Sunteți pe pagina 1din 26

CHIȘINĂU 2016

• Chirurgia osoasă:

• Osteoplastie:

• Osteoctomie:

• Terapie de adiție:
•SUBSTRACTIVĂ
•ADITIVĂ
•REGENERATIVĂ
•TEHNICI COMBINATE
1. Chirurgia Substractivă
2.Chirurgia aditivă: - completarea defectelor osului alveolar printr-un
material adițional, pentru favorizarea regenerării osoase.
 OS UMAN
- autogrefe: extraorale, intraorale.
- allogrefe(între indivizi diveriți) (os proaspat, os liofilizat)
3. Chirurgie regenerativă - țesut de regenerare
4. Tehnici combinate: - operații cu lambou și grefe osoase
- RTG(regenerare tisulară ghidată) și grefe osoase
RTG – este o intervenţie chirurgicală, ce are drept scop înlocuirea
ţesuturilor moi sau dure pierdute cu materiale biocompatibile care să
completeze defectul osos şi să stimuleze refacerea tesuturilor. RTG are la bază
folosirea barierelor mecanice (membranele). Membranele pot fi:
 Neresorbabile PTFE (politatrafluoretilenă expandată)
Cauciuc de - se adaptează bine
digă - tratarea simultană a unui număr mare de defecte parodontale
- o bună separare a cheagului de o posibilă contaminare bacteriană
 Resorbabile – de colagen, acid, polilactic, grefe autogene de
periost, etc.
RTG – regenerare tisulară ghidată
Indicații pentru chirurgia osoasă:
Indicații pentru Chirurgie Mucogingivală:
Grefele gingivale libere – creșterea zonei de gingie fixă, de obicei redusă,
prin bride cu inserție înaltă.
ETAPA 1

4.3 cu recesiune, absenţa


gingiei ataşate şi profunzime
inadecvată a vestibulului.
ETAPA 1

Pregătirea situs-ului
receptor pentru o grefă
gingivală liberă
convențională
ETAPA 1

Regiunea palatinală de
unde s-a prelevat grefa.
Aspectul imediat după
prelevare.
ETAPA 1

Grefa este suturată la


nivelul marginii
prechirurgicale gingivale.
Nu se realizează
acoperirea defectului.
ETAPA 1

Aspectul clinic al procesului


de vindecare la 12 săptămîni
post-chirurgical. Se descrie o
zonă largă de țesut
keratinizat.
ETAPA 2

Incizii orizontale Incizii inițiale pentru


adiacente apicale un lambou cu
la o distanță egală poziționare coronară
cu lățimea destinat acoperirii
defectului care va defectului: inciziile
fi acoperit. orizontale sunt
realizate la nivelul JAC
și se unesc cu 2 incizii
verticale extinse în
mucoasa alveolară
ETAPA 2

Îndepărtarea
epiteliului din zonele
interproximale
ETAPA 2

Se ridică un lambou parțial


dincolo de linia muco-
gingivală, iar suprafața
radiculară este preparată
prin detartraj și surfasaj
ETAPA 2

Lamboul este repoziționat


coronar și apoi suturat.
ETAPA 2
12 săptămîni după intervenție,
acoperirea completă a defectului
Frenectomia -
Frenotomia - reprezintă modalitate de corectare a frenurilor prin incizie
orizontală, perpendiculară pe fren, urmată de sutura acestuia pe direcţie
verticală.
• Frenoplastia – intervenție chirurgicală mucogingivală ce are ca scop
corectarea, modelarea sau îndepărtarea frenurilor în scopul creării condițiilor
favorabile pentru elaborarea protezelor dentare, eliminarea diastemelor, etc.