Sunteți pe pagina 1din 2

Algoritmul de caracterizare a pozitiei economice-geografice a unui stat 1. 2. 3. 4.

Pozitia Tarii in regiune Poza tarii fata de statele vecine Pozitia in raport cu principalele cai de transport terestre si maritime Pozitia fata de bazele de materii prime si combustibili de principalele industrial si agricole 5. Pozitia fata de pietile de desfacere in productie 6. Concluzii despre influienta pozitiei economice geografica asupra dezvoltarii socialeconomice a tarii

Algoritmul de caracterizare a populatiei tarii 1. Numarul populatiei 2. Miscarea naturala a populatiei 3. Structura populatiei pe virste si sexe,etnica,confesionala,gradul de alfabetizare,P.I.B, pe locuitori 4. Asigurarea cu resurse umane de munca.Structura pe sectoare de activitate 5. Repartizarea populatiei 6. Migratiunile populatiei 7. Urbanizarea (nivelul,ritmurile,formele) Algoritmul de caracterizare a ramurilor industrial 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Importanta ramurilor si volumul productiei ei Premisele naturale pentru dezvoltare ramurii Component ramurala Principiile de amplasare.Principalele regiuni si centre Dependenta ramurilor de import si export,legaturi de productie ale ramurilor Impactul ramurii asupra mediului Perspective de dezvoltare

Algoritmul de caraterizare a agriculturii 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Aprecierea conditiilor si resurselor naturale pentru dezvoltarea agriculturii Rolul agriculturii in economia tarii Relatiile agrare.influenta lor asupra dezvoltarii ramurilor Component ramurala a agriculturii Geografia culturii plantelor si cresterii animalelor Regiunile agricole principale Impactul agriculturii asupra mediului

Algoritul de caracterizare a transporturilor 1. 2. 3. 4. 5. 6. Rolul transporturilor in dezvoltarea social-economica a tarii Aprecierea conditiilor natural pentru dezvoltarea diferitelor tipuri de transporturi Nivelul de dezvoltare a transportului Caracterizarea categoriilor de transport Amplasarea principalelor cai si noduri de transport Impactul transportului asupra mediului

Elaborat de elevul:Musteata Victor S. Colegiul Politehnic din Chisinau