Sunteți pe pagina 1din 14

Sisteme informatice

de marketing
1. Conceptul de sistem informatic de marketing
2. Componentele unui sistem informatic de
marketing
3. Sistemul de cercetări de marketing
4. Sistemul creativ de marketing
5. Modelele de marketing
6. CRM (Customer Relationship Management)
Conceptul de sistem informatic de
marketing
 Un sistem informatic de marketing este alcătuit dintr-o
structură de oameni, echipamente şi proceduri aflate în
interacţiune, în mod continuu, folosite pentru a colecta,
ordona, canaliza, evalua şi distribui în mod pertinent, la
timp şi cu precizie informaţiile pentru uzul decidenţilor
din marketing pentru ca aceştia să îşi poată îmbunătăţi
activitatea de planificare, implementare şi control”. (Ph.
Kotler)
Sistemul informatic de marketing şi
componentele sale

Informații
Sistemul intern de raportări
 Informaţiile sunt încadrate în categorii în funcţie de
natura lor: financiare, de producţie, de marketing, date
logistice iar personalul din departamentele care deţin
aceste informaţii, care reprezintă doar un fragment din
activitatea acesteia, nu conștientizează importanța
acestora pentru decidenții din alte departamente
funcţionale.
 Raportările interne importante pentru deciziile de
marketing sunt: comenzile primite, cursul acţiunilor şi
volumul facturilor.
Sistemul de cercetări de marketing
 Cercetările de marketing reprezintă o modalitate activă
de căutare şi de prelucrare a informaţiilor utilizate de
organizaţie pentru a rezolva probleme de marketing.
 Alte forme ale cercetărilor de marketing se circumscriu,
nu neapărat asupra problemelor de marketing, ci sunt
utilizate pentru a monitoriza permanent mediul de
marketing.
Sistemul creativ de marketing
 Acesta integrează toate aplicaţiile informatice care
permit dezvoltarea de soluţii de promovare a produselor
şi a serviciilor oferite de către organizaţie.
 În această categorie de aplicaţii intră cele de tip
PowerPoint, editoarele de imagini, de conţinut video, sau
chiar cele de text.
 O altă componentă a acestui sistem este utilizarea
mediului online. Marketingul online integrează atât
metodele de promovare prin intermediul acestui mediu,
cât şi instrumentele oferite de media socială.
Modelele de marketing
 modele de serii de timp ale vânzărilor
 modele de schimbare a mărcii
 programarea lineară
 elasticitatea (în funcţie de preţ, venit, cerere, ofertă etc.)
 regresii şi corelaţii
 analiza varianţei (ANOVA)
 analiza Cash-flow
 analiza What-if
Modele descriptive
 Aceste modele descriu procese care au loc în lumea
reală.
 Modelele de acest tip sunt utilizate pentru a descrie
sisteme mari, deoarece numărul mare al variabilelor şi al
interacţiunilor dintre ele face dificilă utilizarea altor tipuri
de modele.
 Modelele descriptive se mai utilizează şi în dezvoltarea
de ipoteze structurate, ipoteze care fundamentează
discuţiile, analizele şi înţelegerea problemelor.
Modele predictive
 Modelele predictive sunt de obicei mai complexe decât
cele modelele descriptive.
 Modelele predictive se mai utilizează pentru analiza
evoluţiei viitoare a fenomenelor.
Modele normative
 Modelele normative sunt modele mai greu de elaborat
deoarece acestea nu numai că descriu şi prezic ci şi
arată o direcţie de urmat pentru cursul acţiunii.
Modele iconice şi simbolice
 Modelele iconice arată ca realitatea reprezentată de ele.
 Modelele cele simbolice nu arată ca aceasta ci o
emulează. Modelele simbolice pot fi reprezentate într-o
formă verbală, schematică sau matematică.
CRM (Customer Relationship
Management)
 Acest sistem integrează toate departamentele care
interacționează cu clienții - vânzări, marketing, relații cu
clienții şi service – din cadrul unei organizații de
business şi permite o mai bună relaționare între acestea.
 Prin intermediul acestui sistem se poate avea o evidență
clară a clienților potențiali şi existenți, se poate urmării
modul în care s-a relaționat cu aceștia, se poate afla în
orice moment care sunt nevoile şi așteptările acestora.
CRM (Customer Relationship
Management)
 În acelaşi timp, prin intermediul acestui sistem se pot
organiza campanii de marketing cu scopul de a promova
produsele sau serviciilor nou lansate sau a celor
existente.
 Prin intermediul acestor campanii se pot afla părerile
clienților despre obiectul campaniei, dar în acelaşi timp
se poate observa modul în care potențialii clienți sunt
interesați sau nu de achiziționarea produselor sau
serviciilor oferite.
Bibliografie
 Onete, C.B., Dina, R., 2015. Sisteme
informatice. Elemente fundamentale. Ediția a II-a
revizuită și adăugită. Bucureşti: Editura ASE