Sunteți pe pagina 1din 11

Alegerea modalitatilor

de evaluare
 Scopul fundamental al planificarii
activitatii este cresterea calitatii acesteia.
 Planificarea nu are rost daca nu dorim ,cu
adavarat , sa imbunatatim activitatea
intreprinderii.
 Este important sa stim cum anume sa
evaluam efectele obtinute in urma aplicarii
planurilor eleborate.
Scopurile evaluarii sunt:

 Stabilirea raportului dintre


rezultatele obtinute si cele
intentionate.
 Corectarea rezultatelor in
sensul dorit.
Prin procesul de evaluare se
urmareste:
 Progresul inregistrat in raport cu obiectivele
si termenele propuse.
 Costurile-gradul de utilizare a resurselor
planificate.
 Rezultatele-respectarea indicatorilor de
realizare a obiectivelor propuse.
 Calitatea-nivelul realizarii obiectivelor
propuse(“valoarea adaugata”si”valoarea
creata”)
Principiile evaluarii:
 Functia principala a evaluarii este dezvoltarea
si nu judecarea.
 Prin evaluare se identifica ce anume mai
trebuie facut fara a incerca sa se identifice
vinovatii pentru nerealizarile inregistrate.
 Evaluarea este transparenta(criterii stabilite
sunt cunoscute de toti cei implicati)si
eficienta(utilizeaza metode si instrumente
adaptate la toate apectele activitatii
evaluate).
 Evaluarea este cantitativa si calitativa.
 Evaluarea ia in considerare progresul realizat
(“valoarea adaugata”si”valoarea creata”)
Clasificarea evaluarii
 Daca se realizeaza pe parcursul
desfasurarii activitatii
 evaluare formativa
 Daca se realizeaza la finalul
activitatii
 evaluare sumativa
 Daca este realizata de cel care desfasoara
activitatea
 auto-evaluare
 Daca este realizata de catre ceilalti participanti
la realizarea activitatii
 inter-evaluare
 Daca este realizata de catre terte persoane
 evaluare externa
Procesul de evaluare
reprezinta o procedura
sistematica utilizata pentru
a estima intr-o maniera
credibila o anumita valoare
a intreprinderii.
Procesul de evaluare incepe prin
 identificarea de catre evaluator
 a intreprinderii de evaluat
 a bazei de evaluare
 se incheie odata cu
raportarea catre client a
concluziilor.
 Evaluarea rezultatelor
activitatii unei intreprinderi
este un proces complex si
sistematic, nici una din etapele
avute in vedere neavand un scop
in sine ci servind la judecata
valorii finale care va fi
estimata de catre evaluator.
In procesul de evaluare a activitatii rezultatelor unei
intreprinderi trebuie parcurse urmatoarele etape:

 Definirea problemei
 Diagnosticarea activitatii
intreprinderii
 Aplicarea uneia dintre abordarile
practice (active, venit si comparatie)
 Reconcilierea valorii si estimarea
valorii finale