Sunteți pe pagina 1din 4

S.C. FARM S.R.L.

ACTIVITATEA DIN FARMACII CU CIRCUIT DESCHIS

Pag.1 /4

Aprobat Administrator

INSTRUCTIUNI PROPRII DE SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA

S.C. FARM S.R.L.

ACTIVITATEA DIN FARMACII CU CIRCUIT DESCHIS

Pag. 2 / 4

1.SCOP Scopul prezentelor instructiuni proprii pentru activitati in domeniul sanatatii cuprind cerintele necesare pentru asigurarea securitatii si sanatatii in munca a personalului angajat in farmacie 2. DOMENIU DE APLICARE Prevederile prezentelor instructiuni de securitatea muncii se aplica activitatilor din domeniul sanatatii indiferent de forma de proprietate sau modul de organizare a acestor activitatii 3.DOCUMENTE DE REFERINTA Norme specifice de securitatea muncii pentru activitati in domeniul sanatatii 4.CONTINUT Instructiunile proprii de securitatea muncii pentru activitatea in farmacii, cuprind prevederi specifice de securitate a muncii pentru prevenirea accidentelor de munca si imbolnavirilor profesionale 5. ORGANIZAREA LOCULUI DE MUNCA Art. 1 Desfacerea medicamentelor in punctele si unitatile farmaceutice se va efectua in conformitate cu reglementarile Ministerului Sanatatii. Art. 2 Depozitarea medicamentelor si a materialelor in dulapuri, pe rafturi, pe stelaje se va face in asa fel incat sa nu fie depasita sarcina maxima admisa pentru mobilierul respective. Art. 3 Substantele inflamabile si explosive vor fi depozitate in spatii special amenajate, asiguranduse aerisirea acestor spatii, precum si etanseitatea recipientelor. Art. 4 Pastrarea substantelor toxice si aproduselor care contin substante toxice se va face in recipiente de sticle etanse; recipientele fragile vor fi protejate cu cadre metalice sau din lemn, nuiele, plastic etc.; spatiul dintre recipient si cadru se va umple cu materiale absorbante, alese astfel incat, la spargerea recipientului, continutul sa nu intre in reactie cu materialul absorbant. Art. 5 Medicamentele prevazute in tabelul VENENA vor fi pastrate, sub cheie, intr-un dulap cu usi din lemn masiv, fara geam. Dulapul va purta inscriptia VENENA. Cheia dulapului va fi pastrata de catre seful unitatii sau de catre farmacistul desemnat in acest scop. Art. 6 Medicamentele puternic active cuprinse in tabelul SEPARANDA vor fi pastrate in dulapuri separate, purtand inscriptia SEPARANDA . Art. 7 Medicamentele care contin substante toxice vor fi pastrate in dulapuri din lemn masiv sau metal, asigurate cu cheie; dulapurile vor fi amplasate in

S.C. FARM S.R.L.

ACTIVITATEA DIN FARMACII CU CIRCUIT DESCHIS

Pag. 3 / 4

incaperi special amenajate. Incaperile vor fi prevazute, la usi si ferestre cu gratii metalice. Art. 8 Manipularea substantelor toxice se va face numai cu ustensile destinate acestui scop si vor fi spalate si pastrate separate. Art. 9 Toxicele care degaja vapori (acid ciahidric si serurile sale etc) vor fi depozitate si pastrate in afara oficiilor de lucru, in incaperi separate, prevazute cu instalatii de ventilare. Art. 10 La utilizarea toxicelor de uz veterinare se vor respecta prevederile prezentelor norme. Art. 11 etichetate. Toate recipientele care contin toxice, inflamabile si explozive for fi

Art. 10 Se interzice accesul cu flacara deschisa in spatiile de lucru in care se depoziteaza si manipuleaza lichide inflamabile si volatile. Lichidele vor fi incalzite numai pe baie de aburi, utilizandu-se condensator cu reflux. Art. 11 Pardoselile vor fi pastrate curate pentru a impiedica pericolul alunecarii. In cazul in care, accidental, se varsa pe pardoseli substante inflamabile, toxice sau corozive, acestea vor fi evacuate la reteaua de canalizare prin spalarea cu apa. Art. 12 In farmaciile in care se organizeaza garda de noapte, se va prevedea o incapere amenajata corespunzator si destinata personalului. Art. 13 Curtea depozitelor oficiilor farmaceutice va fi mentinuta in stare de curatenie. Se interzice ocuparea cailor de acces pentru vehicule si oameni, cu orice fel de materiale. Iarna, caile de acces vor fi deszapezite si acoperite cu materiale antiderapante. Art. 14 Transportul, manipularea si depozitarea materialelor se vor efectua sub supravegherea unei persoane desemnate si instruite in acest scop, in vederea prevenirii accidentelor. Art. 15 In interiorul depozitului, materiile si materialele vor fi transportate cu carucioare actionate manual sau cu transpalete, in functie de greutate, cu respectarea normelor specifice de protective a muncii pentru manipularea, transportul prin purtare si cu mijloace nemecanizate si depozitarea materialelor, precum si a normelor specifice de protective a muncii pentru comertul cu ridicata si cu amanuntul. Art. 16 Mobilierul depozitului va fi confectionat din materiale incombustibile. Art. 17 Divizarile de substante se vor face in incaperi separate de spatiile de depozitare. Aceste incaperi vor fi dotate cu instalatiile, aparatele si ustensilele necesare efectuarii operatiilor de divizare. La locurile unde se efectueaza divizari de substante corozive si caustic vor exista vase cu solutii neutralizante. Art. 18 Spalarea ambalajelor si a ustensilelor se va face in spatii special amenajate care vor avea in dotare solutii neutralizante.

S.C. FARM S.R.L.

ACTIVITATEA DIN FARMACII CU CIRCUIT DESCHIS

Pag. 4 / 4

Art. 19 Manipularea substantelor se va face de catre personal calificat si instrui in acest scop. Fiecare recipient, punga sau pachet depozitate vor fi etichetate. Art. 20 Spatiile de receptive si expeditie vor avea incaperi separate de lucru. Art. 21 Se interzice pastrarea si uscarea pe conductele de aburi, gaz, calorifer etc a imbracamintei si a altor materiale imbibate cu produse inflamabile sau care prezinta pericol de autoaprindere. Art. 22 Usile spatiilor de lucru vor fi astfel construite incat sa se deschida spre exterior. Art. 23 In cazul unor operatii ca divizari, pulverizari etc la care se disperseaza pulberi in atmosfera de lucru se vor folosi utilaje (mojare, site etc) acoperite. Art. 24 Pentru impiedicare pericolului de cadere de la inaltime se vor prevedea scari si platforme asigurate cu balustrade. Art. 25 In atelierele de confectionare a ochelarilor la mesele de slefuire a lentilelor se vor introduce hote de absortie locala a prafului rezultate in timpul lucrului. Art. 26 La montarea ramelor de ochelari confectionate din material inflamabile se va asigura un vas cu apa pentru stingere. PREVEDERI DE PROIECTARE Art. 27 In activitatea de conceptie si proiectare a spatiilor destinate activitatilor medicale precum si a echipamentelor tehnice utilizate vor fi respectate prevederile Normelor generale de protectie a muncii, normelor specifice de protectie a muncii pentru activitati din domeniul sanatatii, standardelor de securitate a muncii, precum si reglementarile Ministerului Sanatatii. Art. 28 Prevederile cuprinse in prezentele instructiuni constituie cerinte minime de proiectare in vederea asigurarii nivelului de securitate necesar desfasurarii activitatilor din domeniul sanatatii, luand in considerare pericolele existente si nu exclud prevederea oricaror altor solutii, pe baza evolutiei stiintei si tehnologiei in domeniu, pentru imbunatatirea nivelului de securitate a muncii.