Sunteți pe pagina 1din 18

Etica afacerilor internaţionale

Conţinut curs:
 Etică şi cultură

 Probleme etice în afacerile internaţionale


 The Ethics of International Business

publicată de către Thomas Donaldson abia


în anul 1989

 principalii agenţi economici care operează pe


piaţa mondială sunt firmele multinaţionale

Și

 firmele care încheie contracte cu partenerii


din alte ţări.
Etică şi cultură
Relativismul cultural

- discriminarea femeilor este bună dacă societatea o aprobă


(Arabia Saudită, Iran sau Afganistan)
şi
- rea acolo unde oamenii o privesc ca atare (SUA sau
Europa).

În China suprapopulată, avortul este o metodă de control


demografic susţinută de guvern,
pe când
În Irlanda intransingent catolică este strict interzis prin lege.

 Relativismul susţine că modul de comportament dintr-o altă


ţară nu este rău, ci numai diferit. (Mitchell)
Etică şi cultură

Relativismul cultural

Disputa dintre un englez cu un partener local iranian


privind discriminarea femeilor în lumea islamică, pe care,
la început, britanicul o considera total nedreaptă,
iar
iranianul imputa occidentalilor falimentul moral şi din
cauza atragerii femeilor în viaţa economică şi politică,
răpindu-i atribuţiile familiale.

Concluzia: diferenţele dintre cele două culturi nu privesc


valoarea atribuită femeii, ci modul de definire a atributelor
esenţiale ale feminităţii: şi englezii şi iranienii respectă
femeile, numai că înţeleg altfel rolul lor social.
Etică şi cultură

Perspective culturale asupra contractelor comerciale

STATELE UNITE

O glumă americană spune că semnătura pusă pe linia punctată este


primul pas către un proces;

A nu-ţi respecta contractele formale reprezintă un adevărat faliment


moral;

Avocaţii joacă un rol important în redactarea contractelor – ceea ce


este jignitor din perspectiva altor culturi, care văd în prezenţa
avocaţilor o dovadă de neîncredere.
Etică şi cultură

Perspective culturale asupra contractelor comerciale


JAPONIA

Contractele sunt orientative şi orice problemă este soluţionată mai curând


prin arbitraj decât prin procese în justiţie;

Orice contract include jiji henko – o clauză care permite renegocierea


completă în cazul unor schimbări majore de situaţie;

De multe ori un angajament informal şi verbal din partea unui executiv


japonez valorează mai mult decât un contract scris.
Etică şi cultură

Perspective culturale asupra contractelor comerciale

AFRICA DE SUD

Nu este o societate mare amatoare de procese în justiţie;

Contractele de afaceri sunt întocmite intenţionat în termeni vagi, pentru


a oferi părţii locale un spaţiu de manevră în situaţii nefavorabile;

Sud-africanii depun toate eforturile ca să îşi onoreze contractele, dar nu


se simt ameninţaţi de represalii juridice în cazul unor eşecuri
neintenţionate.
Etică şi cultură

Perspective culturale asupra contractelor comerciale


RUSIA

Ruşii privesc contractele ca pe nişte declaraţii de intenţii mai curând


decât ca pe nişte obligaţii stricte;

Legislaţia comercială rusă nu este încă destul de sofisticată pentru a


permite o soluţionare pe deplin corectă a litigiilor contractuale;

Etica în afaceri din Rusia face abia primii paşi. Reglările extra juridice
de conturi, în stil mafiot, sunt mai degrabă regula decât excepţia.
Etică şi cultură

Perspective culturale asupra contractelor comerciale

GERMANIA

Contractele sunt şi mai detaliate decât cele din


Statele Unite;

Odată semnate, germanii le respectă cu sfinţenie şi se


aşteaptă ca şi partenerii lor de afaceri să facă acelaşi
lucru.
Etică şi cultură

Perspective culturale asupra contractelor comerciale

MEXIC

Contractele reprezintă mai mult o chestiune de onoare personală


decât un angajament al firmei;

Avocaţii nu sunt de folos atunci când mexicanii trebuie forţaţi să


îşi respecte obligaţiile;

Când sunt corecţi, o fac mânaţi de principiile lor morale


personale şi prea puţin respectând un principiu supraordonat
de etică în afaceri.
Etică şi cultură

Perspective culturale asupra contractelor comerciale

EGIPT
Contractele au în primul rând valoarea unor principii orientative, fiind
mai puţin legate de anumite performanţe specifice;

Conţinutul unui contract poate fi renegociat, revizuit pentru a reflecta


diferitele schimbări de situaţie în favoarea părţii egiptene;

Nerespectarea unor obligaţii contractuale nu atrage după sine nici blam


moral, nici consecinţe legale serioase.
Etică şi cultură
Ce este cultura?

Cultura e aceea care îi face pe francezi francezi, pe chinezi


chinezi sau pe români români. (Dan Crăciun)

Cultura este un fel de „software al minţii” – programul social care


ne conduce modul de gândire, de acţiune şi de percepere a
binelui şi răului, „formatând” imaginea fiecăruia despre sine în
raporturile cu ceilalţi. (Geert Hofstede)

Cultura nu este ceva înnăscut. Nu există nişte gene speciale care


îi fac pe americani să pună preţ pe individualism şi cutezanţă sau
pe germani să preţuiască ordinea rigidă. Este vorba de un
comportament învăţat care, prin urmare, poate fi modificat.
Etică şi cultură

Ce este cultura?

Pentru a pătrunde spiritul unei alte culturi este nevoie de


studiu, de un acut simţ de observaţie şi de voinţa de a
învăţa, abandonând ideea că, din start şi în toate
privinţele, „cultura noastră este superioară”.

Elemente ale culturii cu influenţă asupra afacerilor:


- Comunicarea (verbală şi non-verbală): Limbajul universal:

zâmbetul
- Concepţia religioasă

- Valorile culturale
Probleme etice în afacerile internaţionale

Problema etică fundamentală în afacerile


internaţionale – alegerea între:

 respectarea strictă a codului etic al firmei din ţara de


origine oriunde ar opera în lume

şi

 adaptarea politicii firmei la tradiţiile şi stilul de


afaceri din fiecare ţară străină unde operează.
Probleme etice în afacerile internaţionale

Dileme etice în afacerile internaţionale:

1. Legate de forţa de muncă:

- Salarizarea
- Managementul filialelor
- Discriminarea femeilor
- Angajarea minorilor
- Măsurile de protecţie a salariaţilor
Probleme etice în afacerile internaţionale

Dileme etice în afacerile internaţionale:

2. Probleme etice privind calitatea şi siguranţa


produselor

3. Probleme etice privind protecţia mediului


Probleme etice în afacerile internaţionale

Principii de bază ale eticii în afacerile internaţionale

Cei 3 I:

- Integrarea

- Implementarea

- Internaţionalizarea