Sunteți pe pagina 1din 10

Algoritmul identificării

capabilităţii tehnologice
Fluxul de lucru pentru obţinerea unui proces tehnologic
Structura software asociată unui sistem CAPP
Structura software
CAPP dezvoltată
Algoritmul identificării capabilităţii tehnologice
Algoritmul determinării parametrilor de
capabilitate tehnologică
Unit-ulTEHN01
BIBLIOGRAFIE
1. [AND86] ANDRAŞIU, M., s.a., Metode de decizii multicriteriale, Editura Tehnica, Bucureşti,
1986;
2. [IVA83] IVAN, N., V., Bazele optimizarii proceselor tehnologice în construcţia de masini, Curs,
Editura Universitatii din Brasov, Brasov, 1983;
3. [IVA01] IVAN, N., V., Sisteme CAD/CAM – algoritmi şi programe CAD-T, Editura Didactică şi
Pedagogică, Bucureşti, 2001;
4. [IVA02] IVAN, N., V., ş.a., Sisteme CAPP, sisteme CAD/CAM şi optimizări tehnologice, Editura
Universităţii „TRANSILVANIA” din Braşov, Braşov, 2002;
5. [BRA96]BRAGARU,A.,IVAN,N. – Optimizarea proceselor si echipamentelor tehnologice,Editura
didactica si pedagogica,Bucuresti 1996
6. [ALB73]Albu, A., Gruiţă, D., ş.a, Programare asistată de calculator a maşinilor–unelte, Editura
Tehnică, Bucureşti, 1973.
7. [BON01]Boncoi Gh.,Calefariu G.,Fota A.,Maniut P.,ş.a, Sisteme de productie,Vol I,Editura
Universitãţii Transilvania Braşov,2001
8. [BON01]Boncoi Gh.,Calefariu G.,Fota A.,Maniut P.,ş.a, Sisteme de productie,Vol II,Editura
Universitãţii Transilvania Braşov,2001
9. [BUZ93]Buzatu,C., ş.a, , Sisteme flexibile de preucrare prin aşchiere, Editura Tehnică, Bucureşti,
1993.
10. [KAL01]Kalpakjian, S., Schmid, R., Manufacturing Engineering Technology Pretince Hall
International, London, New York, Tokyo, Paris, 2001.
11. [IVA02]Ivan, M., C., Grafică industrială asistată de calculator. Procesoare CAD pentru proiectare
de reper şi ansamblu, Universitatea „Transilvania” din Braşov, 2002.
12. [IVA04]Ivan, N., V., Berce, P., Drăgoi, M., V., Oancea, Gh., Ivan M.,C., Bâlc, N., Lancea, C.,
Udroiu, R.Vasiloni,A.,M.,Mihali,M.,Ivan,C.,Sisteme CAD/CAPP/CAM.Teorie şi practică,Editura
Tehnică,Bucureşti,2004
13. [NED97]Nedelcu, A., Buzatu, C., Ţiţei,D.,Tehnologii şi sisteme flexibile de fabricaţie, Editura
Universităţii „Transilvania” din Braşov, 1997.
14. [NED00]Nedelcu, A., Oancea, Gh.,Lupulescu,N.,B., Tehnologii şi sisteme flexibile de
fabricaţie,Editura Lux Libris, Braşov,2000
15. [LEE99]LEE, K., Principles of CAD/CAM/CAE Systems. Addison wesley Longman, ING, U.S.A,
1999.