Sunteți pe pagina 1din 6

Romantismul

Caspar David Friedrich Der Wanderer über dem Nebelmeer, 1818 (Călător


contemplând Marea de ceață)
Curent cultural și literar care a marcat în
principal prima jumătare a secolului al XIX-
lea (aprox. 1790-1850) în spațiul european.
Apare ca reacție împotriva raționalismului și a
clasicismului rigid.
Romantismul pătrunde la noi pe filieră
franceză , datorită scriitorilor pașopțiști,
articolul program al Daciei literare, Introducție
(1840), scris de Mihail Kogălniceanu susține
ideologia romantică.
Trăsături definitorii
• Viziunea personalizată – asistăm la o explozie a eului (scrierile sunt la persoana
I)
• Lumea este subiectivizată - nu mai este văzută din perspectiva unui spectator
obiectiv, o privim prin ochii unui individ, în mod subiectiv
• Primatul sentimentului și a fanteziei creatoare;
• Cultivarea emoției și a sentimentului
• Amestecul genurilor, speciilor și al stilurilor;
• Fascinația misterului și al excepționalului;
• Utilizarea antitezei ca figură de stil;
• Atracția pentru natură (sălbatică, neîmblânzită, neatinsă de artificialul uman)
• Atracția pentru trecutul istoric (Evul mediu), folclorul local, mitologie,
fantastic, fabulos;
• Tendința de evadare din realitatea mărginită și meschină spre lumi imaginare –
dimensiune onirică (prin vis) – evaziune în istorie, mit, spații exotice
• Personaje excepționale în împrejurări excepționale – indivizi dotați cu unele
calități supraumane
• Imaginea titanului – eroul revoltat
Tipologiile romantice
Romantismul duce la desăvârșire ceea ce a încercat Renașterea,
dar nu a reușit din cauza constrângerilor Bisericii – descătușarea
inconștientului - renaștere a Renașterii
Tipologiile romantice sunt expresia unor arhetipuri inconștiente
• Diavolul – personificarea umbrei, a refulatului (Faust, Goethe)
• Dublul /umbra – Elixirele Diavolului, E.T.A. Hoffman, Gemenii,
Mihai Eminescu
• Monstrul/bestia (Frankenstein, Mary Shelley)
• Femeia fatală/ucigașă (dragostea ei duce la moartea celui
îndrăgostit, femeia meduzeică) – Astarteea (Manfred, Byron),
Cezara (Cezara, Mihai Eminescu)
• Titanul vor să răstoarne ordinea divină sau socială (Cain, Byron)
• Geniul - depășește natura umană,obișnuită, cunoscută, supra-om
(Luceafărul, Mihai Eminescu; Demonul, Lermontov)
• Reprezentanți
• Germania:
Mișcarea Sturm und Drang ( Furtună și avânt) manifestată între 1767 și
1785 sau 1765 și 1795. Cea mai cunoscută manifestare a sa este romanul
Suferințele tânărului Werther (Goethe) – operă de intensă subiectivitate
• Anglia
T.S. Coleridge, John Keats, P.B. Shelley, Lord Byron, Mary Shelley
• Franța
 Victor Hugo, A. Lamartine, Alfred de Musset, A. de Vigny (tiparul
titanilor răsculați împotriva ordinii sociale
• România
 Mihai Eminescu (romantic întârziat)