Sunteți pe pagina 1din 10

UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCUREŞTI

FACULTATEA DE ANTREPRENORIAT, INGINERIA SI MANAGEMENTUL AFACERILOR

ELECTROLIZA APEI
STUDENT : MATEI MIHAELA
COORDONATOR: CONF. DR. ING. MAIOR IOANA
AN III, IEICM
CUPRINS

 1. INTRODUCERE
 2. LEGILE ELECTROLIZEI
 3.ELECTROLIZA APEI
 4.APLICATII
 5.CONCLUZII
 6.BIBLIOGRAFIE
INTRODUCERE

 Electroliza ste procesul de orientare și separare


a ionilor unui electrolit (substanță a cărei molecule prin dizolvare sau topire se
disociază în ioni, permițând trecerea curentului electric continuu) cu
ajutorul curentului electric continuu . Principalii componenți ai unei electrolize
sunt:
* electrolitul: este substanța ce conține ioni liberi ce au rolul de a transporta
curentul electric în electrolizor.
* electrolizorul: este vasul în care se desfășoară electroliza;
* generatorul de curent continuu: furnizează energia electrică necesară pentru
a crea descărcarea ionică în electrolit. Curentul electric este transportat printr-
un circuit extern.
* electrozii: sunt conductorii electrici care reprezintă interfața fizică între circuitul
electric și electrolit. Ei sunt de două tipuri: catodul si anodul
LEGILE ELECTROLIZEI

Legea I a lui Faraday


Cantitatea de substanță transformată la electrod este proporțională cu
cantitatea care trece prin electrolit.
m= kIt= Kq
Legea a IIa a lui Faraday
În electrolizoarele unite în serie masele substanțelor obținute la electrozi sunt
direct proporționale cu masele molare ale echivalenților chimici. Echivalentii
electrochimici sunt proportionali cu masele molare ale echivalentilor chimici:
k1 : k2 = Me1 : Me2 sau Me1/k1 = Me2/k2 = F.
ELECTROLIZA APEI

Electroliza apei este procesul de descompunere a apei in oxigen si hidrogen


datorita trecerii curentului electric continuu prin apa. Este singură tehnologie
validată industrial pentru producerea hidrogenului. Celelalte metode, cum sunt
ciclurile termodinamice, fotoelectrochimice sau biochimice sunt în stadiu de
cercetare, iar, din punct de vedere ingineresc și economic, pentru acestea se
întrevăd, în viitorul apropiat, puține șanse de producere a hidrogenului în condiții
industriale.
PRINCIPIU: O sursa de energie electrica este conectata la doi electrozi care sunt
plasati in apa. Hidrogenul va aparea la catod (electrodul negativ al sursei de
curent continuu), iar oxigenul va aparea la anod (electrodul negativ). Astfel,
cantitatea de hidrogen generata va fi de doua ori mai mare decat numarul de
moli de oxigen, iar ambele vor fi proportionale cu sarcina electrica totala purtata
de solutie.
 Electroliza apei în mediu acid
Dacă se electrolizează apa alcalinilizata (soluție diuluata de NaOH,fenomenele observate
vor fi aceleași: degajarea oxigenului și hidrogenului la cei doi electrolizi.
 Electroliza apei în mediu neutru
Principiu: Într-un tub în formă de U se introduce o soluție diluata de sulfat de sodiu.Se picură în
soluție albastru de bromtymol. La extremitățile tubului se introduc electrozi de grafit pe care
trebuie să ii I legam la o sursă de curent continuu.
 Electroliza apei în mediu salin
În cazul electrolizei apei în mediu salin ionii H3O+ și HO- se acumulează în spațiul anodic,
respectiv, catodic. În spațiul anodic ph-ul este acid, iar în cel catodic, ph-ul este bazic.
Cantitățile de O2 și H2 formate la electroliza apei (în mediu acid, bazic sau neutru) depind
de cantitatea de electricitate care trece prin vasul de electroliza.
APLICATII

Electroliza are aplicații industriale in electrometalurgie pentru acoperirea cu


straturi protectoare a diferitelor metale feroase cu metale neferoase
(exemplu = tablă galvanizată), sau de a se extrage metaloizi (exemplu =
extragerea clorurii de sodiu din apă). In metalurgie, se face prin electroliză
purificarea unor metale (de ex. cupru), proces care mai poartă și numele de
rafinare.
CONCLUZII

Electroliza este un proces destul de avantajos pentru că pe lângă hidrogenul


și oxigenul rezultat se poate utiliza eficient în alte procese tehnologice nefind
lăsat liber în atmosferă . Prin electroliza se obțin mai multe produse chimice
importante: hidroxidul de sodiu rezultă prin electroliza unei soluti apoase de
clorura de sodiu odată cu clorul hidrogenul; prin descompunerea apei se
obțin cantități de oxigen hidrogen etc.
BIBLIOGRAFIE

 1) electrolizoarele filtru-
presawww.rasfoiesc.com/educatie/chimie/Electroliza-si-aplicatiile-
ei24.php
 2) https://www.scribd.com/doc/230981481/Electroliza-Apei-Curs-
Master-IPN-2
 3) Referate.wyz.ro/referate/electroliza-2.html
 4) https://www.scribd.com/doc/141007807/Referat-La-Chimie-
Electroliza
 5) https://www.scribd.com/doc/208409642/Electroliza-Apei

S-ar putea să vă placă și