Sunteți pe pagina 1din 4

FORMELE GÂNDIRII

Studiu la curs realizat de : Belea Cristina


Gândirea ca o realitate psihică are şi ea
„conţinut” şi
„formă”. Conţinutul îl alcătuiesc gîndurile,
ideile, informaţiile. Evident, aceste
informaţii, tind să se organizeze într-o formă,
care le-ar asigura spaţiul de existenţă şi
suport. Prin urmare, formă a gîndirii numim
informaţiile produse, prelucrate şi structurate
de gândire într-un anumit fel, constituind un
tot întreg.
Empirice – se formează
în procesul practicii FORMELE GÂNDIRII
cotidiene. Ex: pâine,
lapte,apă, mamă, etc. Raționamentul
Științifice – sunt însușite
în procesul unei instruiri Este forma logică prin care se
special organizate. Ex: obţin informaţii noi din
număr, cifră, sunet, literă combinarea celor existente
etc. Judecata
deja.

Este forma logică a


gândirii prin care se
Inductiv – procesul de trecere
afirmă sau se neagă
de la judecăți particulare la una
ceva.
generală. Ex: 1 e
Noțiunea
Elevul A învață bine. 2. Elevul B
Afirmative – exprimă învață bine 3. Elevii clasei I-a
prezența unui lucru, învață bine
Este formă logică fenomen. Ex: ,,Elevul a Deductiv – procesul de trecere
elementară care răspuns bine la lecție” de la o judecată generală la
constituie un ansamblu Negative – arată lipsa judecăți particulare. Ex: este
de caracteristici unui obiect, fenomen inversul exemplului anterior.
esenţiale şi generale ale Ex: ,,Noi nu suntem
unei clase de obiecte leneși”.
Exemplu
Ca formă a gândirii
,judecata se exprimă în
propoziții: ,, Învățarea Trecerea de la o judecată la
Noţiunea este exprimată de
necesită muncă și alta și de la ele la
către cuvânt:
disciplină” este o judecată concluzie:
,,carte” , ,,muncă”, ,,elev”
care exprimă legătura 1. Florile sunt frumoase.
etc.
stabilă dintre noțiuni ca: 2. Mușcata ese o floare.
învățare, muncă,
disciplină. 3. Mușcata este frumoasă.