Sunteți pe pagina 1din 26

CATEDRA DE PROPEDEUTICĂ

STOMATOLOGICĂ
“P. GODOROJA”

Chirurgia osoasă alveolară și mucogingivală

Student: Ciobanu Dumitru


Profesor: Calitca Mariana

CHIȘINĂU 2016
Noțiuni de bază:
• Chirurgia osoasă: este un tip de intervenție chirurgicală realizată
pentru remodelarea structurii osoase care susține unul sau mai mulți dinți.
• Osteoplastie: remodelarea osului, fără a îndepărta structurile osoase ce
susțin dintele.
• Osteoctomie: remodelarea osului, prin îndepărtarea structurilor osoase
de suport, în scopul corectării defectelor osoase.
• Terapie de adiție: completarea defectelor osului alveolar printr-un
material capabil să favorizeze regenerarea osoasă.
Chirurgia osoasă alveolară - 4 grupe
•SUBSTRACTIVĂ
•ADITIVĂ
•REGENERATIVĂ
•TEHNICI COMBINATE
Chirurgia osoasă alveolară
se împarte în 4 grupe:

1. Chirurgia Substractivă - intervenţii de restaurare a osului alveolar pre–


existent, la nivelul existent în momentul chirurgiei sau uşor apical
 OSTEOPLASTIE: remodelarea osului fără a îndepărta structurile
osoase ce susţin dintele.
 OSTEOCTOMIE: remodelarea osului prin îndepărtarea structurilor
osase de suport în scopul corectării defectelor osoase.
Restaurarea coroanei clinice a dinților prin gingivectomie
2.Chirurgia aditivă: - completarea defectelor osului alveolar printr-un
material adițional, pentru favorizarea regenerării osoase.
 OS UMAN
- autogrefe: extraorale, intraorale.
- allogrefe(între indivizi diveriți) (os proaspat, os liofilizat)

 SUBSTITUENTI DE OS
 XENOGREFE (recoltate de la animale(bovine))
- derivati de hidroxiapatite
- pulbere de coral
GREFE ALOPLASTICE
- polimeri
- bioceramice (fosfat tricalcic, HA)
- biovitroceramica (PAW)
- sticla bioactiva PerioGlas/ Biogran
3. Chirurgie regenerativă - țesut de regenerare
4. Tehnici combinate: - operații cu lambou și grefe osoase
- RTG(regenerare tisulară ghidată) și grefe osoase
RTG – este o intervenţie chirurgicală, ce are drept scop înlocuirea
ţesuturilor moi sau dure pierdute cu materiale biocompatibile care să
completeze defectul osos şi să stimuleze refacerea tesuturilor. RTG are la bază
folosirea barierelor mecanice (membranele). Membranele pot fi:
Neresorbabile PTFE (politatrafluoretilenă expandată)
Cauciuc de
digă - se adaptează bine
- tratarea simultană a unui număr mare de defecte parodontale
- o bună separare a cheagului de o posibilă contaminare bacteriană
Resorbabile – de colagen, acid, polilactic, grefe autogene de
RTG – regenerare tisulară ghidată
Indicații pentru chirurgia osoasă:
 Pungi parodontale osoase.
 Resorbții osoase verticale, neregularitățile conturului osului alveolar.
 Restaurarea coroanei clinice a dinților.
 Exostoze ale marginii și versanților osului alveolar.
 Reducerea adîncimii pungilor parodontale.
 Micșorarea gradului de resorbție osoasă.
 Înălțarea nivelului de os alveolar restant.
Chirurgia mucogingivală:
• Chirurgia mucogingivală reprezintă un tip de chirurgie plastică ce se
ocupă cu relaţiile dintre complexul mucogingival şi gingia fixă, osul alveolar,
frenuri şi bride, ataşamentele musculare şi şanţul vestibular.
Indicații pentru Chirurgie Mucogingivală:
 Pentru ameliorarea zonelor cu gingie ataşată foarte redusă.
 Cu inflamaţii gingivale rebele la terapia iniţială.
 În regiuni cu recesii gingivale avansate.
Intervenții de chirurgie mucogingivală:
 Grefele gingivale libere – creșterea zonei de gingie fixă, de obicei redusă,
prin bride cu inserție înaltă.
ETAPA 1

4.3 cu recesiune, absenţa


gingiei ataşate şi profunzime
inadecvată a vestibulului.
ETAPA 1

Pregătirea situs-ului
receptor pentru o grefă
gingivală liberă
convențională
ETAPA 1

Regiunea palatinală de
unde s-a prelevat grefa.
Aspectul imediat după
prelevare.
ETAPA 1

Grefa este suturată la


nivelul marginii
prechirurgicale gingivale.
Nu se realizează
acoperirea defectului.
ETAPA 1

Aspectul clinic al procesului


de vindecare la 12 săptămîni
post-chirurgical. Se descrie o
zonă largă de țesut
keratinizat.
ETAPA 2

Incizii orizontale Incizii inițiale pentru


adiacente apicale un lambou cu
la o distanță egală poziționare coronară
cu lățimea destinat acoperirii
defectului care va defectului: inciziile
fi acoperit. orizontale sunt
realizate la nivelul
JAC și se unesc cu 2
incizii verticale extinse
în mucoasa alveolară
ETAPA 2

Îndepărtarea
epiteliului din zonele
interproximale
ETAPA 2

Se ridică un lambou parțial


dincolo de linia muco-
gingivală, iar suprafața
radiculară este preparată
prin detartraj și surfasaj
ETAPA 2

Lamboul este repoziționat


coronar și apoi suturat.
ETAPA 2
12 săptămîni după intervenție,
acoperirea completă a defectului
 Frenectomia - defineşte modelarea sau îndepărtarea frenurilor labiale
sau linguale prin tratament chirurgical şi nu trebuie confundată cu procedura
chirurgicală numită frenotomie. De cele mai multe ori, frenurile prezintă o
inserţie normală, insă există şi situaţii aparte in care acestea necesită o
corectare.
Tratamentul chirurgical se poate impune asupra frenurilor labiale, in scop
ortodontic, de cele mai multe ori in dorinţa de a corecta o diastemă existentă. În
cazul persoanelor in vârstă care necesită o
proteză dentară mobilă, frenul labial poate
suferi o intervenţie chirugicală dacă acesta
este voluminos sau malpoziţionat şi determină
mobilizarea protezei.
• Frenul labial - Unii pacienţi pot prezenta un fren mărit in volum sau inserat cât mai jos
sau posterior. Tratamentul chirurgical va urmări incizia frenului la nivelul inserţiilor, urmând
ca acesta să fie excizat (indepărtat). În cazul frenurilor cu inserţie voluminoasă sau a
bridelor (frenurilor) laterale maxilare, se poate aplica tehnica numită frenoplastie, prin
repoziţionarea acestora la o distanţă cat mai indepărtată de procesul alveolar.
Frenectomia
• Frenul lingual hipertrofic sau cel inserat anterior, prezintă o frecvenţă mult mai
scăzută in rândul populaţiei, dar şi atunci când o face, determină neplăceri legate de
stabilitatea protezei dentare. Pentru ca protezele să poată fi adaptate marginal cât mai bine,
tratamentul chirurgical este necesar şi se poate efectua prin două modalităţi.
1. Frenectomia se realizează prin incizia la nivelul celor două inserţii, linguală şi osoasă,
după care urmează excizia.
2. Frenotomia reprezintă procesul de incizie orizontală, perpendiculară pe fren, urmată de
sutura acestuia pe direcţie verticală.
• Frenotomia - reprezintă modalitate de corectare a frenurilor prin incizie
orizontală, perpendiculară pe fren, urmată de sutura acestuia pe direcţie
verticală.
• Frenoplastia – intervenție chirurgicală mucogingivală ce are ca scop
corectarea, modelarea sau îndepărtarea frenurilor în scopul creării condițiilor
favorabile pentru elaborarea protezelor dentare, eliminarea diastemelor, etc.