Sunteți pe pagina 1din 11

ARBORELE BINAR este un arbore orientat în care fiecare

vârf are cel mult doi descendenti, făcându-se însă distincţie


clară între descendentul drept şi descendentul stâng al
fiecărui vârf. Se acceptă şi arborele binar cu 0 vârfuri.
DEFINIRE.REPREZENTARE
 Se numeşte arbore ,un graf conex şi fără cicluri .

Într-o structură de tip arbore, elementele sunt structurate pe nivele ; pe


primul nivel, numit nivel 0, există un singur element numit rădăcină, de
care sunt legate mai multe elemente numite fii care formează nivelul 1;
de acestea sunt legate elementele de pe nivelul 2 ş. a. m. d. ( vezi
figura ).
Un arbore este compus din elementele numite noduri sau vârfuri şi
legăturile dintre acestea.
Un nod situat pe un anumit nivel este nod tată pentru nodurile legate
de el, situate pe ivelul următor, acestea reprezentând fiii săi. Fiecare nod
are un singur tată, cu excepţia rădăcinii care nu are tată. Nodurile fără fii
se numesc noduri terminale sau frunze. Termenii ' nod tată', 'fiu'
sau 'frate' sunt preluaţi de la arborii genealogici, cu care arborii se
aseamănă foarte mult.
ARBORELE BINAR COMPLET

Definiţie : Se numeşte arbore binar complet un arbore binar în care


fiecare nod(care nu este frunză) are exact doi descendenţi.
Propoziţie : Un arbore binar complet care are p noduri terminale, toate
situate pe acelaşi nivel, are în total 2p-1 noduri.
TRAVERSAREA UNUI ARBORE
BINAR
 Traversarea unui arbore binar se poate face în cele 3 moduri
cunoscute: preordine, inordine, postordine.
 Pentru un arbore binar, notând cu R radacina si cu A si cu B
subarborele sau stâng, respectiv drept, cele 3 posibilitati de traversare
sunt:
 preordine - lista R, A, B

 inordine - lista A, R, B

 postordine- lista A, B, R.

 Cele trei metode de traversare se concretizeaza în trei functii


recursive în care Prelucrare este operatia ce trebuie facuta asupra
fiecarui nod.
Arbori binari total echilibraţi.

Un arbore binar total echilibrat este un arbore binar care îndeplineşte


următoarea condiţie: numărul nodurilor unui oricare subarbore stâng
diferă cu cel mult 1 în plus faţă de numărul nodurilor subarborelui
corespunzător drept. Rezultă că frunzele sale se află pe ultimele două
niveluri.
Arbori oarecare
Arborele oarecare este un arbore a cărui noduri au mai mult de
doi descendenţi.
Construirea arborelui se realizează astfel:

Pentru fiecare nod se citeşte informaţia utilă şi numărul de fii;


Nodurile citite în postordine şi adresele sunt păstrate într-o stivă până când
apare -nodul al cărui fii sunt ; in acest moment adresele fiilor sunt scoase
din stivă, iar -adresele lor sunt trecute în nodul tată, după care adresa
nodului tată este pusă în stivă.
În final singura adresă în stivă va fi cea a rădăcinii, arborele fiind construit.

Traversarea arborelui pe orizontală (nivel după nivel) se va face astfel:

>se utilizează o coadă pentru păstrarea adreselor nodurilor ce urmează să


fie prelucrate;
>iniţial coada este vidă;
>se introduce în coada adresa rădăcinii;
> se scoate pe rând din coadă adresa a câte unui nod, se prelucrează
informaţia din nod, iar apoi se introduc adresele fiilor nodului respectiv. Se
repetă acest pas până când coada devine vidă.
Arbori binari ordonati.
Arbori binari de înaltime minima.

Arborele binar ordonat e arborele binar cu proprietatea ca parcurgând


nodurile în inordine, secventa cheilor este monoton crescatoare.

Procesul de creare a arborelui binar , consta în insertia a câte unui nod


într-un arbore binar ordonat, care initial este vid, astfel încât dupa
insertie el sa ramâna ordonat.
Pentru aceasta : se traverseaza arborele începând cu radacina si se
selecteaza fiul stâng sau drept, dupa cum cheia de inserat e mai mica
sau mai mare decât a nodului parcurs.
Tehnica suprimarii unui
nod dintr-un arbore binar ordonat

În urma suprimarii unui nod


având cheia x dintr-un
arbore binar ordonat,
acesta trebuie sa ramâna
ordonat.
Cazurile ce se disting sunt
functie de numarul de fii ai
nodului ce se suprima.
BIBLIOGRAFIE:
“Aplicatii de informatica pentru liceu. Matematica - informatica “ :
Bold Marina; Hiroziu Marius; Manolescu Daniela;

S-ar putea să vă placă și