Sunteți pe pagina 1din 12

I

 Reprezintă totalitatea fenomenelor şi


a reacţiilor (celulare,
metabolice,vasculare şi limfatice)
care iau naştere la locul de
pătrundere a unui agent patogen,
agent fizic sau chimic.
Modificările de fază acută, pot fi împărţite
în modificări ale concentraţiei mai multor
proteine plasmatice, cunoscute ca proteine
de fază acută şi un numar mare de alte
fenomene de fază acută (modificări
neuroendocrine, hematologice, metabolice,
hepatice etc.).
 Proteină
plasmatică
neglicozilată (224
aa), structură
pentamerică
Sintetizată de
ficat (IL-6),
adipocite
este
cea mai mare proteină plasmatică
nonimunoglobulinică (greutate
moleculara de 725 kDa), fiind alcatuită
din 4 lanţuri polipeptidice ce conţin o
secvenţă specifică de aproximativ 35
aminoacizi şi un domeniu tioester
similar cu cel din structura fractiunilor
C3 si C4 ale complementului.
Este un inhibitor endoproteazic cu
spectru larg, putând inactiva aproape
toate tipurile de serin, tiol, metal şi
carboxil proteaze.
este o glicoproteină plasmatică care transportă
fierul la receptorii celulari specifici. Din punct de vedere
structural este un polipeptid ce prezintă la capătul amino-terminal
două lanţuri polizaharidice. Aceste două lanţuri se ramifică
formând 2 sau 3 structuri antenare ce au ca reziduu terminal
acidul sialic, determinând astfel existenţa a 4 izoforme:
pentasialo, tetrasialo, trisialo şi disialo
proteina de legare plasmatică a fierului; este o glicoproteină de
79.57 kD, gena sa fiind localizată pe cromozomul 3q21
 este generată în principal ficat, dar cantităţi mai mici sunt
sintetizate şi în sistemul nervos central, T helper. Transferina are
două situsuri de legare a fierului, fiecare dintre acestea legând un
ion feric (Fe3).
Transferina furnizează fier către precursorii eritroizi şi alte
celule prin legarea de receptori specifici de pe suprafaţa celulară
ALFA1-ANTITRIPSINA este
o glicoproteină sintetizata în
ficat, care inhibă proteazele
(elastaza, colagenaza);
CERULOPLASMINA

 Glicoproteină
 Sintetizată integral în ficat
 Leagă 90% din cuprul,plasmatic, rol de
transportor pentru Cu
 Transportă Cu la citocrom-oxidază
 Se comportă ca oxidază plasmatică faţă
de serotonină, benzidină, efedrină şi
acid ascorbic
Fibrinogenul (factorul I al coagulării) este o glicoproteină dimerică cu
greutate moleculară de aproximativ 340kD, prezentă în plasmă. Este
sintetizat în ficat la o rată de 1.7-5 g/zi şi în megacariocitele
trombocitare . Fiecare din cele două subunităţi conţine trei lanţuri
polipeptidice: α, β şi γ. Fibrinogenul are o structura trinodulară,
domeniul central globular fiind denumit domeniul E, care cuprinde
capetele N-terminale ale celor saşe lanţuri polipeptidice, iar domeniile
D conţin capetele C-terminale ale celor trei lanţuri. Timpul de
injumătăţire al fibrinogenului este de 3-5zile.