Sunteți pe pagina 1din 18

ORIENTUL ANTIC

ISTORIE CLASA A V-A


Prof. SECHEL OVIDIU
POPOARELE ORIENTULUI ANTIC
Caracteristici geografice
 Orientul antic este un teritoriu imens cuprins
între Marea Mediterană şi Oceanul Pacific
 Este leagănul unor mari civilizaţii ale omenirii
 relieful este foarte variat
 Străbătut de mari fluvii( Nil, Eufrat, Indus,
Gange, Fluviul Galben)
 Pe văile acestor fluvii au apărut primele
civilizaţii
 Oamenii au devenit sedentari
 Au construit sisteme de irigaţie
 Au exploatat resursele naturale
 Au întemeiat primele oraşe
Ocupaţiile oamenilor
 Agricultura
 Păstoritul
 Meşteşugurile
 Mineritul
 Comerţul- trocul
 Secolul VII î. Hr în regiunea Lidia au apărut
primele monede
 Transportul – pe uscat- “drumul mătăsii”
- pe fluvii şi mări – cu corăbii
Popoarele Orientului Antic
Mesopotamienii
 Mesopotamia - este situată între fluviile Tigru şi
Eufrat
 A fost locuită de mai multe popoare: sumerieni,
akkadieni, asirieni, babilonieni, chaldeeni
 Este o regiune foarte fertilă în care s-a dezvoltat
agricultura şi sistemele de irigaţii
 Mesopotamia şi valea Nilului alcătuiesc “semiluna
fertilă”
 Aici au apărut primele oraşe din lume(Ur, Uruk)
Harta Mesopotamiei
Identificaţi fluviile Tigru şi Eufrat
Ruine din oraşul Uruk
Ceramică din Uruk
Poarta zeiţei Iştar din Babilon
Grădinile suspendate ale Semiramidei din Babilon
Descrieţi imaginea de mai jos
Evreii
 În Palestina a apărut prima religie monoteistă
din istoria omenirii, aparţinând vechilor evrei
 Au migrat din Palestina în Egipt unde
faraonul Ramses II i-a transformat în sclavi
 1200 î.Hr. Moise i-a condus din Egipt spre
Sinai
 S-au aşezat în Palestina devenind agricultori
şi comercianţi
Moise sculptat de Michelangelo
Din cunoştinţele voastre de la religie, cine a fost Moise ?
 Fenicienii- au fost printre cei mai mari
negustori şi navigatori ai antichităţii
 Au inventat alfabetul
 Mezii şi perşii- locuiau în Pod. Iran şi au creat
un imperiu imens – Imperiul Persan
 Indienii- sunt un amestec se mai multe
popoare care s-au aşezat pe valea Indusului
 Chinezii- fac parte din rândul popoarelor
mongolice şi au creat o civilizaţie de excepţie
Egiptul- un dar al Nilului
Harta Egiptului antic
 Egiptul s-a format pe valea Nilului
 Datorită revărsării apelor fluviului pământul
era fertilizat cu mâl roditor
 Egiptenii cultivau : cereale, in, papirus,
legume, viţă de vie
 Creşteau: oi, vaci, porci
 Egiptul devine unul din marii producători
agricoli ai antichităţii şi centrul unei strălucite
civilizaţii

S-ar putea să vă placă și