Sunteți pe pagina 1din 13

BOLI CAUZATE DE

REPETĂRILE
TRINUCLEOTIDICE
MALADIA HUNTINGTON
• Debutează la indivizi cu vârstă medie;
• Se exprimă prin degenerarea musculaturii
striatice, modificări prfunde la nivelul
cortexului cerebral;
• Simptome: modificări de personalitate,
pierderea contactului cu realitatea şi moartea;
• Este o maladie autozomală, cu penetranţă
dependentă de vârstă;
• Se datorează mutaţiei reprezentate de
expansiunea trinucleotidei CAG aflată în
regiunea codificatoare a genei HD sau IF15,
genă ce codifică pentru o proteină cu funcţie
necunoscută denumită huntingtină;
• indivizii normali au 9-35 repetiţii, indivizii
afectaţi au peste 40 repetiţii, iar repetiţiile
cuprinse între 36-39 aparţin unui domeniu de
graniţă (premutaţie).
SINDROMUL X FRAGIL (FRAX)
(SINDROMUL MARTIN BELL)
• Este cea mai comună cauză de retard mental la
bărbaţi după Sindromul Down;
• Simptome: aspect particular al feţei – faţă
alungită, bărbie şi urechi proeminente;
dimensiuni crescute ale testiculelor;
• Este o maladie X-lincată, cu penetranţă de 50-60% la
femei;
• Numele vine de la un situs de pe cromozomul X
(Xq27.3), denumit situs fragil pentru că în timpul
mitozei cromatina nu se condensează corespunzător;
• Este cauzată de repetiţia trinuclotidei CGG aflată în
regiunea 5’ UTR a genei FMR1;
• Indivizii normali au maxim 60 repetiţii, iar cele
cuprinse între 60-200 aparţin unui stadiu intermediar
de premutaţie şi tind să se extindă peste 200;
• Indivizii purtători de premutaţii sunt neafectaţi, dar
pot avea boli neurologice cu debut la maturitate.
DISTROFIA MIOTONICĂ
STEINERT
• Este o maladie autozomal dominantă cu
expresivitate variabilă şi penetranţă incompletă
(nu se manifestă la toţi genomul tipic pentru
maladie);
• Prezintă anticipaţie - individul afectat a avut
mama afectată, dar cu simptome mai blânde;
• Simptome: atrofie musculară la nivelul feţei,
gâtului şi membrelor, lentoare în mişcare,
afectare mentală;
• Se datorează expansiunii trinucleotidei CTG din
regiunea 3’ UTR a genei DMPK localizată pe
braţul lung al cromozomului 19 (19q13);
• Indivizii normali au între 5-10 repetiţii, purtătorii
asimptomatici (premutaţii) au între 38-34
repetiţii, iar indivizii afectaţi au mii de repetiţii;
• Bărbaţii pot transmite 1000 de repetiţii, iar
femeile peste 2000.
ATAXIA FRIEDRICH
• Este o maladie autozomal recesivă,
manifestată înainte de pubertate;
• Simptome: afectează cerebelul şi căile
senzitive profunde determinând lipsa de
coordonare a mişcărilor voluntare, dificultate
în vorbire;
• Se datorează repetiţiei trinucleotidei AAG
dintr-un intron al genei codificatoare pentru o
proteină mitocondrială denumită frataxină;
• Indivizii normali au între 7-30 repetiţii, iar
indivizii afectaţi au între 100-1200 repetiţii.