Sunteți pe pagina 1din 23

ACCIDENTE DE MUNCA

ACCIDENTE
DE MUNCĂ

MUNCĂ SIGURĂ, CÂŞTIG SIGUR

CURS 5 VALENTELE CULTURALE ALE SECURITATII SI SANATATII IN MUNCA


ACCIDENTE DE MUNCA

Prezentare generală
-Statistici
-Definiţie
-Cele mai frecvente cauze
-Cele mai expuse meserii
-Ce trebuie făcut
-Ce spune legea
-Exemple

CURS 5 VALENTELE CULTURALE ALE SECURITATII SI SANATATII IN MUNCA


ACCIDENTE DE MUNCA

Statistici
• OIM ~ 2,2 mil decese /an
~ 5.000 acc/zi
• UE (15)~120.000 decese /an
• SUA ~103.000 decese /an

• 28 aprilie Ziua internaţională


a victimelor accidentelor de
muncă

CURS 5 VALENTELE CULTURALE ALE SECURITATII SI SANATATII IN MUNCA


500
Nr. accidentaţi mortal ACCIDENTE DE MUNCA
490
400 454 456 441
300
417
384 406 Statistici
200

100

0
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

România~6 mil salariaţi


• Accidente ~5.000 acc/an din care ~ 1%
mortale (Inspecţia Muncii)
• Boli profesionale ~ 1.000 cazuri noi/an
(Institutul de Sănătate Publică Buc.)

CURS 5 VALENTELE CULTURALE ALE SECURITATII SI SANATATII IN MUNCA


ACCIDENTE DE MUNCA

Accidentul de muncă reprezintă:


• vătămarea violentă a organismului,
• intoxicaţia acută profesională,
care au loc în procesul de muncă şi care
provoacă:
– incapacitate temporară de munca de ≥ 3
zile (ITM),
– invaliditate (INV)
– Deces (D).

CURS 5 VALENTELE CULTURALE ALE SECURITATII SI SANATATII IN MUNCA


ACCIDENTE DE MUNCA

Cele mai frecvente cauze ale


accidentelor de muncă
• Efectuarea
necorespunzătoare a
operaţiilor de muncă;
• Căderea de la aceeaşi
înălţime;
• Căderea de la înălţime;
• Neefectuare unor operaţii
indispensabile securităţii
muncii;

CURS 5 VALENTELE CULTURALE ALE SECURITATII SI SANATATII IN MUNCA


ACCIDENTE DE MUNCA

Cele mai expuse sectoare de


activitate

• Extracţia cărbunelui;
• Construcţiile (locul 1 la decese)
• Metalurgia
• Transporturile (locul 2 la decese)
• Silvicultura (locul 3 la decese)

CURS 5 VALENTELE CULTURALE ALE SECURITATII SI SANATATII IN MUNCA


ACCIDENTE DE MUNCA

Cele mai expuse meserii


• Lăcătuş mecanic;
• Miner de subteran;
• Şofer de camion;
• Muncitor la demolări;
• Electrician;
• Sudor electric;
• Şofer de camionete;

CURS 5 VALENTELE CULTURALE ALE SECURITATII SI SANATATII IN MUNCA


ACCIDENTE DE MUNCA

Cum trebuie să se acţioneze


Pe lângă obligaţiile angajatorului, fiecare
lucrător trebuie să îşi desfăşoare activitatea, în
conformitate cu:
•pregătirea şi instruirea sa,
•instrucţiunile primite din partea angajatorului
(maistru, şef etc.),
astfel încât să nu-şi expună la pericol de
accidentare sau îmbolnăvire profesională prin
acţiunile sau omisiunile sale propria persoană şi
nici alte persoane care pot fi afectate de
acţiunile sau omisiunile sale în timpul procesului
de muncă.
CURS 5 VALENTELE CULTURALE ALE SECURITATII SI SANATATII IN MUNCA
ACCIDENTE DE MUNCA

Cum trebuie să ACTIONAŢI


• Utilizaţi corect maşinile, aparatura,
uneltele, substanţele periculoase,
echipamentele de transport şi alte
mijloace de producţie;
• Utilizaţi corect echipamentul
individual de protecţie acordat;
• Nu scoateţi din funcţiune, nu
modificaţi, nu schimbaţi şi nu
înlăturaţi dispozitivele de securitate
ale echipamentelor sau clădirilor;

CURS 5 VALENTELE CULTURALE ALE SECURITATII SI SANATATII IN MUNCA


ACCIDENTE DE MUNCA

Cum trebuie să ACŢIONAŢI


• Comunicaţi imediat angajatorului şi/sau
lucrătorilor desemnaţi:
– orice situaţie de muncă pe care o consideraţi
un pericol,
– incidentele şi accidentele.
• Cooperaţi cu angajatorul şi/sau cu
lucrătorii desemnaţi la realizarea oricăror
măsuri;
• Insuşiti-vă şi respectaţi măsurile de
securitate şi sănătate în muncă.

CURS 5 VALENTELE CULTURALE ALE SECURITATII SI SANATATII IN MUNCA


ACCIDENTE DE MUNCA

Ce spune legea?
Accidentele de muncă se clasifică, în raport cu
urmările produse şi cu numărul persoanelor
accidentate, în:

• accidente care produc incapacitate temporară de


muncă de cel puţin 3 zile calendaristice (ITM);

• accidente care produc invaliditate (INV);

• accidente mortale (D);

• accidente colective, când sunt accidentate cel puţin


3 persoane în acelaşi timp şi din aceeaşi cauză (C).

CURS 5 VALENTELE CULTURALE ALE SECURITATII SI SANATATII IN MUNCA


ACCIDENTE DE MUNCA

Definiţie conform legii


• Accident uşor = eveniment care a
antrenat incapacitate de muncă cu o durata
< de 3 zile calendaristice;
• Incident periculos =“aproape accident” =
lucrătorul a scăpat de data asta, dar ar fi
fost posibil să aibă urmări şi/sau a cauzat
ori ar fi fost posibil să producă pagube
materiale.
Exemple: explozia, incendiul, avaria,
accident tehnic, emisii majore de noxe.

CURS 5 VALENTELE CULTURALE ALE SECURITATII SI SANATATII IN MUNCA


ACCIDENTE DE MUNCA

Studiul de caz
Este sau nu accident de muncă, accidentul suferit DA NU
de?
• elevii care merg în vizită în intreprinderea ALFA; X
• un lucrător care s-a accidentat la serbarea; X
pomului de iarnă organizată de întreprinderea sa
• o persoană care a sărit să salveze un copil dintr- X
un incendiu;
• un beneficiar care a venit într-o fabrică să X
achiziţioneze butelii de oxigen;
• un lucrător cherchelit se împiedică în drum spre X
serviciu;
• un elev care după practica profesională în drum X
spre casă s-a oprit la biliard;
• un şomer în timpul reconversiei profesionale; X

CURS 5 VALENTELE CULTURALE ALE SECURITATII SI SANATATII IN MUNCA


ACCIDENTE DE MUNCA

Este sau nu accident de muncă


accidentul suferit de? DA NU
• un lucrător în timpul pauzei de masă în X
drum pre cantină;
• un profesor care vizitează părinţii unui X
elev;
• un lucrător care la predarea schimbului X
s-a jucat cu colegul său care i-a infipt
furtunul de aer comprimat;
• un lucrător căruia i-a înţepenit spatele X
brusc in timp ce împrăştia pietriş cu
lopata;
• lucrătorii intoxicaţi cu CO emanat de o X
sobă.

CURS 5 VALENTELE CULTURALE ALE SECURITATII SI SANATATII IN MUNCA


ACCIDENTE DE MUNCA

Este sau nu accident de muncă


accidentul suferit de?
DA NU

• elevii care-şi petrec timpul liber intr-o X


discoteca;
• toboşarul de la Voltaj care a căzut de pe X
scenă în concert la Satu Mare
• lucrătoarea de la casa de schimb X
agresată de un hoţ care a avut concediu
medical 2 zile
• un ministru în vizita diplomatica in X
Cehia;
• reporterii de la Antena 1 la explozia de X
la Mihailesti.

CURS 5 VALENTELE CULTURALE ALE SECURITATII SI SANATATII IN MUNCA


ACCIDENTE DE MUNCA

Valentele culturale ale SSM - exemple

Jocuri

CURS 5 VALENTELE CULTURALE ALE SECURITATII SI SANATATII IN MUNCA


ACCIDENTE DE MUNCA

Valentele culturale ale SSM - exemple

Caricaturi

CURS 5 VALENTELE CULTURALE ALE SECURITATII SI SANATATII IN MUNCA


ACCIDENTE DE MUNCA

Valenţele culturale ale SSM -


exemple

Imprimare
tricopuri

CURS 5 VALENTELE CULTURALE ALE SECURITATII SI SANATATII IN MUNCA


ACCIDENTE DE MUNCA
Valenţele
culturale ale SSM
- exemple

Grafica

CURS 5 VALENTELE CULTURALE ALE SECURITATII SI SANATATII IN MUNCA


ACCIDENTE DE MUNCA

Valenţele culturale ale SSM -


exemple

Desene animate
NAPO

CURS 5 VALENTELE CULTURALE ALE SECURITATII SI SANATATII IN MUNCA


ACCIDENTE DE MUNCA

Valenţele culturale ale SSM -


exemple

Creaţii literare

CURS 5 VALENTELE CULTURALE ALE SECURITATII SI SANATATII IN MUNCA


Valenţele culturale ACCIDENTE DE MUNCA
ale SSM - exemple
Navigatorii (2001)

Navigatorii, regizat de Ken Loach, este o


poveste dramatică despre efectele
privatizării şi consecinţele acesteia asupra
securităţii sistemului de căi ferate.

Filme Furtuna Perfectă (2000)


artistice
În octombrie 1991, vasul de pescuit
Andrea Gail părăseşte Gloucester,
Massachusetts şi se îndreaptă spre
zonele de pescuit din Atlanticu de Nord,
ignorând avertismentele de furtună. Ce
ar trebui să facă ? Să se întoarcă acasă şi
să înfrunte furtuna secolului sau să
aştepte şi să piardă toată încărcătură de
peşte?
CURS 5 VALENTELE CULTURALE ALE SECURITATII SI SANATATII IN MUNCA