Sunteți pe pagina 1din 22

Proiect la matemematică

Elaborat de către elevii clasei a XI-a ,,A”- Prijilevschi Cristina , Valeria Caraman, Gandrabur Daniela,
Moleşteanu Arina , Dimitriu Cristian.

2017
Simetria axială
• Definiţie: Simetria axială de axă d
în planul π este o transformare a
planului π prin care punctele
dreptei d se transformă în ele
însele şi orice alt punct A se
transformă în simetricul său A’ în
raport cu dreapta d.
Proprietăți
 păstreaza distanțele;
 nu păstrează orientarea poligoanelor (adică, dacă vârfurile
poligonului sunt parcurse în ordine trigonometrica, atunci vârfurile
corespondente din poligonul transformat vor fi în sens invers );
 păstreaza unghiurile;
 drepte paralele vor fi transfirmate în drepte paralele;
 are ca puncte fixe punctele dreptei de simetrie;
 simetrii succesive după drepte paralele determină o translatie ;
 simetrii succesive după drepte concurente sunt rotații ;
 simetriile nu comută.
Literele: A, B, C, D,
E,H,I, K, L, M,O, T,
U, V, W şi cifrele: 3 şi
8 posedă cel puţin o
axă de simetrie
Axa de simetrie în cerc
Diametrul unui cerc împarte
cercul în părţi „simetrice“;
putem ataşa unui cerc oricât
de multe diametre şi dreptele –
suport pentru aceste
diametre sunt axe de simetrie
pentru cerc.

În D2 cercul are un număr infinit


de axe de simetrie; pentru D3
sfera prezintă aceleaşi
caracteristici.

Acest lucru poate fi sesizat şi în cazul


literei O.
Axa de simetrie în paralelogram

Paralelogramul nu are nici o axă de simetrie. Mijlocul diagonalei dreptunghiului este centru de simetrie pentru vârfuri.
Axele de simetrie în dreptunghi
.

Dreptunghiul are două axe de simetrie; o astfel de axă trece prin mijlocul a două laturi opuse.
Axele de simetrie în romb

• Punctul de intersecţie
al diagonalelor unui
romb este centrul de
simetrie al rombului.
• Diagonalele rombului
sunt axele de simetrie
ale rombului.
Axa de simetrie în triunghiul isoscel

• Triunghiul isoscel are


o singură axă de
simetrie: axa trece
prin vârful
determinat de cele
două laturi
congruente ale
triunghiului şi prin
mijlocul laturii opuse
acestui punct.
Axele de simetrie în triunghiul echilateral

• Triunghiul echilateral nu
are centru de simetrie: ;
are trei axe de simetrie:
dacă M se află pe una
din laturi sau în interior,
există MI pe o latură sau
în interior astfel încât,
de exemplu:
Axele de simetrie în pătrat
• Punctul de intersecţie al
diagonalelor unui pătrat
este centrul de simetrie al
pătrarului.
• Diagonalele pătratului
sunt două din axele lui de
simetrie.
• Celelalte două axe de
simetrie trec prin centrul
pătratului şi prin mijlocul
laturilor opuse.
• Deci pătratul are patru
axe de simetrie.
Axa de simetrie în trapez
• Trapezul dreptunghic
nu are centru de
simetrie şi nici axe de
simetrie. Acelaşi lucru
descoperim pentru
trapezul oarecare.
• Tapezul isoscel nu are
centru de simetrie,însă
are o axă de simetrie
care trece prin punctul
de intersecţie al
diagonalelor şi prin
mijlocul bazelor.
Axele de simetrie în pentagon
• Pentagonul regulat
are cinci axe de
simetrie: o axă
uneşte un vârf cu
mijlocul laturii opuse
şi este
perpendiculară pe
ea.
• Pentagonul regulat
nu are vârfuri
opuse,deci nu există
alt fel de axe de
simetrie.
Axele de simetrie în hexagon
• Hexagonul regulat are
şase axe de simetrie:
trei sunt diametre în
cercul circumscris şi
celelalte trei unesc
mijlocul laturilor
opuse şi sunt
perpendiculare pe ele.
• Aceste axe sunt
perpendiculare două
câte două, deci
hexagonul regulat are
centru de simetrie –
punctul de intersecţie
al diagonalelor
hexagonului.
Axele de simetrie în decaedru

• Decaedrul regulat
are zece axe de
simetrie.
• Poligoanele
regulate care au un
număr impar de
vârfuri nu au
centru de simetrie.
Simetria axială in lumea înconjurătoare
Există simetrie Nu există simetrie
axială axială