Sunteți pe pagina 1din 47

Particularităţile traducerii

scrise

Natalia Conovca
Nicoleta Culava
Seminarul ATP, 2 martie 2010
INTRODUCERE: EXERCIŢIU
PRACTIC
 Care au fost ultimele două traduceri scrise pe
care le-aţi realizat?
STRUCTURA SESIUNII

 Etapa 0: înainte de a începe lucrul


 Etapa 1: traducerea
 Etapa 2: redactarea şi transmiterea
documentului final clientului
 Etapa 3: după finalizarea lucrului
Etapa 0: EXERCIŢIU PRACTIC

 Care sunt aspectele care trebuie discutate cu


clientul înainte de a începe traducerea?
etapa 0: înainte de a începe traducerea
 Limba de origine şi limba ţintă
 Lucru individual sau în echipă? [inclusiv daca vor fi ulterior redactori,
machetatori sau dacă clientul se aşteaptă că toată munca o va face
traducătorul]
 Documentul va fi folosit separat sau va acompania originalul?
 Persoana de contact pentru consultări [ne neapărat cel care va contactează în
privinţa traducerii]
 Formatul documentului (hard, Word, PDF, jpeg, Excel, PowerPoint) [versiunea
finală pe suport de hârtie sau în format electronic???]
 Termenul-limită [cerinţele standard??? E.g. - câte semne pe zi, se iau in calcul
zilele de week-end şi sărbătprile oficiale?…]
 Calculul plăţii [în baza documentului final sau original, în baza textului în
engleză sau română? // cuvinte, semne, pagini??? // tarif special pentru
urgenţe???]
 Cum va fi efectuată plata: cash, transfer??? De ce informatie au nevoie pentru
executarea platii??? Impozitele???
 Surse de referinţă [exemple de documente similare, liste de abrevieri specifice,
glosare, documente originale în format diferit, e.g. nu pe suport de hârtie, ci în
format redactabil]
Etapa 1: EXERCIŢIU PRACTIC

 Descrieţi algoritmul pregătirii pentru traducere


Etapa 1 (a): algoritmul pregătirii pentru
traducere
1. Asigurarea condiţiilor de muncă (PC cu aplicaţiile
necesare (Office, Finereader, Trados etc.), hardul
necesar, e.g. scanner, acces internet, dicţionare
tematice pe suport de hârtie, caiet, stilou, apă,
snackuri)
2. Formatarea [opţional]
3. “scanarea documentului”
4. “scanarea surselor de referinţă”
5. “ridicarea” glosarelor personale
6. Consultarea paginilor web relevante
Etapa 1: Exerciţiu practic
 Traduceţi:
 “Against the backdrop of Zero Sum’s” VIP area, she was
something else – a cross between Barbie and Barbarella,
dressed in white patent leather strips.”
 “Majorarea volumului total al depozitelor la termen atrase de
bănci pe parcursul anului de gestiune a fost determinată de
sporirea componentelor sale, ritmul de creştere al depozitelor în
valută străină devansându-l pe cel al depozitelor în moneda
naţională (25.9 la sută comparativ cu 1.2 la sută)”.
 Varianta de alternativă, în limba rusă: “Принудительная
ликвидация банка по иным, чем неплатежеспособность
основаниям, не является препятствием для возбуждения
процесса принудительной ликвидации банка по основанию
неплатежеспособности, если в процессе ликвидации
устанавливается, что банк стал неплатежеспособным”.
Etapa 1: Exerciţiu practic

 Care au fost dificultăţile cu care v-aţi


confruntat în procesul traducerii?
Etapa 1: Exerciţiu practic

 Care sunt aspectele legate de traducerile


scrise care vă par cele mai dificile?
EXERCIŢIU PRACTIC

 Cum trebuie să fie o traducere calitativă?


Enumăraţi calităţile unei traduceri calitative
CALITATEA TRADUCERILOR

 “Traducerea este un proces cu o singură


intrare şi mai multe ieşiri” (Bruno Osimo,
doctor în ştiinţele traducerii)
DE CE SĂ MĂSURĂM CALITATEA
TRADUCERILOR?

 Nu poţi gestiona ceea ce nu se poate măsura

 Fără a evalua calitatea traducerilor:


 nu veţi şti dacă traduceţi calitativ sau nu
 nu vă veţi putea îmbunătăţi calitatea traducerilor
 nu veţi avea dovezi pentru a vă apăra calitatea
traducerii în cazurile în care sunteţi învinuit de către
client fără nici un temei
CALITATEA TRADUCERII NU
POATE FI MĂSURATĂ
 Acest lucru nu este adevărat
 Anumite componente ce ţin de calitatea
traducerii întotdeauna va rămâne subiectivă
 Totuşi, există un şir de elemente care pot fi
măsurate în mod obiectiv
 Concentrându-ne pe acestea, vom putea
asigura o evaluare obiectivă a traducerilor
INSTRUMENTE DE MĂSURARE A
CALITĂŢII TRADUCERILOR

 Translation Quality Index (TQI)


 SAE J2450
 Microsoft Quality Standards
 LISA QA Model
 ATA Framework for Standard Error Marking
LISA QA MODEL
Quality Assurance Form
Language: Reviewer: Date: Result: Fail Comments:
RomEng Natalia Conovca 22.фев.10 Regular
În principiu, traducerea este
Client Name ILO bunicică şi este evident că ai
Project Name Raport_roluri_tarus depus mult efort. Rezultaul, însă,
Project Number 1 a fost influenţat cel mai mult de
Project Manager Sergiu Conovca următoarele: 1) în lista legilor ai
Critical max. error points + 1 adăugat datele aprobării legilor,
Number of words 5278 Major 5 points care ţi-au ieşit din memoria
Max error points allowed 42 Minor 1 point Trados. Nu cred că este corect să
facem astfel de adăugiri; 2)
Error Category Minor Major Critical total max. allowed Anumite greşeli gramaticale sau
Mistranslation 1 0 0 1 3 stilistice, pe care eu pana acum
Accuracy 2 2 1 55 7 pur si simplu le corectam fara sa-
Terminology 16 0 0 16 5 ţi atrag atenţia asupra lor. Le vezi
Language 1 5 1 69 10 în documentele ataşate. Încearcă
Style 21 0 0 21 5 să eviţi aceste erori pe viitor şi la
Country 1 1 0 6 5 sigur puntajul va fi mai înalt.
Consistency 0 0 0 0 7
Format 0 0 0 7
Total 168 49

TT Score 0,797877984
Bad 0
Regular 2
Good 0
Very Good 0
Excellent 0
LISA QA MODEL
Quality Form - Error Log

Language: PM: Date:


EngRom 0 22.фев.10

Project Number 10
Number of words in
sample 5278

Location Error Category Error Severity Repeat Source text Translation used Correction/Suggestion Comments Translator's
feedback
in cadrul mesei rotunde during the roundtable during the round table
pag.1 Terminology Minor
care reprezenta who represented the who represented the member În limba engleză nu se pune
instituţiile-membre member-institutions institutions cratimă. Instituţii-membre -
member institutions; factori-cheie -
pag.1 Language Major key factors, etc.
viceministrul Economiei şi Vice-minister of Economy Deputy Minister of Economy
Comerţului and Trade and Trade
pag.1 nota de subsol Terminology Minor
pag.2 Terminology Minor cu excepţia MMPSF except the MLSPF except for the MLSPF except for
există structuri cu has structures with direct has structures directly Dacă scrii prevention and combating
atribuţii directe în responsibilities related to responsible for prevention an WFCL, prevention e substantiv, si
domeniul prevenirii şi prevention an combating combating of the worst forms combating - forma continuă a
combaterii formelor the worst forms of child of child labor (hereinafter verbului "to prevent". Ceea ce nu
grave ale muncii copilului labor (hereinafter referred referred to as WFCL). este corect, fiindcă ambele părţi
(în continuare FGMC) to as WFCL) trebuie să fie la fel. Prin urmare,
pentru a avea 2 substantive, scriem
"prevention and combating of
pag.2 Style WFCL"
Minor
în domeniul respectării in the area of children in the area of children's rights
drepturilor copilului rights protection protection
pag.2 Language Critical Yes
ocuparea forţei de muncă labor force employment employment
pag.2 Terminology Minor
orientarea şi formarea vocational orienting and vocational guidance and
profesională a populaţiei training of population training of the population
pag.2 Terminology Minor
LISA QA MODEL
Categorii de erori
Caracter complet al traducerii

 Traducerea întregului text din limba sursă,


fără a omite propoziţii întregi sau cuvinte;
redarea întregului sens din original.
 Recomandări:
 Traducere atentă
 Întrebări adresate clientului privind pasajele
neclare
 Revizuirea propriei traduceri, comparând textul
ţintă cu textul sursă
Corectitudinea traducerii

 Redarea exactă a sensul din original


 Recomandări:
 Solicitare de materiale de reper de la client
 Studierea literaturii sau a unor traduceri anterioare din
acelaşi domeniu sau domenii conexe
 Traducere atentă
 Căutarea cuvintelor în dicţionare monolingve (explicative)
ale limbii sursă şi doar apoi în cele bilingve
 Întrebări adresate clientului privind pasajele neclare
 Întrebări adresate colegilor traducători privind termeni care
nu sunt găsiţi în dicţionare
 Revizuirea propriei traduceri, comparând textul sursă cu cel
ţintă
Formatarea şi funcţionalitatea

 Lipsa greşelilor de formatare


 Lipsa greşelilor funcţionale (coduri sau tag-
uri, adrese de pagini web corecte şi
funcţionale)
 Recomandări:
 Traducere atentă
 Revizuirea propriei traduceri, comparând textul
sursă cu cel ţintă
Terminologia

 Corectitudinea termenilor utilizaţi


 Respectarea glosarului specificat
 Consecvenţa terminologiei - terminologie
unitară pe parcursul întregii traduceri şi de la
o traducere la alta (pentru traduceri cu
acelaşi subiect sau pentru acelaşi client)
 Proprietatea termenilor - pentru cel mai
comun termen din limba sursă trebuie găsit
echivalentul cel mai comun în limba ţintă;
pentru un termen rar - un echivalent rar
Terminologia
 Respectarea glosarelor indicate. Dacă pentru un anumit proiect
nu s-a elaborat un glosar, întocmirea propriilor glosare
 Căutarea cuvintelor în dicţionare monolingve (explicative) şi
bilingve
 Verificarea termenilor în glosare şi/sau dicţionare online
 Studierea materialelor de reper transmise de client, găsite în
arhiva traducerilor precedente, găsite pe internet
 Utilizarea dicţionarului „Bbi Combinatory Dictionary of English”
(www.diclib.com) pentru a găsi combinaţiile de cuvinte corecte în
limba engleză, sau căutarea în google cu ajutorul combinaţiei
„Cuvântul A * Cuvântul B” pentru toate limbile
 Revizuirea propriei traduceri
Limba

 Utilizarea diacriticelor în limba română


 Lipsa greşelilor gramaticale
 Lipsa greşelilor de ortografie
 Lipsa greşelilor de punctuaţie (virgule înainte
de şi ... sau..., ghilimele jos la început, sus la
sfârşit, listele despărţite prin punct şi virgulă,
lipsa spaţiilor duble între cuvinte, lipsa
spaţiului înainte de semne de punctuaţie,
spaţiu prezent între numeral şi unitatea de
măsură)
Limba

 Recomandări:
 Consultarea resurselor de gramatică şi ortografie
(Gramatica Academiei, DOOM)
 Revizuirea traducerii utilizarea unui corector
automat pentru limba română (spellckecker)
 Consultarea Dicţionarului ortografic, ortoepic şi
morfologic al limbii române
 Revizuirea propriei traduceri
Stilul

 Claritatea - folosirea topicii din limba ţintă, nu


cea a limbii sursă
 Concizia - exprimarea unui cuvânt printr-un
cuvânt, ori de câte ori este posibil
 Urmărirea stilului din limba ţintă - cu privire la
registru (limbaj administrativ, juridic general,
jurisdicţional, contabil, economic etc.),
gravitate, nuanţe (de ex. ironie),
simplitate/complexitate a exprimării
Stilul

 Consultarea resurselor de gramatică şi


ortografie (Gramatica Academiei, DOOM)
 Studierea diferitor ghiduri stilistice, găsite pe
Internet
 Revizuirea propriei traduceri
ERORI VS PREFERINŢE STILISTICE

 Preferinţele stilistice nu reprezintă erori, prin urmare


nu sunt luate în considerare la evaluarea calităţii
 Pentru a diferenţia erorile de preferinţele stilistice,
evaluatorul trebuie să răspundă la următoarele
întrebări:
 Este fraza corectă din punct de vedere gramatical?
 Este sensul reflectat corect?
 A fost traducerea realizată în conformitate cu glosarul,
ghidul stilistic, instrucţiunile, materialele de reper, etc.,
prezentate de către client?
Resurse utile
A. Dicţionare electronice
 Dictionary Organizer
 Everest
 TomCat – dictionar tehnic
 En-Ro-En – dictionar IT
 Multitran
B. Resursele internet
 www.google.com
 www.proz.com
 www.dictionar.netflash.ro
 www.dictionary.reference.com
 www.websters-online-dictionary.com
C. Materialele de referinţă
D. Dicţionarele în format hard
PAUZĂ PENTRU CAFEA
15 MIN.
Etapa 1: exerciţiu practic

 Cum are loc traducerea scrisă? Descrieţi pas


cu pas.
Etapa 1 (b): traducerea

 Traducerea mai întâi a titlurilor şi subtitlurilor


 Automatizarea muncii (e.g. find and replace,
cut from other docs)
 “Omiterea” iniţială a termenilor complicaţi,
frazelor neclare, tabelelor şi graficelor, etc.
 Completarea pe parcurs a glosarului personal
 Consultarea resurselor de referinţă
 Consultaţii cu persoanele de referinţă
(clientul, experţi, colegi reali şi virtuali)
Aplicaţii pentru facilitarea traducerii scrise

 Trados
 PROMPT
 Google Translate
Etapa 2: redactarea

 Aţi finalizat traducerea. E timpul să redactaţi


documentul înainte de a-l transmite clientului.
Ce veţi verifica?
Etapa 2: redactarea

 ortografia
 terminologia unică
 unitatea stilistică
 coerenţa frazelor (există subiect, predicat, sens???)
 formatarea
 există bucăţi omise? (e.g. footnotes, grafice???)
 Coerenţa alineatelor (e.g. diversificarea prin
folosirea sinonimelor, eliminarea cuvintelor în plus
etc.)
Etapa 2: transmiterea documentului
clientului
 În ce format? (pe hârtie, fişier neredactabil,
fişier redactabil, scris de mana????)
 Datele pentru transfer bancar, copia
buletinului
 Când va fi transferată plata??? (de cerut nr.
tel. contabilitate)
 Impozitele?
RELAŢIILE CU CLIENŢII

 Totuşi, ce reprezintă calitatea în traduceri?


 Clienţii se reîntorc
 Traducerile nu se reîntorc

Calitatea traducerilor – satisfacerea permanentă a


tuturor necesităţilor şi aşteptărilor clienţilor
RELAŢIILE CU CLIENŢII

 Cele mai frecvente probleme în relaţiile dintre


traducători şi clienţii lor ţin de înţelegerea
diferită a conceptului de “calitatea traducerii”.
RECOMANDĂRI

 Educarea clienţilor
 Stabilirea clară a scopului traducerii
 Pentru informare – mai puţin timp, mai puţine
etape, un risc mai mare de traducere “necalitativă”
 Traduceri specializate / tehnice – mai mult timp, în
special pentru documentare, necesitatea
colaborării cu specialiştii în domeniu şi/sau clientul
 Traduceri pentru publicare, pagini web, etc. - mai
mult timp, mai multe etape pentru asigurarea
calităţii, etc.
ASPECTE PRACTICE ÎN LUCRUL CU
CLIENŢII
 Conveniţi prealabil toate condiţiile:
 scopul traducerii
 modalitatea de plată
 modalitatea de calculare a preţului (după textul
sursă sau ţintă, unitate convenţională)
 termenul limită
 Semnaţi un contract, sau cel puţin discutaţi
toate condiţiile prin e-mail
ASPECTE PRACTICE ÎN LUCRUL CU
CLIENŢII
 Înainte de a începe lucru, conveniţi
modalitatea de soluţionare a problemelor de
calitate
 Dacă traducerea se reîntoarce spre revizuire –
specificarea clară a problemei
 Dacă se va reduce preţul pentru traducerea
“necalitativă” – specificarea clară a criteriilor care
determină calitatea
 Încercaţi să stabiliţi o bună comunicare şi o
relaţie deschisă cu clientul, relaţie între doi
parteneri şi nu între angajator şi angajat
Mulţumim pentru atenţie!
Chiar credeţi că e momentul
să punem punct?
Nu credeţi că ne rămâne câte
ceva de făcut după ce am
transmis traducerea clientului?
Etapa 3: după finalizarea lucrului

 După ce clientul a primit documentul şi aţi


primit plata, ce rămâne de făcut?
Etapa 3: după finalizarea lucrului

 Ask for feedback!!!


 Actualizare glosar
 Arhivare
 Backup
 Uneori, actualizarea CV
 Actualizarea contactelor
Mulţumim pentru atenţie!