Sunteți pe pagina 1din 3

Modernismul este un curent literar care presupune reflectarea stărilor creatorului prin texte cu

character filozofic, de meditație estetică și existențială. Astfel viziunea poetică se construiește pe


simboluri cultural-filozofice, poezia având caracter intelectualizat, cu funcție de cunoaștere, de
referințe din sfera culture. Textele prezintă, de obicei, un eu poetic suferind,creația fiind un produs al
fanteziei, al imaginației prin proiecție sugestivă și prin corespondență.
Fragmentul citat aderă la estetica modernistă prin specificul viziunii artistice, arie tematica și
motivica, mijloace expresive de redare a semnificatiilor textuale, inovații prozodice.Imaginarul poetic
din acest fragment este modernist prin motivele specifice – motivul …., al ….., al ….. și prin
tema…….. Astfel, discursul poetic este construit sub forma unui monolog interior/ adresat (cui…..),
care de peste timp, (se comentează puțin textul). Comentarea secvenței…. Prima strofa contureaza o
viziune crepusculara/pesismistă/ optimist/romantică/ideală …dominată de …. Versurile tematizeaza
revelația lumii în declin/ bucuria revederii iubitei/ …..Natura citadina/ rurală/ complement al unor
stări sufletești indefinite, devine cadru de manifestare a trăirilor. A doua strofă descrie portretul iubitei/
decorul/ cadrul exterior ce e creionat în nuanțe /tonuri culori reci/calde, ceea ce anticipează /ilustrează
/sugerează/…….. Elementele prozodice susțin caracterul modernist al textului prin…., ……, ……
În concluzie, fragmentul citat reflectă o viziune modernistă, insolită asupra iubirii/ naturii/
morții etc. atât prin imaginarul reflectat, prin mijloacele expresive, cât și prin procedeele de
construcție.

EXEMPLU:
Modernismul este ……….. ce presupune …………..(3-4 caracteristici ) și o atitudine general-
umană definită prin….(…………) etc. Textele prezintă, de obicei, un eu poetic suferind, ……….,
creația fiind un produs al fanteziei, al imaginației prin proiecție sugestivă și prin corespondență.
Fragmentul citat adera la estetica modernistă prin specificul viziunii artistice, arie tematica si
motivatica, mijloace expresive de redare a semnificatiilor textuale, inovatii prozodice. Prima strofa
contureaza un pastel spiritualizat, proiectat pe fundalul unui timp crepuscular, inscris in seria
,,categoriilor negative” (H.Friedrich),ca particularitate a liricii moderne. In imagini sinestezice ,
,,toamna” si ,,frunzele” ,,sangerau in gol tăcutul bocet viu”,alcatuind un tablou care apare ca o
extensie a starilor interioare inefabile.Meditatia existential cumuleaza, în strofele urmatoare,aspecte
ale unei arte poetice pe tema conditiei creatorului,a carui menire este sa refaca prin logos experiente
originare-iubirea- si sa scoata din uitare radacinile indepartate ale mitului : ,,cantase si invataturile
iubirii” , ,,povestea barbarilor de zei frumosi”. Inovatiile prozodice (ingambamentul, metrica
variabila ,scrierea cu litera mica la inceput de vers)raspund unui ritm interior, unei muzicalitati
subiective care nu tine seama de constrangeri formale exterioare).
În concluzie, fragmentul citat reflectă o viziune modernistă, insolită asupra vieții și morții, atât
prin imaginarul reflectat, prin mijloacele expresive, cât și prin procedeele de construcție.

(de exemplu: Modernismul este un curent literar care presupune reflectarea stărilor creatorului
prin texte cu caracter filozofic, de meditație estetică și existențială. Astfel viziunea poetică se
construiește pe simboluri cultural-filozofice, poezia având caracter intelectualizat, cu funcție de
cunoaștere, de referințe din sfera culturii. Discursul poetic conturează un univers specific modernist
prin reflectarea particularităților acestui curent literar- prin specificul viziunii artistice, arie tematică și
motivică, mijloace expresive de redare a semnificațiilor textuale. Interogația retorică/ din finalul
primei strofe accentuează caracterul meditativ al textului, criteriile modernismului extinzându-se și la
nivelul vocabularului- un vocabular insolit, metaforic, ambiguu (…...) Reflexiv, eul poetic, un eu
lucid, caută să înțeleagă adevărurile vieții, făcând trimitere la marile simboluri biblice- imaginea
paradisului și imaginea Evei, menționând și motivul rugăciunii, al cerului, al cântecului, al mărilor-
motive-simbol. Glasul luncii, al drumului sunt înțelese drept dureri spuse, cântate de cimpoi sau fluier.
Așa cum imensitatea lumii e greu de cuprins, nici durerea toată nu poate fi cuprinsă decât în foșnetul
mărilor sau înțeleasă de spiritul grădinii edenice).

Barem de notare și corectare


Prezentarea semnificațiilor textului dat, evidențiind două trăsături ale romantismului.
-numirea a două trăsături ale modernismului ……………………….1 punct+ 1 punct= 2 puncte
-evidențierea fiecărei trăsături a romantismului identificate în text…1 punct+ 1 punct= 2 puncte
-prezentarea semnificațiilor textului:
Prezentarea adecvată și nuanțată- ……………………………………………………………..5p.;
Prezentare ezitantă-…………………………………………………………………………….3p;
încercare de prezentare……………………………………………………………………….-1p.
-respectarea precizării privind numărul de cuvinte ………………………………………… 1 punct
. Romantismul este un curent literar ce presupune o stare de spirit și o atitudine general-umană definite
prin sensibilitate, interiorizare, subiectivism, natură visătoare, etc. De asemenea, textele prezintă, de
obicei, un eu poetic îndrăgostit, suferind, neadaptat, creația fiind un produs al fanteziei, al imaginației
prin proiecție onirică, prin vis. Imaginarul poetic din acest fragment este romantic, prin motivele
specifice – motivul visului, al umbrei, al ochilor și prin tema iubirii. Astfel, discursul poetic este
construit sub forma unui monolog adresat ființei iubite, care este rechemată de peste timp, din valurile
vremii. Portretul iubitei e creionat în culori reci, ceea ce anticipează zădărnicia chemării. Distantă, cu
braţele de marmur aceasta dispare în noianul de neguri, lăsând suferință și dezamăgire în sufletul
eului poetic, rămas însingurat.