilor, ame]ite [i ele de succesul enorm al intelectualilor acestei genera]ii de excep]ie. Au nceput s\ apar\ [i primele incidente publice. Dintr-o eroare de calcul dup\ toate probabilit\]ile Petru Comarnescu, principalul organizator al [edin]elor [i om de Stnga, plaseaz\ conferin]a despre Lenin la nceputul ciclului, n seara de 13 octombrie 1932. Sala se va umple de indivizi dubio[i, ntre care ie[eau n eviden]\ chelnerii de la marile hoteluri [i restaurante din centrul Capitalei, to]i comuni[ti,
174 175

Mircea Eliade, Memorii (1907-1960), Ed. Humanitas, Bucure[ti 1997, p. 232. Ibidem, p. 237.

ISTORIA LOVITURILOR DE STAT N ROMNIA ISTORIA STA

179

aceia[i chelneri care l vor aresta pe mare[alul Ion Antonescu n august 1944, sub conducerea lui Emil Bodn\ra[. Au fost invita]i intelectuali de Stnga, printre care au fost identifica]i de Siguran]\ [i Belu Zillber, condamnat n 1930 pentru spionaj n favoarea URSS, [i Lucre]iu P\tr\[canu, cunoscutul membru al Partidului Comunist din Romnia, agentur\ sovietic\ aflat\ n ilegalitate. Simpozionul, prezidat de profesorul C. R\dulescu-Motru, s-a desf\[urat ns\ ntr-o atmosfer\ civilizat\, cu argumente [i contraargumente, fiind apoi repetat peste patru zile, datorit\ succesului s\u deosebit. Agita]ia din jurul acestui adun\ri a pus n alert\ Siguran]a [i SSI-ul, semnalele trimise organizatorilor din aceast\ direc]ie f\cnd aluzii n termenii unei propagande mascate pentru comunism. Petru Comarnescu a fost contactat de inspectorul Vasile Parizianu cu urm\toarele cuvinte: Domnule Comarnescu, nu vom uita niciodat\ c\ dumneata ai adunat pe comuni[tii din Bucure[ti n fa]a Palatului Regal!. Simpozionul din 27 octombrie, dedicat lui Freud, a fost interzis, agen]ii Poli]iei mpiedicnd lumea s\ intre n sal\. Organizatorii au protestat la cabinetul lui Armand C\linescu [i acesta a admis ]inerea [edin]ei, ncepnd cu ora 21.30. De la urm\toarea tem\ de dezbatere, opera cinematografic\ a lui Charlie Chaplin (27 octombrie 1932), atmosfera din jurul grup\rii Criterion s-a degradat rapid. Chaplin era considerat evreu (n realitate, doar fratele s\u era, dintr-o alt\ c\s\torie a mamei). n timp ce [i prezenta discursul, Mihail Sebastian a fost interpelat din sal\ de un grup al organiza]iei de tineret cuziste: Un ovrei despre un alt ovrei!, fapt care l-a iritat pe cunoscutul scriitor, dar nu l-a mpiedicat s\-[i continue expunerea. n ziua de 3 noiembrie, n timp ce profesorul Mihail Ralea prezida [edin]a despre Andr Gide, un grup de aproximativ o sut\ de studen]i cuzi[ti ia cu asalt intrarea n sal\ [i produce o nc\ierare, sub pretextul c\ Gide (fonetic jid) este prescurtarea de la jidan. n realitate, Gide fusese de curnd n URSS [i d\duse declara]ii exuberante n favoarea bol[evismului. Presa na]ionalist\, alimentat\ de Siguran]\,

180

ALEX MIHAI STOENESCU STOENESCU

a declan[at un atac violent la adresa simpozioanelor de la Criterion [i acestea nu au putut continua dect n alte s\li, cu un auditoriu mult restrns. Presa de Stnga a r\spuns [i ea n for]\. F\r\ ndoial\ c\ expunerea liber\ a unor teze comuniste, prin intermediul unei dezbateri altfel, cu argumente [i contraargumente a fost doar un pretext pentru autorit\]i n manevra de distrugere a grup\rii Criterion, care reprezenta un nucleu intelectual de incontestabil\ autoritate, dar opus evident sistemului politic corupt al ]\rii. Ni s-a p\strat o m\rturie decisiv\ pentru a n]elege, chiar ridicnd ntregul eveniment cultural la nivelul politicii mondiale, c\ cele dou\ tabere intelectuale na]ionali[ti [i comuni[ti se apropiau [i chiar se solidarizau ntr-un loc sigur: necesitatea schimb\rii sistemului politic din Romnia anilor 1932-1933. La simpozionul din 13 octombrie, de exemplu, n momentul n care na]ionalistul Mihail Polihroniade a amintit expresia lui Lenin, c\ statul burghez e un cadavru care va fi r\sturnat dintr-o singur\ lovitur\, a fost aplaudat att de studen]ii na]ionali[ti, ct [i de grupurile de simpatizan]i comuni[ti pe care i adusese la Funda]ie prezen]a lui Lucre]iu P\tr\[canu176. Reprezentnd n plan ideologic cele dou\ mari curente politice care ncepeau s\ se confrunte atunci n lume, ambele c\utnd s\ schimbe sistemul pseudodemocratic protejat prin Societatea Na]iunilor, tinerii intelectuali ai genera]iei Criterion deveniser\ un pericol pentru structura corupt\ de putere din Romnia. Pentru a-i dezbina [i a-i face inofensivi, liderii acestei genera]ii au fost instiga]i unii mpotriva celorla]i, punndu-li-se la dispozi]ie presa de scandal [i mijloace materiale sau informativ-diversioniste. Atacul a pornit prin c]iva ziari[ti de [antaj, ntre care a excelat Zaharia Stancu, [i, pe fondul unor gelozii [i invidii m\runte provenite din zona femeilor grupului, membrilor de frunte ai genera]iei li s-a nscenat un scandal de homosexualitate, acuza plannd
176

Ibidem, p. 238.

ISTORIA LOVITURILOR DE STAT N ROMNIA ISTORIA STA

181

nedrept asupra ntregului grup Criterion. Din acest episod dramatic [i murdar provine expresia cavalerii de Curlanda, preluat\ dup\ revolu]ia din decembrie 1989 de s\pt\mnalul Romnia Mare [i folosit mpotriva membrilor Grupului pentru Dialog Social, palid\ tentativ\ de refacere a spiritului de la Criterion. Apoi, prin alte mijloace, dar mai subtile, liderii genera]iei au fost ndep\rta]i din Bucure[ti prin burse, c\l\torii de studii n str\in\tate, func]ii bugetare. A[a a ajuns Mircea Eliade n India. Jucnd diversionist confruntarea de pe pozi]ii politice de Stnga, pentru a acoperi misiunea primit\ de la Siguran]\ [i [antajul pentru bani f\cut mpotriva unor emuli ai grup\rii Criterion, Zaharia Stancu, fost ucenic al lui Nae Ionescu, va trece n ochii lumii drept comunist. El va transforma dou\ procese de calomnie, din care a fost sc\pat de Siguran]\, n agresiuni ale burghezo-mo[ierimii mpotriva curajului de a-i spune adev\rul n fa]\. Dup\ 23 august 1944, el va specula din plin aceast\ imagine [i [i va asigura un loc sigur n nomenclatura Partidului Comunist. De cealalt\ parte, liderii na]ionali[ti ai grup\rii se vor ndrepta spre formele practice ale na]ionalismului. Ziaristul N. Carandino va nregistra momentul trecerii lor n Mi[carea legionar\: mi reamintesc explica]iile practice ale prietenului meu, Mi[u Polihroniade: Sunt mai tari ca noi, snt organiza]i, au curent n opinia public\ [i, date fiind mprejur\rile europene, vor progresa vertiginos. Le lipse[te un singur lucru: o elit\ intelectual\ care s\-i conduc\. Le-o oferim noi177. Anul de r\scruce 1933, decisiv pentru via]a politic\ a ]\rii, an al ascensiunii lui Hitler la putere n Germania, al proiect\rii publice n martiraj a Mi[c\rii legionare [i an al asasin\rii prim-ministrului I.G. Duca, este [i cel al declan[\rii procesului de polarizare a elitelor intelectuale tinere ale ]\rii. Aici este de subliniat faptul c\ trecerea marilor valori intelectuale romne[ti Mircea Eliade, Emil Cioran,
177

N. Carandino, Nop]i albe [i zile negre, Ed. Eminescu, Bucure[ti, 1992, p. 153.

182

ALEX MIHAI STOENESCU STOENESCU

Constantin Noica, Vasile Voiculescu, Mihail Polihroniade, Ernest Bernea, Aron Cotru[, savantul n fizica nuclear\ Gheorghe Manu, academicianul Horia Hulubei, istoricul Petre P. Panaitescu, membru corespondent al Academiei, profesorul Eugen Chirnoag\, diplomatul Mihail Sturdza, filozoful [i poetul Lucian Blaga, poe]ii Dan Botta [i Ion Caraion, marele fiziolog Nicolae Paulescu, descoperitorul insulinei, reputatul filolog Sextil Pu[cariu, filozoful Petre }u]ea, poetul Tudor Arghezi, profesorul preot Dumitru St\niloae [.a. n Mi[carea legionar\ sau identificarea unora dintre ei ca simpatizan]i de notorietate public\ ai acesteia, se produce dup\ asasinarea lui I.G. Duca din decembrie 1933, ca [i cum actul de extrem\ violen]\ ar fi fost un gest moral, o reac]ie la agresiunile f\cute de acela[i regim corupt mpotriva unor victime legionarii! La cel\lalt pol ideologic, n Stnga, se a[az\ doar doi intelectuali de substan]\, Mihail Sebastian [i Mihail Sadoveanu (care tocmai produsese o disiden]\ n Marea Loj\ Masonic\ a Romniei), restul, ntre care Zaharia Stancu, Eugen Jebeleanu sau Radu Miron Paraschivescu, fiind ni[te mediocrit\]i lansate drept personalit\]i abia dup\ instalarea ocupa]iei sovietice. Exasperat n fa]a e[ecului nregistrat de Criterion, Petru Comarnescu va lua [i el decizia activismului: n fa]a unor atari situa]ii, am redevenit comunist, dorind s\ se termine odat\ cu aceast\ inegalitate [i discriminare [ovin\, s\ se termine cu jandarmeria [i poli]ianismul, cu militarismul acesta odios178. De[i dup\ r\zboi [i-au negat apartenen]a, iar exege]ii lor au adus un dubiu asupra ei, att Mircea Eliade, ct [i Lucian Blaga au fost membri ai Mi[c\rii legionare. Mircea Eliade a f\cut parte din cuibul Axa, condus de istoricul Mihail Polihroniade, a candidat pe listele Partidului Totul pentru }ar\ (Garda de Fier) [i a fost internat n lag\rul pentru legionari de la Miercurea Ciuc, din ordinul lui
178

Petru Comarnescu, op. cit., p. 84.

ISTORIA LOVITURILOR DE STAT N ROMNIA ISTORIA STA

183

Armand C\linescu179. Lucian Blaga a f\cut parte din cuibul legionar de la Sibiu, condus de colonelul (r) Savu180. Raportul de for]e din interiorul elitei intelectuale tinere a ]\rii era att de dezechilibrat n favoarea na]ionalismului, nct chiar [i numai simpla al\turare a numelor cu cele ale intelectualilor de Stnga produce un motiv serios de reflec]ie. Ca s\ putem n]elege acest dezechilibru pronun]at, dar mai ales s\ ne l\murim asupra resorturilor personale care au adus attea mari valori na]ionale n Mi[carea legionar\, suntem obliga]i s\ n]elegem acest curent politic n ansamblul manifest\rilor sale din perioada interbelic\, s\-i ar\t\m evolu]ia (de fapt, involu]ia) [i s\ d\m la o parte prejudec\]ile formate de propaganda comunist\. Propunem oric\rui cet\]ean contemporan un nceput: articolul de r\spuns al lui Mircea Eliade la acuza]iile de fascism ale marxistului Miron Radu Paraschivescu, articol publicat la 24 martie 1935 [i intitulat Intelectualii e fasci[ti. Iat\ dou\ fragmente: Cnd cineva vine [i ]i spune c\ afirmarea autonomiei spiritului nseamn\ fascism sau escroci ([i aceasta numai pentru c\ o asemenea atitudine este antimarxist\) a[ vrea s\ [tiu cum am mai putea discuta. Asta implic\ ori o extraordinar\ rea-credin]\, ori o ignoran]\ f\r\ margini. S\ fi fost to]i filozofii lumii fasci[ti sau escroci? S\ fi fost un Croce, un Bergson, un Russel, un Husserl escroci [i lichele? S\ fie oare ntreaga psihologie contemporan\ care verific\ autonomia vie]ii suflete[ti o crea]ie fascist\? S\ fie fizicianul Heisenberg el nsu[i un fascist sau un escroc? De! Mai [tii? Nu l-au scos marxi[tii no[tri pe Eminescu hitlerist [i pe Prvan un huligan rasist? ntr-o discu]ie cu asemenea revolu]ionari te po]i a[tepta la orice. [...] Eu nu sunt obligat s\ ]in aici un curs de fizic\, altul de psihologie [i altul de
179 V. n ntregime Claudio Mutti, Mircea Eliade, Legiunea [i noua Inchizi]ie,

Ed. Vremea, Bucure[ti, 2001. Eugen Str\u]iu, C\m\[i verzi, stindarde ro[ii. Pagini din trecutul rela]iilor romno-evreie[ti, Ed. Continent, Sibiu, 1996, p. 113.
180

184

ALEX MIHAI STOENESCU STOENESCU

filozofie, ca s\ completez cultura oric\rui marxist care mi iese n drum. Lucrurile acestea se nva]\ acas\; [i se presupun [tiute ntr-o discu]ie asupra reabilit\rii spiritualit\]ii. Nu po]i discuta muzica lui Beethoven cu unul care n-a auzit n via]a lui dect Titanic vals! Dup\ cum nu po]i explica unui analfabet, care te ntreab\ cum merg tramvaiele legile curentului electric.

Mar[ul dictatorilor (Les Conqurants), pictur\ de P. Fritel, expus\ la Salonul de Arte de la Paris 1892. Tabloul a impresionat prin asocierea `ndr\znea]\, dar sugestiv\ a dictatorilor din mai multe epoci Cezar, Ramses al II-lea, Alexandru Macedon, Carol cel Mare, Napoleon, Timur Lenk , `n acela[i mar[ sumbru printre mii de cadavre.

Capitolul III

LOVITURA MARILOR TR|D|RI Intrarea Romniei n faza terorismului de stat [i instalarea dictaturii regale 22 decembrie 1937-31 martie 1938

Moto: Lovitura de stat presupune voin]a de-a guverna acum. CORNELIU Z. CODREANU

Imaginea loviturii de stat date n ziua de 10 februarie 1938 de c\tre regele Carol II se sprijin\ pe cteva proiec]ii rezistente n timp. Prima dintre ele porne[te de la ideea c\ fostul prin], revenit ilegal n Romnia [i instalat pe Tron ca urmare a loviturii de stat din 7-13 iunie 1930, a urm\rit de la nceput instituirea unei dictaturi personale [i a lucrat, ntre 1930 [i 1937, pentru distrugerea partidelor. A doua proiec]ie cea comunist\ l prezint\ pe Carol ca exponent al unor for]e reac]ionare, capitaliste [i fasciste, pornite s\ distrug\ Romnia, s\ exploateze poporul romn, muncitorii [i ]\ranii, context n care regele s-a preocupat intens de jefuirea ]\rii n interes propriu. Al treilea stereotip apeleaz\ la pericolul reprezentat de ascensiunea mi[c\rilor fasciste, n spe]\ a Mi[c\rii legionare, fapt care l-a obligat pe Carol II s\ instituie o dictatur\ personal\, pentru a salva statul de la anarhie sau de la dezintegrare teritorial\, ca urmare a politicii revizioniste italo-germane. Nu o dat\, fiecare din aceste argumente a fost prezentat, mai mult sau mai pu]in conving\tor, `n func]ie de

186

ALEX MIHAI STOENESCU STOENESCU

unghiul din care era abordat evenimentul. Doar pu]ine tratate de istorie, ap\rute recent, subliniaz\ faptul c\ cele trei proiec]ii prin care s-a creat imaginea public\ despre lovitura de stat din 1938 nu se exclud una pe cealalt\ [i c\ p\r]i ale lor constituie, mpreun\ un corp de fapte istorice veridice. Totu[i, anumite fapte atrn\ mai greu dect altele. n plus, exist\ privilegiul distan]ei, al timpului trecut de la acele evenimente dramatice, precum [i apari]ia noilor izvoare istorice, care ne stau la dispozi]ie dup\ 1989. Pe acest fond, abordarea obiectiv\ a loviturii de stat din decembrie 1937 martie 1938 se afl\ n fa]a unei dileme epistemologice: scena politic\ romneasc\ era att de fragmentat\ [i advers\, nct coborrea cercet\torului la atmosfera contemporan\, din timpul evenimentelor, 1: l pune n situa]ia de a fi partizanul unui curent mpotriva altui curent sau 2: de a prezenta rece [i n alternan]\ precis\ opiniile [i faptele adversarilor, fapt care l pr\bu[e[te la nivelul unei simple cronologii. Exist\ apoi riscul ca, de dragul obiectivit\]ii prin neinterven]ie [i lips\ de comentariu, abordarea acestui moment din istoria Romniei s\ se transforme ntr-o succesiune de documente [i citate, foarte util\, dar numai pentru profesioni[ti. De aceea, n analiza actului petrecut la cump\na dintre anii 1937 [i 1938, vom porni de la observa]ia ochiului de ast\zi, capabil s\ judece, n primul rnd, prin prisma rezultatelor, dar c\utnd cu intensitate cauzele reale. A[a cum ar\tam mai sus, lovitura de stat care a instaurat dictatura regal\ n Romnia este localizat\ n timp la data de 10 februarie 1938. Atunci a fost nl\turat guvernul Goga-Cuza [i nlocuit cu guvernul Miron Cristea. Aceast\ dat\ a fost aleas\, de c\tre oameni politici contemporani [i de c\tre istorici, pentru identificarea loviturii de stat datorit\ unor particularit\]i din punctul de vedere al dreptului constitu]ional. Se poate extrage ca argument ideea c\ atunci a fost adus la putere un guvern personal, al regelui Carol II, format din oameni politici proveni]i din mai multe partide, guvern pe care nsu[i suveranul l numea de uniune na]ional\. Problema este c\ [i guvernul schimbat, Goga-Cuza, era tot o

ISTORIA LOVITURILOR DE STAT N ROMNIA ISTORIA STA

187

formul\ personal\ a regelui, ca rezultat artificial [i improvizat al alegerilor din decembrie 1937. Mai mult, acesta a primit mandatul n vacan]a parlamentar\, n imposibilitatea de a fi confirmat sau infirmat de forul legislativ, deoarece Corpurile legiuitoare sunt dizolvate cu mult timp nainte de data fixat\ pentru deschiderea lor, 17 februarie 1938. n acest fel sunt anulate [i alegerile generale din decembrie 1937, ntruct, nentrunindu-se [i opera]iile de validare neavnd loc, cele dou\ Camere nu s-au putut constitui n mod legal181. A[adar, schimbarea guvernului personal Goga-Cuza cu guvernul personal Miron Cristea n ziua de 10 februarie 1938, adic\ nc\ n interiorul vacan]ei parlamentare, nu este factorul decisiv al loviturii de stat, cu att mai mult cu ct Carol II avusese pn\ atunci tot un guvern personal, al lui Gheorghe T\t\rescu, mascat sub titulatura de liberal. Nici schimbarea Cabinetului, n sine, nu a produs o agita]ie deosebit\ [i nu a atras aten]ia prea mult, opinia public\ aflndu-se n starea de amor]eal\ civic\, dup\ o campanie electoral\ care marca e[ecul pseudodemocra]iei romne[ti. Cu totul alte manevre ale lui Carol II au provocat lovitura de stat [i ele s-au desf\[urat dup\ un [ir de preliminarii importante. La baza cunoa[terii lor se afl\ informa]iile con]inute n memoriile [i jurnalele unor personalit\]i contemporane, dintre care unele erau foarte bine informate (Armand C\linescu, Constantin Argetoianu), iar altele au consemnat evenimentul din perspectiv\ politic\ (Iuliu Maniu, C.I.C. Br\tianu, Radu Rosetti, Zaharia Boil\, legionarii etc.).

Argumentele regelui Carol II


Cu toate c\ esen]ial pentru n]elegerea resorturilor acestei lovituri de stat trebuia s\ fie jurnalul regelui Carol II, acesta
181

Ion Mamina, Monarhia constitu]ional\ n Romnia. Enciclopedie politic\ (1866-1938), Ed. Enciclopedic\, Bucure[ti, 2000, p. 297.

188

ALEX MIHAI STOENESCU STOENESCU

n forma publicat\ ast\zi este mutilat n partea sa decisiv\. Au fost sustrase numeroase file de c\tre Monique Urd\reanu, sau distruse de Elena Lupescu, naintea unei tranzac]ii cu statul romn, astfel c\ din jurnal lipsesc 49 de pagini, exact cele referitoare la lovitura de stat182. Pe durata lunilor noiembrie [i decembrie Carol II nu a f\cut interven]ii curente n jurnalul s\u, motivnd c\ am avut attea de f\cut, attea dificult\]i [i probleme politice de rezolvat, nct mi-a fost imposibil de a continua de a-mi face zilnic nsemn\ri183. {tim, pe baza cercet\rii comparate [i a informa]iilor venite de la intimi, c\ regele Carol [i camufla inten]iile [i chiar actele n jurnalul personal, convins c\ scrie pentru posteritate. Era interesat de imaginea sa n istorie [i, la fel ca mul]i lideri politici, c\uta s\ lase o impresie bun\. n al doilea rnd, cunoa[tem c\ Elena Lupescu i controla nsemn\rile n fiecare sear\, astfel c\, dac\ mai avea o f\rm\ de demnitate, Carol [i travestea jurnalul personal [i pentru amant\. Avnd ns\ n vedere c\, pe desf\[urarea nsemn\rilor din 1937 [i pn\ n 1939, Carol mai cunoscuse perioade n care povestea evenimente petrecute ntr-un interval de zile [i s\pt\mni [i nu zilnic, scuza lui poate fi plauzibil\. Oricum, nsemn\rile pentru intervalul 2 noiembrie-31 decembrie 1937 reprezint\ un rezumat al mi[c\rilor sale pe scena politic\. Din p\cate, ele con]in prea pu]ine indicii asupra inten]iilor [i mai mult o pledoarie pentru tema victimiz\rii sale, ca rege pus de partide ntr-o situa]ie limit\ [i nevoit s\ dea o lovitur\ de stat. Mul]umit de guvernarea T\t\rescu, Carol face apel la acesta pentru a continua cu un nou mandat, prin organizarea
182

V. Cuvnt nainte de prof. Ioan Scurtu la Carol al II-lea, regele Romniei. nsemn\ri zilnice, Ed. Scripta, Bucure[ti 1995 (Edi]ie Viorica Moisiuc, Nicolae Rau[) [i Carol II, ntre datorie [i pasiune. nsemn\ri zilnice, Ed. Silex, Bucure[ti, 1995, p. 237 (Edi]ie Marcel-Dumitru Ciuc\ [i Narcis Dorin Ion). 183 Carol II, ntre datorie [i pasiune. nsemn\ri zilnice, Ed. Silex, Bucure[ti, 1995, p. 230.

ISTORIA LOVITURILOR DE STAT N ROMNIA ISTORIA STA

189

alegerilor [i c[tigarea acestora. Cum n Romnia alegerile se c[tigau ntotdeauna de guvernul care le organiza, Carol a crezut c\ T\t\rescu se va angaja ntr-o campanie electoral\ violent\, motiv pentru care regele a [i f\cut o remaniere la Ministerul de Interne, c[tig\torul regulat al alegerilor, [i l-a numit acolo pe Richard Franasovici, membru devotat al camarilei. Numai c\, n acel an, 1937, organizarea unei campanii electorale violente n genul clasic, cu b\t\i, interdic]ii, omorrea agen]ilor electorali nu mai aducea n confruntare o Putere viril\ [i o Opozi]ie bleag\, lipsit\ de mijloace. Ideea c\ guvernul T\t\rescu va reu[i s\-[i impun\ mandatul prin violen]\ se izbea de apari]ia unui contracandidat serios la lupta n teren: Mi[care legionar\. A crede c\ aceasta, cu liste prezentate n 72 de jude]e, cu organiza]ii locale puternice [i cu echipele mor]ii la fa]a locului, va sta s\ primeasc\ lovituri era o utopie. T\t\rescu [tia [i intuia c\ risc\ s\ ias\ din alegeri, dup\ o formul\ contemporan\, cu capul spart. Acesta este motivul pericolul pe care l reprezenta o reac]ie mult mai violent\ a Mi[c\rii pentru care T\t\rescu i-a cerut regelui o schimbare de echip\, pentru care Carol i-a cerut lui T\t\rescu s\ organizeze alegeri libere, curate, [i pentru care Iuliu Maniu a semnat un pact de neagresiune cu Mi[carea legionar\. Pe fondul sl\birii autorit\]ii statului n teritoriu [i a infiltr\rii masive a ideilor Mi[c\rii legionare n Armat\, Poli]ie [i Justi]ie, orice agresiune de tipul celei din decembrie 1933, sub Duca, ar fi trezit o ripost\ nzecit mai dur\ [i ar fi produs un rezultat electoral spectaculos pentru partidul Mi[c\rii legionare. El candida de aceast\ dat\ sub denumirea Totul pentru }ar\, dup\ deviza marelui b\rbat politic conservator Barbu Catargiu (Totul pentru ]ar\, nimic pentru noi). Or, prin declara]ii publice, circulare interne [i mesaje particulare, Corneliu Zelea Codreanu anun]ase c\ n]elege s\ se nscrie total n regimul constitu]ional [i legal al alegerilor, dac\ nu se vor produce agresiuni sau interdic]ii la adresa forma]iunii sale. Alegerile pentru Camera Deputa]ilor s-au organizat n ziua de 20 decembrie 1937 [i rezultatele au fost urm\toarele:

190

ALEX MIHAI STOENESCU STOENESCU

Partidul Na]ional Liberal 35,92%; Partidul Na]ional }\r\nesc 20,40%; Partidul Totul pentru }ar\ (Garda de Fier) 15,58%; Partidul Na]ional Cre[tin (Goga-Cuza) 9,15%; Partidul Maghiar 4,43%; Partidul Na]ional Liberal Georgist (Gh. Br\tianu) 3,89%; Partidul }\r\nesc Radical 2,25%184. Partidul Evreiesc, semnatar al pactului de neagresiune cu Mi[carea legionar\ [i cu PN}, a ob]inut doar 1,42%, f\r\ acces n Parlament. Mi[carea legionar\ ocupa locul trei, din 63 de partide [i liste comune nscrise, devenind astfel a treia forma]iune politic\ a ]\rii, dup\ ultimul mare partid tradi]ional, PNL, [i dup\ cel mai popular partid de Stnga, PN}. La Bucure[ti, Mi[carea legionar\ ocupa locul doi. Criticnd dezam\git presta]ia lui Franasovici, Carol II va consemna n jurnalul s\u: Am impresia c\ nu [i-a dat prea mult\ silin]\, lund drept scuz\ recomand\rile ca alegerile s\ fie cinstite [i rezultatul a fost c\ Guvernul a fost nvins185. Conform notelor sale, regele s-ar fi trezit ntr-o situa]ie f\r\ solu]ie, deoarece T\t\rescu nu putea continua, partidele mari nu voiau s\ formeze un guvern de coali]ie ntre ele, iar pe legionari nu-i putea aduce la guvernare, pentru c\ ar fi predat ]ara Germaniei. Ar fi g\sit atunci formula unui guvern PN} condus de Ion Mihalache, dar n n]elegere cu Vaida-Voevod, desprins din partid cu o arip\ na]ionalist\, ns\ Mihalache face prostia c\, plecnd de la mine diminea]\, [i insult\ prietenii [i, f\r\ a lua contact cu Vaida, refuz\, seara, ns\rcinarea dat\186 . n aceste condi]ii scrie mai departe Carol II mi-a r\mas deci o singur\ solu]ie constitu]ional\, aceea de a face apel Na]ional-Cre[tinilor lui Goga [i Cuza187. Mai interesant este ns\ comentariul s\u la aceast\
184 Ion Alexandrescu, Ion Bulei, Ion Mamina, Ioan Scurtu, Enciclopedia de istorie a Romniei, Ed. Meronia, Bucure[ti, 2000, p. 65. 185 186

Carol II, op. cit., p. 233. Ibidem. 187 Ibidem, p. 234.

ISTORIA LOVITURILOR DE STAT N ROMNIA ISTORIA STA

191

desemnare: Sunt perfect con[tient c\ o guvernare cu aceste elemente, destul de hot\rt antisemite, nu va putea fi una de lung\ durat\ [i c\ dup\ ace[e]a voi fi liber s\ pot lua m\suri mai forte, m\suri cari s\ [m\] desc\tu[easc\ (sic!) att ]ara, ct [i pe mine, de tirania, adesea att de nepatriotic\, a meschinelor interese de partid188. Este primul loc n care regele Carol II [i demasc\ inten]iile, conservate intact din aprilie 1930 [i notate n jurnal, cu ocazia vizitei pe care i-o f\cuse Mihail Manoilescu la Paris, n preg\tirea revenirii n ]ar\: Concluzia, dup\ ce i declarasem c\ vreau s\ m-ntorc, este c\ numai par un coup se poate face, avantajul e c\ viu neadus de nici un partid, c\ m[\] impun singur [i sunt deci mult mai independent. Am discutat ni]el [i chestiunea dictatorial\, el crede c\ ea este inevitabil\, mai ales pentru o vreme oare[care, c\ci va trebui luat taurul de coarne189. Este u[or de observat c\ pozi]ia lui Carol, dup\ revenirea n ]ar\, a fost aceea de independen]\ fa]\ de partide [i, n primul rnd, fa]\ de PN} [i Maniu, care i permiseser\ venirea [i-l urcaser\ pe Tron. Asupra chestiunei dictatoriale situa]ia a devenit propice n decembrie 1937, a[a cum singur m\rturisea: voi fi liber s\ pot lua m\suri mai forte mpotriva partidelor politice. n sfr[it, principala misiune a guvernului Goga-Cuza, abia numit la 28 decembrie 1937, pare a fi emiterea legilor antisemite: Prima m\sur\ pe care vrea s-o iee este o revizuire a evreilor, cari, dup\ 1919, au intrat n mod fraudulos n ]ar\; lor vrea s\ le ridice dreptul de cet\]enie. Cred c\ va atinge o foarte mic\ minoritate [i este, poate, o aruncare de lest folositoare n acest moment190. B\nuim c\ opinia lui Carol II se sprijinea pe datele Institutului Central de
188

Ibidem. (Am ar\tat n mai multe locuri c\ regele Carol II nu st\pnea sintaxa limbii romne [i topica frazei, prezentndu-se ns\ posterit\]ii ca un semidoct cu aere de patron al artelor.)
189 190

Ibidem, p. 147. Ibidem, p. 235.

192

ALEX MIHAI STOENESCU STOENESCU

Statistic\, publicate cu ocazia recens\mntului din 1936, [i n care se ar\ta c\ n Romnia tr\iesc 758 000 de evrei, constituind 4,2% din popula]ia ]\rii. Num\rul refugia]ilor era de aproximativ 11 000, de[i asupra cifrei persist\ o nel\murire, dac\ era vorba de to]i refugia]ii clandestini n Romnia, veni]i din toate p\r]ile, sau numai de refugia]ii din Rusia. Filderman a apreciat c\ num\rul evreilor infiltra]i ilegal n Romnia este de 10 000, [i el nu s-a mpotrivit expulz\rii lor191. Probabil c\ se referea tot la cei din Rusia. n realitate, legile antisemite date de guvernul Goga-Cuza n cele 44 de zile de existen]\ ale sale au produs o mas\ de peste 300 000 de evrei f\r\ cet\]enie n Romnia, conform unui raport ntocmit de Marele Stat-Major al Armatei romne n 1942192. Actul antisemit, f\cut sub patronajul lui Carol II, nu a avut alt efect, n sine, dect s\ aduc\ vechea chestiune evreiasc\ n faza sa de criz\. Att prin eliminarea evreilor din administra]ia [i economia ]\rii, ct [i prin reac]ia lor organizat\ retragerea masiv\ [i lichidarea de conturi din b\ncile romne[ti , s-a produs un grav dezechilibru n sistemul economic al ]\rii. Ne ntreb\m, pe bun\ dreptate, ce ra]iuni l-au determinat pe Carol II s\ permit\ unui guvern antisemit asemenea m\suri? Un posibil r\spuns se afl\ n marile muta]ii produse pe plan european, unde balan]a puterilor nclina spre blocul italo-german. O scurt\ privire asupra evenimentelor derulate numai n primele luni ale anului 1938, ne sugereaz\ c\ regele Carol II c\uta o adaptare la cursul accelerat al istoriei: la 4 ianuarie, Londra anun]a c\ orice implicare a Palestinei n crearea unui c\min evreiesc trebuie amnat\, ceea ce provoac\ atacuri teroriste pe parcursul lunilor urm\toare193. La 23 februarie se
191

Jean Ancel, Contribu]ii la istoria Romniei, Vol. I. Partea nti. Problema evreiasc\ (1933-1944), Ed. Hasefer, Bucure[ti, 2001, p. 79. 192 Ibidem, p. 81. 193 Rodney Castleden, The concise Encyclopedia of World History, Ed. Parragon, London, 1995, p. 541.

ISTORIA LOVITURILOR DE STAT N ROMNIA ISTORIA STA

193

descoper\ marele z\c\mnt de petrol din Kuweit, protectorat britanic desprins n 1906 din corpul Irakului, ceea ce provoac\ orientarea guvernelor irakiene c\tre Germania. n martie, Hitler anexeaz\ Austria. Realitatea importan]ei celui de-al treilea Reich doar a fost confirmat\ prin semnarea, la 10 octombrie 1938, a Acordului de la Mnchen, unde Fran]a [i Anglia au cedat sferei de influen]\ a Germaniei tot spa]iul sud-est al Europei194. ncercnd s\ joace pe scena european\, altfel dect jucase Titulescu, regele Carol II credea c\ face un pas nainte, dar f\cea un pas tardiv, dup\ ce Romnia ie[ise complet din orice c\r]i, [i l f\cea grosolan [i iresponsabil. Regele gre[ea [i n planul gndirii politice, deoarece resorturile ascensiunii Germaniei naziste n Europa anilor 30, a[a cum certific\ [i istoriografia american\, nu ]inteau eliminarea evreilor, ci expansiunea economic\ [i politic\ din calitatea de Mare Putere. Hitler se afla n faza Germaniei Mari: Dup\ ce ajunge cancelar, Hitler se str\duie[te necontenit s\-[i legitimeze cel de-al Treilea Reich prin tradi]ia istoric\ a Sfntului Imperiu Romano-German. n 1935 notabilit\]ile din Nrnberg i d\ruiesc o copie a spadei imperiale germane; el mul]ume[te pentru acest simbol al puterii imperiale germane. n 1938, cnd este deja Fhrer-ul Germaniei Mari d\ ordin s\ fie transferate, din trezoreria de la Viena la Nrnberg, vechile nsemne imperiale, deci coroana lui Carol cel Mare, crucea imperial\, globul imperial, spada imperial\, pelerina ecleziastic\ purtat\ de Frederic al II-lea de Hohenstaufen, Sfnta Lance [i alte obiecte, pn\ [i ciorapii purta]i la ncoronare195. A fost reintrodus\ folosirea n simbolistica oficial\ a culorii verde ottonian, provenind de la steagul de
194 Pamfil {eicaru, Istoria Partidelor Na]ional, }\r\nist [i Na]ional }\r\nist, Ed. VF, Bucure[ti 2000, p. 388. 195 Brigitte Hamann, Viena lui Hitler. Anii de ucenicie ai unui dictator, Ed. Vivaldi, Bucure[ti, 2000, p. 195.

194

ALEX MIHAI STOENESCU STOENESCU

lupt\ al lui Otto cel Mare, ini]iatorul primului Reich german196. La acea dat\, antisemitismul amenin]\tor al nazismului avea un caracter preponderent politic, anticomunist, acoperind prin aceasta inten]iile criminale expuse n Mein Kampf. Astfel s-a ntmplat c\, cel pu]in n Romnia, unde afacerile marilor companii germane erau reprezentate de evrei [i au r\mas astfel, dar mascat, [i sub regimul Antonescu, cu nem]ii n ]ar\ m\surile lui Carol II [i ale guvernului Goga-Cuza nu loveau doar interesele economiei romne[ti, dat [i interesele germane. Situa]ia din Romnia era doar un aspect secundar al unui fenomen mult mai amplu [i profund paradoxal: a[a cum noteaz\ n cartea sa n Zodia Satanei, Carol [tia c\ rena[terea Germaniei se f\cuse cu bani evreie[ti: toat\ aceast\ chestiune s-a sfr[it printr-o finan]are a Germaniei de c\tre City [i Wall Street197. Doar dac\ privim mandatul ncredin]at guvernului Goga-Cuza prin prisma datelor furnizate de Institutul Central de Statistic\ adic\, numai 10 000 de evrei clandestini putem n]elege decizia unui rege panicat, altfel condus de o camaril\ minoritar\ etnic. Din p\cate, nici acest argument nu r\mne n picioare, deoarece Carol II a dat, pe mandatul guvernului s\u antisemit, un interviu ziarelor Epoque (05.01.1938) [i Daily Herald (10.01.1938), n care a anun]at opinia public\ interna]ional\ c\ evreii clandestini sunt aproximativ un sfert de milion. R\mne astfel n picioare teza sacrific\rii siguran]ei civile a unui num\r nsemnat de evrei din Romnia, pentru a putea asigura o apropiere tardiv\ de Germania. Calculul a fost, pur [i simplu, idiot. L\murind [i acest aspect, nsemn\rile lui Carol II, legate de preliminariile loviturii de stat, se ncheie. S\ recapitul\m
196 Folosirea tricourilor verzi de c\tre echipa na]ional\ de fotbal a Germaniei n timpul Campionatului Mondial din 1990 [i interpretarea cu versuri a imnului Deutschland, Deutschland ber alles a trezit protestul unor organiza]ii pacifiste, care, spre deosebire de marea mas\ a spectatorilor [i telespectatorilor lumii, [tiau care este semnifica]ia acestor gesturi. 197 Carol al II-lea, n zodia Satanei, Ed. Universitaria, Bucure[ti, 1994, p. 29.

ISTORIA LOVITURILOR DE STAT N ROMNIA ISTORIA STA

195

elementele tezei lui Carol II asupra evenimentelor: guvernul T\t\rescu gre[e[te organiznd alegeri libere, tic\lo[ia partidelor l mpiedic\ pe rege s\ formeze un guvern constitu]ional [i ]ara intr\ ntr-o criz\ din care nu mai putea fi scoas\ dect printr-un regim personal, autoritar. Lucrurile nu sunt att de simple.

Preliminariile crizei politice


Anul 1937 era sfr[it de mandat constitu]ional (4 ani) pentru guvernul Gheorghe T\t\rescu. Cunoscut n lumea politic\ drept o slug\ preaplecat\ a regelui, Gheorghe Gu]\ T\t\rescu formase ntre 5 ianuarie 1933 [i 14 noiembrie 1937 trei guverne succesive, etichetate drept echipe personale ale regelui, sub acoperirea unui sprijin politic liberal. Aceast\ opinie [i avea sursa `n faptul c\ cele trei guverne suferiser\ att de multe remanieri, nct spiritul constitu]ional al modului de formare [i func]ionare a guvernului fusese nc\lcat pe ocolite. Primul guvern (5 ianuarie 1933-1 octombrie 1934) suferise [ase remanieri; al doilea guvern (2 octombrie 193428 august 1936) cunoscuse [apte remanieri, iar al treilea guvern (29 august 1936-14 noiembrie 1937) alte [apte remanieri, ntre care cea din 23 februarie 1937 atinsese ministerele de for]\, al Ap\r\rii Na]ionale, de Interne [i de Justi]ie. n general, aceast\ perioad\ a guvern\rii T\t\rescu este privit\ ca moment al dezvolt\rii economice a statului romn [i redres\rii par]iale a situa]iei sale financiare. Faptul c\ am putut avea o guvernare de continuitate, pe baza unui program gndit de Constantin Argetoianu pentru eventualitatea unui regim autoritar [i aplicat de regele Carol II cu amendamente personale, a permis o anumit\ coeren]\ economic\ [i a produs efecte pozitive pn\ la nivelul de trai al omului simplu. De regul\, atunci cnd se aminte[te traiul bun din perioada interbelic\ a Romniei, la aceast\ perioad\ se

196

ALEX MIHAI STOENESCU STOENESCU

face referire. Conducerea Partidului Na]ional Liberal aprecia politica economic\ a guvern\rii T\t\rescu n termeni elogio[i: Ajutat de elemente active [i dezinteresate ale Partidului, guvernarea d-lui T\t\rescu a fost rodnic\. S-a restabilit echilibrul bugetar, s-au f\cut investi]ii importante n [coli, biserici, prim\rii, sanatorii, spitale, c\i de comunica]ii [i s-au pus n func]iune instala]ii pentru ap\rarea ]\rii198. Este perioada de vrf a activit\]ii marilor concerne industrial-financiare dominate de Malaxa [i Auschnit, a primelor investi]ii sporite n nzestrarea [i dotarea Armatei, dar [i a marilor afaceri ilegale conduse de camaril\ [i de rege. Dezvoltarea economic\ permite [i finan]area substan]ial\ a culturii, [tiin]ei [i sportului199. n plan politic ns\, manevrele cuplului executiv Carol-T\t\rescu, inspirate de camarila condus\ de Elena Lupescu, provocau nelini[tea partidelor [i, n primul rnd, a celor aflate n opozi]ie. n toamna anului 1937, fidele principiilor democratice ale alternan]ei la Putere, ambele mari partide romne[ti, PNL [i PN}, se pronun]au pentru o schimbare n favoarea revenirii ]\r\ni[tilor la guvernare. Situa]ia lor nu era ns\ att de puternic\ nct s\ impun\ regelui o astfel de solu]ie politic\, fiind fragmentate deja n aripi adverse [i supuse unui bombardament permanent de interven]ii oculte din partea camarilei [i a regelui. S\ nu uit\m c\ guvernul fusese format cu un prim-ministru membru din rndul trei al Partidului Na]ional Liberal, producnd derut\ n rndurile liberalilor [i dificult\]i n apropierea dintre corpul solid tradi]ional al partidului b\trnii, a[a-numita Grupare H, a tinerilor liberali, [i forma]iunea independent\ a georgi[tilor: Partidul Na]ional Liberal din aceast\ perioad\ nu mai poseda ns\ nici puterea de influen]\ [i nici unitatea
C.I.C. Br\tianu, Amintiri n C.I.C. Br\tianu, Carol II, Ion Antonescu, Amintiri. Documente. Coresponden]\, Ed. Forum, Bucure[ti 1992, p. 19. 199 Vezi subcapitolul Via]a cultural\ din Cap. XXIV, Constantin C. Giurescu, Dinu C. Giurescu, Istoria romnilor din cele mai vechi timpuri [i pn\ ast\zi, Ed. Albatros, Bucure[ti, 1971, pp. 640-646.
198

ISTORIA LOVITURILOR DE STAT N ROMNIA ISTORIA STA

197

ce o avusese n deceniul anterior, cnd n fruntea lui se aflase Ion I.C. Br\tianu. n conducerea partidului se manifestau disensiuni puternice, iar op]iunile pre[edintelui Consiliului de Mini[tri difereau n mare m\sur\ de obiectivele conducerii tradi]ionale a na]ional-liberalilor. Divergen]ele erau accentuate de faptul c\ n cabinet fuseser\ coopta]i, n general, liberali tineri, timp n care aparatul de conducere al Partidului Na]ional Liberal continua s\ se afle n minile b\trnilor200. Oricum, att la guvern, ct [i prin zona financiar-bancar\ controlat\ de partid, Partidul Na]ional Liberal reprezenta atunci principala for]\ a Dreptei democratice, dedicat\ capitalismului romnesc [i, n parte, adic\ doar prin corpul partinic, parlamentarismului. n apropierea momentului de final constitu]ional al mandatului lui T\t\rescu, C.I.C. Br\tianu se pronun]a pentru o venire a ]\r\ni[tilor la putere, cu scopul de a nu sl\bi sistemul democratic [i de a nfrna pornirile autoritare ale lui Carol II: Dup\ 4 ani de guvern\mnt, opinia public\ dore[te schimb\ri. Ei i se pare totdeauna c\ o schimbare a conducerii Statului va fi folositoare. {tiam acest lucru din timpul guvern\rilor din trecut [i de aceea am sf\tuit pe domnul T\t\rescu s\ se retrag\ [i s\ cedeze locul unui alt partid politic201. Pre[edintele PNL se n[ela. Alegerile din 1937 vor demonstra c\ popula]ia era n cea mai mare m\sur\ dezinteresat\ [i dezam\git\ de politic\, nu mai reac]iona la principiile democratice ale alternan]ei la putere [i prefera, ntr-o doz\ mai mic\ de 40%, este adev\rat, o guvernare autoritar\ sub masc\ democratic\, o guvernare care le adusese un strop de bun\stare n buzunare. Dup\ [apte ani de domnie discre]ional\ a lui Carol [i dup\ ce presa a reu[it s\-l conving\ pe cet\]ean c\ n spatele tuturor ac]iunilor regale se
200

{erban R\dulescu-Zoner, coordonator, Gheorghe Cliveti, Gheorghe Oni[oru, Dumitru {andru, Apostol Stan, Istoria Partidului Na]ional Liberal, Ed. All, Bucure[ti, 2000, p. 229. 201 C.I.C. Br\tianu, loc. cit., p. 19.

198

ALEX MIHAI STOENESCU STOENESCU

afl\ o camaril\ condus\ de evreica Elena Lupescu, ncrederea opiniei publice n sistemul democratic romnesc sc\zuse alarmant, mai mult de un sfert din corpul electoral orientndu-se c\tre forma]iunile politice na]ionaliste progermane. Raporturile reale ale na]iunii romne cu regimul democratic aveau s\ fie sintetizate perfect de Archie Gibson, corespondentul lui The Times [i [ef al reziden]ei Intelligence Service n Romnia: Aceast\ situa]ie n care se g\se[te Romnia ast\zi [1942, n.a.] deriv\ dintr-o succesiune de evenimente care [i au originea n dec\derea sistemului parlamentar. Obosi]i de convulsiile politice [i confuziona]i de succesul regimurilor totalitare n Germania [i Italia, romnii au renun]at de bun\ voie la libert\]ile lor, acordnd puteri nelimitate regelui Carol al II-lea prin plebiscitul din februarie 1938. n ora fatal\ care a lovit Romnia n 1940, regele [i-a aplecat capul n fa]a presiunii ruse[ti, n timp ce un regim parlamentar, responsabil n fa]a electoratului, n-ar fi f\cut probabil acela[i lucru. Cedarea Basarabiei [i Bucovinei a fost primul dintr-o serie de dezastre care a rupt coloana vertebral\ a Romniei [i a trt-o n alian]\ cu Germania, o ]ar\ cu care ea nu avea nimic n comun. Politicienii [i presa de partid sunt primii de blamat pentru compromiterea sistemului parlamentar [i pentru trrea popula]iei romne[ti spre totalitarism. n Camera Deputa]ilor [i chiar n Senat reprezentan]ii na]iunii n-au f\cut altceva dect s\ se injurieze unul pe altul, iar uneori au ajuns la b\taie. Principala preocupare a presei a fost s\ proclame cu glas tare b\nuiala de corup]ie a mini[trilor, senatorilor [i deputa]ilor. Parlamentul [i presa au reu[it s\ creeze o fals\ imagine a administra]iilor succesive prin exagerarea defectelor unor persoane care, de[i departe de a fi irepro[abile, reu[iser\ totu[i s\ fac\ ceva pentru ]ar\202. P\rerea unui observator str\in obiectiv, [ef al spionajului britanic n ]ara noastr\ [i reprezentant al unui ziar de
202 Dennis Deletant, Studies in Romanian History, Ed. Enciclopedic\, Bucure[ti, 1991, p. 243.

ISTORIA LOVITURILOR DE STAT N ROMNIA ISTORIA STA

199

autoritate interna]ional\, trebuie cel pu]in s\ dea de gndit anali[tilor perioadei interbelice. Situa]ia Partidului Na]ional }\r\nesc era mult mai grea. Dac\, n cazul PNL-ului, disensiunile veneau din conflictul ntre genera]ii, la PN} problemele erau de natur\ structural\. De la formarea sa, la 10 octombrie 1926, PN} a cunoscut dou\ tendin]e distincte, mereu vizibile, cea socialist-agrarian\ [i cea regionalist\ ardelean\, ambele ns\ fidele sistemului democratic. Chiar dac\ au existat accente anticonstitu]ionale n fiecare grupare, le putem pune pe seama politicianismului, PN} nscriindu-se activ n jocul politic, chiar din primul s\u deceniu de existen]\. Popularitatea sa [i statutul de partid mare s-au datorat ns\ exclusiv programului demagogic stngist din perioada 1927-1929, program compus din largi promisiuni sociale, pe care apoi nu le-a putut onora. Eroarea f\cut\ de Iuliu Maniu n iunie 1930 nu a produs consecin]e vizibile pe termen scurt, popula]ia primind aducerea lui Carol II pe Tron cu speran]\. Nici e[ecul tentativei lui Maniu de a nscrie domnia lui Carol II n sistemul democratic de partide nu a produs un tremur anxios n popula]ie, regele fiind suficient de abil s\ ob]in\ o sciziune n aripa ardelean\ a PN}, aducndu-l pe Alexandru Vaida-Voevod la putere n iunie 1932, nc\lcnd astfel ierarhia partidului. Dup\ ce s-a umilit n octombrie 1932 la Sinaia, primind de la Carol II [i Elena Lupescu o guvernare de trei luni, Iuliu Maniu va adopta o pozi]ie public\ tran[ant\ mpotriva camarilei, cu nominalizarea Elenei Lupescu, [i se va retrage din conducerea partidului, nconjurat de rudele [i adep]ii s\i fideli. Dup\ ce a fost de trei ori prim-ministru n numele PN}, Vaida-Voevod cade n 1933, pentru a fi adu[i, a[a cum am v\zut, I.G. Duca [i liberalii. La nceputul anului 1937, Partidul Na]ional }\r\nesc cuno[tea o arip\ na]ionalist\ dizident\, desprins\ n 1933 sub conducerea lui Vaida-Voevod [i regrupat\ n organiza]ia minor\ Frontul Romnesc, mai cuno[tea o arip\ manist\, adept\ a democra]iei clasice ie[ite din principiul na]ionalit\]ilor de la sfr[itul primului r\zboi mondial, [i

200

ALEX MIHAI STOENESCU STOENESCU

corpul principal al partidului, dominat de socialist-agrarierii lui Mihalache [i Madgearu. Dar [i n acest corp fragil al partidului se identificau trei tendin]e: promanist\, de rezisten]\ anticarlist\, stngist\ de orientare socialist-comunist\, [i centrist\, format\ din personalit\]i relativ tinere, dar apropiate proiectelor autoritare ale regelui Carol II. ntre acestea din urm\, Armand C\linescu era cel mai r\s\rit. F\rmi]area partidelor, prin specularea oportunismului unor politicieni, i permitea lui Carol II s\ opereze combina]ii guvernamentale n care s\ poat\ infiltra oameni de ncredere ai s\i, cu misiunea de a aplica programul regal. n aceste condi]ii, de cerc vicios al oligarhiei politice, n care combina]iile se f\ceau cu miz\ nchis\ pentru partide [i cu miz\ deschis\ pentru rege, deranja doar Mi[carea legionar\, care se pronun]a violent mpotriva unei st\ri de lucruri anormale. Pornind de la concep]iile sale antidemocratice pe ideea c\ democra]ia este un sistem evreiesc Mi[carea legionar\ ataca sistemul democratic din Romnia [i avea succes, deoarece sl\biciunile acestuia ncepuser\ s\ devin\ extrem de vizibile. Codreanu ar\ta pseudodemocra]ia din Romnia cu degetul [i le spunea adep]ilor [i simpatizan]ilor s\i c\ a[a arat\ democra]ia din ntreaga lume. La fel va face [i propaganda lui Gbbels n timpul r\zboiului, cu ajutorul unui silogism aberant: Anglia este o democra]ie / Anglia bombardeaz\ Germania / Deci democra]ia ucide copiii germani. nceputul anului 1937 a adus o accentuare a crizei din Partidul Na]ional }\r\nesc. Ion Mihalache nu reu[ea s\ ob]in\ garan]ii din partea regelui c\ la alegerile din toamn\ va fi adus la putere partidul s\u, f\r\ interven]ii oculte [i cuplaje ignobile. n timp ce Carol II se ar\ta tot mai mul]umit de guvernul T\t\rescu, Mihalache [i punea probleme de conducere. n ciuda zeflemelei cu care era tratat de majoritatea oamenilor politici, care nu vedeau un izmenar pe scaunul lui Lasc\r Catargiu, n ciuda tendin]elor sale revolu]ionar stngiste [i a felului grosolan n care ac]iona uneori pe scena politic\, Ion Mihalache a fost un om onest [i

ISTORIA LOVITURILOR DE STAT N ROMNIA ISTORIA STA

201

responsabil fa]\ de partidul s\u. El sesizase simpatia lui Carol pentru Armand C\linescu, tip energic [i brutal, [i vedea un avantaj pentru partid din aceast\ leg\tur\. Lider al centri[tilor [i, n repetate rnduri, subsecretar de stat la Interne, unde [i formase o surs\ de informa]ii prin intermediul Siguran]ei [i de unde ac]ionase violent mpotriva G\rzii de Fier, Armand C\linescu a v\zut n organiza]ia lui Corneliu Zelea Codreanu un inamic de moarte. Dincolo de aspectele politice ale ostilit\]ii sale fa]\ de legionari, ostilitate care l va califica n fa]a camarilei, Armand C\linescu avea puternice resentimente personale fa]\ de Codreanu, mai ales dup\ ce a aflat pe linie informativ\ c\ Mi[carea legionar\ l-a pus pe lista neagr\. La jum\tatea lunii ianuarie 1937, [eful serviciului de informa]ii al Marelui Maestru al Marii Loji Na]ionale, Jean Pangal, [eful masoneriei na]ionale, l-a informat pe C\linescu de hot\rrea legionarilor de a-l asasina n caz c\ este numit ministru de Interne n vreun guvern203. Avertismentul era foarte serios. Atunci cnd analiz\m cu luciditate, f\r\ parti pris, ura manifest\ ar\tat\ de Armand C\linescu fa]\ de legionari [i ura reciproc\ a acestora, pornit\ de la brutalitatea [i excesul de zel cu care i atacase C\linescu n trecut, trebuie s\ lu\m n calcul [i considerentele de ordin personal. Armand C\linescu [i Corneliu Z. Codreanu se urau [i acest sentiment a func]ionat din plin asupra ac]iunii, att atunci cnd primul a primit ordin de la Carol s\-l suprime pe Codreanu, ct [i atunci cnd legionarii [i-au r\zbunat C\pitanul. La sfr[itul anului 1936, grupul centrist al lui Armand C\linescu a c\utat s\ provoace o dezbatere n partid pentru ca, pe baza unei rentregiri par]iale, cu Vaida-Voevod, Partidul Na]ional }\r\nesc s\ poat\ primi de la rege formarea viitorului guvern. Condi]ia acestei n]elegeri era eliminarea lui Iuliu Maniu din partid, deoarece, pentru a se bucura de ncrederea regelui, trebuia ndep\rtat adversarul acestuia, pe
203

Armand C\linescu, nsemn\ri politice, Ed. Humanitas, Bucure[ti, 1990, p. 332.

202

ALEX MIHAI STOENESCU STOENESCU

subiect de moralitate. Ion Mihalache, pre[edinte al partidului la acea dat\, ezita s\-l exclud\ pe Maniu din mai multe motive: se afla sub influen]a personalit\]ii acestuia, dorea o venire la guvernare a PN}, dar f\r\ condi]ii ceea ce iar l apropia de pozi]ia lui Maniu [i se temea de o compromitere a partidului, n cazul accept\rii infiltr\rilor tipice de oameni ai Palatului n guvernul s\u. Aceast\ problem\ a plas\rii de oameni proprii ai lui Carol II n guverne nu avea doar un aspect imagologic negativ, ci nf\]i[a [i unul practic, oamenii regelui cum f\cuse Armand C\linescu sub guvernul Vaida n 1933 nu ascultau de prim-ministru, ci de Palat, adic\ de camaril\ [i de rege. Prim-ministrul p\rea astfel o marionet\, un caraghioz, [i, dac\ era chiar pre[edintele partidului aflat la guvernare cum este uzan]a democra]iilor parlamentare pozi]ia sa ridicol\ se transfera asupra partidului s\u. A[adar, rezisten]a lui Mihalache la tenta]iile formulei oferite de Carol II pornea de la calcule politice s\n\toase. PN} nu-[i putea permite formula acceptat\ de PNL, ca un lider de rang inferior s\ conduc\ guvernul, iar partidul s\ fac\ o opozi]ie de parad\, pentru c\ soliditatea intern\ a ]\r\ni[tilor era extrem de fragil\. O astfel de situa]ie l-ar fi readus rapid pe Maniu la conducerea partidului, lucru pe care nu-l dorea nici unul din cei care a[teptau chemarea pentru formarea viitorului guvern. Pe linia planului regal de apropiere a lui Vaida de Mihalache, la 14 ianuarie 1937, prim-ministrul T\t\rescu l invit\ pe Armand C\linescu la o conversa]ie n care i dezv\luie inten]ia de a se retrage n toamn\, i confirm\ dorin]a regelui de a forma un guvern PN} Mihalache-Vaida, cu excluderea lui Maniu din partid, precum [i inten]ia sa de a sta doi-trei ani n opozi]ie pentru a prelua conducerea Partidului Na]ional Liberal. ntlnirea a fost crucial\ pentru Armand C\linescu, acesta orientndu-[i gruparea centrist\ [i ac]ionnd din acel moment numai pe linia acestui plan. El va manevra att ca agent al regelui pe scena politic\ a ]\rii, ct [i ca tr\d\tor n interiorul partidului s\u. Pe fluidul aceluia[i curs periculos n care intrase, Armand C\linescu se va ntlni cu marea lichea

ISTORIA LOVITURILOR DE STAT N ROMNIA ISTORIA STA

203

a regimului carlist, prefectul Poli]iei Capitalei, Gavril\ Marinescu, la nceputul lui martie 1937. n aceast\ ntrevedere confiden]ial\, ]inut\ acas\ la Armand C\linescu, prefectul poli]iei l va anun]a pe liderul centrist c\ are de gnd s\ suprime pe Codreanu [i vreo 30 gardi[ti principali. {i-a format echipe de 200 pu[c\ria[i, cu care va da lovitura ntr-o noapte. E convins c\, dac\ nu-i suprim\ el pe ei, vor c\dea el [i Rex [regele, n.a.] apoi, victime204. Nu cunoa[tem informa]ii certe despre preg\tirea unor asasinate de acest tip din partea Legiunii, de[i ele sunt credibile [i ca zvon, dar [tim sigur c\ n programul politic al partidului Totul pentru }ar\ intra [i formula punctului 84 din C\rticica [efului de cuib: A doua zi dup\ victoria legionar\ se va constitui Tribunalul Excep]ional, care va chema n fa]a lui [i va judeca pentru tr\dare de Patrie: a) Pe to]i jefuitorii banului public; b) Pe to]i cei ce-au primit mit\, nlesnind afaceri; c) Pe to]i cei ce, c\lcnd legile fundamentale ale ]\rii, au persecutat, au nchis, au lovit n legionari sau n familiile lor. Orice func]ie ar de]ine, de la jandarm pn\ la ministru, nimeni nu va sc\pa acestei judec\]i. Prea [i-au imaginat ace[ti domni c\ }ara Romneasc\ este mo[ia lor, c\ legile s-au f\cut pentru ca s\ le calce ei n picioare [i c\ noi suntem arga]ii de pe aceast\ mo[ie, pe care s\ ne bat\ la spate cu biciul. Na]iunea romn\ con[tient\ de drepturile ei va ncepe via]a cea nou\ prin opera de pedepsire legal\. Acest ceas l a[tept\m [i r\bd\m. Este clar c\ o eventual\ venire la putere prin alegeri libere n 1937 a Mi[c\rii legionare ar fi produs o decimare pe cale juridic\ a majorit\]ii clasei politice romne[ti. C]i nu jefuiser\ banul public, nu primiser\ mit\, nu c\lcaser\ drepturi constitu]ionale ale cet\]enilor? n ce prive[te agresiunile la adresa partidului Garda de Fier, Armand C\linescu [i Gavril\ Marinescu erau, probabil, capi de list\. Trecnd ns\ n planul realit\]ii [i avnd n vedere c\ [i Justi]ia era corupt\, punerea
204

Ibidem, p. 339.

204

ALEX MIHAI STOENESCU STOENESCU

n practic\ a programului legionar de apel la pedeapsa cu moartea pe cale juridic\ s-ar fi blocat undeva, unde interesele politice se combinau cu interesele economice. Mai r\mnea a[adar calea asasinatului pe list\ neagr\, cu un num\r restrns de vinova]i pentru abuzuri grave, unde prioritare erau cele mpotriva Legiunii. Acest asasinat s-a produs n noaptea de 26 spre 27 noiembrie 1940, la nchisoarea Jilava. Este important de subliniat aici c\ demnitarii asasina]i la Jilava ntre care [i Gavril\ Marinescu urmau s\ fie judeca]i de regimul Ion Antonescu pentru ac]iuni antilegionare n timpul lui Carol al II-lea. R\zbunarea n-a mai avut r\bdare [i nici baz\ juridic\. Totodat\, inten]ia de a-l suprima pe rege, ca [i dorin]a de a o omor pe Elena Lupescu, porneau de la ideea c\, n spatele demnitarilor asasini, se afla cuplul de la Palat, prin ordine directe. n aceea[i ntrevedere confiden]ial\, Gavril\ Marinescu i va reproduce lui Armand C\linescu [i dialogul urm\tor cu Carol: ceea ce se putea odat\ vindeca cu o cataplasm\, acum va trebui tratat cu bisturiul. Deci, vor trebui c]iva suprima]i. R[egele] a ntrebat dac\ e posibil n fapt. A mai spus aceasta n trecut Rex, dar atunci s-a opus205. Informa]ia principal\, cea privind preg\tirea de c\tre Gavril\ Marinescu a 200 de pu[c\ria[i cu care s\-i asasineze pe liderii legionari, este confirmat\ n jurnalul lui Carol II, la data de 12 martie: Spre sear\ l-am chemat pe Gavril\, pe chestiunea [tirilor de la H(ai)d(u)c. D\ asigur\ri c\ este cu ochii n patru, i lipsesc ns\ banii necesari de la O[rdinea].P[ublic\]. Voiu interveni. Are vreo 200 de oameni gata la nevoie206. Haiduc era numele codificat al principesei Lucia Caragea. Ea l informase cu o sear\ nainte pe Carol c\ Mi[carea legionar\ preg\tea o lovitur\ de stat pn\ la sfr[itul lunii martie [i c\, dac\ nu va reu[i, va declan[a o serie de asasinate. Informa]ia
Ibidem. Carol II, ntre datorie [i pasiune. nsemn\ri zilnice, Ed. Silex, Bucure[ti, 1995, p. 151. (Pentru cazul Haiduc vezi n acela[i volum nota 131 bis.)
206 205

ISTORIA LOVITURILOR DE STAT N ROMNIA ISTORIA STA

205

era neserioas\, Codreanu declarnd n repetate rnduri [i publicnd n manifestele sale c\ Mi[carea legionar\ respinge apelul la lovitur\ de stat: Noi nu lucr\m pe plan prezent. Lucr\m pe planul viitor. N-am cerut [i nu cerem guvernul. Mai mult: nici nu ne intereseaz\ cine vine la guvern. Ne este absolut indiferent. Pe noi ne intereseaz\ Romnia de mine, lund, se n]elege, parte ntr-o anumit\ propor]ie pentru [coala noastr\ la toate activit\]ile prezentului: parlament, ziaristic\, [tiin]\, art\, etc. Acest adev\r nl\tur\ [i minciuna, ce ni se pune obi[nuit n sarcin\ n asemenea ocazie, c\ am urm\ri o lovitur\ de stat. Lovitura de stat presupune voin]a de-a guverna acum207. Tactica de a[teptare a lui Corneliu Z. Codreanu se sprijinea pe credin]a c\ evolu]ia Germaniei n balan]a puterilor europene va duce la o victorie na]ionalist\ pe continent, Romnia intrnd ntr-o zodie favorabil\ prelu\rii puterii de c\tre Mi[care legionar\. Carol, Lupescu [i ceilal]i nu mai aveau unde s\ scape. n mod paradoxal, dar numai aparent, n adoptarea tacticii a[tept\rii care, tocmai prin pasivitate, producea isterie la Palat Corneliu Z. Codreanu se ntlnea pe aceea[i und\ cu Iuliu Maniu, chiar dac\ acesta credea c\ n Europa va nvinge democra]ia. Cei doi lideri politici aveau astfel o baz\ comun\ n credin]a c\ timpul [i evenimentele externe vor conduce la c\derea regimului carlist. i desp\r]ea un am\nunt: dac\ liderul legionar adopta noninterven]ia dintr-o credin]\ mistic\, Iuliu Maniu o f\cea din calcul politic. n acest calcul intra [i folosirea Mi[c\rii legionare ca factor de presiune asupra camarilei [i regelui. Felul n care a intrat Corneliu Z. Codreanu n leg\tur\ cu Iuliu Maniu este foarte legat de agita]ia de la nceputul lunii martie 1937, agita]ie prezent\ n toate jurnalele r\mase de la principalii actori ai evenimentelor. Ea [i are originea, dup\ toate probabilit\]ile,
207 Duiliu Sfin]escu, op. cit., p. 94 (Declara]ie din 4 decembrie 1933, repetat\ cu aceea[i idee n circulara nr. 148/21 februarie 1938, v. acela[i volum p. 105).

206

ALEX MIHAI STOENESCU STOENESCU

ntr-o ntlnire secret\ a lui Carol II cu Corneliu Zelea Codreanu. Informa]ia ne vine prin intermediul memoriilor lui Zaharia Boil\. Acesta a fost contactat la sfr[itul lunii februarie (cu pu]in nainte de 1 martie 1937, dat\ la care, seara, Gavril\ Marinescu provoac\ ntlnirea confiden]ial\ cu Armand C\linescu [i i dezv\luie planul de asasinare a capilor Mi[c\rii legionare), de c\tre un curier al lui Codreanu. Acesta i comunic\ lui Zaharia Boil\ c\ liderul legionar dore[te o ntlnire secret\ cu el. Boil\ accept\ ca ntlnirea s\ aib\ loc n casa inginerului legionar Eugen Ionic\, doctor n [tiin]e fizico-chimice la Paris, n ziua de 11 martie 1937 (este ziua n care Carol II [i noteaz\ n jurnal informa]ia primit\ de la agentul Haiduc). Codreanu i cere lui Zaharia Boil\ s\-i organizeze o ntlnire secret\ cu Maniu, dar ruda acestuia l informeaz\ c\ Maniu este de patru zile la Viena [i apoi urmeaz\ s\ plece pentru mult timp n Fran]a. Iritat de faptul c\ serviciul s\u de informa]ii nu a func]ionat, Codreanu `i va solicita lui Boil\ gestul unui comision epistolar, C\pitanul dorind s\-i trimit\ lui Maniu o scrisoare cu un con]inut extrem de important. Zaharia Boil\ i recomand\ folosirea lui Aurel Leucu]ia, care urma s\ plece peste dou\ zile la Viena [i r\mnea apoi tot timpul cu Maniu. n sfr[it, presat de un anume pericol, Corneliu Z. Codreanu i dest\inuie lui Zaharia Boil\ motivul cererii sale. Acesta i solicit\ permisiunea s\ ia noti]e, astfel c\ relatarea urm\torului dialog con]ine pe fond premisa veridicit\]ii: (Codreanu): Pe mine m-a condamnat la moarte regele Carol II. (O clip\ l-am privit uluit [i am avut impresia c\ halucinez). (Boil\): Pe dv? Regele Carol II? E de necrezut. (Codreanu): {i totu[i a[a este. Am informa]ii din cea mai bun\ surs\, asupra c\reia nu ncape nici o ndoial\ sau b\nuial\. (Boil\): Ierta]i-m\, dar lumea, mai ales n urma evenimentelor din vara trecut\, [i-a c[tigat convingerea c\ ntre regele Carol [i mi[carea legionar\ exist\ cele mai bune raporturi

ISTORIA LOVITURILOR DE STAT N ROMNIA ISTORIA STA

207

(Codreanu): O fi a[a, dar ntre timp s-au ntmplat lucruri despre care lumea nu [tie [i d-tale ]i le spun, de[i sunt strict confiden]iale, dar trebuie s\ le transmi]i lui Maniu, c\ci numai astfel se explic\ nver[unata lui du[m\nie fa]\ de mine. Mai acum cteva s\pt\mni am fost chemat n audien]\ la rege. Ea a avut loc noaptea, ntr-o cas\ particular\. (Probabil la Malaxa). Regele mi-a spus nainte de toate c\ simpatizeaz\ mult Mi[carea noastr\ [i c\ are de gnd s\ demit\ guvernul, s\ instaureze o guvernare absolutist\, personal\, bazat\ pe Mi[carea legionar\. Regele mi-a cerut s\-l proclam c\pitanul mi[c\rii, eu voi fi locotenentul s\u [i m\ va numi [eful guvernului. I-am r\spuns c\ sunt ncntat de bun\voin]a lui cu privire la Mi[carea noastr\ [i c\ sunt extrem de m\gulit de aprecierile sale favorabile, chiar exagerate, pe care le-a exprimat fa]\ de persoana mea, dar c\ totu[i nu pot s\-i primesc oferta. Socot c\ nu sunt suficiente elanul [i disciplina pentru a ne asuma r\spunderea guvern\rii, c\ noi nu suntem nc\ preg\ti]i, c\ nu avem experien]\, iar n ceea ce prive[te chestiunea [efiei, noi consider\m pe regele ca un factor sus pus, arbitru peste noi to]i, dar nu-l putem considera un [ef de Mi[care sau partid, c\ legionarii mi-au jurat numai mie credin]\ [i nu altuia, c\ aceast\ credin]\, acest ata[ament nu poate forma obiect de traficare politic\. Carol II a ncercat s\ m\ conving\ c\ v\d gre[it lucrurile, dar de[i mi-a vorbit mult, aducnd argumente n men]inerea tezei sale, nu m-a putut convinge. (Boil\): Acum v\ n]eleg perfect [i cred c\ ntr-adev\r regele v-a devenit un du[man nemp\cat. L-a]i comb\tut n gndirea sa cea mai intim\ [i v-a]i pus deacurmezi[ul planurilor sale secrete. Totu[i, nu cred c\ ar ndr\zni s\ recurg\ la o sanc]iune extrem\. Doar Maniu a f\cut acela[i lucru [i cred c\ Dv. cu organiza]ia legionar\ sunte]i pus la ad\post. (Codreanu): S\ nu crezi. Maniu, da, este du[manul lui, dar numai un du[man. Pe cnd pe mine m\ consider\ rival. Regele crede sau presupune c\ noi, legionarii, suntem pentru un regim fascist, ca [i el n definitiv. Dou\ s\bii nu ncap ntr-o teac\. Ct

208

ALEX MIHAI STOENESCU STOENESCU

timp mi[carea noastr\ va exista [i se va dezvolta, nu poate fi vorba de nsc\unarea dictaturii regale. Deci, nl\turarea, nu att a Mi[c\rii, ct a mea personal\, devine indispensabil\. (Boil\): {i legionarii vor admite a[a ceva? Vor tolera ca regele Carol s\ v\ extermine, f\r\ nici o vorb\? (Codreanu): B\ie]ii sunt buni, disciplina]i [i ]in la mine. Sunt sigur c\ m-ar r\zbuna, dar de acuma ns\, n public, nu pot vorbi deschis despre aceast\ problem\. Carol II ns\ sperase c\ mpotriva mea [i mpotriva noastr\ va avea toat\ opinia public\ a[a-zis\ democratic\ din Occident, fire[te pe comuni[ti, to]i oamenii de stnga [i binen]eles partidele politice de la noi, care abia a[teapt\ s\ scape de un concurent periculos. Tocmai ]innd seama de aceste considerente, vreau s\ m\ aliez cu Maniu. Cred c\ dac\ regele ne [tie alia]i nu va ndr\zni s\ se ating\ de noi. (Boil\): O alian]\ cu Maniu? (Codreanu): Da, [tiu c\ merge greu. Att n Mi[care, ct [i dl. Maniu n partidul d-sale va ntmpina mari obstacole. ntre noi doi sunt deosebiri enorme de ordin tactic [i ideologic. Totu[i, pe o chestiune ne ntlnim: n lupta contra regelui Carol II. (Boil\): Dv. uita]i un lucru: Maniu nu mai este [eful partidului. {eful este Mihalache, pe care dv. l-a]i condamnat la moarte, ca [i pe Madgearu, care este secretarul general al partidului. L-a]i condamnat [i pe Titulescu, cu care Maniu este perfect solidar. (Codreanu): Condamn\rile acestea nu au dect sens teoretic sau, dac\ voi]i, simbolic. Dar altfel, asupra lor vom putea reveni. (Boil\): {i v\ rog s\ nu uita]i c\ nu to]i frunta[ii din partid sunt de acord s\ duc\ lupta contra regelui, al\turi de Maniu. Doar tocmai pe acest punct s-a produs [i sciziunea n partid [i a p\r\sit Maniu [efia. (Codreanu): Toate acestea le [tiu, dar mai [tiu c\ opinia public\ din partid este al\turea de Maniu, care nu va renun]a la atitudinea lui. {i atunci, o tov\r\[ie cu mine ar fi, cred, util\.

ISTORIA LOVITURILOR DE STAT N ROMNIA ISTORIA STA

209

De altfel eu, fiind preg\tit pentru orice eventualitate, am l\sat un testament politic, scriind acolo: [] Dac\ nu voi mai fi, merge]i la Maniu, care e singurul n stare s\ m\ r\zbune208. Zaharia Boil\ s-a ]inut de cuvnt [i a trimis n scris lui Maniu, la Viena, con]inutul convorbirii cu Corneliu Z. Codreanu. R\spunsul ar fi venit ns\ peste trei luni, cnd Boil\ s-a ntlnit cu Maniu la Karlsbad: Comunic\ lui Codreanu c\ acum nu ne putem ntlni. Chestiunea nu este actual\. Dar la toamn\ situa]ia se va schimba radical [i atuncea ne putem vedea209. Boil\ l-a v\zut din nou pe Codreanu la Predeal, iar acesta a acceptat n]elegerea: Perfect. Eu v\d situa]ia la fel [i sunt mul]umit. Textul lui Zaharia Boil\ con]ine o inadverten]\ care demonstreaz\ c\, fiind vorba de Memorii, [i nu de un jurnal cu consemn\ri la zi, a introdus n redactare att alteritatea informa]iei, generat\ de factorului timp, ct [i schematismul unor formule de partid. Cu toate acestea, o cur\]ire a textului de parazi]ii memoriei ne-ar putea ajuta s\ extragem mica neconcordan]\ pentru a salva con]inutul excep]ional al sursei. ntr-un singur loc se simte distan]a ntre eveniment [i consemnare: perioada de trei luni care ar fi trecut de la transmiterea mesajului c\tre Maniu [i pn\ la r\spunsul s\u de la Karlsbad. Aceast\ perioad\ presupune intervalul dintre jum\tatea lui martie [i jum\tatea lui iunie, or, de la jum\tatea lui martie, a[a cum ne informeaz\ Armand C\linescu n jurnalul s\u, Iuliu Maniu se ntorsese la B\d\cin. n plus, Maniu a participat la congresul PN} din 3-5 aprilie de la Bucure[ti. Este imposibil ca Zaharia Boil\ s\ nu-l fi abordat pe Maniu asupra unui r\spuns pentru Codreanu. n momentul n care studiem cu aten]ie nsemn\rile lui Constantin Argetoianu vom constata ns\ c\ n ziua de 30 martie 1937 se g\sesc informa]ii pre]ioase despre n]elegerea Codreanu-Maniu. Mai nti, Kalman Blumenfeld afirm\ c\
208 209

Zaharia Boil\, Memorii, apud Duiliu Sfin]escu, op. cit., p. 237. Ibidem, p. 239.

210

ALEX MIHAI STOENESCU STOENESCU

Zaharia Boil\ i-a ncredin]at secretul ntlnirii sale cu Codreanu din 11 martie (ceea ce ne confirm\ [i nou\ veridicitatea evenimentului), apoi este reprodus\ reac]ia regelui ntr-o ntrevedere cu ambasadorul Fran]ei, Thierry: Poftim, a spus regele, acum domnii de la Garda de Fier s-au unit [i cu Maniu!210 O alt\ confirmare vine de la fostul pre[edinte al Uniunii Na]ionale a Studen]ilor Cre[tini Romni, care precizeaz\ c\ la 12 aprilie 1937 a avut loc o ntlnire ntre Iuliu Maniu [i legionari, n prezen]a lui Zaharia Boil\, n casa Bianu din Cluj. Implor\m pe Iuliu Maniu s\ reintre n via]a public\ [i aminte[te pre[edintele UNSCR. Iuliu Maniu ne-a vorbit 4 ore.211 A[adar, Zaharia Boil\ a scris gre[it n memorii intervalul de trei luni, n loc de trei s\pt\mni, sau a ascuns o ntrevedere secret\ n ]ar\ a lui Maniu cu Codreanu n care cei doi s-au n]eles asupra pactului electoral din toamn\. Aceast\ din urm\ ipotez\ este mai plauzibil\. Revenind la subiectul analizei noastre preliminariile [i argumentele lui Carol II pentru darea loviturii de stat trebuie s\ ne oprim asupra ctorva teme con]inute de stenograma ntrevederii Codreanu-Boil\. Tonul lui Codreanu denot\ o anumit\ team\ personal\, sentiment care l-a determinat s\ caute o apropiere de Maniu, din dialogul s\u cu nepotul acestuia lipsind considerentele de ordin politic, electoral sau elementele de calcul doctrinar [i ideologic. Este de presupus c\, n acest stadiu al conflictului cu regele, Codreanu vedea doar o eliminare a sa, nu o exterminare a ntregii elite legionare cum pl\nuiau Gavril\ Marinescu [i Armand C\linescu astfel c\ n]elegea s\-[i pun\ Mi[carea [i partidul la ad\postul unei forma]iuni politice care s\-i permit\ supravie]uirea. Presupusul Testament politic al lui Codreanu
Constantin Argetoianu, nsemn\ri zilnice, vol. II (1 ianuarie-30 iunie 1937), Ed. Machiavelli, Bucure[ti, 1999, p. 151. 211 Dr. {erban Milcoveanu, Corneliu Z. Codreanu, altceva dect Horia Sima, vol. I, Biblioteca nvierea, nr. 7, Bucure[ti, 1996, p. 106.
210

ISTORIA LOVITURILOR DE STAT N ROMNIA ISTORIA STA

211

a ie[it la iveal\ abia n 1946, n timpul procesului mare[alului Ion Antonescu, cu ocazia interogatoriului [efului SSI, Eugen Cristescu: Eu am avut mul]i informatori n Mi[carea Legionar\, [i informatori adnci, care mi-au spus c\ testamentul lui Horia Sima (sic!), nescris, este urm\torul: Dup\ mine urmeaz\, spune Horia Sima, inginerul Clime. Pre[edintele Tribunalului: Codreanu, nu Sima! Eugen Cristescu: spune Codreanu: urmeaz\ inginerul Clime. Dup\ aceea venea nc\ o list\ de 13 in[i. Dac\ to]i ace[tia cad, atunci s\ vin\ Horia Sima. Era o contestare, contesta]ie, dac\ este dreptul lui Horia Sima sau dac\ este dreptul lui Radu Mironovici, fiindc\ era un lucru care nu se [tia dect de c]iva intimi ai lui Codreanu. Nu intereseaz\ aceasta. Intereseaz\ faptul c\ Horia Sima a spus: c\ dac\ toat\ aceast\ list\ va c\dea, atuncea Legiunea s\ se adreseze lui Iuliu Maniu 212. Este fundamental\ pentru n]elegerea motiva]iei celei mai intime a loviturii de stat carliste opinia comun\ a lui Codreanu [i Zaharia Boil\ c\ regele are un proiect de instituire a unui regim autoritar dup\ modelul fascist, mussolinian. Reamintesc c\ acest model se sprijinea pe centralismul statal condus de un lider autoritar, deasupra unui partid unic de orientare economic\ socialist\ (etatist\), [i c\ am ar\tat n capitolul precedent nclina]ia lui Carol II pentru acest model. Rezultatele economice spectaculoase ob]inute de Mussolini n Italia i f\ceau pe mul]i s\ priveasc\ favorabil un astfel de model. Codreanu i va sugera lui Boil\ c\, n fapt, Carol II crede c\ [i Mi[carea legionar\ dore[te acela[i lucru, ceea ce ar fi inexact probabil pe considerentele de natur\ mistic-cre[tin\ motiv
212 Marcel-Dumitru Ciuc\, Procesul mare[alului Antonescu. Documente, vol. I, Ed. Saeculum [i Europa Nova, Bucure[ti, 1995, p. 336. (Confuzia permanent\ ntre Horia Sima [i Corneliu Z. Codreanu din depozi]ia lui Eugen Cristescu vine din faptul c\ primise informa]ia asupra Testamentului politic al C\pitanului chiar prin intermediul agentului s\u infiltrat n Mi[care, Horia Sima.)

212

ALEX MIHAI STOENESCU STOENESCU

pentru care, ct exist\ Mi[carea legionar\, regele nu poate instaura dictatura regal\. Codreanu confirm\ existen]a unui plan de represalii legionare n cazul suprim\rii sale [i trimite n derizoriu a[a-numita list\ neagr\ a politicienilor condamna]i de Mi[carea legionar\. Detaliul acesta ne permite s\ credem c\, n 1937, Corneliu Z. Codreanu se maturizase politic [i ncepuse s\ joace pe scena politic\ a ]\rii cu un proiect propriu, astfel nct [i permitea s\ observe c\ Legiunea nu este preg\tit\ pentru guvernare, c\ tactica a[tept\rii era cea mai bun\ [i c\, pentru a atrage electorat nemul]umit de situa]ia ]\rii, trebuie s\ `i ofere acestuia iluzia brutal\ a unei viitoare pedepsiri a politicienilor corup]i. Altfel spus, Codreanu le oferea cet\]enilor ni[te vinova]i pentru toate anxiet\]ile lor existen]iale: evreii, pe de o parte, [i plutocra]ia romneasc\, pe de alt\ parte. Dar ce motiva]ii att de puternice avea regele Carol II, nct s\ ini]ieze o ntlnire secret\ cu Corneliu Zelea Codreanu n prim\vara anului 1937? Pe ct de riscant\ a fost ac]iunea, pe att de important trebuie s\ fi fost [i scopul ei. Orict am ncerca s\ intr\m n meandrele jocului politic f\cut de Carol II, cunoscndu-i scopul final [i metodele, tot ne va fi greu s\ credem c\ regele a putut concepe o numire a sa drept c\pitan al Legiunii [i o cedare a acestei pozi]ii din partea lui Codreanu, n schimbul func]iei de prim-ministru. Scenariul acesta nu i se potrive[te lui Codreanu, dar nici lui Carol. Trebuie s\ fi existat o motiva]ie mult mai puternic\ [i credem c\ aceasta a fost panica. n luna februarie se petrecuse un fapt care schimbase complet optica regelui despre Mi[carea legionar\ [i-l umpluse de spaim\. De unde pn\ atunci credea c\ legionarii sunt o grupare clandestin\ minor\, iar Corneliu Z. Codreanu un mediocru agent german, imaginea public\ a Mi[c\rii legionare se modific\ n februarie 1937 radical. La 13 ianuarie 1937 mor pe frontul anticomunist din Spania, n localitatea Majadahonda, comandan]ii legionari Ion I. Mo]a [i Vasile Marin. Mi[carea legionar\ intr\ n doliu

ISTORIA LOVITURILOR DE STAT N ROMNIA ISTORIA STA

213

[i hot\r\[te s\ organizeze un fel de funeralii na]ionale n memoria primilor lupt\tori c\zu]i n lupta mpotriva comunismului. Pentru aceasta, sunt preg\tite dou\ vagoane speciale cu sicriele celor doi, care sunt ata[ate unor trenuri ce urmau ruta prin Germania. La Berlin, trupurile lui Mo]a [i Marin sunt expuse ntr-o capel\ [i prin fa]a catafalcului defileaz\ trupe SA [i SS, precum [i oficialit\]i germane, italiene [i falangist spaniole. Trenul special intr\ pe teritoriul Romniei pe la Cern\u]i. Constantin Argetoianu va nota `n acest moment: O lume imens\ la gar\ [i mprejur, se vorbe[te de 150 000 de oameni. La sosirea trenului, 50 000 de oameni au ngenunchiat [i au nceput s\ cnte. Mii de lumn\ri pe peron, care au fost apoi nfipte pe vagoanele trenului mortuar. n Bucovina, Garda de Fier a prins213. Observa]ia final\ a lui Argetoianu arat\ c\ nici el nu-[i imagina ce avea s\ urmeze la Bucure[ti. Aducerea trupurilor celor doi legionari scoate n strad\ o mul]ime enorm\ cum avea s\ noteze de mai multe ori tot Argetoianu versiunile oscilnd ntre 200 000 [i 500 000 de oameni. La nmormntarea lor au oficiat mitropolitul Ardealului, Nicolae B\lan, mitropolitul Basarabiei, Gurie, [i episcopul Vartolomeu al Rmnicului, mpreun\ cu 200 de preo]i. La ceremonii au participat ambasadorii Germaniei, Italiei, Japoniei [i Iugoslaviei, reprezentan]i oficiali ai Poloniei [i ai guvernului spaniol franchist, ceea ce, din punctul de vedere al ambasadorilor, a reprezentat o nc\lcare a normelor diplomatice [i o interven]ie n treburile interne ale statului. Practic, a fost o demonstra]ie de for]\ din partea Mi[c\rii legionare [i un prim semnal politic dat de Germania [i Italia Romniei carliste. Despre modul cum s-a desf\[urat ac]iunea legionar\ pe bulevardele Capitalei, Argetoianu consemneaz\: To]i cei care au v\zut-o au g\sit-o ns\ impun\toare, [i au fost adnc impresiona]i mai ales de disciplina moral\
213

Constantin Argetoianu, op. cit., vol. II, p. 60.

214

ALEX MIHAI STOENESCU STOENESCU

concretizat\ n aspectul miilor de tineri care au defilat214. De unde presa i prezenta ca pe un grup de derbedei [i anarhi[ti, deta[amentele perfect aliniate [i echipate impecabil cu c\m\[i verzi cu diagonal\, dar mai ales deplasarea lor ordonat\, de[i erau n num\r foarte mare, au avut un impact major asupra popula]iei bucure[tene. Carol II a urm\rit defilarea legionar\ de la fereastra unui imobil din Bulevardul Ion C. Br\tianu, mpreun\ cu Ernest Urd\reanu [i Mihail Manoilescu, care d\dea explica]ii [i r\spundea la ntreb\ri n calitatea sa de protector al Mi[c\rii legionare215. Ca detaliu necunoscut sau numai folosit diversionist, forma]iunile Mi[c\rii legionare nu erau organizate astfel dup\ modelul fascist sau nazist, ci dup\ modelul Armatei romne, Codreanu fost elev la M\n\stirea Dealu folosind inten]ionat tipul de organizare [i instruc]ia de front ale institu]iei noastre militare. Tocmai aceste aspecte de ordine [i disciplin\, impactul lor asupra cet\]enilor, precum [i solidaritatea afi[at\ de Germania [i Italia, au n\scut panica n rndurile camarilei. Ambasadorul Romniei la Var[ovia, Duiliu Zamfirescu, autorul lui T\nase Scatiul, avea s\-i spun\ lui Argetoianu: N-am nici o leg\tur\ special\ cu Zelea Codreanu, dar sunt n m\sur\ s\ [tiu ce vor [i ce pl\nuiesc. N-au nici o inten]ie s\ ucid\ nici pe d-na Lupescu, nici pe rege, nici pe altcineva din preajma lor. {tiu c\ au fost n panic\ la Palat [i c\ prostiile lui T\t\rescu [i ale lui Iuca n-au fost dect repercu]iunile acestei panici216. Prostiile prim-ministrului T\t\rescu [i ale ministrului de Interne, Dumitru Iuca, erau interven]iile pe care le avuseser\ ace[tia, mpreun\ cu Armand C\linescu, n Parlament, protestnd mpotriva prezen]ei ambasadorilor la ceremoniile legionare. Pe ct de ndrept\]it\ era pozi]ia demnitarilor romni, pe att de grosolan\ [i ofensatoare a fost
214 215

Ibidem, p. 68. Dr. {erban Milcoveanu, op. cit., p. 97. 216 Ibidem, p. 87.

ISTORIA LOVITURILOR DE STAT N ROMNIA ISTORIA STA

215

interven]ia lor. Armand C\linescu nscris deja pe drumul mor]ii sale tragice va folosi cuvinte ca blam, nfrngere, precedent periculos pentru ziua de mine, umilin]i, a cobort demnitatea guvernului n fapt217. Att Hitler, ct [i Mussolini nu s-au l\sat impresiona]i de protestele guvernului Romniei, f\cnd doar mici gesturi de nemul]umire pe plan comercial. Carol II [i camarila s-au speriat [i mai tare, deoarece din totalul exportului nostru de circa 11 miliarde, 5 [i 1/2 sunt absorbite de Germania [i Italia218. Argetoianu nota ironic: C\ci trebuie s\ fie cineva tmpit s\ cread\ c\ o ]ar\ care a ngenunchiat Anglia n prestigiul ei mondial, care [i-a b\tut joc de Fran]a, rupndu-i n nas clauzele cele mai esen]iale ale tratatului ce-i asigura paza grani]elor, c\ o ]ar\ care de doi ani nu cunoa[te dect succese n toate ciocnirile cu cele mai mari Puteri ale lumii, era s\ se plece n fa]a Romniei!219 Dar la 15 februarie 1937 se mai petrecuse un fapt pe care opinia public\ nu-l cunoscuse n dimensiunile sale reale, dar pe care Carol II [i oamenii s\i de ncredere l aflaser\ n detaliu. n diminea]a acelei zile, la 48 de ore de la nmormntarea lui Mo]a [i Marin, un grup de legionari mbarca]i n dou\ camioane s-a deplasat la nchisoarea V\c\re[ti, unde a ncercat s\ for]eze intrarea pentru a-i elibera pe de]inu]ii legionari. Garda penitenciarului s-a opus [i legionarii au intrat n negocieri cu directorul. Astfel, cu toate c\ era ora 4 a.m., legionarii au primit aprobarea s\ [i decoreze confra]ii cu o decora]ie ini]iat\ de C\pitan: De]inu]ii gardi[ti, mpreun\ cu camarazii lor din camioane au fost a[eza]i n curtea penitenciarului, ntr-un careu nconjurat de toate p\r]ile de trup\, care forma astfel un al doilea careu n jurul celui dinti. Un preot venit [i el cu camioanele a spus o scurt\
217

V. Armand C\linescu, Discursuri parlamentare (1934-1937), vol. II, Ed. Quadrimpex, Bucure[ti 1993, pp. 346-357. 218 Constantin Argetoianu, op. cit, p. 97. 219 Ibidem, p. 96.

216

ALEX MIHAI STOENESCU STOENESCU

rug\ciune, apoi gardi[tii to]i s-au pus n genunchi, [i cei de]inu]i au primit nsemnele decora]iei. n momentul n care gardi[tii s-au pus n genunchi, au ngenunchiat [i to]i solda]ii [i ofi]erii. Pare c\ aceast\ solidaritate a Armatei cu gardi[tii a speriat grozav st\pnirea []220. O alt\ manevr\ inteligent\ a lui Codreanu nt\rea [i mai mult panica Palatului. C\pitanul nfiin]ase n octombrie 1936 Corpul Muncitoresc Legionar (CML), organiza]ie menit\ s\ l\rgeasc\ baza de mase a Mi[c\rii legionare n vechea direc]ie doctrinar\ ncercat\ de Codreanu la Ia[i, n 1919. Un participant direct la ac]iunile Mi[c\rii legionare din acea perioad\, [i aminte[te: Odat\, n timpul unei [edin]e de conducere, inginerul Clime, [eful suprem al Corpului Muncitoresc Legionar, ne-a prezentat un plan al Bucure[tilor, cu dezvoltarea organiza]iilor muncitore[ti [i cre[terea lor cronologic\, ilustrat\ ntr-o grafic\ cu culori diferite. Cea mai puternic\ organiza]ie era la STB (Societatea de Transport Buc.), care, numai ea singur\, avea peste 1 000 de membri. {i organiza]ia Uzinei Metalurgice Malaxa, sub conducerea lui Smadea, era foarte puternic\ [i cuprindea aproximativ 15% din ntregul personal221. Gheorghe Clime era adeptul atragerii muncitorilor comuni[ti n organiza]iile CML, pe ideea c\ ace[tia sunt iluziona]i [i n[ela]i de celulele bol[evice din uzine (mai ales de la Atelierele Grivi]a) [i c\ pot g\si n Mi[carea legionar\ acela[i front antiburghez. Corneliu Z. Codreanu s-a opus, considernd c\ natura atee a comuni[tilor este incompatibil\ cu ideologia fundamental\ a Legiunii, dar opozi]ia sa nu a atins nivelul de jos al procesului, nceputul anului 1937 marcnd [i primele intr\ri masive de muncitori comuni[ti n structurile organiza]iei bucure[tene a CML. Acest fenomen care d\duse primele semnale chiar n timpul procesiunilor legate de nmormntarea lui Mo]a [i Marin avea s\-i
Ibidem, p. 105. {tefan Logigan, Rumniens Eisene Garde. Ein Legionr erinnert sich, Ed. Universitas, Mnchen, 1996, p. 146.
221 220

ISTORIA LOVITURILOR DE STAT N ROMNIA ISTORIA STA

217

trezeasc\ lui Carol II un nou semnal de alarm\. El ne confirm\ peste timp [i ipoteza rivalit\]ii dintre rege [i [eful Mi[c\rii legionare pentru controlul aceleia[i baze doctrinare [i sociale necesare unei guvern\ri de tip fascist mussolinian. Iat\ a[adar cteva argumente serioase pentru a explica panica n care intrase Carol II [i resorturile care l-au mpins spre o tentativ\ de n]elegere cu Codreanu. ntlnirea trebuie s\ fi avut loc nainte de 26 februarie 1937, n casa lui Nicolae Malaxa din Parcul Bonaparte, pentru c\ la aceast\ dat\ Codreanu d\ o circular\ care pare perfect legat\ de con]inutul discu]iei sale cu regele: CIRCULARA Nr. 58 C\tre [efii de Regiuni Rog comunica]i legionarilor: n urma nmormnt\rii mucenicilor Mo]a [i Marin, autorit\]ile s-au speriat, dar nu din cauza dezordinei, ci din cauza ordinei, n adev\r impresionant\, care a domnit tot timpul. Acum circul\ zvonul c\ autorit\]ile ar voi s\ provoace cu orice chip, mpr\[tiind vestea c\ se pune la cale un complot legionar, c\ se vor face perchezi]ii [i arest\ri, c\utndu-se c\m\[i verzi [i arme prin casele legionarilor. Se poate ca aceasta s\ fie numai simple zvonuri de cafenea. Totu[i, eu am obliga]ia s\ atrag aten]ia legionarilor. Niciodat\ Mi[carea legionar\, pentru a birui, nu va recurge la IDEEA DE COMPLOT sau LOVITUR| DE STAT. Consider aceasta ca o prostie. Mi[carea legionar\ nu poate birui dect o dat\ cu des\vr[irea unui proces interior de con[tiin]\ a na]iunii Romne. Cnd acest proces va cuprinde pe majoritatea Romnilor, [i se va des\vr[i, biruin]a va veni atunci automat, f\r\ comploturi [i f\r\ lovituri de stat. Biruin]a pe care noi o a[tept\m n modul acesta, este att de mare, att de luminoas\, nct niciodat\ nu vom admite ca

218

ALEX MIHAI STOENESCU STOENESCU

ea s\ fie nlocuit\ cu o biruin]\ ieftin\ [i trec\toare, n\scut\ din complot sau lovitur\ de stat. Bucure[ti, 26 februarie 1937.222 Duminic\, 28 februarie 1937, imediat ce s-a ntors n Bucure[ti de la Sinaia, regele Carol II l-a chemat pe Gavril\ Marinescu [i i-a spus c\ s-a convins de primejdia G\rzii de Fier [i de necesitatea represiunii223. De la aceast\ dat\ putem vorbi de o linie dreapt\ a preg\tirilor pentru lovitura de stat a lui Carol II [i, foarte clar din perspectiva m\rturiilor, de trasarea drei sngeroase a unor evenimente istorice, care se vor scurge n continuare cu vitez\: asasinarea lui Corneliu Z. Codreanu [i a altor peste 250 de legionari n 1938; asasinarea lui Armand C\linescu n 1939; asasinarea a 292 de legionari, ca r\zbunare pentru moartea lui A. C\linescu; asasinarea demnitarilor [i militarilor de la Jilava din 1940; rebeliunea legionar\. Indiferent ce opinii avem despre Mi[carea legionar\, suntem nevoi]i s\ recunoa[tem c\ pl\nuirea unui asasinat de o asemenea amploare a lui Corneliu Codreanu [i a altor 30 de lideri ai unei forma]iuni politice romne[ti reprezint\ un act de terorism de stat, care transfer\ asupra ini]iatorilor cunoscu]i: regele Carol II, Armand C\linescu [i Gabriel Marinescu calitatea de criminali, cu circumstan]e agravante prin natura func]iilor lor publice. Actul de terorism ini]iat de conducerea statului pune foarte serios n discu]ie dreptul Mi[c\rii legionare la legitim\ ap\rare. Ca o not\ distinct\, generalul Ion Antonescu a fost parte a complotului politic care viza lovitura de stat, fiind implicat
222 223

Duiliu Sfin]escu, op. cit., p. 95. Armand C\linescu, nsemn\ri politice, Ed. Humanitas, Bucure[ti, 1990, p. 338.

ISTORIA LOVITURILOR DE STAT N ROMNIA ISTORIA STA

219

n negocieri [i avizat din timp, motiv pentru care a fost numit n guvernul Goga-Cuza, dar s-a opus asasin\rii liderilor legionari. Pentru aceast\ atitudine, a fost destituit din guvern [i exilat. Aceea[i pozi]ie o avea [i inginerul Ion Gigurtu. Tot din acelea[i motive, Antonescu nu a mi[cat nici un deget n 40, atunci cnd legionarii preg\teau r\zbunarea de la Jilava [i a afirmat c\ acolo a pierit scursura vie]ii politice romne[ti. Antonescu, omul autorit\]ii depline n 1940, cuno[tea dedesubturile acestei afaceri ntunecate.

Manevre de culise
Dac\ liberalii priveau cu oarecare resemnare plecarea de la guvern, n interiorul Partidului Na]ional }\r\nesc criza se accentua. Lui Ion Mihalache i era imposibil s\ accepte o apropiere de Vaida, din cauza accentu\rii faliei ntre tendin]ele ideologice pe care le slujeau: Vaida se dep\rta tot mai mult spre Dreapta na]ionalist\, iar Mihalache, n absen]a factorului ponderator Maniu, aluneca tot mai accentuat spre Stnga socialist\, Madgearu formulnd n aceast\ perioad\ partea de abera]ii economice prosovietice a operei sale, iar doctorul Lupu fiind suspectat chiar de spionaj n favoarea URSS. Carol II avea nevoie tocmai de na]ionalismul lui Vaida, pentru a nlocui cu ceva partea scenei politice pe care se instalase solid Mi[carea legionar\ [i pentru a exercita un control indirect asupra acesteia, cum mai f\cuse Vaida n 1933. Reamintim aici c\ atribuirea n epoc\ a pozi]iei de Dreapta extremist\ Mi[c\rii legionare se f\cea exclusiv datorit\ atitudinii sale antisemite, ceea nu corespunde principiilor doctrinare ale Dreptei. Pe de alt\ parte, Mihalache era strivit de greutatea deciziei pe care urma s\ o ia, neprimind n cel pu]in cinci audien]e la rege nici o garan]ie, nici m\car c\ PN} va fi adus la putere, dar [i cu amenin]area permanent\ c\ o eventual\ aducere se va face pe

220

ALEX MIHAI STOENESCU STOENESCU

principiul infiltra]iei oamenilor regelui n guvern. Cu ocazia ntrunirii delega]iei permanente din 3 martie, el [i prezint\ demisia. Numai c\ n scen\ intr\ tocmai acum Iuliu Maniu. Acesta atrage aten]ia c\ mandatul Delega]iei Permanente a expirat [i c\ va trebui aleas\ alta, de c\tre Congres. Cum n Congresul PN}, Iuliu Maniu avea majoritatea, Mihalache a n]eles s\ cedeze. Dar Maniu juca tare, el dorind ca un politician versat ce era un control total asupra partidului s\u, dobndit dup\ ce acesta e[ueaz\ n tentativele sale de a se alinia la proiectul de combina]ie politic\ a regelui Carol II. Ion Mihalache [i-a amnat demisia pn\ la Congresul din 4 aprilie, cele dou\ tabere mp\r]indu-se pe principiile rezisten]ei la tenta]ia Puterii sau a dorin]ei de a veni la Putere. Dac\ ar fi s\ ne a[ez\m cu maxim\ obiectivitate n situa]ia regelui Carol II din prim\vara anului 1937, va trebui s\ accept\m c\ ceea ce s-a ntmplat la Congresul PN} din 2-5 aprilie 1937 nu-i mai l\sa nici o speran]\ pentru a aduce acest partid la guvernare. De aici, probabil, [i insisten]a sa de a-l men]ine pe T\t\rescu nc\ un mandat. Dep\[it complet de criza n care se afla partidul, Ion Mihalache decide cu onestitate [i demnitate s\ `i cedeze conducerea lui Maniu, creznd c\ blocul solid al forma]iunii sale politice nclin\ spre o pozi]ie de rezisten]\, cu toate nepl\cerile situ\rii n Opozi]ie [i aici trebuie s\ vedem [i influen]ele aripii sale socialist-comuniste [i c\ grupul centrist [i procarlist, oricum minoritar, apeleaz\ la apropierea de Vaida dintr-un oportunism p\gubitor pentru partid. Este posibil ca Mihalache s\ fi [tiut, a[a cum aflase [i Argetoianu, c\ Iuliu Maniu [i pierduse popularitatea n Ardeal n detrimentul lui Vaida-Voevod, fenomen plauzibil pe fondul inactivit\]ii lui Maniu [i al orient\rii na]ionaliste a lui Vaida. Pentru a masca adev\ratele cauze, Mihalache invoc\ modificarea unor prevederi ale statutului [i, acestea nefiind acceptate, [i prezint\ demisia irevocabil. Totodat\, l recomand\ pe Maniu la succesiune. Acesta ns\ oscileaz\, deoarece nu era

ISTORIA LOVITURILOR DE STAT N ROMNIA ISTORIA STA

221

convins c\ partidul l va urma monobloc mpotriva regelui [i a camarilei. Tip cerebral [i tenace, Maniu n]elesese c\ o venire a sa la conducere putea nsemna ruperea aripii centriste [i sl\birea partidului. n sfr[it, dup\ lungi insisten]e, Iuliu Maniu accept\ [i presa este anun]at\ c\ a fost ales pre[edinte al PN}. n acel moment, speriat de consecin]ele acestei alegeri, Carol II l trimite urgent la Congres pe Ernest Urd\reanu, omul de ncredere al Elenei Lupescu, care exercit\ asupra lui Mihalache presiuni pentru blocarea accesului lui Maniu la conducerea partidului. Regele Carol va recunoa[te n jurnalul s\u interven]ia: Am autorizat pe Urd\reanu s\ vorbeasc\, dar titre personal [i f\r\ a angaja ntru nimica persoana mea. Vine [i Gr. Filipescu la Urd\reanu [i-i vorbe[te n acela[i sens, c\ este o sinucidere a Partidului Na]ional }\r\nesc dac\ Maniu vine n frunte, [i se angajeaz\ s\ vorbeasc\ cu amndoi. Seara vine [tirea c\ ac]iunea unuia [i altuia ar avea sor]i de izbnd\. Mi se va putea pune ntrebarea, dac\ eu am ideea de dreapta (alias Vaida etc.), am l\sat s\ se fac\ aceste demersuri. E ca cu (sic!) Mihalache tot e mai u[or de manevrat [i, pe urm\, ruptura grupului centrist Cost\chescu, Ghelmegeanu, C\linescu, Potrc\ etc. nu este destul de sigur\, spre a aduce un aport (sic!) suficient lui Vaida n dauna lui Maniu224. Probabil c\, pentru salvarea situa]iei, Urd\reanu a f\cut [i promisiuni [i amenin]\ri, astfel c\, dup\ ce presa fusese deja anun]at\ de alegerea lui Maniu, Mihalache revine asupra demisiei sale irevocabile [i reia [efia partidului. Maniu nsu[i i cere s\ r\mn\. Armand C\linescu, membru activ al PN} [i delegat la Congres, poveste[te: Acelea[i persoane care alergau s\ conving\ pe Maniu s\ accepte, veneau acum s\-i cear\ s\ renun]e (dup\ mirosul fripturii)!225. Doctorul Lupu, dup\ ce a sus]inut realegerea lui Mihalache, a nceput s\-l njure:
224 225

Carol II, op. cit., p. 163. Ibidem, p. 343.

222

ALEX MIHAI STOENESCU STOENESCU

E un dobitoc, e un dobitoc tot repet\ simpaticul doftor, pe un ritm accelerat e un dobitoc, trebuie s\ plece [i s\ vin\ Maniu, s\ i-o b\g\m regelui, f mama lui, pn\ la cot!226. Iuliu Maniu va ie[i dublu umilit din aceast\ situa]ie. Dincolo de ceea ce-i f\cuse Ion Mihalache, mai era [i faptul c\ apucase s\ transmit\ Palatului c\ va merge pn\ la umilin]\ fa]\ de rege n interesul partidului227. n spatele acestor oscila]ii, foarte departe, se afla interesul transparent al unor for]e influente din Fran]a, de care Nicolae Titulescu nu era str\in. F\r\ ndoial\ c\, n oricare perspectiv\, Carol II avea de rezolvat marile probleme din partidul pe care voia s\-l aduc\ la Putere. El nu a avut la dispozi]ie dect grupul centrist al lui Armand C\linescu, care a continuat s\ manevreze distructiv n interiorul PN}, amenin]nd cu diziden]a [i insistnd pe apropierea de Vaida-Voevod. Acesta, la rndul s\u, a r\mas ferm pe pozi]ia excluderii lui Maniu. Este perioada rolului istoric pozitiv jucat de Ion Mihalache, singurul s\u moment de vrf, n care d\ b\t\lia pentru salvarea partidului, pentru p\strarea demnit\]ii [i for]ei sale n ochii electoratului, dar mai ales pentru conservarea unit\]ii. n aceast\ b\t\lie el n-a fost ajutat dect de presa socialist\ [i de loja francmasonic\ a lui Sadoveanu, ambele interesate n supravie]uirea pe scena politic\ a principalului partid de Stnga al ]\rii, ca frn\ a tendin]elor na]ionaliste progermane ce se manifestau tot mai accentuat, dar [i ca paravan pentru activit\]ile ilegale ale Partidului Comunist din Romnia. Din lu\rile sale de pozi]ie n]elegem c\ socialismul agrarian pe care l promova se opunea categoric bol[evismului, considerat un extremism la fel de periculos ca [i nazismul, dar i venea foarte greu s\ vad\ acela[i lucru [i n fascismul lui Mussolini. Nu trebuie s\ uit\m c\ n acea epoc\ realiz\rile economice, precum [i for]a politico-militar\ n
226 227

Constantin Argetoianu, op. cit., p. 158. Armand C\linescu, op. cit., p. 343.

ISTORIA LOVITURILOR DE STAT N ROMNIA ISTORIA STA

223

cre[tere ale Italiei [i Germaniei trezeau ngrijorare doar n anumite cercuri oculte [i c\, n bun\ m\sur\, ascensiunea fascismului [i nazismului agresiv s-a produs pe fondul unei anumite fascina]ii [i admira]ii n care au excelat americanii! pentru succesele celor dou\ state devenite n c]iva ani Mari Puteri. Oricum, Mihalache r\mnea fidel alian]ei franco-britanice [i aducea n politica romneasc\ ideea apropierii de Statele Unite, dar era la fel de convins c\ Romnia ]\r\neasc\ avea nevoie de un program economic socialist-agrarian dup\ model cooperatist fascist. Orict ni s-ar p\rea de resping\tor ast\zi, din perspectiva a ceea ce ni s-a ntmplat sub comunism, chiar [i teoriile agrare prosovietice ale lui Madgearu aveau un smbure ra]ional, agricultura Romniei fiind, prin napoierea [i defectele sale administrative, mult mai apropiat\ de tipologia Estului. Fideli democra]iei, Mihalache [i Madgearu c\utau o solu]ie care s\ combine orientarea politic\ general\ a ]\rii c\tre Occident cu aplicarea unor proiecte economice socialiste. n plan politic a[a cum am v\zut Ion Mihalache se dedica partidului, rezistnd presiunilor venite din exterior [i interior. El sim]ea c\ Iuliu Maniu face un joc propriu cu oarecare perfidie228 mpotriva sa, folosindu-l ca pe un pion al manevrelor sale de culise. R\mas drept, sprijinit n coloana sa vertebral\, Ion Mihalache va fi [i principalul perdant al evenimentelor: El nu era omul cu dou\ morale [i, n plus, nu se putea asocia cu Vaida pentru ciolan, n detrimentul lui Maniu229. Cunoa[tem destul de pu]ine lucruri despre manevrele lui Iuliu Maniu din aceast\ perioad\. A c\l\torit lungi perioade n str\in\tate, locuind mult timp la Paris, [i s-a ntlnit destul de des cu Nicolae Titulescu. Rela]ia lor este pus\ de memoriali[ti n leg\tur\ cu ncerc\rile cercurilor financiare [i
228

Apostol Stan, Ion Mihalache. Destinul unei vie]i, Ed. Saeculum, Bucure[ti, 1999, p. 238. 229 Ibidem, p. 240.

224

ALEX MIHAI STOENESCU STOENESCU

politice franceze de a opri extinderea accelerat\ a interven]iei germane pe pia]a romnesc\, odat\ cu sporirea influen]ei sale economice n Balcani. Fran]a, f\cnd eroarea s\ trateze Romnia ca pe o colonie politic\ a sa, a folosit doar canalele politice [i financiare pentru control [i s-a trezit complet descoperit\ n fa]a expansiunii economice germane. Pentru a reechilibra situa]ia, a m\rit [i mai mult implicarea ocult\ n politica partidelor [i a nceput s\ condi]ioneze brutal sprijinul financiar, ceea ce a nceput s\ se vad\ p`n\ [i la nivelul romnului obi[nuit. Este momentul n care Fran]a `i refuz\ Romniei comenzile de armanent [i `i blocheaz\ mprumuturile, apoi suspend\ schimburile n franci ale leului romnesc. n anul 1937, Fran]a nu mai avea la dispozi]ie dect Partidul Na]ional }\r\nesc pentru o baz\ a revenirii controlului s\u asupra Romniei, [i anume gruparea manist\, la care s-a ata[at [i Nicolae Titulescu. Pe corpul partidului sub Mihalache nu se aventura s\ mizeze, dovedindu-se slab la Congres, iar gruparea centrist\ era vizibil carlist\. Cum PNL avea problema particip\rii mascate la o guvernare care permisese cre[terea influen]ei economice germane [i se mai ntrez\rea [i o preluare de c\tre T\t\rescu a partidului, Fran]a nu avea alt\ cale dect refacerea leg\turilor sale pline de interese reciproce din anii 1928-1930 cu Iuliu Maniu. Pe aceast\ ipotez\ se a[az\ [i informa]ia privind organizarea de c\tre Titulescu [i Maniu a unui complot extern anticarlist. Pe fondul ofensivei franceze pentru rec[tigarea pie]ei politice romne[ti, au loc ntlniri succesive Titulescu-Litvinov, la Talloires, [i Titulescu-Maniu, la Cap Martin, n care se discut\ ndep\rtarea regelui Carol II [i instalarea Marelui Voievod de Alba Iulia, Mihai I, n vrst\ de 16 ani, pe Tron. n decembrie 1937, n plin\ pr\pastie politic\, Iuliu Maniu va confirma, ntr-un context mai larg, aceast\ ipotez\, m\rturisind c\ vrea s-o aduc\ napoi pe regina-mam\ Elena, pentru a sta la dreapta sau la stnga voievodului. La stnga lui Mihai I nsemna regen]\, la dreapta nsemna republic\. De altfel, Armand C\linescu era informat, n iunie 1937, c\ n

ISTORIA LOVITURILOR DE STAT N ROMNIA ISTORIA STA

225

cadrul uneia dintre ntrevederile externe Maniu-Titulescu, Iuliu Maniu pusese n discu]ie instaurarea republicii230. Constantin Argetoianu, de[i nu crede n acest complot, leag\ proiectul instaur\rii republicii n Romnia de participarea lui Litvinov, ministrul de externe al URSS, la combina]ie cu Titulescu [i Maniu231. Totodat\, Argetoianu b\nuia c\ n toate aceste manevre amenin]\toare la adresa lui Carol II se afl\ un interes mult mai subtil al lui Maniu, care i p\c\le[te pe to]i pentru a-[i preg\ti revenirea. Maniu va scrie o scrisoare politic\ unui anume Kerciu, ncredin]ndu-i acestuia puternicele sale sentimente dinastice, cu scopul ca informa]ia aceasta s\ ajung\ la Palat. Kerciu, un petrec\re] [i fustangiu notoriu, era ultima cucerire a Elenei Lupescu. La sfr[itul lunii august 1937 chiar izbucne[te un scandal ca urmare a inform\rii regelui de c\tre Ernest Urd\reanu c\ Elena Lupescu a participat la o partid\ de sex n grup, cu acel Kerciu [i cu un alt petrec\re], Pu[cariu, n sta]iunea Eforie. n mod surprinz\tor dar numai dac\ privim situa]ia prin ochiul normalit\]ii medicale cel pedepsit de rege va fi Ernest Urd\reanu, pedeaps\ ridicat\ ns\ repede, ca urmare a faptului c\, fugit la Paris unde era Titulescu [i leg\tura sa periculoas\ cu presa Urd\reanu luase asupra sa o serie de documente compromi]\toare pentru cuplul Carol-Lupescu232. Observa]iile lui Armand C\linescu asupra acestui episod ne fac s\ nclin\m ns\ spre o alt\ cauz\ a scandalului: Kerciu [i-a luat rolul de mediator ntre d-na L(upescu) [i Maniu. Ast\zi s-a ntors de la B\d\cin [i a lansat printre prieteni zvonul n acest sens233. Informa]ia este confirmat\ de rege n consemnarea sa din 22 septembrie 1937, referitoare la o audien]\ acordat\ lui Malaxa: Cherciu l-a rugat [pe Malaxa, n.a.]
230 231

Armand C\linescu, op. cit., p. 351. Constantin Argetoianu, op. cit., p. 270. 232 Paul D. Quinlan, op. cit., pp. 246-247. 233 Armand C\linescu, op. cit., p. 354.

226

ALEX MIHAI STOENESCU STOENESCU

s\ transmit\ c\ Maniu vrea s\ se mpace, adic\ s\ vie la Canossa234. Este evident c\ Maniu juca pe toate planurile. Dar, n ciuda semnalelor pe care le-a primit de la Maniu, dar [i avizat fiind `n leg\tur\ cu apropierile separate ale acestuia de Titulescu, pentru un sprijin extern, [i de Garda de Fier, pentru asigurarea unui bra] intern activ al revenirii la Putere, Carol II va r\mne consecvent ideii unei formule Mihalache-Vaida. Cum aceasta ntrzia s\ se contureze, campania electoral\ l va g\si tot f\r\ solu]ie.

Raportul de for]e `n decembrie1937


Combina]iile politicii de culise din Romnia acelui an nefast par ast\zi extrem de complicate [i confuze. O urm\rire a lor pas cu pas este [i obositoare, [i derutant\, dar un aspect se desprinde totu[i cu propriul contur: venise era marilor tr\d\ri. Maniu declara c\-l sus]ine pe Mihalache, dar l sabota n ascuns, se combina cu Titulescu pentru a-l speria pe rege, apoi i transmitea discret lui Carol II dorin]a sa de mp\care. Armand C\linescu [i tr\da partidul, sacrificndu-l pentru un regim autoritar. T\t\rescu anun]a retagerea sa din guvern, dar i cerea regelui s\-l men]in\, apoi se r\zgndea [i declan[a o ac]iune de subminare a conducerii Partidului Na]ional Liberal. Carol II promitea guvernul, pe rnd, lui Goga, lui T\t\rescu, lui Mihalache, apoi revenea n ultimul moment la T\t\rescu. n faza decisiv\ a loviturii de stat, a[a cum vom vedea, generalul Ion Antonescu se va uni cu grupul centrist al lui Armand C\linescu, va intra n guvernul Goga-Cuza al regelui, dar va lua leg\tura [i cu Corneliu Z. Codreanu la Predeal,
234

Carol II, op. cit., p. 225.

ISTORIA LOVITURILOR DE STAT N ROMNIA ISTORIA STA

227

mpotriva regelui, iar dup\ exilare i va contacta pe liberali. Goga, adus de Carol la guvernare, este tr\dat de Carol dup\ o lun\ [i jum\tate, apoi regele l aduce pe Patriarhul Miron Cristea, care va tr\da [i democra]ia, [i Mi[carea legionar\. Aliat cu Codreanu n alegeri, Maniu l va tr\da imediat dup\ aceea pentru o desemnare la guvern din partea regelui, apoi pentru o n]elegere cu liberalii lui C.I.C. Br\tianu. Gheorghe Br\tianu semneaz\ pactul electoral cu PN}, apoi revine n PNL. Forma]iunea lui Goga-Cuza [i Mi[carea legionar\ semneaz\ acela[i pact cu Partidul Evreiesc, apoi se n\pustesc, oficial [i neoficial, asupra evreilor. Toat\ aceast\ mi[care haotic\ se desf\[ura n interiorul unui spa]iu nchis, izolat de Parlament [i de corpul electoral al ]\rii, fiind, de fapt, expresia cea mai elocvent\ a fenomenului de oligarhie politic\ pe care l-am explicat mai sus. Degradarea sistemului politic, [i a[a pseudodemocratic, al Romniei ajunsese ntr-o faz\ n care to]i actorii erau slabi. Carol II se iluziona c\ va putea compune un guvern Mihalache-Vaida, Maniu se iluziona c\ va putea readuce ]ara la regimul parlamentar [i democratic clasic, pe care l distrusese n 1930, iar Mi[carea legionar\ a[tepta interna]ionalizarea na]ionalismului, ntr-o lume dominat\ de Germania [i f\r\ evrei. Peste toate aceste scenarii plute[te b\nuiala c\ regele Carol II a avut de la nceput un plan de instalare a dictaturii personale. Asta nu o spun comuni[tii, ci o spune Constantin I.C. Br\tianu: n timpul guvernului T\t\rescu, regele ncepuse opera sa de a sl\bi partidele politice. Cu f\g\duieli de a le da guvernul, desp\r]ise pe dl. Vaida Voevod de dl. Maniu [i pe Goga de generalul Averescu. n loc s\ sileasc\ partidele politice s\-[i p\streze unitatea ca s\ le poat\ da conducerea statului, el a creat o lupt\ ntre concuren]i, ca s\-[i fac\ partizani, lupt\ mult mai aprig\ ntre membrii aceluia[i partid dect era ntre partide adverse. A putut astfel pretinde mai trziu c\ regimul partidelor politice provoac\ fr\mnt\ri [i dezbin\ri, care tulbur\ unitatea politic\ a ]\rii [i c\ deci partidele

228

ALEX MIHAI STOENESCU STOENESCU

trebuiesc desfiin]ate235. De la 9 noiembrie 1937, Carol II ini]iaz\ o rund\ de ntlniri cu liderii tuturor partidelor importante, f\r\ Mi[carea legionar\, cu scopul de a crea impresia unei consult\ri democratice n perspectiva desemn\rii cabinetului care s\ organizeze alegerile. El cere imperios lui Mihalache s\ accepte combina]ia cu Vaida-Voevod. Mihalache va ntruni Delega]ia Permanent\ n ziua de 13 noiembrie, dar aceasta se va pronun]\ mpotriva sugestiei regale. Ziarul Dreptatea, organul de pres\ al PN}, va publica un articol de importan]\ istoric\ n ziua de 16 noiembrie: Partidul Na]ional }\r\nesc este con[tient de rolul [i r\spunderile lui. El nu n]elege s\ renun]e la programul [i la demnitatea lui pentru scaune n minister sau n Parlament236. Articolul era inspirat de verticalitatea lui Ion Mihalache [i de credin]a tot mai puternic\ a acestuia c\ PN} trebuia s\-l aduc\ din nou pe Iuliu Maniu la conducere. Poate f\r\ s\ [tie, Ion Mihalache mpingea partidul spre o rec[tigare a statutului de forma]iune politic\ ap\r\toare a democra]iei, statut spre care se va ndrepta [i Partidul Na]ional Liberal sub conducerea b\trnilor. Lovitura de stat le va g\si pe aceea[i pozi]ie, de ap\r\toare ale sistemului democratic, ntr-o conven]ie politic\ unitar\, simbol ns\ al sl\biciunii lor individuale, conven]ie ce se va men]ine pn\ n 1997, odat\ cu formarea guvernului Victor Ciorbea. Ion Mihalache va ie[i din scena politic\ [i va reveni doar pentru o noapte, 13 spre 14 iulie 1947, cnd la T\m\d\u va ncerca s\ urce 30 de membri ai partidului ntr-un avion de dou\ locuri. Iuliu Maniu va reveni n Bucure[ti la 21 noiembrie, cnd se va `ntruni Comitetul Central Executiv al Partidului Na]ional }\r\nesc. A[a cum era de a[teptat, Mihalache [i d\
235 C.I.C. Br\tianu, Amintiri n C.I.C. Br\tianu, Carol II, Ion Antonescu, Amintiri. Documente. Coresponden]\, Ed. Forum, Bucure[ti, 1992, p. 20. 236 Ioan Scurtu, Din via]a politic\ a Romniei (1926-1947). Studiu critic privind istoria Partidului Na]ional-}\r\nesc, Ed. {tiin]ific\ [i Enciclopedic\, Bucure[ti, 1983, p. 372.

ISTORIA LOVITURILOR DE STAT N ROMNIA ISTORIA STA

229

demnisia [i ofer\ conducerea lui Iuliu Maniu. Schimbul lor de replici r\mne pentru istorie o prob\ amar\ de ridicol, expresie teatral\ a falsit\]ii rela]iei personale [i politice dintre ei: Ion Mihalache: D-le Maniu, ia comanda [i d\ porunc\!. Iuliu Maniu: Dumneata e[ti comandant. Dumneata ai dat o ultim\ comand\: s\ ocup locul dumitale. Am ascultat ntotdeauna comanda dumitale [i cnd nu-mi pl\cea; trebuie s\ ascult [i aceast\ ultim\ comand\237. Aici intervine un am\nunt straniu, care ar putea explica deciziile verticale ale lui Ion Mihalache [i hot\rrea sa de a preda [efia Sfinxului de la B\d\cin. n notele zilnice ale lui Armand C\linescu exist\ un pasaj care descrie audien]a lui Mihalache la Carol II din 13 noiembrie 1937, cu ocazia tentativei de a forma guvernul mpreun\ cu Vaida: mi spune [Mihalache, n.a.] c\ n audien]\ Rex i-a ar\tat c\ pentru dnsul conteaz\ curentele. Oamenii [i partidele sunt instrumente de realizare a unui program regal. i adaug\ c\-l stimeaz\ pe Mihalache, [i de aceea nu a ntrebuin]at238. n acest loc a fost distrus un cuvnt. Ce anume nu ntrebuin]ase Carol mpotriva lui Mihalache, pentru c\ l stima? S-ar potrivi cuvntul [antaj, cu referire la Afacerea Skoda, pe care o ntrebuin]ase mpotriva lui Maniu, dar poate fi [i presiune sau for]\. Oricum, era o amenin]are la care Mihalache a r\spuns cu demnitate, Armand C\linescu notnd n acela[i loc: Mihalache, pe baza acestor spuse, ncearc\ s\ orienteze partidul spre o lupt\ constitu]ional\. Adic\ al\turi de Maniu. Imediat dup\ preluarea conducerii PN}, Iuliu Maniu l contacteaz\ pe Corneliu Z. Codreanu [i pune n aplicare vechea n]elegere, anun]nd pactul de neagresiune cu Mi[carea legionar\. El a fost semnat n casa lui Dimitrie Gerotta de Maniu, Codreanu [i Gheorghe Br\tianu. Pentru
237 Ion Scurtu, Iuliu Maniu. Activitatea politic\, Ed. Enciclopedic\, Bucure[ti, 1995, p. 86. (Dialogul este reprodus dup\ ziarul Diminea]a din 25 noiembrie 1937.) 238 Armand C\linescu, op. cit., p. 358.

230

ALEX MIHAI STOENESCU STOENESCU

alegeri se formeaz\ cele dou\ carteluri electorale: Cartelul ]\r\nist mascat sub denumirea de pact PN}, Mi[carea legionar\ (Totul pentru }ar\), Partidul Na]ional Liberal Georgist (Gh. Br\tianu), Partidul Agrar (C. Argetoianu), PNC (Goga-Cuza) [i Partidul Evreiesc (care a semnat pactul la 28 noiembrie prin pre[edintele s\u, dr. Filderman), fiecare participnd pe liste separate; Cartelul liberal PNL, Frontul Romnesc (A. Vaida-Voevod) [i Partidul German, de orientare hitlerist\. Asocierea haotic\ ntre partide democratice, anticarliste, [i partide procarliste din componen]a acestor carteluri electorale este [i ea o mostr\ a tipologiei sistemelor oligarhice. Paradoxul lor este cel mai bine identificat de istoricul Ioan Scurtu: Datorit\ cartelurilor electorale ncheiate de T\t\rescu [i pactului de neagresiune semnat de Maniu, n campania electoral\ nu s-au confruntat for]ele democratice [i cele dictatoriale, ci principalele partide democratice Partidul Na]ional }\r\nesc [i Partidul Na]ional Liberal239. Profitnd de injuriile pe care [i le-au adus reciproc n campania electoral\ cele dou\ partide mari au abundat acuza]iile de mare infractor, aluzie la implicarea lui Maniu n Afacerea Skoda, poreclele Gu]\-Pu]\ pentru T\t\rescu, criminal Maniu, asasin T\t\rescu etc. Carol II a lansat diversiunea cu imposibilitatea form\rii unui guvern de coali]ie PN}-PNL, rupnd astfel [i orice punte spre supravie]uirea regimului democratic n Romnia. El a f\cut asta dup\ ce primise de la C.I.C. Br\tianu un raport asupra situa]iei: Regele avea trei solu]ii pe care le putea adopta n mod logic. F\cnd apel la cele dou\ mari partide, care avuseser\ cele mai mari contingen]e n alegeri, s\ le cear\ s\ constituie un guvern na]ional pn\ n toamn\, cnd ar dizolva Parlamentul [i ar face noi alegeri, sau s\ fac\ un guvern compus din personalit\]i din afar\ de partide [i care, avnd ng\duirea partidelor politice, s\ gireze afacerile pn\ la
239

Ion Scurtu, op. cit., p. 88.

ISTORIA LOVITURILOR DE STAT N ROMNIA ISTORIA STA

231

noi alegeri, sau s\ dea guvernul Partidului Na]ional }\r\nesc cu mandatul de a face alegeri. Ultima solu]ie ar fi fost cea mai bun\, avnd n vedere c\ un guvern nou poate totdeauna s\ ob]in\ majoritate n alegeri240. Regele ns\ a ncercat s\ conving\ lumea c\ rezultatul alegerilor pentru Camer\ din 20 decembrie 1937 a demonstrat trei lucruri: 1. Dizolvarea corpului politic clasic al ]\rii. 2. Abandonarea interesului pentru partide al popula]iei. 3. Ridicarea periculoas\ a Mi[c\rii legionare pe locul trei n ierarhia partidelor. Pentru a-[i sus]ine teza, el s-a opus unor tentative de falsificare a rezultatului alegerilor, una propus\ de ministrul de justi]ie Vasile P. Sassu, prin interpretarea diversionist\ a Articolului 2 din legea electoral\, cealalt\ tentativ\ apar]inndu-i prefectului de Hotin, Marin Florescu, prin ]inerea n rezerv\ a voturilor sale pentru a acoperi diferen]a pn\ la 40 la sut\241. n tensiunea panicii, Carol II ncearc\ s\ provoace o nou\ ntlnire cu Corneliu Z. Codreanu, prin intermediul lui Mihail Manoilescu. Codreanu refuz\242. Tot acum, regele Carol II i ofer\ generalului Ion Antonescu func]ia de prim-ministru al unui regim autoritar, dar acesta, prudent, refuz\, retr\gndu-se inteligent ntr-o pozi]ie secundar\. Lipsit de solu]ii viabile, regele a manevrat rapid pentru constituirea unui guvern de tranzi]ie, alegnd la 28 decembrie formula Goga-Cuza, menit\ s\ rezolve cteva probleme pe care un guvern democratic nu le putea atinge [i s\ c`[tige timp n vederea aplic\rii loviturii de stat. Omul de manevr\ a fost Armand C\linescu. La exact o lun\ de la preluarea conducerii PN} de c\tre Iuliu Maniu, Armand C\linescu ia decizia de a-[i tr\da partidul, cu toate c\ votase pentru unitatea partidului, la 22 noiembrie, n momentul n care Partidul Na]ional }\r\nesc semnase pactul
240 241

C.I.C. Br\tianu, loc. cit., p. 21. Constantin C. Giurescu, Amintiri, Ed. All, Bucure[ti, 2000, p. 260. 242 Pamfil {eicaru, op. cit., p. 387.

232

ALEX MIHAI STOENESCU STOENESCU

de neagresiune cu Garda de Fier. El candidase la alegeri, profitnd de n]elegerea convenit\, astfel c\ nu a fost mpiedicat de legionari s\ ob]in\ mandatul (teoretic) pentru viitorul Parlament. Iat\ ns\ c\ dup\ o lun\ [i dup\ ce rezultatul alegerilor devine cunoscut, C\linescu ia leg\tura cu generalul Condeescu, vechiul confident al regelui, [i-i cere s\ transmit\ suveranului ntregul s\u devotament fa]\ de Coroan\, nu din platitudine, ci din convingere. Ca urmare a acestui mesaj, n ziua de 23 decembrie 1937 Armand C\linescu este chemat acas\ la Condeescu, unde se va ntlni cu Ernest Urd\reanu, omul de ncredere al Elenei Lupescu: Urd\reanu mi cere cuvntul de onoare asupra discre]iunii celor ce-mi va comunica. Partidul N[a]ional]-}[\r\nesc] nu va fi chemat la guvern ct va fi regele, s\ [tiu c\ Rex se va lupta pn\ la ultima limit\. S-a hot\rt s\ constituie imediat un guvern Goga cu concursul meu, Ghelmegeanu [i Potrc\. M\ ntreab\ dac\ primesc Ministerul de Justi]ie. R\spund c\ sunt nemul]umit de politica lui Maniu, pe care o consider d\un\toare ]\rii [i Coroanei. Inten]ionam s\ m\ retrag din Camer\ pe acest motiv. Primesc propunerea dac\: 1. Rex e hot\rt ferm s\ sus]in\ pn\ la cap\t; 2. dac\ e compus guvernul din oameni serio[i; 3. dac\ se adopt\ n program satisfacerea nevoilor ]\r\nimii. Urd\reanu mi enumer\ cteva puncte din programul de ac]iune [i-mi spune c\ Rex asigur\ o guvernare de patru ani243. Urd\reanu i cere lui Armand C\linescu s\ se ntlneasc\ urgent cu Goga, pentru a stabili detaliile form\rii noului guvern. Este cert c\ regele l min]ea [i pe el, pentru c\ nu putea s\-i ncredin]eze secretul caracterului pasager al guvernului Goga-Cuza, mpiedicndu-l astfel s\ realizeze cu toat\ convingerea ruptura Partidului Na]ional }\r\nesc. Ne mir\ doar naivitatea lui Armand C\linescu n fa]a unei posibile guvern\ri de 4 ani a unui guvern neconstitu]ional, f\r\ sprijin parlamentar, f\r\ perspectiv\ electoral\
243

Armand C\linescu, op. cit, p. 362.

ISTORIA LOVITURILOR DE STAT N ROMNIA ISTORIA STA

233

[i format din buc\]i neomogene. n aceea[i noapte, tot acas\ la Condeescu, Goga se ntlne[te n secret cu Armand C\linescu [i viitorul prim-ministru i prezint\ programul s\u de guvernare. Acesta era expresia unui delir politic, fiind compus din m\suri mpotriva evreilor, libertatea fabric\rii ]uicii [i ridicarea cenzurii. n ce privea lista guvernului, C\linescu era trecut la Interne, iar pentru Ministerul Ap\r\rii Na]ionale era propus generalul de brigad\ Ion Antonescu. Carol II s-a opus acestei numiri, considerndu-l un ambi]ios nestabil, dar l accept\ pentru Ministerul Comunica]iilor. Totodat\, Goga propunea nfiin]area unei armate de partid, numit\ l\ncierii. Armand C\linescu, accept\ toate aceste abera]ii, concentrndu-se n urm\toarele zile asupra `ncerc\rilor de a-i convinge pe partizanii s\i s\ p\r\seasc\ Partidul Na]ional }\r\nesc [i luptndu-se pentru men]inerea lui Ion Antonescu pe lista guvernului. Implicat n combina]ia politic\ pe care, dac\ o numim complot pentru lovitura de stat, suntem obliga]i s\-l trecem pe Antonescu drept coautor al acesteia! generalul nestabil va condi]iona prezen]a sa n Cabinet cu dou\ cereri: nu accept\ dect Ministerul Ap\r\rii Na]ionale [i nu accept\ o orientare a regelui n politica extern\ spre Germania244. Cererile i-au fost satisf\cute, prin interven]ia comun\ a lui Goga [i C\linescu. Este greu de n]eles ce a fost n capul generalului, dar putem presupune c\ dorea punerea n aplicare a unor proiecte proprii de reoganizare [i nzestrare a Armatei. Constat\m ns\ [i la el o naivitate dezam\gitoare [i, pentru prima oar\, o slab\ preg\tire politic\. Ascultnd cuvntarea de `nvestitur\ a noului premier Octavian Goga, academicianul Radu R. Rosetti avea s\ remarce: Discursul lui Goga pl\cut de auzit de altfel [i f\cut pentru a n[ela pe naivi m-a izbit prin cuvintele folosite, foarte multe neologisme amintind jargonul jurnali[tilor evrei, contra c\rora Goga duce o a[a de stra[nic\
244

Ibidem, p. 364.

234

ALEX MIHAI STOENESCU STOENESCU

campanie!245 ntr-un discurs electoral ]inut n Arge[, n fa]a unui banchet de 600 de tacmuri, Armand C\linescu va declara partizanilor s\i: Niciodat\ un act nu a corespuns mai des\vr[it spiritului [i literei Constitu]iunei noastre dect acesta. La o situa]iune anormal\, am avut o solu]iune absolut normal\. {i astfel, nu schimbarea guvernului a adus dup\ sine dizolvarea Parlamentului, ci, dimpotriv\, necesitatea dizolv\rii a impus schimbarea guvernului246. n aceea[i interven]ie, C\linescu afirma c\ ]ara este condamnat\ la distrugere din cauza lui Iuliu Maniu [i ar\ta rezultatul cel mai spectaculos al alegerilor din decembrie 1937: PN} fusese nfrnt n Ardeal, unde majoritatea voturilor fusese luat\ de Mi[carea legionar\. Acesta era nc\ un mare subiect de ngrijorare pentru oligarhia politic\, deoarece, prin semnarea pactului electoral ntre Partidul Na]ional }\r\nesc [i Mi[carea legionar\, electoratul ardelean a fost pus n fa]a unei op]iuni de nuan]\: Apoi, dac\ dvs. sunte]i n pact cu al]ii, atunci este indiferent c\ vot\m cu dvs. sau cu ei!247 n condi]iile n care Partidul German a mers n cartel cu liberalii, este clar c\ cei care au votat n Ardeal cu Mi[carea legionar\ au fost romnii. Argumentele lui Armand C\linescu, ca [i cele ale regelui, privind criza politic\ declan[at\ de alegerile din 20 decembrie 1937 se clatin\ n fa]a unor calcule simple. n memoriile lor, att Radu R. Rosetti, ct [i Constantin C. Giurescu sau Constantin I.C. Br\tianu au ar\tat c\ exista o solu]ie constitu]ional\, inclusiv pe fondul organiz\rii alegerilor de c\tre guvernul Goga-Cuza, deoarece n intervalul dintre decembrie 1937 [i februarie 1938 se produsese o mi[care important\ n rndurile principalului partid al ]\rii. Convins de inutilitatea diziden]ei sale, Gheorghe Br\tianu hot\r\[te
Radu R. Rosetti, Pagini de jurnal, Ed. Adev\rul, Bucure[ti, 1993, p. 38. Cine a fost Armand C\linescu; m\rturii, Ed. Presa na]ional\, Bucure[ti, 1992, p. 29. 247 Ibidem, p. 30.
246 245

ISTORIA LOVITURILOR DE STAT N ROMNIA ISTORIA STA

235

rentregirea Partidului Na]ional Liberal [i forma]iunea intr\ n noua campanie electoral\ cu manifeste [i programe comune248. mpreun\, ar fi atins pragul de 40%. Dar o victorie a partidului liberalilor, rentregit sub conducerea b\trnilor, nu convenea lui T\t\rescu [i tentativei sale de a-l sparge pentru a-l aduce n slujba regelui. O alt\ solu]ie normal\, constitu]ional\, era numirea unui guvern PN} cu sprijin parlamentar din partea partidelor cu care semnase pactul de neagresiune, cu scopul precis de a organiza noi alegeri. Aceast\ perspectiv\ nu-i convenea regelui, din motive strict personale, c\ci ar fi avut `n Parlament un corp politic v\dit ostil regimului s\u de camaril\ [i `n plus un guvern pe care nu-l putea controla. Din aceste considerente private care certific\ inten]ia de a stabili o dictatur\ personal\ Carol II i folose[te pe Gheorghe T\t\rescu [i pe Armand C\linescu drept sp\rg\tori ai Partidului Na]ional Liberal [i, respectiv, Partidului Na]ional }\r\nesc. Mai important n aceast\ manevr\ a fost Armand C\linescu, deoarece, f\r\ ruperea produs\ de el n PN} nu s-ar fi putut forma guvernul Goga-Cuza, centri[tii constituind nucleul Cabinetului din 28 decembrie 1937. Alegerea ca om forte [i numirea sa n func]ia de ministru de Interne a apar]inut n ntregime camarilei, Armand C\linescu fiind exponentul intereselor trusturilor industriale n leg\tur\ cu Elena Lupescu249. Provenien]a sa din rndurile stngii na]ional-]\r\niste mpreun\ cu Petre Andrei, Mihai Ralea, Mihail Ghelmegeanu i va nt\ri pozi]ia de adversar ireductibil al Mi[c\rii legionare, dar [i pe aceea de client al finan]\rii mascate operate prin Nicolae Malaxa. Nu vom insista asupra performan]elor guvernului Goga-Cuza [i vom apela, pentru a sintetiza, la opinia unui istoric autorizat [i, totodat\, martor al evenimentelor: Guvernul Goga-Cuza, care `l avea ca ministru de Externe pe
248 249

Constantin C. Giurescu, op. cit., p. 261. Pamfil {eicaru, op. cit., p. 392.

236

ALEX MIHAI STOENESCU STOENESCU

Istrate Micescu, remarcabilul jurist, dar instabilul om politic, nu fu n stare s\ domine situa]ia. Partizanii guvernului, n special cuzi[tii, se dedar\ la excese dintre care unele, mai grave, n Transilvania, la Oradea [i la Cluj. ncepu s\ se creeze o stare de nesiguran]\; avur\ loc retrageri masive ale depunerilor din b\nci [i transferuri importante de capitaluri n str\in\tate. Oamenii de afaceri din ]ar\, marii industria[i [i marii bancheri, ntruni]i la Clubul miliardarilor din Calea Victoriei 163 proprietatea fostei regine Elisabeta a Greciei n seara zilei de 9 februarie 1938, ajunser\ la concluzia c\ situa]ia e grav\, c\ se impune ndep\rtarea guvernului [i aduser\ la cuno[tin]a regelui probabil prin Malaxa opinia lor. A doua zi, la 10 februarie, guvernul Goga-Cuza [i d\dea demisia [i era nlocuit printr-un guvern prezidat de patriarhul Miron Cristea, dar n care rolul prim l juca ministrul de Interne Armand C\linescu250. Cauzele aparente ale c\derii guvernului Goga-Cuza au fost, pe rnd: 1. Sc\parea de sub control a organiza]iilor de tineret ale cuzi[tilor, care, transformate, teoretic, n l\ncieri, armat\ de partid a guvernului, au ini]iat dezordini grave n teritoriu, inclusiv cu caracter antisemit. Este de subliniat aici c\ istoriografia comunist\ a folosit acest moment n mod diversionist pentru a pune dezordinile pe seama legionarilor, a for]elor fasciste, sau pe seama unei formule aproximative de legionari [i cuzi[ti, pentru a ascunde realitatea c\ legionarii nu au avut nici o implicare n aceste atacuri. 2. E[ecul tentativei de a convinge Marile Puteri democratice c\ legile antisemite date acum n-au caracter rasist [i c\ sunt produsul unei necesit\]i civice [i economice. 3. Reac]ia capitalului str\in legat de statele democratice, precum [i a capitalului evreiesc, prin retragerile masive de pe pia]a romneasc\, aruncnd astfel statul n criz\ economic\. n plan politic, problema evreiasc\ avea acum doi partizani puternici: Evreii britanici exercitau
250

Constantin C. Giurescu, op. cit., p. 261.

ISTORIA LOVITURILOR DE STAT N ROMNIA ISTORIA STA

237

continuu presiuni asupra guvernului lor pentru a protesta ori de cte ori considerau c\ evreii din Romnia erau obiectul vreunei m\suri discriminatorii. Ajutorul dat evreilor romni nu era pe m\sura celui ce venea din Statele Unite, dar guvernul englez se afla n fruntea protestelor mpotriva orient\rii antisemite ncurajate de guvernul Goga-Cuza251. ntrerupem aici analiza pentru o precizare. Mare parte a propagandei antiromne[ti pe tema persecu]iei evreilor din aceast\ perioad\ era condus\ din sferele de influen]\ ocult\ britanice. Pe timpul regimului Antonescu, ca urmare a descoperirii activit\]ii informative antiromne[ti a unor grupuri de ziari[ti germani, Mihai Antonescu a ordonat o anchet\. Ceea ce [tim pn\ acum este c\ se c\utau, prin toate mijloacele, dovezi ale persecu]iei evreilor, c\ multe erau inventate, trucate sau mult exagerate [i c\ ele erau imediat difuzate prin publica]iile germane pentru a ar\ta c\ Romnia aplic\ programul nazist mpotriva evreilor. Imaginile [i informa]iile ntre care [i diversiunea cu masacrul de la Abator erau apoi preluate de presa britanic\ [i american\, ilustrnd aceea[i tem\ defavorabil\ Romniei. Ancheta lui Mihai Antonescu a dus la ipoteza c\ ntreaga ac]iune este ini]iat\ [i condus\ de Ungaria, cu scopul de a discredita Romnia n ochii lumii. Canalele de transmitere a informa]iilor def\im\toare se ndreptau spre nucleul antiromnesc [i revizionist stabilit n Anglia, format din refugia]i unguri [i evrei unguri, nucleu care, dup\ r\zboi, a creat mari probleme inclusiv Marii Britanii. Sunt revelatoare aici ca m\rturii textele lui Ion Ra]iu, sub titlul Clive [i Ana, precum [i lucrarea de referin]\ a istoricilor Bruce Page, David Leitch [i Philip Knightley asupra cazului Kim Philby252.
David Britton Funderburk, op. cit., p. 63. Bruce Page, David Leitch, Phillip Knightley, Philby, the spy who betrayed a generation, Sphere Books Limited, London, 1982 (v. mai ales capitolul Commitment in Vienna).
252 251

238

ALEX MIHAI STOENESCU STOENESCU

Dar adev\ratele cauze ale c\derii guvernului Goga-Cuza trebuie c\utate ns\ n proiectul de instalare a dictaturii personale a lui Carol II, cu ajutorul unor politicieni corup]i. Pentru asta, Carol II avea nevoie de exagerarea pericolului legionar, de proiectarea unei imagini de vndu]i Germaniei asupra acestora [i de nlocuirea principalelor teme doctrinare ale Mi[c\rii legionare cu preocup\ri na]ionaliste sub control regal l\ncieri, n locul batalioanelor legionare, Str\jerie n locul Fr\]iilor de Cruce, legi antisemite tembele, n locul comer]ului legionar, atitudini atee [i materialiste mpotriva misticii legionare. n al doilea rnd, sim]ind c\ regele i-a oferit o guvernare de scurt\ durat\, cu care s\-[i pun\ n aplicare planul mai vechi, Octavian Goga a ncercat o apropiere de Corneliu Z. Codreanu, prin intermediul lui Ion Antonescu, n perspectiva form\rii unui bloc na]ionalist, la care ar fi aderat ulterior [i Vaida-Voevod. Se putea forma astfel un nou corp politic, mai apropiat de orientarea general\ a electoratului, dar extrem de periculos pentru rege [i camaril\.

Mecanismele loviturii de stat


Pentru a n]elege mai bine felul n care a fost dat\ lovitura de stat din 1938 va trebui s\ analiz\m att activit\]ile oficiale ale regelui Carol II, ct [i ac]iunile oamenilor s\i din interiorul guvernului Goga-Cuza. Au existat, f\r\ ndoial\, dou\ planuri, cel al negocierilor politice [i cel al complotului. Trebuie ar\tat mai nti c\ una dintre sarcinile ncredin]ate oficial de rege lui Goga a fost organizarea de noi alegeri la data de 2 martie 1938. Acesta ar fi un prim semnal de alarm\ asupra inten]iilor regelui, avnd n vedere c\, n mod normal, Parlamentul [i relua activitatea pe 17 februarie. Dar, sub imperiul rezultatului inedit al votului din decembrie, partidele [i opinia public\ erau nclinate s\ accepte o dep\[ire a termenului prev\zut de Constitu]ie. Partidele mari au fost

ISTORIA LOVITURILOR DE STAT N ROMNIA ISTORIA STA

239

p\c\lite cu argumentul c\, printr-o nou\ lege electoral\, pragul vrstei necesare pentru exercitarea dreptului de vot va fi ridicat la 30 de ani, pentru a mic[ora bazinul electoral al legionarilor. n momentul declan[\rii crizei guvernului Goga-Cuza, Constantin I.C. Br\tianu a cerut o audien]\ regelui. Personalit\]i politice din diferite partide [i aminte[te liderul liberal m-au autorizat s\ cer [i n numele lor schimbarea guvernului [i amnarea alegerilor, lucru pe care l-am cerut Majest\]ii Sale, asigurndu-l c\ va avea concursul tuturor pentru lini[tirea ]\rii. I-am recomandat un guvern care ar putea fi sus]inut de toate partidele politice, f\r\ a-i indica persoane253. Era o ultim\ tentativ\ a partidelor de a salva sistemul parlamentar. Analiza datelor furnizate de Br\tianu arat\ c\ liderii partidelor democratice au fost n[ela]i, pentru o perioad\ de timp, n evaluarea corect\ a situa]iei, convin[i c\ asist\ la o criz\ politic\ major\, c\ Mi[carea legionar\ reprezint\ un pericol [i pentru ei s\ nu uit\m programul radical al acesteia mpotriva politicienilor corup]i! c\ linia tradi]ional\ a politicii externe este pe cale de a fi abandonat\ [i c\ regele nsu[i este pus ntr-o situa]ie grea att de Iuliu Maniu, ct [i de Codreanu. Pe fondul acestei st\ri psihopolitice, Br\tianu se ntlne[te cu regele dup\ dou\ zile de la audien]a precedent\ [i prime[te asigur\ri c\ va fi constituit un guvern format din personalit\]i politice care au jucat un rol sub domnia sa, dar c\ va fi nevoit s\ modifice Constitu]ia. Argumentul pentru acest gest era tot acela al ridic\rii pragului de vrst\ la 30 de ani. Cum modificarea nu putea fi f\cut\ dect printr-o interven]ie asupra Constitu]iei, noile alegeri nu-[i aveau rostul dect dup\ schimbarea ei. Br\tianu i-a atras aten]ia ns\ c\ o modificare a Constitu]iei nu se putea face dect n modul ar\tat tot de Legea fundamental\, nu prin decret regal. n acest moment, dovedind o mare abilitate distructiv\, Carol II i-a cerut lui
253

C.I.C. Br\tianu, Amintiri, loc. cit., p. 21.

240

ALEX MIHAI STOENESCU STOENESCU

C.I.C. Br\tianu s\ suspende activitatea partidului s\u, pentru ca PNL s\ nu fie implicat n ac]iunea anticonstitu]ional\ pe care inten]iona s\ o fac\. Br\tianu l-a crezut [i de data asta: I-am f\g\duit s\ m\ ab]in de la orice agita]ie, dar cer ca n noua Constitu]ie s\ respecte inamovibilitatea magistraturii [i stabilitatea func]ionarilor; s\ nu suprime partidele politice [i s\ cear\ p\rerea partidelor politice asupra unui anteproiect ce-l va face nainte de a decreta modific\rile ce va crede necesare. Mi-a f\g\duit c\ va ]ine cont de observa]iile mele254. Credincio[i ideii de Monarhie n general [i adep]i convin[i ai Monarhiei constitu]ionale, liderii politici cu excep]ia lui Maniu [i Codreanu nu n]elegeau nici acum, dup\ 9 ani de domnie, c\ au pe Tron un rege sperjur, o personalitate deviant\, un b\rbat de stat cu viziuni fundamental antidemocratice. Liderii celorlalte partide au fost chema]i pe rnd la Palat [i informa]i de Carol asupra inten]iilor sale [i asupra felului n care se va desf\[ura noua campanie electoral\. Doar Iuliu Maniu al c\rui rol politic major ncepe abia acum i-a cerut n mod ferm s\-i ncredin]eze guvernarea, dezicndu-se pentru asta de Mi[carea legionar\. Revenirea n scen\ a lui Iuliu Maniu. Dac\ n planul rela]iilor publice Iuliu Maniu a reu[it s\ conving\ nu numai oameni simpli, dar [i istorici ncerca]i, c\ ar fi avut vreun rol n lupta pentru Marea Unire, n planul performan]elor sale politice, lucrurile stau cu totul altfel. Dificultatea aprecierii operei lui Iuliu Maniu, nu vine a[adar, numai din imaginea pe care a reu[it s\ [i-o creeze, ci [i din faptul c\, de la reintrarea sa n rolul de figur\ politic\ de prim rang [i pn\ la moartea sa tragic\ nu a mai avut ocazia s\ aplice principiile [i solu]iile pe care le invoca teoretic. El reintr\ n for]\ pe scena politic\ n anul 1938 [i devine ap\r\torul principal al sistemului democratic, f\r\ s\ [tie c\ acesta va disp\rea din Romnia pentru mai bine de o jum\tate de secol, mult peste durata lui
254

Ibidem, p. 22.

ISTORIA LOVITURILOR DE STAT N ROMNIA ISTORIA STA

241

omeneasc\. Nu-i poate fi contestat\ credin]a sincer\ n sistemul democratic. Dar, ncastrat n memoria oficial\ drept un lupt\tor moral, uit\m c\ Iuliu Maniu a fost un om politic romn implicat adnc n mecanismele imorale ale vie]ii politice romne[ti din epoc\, pe care le-a folosit din plin, ns\ cu particularitatea unic\ a inteligen]ei distructive tipice iezuitului. S-a spus c\ ntre Iuliu Maniu [i Mi[carea legionar\ erau diferen]e doctrinare att de mari, nct pactul de neagresiune nu trebuie considerat dect un mijloc politic minor, o manevr\ izolat\, de moment. Am v\zut c\ n]elegerea dintre el [i Codreanu era mult mai veche. A doua zi dup\ ce a fost ales pre[edinte al PN}, Maniu a semnat pactul cu Codreanu, surprinznd pe toat\ lumea, n afar\ de cei c]iva ini]ia]i intimi. S-a ar\tat apoi c\, imediat dup\ ce Corneliu Z. Codreanu a f\cut declara]ia celebr\ de adeziune la axa Roma-Berlin n 48 de ore de la victoria Mi[c\rii legionare, Maniu a protestat [i s-a dezis de pactul cu legionarii. Este fals. Codreanu a f\cut acea declara]ie la 30 noiembrie 1937, la numai o s\pt\mn\ de la semnarea pactului de neagresiune cu Maniu, adic\ nainte de alegerile din 20 decembrie 1937. S\ mai citim o dat\ nceputul pasajului din declara]ia C\pitanului, dinaintea celui referitor la alian]a cu Roma [i cu Berlinul: Eu sunt contra marilor democra]ii ale Occidentului, eu sunt contra Micii n]elegeri, eu sunt contra n]elegerii balcanice, [i n-am nici un ata[ament pentru Societatea Na]iunilor, n care nu cred255. Cu o zi nainte, pe 29 noiembrie, Codreanu legase direct viziunea sa politic\ de rela]ia cu Maniu: D-l Maniu este pentru democra]iile apusene, Mica Antant\ [i Antanta balcanic\, Liga Na]iunilor, eu sunt total mpotriva acestora256. La aceast\ profesiune de credin]\, total contrar\ celei clamate de Iuliu Maniu, liderul ]\r\nist n-a avut nici o replic\. A t\cut [i [i-a urm\rit interesul
255 256

Preot {tefan Palaghi]\, op. cit., p. 28. C. Neagu [i D. Marinescu, Fapte din umbr\, vol. III, Ed. Politic\, Bucure[ti, 1980, p. 125.

242

ALEX MIHAI STOENESCU STOENESCU

din campania electoral\. Dar nici dup\ ncheierea alegerilor, Maniu nu a denun]at pactul cu Mi[carea legionar\, ci, dimpotriv\, l-a elogiat. Iat\ ce declara n [edin]a Comitetului Central Executiv al Partidului Na]ional }\r\nesc din 4 ianuarie 1938: Tot astfel trebuie s\-mi exprim recuno[tin]a pentru tovar\[ii no[tri cu care am legat pactul de neagresiune n aceste alegeri, fa]\ de conducerea partidului Totul pentru }ar\ [i a partidului d-lui George Br\tianu [i a partidului d-lui Argetoianu. (Aplauze). Trebuie s\ constat c\ toate aceste trei partide, n contactul pe care am avut pl\cerea s\ am cu ele, au dovedit o perfect\ legalitate [i o perfect\ colegialitate257. Nu de aceea[i colegialitate a dat dovad\ Iuliu Maniu n particular. n memoriul pe care l-a adresat regelui Carol II pe 5 februarie 1938, memoriu n care i cerea suveranului aducerea Partidului Na]ional }\r\nesc la Putere, acela[i om cople[it de pl\cerea de a contacta partidul lui Codreanu, scria: Partidul Totul pentru }ar\, n urma politicei ce urmeaz\, n-ar putea face fa]\ situa]iei, c\ci doctrina sa prezint\ pentru via]a noastr\ dou\ primejdii grave [i Iuliu Maniu enumera: introducerea unui regim totalitar n interior [i pericolul de reac]iune sovietic\ `n exterior258. Dup\ ce regele i-a refuzat oferta de a forma guvernul [i a numit guvernul Patriarhului Miron Cristea, Iuliu Maniu a revenit la gnduri mai bune fa]\ de Mi[carea legionar\: Partidele [i oamenii care au curajul s\ spun\ adev\rul [i s\ ac]ioneze pentru purificarea moravurilor [i extirparea corup]iunei [i abuzului sunt persecuta]i, iar opinia public\, care (sic!) este al\turi de ace[ti oameni [i partide, este complet nesocotit\259. El declara la Bucure[ti: Este direct criminal acel romn care, direct sau indirect, vrea s\
Iuliu Maniu n fata Istoriei, coordonator Gabriel }epelea, Ed. Gndirea romneasc\, Bucure[ti, 1993, p. 173. 258 Ibidem, p. 201. 259 Ibidem, p. 221 (Discursul lui Iuliu Maniu la [edinta Comitetului Central Executiv al PN} din 12 februarie 1938.)
257

ISTORIA LOVITURILOR DE STAT N ROMNIA ISTORIA STA

243

duc\ politica extern\ n orbita politicii germane260. Iar la Alba Iulia va declara: Orientarea n politica extern\ a Mi[c\rii legionare s-a f\cut de c\tre Corneliu Codreanu din necesitatea de a constitui o rezerv\ pentru ]ar\, n eventualitatea c\ puterile Axei ar ie[i biruitoare261. F\r\ ndoial\ c\ Maniu f\cuse un calcul corect, c\ acela era argumentul de politic\ extern\ viabil, dar a manevrat public dup\ maniera vremurilor. O m\rturie recent\ [i demn\ de aten]ie [ocheaz\ ns\ prin argumenta]ia sa. ntr-un text explicativ referitor la motivele semn\rii pactului electoral ntre Maniu [i Codreanu, binecunoscutul lider politic Corneliu Coposu avea s\ evoce [i alte pacte asem\n\toare: Pactul de la Ciucea, ntre Octavian Goga [i Partidul Maghiar; pactul f\cut de partidul lui Carol Frontul Rena[terii Na]ionale cu comuni[tii, n 1938; pactul dintre comuni[ti [i T\t\rescu (de la liberali) [i Anton Alexandrescu (de la ]\r\ni[ti), dup\ 23 august 1944; pactul dintre guvernul comunist [i Mi[carea legionar\ a lui Nicolae P\tra[cu, sub tutela Annei Pauker; pactul Ribbentrop-Molotov; pactul ncheiat la Moscova ntre Churchill [i Stalin pentru mp\r]irea Europei postbelice262. Problema este c\ toate exemplele date de Corneliu Coposu n ap\rarea pactului dintre PN} [i Mi[carea legionar\ sunt odioase! n alt\ ordine de idei, pozi]ia lui Iuliu Maniu fa]\ de situa]ia politic\ intern\ a Romniei, prezentat\ ca rectilinie, oscila n realitate [i ea, `n func]ie de interesele politice pe care
Ion Scurtu, Iuliu Maniu. Activitatea politic\, Ed. Enciclopedic\, Bucure[ti, 1995, p. 90. 261 Constantin Papanace, Evoc\ri, Ed. Funda]iei Buna Vestire, Bucure[ti, 1997, p. 238, (Reflexii la moartea lui Iuliu Maniu). 262 Corneliu Coposu, Un moment de r\scruce n lupta pentru ap\rarea libert\]ilor democratice din istoria Romniei: Pactul de neagresiune electoral\ al opozi]iei din noiembrie 1937 n Radiografia Dreptei romne[ti, loc. cit., pp. 396-397.
260

244

ALEX MIHAI STOENESCU STOENESCU

le sus]inea liderul ]\r\nist. n acela[i memoriu trimis regelui, el afirma: ...sunt profund convins c\ prelungirea acestei guvern\ri expune ]ara la dezordine [i la primejdia r\zboiului, cu amenin]area integrit\]ii teritoriale, iar dup\ numirea guvernului Miron Cristea declara n forul de conducere al partidului s\u: La noi nu este, n cazul concret, un pericol na]ional [i nici o problem\ special\ [i urgent\ de rezolvat. A[adar, un dublu mesaj, tipic moravurilor politice romne[ti din epoc\. De fapt, Iuliu Maniu manevra pe scena politic\ pentru a aduce Partidul Na]ional }\r\nesc la Putere [i pentru asta una i scria regelui [i alta le declara partizanilor s\i [i opiniei publice. n contextul mentalit\]ilor vremii, el nu poate fi condamnat. S-a ncovoiat cnd a vrut puterea pentru partidul s\u, dar a avut ns\ for]a s\-i reziste regelui atunci cnd acesta i-a m\rturisit inten]ia de a modifica Constitu]ia [i legea electoral\ [i, sim]ind c\ prin asta Carol II preg\te[te lovitura de stat, [i-a reluat pozi]ia public\ rectilinie. El este de l\udat pentru c\, n contextul pr\bu[irii sistemului democratic din Romnia, a fost printre cei pu]ini. Ceea ce este ngrijor\tor n cazul personalit\]ii [i imaginii publice a lui Iuliu Maniu are o leg\tur\, insolit\, cu cel mai mare istoric al romnilor, Nicolae Iorga. Scurtcircuitat de geniul s\u, care nu-[i g\se[te alt\ explica]ie dect n interven]ia divin\ prin har, Iorga era capabil s\ memoreze volume ntregi [i s\ reproduc\, pagin\ cu pagin\ [i r`nd cu rnd, orice fragment de con]inut, era n stare s\ scrie simultan cu ambele mini dou\ texte diferite [i erau de Iorga! [i putea vorbi ore ntregi despre un subiect banal, f\cndu-l epocal. n via]a public\ era recunoscut pentru versatilitatea sa, pentru felul cum se mprietenea [i apoi se certa cu colegii, cum l\uda [i apoi denigra acela[i gest, cum judeca oamenii dup\ interese personale imediate, iubindu-i, urndu-i cu aceea[i patim\, `n func]ie de o toan\ sau de o p\rere instantanee, cum cobora de la academismul enciclopedic la trivialitate. Pe legionari i-a

ISTORIA LOVITURILOR DE STAT N ROMNIA ISTORIA STA

245

crescut, i-a iubit, apoi i-a hulit, pentru ca imediat s\-i apere [i apoi s\-i denun]e, ntorcndu-se la iertare chiar [i atunci cnd era prea trziu. Despre fiecare personalitate intrat\ n contact cu acest geniu greu de n]eles n plan terestru vom g\si cuvinte de apreciere ale lui Iorga [i cuvinte de ocar\, n egal\ m\sur\. Fa]\ de un singur om nu [i-a schimbat niciodat\ p\rerea Iuliu Maniu. Este straniu [i unic la Nicolae Iorga. L-a considerat n permanen]\ un pericol pentru statul romn [i nu putem dect b\nui c\ la baza acestei p\reri negative s-au aflat informa]iile pe care le-a ob]inut de la Budapesta despre trecutul ce]os al liderului ardelean. Este de aceea un mare semn de ntrebare pentru posteritate [i un izvor de nelini[te pentru oricare romn pasionat de istorie faptul c\ unul din ultimele textele scrise nainte de ngrozitoarea sa dispari]ie, parc\ l\sat cu limb\ de moarte, este un portret al lui Iuliu Maniu intitulat Viitorul: Nu se poate revolu]ie f\r\ un Robespierre. Acesta r\mne totdeauna acela[i vechi retor [i bun avocat, care, lucrnd politic, iea atitudine nainte de toate moral\. E omul care nu are, nu poate s\ aib\ p\cate, figura de un galben imaculat, care crede c\ poate dovedi oricnd [i oricui c\ el n-a p\c\tuit. A tr\it o via]a ntreag\, dar n-a f\cut p\catul de a iubi o femeie, de a dezmierda un copil, de a-[i alege un animal credincios, de a v\rsa o pic\tur\ de ap\ florii din ghiveci. Cu att mai pu]in, a netezi o statuie, a se lumina naintea unui tablou, a se n\l]a la acordurile sunetelor. E rece, aspru, dominator [i crud. Nu va n]\lege c\ a mb\trni f\r\ a-]i fi ntemeiat o cas\ [i a fi zmbit unui leag\n e n domeniul moralit\]ii b\rb\te[ti o mai mare gre[eal\ pentru cel ce se serve[te de so]iile [i fetele altora dect sc\p\t\rile obi[nuite ale cui are o cas\ a lui.

246

ALEX MIHAI STOENESCU STOENESCU

{i nu va admite c\ a nu fi fost credincios niciunei prietenii [i a nu fi f\cut o jertf\ nim\nui e mai urt dect orice fel de cedare naintea ispitelor ce umbl\ pe lume263. Iuliu Maniu, ca [i Armand C\linescu, cel implicat n acte de terorism statal, ca [i Corneliu Z. Codreanu, fanatic al unei iluzii, nu trebuie idealiza]i. Mai ales n cazul lui Iuliu Maniu trebuie s\-i accept\m credin]a ntr-un proiect [i s\-i n]elegem convingerea cu care a ncercat s\-l aplice. De aceea, performan]ele sale politice trebuie riguros analizate n oglinda realit\]ii: autor al loviturii de stat din 1930, el a suportat consecin]ele faptei sale antidemocratice, ca victim\ a loviturii de stat din 1938. Omul care a c\lcat n picioare Constitu]ia democratic\ din 1923 a ap\rat-o apoi cu riscul vie]ii. Este ciudat, dar este totu[i o meandr\ omeneasc\. Lupta sa pentru a repara consecin]ele nefaste ale actului din 1930 [i lupta sa mpotriva comunismului l onoreaz\ [i i ofer\ locul binemeritat n Istoria na]ional\, pentru perioada 1938-1953. Problema noastr\ este c\, dincolo de recuperarea staturii morale a unei personalit\]i, ]ara a avut de suferit, ]ara a trebuit s\ pl\teasc\ pentru erorile sale. n perspectiva istoric\, poate c\ invazia sovietic\ era inevitabil\, dar ea s-a produs peste o Romnie a dictaturii militare, naintea c\reia fusese o dictatur\ regal\, naintea c\reia a fost un proces de 8 ani n care bazele democra]iei au fost erodate decisiv [i n care Iuliu Maniu a stat la B\d\cin, a[teptnd s\ se pr\bu[easc\ totul n jurul lui, pentru a demonstra c\ a avut dreptate. Tot din perspectiv\ istoric\, faptul c\ soarta democra]iei n Romnia a ajuns s\ ]in\ de lupta unui singur om, ofer\ cea mai elocvent\ imagine a epocii. Ie[irea din scen\ a lui Corneliu Z. Codreanu. Dubla imagine cu care opereaz\ figura lui Iuliu Maniu n Istorie i se potrive[te ntr-o anumit\ m\sur\ [i lui Corneliu Zelea
263

N. Iorga, Ultimele, Ed. Scrisul romnesc, Craiova, 1978, p. 170.

ISTORIA LOVITURILOR DE STAT N ROMNIA ISTORIA STA

247

Codreanu. Amndoi au reu[it s\-[i conserve intact\ imaginea de incoruptibili. Dar forma]iunea C\pitanului a fost una dintre sus]in\toarele urc\rii ilegale a lui Carol Caraiman pe Tronul Romniei [i, implict a loviturii de stat. Legionarii s-au manifestat atunci zgomotos n favoarea a[a-numitei Restaura]ii, care nu restaura nimic, ns\ glasul s\u a contat foarte pu]in, Legiunea fiind n 1930 n fazele sale incipiente de organizare. n timpul crizei electorale din 1933 [i dup\ asasinarea lui I.G. Duca, s-au stabilit contacte secrete ntre Corneliu Z. Codreanu [i camaril\, termina]ia leg\turii fiind, de data aceasta, Elena Lupescu. Detaliile acestei rela]ii nefire[ti sunt nc\ necunoscute, iar cititorul nu are la dispozi]ie dect pasajele selectate de Neagu Cosma [i D. Marinescu, n lucrarea lor Fapte din umbr\, din cteva note informative ale serviciului de informa]ii al Elenei Lupescu264. Afl\m astfel c\ apropierea a durat doar pentru cteva luni ale anului 1934, cnd Codreanu era speriat de consecin]ele juridice ale asasinatului din Gara Sinaia [i cnd a fost scos din cauz\ n proces, a[a cum confirma peste timp colonelul Hotineanu. Notele informative dezv\luie ns\ [i faptul c\ penetrarea camarilei la nivelurile de sus ale Legiunii a introdus tensiuni ntre liderii forma]iunii, acesta fiind probabil [i momentul n care este racolat, ca tr\d\tor al Mi[c\rii legionare, Mihail Stelescu. Defec]iunea acestuia corespunde cu perioada de contact, manevr\ care avea scopul s\ c\l\uzeasc\ Mi[carea legionar\ c\tre o subordonare fa]\ de rege. Nu [tim n ce m\sur\ ac]iunea avea drept suport dorin]a camarilei de a se proteja de un atac violent al Mi[c\rii sau proiectul regelui de a se a[eza n fruntea unei forma]iuni politice de orientare fascist\ este posibil s\ fie amndou\ dar cert este c\ n vara anului 1934, Carol II, prim-ministrul Gh. T\t\rescu [i jurnalistul Pamfil {eicaru au pus la cale suprimarea lui Codreanu prin otr\vire265. Este de presupus c\,
264

C. Neagu [i D. Marinescu, Fapte din umbr\, vol. III, Ed. Politic\, Bucure[ti 1980, pp.115. 265 Ibidem, p. 117.

248

ALEX MIHAI STOENESCU STOENESCU

fie din credin]a n steaua sa, fie din nevoia de a nu provoca un conflict deschis la vrful Legiunii, Corneliu Z. Codreanu a n]eles s\ nu se conformeze planului de preluare a organiza]iei sale de c\tre Carol II. Mihail Stelescu este denun]at de legionari drept tr\d\tor [i p\r\se[te gruparea, constituind, cu banii [i ndrumarea camarilei, o forma]iune nou\, obscur\, numit\ Vulturul Alb, n care atrage c]iva indivizi dubio[i, din punct de vedere al leg\turilor lor cu Siguran]a sau camarila. Printre cei aduna]i de Mihail Stelescu n forma]iunea cu numele schimbat n Cruciada Romnismului [i `n redac]ia ziarului cu aceea[i denumire, ambele finan]ate de camaril\, se aflau [i cteva nume familiare: generalul Nicolae R\descu, scriitorul Panait Istrati l-a costat Premiul Nobel adeziunea asta , informatorul Siguran]ei din cazul Duca, Alexandru Talex, [i Gheorghe Beza266. Ei au sus]inut o campanie violent\ la adresa lui Corneliu Z. Codreanu [i a Mi[c\rii legionare, consecin]a fiind asasinarea lui Stelescu pe 16 iulie 1936. Exist\ n literatura publicat\ pe acest subiect o nel\murire generat\ de intervalul mare de timp (doi ani) trecut de la tr\darea lui Stelescu [i pn\ la pedepsirea lui. De regul\, istoricii nclin\ s\ cread\ c\ declan[atorul asasin\rii lui Stelescu a fost scrisoarea sa deschis\ din 4 aprilie 1935, n care demasca leg\turile lui Codreanu cu guvernul Vaida-Voevod tem\ speculat\ larg de propaganda comunist\ pentru a ilustra crd\[ia regimului burghezo-mo[ieresc cu fascismul dar [i acest motiv al crimei este desp\r]it de nf\ptuirea sa prin mai bine de un an de zile. Stelescu atinsese la un moment dat [i o coard\ sensibil\ a na]ionali[tilor legionari, prin dezv\luirea originii str\ine a lui Corneliu Z. Codreanu. Cu toate acestea, asasinarea lui de c\tre Decemviri se produce trziu, altfel dect n cazul Duca, atunci cnd Mi[carea legionar\ a reac]ionat imediat la agresiunile prim-ministrului. Un posibil r\spuns s-ar putea g\si n versiunea care mizeaz\ pe urm\rirea
266

Gh. Buzatu, Corneliu Ciucanu, Cristian Sandache, op. cit., p. 140.

ISTORIA LOVITURILOR DE STAT N ROMNIA ISTORIA STA

249

informativ\ a lui Stelescu de c\tre legionari [i pe descoperirea c\ acesta preg\tea o nou\ tentativ\ de asasinare a lui Codreanu: Spre surprinderea lor, vor afla c\ Stelescu se ntlne[te ntr-o cafenea de pe strada Berzei, lng\ Ci[migiu, cu un b\rbat, cunoscut ca intermediar al lui Urd\reanu. Legionarii intervin [i g\sesc n servieta lui Stelescu planul de asasinare a lui Codreanu267. Fratele lui Corneliu Z. Codreanu, C\t\lin, afirm\ c\ asasinatul preg\tit de Stelescu trebuia s\ se petreac\ n gara Fete[ti, dar ajuns n fa]a lui Corneliu, asasinul a c\zut n genunchi [i i-a cerut iertare268. Este ns\ posibil ca aceste versiuni s\ fie doar variante mult deformate ale tentativei de asasinat prin otr\vire din 1934. Oricum, perioada 1934-1937 este marcat\, n subteran, de acest joc de-a [oarecele [i pisica ntre Elena Lupescu [i Corneliu Codreanu, cu amenin]\ri [i tentative de asasinat de ambele p\r]i. Cursul acestui conflict de culise va avea momentul s\u de vrf la ntlnirea secret\ dintre Carol II [i Corneliu Z. Codreanu, urmat\ de hot\rrea regelui de a-l suprima [i de ncerc\rile lui Codreanu de a se proteja sub umbrela politic\ a lui Iuliu Maniu. Aici intervine paradoxul salturilor de comportament pe care le constat\m la Mi[carea legionar\ n anul 1937. Pe de o parte, particip\ la alegeri ca partid nscris n jocul politic democratic, dar respinge doctrinar democra]ia, iar, pe de alt\ parte, se nf\]i[eaz\ ca o amenin]are la adresa regimului politic din Romnia, n timp ce liderul [i forma]iunea sa trec din ofensiv\ n defensiv\. Trebuie de aceea remarcat c\, n momentul aplic\rii de c\tre Carol II a primelor m\suri ale loviturii de stat din 1938, reac]ia cea mai slab\ a apar]inut partidului Mi[c\rii legionare Totul pentru }ar\. Celelalte partide importante, PNL [i PN}, au protestat vehement, s-au ntlnit pentru construirea unei platforme comune, au pus n
267 Joachim von Kurenberg, Carol al II-lea [i Doamna Lupescu, Ed. {tiin]ific\, Bucure[ti, 2000, p. 155. 268 Gh. Buzatu, Corneliu Ciucanu, Cristian Sandache, Radiografia Dreptei romne[ti (1927-1941), Ed. F.F. Press, Bucure[ti, 1996, p. 403.

250

ALEX MIHAI STOENESCU STOENESCU

alert\ presa interna]ional\. n fa]a anul\rii alegerilor, a numirii guvernului marionet\ Goga-Cuza, a numirii guvernului Miron Cristea, a anul\rii Constitu]iei, a suspend\rii Parlamentului [i a introducerii st\rii de asediu, Corneliu Z. Codreanu se limiteaz\ s\ emit\ circulare, al c\ror con]inut nu arat\ dect deruta liderului legionar. ntr-un ordin confiden]ial din 18 ianuarie 1938, el transmitea membrilor s\i informa]ia: Este aproape sigur c\ vor fi alegeri [i le cerea s\ p\streze o not\ de mare demnitate. Nu se va deda n propagand\ la mici r\ut\]i, la aluzii r\ut\cioase, calomnii, insulte etc.269. La 11 februarie 1938, a doua zi dup\ lovitura de stat, Codreanu trimite Circulara nr. 145 n care le descrie legionarilor noul complot pus la cale de Armand C\linescu prin Istrate Micescu pentru asasinarea sa. Trei zile mai trziu, trimite Circulara nr. 146, prin care anuleaz\ circulara precedent\, pentru faptul c\ generalul Sichitiu, de la care aflase inten]ia lui C\linescu, [i retr\sese cuvintele. Dup\ alte trei zile compune o nou\ circular\, nr. 147, n care le cere legionarilor s\ fac\ post [i rug\ciuni timp de o s\pt\mn\270. Este, f\r\ ndoial\, expresia unei derute. La 21 februarie 1938, prin circulara nr. 148, Corneliu Z. Codreanu anun]a desfiin]area partidului Totul pentru }ar\. Apoi, la nceputul lui martie 1938, Corneliu Z. Codreanu cere pa[aport pentru a p\r\si ]ara. La refuzul lui Armand C\linescu, liderul legionar n]elege c\ soarta sa este pecetluit\. n fa]a statului terorist, a unei serii lungi de comploturi pentru asasinarea sa, cel care cedeaz\, a[adar, este liderul Mi[c\rii legionare. Ne putem imagina, pe baza relat\rilor unor apropia]i, c\ Zelea Codreanu ncerca o ultim\ solu]ie politic\: a[teptarea momentului cnd Germania va p\trunde decisiv pe scena politic\ din Romnia. Ne putem imagina [i c\, omene[te, i era fric\. Protestnd mpotriva unui articol injurios al lui Nicolae Iorga, va fi arestat pentru
269 270

Duiliu Sfintescu, op. cit., p. 98. Ibidem, pp. 102-103.

ISTORIA LOVITURILOR DE STAT N ROMNIA ISTORIA STA

251

insultarea unei autorit\]i motiva]ie cusut\ cu a]\ alb\ de Armand C\linescu [i apoi asasinat mpreun\ cu Nicadorii [i Decemvirii. Menit, la un moment dat, s\ simbolizeze speran]a revenirii clasei politice romne[ti cel pu]in la moralitatea cre[tin\, Corneliu Z. Codreanu va ie[i din aceast\ scen\ [trangulat ntr-un camion [i mpu[cat apoi n spate, pentru a se nscena o fug\ de sub escort\. De data aceasta, asasinii sunt cunoscu]i cu certitudine: Carol II [i Armand C\linescu. Acesta din urm\ nici nu s-a sinchisit s\ ascund\, n jurnalul personal, preg\tirile pe care le f\cea pentru asasinat, iar n nsemnarea din 13 noiembrie 1938 ne dezv\luie c\ [i Maniu era pe lista celor care trebuiau elimina]i fizic. Datarea loviturii de stat. Din punct de vedere institu]ional, lovitura de stat a avut dou\ etape: ac]iuni ntreprinse nainte de 10 februarie 1938 [i m\suri luate dup\ aceast\ dat\. Din punct de vedere al realit\]ii politice, ea este ns\ legat\ direct de lovitura de stat din 7-13 iunie 1930, ca o consecin]\ a ei, regimul instituit de Carol II [i camaril\ realiznd degradarea n timp a sistemului parlamentar, pn\ la momentul n care att dispari]ia sa, ct [i intrarea ]\rii n stadiul de stat terorist nu au produs nici o tres\rire n rndurile popula]iei. Altfel spus, Constitu]ia din 1923 fusese lovit\ puternic n iunie 1930, intrase n com\ [i fusese ]inut\ n via]\ artificial, pentru ca n februarie 1938 s\ fie decuplat\ de la sistemul democratic. Problema dat\rii loviturii de stat din 1938 a fost l\murit\ de istoricul Al. Gh. Savu, n lucrarea sa Sistemul partidelor politice din Romnia, 1919-1940. Dar mai nti s\ urm\rim cronologia evenimentului: 17 noiembrie 1937 regele Carol II constituie un nou guvern Gheorghe T\t\rescu, cu scopul de a organiza [i de a c[tiga alegerile, producnd pentru asta modificarea titulariz\rilor la ministerele de for]\; ac]iunea s-a f\cut cu nc\lcarea principiului desemn\rii prim-ministrului [i a constituirii cabinetului de c\tre Partidul Na]ional Liberal. 20-23 decembrie 1937 guvernul T\t\rescu pierde alegerile [i regele caut\ o solu]ie convenabil\, care s\

252

ALEX MIHAI STOENESCU STOENESCU

exclud\ venirea la putere a PN} sub conducerea lui Maniu sau a Mi[c\rii legionare. 28 decembrie 1937 regele nume[te guvernul Goga-Cuza, trecnd peste toate uzan]ele sistemului politic democratic; scopul acestei manevre fiind preg\tirea prin anumite acte publice: un regim politic dup\ model mussolinian, apoi asasinarea liderilor legionari [i canalizarea Mi[c\rii spre o subordonare fa]\ de interesele camarilei; n al treilea rnd, regele caut\ s\-[i asigure o ruptur\ decisiv\ n PN}, prin tr\darea grup\rii lui Armand C\linescu, [i o sl\bire substan]ial\ a for]ei partidului lui Maniu. 18 ianuarie 1938 sunt dizolvate formal corpurile legiuitoare, care ns\ nu se putuser\ ntruni, ca urmare a alegerilor din decembrie 1937; este o ac]iune pe hrtie, care dizolv\ listele cu deputa]ii [i senatorii ale[i la ultimele alegeri, dar nc\ nevalida]i; tot acum este confirmat\ data de 17 februarie 1938 pentru deschiderea, de regul\, a corpurilor legiuitoare [i datele de 2, 4, 5 [i 6 martie pentru noile alegeri; se observ\ c\ termenul legal pentru deschiderea lucr\rilor noului Parlament (17 februarie) era nc\lcat prin fixarea datei noilor alegeri la nceputul lui martie, dar corpul politic al ]\rii nu a reac]ionat la aceast\ ilegalitate, admi]nd abaterea de la Constitu]ie, ca [i n alte d\]i, n ideea c\ lucrurile se vor reglementa prin rezultatul urm\toarelor alegeri. 7 februarie este cooptat n complotul destinat loviturii de stat generalul Ion Antonescu. 9 spre 10 februarie 1938, noaptea, ntre orele 3.15 [i 6.30 sunt convoca]i la Palat, n mod secret, Gheorghe T\t\rescu [i Armand C\linescu; regele, Ernest Urd\reanu [i cei doi oameni politici examineaz\ problema loviturii de stat [i fac n detaliu planul desf\[ur\rii acesteia271. 10 februarie 1938, diminea]a prim-ministrul Octavian Goga este chemat la Palat [i obligat s\-[i prezinte demisia;
271

Armand C\linescu, nsemn\ri politice, Ed. Humanitas, Bucure[ti, 1990, p. 377.

ISTORIA LOVITURILOR DE STAT N ROMNIA ISTORIA STA

253

patriarhul Miron Cristea prime[te mandatul s\ formeze un nou guvern, naltul ierarh accept\, dar lista cabinetului va fi dat\ de c\tre rege. 10 februarie 1938, dup\-amiaza [i seara sunt convoca]i la Palat liderii partidelor politice [i personalit\]i ale vie]ii publice, fo[ti prim-mini[trii; Carol II le ofer\ solu]ia unui guvern de uniune na]ional\, menit s\ scoat\ ]ara din criz\, [i le cere s\ accepte ocuparea func]iilor de secretari de stat f\r\ portofoliu, ca expresie a unei alte formule politice inventate de rege: Comitet de patronaj; doar Iuliu Maniu refuz\. 10 spre 11 februarie 1938, noaptea se formeaz\ guvernul Miron Cristea cu un program politic redactat de Nicolae Iorga272. 11 februarie 1938 noul guvern n fapt, regele Carol II [i omul s\u de ncredere, Armand C\linescu, introduce starea de asediu, ordon\ preluarea serviciului de ordine [i siguran]\ a statului de c\tre autorit\]ile militare, nume[te ofi]eri activi [i n rezerv\ n func]iile de prefec]i, reintroduce cenzura; corpul politic al ]\rii nu reac]ioneaz\, PNL-ul, de exemplu, acceptnd o suspendare a activit\]ii publice a partidului, pentru a permite noului guvern ndep\rtarea pericolului legionar. 11-19 februarie 1938 un grup de juri[ti condus de Istrate Micescu [i avndu-l ca mn\ dreapt\ pe un anume M\gureanu, secretar general al Ministerului de Justi]ie, elaboreaz\ proiectul unei noi Constitu]ii, care s\ confirme instaurarea dictaturii regale; drept model pentru argumenta]ia trecerii la dictatur\ este ales preambulul Statutului din 2 mai 1864, adic\ al loviturii de stat date de Alexandru Ioan Cuza n secolul al XIX-lea. 20 februarie 1938 este lansat\ prin decret regal noua Constitu]ie [i tot prin decret regal se stabile[te data de 24 februarie pentru un plebiscit care s\ legitimeze actul neconstitu]ional al loviturii de stat; noua Constitu]ie consacr\ principiul
272 Radu. R. Rosetti, op. cit., p. 39.

254

ALEX MIHAI STOENESCU STOENESCU

suprema]iei regelui [i suprim\ separa]ia puterilor273; partidele sunt n continuare rezervate, PNL cernd membrilor s\i o justificat\ rezerv\, iar pentru plebiscit, ab]inerea; PN} lupt\ pentru stabilitatea sa intern\ [i pentru preluarea controlului total n structuri de c\tre Iuliu Maniu. 21 februarie 1938 Corneliu Z. Codreanu anun]\ desfiin]area partidului Totul pentru }ar\; liderul legionar [i preg\te[te plecarea din ]ar\, pentru a se proteja de asasinare, dar este refuzat; el le cere legionarilor s\ `nceap\ o perioad\ de post [i rug\ciuni. 24 februarie 1938 se desf\[oar\ un simulacru de plebiscit, despre care Radu R. Rosetti va scrie urm\toarele: Fost la a[a-zisul plebiscit [i votat nu. De fapt, este o vast\ fars\: func]ionarii sunt adu[i pe c\pr\rii cu liste nominale, to]i aceia care au nevoie de guvern [i cine nu are? sunt amenin]a]i ntr-un chip sau altul. Pentru a face presiuni asupra restului cet\]enilor, sunt amenin]a]i cu amenzi etc., dac\ nu vin la vot274; rezultatul plebiscitului este, de fapt, cheia n]elegerii esen]ei loviturii din februarie 1938: din 4 303 064 de cet\]eni care s-au prezentat la vot, 4 297 581 (99,87%) au votat pentru dictatur\ regal\ [i 5 483 (0,13%) pentru regimul democratic. 27 februarie 1938 noua Constitu]ie este promulgat\ [i publicat\ n Monitorul Oficial a doua zi. 2 martie 1938 ntr-o audien]\ acordat\ lui Armand C\linescu, regele Carol II recunoa[te c\ avea de gnd s\ schimbe Constitu]ia la 8 iunie 1930, dovad\ clar\ a existen]ei planului de distrugere a sistemului democratic parlamentar, nc\ de la suirea lui pe Tron de c\tre Iuliu Maniu. 6 martie 1938 n Consiliul de Mini[tri prezidat de rege, Nicolae Iorga cere dizolvarea cuiburilor legionare [i distrugerea G\rzii de Fier, regele propune nfiin]area unui
273 Ion Alexandrescu, Ion Bulei, Ion Mamina, Ioan Scurtu, Enciclopedia de Istorie a Romniei, Ed. Meronia, Bucure[ti, 2000, p. 17. 274 Radu R. Rosetti, op. cit., p. 42.

ISTORIA LOVITURILOR DE STAT N ROMNIA ISTORIA STA

255

ziar, oficios al regimului dictatorial, condus de scriitorul de cas\ Cezar Petrescu, iar Armand C\linescu cere desfiin]area partidelor [i crearea organiza]iilor profesionale275. 20-29 martie 1938 ac]iunea de for]\ a noului regim ncepe s\ scad\ n intensitate, neg\sind o baz\ real\ n popula]ie; Armand C\linescu i semnaleaz\ regelui c\ toat\ aceast\ situa]ie a fost ob]inut\ exclusiv cu m\suri poli]iene[ti [i cu ntre]inerea unei atmosfere de presiune [i c\ n rndurile guvernului se manifest\ primele semne de diziden]\, cazul cel mai serios fiind cel al generalului Ion Antonescu; tot Armand C\linescu propune acum arestarea lui Corneliu Z. Codreanu [i a celor care s-ar solidariza cu el, prin proteste. 30 martie 1938 lovitura de stat este definitivat\ prin constituirea celui de-al doilea guvern Miron Cristea, axat pe structura grup\rilor conduse de Gheorghe T\t\rescu [i Armand C\linescu, desprinse din PNL [i PN}; generalul Ion Antonescu este ndep\rtat; fo[tii prim-mini[tri numi]i secretari de stat f\r\ portofoliu n primul guvern al dictaturii sunt numi]i acum n Consiliul de Coroan\, transformat n institu]ie de stat printr-un decret regal; prin decretul nr. 1422 din aceea[i zi sunt dizolvate partidele politice. Aprilie 1938 partidele democratice, prin Iuliu Maniu, C.I.C. Br\tianu [i dr. N. Lupu, adreseaz\ un memoriu regelui Carol II, menit a fi de protest fa]\ de desfiin]area partidelor, dar care este, literalmente, un scheunat de neputin]\; n acest memoriu, cei trei lideri politici recunosc negru pe alb c\ anularea Constitu]iei democratice [i promulgarea Constitu]iei dictatoriale a fost o ncercare pentru care nu a]i ntmpinat nici o rezisten]\ activ\ din partea partidelor politice276. Cu aceast\ cronologie n fa]\, dovada faptului c\ introducerea regimului dictatorial n Romnia a fost un proces ntins pe opt ani a fost f\cut\. Istoricul Al. Gh. Savu,
Armand C\linescu, op. cit., p. 382. C.I.C. Br\tianu, Carol II, Ion Antonescu, Amintiri, Documente. Coresponden]\, Ed. Forum, Bucure[ti, 1992, p. 48.
276 275

256

ALEX MIHAI STOENESCU STOENESCU

specializat n analiza loviturii de stat din 1938, subliniaz\: Faptul c\ sistemul democra]iei parlamentare a fost sf\rmat treptat [i c\ regimul carlist s-a nchegat, ca s\ spunem a[a, n rate, nu este, deci, ie[it din comun. Dificultatea real\ a dat\rii n acest caz apare atunci cnd se face o compara]ie ntre evenimentele petrecute la 10/11 februarie [i acelea survenite ncepnd de la 27 februarie pn\ la sfr[itul lunii martie 1938. Primele par s\ fi avut o nsemn\tate minim\ n raport cu ultimele. Este interesant c\ opinia public\ contemporan\ a avut revela]ia [ocant\ c\ se petrece o schimbare politic\ profund\, cu urm\ri grave pentru destinele democra]iei [i pentru viitorul ]\rii nu la 10 februarie, ci abia dup\ lansarea textului noii Constitu]ii277. * Lec]ia pe care o ofer\ lovitura de stat din 1938 este aceea c\ un astfel de proces politic nu este obligatoriu un [oc venit peste noapte, o ac]iune desf\[urat\ ntr-o zi de un grup complotist. A existat n Istoria Romniei, dup\ cum vedem, o lovitur\ de stat preg\tit\ timp de mai mul]i ani, compus\ din manevre menite s\ destructureze sistemul democratic `n esen]\, ajutat\ de ineficien]a [i corup]ia partidelor politice, favorizat\ de pierderea treptat\ a ncrederii popula]iei n sistemul democratic. Aceast\ lovitur\ de stat a fost preg\tit\ prin tolerarea de c\tre Justi]ie a abuzurilor anticonstitu]ionale [i la legile ]\rii, prin lipsa de reac]ie la ac]iunile teroriste ale statului, n care regele Carol II [i asasini de tipul lui Armand C\linescu, poreclit Monocles, [i Gavril\ Marinescu planificau crime politice, func]ionari ai statului le organizau, iar Justi]ia i acoperea, [i, n sfr[it, prin iertarea, ca urmare a jocului politic, a crimelor f\cute, la rndul ei, de Mi[carea legionar\. Presa, puternic politizat\ [i deprofesionalizat\, a pus
277 Al. Gh. Savu, Sistemul partidelor politice din Romnia, 1919-1940, Ed. {tiin]ific\ [i Enciclopedic\, Bucure[ti, 1976, p. 117.

ISTORIA LOVITURILOR DE STAT N ROMNIA ISTORIA STA

257

um\rul din greu la distrugerea ncrederii popula]iei n democra]ie. Compromiterea partidelor politice, astfel nct societatea s\ nu mai cread\ n ele [i s\ fie u[or desfiin]ate, a avut drept suport fenomenul instaur\rii oligarhiei politice concentrarea sensului existen]ei partidelor la interese personale [i de grup [i al corup]iei, oamenii politici fiind interesa]i n de]inerea puterii pentru ob]inerea de foloase din mediul economic [i bugetar. Concentrnd puterea la vrf, n mna lui Carol II [i a camarilei, grupul ocult condus de Elena Lupescu a devenit [i unica surs\ a puterii n Romnia interbelic\, partidele politice [i politicienii, n mod individual, c\utnd s\ se conformeze intereselor [i directivelor camarilei, n loc s\ o r\stoarne. F\cnd figur\ aparte n acest joc, liderii Mi[c\rii legionare vor fi elimina]i fizic printr-un asasinat oribil, cu acordul [i sprijinul partidelor politice, acestea sim]indu-se la fel de amenin]ate de ascensiunea la putere a unei structuri narmate cu cea mai eficient\ arm\ demagogic\ reforma moral\.

Capitolul IV

NOAPTEA GENERALULUI Lovitura de stat din 2-14 septembrie 1940


Moto: Pentru un tr\snit [i un tic\los ca regele Carol, noi avem nevoie de unul [i mai tr\snit ca el, pentru a ne sc\pa de dnsul. IONEL POP, lider PN}

Condi]iile n care s-a produs pr\bu[irea teritorial\, politic\ [i moral\ a Romniei n anul 1940 sunt, n general, cunoscute. Cauzele externe au fost prezentate pe larg n numeroase volume publicate nainte [i dup\ revolu]ia din decembrie 1989, f\r\ s\-[i altereze tonul [i esen]a. Romnii [i-au format o imagine stabil\ despre cum au devenit inutile garan]iile noastre de securitate, pe fondul e[ecului temporar al Societ\]ii Na]iunilor de a se constitui ntr-o structur\ mondial\ a p\cii, al trat\rii Romniei Mari drept crea]ia unui pact, [i nu a voin]ei unanime a na]iunii romne, e[ec accelerat de succesul unei Ungarii tenace [i neobosite n a convinge Germania c\ ]ara noastr\ este o realitate artificial\. Pe plan intern am v\zut, inclusiv n acest studiu, felul n care a fost sl\bit statul [i cum na]iunea s-a desolidarizat de el, abandonndu-l corup]iei [i privindu-l tot mai mult ca pe o organiza]ie de institu]ii subordonate intereselor unui grup privat. Pe linia acestui orizont, str\b\tut deja, de la 3 septembrie 1939, de fulgerele celui de-al doilea r\zboi mondial, na]iunea romn\ [i pierduse unitatea de ac]iune cu care realizase n 1918 Marea Unire. R\mnea n sufletul

ISTORIA LOVITURILOR DE STAT N ROMNIA ISTORIA STA

259

fiec\rui individ sentimentul unit\]ii na]ionale, viu, dar imposibil de transformat din nou ntr-o form\ de lupt\, din cauz\ c\ acum se aflau la conducere un rege [i o camaril\ corupte. Pentru salvarea neamului era nevoie de un lider care s\ propun\ lupta. Cu toate c\ se afirm\, nu lipsit de un anumit temei, c\ Ion Antonescu a ajuns conduc\torul statului datorit\ conjuncturii, v\zut [i de neam ca o solu]ie salvatoare pentru oprirea dezastrului ]\rii, noi am avut atunci doi lupt\tori: Ion Antonescu [i Iuliu Maniu. Subordona]i aceluia[i proiect ideal, cei doi oameni politici romni au ales c\i diferite de a-l ndeplini. Dac\, n cazul lui Iuliu Maniu, pozi]ia politic\ este u[or de explicat, apari]ia lui Ion Antonescu la conducerea statului nu se sprijin\ dect pe un singur argument: c\ era cel mai capabil general. Acest argument este, n realitate, discutabil, nu numai din considerente profesionale, ci [i pentru motivul c\ este s\rac. Ion Antonescu a ajuns la putere mai degrab\ din postura de om politic, dec`t din pozi]ia de general al Armatei romne.

Cariera politic\ a lui Ion Antonescu


n memoriile sale, Constantin Argetoianu l nume[te pe Ion Antonescu omul lui Titulescu, pentru perioada primului deceniu [i jum\tate al Romniei Mari. F\r\ ndoial\ c\, din calitatea de ata[at militar la Paris (1922) [i la Londra [i Bruxelles (1923-1926), Antonescu a lucrat oficial cu Nicolae Titulescu, n acel interval de timp ministru plenipoten]iar la Londra [i apoi delegat permanent la Societatea Na]iunilor. Sunt ani n care colonelul Ion Antonescu [i formeaz\ o opinie asupra democra]iilor occidentale [i, mai ales, se las\ cucerit de for]a economic\, politic\ [i militar\ a acestora. Absolvent al cursului de contraiforma]ii militare de la Versailles, preg\tirea sa

260

ALEX MIHAI STOENESCU STOENESCU

informativ\ a fost consolidat\ `n timpul r\zboiului balcanic, al primului r\zboi mondial, precum [i postbelic de experien]a sa de comandant, Ion Antonescu a fost familiarizat att cu secretele operative, militare, ct [i cu mersul subteran al politicii europene. Aici, el a f\cut, probabil, un cuplu ideal cu Titulescu, att la Londra, ct [i la Bruxelles. De aceea prezentarea sa drept un general cazon, rigid [i dur nu atinge dect un aspect al comportamentului s\u complex. Prezen]a sa surprinz\toare n conciliabule politice al\turi de Titulescu, la fel ca [i chemarea de la post din 1926, sub b\nuiala c\ este implicat n manevrele revenirii lui Carol Caraiman n ]ar\, arat\ c\ Ion Antonescu intrase ntr-un anumit siaj politic, astfel c\ numirea sa ca sub[ef al Marelui Stat-Major al Armatei din decembrie 1933, luna asasin\rii lui Duca, nu pare deloc ntmpl\toare. Tot astfel ne explic\m [i atitudinea lui contrariant\ fa]\ de asasinarea lui I.G. Duca a[a cum am ar\tat ntr-un capitol precedent [i participarea la o ntrevedere secret\ mpreun\ cu Titulescu, Armand C\linescu [i Eugen Cristescu. Va trebui s\ n]elegem mai bine epoca, pentru a accepta realitatea c\ generalii Armatei noastre se implicau n via]a politic\ a ]\rii, de la nivelul garnizoanelor pe care le aveau n subordine, unde interveneau n campaniile electorale, ajung`nd pn\ la partizanatul politic pentru ob]inerea unor avans\ri n grad sau a unor numiri n func]ii superioare. Att timp ct func]ia de ministru al Ap\r\rii era ocupat\ de generali, numirea reprezenta, indispensabil, o atitudine politic\. Doar odat\ cu urcarea pe Tron a lui Carol II mini[trii Ap\r\rii au nceput s\ fie numi]i din rndul generalilor loiali acestuia, chiar dac\ erau propu[i sau accepta]i de partidele chemate la guvernare. Situa]ia este valabil\ [i pentru alte func]ii nalte ale ministerului [i ale Marelui Stat-Major, iar n particular zona Inspectoratului [i a Direc]iilor de nzestrare, pe unde se tranzitau afacerile regelui [i ale camarilei, constituia un subiect de interes accentuat. n acest context, numirea generalului de brigad\ Ion Antonescu n func]ia de sub[ef al Marelui Stat-Major, din decembrie

ISTORIA LOVITURILOR DE STAT N ROMNIA ISTORIA STA

261

1933, a fost n ntregime opera liberalilor. La 14 decembrie 1934, cnd a intervenit n Parlament pentru a contesta destituirea lui Antonescu, pre[edintele PNL, Dinu Br\tianu avea s\ declare: [i anul trecut, aproape n aceea[i perioad\, cnd a fost vorba s\ se numeasc\ un conduc\tor al Marelui Stat-Major, Duca, mpreun\ cu to]i conduc\torii partidului au recomandat la acest loc pe generalul Antonescu. De ce l-au recomandat? Din dou\ motive: un motiv intern [i un motiv extern. Motivul extern a fost c\ acest general avea ncrederea alia]ilor no[tri, cum s-a spus deja de la aceast\ tribun\. Acest general, cu toate c\ gradul s\u nu era cel mai mare, era desigur personalitatea cea mai marcant\, recunoscut\ [i n str\in\tate, a armatei noastre278. Drept motiv intern a fost invocat trecutul s\u remarcabil din timpul primului r\zboi mondial. Atunci se f\cuse apropierea decisiv\ ntre ac]iunea extern\, al c\rei creier a fost regina Maria, bra]ul politic, reprezentat de Ionel I. C. Br\tianu, [i bra]ul militar, reprezentat de Ion Antonescu, ac]iune comun\ care a dus la Marea Unire. n timpul acelea[i interven]ii din Parlament, Dinu Br\tianu a fost interpelat de Ion Mihalache: Domnule Br\tianu, se pare c\ atunci cnd a fost numit, v-a]i amestecat, iar liderul liberal a r\spuns: La formarea guvernului de atunci, m-am amestecat desigur, fiind prieten [i colaborator de aproape cu Duca. Duca fiind chemat s\ formeze cabinetul, desigur c\ m-am amestecat [i eu279. Sprijinul acordat de liberali lui Ion Antonescu pentru numirea ntr-o func]ie pe care nu o putea ocupa legal, av`nd un grad inferior fa]\ de subordona]ii s\i, [i are originea tot n interven]iile lui Titulescu. Cunoa[tem deja c\ acesta s-a implicat direct [i imperativ n numirea guvernului Duca, iar explica]iile privind imaginea interna]ional\ a lui Antonescu vin din acela[i loc. Mai mult dect att, interven]iile directe
278 279

C.I.C. Br\tianu, Carol II, Ion Antonescu, op. cit., p. 33. Ibidem, p. 34.

262

ALEX MIHAI STOENESCU STOENESCU

ale lui Nicolae Titulescu, dup\ asasinarea lui Duca, interven]ii care au fost [i mai vizibile, con]ineau [i problema Antonescu. Ministrul de Externe romn s-a ntlnit cu Dinu Br\tianu, nainte de a se duce la Palat [i a-i cere imperios regelui gonirea lui Puiu Dumitrescu, destituirea tat\lui acestuia de la Jandarmerie, destituirea generalului Stngaciu de la Siguran]\, a lui Gavril\ Marinescu de la Prefectura Poli]iei Capitalei [i nlocuirea ministrului Ap\r\rii, a generalului de divizie Uic\ Nicolae, cu generalul de brigad\ Ion Antonescu280. Att Titulescu, ct [i Duca l-au vrut, de fapt, ministru al Ap\r\rii, care era o func]ie politic\ [i pe care generalul o putea ndeplini f\r\ probleme, n contextul uzan]elor epocii. Este interesant\ observa]ia lui Gafencu referitoare la acest moment: Ionel Antonescu, candidat la dictatur\, deocamdat\ ns\ mul]umit s\ intre n guvernul constitu]ional Gu]\-Titulic\, a[teapt\ cu arma la picior s\ fie chemat la Sinaia281. Cu toate c\ regele a cedat la prima ntrevedere cu Titulescu, la urm\toarea, ]inut\ la interval de dou\ zile, Carol a refuzat s\-l schimbe, cu Antonescu, pe generalul Uic\. Motivul este simplu: Antonescu nu era omul regelui [i cu att mai pu]in al camarilei. n acea perioad\ Ministerul Ap\r\rii Na]ionale de]inea [i sarcini juridice, pentru c\ anumite cauze de interes na]ional n particular, atentatele la siguran]a na]ional\ erau judecate de tribunale militare [i aveau nevoie de girul direct, sub semn\tur\, al ministrului Ap\r\rii. Ion Antonescu, incoruptibil, nu putea fi manevrat, nici n domeniul juridic, pentru pedepsiri sau r\zbun\ri politice sau personale, nici n domeniul afacerilor camarilei prin intermediul bugetului Armatei. Cum aducerea la putere a lui Duca implica reprimarea Mi[c\rii legionare pe timpul campaniei electorale, Carol II risca un blocaj al ordinelor sale ilegale din partea generalului. n aceea[i epoc\, Ion Antonescu nu avea simpatii
280 281

Grigore Gafencu, op. cit., p. 316. Ibidem, p. 317.

ISTORIA LOVITURILOR DE STAT N ROMNIA ISTORIA STA

263

deosebite pentru Mi[carea legionar\, dar o considera tineretul ]\rii, observnd-o de la distan]\ cu rezerv\, ns\ [i cu aten]ie. Chiar dac\ putem n]elege contradic]ia ntre viziunile sale filofranceze [i filobritanice [i interesul pentru legionari prin caracterul unui om integru, care pune fiecare lucru la locul lui, refuzul de a-l numi pe Ion Antonescu ministru al Ap\r\rii era legat direct de inten]iile oculte ale regelui. A[a se face c\ generalul Ion Antonescu a fost numit, cu dispens\, sub[ef al Marelui Stat-Major, f\r\ a avea un [ef, din cauza incompatibilit\]ii regulamentare dintre gradul s\u militar [i cel al subordona]ilor s\i, generali cu grade mai mari. Conform m\rturiei lui Argetoianu, bazate pe relatarea trzie a generalului, numirea la Statul-Major General a fost f\cut\ n cea mai bun\ n]elegere personal\ cu regele Carol II: Sire, va trebui s\ dau cu toporul, a spus atunci Antonescu regelui, iar acesta i-a r\spuns: D\ cu toporul!282 Autor al unui proiect de reorganizare a Armatei [i preg\tit s\ cure]e locul de impostori [i corup]i, Antonescu prime[te de la Carol [i privilegiul de a-l informa direct, nc\lc`nd regulile ierarhiei, trecnd peste prim-ministru [i ministrul Ap\r\rii. Este clar c\ n acest moment, decembrie 1933, Carol II, v\znd n el un om de for]\, a vrut s\-l fac\ omul lui [i s\-l includ\ n echipa sa de conducere autoritar\ a statului. Caracter puternic, egocentrist, dar [i fanatic al regulamentelor militare, Ion Antonescu i va mul]umi regelui pentru ncrederea acordat\ [i n va cere permisiunea de a-l informa pe prim-ministru asupra ntrevederilor sale directe cu suveranul. La nceputul anului 1934 s-a v\zut [i de ce Carol II nu l-a vrut pe Antonescu la Ministerul Ap\r\rii: titularul postului urma s\ dea o ordonan]a de trimitere n judecat\ a asasinilor lui Duca [i, pentru atentat la siguran]a ]\rii, a tuturor liderilor Mi[c\rii legionare. Carol risca s\ piard\ controlul asupra procesului sau ca acesta nici s\ nu nceap\, n ceea ce-l privea pe Corneliu Z. Codreanu.
282 Constantin Argetoianu, nsemn\ri zilnice, vol. 1 (2 februarie 1935-31 decembrie 1936), Ed. Machiavelli, Bucure[ti, 1998, p. 27.

264

ALEX MIHAI STOENESCU STOENESCU

Cum la guvern a venit aproape imediat Constantin T\t\rescu, pe baza unei sus]ineri mascate a liberalilor, Ion Antonescu a r\mas [ef la Marele Stat-Major. Acolo era vizitat de regele Carol, care se ntre]inea cu el mai multe ore asupra problemelor militare. Vizitele lui Carol la Marele Stat-Major aveau un scop precis, pe care l vom ar\ta mai jos. Dup\ asasinarea lui Duca, noul prim-ministru, Gheorghe T\t\rescu, a vrut s\-l numeasc\ ministru de Interne, dar generalul a refuzat, n]elegnd c\ i se ntinde capcana conducerii represiunii mpotriva legionarilor. Propus din nou ca ministru al Ap\r\rii n guvernul T\t\rescu, este evident c\ natura dur\, energic\ [i chiar violent\ a lui Antonescu a pl\cut regelui Carol II [i c\ acesta a ncercat folosirea lui n echipa sa283. Lansndu-se n promisiuni de duritate [i m\suri de for]\, Antonescu d\dea atunci napoi spunem noi, cu chibzuin]\ din fa]a sarcinilor periculoase [i ilegale pe care i le oferea suveranul. De aici provine opinia lui Carol II, c\ Antonescu este un nestatornic [i un neserios. n acest loc intervine [i o anecdot\ binecunoscut\, legat\ de opiniile generalului Antonescu fa]\ de Elena Lupescu. Se spune c\, invitat la o ceremonie organizat\ de Palat, Antonescu a refuzat s\ se duc\, transmi]ndu-i regelui c\ acolo unde acesta st\ cu amanta la mas\ el nu poate veni cu so]ia. Versiunea aceasta, ca multe altele despre viitorul mare[al, porne[te de la un mic miez veridic, dar este construit\ dup\ modelul bancurilor de la Radio Erevan. A existat o invita]ie, dar nu a regelui, ci a generalului Ilasievici; era vorba de un dejun, dar nu la Palat, ci la Ilasievici acas\; aflnd c\ vine [i Elena Lupescu, este adev\rat c\ Antonescu a protestat, dar n final a spus: Bine, sunt soldat, dac\ e ordinul Majest\]ii Sale, vin, [i s-a dus; la mas\ a fost a[ezat lng\ Elena Lupescu, tocmai datorit\ marii investi]ii de ncredere [i onoare pe care o acorda Carol lui Antonescu. ns\ generalul
283

Ibidem, p. 28.

ISTORIA LOVITURILOR DE STAT N ROMNIA ISTORIA STA

265

a ignorat-o, ceea ce a trezit furia Duduii. Astfel a pierdut Ion Antonescu [ansa de a deveni prim-ministru la jum\tatea anilor 30, [ansa de a-l avea mai devreme angajat n via]a politic\, iar noi am cunoscut nefericirea de a-l avea Conduc\tor al statului cnd nu mai putea f\cea mare lucru pentru ]ar\. De la acel gest, regele nu l-a mai primit pe sub[eful Statului-Major General timp de patru luni n audien]e confiden]iale, cum promisese. Sfr[itul anului 1934 marcheaz\ ruptura sa cu regele pentru c\ nu voia s\ fie r\spunz\tor de interven]iile politice ale lui Carol al II-lea, sus]inute cu mijloacele unei politici de for]\284. Este destul de plauzibil ca aceast\ atitudine s\ fi fost determinat\ de cunoa[terea detaliilor secrete ale asasin\rii prim-ministrului Duca n primul rnd, vinov\]ia regelui [i a limitelor implic\rii legionare. Crimele nf\ptuite din ordin suprem mpotriva legionarilor, att n timpul campaniei electorale, dar mai ales dup\ asasinat au trezit, f\r\ ndoial\, spiritul s\u de dreptate. Este ns\ greu de argumentat acum cu precizie c\ motivele reale ale conflictului ar fi fost legate cumva de simpatiile sale legionare. A[a cum l [tim pe Antonescu, din suma manifest\rilor sale contradictorii, probabil c\ l respecta pe Codreanu [i c\ privea cu interes mi[carea tineretului spre norma moral\ [i cre[tin\, dar de o adeziune politic\ la Legiune nc\ nu putem vorbi. Mult mai atractiv\ este ns\ ipoteza care leag\ destituirea din decembrie 1934 a lui Antonescu de criza care se declan[ase ntre Partidul Na]ional Liberal [i rege, ca urmare a zvonurilor de aducere la putere a unui guvern Alexandru Averescu, avnd scopul s\ aplaneze nemul]umirile iscate n Armat\ de ministrul Uic\, prin avans\ri [i numiri preferen]iale. O plecare de la guvernare a liberalilor sub T\t\rescu punea foarte serios n discu]ie revenirea partidului la pozi]ia antidinastic\ dinainte de 1930, precum [i perspectiva unei alian]e cu PN}.
284 Armin Heinen, Legiunea Arhanghelului Mihail. Mi[care social\ [i organiza]ie politic\, Ed. Humanitas, Bucure[ti, 1999, p. 342.

266

ALEX MIHAI STOENESCU STOENESCU

Atunci, spunea Gh. T\t\rescu, vom avea r\zboi civil285. nceputul verii anului 1934 este dominat de contacte PNL-PN} la nivel nalt [i de zvonul c\ o coalizare a celor dou\ partide va duce la detronarea lui Carol II. Din pozi]ia pe care o avea, dar mai ales `n calitatea de fost comandant al Diviziei 3 infanterie de la Pite[ti for]a militar\ cu misiunea permanent\ de interven]ie la Bucure[ti, misiune planificat\ identic din secolul al XIX-lea [i pn\ la revolu]ia din decembrie 1989! generalul Ion Antonescu, conduc\tor al Marelui Stat-Major, devenea om cheie n cazul unui r\zboi civil. Pe de alt\ parte, Antonescu intrase ntr-un conflict deschis cu noul ministru al Ap\r\rii, generalul Paul Angelescu, omul camarilei, din cauza afacerilor care se derulau prin Armat\ [i care mpiedicau nzestrarea, echiparea [i preg\tirea pentru lupt\ a militarilor. Problema afacerilor veroase ale Elenei Lupescu [i ale regelui n domeniul militar con]inea, dincolo de actul imediat al corup]iei, un element periculos pentru securitatea na]ional\. Din dorin]a de a c[tiga ct mai mul]i bani din afacerile cu furnituri, folosind acela[i patent ca n cazul scandalului Armstrong-Fokker din 1925, Carol segmenta comenzile la mai mul]i furnizori str\ini sau romni (Malaxa, de exemplu), astfel nct putea percepe comisioane din ct mai multe locuri. A[a se face c\ n momentul declan[\rii celui de-al doilea r\zboi mondial Armata Romniei era dotat\ cu o diversitate prea mare de armament [i muni]ii, de produc]ie diferit\ [i incompatibile ntre ele. Se amesteca la unit\]i armament u[or [i greu de provenien]\ cehoslovac\, polonez\, francez\, german\, britanic\ sau olandez\, situa]ia cea mai grav\ fiind n avia]ie, unde avioanele nu puteau fi ridicate de la sol din cauza lipsei pieselor de schimb pentru opt pn\ la zece tipuri diferite de aeronave. ncercarea de a produce la Bra[ov un avion de lupt\ romnesc a fost sabotat\ sistematic pentru a mpiedica
285

Armand C\linescu, op. cit., p. 220.

ISTORIA LOVITURILOR DE STAT N ROMNIA ISTORIA STA

267

ncetarea afacerilor cu comenzi din str\in\tate (afacerea Carp). El i declara lui Argetoianu c\ ntregul armament necesar nzestr\rii se poate fabrica n ]ar\, ceea ce demonstra nc\ o dat\ c\ programele de achizi]ionare de armament din str\in\tate nu erau dect o surs\ de profituri ilegale. Ion Antonescu a cunoscut n detaliu tot acest fenomen [i a f\cut tot posibilul s\ se opun\: Antonescu a f\cut o analiz\ detaliat\ a situa]iei din Armat\, dup\ care a naintat un raport pre[edintelui Consiliului de Mini[tri: Putregaiul este a[a de mare, nct a mai r\mne n mijlocul lui nseamn\ a-mi lega [i eu numele de un dezastru care este inevitabil, dac\ continu\m cu metodele de lucru actuale. Acei care au adus o[tirea n halul actual nu pot s-o ndrepte [i `i mpiedic\ pe al]ii s\ o fac\. Aceasta trebuie s\ [tie na]iunea. Atitudinea lui I. Antonescu a nemul]umit adnc pe Elena Lupescu [i pe Carol al II-lea, care se sim]eau cu musca pe c\ciul\, n plus, bunele rela]ii pe care generalul le avea cu N. Titulescu d\duser\ de gndit suveranului [i camarilei286. De altfel, dup\ consumarea ntlnirii sale cu Antonescu, Constantin Argetoianu avea s\ noteze: Vorbe[te tocmai ca Titulescu. Influen]a e vizibil\287. Teza complotului mpotriva lui Carol II este confirmat\ [i dintr-o alt\ surs\. ntr-o scrisoare pe care a trimis-o Elenei Perticari-Davila n 1937 [i care se g\se[te n fondul s\u de la Direc]ia Jude]ean\ a Arhivelor Na]ionale Arge[ Antonescu se ar\ta exasperat de activit\]ile oculte ale camarilei: n ce ]ar\ tr\im? Pe ce lume suntem? De ce patimi suntem orbi]i? Ce for]\ ocult\ din afar\ sau din\untru ne-a idio]it min]ile, ne-a paralizat bra]ele? Ce ursit\ trage neamul nostru, acum, cnd de-abia a ajuns pe culme, n pr\pastie? Nu s-a g\sit nimeni s\ r\spund\ la aceast\ elementar\ ntrebare. Nici Prim-Ministrul, nici un ministru, [i nici m\car acela al Ap\r\rii, zis\ totu[i
286 Ioan Scurtu, Gheorghe Buzatu, Istoria romnilor n secolul XX, Ed. Paideia, Bucure[ti, 1999, p. 301. 287 Constantin Argetoianu, op. cit., p. 30.

268

ALEX MIHAI STOENESCU STOENESCU

Na]ional\. Nici unul, de[i to]i [i-au rupt genunchii, trndu-se cu perfidie n vine [i cu minciuna pe buze la picioarele Tronului. Tonul patetic al generalului nu avea nimic retoric n particular, acesta fiind stilul s\u epistolar, cunoscut [i din alte coresponden]e, dar proiecta foarte bine imaginea unui om cinstit [i naiv, cu predilec]ie. Dedicat propriei persoane a[a cum se constat\ din observa]iile tuturor personalit\]ilor care l-au cunoscut Antonescu se apropia de oameni interesan]i [i influen]i, dar p\stra ntotdeauna o rezerv\ n atitudini, ceea ce i permitea s\-[i men]in\ statura de incoruptibil. n aceea[i scrisoare, el ne l\mure[te att asupra motivelor destituirii sale de la Marele Stat-Major, ct [i asupra nivelului leg\turilor sale cu liberalii: Nu cer, dup\ cum se crede cu aceea[i u[urin]\ de mul]i, scuze de la nimeni. A[ fi prea prost dac\ a[ pretinde Capului Statului s\ ias\ n strad\ s\ mi le fac\... Cer ns\ sanc]iuni. Ave]i s\ v\ ntreba]i, cu drept cuvnt, de ce nu le-am cerut pn\ acum? Nu am f\cut-o cnd trebuia, adic\ imediat, fiindc\ [eful Partidului Liberal mi-a spus a doua zi dup\ nlocuirea mea la Statul-Major, c\ schimbarea s-a f\cut fiindc\ s-a spus Regelui, [i Regele a crezut c\ complotasem n contra lui mpreun\ cu Titulescu [i cu Stelian Popescu. Acela[i [ef al aceluia[i Partid mi-a mai afirmat [i mie [i complicilor mei c\ de]ineau aceasta de la Prim-Ministru. ns\ mi-a cerut s\ nu fac n nici un fel uz de aceast\ indiscre]ie ct vor stat la putere. Sursele informa]iilor fiind att de precis [i de direct numite, explica]ia se dovede[te plauzibil\, dar numai pn\ n punctul unde cineva l-ar fi brfit pe general la urechea regelui [i acesta s-ar fi gr\bit s\-l destituie. Trebuie s\ fi existat o baz\ informa]ional\ mult mai serioas\ n decizia regelui sau s\ fi c\zut victim\ unei dezinform\ri venite prin serviciile de informa]ii, cum se ntmpla destul de des n acea epoc\. Ion Antonescu era un [ef incomod [i [i f\cuse mul]i du[mani n Armat\. Dar, fie c\ Antonescu [i-a naintat demisia, fie c\ regele a hot\rt s\-l nl\ture, este important c\ exact atunci cazul lui a fost adus n Parlament. Liberalii l-au ap\rat, iar ministrul Ap\r\rii s-a

ISTORIA LOVITURILOR DE STAT N ROMNIA ISTORIA STA

269

justificat penibil. Dinu Br\tianu a fost cel mai vehement, dar cnd, pe fondul dezbaterii aprinse asupra cazului, Opozi]ia a cerut demisia guvernului T\t\rescu, pre[edintele Partidului Na]ional Liberal a abandonat rapid lupta, abandonnd [i cauza lui Ion Antonescu. Scandalul public din decembrie 1934, n jurul demiterii din func]ia de sub[ef al Marelui Stat-Major al Armatei, cenzurarea ziarelor care i luau ap\rarea, transformarea lui n victim\ a camarilei [i n ap\r\tor al intereselor na]ionale de securitate ale statului, au adus atunci, pentru prima oar\, n aten]ia opiniei publice personalitatea generalului Ion Antonescu, altfel pierdut printre al]i generali sau trecut deja n rndul personalit\]ilor istorice, legate de eroismul din primul r\zboi mondial. ntre 1935 [i 1937, generalul Antonescu intr\ ntr-un con de umbr\, observnd ns\ cu aten]ie desf\[urarea evenimentelor de pe scena politic\ romneasc\ [i lund contact cu cercurile care se ar\tau nemul]umite de regimul carlist, de guvernarea lui T\t\rescu sau de ascensiunea de neoprit a Germaniei. n toate aceste cercuri, dar mai ales n cel privat al familiei Br\tianu, Antonescu [i-a conservat [i chiar amplificat imaginea de victim\ a ma[ina]iilor camarilei [i de ofi]er care a ncercat s\ opreasc\ degradarea catastrofal\ a situa]iei Armatei [i a ]\rii. n acela[i interval, regele Carol II i sugereaz\ prin emisari solicitarea unei audien]e, scopul fiind remontarea generalului la planurile suveranului. Antonescu refuz\ de fiecare dat\. Totu[i, cunoscnd caracterul regelui Carol II, aceste sugestii repetate pentru o ntlnire cu Ion Antonescu au ceva atipic [i ascuns. Carol nu obi[nuia s\ ofere ncrederea sa unor adversari, dar au mai fost cazuri cnd a apelat la ei pentru rezolvarea unor situa]ii de criz\. Va trebui s\ specul\m aici o serie de am\nunte extrase din mici aluzii [i nuan]e existente n m\rturiile r\mase de la Carol II [i de la Ion Antonescu, unul despre

270

ALEX MIHAI STOENESCU STOENESCU

cel\lalt. De exemplu, apelul la doamna Elena Perticari-Davila, c\reia Antonescu i f\cea ni[te confiden]e cam nepermise unui om de onoare dezv\luirea declara]iilor confiden]iale ale lui Dinu Br\tianu , nu par de loc ntmpl\toare. Fosta doamn\ de onoare a reginei Elisabeta [i una din frumuse]ile celebre ale Romniei, ajuns\ la 72 de ani n 1937, Elena Perticari-Davila nu era o femeie oarecare. n jurnalul s\u, Carol II o prezint\ ca o foarte veche prieten\ a noastr\ [i, mai ales c\ aproape face parte din cas\, ceea ce i conferea un acces direct [i influent la Capul Statului. A[adar, Antonescu i scria venerabilei doamne ca s\ afle cine trebuie pozi]ia sa. De aici devin explicabile att invita]iile mediate la Palat, ct [i readucerea n actualitate a unei nalte func]ii de stat, chiar n 1937, n timpul campaniei electorale. A[a se face c\, la 11 decembrie 1934, generalul Antonescu pleac\ de la Marele Stat-Major, r\mnnd n continuare comandant al Diviziei a 3-a pn\ la 1 noiembrie 1937, cnd este numit comandant al Comandamentului 4 teritorial, pe care l conduce pn\ la 28 decembrie 1937. n timp ce se g\sea n fruntea acestui Comandament a fost avansat general de divizie la 25 decembrie 1937288. Este evident c\, n perspectiva numirii n func]ia de ministru al Ap\r\rii, Antonescu [i-a negociat avansarea. Oricum, generalul [i p\streaz\ leg\turile cu C.I.C. (Dinu) Br\tianu, n anturajul c\ruia se implic\ n unele combina]ii politice minore din interiorul Partidului Na]ional Liberal. n general, el este v\zut ca partizan apropiat al liberalilor; a fost, indiscutabil, lansat de liberali pe scena politic\ romneasc\, dar a r\mas dominat de steaua sa proprie. Unul din pu]inii s\i apropia]i, generalul Ion Gheorghe, avea s\ constate: n ciuda naint\rii sale n grad, sau tocmai din aceast\ cauz\, a crescut prestigiul generalului. El a nceput s\-[i dezvolte rela]ii politice, astfel, mai ales cu Octavian Goga, [eful Partidului Na]ional Cre[tin, [i cu Stelian
288

Gh. Buzatu, Mare[alul Antonescu, vol.1, Ed. B.A.I., Ia[i, 1990, p. 51.

ISTORIA LOVITURILOR DE STAT N ROMNIA ISTORIA STA

271

Popescu, directorul publica]iei na]ionale Universul. A luat contact [i cu Corneliu Codreanu289. Conform m\rturiei sale indirecte, prin lucrarea Pe marginea pr\pastiei, Ion Antonescu a intrat n contact cu Corneliu Z. Codreanu n iarna dintre anii 1935-1936. Prietenul s\u, Nicolae Mare[, a negociat cu generalul Zizi Cantacuzino ntlnirea celor doi. Aici intervine un aspect secundar al vie]ii politice romne[ti, dar important pentru filonul cercet\rii noastre asupra evolu]iei curentului de Dreapta n Romnia. Un grup de oameni politici, adep]i ai conservatorismului clasic, a ncercat s\ renvie Partidul Conservator al lui Lasc\r Catargiu [i Petre P. Carp, sub denumirea de Liga Vlad }epe[. Antonescu i considera intelectuali de vaz\ ai fostului Partid Conservator [i i privea cu condescenden]\ [i interes, generalul avnd el nsu[i puternice credin]e de Dreapta na]ionalismul civic, realismul politic, principiul moral, anticomunismul [i calitatea sfnt\ a propriet\]ii. E[ecul Ligii Vlad }epe[, determinat de infiltr\rile necontrolate ale unor tineri radicali, de tip Beza, de contradic]ia dintre doctrina conservatorismului clasic [i extremism [i de compromiterea public\ a forma]iunii, i-a convins pe intelectualii de Dreapta s\ ncerce chiar reconstituirea vechiului Partid Conservator. Sub pre[edin]ia provizorie a lui Grigore Filipescu fiu al marelui patriot Nicolae Filipescu , partidul avea dou\ ]inte: negocierea unei fuziuni cu Mi[carea legionar\, pentru reconstituirea polului politic clasic de Dreapta al ]\rii, [i g\sirea unei personalit\]i energice [i de mare prestan]\ pentru preluarea conducerii acestui nou, dar totodat\ vechi, partid romnesc. Partidul Conservator a hot\rt n toamna anului 1935 c\ acest om este generalul Ion Antonescu. Proiectul era generos [i benefic, succesul lui modificnd probabil sau influen]nd cumva traseul gre[it al ]\rii. Principalul s\u atu era caracterul istoric filogerman, loc unde doctrina sa se
289

Ibidem, p. 58. (Reamintim c\ Stelian Popescu era parte a re]elei de informa]ii de care se servea Nicolae Titulescu.)

272

ALEX MIHAI STOENESCU STOENESCU

apropia de cea a Mi[c\rii legionare, de nevoile imediate ale economiei romne[ti, dar [i de tendin]a politic\ general\ a Europei. Alegerea lui Ion Antonescu la conducerea Partidului Conservator era favorizat\ de inten]iile generalului de a se retrage din Armat\, pe fondul unei mari dezam\giri. Antonescu mai avusese crize grave de depresie, cu ocazia unor evenimente dureroase pentru el, cum au fost amnarea avans\rii sale n gradul de colonel, nscenarea unei delapid\ri de fonduri ntr-una din unit\]ile militare pe care le comandase sau n cazul scandalului de bigamie nscenat de Carol II [i de [eful SSI, Mihail Moruzov. Dup\ destituirea de la conducerea Statului-Major General, coborrea sa la e[alonul inferior al conducerii unor divizii echivala cu o degradare [i cu o c\dere n cariera militar\, ceea ce pentru el p\reau, pe bun\ dreptate, lucruri foarte grave. El chiar va aminti n timpul anchetei procesului din 1946 c\ aceasta a fost umilire290. Pe parcursul anului 1935, Antonescu va da de n]eles c\ [i preg\te[te ie[irea din Armat\, pentru c\ i s-a f\cut o nedreptate. P\r\sirea cadrelor active ale Armatei era a[teptat\ din zi n zi, [i de amicii, [i de du[manii s\i. n a[teptarea acestui eveniment, care nu s-a produs, prietenii [i binevoitorii G\rzii au ntreprins ac]iunea ar\tat\ mai sus, al c\rei fir l relu\m din nou291. Legarea contactului Antonescu-Codreanu de tentativa de reconstituire a Partidului Conservator a fost confirmat\ la ancheta din 1946 chiar de mijlocitorul ntlnirii, Nicolae Mare[, care subliniaz\ [i implicarea lui politic\: (S|RACU): Dar cnd a]i f\cut apropierea lui Codreanu de mare[alul Antonescu, se urm\rea o anumit\ leg\tur\ politic\? (N. MARE{): Eu am f\cut politic\ toat\ via]a. (S|RACU): Ce inten]ii avea]i?
Procesul mare[alului Antonescu. Documente, vol. 3, p. 307. Ion Antonescu [i Garda de Fier, vol. 1, Ed. ROM-EDITION, Trgu-Mure[, 1991, p. 31. (Sub acest titlu a fost publicat primul volum din Pe marginea pr\pastiei, cu note [i comentarii de Serafim Duicu.)
291 290

ISTORIA LOVITURILOR DE STAT N ROMNIA ISTORIA STA

273

(N. MARE{): Refacerea Partidului Conservator. (S|RACU): Mare[alul Antonescu nu f\cea politic\ la acea dat\? (N. MARE{): F\cea, dar nu era afiliat nici unui partid politic. (S|RACU): Dar un om care face politic\ trebuie s\ se reazime pe cineva, pe un partid politic. (N. MARE{): Antonescu se rezema numai pe el. Acesta era Antonescu. El mi-a spus: Vreau s\-l cunosc pe Codreanu292. Prima ntlnire ntre Ion Antonescu [i Corneliu Z. Codreanu a avut loc n locuin]a din Bucure[ti a lui Nicolae Mare[, probabil n ianuarie 1936. A fost o [edin]\ de sondaj, spune Antonescu, [edin]\ care a durat totu[i cinci ore. Cu ocazia acestei ntrevederi politice suspecte, din punct de vedere legal, generalul va evalua personalitatea C\pitanului, pe care l va a considera ncrezut, rigid [i gre[it orientat n anumite privin]e, dar totu[i un om de ac]iune, excelent organizator [i realizator, foarte bun cunosc\tor al preg\tirilor Germaniei pentru r\zboi. Proiectul refacerii Partidului Conservator a c\zut n momentul n care pre[edintele interimar, Grigore Filipescu a semnat o alian]\ cu PN}, principalul partid de stnga, ideea fiind compromis\ definitiv293. Alte dou\ sau trei ntlniri Codreanu-Antonescu au avut loc la Predeal, unde generalul avea o vil\. La un moment dat, ntre ei s-a produs [i urm\torul dialog: (Antonescu): D-le Codreanu, e[ti preg\tit d-ta s\ vii la putere? (Codreanu): Nu doresc acest lucru acum!
292 293

Procesul mare[alului Antonescu. Documente, vol. 3, p. 558. Este interesant c\ n 1999 un grup de intelectuali de Dreapta a ncercat renfiin]area Partidului Conservator sub denumirea Uniunea For]elor de Dreapta, acesta e[und lamentabil ntr-o aliant\ cu acela[i PN} n campania electoral\ din 2000.

274

ALEX MIHAI STOENESCU STOENESCU

(Antonescu): Atunci de ce agi]i masele? Cine s\ ia puterea? Dac\ mpingi ]ara la revolu]ie, vei avea roadele culese de Kerenski, f\r\ ca d-ta s\ fii un Kerenski; nu ai nici cultura [i nici talentul lui oratoric. (Codreanu): La putere vreau s\ veni]i d-str\! La ad\postul d-str\ doresc s\-mi organizez partidul [i abia dup\ aceea voi cere conducerea treburilor statului294. Dialogul acesta a fost reprodus de multe ori n literatura de specialitate [i chiar ntr-o oper\ de fic]iune (Incognito, de Eugen Barbu), dar nu i s-a explicat contextul. Era vorba de proiectul reconstituirii Partidului Conservator, avndu-l pe Ion Antonescu la suprafa]\ [i pe Codreanu n umbr\. Liderul legionar urm\rea acest proiect mai de mult. El v\zuse mai nti un tandem cu A.C. Cuza [i apoi [i pusese n aplicare proiectul prin numirea generalului Zizi Cantacuzino la conducerea G\rzii de Fier. Dar, n anul 1935, generalului Cantacuzino i se depisteaz\ un cancer gastric inoperabil. Generalul erou din primul r\zboi mondial, faimos anticomunist [i decorat cu Ordinul Mihai Viteazul, va muri la 9 decembrie 1937, vegheat de generalul Ion Antonescu. Scenariul lui Codreanu reprezenta o solu]ie pentru conflictul de imagine la care era supus\ Mi[carea legionar\, prin faptul c\ ataca violent corpul partinic al ]\rii, corup]ia tuturor partidelor [i a vie]ii politice romne[ti, dar se nscria n regimul parlamentar corupt, participa la alegeri [i la activit\]ile Parlamentului. Aici se g\se[te explica]ia pentru faptul c\ Zelea Codreanu a creat n realitate dou\ structuri: Mi[carea legionar\, ca forma]iune civic\ declarat\ public apolitic\ [i subordonat\ proiectului cre[tin de rena[tere moral\ a poporului romn, [i partidul politic mai nti Garda de Fier [i apoi Totul pentru }ar\ nscris ca actor pe scena politic\ a ]\rii. ntr-un interviu acordat revistei Lumea Magazin n anul 1995, dr. {erban Milcoveanu ne d\
294

Ion Antonescu [i Garda de Fier, vol. 1, p. 31.

ISTORIA LOVITURILOR DE STAT N ROMNIA ISTORIA STA

275

cteva detalii ale ntlnirii de la Predeal, din decembrie 1936, de data aceasta Codreanu fiind chemat de Ion Antonescu: La parterul vilei se aflau so]ia generalului, Maria Antonescu, [i d-na Suzana Stanovici, de la care am aflat ceea ce v\ relatez acum: de la etaj se auzeau r\cnetele lui Antonescu; Corneliu Zelea Codreanu nu spunea nimic, din cte se p\rea. Cnd generalul a cobort, toat\ lumea l-a ntrebat ce s-a ntmplat, cu ce l-a sup\rat Codreanu de ]ipa att de fioros? R\spunsul lui Antonescu, a[a cum mi l-a relatat dna Stanovici: Auzi, imbecilul \sta de Codreanu zice s\ facem alian]\ cu nem]ii, pentru c\ numai ei ne pot ap\ra de ru[i! Da unde sunt englezii, unde sunt francezii, alia]ii no[tri fire[ti? Auzi! Cnd i-am spus c\ nu exist\ ofi]er romn care s\ accepte alian]a cu Germania, mi-a r\spuns c\ armata este subordonat\ ]\rii; dac\ Parlamentul decide alian]a cu Berlinul, armata trebuie s\ urmeze voin]a poporului! Auzi, imbecilul! Acestea sunt cuvintele pe care le-a spus atunci Antonescu, adic\ exact invers dect a f\cut, pentru c\ n vara lui 1940 [i-a dat seama c\ Fran]a [i Anglia ne vor vinde ru[ilor [i c\ singurii care au interes s\ ne apere de ru[i sunt nem]ii295. A crede c\ Ion Antonescu putea juca rolul lui Zizi Cantacuzino-Gr\nicerul a fost ns\ o mare naivitate din partea ini]iatorilor acestui proiect. Noul Partid Conservator se va pr\bu[i n anonimat. {i, dintr-o dat\ (!), n 24 decembrie 1937, Ion Antonescu este solicitat de Octavian Goga pentru guvernul personal al regelui, n func]ia de ministru al Comunica]iilor. La observa]ia c\ rela]iunile lui cu regele nu justificau o astfel de alegere, i se r\spunse [lui Antonescu, n.a.] c\ se va mp\ca cu regele dup\ depunerea jur\mntului. Refuz categoric. Atunci cere-i o audien]\. N-am nici un cuvnt, de dore[te s\ m\ vad\, s\ m\ cheme, sunt militar [i m\ voi duce. {i plec\ la
295

Gh. Buzatu, Corneliu Ciucanu, Cristian Sandache, Radiografia Dreptei romne[ti (1927-1941), Ed. F.F. Press, Bucure[ti, 1996, p. 374.

276

ALEX MIHAI STOENESCU STOENESCU

Predeal. A doua zi, doamna Goga sose[te cu automobilul la Predeal [i insist\ pn\ a v\rsa lacrimi296. {tim acum c\ Antonescu a condi]ionat participarea lui la guvern de ocuparea func]iei de ministru al Ap\r\rii [i de p\strarea orient\rii profranceze a politicii noastre externe. Ambele cereri i-au fost acceptate, dar numai prima a fost pus\ n practic\. Ini]iind jocul s\u de pendulare ntre Berlin [i Paris, Carol II ncerca, speriat, s\ repare ce stricase Ministerul de Externe romn n ultimii cinci ani. Dac\ punem numirea surprinz\toare a lui Ion Antonescu n func]ia de ministru al Ap\r\rii n guvernul Goga-Cuza doar pe seama calit\]ilor sale militare, risc\m s\ nu fim credibili. Tot ceea ce a reprezentat implicarea regelui n politica ]\rii demonstreaz\ c\ nu f\cea numiri la ntmplare [i c\ nu-[i ierta adversarii. Antonescu a fost cerut cu insisten]\ de c\tre Octavian Goga [i a reprezentat una din condi]iile accept\rii mandatului. La rndul s\u, generalul Antonescu a intrat ntr-o combina]ie politic\ proprie, negociind prin Mihai Antonescu aducerea lui Gheorghe Br\tianu n acela[i guvern [i formarea unei baze politice mai largi pentru noul Executiv. Fiul lui Ionel Br\tianu a refuzat. ntr-o scrisoare din 28 decembrie 1937, Antonescu i cerea iertare lui Goga pentru gre[eala de a conduce din proprie ini]iativ\ o serie de negocieri politice297. Documentul reprezint\ o alt\ prob\ indubitabil\ a implic\rii de timpuriu n politic\ a generalului Antonescu, act ilegal, dar preg\titor pentru ascensiunea sa din septembrie 1940. Deocamdat\, n 1937, regele Carol II l va chema la el [i i va cere s\ uite trecutul, aluzie la nscenarea procesului de bigamie, care fusese de fapt un proces de bi-andrie, inculpatul fiind Maria Antonescu, acuzat\ pe nedrept c\ are doi so]i. Apoi i va porunci s\ preia Ministerul Comunica]iilor.
296

Sabina Cantacuzino, Din via]a familiei Ion. C. Br\tianu, vol. II, Ed. Albatros, 1996, p. 274. (V. dialogul reprodus la Florin Constantiniu, O istorie sincer\ a poporului romn, Ed. Univers Enciclopedic, Bucure[ti 1999, p. 327.) 297 Ion Antonescu [i Garda de Fier, p. 32.

ISTORIA LOVITURILOR DE STAT N ROMNIA ISTORIA STA

277

Antonescu se va ]ine tare, pretextnd c\ numirea lui acolo va produce scandal, pentru c\ va rade corup]ia din minister, [i a cerut portofoliul de la Ap\rare, lucru ce a fost acceptat. Cu aceea[i ocazie se nregistreaz\ o n]elegere secret\ ntre Antonescu [i regele Carol, suveranul oferindu-i guvernul n schimbul distrugerii legionarilor prin folosirea for]ei militare. Din am\nuntele pe care le-a dat sub anchet\, rezult\ c\ Antonescu c\zuse n propria sa capcan\, ndemnndu-l pe rege s\ fac\ apel la partidele istorice sau s\ ia un om [i s\ fac\ ce vrea cu el. Carol a n]eles astfel c\ Ion Antonescu se oferea drept bra] narmat al dictaturii, dar, cnd i-a acceptat oferta, iar Antonescu a n]eles ce i se cere, combina]ia a e[uat. {i din aceasta afacere de culise, Carol a tras concluzia c\ Antonescu este instabil. Secretul numirii lui Antonescu s-ar putea afla n rela]ia privilegiat\ pe care o stabilise cu Veturia Goga, so]ia prim-ministrului. Fost\ cnt\rea]\ de oper\, cu mare succes n Transilvania, Veturia Mure[an se c\s\torise mai nti cu un preot, Triteanu, [i f\cuse o nobil\ figur\ n timpul primului r\zboi mondial, la Crucea Ro[ie298. Rec\s\torit\ cu marele poet ardelean, Veturia Goga, acum trecut\ de 50 de ani, intrase din 1936 n combina]ia progerman\ a so]ului ei, dup\ ce Octavian Goga avusese dou\ ntlniri secrete la Berlin, cu Alfred Rosenberg [i cu Adolf Hitler. Cu aceast\ ocazie, Octavian Goga a primit misiunea de a conduce o campanie progerman\ n Romnia, de a nfiin]a un partid care, ajuns la putere, s\ semneze tratatele politice [i economice cu Germania, n schimbul sumei de un milion de m\rci: Schn mi-a spus c\ un prim acont de 300 000 de m\rci n bancnote germane interzise la export pe care le num\rase [i mpachetase chiar el, a fost trimis cu un curier special n Elve]ia [i depus la o banc\ indicat\ de Goga. Leg\tura ntre Goga [i A.P.A. urma s\ se ]in\ prin coresponden]\, doamna Goga
298 Cella Delavrancea, Dintr-un secol de via]\, Ed. Eminescu, Bucure[ti,

1988, p. 459.

278

ALEX MIHAI STOENESCU STOENESCU

scriind doamnei Schickendanz [i viceversa299. Veturia Goga se va implica n urm\torii ani n activit\]i de agentur\, dublnd, pn\ la moartea prematur\ a lui Octavian Goga, activitatea acestuia de agent de influen]\ german, apoi continund-o de una singur\. Conform unei voci autorizate istoricul Florin Constantiniu numirea nea[teptat\ a lui Ion Antonescu n cabinetul Goga-Cuza a avut drept ra]iune p\strarea unui echilibru ntre op]iunile de politic\ extern\, prezen]a generalului urmnd s\ ofere garan]ii Fran]ei [i Angliei c\ Romnia nu va derapa de la leg\turile sale tradi]ionale. Un am\nunt de ordin personal vine s\ completeze tabloul rela]iei Goga-Antonescu, ace[tia fiind vecini la Predeal [i obi[nui]i s\ comenteze situa]ia politic\ n acord, pe timpul celor doi ani de inactivitate 1936-1937. Se contureaz\ astfel un complex de ]inte pe care inten]iona s\ le ating\ regele Carol II prin aceast\ formul\: apropierea de Germania pe calea strngerii leg\turilor economice, conservarea rela]iilor privilegiate cu ]\rile Antantei [i rezolvarea problematicii evreie[ti. Simptomatic pentru acest ultim demers, n ziua loviturii de stat, Octavian Goga [i-a ncheiat cuvntarea de la radio, prin care [i anun]a demisia, cu strig\tul: Israel, ai nvins! Generalul Ion Antonescu a r\mas ministru al Ap\r\rii Na]ionale n mandatul prim-ministrului Octavian Goga (29 decembrie 1937-10 februarie 1938), dar [i sub primul mandat al guvernului Miron Cristea (11 februarie-29 martie 1938), fiind astfel complice la lovitura de stat dat\ de Carol II. Nu sunt dubii asupra acestui fapt el a fost consultat [i pus pe lista secret\ a loviturii de stat nc\ din 7 februarie300. De altfel, generalul Ion Antonescu va recunoa[te el nsu[i complicitatea sa la lovitura care a introdus dictatura n Romnia, n memoriul pe
299

Radu Lecca, Eu i-am salvat pe evreii din Romnia, Ed. Roza Vnturilor, Bucure[ti, 1994, p. 125. (A.P.A. = Aussenpolitisches Amt, Biroul de Politic\ Extern\ al partidului nazist). 300 Armand C\linescu, op. cit., p. 376.

ISTORIA LOVITURILOR DE STAT N ROMNIA ISTORIA STA

279

care dorea s\-l nainteze regelui n iunie 1940: fac aluzie la lovitura de stat din februarie 1938, cnd, cu naivitate, dar cu bun\-credin]\, m-am f\cut p\rta[ la o oper\ care a m\rit catastrofa n loc s-o nl\ture301. La nceputul lui martie 1938, n plin\ campanie de asasinate [i arest\ri n rndurile Mi[c\rii legionare, generalul Ion Antonescu [i manifest\, n cadrul guvernului, opozi]ia fa]\ de aceste abuzuri [i este imediat considerat nesigur. n momentul nscen\rii de c\tre Armand C\linescu a procesului de ofens\ adus\ autorit\]ii, prin scrisoarea de r\spuns a lui Codreanu la manifest\rile antilegionare ciudate ale lui Iorga, Ion Antonescu [i exprim\ dezacordul n guvern [i amenin]\ cu demisia, considernd ac]iunea lui Iorga (C\linescu) un abuz de putere. Oricum, ndep\rtarea lui din guvern este hot\rt\ n timpul audien]ei lui Armand C\linescu la rege, n ziua de 4 martie, n schimbul trimiterii la misiunea diplomatic\ din Fran]a. El va respinge posibilitatea implic\rii sale n politic\, atunci cnd a depus m\rturie n favoarea ap\r\rii la procesul lui Corneliu Z. Codreanu, dar va ataca direct, n stilul s\u caracteristic, principalul cap de acuzare. La ntrebarea lui Codreanu: M\ crede dl. General capabil de tr\dare?, Antonescu va r\spunde: Din elementele pe care le-am avut [i le am, pot spune c\ nu poate fi acuzat de tr\dare. Generalul Antonescu nu st\ de vorb\ cu tr\d\torii302. Este ns\ clar c\ depozi]ia lui Antonescu se baza pe informa]iile avute n calitatea oficial\ de ministru al Ap\r\rii Na]ionale, nu din postura de cunoscut al lui Codreanu, ceea ce d\dea cuvintelor sale o alt\ greutate. S\ nu uit\m c\ Antonescu dobndise preg\tirea de specialitate n contrainforma]ii militare [i avea capacitatea de a n]elege, interpreta [i folosi informa]ia secret\! Pe de alt\ parte, prezen]a lui n calitate de martor al ap\r\rii, precum [i atitudinea lui public\ n favoarea
301 302

Ion Antonescu [i Garda de Fier, p. 47. Duiliu Sfin]escu, op. cit., p. 345.

280

ALEX MIHAI STOENESCU STOENESCU

lui Corneliu Z. Codreanu au trezit suspiciuni asupra simpatiilor sale legionare. Adev\rul l afl\m din acela[i memoriu preg\tit n 1940. n timpul alegerilor din decembrie 1937, ntre Antonescu, deja ministru al Ap\r\rii, [i Codreanu intervenise o n]elegere, ca urmare a responsabilit\]ilor de ordine [i siguran]\ intern\ pe care le avea generalul. Atonescu i-a spus atunci lui Codreanu c\ orice ac]iune violent\ va fi reprimat\ dur de el. Datorit\ insisten]elor mele, Codreanu a consim]it s\ se retrag\ din campania electoral\, n urma sngeroaselor nceputuri ale unei lupte electorale care ne mpingeau direct n pr\pastie. Cu aceast\ ocazie, Codreanu mi-a luat cuvntul c\ voi s\ri n ajutorul lui n cazul cnd, dezarmat fiind, va fi la discre]ia total\ a autorit\]ilor. Avnd cuvntul lui Goga [i al lui Armand C\linescu, [i fiind de bun\ credin]\, i l-am dat.303 A[adar, relativa atitudine pa[nic\ a Mi[c\rii legionare din timpul alegerilor [i avea sursa n aceast\ n]elegere. Este de aceea simptomatic s\ subliniem din nou c\, n aceste condi]ii total contrare propagandei comuniste, care a inventat agresiunile legionare Mi[carea lui Codreanu a ob]inut 800 000 de voturi reale, aproape o treime fiindu-i furate de Ministerul de Interne, prin Armand C\linescu, a[a cum avea s\ declare Eugen Cristescu la sfr[itul r\zboiului: Mi[carea legionar\ a ob]inut circa un milion de voturi; n realitate cifra era de 800 000. Circa 300 000 de voturi erau escamotate de Ministerul de Interne304. n al doilea rnd, gestul de solidaritate al generalului Ion Antonescu fa]\ de Corneliu Z. Codreanu venea din respectarea unei promisiuni de onoare, onoare pe care omul de represiune al dictaturii regale, Armand C\linescu, n-o mai avea de mult. Pe aceea[i tendin]\ trebuie n]elese [i unele atitudini prolegionare de
Ion Antonescu [i Garda de Fier, p. 52. Cristian Troncot\, Eugen Cristescu, asul serviciilor secrete romne[ti. Memorii (1916-1944), Ed. Roza Vnturilor, Bucure[ti, 1994, p. 317.
304 303

ISTORIA LOVITURILOR DE STAT N ROMNIA ISTORIA STA

281

mai trziu ale generalului, urm\rit de cuvntul pe care [i-l d\duse [i nu [i-l putuse respecta. Este interesant c\, abia schimbat la 29 martie, odat\ cu formarea noului Cabinet Miron Cristea, Ion Antonescu este propus, la nceputul lui mai, pentru a deveni membru al Academiei Romne (!). De[i era vorba de primirea sa la Sec]ia [tiin]ific\, este nc\ neclar pe ce oper\ [tiin]ific\ se baza propunerea, care, de altfel, l-a [i iritat pe rege. Cineva l propulsa pe acest general n zonele superioare ale statului [i am fi mul]umi]i dac\ ne-am putea convinge c\ n ]ara traficului de influen]\, a corup]iei generalizate [i a birocra]iei suverane cineva s-a gndit la meritele autentice ale lui Ion Antonescu, v\znd n el o valoare de care ]ara mai avea nc\ nevoie. Oricum, din aceast\ perioad\ se contureaz\ interesul v\dit [i insistent al Veturiei Goga fa]\ de generalul Ion Antonescu, agenta de influen]\ v\znd n el solu]ia ideal\ pentru un regim pus sub control german. Este [i vremea constituirii unei rela]ii stabile [i solide de prietenie ntre Veturia Goga [i Maria Antonescu, so]ia generalului, cele dou\ formnd un cuplu feminin care mai trziu va influen]a decisiv comportamentul mare[alului. Deocamdat\ ns\, de[i Veturia Goga organizase mai multe ntlniri confiden]iale ntre Antonescu [i Fabricius, Germania nu miza pe generalul filoantantist, care umbla cu o uniform\ cu t\ietur\ britanic\ [i folosea crava[a de cavalerist drept baston de ofi]er din colonii, a[eznd-o la subra] n timpul instruc]iei sau inspec]iei de front, atitudini care nc\lcau regulamentele Armatei romne. Cu toate c\ s-a speculat destul de mult pe seama contactelor sale de la Predeal [i Bucure[ti cu Corneliu Z. Codreanu, ele nu s-au mai produs din ini]iativ\ proprie, ca acte de implicare politic\ a unui ofi]er de rang nalt, ci din ordinul sau la rug\mintea primul-ministrului Goga sau a colegului de Cabinet, Armand C\linescu. Cu toate acestea, unii istorici legionari afirm\ c\ Antonescu a avut mai multe ntrevederi cu Codreanu, de natur\ politic\, n scop de colaborare. Ele ns\ nu puteau fi dect cu caracter informativ [i de sondare, preotul {tefan

282

ALEX MIHAI STOENESCU STOENESCU

Palaghi]\ reproducnd chiar o reac]ie elocvent\ a C\pitanului dup\ ntlnirea cu generalul: Feri]i-v\ de Antonescu. E periculos!305 Atitudinea intransigent\ a generalului Ion Antonescu [i avea sursa n patriotismul s\u autentic, dublat de sentimentul responsabilit\]ii fa]\ de Armat\. El era martorul disperat al lipsei de preg\tire pentru r\zboi a Romniei, un r\zboi mai previzibil ca oricnd, [i era vocea autorizat\ care solicita abrupt [i dur o reform\ rapid\ a institu]iei militare. Un detaliu al biografiei sale va fi mereu important: generalul Ion Antonescu, militarul care [i ncepuse cariera ca sergent, dndu-i ofi]erului s\u cu Regulamentul de Ordine Interioar\ n cap, va avea ntotdeauna mari du[mani n interiorul Armatei, generali [i ofi]eri care l invidiau, l urau sau, pur [i simplu, l considerau nebun. El va trebui s\ nfrng\ [i acest handicap major, n afara obstacolelor pe care urma s\ le treac\ n cariera politic\. Ceea ce i-a impresionat pe contemporani, n epoca aceea delirant\, a fost caracterul s\u: Ion Antonescu era un ambi]ios, dublat de un megaloman. Avea o excelent\ p\rere despre sine, despre capacit\]ile lui profesionale [i politice. Fusese n Statul-Major al generalului Prezan, n timpul r\zboiului pentru rentregirea statului, condusese apoi {coala de R\zboi azi Academia Militar\ fusese ata[at militar n str\in\tate, ajunsese general de divizie [i ministru n guvernul patriarhului Miron Cristea. Era, incontestabil, un osta[ de seam\, dar, n acela[i timp, [i un temperament dificil. Fire mndr\, ncrezut\, [i crease du[mani n rndurile Armatei. Ofi]erii de la [coala de R\zboi l porecliser\ Cinele ro[u, pe de o parte, din cauza firii lui, pe de alt\ parte, din cauza culorii p\rului ro[cat. Avea o plac\ de platin\ n moalele capului: o [tiu chiar din gura lui: mi-a spus-o la Predeal, unde vila noastr\ pe Cioplea era peste drum [i pu]in piezi[ fa]\ de vila lui, aceasta fiind de propor]ii
305

Preot {tefan Palaghi]\, Garda de Fier spre renvierea Romniei, Ed. Roza Vnturilor, Bucure[ti, 1993, p. 160.

ISTORIA LOVITURILOR DE STAT N ROMNIA ISTORIA STA

283

mult mai mari. Din ce pricin\ trebuise s\ i se aplice acea plac\ de platin\, nu [tiu.306 Ion Antonescu, om lovit [i de prieteni, [i de via]\, suferise un accident extrem de grav n manejul [colii de cavalerie din Sibiu, al c\rei comandant era n anul 1921. For]nd calul, pentru a-[i dovedi preg\tirea superioar\ fa]\ de elevii s\i, animalul face o mi[care violent\ [i l proiecteaz\ cu capul ntr-o structur\ de beton a manejului. Sufer\ astfel o fractur\ la baza craniului, care va avea drept consecin]e dereglarea centrilor echilibrului din cerebel, dar [i paralizia fe]ei [i a minii drepte. n urma acestui accident, Antonescu are o convalescen]\ de 6 luni [i r\mne cu o sensibilitate la frig [i cu un tic facial, interpretat uneori de oameni care nu-i cuno[teau suferin]a drept o crispare a mu[chilor fe]ei, un semn de mare concentrare, sau un acces de furie abia st\pnit\.307 Marcndu-[i apari]iile publice cu mult zgomot [i protestnd violent la gravele erori ale dictaturii carliste, mai ales dup\ ced\rile teritoriale, generalul Ion Antonescu este pus la dispozi]ia Ministerului Ap\r\rii la 6 iunie [i va fi trecut n rezerv\ la 12 iulie 1940. El [i naintase demisia, pe motiv c\ nu fusese avansat general de corp de armat\, o repetase n scris, dar, pn\ la acea dat\, nimeni nu i-o aprobase. Scos din Armat\, el va intra din plin n politic\. Uitndu-se c\ Ion Antonescu nu mai era ofi]er activ al Armatei `n momentul loviturii de stat din 2-14 septembrie 1940, numero[i comentatori [i chiar istorici mizeaz\ n continuare pe calitatea sa de general, care l-ar fi adus la conducerea statului. Pe aceast\ idee, aducerea lui la conducerea statului are un singur autor: Germania! Dincolo de calitatea sa de civil, trebuie amintit nc\ o dat\ faptul c\ el avea mari probleme de autoritate n Armat\, majoritatea generalilor fiindu-i ostil\, datorit\ comportamentului s\u incoruptibil [i intransigent.
Constantin C. Giurescu, Amintiri, Ed. All, Bucure[ti, 2000, p. 293. Alex Mihai Stoenescu, Armata, mare[alul [i evreii, Ed. RAO, Bucure[ti, 1998, p. 473. (Pentru cazul medical Ion Antonescu vezi ntregul subcapitol, pp. 470-485.)
307 306

284

ALEX MIHAI STOENESCU STOENESCU

Numai analizndu-l pe Antonescu din postura de actor pe scena politic\ ceea ce [i era vom putea vedea n el o solu]ie romneasc\, a[a cum l-au v\zut [i Iuliu Maniu [i Dinu Br\tianu, n acel an nenorocit. A[a cum vom observa mai jos, Ion Antonescu a fost solicitat de Iuliu Maniu s\ ncerce o lovitur\ militar\ nc\ de cnd era n cadrele active ale Armatei, dar generalul a refuzat din motive lesne de n]eles. Eliberat de jur\mntul militar [i beneficiar al libert\]ilor oferite civililor, el nu va ntrzia s\ ac]ioneze n plan politic, f\r\ menajamente. Un fapt trebuie subliniat cu t\rie: numirea lui ca prim-ministru de c\tre regele Carol II [i ac]iunile sale pentru preluarea Puterii depline s-au produs din calitatea de civil [i om politic, nu n calitate de general. Din aceste motive, lovitura de stat din 2-14 septembrie 1940 nu a fost un puci, o lovitur\ dat\ de Armat\ sub conducerea unui general al ei, ci a debutat ca o lovitur\ de palat [i a sfr[it prin instituirea statului na]ional-legionar.

Scurt\ istorie a dezastrului


De cteva decenii bune, Procesul de la Nrnberg nu mai reprezint\ un moment crucial al istoriei [i este din ce n ce mai mult evitat, marginalizat [i criticat n operele de sintez\ dedicate celui de-al doilea r\zboi mondial. Reintrarea Germaniei n circuitul de valori universale, recunoa[terea statutului ei de Mare Putere (G8), precum [i rolul dinamic pe care l are n economia global\ au permis o anumit\ deta[are de imaginea clasic\ a statului agresor din 1939, reprezentant al Satanei pe p\mnt. Trecerea timpului [i izolarea conflagra]iei mondiale dintre 1939 [i 1945 n categoria evenimentelor din trecut, ntre copertele Istoriei, tendin]a tot mai pronun]at\ a politicii oficiale a Marii Britanii de a privi r\zboiul doar prin intervalul s\u beligerant, f\r\ trimiteri la premise [i preliminarii, restrngerea interesului pentru

ISTORIA LOVITURILOR DE STAT N ROMNIA ISTORIA STA

285

holocaustul evreiesc doar la nivelul unor istorici evrei, restul lumii c\utnd s\ se dep\rteze ct mai repede de acest subiect, ncheierea R\zboiului rece [i apari]ia unei noi conflagra]ii mondiale, mpotriva terorismului, contribuie, toate, la manifestarea public\ a unor serioase rezerve asupra vinov\]iei germane totale, la estomparea rolului s\u n declan[area celui de-al doilea r\zboi mondial. n ultimii doi ani de zile, postul de televiziune Discovery, cu foarte mare audien]\ [i credibilitate, difuzeaz\ [i redifuzeaz\ o serie de filme dedicate nazismului n care strecoar\ cu subtilitate, dar uneori [i cu eviden]\, argumente ra]ionale ale comportamentului Germaniei din perioada 1933-1945. Sunt adu[i n fa]a ecranului tot mai mul]i supravie]uitori nazi[ti care nu regret\ nimic sau care, indirect, pledeaz\ pentru m\re]ia Germaniei naziste. Satura]i de propaganda holocaustului, telespectatorii sunt mult mai aten]i la ceea ce spun, n premier\, ceilal]i. Deocamdat\, este o tendin]\ perceptibil\ mai intens la nivelul istoriografiei, cu o oarecare agita]ie la nivelul politologiei pe fondul dezbaterii nazism-comunism dar cu consecin]e n educa]ia globalizant\ [i antina]ionalist\ a genera]iilor tinere din Occident. Pe acest fond apar excesele izolate ale unor grup\ri anarhice, care pretind, fic]ionar [i incult, o reconsiderare a hitlerismului, precum [i fenomene culturale dintre cele mai periculoase, cum este punerea sub semnul ntreb\rii a cauzelor [i dimensiunilor reale ale holocaustului evreiesc, prin specularea unor exager\ri [i informa]ii false con]inute n propaganda antifascist\. Tema fenomenului recent este nv\]area unei lec]ii a Istoriei, cu scopul de a nu repeta erorile trecutului. Paradoxul acestei teze este c\ erorile nu se g\sesc att n intervalul de beligeran]\ (1939-1945), ct n preliminariile lui. Ignorndu-le, cu scopul de a obtura gre[elile f\cute de regimurile democratice [i de nving\torii primului r\zboi mondial, se face loc spiritului antiglobalist. n momentul n care acest curent va reu[i s\-[i extind\ argumentele, folosind din plin ceea ce ni se ascunde `nc\ despre erorile trecutului, noul proiect interna]ionalist al globalismului va avea mari probleme, inclusiv de natur\

286

ALEX MIHAI STOENESCU STOENESCU

violent\. Iat\, a[adar, de ce analiza catastrofei pr\bu[irii Romniei Mari trebuie s\ ias\ din manierismul raport\rii reflexive la ascensiunea nazismului n Europa, ca unic\ surs\ a nefericirii noastre. La numai 16 ani de la execu]ia prin spnzur\toare a liderilor nazi[ti, Raymond Cartier, important\ personalitate a serviciilor de informa]ii franceze, avea s\ scrie: Nuremberg fut un instrument de vengeance ncessaire et peut-etre lgitime lpoque et dans les circonstances o il se droula. Mais il ne fut qu une parodie de tribunal308. Autorii celei mai cunoscute analize asupra Procesului de la Nrnberg, Heydecker [i Leeb editate [i n limba romn\, n dou\ edi]ii, din care ultima, necenzurat\ trag [i ei aceea[i concluzie. Motivul pentru care se d\rm\ cu atta precizie imaginea celui mai r\sun\tor proces [i pentru care recentul proces al lui Slobodan Milosevic este privit cu mari re]ineri se g\se[te n numeroasele dovezi ale sl\biciunilor, compromisurilor [i erorilor Marilor Puteri democratice, descoperite cu ocazia derul\rii Procesului de la Nrnberg [i dup\. n principal, pe noi ne intereseaz\ momentul dezv\luirii, n mijlocul procesului, a existen]ei Protocolului secret adi]ional la Pactul Molotov-Ribbentrop, adic\ a unui act semnat ntre un `nving\tor [i un nvins, act decisiv, pentru c\ a stat la baza declan[\rii celui de-al doilea r\zboi mondial, URSS [i Germania nazist\ mp\r]indu-[i atunci sferele de influen]\ [i hot\rnd, faptul cel mai important din perspectiva declan[\rii conflagra]iei, atacarea Poloniei. Documentul semnat de Molotov [i Ribbentrop se ncheie cu cuvintele: Acest protocol va fi ]inut strict secret de c\tre ambele p\r]i. n fapt, el r\mne secret pn\ n martie 1946. Cam pe atunci afl\ de existen]a lui ap\r\torii germani de la Nrnberg. Zvonul se mpr\[tie la
Raymond Cartier, Hitler et ses gnraux. (Les secrets de la guerre), Ed. Fayard, Paris 1962, p. 7. (Nurnberg a fost un instrument al r\zbun\rii, necesar [i probabil legitim n epoc\ [i n circumstan]]ele n care s-a derulat. Dar el n-a fost dect o parodie de tribunal.)
308

ISTORIA LOVITURILOR DE STAT N ROMNIA ISTORIA STA

287

Palatul de Justi]ie, n birourile avoca]ilor face senza]ie. Pentru juri[ti, aceasta nseamn\: una din na]iunile judec\toare este nvinuit\ de o fapt\ care se repro[eaz\ acuza]ilor preg\tirea r\zboiului de agresiune! Iar dac\ se reu[e[te s\ se dovedeasc\ participarea Uniunii Sovietice la r\zboiul de agresiune al lui Hitler, ntregul proces va trebui s\ se pr\bu[easc\ r\sun\tor...309 B\gnd capul ntre umeri, marile democra]ii s-au f\cut c\ nu v\d vinov\]ia evident\ a URSS [i nu s-au mai preocupat dect de garantarea controlului lor asupra a ceea ce mai r\m\sese neocupat de URSS n Europa Vestul. Din acea clip\, practic, Procesul de la Nrnberg s-a transformat ntr-o parodie, cu nimic diferit\ n fondul ei de comedia tragic\ a spnzur\rii de picioare a lui Mussolini n pia]a din Milano. n acest context, a mai vorbi despre vinov\]iile Fran]ei [i Marii Britanii fa]\ de soarta Romniei devine jenant pentru fo[tii no[tri alia]i [i garan]i, prin intermediul Societ\]ii Na]iunilor. Acest studiu a ar\tat deja cteva dintre subteranele concep]iei politice a celor dou\ Mari Puteri fa]\ de noi. Cam tot ce a fost gndire de Dreapta romneasc\ din aceast\ perioad\, unde l plas\m [i pe Ion Antonescu, a pornit de la premisa corect\ c\ Fran]a tr\deaz\ Romnia pentru o n]elegere cu Rusia, cu sacrificarea Basarabiei, fapt care trebuia s\ declan[eze o apropiere sistematic\ [i inteligent\ de Germania. C\utnd retrospectiv sursele contextului european n care Romnia Mare [i-a pierdut integritatea teritorial\ [i a c\zut dintr-o dictatur\ regal\, ntr-o dictatur\ militar\ [i apoi ntr-una comunist\, vom observa existen]a unor evenimente mai pu]in comentate de istoriografia noastr\. Tr\darea lui Hitler. Dac\ accept\m teza conform c\reia ascensiunea partidului nazist la putere n Germania a modificat substan]ial evolu]ia politicii europene [i a fost nceputul procesului care avea s\ duc\ la r\zboi, atunci trebuie ar\tat c\
309

Joe Heydecker, Johannes Leeb, Procesul de la Nrnberg, Ed. Orizonturi, Bucure[ti, 1990, p. 280.

288

ALEX MIHAI STOENESCU STOENESCU

istoria partidului nazist a cunoscut un moment cheie, att ideologic, ct [i din punct de vedere pragmatic. Toamna anului 1930 ascundea ochiului public, dar [i membrilor NSDAP (Partidul Na]ional Socialist German al Muncitorilor), existen]a unor contacte secrete [i a unor n]elegeri bine negociate ntre Adolf Hitler [i grup\rile politice, financiare [i industriale de Dreapta ale aristocra]iei germane. Conduc\tor al unui partid de sorginte marxist\ care refuza importul revolu]iei bol[evice din Rusia n Germania, dar c\uta s\ fac\ o revolu]ie comunist\ german\, Adolf Hitler va tr\da, de fond, ideologia [i doctrina partidului s\u [i va da mna cu inamicul de clas\. I se repartizeaz\ doi lideri conservatori pangermani[ti pentru perfectarea n]elegerilor, Hjalmar Schacht, fost pre[edinte al B\ncii Germaniei, [i un anume Hugenberg, [eful propagandei de Dreapta. Acestui prim grup i se al\tur\, din partea lui Hitler, un alt revolu]ionar marxist, Josef Gbbels, iar din partea aristocra]iei, Herman Gring. Astfel se contureaz\ nucleul op]iunii politice na]ional-socialiste, un amalgam de socialism [i conservatorism, dar care se sprijinea fundamental pe for]a economic\ [i financiar\ a aristocra]iei. Gruparea a fost sprijinit\ din dou\ direc]ii externe: marea finan]\ american\ [i britanic\ (unde dominau evreii), care c\uta s\ plaseze mari investi]ii de capital n industria german\, datorit\ minii de lucru ieftine [i a c\derii monedei germane, [i spionajul britanic, care, mai mult sau mai pu]in oficial, c\uta un stat capabil s\ dezvolte o lupt\ grea mpotriva Rusiei sovietice, pe care o pierduse din sfera sa de influen]\ ca urmare a loviturii de stat din 7 noiembrie 1918. Pentru acest al doilea tip de sprijin, spionul britanic Sidney Reily (Sigmund Rosenblum, n\scut la Odessa din p\rin]i romno-evrei) va fi acela care va face prima leg\tur\ secret\, n anii 20, ntre grupusculul marxist al lui Hitler [i grupusculul militarist al mare[alului Ludendorff. Momentul trecerii lui Hitler de la comunism la na]ional-socialism, pentru a beneficia de sprijinul logistic al Dreptei conservatoare este crucial spre n]elegerea ascensiunii sale.

ISTORIA LOVITURILOR DE STAT N ROMNIA ISTORIA STA

289

La Harzburg, spre sfr[itul anului 1931, s-a constituit Frontul na]ional-sociali[tilor, al pangermani[tilor, al C\[tilor de Fier (din care frac]iunea tn\r\ singur\ era c[tigat\ n secret de partea Frontului Negru), al S.A. [i al Landbund-ului, sub direc]ia comun\ a lui Hugenberg, Hitler [i Schacht. Membrii acestui Front [i disputau ntietatea ntre ei [i nu erau de acord dect asupra unui singur punct: r\sturnarea cancelarului Brning [i for]area pre[edintelui, generalul Feldmarechall Hindenburg, s\ constituie un guvern de Dreapta.310 n confuzia creat\ de amestecarea aparent haotic\ a banilor evreie[ti cu interesele politice britanice, cu socialismul [i na]ionalismul german, pe fondul unei baze oculte capitalist-militariste, dar cu manifest\ri publice de stnga populist\, Hitler ajunge la putere prin alegeri libere. Constituirea bazelor hitlerismului. Reac]ia trzie a cercurilor de afaceri [i a structurilor politice [i mediatice evreie[ti la venirea lui Hitler la putere a[a cum am ar\tat mai sus prin boicotul interna]ional al comer]ului Germaniei, a ridicat, dincolo de marea eroare a devoal\rii, problema conflictului de interese ntre aceast\ for]\ [i aristocra]ia complexului militar-industrial german. Hitler s-a f\cut exponentul acestui conflict [i, sub acoperirea vechilor teze antisemite, precum [i a transform\rii pericolului bol[evic (adic\ importul de revolu]ie din Rusia) n pericol comunist generalizat, a dat lovitura de stat prin care a suprimat sistemul legislativ al Germaniei [i a introdus dictatura personal\. De aici au pornit cele dou\ direc]ii principale ale hitlerismului: eliminarea for]ei economice, financiare [i comerciale evreie[ti de la influen]a asupra conducerii treburilor Germaniei [i recucerirea sau cucerirea pie]elor pe care Germania le avusese sau le rvnea nainte de nfrngerea sa din primul r\zboi mondial. Mi[c\rile sale economice [i politice n Romnia deceniului patru erau parte a acestui plan. Pe scena
310

Otto Strasser, Hitler et moi, Ed. Grasset, Paris, 1940, p. 150.

290

ALEX MIHAI STOENESCU STOENESCU

continental\, Hitler nu putea ajunge la aceste rezultate dect prin modificarea statutului Germaniei n sistemul european consemnat prin tratatele de la sfr[itul primului r\zboi mondial. De aici, revizionismul, dar [i imaginea rezonabil\ c\ interesele germane n Romnia erau preponderent economice. Germania nazist\ pe scena politic\ romneasc\. O analiz\ serioas\ asupra interven]iilor Germaniei naziste n politica intern\ a Romniei n perioada 1933-1938 nu-[i poate refuza un hohot de rs. Nazi[tii, prin Alfred Rosenberg, i-au contactat pe rnd pe {tefan T\t\rescu, fratele prim-ministrului, care era pre[edintele Partidului Na]ional Socialist Romn, omolog a[adar al NSDAP-ului, apoi pe Octavian Goga, pre[edintele Partidului Na]ional Agrar [i pe profesorul A.C. Cuza, pre[edintele L.A.N.C. Partidul lui {tefan T\t\rescu avea 5 membri (Ionel Matac, colonel Lupa[cu, Petrescu, fost magistrat, un gazetar, Bogdan, [i persoana [efului311). A[adar, partidul nazist din Romnia [i primul partid finan]at [i sprijinit de Hitler n ]ara noastr\ nc\pea ntr-un taxi. Partidul agrarian al lui Goga se compunea, practic, din Goga `nsu[i. Acesta a avut abilitatea s\ se deplaseze n locurile unde se desf\[urau greve sau mitinguri ocazionale, [i, fiind imediat recunoscut [i primit cu c\ldur\, s\ se fotografieze n fruntea unor mul]imi, fotografii pe care le trimitea presei na]ionaliste din Germania [i Italia, cu explica]ia c\ mul]imea aceea este partidul lui. A.C. Cuza a ezitat mult timp s\ se asocieze infiltr\rilor germane n Romnia, v\znd ct s`nt de neserioase, [i a refuzat s\ fac\ o fuziune cu Goga, pentru c\ acesta nu era antisemit, ci filosemit. n plus, secretarul general al L.A.N.C., fiul s\u, Gheorghe Cuza, se opunea constituirii unei for]e politice progermane f\r\ un anumit pre]. Primind de la germani 400 000 de lei ca s\-[i construiasc\ o cas\, Gheorghe Cuza renun]\ subit la toate rezervele sale [i astfel, la 14 iulie 1935, apare pe scena politic\ romneasc\ Partidul Na]ional Cre[tin,
311

Radu Lecca, op. cit., p. 86.

ISTORIA LOVITURILOR DE STAT N ROMNIA ISTORIA STA

291

exponent al intereselor economice [i politice germane. Folosind numele s\u cu ecou istoric, A.C. Cuza a organizat o mare adunare la Cern\u]i, unde au participat aproximativ 100 000 de ]\rani, adu[i acolo cu credin]a c\ fiul sau nepotul domnitorului Alexandru Ioan Cuza, nu se [tia prea bine, a venit s\ le dea p\mnt. n ceea ce prive[te Mi[carea legionar\, a[a cum am mai ar\tat, Germania nu i acorda nici un credit. Pentru a nu l\sa dubii asupra acestei realit\]i, vom reproduce fragmetele semnificative ale coresponden]ei secrete dintre Lega]ia Germaniei la Bucure[ti [i Capitala Reichului. La 17 mai 1938, cnd ncepea procesul nscenat lui Corneliu Z. Codreanu, ministrul german la Bucure[ti, Fabricius, transmitea Ministerului s\u de Externe: [Armand C\linescu, n.a.] vrea ns\ ca noi s\ [tim c\ guvernul romn, apreciind faptul c\ noi ne-am silit s\ p\str\m o atitudine de extrem\ rezerv\ fa]\ de Garda de Fier (... Zurckhaltung Eisener Garde gegenber befleissingten), dore[te s\ evite tot ce ar putea implica ntructva Germania n proces; n aceast\ privin]\ se vegheaz\ n special asupra presei. n toate cercurile, aceast\ chestiune este la ordinea zilei [i se ncearc\ s\ se sondeze atitudinea noastr\. Eu p\strez n continuare o rezerv\ deosebit\ (Ich bewahre weiter ausseordenliche Zurckhaltung), de[i Garda de Fier ncearc\ s\ `l c[tige pe ambasadorul italian [i pe mine pentru o interven]ie312. La aceast\ telegram\, ajuns\ `n biroul s\u pe 20 mai, i r\spunde pe 7 iunie 1938 secretarul de stat n Ministerul de Externe german, von Weizscker: Secret. 207 Berlin, 7 iunie 1938 Curierul de ast\zi Ref. L.R. BussePol. IV 3465.
312

Constantin Papanace, Evoc\ri, Ed. Buna Vestire, 1997. Autorul reproduce n ntregime n german\ [i romn\ Telegrama nr. 112/17.5.1938, din Akten zur Deutschen Auswrtigen Politik 1918-1945, Seria D (19371945), vol.V.

292

ALEX MIHAI STOENESCU STOENESCU

Drag\ domnule Fabricius, La scrisoarea Dv. din 20 mai a.c. doresc a v\ r\spunde c\ noi nu numai c\ aprob\m rezerva Dvs. fa]\ de Garda de Fier [i fa]\ de procesul acum ncheiat contra lui Codreanu, dar o [i consider\m, n sensul politicii noastre externe, ca obligatorie. (Nu ne-am gndit niciodat\ s\ ntre]inem oarecare rela]ii cu Garda de Fier [i nu o facem nici acum ca pe aceast\ cale s\ influen]\m asupra desf\[ur\rii evenimentelor din Romnia). Dup\ cum a]i observat, nici presa noastr\ nu a mai manifestat nicidecum vreo simpatie deosebit\ pentru Codreanu [i a sa Gard\ de Fier. Asem\narea ideologiilor nu ne poate permite s\ ie[im din aceast\ rezerv\ [i s\ ne amestec\m n treburile interne ale Romniei. Un amestec evident ar fi dac\ am vrea s\ atragem aten]ia regelui c\ din ac]iunea sa mpotriva G\rzii de Fier ar rezulta [i pentru el primejdii. De aceea n-a[ vrea s\ m\ folosesc de prin]ul de Hohenzollern n sensul propus de Dvs. De altfel ca [i dup\ raportul Dvs. avem impresia c\ n Romnia nu numai Garda de Fier formeaz\ un dig mpotriva bol[evismului [i respinge o leg\tur\ cu Rusia Sovietic\; se pare c\ [i alte cercuri ar avea o atitudine asem\n\toare n aceast\ privin]\. Cu salut\ri prietene[ti [i Heil Hitler! Al Dumneavoastr\, (St.S)313 Teza sprijinului financiar [i logistic al Germaniei naziste pentru Mi[carea legionar\ condus\ de Corneliu Z. Codreanu este zdruncinat\ din temelii de aceste dovezi. Chiar [i un du[man nver[unat al legionarilor, Eugen Cristescu, va evoca n procesul s\u din 1946 leg\turile subterane dintre nazi[ti [i legionarii lui Codreanu, dar nu va fi n stare s\ produc\ nici o dovad\. ntrebat de anchetator despre probe,
313

Ibidem, p. 62

ISTORIA LOVITURILOR DE STAT N ROMNIA ISTORIA STA

293

el va face apel la legenda descoperirii de c\tre Armand C\linescu a unui document incriminator cu ocazia arest\rii lui Codreanu din 1938. Dar n fa]a lui Fabricius, Armand C\linescu va recunoa[te c\ nu posed\ nici o dovad\. Cronologia evenimentelor din 1938. Invadarea Austriei de c\tre Germania a p\rut pentru mai toate statele Societ\]ii Na]iunilor o agresiune, parte a planului expansionist al lui Hitler. Dincolo de considerentele de ordin personal ale austriacului Hitler, ocuparea Austriei din 12-13 martie avea un scop strategic precis: mpiedicarea reconstituirii structurii austro-ungare sub control italian. Profitnd de mobilizarea trupelor cehoslovace din 20 mai, ca o presiune venit\ din est n sprijinul manevrelor franceze din vest, Hitler va deschide problema sude]ilor [i va for]a reglementarea interna]ional\ a crizei. ntre 29 [i 30 septembrie 1938 se perfecteaz\ Acordul de la Mnchen, prin care marile democra]ii cedeaz\ n privin]a dreptului Germaniei de a ocupa regiunea sudet\ dup\ data de 1 octombrie, gest care distruge baza teoretic\ [i strategic\ a Societ\]ii Na]iunilor. Din acest moment, construc]ia pe care se sprijineau garan]iile de securitate [i integritate teritorial\ ale Romniei se pr\bu[e[te. Regele Carol II va r\spunde acestui dezastru cu o serie de vizite n capitalele europene importante, la Londra (15-18 noiembrie), la Paris (19-21 noiembrie) [i n 24 noiembrie la Hitler. Rezultatul acestui demers a fost nul, Fran]a [i Anglia ar\tndu-se foarte pu]in dispuse s\ protejeze Romnia [i mai mult ferindu-se s\ se angajeze n vreun fel pentru supravie]uirea regimului de la Bucure[ti, iar Hitler dovedindu-se foarte reticent la combina]iile politice ale regelui Carol. Ordinul de asasinare a lui Corneliu Z. Codreanu [i a liderilor legionari, dat de Carol nc\ din trenul de ntoarcere, dar executat de acoli]ii s\i, Armand C\linescu [i Gavril\ Marinescu, numai dup\ ce regele a ajuns la Sinaia, pentru ca responsabilitatea s\ nu cad\ exclusiv asupra lor, l-a pus n gard\ pe Adolf Hitler asupra pre]ului pe care trebuie s\-l pun\ pe cuvintele suveranului romn. Sim]ind pericolul, Iuliu Maniu i trimite lui Carol un

294

ALEX MIHAI STOENESCU STOENESCU

lung memoriu prin care i cere revenirea la sistemul democratic constitu]ional. Spre finalul acestuia, el va scrie: Nu o schimbare de guvern se cere acum, ci o schimbare de regim radical\. Nu guvernele personale, ci na]iunea ns\[i poate nc\ s\-[i p\streze [i s\-[i g\seasc\ prieteni care s-o apere314. A doua zi, la 16 decembrie 1938, Carol II [i va vedea visul cu ochii, nfiin]nd Frontul Rena[terii Na]ionale, partidul unic din Romnia, cu preten]ii de reprezentare na]ional\, dar, n realitate, o caricatur\ a corpului politic, [i fa]\ de democra]ie, dar [i fa]\ de fascism, pentru c\ n Italia partidul lui Mussolini avea consisten]\. Cronologia evenimentelor din 1939. nceputul anului este marcat de moartea patriarhului Miron Cristea [i de numirea ca prim-ministru a lui Armand C\linescu, omul de baz\ al statului terorist. Proiectat ca victim\ [i mare personalitate n opinia public\ de sub regimul comunist prin intermediul revistei Magazin Istoric, Armand C\linescu nu a fost dect instrumentul docil al dictaturii regale, cu nimic mai pu]in sngeros dect Carol II. n lupta pentru putere, el nu s-a dat n l\turi de la crima politic\ [i de la abuzurile cele mai stridente n folosul camarilei, care, de altfel, l [i crease ca lider politic. Ultimele cercet\ri legate de asasinarea sa, dup\ ocuparea Cehoslovaciei de c\tre Germania (15 martie), semnarea Pactului Molotov-Ribbentrop (23 august) [i declan[area r\zboiului (3 septembrie), conduc opiniile istoricilor c\tre ipoteza unei implic\ri minore a Germaniei. Carol II [i Armand C\linescu ndepliniser\ toate condi]iile Germaniei [i, prin regimul dictatorial de represiune instaurat, controlau statul cu autoritate. Asasinarea lui Armand C\linescu trebuie v\zut\ ori prin prisma punerii n aplicare a programului de refugiere [i protec]ie n Romnia a evreilor din Germania, Cehoslovacia [i Polonia, ori prin dorin]a legionarilor de a r\zbuna asasinarea lui Codreanu [i a celor
314 Corneliu Mihail Lungu, Ioana Alexandra Negreanu, Romnia n jocul Marilor Puteri (1939-1940), Ed. Curtea Veche, Bucure[ti, 2000, p. 96.

ISTORIA LOVITURILOR DE STAT N ROMNIA ISTORIA STA

295

13 camarazi nchi[i la Rmnicu S\rat, precum [i torturarea altor membri ai Mi[c\rii legionare, pe cnd era ministru de Interne, sau asasinarea altor 19 (ultima cifr\ cunoscut\), sub acelea[i mandate. Carol II va schimba apoi alte trei guverne: generalului Gheorghe Arge[eanu (21 septembrie) care avea misiunea de a extermina Mi[carea legionar\: vor fi asasina]i n lag\re, n localit\]ile de re[edin]\ [i n Bucure[ti cel pu]in 252 de legionari, ntre care [i membrii ai elitei culturale. Apoi, guvernul Constantin Argetoianu (27 septembrie) [i guvernul Gheorghe T\t\rescu (24 noiembrie) n tentativa de a suplini rolul de mn\ de for]\ a dictaturii regale, c\zut\ prin dispari]ia lui Armand C\linescu.

Solu]ia Ion Antonescu


nc\ nainte de pr\bu[irea teritorial\ din iunie-septembrie 1940, dar influen]at\ direct de izbucnirea r\zboiului, problema nivelului de preg\tire a Armatei Romniei a ajuns n aten]ia m\rit\ a clasei politice [i a grupurilor de influen]\. Regel Carol II continua s\ lanseze, propagandistic, imaginea unei armate puternice, deoarece era implicat direct n haosul din domeniul nzestr\rii, [i o dezbatere public\ asupra crizei l-ar fi incriminat transparent. Aici se afl\ miezul aversiunii ar\tate lui Ion Antonescu. Pe fondul crizei sistemului de ap\rare na]ional\, Romnia dictaturii regale se afla ntr-o situa]ie paradoxal\: pe de o parte, juca politic al\turi de Fran]a [i Anglia, principale furnizoare de echipament, armament [i muni]ie, iar, pe de alt\ parte, ac]iona accelerat n raporturile economice cu Germania, ncercnd o narmare din aceast\ nou\ surs\. A face o astfel de schimbare de direc]ie n plin r\zboi mondial este o abera]ie. narmarea [i preg\tirea unei armate pe un anumit tip de strategie, care s\ ]in\ cont de alian]ele stabilite prin activitatea politicii externe, este un proces de lung\ durat\. El produce [i anumite grade de

296

ALEX MIHAI STOENESCU STOENESCU

dependen]\ n domeniul nzestr\rii militare. A brusca acest proces prin schimbarea profilului nzestr\rii, supravie]uind politic al\turi de Fran]a, dar narmndu-se de la inamicul acesteia, a reprezentat o alt\ eroare de propor]ii a dictaturii regale. Preocuparea pentru situa]ia Armatei a devenit astfel o curs\ a marilor ntreb\ri f\r\ r\spuns. Privind lumea romneasc\ a anului 1940 cu ochiul critic de ast\zi observ\m c\ ascensiunea lui Ion Antonescu la Putere a beneficiat de un complex de factori favorizan]i, ntre care dnd la o parte starea de fapt a dictaturii regale, falimentul partidelor [i dispari]ia fizic\ a liderilor legionari cel mai important se dovede[te a fi mixtura de sentimente dominante ale popula]iei, ntre abandonarea interesului pentru sistemul democratic [i teama de r\zboi. De[i s-a demonstrat prin numeroase opere istoriografice c\ Romnia era complet descoperit\ la exterior, trebuie spus c\ ea era la fel de descoperit\ [i la interior. Factorii de coeziune [i diminuaser\ intensitatea, iar idealul Romniei Mari trecuse din faza proiec]iei, prin faza entuziasmului, ajung`nd n faza iner]iei. Niciodat\ spiritul fatalist nu a ac]ionat mai acut ca n anul 1940. Situa]ia devenise foarte grea n timp. Doar cteva min]i luminate [i bine informate aveau o imagine bine actualizat\ asupra realit\]ii. Una dintre ele era a academicianului Radu R. Rosetti. Avansat general n 1924, el va deveni academician n 1934, avnd avantajul de a p\stra o leg\tur\ direct\ att cu institu]ia militar\, ct [i cu elita cultural\ [i [tiin]ific\ a ]\rii din calitate de cel mai important cercet\tor al istoriei militare a poporului romn315. Radu R. Rosetti a dep\[it ns\ cu mult aceast\ calitate, fiind una dintre personalit\]ile solide, neimplicate politic [i, mai ales, lucide ale momentului. Jurnalul s\u ne ofer\ cteva detalii credibile ale fr\mnt\rilor anului 1940. La 14 martie afla c\ generalul Florea }enescu,
315 Cristian Popi[teanu, Marian {tefan, Ioana Ursu, Un istoric militar [i un cronicar contemporan, studiu introductiv la Radu R. Rosetti, Pagini de jurnal, Ed. Adev\rul, Bucure[ti, 1993, p. 9.

ISTORIA LOVITURILOR DE STAT N ROMNIA ISTORIA STA

297

[eful Statului-Major General, n-are prestigiul necesar nici fa]\ de comandan]ii de corp de armat\, nici chiar fa]\ de subalternii s\i316. A doua zi, ntr-o discu]ie cu Victor Sl\vescu, fost ministru de Finan]e [i [ef al Departamentului nzestr\rii Armatei, prime[te alte cteva informa]ii interesante pentru analiza noastr\ de ast\zi: Sl\vescu, c\ruia i vorbesc de primejdia unei reduceri prea mari a efectivelor, mi-o justific\ prin urm\toarele cauze: costul mare al ]inerii sub drapel a atari efective, nevoia lucrului cmpului, marea reducere a efectivelor trupelor ruse[ti, ungure[ti [i bulg\re[ti, la grani]ele noastre. mi spune c\ n armat\ e un curent contra generalilor (Iosif) Iacobici foarte capabil [i Ilcu[, pentru c\ au fost ofi]eri austro-ungari (ardeleni n armata austro-ungar\). Nu crede ca Rusia s\ ne atace317. Secven]a pune n lumin\ o situa]ie cu care Armata romn\ se va confrunta timp de multe decenii, pn\ n perioada 1995-2000, cnd s-a constata c\ principiul ap\r\rii na]ionale prin efective mari adic\ pe criterii cantitative nu mai este viabil [i trebuie trecut la principiul for]elor reduse numeric, calitative [i foarte mobile. Efectivele mari de infanterie erau prost dotate [i nzestrate, consumau fonduri exagerate [i se dovedeau greu de manevrat n relieful accidentat al ]\rii, folosirea lor n cmpie fiind [i ea ineficient\ n fa]a unei invazii produse de for]e net superioare, ca cele ale URSS. Sl\vescu amintea [i de nevoia lucrului cmpului, zeci de mii de fii de ]\rani fiind sco[i din circuitul agricol pentru exerci]ii [i manevre la care, de multe ori, se foloseau pu[ti de lemn, n loc de arme adev\rate. n ce prive[te atitudinea fa]\ de generalul Iosif Iacobici, aici Victor Sl\vescu atingea un punct extrem de sensibil. Generalul de divizie Iosif Iacobici avea o preg\tire superioar\ n armele moderne [i n opera]iile r\zboiului din mi[care, fusese comandantul {coalei de nalt Comandament (care preg\tea
316 317

Radu R. Rosetti, op. cit., p. 127. Ibidem, p. 128.

298

ALEX MIHAI STOENESCU STOENESCU

ofi]erii superiori pentru func]iile de nalt\ comand\), sub[ef al Marelui Stat-Major [i secretar de stat n Ministerul Ap\r\rii. Superior ca preg\tire lui Ion Antonescu, Iosif Iacobici avea dezavantajul c\, spre deosebire de rezervistul antantofil abia intrat n politic\, Germania miza pe el. Dominat de concep]ii moderne [i autor al primului tratat asupra R\zboiului carelor de lupt\, la competi]ie cu generalul german Erwin Rmmel, generalul de divizie Iosif Iacobici era marginalizat tocmai pentru c\ se b\nuia, cu temei, c\ este vizat de germani pentru un viitor rol. Generalul Ion Ilcu[(u), de[i nu atingea nivelul de preg\tire al lui Ion Antonescu, fusese cadru didactic la {coala de R\zboi, iar n trecut fusese membru n Consiliul Na]ional Romn de la Viena [i deputat al Marii Unirii. A afirma despre acest general c\ este dubios, mai ales dup\ ce fusese numit ministru al Ap\r\rii n 1939, era absurd, dar cu att mai mult devenea interesant pentru Lega]ia german\ de la Bucure[ti. Din p\cate pentru el, generalul Ilcu[ s-a compromis n cursul anului 1940, cnd, din postura de ministru al Ap\r\rii, a adus elogii publice stridente, de ordin propagandistic, lui Carol II, [i steaua lui a apus rapid. Destinul celor doi generali este important pentru a c\uta s\ descifr\m felul n care un general n rezerv\ [i proantantist a ajuns s\ fie nominalizat de Germania pentru conducerea statului romn, n timp ce Germania avea cu totul alte op]iuni n zona militar\. n sfr[it, la 4 aprilie 1940, generalul Ion Antonescu i face o vizit\ lui Radu R. Rosetti. Cu aceast\ ocazie el prezint\ academicianului urm\toarea stare a Armatei: Armata e nepreg\tit\; singur\ infanteria are armament bun [i complet (afar\ de tunurile antitanc); fortifica]iile pe frontul de Vest nu sunt ceva serios; colonelul Vasiliu e un teoretician; celelalte fortifica]ii sunt inexistente. Crede n izbnda anglo-francezilor. Dup\ dnsul, nem]ii au acum 181 de divizii [i mai preg\tesc 20; francezii ar avea 100, iar englezii n-au n Fran]a dect 16 divizii. La toamn\, anglo-francezii vor avea o covr[itoare superioritate aerian\. Se ntreab\ ce vrea

ISTORIA LOVITURILOR DE STAT N ROMNIA ISTORIA STA

299

Mussolini? Ce vor ru[ii? Situa]ia intern\ de la noi l ngrijoreaz\, mai ales c\ ea corespunde cu o criz\ extern\ pentru noi318. Viziunea generalului Ion Antonescu despre r\zboi suport\ o observa]ie de fond: el vedea finalul conflictului prin prisma raportului ntre num\rul de divizii pe care le aveau cele dou\ tabere [i estima c\ anglo-francezii vor de]ine n toamna anului 1940 o superioritate aerian\ covr[itoare. Este ngrijor\tor s\ constat\m c\ imaginea celui mai capabil general al ]\rii despre realit\]ile r\zboiului era complet fals\. Fran]a [i Anglia nu au putut forma o alian]\ militar\ unitar\ [i, la numai dou\ luni de la aprecierile lui Antonescu, se va produce dezastrul de la Dunkerque (4 iunie 1940), diviziile britanice p\r\sind continentul ntr-una dintre cele mai tragice retrageri din istoria lor militar\, lipsite complet de ap\rare aerian\ [i decimate pe litoral [i pe mare n timp ce se refugiau n b\rci de pescari. Ct despre superioritatea avia]iei franceze n toamna anului 1940, nici nu se poate comenta. La 7 aprilie, Rosetti este vizitat de generalul Ilie {teflea. Acesta i confirm\ a serie de informa]ii: }enescu nu e la n\l]imea situa]iunii, dar ce socote[te el c\ ar fi culmea nenorocirei ar fi dac\ s-ar amesteca cel de sus [adic\ regele], cum s-a amestecat n martie 1939, impunnd plas\ri [i deplas\ri de batalioane. Socote[te pe D. Mota[ ca foarte bun, tot buni, Florescu [i Iacobici; Ilasievici, foarte slab. Ca [i mine, crede c\ singurul preg\tit pentru postul de [ef de stat-major general sau de comandant de c\petenie este I. Antonescu, cu toate anume defecte. Spune c\ caut\ (sic!) a face s\ intre n convingerera tuturor c\ oricine d\ napoi f\r\ ordinul comandantului de c\petenie, trebuie[te mpu[cat319. Asprimea deciziei din finalul acestui citat [i avea ra]iunea n una din problemele generalului Antonescu [i anume punerea la ndoial\ a autorit\]ii sale de c\tre mul]i generali. Unul dintre
318 319

Ibidem, p. 137. Ibidem, p. 140.

300

ALEX MIHAI STOENESCU STOENESCU

pu]inii oameni care-i erau apropia]i suflete[te [i pe care l va trimite n postul cheie de la Berlin, generalul Ion Gheorghe, identific\ cu precizie profilul omului care avea s\ devin\ n cteva luni Conduc\torul statului: Generalul Antonescu credea sincer n rolul [i chemarea sa istoric\. Este lesne de n]eles c\ ambi]ia sa era corespunz\tor de mare. Sentimentul propriei sale valori era justificat, chiar dac\ nu att n privin]a intelectual\, ct mai mult n privin]a moral\ [i dinamic\. nc\ din tinere]e Antonescu era plin de un dispre] aproape suveran pentru conduc\torii militari [i politici de atunci. F\r\ ndoial\ c\ el s-a ridicat cu mult deasupra sl\biciunilor acelora. Antonescu a fost un fenomen incontestabil ap\rut n mijlocul unei societ\]i al c\rei caracter consta, de fapt, n lipsa sa de caracter320. Este tot mai evident pe baza m\rturiilor tot mai numeroase c\ generalul Ion Antonescu se impunea mai degrab\ prin caracter [i prin t\ria cu care rezistase corup]iei din Armat\ [i din societate. Militarii care l cuno[teau [i oamenii politici care i sprijiniser\ cariera tindeau s\-i recunoasc\ sau s\-i exagereze meritele militare, dar [i s\ recunoasc\ propria lor neputin]\. n culmea dezastrului politic [i teritorial al ]\rii, Ion Antonescu se vedea [i era drept, iar pozi]ia sa era a celui care avusese dreptate. n fa]a unei crize majore [i extrem de periculoase, tot mai mul]i actori ai scenei socio-politice romne[ti nclinau s\ vad\ n personalitatea generalului Ion Antonescu o solu]ie pentru restabilirea ordinii, disciplinei [i for]ei combatante a Armatei, precum [i un posibil instrument politic. Cel pu]in din perspectiva voin]ei unite a celor dou\ partide mari, PNL [i PN}, generalul Ion Antonescu p\rea solu]ia de for]\ pentru atingerea obiectivului pe care ele nu reu[iser\ s\-l ndeplineasc\ pe cale politic\: ndep\rtarea regelui sperjur Carol II. Ei nu au ncetat s\ vad\ n el, deficiente conditione, pe generalul care s\-l r\stoarne pe Carol II, s\ preia conducerea
320

Generalul Ion Gheorghe, Un dictator nefericit: Mare[alul Antonescu, Ed. Machiavelli, Bucure[ti, 1996, p. 113.

ISTORIA LOVITURILOR DE STAT N ROMNIA ISTORIA STA

301

Armatei pentru a o aduce n stare de lupt\ [i care s\ le ofere lor puterea politic\, astfel nct tot ei s\ readuc\ ]ara la regimul parlamentar democratic din trecut. Cum generalul Iacobici, cel mai capabil militar al momentului, era filogerman, grupul de presiune politic\ liberalo-]\r\nist nu putea miza pe el. n schimb, omul lor era antantofil. Proiectele diferite ale partidelor politice din Romnia [i ale Germaniei n Romnia nu erau dect prelungiri ale unor proiec]ii total diferite pe solul r\scolit al ]\rii, expresii ale distan]ei de la fic]iune la realism, simboluri ale unui conflict de interese na]ionale [i, respectiv, interna]ionale n care Ion Antonescu figura pentru ambele p\r]i ca simplu instrument. Din aceste perspective, informa]iile con]inute n jurnalul lui Ioan Hudi]\, secretar general adjunct al PN} [i urma[ desemnat al lui Iuliu Maniu, vin s\ ntregeasc\ reconstituirea mi[c\rilor politice ale lui Ion Antonescu din anul decisiv 1940, mi[c\ri asupra c\rora nu avem prea multe date. n prima s\pt\mn\ a lunii februarie 1940, are loc o ntlnire ntre Iuliu Maniu [i generalul Ion Antonescu. Acesta [Antonescu, n.a.] continu\ s\ cread\ c\ foarte curnd se va limpezi situa]ia lui Carol, fie c\ va abdica de bun\ voie, fie c\ va fi silit. ntrebat de Maniu pe ce se bazeaz\ convingerea lui, Antonescu i-a spus c\ [tie precis c\ Germania nu e dispus\ s\ colaboreze cu el [i c\ acest lucru va deveni public foarte curnd.321 Maniu a b\nuit, cu temei, c\ sursa acestei informa]ii era ministrul german la Bucure[ti, Fabricius, dar nu a pus prea mare pre] pe ea, pentru c\ l considera pe Ion Antonescu cam fanfaron. La 13 februarie, cu ocazia unei inform\ri asupra ntrevederii Maniu-Antonescu, Ionel Pop, alt lider PN} [i nepot al lui Maniu, avea s\ declare: n orice caz, a[a cum este, nestatornic, tr\snit [i cam l\ud\ros, pe altul mai bun dect Antonescu noi nu avem. El se bucur\ n armat\ de reputa]ia unui bun militar [i a unui om integru.
321

Ioan Hudi]\, Jurnal politic (1 ianuarie 1940-6 septembrie 1940), Ed. Institutului European, Ia[i, 1998, p. 67.

302

ALEX MIHAI STOENESCU STOENESCU

Noi trebuie s\-l cultiv\m [i s\ nu sc\p\m nici o vorb\ rea despre el, care ar putea ajunge la urechile lui. Pentru un tr\snit [i un tic\los ca regele Carol, noi avem nevoie de unul [i mai tr\snit ca el, pentru a ne sc\pa de dnsul322. Cu aceea[i ocazie, s-a aflat c\ pe 11 februarie, la scurt timp dup\ ntrevederea cu generalul, Maniu i-a solicitat lui Dinu Br\tianu dac\ el n-ar putea g\si printre militarii superiori o persoan\ mai potrivit\ dect acesta. Sunt cteva concluzii de tras din aceste m\rturii: La nceputul anului 1940, de[i nc\ ofi]er activ al Armatei, generalul Ion Antonescu avea contacte secrete, neoficiale, dar [i ilegale cu [eful Lega]iei Germaniei la Bucure[ti. nc\ nu [tim dac\ aceste contacte se f\cuser\ printr-o ntlnire direct\ sau dac\ fuseser\ mediate de Veturia Goga, de Mihai Antonescu sau de altcineva. Ce [tim cert este c\ a avut cel pu]in o ntlnire la fel de secret\, neoficial\ [i ilegal\ cu Iuliu Maniu n care i-a ncredin]at cu scop politic informa]ia ob]inut\ de la Fabricius. La aceast\ dat\, februarie 1940, Iuliu Maniu nu vedea solu]ia Antonescu, motiv pentru care a apelat la patronul politic al generalului, [eful Partidului Na]ional Liberal, Dinu Br\tianu, s\ g\seasc\ pe altcineva. nc\ de la nceputul acestui an, Partidul Na]ional }\r\nesc ajunsese la concluzia c\ regele Carol II trebuia detronat prin for]\ [i era n c\utarea unei solu]ii, fie printr-o mare manifesta]ie popular\, fie printr-o ac]iune din Armat\. La acest plan, conducerea partidului hot\re[te s\ men]in\ n proiect rela]iile cu generalul Antonescu. Dup\ o tentativ\ e[uat\ de a-i contacta pe sovietici prin intermediul comuni[tilor Lucre]iu P\tr\[canu [i P. Constantinescu-Ia[i unul dintre ei a informat Siguran]a liderii ]\r\ni[ti vor ncerca s\ foloseasc\, ntr-un fel destul de vag,
322

Ibidem.

ISTORIA LOVITURILOR DE STAT N ROMNIA ISTORIA STA

303

trecerea lui Ion Mihalache n Frontul Rena[terii Na]ionale, partidul unic al lui Carol, pentru a determina o revenire la Constitu]ia din 1923 [i o aducere a PN}-ului la putere, situa]ie n care renun]au la condi]ia abdic\rii regelui. Maniu era ns\ cel mai sceptic, dar [i cel mai hot\rt s\ r\stoarne de pe Tron propria sa creatur\. n [edin]a Biroului Politic din 9 martie 1940, Iuliu Maniu va da un contur [i mai clar nivelului rela]iei cu generalul Ion Antonescu: Am crezut un timp c\ generalul Antonescu va ntreprinde ceva cu ajutorul Armatei, n rndul c\reia se bucur\ de un anumit prestigiu. L-am rugat, l-am ndemnat, i-am asigurat tot sprijinul meu. N-a f\cut nimic, pentru c\ e neserios, ambi]ios [i nestatornic n idei323. Aici, opinia lui Maniu este cumva discutabil\, dar numai din perspectiv\ istoric\ [i din punct de vedere al principiilor democratice pe care le ap\ra. Ca general al Armatei romne, Ion Antonescu nu putea da un puci, adic\ o lovitur\ de stat militar\, pentru c\ ar fi nc\lcat toate credin]ele c\rora Antonescu le era supus. A[a cum l [tim, a da o lovitur\ militar\, chiar dac\ aceasta ar fi vizat nl\turarea unui rege tic\los, era peste puterile lui [i `mporiva concep]ei fundamentale despre via]\ [i onoare. Dezv\luirea informa]iei c\ Iuliu Maniu i-a cerut s\ fac\ un puci, vine nc\ o dat\, [i mai mult, s\ sublinieze c\ Antonescu a ac]ionat n 6 septembrie 1940 ca civil [i om politic, avnd n spate o baz\ politic\: intern\, prin sprijinul PN} [i PNL, [i extern\, prin sprijinul Germaniei. Dar pn\ acolo, mai este. Pe noi ne intereseaz\ n ce context a ajuns tocmai el s\ uneasc\ aceste interese, att de divergente la nceputul anului [i att de convergente n septembrie. La sfr[itul lunii mai, Iuliu Maniu [i va informa colegii de partid c\ la Palat se preg\te[te o alt\ formul\ de guvern, prezidat de un om acceptat de Fabricius, ca Prezan, Vaida, Gigurtu sau chiar generalul Antonescu. Acesta a fost ntrebat,
323

Ibidem, p. 85.

304

ALEX MIHAI STOENESCU STOENESCU

chiar ieri diminea]\ [23 mai 1940, n.a.], dac\ ar putea forma un guvern n care s\ intre [i c]iva legionari, binen]eles, dac\ este agreat de Fabricius324. Dou\ zile mai trziu, prin intermediul informatorilor s\i, prin]ul Nicolae sau Alice Sturdza, Maniu afl\ c\ formula Antonescu a c\zut ieri la prnz din cauza opozi]iei lui Fabricius. n aceea[i zi, [eful PN}-ului se va ntlni cu Antonescu acas\ la Alice Sturdza. La prima vedere, am fi tenta]i s\ credem c\ respingerea candidaturii lui Antonescu la func]ia de prim-ministru de c\tre Fabricius era dictat\ de filoantatismul generalului. Suntem ns\ l\muri]i tot de Hudi]\, n nsemnarea din 29 mai, c\ n]elegerea din acest stadiu ntre Antonescu [i Fabricius a c\zut din cauza faptului c\ Germania nu garanta grani]a de Est a ]\rii. Nici nu avea cum, deoarece semnase Protocolul secret adi]ional al Pactului RibbentropMolotov. n acest moment, att liderii PN}, ct [i Antonescu, la fel ca [i regele Carol II au avut convingerea c\ Acordul semnat la 23 august 1939 ntre URSS [i Germania nazist\ con]inea [i o prevedere secret\ pentru ocuparea Basarabiei de c\tre sovietici. Faptul arunc\ o lumin\ decisiv\ asupra comediei jucate de Carol II n Consiliul de Coroan\ care a cedat provinciile de Est ale ]\rii. n acela[i context, cunoscnd din timp realitatea, Ion Antonescu nu putea accepta preluarea unui guvern care s\ cedeze n fa]a agresiunii sovietice. n complexitatea [i ntortocherea gndirii sale, Antonescu vedea totu[i clar c\ solu]ia c\utat\ de Carol [i Fabricius mpreun\, prin cooptarea legionarilor lui Horia Sima la guvern, era o formul\ progerman\, care s\ nghit\ f\r\ nici o reac]ie pierderile teritoriale n favoarea URSS, dar s\ men]in\
324

Ibidem, p. 165.

ISTORIA LOVITURILOR DE STAT N ROMNIA ISTORIA STA

305

influen]a german\ la conducerea statului. n fond, trebuie s\-[i fi pus o ntrebare elementar\: ce vine dup\? ce se va ntmpla cu guvernul [i cu Romnia dup\ o astfel de c\dere? n nici un caz el nu putea supravie]ui. De aceea, Antonescu va c\uta n urm\toarele luni o [i mai mare apropiere [i colaborare cu partidele mari. n lunile dinaintea loviturii sale de stat, Ion Antonescu se va g\si n fa]a unor alternative politice destul de sub]iri. Pe de o parte, leg\turile sale principale cu liberalii se vor dovedi inutile, dualitatea T\t\rescu-Dinu Br\tianu sl\bind prestigiul partidului [i unitatea sa de ac]iune. Poate din acest motiv, PNL intr\ n aceast\ perioad\ ntr-o stare de letargie [i, n bun\ m\sur\, la remorca lui Maniu. Pe de alt\ parte, toate nsemn\rile apropia]ilor lui Iuliu Maniu demonstreaz\ c\ acesta avea o p\rere foarte proast\ despre general [i nu miza pe el. Dup\ pierderea Basarabiei [i a nordului Bucovinei, mai mul]i lideri politici, ntre care [i Maniu, au solicitat pe 3 iulie 1940 o audien]\ la rege. Politicienii i-au cerut lui Carol s\ nu renun]e la garan]iile franco-britanice, mobilizarea general\, masarea trupelor la grani]a cu Ungaria [i revenirea la sistemul democratic parlamentar. Carol II i-a refuzat categoric, hot\rt s\ mearg\ pn\ la cap\t pe cartea Germaniei. Furios pe suveran, Maniu le va spune colegilor s\i de partid: R\sturnarea acestui nemernic de pe Tron n-o poate face dect un general, sprijinit de o unitate militar\ [i acest general nu-l v\d. Atunci, Nicolae Lupu a pronun]at numele generalului Antonescu. E un om neserios a replicat atunci Iuliu Maniu foarte ambi]ios [i mie nu-mi inspir\ ncredere; n timpul din urm\, am impresia c\ el [i-a f\cut unele rela]ii printre legionari [i c\ s-a v\zut cu Fabricius n cteva rnduri.325 Interven]ia partidelor era tardiv\. De la 27 iunie, Basarabia [i nordul Bucovinei erau ocupate de URSS printr-o agresiune militar\ la care Romnia nu a r\spuns, regele
325

Ibidem, p. 227.

306

ALEX MIHAI STOENESCU STOENESCU

Carol II [i c]iva politicieni din Consiliul de Coroan\ tr\dndu-[i ]ara. Spre deosebire de liderii partidelor politice, generalul Ion Antonescu ac]ionase deja. El i-a cerut regelui, nc\ de la sfr[itul lunii iunie, o audien]\ cu inten]ia de a-i depune un memoriu de protest. Nu a reu[it s\-l termine, atunci cnd evenimentele i-au luat-o nainte [i s-a produs pierderea teritorial\ din Est. Audien]a a fost fixat\ pentru diminea]a de 1 iulie, dar, venind la Palat, Antonescu a fost chestionat, conform protocolului, asupra con]inutului audien]ei de c\tre Ernest Urd\reanu. Exasperat, generalul va pleca strignd: }ara se pr\bu[e[te [i dv. v\ ]ine]i de protocol! Aflnd, Carol II l cheam\ napoi n dup\-amiaza aceleia[i zile. El va nota n jurnalul s\u: Dup\ declara]ii de devotament [i asigurarea c\ nu are nici o leg\tur\ cu legionarii mi spune c\ ]ara este n pragul dezastrului, c\ armata este complet demoralizat\ [i dezorganizat\ [i c\ trebuie rapid f\cut ceva spre a pune lucrurile n mn\. Cam n alte cuvinte, dore[te s\ se fac\ un guvern cu el [i cu b\trnii326. Ceea ce se dovede[te interesant n dialogul dintre suveran [i general, dincolo de dramatismul situa]iei, este c\, la o prezentare din partea lui Carol a condi]iilor n care s-a produs cedarea Basarabiei, Ion Antonescu accept\ ideea ced\rii, dar opineaz\ c\ trebuia procedat altfel: Majestate, trebuia, cel pu]in, s\ se pun\ condi]ii ca cedarea s\ se fac\ n termen mai lung, n 20 de zile, de exemplu, n loc de patru, adic\ n ordine, cu socoteal\, n a[a fel nct nici moralul armatei s\ nu sufere, nici pierderi mari de materiale s\ nu avem327. Ne ntreb\m cu justificat\ surprindere ce anume l-a f\cut pe generalul patriot s\ fie att de conciliant n fa]a acestei catastrofe? Un posibil r\spuns ar fi dezv\luirea de c\tre Carol II a presiunilor exercitate de Lega]ia german\ de la Bucure[ti, surs\ [i a sprijinului
326 Gheorghe Buzatu, Mare[alul Antonescu, vol.1, Ed. B.A.I., Ia[i, 1990, Cronologie XIX. 327 Ion Antonescu [i Garda de Fier, p. 38.

ISTORIA LOVITURILOR DE STAT N ROMNIA ISTORIA STA

307

acordat lui. ntr-un volum ap\rut recent, doi istorici l indic\ pe Ion Antonescu drept negociator n Italia al ced\rii c\tre Ungaria a unei f[ii din teritoriul Transilvaniei, dar probabil c\ este o confuzie a autorilor cu fostul ministru de Externe, Victor Antonescu328. Pentru a n]elege ct mai bine c\ cedarea teritoriilor din 1940 a reprezentat un act de nalt\ tr\dare, ne vom opri cu analiza asupra unui aspect aparent tehnic, dar nu mai pu]in important. n acest loc se deschide posibilitatea studierii unei motiva]ii mult mai serioase [i credibile a conflictului Ion Antonescu-Carol II. Este vorba despre un secret de stat, care i unise n trecut pe cei doi, dar fusese [i cauza desp\r]irii lor. n urm\ cu aproape un deceniu, n 1993, doi ofi]eri superiori ai Armatei romne publicau la Editura Academiei de nalte Studii Militare un volum dedicat carierei militare a mare[alului. Tirajul redus [i absen]a unei difuz\ri publice au f\cut ca informa]ii [i comentarii interesante s\ nu ajung\ la cititor [i s\ nu fie folosite de istorici. Generalul Mircea Agapie [i c\pitanul de rangul 1 Jipa Rotaru arat\ c\, n afara planific\rii curente a ap\r\rii pentru anul 1934, generalul Ion Antonescu, [ef al Marelui Stat-Major n acel moment, ntocmise [i un plan suplimentar de ap\rare, codificat Bogdan. n esen]\, acesta lua n considerare o ac]iune contra Ungariei (n eventualitatea declan[\rii de c\tre aceasta a unei agresiuni) n cadrul conven]iilor militare n vigoare [i presupunea o siguran]\ oarecare de neutralitate pe celelalte fronturi.329 Ion Antonescu punea problema ca, n cazul unui atac al Ungariei la grani]a de vest, Romnia s\-[i asigure prin diploma]ie neutralitatea la celelalte grani]e pentru a putea declan[a o
328 Corneliu Mihail Lungu, Ioana Alexandra Negreanu, Romnia n jocul Marilor Puteri (1939-1940), Ed. Curtea Veche, Bucure[ti, 2000, p. 226 (v. [i Indice antroponimic, p. 543). 329 Mircea Agapie [i Jita Rotaru, Ion Antonescu. Cariera militar\. Scrisori inedite, Ed. Academiei de nalte Studii Militare, Bucure[ti, 1993, p. 36.

308

ALEX MIHAI STOENESCU STOENESCU

opera]ie de contraofensiv\, cu ducerea luptelor pe teritoriul ungar [i ocuparea Budapestei330. Pentru opera]ionalizarea acestui plan, Marele Stat-Major a elaborat Directiva nr. 1 a Armatei de Vest [i Instruc]iunile privitoare la intrarea n dispozitiv a acesteia, precum [i planul de dotare a trupelor. Mai mult dect att, generalul Ion Antonescu a condus Conferin]a de la Bucure[ti a Statelor-Majore ale ]\rilor din Mica n]elegere, unde s-a convenit ntocmirea proiectului de opera]ii nr. 4 C.G., unde C.G. nsemna conflict generalizat. El pornea de la premisa c\ Ungaria constituia n strategia Germaniei fasciste (sic!) un stat-satelit ce putea fi ntrebuin]at pentru a lovi din spate (pe) oricare dintre ]\rile Micii n]elegeri la momentul considerat a fi oportun, pentru dezl\n]uirea unei agresiuni a celui de-al treilea Reich n estul [i sud-estul Europei331. Toate conducerile armatelor statelor Micii n]elegeri vedeau n Ungaria pionul expansiunii germane n Europa central\ [i estic\ [i distrugerea acestui focar agresiv devenea un obiectiv comun. Planul pornea de la presupunerea c\ Ungaria va ataca din spate Cehoslovacia sau Iugoslavia n momentul unei invazii germane asupra acestor ]\ri, rolul Romniei fiind acela de a zdrobi rapid Ungaria n timp ce for]ele acesteia sunt angajate n agresiunea asupra Cehoslavaciei sau Iugoslaviei. Armata de Transilvania a Romniei a avut ntotdeauna capacitatea de a conduce singur\ lupta pn\ la Budapesta, beneficiind doar de sprijin logistic de la Bucure[ti. Att Ungaria, ct [i Germania au cunoscut acest plan [i de aceea Hitler a c\utat s\ nu implice armata lui Horthy n invaziile sale din Centrul Europei,
330 Este doar o coinciden]\ c\ n acela[i an, 1993, un ofi]er superior al Cursului n profil unic al A..S.M [i ntocmea lucrarea de absolvire cu aceea[i tem\, strnind o furtun\ la conducerea Academiei infestate cu fo[ti activi[ti de partid. Interven]ia unui profesionist, marele pedagog col. T\icu]oiu, va atrage aten]ia speciali[tilor c\ proiectul fusese abordat n trecut chiar de Antonescu. 331 Mircea Agapie [i Jipa Rotaru, op. cit., p. 38.

ISTORIA LOVITURILOR DE STAT N ROMNIA ISTORIA STA

309

cu toate c\ Horthy a insistat mereu s\ intervin\, [i chiar a f\cut-o, pentru a-[i asigura preluarea unor teritorii str\ine de la vecini. Partea [i mai interesant\ a proiectelor de ap\rare ale lui Ion Antonescu este aceea n care observ\m c\ nici chiar el nu punea mare pre] pe eficacitatea ap\r\rii comune. De aceea, pentru Planul de campanie pe 1935 el a prev\zut [i situa]ia n care Romnia trebuie s\ se apere singur\ mpotriva atacului simultan pe trei direc]ii strategice dinspre Ungaria, dinspre URSS [i dinspre Bulgaria. Au fost prev\zute trei situa]ii: 1. Acoperirea grani]elor de sud [i vest [i ducerea luptei contra URSS (Planul Mircea). 2. Acoperirea grani]elor de sud [i est [i ducerea luptei contra Ungariei (Planul Mihai), la care se ad\uga Planul Basarab, care proiecta ocuparea Ungariei, n cazul n care la celelalte frontiere nu exist\ pericolul de conflict. 3. Acoperirea grani]elor de est [i vest [i ducerea luptei cu Bulgaria (Planul Rare[)332. n plus, planul cel mai important elaborat de generalul Ion Antonescu rezolva, pe hrtie, situa]ia cea mai grea: rezisten]a statului romn la o agresiune venit\ simultan din partea URSS, Ungariei [i Bulgariei. Acest plan, numit Traian, era cel care trebuia folosit n 1940. Carol II [tia de el. Pentru asta se deplasa foarte des n 1934 la Marele-Stat Major, unde Ion Antonescu i f\cea prezent\ri detaliate ale planurilor de opera]ii. Dup\ ntocmirea tuturor acestor planuri de ap\rare, Antonescu a descris [i nevoile de dotare ale Armatei pentru a putea asigura n practic\ ap\rarea ]\rii. Aici s-a lovit de afacerile regelui [i a intervenit ruperea brusc\ a rela]iilor ntre Carol II [i [eful Marelui Stat-Major. Pentru acela[i motiv, Ion Antonescu era ndrept\]it s\ considere atitudinea regelui Carol II n 1940 drept nalt\
332

Ibidem, p. 37. (Prin acoperirea grani]ei se n]elege opera]iunea militar\ de ap\rare a unei frontiere de stat, blocarea inamicului [i mpiedicarea p\trunderii acestuia spre interior, cu scopul de a asigura posibilitatea de trecere la contraofensiv\ atunci cnd statul nainteaz\ cu procedurile de mobilizare, deplasare a for]elor [i rezolvare a problemelor diplomatice. Ea se va aplica la grani]ele de est [i de vest [i n timpul revolu]iei din decembrie 1989).

310

ALEX MIHAI STOENESCU STOENESCU

tr\dare, [tiind bine amndoi c\ se putea rezista contra agresiunii sovietice. Ajutat de un alt tr\d\tor, generalul Florea }enescu, Carol II a jucat comedia Consiliului de Coroan\. Acest secret de stat, dac\ nu-l [tiau doar Antonescu [i regele, oricum l [tiau foarte pu]ini. De aceea, discu]ia din timpul audien]ei din 1940 trebuie s\ fi fost extrem de violent\. Ion Antonescu nu era omul care s\ se lanseze n aventuri, astfel c\, n acele momente, centrul de greutate al demersurilor f\cute de Antonescu s-a g\sit n cererea de a i se ncredin]a guvernul. Acum exist\ [i o ra]iune pentru acest demers extravagant: punerea n aplicare a planurilor de ap\rare a ]\rii ntocmite de el, astfel nct s\ nu se produc\ alte ced\ri de teritorii. Cum vom vedea mai jos, acest demers lumineaz\ o serie de m\rturii pe care le avem [i nu le explic\m pn\ acum dect prin ostilitatea sau frica lui Carol II fa]\ de Ion Antonescu. Cunoa[team acum c\ Antonescu scrisese ini]ial un memoriu, pe care nu l-a terminat, [i c\ a naintat regelui o scrisoare a[adar, un alt document dect memoriul care sugera un singur lucru: predarea puterii executive n mna sa. Acum trebuie s\ ne ntreb\m: ce facem?; [i avem datoria s\ strngem rndurile. Abandon\m totul [i ne r\fuim ntre noi? ori ncerc\m chiar [i imposibilul? Aceasta trebuie s\ facem; opera va fi grea, dar nu imposibil\. Trebuie s\ o ncerc\m. [...]. n fa]a catastrofei, am uitat totul. Sunt gata s\-mi dau concursul, dar la atitudine cinstit\, trebuie s\ mi se r\spund\ cu atitudine cinstit\. Nu m\ voi r\zbuna [i nu voi r\zbuna pe nimeni. Voi ncerca numai s\ salvez ce mai este cu putin]\ de salvat din Coroan\, din ordine [i din grani]e.333 A[adar, dac\ memoriul neterminat era un protest, scrisoarea era, de fapt, o cerere. Ea se ntemeia pe angajamentul lui Ion Antonescu de a ap\ra grani]ele de vest [i sud, mpotriva unui atac militar care s\ sprijine preten]iile teritoriale ale Ungariei [i Bulgariei. Cererea de
333

Ion Antonescu [i Garda de Fier, pp. 53-54.

ISTORIA LOVITURILOR DE STAT N ROMNIA ISTORIA STA

311

ncredin]are a guvernului avea drept scop ap\rarea militar\ a Transilvaniei [i Cadrilaterului. Textul cererii ne oblig\ la cteva concluzii nuan]ate, care se desprind prin logic\ de imaginea propagandistic\ n care Antonescu este prezentat ca adversarul intransigent al regelui, ca acuzatorul nedispus la concesii. Cel pu]in pentru nceputul lunii iulie, Ion Antonescu nu arat\ inten]ia de detronare a lui Carol II [i, n al doilea rnd, nu pare a juca pe c\r]ile partidelor politice, ci pe cartea sa. Pare mai degrab\ convins c\ a venit momentul lui. El d\ asigur\ri de devotament fa]\ de rege [i arunc\ vina pe for]ele oculte din anturajul s\u, apel transparent la rolul nefast jucat de camaril\ n pr\bu[irea ]\rii. De altfel, n mai toate demersurile sale la suveran, Ion Antonescu va ncepe prin a prezenta istoricul pr\bu[irii [i va continua prin a-i ar\ta regelui c\ l-a prevenit n numeroase ocazii. De altfel, conform relat\rii lui Antonescu, ultima audien]\ s-a terminat cu urm\torul schimb de replici: (Carol): Ai fost ntotdeauna foarte brutal cu mine! (Antonescu): Poate brutal, da, Majestate, dar ntotdeauna loial [i sincer. De[i scena a fost ridiculizat\ de unii autori, datorit\ patetismului desuet [i izului de ridicol pe care l degaj\, reg\sim n aceast\ scurt\ secven]\ de dialog [i comportamentul feminin al regelui invocat de Argetoianu [i Pamfil {eicaru n amintirile lor [i fanfaronada generalului Antonescu, evocat\ de mai to]i cei care l-au cunoscut. Ne putem ns\ imagina, f\r\ s\ fabul\m prea mult, c\ Antonescu l-a acuzat brutal de nalta tr\dare de ]ar\. Ie[irea lui Antonescu, n care putem vedea [i rezultatul combina]iei sale politice cu partidele, nu putea avea alt rezultat dect o dare afar\ din Armat\ a generalului. Cu toate asigur\rile de loialitate, decizia de arestare [i izolare a lui Ion Antonescu la m\n\stirea Bistri]a a fost luat\ de Carol II dup\ ce s-a convins sau a fost convins de anturaj c\, dincolo de cererea personal\ de a i se ncredin]a guvernul, generalul este exponentul for]elor politice interne [i externe care i puneau n pericol Tronul. Ion Antonescu ne d\ solu]ia exact\ a motivului

312

ALEX MIHAI STOENESCU STOENESCU

pedepsirii sale de c\tre rege cu atta violen]\. Dup\ primirea mandatului, omul de ncredere al lui Antonescu, Rio[anu infiltrat de general n rndurile legionarilor i va cere s\ se ntlneasc\ n ascuns cu Horia Sima. ntlnirea a avut loc ntr-o cas\ conspirativ\, pe care Antonescu nu o cuno[tea, [i a fost dominat\ de un dialog identic celui purtat n trecut cu Codreanu: generalul i cerea s\ nu mai agite apele, pentru c\ nu e preg\tit s\ ia puterea, iar Horia Sima i r\spundea: Dvs. ave]i s\ fi]i. n final, Horia Sima [i va informa leg\tura sa superioar\ informativ\, pe Moruzov, asupra acestei ntrevederi, turnndu-l practic pe general la regele Carol. Suveranul a crezut atunci c\ nu este vorba doar de salvarea statului, ci [i de detronarea lui. Acesta ar fi motivul real al sanc]iunii. Oricum, este de subliniat c\ n tot acest demers complicat, Ion Antonescu s-a comportat ca un om politic cu pu]in\ experien]\. Nefiind versat [i tic\los, a pus interesul statului deasupra aspira]iilor personale, ceea ce l-a f\cut vulnerabil n fa]a lui Carol. Pe de alt\ parte, este incontestabil c\, de[i nu condusese niciodat\ o unitate militar\ n lupt\ cum am ar\tat n detaliu n cartea mea Armata, mare[alul [i evreii Ion Antonescu era un as al planific\rii pe hart\ a opera]iilor militare de anvergur\, ceea ce nu-i diminueaz\ cu nimic valoarea. Ace[ti oameni se numesc strategi. Aici, analiza situa]iei de criz\ care a dus la lovitura de stat din 2-14 septembrie 1940 trebuie s\ reintre n planul cronologic. Audien]a generalului Ion Antonescu a avut loc la 1 iulie [i nu a avut consecin]e imediate, regele p\rnd a ignora solicit\rile patetice ale militarului. Dup\ dou\ zile ns\, la 3 iulie, a[a cum am ar\tat, prime[te cererea de audien]\ a liderilor partidelor politice. Ea trebuie s\ fi avut leg\tur\ cu decizia regelui din acea diminea]\ de a forma un guvern Gigurtu mpreun\ cu legionarii. Invita]i la Palat, politicienii sunt ruga]i s\ a[tepte, suveranul ntre]inndu-se cu [eful Lega]iei germane la Bucure[ti, Wilhelm Fabricius. Motivul amn\rii ntlnirii cu politicienii era dublu: aflarea pozi]iei Germaniei fa]\ de inten]ia numirii noului guvern [i

ISTORIA LOVITURILOR DE STAT N ROMNIA ISTORIA STA

313

credin]a regelui c\ liderii partidelor au venit pentru a-i acorda sprijinul, n acel moment de criz\ grav\, prin acceptarea form\rii unui guvern de uniune na]ional\, tot sub conducerea lui Gigurtu [i cu legionarii n solu]ie. Cnd a ie[it din ntlnirea cu Fabricius, Carol, ro[u [i congestionat, va avea parte de un nou [oc, liderii partidelor f\cndu-i un aspru rechizitoriu. Nici vorb\ s\-[i strng\ rndurile cu el [i cu Gigurtu, cum propusese mai devreme Antonescu. Pe acest fond tensionat, Carol II va ordona cenzurarea ac]iunilor publice ale liderilor politici [i re]inerea generalului Ion Antonescu n domiciliu for]at, atunci cnd afl\ c\ a avut o ntrevedere secret\ cu Horia Sima. Nu [tim n ce m\sur\ Antonescu a vorbit acolo despre detronarea regelui sau Sima a pus ceva de la el, ca orice informator patentat. Aici, conform m\rturiei valoroase a Sabinei Cantacuzino, s-a produs un decalaj n timp, fa]\ de amintirea clasic\ a incidentului. Conform fiicei lui Ion C. Br\tianu, generalul Antonescu a fost mai nti consemnat la domiciliul s\u din Predeal, n ziua de 4 iulie 1940. Ea ne informeaz\ c\ la 4 iulie Dinu Br\tianu a protestat la Ministerul de Interne: Mai v\ atrag luare-aminte asupra gre[ealei de a aresta pe generalul Antonescu, ofi]erul nostru de frunte, n mprejur\rile de fa]\. i crea]i o aureol\ [i revolta]i ntreaga Armat\334. Pre[edintele PNL vedea lucid situa]ia, decizia regelui Carol II de a-l ostraciza pe nervosul general aducnd personalitatea lui n pozi]ia de principal opozant, f\r\ ca acest lucru s\ se fi conturat n planul realit\]ii. Am\nuntele acelor zile de la nceputul lunii iulie arat\ c\ mi[c\rile regelui au fost, pe rnd: respingerea demersului partidelor politice (3 iulie), formarea guvernului Ion Gigurtu (3 iulie, dup\-amiaz\), re]inerea generalului Ion Antonescu n domiciliu for]at la vila sa de la Predeal (4 iulie), arestarea [i deportarea la m\n\stirea Bistri]a, jud. Vlcea (9 iulie, diminea]a) [i trecerea sa n rezerv\ (12 iulie).
334 Sabina Cantacuzino, Din via]a familiei Ion. C. Br\tianu, vol. 2, Ed. Albatros, Bucure[ti, 1996, p. 287.

314

ALEX MIHAI STOENESCU STOENESCU

Scena arest\rii lui Antonescu este relatat\ de Sabina Cantacuzino cu dramatism: La 9 iulie, la Predeal, orele 6, generalul Antonescu este vizitat de procuror [i pretor ca s\-l aresteze. Le cere mandatul de arestare; r\spund c\ dup\ noua legisla]ie nu se mai d\ mandat, ci numai ordin. Refuz\ a se supune [i se retrage pentru a-[i face toaleta. Peste o or\ coboar\ [i g\se[te un ofi]er [i 4 jandarmi, care reprezentau for]a armat\ destinat\ s\ execute ordinul ministrului. Se urc\ nu cum fusese invitat n auto-ul jandarmilor, de teama unui asasinat ci ntr-al procurorului [i pornesc urma]i de auto-ul lui cu doamna Antonescu [i Mihai Antonescu, aflat la Predeal, [i de un auto cu servitoarele. La Sinaia, cortegiul oficial se opre[te [i le face semn s\ treac\ nainte. Se supuse, dar cnd se uit\ napoi, cele dou\ auto-uri nu se mai vedeau335. Generalul fusese r\pit. Speria]i, Maria Antonescu [i Mihai Antonescu se gr\besc spre Bucure[ti, pentru a-l alerta pe prim-ministrul Gigurtu, prieten cu Antonescu. Acesta nu [tia nimic de arestarea generalului, se intereseaz\ [i afl\ c\ arestarea se f\cuse din nalt ordin direct. n acest loc, mai multe surse vorbesc despre inten]ia lui Carol II de a-l asasina pe Ion Antonescu. Cunoscnd caracterul sanguinar al regelui [i antecedentele sale criminale I.G. Duca; conducerea legionar\ n frunte cu Corneliu Z. Codreanu; sutele de legionari asasina]i dup\ eliminarea C\pitanului; alte sute de legionari asasina]i dup\ dispari]ia lui Armand C\linescu; b\nuiala c\ din ordinul s\u a fost otr\vit Nae Ionescu apropia]ii lui Antonescu au ncercat s\ fac\ o ct mai mare agita]ie n jurul incidentului. Mihai Antonescu l-a contactat pe prim-consilierul Lega]iei germane, Gerhard Stelzer: El m-a rugat, m-a implorat chiar, s\ intervin n numele reprezentan]ei germane la rege n favoarea generalului arestat, deoarece acesta, prezentat de Mihai Antonescu ca singura speran]\ a na]iunii romne, era n pericol de a fi
335

Ibidem.

ISTORIA LOVITURILOR DE STAT N ROMNIA ISTORIA STA

315

lichidat. Mihai Antonescu era adnc mi[cat, n timp ce adresa aceast\ rug\minte, repetnd mereu c\ numai generalul Antonescu ar fi fost n stare s\ salveze Romnia [i s-o conduc\ n strns\ alian]\ cu Germania. Ca motiv al arest\rii el invoca faptul c\ generalul era considerat de rege ca fiind cel mai de temut adversar politic336. La acea dat\, 4 iulie 1940, Lega]ia german\ tr\ia satisfac]ia numirii guvernului filogerman Gigurtu [i rela]ia sa cu regele Carol II nu cuno[tea un conflict deschis. Prim-consilierul Stelzer s-a ar\tat destul de rezervat fa]\ de cererea lui Mihai Antonescu, dar a hot\rt s\-l informeze pe Fabricius asupra cazului. {eful Lega]iei l-a sunat pe mare[alul Palatului, Ernest Urd\reanu, [i s-a interesat, cu titlu privat, ce se ntmpl\ cu generalul Antonescu. Carol II face o criz\, dar le comunic\ germanilor c\ via]a lui Antonescu nu este n pericol. Prim-consilierul Stelzer a r\mas convins c\ tentativa de asasinare a generalului a fost real\: Forma n care a fost f\cut\ aceasta comunicare ducea la concluzia c\ b\nuiala generalului c\ va fi lichidat a fost de la nceput justificat\337. Al]i apropia]i ai lui Ion Antonescu au ac]ionat n alte locuri: n timp ce Mihai Antonescu se adresa ministrului plenipoten]iar Fabricius, Mircea Cancicov, fostul ministru al economiei, [i generalul Rozin, l-au rugat pe ns\rcinatul special cu probleme economice, dr. Hermann Neubacher, s\ intervin\ pentru salvarea celui mai bun b\rbat al na]iunii. Neubacher, care nu [tia de ac]iunea paralel\ a ministrului plenipoten]iar Fabricius, a f\cut la rndul s\u, din proprie ini]iativ\, un demers particular, rugndu-l pe generalul Dombrovschi, primar general al Bucure[tiului, s\-i aduc\ la cuno[tin]\ lui Urd\reanu p\rerea sa, a lui Neubacher, c\ un accident ntmplat
336 Rolf Pusch/Gerhard Stelzer, Diploma]i germani la Bucure[ti, Ed. All, Bucure[ti, 2001, p. 122. 337 Ibidem.

316

ALEX MIHAI STOENESCU STOENESCU

generalului Antonescu ar face o impresie foarte proast\ la Cartierul General german338. S\ nu trecem cu u[urin]\ peste acest am\nunt! Cum adic\ o impresie foarte proast\ la Cartierul General german? Hermann Neubacher introduce aici, pentru prima oar\, ideea unui interes direct militar al structurii superioare de comand\ militare a Germaniei asupra generalului Ion Antonescu. Concluziile pe care le putem trage din aceast\ interven]ie sunt c\ att germanii, ct [i Carol II, mizau pe un conflict armat cu URSS, c\ toate ced\rile acceptate de Carol erau legate de aceast\ perspectiv\ [i c\, n mod fundamental, b\t\lia politicii germane n Romnia nu se ducea n jurul ntreb\rii ce?, ci n jurul ntreb\rii cine?. De aici putem extrage [i o ra]iune pentru insisten]a cu care a c\utat partea sovietic\ s\ afle n timpul Procesului de la Nrnberg de cnd dateaz\ preg\tirile Germaniei pentru atacarea URSS, precum [i insisten]a cu care au c\utat s\ afle anchetatorii sovieticilor de la Bucure[ti de la ce dat\ [tia Antonescu de atacul asupra Uniunii Sovietice. Ei ncercau, de fapt, s\-[i justifice propriile preg\tiri de r\zboi [i agresiunile repetate, mpotriva Finlandei, Poloniei [i Romniei, printr-o m\sur\ de prevenire. Marile Puteri occidentale au nghi]it g\lu[ca asta. Dar observa]ia cea mai interesant\ este tot a prim-consilierului Stelzer: Insolitul imixtiunii germane n aceast\ afacere rezid\, nainte de toate, n aceea c\ pe atunci generalul Antonescu n-avea nc\ nici o nsemn\tate politic\ pentru Germania339. O explica]ie plauzibil\ s-ar g\si ntr-o observa]ie, care nu poate fi niciodat\ ntmpl\toare, a principesei Martha Bibescu n Jurnalul ei. Referirile la cazul Antonescu au o doz\ de ciud\]enie, deoarece sunt datate surprinz\tor. n consemnarea din 5 iunie 1940 a[adar, cu o
338 Andreas Hillgruber, Hitler, Regele Carol [i Mare[alul Antonescu. Rela]iile germano-romne (1938-1944), Ed. Humanitas, Bucure[ti, 1994, p. 110. 339 Rolf Pusch/Gerhard Stelzer, op. cit., p. 123.

ISTORIA LOVITURILOR DE STAT N ROMNIA ISTORIA STA

317

lun\ nainte de arestare Martha Bibescu evoc\ vizita pe care i-a f\cut-o doamna Fabricius, so]ia [efului Lega]iei germane, [i ngrijorarea acesteia pentru soarta generalului Ion Antonescu: n afar\ de so]ul meu, ar trebui ca cineva de pe aici, o voce apar]innd acestei ]\ri, s\-l avertizeze pe rege c\ nu face bine vrnd s\-l lichideze pe Antonescu. Va avea nevoie de Armat\ [i Antonescu e singurul general bun de care dispune. Acum e din nou la nchisoare. E absurd. Armata se va r\zvr\ti. Dac\ vrea cu adev\rat s\-l ucid\ pe Antonescu, regele se lipse[te exact de instrumentul care-i va fi necesar pentru a ]ine n mn\ Armata340. Ciud\]enia acestei consemn\ri vine [i din faptul c\, `ntrebat\ fiind de principes\ care sunt motivele tentativei de asasinat, doamna Fabricius va preciza ac]iunea politic\ ilegal\ a generalului: Mi se pare c\ generalul Antonescu a luat prnzul cu Maniu [i cu Stelian Popescu [i c\ l-au vorbit de r\u pe rege341. Analiza acestor informa]ii, att de interesante, are nevoie de o sistematizare: Este posibil\ o confuzie de datare din partea principesei [i s\ fie vorba de 5 iulie, nu de 5 iunie, fapt care s-ar explica ori printr-o gre[eal\ de redactare naintea public\rii, ori prin transcrierea post factum a amintirilor pe caiete, de pe file separate. n consemnare intervin cel pu]in trei informa]ii inexplicabile, pentru data de 5 iunie: c\ Antonescu ar fi din nou n nchisoare (nu cunoa[tem alte arest\ri [i nchideri ale generalului), c\ regele voia cu o lun\ n urm\ s\-l asasineze [i c\ Wilhelm Fabricius ar fi atras deja aten]ia regelui asupra importan]ei generalului (Lega]ia neag\ acest lucru, nainte de 4 iulie). n al treilea rnd, rela]ia Fabricius-Antonescu se dovede[te a fi foarte timpurie (a[a cum anun]\ mereu Ioan Hudi]\ n Jurnalul lui), iar rezervele germanilor, relativa
340 Martha Bibescu, Jurnal politic (1939-1941), Ed. Politic\, Bucure[ti, 1979, p. 179. 341 Ibidem, p. 180.

318

ALEX MIHAI STOENESCU STOENESCU

surpriz\ [i aparentul dezinteres nu au fost dect un joc actoricesc, menit s\ sublinieze neinterven]ia Germaniei n probleme interne ale Romniei, dar [i s\ mascheze realitatea c\ aducerea lui Ion Antonescu la conducerea statului a fost o crea]ie a Germaniei naziste. n cazul unei erori de datare, relatarea se leag\, firesc, cu celelalte informa]ii, dezv\luid ns\ [i o cauz\ posibil\ a arest\rii [i inten]iei de asasinat: generalul Ion Antonescu conspira mpreun\ cu Maniu [i acela[i Stelian Popescu (din vechea echip\ a lui Titulescu), la fel de toxic\ pentru rege ca [i n]elegerea cu Horia Sima. n mod cert, regele Carol II nu era un prost. El a n]eles c\, din to]i inamicii care complotau s\-l detroneze, numai generalul Antonescu putea fi un pericol, din momentul n care guvernul Gigurtu adusese legionarii la Putere, npiedicnd astfel o lovitur\ dat\ de cel\lalt adversar periculos, Horia Sima. Iuliu Maniu sau Dinu Br\tianu p\reau, n continuare inofensivi. Aici este locul s\ punem n discu]ie [i ipoteza ca afirma]iile lui Iuliu Maniu despre Ion Antonescu nesigur, neserios, instabil etc. s\ fi avut acela[i rol diversionist, cu scopul de a abate aten]ia de la principalul instrument al detron\rii. Era n spiritul perfect al iezuitului Maniu, tipic pentru felul lui ascuns, pref\cut, dar [i inteligent de a face jocul politic. Dac\ lucrurile stau a[a, atunci aceast\ manevr\ subtil\ ar fi singura n care un proiect al lui Maniu s-a ndeplinit. n sfr[it, cunoscnd natura criminal\ a regelui Carol II nu putem exclude inten]ia de a elimina un martor greu al atitudinii sale de nalt\ tr\dare. Generalul a fost dus la m\n\stirea Bistri]a. Ion Antonescu va sta acolo pn\ la 27 august, cnd se spune c\ a evadat. n realitate, regele Carol II hot\rse eliberarea sa, la insisten]ele grupului de presiune Fabricius-Neubacher, condi]ionndu-i eliberarea de stabilirea n domiciliu for]at din nou la Predeal. n afar\ de vizitele so]iei sale, Antonescu primise la Bistri]a

ISTORIA LOVITURILOR DE STAT N ROMNIA ISTORIA STA

319

diferi]i emisari ai partidelor [i pe Mihai Antonescu, ales s\ ]in\ leg\tura cu Fabricius, fostul general devenind subit un tip interesant pentru nem]i, iar pentru romni ca un adversar autentic [i o solu]ie viabil\ n vederea detron\rii regelui. La 17 iulie, Martha Bibescu revine asupra cazului Antonescu, furnizndu-ne noi informa]ii interesante. Doamna Fabricius a vizitat-o din nou [i i-a spus: Armata dv. trebuie s\ fie gata de r\zboi [i el este cel mai bun general pe care-l ave]i. Chiar dv. mi-a]i spus c\ a[a l apreciaz\ [i francezii, care cunosc Armata dv. Tocmai de aceea regele face o nebunie trimi]ndu-l la pu[c\rie. Dac\-l omoar\, e o mare pierdere; dac\ nu-l omoar\, Antonescu va ie[i din nchisoare n fruntea unei grup\ri de militari, pentru a-l izgoni pe Carol de pe Tron...342 Pare, mai degrab\, nc\ o tentativ\ de a-l proteja pe Ion Antonescu, dar [i un prilej pentru a vorbi despre intrarea Romniei n r\zboi. {i, cum este invocat\ opinia francez\ despre fostul general, aluzia so]iei [efului Lega]iei Germaniei la Bucure[ti nu poate fi dect la un eventual r\zboi cu URSS. Tema conflictului germano-sovietic, de[i pare prematur\ la jum\tatea lunii iulie 1940, era totu[i un subiect central al preocup\rilor regelui Carol II. El a[tepta un atac asupra URSS din partea Germaniei, cu angajarea Romniei, astfel nct s\-[i salveze Tronul [i s\ ias\ din situa]ia critic\ de dup\ cedarea Basarabiei, putnd invoca un calcul realist [i inteligent la cedare, urmnd s\ recucereasc\ teritoriile romne[ti din Est n scurt timp. Germania ns\ a atacat n Vest terestru, n Fran]a [i aerian, n Anglia, amnnd lupta cu comunismul. Carol II n-a supravie]uit acestei amn\ri. Ar mai fi de l\murit o problem\ controversat\, care ]ine de imaginea viitorului mare[al. S-a pus ntrebarea legitim\: cum a fost posibil ca Ion Antonescu, un general notoriu antantofil, s\ devin\ omul Germaniei n cteva zile? Sigur
342

Ibidem, p. 196.

320

ALEX MIHAI STOENESCU STOENESCU

c\ se poate invoca oricnd doza de compromis politicianist n fa]a accesului la Putere, compromis care i-a adus apoi [i pe to]i civilii [i militarii ce au participat la salvarea sa de la asasinare n func]ii publice, dup\ lovitura de stat. Dar credem c\ Ion Antonescu nu a renun]at niciodat\ la credin]ele sale na]ionaliste puternice, fa]\ de care raporta orient\rile externe ale ]\rii [i ale lui. Este simplu s\ spunem c\ interesul na]ional, precum [i condi]ia concret\ n care ajunsese ]ara n 1940, mpingeau inevitabil Romnia c\tre Germania, iar acest lucru se ntmpla obligatoriu cu abandonarea filoantantismului. Dincolo de faptul c\ Ion Antonescu s-a considerat mereu subordonat unei datorii patriotice, el concretiza aceast\ datorie prin obliga]ia de a gestiona statul n condi]iile date. Acestea nu sunt, de fapt, scuze pentru atitudinea lui aparent filogerman\. Ion Antonescu trebuie n]eles ca personaj complex [i, mai ales, ca general sau civil a c\rui infrastructur\ mental\ a fost ntotdeauna, pn\ la sfr[it, una de militar. De aceea, r\spunsul la enigma trecerii aparente a lui Antonescu de la filoantantism la colaborarea deplin\ cu Germania poate fi g\sit la un om din imediata lui apropiere. Gheorghe Barbul, confident [i [ef de cabinet al lui Antonescu la Ministerul de Externe, arat\ c\ viitorul mare[al era de acord [nc\ din 1937, n.a.] cu ideea c\, dac\ alian]a franco-rus\ ar deveni un fapt mplinit, Romnia trebuia s\ ia o pozi]ie hot\rt\ al\turi de Germania, singura putere european\ care putea, n caz de r\zboi, s\ bareze drumul Armatei Ro[ii c\tre inima continentului343. A[adar, atitudinea lui venea dintr-o gndire strategic\, pe scheletul unei concep]ii militare, dar cu aplicabilitate politic\. Fundamental n n]elegerea schimb\rii de orizont a lui Ion Antonescu a fost pericolul comunist reprezentat de tendin]ele expansioniste ale URSS. Gndirea lui a fost corect\ n plan strategic; nu dicut\m aici erorile politice pe care le-a f\cut mai trziu. Dar trebuie subliniat\ concordan]a dintre concep]ia
343

Gheorghe Barbul, Memorial Antonescu. Al treilea Om al Axei, Ed. PRO HISTORIA, Bucure[ti, 2001, p. 39.

ISTORIA LOVITURILOR DE STAT N ROMNIA ISTORIA STA

321

strategic\ a acestui general [i temerile lui Nicolae Titulescu din anii preceden]i: Fran]a folosea Romnia ca obiect de manevr\ n rela]iile ei cu URSS, iar Romnia pierdea Basarabia n ambele scenarii de mn\ cu Fran]a sau cu mna sucit\ la spate de Germania. Nerezolvarea la timp a problemei Basarabiei, prin legitimarea definitiv\ [i recunoscut\ de URSS a st\pnirii noastre, prin nt\rirea economic\, politic\ [i social\ a apartenen]ei sale la Patria Mam\ a fost eroarea noastr\. A[a s-a f\cut c\, n loc s\ se produc\ o revolt\ general\ a popula]iei Basarabiei mpotriva invaziei sovietice, romnii au fugit peste Prut n debandad\, iar o minoritate rusofon\ [i o mn\ de evrei comuni[ti i-au gonit cu pietre. Poate c\ [i unii [i al]ii meritau pedeapsa cuiva. S-a ntmplat s\-l cheme Antonescu, dar putea s\-l cheme Iacobici sau Ilcu[. L-a chemat ns\ precis Antonescu, pentru c\ dintre ace[ti trei generali, numai unul a ac]ionat [i n plan politic. Credem c\ vechiul tandem Titulescu-Antonescu a fost legat, nc\ din anii 20, de multe [i mari secrete, pe care noi nc\ nu le cunoa[tem. Mai credem c\ omul politic Ion Antonescu a intrat de timpuriu n complotul preg\tit de partide pentru r\sturnarea lui Carol II [i c\ n toate rundele a jucat numai cartea sa. Patriot incontestabil, b\rbat intransigent [i atins de paranoia lupt\torului care [i strig\ dreptatea n fa]a unui loc r\mas pustiu, el [i va atinge limitele foarte repede.

Jurnalul loviturii de stat


Istoriografia romn\ nu are dubii atunci cnd afirm\ c\ detronarea regelui Carol II a avut drept cauza principal\ pierderea nord-vestului Transilvaniei prin Dictatul de la Viena din 30 august 1940. Oricte informa]ii [i detalii noi descoperim, aceast\ impresie r\mne [i este, f\r\ discu]ie,

322

ALEX MIHAI STOENESCU STOENESCU

imprimat\ n harta destinului tragic al Romniei, hart\ dup\ care c\l\torim [i ast\zi prin Istorie. Felul cum a fost dezmembrat\ Romnia n acel an nefericit este cunoscut. Istoricii sunt din ce `n ce mai uni]i n a recunoa[te c\ aceste pierderi teritoriale au fost favorizate de marile erori politice ale regimului carlist, produse pe fondul distrugerii sistemului democratic al ]\rii [i al pierderii capacit\]ii de a mai juca eficient pe scena diplomatic\ european\. Simptomele acestor boli s-au ar\tat din timp [i au fost prezentate pe larg n studiul de fa]\. Criza decisiv\ s-a manifestat pe masa de opera]ie a Consiliilor de Coroan\ din 30 [i 31 august 1940. Romnia a fost operat\ atunci cu minile oamenilor no[tri politici [i s-a dat jos schilodit\, cu membrele amputate, sl\bit\ [i umilit\. Este de remarcat c\ la Consiliu de Coroan\ convocat n data de 30 august, la ora 3.00 diminea]a, au fost prezente, ca urmare a invita]iei regelui, [i cteva personalit\]i care nu f\ceau parte, oficial, din institu]ia Consiliului de Coroan\, a[a cum fusese ea decretat\ la 30 martie 1938. Acest fapt este important a[a cum observ\ foarte bine istoricul Ion Mamina deoarece au votat [i persoanele care nu f\ceau parte din institu]ia Consiliului de Coroan\344. Felul n care s-au adunat persoanele la Palat n noaptea aceea [i faptul c\ toat\ lumea a votat conduc la o singur\ concluzie: decizia de acceptare a Dictatului de la Viena a fost ilegal\. Ea s-a luat n afara prevederilor legale fie ele chiar [i dictatoriale, impuse prin Constitu]ia din 1938 [i prin decrete-legi abuzive [i nu vedem alt scop al acestei nc\lc\ri a legilor date tot de el, dect c\ regele Carol II a c\utat s\-[i asigure o majoritate n favoarea accept\rii Dictatului. Vaietele din jurnalul lui plin de diversiuni nu pot impresiona dect o fire prea romantic\. Carol II este principalul vinovat al acestei catastrofe [i atitudinea partidelor politice mari, a militarilor [i a opiniei
344

Ion Mamina, Consilii de Coroan\, Ed. Enciclopedic\, Bucure[ti, 1997, p. 230.

ISTORIA LOVITURILOR DE STAT N ROMNIA ISTORIA STA

323

publice, care l condamnau pentru aceast\ ultim\ crim\, este pe deplin justificat\. Au fost n aceast\ adunare ilegal\ 19 de voturi pentru acceptarea Dictatului, 10 mpotriv\ [i o ab]inere, a unui oarecare Sidorovici, care umbla n pantaloni scur]i. Se desprind ca vinova]i de cedarea teritoriului, printre cei care au votat pentru, c]iva generali, ntre care [i [eful Statului-Major General, Gheorghe Mihail, care avea antecedente de la[itate din timpul primului r\zboi mondial, cnd [i-a nscenat sustragerea de la ndatoririle militare. Un singur general s-a opus, demn, vertical [i, ironia soartei, de origin\ germano-evreiasc\: Arthur V\itoianu (Weithofer). Interven]ia lui, pe ct de scurt\, este un exemplu de atitudine patriotic\, a[ezat\ ferm pe coloana vertebral\: Sire, ascultndu-i pe to]i cei care au vorbit pn\ acum, am impresia c\ ne g\sim n situa]ia unui popor c\ruia i se cere s\ fie ucis, umilit, sf[iat, cu buna sa voie. n asemenea condi]iuni, M\ria Ta, nu pot accepta s\ m\ nchin, nu pot accepta arbitrajul345. Punct! Impresionant\, prin claritatea viziunii sale transtemporale, a fost [i pozi]ia mitropolitului Nicolae B\lan: Un popor care nu este n stare s\ se apere [i s\ aduc\ jertfe pentru aspira]iunile sale este menit pieirii. A accepta arbitrajul nseamn\ a intra n necunoscut346. S-au mai opus C.I.C. Br\tianu, Ion Mihalache, Mihail Popovici, Victor Iamandi, Victor Antonescu, A.C. Cuza, Gheorghe Angelescu [i Silviu Dragomir. Adunarea a durat aproximativ o or\, sub presiunea celor ce se petreceau la Viena, f\r\ ca participan]ii s\ cunoasc\ detaliile Dictatului. Abia a doua zi, la ora 20.00, a sosit Alexandru Romalo, ministrul Romniei la Berlin, care a adus documentele semnate la Viena, protocolul [i textul Dictatului347. Tr\d\torii au cedat Ungariei 42 243 km2 din teritoriul ]\rii, locuit de 2 607 007 cet\]eni
345 346

Ibidem, p. 238. Ibidem, p. 241. 347 Ibidem, p. 251.

324

ALEX MIHAI STOENESCU STOENESCU

romni. Au urmat masacrarea unei p\r]i a popula]iei romne[ti, deportarea [i maghiarizarea for]at\ a supravie]uitorilor, distrugerea propriet\]ii romne[ti, distrugerea bisericilor ortodoxe [i ostracizarea preo]ilor, nrolarea tinerilor romni n Armata Ungariei [i trimiterea lor pe front, n linia nti, pentru a fi decima]i. Autorul imoral din afar\ al acestei drame romne[ti este Germania nazist\, care are nc\ o mare datorie nepl\tit\ fa]\ de noi. Dup\ confruntarea cu realit\]ile dureroase ale Dictatului, regele Carol II convoac\ un nou pseudoconsiliu de Coroan\, la miezul nop]ii de 30 spre 31 august, cu scop informativ, r\ul fiind deja f\cut. La aceast\ ntrunire au fost invita]i [i Iuliu Maniu [i Gheorghe Br\tianu [i a ap\rut [i Nicolae Iorga, pe care evenimentele l surprinseser\ la B\ile Herculane. Carol i-a ntmpinat n stilul s\u agramat [i demagogic, cu un text desprins din propaganda carlist\ a ultimilor ani, menit s\-i salveze Tronul: Eu, ca crmaci (sic!) [i ca crmaci (sic!) credincios datoriei sale, orice vom avea de ndurat [i de plns, voi sta f\r\ [ov\ire s\ ]iu crma dreapt\ [i s\ duc ]ara la limanul cel bun348. Iorga l-a p\lmuit primul, subliniind [i ilegalitatea consf\tuirii din seara precedent\: Votul unui tn\r, mai mult sau mai pu]in chemat, a putut sta al\turi de votul generalului V\itoianu [i al altor persoane, care au jucat un rol de c\petenie n constituirea Romniei, a[a cum este. Apoi l-a c\lcat n picioare Iuliu Maniu: Procedura de arbitraj este o judecat\ convenit\, prin urmare, hot\rrea de acolo izvor\[te [i din voin]a noastr\. Or, ceea ce trebuia cu ori[ice pre] nconjurat este c\ orice hot\rre s-ar aduce, s\ nu aibe aparen]a c\ izvor\[te [i din voin]a poporului [i a statului romnesc. [...] Maiestate, eu, n numele poporului romn din Ardeal, protestez contra ruperii integrit\]ii Ardealului, protestez mpotriva alipirii acestor p\r]i c\tre Ungaria [i protestez n contra procedurii care s-a observat, care d\
348

Ibidem, p. 252.

ISTORIA LOVITURILOR DE STAT N ROMNIA ISTORIA STA

325

aspectul c\ aceast\ ciuntire a acestei p\r]i a Ardealului se ntmpl\ oarecum cu nvoirea noastr\, printr-o judecat\ convenit\ de noi. n finalul interven]iei sale mu[c\toare, Iuliu Maniu i va spune regelui n fa]\ [i marele adev\r: guvernele care au semnat ced\rile teritoriale au fost nereprezentative, pentru c\ [i aveau izvorul ntr-o lovitur\ de stat dictatorial\, [i nu n sistemul politic democratic al ]\rii, care adusese acele teritorii la Patria Mam\. Cu alte cuvinte, Iuliu Maniu atr\gea aten]ia c\ o revenire la Constitu]ia democratic\ [i la sistemul parlamentar al ]\rii nu va mai recunoa[te ced\rile teritoriale [i va lupta pentru anularea lor. Aceast\ viziune politic\ s\n\toas\ a lui Iuliu Maniu corespundea inten]iilor sale imediate de ac]iune pentru revenirea la democra]ie, spernd c\ regele va ceda m\car n ultimul moment. Carol ns\ l-a oprit cu formula clasic\ a imbecililor: V\ rog s\ nu face]i politic\ intern\. Iuliu Maniu nu s-a l\sat: Acestea le spun nu pentru a face politic\ intern\, ci pentru a ar\ta n viitor c\ hot\rrea care se aduce pentru dezlipirea Ardealului nu are izvoarele de drept, pe care ar trebui s\ le aib\. Se contura atunci noul proiect politic al pre[edintelui Partidului Na]ional }\r\nesc, pe care l va urma cu tenacitate pn\ la moarte, ridicndu-[i o binemeritat\ aureol\ deasupra capului care gndise pn\ atunci [i multe prostii. Atitudinea lui din acea adunare de la sfr[itul lui august 1940 este important\ pentru a n]elege toate celelalte manevre pe care le-a imaginat [i condus, [i la detronarea lui Carol II, [i la negocierile cu Antonescu, [i la momentul trecerii Prutului, [i la grava eroare a trecerii Nistrului, [i la 23 august 1944 [i dup\. {edin]a acestei consf\tuiri informative, declarat\, impropriu, Consiliu de Coroan\, s-a ridicat la ora 2.15 din ziua de 1 septembrie 1940. Avem convingerea c\ Iuliu Maniu a plecat de la aceast\ ntlnire cu hot\rrea de a-l detrona pe Carol prin orice mijloace. Dar s\ ncerc\m o reconstituire a evenimentelor, ca [i cum am citi jurnalul unui personaj care a avut la dispozi]ie toate informa]iile cunoscute:

326

ALEX MIHAI STOENESCU STOENESCU

27-28 august 1940. La m\n\stirea Bistri]a se prezint\ colonelul Baiulescu mpreun\ cu comandantul Legiunii de Jandarmi Vlcea [i l anun]\ pe Ion Antonescu: Sunte]i liber, am venit s\ v\ iau349. De]inutului, aceast\ veste i s-a p\rut suspect\, fiind con[tient c\ regele Carol organiza asasinate politice prin intermediul Jandarmeriei [i ]innd minte c\ aceea[i manevr\ se petrecuse [i la arestare. Maicile, atrase de partea fostului general prin intermediul femeilor din anturajul s\u, se opun [i amenin]\ cu baricadarea m\n\stirii. A doua zi, Ion Antonescu este transportat la mo[ia Florica a familiei Br\tianu, unde l a[teptau mama [i so]ia sa, mpreun\ cu Mihai Antonescu. Familia Br\tianu i ofer\ protec]ie, con[tient\ c\ regele nu va ndr\zni s\ violeze acea proprietate sacr\ [i istoric\, f\r\ a provoca un scandal interna]ional. Ion Antonescu ns\, ca fost militar cu onoare, hot\r\[te s\ se supun\ ordinului de a-[i stabili domiciliul for]at la Predeal, evitnd astfel, tot cu demnitate, s\-[i expun\ prietenii liberali la o agresiune. Odat\ ajuns la Predeal, Antonescu va fi contactat n diminea]a zilei de 29 august de c\tre Mihai Antonescu, pentru a-l aduce la Bucure[ti. 29 august 1940. Seara, n jurul orei 19.30, c]iva lideri importan]i ai PN} se ntrunesc n absen]a lui Maniu, aflat la Cluj, [i comenteaz\ zvonul c\ se preg\te[te la Viena un arbitraj romno-ungar, patronat de Germania [i Italia. B\nuielile lor sunt nt\rite de telefoanele insistente primite de la Ernest Urd\reanu, care solicita prezen]a lui Maniu la Consiliul de Coroan\ din noaptea aceea. ngrijora]i de ideea c\ ar putea avea loc o cedare de teritoriu n Transilvania din partea regelui Carol, liderii ]\r\ni[ti Ion Mihalache, Virgil Madgearu, Mihai Popovici [i Ioan Hudi]\ pun n discu]ie detronarea regelui [i instituirea republicii. Ei l v\d ca pre[edinte al Republicii pe Iuliu Maniu, care va reintroduce
349

Procesul mare[alului Antonescu. Documente, vol. 3, p. 330. (n continuare e aceea[i surs\).

ISTORIA LOVITURILOR DE STAT N ROMNIA ISTORIA STA

327

sistemul democratic [i va putea s\ lase guvernul unui om mai tn\r350. Nu [tim mai nimic despre Ion Antonescu, m\rturiile epocii considerndu-l nc\ arestat la Bistri]a sau eliberat [i ]inut cu domiciliu obligatoriu la Predeal. Mai multe surse vorbesc despre dou\ ntlniri cu Wilhelm Fabricius petrecute n ultimele zile ale lunii august. Aflat nc\ din decembrie 1939 n contact informativ cu [eful Abwehr-ului, amiralul Canaris, [eful SSI, Mihai Moruzov, preg\te[te o vizit\ n Italia, pentru a evalua stadiul n]elegerii secrete asupra nfiin]\rii [i func]ion\rii unor unit\]i de informa]ii [i paz\ germane pe teritoriul Romniei [i asupra m\surilor luate n vederea protej\rii cmpurilor petroliere. Totodat\, Moruzov a[tepta s\ fie informat despre pozi]ia Germaniei n diferendul romno-ungar. 30 august 1940. De la ora 3.00 p`n\ la ora 4.00 diminea]a se desf\[oar\ ntrunirea de la Palat n care se hot\r\[te cedarea n fa]a Dictatului de la Viena. La ora 10.20 are loc o [edin]\ a Biroului Politic al PN}, condus\ de Iuliu Maniu. Acesta face un portret al crizei printr-un portret al regelui Carol: Dezastrul de azi este opera unui dezechilibrat care de zece ani a folosit avantajele care i le-a dat Tronul pentru a corupe oamenii politici, exploatndu-le ambi]iile [i pasiunea pentru avere. Aceast\ clic\ de tic\lo[i, n cap cu Carol, poart\ cea mai mare r\spundere pentru nenorocirile care s-au ab\tut asupra ]\rii. Binen]eles, [i noi, ceilal]i, care l-am comb\tut, avem [i noi o parte de r\spundere pentru a nu fi reu[it s\-l nl\tur\m de la Tron mai de mult351. Totodat\, liderul ]\r\nist lanseaz\ teza unei n]elegeri secrete ntre Carol II [i germani, care ar cuprinde acceptarea Dictatului de la Viena n schimbul garan]iilor de securitate italo-germane [i a men]inerii sale pe Tron. Chiar n timpul interven]iei sale,
350 351

Ioan Hudi]\, op. cit., p. 297. Ibidem, p. 300.

328

ALEX MIHAI STOENESCU STOENESCU

Ernest Urd\reanu sun\ la telefon [i anun]\ c\ regele l invit\ pe Iuliu Maniu ntr-o audien]\ la ora 17.00. De la ora 12.00 [edin]a Biroului Politic al PN} se ridic\ [i Iuliu Maniu pleac\ la Dinu Br\tianu, pentru a se n]elege asupra atitudinii comune fa]\ de regele Carol. Grupului de conducere al ]\r\ni[tilor care merg pe varianta instaur\rii Republicii i se al\tur\ [i doctorul Nicolae Lupu. n continuare nu [tim nimic de Ion Antonescu. n jurul orei 13.30, Ioan Hudi]\, secretarul adjunct al PN}, are o ntlnire confiden]ial\ cu generalul David Popescu, ministrul de Interne n guvernul Ion Gigurtu. Generalul Popescu confirm\, cu titlu de certitudine, informa]ia privind n]elegerea Carol-Fabricius asupra ced\rii teritoriale n schimbul p\str\rii Tronului: Toat\ p\pu[\ria tragic\ de la Viena a continuat generalul este pus\ la cale de Urd\reanu, nc\ de o s\pt\mn\ n urm\, mpreun\ cu Fabricius; eu [tiu precis acest lucru, c\ci am citit cu ochii mei telegrama acestuia c\tre Ministerul lui de Externe; cnd va veni timpul, voi dovedi cu acte afirma]ia mea352. Aceast\ tem\, nc\ foarte controversat\, are privilegiul de a fi enun]at\ din cel pu]in dou\ surse diferite, Maniu aflnd de ea din surse proprii, iar ministrul de Interne al ]\rii confirmnd-o independent. ntors de la Dinu Br\tianu, Iuliu Maniu i-a cerut lui Ioan Hudi]\ s\-l contacteze din nou pe generalul David Popescu [i s\-l roage s\-i pun\ la dispozi]ie telegrama lui Fabricius c\tre Ministerul s\u de Externe, document de o mare importan]\ pentru ac]iunea noastr\ n contra lui Carol. Maniu s-a dus la ora 17.00 la Carol, unde a stat 35 de minute. Conform relat\rii proprii f\cute n fa]a colegilor s\i de partid, n aceea[i sear\, Iuliu Maniu i-ar fi cerut n final regelui s\ abdice [i s\ lase Tronul voievodului Mihai. Regele a ncheiat brusc audien]a, declarnd c\-[i asum\ toat\ r\spunderea n privin]a ap\r\rii intereselor noastre. n snul conducerii PN} s-a ridicat din nou problema instaur\rii
352

Ibidem, p. 301.

ISTORIA LOVITURILOR DE STAT N ROMNIA ISTORIA STA

329

Republicii, proiect la care numai Iuliu Maniu se opunea, dar decisiv. Totodat\, n deplas\rile sale la Cluj, Iuliu Maniu sondeaz\ varianta unei Transilvanii independente, proiect al s\u mai vechi, ca solu]ie acceptat\ de Anglia [i folosit\ n alternativ\ cu ocuparea Ardealului de Nord de c\tre unguri. Cine urm\re[te cu aten]ie interven]ia lui Maniu la pseudoconsiliul de Coroan\ din 31 august, va constata c\ liderul ]\r\nist a f\cut aluzie n repetate rnduri la acest proiect personal. Reamintim c\ n timpul Marii Adun\ri Na]ionale de la Alba Iulia din 1 decembrie 1918 pozi]ia lui Iuliu Maniu a fost n favoarea unui stat transilv\nean independent pe o perioad\ de zece ani, timp n care s\-[i negocieze alipirea la Regatul Romniei. 31 august 1940. Dup\ miezul nop]ii se desf\[oar\ la Palat consf\tuirea informativ\ a regelui cu lideri militari [i politici, sub titulatura de Consiliu de Coroan\. Descriind a doua zi diminea]a colegilor s\i pozi]ia pe care a adoptat-o n timpul ntrunirii de la Palat, Iuliu Maniu i va min]i, spunnd c\ ar fi propus, de fa]\ cu toat\ lumea, abdicarea lui Carol imediat [i trecerea Coroanei fiului s\u, Mihai353. Din stenograma ntrunirii de la palat nu se poate desprinde nici m\car o aluzie. Publicnd n aceea[i zi un comunicat l\muritor asupra pozi]iei PN} fa]\ de cedarea Transilvaniei, Maniu nu aminte[te nimic de cererea de abdicare354. ncepnd cu ora 12.00 n Bucure[ti se desf\[oar\ o mare manifesta]ie popular\ la statuia lui Mihai Viteazul. Se estimeaz\ c\ au participat aproximativ 10 000 de oameni [i c\, dintr-o adunare de protest fa]\ de Dictatul de la Viena, ea s-a transformat repede ntr-o manifesta]ie anticarlist\. Mul]imea s-a ndreptat apoi spre Palatul Regal, dar a fost barat\ de cordoane ale Poli]iei. Demonstran]ii se duc n fa]a
353 354

Ibidem, p. 303. Ion Mamina, op. cit., p. 276.

330

ALEX MIHAI STOENESCU STOENESCU

casei lui Iuliu Maniu [i fac acolo un act public de solidaritate. Liderii ]\r\ni[ti sunt tot mai convin[i c\ ntre Carol II [i Wilhelm Fabricius, adic\ Hitler, exist\ acea n]elegere secret\ privind supravie]uirea pe Tron n schimbul ced\rii teritoriale f\r\ opozi]ie [i c\ n combina]ie au intrat [i legionarii lui Horia Sima. Aceast\ tez\ are nevoie de o scurt\ analiz\ l\muritoare, deoarece este subiectul unei controverse ntre cei mai cunoscu]i istorici. Cercet\torii aten]i ai evenimentelor din vara anului 1940 nu ezit\ s\ prezinte raptul teritorial ca pe o agresiune a Uniunii Sovietice, Italiei [i Germaniei. Se despart ns\ atunci cnd analizeaz\ cauzele [i identific\ vinova]ii. n versiunile de ultim\ or\ ale istoricilor intr\, f\r\ ndoial\, [i condi]ion\rile politice, n sensul temerii ca opiniile lor s\ nu fie interpretate [i folosite cu scopuri politice n Romnia anului 2002. Subiecte de interes strict istoric, cum sunt cazul Ion Antonescu sau problema Monarhiei, continu\ s\ joace un rol activ [i direct pe scena politic\ actual\. Istoricul dore[te ntotdeauna s\-[i p\streze deta[area de politic, pentru a da operei sale o greutate [tiin]ific\. Autorul acestor rnduri nu are prejudec\]i. De aceea, problema ced\rilor teritoriale ca urmare a unui complot ntre Carol II [i Germania va fi tratat\ cu aparatul logic. Pentru nceput, este de semnalat c\ Jurnalul lui Ioan Hudi]\ degaj\ sentimentul unei isterii anticarliste, pigmentate cu apelative de tip bestie, dezechilibrat, descreierat. n al doilea rnd, Jurnalul are [i un evident scop istoriografic, urm\rit de autor [i controlat de Maniu, viznd o cronic\ eroic\ a activit\]ii Partidului Na]ional }\r\nesc, n viziunea exclusiv\ a acestuia. De aici, numeroasele accente de subiectivitate [i diferitele informa]ii v\dit false. Privit\ numai din aceast\ perpectiv\, teza complotului Carol-Fabricius pare mai degrab\ o exagerare a grup\rii ]\r\niste, cu scopul de a-l discredita pe suveran, dar [i cu ]inta precis\ de a-i g\si o vin\ att de grav\, un act de tr\dare att de tic\los, nct detronarea lui s\ se prezinte drept justificat\. Partidul Na]ional }\r\nesc avea

ISTORIA LOVITURILOR DE STAT N ROMNIA ISTORIA STA

331

aceast\ problem\ pe care noi o cnt\rim ast\zi cu deta[area oferit\ de factorul timp pentru c\ acest partid l detronase pe regele Mihai I n 1930 [i tot el l urcase pe Carol Caraiman pe Tron. Bntuit de proiectul republican, datorit\ puternicei sale componente de Stnga, PN} risca s\ r\mn\ n Istorie drept antimonarhic. De aici [i rezisten]a lui Iuliu Maniu la proiectul republican, la care trebuie s\ ad\ug\m [i calculul firesc al posibilit\]ii de a controla un rege tn\r [i neexperimentat. Adept al inexisten]ei complotului Carol-Fabricius, istoricul Dinu C. Giurescu consider\ c\ Acuza]iile erau absurde. Dar n acele zile, nimic nu mai oprea resentimentele [i du[m\niile s\ se exprime pe fa]\355. Opinia reputatului istoric se bazeaz\ pe constatarea c\ Pr\bu[irea hotarelor nu avea nici o leg\tur\ cu regimul intern din Romnia. Oricare ar fi fost acesta, ultimatumul sovietic [i cererile teritoriale formulate de Budapesta [i Sofia veneau inevitabil, n s\pt\mnile dintre 10 mai [i 22 iunie 1940356. La polul opus al acestei teze se afl\ opinia istoricului Gheorghe Buzatu. Distinsul profesor ajunge la concluzia c\, n faptul declan[\rii celui de-al doilea r\zboi mondial, n care s-au nscris [i pierderile teritoriale ale Romniei, au contat doi factori: for]ele profunde [i personalitatea omului de stat. For]ele profunde erau: factorii geografici, condi]iile demografice, for]ele economice, cele financiare, sentimentul na]ional, na]ionalismele, sentimentul pacific (la care noi ad\ug\m for]ele politice oculte). Rolul personalit\]ii omului de stat, a conduc\torului de na]iune, a contat att prin felul n care a reac]ionat la ac]iunea for]elor profunde, ct [i prin felul n care a reu[it el s\ le influen]eze pe acestea. n final, omul de stat a contat prin decizie. Calchiate pe o atare schem\, ra]iunile [i desf\[ur\rile evenimentelor anului 1940, precum [i interven]iile variilor personaje ne conving, finalmente, c\ n evolu]ia cazului
355

Dinu C. Giurescu, Romnia n al doilea r\zboi mondial (1939-1945), Ed. All, Bucure[ti, 1999, p. 41. 356 Ibidem.

332

ALEX MIHAI STOENESCU STOENESCU

decisiv s-a dovedit rostul omului de stat, n cazul Romniei al regelui Carol al II-lea (cu voin]a-i nestr\mutat\ de a-[i p\stra situa]ia cu orice pre], inclusiv aceea de a admite pr\bu[irea grani]elor Romniei Mari)357. O alt\ personalitate a istoriografiei romne contemporane, Florin Constantiniu, constat\ c\ Dac\ Maniu, Antonescu [i legionarii ap\reau ca solu]ii politice ale catastrofei, cel care ntrunea unanimitatea urii era regele Carol al II-lea. Fideli nu-i mai r\m\seser\ dect Duduia [i c]iva membri ai camarilei, nsp\imnta]i la gndul c\ se apropie ceasul socotelilor. ntre cedarea Basarabiei [i a nordului Bucovinei [i cea a Ardealului de Nord, Carol crezuse c\ poate mbuna pe Hitler, reconciliindu-se cu legionarii358. Din p\cate, opera publicat\ a istoricului de mare rigoare Ioan Chiper, n care face o pre]ioas\ analiz\ asupra rela]iilor Romniei cu Germania nazist\ nu dep\[e[te nivelul anului 1938, informa]iile pe care le prezint\ ajutndu-ne doar s\ constat\m c\, pn\ la un punct (vara anului 1940), Germania s-a comportat corect fa]\ de noi, c\ noi i-am ntors spatele iresponsabil, f\r\ a juca echilibrul n balan]a Puterilor, [i c\ propaganda privind finan]area Mi[c\rii legionare a lui Corneliu Z. Codreanu este mincinoas\. De fapt, versiunile istoricilor romni se nsumeaz\, nu se exclud. Este cu totul obiectiv ca, privind din punctul de vedere al lui Carol II, lupta sa pentru a-[i p\stra Tronul s\ i se par\ normal\. Carol este judecat pentru ducerea nivelului de compromis dincolo de limita sa ra]ional\, pentru c\ un regim politic democratic, un Parlament [i un guvern constitu]ional ar fi preluat n mod organic [i formal func]ia principal\ de a r\spunde pentru decizii de aceast\ natur\ grav\. Nu [tim ce ar fi hot\rt Parlamentul Romniei n fa]a ultimatumurilor
Ioan Scurtu, Gheorghe Buzatu, Istoria romnilor n secolul XX, Ed. Paideia, Bucure[ti, 1999, p. 382. 358 Florin Constantiniu, O istorie sincer\ a poporului romn, Ed. Univers Enciclopedic, Bucure[ti, 1999, p. 357.
357

ISTORIA LOVITURILOR DE STAT N ROMNIA ISTORIA STA

333

sovietice [i italo-germane. Poate ar fi cedat [i el, dup\ lungi [i sfor\itoare declara]ii patriotice. Or, Carol credea c\, salvnd prezen]a pe Tron salveaz\ [i ]ara, statul fiind el. n realitate, Carol II a c\zut n capcana pe care [i-a ntins-o singur, iar inactivitatea partidelor [i nep\sarea popula]iei au contribuit la construirea ei. Prelund ntreaga putere a statului, Carol II a preluat [i ntreaga responsabilitate a catastrofei. El nu mai avea nici pe cine s\ dea vina, nici cu cine s\ g\seasc\ solu]ii salvatoare. Singurul lucru pe care l-a f\cut, n prelungirea unei gndiri aberante cu care fusese exersat nc\ din tinere]e, a fost s\ joace subteran de partea Angliei, organiznd mpreun\ cu aceasta distrugerea cmpurilor petroliere [i, n acela[i timp, de partea Germaniei, acceptnd f\r\ rezisten]\ proiectele ei strategice n Romnia. Cnd Hitler a pus mna pe planurile secrete de distrugere a accesului s\u la petrolul romnesc, Carol II n-a mai reprezentat dect o piedic\, nicidecum un partener de negociere. n aceste condi]ii, la care trebuie s\ ad\ug\m Directiva secret\ a lui Hitler din 31 iulie, prin care [i anun]a intimii c\ a hot\rt atacarea URSS n prim\vara anului 1941, ceea ce s-a ntmplat cu Romnia n august-septembrie 1940 nu a mai fost dect o conducere mascat\ a politicii interne [i externe a ]\rii noastre din sediul Lega]iei Germaniei la Bucure[ti. Wilhelm Fabricius va impune guvernul filogerman al lui Gigurtu, l va proteja pe Ion Antonescu [i va negocia cu el, apoi va coordona mi[c\rile lui Horia Sima. De aceea, peste tot unde se iau decizii personale la Palat, la Bistri]a sau la Predeal, la Bra[ov, unde era Horia Sima, sau la Ploie[ti, unde opera Moruzov vom ntlni acela[i personaj cheie: Wilhelm Fabricius, ministrul Germaniei n Romnia, fie consultat, fie f\cnd recomand\ri imperative. Revenind la evenimentele din 31 august 1940 [i la mi[c\rile Partidului Na]ional }\r\nesc, vom observa c\ principala preocupare a lui Iuliu Maniu era s\ poat\ conduce el jocurile, folosindu-se de informa]ii [i indivizi n scop propriu. El este unul dintre cei patru actori care au contat pe cmpul de

334

ALEX MIHAI STOENESCU STOENESCU

lupt\, al\turi de Carol II, Fabricius [i Antonescu. Fiecare avea proiectul s\u [i to]i interac]ionau n jurul unei singure ]inte de]inerea Puterii cu scopul de a-[i pune n aplicare proiectul: Iuliu Maniu voia detronarea lui Carol, urcarea lui Mihai I pe Tron [i revenirea la regimul democratic, pe care l vedea de orientare anglo-saxon\. Cu Parlamentul reinstaurat, el dorea s\ formuleze un protest interna]ional mpotriva pierderilor teritoriale [i o prezentare a fostei puteri politice, care le acceptase, drept ilegitim\ (guvern rezultat din lovitur\ de stat, Constitu]ie votat\ printr-un referendum nscenat, decizii luate ilegal de Consiliul de Coroan\, acesta fiind, de fapt, doar un organism consultativ). Din perspectiva istoric\ pe care ne-o ofer\ timpul, proiectul lui pare irealizabil, fantezist, dar cunoscndu-i spiritul iezuit, probabil c\ ar fi g\sit o formul\ de mijloc prin care s\ fie conservat\ ideea nedrept\]ii f\cute Romniei. Asta n cazul n care n-ar fi fost asasinat de germani, mult naintea comuni[tilor. O supravie]uire a lui Maniu, care n-ar fi admis niciodat\ trecerea Nistrului, [i o nt\rire a rela]iilor privilegiate ale PN} cu Uniunea Sovietic\ Jurnalul lui Hudi]\ dezv\luie n cteva locuri aceste leg\turi ar fi permis o soart\ mai bun\ pentru ]ar\. Din p\cate, ipoteza aceasta ]ine numai de uchronie. Wilhelm Fabricius avea o misiune clar\. El trebuia s\ asigure domina]ia intereselor strategice germane n Romnia, s\ controleze factorul politic [i, mai ales, s\ asigure ndeplinirea ct mai rapid\ [i exact\ a prevederilor Dictatului de la Viena. Pentru acest din urm\ ordin el avea nevoie de un guvern stabil [i hot\rt, care s\ supravie]uiasc\ st\rii de nemul]umire [i de aversiune antigerman\ a popula]iei dup\ ced\rile teritoriale. S-a orientat c\tre o formul\ militar\, singura capabil\ s\ fac\ fa]\ valului protestatar [i cea mai u[or de atras, prin perspectiva narm\rii moderne metodice a Armatei romne de c\tre Germania. Omul la care s-a oprit ini]ial formul\ confirmat\ [i de Jurnalul lui Hudi]\ a fost mare[alul Prezan. Acesta avea atunci 80 de ani. Prezan a refuzat, indicndu-i lui Fabricius cu insisten]\ formula Ion

ISTORIA LOVITURILOR DE STAT N ROMNIA ISTORIA STA

335

Antonescu, fostul s\u colaborator [i prieten din ultimul sfert de secol. Cum varianta unui mare[al Ptain n Romnia c\zuse, iar generalul Iacobici nu avea platform\ politic\, Ion Antonescu a devenit rezerva strategic\ a solu]iei germane. Oricum, principala misiune a lui Fabricius ntre 30 august [i 14 septembrie 1940 a fost g\sirea unui om care s\ asigure ndeplinirea rapid\ a prevederilor Dictatului de la Viena, astfel nct trupele germane s\ aib\ un acces imediat la zona petrolier\ [i s\ poat\ reac]iona la o eventual\ interven]ie sovietic\ peste Prut. La acea dat\, cnd Hitler prezentase Directiva pentru atacarea URSS, ideea strategic\ german\ era c\ pierderile teritoriale ale Romniei [i imaginea proast\ a Germaniei n ochii poporului romn sunt sacrificii vremelnice, pe care Hitler le va putea remedia dup\ atacarea Uniunii Sovietice. Pe acela[i calapod ncerca s\ se muleze [i planul lui Carol II. Considerat vinovat de ced\ri [i urt de popor, el nu mai putea duce pn\ la cap\t proiectul germanilor. Era nevoie de un om cu autoritate Ion Antonescu. Carol II urm\rea s\-[i men]in\ Tronul. n faptul distrugerii sistematice a oric\ror mijloace politice, diplomatice [i militare de ap\rare ale ]\rii, el trebuia s\-[i joace cartea condi]ionat de mi[c\rile celui mai puternic. Cnd a sim]it c\ adversarul este slab, l-a atacat f\r\ menajamente: a spart partidele, extr\gnd tot felul de oameni politici veleitari din ele, i-a combinat [i i-a desp\r]it pn\ n-au mai avut nici o credibilitate; l-a asasinat pe I.G. Duca, atunci cnd acesta a avut sl\biciunea s\ nu-i opun\ nici o rezisten]\ [i s\-i execute ordinele murdare; l-a asasinat pe Corneliu Z. Codreanu, prinzndu-i momentul de sl\biciune din decembrie 1937, cnd s-a crezut nving\tor pe scena politic\; l-a aruncat pe chiorul \la de Armand C\linescu n gura lupului, pn\ a fost [i lichidat; a ordonat otr\virea lui Nae Ionescu, atunci cnd acesta nu mai reprezenta nimic; a pl\nuit asasinarea lui Ion Antonescu, creznd c\ acesta n-are pe nimeni n spate. Avea! Cnd Carol a sim]it c\ n spatele lui se afl\ nem]ii, a cedat, feminin [i la[, apoi s-a aruncat n bra]ele acestuia. Creznd c\

336

ALEX MIHAI STOENESCU STOENESCU

atac\ un om slab, el a nimerit tocmai n ghearele celui mai puternic. Asta i-a fost fatal. Ion Antonescu voia Puterea pentru c\ era convins c\ este singura personalitate care ntrune[te condi]iile optime de preg\tire politic\ [i militar\ pentru salvarea ]\rii din catastrofa n care c\zuse. Eliberat de rigorile uniformei, el va trece la o evaluare prudent\, dar larg\ a perspectivelor sale. n]elege foarte repede c\ mare lucru nu are de a[teptat de la partidele mari, pentru c\ acestea nu aveau la dispozi]ie dect solu]ia unei revolte populare care s\ conduc\ la o lovitur\ de stat. Or, dac\ era s\ dea cineva lovitura de stat n septembrie, Ion Antonescu voia s-o dea el. n plus, la fel ca [i n cazul legionarilor lui Horia Sima, calea revolu]ionar\ era respins\ categoric de viitorul mare[al, pentru c\ i repugna [i pentru c\ ar fi adncit pr\pastia ]\rii. {i n tratativele cu legionarii [i la ancheta sa din timpul procesului postbelic, Antonescu va afirma acela[i lucru: orice mi[care revolu]ionar\ n Romnia ar fi provocat o interven]ie militar\ str\in\ [i o c\dere a grani]elor [i, implicit, a statului. n aceste condi]ii, el putea opta pentru o n]elegere cu Carol II, pe Tron sau al\turi de el, sau pentru o n]elegere cu mna de for]\ a afacerii Germania. Mi[c\rile lui din primele zile ale lunii septembrie arat\ nu numai pruden]a cu care s-a lansat n proiectul s\u, dar [i oscila]ia ntre cele dou\ op]iuni finale. Sub aceast\ constela]ie de interese, Ion Antonescu se duce n audien]\ la regele Carol II n ziua de 1 septembrie. 1 septembrie 1940. Conform unei versiuni, Ion Antonescu ar fi fost eliberat de la Bistri]a [i adus n audien]\ la Carol n diminea]a acelei zile. Necunoa[terea mi[c\rilor lui Ion Antonescu induce mult\ confuzie. Mai plauzibil\ este ipoteza c\ fostul general a p\r\sit m\n\stirea Bistri]a la 27 august [i s-a instalat la vila sa din Predeal, de unde a intrat n contact cu Fabricius, fie direct, fie prin intermediul lui Mihai Antonescu. Viitorul Conduc\tor va men]iona n timpul anchetei c\ a primit vizita lui Valer Pop, din partea regelui, [i

ISTORIA LOVITURILOR DE STAT N ROMNIA ISTORIA STA

337

c\ i-a ncredin]at acestuia gndurile sale prodinastice [i c\ atunci a fost perfectat\ audien]a din 1 septembrie. }\r\ni[tii [tiau [i ei c\ Antonescu se v\zuse cu regele [i cu Urd\reanu, ntr-o ntrevedere de dou\ ore [i jum\tate, [i urm\reau s\ afle mai multe detalii cu ajutorul unui colonel, Mi[u Marinescu. Dup\ o alt\ versiune, n acea zi Ion Antonescu s-a v\zut [i cu Iuliu Maniu. ntlnirea a vut loc la Ploie[ti, n ma[ina doamnei Alice Sturdza, care reu[ise s\-i p\c\leasc\ pe agen]ii Siguran]ei. Dialogul celor doi care nu trebuie confundat cu cel de la ntlnirea din 2 septembrie, tot de la Ploie[ti are cea mai mare greutate pentru n]elegerea pozi]iilor. Convorbirea spune Ion Antonescu a fost cum s\ schimb\m regimul politic, n cap cu regele, f\r\ catastrof\ pentru neamul romnesc.359 Pentru asta l-a ndemnat pe Maniu s\ ac]ioneze n strad\. Acesta ns\ nu s-a ar\tat prea ncntat de idee. Ini]iativa a fost luat\ atunci de legionari. Cert este c\ cei doi au luat un contact solid, cu decizii, pentru c\ a doua zi, pe 2 septembrie, este perfectat\ deja o nou\ ntlnire ntre Maniu [i Antonescu la Ploie[ti. * Omul de leg\tur\ ntre Ion Antonescu [i Iuliu Maniu a fost ofi]erul de justi]ie Tuliu (Tutu) Goruneanu. Posesor al unei cariere str\lucite de magistrat, ploie[teanul Tuliu Goruneanu devine la nceputul anilor 30 prim-procuror al jude]ului Prahova. Acum o cunoa[te pe Ani[oara Constantinescu, m\tu[a mea, cu care se c\s\tore[te. Tutu Goruneanu, pe care l-am cunoscut bine pn\ la moartea sa din 1975, a fost implicat n multe activit\]i conspirative al\turi de Maniu, pe care l cuno[tea din Transilvania360, a fost transferat apoi de la Timi[oara la serviciul juridic al SSI, asigurnd rela]ia
359 360

Procesul mare[alului Antonescu. Documente, vol. 3, p. 332. Cristian Troncot\, Eugen Cristescu, asul serviciilor secrete romne[ti, Ed. Roza Vnturilor, Bucure[ti, 1994, p. 440.

338

ALEX MIHAI STOENESCU STOENESCU

informativ\ ntre Maniu [i Antonescu, iar dup\ 6 martie 1945 a fost consilier juridic al lui Petru Groza. A f\cut pu[c\rie politic\ sub comuni[ti. So]ia sa, Ani[oara Goruneanu, a murit n 1999, n vrst\ de 90 de ani. Amndoi mi-au confirmat cu titlu personal c\ ntlnirea de la hotelul Berbecul a decurs n sensul unei n]elegeri pentru detronarea lui Carol, dar f\cut\ de cel\lalt. Antonescu nu voia s\-[i ia aceast\ sarcin\, iar Maniu nu avea mijloace. Acesta din urm\ nc\ mai credea c\ Ion Antonescu poate da un puci, iar generalul miza pe o manifesta]ie ]\r\nist\ care s\-l oblige pe Carol s\ abdice. Ion Antonescu era de p\rere c\ este suficient\ o mare manifesta]ie pentru a se putea prezenta la rege [i a-i spune: }ara o cere, maiestate!. Conform m\rturiei lui Tuliu Goruneanu, n calitate de ofi]er magistrat bine informat n mediile militare, chiar el i-a semnalat lui Iuliu Maniu c\ Ion Antonescu nu poate da o lovitur\ militar\, dect dup\ ce va face cur\]enie printre adversarii s\i din Armat\. De aici provine [i proiectul comun al celor doi oameni politici, ca Antonescu s\ preia mai nti Ministerul Ap\r\rii. Tuliu Goruneanu a avut ntotdeauna aceea[i opinie despre situa]ia exact\ a lui Ion Antonescu n septembrie 1940: majoritatea generalilor l considera nebun (din acest mediu a pornit zvonul c\ s\n\tatea lui Antonescu este iremediabil afectat\ de un sifilis netratat n tinere]e), o alt\ parte din generali se temea de el [i foarte pu]ini, fo[ti colegi sau subalterni de-ai lui, l apreciau. Radu Lecca confirm\ aceast\ situa]ie: Eu l-am ntrebat pe Antonescu att n timpul rebeliunii, n 1941, ct [i la Jilava, n mai 1946, de ce nu a format un guvern militar. El mi-a spus c\ avea prea mul]i du[mani n rndul generalilor361. A[adar, n privin]a controversei asupra celor dou\ ntlniri de la Ploie[ti [i a ntreb\rii cine a tr\dat pe cine, opinia noastr\ este c\ Ion Antonescu [i Iuliu Maniu au convenit asupra detron\rii lui Carol II, dar fiecare a[tepta s\ o fac\ cel\lalt. Maniu a
361

Radu Lecca, Eu i-am salvat pe evreii din Romnia, Ed. Roza Vnturilor, Bucure[ti, 1994, p. 138.

ISTORIA LOVITURILOR DE STAT N ROMNIA ISTORIA STA

339

promis o manifesta]ie de strad\ redus\ pn\ la urm\ la mi[c\rile legionarilor iar Antonescu a promis o for]are a abdic\rii. n faptul istoric limitat la aceast\ controvers\, ambii s-au ]inut de cuvnt. * Audien]a lui Antonescu la rege poate fi legat\ [i de pozi]ia tot mai tran[ant\ a Mi[c\rii legionare de sub conducerea lui Horia Sima. Legionarii preg\tesc n aceast\ zi o rezisten]\ armat\ mpotriva aplic\rii Dictatului de la Viena [i se formeaz\ n acest scop liste cu ordinea de b\taie, pe forma]iuni de batalioane constituite din ardeleni. Ca aspect interesant, trebuie subliniat c\ subunit\]ile de legionari preg\ti]i s\ lupte contra ocupantului maghiar se vor forma [i vor intra n lupt\ abia dup\ 23 august 1944, intervenind n Transilvania, executnd horthy[ti [i asasini de romni. Numero[i legionari vor lua atunci jur\mnt de moarte [i i vom reg\si dup\ r\zboi n organiza]ia Sumanele Negre [i printre lupt\torii din mun]i. Deocamdat\, la 1 septembrie, legionarii r\spndesc circa 2 000 de manifeste, care ndemnau popula]ia la revolt\, cerndu-i totodat\ monarhului s\ abdice362. O confirmare a audien]ei din 1 septembrie se g\se[te n primul interogatoriu al mare[alului la procesul s\u din 1946. ntrebat n ce au constat tratativele pe care le-a avut nainte de 6 septembrie 1940, Ion Antonescu ntrerupe o fraz\ care ne-ar fi l\murit deplin. El r\spunde: Am fost chemat patru zile dup\ ce am..., am fost chemat de rege363. Patru zile dup\... nu poate fi dect intervalul de la 27 august la 1 septembrie. De altfel, Antonescu mai d\ [i o explica]ie: Mi-a cerut s\ uit
Gh. Buzatu, Corneliu Ciucanu, Cristian Sandache, Radiografia Dreptei romne[ti (1927-1941), Ed. F.F. Press, Bucure[ti, 1996, p. 259. 363 Procesul mare[alului Antonescu. Documente, vol. 1, Ed. Saeculum [i Europa Nova, Bucure[ti, 1995, p. 251 (Edi]ia ngrijit\ de Marcel-Dumitru Ciuc\).
362

340

ALEX MIHAI STOENESCU STOENESCU

tot ce-a fost ntre noi, mi-a spus chiar s\-l iert [i dup\ aceea mi-a cerut s\ fac guvernul. Evident o astfel de formul\ din partea regelui nu se putea rosti dect la o prim\ ntlnire dup\ surghiunul de la m\n\stirea Bistri]a. Cert este c\ regele Carol II i-a cerut n aceast\ audien]\ s\ ncerce formarea guvernului cu partidele istorice, f\r\ legionari. n virtutea noului mandat, Antonescu se va ntlni la Ploie[ti cu Maniu [i Dinu Br\tianu. 2 septembrie 1940. La ora 8.00 diminea]a, Ioan Hudi]\ l informeaz\ pe Maniu asupra audien]ei lui Antonescu la Palat. Cnd am trecut la chestiunea Antonescu, el a surs. Maniu dispune de multe c\i de informare pe care le [tie numai dnsul. Convingerea lui este c\ Antonescu este n]eles cu Fabricius, ceva mai de mult, poate chiar nainte de a fi internat la Bistri]a, [i c\ ntrevederile lui cu Carol sunt o urmare a acestor leg\turi. Maniu m\ previne c\ azi, la ora 3 p.m., el are o ntlnire secret\ cu Antonescu la Ploie[ti, la care m\ roag\ s\ merg [i eu.364 n ecua]ia ultimelor zile intr\ [i ]\r\nistul Valer Pop. Numit ministru plenipoten]iar n tratativele cu Ungaria, ajunge actor al Dictatului de la Viena [i prime[te subit o inexplicabil\ ncredere din partea regelui Carol II. Vizitele sale dese la suveran sunt interpretate de colegii s\i din PN} drept o dovad\ a complotului pentru cedarea Ardealului de Nord n schimbul r\mnerii pe Tron. Valer Pop este suspect [i pentru faptul c\, de cnd s-a ntors de la Viena, intr\ mereu la rege [i l anun]\ ngrijorat acela[i lucru: cre[terea nemul]umirii populare [i adncirea crizei. Tot n aceast\ zi, informa]iile primite despre Mi[carea legionar\ a lui Horia Sima devin alarmante. Ei preg\tesc o revolu]ie, o serie de ac]iuni cu scopul de a-l ndep\rta pe suveran. Dintre to]i, singurii deci[i s\ fac\ ceva par legionarii [i nu-[i ascund inten]iile. La ora 15.00 are loc ntlnirea dintre Ion Antonescu, Dinu Br\tianu [i Iuliu Maniu n apartamentul proprietarului hotelului [i restaurantului Berbecul din Ploie[ti. Ioan
364

Ioan Hudit\, op. cit., p. 307.

ISTORIA LOVITURILOR DE STAT N ROMNIA ISTORIA STA

341

Hudi]\ ne asigur\ c\ reproduce exact conversa]ia, iar noi trebuie s\-l credem, pentru c\ nu avem alte surse directe. Ion Antonescu, fiind ini]iatorul ntlnirii, l informeaz\ pe pre[edintele PN} c\ l-a v\zut pe Urd\reanu de dou\ ori de la ie[irea sa de la Bistri]a [i i confirm\ c\ a avut o conserva]ie de dou\ ore cu regele Carol II. Dup\ impresia lui, se urm\re[te formarea unui guvern de militari, care s\ execute evacuarea Ardealului, conform cu Arbitrajul de la Viena, guvern din care ar trebui s\ fac\ [i el parte.365 Acesta era ns\ proiectul german [i motivul pentru care Fabricius l curta pe mare[alul Prezan. n continuare, Antonescu relateaz\ c\ regele era preocupat de m\surile concrete ale retragerii din Ardealul cedat [i i-a mp\rt\[it temerea c\ Iuliu Maniu [i PN} ar putea face o opozi]ie violent\, cu mi[c\ri de strad\. Totodat\, Carol l-a sondat asupra loialit\]ii sale [i a m\surii n care este hot\rt ca, n calitate de membru al guvernului de militari, s\ reprime n for]\ orice revolt\. Avnd n vedere c\ a doua zi urma s\ se ntlneasc\ din nou cu regele Carol, Ion Antonescu i-a cerut p\rerea lui Maniu despre Dictatul de la Viena. Cererea era ct se poate de stranie. La acea dat\, Maniu [i f\cuse public\ pozi]ia [i a crede c\ cel care se considera reprezentantul romnilor ardeleni va sta cu minile legate, era un act de mare naivitate. Practic, a[a cum este prezentat\ informa]ia, Antonescu ndeplinea misiunea lui Carol de a afla dac\ Maniu inten]ioneaz\ s\ fac\ ceva sau, eventual, se interesa dac\ va trebui s\ trag\ n ]\r\ni[ti. Binen]eles, exista [i varianta de onoare de a refuza intrarea n guvern, dac\ pentru asta ar fi trebuit s\ ordone deschiderea focului mpotriva celor care protestau `mpotriva actului de nedreptate de la Viena. Iuliu Maniu ar fi r\mas intransigent pe pozi]ia lui: abdicarea lui Carol n favoarea lui Mihai [i un guvern na]ional, care s\ refuze aplicarea arbitrajului [i s\ propun\ noi discu]ii cu ungurii [i cu protectorii lor, Hitler [i Mussolini.
365

Ibidem, p. 308.

342

ALEX MIHAI STOENESCU STOENESCU

n mod surprinz\tor, sau poate c\ nu, Antonescu i d\ dreptate pe toat\ linia. Asta nseamn\ c\ fostul general accepta dou\ lucruri esen]iale: abdicarea regelui [i anularea Dictatului de la Viena, inclusiv rezisten]a armat\. Nu avem solu]ii certe n privin]a veridicit\]ii acestei pozi]ii, din trei motive: 1. Ori Antonescu f\cea pe prostul [i ncerca s\ scoat\ ct mai mult de la Maniu, ori, prin firea sa instabil\, trecea din tab\ra german\ n tab\ra democra]ilor cu mare u[urin]\. 2. Cu ntreaga sa experien]\ militar\ Antonescu nu putea crede c\ cineva, chiar [i el, ar putea declan[a un r\zboi mpotriva Germaniei, opunndu-se apropierii strategice a trupelor Wehrmacht-ului de zona Ploie[ti, iar n timpul acesta URSS s\ stea cu minile n sn. 3. Din perspectiva atitudinii sale ulterioare, Antonescu pare mai degrab\ nclinat s\-[i respecte declara]iile de loialitate fa]\ de rege, iar, dac\ accept\m totu[i c\-[i dorea firesc detronarea tic\losului care-i pusese via]a n pericol, atunci n mod sigur el a[tepta ca detronarea s-o fac\ al]ii, ]\r\ni[tii sau legionarii, dar f\r\ prea mare agita]ie. Aici nu este exclus ca Antonescu s\ fi [tiut ce preg\teau legionarii. n continuare, Antonescu l-a ntrebat pe liderul ]\r\nist cum vede viitorul guvern. Maniu i-a prezentat o viziune clasic\: guvern de uniune na]ional\, n care Ion Antonescu s\ fie ministrul Ap\r\rii. N-a spus nimic de legionari, ca [i cum puteau fi ignora]i. Generalul n rezerv\ s-a ar\tat perfect de acord, angajndu-se s\-i cear\ lui Carol abdicarea la prima ocazie366. Pre[edintele PN} l-a informat n final c\ pleac\ n Ardeal pentru a organiza rezisten]a [i c\ la Bucure[ti vor continua manifesta]iile de strad\. Antonescu n-are nici o replic\ [i se despart. De[i s-a pus mare pre] pe aceast\ ntlnire [i a fost exploatat\, cnd n favoarea lui Antonescu, cnd n favoarea lui Maniu, ntlnirea a avut doar un rol exploratoriu. Cea mai puternic\ versiune este c\ Antonescu a nceput atunci
366

Ibidem, p. 309.

ISTORIA LOVITURILOR DE STAT N ROMNIA ISTORIA STA

343

ntlnirile de sondare n vederea constituirii unui guvern de uniune na]ional\ sub conducerea lui, ca alternativ\ la solu]ia oferit\ de germani guvern militar. A fost un joc de-a [oarecele [i pisica ntre el [i Maniu, unul ncercnd s\ afle ct de departe va merge cel\lalt, iar cel\lat s\ for]eze mna celui dinti pentru a fi chiar mna care r\stoarn\ coroana de pe capul regelui sperjur. Plecnd de la Ploie[ti, Maniu i va spune lui Hudi]\ c\ lui nu-i inspir\ generalul nici o ncredere. Ironia sor]ii a f\cut ca, pn\ la 6 septembrie, dar n condi]ii speciale, nici unul dintre ei s\ nu `[i poat\ pune planul `n aplicare. 3 septembrie 1940. La scurt timp dup\ miezul nop]ii, Ion Antonescu este prevenit c\ r\mnerea sa acas\ n acea noapte este riscant\, ntruct legionarii s-au pus n mi[care [i orice fel de ripost\ este de a[teptat. La 1.00 Ion Antonescu pleac\ pe jos prin Bucure[ti, mpreun\ cu so]ia sa [i cu Mihai Antonescu [i se refugiaz\ to]i trei la o adres\ conspirativ\. C\utat de colonelul Rusescu din partea regelui, dispari]ia sa este consemnat\ de Carol n jurnalul s\u: Acuma alt bucluc, persoana n chestiune trebuie g\sit\, din cauza tulbur\rilor el r\mne ascuns. La ora 8.45, Hudi]\ are o nou\ ntrevedere cu ministrul de Interne generalul David Popescu. Acesta l informeaz\ c\ pe 2 septembrie dup\-amiaz\ a avut loc o [edin]\ a Guvernului, la care a participat [i el, [i care i-a nt\rit convingerea c\ totul a fost aranjat dinainte ntre Palat [i Fabricius [i c\, departe de a forma guvernul na]ional propus de Maniu, n momentul de fa]\ se urm\re[te formarea unui guvern de militari dup\ indica]iile Lega]iei germane367. David Popescu avea [i impresia c\, dup\ [edin]a de guvern, Ion Gigurtu [i-a prezentat demisia. ntre timp, Mihai Antonescu l informeaz\ pe Maniu c\ Ion Antonescu este chemat la Palat la ora 12.00. n ]ar\ ncep manifesta]iile, mai ales n Ardeal, care sunt, dup\ toate aparen]ele, organizate mpreun\ de legionari [i ]\r\ni[ti.
367

Ibidem, p. 310.

344

ALEX MIHAI STOENESCU STOENESCU

nsemn\rile trucate ale regelui Carol ne ajut\ foarte pu]in. El d\ impresia c\ s-a v\zut cu Antonescu abia n aceast\ zi de 3 septembrie, dar ne confirm\ c\utarea lui prin intermediul lui Valer Pop. Acesta l-a g\sit prin Mihai Antonescu. Audien]a a durat dou\ ore. Ie[ind de la Palat, Ion Antonescu d\ o scurt\ declara]ie presei prin care anun]\ c\ a fost ns\rcinat cu formarea guvernului, f\r\ a preciza ce tip de guvern urmeaz\ s\ conduc\. Ziarele cred c\ este vorba de un guvern militar. Ziaristul Soreanu (Haim Schar), informator al SSI [i om de leg\tur\ ntre Serviciul Secret [i Maniu, i informeaz\ pe ]\r\ni[ti c\ Ion Antonescu s-a deplasat de la Palat direct la Marele Stat-Major, unde a lucrat ceva mai mult de o or\, apoi a plecat la Ministerul de Externe. Pentru ]\r\ni[ti aceste mi[c\ri ale lui Antonescu au fost semnalul c\ preg\te[te formarea unui guvern care s\ asigure urgentarea retragerii din Transilvania a trupelor [i autorit\]ilor romne. Hudi]\ va consemna: nseamn\ c\ Antonescu nu respect\ angajamentul precis luat fa]\ de Maniu [i Dinu Br\tianu, de a nu primi nici o ns\rcinare f\r\ abdicarea lui Carol368. La 20.30 ns\ Maniu este sunat de Ion Antonescu [i i fixeaz\ o ntrevedere pentru a doua zi la ora 9.00. La Bucure[ti se produce o defec]iune important\ n rndurile Partidului Na]ional }\r\nesc. Ion Mihalache [i Virgil Madgearu, care primiser\ misiunea din partea partidului s\ organizeze o mare manifesta]ie, dispar pentru a nu se implica [i ac]iunea de presiune ]\r\nist\ e[ueaz\. Seara ns\ ncep mi[c\rile legionarilor la care probabil c\ s-au asociat spontan [i grupuri ]\r\niste mi[c\ri pe care le coordona Horia Sima de la Bra[ov. Pozi]ionarea sa acolo avea ra]iunea, pe de o parte, de a putea conduce eventualele ac]iuni de rezisten]\ armat\ n Ardealul cedat [i, pe de alt\ parte, de a dirija mi[c\rile protestatare din ]ar\. Conform altei versiuni, alegerea Bra[ovului avea drept scop posibilitatea de
368

Ibidem, p. 314.

ISTORIA LOVITURILOR DE STAT N ROMNIA ISTORIA STA

345

a fugi mai repede n caz de e[ec. Bra[ovul devenise, n acel moment absurd, cel mai important ora[ la grani]a dintre Regat [i teritoriul transilv\nean dat Ungariei prin Dictatul de la Viena. Pentru ac]iunea de r\sturnare a regelui Carol, Horia Sima f\cuse apel la un personaj nc\ foarte controversat, Dumitru Groza: Cteva zile nainte de 1 septembrie, Sima l-a chemat din nou pe Groza, comunicndu-i c\ s-a hot\rt s\ fac\ revolu]ie, pentru care i-a cerut concursul. Groza i-a pus la dispozi]ie o echip\ de 11 legionari narma]i, pentru a da atacul la Bra[ov, n frunte cu Sultan Donat [i cu S\lceanu, care au [i murit n acea ac]iune369. n aceea[i zi de 3 septembrie, Dumitru Groza se deplaseaz\ la Bucure[ti, apoi seara organizeaz\ manifesta]ia [i planific\ un asalt asupra Palatului. Numero[i anali[ti ai momentului [i chiar unii dintre simpatizan]ii legionari ca Nichifor Crainic, de exemplu minimalizeaz\ revolu]ia, tentativa de lovitur\ de stat sau puciul legionarilor din noaptea de 3 spre 4 septembrie. Se afirm\, de regul\, c\ a fost o mi[care de atmosfer\, organizat\ de Lega]ia german\, n n]elegere cu Antonescu, avnd rolul de a for]a abdicarea regelui. Datorit\ faptului c\ a e[uat lamentabil, ea este ridiculizat\ [i ast\zi. Totu[i, la Bucure[ti grupurile organizate ale legionarilor au p\truns n cl\direa postului de Radio pentru a-l prelua sub controlul lor, dar n-au reu[it dect s\ opreasc\ emisia. O alt\ echip\ a atacat Palatul Telefoanelor [i a t\iat cablurile Palatului. Groza a p\truns n curtea Palatului Regal [i a aruncat dou\ grenade n ferestre, n care a tras [i cu revolverul. Groza, r\nit la bra], a sc\pat totu[i nearestat.370 Informa]ia este confirmat\, cu titlu general, de regele Mihai: Toat\ noaptea, am auzit strig\te [i focuri de arm\. Aceast\ zi marcheaz\ nceputul unei mi[c\ri de insurec]ie mpotriva lui Carol al II-lea, orchestrat\ de credincio[ii G\rzii de Fier, asocia]i cu
369 370

Preot {tefan Palaghi]\, op. cit., p. 137. Ibidem.

346

ALEX MIHAI STOENESCU STOENESCU

partizanii generalului Antonescu371. Carol II aminte[te emo]ionat n jurnalul s\u c\, la un moment dat, l-a g\sit pe voievod narmat [i preg\tit s\-[i apere tat\l. La Bra[ov, c]iva membri ai echipei legionare au fost aresta]i pe [oseaua Bra[ov-Sf. Gheorghe, du[i de jandarmi n localitatea Cicsereda, unde au fost mpu[ca]i. Un alt grup a intrat ntr-un schimb de focuri cu garda militar\ a postului de radio [i relee de la Bod, pierind [i aici c]iva dintre ei. La Constan]a, echipa legionar\ sub conducerea unui anume Jorjoaia, cu misiunea s\ ocupe Po[ta, a atacat, dar a fost nevoit\ s\ se retrag\ cu pierderi. Principala ac]iune viza jonc]iunea echipei legionare conduse de Eugen Teodorescu, la cazinoul ofi]erilor, cu un deta[ament al Marinei Militare condus de c\pitanul Isb\[escu. Dar la ora 21.00, cnd trebuia s\ se produc\ jonc]iunea [i fraternizarea, pentru emiterea unei declara]ii comune care s\ cear\ abdicarea regelui, Eugen Teodorescu nu a ap\rut. n ora[, echipa legionar\ condus\ de Chircu a ocupat Legiunea de Jandarmi [i a dezarmat aproximativ 100 de solda]i. La cazinou au ap\rut totu[i mai mul]i ofi]eri implica]i n ac]iune, cu titlu personal, [i locotenentul Radu Constantin cu o companie din Regimentul 34 Infanterie. Toat\ aceast\ desf\[urare de for]e nu pare o revolu]ie, dar n nici un caz nu poate fi tratat\ ca o nscenare. Ea are mai degrab\ aspectul indicat cel mai bine de regele Mihai al unei insurec]ii, pentru c\, oricum, a avut un plan bine definit [i o desf\[urare n teren, dar nu [i-a atins misiunea. Tentativele de ocupare a posturilor de Radio, t\ierea comunica]iilor Palatului, implicarea unor subunit\]i militare, ocuparea Legiunii de Jandarmi din Constan]a, angajarea n lupte cu arme de foc, cu mor]i [i r\ni]i de ambele p\r]i, au fost ac]iuni att de vizibile [i de violente, nct nu pot fi trecute n contul unei nscen\ri. n aceste ac]iuni
371

Philippe Vigui Desplaces, O domnie ntrerupt\, Ed. Libra, Bucure[ti, 1995, p. 77. (Ion Antonescu nu avea partizani. Probabil c\ M.S se refer\ la t\r\ni[ti.)

ISTORIA LOVITURILOR DE STAT N ROMNIA ISTORIA STA

347

[i-au pierdut via]a cinci legionari, la Bra[ov, [i trei la Constan]a372. n plus, dac\ era vorba de o presiune direct\ asupra regelui, era suficient asaltul Palatului Regal din Bucure[ti. Dar dac\ legionarii ocupau posturile de Radio [i Palatul Telefoanelor, ce ar fi urmat? Probabil c\ ar fi folosit undele pentru a face acela[i anun] pe care au apucat s\-l fac\ doar la Constan]a: ... a fost dat\ o lovitur\ de stat de c\tre Garda de Fier [i generalul Antonescu. Ca [i n cazul Republicii de la Ploie[ti, insurec]ia legionar\ din 3 septembrie 1940 r\mne cu imaginea sa de eveniment minor, ridiculizat de unii [i exagerat de al]ii. Drept concluzie pentru ziua de 3 septembrie constat\m c\ regele Carol II ncerca s\ formeze un guvern care s\ aplice prevederile Dictatului de la Viena, care s\ opreasc\ mi[carea contestatar\ [i care s\-i conserve pozi]ia pe Tron. El apeleaz\ la Antonescu pentru formarea unui guvern de uniune na]ional\, cu partidele democratice [i, eventual, Mi[carea legionar\. Ion Antonescu se deplaseaz\ ns\ la Marele Stat-Major, unde lucreaz\ cteva ore [i nu vedem alt motiv al acestei atitudini dect ncercarea de a evalua situa]ia Armatei dup\ ced\rile teritoriale, dorin]a de a-[i asigura sprijinul acesteia pentru un guvern pe care l-ar conduce [i emiterea unor ordine pentru evacuarea Ardealului de Nord. Apoi i contacteaz\ pe liderii politici pentru a relua tratativele n vederea form\rii noului guvern. 4 septembrie 1940. La ntrevederea de la ora 9.00 ntre Ion Antonescu [i Iuliu Maniu, prim-ministrul desemnat a cerut Partidului Na]ional }\r\nesc participarea la guvernul s\u, solicitare pe care Maniu a refuzat-o pn\ ce nu este r\sturnat de pe Tron regele Carol II. De acolo Antonescu s-a dus la pre[edintele Partidului Na]ional Liberal, C.I.C. Br\tianu, care i-a dat acela[i r\spuns. S-a mai v\zut cu Gheorghe Br\tianu, cu A.C. Cuza [i cu Alexandru Vaida Voevod. Au refuzat s\ discute programul, au refuzat s\-[i dea concursul [i r\spunsul
372

Preot {tefan Palaghi]\, op. cit., p. 138.

348

ALEX MIHAI STOENESCU STOENESCU

lor a fost: Abdicarea, dup\ aia vorbim.373 Pe Horia Sima nu l-a g\sit. Este important de subliniat c\, pe durata acestor negocieri, Ion Antonescu a fost dominat de o problem\ de con[tiin]\ [i de onoare, anume conflictul ntre faptul c\ mandatul i fusese ncredin]at de rege [i credin]a, poate [i dorin]a, personal\ c\ acesta nu trebuie s\ r\mn\ pe Tron. Tot la proces el a afirmat la un moment dat, cu referire la agita]iile legionare, c\ aceste tulbur\ri puteau s\ ia amploare mult mai mare, ceea ce ar fi dus la pr\bu[irea..., continuarea pr\bu[irii dinastice. Era clar c\ nu-[i asuma sarcina detron\rii. Din acest context s-a format [i opinia c\ agita]iile legionare erau organizate de Lega]ia german\, la cererea lui Antonescu, astfel nct s\ nu fie pus n situa]ia de a-[i c\lca onoarea [i cuvntul dat suveranului. Era n firea lui s\ procedeze astfel. Dup\ turul politic din acea zi, el revine la Palat n jurul orei 18.00 [i depune mandatul. M-am jenat s\-i spui regelui c\ toat\ lumea cerea abdicarea... va recunoa[te el la proces. Carol II i-a cerut atunci s\ formeze un guvern numai cu legionarii. Informa]ia este plauzibil\, dac\ ne amintim c\ regele a folosit n permanen]\ metoda spargerii unei coali]ii potrivnice prin oferirea puterii unuia dintre membri. Rezisten]a partidelor este legat\ tocmai de prevenirea acestei manevre. Antonescu ns\ i-a r\spuns ferm: Cu Horia Sima nu duc (medieri), dac\ nu pot s\ fac guvern de uniune na]ional\. Atunci, regele i-a cerut s\ ia m\suri de reprimare. Antonescu i-a r\spuns c\ nu se poate conta pe comandan]i374, informa]ie de extrem\ importan]\ care certific\ teza autorit\]ii discutabile a lui Antonescu n Armat\. Numero[i comandan]i [i ofi]eri aveau simpatii legionare. Carol i-a prelungit atunci mandatul pn\ la 12 noaptea. ntre timp, la ora 19.00, ]\r\ni[tii afl\ de la ministrul de Interne, generalul David Popescu, c\ refuzul legionarilor de a
373 374

Procesul mare[alului Antonescu. Documente, vol.1, p. 251. Gh. Buzatu, Mare[alul Antonescu, vol. 1, Ed. B.A.I., Ia[i, 1990, p. 76.

ISTORIA LOVITURILOR DE STAT N ROMNIA ISTORIA STA

349

intra n contact cu Antonescu sau de a participa la guvern de datoreaz\ unei condi]ii puse de Horia Sima lui Fabricius: predarea regelui Carol [i a Elenei Lupescu n minile lor pentru a fi judeca]i de Tribunalul legionar [i executa]i: Germania trebuie s\ le dea capul lui Carol, uciga[ul lui Codreanu [i al attor al]i frunta[i375. Toate aceste am\nunte ne fac s\ tragem concluzia c\ Antonescu nu era n]eles cu legionarii n mod direct [i c\ manevrele erau conduse din umbr\ [i independent de Lega]ia german\. Wilhelm Fabricius [i urm\rea cu tenacitate misiunea pe care o primise de la Berlin: gr\birea punerii n aplicare a prevederilor Dictatului de la Viena. De aceea, el nu i-a l\sat lui Antonescu nici un spa]iu pentru echivoc. n seara zilei de 4 septembrie, prim-ministrul desemnat s-a ntlnit cu Fabricius, i-a prezentat stadiul negocierilor pe care le ducea cu partidele [i l-a informat c\ inten]ioneaz\ s\-[i depun\ din nou mandatul. Fabricius a fost ns\ foarte categoric [i dur: Sub nici un motiv nu-i este ng\duit s\ procedeze astfel. Dac\ nu va prelua acum puterea, se va dezl\n]ui haosul. Unele unit\]i ale Armatei, sub comanda unor generali iresponsabili, se vor opune naint\rii ungare, care urma s\ nceap\ n ziua urm\toare, iar n interior va ncepe din nou mpu[carea gardi[tilor, al c\ror puci e[uase. Regele trebuie s\-i acorde depline puteri dictatoriale, s\ nu se gr\beasc\ s\ formeze un cabinet, ci s\ ordone mini[trilor s\ r\mn\ la posturile lor pn\ ce, dup\ cteva zile, se va fi orientat suficient pentru a putea forma un guvern eficient376. Tonul imperativ al diplomatului german [i faptul c\ Ion Antonescu a executat acest ordin ne face s\ constat\m: Aducerea la putere a lui Ion Antonescu n septembrie 1940 a fost cu preponderen]\ opera Germaniei. Alegerea
375 376

Ioan Hudi]\, op. cit., p. 316. Andreas Hillgruber, op. cit., p. 130. (Hillgruber citeaz\ raportul din 11 septembrie al lui Fabricius c\tre Ministerul s\u de Externe.)

350

ALEX MIHAI STOENESCU STOENESCU

lui, n pofida sentimentelor sale dinastice, legaliste [i filoantantiste, a avut drept temei [i misiune ndeplinirea f\r\ ezit\ri a prevederilor Dictatului de la Viena, retragerea trupelor [i administra]iei romne[ti din Transilvania [i cedarea Cadrilaterului. Antonescu a acceptat [i a ndeplinit aceast\ misiune, cu gndul c\ dup\ terminarea crizei va putea reconstitui statul sub conducerea sa. La miezul nop]ii dintre 4 [i 5 septembrie, Ion Antonescu se prezint\ la rege [i i ofer\ varianta lui Fabricius sub aspectul unei solu]ii personale: Majestate, nu mai pot s\ primesc a treia oar\ [mandatul n.a.], dect dac\ relu\m formula care am discutat-o n 38, adic\ s\ renun]i la prerogativele regale377. Este prima cerere de ncredin]are a puterilor depline, dup\ care Antonescu se duce acas\ s\ se culce. Sf\tuindu-se cu apropia]ii s\i, Carol II hot\r\[te s\ ncerce din nou prelungirea mandatului, urmnd ca represiunea s\ fie f\cut\ de generalul P.A. Teodorescu. Totodat\, suveranul se sf\tuie[te cu Urd\reanu, T\t\rescu [i generalii Mihail [i Arge[eanu asupra posibilit\]ii unei lovituri militare, f\r\ Antonescu sau cu eventuala arestare a acestuia, ca urmare a b\nuielii c\ este n]eles cu legionarii [i cu Fabricius. 5 septembrie 1940. Pentru diminea]a devreme a acestei zile avem dou\ informa]ii care se bat cap n cap, cu toate c\ sunt legate de un moment decisiv al loviturii de stat. Sub presiunea grupurilor legionare, care au ac]ionat sporadic pe timpul nop]ii, tr\gnd focuri n diferite col]uri ale Palatului pentru a da impresia c\ regele este asediat [i nconjurat, Carol II hot\r\[te s\ for]eze ncredin]area unui nou mandat lui Ion Antonescu. Conform Comunicatului nr. 92/5 septembrie 1940, dat de mare[alul Cur]ii Regale, la ora 3.50 a depus legiuitul jur\mnt n fa]a MAJEST|}II SALE REGELUI Domnul General Ion Antonescu, pre[edintele Consiliului de
377

Procesul mare[alului Antonescu, vol. 1, p. 252.

ISTORIA LOVITURILOR DE STAT N ROMNIA ISTORIA STA

351

Mini[tri378. Documentul este autentic, dar reproduce o informa]ie fals\. La ora 3.50 Ion Antonescu dormea tun. El chiar a precizat la proces c\ a fost sculat din somn la ora 4.00 chiar de c\tre rege [i c\ i-ar fi r\spuns acestuia: Majestatea Voastr\ este obi[nuit\ s\ piard\ nop]ile, eu nu le pierd, eu sunt om normal, lucrez ziua [i noaptea dorm379. Carol a interpretat acest r\spuns drept o for]are a minii pentru ncredin]area puterilor depline [i, strns cu u[a, accept\ ntocmirea de c\tre Mihai Antonescu [i Ernest Urd\reanu a unui document de trecere a prerogativelor regale de [ef al statului c\tre Ion Antonescu. La Articolul 1, avnd n vedere Decretul-lege nr. 3052/5 septembrie 1940 prin care Constitu]ia din 1938 era suspendat\, se prevedea `nvestirea cu puteri depline a lui Ion Antonescu380. Acesta va depune jur\mntul [i va porni la o nou\ rund\ de negocieri cu partidele. Le-a spus: Pleac\ regele, nu mai are acuma posibilitatea s\ fac\ absolut nimic, a pierdut [i puterea executiv\, [i puterea legislativ\, [i Justi]ia din mn\, [i Armata. De fapt, n conformitate cu informa]iile venite de la ]\r\ni[ti, n acea diminea]\ Ion Antonescu a ncercat din nou formarea unui guvern de uniune na]ional\, dar de data aceasta s-a adresat direct unor lideri ai celor dou\ partide mari, oferindu-i lui Ion Mihalache Ministerul de Interne [i lui Gheorghe Br\tianu Ministerul de Externe, ocolind negocierea cu liderii partidelor, Iuliu Maniu [i Dinu Br\tianu. A fost o tentativ\ de a-i smulge din unitatea de opinie a partidelor lor [i de a-[i salva cuvntul dat [i jur\mntul fa]\ de rege. Ambii oameni politici au refuzat. Cu ocazia ntrevederii dintre Gheorghe Br\tianu [i emisarul prim-ministrului, confidentul s\u, Mihai Antonescu, acesta din urm\
Gh. Buzatu, op. cit., p. 83. Procesul mare[alului Antonescu, vol. 1, p. 252. 380 Gh. Buzatu, op. cit., p. 85. (De notat aici c\, prin Decretul-lege nr. 3052, Constitu]ia din 1938 a fost suspendat\, c\ la 30 august 1944, regele Mihai I a reintrodus Constitu]ia din 1923, f\r\ s-o anuleze pe cea din 1938, astfel c\, teoretic [i hilar, Constitu]ia din 1938 este n vigoare [i ast\zi.)
379 378

352

ALEX MIHAI STOENESCU STOENESCU

l-a informat c\ regele Carol II caut\ cu disperare s\ se n]eleag\ cu legionarii [i c\ se arat\ dispus s\ aprobe orice sanc]iuni celor g\si]i vinova]i de aceste crime; drept prim\ dovad\, el i-a cerut demisia lui Urd\reanu, sub motiv c\ a fost prost informat. Dac\ legionarii s-ar preta la acest joc i-a spus Gh. B[r\tianu] atunci Carol ar fi gata s\-i sacrifice pe to]i colaboratorii s\i r\spunz\tori de aceste crime, n cap cu T\t\rescu, Iamandi, Urd\reanu, Gavril\ Marinescu, generalul Arge[eanu [i to]i ceilal]i ofi]eri din Inspectoratul Jandarmeriei381. Ceea ce ne [ocheaz\ la aceast\ list\ de complici la asasinate ai lui Carol II, [i pe care acesta se preg\tea s\-i predea legionarilor pentru a fi executa]i, este c\ ea corespunde, cu excep]ia lui T\t\rescu, listei personalit\]ilor arestate [i nchise la Jilava, asasinate apoi n noaptea de 28 noiembrie 1940. Conform lui Mihai Antonescu, arestarea imediat\ a acestor fo[ti demnitari a fost mpiedicat\ de Ion Antonescu, acesta intervenind pe l`ng\ tat\l lui Corneliu Z. Codreanu [i cerndu-i s\ nu lase ca guvernarea sa s\ nceap\ cu un asasinat politic. Cum sacrificarea complicilor n-a reu[it, legionarii lui Horia Sima au reluat n acea sear\ atacurile [i au organizat din nou o manifesta]ie, de data aceasta n Pia]a Teatrului Na]ional. La ora 21.30 Ion Antonescu intr\ din nou n audien]\ la rege, prezentndu-[i demisia, dar subliniind c\ orice continuare a mandatului s\u implic\ cererea de abdicare. Audien]a se ncheie la ora 23.00 n ideea c\ Antonescu i ofer\ regelui posibilitatea de a se consulta cu cine dore[te pn\ a doua zi. La ie[ire, l vede pe voievodul de Alba Iulia, Mihai, [i i spune n treac\t: Mare[alul Antonescu asigur\ situa]ia. Parafraznd titlul unui cunoscut film de r\zboi, ncepea noaptea generalului. Convin[i c\ regele va ncerca o contralovitur\ n acea noapte, liderii Partidului Na]ional }\r\nesc se ascund la diferite adrese conspirative, f\r\ a comunica ntre ei [i cu consemnul de a se ntlni a doua zi diminea]\, la o alt\ adres\
381

Ioan Hudi]\, p. 317.

ISTORIA LOVITURILOR DE STAT N ROMNIA ISTORIA STA

353

conspirativ\. Antonescu se instaleaz\ la sediul guvernului [i ncepe s\ dea ordinele necesare retragerii din Ardeal. n aceast\ zi se produsese cea mai important\ declara]ie politic\ din str\in\tate referitoare la Romnia. Lund cuvntul n Camera Comunelor, prim-ministrul Marii Britanii, Winston Churchill, va declara: Romnia a suferit o sever\ mutilare teritorial\. Nu avem de gnd s\ recunoa[tem vreuna din schimb\rile teritoriale ce se fac n timpul r\zboiului, afar\ de acelea ce s-ar produce cu liberul consim]\mnt [i cu bun\voin]a p\r]ilor interesate382. Aceast\ declara]ie, nt\rit\ apoi de Charta Atlanticului semnat\ mpreun\ cu SUA, era garan]ia c\ pierderea Basarabiei, nordului Bucovinei [i Ardealului de Nord nu erau recunoscute de Marile Puteri occidentale. Ion Antonescu nu va ]ine cont de aceast\ pozi]ie [i, mai mult, va declara la procesul din 1946 c\ nu a auzit de ea, ceea ce reprezint\ o grav\ incriminare la adresa mare[alului. Imediat dup\ miezul nop]ii, prevenit asupra inten]iilor criminale ale regelui, Ion Antonescu evit\ s\ se mai duc\ la Palat [i l va trimite pe locotenent-colonelul Elefterescu, aghiotantul s\u, cu cererea ferm\ de abdicare. Regele se vede mai nti cu generalul Baliff, care ns\ este ezitant. Apoi, i convoac\ pe generalii Teodorescu [i Mihail, care i propun atragerea lui Antonescu la Palat [i omorrea lui. Fiind imediat informat de un ofi]er loial, Antonescu ordon\ arestarea celor doi la ie[irea din Palat. n sfr[it, regele l cheam\ la el pe Mihail Manoilescu. Acesta l g\se[te pe suveran plngnd. La ntrebarea: Ce m\ sf\tuie[ti s\ fac?, Manoilescu i r\spunde: Nu este vorba ca Majestatea Voastr\ s\ abdice ast\zi, fiindc\ Majestatea Voastr\ a abdicat ieri [...], cnd a f\cut actul decisiv al abdic\rii tuturor puterilor n mna generalului Antonescu. Ultimul cu care se vede regele este generalul David Popescu, ministrul de Interne, care, imediat ce iese din audien]\, i informeaz\ pe ]\r\ni[ti asupra situa]iei de la Palat.
382 Ioan Scurtu, Via]a politic\ din Romnia (1918-1944), Ed. Albatros, Bucure[ti, 1982, p. 235.

354

ALEX MIHAI STOENESCU STOENESCU

6 septembrie 1940. Din ns\rcinarea lui Carol, Manoilescu se duce la 1.30 noaptea la Fabricius. Acesta l convinge c\ nu exist\ alt\ solu]ie dect abdicarea [i amndoi se sf\tuiesc asupra modalit\]ilor de scoatere a regelui din ]ar\. Fabricius a optat pentru varianta unui automotor care s\-i duc\ pe Carol [i pe Elena Lupescu la Constan]a, de unde s\ plece cu iahtul regal Luceaf\rul. Dup\ toate probabilit\]ile, aceast\ solu]ie oferit\ de Fabricius era o capcan\: la Constan]a, Armata fraternizase cu legionarii [i cei doi ar fi intrat n zona cea mai periculoas\ pentru ei. Dac\ versiunea conform c\reia Fabricius a promis capul lui Carol legionarilor este adev\rat\, trimiterea lui la Constan]a este legat\ de aceast\ promisiune. {eful Lega]iei germane l-a mai anun]at c\ ministrul de externe Ribbentrop a[teapt\ [i el comunicarea de la Bucure[ti privind abdicarea regelui Carol. De la Fabricius, Manoilescu se va duce la prim-ministrul Ion Antonescu. Antonescu mi-a spus [i va aminti celebrul economist c\ nu vede alt\ solu]ie dect abdicarea, c\ nu a vrut s\ i-o smulg\ regelui n mod brutal, ci i-a l\sat timp s\ mediteze f\r\ a-i fixa m\car o anumit\ or\383. De aici, Manoilescu se ntoarce la Palat unde constat\ deja c\ regele [i face bagajele, astfel c\ alearg\ din nou la Antonescu. Acesta i spune, hot\rt: Dac\ nu primesc nimic, i voi scrie eu o scrisoare [i i voi cere formal s\ abdice. Avnd n vedere c\ regele refuza s\ emit\ un astfel de document [i nu accepta formularea propus\ de Mihai Antonescu, prim-ministrul i trimite la ora 4.00 o scrisoare ultimativ\: Sire, M-am angajat cu cinstea [i cu via]a mea s\ ap\r trecutul, ]ara [i Tronul. ncerc\rile mele de a g\si oameni cu adev\rat patrio]i [i pricepu]i, cu care s\ fac o echip\ nou\ de redresare a Statului [i de renfr\]ire a Majest\]ii Tale cu ]ara, au e[uat.
383

Gh. Buzatu, Mare[alul Antonescu, p. 93.

ISTORIA LOVITURILOR DE STAT N ROMNIA ISTORIA STA

355

To]i cer abdicarea Majest\]ii Tale. n fa]a acestei situa]ii [i a agita]iilor pe care eu nu pot s\ le nec n valuri de snge, pentru a arunca ]ara ntr-un r\zboi civil [i a determina ocupa]ia str\in\, sunt dator s\ supun [i n scris Majest\]ii Tale glasul ]\rii. Cine afirm\ altfel face o crim\. Atrag ns\ serios aten]ia Majest\]ii Tale n privin]a r\spunderilor grave care vor ap\sa pe vecie asupra Majest\]ii Tale, dac\ nu d\ ascultare imediat [i f\r\ ezitare cererii mele, care este a Armatei [i a ]\rii. General Ion Antonescu Autorii interesa]i de glorificarea mare[alului Antonescu uit\ de fiecare dat\ s\ prezinte contextul n care a fost dat\ publicit\]ii aceast\ scrisoare. Din dorin]a de a nu [tirbi cu nimic imaginea istoric\ a mare[alului, ei nu men]ioneaz\ niciodat\ preambulul care a nso]it publicarea acestei scrisori, n care viitorul mare[al recuno[tea nc\lcarea jur\mntului militar [i a cuvntului dat regelui. Iat\ acest preambul: Romni, Pentru ntia oar\ n via]a mea a trebuit s\ n[el, s\ mint [i s\ calc un jur\mnt solemn, cernd abdicarea regelui c\ruia i jurasem credin]a. Am f\cut-o pentru a sc\pa na]ia de o ngrozitoare umilin]\ [i de o total\ [i inevitabil\ catastrof\. Am f\cut-o deschis, ar\tndu-i n scris abdicarea. Dumnezeu, voi [i istoria m\ ve]i judeca. Pentru [tiin]a voastr\ a tuturor, public textul scrisorii ce am trimis-o fostului suveran, la ora 4 diminea]a de 6 septembrie384 (urmeaz\ textul scrisorii de mai sus).
384 C.I.C. Br\tianu, Carol II, Ion Antonescu. Amintiri. Documente. Coresponden]\, Ed. Forum, Bucure[ti, 1992, p. 111.

356

ALEX MIHAI STOENESCU STOENESCU

Practic, acesta este documentul central al loviturii de stat, lovitur\ pe care Ion Antonescu [i-a asumat-o n ntregime [i care, n mod cert, i apar]ine. Prin caracterul igienic al ndep\rt\rii infec]iei pe care o reprezentau Carol II [i camarila sa, gestul de nc\lcare a principiilor morale [i a jur\mntului a fost trecut ntr-un plan secundar, ca nesemnificativ. Ultimatumul a fost de dou\ ore. Regele va semna un manifest c\tre ]ar\ n care va evita cu bun\ [tiin]\ cuvntul abdic [i va folosi formula trecnd ast\zi fiului meu, pe care [tiu ct de mult l iubi]i, grelele sarcini ale domniei385. La acea or\, voievodul de Alba Iulia [i viitorul rege prin procur\ plngea ca un c\]elandru, dup\ cum ne informeaz\ principesa Martha Bibescu n jurnalul s\u: Er weinte wie ein Schlosshund 386. Tot Martha Bibescu reproduce informa]ia primit\ de la doamna Fabricius, care confirm\ n]elegerea timpurie a lui Ion Antonescu cu Germania: De mai bine de o s\pt\mn\, so]ul meu n-a mai nchis ochii. Nici Antonescu... n sfr[it, ast\ noapte, la ora dou\, so]ul meu a putut s\-i telefoneze lui Ribbentrop c\ el a abdicat387. Situa]ia juridic\ [i a[a neclar\ a Monarhiei romne, amplificat\ de acest compromis neconstitu]ional, se va ncurca [i mai mult n viitor. La 23 august 1944, Carol II va pretinde din nou Tronul, sub pretext c\ l-a p\r\sit vremelnic [i sub amenin]area for]ei, [i va intra n negocieri cu sovieticii. Fuga din ]ar\ a regelui Carol II sau gonirea din ]ar\, nu are importan]\ [i preluarea decisiv\ a conducerii statului de c\tre Ion Antonescu n ziua de 6 septembrie au reprezentat doar vrful tensionat [i cel mai important al loviturii de stat. Ea a fost definitivat\ la 14 septembrie, odat\ cu instituirea statului na]ional-legionar.
385 Ion Antonescu [i Garda de Fier, Ed. ROM-EDITION, Trgu-Mure[, 1991, p. 58. 386 387

Martha Bibescu, op. cit., p. 206. Ibidem.

ISTORIA LOVITURILOR DE STAT N ROMNIA ISTORIA STA

357

Consecin]ele imediate ale loviturii de stat


Situa]ia Monarhiei. Dup\ ora 8.00 din diminea]a zilei de 6 septembrie 1940 regele Mihai I va depune un jur\mnt neconstitu]ional n fa]a lui Ion Antonescu, devenit un fel de Conduc\tor al statului, a patriarhului [i a pre[edintelui Cur]ii de Casa]ie [i Justi]ie. Textul jur\mntului era improvizat. Conform Constitu]iei din 1923, regele ales trebuia s\ depun\ jur\mntul n fa]a Camerelor reunite ale Parlamentului cu urm\torul con]inut: Jur a p\zi Constitu]ia [i legile poporului romn, a men]ine drepturile lui na]ionale [i integritatea teritoriului (Art. 82). Regele Mihai nu a ndeplinit aceast\ obliga]ie, pentru c\ nu exista Constitu]ie. Nu mai punem la socoteal\ c\ nici tat\l s\u nu se potrivea cu acest jur\mnt, mai ales n partea sa final\, cea cu integritatea teritorial\. Paradoxul, dar [i amarul situa]iei, au f\cut ca [i Constitui]ia din 1938 s\ con]in\ acela[i jur\mnt, la Articolul 39, [i tot cu obligativitatea de a fi rostit n fa]a Parlamentului. Pe cale de consecin]\, cu atitudinea cea mai obiectiv\ [i ntr-un total respect fa]\ de suveranul aflat nc\ n via]\, trebuie s\ constat\m c\ domnia regelui Mihai I ntre 6 septembrie 1940 [i 30 august 1944 a fost ilegitim\. Produs al unei lovituri de stat, la care tn\rul rege nu a avut nici o contribu]ie, domnia lui Mihai I s-a situat sub semnul improviza]iei [i a unei limit\ri vizibile chiar [i a simbolului pe care l reprezenta Monarhia. Principalul s\u biograf, Arthur Gould Lee, va nota: El a urmat tat\lui s\u, care compromisese monarhia. Avea doar o vag\ ideea asupra ndatoririlor sale388. Noul conduc\tor al statului va sublinia n prima sa proclama]ie c\tre ]ar\ c\ este vorba de un nou regim, iar regelui Mihai I i va declara nc\ de la prima audien]\ c\ urcarea lui
388

Arthur Gould Lee, Coroana contra secera [i ciocanul. Povestea regelui Mihai al Romniei, Ed. Humanitas, Bucure[ti, 1998, p. 29.

358

ALEX MIHAI STOENESCU STOENESCU

pe Tron este urmarea a dou\ lovituri de stat, date n zilele de 5 [i 6 septembrie. Ion Antonescu considera ziua desemn\rii sale ca prim ministru cu puteri depline drept moment al loviturii de stat. De fapt, el are dreptate, fuga regelui f\r\ s\ abdice fiind aici un act cu totul secundar. A[adar, mai corect ar fi s\ accept\m c\ lovitura de stat s-a produs n ziua de 5 septembrie 1940. Ca mi[care de profunzime n straturile mentalit\]ii colective [i ca mod de administrare a statului, Romnia se apropia prea mult de Republic\. Pozi]ia partidelor politice. ntruni]i acas\ la Ioan Hudi]\, liderii ]\r\ni[ti au evaluat situa]ia, n lumina informa]iilor pe care le de]ineau asupra celor petrecute peste noapte. Ei au constatat mai nti c\ nu a fost vorba de o abdicare, ci de o detronare [i c\ meritul principal n istorie i revine lui Ion Antonescu. Aflnd de la David Popescu faptul c\ cei doi complici din complotul regelui pentru cedarea Ardealului de Nord n schimbul r\mnerii pe Tron Mihail Manoilescu [i Valer Pop au avut [i ei o atitudine intransigent\ n favoarea abdic\rii, ]\r\ni[tii nu ncearc\ s\ conteste aceast\ tez\, ca nerealist\, ci ajung la concluzia c\ au trecut de partea nem]ilor(!) [i c\ Antonescu n-a fost dect un agent de execu]ie al nem]ilor [i al legionarilor. Nicolae Lupu [i va exprima regretul c\ noul conduc\tor al statului nu l-a l\sat pe prin]ul mo[tenitor s\ plece mpreun\ cu tat\l s\u [i c\ n-a proclamat Republica. Maniu va rde. Oricum, la aceast\ ntrunire s-au conturat dou\ direc]ii de urmat pentru atitudinea politic\ a Partidului Na]ional }\r\nesc: 1. Varianta Ghi]\ Pop, Nicolae Lupu, Ionel Pop mergea pe ideea neimplic\rii n guvernare [i accept\rii constituirii unui guvern de militari. Noi, partidele politice, stnd deoparte, r\mnem libere s\ protest\m n contra Arbitrajului de la Viena [i astfel na]iunea nu mai poart\ nici o r\spundere pentru executarea acestui arbitraj, impus cu for]a...389
389

Ioan Hudi]\, op. cit., p. 323.

ISTORIA LOVITURILOR DE STAT N ROMNIA ISTORIA STA

359

2. Varianta Iuliu Maniu [i Ioan Hudi]\ ar fi fost atunci de total angajament la guvernare: Ne trebuie s\ constituim imediat guvernul na]ional, a[a cum m\ n]elesesem cu Antonescu [i s\ decret\m mobilizarea general\ a Armatei; pe unguri i invit\m s\ p\r\seasc\ zona ocupat\, n termen de 24 de ore, altfel le t\iem retragerea, ocupnd valea Tisei; iat\ ce trebuie spus lui Antonescu s\ fac\, dac\ este un om corect, un bun patriot [i nu un instrument n minile lui Fabricius390. Ceva nu este n regul\ cu consemn\rile lui Ioan Hudi]\ n Jurnalul s\u. F\r\ ndoial\ c\ textul este dominat de dorin]a expres\ de a glorifica figura lui Maniu, de a-l scoate imaculat din toate situa]iile [i de a identifica ntotdeauna gre[elile la al]ii. Consemnarea lung\ [i detaliat\ a zilei de vineri, 6 septembrie 1940, pare de multe ori o oper\ post factum, un comentariu subiectiv al unor fapte ndoielnice. Prin urmare, ntr-un asemenea joc, informa]iile ajung s\ se contrazic\, fiindc\ altfel nu avem cum s\ ne explic\m contradic]ia dintre decizia de a se ascunde n noaptea de 5 spre 6 decembrie, f\r\ a comunica ntre ei, [i abunden]a informa]iilor despre ce au f\cut ei sau Antonescu n aceea[i noapte. Sursa lor principal\, generalul David Popescu, este dubioas\, fiind vorba de un ministru de Interne aflat de s\pt\mni ntregi n contact cu ]\r\ni[tii, de multe ori primindu-i `n cabinetul s\u pentru consult\ri, f\r\ ca cineva din guvernul Gigurtu s\-l trag\ de mnec\. Semnul de ntrebare pus deasupra atitudinii partidului de la nceputul guvern\rii antonesciene este cu att mai mare cu ct, de[i op]iunea PN} ar fi fost cea a lui Iuliu Maniu (Varianta 2), n realitate, partidul a pus n practic\ Varianta 1 neimplicarea la guvernare! n plus, proiectul lui Maniu era foarte frumos [i patriotic, dar punerea lui n practic\ implica o serie de decizii foarte rapide, ntre care demisia lui Ion Antonescu [i renun]area la calitatea de Conduc\tor al statului, formarea unui guvern de uniune
390

Ibidem, p.324.

360

ALEX MIHAI STOENESCU STOENESCU

na]ional\ condus de Maniu, trecerea trupelor romne la contraatac n Ardeal [i mpingerea trupelor ungare dincolo de grani]\, anularea Dictatului de la Viena, renun]area de c\tre Adolf Hitler la planul de aducere a trupelor sale n apropierea zonei petroliere [i, pentru c\ acest plan era legat de Directiva din 31 iulie, schimbarea planului strategic de atacare a URSS, oprirea sovieticilor de a ataca dincoace de Prut [i recunoa[terea oficial\ a Romniei ca neutr\. Nu ne putem duce cu imagina]ia att de departe nct s\ credem c\ ipoteticul guvern Maniu ar fi trecut ]ara de partea Alia]ilor, declarnd r\zboi Germaniei. n afar\ de aceste m\suri, guvernul de uniune na]ional\ nu avea cum s\ rezolve problema Mi[c\rii legionare a lui Horia Sima, organiza]ie care ar fi refuzat categoric participarea la acest guvern [i ar fi trecut [i mai nver[unat\ la atacuri violente. Din toate aceste considerente se desprinde destul de clar ideea c\ proiectul lui Iuliu Maniu era cel pu]in nerealist, dac\ nu cumva a fost consemnat n jurnalul lui Hudi]\ doar pentru imaginea liderului [i a partidului. n fond, ce argumente invoca Iuliu Maniu pentru refuzul de a forma guvernul de uniune na]ional\ cerut tot de el [i acceptat de Ion Antonescu? Liderul ]\r\nist i va repro[a lui Ion Antonescu faptul c\ s-au n]eles la 2 septembrie pentru formarea acelui guvern, n care noul prim-ministru s\ ocupe fotoliul de ministru al Ap\r\rii. Mai grav\ pare acuza]ia c\ a pus n aplicare imediat m\surile impuse la Viena [i c\ a retras trupele [i administra]ia din Ardeal. Hillgruber afirm\ c\ Sarcina cea mai urgent\ a lui Ion Antonescu era retragerea trupelor romne din Transilvania de Nord [i din intrndul secuiesc, care trebuia efectuat\ n ordine, de[i unii comandan]i se opuneau. ntr-adev\r, evacuarea s-a efectuat ntre 5 [i 13 septembrie f\r\ incidente importante391. Apoi a semnat acordul de la Craiova prin care s-a retrocedat
391

Andreas Hillgruber, op. cit., p. 132.

ISTORIA LOVITURILOR DE STAT N ROMNIA ISTORIA STA

361

Cadrilaterul. Iuliu Maniu a ar\tat foarte rar n una sau dou\ ocazii c\ tragedia Romniei din 1940 a fost consecin]a unor grave erori ale guvernelor interbelice [i numai n protestul s\u din 1934 a amintit vag c\ este autorul aducerii lui Carol pe Tron. Dar indiferent ct de vinovate erau partidele [i mai ales ce uria[\ responsabilitate avuseser\ oamenii politici n pr\bu[irea treptat\, ca un mal surpat lent de ape infiltrate, a atributelor statului na]ional unitar, situa]ia din 1940 avea nevoie de solu]ii. Or, n septembrie 1940 statul nu avea dect dou\ solu]ii. Una din ele era conducerea dup\ directive germane de c\tre un om care se sacrifica, la Putere, [i concentrarea corpului partinic democrat n Opozi]ie, cu scopul de a constitui rezerva politic\, n eventualitatea c\ la sfr[itul r\zboiului soarta ]\rii va fi din nou hot\rt\ de Marile Puteri. Era posibil ca omul sacrificat s\ fi fost Gheorghe Br\tianu, personalitate filogerman\ de anvergur\, sau Mihail Manoilescu, dar nici unul dintre ei nu avea autoritatea de a ndeplini prevederile Dictatului de la Viena, f\cnd Armata [i administra]ia s\ execute ordinele nenorocite [i s\ nu reac]ioneze. Ion Antonescu `ns\, prin insisten]a cu care se f\cea apel la calitatea sa de general, da. A doua solu]ie era formarea unui guvern proaliat, care s\ zdrobeasc\ prin for]\ Mi[carea legionar\ a lui Horia Sima, act care s\ produc\ apoi o ocupa]ie a trupelor germane, ocupa]ie nso]it\ de m\surile naziste cunoscute asupra oamenilor politici responsabili. n aceast\ variant\, Romnia devenea un stat ocupat de Germania [i suporta toate consecin]ele ocupa]iei militare. Trebuie s\ fie foarte clar c\ n aceast\ situa]ie, n afar\ de liderii politici democra]i, [i ntreaga popula]ie evreiasc\ a Romniei pierea. Iat\ de ce, chiar de la venirea lui Antonescu la Putere, putem vorbi despre o salvare a evreilor n Romnia. Nu analiz\m aici soarta evreilor din afara grani]elor impuse de invazia sovietic\ [i de dictatul de la Viena. Pentru a se constitui ntr-o rezerv\ politic\ viabil\, partidele istorice au adoptat o pozi]ie de sprijin a regimului Antonescu, n direc]ia rezolv\rii

362

ALEX MIHAI STOENESCU STOENESCU

problemei legionare, o atitudine declarativ\ de protest fa]\ de pierderile teritoriale [i au stabilit leg\turi secrete, inclusiv de spionaj, cu Alia]ii. Dar, pentru a putea pune n aplicare acest program, ele au avut nevoie de protec]ia lui Antonescu, de autoritatea lui [i de compromisurile f\cute de el germanilor. n toat\ aceast\ situa]ie extrem de complicat\, Iuliu Maniu a ac]ionat cu abilitate, tr\dnd atunci cnd trebuia, n]elegndu-se n secret cu Antonescu, lucrnd pe canalele spionajului cu Anglia [i conservndu-[i nealterat\ imaginea de opozant. Dac\ ar fi triumfat Anglia n Romnia, Iuliu Maniu ar fi fost liderul necontestat [i eroul autentic al r\zboiului. }ara ar fi avut un alt destin. Pe cnd a[a, tr\dat la rndul lui de principalul s\u aliat, Anglia, Iuliu Maniu [i statul romn vor fi zdrobi]i de ocupa]ia sovietic\. Mi[carea legionar\ a lui Horia Sima. Dup\ cum s-a observat, autorul acestui studiu face o distinc]ie voit\ ntre organiza]ia lui Codreanu [i ceea ce cunoa[tem sub aceea[i denumire, de Mi[carea legionar\, sub Horia Sima. Mi[carea legionar\ a fost decimat\ n doi ani succesivi de asasinate, 1938 [i 1939, iar la conducerea r\m\[i]elor ei a fost propulsat de c\tre Moruzov, [eful SSI, un agent al s\u, Horia Sima. De altfel, n momentul septembrie 1940, pozi]ia lui Horia Sima la conducerea Legiunii nu era nc\ definitivat\, organiza]ia cunoscnd regrup\ri n nuclee [i centre r\spndite prin ]ar\ [i fenomene de localizare pronun]ate. O serie de lideri i contestau pozi]ia, principalul corp supravie]uitor orientndu-se c\tre tat\l lui Corneliu Z. Codreanu. Numero[i lideri legionari l acuzau pe Sima pentru violen]ele declan[ate f\r\ ordin, pe timpul ct Codreanu era n nchisoare, cu scopul de a provoca asasinarea acestuia. Este de aceea suficient de elocvent faptul c\ Horia Sima afirm\ n amintirile sale c\ ar fi fost desemnat succesor al lui Codreanu pe 6 septembrie de c\tre un For Legionar, numit tot de el, n timp ce istoricii legionari afirm\ c\ Sima nu a fost niciodat\ ales [ef al Legiunii de c\tre Forul conduc\tor al acesteia, numirea sa

ISTORIA LOVITURILOR DE STAT N ROMNIA ISTORIA STA

363

la conducere fiind f\cut\ de Ion Antonescu prin decretul din 14 septembrie392. Forul Legionar, cel constituit sub prigoan\ dup\ moartea lui Codreanu, nu va valida niciodat\ prezen]a lui Horia Sima la conducerea Legiunii [i din aceste motive organiza]ia a cunoscut numeroase convulsii interne, dar a permis [i supravie]uirea ideii c\ Mi[care legionar\ condus\ de Codreanu este altceva dect cea condus\ de Horia Sima. Elita sa intelectual\, care a cuprins cele mai str\lucite min]i ale Romniei interbelice [i care d\dea con]inut ideologic profund na]ionalismului clamat de organiza]ia lui Corneliu Z. Codreanu, va disp\rea asasinat\ sau ndep\rtat\ de Legiune. Diferen]a este f\cut\ pentru istorie, cu inspira]ie [i precizie, de Armin Heinen: Garda nu mai era o mi[care popular\. Aceasta s-a observat [i n leg\tur\ cu conducerea ei. C\pitanul a fost un idol, o personalitate care i-a fascinat nu numai pe adep]ii mai apropia]i. Sima poseda alte calit\]i. El era dominat de filozofia bombei [i reprezenta aripa radical\, terorist\, care a hot\rt politica g\rzii n urma evenimentelor din 1938. Codreanu a oscilat ntre diferitele frac]iuni ale Legiunii, asigurndu-[i astfel independen]a. Sima nu-[i putea permite un asemenea mod de comportare. Exista mai mult dect un gardist care putea ridica preten]ia c\ reprezint\, asemenea lui, adev\rata nv\]\tur\. Numai dac\ se baza pe sprijinul aripii extreme, el se putea ap\ra n fa]a atacurilor393. Numai din septembrie 1940 putem vorbi despre caracterul terorist explicit al Mi[c\rii legionare. Vor exista ntotdeauna ndoieli asupra faptelor de violen]\
392 393

Preot {tefan Palaghi]\, op. cit., p. 139. Armin Heinen, Legiunea Arhanghelului Mihail. O contribu]ie la problema fascismului interna]ional, Ed. Humanitas, Bucure[ti, 1999, p. 411.

364

ALEX MIHAI STOENESCU STOENESCU

personal\ [i colectiv\ din trecut, dar [i noi informa]ii asupra felului cum au fost provocate.394 Imediat dup\ detronarea lui Carol II, Ion Antonescu a avut o ntrevedere cu Horia Sima. Cu aceast\ ocazie, Conduc\torul statului a remarcat cu insisten]\ faptul c\ Mi[carea este dezorganizat\ [i c\ nu poate emite preten]ii la formarea unui guvern monocolor. Antonescu invoca nevoia de a opri haosul din administra]ie [i de a pune ordine n conducerea treburilor statului. Ion Antonescu se afla atunci n perioada de negocieri cu PN} [i PNL, n tentativa de a forma guvernul de uniune na]ional\. Sima a avut un program minimal: o serie de m\suri care s\ r\zbune asasinarea lui Codreanu [i s\-i pedepseasc\ pe cei care erau vinova]i de dezastrul ]\rii. Dac\ accept\m teza complicit\]ii lui Horia Sima la asasinarea C\pitanului, atunci acest program minimal avea un singur scop: confirmarea pozi]iei sale de conduc\tor al Mi[c\rii legionare prin punerea n aplicare a unui plan de r\zbunare care s\ le ofere satisfac]ie credincio[ilor lui Codreanu. Antonescu a fost de acord cu acest program, n ideea c\ el se va ncadra n politica sa general\ de restabilire a ordinii statale. Adic\, pe cale legal\. El va lua [i primele m\suri n Armat\, trecnd n rezerv\ un num\r mare de generali, ntre care pe Gheorghe Arge[eanu (asasinul legionarilor din 1939), Gheorghe Mihail (confidentul regelui [i ini]iatorul asasin\rii lui Antonescu), Florea }enescu (coautor la retragerea din Basarabia), Ioan Ilcu[ (compromis prin declara]ii lingu[itoare n favoarea regelui), apoi C. Ilasievici, Grigore Cornicioiu, Ioan Bengliu (implicat brutal n torturarea legionarilor), Victor Dombrovschi (primarul Bucure[tilor), amiralul Petre
394 Alex Mihai Stoenescu, Armata, mare[alul [i evreii, Ed. RAO, Bucure[ti, 1998, p. 146. (Eu nsumi am confruntat documente [i m\rturii noi care ridic\ semne de ntrebare asupra dreptului la ripost\ al legionarilor, dar reac]iile lor nu vor putea fi scoase niciodat\ din contextul lor juridic alterat de interven]ii politice.)

ISTORIA LOVITURILOR DE STAT N ROMNIA ISTORIA STA

365

B\rbulescu, Gheorghe Liteanu, Constantin Atanasescu [.a., unii fiind ndep\rta]i pentru incompeten]\. Au fost aresta]i imediat Mihail Moruzov, Gabriel Marinescu, Gheorghe Arge[eanu, Ioan Bengliu, precum [i o serie de subofi]eri, ofi]eri inferiori [i superiori, to]i implica]i n asasinatele mpotriva legionarilor. De asemenea, au fost re]inute cteva personalit\]i politice considerate vinovate de prigoana antilegionar\. Prim-ministrul va ordona [i o anchet\ asupra proceselor politice din ultimii opt ani, precum [i o cercetare a activit\]ii magistra]ilor. Se combina astfel nevoia imediat\ a lui Antonescu de a face cur\]enie la conducerea Armatei, Ministerului de Interne [i Jandarmeriei, de a-[i asigura el nsu[i, prin oamenii s\i, controlul asupra institu]iilor de for]\, cu cererile exprese ale lui Horia Sima. F\r\ ndoial\ c\ la baza n]elegerii Antonescu-Sima a stat perspectiva guvern\rii comune, f\r\ a se intra n prea multe detalii, la nceput, pe fondul e[u\rii negocierilor cu partidele democratice. Cu toate c\ au existat ntotdeauna nuan]e n felul de a trata rela]ia sa cu legionarii, la finalul destinului s\u lumesc att de agitat [i tragic Ion Antonescu va afirma f\r\ echivoc: Horia Sima reprezenta baza politic\ a ]\rii n acele momente395. Baza economic\ era reprezentat\ de programul enun]at de Mihail Manoilescu n diferite epoci [i ocazii, pe care l-am rezumat [i noi aici, n primul capitol, [i care se sprijinea fundamental pe structurile capitaliste liberale, puse n func]iune n condi]iile unui regim politic dictatorial de Dreapta. S-au ad\ugat, ca factori perturbatori sau ruin\tori la proiectul romnesc al redres\rii statului, conflictul pentru Putere din interiorul guvern\rii, participarea la r\zboi [i influen]a nefast\ a Germaniei naziste asupra politicii externe a ]\rii. Nu putem omite de pe aceast\ list\ un aspect care ne intereseaz\ n particularitatea analizei noastre, [i anume conservarea [i pe alocuri amplificarea propagandei [i cultului
395

Procesul mare[alului Antonescu. Documente, vol. 1, p. 188.

366

ALEX MIHAI STOENESCU STOENESCU

personalit\]ii, care, profundum maris, va nt\ri sentimentul solu]ion\rii paternaliste a tuturor problemelor patriei. Conform legilor Istoriei, lovitura de stat nceput\ la 2 septembrie 1940, prin propulsarea n destin a lui Ion Antonescu, prin configurarea complotului Maniu-Antonescu [i prin interven]ia decisiv\ a Lega]iei germane, se va finaliza la 14 septembrie prin instituirea statului na]ional-legionar, avnd o conducere dualist\ conflictual\, Ion Antonescu-Horia Sima, ca de multe alte ori n istoria noastr\: Cuza-Catargiu n 1862, Carol I-Ion C. Br\tianu n 1866, Carol II-Iuliu Maniu n 1930, regele Mihai I-Petru Groza n 1945, Anna Pauker-Gheorghiu Dej n 1948, Nicolae Ceau[escu-Alexandru Dr\ghici n 1965, Ion Iliescu-Dumitru Mazilu n 1989. Este incitant de observat c\ mai toate loviturile de stat sau revolu]iile Romniei moderne [i contemporane au avut aceast\ problem\ a raportului conflictual ntre liderii nving\tori. Oare de ce ntotdeauna schimb\rile regimului politic din Romnia au adus la conducere cupluri, nu un singur autor, [i c\ imediat dup\ victorie a urmat conflictul ntre partenerii afla]i la vrful Puterii [i glorificarea nving\torului final? R\spunsul s-ar putea g\si n profunzimile mentalit\]ii tranzac]ionale a na]iunii romne, subiect analizat n termeni moderni, dup\ Dr\ghicescu [i R\dulescu-Motru, de o singur\ personalitate marcant\ a culturii romne, academicianul R\zvan Theodorescu: Aflat\ n spa]iul unei tradi]ii ortodoxe [i al ruralit\]ii, cu al s\u corolar nobiliar, civiliza]ia romnilor a cunoscut recurent, n epoca primei sale modernit\]i, atitudini de autoritate monarhic\ venind s\ compenseze, adeseori, sl\biciuni politice [i crize morale cazul fanariot e notoriu, unind piscuri intelectuale [i abisuri etnice, n ceea ce a fost socotit\ o form\ evident\ [i primar\ de colabora]ionism ilustrnd ns\ [i clipe de glorie na]ional\ (ntre toate, se cade citat, mai nou, episodul Cuza). Atitudini reluate cu mai mult sau mai pu]in succes, cu mai mult\ sau mai pu]in\ dexteritate cultural\, n ceea ce a fost ba chiar risc\ s\ fie nc\ un cult sau, dac\ nu, m\car o exacerbare a rolului liderului, un

ISTORIA LOVITURILOR DE STAT N ROMNIA ISTORIA STA

367

mesianic homo magnus. n perimetrul romnesc el s-a putut numi succesiv, n secolul al XX-lea ce-[i trage seva din cele trei precedente Carol al II-lea, Corneliu Zelea Codreanu, Gheorghiu-Dej sau Ceau[escu, cu portretele lor arborate de la batista de m\tase a jandarmilor, pn\ la lugubre ceremonii camaradere[ti sau pn\ la uria[ele panouri de stadion ale serb\rilor din Cntarea Romniei. [...] Nu mai pu]in, ata[amentul modern fa]\ de soteriologicul lider ar\t\tor de drum are leg\turi directe cu ceea ce abia am denumit mentalitatea tranzac]ional\, putndu-se plasa fie n aureola unei suprema]ii spre care acela a fost propulsat prin felurite tranzac]ii, fie, pe nea[teptate prin alte tranzac]ii, sinonime cu eventuale pioase abandonuri n umbra unei rapide, violente, dac\ nu chiar fatale c\deri396. n faptul celei de-a treia modernit\]i a romnilor (perioada Romniei Mari) [i pn\ ast\zi, n pragul celei de-a patra modernit\]i (intrarea n NATO [i UE), fenomenul cuplului rezultat dintr-o mi[care politic\ major\ [i decisiv\ a fost reflexul reprezent\rii n cei doi lideri a for]elor paternaliste externe pe care vulgul le intuia deasupra ]\rii. n cazul Cuza-Catargiu din 1862 erau Fran]a [i Imperiul Otoman, n cazul Carol I-Ion C. Br\tianu din 1866 erau Germania [i Fran]a, n cazul Carol II-Iuliu Maniu din 1930 erau fascismul [i Societatea Na]iunilor, n cazul regele Mihai I-Petru Groza din 1945 au fost Occidentul [i URSS, n cazul Gheorghiu Dej-Anna Pauker din 1948, ca [i n cazul Nicolae Ceau[escu-Alexandru Dr\ghici din 1965 erau na]ionalismul [i interna]ionalismul, iar n cazul Ion Iliescu-Dumitru Mazilu din 1989 erau percep]ia unei lupte subterane pentru influen]\ n Romnia, a[a cum vom vedea n volumul patru al acestui tratat, ntre URSS [i SUA.

*
396

R\zvan Theodorescu, Despre prima modernitate a romnilor (Discurs de receptie), Ed. Academiei Romne, Bucure[ti, 2001, pp. 22-23.

Capitolul V

TENTATIVA DE LOVITUR| DE STAT DIN 20-23 IANUARIE 1941 Rebeliunea legionar\


Moto: Eu spuneam: Ave]i r\bdare. Tactica mea era ca s\ fie discredita]i, pentru c\ f\ceau orori, [i lumea s\ fie contra lor. ION ANTONESCU

8 septembrie 1940, preotul [i istoricul romn Paul Mihail nota n jurnalul s\u: E Duminica nvierii noii organiz\ri a statului romn. E s\rb\toarea Na[terii Maicii Domnului. Se nasc c\tre o nou\ via]\ [i organizare statul [i neamul romnesc397. Credin]a sincer\ a cunoscutului preot basarabean n transformarea pe care a adus-o situa]iei Romniei venirea la putere a lui Ion Antonescu poate fi considerat\ ca exponen]ial\ pentru majoritatea popula]iei. Dan Zamfirescu consider\ c\ momentul de vrf al misiunii istorice pe care a primit-o Ion Antonescu prin destin a fost tocmai n septembrie 1940, astfel c\ rolul s\u benefic, na]ional, a fost de foarte scurt\ durat\: n ce m\ prive[te, consider c\ unicul merit major [i indiscutabil al mare[alului Antonescu, cel care-l r\scump\r\ de toate p\catele [i-i justific\ statuia ridicat\ la Slobozia, este acela de a fi salvat Romnia ca stat, a[a ciuntit\ cum era n ceasul cnd destinele ei au fost apucate de minile sale. F\r\ Antonescu, soarta Romniei ar fi fost pecetluit\, ea ar fi fost ncorporat\ n Uniunea Sovietic\
397

La

Paul Mihail, Jurnal (1940-1944), Ed. Paideia, Bucure[ti, 1999, p. 18.

ISTORIA LOVITURILOR DE STAT N ROMNIA ISTORIA STA

369

pentru ]inutul dintre Carpa]i [i Nistru [i n Germano-Ungaria pentru Transilvania, l\sndu-ne [i f\r\ Dobrogea, doar cu Cmpia Dun\rii. {i sunt sigur c\, spre deosebire de Polonia, nimeni nu s-ar fi luptat pentru renvierea Romniei. Antonescu este omul care a prevenit aceast\ lichidare a statalit\]ii romne[ti [i care, prin ns\[i c\derea lui, a permis jocul politic al altor for]e n stare s\ continuie aceast\ statalitate, cu oricte tragedii, pn\ azi 398. Aceste observa]ii interesante [i care con]in mult [i dureros adev\r permit n]elegerea unor fenomene subtile care au nso]it regimul antonescian. n cazul dictatorului Ion Antonescu, spre deosebire de Carol II, de Gheorghiu-Dej [i, ntr-o anumit\ m\sur\, de Nicolae Ceau[escu, componenta personalizat\ a faptelor istorice, influen]a coordonatelor personale ale liderului asupra desf\[ur\rii generale a evenimentelor, este posibil s\ fi fost mai important\ dect n celelalte cazuri. Carol II era dirijat din umbr\ de camaril\, Gheorghiu-Dej avea n spate legitimarea puterii militare [i politice sovietice, Ceau[escu se sprijinea pe un partid creat practic de el n interiorul unui lag\r bine nchis; Ion Antonescu era singur. Partidele politice i-au refuzat colaborarea direct\, formula la care mpingeau ele guvern militar era, dup\ cum bine a observat chiar Antonescu, ultima solu]ie la care trebuie s\ apeleze un popor [i a f\cut-o la 23 august 1944 Germania vedea n el doar formula autoritar\ menit\ s\ asigure logistica r\zboiului antisovietic, iar Mi[carea legionar\ de sub conducerea lui Horia Sima c\uta atunci un drum propriu, distructiv [i sngeros, r\zbun\tor [i nc\ [i mai ndep\rtat de bazele sale doctrinare constructive. De aceea, ideea lui Dan Zamfirescu, conform c\reia rolul real [i limitat al lui Antonescu a fost acela de a salva statalitatea Romniei n anul 1940, pare extrem de atr\g\toare. Privind din
398

Dan Zamfirescu, Regele [i Mare[alul, Ed. Roza Vnturilor, Bucure[ti,

1994, p.20.

370

ALEX MIHAI STOENESCU STOENESCU

perspectiva [anselor pe care ni le ofer\ distan]a [i r\ceala sentimentelor fa]\ de eveniment, putem observa eforturile incontestabile [i chiar eroice pe care le-a f\cut personajul nostru pentru a aduna ]ara din dezordinea [i disolu]ia n care c\zuse. De altfel, ntr-o scrisoare trimis\ lui Constantin I.C. Br\tianu n 1942, Ion Antonescu va recunoa[te: Rolul meu trebuia s\ fie terminat la 7 septembrie 1940399. Apoi, dup\ ce statul s-a stabilizat ntr-o situa]ie clar\ satelit al Germaniei naziste , cnd Antonescu a trecut la gestionarea lui, din calitate de salvator, a [i nceput s\ fac\ gre[eli. Aici, teza conform c\reia Ion Antonescu trebuie analizat ca om politic, nu n calitate de general, devine foarte necesar\. Trecut n rezerv\ [i intrnd n ac]iune ca om politic, el [i va satisface orgoliul personal [i nevoile suflete[ti cele mai acute rechemndu-se singur n cadrele active ale Armatei (16 septembrie 1940), avansndu-se apoi succesiv n gradele de general de corp de armat\ (tot la 16 septembrie 1940), general de armat\ (la 18 februarie 1941, dup\ numai cinci luni) [i, n final, ca mare[al (dup\ alte [ase luni). Chiar dac\ pentru cititorul civil nu este att de important, pentru militari este bine s\ [tie c\ Ion Antonescu a ajuns din general n rezerv\ la gradul suprem de mare[al n mai pu]in de un an. Apoi a mbr\cat c\ma[a verde a unui partid [i a dus b\t\lia pentru a fi [eful acestuia. Ca general de divizie ns\, Ion Antonescu putea salva statul n momentul s\u cel mai greu [i se putea retrage n preocup\rile sale militare, fie ca strateg, fie ca ministru al Ap\r\rii. [i dorea ns\ prea mult Puterea [i era prea convins c\ numai el are solu]iile de salvare a situa]iei. Orict de nepl\cute sunt aceste considera]ii, trebuie spus ns\ c\ n 1941, dup\ cele dou\ victorii preluarea Puterii [i nfrngerea rebeliunii legionare omul Ion Antonescu a avut o c\dere, serios consumat fizic [i psihic, cu s\n\tatea zdruncinat\ [i cu capacitatea de a gndi elastic, specific\
399 Antonescu. Mare[alul Romniei [i r\zboaiele de rentregire, vol. 2, Ed. Nagard, Cannaregio Venetia, 1988, p. 271.

ISTORIA LOVITURILOR DE STAT N ROMNIA ISTORIA STA

371

omului politic, foarte pronun]at alterat\. Aceast\ realitate fizic\, dincolo de numeroasele m\rturii r\mase de la apropia]i, este confirmat\ [i de faptul c\ prima perioad\ a regimului s\u (14 septembrie 1940-22 ianuarie 1941) a fost dominat\ de efortul de a p\stra un echilibru politico-social, n rezonan]\ cu efortul de a-[i conserva echilibrul personal. Muncea zilnic pn\ la epuizare, se ocupa de toate [i ]inea discursuri kilometrice, umbla mult prin ]ar\, dus-ntors n cteva ore, dormea pe apucate n timpul zilei, mereu trezit de probleme, cnd importante, cnd minore, preluarea ntregii autorit\]i de c\tre el avnd efect n aruncarea pe bra]ele sale a tuturor problemelor ]\rii. Idealul lui politic, precum [i gesturile sale tipice din aceast\ perioad\, pot fi ilustrate prin transferul metaforic sugerat de p\rintele St\niloae ntr-o alegorie a sa: Omul echilibrat este ca vizitiul unei tr\suri care frneaz\ caii mai iu]i [i `i ndeamn\ pe cei z\bavnici. El are mereu o supraprivire peste to]i [i ]ine leg\tura ntre ei, [tiind c\, dac\ i las\ pe unii s\ `i covr[easc\ pe ceilal]i, trag n [an]ul de la margine [i o nimicesc [i pe ea, [i pe el. C\ci el e cel ce mn\ caii [i n acela[i timp e purtat de ei. Dac\ nu-i mn\ ]inndu-i n unitate, e dus n pr\pastie400. Cam n acest loc se afla dedesubtul cel mai adnc al rela]iei Ion Antonescu-Horia Sima n primele luni de regim na]ional-legionar. De ce l-or fi numit na]ional-legionar, nu prea este clar! Formula era, din punct de vedere ideologic, pleonastic\. S\ fi folosit cu insisten]\ termenul na]ional, pentru a ar\ta c\ solu]ia politic\ la care se ajunsese era un produs natural romnesc, nu credea nici ultimul preot din sat. El vedea doar o solu]ie de salvare la nghesuial\. Mai degrab\ formula i apar]ine lui Ion Antonescu pentru a ar\ta, cu o anumit\ subtilitate, c\ baza sa politic\ are [i componente tehnice democrate, dar, mai presus de orice, c\ la conducere se afl\ o personalitate cu misiune na]ional\, adic\ deasupra oric\ror
400

Dumitru St\niloae, Reflec]ii despre spiritualitatea poporului romn, Ed. Elion, Bucure[ti, 2001, p. 43.

372

ALEX MIHAI STOENESCU STOENESCU

regrup\ri politice. Este, foarte probabil, expresia acelei suprapriviri de care amintea p\rintele St\niloae. Pe noi ne intereseaz\ ns\ faptul c\, voit sau nevoit, Ion Antonescu [i va continua, cel pu]in pn\ la momentul declan[\rii opera]iilor pentru eliberarea Basarabiei, cariera sa politic\ [i c\ principala b\t\lie a primei perioade a regimului s\u a fost dominat\ de lupta pentru constituirea [i controlul bazei politice. Putem accepta oricnd ideea c\ Ion Antonescu, perfect ncadrat n coordonatele sentimentelor sale na]ionaliste, a gndit protejarea partidelor istorice, astfel nct ele s\ poat\ reveni la rolul lor politic de conducere. Credem ns\ c\ mai degrab\ n-a avut ncotro. A[a cum ar\tam deja, ideea lui principal\ pe tema bazei politice era apelul la guvernul militar numai n ultim\ instan]\. Ideea aceasta face parte [i ast\zi din uzan]ele na]iunilor, [i p`n\ [i Constitu]iile cele mai democratice prev\d apelul la Armat\ n situa]iile de criz\ generalizat\, n situa]ii de r\zboi, cnd se constituie Cartierul General (sau sinonime ale acestuia) [i ]ara este, practic, condus\ de [eful Statului-Major General sau prin Consilii militare. Iuliu Maniu [i Dinu Br\tianu vedeau lucrurile exact invers. Ei considerau, cu destule argumente, c\ pe timp de r\zboi nu numai c\ se poate apela la militari, dar [i c\ acest lucru este obligatoriu. ~n momentul ncheierii p\cii, rezerva politic\ supravie]uia intact\ (credeau ei) [i putea ac]iona n favoarea ]\rii din pozi]ia de for]\ democratic\. De aceea, ei au folosit singurul instrument care le st\tea la dispozi]ie pentru a putea controla ceva: refuzul public. n secret, liderii partidelor istorice erau lega]i total de Conduc\torul statului. Urm\rit n continuare de ideea sa apelul la solu]ii politice Antonescu a c\utat s\ foloseasc\ drept baz\ politic\ Mi[carea legionar\ a lui Horia Sima, sub rezerva controlului s\u asupra organiza]iei. Credin]a c\ trebuie s\ exercite un control efectiv asupra Legiunii se nt\rea pe zi ce trece, dup\ 6 septembrie, pe m\sur\ ce sl\biciunile acesteia deveneau tot mai vizibile. Conduc\torul era con[tient c\ orientarea Mi[c\rii legionare a lui Horia Sima c\tre extremism [i violen]\ public\ nu punea

ISTORIA LOVITURILOR DE STAT N ROMNIA ISTORIA STA

373

n discu]ie doar autoritatea sa, stabilitatea ]\rii [i eforturile de redresare, ci mpingea statul cu vitez\ c\tre ultima sa solu]ie dictatura militar\. Totodat\, Antonescu dorea s\-[i ofere timp pentru redresarea st\rii Armatei, refacerii spiritului combativ, mai ales dup\ ce fusese obligat\ s\ se retrag\ n dezordine din Basarabia [i n total\ demoralizare din Ardealul de Nord, f\r\ s\ trag\ un foc. Perspectiva unei treceri la contraatac al\turi de Germania, cu beneficiul eliber\rii teritoriilor romne[ti din Est, era un alt calcul al lui Ion Antonescu, destinat de asemenea st\rii Armatei. Mai trebuie spus c\, n septembrie 1940, Antonescu ori d\dea o nou\ lovitur\ de stat, suprimnd imediat Mi[carea legionar\ a lui Horia Sima (arestarea liderilor simi[ti era suficient\), ceea ce ar fi provocat reac]ia Berlinului, ori se n]elegea cu Horia Sima, ceea ce era pe placul Berlinului. Din aceast\ ecua]ie un lucru e sigur: gradul de libertate al lui Ion Antonescu era limitat n orice direc]ie de Germania. Prin Germania trebuie s\ n]elegem for]a care l salvase de la moarte, Marea Putere care se instalase deja n pozi]ia dominant\ n Europa [i n Romnia, economia care rezona cu cea romneasc\, singura armat\ n stare s\ opreasc\ invazia sovietic\ n Europa de Est. Tot Germania nsemna ns\ [i Marea Putere care r\pise Ardealul de Nord [i se n]elesese cu URSS asupra r\pirii Basarabiei, dar oferea speran]a recuceririi. n plus [i aici este lucrul cel mai important na]iunea ta nu mai reac]ioneaz\, asist\ impasibil\ la degradarea vie]ii politice, renun]\ f\r\ ezitare la instrumentele de exercitare a drepturilor publice, se distan]eaz\ decisiv de institu]iile sale, pierde teritoriu [i popula]ie n absen]a oric\rei forme organizate de rezisten]\. Este, practic, imposibil s\ judeci n alb [i negru performan]a conduc\torului unui stat aflat n aceast\ situa]ie, aplicnd regulile normalit\]ii, s\ judeci deciziile unui om, atunci cnd pn\ [i pozi]ia geografic\ joac\ un rol n destinul unei na]iuni. n acest loc ne vom permite o digresiune necesar\, din sfera criticii comparative, pentru a n]elege c\ la fenomene

374

ALEX MIHAI STOENESCU STOENESCU

similare exist\ ntotdeauna ceva care genereaz\ solu]ii diferite, ca n oricare paradox al materiei.

Modelul franchist al intr\rii, ie[irii [i supravie]uirii `n [i din condi]ii de r\zboi


Dac\ Ion Antonescu poate fi asem\nat cu cineva n privin]a proiectului politic, el trebuie comparat cu conduc\torul Spaniei, generalul Franco. Urm\rind similitudinile izbitoare ntre cei doi militari vom constata rolul determinant pe care l-a avut, n momentul cheie, pozi]ia geografic\. Situat n Est, El Caudillo ar fi avut aceea[i soart\ cu Ion Antonescu. Situat n Vest, Conduc\torul Romniei ar fi condus ]ara la un transfer pa[nic al Puterii c\tre o Monarhie solid\, un regim parlamentar democratic [i o economie de pia]\ prosper\, f\r\ s\ fie nevoie ca Romnia s\ aib\ coordonatele morfologice ale teritoriului Spaniei. Ba, din contr\. De aceea, a[a cum vom ar\ta, vinov\]ia lui Antonescu nu va fi niciodat\ total\. Este interesant c\ din zecile de mii de ofi]eri spanioli activi n primele decenii ale secolului XX, a fost ales drept salvator al patriei Francisco Franco (1892-1975), cu toate c\, `n repetate ocazii, n prim-planul vie]ii politice spaniole navigaser\ destui generali. ntreaga bibliografie care se ocup\ de cazul Franco, de la hagiografi la detractori, admite c\ viitorul El Caudillo (Conduc\torul) s-a remarcat simplu [i f\r\ a fi contestat prin superioritatea sa militar\ [i moral\ absolut\ nc\ de tn\r ofi]er. El va fi observat ca ofi]er de elit\ nc\ din timpul incidentelor marocane dintre 1912 [i 1916 [i, la fel cum a procedat Ferdinand cu Ion Antonescu pe fronturile din Bulgaria [i Moldova, regele Spaniei i va acorda tn\rului locotenent Francisco Franco numirea la comand\ prin decizie special\. Cariera de ofi]er a lui Franco va fi marcat\, prin merite personale, ca [i n cazul lui Antonescu, de avans\rile

ISTORIA LOVITURILOR DE STAT N ROMNIA ISTORIA STA

375

peste rnd, de numirile n func]ii militare importante prin dispens\, astfel c\ att ofi]erul de elit\ spaniol, ct [i cel romn au f\cut parte din categoria numit\ de francezi att de plastic toujours le plus jeune de son grade. Erau vremuri militare [i astfel de cariere ie[eau n eviden]\ nu numai prin teoria lui Clausewitz asupra leg\turii cauzale ntre politic\ [i r\zboi, ci [i prin aprecierea lucid\ a oamenilor politici c\, n balamucul parodic cu care ie[iser\ armatele europene din perioada Romantismului, era nevoie stringent\ de apelul la militari competen]i. La fel cum se petrecuse n Moldova contraofensiva Armatei romne din primul r\zboi mondial, armata spaniol\ va trece la contraofensiv\ dup\ dezastrul de la Anoual, din iulie 1921. Este prea [ocant ca s\ nu observ\m c\ n timpul acestei contraofensive, lozinca militarilor spanioli era: Nici un pas napoi!, un Pe aici nu se trece! iberic. n 1930, Franco este numit, ca [i Antonescu la {coala Superioar\ de R\zboi din Bucure[ti, [ef al {colii Militare Superioare de la Saragosa. Apoi, pentru ca privirea n oglind\ s\ fie aproape perfect\, Franco este trimis la aceea[i [coal\ de comand\ [i stat major de la Versailles, unde Antonescu f\cuse cursul de contraspionaj. Revenit n ]ar\ iat\ nc\ o coinciden]\ surprinz\toare Franco este contactat de lideri politici de Dreapta, care i ofer\ conducerea unui eventual partid politic compus din regruparea forma]iunilor mai mici conservatoare. Ca [i Antonescu, Franco intr\ n negocieri secrete, apoi refuz\. Ei bine, ca fenomen aparent inexplicabil n plan terestru, dar posibil n planul mi[c\rii inperceptibile a Europei spre un nou r\zboi, n iarna 1933-1934, n timp ce prim-ministrul I.G. Duca i cerea generalului Ion Antonescu s\ preia conducerea Marelui Stat-Major pentru a face reforma n armat\, ministrul de R\zboi spaniol, Gil Robles, l chema pe generalul Franco la conducerea Statului-Major de la Madrid, cu misiunea de a reconstrui armata401. La sfr[itul acestor mandate, Ion Antonescu va
401

Paul Marion, Leur combat, Ed. Fayard, Paris, 1939, p. 38.

376

ALEX MIHAI STOENESCU STOENESCU

ajunge cu domiciliu for]at la m\n\stirea Bistri]a, iar Franco exilat n Insulele Canare. Nu voi insista asupra similitudinilor izbitoare ntre falangi[tii spanioli ai lui Jos-Antonio Primo de Rivera [i legionarii lui Corneliu Z. Codreanu. S\ spunem doar c\ au avut de la nceput acela[i program politic: lupta contra materialismului marxist [i contra vechilor partide democratice, c\ s-au format ini]al dintr-un nucleu de studen]i [i muncitori na]ionali[ti [i c\ tipul ideal pe care l promovau era tn\rul cre[tin, tr\ind n austeritate, curaj [i caritate. Binen]eles, Jos-Antonio Primo de Rivera este arestat de prim-ministrul Cesares Quiroga (un Armand C\linescu spaniol) [i omort n nchisoarea din Alicante, doi ani naintea lui Corneliu Codreanu. Cu armata dezorganizat\ din cauza r\zboiului civil, Spania ncepe s\ vad\ n generalul Franco solu]ia pentru redresarea statului. O opinie deloc ntmpl\toare se potrive[te perfect cu teza func]iei politice acordate de romni lui Antonescu: Franco na pas vaincu seulement comme gnral, mais aussi comme politique et comme rformateur402. Pe fondul r\scoalei na]ionaliste a falangi[tilor, sub deviza r\zboiului sfnt, conducnd armata spaniol\ spre un pronunciament (interven]ia armatei n preluarea puterii), sprijinit logistic [i militar de Germania nazist\, Franco instaureaz\ dictatura militar\ [i se autointituleaz\ Conduc\tor. Invocnd pierderea a peste 410 000 de oameni omor]i n lupt\ sau executa]i n timpul R\zboiului Civil [i peste 200 000 de oameni omor`]i de foame sau de epidemii, invocnd a[adar dezastrul ]\rii, generalul Franco face o cotitur\ spectaculoas\ n traseul ]\rii sale [i cere Germaniei naziste s\ accepte statutul de neutralitate al Spaniei. l ob]ine cu pre]ul unui partizanat discret, dar iese din al doilea r\zboi mondial pe picioare [i inatacabil n plan juridic. La ntlnirea sa cu acel Hitler care l ajutase s\ nving\, Franco ntrzie 45 de minute, apoi, scepticismul pe care Franco l opuse tuturor
402

Ibidem, p. 282.

ISTORIA LOVITURILOR DE STAT N ROMNIA ISTORIA STA

377

declara]iilor de entuziasm ale acestui Hitler nving\tor, [iretenia tradi]ional\ a Spaniei imperialiste pe care El Caudillo o folosea cu un rafinament aproape oriental sfr[ir\ prin a-l aduce pe Fhrer ntr-o asemenea stare de furie, nct apropia]ii lui se temeau s\ nu fac\ vreo nebunie cu consecin]e sup\r\toare pentru interesele germane n Mediteran\403. A[adar, spre deosebire de Antonescu al romnilor, care nu a avut timpul s\ foloseasc\ arma interesului german pentru petrolul romnesc, Franco [i-a negociat la snge avantajele strategice ale ]\rii sale. Cnd [eful serviciilor de informa]ii i va a[eza pe birou nota prin care l anun]a c\ la nceputul lunii august 1945 se va pune n discu]ie la Londra trimiterea sa n judecat\ la Procesul de la Nrnberg, Franco va avea o replic\ blazat\: Stai lini[tit, z\p\ci]ii \ia de americani m-au confundat cu Frank, guvernatorul Poloniei. Pictura Guernica a lui Picasso va r\mne o capodoper\ admirat\ ntr-un muzeu din Madrid [i att, eviscerat\ de orice func]ie politic\, pe care o avusese n inten]ie celebrul ei autor. Dup\ ce a lichidat Stnga marxist\ [i a pus bazele saltului economic al Spaniei, Franco va anun]a, n 1969, c\ a hot\rt ca ]ara s\ revin\ la Monarhie dup\ moartea sa. Putea ob]ine Ion Antonescu o cotitur\ politic\ de o asemenea importan]\ n 1940? Mai mult ca sigur, nu. Credem ns\ c\ o putea ncerca n 1941, naintea gestului nefericit de a trece Nistrul.

Programul politic
Prim-ministrul Ion Antonescu a mo[tenit un stat dezorganizat, ciopr]it teritorial, o na]iune demoralizat\ [i o Armat\ umilit\. Este semnificativ c\, din toate institu]iile statului
403 Gheorghe Barbul, Memorial Antonescu. Al Treilea Om al Axei, Ed. PRO HISTORIA, Bucure[ti, 2001, p. 54.

378

ALEX MIHAI STOENESCU STOENESCU

mo[tenite de la dictatura carlist\, doar Ministerul Propagandei func]iona bine [i a [i intrat imediat n ac]iune, ocupndu-se de mpiedicarea transform\rii nemul]umirii popula]iei n revolt\, oprirea oric\ror proteste mpotriva pierderilor teritoriale [i glorificarea ca salvator a lui Ion Antonescu. De altfel, Ministerul Propagandei a fost apreciat de Conduc\tor [i pus la lucru n regim de urgen]\, emi]nd apeluri c\tre ]ar\, c\tre fiecare strat social [i c\tre str\in\tate cu frecven]\ aproape cotidian\. n Apelul c\tre Armat\ din 6 septembrie 1940, se afirma: n aceste vremuri de zbucium [i fr\mntare, inimile noastre se lini[tesc, unite n n\dejdea pe care un neam ntreg o pune n noua domnie. n aceea[i zi, este emis un Apel c\tre na]iune, care era, de fapt, un ndemn c\tre legionari s\ nu se r\zbune: Nici o violen]\, contra nim\nui, cu att mai pu]in contra nevinova]ilor solda]i sau gardieni afla]i la datorie. La 7 septembrie a fost publicat\ o Chemare c\tre ]ar\, n care Antonescu anun]a ns\ pedepsirea vinova]ilor, dar nu prin r\zbunare: Am nceput totala nnoire a statului nostru. Am decis cercetarea trecutului, pentru ca aceia care ne-au dus la umilire [i la pierderea grani]elor, la s\r\cie [i la risip\, s\-[i primeasc\ r\spunsul faptei. Tot n 7 septembrie emite un alt Apel c\tre ]ar\ n care cerea popula]iei s\ se roage n biserici [i s\ arunce blestemul nostru asupra marilor vinova]i. Dou\ zile mai trziu, Ministerul Propagandei d\dea publicit\]ii un nou apel, de data asta cam disperat, n care Conduc\torul i ruga pe cet\]eni, din inima lui ndurerat\ s\ uite totul [i s\ treac\ la munc\. Apoi s-a emis un comunicat al Conduc\torului c\tre organele de poli]ie [i jandarmerie n care func]ionarii acestor institu]ii erau mustra]i pentru abuzurile din trecut, erau ndemna]i s\-[i foloseasc\ autoritatea, dar s\-i trateze pe vinova]i cu n]elegere [i sentimente profund umane. La 11 septembrie, Antonescu d\ Apelul la ordine [i munc\, apel n care abund\ combina]ia stilistic\ de fraze lungi, explicative, [i propozi]iile scurte de tip: Ajuta]i-m\ [i asculta]i-m\, Am uitat. S\ uita]i, Fi]i siguri c\ eu nu

ISTORIA LOVITURILOR DE STAT N ROMNIA ISTORIA STA

379

dorm, nu m\ plimb [i nu petrec. Tot n 11 septembrie, nc\ un Apel c\tre ]ar\ atrage aten]ia c\ n ]ar\, [i mai ales n capital\, au nceput s\ se agite unele mi[c\ri cu caracter anarhic. Generalul Antonescu cum se autoprezenta prim-ministrul, vorbind despre el la persoana a treia venise la Putere ca s\ fac\ tuturor dreptate; s\ dea tuturor putin]a s\ tr\iasc\ omene[te; s\ fac\ s\ nceteze dezm\]ul sus [i [i s\ nceap\ bunul trai jos. A doua zi, pe 12 septembrie, urmeaz\ un nou apel c\tre legionari: ngenunchia]i [i cinsti]i cu pietate ziua C\pitanului vostru de ieri. Jertfa lui o merit\ cu prisosin]\. A doua zi se mplineau 41 de ani de la na[terea lui Corneliu Z. Codreanu [i numai enun]ul simplu al vrstei pe care ar fi mplinit-o, nc\ foarte tn\r, era un motiv de c\utare a r\zbun\rii. Ion Antonescu a condus treburile ]\rii n perioada 6-14 septembrie cu un Cabinet constituit pe scheletul ultimului guvern Gigurtu. Pentru a n]elege mai bine situa]ia pe care trebuia s-o gestioneze Conduc\torul statului, va trebui s\ analiz\m temele primei [edin]e a Consiliului de Mini[tri din 7 septembrie 1940. Trei probleme de fond au fost abordate direct de Ion Antonescu: stilul de conducere, evaluarea statului [i gestionarea crizei institu]ionale pentru repunerea n func]iune a statului. Stilul de conducere. Ion Antonescu a venit la conducerea statului cu o anumit\ experien]\ de comand\ [i conducere. ntre cei doi termeni exist\ o deosebire, ceea ce face c\ fraza de mai sus s\ nu fie expresia unei s\r\cii de limbaj, ci o formul\ tehnic\ din teoria [i practica actului de conducere a sistemelor politice. F\r\ a intra n detaliile [i terminologiile complicate [i ermetice ale acestei teorii, vom ar\ta c\ actul de conducere se sprijin\ fundamental pe ideea deciziei, a for]ei politice care ia decizii, iar actul de comand\ preia decizia [i o execut\, pe principiul aparatului tehnic care d\, la rndul s\u, ordine regulamentare n sistem. Procesul poate fi observat [i n]eles foarte u[or n domeniul militar, unde aparatul de conducere (ministrul civil [i politic), ia

380

ALEX MIHAI STOENESCU STOENESCU

decizii, provenite din politica general\ a guvernului sau a statului, iar conducerea superioar\ a Armatei (Statul-Major General) pune n aplicare aceste decizii prin ordine date n Armat\. Simultan [i independent, Statul-Major General func]ioneaz\ n structurile Armatei pentru men]inerea capacit\]ii de lupt\ [i eficien]a institu]iei, prin m\suri curente specific militare, Statul Major General exercitnd efectiv actul de comand\. Ca ofi]er, dar mai ales ca general, Ion Antonescu dobndise toate aptitudinile necesare exercit\rii actului de comand\, inclusiv la nivelul cel mai nalt, fiind pe rnd [ef al Marelui Stat-Major [i al Ministerului Ap\r\rii. Avea, a[adar, o experien]\ de comand\ care i permitea s\ abordeze problema conducerii (a deciziilor la nivel de stat) dintr-o perspectiv\ profesionist\. n general, conduc\torii militari ai structurilor de vrf sunt foarte bine informa]i asupra st\rii na]iunii, asupra tuturor aspectelor economice, sociale, diplomatice [i strategice, deoarece misiunea de ap\rare na]ional\ implic\ cunoa[terea resurselor, a posibilit\]ilor de ac]iune [i a limitelor ac]iunii economice, sociale, diplomatice sau strategice ale unui stat. Ca om politic implicat n culisele vie]ii politice din Romnia, ca martor al involu]iei regimului parlamentar [i ca bun evaluator al realit\]ii partidelor, Ion Antonescu avea [i privilegiul privirii de ansamblu asupra statului [i societ\]ii romne[ti. Criza performan]ei n lidearship-ul s\u nu a venit din capacitatea de a cunoa[te problemele ]\rii, ci din maniera de a le rezolva, att coordonatele personalit\]ii sale ct [i situa]ia general\ a statului npiedicndu-l s\ aib\ suple]ea care transform\ actul de conducere n art\. Cu aceste explica]ii n portofoliul analizei, vom observa c\, n prima [edin]\ a Consiliului de Mini[tri, Ion Antonescu va preciza de la nceput profesionist [i foarte bine orientat cum n]elege el s\ conduc\ statul: Nu pot da altceva dect directive generale. Aceste directive se execut\ cu energie, cu credin]\, inteligen]\ [i cinste. Nu vreau ca la fiecare pas s\ fiu ntrebat cum v\d problema cutare [i nu vreau ca nici mai jos

ISTORIA LOVITURILOR DE STAT N ROMNIA ISTORIA STA

381

s\ se petreac\ acela[i lucru404. Interven]ia prim-ministrului prezenta, n esen]\, stilul de conducere propriu unui anumit tip de guvernare. {tiind c\ a condus o dictatur\, suntem nclina]i s\ vedem decizii arbitrare peste tot, dar n realitate stilul de conducere ales de Antonescu atunci era cel britanic. Un prim-ministru are la dispozi]ie dou\ modalit\]i de a conduce: 1. ncearc\ s\ conduc\ puterea executiv\ prin implicarea personal\ direct\ n procesul administrativ, bazndu-se, de regul\, pe preg\tirea profesional\ de specialitate juridic\ sau economic\, de exemplu. Un astfel de prim-ministru ajunge s\ se amestece n toate problemele, s\-[i consume energia [i timpul n solu]ionarea tuturor problemelor, de la S\n\tate la tunderea oilor, excelnd n zona competen]ei sale reale [i f\cnd cele mai mari erori n domeniile pe care nu le st\pne[te. La un astfel de prim-ministru cum au fost to]i premierii Romniei ntre 1990 [i 2002! mini[trii Guvernului caut\ s\ mping\ responsabilitatea c\tre acesta, derobndu-se de la propria r\spundere. Ei se limiteaz\ la a invoca sau executa ordinele, chiar [i pe cele proaste, ale [efului lor. 2. Al doilea stil de conducere, cel britanic, l a[az\ pe prim-ministru n pozi]ia precis\ de [ef al mini[trilor s\i. El nu conduce dect mini[tri, nu procese administrative, economice etc. Aici, prim-ministru d\ ordine mini[trilor, pe linia mandatului s\u politic, iar mini[trii execut\. Nu execut\ bine [i cu rezultate, sunt schimba]i. R\spunderea imediat\ pentru rezolvarea problemelor statului revine astfel ministrului de resort, [i numai r\spunderea politic\ general\, prim-ministrului. Dar, pentru a fi un astfel de premier trebuie s\ st\pne[ti arta de a conduce oameni, nu procese. Ion Antonescu [tia bine acest lucru, avea coordonatele necesare [i, n consecin]\, a ales anume stilul de conducere britanic. Pentru a aplica acest
404 Stenogramele [edin]elor Consiliului de Mini[tri. Guvernarea Ion Antonescu, vol.1, Arhivele Nationale ale Romniei, Bucure[ti, 1997, p. 1 (edi]ie ntocmit\ de Marcel-Dumitru Ciuc\, Aurelian Teodorescu [i Bogdan Florin Popovici).

382

ALEX MIHAI STOENESCU STOENESCU

principiu de conducere, Antonescu avea nevoie de libertatea deciziei. Astfel se explic\ de ce, n aceea[i [edin]\ inaugural\, el a ]inut s\ sublinieze rela]ia sa cu Monarhia: Palatul nu se va mai amesteca n nici o problem\ a statului, [i acel ministru sau func]ionar al statului ce va fi prins de mine, va fi destituit imediat [i sanc]ionat. [...] Regele semneaz\ un singur decret: este naltul Decret de numire a prim-ministrului. Toate celelalte mi-am rezervat s\ le semnez eu, de ce s\ mai pierdem timpul cu contrasemn\ri. [...] Regele r\mne ca un simbol. El nu are dreptul s\ se amestece [i nu are dreptul, chiar dac\ va fi o capacitate. Regele de mine dac\ aceast\ institu]ie se va mai p\stra, n furtuna care a r\sturnat toate Tronurile din Europa , el trebuie s\ r\mn\ n cadrul pe care l-am hot\rt. n contextul acestor principii, Ion Antonescu explica deplinele puteri pe care le primise de la Carol II, n faptul loviturii de stat din noaptea de 5 septembrie, cu urm\toarea formulare: Domnilor, aceste puteri eu nu le-am luat dintr-un instinct bestial s\ zic a[a de a porunci unui popor [i de a da directive n stat, de a abuza de putere sau de a m\ mpodobi cu un absolutism oriental. [...] Ele nu se opresc la mine, ele merg la dvs. [i merg pn\ jos de tot, pe treapta ierarhic\ [i n]eleg prin aceasta ca dvs. s\ v\ ocupa]i [i s\ executa]i, s\ nu veni]i la mine cu orice chestiune, ci s\ ave]i curajul de a v\ lua r\spunderea unei ac]iuni. Natura explicit\ a declara]iei sale ne scute[te de alte comentarii. Evaluarea st\rii na]iunii. Ca om politic de Dreapta, Ion Antonescu a descris cu precizie natura statului pe care l mo[tenea: stat birocratic. Sl\biciunile structurii sale au fost prezentate cu o acurate]e des\v\r[it\: Dac\ un alt stat, cu alt\ structur\ la baz\, cu o p\tur\ burghez\ mai puternic\, ar fi fost supus acestui examen, el ar fi fost capabil s\ reziste la aceast\ furtun\ mai mul]i ani, chiar dac\ n timpul unei genera]ii ar fi avut o conducere nefast\, cum am avut noi timp de 10 ani. [...] n trecut, un r\u de care a suferit Statul acesta birocratic a fost c\ toate problemele erau rezolvate dup\ ce

ISTORIA LOVITURILOR DE STAT N ROMNIA ISTORIA STA

383

problema nu mai exista. Pentru ca problema s\ ajung\ la rezolvare, se ivea un decalaj extraordinar [i, n tot acest timp, acest monstru birocratic, cu mii de capete, lucra, se mi[ca [i apoi, cnd ajungea jos, totul se n\ruia ca un castel de c\r]i, solu]ia nu mai era oportun\, nu mai era de actualitate. Este o descriere a Romniei bugetare [i birocratice infiin]ate de Alexandru Ioan Cuza, o identificare precis\ a decalajului dintre stat [i societate, a[a cum l semnalase vizionar Ion Luca Caragiale, [i cum ncerc\m noi, prin volumele de fa]\, s\ ar\t\m, c\ nc\ suntem prizonierii acestui sistem. Binen]eles, principala tr\s\tur\ a statului birocratic era, [i este, corup]ia. n timp ce un ministru avea o leaf\ de 40 000 de lei [i un general de corp de armat\ avea 54 000 de lei, diferi]i func]ionari din regii ale statului, din b\nci [i consilii de administra]ie ridicau lunar 900 000 de lei. Mai toate afacerile legate de nzestrarea Armatei erau surse de c[tiguri ilicite fabuloase. Antonescu a mai semnalat atunci [i un fenomen extrem de nociv, acela al fondurilor secrete ale ministerelor [i Serviciului de Informa]ii, din care se alimenta corup]ia, neveste de generali semnnd angajamente de informatori, turnndu-[i so]ul pentru un venit suplimentar de 30 000 de lei pe lun\ sau n]elegndu-se mpreun\ cu acesta ce informa]ii s\ dea pentru a ncasa sumele. Problema grav\ era c\, prin sistemul fondurilor secrete, realismul muncii de informa]ii era distrus, dosarele SSI-ului con]innd fapt constatat [i de noi ast\zi mormane de informa]ii suspecte, culese de pe la ber\rii sau din combina]ii de amor n\du[it. Cum s\ afli cu certitudine c\ n diminea]a zilei de 27 iunie URSS te va invada? Pe de alt\ parte, politizarea actului de Justi]ie [i a autorit\]ii administrative, n condi]iile n care dictatura regal\ oficializase controlul sistemului centralizat corupt asupra puterilor statului, f\cuse din sistemul de guvernare a ]\rii o fic]iune. }ara se conducea dup\ mecanisme care ocultau legea, [i care `[i aveau izvorul n interesele camarilei [i n deciziile arbitrare ale regelui, iar cet\]eanul nu avea alt\ preocupare dect s\ se adapteze ct mai repede la procedeele

384

ALEX MIHAI STOENESCU STOENESCU

corupte ale birocra]iei. Fenomenul a contat enorm n procesul de acceptare tacit\ [i de adaptare a na]iunii romne la sistemul comunist de mai trziu. Con[tient de gravitatea acestor probleme de sistem de guvernare, Ion Antonescu a c\utat s\ ob]in\ o nt\rire a autorit\]ii statului. Pe aceast\ doctrin\, el a luat o serie de m\suri care ast\zi sunt prezentate drept simptome ale unui regim dictatorial, dar care reprezentau tentative de restabilirea a autorit\]ii. Cazul particular a fost acela c\ a interpretat autoritatea statului drept autoritatea sa personal\, rev\rsnd asupra statului nu numai valul beneficiilor imediate (stabilitatea ]\rii, redresarea economic\, refacerea grani]ei de est etc.), ci [i fluxul erorilor sale personale. Gestionarea crizei generale a statului. Ion Antonescu a trasat m\suri imediate destinate straturilor sociale, dublate cu tentativele de restrngere [i reorganizare a aparatului birocratic. Multitudinea domeniilor pe care le-a abordat n perioada 6-14 septembrie arat\ [i dimensiunea crizei: ]\ranii, [coala, Str\jeria, Biserica, Justi]ia, impozitele, Comunica]iile, aprovizionarea popula]iei, pre]urile, Educa]ie Na]ional\, Cultele, problema evreiasc\, chiriile, construc]iile de locuin]e. Dup\ cum se observ\, Ion Antonescu intrase ntr-un mecanism de conducere n care alegerea sistemului de guvernare era perfect\, dar l condi]iona pe Conduc\tor de capacitatea, voin]a [i credibilitatea mini[trilor lui Gigurtu de a executa deciziile sale. Altfel spus, el d\dea ordine, dar se ndeplinea numai ce se putea din ele. Sistemul se schimbase la vrf, dar r\m\sese corupt n corpul s\u. Lovitura de stat schimbase conducerea, dar nu [i regimul. De aceea, de[i a ncercat aceast\ opera]ie mascat\, formula la care a ajuns nu a avut dimensiunea unei revolu]ii care s\ modifice regimul statului birocratic corupt, ci a reu[it doar s\ nlocuiasc\ o conducere centralizat\ corupt\ (camarila) cu o conducere centralizat\ n vrful c\reia se afla un om moral [i bine inten]ionat. Nereu[ita din programul administrativ central, conflictul pentru putere cu legionarii lui Horia Sima [i nevoia

ISTORIA LOVITURILOR DE STAT N ROMNIA ISTORIA STA

385

de a stabiliza decizia n perspectiva r\zboiului l-au condus pe Ion Antonescu spre regimul militar din 1941, adic\ spre ultima solu]ie a statului. Prima eroare politic\. n toate declara]iile sale referitoare la solu]ia politic\, Ion Antonescu va opune condi]iei sale de dictator acela[i argument: am oferit n repetate rnduri Puterea, ba lui Horia Sima, ba lui Maniu, din 1940 [i pn\ n august 1944 de mai multe ori. Problema acestei oferte aparent generoase [i care l-a fixat n Istorie drept un om ce nu se crampona de Putere este c\ el nu avea voie, de drept, s\ cedeze Puterea. Conform principiului fundamental de drept public Delegata potestat non delegatur (Puterile delegate nu pot fi redelegate sau transmise), puterea pe care i-a transmis-o Carol II prin decret regal nu putea fi transferat\ altcuiva de c\tre Ion Antonescu. Un prim-ministru nu poate hot\r el trecerea func]iei unui alt prim-ministru. Normele de drept l puneau numai pe regele Mihai I n aceast\ calitate [i acesta a exercitat-o la 23 august 1944. Ata[at principiilor de drept [i om politic experimentat, Iuliu Maniu refuza mereu preluarea Puterii nu din la[itate, ci din credin]a c\ o eventual\ numire a sa ca prim-ministru n-ar fi avut legitimitate. O eventual\ demisie sau destituire a lui Ion Antonescu echivala cu trecerea n fapt a autorit\]ii reale de la Conduc\tor la rege, ceea ce ar fi produs, automat, [i o schimbare a regimului, fiindu-ne imposibil s\ credem c\ regele Mihai I putea conduce un regim dictatorial legionar sau militar. Prin urmare, teza ced\rii benevole a Puterii de c\tre Antonescu este cel pu]in nerealist\, dar reprezint\ [i un detaliu semnificativ al col]ului n care fusese nghesuit\ Romnia politic\, Romnia suveran\, Romnia beligerant\.

Sursele conflictului pentru putere


Studiul m\rturiilor vremii ridic\ ast\zi o ntrebare legitim\, n contrast cu imaginea curent\ pe care o avem

386

ALEX MIHAI STOENESCU STOENESCU

despre via]a noastr\ politic\. Ne ntreb\m: n ce m\sur\ partidele, n sensul imaginii clasice, istorice, enciclopedice, au supravie]uit cataclismului Carol II? Activitatea lor organizatoric\ a fost interzis\ oficial din 1938, posibilitatea de a se manifesta public a fost blocat\, vocea oficioas\ a fiec\rei forma]iuni a fost serios diminuat\. Au r\mas nucleele de conducere din filiale [i de la centru, cteva ziare care publicau mascat atitudini [i opinii despre care nu se [tia prea bine ct de autentic partinice sunt. Masa membrilor de partid att ct putem vorbi de mul]imi legitimate sau nregistrate n eviden]e pierduse leg\tura cu organiza]iile jude]ene [i doar vag mai avea posibilitatea de a urm\ri performan]ele liderilor. Observ\m n aceast\ perioad\ o concentrare a puterii Partidului Na]ional }\r\nesc n jurul lui Iuliu Maniu, prin prezen]a covr[itoare a rudelor sale n func]iile de conducere, semn c\ numeroasele pierderi din ultimii ani l\saser\ urme. Nicolae Carandino, ca surs\ foarte bine informat\, ar\ta ns\ c\ oamenii din jurul lui [a lui Maniu n.a.], a[a-zisa camaril\, despre care at]ia ani scrisese presa liberal\ [i liberaloid\, nu prea num\ra valori de mna nti. Fidelitatea r\scump\ra adesea multe sl\biciuni, dar tot ea putea prilejui [i a prilejuit erorile cele mai grave405. nsemn\rile critice ale lui Grigore Gafencu arat\ efectele negative ale erorilor de conducere asupra organicit\]ii Partidului Na]ional }\r\nesc. C\derea Ardealului de Nord sub horthy[ti a produs [i ea o diminuare substan]ial\ a bazei politice a ]\r\ni[tilor. La liberali, C.I.C. (Dinu) Br\tianu, n vrst\ de 75 de ani, era considerat un lider slab, iar criticii s\i l declarau senil. Partidul Na]ional Liberal supravie]uia ns\ prin structura sa solid\ din societate, unde vechimea activit\]ii politice d\dea o anumit\ stabilitate, prin personalit\]i care aveau dubl\ func]ie social\, [i politic\ [i cultural\, dar mai ales prin stratul sub]ire, dar loial, al burgheziei romne. Obi[nuin]a
405

N. Carandino, op. cit., p. 258.

ISTORIA LOVITURILOR DE STAT N ROMNIA ISTORIA STA

387

dintotdeauna de a activa n cluburi mai mult sau mai pu]in oficiale a p\strat nucleele intacte. O analiz\ obiectiv\ asupra Partidului Na]ional Liberal ar putea explica supravie]uirea acestui partid, cel mai vechi din Romnia, prin aderen]a sa la structurile institu]ionale ale ]\rii [i, probabil, prin constanta caracterului s\u na]ional. Lovit la fel de regimul de camaril\, de dictatura regal\, de cea militar\ [i de comunism, PNL a avut t\ria sau inteligen]a de a fi prezent n guvernarea carlist\, sub guvernele t\t\resciene, n structurile tehnice din timpul regimului na]ional-legionar, a dictaturii militare, s-a autosuspendat sub regimul comunist [i a reap\rut ca cel mai popular partid democratic dup\ 1989, ca [i cum genera]iile tinere n\scute n comunism preluaser\ n mod inexplicabil o tradi]ie pe care nu aveau practic cum s-o primeasc\406. Din aceast\ perspectiv\, nu trebuie s\ ne mire tentativa lui Ion Antonescu de a forma guvernul nc\ din septembrie 1940 cu Gheorghe Br\tianu [i am\nuntul c\ Mihai Antonescu era n realitate membru PNL. De altfel, celebra problem\ a sprijinului tehnic acordat de partidele istorice guvernelor lui Ion Antonescu a fost inflamat\ pentru c\ a existat procesul nscenat de comuni[ti Partidului Na]ional }\r\nesc, cu scopul precis de a distruge reziden]a britanic\ din Romnia. Comuni[tii au ncercat n primul rnd s\ demonstreze sprijinul acordat de PN} regimului antonescian [i au fost nea[teptat de rezerva]i n privin]a PNL-ului. ns\, pe fond, sprijinul acordat de liberali lui Antonescu a fost [i substan]ial [i multiplu, dep\[ind cu mult, covr[itor, contribu]ia ]\r\nist\, liberalii dominnd toate func]iile economice institu]ionalizate, marile ntreprinderi private [i sistemul financiar-bancar din perioada antonescian\. La ancheta din 1946, Ion Antonescu va declara f\r\ rezerve: Tot ce era parte economic\, n guvernarea mea, era liberal\407.
406 Vom reveni pe larg asupra fenomenului liberal n volumul 4, Deceniul libert\]ii anarhice, care va analiza revolutia din decembrie [i perioada 1990-1999. 407 Procesul mare[alului Antonescu. Documente, vol. 3, p. 361.

388

ALEX MIHAI STOENESCU STOENESCU

Din aceast\ realitate se desprinde [i opinia anali[tilor str\ini ai perioadei antonesciene, conform c\rora regimul ncercat de Antonescu a avut baze economice liberale, baze capitaliste n situa]ie de r\zboi [i de semiprotectorat german, [i a fost marcat de o n]elegere tacit\ ntre PNL [i Ion Antonescu, prin intermediul decisiv al lui Mihai Antonescu. S\ nu uit\m c\ toat\ cariera mare[alului a fost legat\ de acest partid. n sfr[it, discre]ia liberalilor din aceast\ perioad\ a fost [i un ecou al situa]iei Fran]ei, pricipalul lor sponsor material [i politic. Poate c\ este un fapt secundar, ns\ putem sublinia c\, n corpul principal al conducerii comuniste romne[ti a existat un lider de provenien]\ liberal\, Ion Gheorghe Maurer, cel care a [i avut ini]iativa de a relua rela]iile Romniei cu Fran]a. Un alt om cheie, Emil Bodn\ra[, a avut o evolu]ie surprinz\toare c\tre ideile liberale, dup\ ce a intrat n francmasonerie. Ambele partide pl\teau [i pre]ul p\r\sirii organiza]iilor de c\tre numero[i membri care se nrolau, de nevoie, n Frontul Rena[terii Na]ionale [i `n Partidul Na]iunii ale lui Carol II. A[adar, atunci cnd Ion Antonescu afirma c\ baza politic\ a ]\rii erau legionarii lui Horia Sima, se referea la n]elesul clasic al unui partid cu manifest\ri politice vizibile. Insisten]a Germaniei de a crea un corp politic solidar ntre Ion Antonescu [i Legiune a determinat aspectele concrete ale raporturilor dintre cele dou\ for]e aflate la Putere. Mi[carea legionar\ sub Horia Sima suferea de acelea[i simptome structurale ca [i partidele istorice, dar ca urmare a prigoanei, decim\rilor [i decapit\rii conducerii. Fostul legionar {tefan Logigan poveste[te revenirea sa la nceputul lui septembrie n Bucure[ti [i faptul c\, n sediul central al Legiunii, c]iva tineri ncercau foarte stngaci s\ refac\ listele de membri ale organiza]iei prin completarea de formulare tipizate408. Arhivele Legiunii fuseser\ distruse sau ridicate de Siguran]\
408

{tefan Logigan, Rumniens Eiserne Garde. Ein Legionr erinnert sich, Ed. Universitas, Mnchen, 1997, p. 322.

ISTORIA LOVITURILOR DE STAT N ROMNIA ISTORIA STA

389

n mai multe valuri, iar documentele cele mai secrete cazul ordinii de b\taie a organiza]iilor or\[ene[ti [i jude]ene erau [i au r\mas [i ast\zi ascunse n diferite locuri din ]ar\, legionarii responsabili sub jur\mnt de aceste documente prefernd s\ ia cu ei n mormnt secretul localiz\rii409. Metoda refacerii for]ei Mi[c\rii legionare prin completarea unui formular a permis popularea organiza]iei cu mii de indivizi incontrolabili, care se legitimau doar cu dorin]a de a se r\zbuna pe cineva pentru nefericirile lor materiale sau spirituale, cu statutul de oprima]i sub regimul carlist sau, pur [i simplu, cu atitudinea de admira]ie pentru liderul Horia Sima. Ca un blestem pentru na]iunea romn\, ceea ce [tim c\ s-a ntmplat la Televiziune n timpul revolu]iei din decembrie 1989, se mai ntmplase la Radiodifuziune n 1940. Nichifor Crainic, pre[edinte al Radiodifuziunii n acea perioad\, [i amintea: O turbulen]\ haotic\ a luat locul oric\rei ordini. S-a introdus [i un a[a-zis corp de gard\ [al Radiodifuziunii, n.a.], n locul jandarmilor, alc\tuit din muco[i narma]i cu revolvere, care terorizau pe oricine venea acolo. [...] Fiece semidoct avea ceva de comunicat poporului romn. Inteligen]a era cotat\ dup\ cum cineva fusese n lag\r, la nchisoare sau nu410. Metoda ne este cunoscut\, principiul valoric fiind nlocuit cu legitimarea prin anii de pu[c\rie. Numero[i condamna]i de drept comun s-au declarat atunci legionari [i victime ale regimului carlist, au fost primi]i n
409 Personal, cunosc dou\ astfel de locuri, ntre care unul este sub scena de spectacole a unui liceu dintr-un important ora[ al Romniei. Listele cu ordinea de b\taie a Mi[c\rii legionare con]in imaginea real\ a acestui fenomen, care nu a cunoscut doar aderen]ele publice ale unor mari personalit\]i intelectuale, ci [i apartenen]a a numeroase alte personalit\]i care nu [i-au dezv\luit niciodat\ identitatea legionar\, personalit\]i de mai trziu [i de ast\zi ale vie]ii culturale [i [tiin]ifice, a c\ror supravie]uire sub comunism se datoreaz\ [i modului n care a fost conservat acest secret. 410 Nichifor Crainic, Zile albe Zile negre. Memorii, vol. 1, Ed. Gndirea, Bucure[ti, 1991, p. 328.

390

ALEX MIHAI STOENESCU STOENESCU

Legiune [i au f\cut apoi mult r\u imaginii acesteia. Tot acest fenomen se producea f\r\ ca Horia Sima s\ refac\ structural Legiunea, astfel c\ ea a continuat s\ r\mn\ profund divizat\, atomizat\ [i lipsit\ de program. Pove[tile comuniste despre legionari sunt n cea mai mare m\sur\ legate de aceast\ perioad\. Tema grupelor de asalt legionare copiate dup\ cele naziste se spijinea pe un eveniment real petrecut n septembrie 1940. {tefan Logigan poveste[te c\ fostul [ef al organiza]iei studen]e[ti bucure[tene din 1937, Bartolomeu Livezeanu, a primit misiunea de a constitui o Gard\ legionar\ de aici confuzia voit\ a comuni[tilor cu Garda de Fier care trebuia s\ fie narmat\ de guvern [i s\ ac]ioneze ca trupe paramilitare ale partidului: Drept model au servit SS-ul (Schutz-Staffel) al partidului nazist german [i mili]iile fasciste italiene. Livezeanu ne-a spus c\ Legiunea are neap\rat\ nevoie de aceste trupe de asalt, deoarece, pentru p\strarea ordinii interne (a ]\rii) nu se mai poate pune baz\ pe actuala Poli]ie [i Jandarmerie411. De la aceast\ idee a pornit ini]iativa nfiin]\rii celebrei Poli]ii legionare, subiect al propagandei comuniste prin care se arunca o imagine de criminali, homosexuali [i dezaxa]i asupra ntregii Mi[c\rii legionare [i asupra ntregii sale istorii. ns\ spiritul care domina acum Legiunea, sub conducerea lui Horia Sima, era, evident, vindicativ. Ion Antonescu a n]eles bine acest lucru [i a c\utat s\ canalizeze acest curent spre o zon\ unde [i el avea suficiente resentimente, admi]nd necesitatea pedepsei, dar n limite juridice. F\r\ ndoial\ c\ nu se putea sustrage modelului politic ce domina Europa atunci [i avea o prezen]\ dominant\ n ]ar\, astfel c\ a mers pe formula partidului unic de tip totalitar. B\nuindu-l acum de inteligen]\ [i calcul pe Ion Antonescu, va trebui s\ observ\m c\ decretul semnat de regele Mihai I [i prin care se instituia statul na]ional-legionar avea ni[te [icane. Astfel, la articolul 2 se ar\ta c\ Mi[carea legionar\ este
411

{tefan Logigan, op. cit., p. 321.

ISTORIA LOVITURILOR DE STAT N ROMNIA ISTORIA STA

391

singura mi[care recunoscut\ n noul stat. Nu se spunea c\ este singurul partid sau partidul unic. Or, calitatea de mi[care devenise foarte vag\ atunci, pentru c\ altfel mi[c\ri civice sau chiar politice mai existaser\. Este ns\ important c\ Ion Antonescu a [tiut s\ negocieze acest pasaj, protejnd mai departe partidele, care, n fapt, [i aveau reprezentan]ii n punctele cheie din guvernarea sa. {i apoi, tot la articolul 2, care era misiunea desemnat\ pentru Mi[carea legionar\? Scrie acolo c\ are drept ]el ridicarea moral\ [i material\ a poporului romn [i dezvoltarea puterilor lui creatoare. Acestea nu erau func]ii politice explicite [i, n plus, defineau ni[te limite pe care Mi[carea legionar\ nu le putea dep\[i. Antonescu [i lua nc\ de pe acum m\suri. Vom n]elege [i mai bine manevra lui, urm\rind prevederile articolului 3, unde Domnul general Ion Antonescu este conduc\torul statului na]ional-legionar [i [eful regimului legionar. Calitatea de Conduc\tor este clar\; nu se n]elege ce anume este un regim legionar. Dac\ aceast\ locu]iune simbolizeaz\ regimul politic, atunci Ion Antonescu [i rezerva [i aici rolul de conduc\tor politic al statului. Asta face ca articolul 4: Domnul Horia Sima este comandantul Mi[c\rii legionare s\ l trimit\ pe agentul lui Moruzov n rndul doi, deoarece, a[a cum am explicat mai sus, func]ia de comand\ se subordoneaz\ func]iei de conducere. A[adar, nu ntmpl\tor n textul decretului apare cuvntul comandant [i nu conduc\tor al Mi[c\rii legionare. Antonescu reproducea n plan politic mecanismul rela]iei dintre ministrul [i [eful Statului-Major General din Armat\, rela]ie n care ministrul poate dispune destituirea, ndep\rtarea, subordonatului s\u comandant. Nu ne ndoim c\ Horia Sima a priceput foarte bine chestiunea asta [i c\ din ea a extras singura solu]ie pe care o avea la dispozi]ie: formula lui Codreanu, repetat\ [i de el generalului: la Putere vii dumneata [i la umbra dumitale mi organizez partidul cu care apoi iau puterea, dndu-te pe dumneata jos! n fa]a acestui pericol, Ion Antonescu se preocup\ de asigurarea bazei sale de putere, a for]ei pe care s\ se poat\ sprijini Armata.

392

ALEX MIHAI STOENESCU STOENESCU

n timpul acesta, Horia Sima avea mari probleme de legitimitate [i autoritate n interiorul Mi[c\rii legionare. El se pare c\ a ncercat nfiin]area unui lag\r pentru legionarii codreni[ti412. Dup\ transformarea G\rzii legionare n Poli]ie legionar\, el va numi la conducerea acesteia un bulgar pe nume Ion Boian, cu pseudonimul Moisescu, a c\rui preg\tire nu dep\[ea o clas\ de liceu industrial [i care este autorul asasinatelor de evrei din timpul rebeliunii legionare, asasinate efectuate n colaborare cu oamenii lui Himmler de la Lega]ia german\ din Bucure[ti. Apoi, Horia Sima va ncerca s\-l contrapun\ lui Ion Antonescu pe regele Mihai I. Dincolo de ciud\]enia ideii, ea este o ilustrare a lipsei de mijloace politice. Voievodul de Alba-Iulia fusese implicat de tat\l s\u n mi[carea Str\jeriei, care era o tentativ\ de contrapondere la Fr\]iile de Cruce legionare, [i mai multe jurnale de actualit\]i l prezentaser\ pe tn\rul prin] defilnd n rndul nti [i salutnd cu salutul legionar. De fapt, era copia acestui salut. n sfr[it, Sima a ncercat s\-l atrag\ pe proasp\tul rege n organiza]ia lui, ntr-o calitate dubioas\ de patron simbolic sau [ef onorific. Pentru asta a folosit ziua Sfin]ilor Arhangheli Mihail [i Gavril, zi a sfntului patron al Legiunii [i totodat\ onomastic\ a regelui, cu scopul de a produce evenimentul scontat. Printr-o decizie surprinz\toare, dar numai pentru profani, regele a hot\rt s\-[i serbeze ziua onomastic\ la Ia[i. n realitate, totul fusese preg\tit pentru intrarea tn\rului suveran n Mi[carea legionar\, act pe care, aparent, l agrea [i generalul Antonescu. n diminea]a de 8 noiembrie, ora[ul [i ar\ta hainele de s\rb\toare, toate institu]iile [i ntreprinderile statului ncetndu-[i activitatea, iar [colile supunndu-se unui program special dedicat suveranilor, mam\ [i fiu. Presa din acea diminea]\ con]inea zeci de poeme, imnuri [i lozinci n onoarea regelui Mihai, precum [i anun]ul solemn: Regele coboar\ ast\zi n rndurile
412

Preot {tefan Palaghi]\, op. cit., p. 143.

ISTORIA LOVITURILOR DE STAT N ROMNIA ISTORIA STA

393

Mi[c\rii. Dup\ un Te-deum la catedrala mitropolitan\, Mihai I s-a dus la cel mai celebru fotograf al Ia[iului, unde s-ar fi fotografiat n c\ma[\ verde. Oricum, martorii oculari afirm\ c\ pe cl\direa Liceului Na]ional din Ia[i era arborat\ o imagine imens\ a regelui Mihai I n uniform\ legionar\ 413. Mul]imea n delir l-a nso]it pn\ la palat, unde, mpreun\ cu mama sa, a binecuvntat drapelul verde [i a declarat Ia[iul Ora[ul Mi[c\rii Legionare. Au urmat o defilare a batalioanelor legionare [i cuvnt\ri sfor\itoare pigmentate cu expresii de genul regele prim\verilor romne[ti, regele, Arhanghelul nostru, regele Mihai se bucur\ de ncrederea nem\rginit\ a ntregului popor. Spre sear\, oficialit\]ile [i s\rb\toritul, mpreun\ cu reprezentan]ii Italiei fasciste [i ai Germaniei naziste, s-au retras la C\minul legionar de la Rpa Galben\, unde a fost dat\ o recep]ie. S\ ne mai mir\m c\ n Ora[ul Mi[c\rii legionare a avut loc cel mai mare pogrom de pe teritoriul Romniei, n 1941? Sigur c\ posibilitatea ca regele Mihai I s\ fi mbr\cat c\ma[a legionar\ nu ne mai produce o mare surpriz\, iar faptul c\ a mbr\cat-o [i Ion Antonescu devine derizoriu. Important pentru noi este ce a urmat dup\ ceremoniile de la Ia[i. Chiar imediat dup\ plecarea regelui [i a lui Ion Antonescu, disputele la nivelul conducerii legionare au izbucnit cu [i mai mare violen]\, Horia Sima dorind s\ profite de succesul manifesta]iei pentru a ob]ine recunoa[terea sa decisiv\ ca lider necontestat. n noaptea de 8 noiembrie el a vrut s\ provoace o ntrunire a Forului legionar pentru a ob]ine excluderea lui Ion Zelea Codreanu, tat\l C\pitanului. Acesta ns\ era n posesia unor documente secrete [i m\rturii compromi]\toare despre Sima [i se preg\tea s\ lansese o campanie public\ pentru demascarea acestuia. Reveni]i la Bucure[ti, Ion Zelea Codreanu [i partizanii s\i ncearc\, n
Lavinia-Dacia Dumitra[cu, Un moment al luptei politice din Romnia: Ia[i, 8 noiembrie 1940 n Radiografia Dreptei romne[ti, Ed. FF Press, Bucure[ti, 1996, p. 422.
413

394

ALEX MIHAI STOENESCU STOENESCU

ziua de 12 noiembrie, ocuparea sediului central [i instalarea sa ca [ef al Legiunii. Garda sediului se opune [i incidentul degenereaz\ printr-un schimb de focuri n care doi dintre nso]itorii lui Codreanu sunt uci[i. Pentru a-[i putea asigura suprema]ia n Mi[care, Horia Sima face apel tot mai intens la elementele radicale [i extremiste ale organiza]iei [i acord\ o mai mare importan]\ Corpului Muncitoresc Legionar, infuzat de muncitori comuni[ti [i infiltrat de agen]i sovietici. Fenomenul principal din interiorul Legiunii este observat de Armin Heinen: n timpul guvern\rii sale, Legiunea a fost o for]\ neomogen\, rebel\, a c\rei arip\ extrem\ a c[tigat un plus de importan]\ prin numeroase nscrieri noi414. Tot n aceast\ perioad\, leg\turile Mi[c\rii legionare cu Biserica ncep s\ scad\ n intensitatea lor organic\, dar fenomenul s-a datorat mai pu]in exceselor extremiste, ct ofensivei lui Ion Antonescu de a scoate Biserica de sub influen]a Legiunii. Mi[carea nfiin]ase Ajutorul legionar, care era, n inten]ie, o asocia]ie de binefacere pentru s\raci, n care preo]ii erau implica]i pentru diferite ini]iative caritabile [i se constituiser\ ntr-un canal de leg\tur\ direct\ cu p\turile cele mai nevoia[e ale ]\rii. Biserica Ortodox\ vedea n acest organism [i o arm\ de lupt\ mpotriva prozelitismului practicat de alte culte, mult mai bogate. Provenien]a lucrurilor mp\r]ite de Biseric\ era ns\ cunoscut\: sub acoperirea legilor de rechizi]ii [i deposedare date de Ion Antonescu, Ajutorul legionar practica un jaf nesistematizat, care lua o direc]ie organizat\ doar n momentul cnd intra n sistemul de caritate ecleziastic. Tot din ordinul lui Ion Antonescu, ca urmare a n]elegerilor secrete cu Federa]ia Comunit\]ilor Evreie[ti, activit\]ile Ajutorului legionar au fost limitate, mpiedicate, sabotate [i n final compromise. Pe de alt\ parte, sub regimul na]ional-legionar s-a constat o deplasare a interesului [i combativit\]ii preo]ilor de ]ar\ legionari sau
414

Armin Heinen, op. cit.,p. 417.

ISTORIA LOVITURILOR DE STAT N ROMNIA ISTORIA STA

395

simpatizan]i ai Legiunii c\tre problematica evreiasc\, aceast\ deplasare devenind o preocupare unilateral\, un motiv de agita]ie pe fondul tezei abia ap\rute a momentului prielnic. n contextul conflictului Antonescu-Sima, o serie de nal]i ierarhi s-au ndep\rtat de Mi[care [i procesul a cobort pn\ la nivelul median al Bisericii. Pe de alt\ parte, suferin]a provocat\ de pierderea Ardealului de Nord [i informa]iile tot mai precise despre atrocit\]ile comise de horthy[ti n teritoriul ocupat au dus [i la o stare de neunitate n corpul de diferite confesiuni al preo]ilor legionari. Este mai pu]in cunoscut c\, dincolo de preponderen]a covr[itoare a preo]ilor ortodoc[i, Mi[care legionar\ reu[ise, nc\ de pe vremea lui Corneliu Z. Codreanu, s\ constituie un corp confesional de diferite religii, greco-catolici, catolici [i musulmani. D\m aici o list\ a personalit\]ilor ecleziastice legionare, chiar dac\ unele dintre ele neag\ apartenen]a lor, numai pentru a vedea componen]a confesional\: Marin Firmilian, mitropolit al Olteniei, Nicolae Corneanu, mitropolit al Banatului, Antonie Pl\m\deal\, mitropolit al Ardealului, Visarion Puiu, mitropolit al Bucovinei, Nicolae Mladin, mitropolit al Ardealului [i instructor legionar, episcopul Nicolae Popovici, episcopul Vartolomeu St\nescu, episcopul Valerian Trifa (eroul celebrului scandal din America), Bartolomeu V. Anania, episcopul de Cluj [i Feleac, arhimandrit {tefan Lucaci, arhimandritul ortodox al Americii de Sud Roman Braga, arhimandrit Benedict Ghiu[, monseniorul Vaticanului, Pamfil Carnatio, monseniorul catolic Ignat, monseniorul catolic Goia, monseniorul catolic Ioan Dan, episcopul greco-catolic Vasile Z\pr]an415. {eful organiza]iei legionare Banat era preotul greco-catolic Pu[ca[u, iar [eful organiza]iei legionare Severin era preotul greco-catolic Cornel Zalo]i. La alegerile din 1937, peste 10% din aleg\torii greco-catolici a votat cu partidul Totul
415

Apud Flor Strejnicu, Cre[tinismul Mi[c\rii legionare, Ed. Imago, Sibiu, 2001, p. 220.

396

ALEX MIHAI STOENESCU STOENESCU

pentru }ar\416. Preo]ii ortodoc[i, greco-catolici [i catolici vor lupta mpreun\ n mun]i n timpul ocupa]iei sovietice. Motivul pentru care unii nal]i ierarhi nu-[i recunosc apartenen]a sau aderen]a la Mi[carea legionar\ vine din cunoa[terea diferen]ei dintre Mi[carea codrenist\ [i cea simist\ [i din deta[area categoric\ de crimele nf\ptuite dup\ 1938. Problemele de legitimitate ale lui Horia Sima [i aveau sursele [i n compromisul f\cut cu regele Carol II, prin acceptarea intr\rii n guvernul Gigurtu. Apoi, supravie]uirea sa ca lider politic, precum [i r\mnerea lui n via]\, dup\ ce structurile informative ale ]\rii l-au identificat drept terorist, dup\ ce a ncercat o lovitur\ de stat n iarna 1938-1939 [i a fugit n Germania, dup\ ce s-a ntors clandestin [i a fost prins, sunt puse pe seama calit\]ii de informator a lui Moruzov. Argumentul nu este suficient. Mai degrab\, supravie]uirea lui Horia Sima sub Carol II [i sub Ion Antonescu s-a datorat credin]ei celor doi [efi ai statului c\ Horia Sima reprezint\, politic, Germania n Romnia. n Nota Corpului Detectivilor din 19 mai 1940, autorii inform\rii f\ceau [i urm\toarea precizare: ... ne rezerv\m dreptul de a crede c\ toat\ ac]iunea lui Horia Sima, din trecut [i cea viitoare, este inspirat\ de c\tre un stat str\in417. Pe cnd se afla n Germania n 1939, Horia Sima hot\rse linia simpl\ a politicii sale, iar la Bucure[ti, n timpul anchetei, a reprodus-o ntocmai: Partizani ai Germaniei [i continuarea ac]iunii de r\zbunare418. Chiar Ion Antonescu, cnd a constatat lipsa de preg\tire a lui Sima n administrarea treburilor statului, l-a ntrebat cu ce s-a ocupat n Germania. Sima i-a r\spuns c\ a f\cut politic\, ceea ce era un indiciu c\ stabilise rela]ii operative cu structuri ale aparatului nazist. Carol II nu putea risca
Ibidem, p. 225. Dosar Horia Sima (1940-1946), Ed. Evenimentul Romnesc, Bucure[ti, 2000, p. 71. 418 Ibidem, p. 139.
417 416

ISTORIA LOVITURILOR DE STAT N ROMNIA ISTORIA STA

397

suprimarea lui, cum f\cuse cu Corneliu Z. Codreanu, repetarea asasinatului mpotriva [efului Legiunii put`nd s\-l pun\, cu siguran]\ n b\taia unei pu[ti germane, cu deget legionar pe tr\gaci. A[adar, fie c\ se ntemeia pe o leg\tur\ real\, fie c\ specula acest zvon n interes personal, Horia Sima a folosit din plin impresia c\ este sub protec]ia Germaniei. n perioada de debut a regimului na]ional-legionar el a reu[it cteva mut\ri promi]\toare, n perspectiva programului s\u: participarea la guvern [i controlul informativ prin mini[trii s\i a activit\]ii lui Ion Antonescu; victoria asupra adversarilor s\i din Legiune; constituirea Poli]iei legionare, instrument cu care inten]iona s\ aplice r\zbunarea; aducerea n prim-planul strategic a Corpului Muncitoresc Legionar, ca trup\ de asalt.

Deteriorarea rela]iei Antonescu-Sima


Felul n care s-a ajuns la confruntarea din ianuarie 1941 [i are explica]ia n ansamblul de probleme ale statului pe care erau nevoi]i s\ le rezolve cei doi protagoni[ti, ca doi legatari ai unei mo[teniri pline de datorii, dar [i n dualitatea Puterii. Ion Antonescu a f\cut la nceput o eroare de fond, n aprecierea c\ilor de rezolvare a problemei conducerii statului, creznd c\ [i poate rezerva responsabilitatea guvern\rii, n timp ce Horia Sima poate ac]iona paralel pe t\rm politic. Legea de baz\ a guvern\rii arat\ c\ factorul politic [i cel administrativ sunt obligatoriu lega]i [i trebuie s\ concure atunci cnd se dore[te o reform\ substan]ial\ a statului. O mn\ ntins\ de Antonescu. Ion Antonescu pornea de la un principiu generos, dar inoperant: Eu am un principiu pe care l-am aplicat toat\ via]a. Un om, orice informa]ii am avut asupra lui, l-am socotit de bun\-credin]\, atta vreme ct am avut convingerea aceasta, dar odat\ ce am avut convingerea c\

398

ALEX MIHAI STOENESCU STOENESCU

este invers, de rea-credin]\, l-am dat la o parte [i nimeni, nici regele, n-a putut s\ m\ ntoarc\ la un om de la care m-am ntors eu419. Apelul era adresat lui Horia Sima, care se afla de fa]\. Analiza stenogramelor [edin]elor guvernului Antonescu n regim na]ional-legionar dezv\luie procesul tensionat care a dus la rebeliune. n primul rnd, trebuie ar\tat c\ prim-ministrul nu a putut s\ aplice principiile sale de guvernare, enun]ate n [edin]a din 7 septembrie. Pe paginile de stenogram\ nu se va n[ira, ntre 18 septembrie [i pn\ la cutremurul din 10 noiembrie, dect nesfr[ita interven]ie a lui Ion Antonescu n treburile cele mai m\runte. De unde afirma c\ vrea s\ conduc\ numai mini[trii, el ajunge s\ stabileasc\ pre]ul de vnzare a cailor, s\ standardizeze ]igla, s\ mpart\ varul n jude]ul Vlcea, s\ cnt\reasc\ gramajul la pine [i s\ o nlocuiasc\ cu m\m\lig\, s\ retrag\ sau s\ dea burse unor persoane particulare, s\ vnd\ boii mpreun\ cu pielea [i s\ asigure cultura crapului de icre. Este evident c\, orict de clar\ era viziunea sa guvernamental\, sistemul nu reac]iona, ministerele nu func]ionau, iar mini[trii nu puteau sau nu voiau s\-[i asume responsabilitatea execu]iei. n al doilea rnd [i aici se pune prima c\r\mid\ a conflictului Ion Antonescu ncerca s\ introduc\ un principiu de guvernare metodic\: Generalul Antonescu nu a atacat nc\ toate problemele mari n stat, fiindc\ eu am aceast\ [coal\ a tacticianului [i strategului, care [tie c\, dac\ atac\ pe to]i inamicii n acela[i timp [i cu for]e reduse, este menit a fi dobort. {i atunci, eu n-am atacat problema masoneriei, n-am atacat problema evreiasc\, nici problema comunist\ n }ara Romneasc\420. Or, acestea erau temele imediate ale legionarilor lui Horia Sima. {eful Legiunii ar fi trebuit s\ urmeze programul lui Antonescu, nu programul s\u, care avea nevoie de confirm\ri urgente. Situarea la putere implica atacarea frontal\ a
419 Stenogramele [edintelor Consiliului de Mini[tri. Guvernarea Ion Antonescu, vol. 1, p. 103. 420 Ibidem, p. 69.

ISTORIA LOVITURILOR DE STAT N ROMNIA ISTORIA STA

399

proiectelor legionare, introducerea ordinii legionare, rezovarea problemei evreie[ti [i r\zbunarea pe autorii crimelor antilegionare. Pus de Antonescu n situa]ia de a a[tepta un curs oficial, juridic [i legislativ al m\surilor, Horia Sima risca pierderea credibilit\]ii [i sc\parea de sub control a aripii radicale pe care se sprijinea. Tot din stenograme afl\m c\ Antonescu era n]eles cu Horia Sima asupra pedepsirii celor care erau vinova]i de dezastrul ]\rii aici intrau fo[tii agresori la adresa Mi[c\rii legionare, politicieni corup]i [i militari tr\d\tori precum [i asupra descongestion\rii economiei de elementul str\in. Nu mai avem ast\zi dubii c\ Antonescu a aprobat aplicarea pedepsei, dar voia ca aceasta s\ se desf\[oare ntr-un cadru legal organizat, abuziv [i el, desigur, dar nu prin execu]ii sumare. De aceea, n [edin]a din 21 septembrie 1940 el i atrage aten]ia lui Horia Sima c\ violen]a apare, n primul loc, n pres\, [i trebuie evitat\, fiindc\ apare imediat replica n domeniul economic [i ne doboar\ [i pe noi. El va ncheia [edin]a cu urm\toarea directiv\: Noi scoatem din aparatul de stat tot ce este minoritar, dar n mod progresiv [i nu prin m\suri violente, care s\-mi creeze o situa]ie grea. n [edin]a urm\toare, din 26 septembrie, lucrurile devin categorice: i d\m afar\ de peste tot, i arunc\m f\r\ mijloace de existen]\, i d\m afar\ din [coli, din situa]ii sociale, din profesiunile libere, tot ce este profesionist liber nu mai poate c[tiga existen]a dect n mediul evreiesc. Pentru a pune n aplicare programul de epurare care i viza [i pe unguri [i bulgari, nu numai pe evrei Ion Antonescu d\ un ordin fatal: Ave]i toat\ latitudinea, dubla]i toate elementele de Siguran]\, de Poli]ie, dubla]i cu legionari, s\ poarte c\ma[\ albastr\, verde, n-am nimic de spus, dar s\ fac\ parte din aparatul oficial421. A fost una din deciziile grave ale lui Ion Antonescu, care atrn\ greu la judecata istoric\ a personalit\]ii sale. El a fost
421

Ibidem, p. 112.

400

ALEX MIHAI STOENESCU STOENESCU

interpretat ca un ordin de mn\ liber\. Curnd, va regreta ordinul, atitudine care, de fapt, a gr\bit conflictul armat din ianuarie 1941. O alt\ decizie nes\buit\ a fost interven]ia n actul de justi]ie. Ion Antonescu nfin]ase Comisia pentru cercetarea averilor marilor demnitari, aceasta ncepuse deja s\ studieze fo[ti demnitari corup]i [i, pentru a gr\bi pronun]area sentin]ei, Conduc\torul statului a dat ordin s\ fie judeca]i prin jurisdic]ia special\, n regim de urgen]\, ceea ce a dus la verdicte influen]ate de factorul politic. Acest procedeu a dat legionarilor impresia c\ demnitarii aresta]i [i nchi[i la Jilava asasina]i mai trziu erau deja condamna]i la moarte [i doar [i a[teptau execu]ia. Schimbarea la fa]\ a Legiunii. Intrarea n ac]iune a Poli]iei legionare, ca institu]ie a statului, a declan[at, nc\ de la nceputul lunii octombrie, un val de abuzuri nso]ite de violen]e. Poli]ia legionar\ a fost nfiin]at\ cu consultan]a SD-ului german (Sicherheit Dienst), nu a reprodus ntocmai structura organismului de represiune german, dar a folosit cteva dintre metodele acestuia. Echipe de legionari simi[ti p\trundeau n magazinele evreie[ti, dar [i n magazine romne[ti care aveau o firm\ str\in\ a c\rei semnifica]ie n-o n]elegeau, [i, sub pretextul legilor de romnizare, al controlului gestiunii, le devastau sau jefuiau. S-au nregistrat cteva cazuri de violare a domiciliului [i de confiscare de bunuri, mai ales autoturisme [i arme. Pe acolo unde liderii organiza]iilor locale f\cuser\ lag\r sau nchisoare din cauza unor denun]uri, unde existaser\ conflicte personale vechi [i du[m\nii politice, au fost nregistrate acte de r\zbunare, inclusiv crime. La Ia[i, Ora[ul Mi[c\rii legionare, s-au nregistrat abuzurile cele mai grave, intensitatea agresiunilor la adresa evreilor fiind propor]ional\ cu for]a comunit\]ii evreie[ti din localitate. Un caz anume, n care [eful comunit\]ii evreie[ti a putut demonstra corup]ia controlorilor legionari, a fost rezolvat prin sinuciderea legionarului corupt, dar [i prin cre[terea aversiunii popula]iei romne[ti la adresa evreilor, ne[tiindu-se dedesubturile afacerii. Sentimentul dominant era c\ venise

ISTORIA LOVITURILOR DE STAT N ROMNIA ISTORIA STA

401

momentul r\splatei pentru toate agresiunile la adresa Mi[c\rii legionare [i c\ anumi]i vinova]i vor pl\ti pentru dezastrul ]\rii. Ca [i n alte situa]ii a[a cum observ\m din toate analizele istoriografice asupra perioadei popula]ia romneasc\ nu reac]ioneaz\ sau, dimpotriv\, aprob\ actele de violen]\, nu neap\rat din xenofobie sau din ur\ pe guvernan]i, ci din sentimentul combinat al setei de dreptate [i al satisfac]iei c\ vinova]ii sunt ntotdeauna al]ii. Ca [i n alte situa]ii istorice, echipele care intrau cu pistolul n mn\ prin magazine, companii [i case particulare produceau implicit o identificare a vinova]ilor pentru nefericirea fiec\rui romn [i o degajare de sindromul vinov\]iei personale. Cnd fenomenul s-a extins [i a intrat n zona haosului, a senza]iei de neguvernare [i abuz, cet\]enii [i-au ndreptat privirile c\tre Ion Antonescu. n [edin]a din 14 octombrie, el va avea primele reac]ii de protest la adresa acestor abuzuri: Asculta]i-m\ pe mine se adresa el legionarilor din guvern c\ sunt b\trn. N-am nici o ambi]ie personal\. Cnd un om a ajuns ceea ce am ajuns eu, ce s\ mai ajung\. Doar nebun nu sunt s\ m\ fac rege n }ara Romneasc\ sau n Rusia. Asculta]i-m\ pe mine, pentru c\ eu lucrez n folosul dvs. Nu mai pune]i oameni nepreg\ti]i. Pot fi nelegionari, pentru c\ i form\m noi. Sectarismul este tot ce se poate mai r\u. O s\ vede]i dvs. ce v\ spune g-ralul Antonescu: Dac\ merge]i a[a, n trei luni nu mai reprezenta]i nimic n }ara Romneasc\422. Trei luni din octombrie 1940 nsemna ianuarie 1941. Precizia acestei previziuni nu poate fi nc\ explicat\. Legionarii din exilul postbelic [i unii din cei r\ma[i n ]ar\ l acuz\ pe Antonescu de provocarea evenimentelor din ianuarie. Unii dintre ei nici nu recunosc termenul de rebeliune [i merg convin[i pe ideea unei lovituri de stat date de Antonescu mpotriva lor. S\ ncerc\m o alt\ explica]ie.
422

Ibidem, p. 247.

402

ALEX MIHAI STOENESCU STOENESCU

E[ecul reformei economice rapide. Ion Antonescu judecat numai dup\ apelurile [i chem\rile publicate n pres\ [i dup\ activitatea intens\ a propagandei pare un caraghioz. La o cercetare atent\ a interven]iilor sale din [edin]ele de guvern vom observa c\ avem de-a face cu un conduc\tor de stat bine preg\tit pentru actul de conducere [i foarte bine informat asupra realit\]ilor ]\rii. Cu toate acestea, ar fi de re]inut [i faptul c\, de cte ori vrea s\ dea exemple comparative, el apeleaz\ la experien]a sa militar\. Expresia eu, cnd eram la Statul-Major f\ceam [i dregeam, devine la un moment dat obsesiv\. Cultura sa cazon\ [i felul propriu de a fi au contribuit la atingerea rapid\ a limitelor sale. Pe de alt\ parte, o ]ar\ care a func]ionat dup\ sistemul corupt de guvernare, ca stat bugetar [i birocratic, de la formarea sa [i pn\ n 1940, o ]ar\ care atinsese deja criza final\ a sistemului s\u politic, nu avea cum s\ se transforme peste noapte ntr-un mecanism viu. n finalul [edin]ei de Guvern din 17 octombrie el va face o radiografie tulbur\toare a situa]iei n care se aflau el [i statul romn. Va identifica atunci dou\ cauze: 1. Mo[tenirea dezastruoas\ l\sat\ de vechiul regim [i 2. Criza agravat\ de regimul na]ional-legionar. Dac\ n privin]a mo[tenirii l\sate de vechiul regim greut\]ile erau exclusiv de natur\ economic\, ]ara fiind abandonat\ de Carol II ntr-o grav\ criz\ de sistem, gre[elile f\cute n prima lun\ de guvernare na]ional-legionar\ erau [i multiple, [i grave. Ion Antonescu va recunoa[te atunci c\ schimbarea radical\ n unele domenii economice, ca urmare a ordinelor sale pripite, a fost o gre[eal\ cu consecin]e vizibile, c\ m\surile de romnizare for]at\ produc un vid pe care nu-l putem umple de pe o zi pe alta, c\ interven]ia sa pe pia]a pre]urilor a dus la dispari]ia produselor [i amenin]a cu foametea anumite categorii sociale. n sfr[it, un punct anume al analizei sale autocritice a fost re]inut n particular [i cu mare interes de c\tre Horia Sima: boicotul [i sabotajul evreilor mpotriva m\surilor economice. Aici, exemplu Germaniei naziste, care reac]ionase la boicotul economic evreiesc prin asaltul general

ISTORIA LOVITURILOR DE STAT N ROMNIA ISTORIA STA

403

al statului mpotriva evreilor, prin lag\re [i deport\ri, nu reprezenta o solu]ie pentru Antonescu, dar i surdea lui Sima. n plus, criza economic\ nu ajuta cu nimic, ba, dimpotriv\, ngreuna folosirea avantajelor strategice n rela]iile cu Germania. De aceea, din acest moment Ion Antonescu hot\r\[te ncetinirea reformelor, folosirea realit\]ilor economiei romne[ti, a[a corupte cum erau, pentru p\strarea p\cii sociale [i potolirea zelului legionarilor. Tot din acest moment, Horia Sima va transmite n rndurile Legiunii c\ Ion Antonescu a tr\dat revolu]ia legionar\, c\ s-a dat cu francmasonii [i va lansa zvonul c\ are mama evreic\ [i c\ este mason. Drept solu]ie pentru rezolvarea crizei, Ion Antonescu face un apel la bun\-credin]\, munc\ [i patriotism. Tragedia lui ncepea s\ se contureze. De[i probabil a n]eles c\ n 1940 vechiul stat romnesc burghez se pr\bu[ise definitiv, el a ncercat s\-l fac\ s\ func]ioneze n regim de avarie [i, de aici, observa]ia lui Dan Zamfirescu, conform c\reia Ion Antonescu a salvat statul de la dezintegrare, devine mult mai consistent\. Insisten]ele lui Ion Antonescu pe caracterul nou al regimului [i al statului ilustrau proiectul [i ncercau s\ sintetizeze o viziune de viitor care s\ ]in\ loc unei realit\]i catastrofale. A treia dimensiune a crizei era de natur\ extern\. Germania va propune preluarea misiunii de ap\rare a Romniei n schimbul orient\rii economiei romne[ti c\tre nevoile sale logistice. Chiar Ion Antonescu, preciznd la nceputul guvern\rii sale c\ nu-l cunoa[te pe Hitler, va reproduce totu[i consemnul acestuia: S\-l ajut\m pe g-ralul Antonescu s\ reu[easc\, c\ci altfel se pr\bu[e[te situa]ia politic\ din Romnia423. Supravegherea Mi[c\rii legionare a lui Horia Sima. Aplecat aproape complet asupra problemelor redres\rii economice, care s\ permit\ [i satisfacerea nevoilor germane moneda sa de schimb pentru refacerea teritorial\ conduc\torul
423

Ibidem, p. 336.

404

ALEX MIHAI STOENESCU STOENESCU

statului se va sprijini pe [eful SSI, Eugen Cristescu, [i pe Alexandru Rio[anu, subsecretar la Ministerul de Interne pentru Poli]ie [i Siguran]\, pentru a controla informativ Legiunea. Mai toate informa]iile pe care le avem, ca [i m\rturiile unor legionari [i nelegionari implica]i n evenimentele sfr[itului de an 1940, arat\ c\ Ion Antonescu a calculat o rela]ie cu [i fa]\ de Mi[carea legion