Sunteți pe pagina 1din 1

COMPETENTE CRESCUTE PENTRU CADRELE DIDACTICE!

Program de formare continua a personalului didactic din invatamantul preuniversitar

MODULUL 1 PROIECTAREA SI IMPLEMENTAREA CURRICULUMULUI CENTRAT PE COMPETENTE GRUPA 48 AB SERIA 5 FORMATOR: SCHEAU IOAN PETELCAN G. PAULA SOFIA (casatorita Numele si prenumele candidatului -----------------------------------------------------------RAD-PETELCAN PAULA SOFIA SCOALA GIMNAZIALA STREMT Titular la unitatea de invatamant---------------------------------------------------------------1.Date privind postul pe care este incadrat: a.Nivelul de invatamant GIMNAZIAL b.Denumirea postului/catedrei CHIMIE-FIZICA 2. Date privind diploma/diplomele de studiu(in conformitate cu postul ocupat): a.Nivelul de studii SUPERIOARE FACULTATEA DE CHIMIE SI CHIMIE INDUSTRIALA CLUJ NAPOCA UNIV.BABES-BOLYAI----------------------------b. Specializarea/specializarile de pe diploma /diplomele de sudii CHIMIE-FIZICA.

S-ar putea să vă placă și